Soalan 1. Apakah ciri-ciri yang kumpulan anda telah tekankan semasa anda mengumpul binatang bersama?

Mengapa anda memilih ciri tersebut? Mengapa bukan ciri yang lain? Dalam kumpulan kami, kami telah mengutamakan ciri-ciri haiwan yang mempunyai mata, tangan dan sesungut. Namun terdapat juga ciri lain yang kami perhatikan ialah haiwan yang mempunyai bonggol dan tidak mempunyai mata. Kami melihat ciri ini lebih menonjol dan mempunyai persamaan antara semua haiwan. Selain daripada itu, dalam sesuatu spesies, kami juga masih dapat membahagikan kepada beberapa ciri. Sebagai contoh, haiwan yan mempunyai bonggol dapat dibahagi kepada yang mempunyai dua mata dan satu mata. Tambahan pula, kami juga membahagikan haiwan yang mempunyai kaki kepada dua iaitu yang mempunyai kuku dan tidak mempunyai kuku. Namun terdapat juga ciri yang berlainan seperti corak yang terdapat di badan haiwan yang mempunyai kaki. Ciri lain sukar untuk diklasifikasikan. Ini kerana ciri lain mempunyai persamaan yang kurang. Ini boleh menyebabkan sesuatu spesies terdapat bilangan yang sedikit. Selain itu, ciri lain kurang menonjol.

2. Adakah semua individu dalam spesies mempunyai ciri yang serupa? Berapa banyak variasi yang kita perlu terima? Tidak perlu, sesuatu spesis perlu Nampak sama tetapi individu dalam spesies hanya mempunyai beberapa ciri yang serupa. Namun individu tersebut juga berbeza dan mempunyai kelainan antara satu sama lain. Dalam setiap spesies, kami telah menerima 2-3 variasi. Sebagai contoh, sepsis yang bercirikan berkaki mempunyai perbezaan corak di badan dan kaki yang mempunyai kuku.kami menerima variasi tersebut agar dapat memudahkan kami untuk mencipta spesis baru. Beberapa variasiboleh diterima di dalam suatu spesis namun apabila haiwan daripada spesis yang sama kelihatan berbeza, ahli taxonom akan mengelaskan mereka sebagai subspesis yang berbeza atau kaum yang berbeza tetapi ereka tetap boleh membiak sesame mereka. Contohnya, kucing adalah satu spesis tetapi subspesis kucing seperti Parsi atau Siam. Walaupun subspesis mereka berlainan, mereka masih boleh membiak sesame mereka.

ekologikal. Antaranya adalah dengan cara konsep spesies biological yang merujuk kepada sekumpulan populasi yang berpotensi untuk membiak secara semulajadi semasa mereka untuk menghasilkan zuriat yang pelbagai dan subur. maka kami boleh memecahkan lagi spesis Moon Morph ini kepada banyak sub-spesis manakala jika variasi individu spesies Moon Morph ini rendah. 4. Selain itu kaedah lain yang digunakan adalah kaedah konsep spesis morfologikal di mana individu dikategorikan dengan melihat persamaan dari segi ciri-ciri fizikal yang ketara. Taksonomi amat penting bagi pemuliharaan biodiversity untuk membezakan spesis atau kekeliruan mengenai nama spesis. genetic dan juga mikrospesies . Apa yang akan terjadi kepada species anda jika anda menerima variasi individu yang mempunyai aras yang tinggi? Apa yang akan terjadi sekiranya anda menerima variasi yang mempunyai aras yang rendah? Jiak variasi individu spesis Moon Morph ini tinggi.3. evolutionary spesies. maka kami hanya boleh memecahkan kepada sub-spesis yang sedikit. Jelaskan bagaimana kemungkinan taxanomi untuk mengasingkan species kepada dua atau lebih spesies? Ahli taxanomi boleh membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis dengan pelbagai cara. Terdapat juga kaedah-kaedah lain seperti typological spesis. recognition spesies.