ΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢

ΠΑΣΡΙΔΑ
ΜΑ΢ΕΙΝΑΙ
ΕΙΝΑΙΟΟΠΟΝΣΟ΢
ΠΟΝΣΟ΢

ΜΕΡΟ΢ 10°
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ
[Πληκτρολογήςτε τον υπότιτλο του εγγράφου]

Κ
Καρακαςίδησ-Κεςαπίδου

mas.gr

mas.gr

2012

S Λ- P
T Ι.ΡCΕ O
[PΠOΛ N
Η ΚTΣO
ΡΟ
Ο ΓAΗT΢ R
Σ ΕI D
Σ ΗA M
Δ Ι ΕOΤU
Θ .Τ B
ΝL
΢ ΗO ΣGΗS΢ PΕO
ΣΑ
Ι ΑM
΢]

ΜΕΡΟ΢ 10°
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Τόμος 4ος- Σελίδες 301–600
http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005