You are on page 1of 2

Piotr Szmitke, take Piotr Schmidtke (ur.

1955[1]) artysta interdyscyplinarny, twrc a i teoretyk sztuk wizualnych, scenograf, kompozytor, dramatopisarz i reyser. Jes t autorem i propagatorem nowego pojcia w sztuce metaweryzmu. W trakcie blisko dzi esicioletniego pobytu w Paryu ogasza w 1988 roku metawerystyczny manifest, w myl ktreg tworzywem artystycznym jest sama historia sztuki, artysta za kuratorem, ustalajcy m jej prztstrze. Metaweryzm zakada tworzenie wirtualnych osobowoci artystw posiadajcy ch swoje biografie i skrajnie rne style artystycznej wypowiedzi, wynike z okrelonego kontekstu spoeczno-kulturowego. W doktrynie metawerystycznej kluczow rol odgrywa p erspektywa optymentalna, wedug ktrej prawdziwa wiedza o przedmiocie rodzi si w akci e jego postrzegania. Opierajc si na mechanice kwantowej, zakada, i reprezentacja prz edmiotu nie jest moliwa bez obrazu jego interpretatora. Metaweryzm jako nurt kryt yczny i spoecznie zaangaowany przestrzega przed inwazj wiata wirtualnego. Odsania wiat symulakrw, faktw, obrazw i autorytetw fikcyjnie preparowanych, zawaszczajcych umysy l dzi w celu wyparcia z nich chci aktywnego wspkreowania realnej rzeczywistoci.

Urodzi si w Katowicach, gdzie rozpocz edukacj muzyczn pod kierunkiem matki i artystycz n w Pastwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach pod kierunkiem Henryka Waka. P od jego wpywem w 1973 roku zaoy z Romanem Maciuszkiewiczem, Tadeuszem Ginko i Jerzym Kosak grup artystyczn MESA pniej META (Modzi Entuzjaci Twrczoci Afirmatywnej). Z lne powielanie i dystrybucje podziemnej gazety META grupa zostaa rozwizana przez d yrekcj szkoy. Studiowa malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Piknych w pracowniach profesorw: Wodzimierza Sawulaka, Jerzego Nowosielskiego i Andrzeja Strumiy (dyplom w 1980 r. pod kier. Prof. Andrzeja Strumiy). Jego praca dyplomowa Kobieta medium sy mboliczne zdobya wyrnienie. W 1979 podj prac nauczyciela malarstwa i rysunku w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Do jego uczniw naleeli m.in. prof. Zbigniew Bluka cz, prof. Krzysztof Kula oraz prof. Ireneusz Walczak. 1981 otrzyma II nagrod w kon kursie Postawy Twrcze zorganizowanym przez Zwizek Polskich Artystw Plastykw. W 1981 w przeddzie ogoszenia stanu wojennego wyjeda do Francji na zaproszenie Stowarzyszenia Art. Aujourdhui jako przedstawiciel modej polskiej sztuki postpowej. Zwiza si z galeri Galerie du Sagittaire w Strasbourgu, gdzie wystawia w latach 1982-1984. We Francj i odby kursy kompozytorskie pod kier. Jean-Claude a Ferry ego, studiowa reyseri teat raln, a take prowadzi kursy przygotowawcze do Academie des Arts Decoratifs w Strasb ourgu. W 1987 obj stanowisko dyrektora artystycznego Muzeum Surrealizmu w Melun Ve ux le Penil pod Paryem, pod patronatem Pierre a Argileta. W 1988 14 lipca w Paryu o dbya si I Konferencja Metawerystyczna, w toku ktrej ogoszony zosta pierwszy manifest metaweryzmu. W 1990 roku powrci do kraju. W 2005 roku wystawi w Operze lskiej w Bytom iu autorsk oper pt. Muzeum Histeryczne Mme Eurozy. W 2009 roku odbya si premiera fil mu (w reyserii Szmitkego) Zbrodnia Ikara. W tym samym roku Piotr Szmitke trafia n a list 10 najbardziej wszechstronnych twrcw w Europie. Wystawy zbiorowe[edytuj] 1973 wystawa Grupy MESA w katowickim KMPiK i w bdziskim Teatrze Dzieci Zagbia 1984 Palais de Congres, Strasbourg Rys z ptaszkiem, 2010 (pirko, papier) 30x21cm 1984 Bilans d Art Contemporaine, IAC, Nowy Jork 1985 Peinture Polonaise, Mairie XVIII arr. Pary 1986 Les Surralistes d Aujourd hui Muzeum Surrealizmu, Melun 1992 Oko na widelcu Oglnopolska Wystawa Sztuki Wspczesnej (BWA w Katowicach) 1994 Pustynna Burza (BWA w Katowicach) 1994 Surrealici Polscy (BWA w Czstochowie) 2011 - "Bielska Jesie 2011", BWA Bielsko-Biaa 2011 - "Rozbirka elaznej Kurtyny" (wystawa w ramach obchodw Prezydencji Polskiej w Radzie UE), Berlin 2012 - "Mit i melancholia", Muzeum Sztuki Wspczesnej, Wrocaw Wystawy indywidualne[edytuj]

1982 wystaw indywidualn rozpoczyna regularn wspprac z Galerie du Sagittaire w Strasbo rgu

1984 2 wystawy indywidualne w Galerie Huguette Bulthel w Strasbourgu 1985 Galerie Credit Mutuel w Strasbourgu 1988 indywidualna wystawa rysunkw i akwarel w Galerii Jacques Casanova (Palais Ro yale Pary) 1989 Galerie AkkaValmay na rue du Seine w Paryu. 1989 powraca do kraju i aranuje w Galerii Po schodach siemianowickiego muzeum aut orsk wystaw video-parateatraln W poszukiwaniu zotego rogu 1992 wystawa indywidualna Alegorie i Apoteozy w Galerii Sztuki Wspczesnej BWA w Kat owicach (kurator: Jarosaw wierszcz) 1993 Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych organizuje mu wystaw indywidualn w Paacu Sztuk w Krakowie 1994 wystawa indywidualna w Muzeum lskim w Katowicach (Muzeum lskie wydaje ksik jego torstwa Antylogia Metaweryzmu) 1995 Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie organizuje wystaw indywidualn pod hasem: Midzynarodowego Festiwalu Metaweryzmu (kurator: Jolanta Ciesielska) 1996 wystawa indywidualna w Galerii Hasior w Zakopanem jest poczona z premier utwor u Danslamerdedenotreculture w ramach dni muzyki imienia Karola Szymanowskiego 2001 wystaw malarstwa w Galerii Radia Katowice otwiera monodramem muzycznym Akt K rlowej Nudy w interpretacji Izabeli Tarasiuk 2010 Muzeum Historii Katowic przedstawia Rysunki mae (pokaz z okazji nocy muzealn ej poczony z warsztatami graficznymi) 2011 Metaweryzm. Kategorie nieistnienia w sztuce w Sosnowieckim Centrum Sztuki Z amek Sielecki Galeria Extravagance (kurator: Adriana Zimnowoda) 2011 Muzeum Historii Katowic retrospektywa twrczoci 2011 - "Multiplikacje" Muzeum Miejskie, Koszyce, Sowacja 2011 - "Podwrko" - Galeria Zero, Berlin (w ramach obchodw Polskiej Prezydencji w R adzie UE)