AUDIT 1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia.

Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Elementele care def auditul - examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv profesională - obiectul examinarii – orice tip de inform din orice domeniu - scopul este acela de a exprima o opinie asupra examinarii -calitatea opiniei trebuie să fie responsabilă independentă si motivanta Ø = examinarea trebuie să se facă după un criteriu de calitate. 2. Ce este auditul financiar? Reprezinta examinarea profesionala a unei informatii financiar contabile de catre un p.c. in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu de calitatea ce poate fi norma sau standard. 3. Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta. Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt: · p.c. competent şi independent care poate fi pf sau pj; · obiectul examinării îl constituie situaţiile financiare ale entităţii, în totalitatea lor: bilanţ, cont de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare,, în funcţie de referenţialul contabil aplicabil; · scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate responsabile si independente · criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) nationale si internationale de audit şi contabilitate. 4. Abordări privind metodologia auditului statutar. a) abordare pe faze si etape – didactica si mai teoretica (3 faze si 10 etape) - faza initiala = faza cunoasterii entitatii controlate - faza controlului propriu zis = faza controlarii interne si a verificarii conturilor - faza finalizarii lucrarilor si elaborarea raportului b) abordare per cicluri de control – pp succesiunea principalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu - este mai operationala - are 14 cicluri – fiec ciclu urmand 3 faze succesive 5. Faze şi etape în executarea unei misiuni de audit de bază. 1. Faza initiala; - acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit; - orientarea si planificarea auditului. 2. Faza executarii lucrarilor; - aprecierea controlului intern; - controlul conturilor; - examenul situatiilor financiare. 3. Faza finala. - evenimente posterioare inchiderii exercitiului; - utilizarea lucrarilor altor profesionisti; - alte lucrari necesare inchiderii;

1

rol. sa fie atins obiectivul de a certifica situatia financiara in mod rational • intocmirea programului de lucru al auditului financiar contabil.contactul cu fostul auditor sau cenzor. Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii. Planul de misiune: conţinut. Principalele aspecte avute in vedere de catre auditor se refera la obtinerea de informatii cu caracter general care sunt utile in procesul planificarii misiunii de audit financiar contabil. si se refera la: .sisteme si domenii semnificative .examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor.prezentarea intreprinderii.echipa de audit si bugetul. etapele orientarii si planificarii unei misiuni de audit financiar contabil sunt urmatoarele: • culegerea si prelucrarea de informatii cu caracter general privind activitatea desfasurata de catre intreprindere.planificarea : – repartizarea lucrarilor pe membrii echipei – stabilirea datelor si a interventiilor pe fiecare etapa – data emiterii scrisorilor de confirmare – lista rapoartelor 2 . Inainte de a accepta o misiune auditorul trebuie sa aprecieze daca are posibilitatea de a indeplini acea misiune .i.informatii contabile participante – sistemul contabil.definirea misiunii.cunoasterea globala a intreprinderii. . Aceasta activitate desfasurata de catre auditorul financiar este o etapa importanta in cadrul misiunii sale.stabilirea pragului de semnificatie . .raportul de audit.orientarea programului de lucru.documentarea lucrarilor de audit. deoarece este etapa care urmeaza dupa ce auditorul a acceptat misiunea de audit financiar contabil. . Orientarea şi planificarea auditului. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit. .identificarea zonelor de risc . . 6. Acceptarea mandatului. bugetul de ven si ch. • organizarea lucrarilor de audit a. . 7. Continutul planului de misiune: .contractarea lucrarilor de audit.fisa de acceptare a mandatului.identificarea conturilor semnificative . • supervizarea misiunii de catre conducatorul acesteia 8. Concret. .. • identificarea domeniilor semnificative = sisteme si conturi semnificative • intocmirea planului de audit care cuprinde : • determinarea controalelor si intinderea acestora in rap cu pragul de semnificatie. ISA 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati intr-o „Scrisoare de misiune de audit” sau in orice alt tip de contract adecvat. .Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii.. . . . .decizia de acceptare a mandatului.examenul competentei.

forme de prezentare.identificarea conturilor semnificative 3 . a unui manual de proceduri. Auditul intern al unei entitati se refera la verificarea existentei.promovarea eficacitatii activitatii de exploatare 15.evaluarea riscurilor de eroare.protejarea activelor intreprinderii : . Trebuie sa se asigure separarea a cel putin 3 functii : • Functia de realizare a obiectivului spcietatii • Protejarea patrimoniului • Inregistrarea operatiunilor care au loc in societate si contabilizarea lor 13. . Separarea sarcinilor trebuie sa existe ptr a putea fi posibil controlul reciproc al fiecarei sarcini.informatii contabile participante – sistemul contabil. 9. − arhivarea si pastrarea informatiilor deoarece ajuta la toate controalele ulterioare. Planul de audit şi programele de lucru: rol. Continut : Auditorul efectueaza un studiu si o evaluare a controlului intern ptr a aprecia ca poate sa se sprijine pe fiabilitatea controlului intern cu scopul de a limita intinderea sondajelor si a controalelor proprii. Definiţi auditul intern şi controlul intern. bugetul de timp si costurile angajate. şi relaţia dintre acestea. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi? . 10.asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile . . Evaluarea controlului intern: conţinut. Explicaţi importanţa separării sarcinilor în organizarea controlului intern al unei entităţi.intelegerea si descrierea sistemelor semnificative. Controlul intern se al unei entitati se refera la totalitatea procedurilor dintr-o entitate si la realizarea lui participa intreg personalul entitatii respective. . datele interventiilor in teren. adaptabilitatii si modului de aplicare procedurilor de control intern din entitatea respectiva. rapoarte si relatii de stabilit.verificarea functionarii controlului intern. . . conţinut.evaluarea preliminara ptr a pune in evidenta pct forte/slabe ale procedurii de control intern . Care sunt principalele obiective ale auditului intern? .confirmarea intelegerii sistemului respectiv a procedurilor aplicate de societate .sisteme si domenii semnificative . Etape:. face parte din controlul intern el poate fi realizat si de firme specializate de expertiza contabila. 12.prezentarea intreprinderii.promovarea eficacitatii activitatii de exploatare 11.asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii .Rolul planului de misiune: = instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat. . etape. 14.protejarea activelor intreprinderii : .asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile . mijloacele necesare.stabilirea pragului de semnificatie . sub forma. Continutul planului de audit: .asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii .definirea misiunii. Care sunt elementele de bază ale controlului intern al unei entităţi? a) Existenta unui plan de organizare b) Competenta si integritatea personalului.evaluarea finala si incidenta asupra misiunii. bugetul de ven si ch. de exemplu. mai ales a departamentului de conducere c) Existenta unei documentatii satisfacatoare care se refera la: − ptr producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise.

criterii de apreciere.orientarea programului de lucru. fiabilitatea lor si pp ca auditorul sa se sprijine pe probe care nu sunt concludente prin ele insele dar care contribuie la formarea convingerii sale. Observarea fizică este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenţei unui activ. D. studiul esantionului – toate elementele selectionate trebuie sa fie controlate. datele interventiilor in teren. însă ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare şi anume numai existenţa bunului respectiv.planificarea : – repartizarea lucrarilor pe membrii echipei – stabilirea datelor si a interventiilor pe fiecare etapa – data emiterii scrisorilor de confirmare – lista rapoartelor Rolul planului de audit: = instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat. Tehnica observării fizice. 16.Oricare ar fi însă tipul de sondaj. C. rol. este important să fie respectate câteva reguli riguroase privind decizia asupra eşantionului şi parcurgerea unor etape obligatorii: A. rapoarte si relatii de stabilit. accidentala sau exceptionala. . Rol = Elementele probante îi permit auditorului să îsi formeze o opinie asupra situatiilor financiare.echipa de audit si bugetul..Caracterul suficient se stabileste în raport cu numărul de elemente probante colectate • să fie juste (adecvate).valoarea atribuită etc. a masei – trebuie sa fie compatibila cu obiectivul urmarit. aplicarea la acestea a tehnicilor de obţinere a elementelor probante şi extrapolarea rezultatelor obţinute asupra eşantionului la întreaga masă sau mulţime. bugetul de timp si costurile angajate. Def. fie datorita valorii lor. = Elemente probante într-o misiune de audit =informatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta îsi va fonda opinia. cu pertinenta. 17. celelalte elemente probante ca. 18. Sondajul este definit ca o tehnică ce constă în selecţionarea unui anumit număr sau părţi dintr-o mulţime. proprietatea asupra bunului. selectionarea esantionului – care trebuie sa fie reprezentativ. prezinta riscuri si ca atare auditorul poate decide verificarea integral a acestora. trebuie verificate prin alte tehnici. H. concluziile sondajului – concluzia finala este suma concluziilor trase asupra elementelor cheie. determinarea taliei esantionului – se face in functie de anumiti factori care difera dupa cum este vorba de sondaje asupra atributiilor sau asupra valorilor. E. mijloacele necesare. evaluarea rezultatelor – inainte de tragerea unei concluzii asupra rezultatului. alegerea tehnicilor – ce este influentata de natura controlului efectuat si recurgerea sau nerecurgerea la tehnici statistice.identificarea zonelor de risc . contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse. Auditorul poate folosi în general două tipuri de sondaje: sondajul statistic şi sondajul nestatistic. elementele cheie – elementele care fie datorita naturii lor. Elementele probante: definiţie. Tehnica sondajului în audit. Aceste informatii constau în documente justificative. 19. fiecare anomalie este examinata pentru a se aprecia daca este reprezentativa. alegerea naturii multimii. asupra anomaliilor exceptionale asupra restului masei. Elementele probante trebuie să îndeplinească cumulativ două conditii de calitate pentru a putea să stea la baza fondării unei opinii: • să fie suficiente . Caracterul just se apreciează în raport cu gradul de adecvare. . Confirmarea externă (directă). B. 4 . F. G.

Structura dosarului exerciţiului. 23. Secţiunea F) intitulată “Utilizarea lucrărilor altor profesionişti”. Secţiunea D) intitulată “Evaluarea riscului legat de control”. Ptr a-si indeplini rolul de informare dosarul permanent trebuie sa fie tinut la zi.EI (. In misiunea de audit. . . sa elimine informatii perimate si sa nu contina documente voluminoase ale intreprinderii. . .bilanţul. Dosarul permanent permite evitarea repetării anuale a unor lucrări şi transmiterea de la un exerciţiu la altul a elementelor de cunoaştere a intreprinderii.EA . concordă cu datele din contabilitate si sunt intocmite conform principiilor contabile şi reglementărilor în vigoare − anexele contin toate informaţiile semnificative privind situaţia patrimoniala. Secţiunea C) intitulată “Orientare şi planificare”.ED (dosarul exerciţiului.EH (dosarul exerciţiului. 5 . • fapte descoperite după publicarea situaţiilor financiare – auditorul nu este obligat sa faca vreo investigatie 22. Secţiunea H) intitulată “Lucrările de sfârşit de misiune”. Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului. . a soldurilor etc. dar înaintea publicării situaţiilor financiare Daca au incidenta semnificativa auditorul stabileste daca se impun masuri ptr corectarea situatiilor financiare de catre conducere iar in acest caz auditorul emite un alt raport.Acceptarea misiunii”. Ele pot fi : • fapte descoperite până la data raportului de audit – auditorul trebuie sa verifice daca acestea au influenta semnificativa asupra situatiilor financiare si sa le prezinte in anexele situatiilor financiare • fapte descoperite după data raportului de audit. financiara şi rezultatele obţinute de societate Examenul situatiilor financiareare ca obiect central sa verifice daca situatiile financiare dau o imagine clara si completa asupra pozitiei financiare (patrimoniul societatii prezentat in bilant) si asupra rezultatelor financiare (contul de profit si pierdere) 21.EE (dosarul exerciţiului.Este o procedură care constă în a cere unui terţ având legături de afacere cu intreprinderea verificată să confirme direct auditorului informaţiile privind existenţa operaţiilor.EC (dosarul exerciţiului. Dosarul exerciţiului cuprinde toate elementele unei misiuni si permite ansamblarea tuturor lucrărilor de audit respectiv de la organizarea misiunii de audit pana la formularea opiniei si redactarea raportului.EG (dosarul exerciţiului. contul de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare sunt coerente. . Elementele posterioare închiderii exerciţiului. Secţiunea I) intitulată “Intervenţii cerute prin regulament”. . Secţiunea E) intitulată “Controale substantive”. 20.EF (dosarul exerciţiului. . Dosarul exerciţiului este impartit in 10 sectiuni . 24. Secţiunea G) intitulată “Verificări şi informaţii specifice”. Rolul şi importanţa dosarului permanent. Auditorul are latitudinea de a determina condiţiile şi întinderea acestei proceduri. Examenul situaţiilor financiare. auditorul trebuie sa gaseasca elemente probante suficiente si adecvate ptr a se asigura ca : • soldurile initiale nu contin anomalii care sa aiba o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare ale anului in curs • soldurile finale ale exercitiului anterior au fost preluate corect in anul curent • politicile de inchidere a conturilor si metodele de evaluare au fost aplicate Examenul situaţiilor financiare are ca obiect verificarea faptului ca : . Secţiunea B) intitulată “Sinteza misiunii şi rapoarte”. Daca se reflecta corect situatiile financiare auditorul va exprima o opinie cu rezerve.EB (dosarul exerciţiului.

PC (dos perm. trebuia să se ridice la suma de …. iar pierderea exerciţiului şi pierderile cumulate la …. pentru utilaje. ♣ opinia cu reserve. nu confera o imagine fidela si reala si va mentiona cu clarita…… O astfel de opinie datorată de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile. Dosarul permanent se subdivide în sapte secţiuni pentru a facilita lectura şi controlul din partea organismului profesional.PE (dosarul permanent. Secţiunea J) intitulată “Controlul conturilor consolidate”.destinatarul – raportul trebuie adresat destinatarului care poate fi consiliul de administratie. Secţiunea G) intitulată “Intervenienti externi”.responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare – raportul trebuie sa precizeze ca cei din conducere sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea corecta a situatiilor financiare in conformitate cu cadrul general aplicabil.EJ (dosarul exerciţiului. ♣ opinia defavorabila. 25.semnătura auditorului – raportul trebuie sa poarte semnatura societatii de expertiza contabila insotita de semnatura auditorului. Această practică nu este. Secţiunea E) intitulată “Fiscal şi social”. acestea trebuie prezentate intr-o sectiune separata a raportului .. Cheltuielile aferente. amortismentele cumulate trebuiau să se ridice la …. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: . pe baza unui amortisment linear şi a unei cote de …. . .PB (dosarul permanent. Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statutar. Cand auditorul nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare din cauza dezacordului profund ce-l impiedica sa formuleze o opinie cu rezerve.titlul – recomandat sa se foloseasca titlul de “Raportul auditorului independent” pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane. . . Secţ C) “Situaţii financiare şi rapoarte privind exerciţiile precedente”. se poate prezenta astfel: “Astfel. 27.PA (dosarul permanent. mod de prezentare. în opinia noastră. lei. . Declaratia auditorului va exprima ca situatiile financiare nu sunt conforme cu standardele si reglementarile aplicabile. mil.paragraful introductiv – cuprinde identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate. .responsabilitatea auditorului – raportul trebuie sa precizeze ca responsabilitatea auditorului este sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare. . În consecinţă.PF (dosarul permanent. pentru clădiri şi …. dar cu paragraph de observatii. . nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare. . lei. 6 .PD (dosarul permanent.PG (dosarul permanent. Secţiunea B) intitulată “Documente privind controlul intern”. cum este explicat în nota “X”. acesta refuza exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situatiilor financiare. .adresa auditorului – raportul trebuie sa mentioneze locul specific unde sunt situate birourile auditorului. . pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 200… . Opinia defavorabilă: motive. Secţiunea A) intitulată “Generalităţi”.alte responsabilitati de raportare – daca auditorul are si alte responsabilitati de raportare. ♣ opinia fara reserve. Structura dosarului permanent. Secţiunea F) intitulată “Juridice”..data raportului – raportul trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. mil. .paragraful opiniei –poate avea urmatoarele forme: ♣ opinia fara rezerve (curata). 26. . ♣ imposibilitatea exprimarii unei opinii. după cum urmează: . Secţiunea D) intitulată “Analize permanente”. . .

7 . pentru clădiri şi …. acestea exprima o opinie calificata sau o opinie cu rezerve.” 29. După părerea noastră. pe baza unui amortisment linear şi al unei cote de …. iar pierderile exerciţiului şi pierderile cumulate la …. trebuie să se ridice la suma de …. nici să procedăm la confirmarea directă a conturilor de clienţi. Rezervele se prezintă înaintea paragrafului de opinie. amortismentele cumulate trebuie să se ridice la …. noi am putut controla cantităţile prin alte proceduri. nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare. din cauza limitării întinderii lucrărilor noastre. mod de prezentare. impusă de către direcţiune. lei. c) toate informatiile de importanta semnificativa cu privire la situatiile financiare sunt corect mentionate. Aceasta forma a opiniei este exprimata atunci cand : auditorul are indoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale situatiilor financiare care sunt materiale (au importanta semnificativa) dar nu sunt fundamentale pentru buna intelegere a situatiilor financiare. în opinia noastră. În astfel de cazuri. cât şi contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată. o imagine fidela si reala asupra operatiilor financiare ale entitatii. Ţinând seama de natura documentelor contabile ale societăţii. paragraful opiniei se formulează astfel: Exemplu de rezerve datorate limitării întinderii lucrărilor: “Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 200…. cu excepţia incidenţei ajustărilor care ar fi putut fi necesare. b) situatiile financiare reflecta cu fidelitate pozitia financiara a entitatii auditate. mil. Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive. specificand clar si précis elementele cu care auditorul nu este de acord sau pe care le considera indoielnice si care l-au determinat sa exprime o opinie cu rezerve. situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. Tranzactiile financiare s-au efectuat in conformitate cu prevederile si reglementarile legale in vigoare. situaţiilor financiare dau o imagine fidelă poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. O astfel de opinie datorată limitării întinderii lucrărilor se poate prezenta astfel: “Noi nu am fost în măsură să asistăm la inventarul fizic. noi nu ne exprimăm opinia asupra conturilor anuale. contului de profit şi pierdere. Auditul exprima acest tip de opinie atunci cand se afla in imposibilitatea de a formula o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare. mod de prezentare. mod de prezentare. Opinia se exprima in termeni care indica un rezultat nesatisfacator asupra unor aspecte ale auditului. Opinia fără rezerve: semnificaţie. şi sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. şi nu sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 200… .După părerea noastră. lei. a faptelor menţionate în paragraful precedent. cu excepţia incidenţei asupra conturilor anuale. Opinia cu rezerve: motive.” 28. deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea ariei de cuprindere a auditului impiedica sa obtina suficiente probe pentru a sustine o opinie cu rezerve. Această practică nu este. căci noi am fost desemnaţi auditori ulterior acestei date. cât şi contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată şi sunt conforme cu prevederile legale şi statutare”. pentru exerciţiul încheiat la această dată. Acest tip de opinie este exprimat de auditor cand s-a ajuns la concluzia ca: a) situatiile financiare au fost ntocmite cu respectarea principiilor si politicilor contabile aplicabile si ofera sub toate aspectele materiale. mil. Având în vedere importanţa faptelor expuse mai sus. pentru utilaje.” 30. Cheltuielile aferente. După părerea noastră. Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entităţii auditate: “Astfel. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. cum este explicat în nota “X” anexată. În consecinţă. dacă noi am fi putut efectua controlul fizic al cantităţilor. conturile anuale dau o imagine fidelă poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. datorită incidenţei faptelor menţionate în paragraful precedent.

Deci. dar cu un paragraf de observaţii: semnificaţie.observaţiile reieşite din diverse verificări. 35. . Acest tip de opinie se formulează atunci când apar elemente care însă nu afectează opinia auditorului. Paragraful privind natura şi întinderea lucrărilor de audit. Societatea face obiectul unui proces în care este acuzată de infracţiune în utilizarea brevetelor şi în care i se pretinde vărsarea redevenţelor şi daunelor de interese.informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de lege. aceasta se situează de preferinţă după paragraful de opinie şi precizează. ♣ opinia cu reserve. ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare. nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea să rezulte”. în consecinţă. Adăugarea unui astfel de paragraf nu afectează opinia auditorului. În unele cazuri. mod de prezentare. Paragraful introductiv al raportului de audit statutar. în conformitate cu normele internaţionale (sau naţionale) de contabilitate”. în prezent. după paragraful de opinie. 31. Conţinutul raportului de audit. Opinia fără rezerve. Acest paragraf se refera la natura misiunii respectiv audit al situatiilor financiare sau audit al situatiilor financiare consolidate. 34.i. poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200… precum şi rezultatelor acestor operaţii şi fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul închis la această dată. Raportul de audit trebuie să conţină: . expus de o manieră detaliată în anexă. 33. în toate aspectele lor semnificative). adăugând un paragraf de observaţii al cărui obiectiv este de a lămuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale. Acest paragraf cuprinde identificarea entitatii auditate si a situaţiilor financiare auditate. intre altele. daca este cazul. cât şi procedurile juridico-administrative ale celor două acţiuni sunt în curs.oferirea garanţiei pentru acţionari şi terţi că un personal calificat a obţinut asigurarea că situaţiile 8 . Termenii utilizati pentru exprimrea opiniei auditorului sunt “dau o imagine fidelă” sau “prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”. daca sunt conforme prevederilor legale. de regulă.“După părerea noastră.a sau standard national. conturile anuale dau o imagine fidelă (sau prezintă în mod sincer. raportul de audit poate fi modificat. . Raportul de audit trebuie sa identifice titlul fiecarei situatii financiare a entitatii care a facut obiectul auditului. paragraful de observaţii se situează. 32. noi atragem atenţia asupra notei “X” din anexă. . societatea a angajat o contra-acţiune şi audierile preliminare. Forma de prezentare a paragrafului de opinie în acest caz este următoarea: “Fără să exprimăm o rezervă asupra situaţiil. că acesta nu constituie o rezervă. sa faca referire la rezumatul politicilor contabile semnificative si la alte note semnificative. cat si data si perioada de acoperire prin aceste documente. situatiei financiare si rezultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si. raportul auditorului treb sa descrie itinderea lucrarilor de audit indicand ca ele au fost indeplinite conform s. în general. Aceste 2 formulari semnifica. ♣ opinia fara reserve. ♣ imposibilitatea exprimarii unei opinii. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. Paragraful opiniei – raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei. ♣ opinia defavorabila. să fie determinatşi.relaţia contractuală de executare a misiunii de audit. Rezultatul final al acestei afaceri nu poate.or financiare. dar cu paragraph de observatii. El cuprinde referentialul de audit utilizat ce poate fi standard international de ausit sau standard national. Acest paragraf poate avea urmatoarele forme: ♣ opinia fara rezerve (curata).

instrument de identificare a responsabilităţilor auditorului şi conducerii entităţii auditate. de regulă. .instrument de confirmare a încrederii publicului şi acţionarilor în situaţiile financiare auditate . .riscul inerent (RI) – . El se divide în trei: .alte referinţe contabile bine precizate şi recunoscute. o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare. 36. Raportul de audit are un triplu rol: . 40.riscul legat de control (RC) .standarde sau norme contabile naţionale.financiare oferă o imagine fidelă. 38.riscul de nedetectare (RN) 42. autonome. organisme de interes public. Ce este riscul legat de control? 9 .standarde internaţionale de raportare financiară. Care sunt normele de referinţă în auditul situaţiilor financiare? În auditul situatiilor financiare ale unei entităti sunt folosite două categorii de norme de referintă: norme contabile si norme de audit. controlează şi utilizează situaţiile financiare. performanţelor şi situaţiei financiare generale a intreprinderii. actionari. a situaţiei financiare şi a patrimoniului intreprinderii. .norme profesionale de lucru.. 41. . clară şi completă poziţiei financiare. Normele de audit se clasifică în trei categorii. Ce sunt şi ce rol au normele contabile? Normele (standarde) contabile sunt standarde .norme de raportare. Riscul de audit: componentele şi relaţiile între acestea. cât şi imaginea fidelă a rezultatului. Riscul de audit reprezintă riscul ca auditorul să exprime o opinie incorectă prin faptul că erori semnificative există în situaţiile financiare. . 39.standarde internationale ptr misiuni de exercitiu limitat .norme generale de comportament. acoperind întreaga activitate a auditorului: . Ce sunt şi ce rol joacă normele de audit? Normele (standardele) de audit reprezintă un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesională la care se referă auditorul pentru calificarea muncii sale. norme stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilităţii care sunt. Rolul raportului de audit. Acestea pot fi: .normele naţionale emise de un organism profesional recunoscut ca fiind autoritate în domeniu. Aceste situaţii financiare trebuie să fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referinţele cum ar fi: . la sfârşitul misiunii. NC stabilesc standardele ce trebuiesc folosite (respectate) ptr situatiile financiare deoarece aceste situatii financiare sunt destinate sa satisfaca necesitatea de informare a unor diverse categorii de utilizatori (asociati.instrument de comunicare cu utilizatorii situaţiilor financiare emise de entitatea auditată . 37. aplicate pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare.Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Normele de audit permit terţilor să aibă asigurarea că opinia auditorului va fi emisă în funcţie de criterii de calitate omogene.menţiunea că situaţiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. Normele contabile sunt comune şi obligatorii pentru toţi cei care stabilesc. . in cursul misiunii. Pragul de semnificatie se determina :La începutul misiunii. banci). Ce este şi cum se determină pragul de semnificaţie? Pragul de semnificaţie reprezinta nivelul sau mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare.

Ce este riscul de nedetectare? Riscul nedetectat constă în faptul că controalele declanşate de auditori nu reuşesc să descopere o eroare semnificativă în soldul unui cont sau într-o categorie de operaţiuni. In cazul executarii unor misiuni de audit prin care p. Controlul de calitate reprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale care vizeaza analiza modului de organizare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabinetului a standardelor internationale si a normelor profesionale emise de aceste organisme. Independenta are 2 componente de baza : independenta de spirit (rationament profesional) si independenta in aparenta (sau comportamentala). izolate sau împreună cu erorile din alte conturi sau categorii de operaţiuni.raporturi asupra unor rubrici din situatiile financiare.c. 45. colegialitatea. confidentialitatea. . adaptarea controlului si urmarirea. si-a indeplinit misiunea in conditii de integritate si obiectivitate. Controlul de calitate în audit. Ce este riscul inerent? Riscul inerent constă în posibilitatea ca soldul unui cont sau că o categorie de operaţiuni să contina erori semnificative. Principiile care stau la baza controlului de calitate sunt: universalitatea. 46. ♣ contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru. ♣ armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. − misiuni de examen limitat al situatiilor financiare. in practica indiferent de natura serviciului prestat. independenta devine cea mai sigura garantie ca p. .c. Principiul independentei se aplica tuturor p. izolată sau împreună cu alte solduri de cont sau categorii de operaţiuni.raport asupra situatiilor financiare rezumate. 43. ♣ aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale. 47. furnizeaza o certificare in ceea ce priveste credibilitatea situatiilor financiare in fata publicului . Misiuni conexe − misiuni de examinare a informatiilor financiare pe baza de procedure convenite. datorită unui control intern insuficient.c. Care sunt principalele misiuni speciale şi misiuni conexe ale profesioniştilor contabili? Misiunile de audit cu scop special se pot referi la: . izolată sau împreună cu alte solduri sau categorii de operaţiuni. . Conceptul de independenţă în audit. prin favorizarea contractelor dintre colegi. condensate. apropierea si respectful profesionistilor fata de organismul professional. Obiectivele principale urmarite prin controlul de calitate se refera la: ♣ oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor. − misiuni de examinarea a informatiilor financiare previzionale.Riscul legat de control constă în faptul că o eroare semnificativă dintr-un cont sau dîntr-o categorie de operaţiuni. ♣ dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei. 44. − misiuni de compilare a informatiilor financiare.raport privind respectarea clauzelor contractual. nu este nici prevenită. 10 .situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit se standardele international de raportare financiara si de normele nationale. nici descoperită şi corectată prin sistemul contabil şi de control intern utilizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful