3.

QGU3013-Kurikulum Kontemporari Dalam PJ dan Kesihatan FORUM(Unit 4) 3.( 26/10/2012 ) Berpandukan kepada komponen pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan, cuba kenal pasti pelaksanaan kurikulum yang mengintegrasikan di antara kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin bagi mencapai matlamat Pendidikan Kesihatan. 4。 ( 9/11/2012) Bincangkan perbezaan diantara pentaksiran tradisional dengan pentaksiran alternatif. 5.(16/11/2012 ) Pilih satu tajuk yang sesuai dan cuba anda bina satu bentuk pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Dua berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah dan bincangkan serta dapatkan pandangan bersama rakan-rakan berdasarkan kesesuai bentuk pentaksiran tersebut. 6.( 30/11/2012 ) Berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997, yang manakah berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan? Pada pandangan anda, sejauhmanakah akta tersebut digunapakai di sekolah anda?

4.QGJ 3023 Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia
Tugasan 1 : 14.12.2012 Rujuk mukasurat 139 modul Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia dan lengkapkan tugasan yang diberikan.

Analisis anda hendaklah meliputi perkara berikut: • Pemerihalan pergerakan yang dilakukan. • Satah dan paksi rujukan bagi pergerakan yang dilakukan • Sendi dan jenis sendi yang digunakan untuk pergerakan tersebut. • Pergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. • Otot agonis yang terlibat dalam pergerakan. • Jenis penguncupan otot agonis. Tugasan 2 : E learning Forum 1: 12.10.2012 Seorang pesakit fraktur tulang fibia telah dipakaikan kas plater untuk patah tersebut. Selepas dua minggu pesakit tersebut telah menanggalkan kas tersebut tanpa kebenaran dan pengetahuan doktor yang merawatnya. Tindakannya telah menyebabkan tulang tersebut tidak sembuh sepenuhnya. Bincangkan tujuan kas plaster tersebut dan sebab mengapa tulang tersebut tidak sembuh sepenenuhnya. Forum2 :19.10.2012 Perihalkan kesan tidak menggunakan otot rangka tertentu secara kerap. Apakah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Forum 3 : 2.11.2012 Patah tulang kerap berlaku dalam kalangan mereka yang mengamalkan diet yang ekstrem untuk mengurangkan berat badan tetapi tidak bersenam. Forum 4 : 16.11.2012 Kajian yang dilakukan oleh Profesor Wan Nabe mendapati bahawa kebanyakan daripada pelari-pelari pecut yang ternama mempunyai ciri-ciri yang berikut: • Tinggi dengan bentuk badan mesomorf • Kaki bawah langsing serta pinggul yang kecil. • Kandungan serat otot cepat sentak melebihi 80% daripda jumlah keseluruhan otot kaki. Bincangkan kaitan ciri tersebut dengan prestasi cemerlang mereka dalam acara lari pecut.

5.Pengurusan Kokurikulum-CMP2011 Masa Penghantaran - 12 November 2012
Kerja kursus ini dibahagikan kepada tiga (3) bahagian iaitu; Perancangan (Sebelum aktiviti)

Pelaksanaan (Semasa aktiviti) Laporan (Selepas aktiviti) Pelajar dikehendaki memikirkan satu aktiviti yang melibatkan aktiviti kokurikulum. Pelajar boleh memilih aktiviti sama ada dari unit kokurikulum sukan, kelab persatuan, atau unit beruniform. Kerja kursus yang dibuat hendaklah berpandukan format di bawah.
a. Perancangan - Kertas kerja aktiviti - Pengenalan - Objektif - Tujuan - Tema - Sasaran - Tarikh - Masa - Tempat - Anjuran - Jawatankuasa pelaksana - Tentatif - Anggaran perbelanjaan - Jadual pelaksana gerak kerja - Penutup - Lampiran - Senarai tugas jawatankuasa - Surat urusan aktiviti - Minit mesyuarat yang telah diadakan b. Pelaksanaan - Situasi Tentatif

- Pendaftaran peserta - Upacara Perasmian pembukaan - Teks pengerusi majlis - Senarai aktiviti yang diadakan - Perasmian penutup

c. Laporan - Situasi Tentatif

- Surat ucapan terima kasih - Laporan jawatankuasa kerja - Laporan kewangan - Kesimpulan laporan - kekurangan - kelebihan - Cadangan penambahbaikan untuk program akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful