Else Kathrine Nielsen (29

)

Slægtshistorie

 

No  29  
Else  Kathrine  Nielsen  
 

Else  Kathrine  Nielsen  -­‐  1926  

Forældre  
 
Børn  

 

 
:  nr.  58  Jens  Nielsen  og    nr.  59  Ane  Marie  Andersen.  
:  Niels  Marinus  Nielsen  (14).  
 
 

Navn  
Født  
Døbt  
Faddere  
 
 
Gift  
Stilling  
Død  
 
Dødsårsag  

:  Else  Kathrine  Nielsen  
 
 
 
 
 
 
 
:  21.  november  1865  i  Asp  By,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
:  25.  marts  1866  i  Thorup  Kirke,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.    
:  Gmd.   (Gårdmand)   Poul   Christensen   Ravn,   af   Thorup,   Gmd.   Niels   Andersens   hustru   af   Asp,   Proprietair  
  (Proprietær)  Dam    til  Tulsted,    Ungkarl    Rasmus  Nielsen  (farbroder)  af    Asp    og  Ungkarl    Peder    Christian        
  Andersen  (morbroder)  af  Thorup.  
:  Den  27.  august  1888  i  Skelund  Kirke  med  Jens  Nielsen  (28).  
:  Tjenestepige,  husmoder.  
:  7.  august  1931  i  Skelund  Kær  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
  Begravet  på  Skelund  Kirkegård  den  12.  august  1931.  
:  Brystkræft,  65  år  gammel.    

 
 

Thorup  Kirke  

Else   Kathrine   Nielsen   blev   født   tirsdag   den   21.   november   1865   i   Asp,   hvor   hendes  
forældre   var   Indsidder   Jens   Nielsen   (58)   og   Hustru   Ane   Marie   Andersen   (59),   der   netop  
var  blevet  gift  (lørdag  den  4.  november  1865)  14  dage  før  Else  Kathrine’s  fødsel.    
 
De  var  indsidder  (boede  til  leje)  hjemme  hos  farfar  og  farmor,  hvor  Else  Kathrine  Nielsen’s  
far,   Jens   Nielsen   (58)   bestyrede   gården,   som   fæstegårdmand   Niels   Rasmussen’s   (116)   og  
hustru  Maren  Christensdatter’s  (117)  havde  fæste  på.    

 
Else   Kathrine   Nielsen,   der   således   var   deres   første   barn   og   barnebarn,   blev   døbt   palmesøndag   den   25.   marts   1866   i  
Thorup   Kirke.   Moderen   blev   først   introduceret   den   4.   september   1866.   (Kirkebog   1843-­‐1883,   fødte   kvindekøn,   side   55,   nr.   5   for  
1865,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).  
 

Else  Kathrine  Nielsen  var  kun  ca.  2  år  gammel,  da  hun  på  sørgeligste  vis  mistede  sin  fader,  Jens  Nielsen   (58),  der  døde  
den  12.  september  1867  som  følge  af  et  færdselsuheld,  hvor  han  blev  kørt  ihjel  af  et  hestekøretøj  i  nærheden  af  Bælum  
by.  (Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  191,  nr.  2  for  1867,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
Else   Kathrine   Nielsen   var   heldigvis   så   lille,   at   hun   næppe   bemærkede   nogen   større   forandring,   da   hun   sammen   med  
moderen  fortsatte  med    at  bo  på  gården  hos  farfar  og  farmor.    
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   1  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
Der  gik  dog  kun  et  års  tid,  før  der  igen  var  stor  sorg  i  familien,  da  farmoderen  Maren  
Christensdatter   (117)   døde   den   16.   oktober   1868,   og   familien   var   nu   alene   sammen  
med   farfaderen   Niels   Rasmussen   (116)   og   en   tjenestekarl,   Hans   Rasmussen,   der  
bestyrede   gården,   og   som   i   øvrigt   var   en   brodersøn   til   Niels   Rasmussen   (116).  
(Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  kvindekøn,  side  212,  nr.  2  for  1868,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
Livet  skulle  jo  gå  videre,  og  Else  Kathrine  Nielsen’s  mor  giftede  sig  fornuftigvis  igen  
den   20.   november   1869   med   bestyreren   af   gården,   Hans   Rasmussen,   der   nu  
overtog   gården,   som   han   fæstede   og   bestyrede,   og   således   havde   Else   Katrine  
Nielsen,  hendes  mor  og  farfaderen,  der  nu  var  aftægtsmand,  fortsat  et  sted  at  bo  og  
ernære  sig  fra.    
 
I  Folketællingen  af  1.  februar  1870  ses  familien  at  bo  på  en  gård  i  Asp,  Thorup  Sogn,  
Hellum  Herred,  Ålborg  Amt  og  husstanden  bestod  af  Fæster  og  Bestyrer  af  Gaarden,  
Jordbruger   og   Huusfader   Hans   Rasmussen,   33   år,   født   i   Skjørping   Sogn,   gift   med  
Bestyrerinde   af   Huusholdningen,   Huusmoder   Ane   Marie   Andersen   (59),   27   år,   født   i  
Rostrup  Sogn,  Barnet  Else  Chathrine  (Kathrine)  Nielsen,  4  år,  født  i  Thorup  Sogn,  ugift  
Tyende  og  Tjenestedreng  Jens  Thomassen,  15  år,  født  i  Thorup  Sogn,  ugift  Tyende   Else  Kathrine  Nielsen  og  Bedstefar  Niels  
Rasmussen  -­‐  1869  
og   Tjenestepige   Ane   Kirstine   Jensen,   15   år,   født   i   Værløse   Sogn   og   Enkemand   og  
Aftægtsmand   Niels   Rasmussen,   74   år,   født   i   Thorup   Sogn,   der   er   Farbroder   til   Huusfaderen.   (Folketællingen   af   1.   februar   1870  
for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
Som   6   årig   skulle   Else   Kathrine   Nielsen   på   ny   opleve   sorgen,   da   hendes   farfar,   Niels   Rasmussen   (116)   døde   den   11.  
november  1871  på  Hobro  Sygehus,  hvor  han  var  indlagt  på  grund  af  sygdom.  (Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  193,  nr.  5  
for  1871,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
I   følge   den   personlige   overlevering   fra   Niels   Marinus   Nielsen   (14)   flyttede   Else   Kathrine   Nielsen   herefter   hen   til   sin  
bedstemoder,  men  alle  hendes  bedsteforældre  var  efter  1871  døde,  så  det  kan  kun  have  været  hendes  stedmormor,  
Christiane   Jensdatter   (gift   med   morfar   Anders   Pedersen   (118),   der   var   død   I   1865).   Stedmormoren   boede   al   overvejende  
sandsynlighed  I  Hellum  eller  Store  Brøndum.  Else  Kathrine  gik  i  skole  i  Hellum  Skole  fra  sit  7.  år,  1872.  
 
Det  var  også  i  Hellum  hun  gik  til  konfirmationsforberedelse  hos  Pastor  H.  Clausen,  Store  
Brøndum   og   Hellum   pastorat.   Konfirmationen   fandt   sted   Søndagen   efter   Paaske   den   4.  
april  1880  i  Store  Brøndum  Kirke,  men  selve  konfirmationen  er  registreret  i  krikebogen  for  
Thorup   Sogn.   Hendes   standpunktskaraktere   er   registreret   i   kirkebogen   som   mg?   for  
kundskab  og  mg  for  opførsel.   (Kirkebog  1843-­‐1883,  konfirmerede  piger,  side  110,  nr.  1  for  1880,  Thorup  
Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).  
Store  Brøndum  Kirke  

 

Else   Kathrine   Nielsen   fik   udstedt   sin   Skudsmålsbog   i   marts   1882   af   sognepræsten   H.   Clausen,   Præstegården   i   Store  
Brøndum.    
 
Fra  Else  Kathrine  Nielsens  Skudsmålsbog  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter  skolegangen,  men  før  selve  konfirmationen  må  hun  være  flyttet  hjem  til  sin  moder  og  stedfader  på  gården  i  Asp,  
da  hun  er  talt  med  i  Folketællingen  den  1.  februar  1880,  hvoraf  det  fremgår,  at  hustanden  bestod  af  Huusfader  Hans  
Rasmussen,  43  år,  født  i  Skjørping  Sogn,  gift  med  hustru  og  husmoder  Ane  Marie  Andersen  (59),  37  år,  født  i  Rostrup  
Sogn,  deres  børn  Maren  Rasmussen,  4  år,  Niels  Rasmussen,  2  år,  Else  Kathrine  Nielsen,  14  år,  alle  født  i  Thorup  Sogn,  
tjenestekarl   Søren   Christian   Andersen,   21   år,   og   Rasmus   Nielsen   (farbroder),   51   år,   født   i   Thorup   Sogn,   nyder   aftægt.  
(Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt).    
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   2  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
Efter   konfirmationen   var   Else   Kathrine   Nielsen   formentligt   hjemme   på   gården,   indtil   hun,   jf.   Skudsmålsbogen,   blev  
meldt  afgang  til  Ferslev,  Fleskum  Herred,  Ålborg  Amt,  den  26.  marts  1882  og  blev  meldt  tilgang  til  Ferslev  fra  Thorup  
den   28.   marts   1882.   Her   tjente   hun   hos   Niels   Frederiksen,   Pederstrup,   Ferslev,   fra   marts   1882   til   den   4.   september  
1887.  Niels  Frederiksens  hustru,  Maren  Lundsgaard  Larsen,  er  en  kusine  til  Else  Kathrine.  (Niels  Frederiksen  er  i  familie  med  
landbrugsministeren  i  1974,  Ib  Frederiksen)  
                             
 
 
 
Indførelser  i  Else  Kathrine  Nielsen’s  Skudsmålsbogen  
 
side  7  nederst  og  side  8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan  hun  har  haft  det  i  de  ovennævnte  fem  år,  er  der  ingen  oplysninger  om,  men  det  har  al  overvejende  sandsynligt  
været   mere   et   hjem   end   en   tjenesteplads.   Else   Kathrine   Nielsen   fik   da   også   i   perioden   lejlighed   til   at   være   på  
skoleophold   i   Hobro   (form.   Frk.   Nielsens   Pogeskole)   og   Højskoleophold   i   Skelund,   ligesom   hun   en   kort   tid   tjente   på  
Feldbakgården  i  Veddum,  Skelund  Sogn.      
 
Den   4.   september   1887   blev   hun   meldt   afgang   fra   Ferslev   til   Thorup   Sogn   og   meldt   tilgang   i   Thorup   Sogn   den   7.  
september  1887.  Der  er  ingen  oplysninger  om,  hvor  i  Thorup  Sogn  hun  havde  plads,  eller  hvad  hun  lavede  der.  Hun  har  
dog  med  al  overvejende  sandsynlighed  været  hjemme  på  gården  i  Asp.    
 
I   tiden   på   Feldbakgården   i   Veddum   eller   under   Højskoleopholdet   i   Skelund   må   hun   have   mødt   sin   kommende   mand  
Jens  Nielsen  (28),  for  den  19.  juli  1888  blev  hun  meldt  afgang  fra  Thorup  til  Skelund  og  meldt  tilgang  til  Skelund  Sogn  
den  26.  juli  1888,  da  det  var  aftalt,  at  de  skulle  giftes.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indførelser  i  Else  Kathrine  Nielsen’s  Skudsmålsbog  side  9  
 
og  side  10  øverst.  
 
 
 
 
 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   3  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

I  Kirkebogen  for  Skelund  Sogn  er  det  registreret,  at  der  blev  indgået  ægteskab  den  27.  
august  1888  mellem:  
 
Pigen  Else  Katrine   (Kathrine),  født  21.  november  1865  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Ålborg  Amt,  
der  på  tidspunktet  tjente  i  Skelund  og  var  22  år  gammel    
 
og  
 
Ungkarl   Jens   Nielsen   (28),   født   22.   februar   1855   i   Skelund,   der   på   tidspunktet   boede  
hjemme  hos  faderen  Gaardmand  Niels  Nielsen  (56)  i  Skelund  og  var  33  år  gammel.    
 
De   blev   gift   i   Skelund   kirke   efter   at   der   var   bestilt   lysning   den   28.   juli   1888   med  
bemærkning  om,  at  attest  fra  den  Forsørgende  Kommune  (Skelund)  ikke  behøves.  
 
Forloverne  ved  vielsen  var  Gaardmand  Niels  Nielsen  (56)  af  Skelund  Sogn  (brudgommens  
fader)   og   Hans   Rasmussen   af   Asp,   Thorup   Sogn   (brudens   stedfader).   (Kirkebog   1883-­‐1892,  
viede,  side  183,  nr.  5  for  1888,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
Else  K athrine  Nielsen  og  Jens  Nielsen  
Efter  ægteskabets  indgåelse  flyttede  Else  Kathrine  Nielsen  og  Jens  Nielsen  (28)  ind  på  
gården   Kærholm,   der   lå   i   Skelund,   Under   Bakken,   skråt   over   for   svigerfaderens   Niels   Nielsen’s   (56)   gård,   Bratbjerggård,  
og   som   var   blevet   bygget   året   før   på   jordparcellerne   Matr.   no.   15b   og   11i,   der   var   skilt   fra   Bratbjerggårds   jord,   jf.  
endelig  godkendelse  af  Indenrigsministeriets  skrivelse  af  11.  september  1889.  
 
Ni  måneder  efter  ægteskabets  indgåelse  fødte  Else  Kathrine  Nielsen  en  søn,  der  blev  født  hjemme  på  Kærholm,  og  som  
de  lod  døbe  Niels  Marinus  Nielsen  (14)  i  Skelund  Kirke  den  7.  juli  1889.    
 
I   Folketællingen   af   1.   februar   1890   ses   familien   boende   i   et   Huus   i   Skelund   Sogn,   Hindsted   Herred,   Ålborg   Amt,   og  
hustanden  bestod  af  Huusfader  og  Huusmand  Jens  Nielsen  (28),  34  år,  af  Skelund,  Huusmoder  Else  Kathrine  Nielsen,  24  
år,  af  Asp,  Thorup  sogn,  deres  søn  Niels  Marinus  Nielsen  (14),  under  1  år  –  12/5  (1889),  af  Skelund.  Derudover  boede  
Huusfader  og  Aftægtsmand  Niels  Nielsen  (56),  72  år,  og  Huusmoder  Mariane  Thomasen  (57),  73  år,  begge  af  Skelund.  
(Folketællingen  fra  1.  februar  1990  for  Skelund,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
Den   31.   december   1895   døde   Jens   Nielsen’s   (28)   fader   Niels   Nielsen   (56)   78   år   gammel   på   Kærholm   gård,   hvor   han   var  
aftægtsmand.  Han  blev  begravet  den  8.  januar  1896  på  Skelund  Kirkegård.    
 
I  perioden  fra  1901  til  1911  udvidede  Jens  Nielsen  (28)  deres  gård  Kærholm’s  jorde  med  tilkøb  af  matriklerne  17e  og  
17g  i  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.    
 
I   Folketællingen   af   1.   februar   1901   ses   familien   boende   på   Matr.no.   15b   og   11i,   Skelund   Sogn,   Hindsted   Herred,   Ålborg  
Amt,  og  hustanden  er  registreret  som  Boelsmand  og  Husfader  Jens  Nielsen  (28),  født  22.  februar  1855  i  Skelund,  gift  i  
1887   (1888)  med  Husmoder  Else  Katrine   (Kathrine)  Nielsen,  født  21.  november  1865  i  Thorup  Sogn  og  tilflyttet  sognet  i  
1887   (1888)   fra   Thorup,   og   deres   barn   Niels   Marinus   Nielsen   (14),   født   12.   maj   1888   (1889)   i   Skelund,   samt   Enken   og  
Aftægtskone  Mariane  Tommessen   (Thomasdatter)   (57),  født  27.  marts  1816  i  Skelund,  gift  i  1844   (1845)  og  blev  enke  i  
1895.  Hun  er  Husfaderens  moder,  og  registreret  med  fem  levende  børn  og  to  døde  børn.  Derudover  var  der  i  hustanden  
Husfaderens   broder,   Christen   Nielsen,   født   17.   januar   1860   i   Skelund,   som   levede   af   sin   formue.   (En   Folketælling   med  
mange  faktuelle  fejl).  (Folketællingen  fra  1.  februar  1901  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).    
 
Else   Kathrine   Nielsen’s   og   Jens   Nielsen’s   (28)   søn   Niels   Marinus   Nielsen   (14)   blev   konfirmeret   den   4.   oktober   1903   som  
14  årig,  og  han  blev  hjemme  på  gården  som  tjenestekarl  og  hjalp  til  med  landbruget.      
 

Den   9.   november   1904   døde   Jens   Nielsen’s   (28)   moder   Mariane   Thomasdatter   (57)   88   år   gammel   på   Kærholm   gård,  
hvor  hun  var  aftægtskone.  Hun  blev  begravet  den  16.  november  1904  på  Skelund  Kirkegård,  og  familien  bestod  herefter  
kun  af  Else  Kathrine  Nielsen  og  hendes  mand  Jens  Nielsen  (28)  og  sønnen  Niels  Marinus  Nielsen  (14).  De  havde  ingen  
tjenestefolk  ansat.    
 
I  Folketællingen  af  1.  februar  1906  er  familien  boende  på  Matr.  no.  15b  i  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  
og   hustanden   er   registreret   som   Boelsmand   og   Husfader   Jens   Nielsen   (28),   født   22.   februar   1855,   beskæftiget   med  
Agerbrug,   hans   hustru   Husmoder   Else   Katrine   (Kathrine)   Nielsen,   født   21.   november   1865,   og   deres   barn   Niels   Marinus  
Nielsen  (14),  født  12.  maj  1889.  Ikke  yderligere  oplysninger.   (Folketællingen   fra   1.   februar   1906   for   Skelund   Sogn,   Hindsted   Herred,  
Ålborg  Amt).  

 
Den  1.  november  1909  måtte  Else  Kathrine  Nielsen  og  Jens  Nielsen  (28)  dog  sige  farvel  til  deres  søn,  da  Niels  Marinus  
Nielsen  (14)  som  19  årig  rejste  til  Fyn,  hvor  han  blev  landvæsenselev  på  Hvidkilde  Avlsgård  ved  Svendborg.    
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   4  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
Her  var  han  indtil  den  1.  november  1910,  så  for  første  gang  i  mange  år  var  Jens  Nielsen  og  Else  Kathrine  Nielsen  (29)  
alene  på  Kærholm.  
 
Familien  holdt  dog  kontakten  ved  at  skrive  meget  sammen,  og  her  ses  et  postkort,  som  Jens  Nielsen  sendte  til  sin  søn  
den   8.   april   1910,   og   som   det   kan   ses,   var   han   ikke   meget   anderledes   end   nutidens   unge   mennesker,   da   han   sendte   sit  
vasketøj  hjem,  så  det  kunne  blive  vasket  hjemme  hos  hans  moder.    
 
 

Jens  Nielsen’s  postkort  til  sin  søn  

 

 
 

Familien  foran  Kærholm  i  1910  –  fra  venstre  er  det  Niels  Marinus  Nielsen  (14),  Jens  Nielsen  (28)  og  Else  Kathrine  Nielsen    

 

 
 
I  Folketællingen  af  1.  februar  1911  boede  familien  på  Matr.  no.  15b  og  11i  i  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  
og   hustanden   er   registret   som   Landbruger   og   Husfader   Jens   Nielsen,   født   22.   februar   1855   i   Skelund,   husmoder   Else  
Kathrine  Nielsen  (29),  født  21.  november  1865  i  Thorup,  hvorfra  hun  er  afmeldt  i  1888  til  Skelund,  og  deres  barn  sønnen  
Niels  Marinus  Nielsen  (14),  født  12.  maj  1889  i  Skelund.   (Folketællingen  fra  1.  februar  1911  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  
Amt).  
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   5  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
I   Folketællingen   af   1.   februar   1916   er   det   de   samme   oplysninger,   der   er   registreret,   dog   er   der   medtaget,   at   Jens  
Nielsen   (28)   har   en   årlig   indkomst   på   1100,   -­‐   kr.,   og   hans   formue   er   på   14.800,-­‐   kr.   Han   har   betalt   17,12   kr.   i   skat   til  
staten  og  50,  33  kr.  i  skat  til  kommunen.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1916  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).  
 

Else   Kathrine   Nielsen’s   søn   Niels   Marinus   Nielsen   (14)   blev   gift   den   20.   marts   1919   i   Als   Kirke,   Als   Sogn,   Hindsted  
Herred,  Ålborg  Amt,  med  Pigen  Anna  Marie  Jensen,  og  efter  giftemålet  overtog  de  gården  Kærholm.  
 
Else   Kathrine   Nielsen   og   Jens   Nielsen   (28)   gik   herefter   på   aftægt,   jf.   Dokument   lyst   den   20.   maj   1919,   aftægt   til   Jens  
Nielsen  og  Else  Kathrine  Nielsen.  Endvidere  købte  de  et  hus  i  Als  –  Ravndalshus  –  som  ligger  2,2  km  øst  for  Skelund  og  
flyttede  dertil.    
 
De   købte   huset   af   Enken   Ane   Marie   Jensen,   som   er   svigerdatteren   Anna   Marie   Jensen’s   bedstemor.   Handlen   blev  
indgået   som   en   ”Kapitaliseret   Aftægt”   til   en   værdi   af   5000,-­‐   kr.,   der   hvilede   på   ejendommen   Matr.   no.   15b,   11i,   17e   og  
17g  i  Skelund,  som  er  gården  Kærholm  med  tilhørende  jorde.  
 
Enken  Ane  Marie  Jensen  flyttede  herefter  ind  til  Else  Kathrine  Nielsen’s  søn  og  svigerdatteren   (hendes  barnebarn),  hvor  
hun  herefter  var  på  aftægt  hos  dem,  og  Else  Kathrine  Nielsen  og  Jens  Nielsen  (28)  var  på  aftægt  i  hendes  gamle  hus,  
Ravndalshus  i  Als.  
 
 
Det   var   dog   kun   et   lille   år   Else   Kathrine   Nielsen   og   Jens   Nielsen   (28)   kunne   nyde  
deres  otium.    
 
Den  28.  januar  1920  døde  Jens  Nielsen  (28)  i  en  alder  af  64  år  efter  følgesygdom  på  
grund  af  sukkesyge.    
 
Han   blev   begravet   torsdag   den   5.   februar   1920   kl.   1100   på   Skelund   Kirkegård,   og  
begravelsen  foregik  fra  hans  gamle  hjem  Kærholm  i  Skelund.   (Kirkebog  1912-­‐1928,  døde  
mandskøn,  side  27,  nr.  1-­‐3x  for  1920,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).  

 
 
 

 

 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   6  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
Else  Kathrine  Nielsen  solgte  herefter  huset  Ravndalshus  i  Als  og  flyttede  tilbage  til  Skelund,  hvor  hun  købte  et  lille  hus,  
der   hed   Nørlade,   af   Anders   Christian   Nielsen.   Købskontrakt   underskrevet   24.   marts   1920   og   mærkeligt   nok   er   selve  
skødetilføjelsen  underskrevet  11.  marts  1920.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   7  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

 
 
Huset   Nørlade   lå   på   matr.   49a   i   Skelund   og   var   opgjort   til   hartkorn   en   ½   album   (Det   er   mærkeligt,   at   de   bruger   hartkorn,   da  
dette  målingssystem  blev  ophævet  i  1903).  Else  Kathrine  Nielsen  købte  huset  kontant  for  4.500,-­‐  kr.    
 
Hartkorn  betyder  egentlig  "hårdt  korn",  altså  brødkorn,  men  tidligere  var  tønde  hartkorn  en  enhed  for  værdien  af  landbrugsjord  (en  kombination  af  
jordens   areal   og   ydeevne).   I   den   lange   periode,   hvor   al   betaling   foregik   som   byttehandel   med   konkrete   varer   var   det   nødvendigt   med   et   fælles  
værdimål.  Man  besluttede  sig  til  at  sammenligne  alle  varer  med  værdien  af  det  såkaldte  "hårde  korn"  eller  hartkorn.  Hartkorn  måltes  i  tønder  (ikke  at  
forveksle   med   tønder   land).   1   tønde   =   8   skæpper   =   32   fjerdingkar   =   96   album.   Mindste   enhed   er   1/4   album,   også   kaldet   en   Penning,   den   var   2  favne  
(eller  2  x  3  =  6  alen)  på  hvert  led,  svarende  til  36  kvadratalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fra  Wikipedia  

 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   8  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

 
 
 
Huset  Nørlade  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Else  Kathrine  Nielsen  sammen  med  sit  barnebarn  
Johanne  Kathrine  Nielsen  (7)  foran  Nørlade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huset  Nørlade,  matr.  49a,  i  Skelund  
 
 
 

Ved   Folketællingerne   i   1921,   1925   og   1930   ses   husmoder   og   aftægtskvinde   Else   Kathrine   Nielsen,   født   den   21.  
november  1965  i  Thorup  Sogn  at  bo  i  Skelund  i  et  hus  på  matr.  49a.  (Folketællingerne  af  1.  februar  1921,  5.  november  1925  og  1930  
for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).    
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   9  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
Else  Kathrine  Nielsen  boede  her  i  11  år,  og  hun  havde  nogle  gode  år  i  kendte  omgivelser  og  tæt  på  sin  familie,  men  den  
7.  august  1931  døde  hun  i  hjemmet  af  brystkræft  i  en  alder  af  65  år.    
 
Hun  blev  begravet  på  Skelund  Kirkegård  den  12.  august  1931.   (Kirkebog  1928-­‐1948,  døde  kvindekøn,  side  69,  nr.  7  for  1931,  øverste  
reg.  på  siden  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   10  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   11  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb  
 

 

Kirkebog  1843-­‐1883,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  fødte  kvindekøn,  side  55,  nr.  5  for  1865  
Else  Kathrine  født  den  21.  november  1865  

 
 
 

Samme  Kirkebog  –    udklip,  venstre  side  
 
 
 

 

 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  højre  side  
 
 
 

 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   12  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  konfirmation  
 

 

Kirkebog  1843-­‐1883,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  konfirmerede  piger,  side  110,  nr.  1  for  1880  
Else  Kathrine  Nielsen  konfirmeret  14.  april.  1880  
 

 
 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  venstre  side  

 

 
 
 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  højre  side  
 
 
 

 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   13  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  -­‐  vielse  
 
 

 

Kirkebog  1883-­‐1892,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede,  side  183,  nr.  5  for  1888  
Else  Kathrine  Nielsen  og  Jens  Nielsen  gift  den  27.  august  1888  
 
 
 
 
 
 

 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  venstre  side  
 
 
 
 
 
 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  højre  side  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   14  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

Kirkebog  -­‐  døde  
 
 

Kirkebog  1928-­‐1925,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  døde  kvindekøn,  side  69,  nr.  7  for  1931,  øverster  reg.  på  siden  
Else  Kathrine  Nielsen  død  den  7.  august  1931  
 
 

 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  venstre  side  
 
 

Samme  Kirkebog  –  udklip,  højre  side  
 

 

 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   15  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

Slægtshistorie

Udklip  af  Folketællingslisterne  fra  1870  –  1901  
 
 
 
1870  

 
 
 
 
 
1880  

 
 
 
 
 
 
1890  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1901  

 
 
 

 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   16  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

Slægtshistorie

Udklip  af  Folketællingslisterne  fra  1906  -­‐1930  

1906  

1911  

1916  

1921  

 
 
 
 

 

1925  

 

 
 
 
 
1930  

 

 
 
 
 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   17  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

Slægtshistorie

Historiske  begivenheder  i  Else  Kathrine  Nielsen’s  liv  
 
 
1865  –    Else  Kathrine  Nielsen  blev  født  den  21.  november  1865.  
Den  amerikanske  Borgerkrig  slutter  med  Nordstaternes  sejr,  og  USA  vedtog  et  tillæg  til  forfatningen,  der  afskaffede  slaveriet.  
 
1866  –  De  første  partidannelser  i  Den  danske  Rigsdag.    
1.  februar  1866  –  Ritzaus  Bureau  stiftes  i  København  af  Erik  Nicolai  Ritzau.  
 
1867  –    Luxembourg  anerkendes  som  en  selvstændig  stat  ved  en  traktat  i  London.  
 
1869  –    17.  november  1869  –  Suezkanalen,  der  forbinder  Middelhavet  med  Det  Røde  Hav,  indvies.  
 
1870  –  30.  oktober  1870  –  Partiet  Venstre  grundlægges.  
 
1871  –  15.  oktober  1871  –    Den  internationale  Arbejderforening  for  Danmark  (senere  socialdemokratiet)  stiftes.  
 
1872  –  12.  –  14.  november  1872  –  Ved  en  Stormflod  blev  store  dele  af  Lolland  og  Falster  oversvømmet,  80  mennesker  omkom  og  50  skibe  strandede  
på  Sjællands  østkyst.  Jyllands  østkyst  og  de  jyske  fjorde  var  også  hårdt  ramt  af  Stormfloden.  
 
1873  –  Kroner  og  øre  indføres  som  fællesskandinavisk  mønt  i  Danmark,  Sverige  og  Norge.    
 
1875   –   8.   april   1875   –   De   tre   fængslede   socialistledere   Pio,   Brix   og   Geleff   benådes   og   løslades   fra   Statsfængslet   i   Vridsløselille   efter   næsten   2   år  
fængsel.    
 
1876  –  25.  juni  1876  –  Slaget  ved  Little  Bighorn  i  USA,  hvor  Sitting  Bull  og  Crazy  Horse  vandt  en  sejr  over  det  7.  Kavaleri  under  ledelse  af  Custer.  
 
1877  –  6.  december  1877  –    Thomas  Edison  demonstrerer  den  første  fonografoptagelse.  
 
1878   –   30.   december   1878   –   På   et   offentlig   møde   udtaler   venstrelederen   Viggo   Hørup   de   berømte   ord:   ”Ingen   over   og   ingen   ved   siden   af  
Folketinget”.  
 
1879  –  31.  december  1879  –    Thomas  Edison  demonstrerer  sin  opfindelse  glødelampen.  
 
1880  –  Else  Kathrine  Nielsen  blev  konfirmeret  den  4.  april  1880.  
 
1882  –  22.  november  1882  –  Rovmorderen  Anders  Nielsen  ”Sællænder”  halshugges  uden  for  Nakskov,  den  sidste  offentlige  henrettelse  i  Danmark.  
 
1884  –  Ved  valget  den  25.  juni  1884  får  Socialdemokratiet  valgt  sine  to  første  medlemmer  til  Rigsdagen.  
3.  oktober  1884  –  Den  anden  Christiansborgs  brand.  
 
1886  –    8.  maj  1886  –    Coca  Cola  opfindes  i  USA  af  John  S.  Pemberton.  
 
1887  –  Wilhelm  Hellesen  opfandt  tørelementbatteriet.  
 
1888  –    Else  Kathrine  Nielsen    og  Jens  Nielsen  blev  gift  den  27.  august  1888.  
 
1889  –  Else  Kathrine  Nielsen’s    og  Jens  Nielsen’s  søn  Niels  Marinus  Nielsen  blev  født  den  12.  maj  1889.  
Den  første  danske  kvindelige  læge,  Nielsine  Nielsen,  åbner  praksis  i  København.  
I  Paris,  Frankrig,  rejses  Eiffeltårnet.  
 
1891  –  De  politiske  partier  Højre  og  Venstre  går  sammen  om  at  lave  den  nye  fattiglovgivning.  
 
1892  -­‐  Sygekasseloven  bliver  vedtaget.  
København  får  sin  første  elektriske  gadebelysning.  
 
1893  -­‐  Statstelefonen  oprettes.  Også  kaldet  Rigstelefonen.  
 
1894  –  I  København  påbegynder  de  installation  af  toiletter  med  wc  inde  i  beboelsesejendommene.  
 
1895  -­‐  Den  første  udenlandske  bil  ankommer  til  København,  og  den  første  offentlige  filmforvisning  finder  sted.  
 
1896  –  De  Olympiske  lege  genoptages,  efter  en  pause  siden  år  393  e.  Kr.  
 
1897  -­‐  ØK  oprettes.  
 
1898  -­‐  Arbejdsgiverforeningen  og  Samvirkende  Fagforbund  bliver  oprettet.  
1900  -­‐  2.  juli  -­‐  Første  flyvning  med  en  Zeppeliner.  
Aalborg-­‐Hadsundbanen  etableres.  
 
1901  -­‐  Nobelprisen  uddeles  for  første  gang.  
1.  februar  -­‐  Folketælling  i  Kongeriget  Danmark  samt  på  Grønland  og  Færøerne.  Ifølge  optællingen  bor  der  2.449.540  mennesker  i  Danmark.  
13.  april  -­‐  Den  internationale  Domstol  i  Haag  oprettes  
 
1902  -­‐  Den  berømte  Solvognen  fra  ældre  bronzealder  bliver  fundet  under  pløjning  i  Trundholm  Mose  ved  Nykøbing  Sjælland.  
 
1903  –  Jens  Nielsen’s  søn  Niels  Marinus  Nielsen  blev  konfirmeret  den  4.  oktober  1903.  
17.  december  -­‐  Brødrene  Wright  gennemfører  historiens  første  flyvning  i  en  motoriseret  flyvemaskine  tungere  end  luften  
 
1904  -­‐  6.  december  -­‐  Verdens  første  julemærke  udsendes.  Det  sker  i  Danmark  efter  idé  af  postmester  Einar  Holbøll.  1905  -­‐  7.  juni  -­‐  Norge  erklærer  
opløsningen  af  unionen  med  Sverige  
12.  september  –  Københavns  Rådhus  indvies  (blev  bygget  fra  1892-­‐1905)  
18.  november  –  Den  danske  Prins  Carl  bliver  konge  af  Norge  under  navnet  Haakon  7.  
 
 
 
 

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   18  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

 
1906  -­‐  30.  januar  -­‐  Frederik  8.  bestiger  den  danske  trone.  
12.  september  -­‐  Jacob  Ellehammer  foretager  den  første  flyvning  i  Norden  
 
1907  -­‐  4.  maj  -­‐  Loven  om  indførelse  af  metersystemet  i  Danmark  vedtages.  
Spejderbevægelsen  starter  i  England.  
 
1908  -­‐  8.  september  -­‐  Tidligere  justitsminister,  gehejmekonferensråd  Peter  Alberti  melder  sig  selv  til  politiet  for  bedrageri  og  falskneri  for  15  mio.  kr.  
 
1910  –  12.  januar  -­‐  Daells  Varehus  får  sin  første  postordrebestilling,  og  datoen  regnes  som  varehusets  stiftelsesdag.  
21.  maj  -­‐  Danmarks  første  lov  om  biler  træder  i  kraft.  Man  må  køre  bil  fra  en  halv  time  før  solopgang  til  en  halv  time  efter.  Samtidig    
indføres  vægtafgift.  
 
1911  –  25.  maj  -­‐  Københavns  Idrætspark  indvies.  
4.  november  -­‐  Selandia,  verdens  første  dieseldrevne  skib  søsættes  fra  Burmeister  og  Wain.  
 
1912  -­‐  15.  april  -­‐  Det  "synkefri"  Titanic  forliser  i  Nordatlanten  og  tager  1503  liv  med  sig.  
14.  maj    -­‐  Kong  Christian  den  10.  bliver  konge  af  Danmark.  
 
1913  -­‐  1.  April  -­‐  Samlebåndet  tages  i  brug  af  industrien,  og  den  første  Ford  Model  T  ruller  af  samlebåndet.  
23.  august  -­‐  Statuen  Den  lille  Havfrue  opstilles  på  Langelinie  i  København  
 
1914  -­‐  28.  juli  erklærer  Østrig-­‐Ungarn  Serbien  krig,  og  starter  dermed  1.  verdenskrig  
 
1915  -­‐  5.  juni  -­‐  Den  2.  junigrundlov  underskrives,  kvinder  i  Danmark  får  valgret  
 
1916  -­‐  15.  maj-­‐30.  september  -­‐  Sommertid  afprøves  for  første  gang  i  Danmark.  
14.  december  -­‐  Ved  den  første  danske  folkeafstemning  med  deltagelse  af  kvinder  stemmer  284.000  for  at  sælge  De  dansk  vestindiske  øer  til  USA,  
mens  158.000  stemmer  imod.  
 
1917  -­‐  31.  marts  -­‐  Danmark  afhænder  De  dansk  vestindiske  øer  til  USA  for  25  millioner  dollars.  
 
1918  -­‐  Den  spanske  syge,  en  influenza  med  en  særligt  ondartet  virus,  bliver  årsag  til  mellem  50  og  100  millioner  dødsfald  verden  over,  heraf  14.000  i  
Danmark.  
11.  november  -­‐  1.  verdenskrig  afslutter.  
 
1919  –  Else  Kathrine  Nielsen’s    og  Jens  Nielsen’s  søn  Niels  Marinus  Nielsen  blev  gift  med  Anna  Marie  Jensen  den  20.  marts  1919.      
Else  Kathrine    og  Jens  Nielsen  går  på  aftægt  og  overlader  gården  Kærholm  til  sønnen  den  20.  maj  1919.  De  flyttede  herefter  til  Als,  Ravndalshus.  
16.  januar  -­‐  Alkoholforbud  i  USA  bliver  indført  
 
1920  –  Else  Kathrine  Nielsen’s  man  Jens  Nielsen  døde  den  28.  januar  1920  i  Als,  og  Else  Kathrine  Nielsen  flyttede  tilbage  til  Skelund  i  et  hus  der  kaldes  
Nørlade,  som  ligger  i  Skelund  på  matr.nr.  49a.  
 
1921  –  Kvinder  opnåede  valgret  i  USA.  
Republikken  Irland  løsrev  sig  fra  Storbritannien.  
Det  kommunistiske  parti  blev  grundlagt  i  Kina.  
Gandhi  indleder  civil  ulydighedskampagnen  i  Indien.  
 
1922  –  11.  januar  blev  insulin  anvendt  første  gang  på  et  menneske.  
 
1923  –  12.  oktober  blev  den  fødte  talefilm  vist  i  Danmark.  
 
1925  –  1.  Januar  blev  klokkespillet  på  Københavns  Rådhus  sendt  direkte  over  Danmarks  Radio,  og  det  har  været  en  fast  tradition  siden.  
1.  januar  skiftede  Norges  hovestad  Kristiania  navn  til  Oslo.  
 
1926  –  27.  januar  blev  fjernsynet  demonstreret  for  første  gang  af  den  skotske  opfinder  John  Baird.    
1.  august  gik  Pressens  Radioavis  i  luften.  
 
1928  –  Brugsforenings-­‐Bladet  udkommer  første  gang.  Siden  1945  kom  det  til  at  hedde  Samvirke  hvilket  det  fortsat  gør.  
11.  september  blev  Århus  Universitet  indviet.    
 
1929  –  9.  januar  blev  Penicillinet  anvendt  for  første  gang.  
11.  februar  opstod  Vatikanet  som  en  selvstændig  stat  i  midt  i  Rom,  Italien.        
24.  oktober  –  Wall  Street-­‐krakket.    
 
1930  –  Jetmotoren  blev  opfundet  af  Frank  Whittle.  
 
1931  -­‐    7.  august  døde  Else  Kathrine  i  sit  hjem.  Hun  blev  begravet  den  12.  august  1931  på  Skelund  Kirkegård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det    meste  fra  Wikipedia  

 
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   19  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Ålborg  og  Randers  Amt,  Herreder  og  Sogne  
 

Slægtshistorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Else   Kathrine   Nielsen   blev   født   den   21.   november   1865   i   Thorup   Sogn,  
Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  og  har  han  opholdt  sig  følgende  steder:  
 
1865–1871  –  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
1871–1880  –  Store  Brøndum  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.    
1880–1882  –  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.    
1882–1887  –  Pederstrup,  Ferslev    Sogn,  Fleskum  Herred,  Ålborg  Amt.  
1882–1887  –  Korte  ophold  i  Hobro,  Skelund  og  Veddum.    
1887–1888  –  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.    
1888–1919  –  Skelund  Mark,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
1919–1920  –  Als  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
1920–1931  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.      
   

 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   20  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Kilder:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personlig  overlevering  af  Else  Kathrine’s  søn  Niels  Marinus  Nielsen  (14).  
Personlig  overlevering  af  Niels  Marinus  Nielsen’s  datter  Johanne  Kathrine  Nielsen  (7).  
Personlig  overlevering  af  Johanne  Kathrine  Nielsen’s  datter  Henny  Pedersen  (3).  

Slægtshistorie

Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  fotoalbum.  
Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  arkivmappe.  
Kirkebog  1843-­‐1883,  fødte  kvindekøn,  side  55,  nr.  5  for  1865,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  191,  nr.  2  for  1867,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  kvindekøn,  side  212,  nr.  2  for  1868,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  193,  nr.  5  for  1871,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog  1843-­‐1883,  konfirmerede  piger,  side  110,  nr.  1  for  1880,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog  1883-­‐1892,  viede,  side  183,  nr.  5  for  1888,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog  1912-­‐1928,  døde  mandskøn,  side  27,  nr.  1-­‐3x  for  1920,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Kirkebog   1928-­‐1948,   døde   kvindekøn,   side   69,   nr.   7   for   1931,   øverste   reg.   på   siden,   Skelund   Sogn,   Hindsted  
Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  af  1.  februar  1870  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  fra  1.  februar  1990  for  Skelund,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  fra  1.  februar  1901  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  fra  1.  februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  fra  1.  februar  1911  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingen  fra  1.  februar  1916  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Folketællingerne  af  1.  februar  1921,  5.  november  1925  og  1930  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
Wikipedia.  

 
 
 
 
 

Else  Kathrine  Nielsen’s  aner  

 

 
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   21  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

Eftertavle  for  forældrene  

 
Jens  Nielsen  (58)  og  hustru  Ane  Marie  Andersen  (59)  og  hendes  2.  ægtemand,  Hans  Rasmussen    
 
Børn  

 
 
Jens  Nielsen’s  og  Ane  Marie  Andersen’s  børn:  

1)

Else  Kathrine  Nielsen  
 

Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  børn:  
2) Jens  Rasmussen  (død  som  barn)  
3) Rasmus  Rasmussen  (død  som  barn)  

4)
5)
6)
7)

Maren  Rasmussen  (død  som  ung)  
Niels  Rasmussen  
Ane  Jensine  Rasmine  Rasmussen  
Peder  Kristian  Rasmussen  (død  som  lille)  

1)    
Else  Kathrine  Nielsen    
 
 *  21-­‐11-­‐1865  
   
 
 
Asp,  Thorup,  Ålborg  
 
 
†  07-­‐08-­‐1931  
   
 
 
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
 
 
Børn:  
1) Niels  Marinus  Nielsen  

 
 
gift  med    
                               27-­‐08-­‐1888    
                           Skelund  Kirke  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jens  Nielsen  
*  22-­‐02-­‐1855  
 
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  28-­‐01-­‐1920  
 
Als,  Hindsted,  Ålborg  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niels  Marinus,  Jens  og  Else  Kathrine  

 
 
Nærværende  Person  -­‐  se  mere  fra  denne  streng  under  Niels  Marinus  Nielsen  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen  (15).  
 
2)    
Jens  Rasmussen      
 
                     
                   død  6  år  gammel  
*  17-­‐10-­‐1870  
Asp,  Thorup,  Ålborg  
†  21-­‐11-­‐1876  
Asp,  Thorup,  Ålborg  
 
3)    
Rasmus  Rasmussen  
 
 
                     død  3  år  gammel  
*  26-­‐04-­‐1873  
Asp,  Thorup,  Ålborg  
†  13-­‐03-­‐1876  
Asp,  Thorup,  Ålborg  
 
 

4)  Syerske  
Maren  Rasmussen    
*  16-­‐12-­‐1875  
   
Asp,  Thorup,  Ålborg  
†  08-­‐05-­‐1903  
Asp,  Thorup,  Ålborg  

 
 

 
       død  27  år  gammel  -­‐  ugift  
                                     død  af  lungehindebetændelse    

 
 
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   22  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

5)  Arbejdskarl  –  landbrug  og  boelsmand  
Niels  Rasmussen                                                                
                                 gift  med    
*  31-­‐10-­‐1877  
   
 
 
                             04-­‐11-­‐1904    
Asp,  Thorup,  Ålborg  
 
 
                             Fræer  Kirke    
†  
   
 
 
           Fræer,  Hellum,  Ålborg  
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Ane  Marie  Henriette  Rasmussen  
2) Kirstine  Rasmine  Rasmussen  
3) Martha  Cathrine  Rasmussen  
4) Hans  Rasmussen  (død  som  ung)    
5) Marie  Sofie  Rasmussen  
6) Jenny  Agnete  Rasmussen  
7) Else  Nielsine  Rasmussen  
8) Børge  Rasmussen  (død  som  lille)  
9) Edith  Jensine  Rasmussen  
10) Børge  Rasmussen  (død  som  barn)  
11) Niels  Rasmussen  
12) Jens  Rasmussen  
13) Svend  Rasmussen  
14) Elna  Agathe  Rasmussen  
15) Erna  Lydia  Rasmussen  
   
 
6)    
Ane  Jensine  Rasmine  Rasmussen                                                                                  gift  med    
*  22-­‐08-­‐1880  
   
 
 
                               20-­‐05-­‐1905    
Asp,  Thorup,  Ålborg  
 
 
                             Astrup  Kirke    
†  02-­‐03-­‐1956  
   
 
 
       Astrup,  Hindsted,  Ålborg  
Hellum,  Thorup,  Ålborg    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Børn:    
1) Ingen  børn  
 
 

 
7)    
Peder  Kristian  Rasmussen  
*  24-­‐06-­‐1885  
Asp,  Thorup,  Ålborg  
†  25-­‐12-­‐1885  
Asp,  Thorup,  Ålborg  
 
 

Slægtshistorie

 
 
 
 
 

Else  Marie  Poulsen  
*  21-­‐05-­‐1887  
Skørping,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  

 
 
 
 
 
 

Knud  Niels  Knudsen  
*  29-­‐04-­‐1879  
Thorup,  Hellum,  Ålborg  
†  12-­‐02-­‐1958  
Alderdomshjemmet,    
Terndrup,  Lyngby,  Hellum,  Ålborg  

 
 

                     død  ½  år  gammel  

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   23  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

Børnebørn  

 
 

Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  børnebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børn  
 
   
 

 

 

5-­‐1)    
   
 
 
 
 
 
Ane  Marie  Henriette  Rasmussen                  
                                     gift  med    
*  06-­‐12-­‐1904  
   
 
 
                               13-­‐11-­‐1926    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                                  Fræer  Kirke    
†  
   
 
 
 
 
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Niels  Johannes  Pedersen  (død  som  spæd)  
2) Svend  Egon  Pedersen  
 
 
5-­‐2)    
Kirstine  Rasmine  Rasmussen  
 
             yderligere  data  ukendt  
*  04-­‐08-­‐1906  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 
   
 
 
 
 
 
5-­‐3)    
   
 
 
 
 
 
Martha  Cathrine  Rasmussen  
 
                                     gift  med    
*  13-­‐09-­‐1907  
   
 
 
                               04-­‐12-­‐1927    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                                  Fræer  Kirke    
†  17-­‐11-­‐1960  
   
 
 
 
 
 
Hobro  Amtssygehus,  Afdeling  A  I    
 
 
 
Onsild,  Randers  
Begravet  på  Døstrup  Kirkegård  
 
Børn:  
1) Egon  Nymann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-­‐4)  tjenestekarl  
Hans  Rasmussen      
 
 
     død  19½  år  gammel  -­‐  ugift  
*  18-­‐01-­‐1909  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  21-­‐06-­‐1928  
Ålborg  Amtssygehus,  Budolfi  Sogn,  Ålborg  
Begravet  i  Fræer  Kirkegård  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
arbejdsmand  

Thomas  Kristian  Pedersen  
*  08-­‐12-­‐1903  
Gerding  Mark,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  

 
Husmand  og  Foderstofuddeler  

Marius  Kristian  Nymann  
*  15-­‐12-­‐1903  
Døstrup,  Hindsted,  Ålborg  
†  28-­‐07-­‐1994  
Døstrup,  Hindsted,  Ålborg  

Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   24  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 

 
   
 
 
 
 
 
5-­‐5)    
   
 
 
 
 
 
Marie  Sofie  Rasmussen    
     
                                   gift  med    
*  19-­‐04-­‐1910  
   
 
 
 
   1943  
 
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg    
 
 
†  
   
 
 
 
 
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Ib  Orla  Andersen  (udlagt  fader  Robert  Andersen)  
2) Ingrid  Hansine  Kjeldsen  (faderen  ukendt)  
 
   
 
 
 
 
 
5-­‐6)    
   
 
 
 
 
 
Jenny  Agnete  Rasmussen  
 
                                     gift  med    
*  12-­‐01-­‐1912  
   
 
 
                               29-­‐07-­‐1934    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                                  Fræer  Kirke    
†  
   
 
 
 
 
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Ukendt  
 
5-­‐7)  
Else  Nielsine  Rasmussen    
           
           yderligere  data  ukendt  
*  28-­‐06-­‐1913  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
5-­‐8)    
Børge  Rasmussen      
                       
 
                       død  2  år  gammel  
*  10-­‐12-­‐1914  
   
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  12-­‐02-­‐1917  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
 
   
 
 
 
 
 
5-­‐9)    
   
 
 
 
 
 
Edith  Jensine  Rasmussen  
 
                                     gift  med    
*  25-­‐03-­‐1916  
   
 
 
                               06-­‐10-­‐1935    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                              Skørping  Kirke  
†  
   
 
 
 
 
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Ukendt  
5-­‐10)    
Børge  Rasmussen      
                   
 
*  11-­‐08-­‐1917  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  19-­‐03-­‐1925  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tømrer  

Slægtshistorie

gårdejer  i  Nr.  Kongerslev  

Johan  Marius  Kjeldsen  
*  
 
Ukendt  
†  
Ukendt    

Oluf  Theodor  Andersen  
*  06-­‐02-­‐1911  
 
Lyngå,  Sabro,  Århus  
†  
Ukendt  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
arbejdsmand  

 

 

Gunnar  Sigurd  Knudsen  
*  05-­‐03-­‐1912  
Gudum  Kær,  Hellum,  Ålborg      
†  
Ukendt  

                 død  7½  år  gammel  

 

 

 

5-­‐11)  Avlsmedhjælper    
 
 
 
 
 
 
husassistent  
Niels  Rasmussen      
                               
                                     gift  med    
 
Aase  Ottilie  Poulsen  
*  02-­‐11-­‐1918  
   
 
 
                               10-­‐10-­‐1946    
 
*  26-­‐07-­‐1925  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                                      Komdrup  Kirke  
 
Komdrup,  Hellum,  Ålborg  
†  
   
 
 
 
 
 
 
†  
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Ukendt  
 
Børn:  
1) Poul  Erik  Rosenkilde  Lund  (Aase  Ottilie  Poulsen’s  uægte  barn  med  faderen  Aage  Rosenkilde  Lund)  
2) Udøbt  pige  (død  som  spæd)  
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   25  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

   
5-­‐12)    
Jens  Rasmussen      
                                                                                     yderligere  data  ukendt  
*  05-­‐12-­‐1919  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
5-­‐13)    
Svend  Rasmussen    
 
                                                                         gift  med    
*  10-­‐10-­‐1922  
   
 
 
                               24-­‐11-­‐1944    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                                  Fræer  Kirke    
†  
   
 
 
 
 
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Kaj  Rasmussen  
 

 
   
 
 
 
 
 
5-­‐14)    
   
 
 
 
 
 
Elna  Agathe  Rasmussen                                            
                                     gift  med    
*  13-­‐06-­‐1921  
   
 
 
                               17-­‐08-­‐1940    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                                  Fræer  Kirke    
†  
   
 
 
 
 
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Hardy  Elmar  Nielsen  
2) Bent  Elmar  Nielsen  
 
 
   
 
 
 
 
 
5-­‐15)  husassistent      
 
 
 
 
 
Erna  Lydia  Rasmussen      
 
                                     gift  med    
*  08-­‐08-­‐1924  
   
 
 
                               08-­‐08-­‐1947    
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg                            Komdrup  Kirke  
†  
   
 
 
                             
 
Ukendt  
   
 
 
 
 
 
 
Børn:  
1) Niels  Rasmussen  (Christensen)  

Slægtshistorie

 
 
 
 
 

Herdis  Jakobine  Mikkelsen  
*  07-­‐05-­‐1924  
Smidie,  Bælum,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  

 
 
 
 
 
 
 

 
arbejdsmand  

 
 

 
(landbrugsmedhjælper  og  arbejdsmand)  

 
 
 
 
 

Marinus  Jensen  Christensen  
*  08-­‐08-­‐1924  
Thorup,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  

Hans  Elmar  Nielsen  
*  22-­‐08-­‐1917  
Gunderup,  Fleskum,  Ålborg  
†  
Ukendt  

 
 
 
Fortsættes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   26  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 

oldebørn  

 
 
Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐1)  
Ane  Marie  Henriette  Rasmussen’s  og  Thomas  Kristian  Pedersen’s  børn  

 
5-­‐1-­‐1)    
Niels  Johannes  Pedersen  
 
*  29-­‐11-­‐1926  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  22-­‐02-­‐1927  
Fræer  Nordre  Mark,  Fræer,  Hellum,  Ålborg  
 
5-­‐1-­‐2)    
Svend  Egon  Pedersen                                            
*  26-­‐10-­‐1928  
Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 

         død  3  måneder  gammel  

           yderligere  data  ukendt  

Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐3)  
Martha  Chatrine  Rasmussen’s  og  Marinus  Kristian  Nymann’s  børn  

 
5-­‐3-­‐1)    
Egon  Nymann                                
 
           yderligere  data  ukendt  
*  11-­‐08-­‐1928  
Døstrup  Vestermark,  Døstrup,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 
Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐5)  
Marie  Sofie  Rasmussen’s  børn  og  Johan  Marius  Kjeldsens  stedbørn  

5-­‐5-­‐1)    
Ib  Orla  Andersen                                                                
*  26-­‐04-­‐1931  
Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 
 

 
           yderligere  data  ukendt  

 
 
 
 
 
 
Udlagt  barnefader  Robert  Andersen  (fra  kirkebogen)  

 
   
 
 
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   27  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

Slægtshistorie

 
5-­‐5-­‐2)    
Ingrid  Hansine  Rasmussen  (Kjeldsen)                                            yderligere  data  ukendt  
*  16-­‐01-­‐1937  (faderen  ukendt)  
Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Moderen  Marie  Sofie  Rasmussens  ophold  på  
Timånedersdagen  før  fødslen.  

Navneændring  fra  Rasmussen  til  Kjeldsen    

(fra  kirkebogen)  

 
 

                                                     
(fra  kirkebogen)  

Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐11)  
Niels  Rasmussen’s  børn  og  stedbørn  samt  Aase  Ottilie  Poulsen’s  børn  
 

5-­‐11-­‐1)  (Aase  Ottilie  Poulsen’s  uægte  barn  med  faderen  Aage  Rosenkilde  Lund,  født  14-­‐11-­‐1918  i  Romdrup)  
Poul  Erik  Rosenkilde  Lund  
 
       død  4  måneder  gammel  
*  11-­‐08-­‐1943  
Komdrup  Hovgaard,  Komdrup,  Hellum,  Ålborg  
†  29-­‐12-­‐1943  
Komdrup,  Hellum,  Ålborg  
 
5-­‐11-­‐2)    
Udøbt  pige  
   
                                       
         død  1½  måned  gammel  
*  24-­‐01-­‐1947  
Komdrup  Hovgaard,  Komdrup,  Hellum,  Ålborg  
†  10-­‐03-­‐1947  
Skibsted,  Hellum,  Ålborg  
Begravet  på  Komdrup  Kirkegård  
 
 
Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐13)  
Svend  Rasmussen’s  og  Herdis  Jakobine  Mikkelsen’s  børn  

5-­‐13-­‐1)    
Kaj  Rasmussen                                                                
*  13-­‐04-­‐1945  
Teglgaarden,  Skørping,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 

 

           yderligere  data  ukendt  

 
 
 
 
 
 
 
(fra  Nygaard’s  sedler)  

 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   28  
Redigeret 27-10-2012

Else Kathrine Nielsen (29)

 
Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐14)  
Elna  Agathe  Rasmussen’s  og  Hans  Elmar  Nielsen’s  børn  

5-­‐14-­‐1)    
Hardy  Elmar  Nielsen  
*  10-­‐09-­‐1940  
Fræer,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  

                                       

Slægtshistorie

 

           yderligere  data  ukendt  

 
5-­‐14-­‐2)    
Bent  Elmar  Nielsen    
                                                                                       yderligere  data  ukendt  
*  04-­‐12-­‐1945  
Grauhusene,  Fræer,  Hellum,  Ålborg      
†  
Ukendt  
 
 
Ane  Marie  Andersen’s  og  Hans  Rasmussen’s  oldebørn  
5)  
Niels  Rasmussen’s  og  Else  Marie  Poulsen’s  børnebørn  
5-­‐15)  
Erna  Lydia  Rasmussen’s  børn  og  Marinus  Jensen  Christensen’s  stedbørn  

     
5-­‐15-­‐1)    
Niels  Rasmussen  (Christensen)  
*  25-­‐06-­‐1945  (faderen  ukendt)  
Sdr.  Kongerslev,  Hellum,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 yderligere  data  ukendt  

Navneændring  til  Christensen  
(fra  kirkebogen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif  Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      side   29  
Redigeret 27-10-2012

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.