You are on page 1of 1

Statistica pe pachetele de întrebări jucate în sezonul XXI, Superliga/Ligi

Organizatorul etapei Acord WTH 10 lei Maktub Asachi Kapra H5N1 Numărul mediu de răspunsuri 17.17 17.95 16.73 15.50 14.95 12.05 17.14 Abaterea standard 5.47 9.02 6.40 7.49 6.28 5.35 7.08 Sicrie / Școlărești 5/0 2/0 5/0 2/1 2/0 7/0 4/3 Jack-pot-uri Contestații Ranking general 2 3 5 11 0 2 0 3.8 2.3 5.1 4.5 3.0 5.9 3.4 Locul Acord

5 5 2 3 6 3 5

4 1 6 5 2 7 3
2 1 11-15 7

8

4 3

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45 41-45 41-45

WTH

10 lei

Maktub

8 7 5 4 2 1 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 0-5 0-5 0 5 4 3 2 2 1 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 0-5 5 4 3 2 1 31-35 36-40 46-50 46-50 3 5

Asachi
10

Kapra

H5N1

7 6 5 3 2 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 6-10 11-15 0-5 0-5 5 4 3 2 16-20 2 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 2 0-5 2 6-10 11-15 16-20 21-25 2 26-30 31-35 36-40 5 5

Informațiile incluse se referă la analiza pachetelor de întrebări jucate în etapele din Sezonul XXI. Rezultatele sunt preluate de pe site-ul cuc.md și fișele organizatorice, și se referă la pachetele de întrebări jucate de echipele din Superligă și Ligi la etapa respectivă. În tabel sunt incluși următorii indicatori: - Numărul mediu de răspunsuri luate de o echipă în etapa respectivă. Cu cât este mai mare acest indicator, cu atât a fost mai ușoară etapa. - Abaterea standard (abaterea medie pătratică) a numărului de răspunsuri față de această medie. Reprezintă un indicator de omogenitate - cât de apropiat, în medie, este numărul de răspunsuri a fiecărei echipe față de media generală (îmi cer scuze de așa explicație întortocheată, nu știu cum să o formulez mai simplu). - Numărul de întrebări sicrie (care nu au fost luate nici de o echipă din sală) și de întrebări școlărești (care au fost luate de toate echipele din sală). Numărul lor mare reduce competiția (mai puține întrebări care permit departajarea), cu cât mai puține sunt, cu atât mai bine. - Numărul de jack-pot-uri în etapă. Arată că pachetul de întrebări a fost făcut la limita nivelului echipelor care joacă. Interpretez numărul mare de jack-pot-uri ca fiind un factor pozitiv. - Numărul de contestații depuse la etapa respectivă. Arată perceperea subiectivă a calității pachetulu de întrebări de către echipele care au jucat. - Rankingul general al etapei. Arată locul echipei după indicatorii susmenționați, poate varia între 1 și 7. Rankingul general al etapei a fost obținut în modul următor: 1. Pe rând, rezultatele sunt sortate după fiecare indicator. În cazul mediei, dispersiei și numărului de jack-pot-uri rezultatele au fost sortate în ordine descrescătoare, iar în cazul numărului de întrebări sicrie / școlărești și în cazul numărului de contestații, au fost sortate în ordine crescătoare. Astfel, în toate cazuri echipa care a avut cel mai bun rezultat la indicatorul respectiv, va ocup primul loc, iar echipa cu cel mai rău rezultat - ultimul. 2. Fiecărei echipe la fiecare indicator i se atribuie numărul de ordine la care ea s-a plasat la indicatorul respectiv. În cazul când mai multe echipe au aceeași valoare a indicatorului, se face media locurilor ocupate de ele (dacă două echipe se plasează pe locurile 3 și 4, valoarea ce le va fi atribuită va fi 3.5). De exemplu, echipa Acord a obținut următoarele valori: 2, 6, 4.5, 3 și 3.5. Respectiv, locul 2 la complexitatea întrebărilor, locul 6 la diversitatea lor, locu 4.5 la numărul de întrebări sicrie / școlărești, locul 3 la numărul de jack-pot-uri și locul 3.5 la numărul de contestații. 3. Aceste rezultate sunt sumate și normalizate (împărțite la 5). Rezultatele obținute reprezintă media locurilor deținute de o echipă organizatoare la diferiți indicatori, și se pot încadra între 1 (dacă o echipă deține primul lor la toți indicatorii) și 7 (dacă deține ultimul loc la toți indicatorii). 4. În funcție de valoarea rankingului general, am atribuit echipelor organizatoare locuri. Locul respectiv arată poziționarea relativă a echipelor în baza indicatorilor aleși. Interpretarea rezultatelor Interpretarea mediei numărului de răspunsuri este evidentă - cu cât media este mai mare, cu atât etapa a fost mai simplă, fiind luate, în medie, mai multe răspunsuri. Și invers. Abaterea standard arată omogenitatea rezultatelor echipelor. Ea indică cât de diferite au fost rezultatele echipelor. De pildă, trei echipe au luat la joc câte 15 răspunsuri fiecare. Iar la alt joc au luat una 10, alta 15 și a treia 20 de răspunsuri. În ambele cazuri media numărului de răspunsuri va fi 15, însă aceste medii vor fi absolut diferite. În primul caz abaterea medie pătratică va fi egală cu 0, iar în al doilea - cu 5. Valorile mici ale abaterii standard indică aceea că mai multe echipe au răspuns la același număr de răspunsuri, sau că rezultatele lor sunt mai apropiate. Valorile mari indică o dispersie mai mare a rezultatelor obținute. În diagrame am arătat vizual dispersia rezultatelor. Pe orizontală este numărul de răspunsuri date (grupuri câte cinci, de exemplu 0-5 răspunsuri, 6-10 răspunsuri, etc.). Pe verticală am reprezentat numărul de echipe care nimeresc în grupul respectiv. Interpretarea vizuală: cu cât echipele sunt mai grupate față de medie și cu cât este mai mare numărul de echipe care sunt în aceeași grupă (diagrama mai strânsă și mai „înaltă”), cu atât este mai mică diversitatea pachetului. Cu cât rezultatele sunt mai apropiate de marginile diagramei (digrama mai întinsă și mai „plată”), cu atât este mai divers pachetul.

46-50

6-10

0-5