You are on page 1of 2

CHESTIONAR PENTRU ANALIZA POSTULUI

Se completează de către titularul postului. Numele si prenumele_______________________________ Funcţia__________________________________________
I Identificarea postului / funcţiei:
1. Titlul postului 2. Entitatea 3. Postul de muncă imediat superior

II

Calificarea / experienţa postului:
1. Nivelul d-voastră de studii - 4 clase - Gimnaziale - şcoala profesională 2. Specializarea 3. Alte calificări/diplome/atestări necesare postului 4. Vechimea d-voastră în munca este?

□ □ □ □ □ □

- liceul - studii postliceale - studii superioare

□ □ □ □ □

- mai putin de un an - intre 1 - 3 an - intre 3 - 5 ani

- intre 5 - 10 ani - peste 10 ani

III

Sarcinile postului / funcţiei:
1.Obiectivul / scopul postului (ptr. rezolvarea căror probleme a fost creat?; ce se face în postul respectiv ?) 2. Sarcinile principale (activităţi principale) şi modul lor de rezolvare: Sarcini

Mod de rezolvare

1 2 3 4 5 6 7 3.Cum este măsurat randamentul în muncă , eficienţa activităţii postului / funcţiei? -Care sunt efectele vizibile prin care se poate deduce că sarcinile specifice postului au fost bine realizate?

-Care sunt consecinţele eventualelor erori în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu ?

IV Responsabilităţile specifice acestui post:
Care sunt responsabilităţile specifice acestui post ? Răspunde de..... 1.În raport cu comunicarea internă: 2. În raport cu documentele / actele de întocmit: 3. În raport cu precizia şi securitatea operaţiilor: 4. Privind relaţiile cu alţii / comunicarea externă:

V

Condiţiile postului :
1. Program de lucru : 8 ore ture 2. Desfăşurarea activităţii pe acest post presupune utilizarea de echipamente ? - Dacă răspunsul este ,,Da”, Da principalele tipuri de echipamente: se trec principalele tipuri de echipamente pe care le utilizaţi pentru realizarea sarcinilor de muncă. - Dacă răspunsul este ,,NU” se trece la întrebarea Nu următoare.

□ □

VI Exigenţele postului:

Pagina 2 din 2