ISL: MTE3L07

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH) KURSUS: PENGAJARAN GEOMETRI, UKURAN & PENGENDALIAN DATA (MTE3111) TUGASAN PEMBELAJARAN KENDIRI . ISL (INDEPENDENT SELF.LEARNING) KUMPULAN: MTPJBI (Amb Januari
MINGGU
1

20101

SEMESTER 2 / TAHUN 2012

TAJUK & KANDUNGAN
Geometri:

PEMBELAJARAN KENDTRT (rSL)
Pelajar dikendaki melukis carta alir atau peta minda untuk menunjukkan hubungkait antara bentuk-bentuk 2 D dan menyatakan ciri-ciri setiap bentuk 2 D.

CATATAN

.

Bentuk 2D:

o Tatabahasa, ciri-ciri
dan sifat segitiga, sisiempat, poligon dan bulatan. o Klasifikasi bentuk 2 D . lsu-isu utama dalam pengajaran bentuk 2 D. . Amali: membina bentuk-bentuk 2 D.
2

Geometri:

.

Bentuk 3 D: o Tatabahasa, ciri-ciri
dan sifat kubus, kuboid, kon, piramid, silinder dan sfera. o Klasifikasi bentuk 3 D. o Bentangan bentukbentuk 3 D. r lsu-isu utama dalam pengajaran bentuk 3 D. . Amali: membina bentuk-bentuk 3 D.

Pelajar dikendaki melukis carta alir atau peta minda untuk menunjukkan hubungkait antara bentuk-bentuk 3 D dan menyatakan ciri-ciri setiap bentuk 3 D. Membuat ringkasan dan refleksi bagi artikel yang diberi. Persediaan untuk Minggu ke13.

Mencari 2 rencana daripada internet berkaitan dengan aplikasi geometri dalam kehidupan harian.

3

Geometri:

' . . .
4-12
13

Applikasigeometri dalam kehidupan
harian: 2D: (GeometriSatah) 3D: (lsipadu)
Penggunaan teknologi dalam geometri.

Persediaan untuk pengajaran makro. o Pelajar dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran bagi topiktopik Bentuk & Ruang, Sukatan dan Pengendalian Data. o Membina alat bantu mengajar dan resos Matematik yang relevan dengan topik yang dipilih.

Praktikum Fasa ll

Praktikum fasa ll
Membaca dan menganalisa cadangan aktiviti-aktiviti p & p yang tersenarai dalam dokumen HSP berkaitan dengan topik ukuran panjang. Membuat cadangan penambahbaikan kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Membuat turun bahan-bahan berkaitan dengan unit-unit bukan piawai dan piawai bagi panjang.

, r . . .

Sukatan: Panjang:
Unit Piawai dan Bukan Piawai. Anggaran & ukuran panjang Penukaran antara unit Luas dan Perimeter

ISL: MTE3107

MINGGU
14

TAJUK & KANDUNGAN

PEMBELAJARAN KENDIRI (ISL)
Membaca dan menganalisa cadangan

CATATAN

.

Sukatan:

lsipadu & kapasiti:

. . . .
15

aktiviti-aktiviti p & p yang tersenarai dalam dokumen HSP berkaitan dengan topik
ukuran isipadu. Membuat cadangan penam bahbaikan kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Memuat turun artikel-artikel yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pengajaran topik ini. Membuat turun bahan-bahan berkaitan dengan unit-unit bukan piawai dan piawai bagi isipadu.

Unit Piawai dan Bukan Piawai. Anggaran & ukuran isipadu cecair Penukaran antara unit lsipadu cecair

.

Sukatan:

, r r r

Membaca dan menganalisa cadangan

Jisim:
Piawai. Anggaran & ukuran jisim. Penukaran antara unit.

o Unit Piawai dan Bukan

. .

aktiviti-aktiviti p & p yang tersenarai dalam dokumen HSP berkaitan dengan topik ukuran panjang. Membuat cadangan penambahbaikan
kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Memuat turun artikel-artikel yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pengajaran topik ini. Membuat turun bahan-bahan berkaitan dengan unit-unit bukan piawai dan piawai

bagijisim. 16 Sukatan:
Masa: Membaca dan menganalisa cadangan

. . .

Sistem 12-jamdan24jam.

aktiviti-aktiviti p & p yang tersenarai dalam dokumen HSP berkaitan dengan topik ukuran panjang.
Mem buat cadangan penambahbaikan

Tempoh masa.
lsu-isu utama dalam pengajaran sukatan.

kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Membaca artikel Sylvia Turner & Judith McCullouch in Making Connection s in Primary Mathematics - A Practical Guide (ms 91 -114). Membaca artikel Derek Havlock (2006). Mathematics Explained for primary teachers. (3'o edition) London: SAGE, plBT
-209.

17

.

Pengendalian data: Manipulasi data:
Mengumpul data Memapar data Mentaksir data.

Membuat ringkasan terhadap artikel ini. Mengumpul pelbagaijenis graf dan carta daripada majalah, bahan cetakan dan laman sesawang. Membuat komen berkaitan dengan garf dan carta ini.

18

. r . . .

Pengendalian data: Purata:
Konsep purata Menerbit rumus Aplikasi rumus untuk mencari purata lsu-isu utama dalam pengajaran pengendalian data

' . r

Memuat turun bahan-bahan daripada internet berkaitan dengan frekuensi, mod, julat, nilai maximum dan minimum. Membaca dan menganalisa cadangan aktiviti-aktiviti p & p yang tersenarai dalam_ dokumen HSP berkaitan dengan topik ukuran purata. Membuat cadangan penambahbaikan kepada aktiviti-aktiviti tersebut.

ISL: MTE3107

MINGGU
19 20
21

TAJUK & KANDUNGAN Minggu Ulangkaji
Minggu Peperiksaan Akhir Minggu Peperiksaan Akhir Cuti Akhir Tahun

PEMBELAJARAN KENDtRt (tSL)
Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Akhir Minggu Peperiksaan Akhir Cuti Akhir Tahun

CATATAN

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful