Guna Tenaga dan Pengangguran

Tenaga Buruh Jumlah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Tidak termasuk suri rumah dan pelajar lepasan SPM/STPM kerana mereka tidak aktif bekerja atau aktif mencari kerja. Kadar Tenaga Buruh = (Jumlah Tenaga Buruh / Jumlah Penduduk) × 100 Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh = [(Tenaga Buruh Baru – Tenaga Buruh Asal) / Tenaga Buruh Asal] × 100

Guna Tenaga Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidamatan. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan output negara. Contohnya, jumlah tenaga buruh ialah 1.2 juta orang, maka jika hanya 1 juta orang mendapat kerja, ini bermakna guna tenaga ialah berjumlah 1 juta orang. Guna Tenaga = Tenaga Buruh – Jumlah Penganggur Pertambahan guna tenaga bererti 1. Jumlah Penganggur menurun. 2. Pendapatan Negara / Keluaran Negara meningkat. 3. Taraf Hidup rakyat meningkat dll. Kadar Guna Tenaga = (Guna Tenaga / Tenaga Buruh) × 100 Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga = [(Guna Tenaga Baru – Guna Tenaga Asal) / Guna Tenaga Asal] × 100 Pertambahan Kadar Guna Tenaga beerti 1. Kadar pengangguran menurun.

Kadar Pengangguran Kadar pengangguran ialah kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh. Masalah ekonomi di mana sebilangan tenaga buruh yang sanggup bekerja tidak mendapatkan pekerjaan.2 juta orang.2 juta orang. 3. 2.2 juta orang dan jumlah penganggur ialah 0. maka jika hanya 1 juta orang mendapat pekerjaan. Pendapatan negara / keluaran negara meningkat. Jumlah Penganggur Jumlah penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. jika jumlah tenaga buruh ialah 1. Pencapaian ekonomi meningkat. Kemunduran industri. .2. ini bermakna jumlah penganggur adalah berjumlah 0.2 juta orang. Contohnya. 2.7%. Contohnya. Penggantian buruh dengan mesin. jumlah tenaga buruh ialah 1. Kemelesetan ekonomi dll. Pencapaian ekonomi semakin meningkat. Punca-punca pengangguran: 1. ini bermakna kadar pengangguran ialah 16. Kadar Pengangguran = (Jumlah Penganggur / Tenaga Buruh ) × 100 Penurunan kadar pengangguran bererti 1. Pengangguran Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. 3. Kadar guna tenaga meningkat.

Punca-punca Inflasi: 1. 3. 4. Kenaikan harga import. Inflasi Definisi Inflasi Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. 1. 2. 3. Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Meningkatkan pendapatan per kapita negara dan seterusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kebajikan penduduk. Kesan Inflasi terhadap ekonomi: 1. Meningkatkan keluaran negara / pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Penurunan kuasa beli wang. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. sebilangan besar pengangguran berbentuk pengangguran geseran sahaja. 2. Memastikan bekalan tenaga buruh mahir sentiasa mencukupi supaya daya pengeluaran negara sentiasa meningkat.Ekonomi mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada paras 4% atau kurang. Penurunan taraf hidup masyarakat. Kenaikan kos pengeluaran. Kepentingan Kajian Guna Tenaga / Pengangguran. Menaikkan harga barangan eksport. Penurunan pendapatan benar individu. . Lebihan perbelanjaan semasa ekonomi dalam keadaan guna tenaga penuh. Semasa guna tenaga penuh. 2.

Indeks harga pengguna (IH) mengukur tingkat harga umum. Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara. 2. Kadar Inflasi dan Indeks Harga 1. 2. Mengukur kestabilan tingkat harga umum. Meningkatkan kos hidup masyarakat. 1. IH bagi tahun asas (tahun yang dijadikan asas perbandingan) ditetapkan sebagai 100. Mengukur perubahan kos hidup. Kepentingan Kajian Inflasi. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun. Jika IH tahun baru = 105. .5. Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan ● Menambahkan rizab pertukaran asing negara. Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. Imbangan Pembayaran. kadar inflasi = [(IH tahun baru – IH tahun asal) / IH tahun asal] × 100 = 5/100 × 100 = 5%. Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana : ● Mengurangkan rizab pertukaran asing negara.

Pertambahan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi. Pertumbuhan Kebajikan 1. Kepentingan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan baru kepada penduduk yang semakin bertambah. pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. Kenaikan taraf hidup masyarakat.) . KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Pertumbuhan ekonomi = [(KDNK benar tahun baru – KDNK benar tahun asal) / KDNK benar tahun asal] × 100 (cara pengukuran yang lebih sesuai kerana menunjukkan pertambahan output dalam negara berkenaan) Atau Pertumbuhan ekonomi = [(KNK benar tahun baru – KNK benar tahun asal) / KNK benar tahun asal] × 100 (cara pengukuran yang kurang sesuai kerana termasuk pertambahan output di luar negara) Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi. Pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan. ● Mengurangkan kegiatan ekonomi negara. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara. pembangunan jumlah sekolah dll. pembangunan infrastruktur. Meningkat ketika Pendapatan Per Kapita (PPK) benar meningkat (apabila pertambahan Pendapatan Negara benar melebihi pertambahan penduduk. 2. Pertubuhan Ekonomi. Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan jumlah keluaran barang perkilangan.● Menjejaskan kestabilan nilai mata wang.

Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan / kenaikan taraf hidup masyarakat kerana peratus pertambahan penduduk mungkin melebihi peratus pertambahan KDNK benar. iaitu taraf hidup masyarakat tidak naik tetapi turun. 2. Di samping itu.3. PPK benar ialah pendapatan purata penduduk dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. agihan pendapatan dan eksternaliti negatif. Kepentingan Kajian Pertumbuhan Kebajikan 1. Pertumbuhan Kebajikan = [(PPK benar tahun baru – PPK benar tahun asal) / PPK benar tahun asal] × 100. 4. pertumbuhan ekonomi hanya mengambil kira pertambahan keluaran (KDNK benar) tanpa mempeduli faktor-faktor lain yang boleh menentukan taraf hidup masyarakat seperti komposisi keluaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful