You are on page 1of 2

Market Outlook

inveStment StrAtegy

29 oktober 2012

Spretiga budskap
Under fregende vecka pendlade marknadshumret efter blandade signaler frn svl makro- som bolagsrapportering. Den amerikanska BNP-tillvxten vxlade upp ngot och kom in p 1,8 procent, i linje med SEB:s prognos. I Europa var bilden mer mollstmd. EMU rapporterade svaga preliminra inkpsdata, PMI, och tyska IFO- index sjnk fr sjtte mnanden i rad. P pluskontot terfanns den brittiska BNP-tillvxten som, mycket tack vara OS i London, landande ver prognos. Kinas industri vxte enligt inkpchefsindex, PMI mer n vntat i oktober, men i Sydkorea kom signaler om en tillvxtdipp. Drygt 60 procent av de amerikanska bolagen i S&P 500 som hittills har rapporterat har slagit vinstprognoserna. Detta r i linje med snittet de senaste 10 ren. Samtidigt ser vi ett tydligt mnster med frsljningsbesvikelser, vilket bidrar till en kad oro. Ratinginstituten gick i frra veckan hrt t Europa. Moodys snkte kreditbetygen fr fem spanska regioner och S&P graderade ned tre franska banker, dribland BNP Paribas och gav ytterligare 10 banker negativa utsikter med argumenten att den franska ekonomin inte lngre vxer.

Per 26 oktober lokala valutor


MSCI World AC NR S&P 500 TR OMXS 30 TR High Yield Index USA Per 26 oktober Statsobl. USA 10 r Statsobl. Europa 10 r Statsobl. Sverige 10 r EUR/SEK USD/SEK EUR/USD Volatilitetsindex VIX

Utveckling vecka
-1,5% -1,5% -0,5% -0,3% Niv 1,75% 1,53% 1,57% 8,67 6,69 1,29 17,8

Utveckling hittills i r
9,4% 14,3% 11,6% 13,0% Niv 1/1 2012 1,88% 1,83% 1,62% 8,91 6,89 1,29 109,2 23,4

Oljepris USD/fat (Brent) 108,4


*Merrill Lynch, High Yield Master Index

Amerikanska industrin expanderar igen


Industri-ISM steg i september ver 50, grnsen som indikerar expansion. Delkomponenten nya order visade det strsta lyftet p tre r och kan tnkas hoppa upp ytterligare i oktober. Exporten steg ocks, men befinner sig fortfarande p kontraktionsniv, det vill sga under 50.
65 60 55
Index

65 60 55 50 45 40 35 2004 2006 2008 2010 2012 30

50 45 40 35 30 2002

Amerikanska industri mot expansion men med lgre aktivitet


Amerikanska inkpschefer fr industrin rapporterar p torsdag via ISM-index. Index vntas falla ngot enligt konsensus, men nd ligga kvar ver kritiska 50-nivn.

Klla: Reuters EcoWin

Market Outlook
inveStment StrAtegy

rapporterna leder till efterfrgeoro


Aktiemarknaderna har den senaste veckan reagerat p de oskra resultatrapporterna. I USA tycks rapporterna komma in enligt frvntan medan det ser lite dystrare ut i Sverige. Svaga frsljningssiffror sprider oro kring utsikterna fr efterfrgan. Obligationsmarknaderna r stabila och statsobligationsrntor fortstter att frsiktigt krypa uppt. Mjligen gr vi mot ett klimat med mindre fluktuationer i den generella riskviljan. Centralbankernas offensiva aktioner str sannolikt till std fr en mer fundamentalt baserad prissttning, vilket kan ppna upp fr intressanta investeringsider. Det amerikanska valet i nsta vecka innebr en viss oskerhet, men risken fr fiscal cliff och en recession ser ut att ha minskat.

exponering
ngot strre tillfrsikt vad det gller cykliska aktier, goda tillvxtfrutsttningarna i oljeservicesektorn - Cykliska aktier har haft en stark utveckling de senaste mnaderna i takt med att den generella oron i finansmarknaderna har minskat, nu bedmer vi dock att den relativa utvecklingen fr cykliskt str infr en paus. Goda tillvxtutsikter de nrmaste ren har oljeservice, det vill sga underleverantrerna till oljebolagen. Fortsatt postiva till High yield-obligationer - God fretagshlsa, att rntegapen mellan High Yield-obligationer och statsobligationer alltjmt r stora och att utsikterna till hgre riskaptit r goda gynnar tillgngsslaget. exponering mot statsobligationer inom emerging markets -Givet en hygglig riskaptit och kapitalfrvaltares jakt p alternativ till de etablerade reservvalutorna (USD, JPY etc.) borde EM-valutor kunna stiga i vrde mot OECD-valutor under det nrmaste ret. Dessutom finns utrymme fr lgre obligationsrntor/hgre obligationskurser i EM. Drfr r EM Debt alltjmt ett intressant placeringsalternativ.

Viktig information: Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB str under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanstllts utifrn kllor som SEB har bedmt som tillfrlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras p den kurs som gller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy fljer och bevakar olika bolag lpande och tillmpar ingen fast periodicitet p investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fs p begran. Analytiker anstllda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag dr de utarbetar en rekommendation. Fr fonder och andra finansiella instrument r historisk avkastning ingen garanti fr framtida avkastning. Vrdet p dina fondandelar och andra finansiella instrument kan bde stiga och falla och det r inte skert att du fr tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan frlusten ven verstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som r uttryckta i utlndsk valuta, kan frndringar i valutakurserna pverka avkastningen. Du ansvarar sjlv fullt ut fr dina investeringsbeslut och du br drfr alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Fr mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vnligen se http://www.seb.se/upplysningar-is.