You are on page 1of 5

Ferramentas de axuda en internet para orientar o teu futuro

Departamento de Orientación - IES García Barbón Daniel Veiga Martínez veigaorama@gmail.com

Cuestionario de orientación académica e profesional moi completo -83 preguntas- de Educaweb para alumnado a partir de 16 anos. É necesario rexistrarse. http://orientacion.educaweb.com/es/presentacion

Para saber máis sobre o cuestionario.

=====================================================================

PROXECTO ORION http://www.upcomillas.es/myvip/alumnos/

Cuestionarios de intereses, valores e potencial académico. Facilita un informe final orientativo que podería ser de axuda na toma de decisións. É necesario rexistrarse.

Para saber máis sobre o Proxecto Orión

=====================================================================

PROGRAMA IBERCAJA ORIENTA http://orienta.cepymearagon.es/ZonaJ%C3%B3venes.aspx Cuestionario de intereses profesionais que nos proporciona axuda para orientar o noso futuro académico e profesional. É necesario rexistrarse.

Para saber máis sobre o Programa Ibercaja Orienta

http://www.eligeprofesion.org/pro_006.asp?ipag=6

http://web.educastur.princast.es/proyectos/itepasas/test-de-autoevaluacion.php

Test de intereses universitarios http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm

Cuestionario sobre intereses, aptitudes e cualidades http://www.quieroser.net/05/indice.php

Test de orientación vocacional http://www.edukativos.com/docs/testdeorientacionvocacional.html ------------------------------------------------------------------------------------

Decide o teu itinerario http://www.todofp.es/decide/ServletDecideIt

PARA SABER MÁIS SOBRE CUESTIONARIOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA OrientaTierra PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 VÍCTOR CUEVAS ORIENTARSE CON INTERNET