You are on page 1of 3

De Geschiedenis Van de Doop (Deel Twee) De Joodse Ritueel Van het Doopsel Onderdompeling in een ritueel bad (mikwe)

is vereist voor Ger Tzedek (converteert naar het jodendom) als onderdeel van hun bekering. Andere rituelen voor bekering tot het Jodendom zijn de besnijdenis en een begrip en naleving van alle relevante wetten. In de Tenach, en andere joodse teksten, werd het baden voor rituele reiniging vastgesteld voor bepaalde omstandigheden voordoet; om te worden hersteld in een toestand van 'rituele reinheid'. Bijvoorbeeld, Joden die zich ritueel 'onreine' door contact met een lijk (volgens de wet van Mozes), moest de mikwe te gebruiken voordat ze alowed om deel te nemen in de Heilige Tempel. Via praktijken zoals deze, onderdompeling in het mikwe vertegenwoordigen zuivering en restauratie, en kwalificatie voor volledige religieuze participatie in het leven van de gemeenschap. (Zie boek Numeri hoofdstuk 19) In de moderne tijd, de hechting en naleving van de wetten, rituelen en gewoonten met betrekking tot het mikwe verschillen sterk tussen de joodse kerkgenootschappen. De enige moderne uitzondering is dat na de menstruatie, vrouwen moeten onder te dompelen in een mikwe om te worden toegestaan om haar man.

Johannes de Doper Johannes de Doper, een profeet die predikte voor Jezus begonnen met lesgeven, voorspelde de spoedige komst van de Messias. John werd genoemd de Doper, toen hij en zijn discipelen zou dopen (onderdompelen in water) die zijn boodschap van bekering geloofde, tot vergeving van zonden. Jezus zelf werd gedoopt door Johannes de Doper.

Historisch Bewijs Van de Doop in de Vroeg-Christelijke Kerken Alle geschiedenissen over eens dat de Vroege Kerk gedoopt door onderdompeling in de

Naam van de Here Jezus Christus. Dit betekent dat alle van Jezus 'discipelen, de apostel Paulus, en zelfs Maria (moeder van Jezus) werden gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus na de dag van Pinksteren. Encyclopedia Britannica: Overal in de oudste bronnen wordt gesteld dat de doop plaatsvond in de naam van Jezus Christus. (Vol. 3, pag. 82) De doopformule werd veranderd van de naam van Jezus Christus naar de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest door de katholieke kerk in de tweede eeuw. (Vol. 3, pag 365 tot 366] Hastings Encyclopedia of Religion NAAM was een oude synoniem voor "persoon". De betaling werd altijd gedaan in de naam van een persoon met betrekking tot eigendom. Daarom dopeling in Jezus 'naam werd persoonlijk eigendom ... De vroege kerk altijd gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus tot de ontwikkeling van de Drie-eenheid Doctrine in de tweede eeuw ... Christelijke Doop werd toegepast met behulp van de woorden: "IN de naam van Jezus. "(Vol.2, pag. 377) doop was altijd in de naam van" Here Jezus "tot Justinus de Martelaar toen drienige formule werd gebruikt. (Vol. 2 Pg. 389) Doop in de trinitaire formule is niet Bijbels, en werd toegevoegd door mannen wiens woorden zijn niet opgenomen in de Heilige Schrift. Jezus zei dat de aanbidding van de Farizeen was tevergeefs omdat ze leren voor geboden de leerstellingen van mensen. Hetzelfde kan worden gezegd over iemand die doopt in de trinitaire formule. Een korte analyse van de katholieke, orthodoxe kerk en de kinderdoop Katholieke Doop; De pausdom zegt een sacrament moet drie elementen bevatten om geldig: 1. de juiste vorm; 2. de juiste zaken, en 3. de juiste intentie. De katholieke kerk zegt ook, met betrekking tot de doop, dat de juiste bedoeling is om te doen wat de Kerk doet als een kwestie van traditie. De traditie van de katholieke kerk is om te dopen door besprenkeling (beregening water over het hoofd) of besprenkeling (het gieten van water over het hoofd) in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Orthodoxe Doop De Orthodoxe Kerk leert besprenkelen of gieten in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De orthodoxe kerk leert ook dat de doop moet worden voorafgegaan door vasten, en dat, als koud stromend water niet beschikbaar is, de doop moet worden gedaan drie keer in plaats van een keer. (Didache, Chapter 7). Kinderdoop De katholieke, orthodoxe en anglicaanse kerken elk dopen baby's, terwijl veel protestantse kerken niet dopen baby's. Een korte analyse van wat de Schrift leert over de doop

De Bijbel zegt dat: 1. De doop is een begrafenis, en dus de juiste vorm (ondersteund door geschiedenissen) is onderdompeling. 2. De doop moet worden uitgevoerd in de naam van de Heer Jezus Christus. 3. De juiste intentie is met berouw Bovendien, het Griekse woord voor dopen () betekent om volledig onder te dompelen iets in een vloeistof. Ten aanzien van de kinderdoop, de Schrift Bekeert u overwegen en laat u dopen (Handelingen 2:38): Als een kind is te jong om zich te bekeren (of begrijpen berouw), hoe kunnen ze dan gedoopt worden? De Bijbel zegt ook dat de doop is een daad van goede concience ten opzichte van God. Kinderdoop is een daad van goede concience door de ouders van het kind ten behoeve van het kind, in plaats van een bewuste daad van het kind. Dit is een kwestie van traditie versus de Schrift. U hebt de keuze van het geloof de Schrift, of geloven kunstmatige traditie. En zij riepen ze, en beval, dat zij niet zouden spreken, noch leren, in den naam van Jezus. Maar Peter en Johannes, antwoordende, zeide tot hen: of het recht is in de ogen van God om te luisteren naar u meer dan tot God, oordeelt gij. (Handelingen 4: 18-19)