You are on page 1of 8

ANBO afd.

Bernisse - secretariaat: Dirk Blaakstraat 39, 3214 DB Zuidland Jaargang 24, nummer 8 - november2012

Bingo Het gaat goed met de afdeling
De ANBO BERNISSE zit in de lift! We hebben nieuwe leden mogen inschrijven. De busreis was een groot succes. Indrukwekkend al die verschillende fabrieken. Rutger Terpstra was de gids. Hij vertelde ons over hoe de bedrijven werken. Ook over de omgeving wist Rutger op gezellige manier te vertellen. De lunch De lunch kregen we in het restaurant van EIC. We waren ongeveer om 15.00 uur thuis na een dag van heel veel indrukken. Ik heb me nooit gerealiseerd dat achter al de lichtjes ‘s-avonds zo veel meer gebeurt dan allen maar fakkelen. De bingomiddag die in Zuidland werd gehouden bingo was erg gezellig. Bets van Bodegom zorgt altijd voor leuke prijzen. Daardoor is de rivaliteit tussen de verschillende tafels goed merkbaar

ANBO Bernisse 25 jaar…
In 2013 bestaat de afdeling 25 jaar. Er wordt een jubileumcommissie gevormd. Maar als U ideeën hebt. Wij horen ze graag van U. Verder komt er een Kerstinloopmiddag en de Nieuwjaarsreceptie.

Ik zag een roos Op het einde van november. Een roekeloze roze roos Op stekellange steel. Ze deed mij in haar Overmoed oneindig veel. En telkens als ik haar zag staan, Stond ik even stil En sprak haar aan. Zelfs in de nacht Ben ik haar niet vergeten. Hoe kon een enkele roos Mij zoveel doen? Ze was-als ik –verdwaald In een verkeerd seizoen En wilde van gemis niet weten.
Met vriendelijke groet,
Jannie Valk, Voorzitter

Inloopmiddag
De inloopmiddag was erg was goed bezocht! Er waren zelfs mensen uit Spijkenisse gekomen. De computerhoek had veel belangstelling. Peter Franke liet zien hoe de IPad werkte. We hopen dat meer mensen de weg kunnen vinden naar Heenvliet.

We zijn nog steeds op zoek
naar een penningmeester en een secretaris. Henny van der Valk doet nu beide taken, maar dat is echt maar tijdelijk. We hebben echt uitbreiding van het bestuur nodig. Dus ga is bij Uzelf te rade. U kunt altijd een afspraak maken om eens met een van ons om de tafel te gaan zitten en misschien denkt dan wel, ja het lijkt me wel wat!

Op donderdag 18 oktober 2012 heeft het bestuur vergaderd. De volgende punten zijn besproken  Bestuurszaken Door het vertrek van de secretaris zijn de taken voorlopig verdeeld onder de andere bestuursleden. Er wordt gezocht naar een opvolger.  Financiën In 2013 wordt de bijdrage van het hoofdbureau met 33% verlaagd. De begroting voor het komend jaar wordt in de bestuursvergadering van november a.s. behandeld.  Activiteiten De activiteiten lopen goed. De bingo in Zuidland en de inloopmiddag in Heenvliet werden goed bezocht. Een speciale kerstinloopmiddag wordt voorbereid.  Overleg Samenwerkingsverband De viering van 1 oktober 2012 was een succes! Door de subsidiering van de Rabo en De Zes Kernen zijn de kosten voor het samenwerkingsverband beperkt gebleven.  Volgende bestuursvergadering is op donderdag 15 november 2012.
Het bestuur

VRAAG HET COLLEGE OP DE KOFFIE Is de mogelijke herindeling bij u in de straat, op de vereniging regelmatig onderwerp van gesprek en zou u precies willen weten hoe het zit? Vraag dan met minimaal 9 andere belangstellenden een wethouder of de burgemeester op de koffie. Zij willen u graag vertellen over de plannen van Bernisse en Spijkenisse om samen een nieuwe gemeente te gaan vormen. TEL. 0181- 667200
Bron: website gemeente Bernisse

Ik ben Corrie Smit, coördinator van de KOFFIE-IN bij het SBO. Het SBO organiseert in Bernissesteyn op elke dinsdag- en donderdagochtend van 09.30 uur tot ± 11.30 uur KOFFIE IN. De gastvrouwen zorgen voor de koffie en een gezellige sfeer. Voor wie De KOFFIE-IN wil een ontmoetingspunt zijn voor iedere 55-plusser die op zoek is naar gezelligheid en een praatje. Hoe gaat het? Eerst drinken we gezamenlijk koffie, daarna kunt u kiezen uit een spelletje, zoals rummikub, sjoelen, of gewoon gezellig blijven praten. Jeu de boules + bingo Op dinsdag komt er een groep die eerst een kopje koffie drinkt en daarna naar buiten gaat (bij mooi weer) om in de tuin jeu de boules te spelen. Bij slecht weer blijft de groep binnen en gaat dan sjoelen. Eén keer in de maand wordt er bingo gespeeld. Kom eens kijken bij de KOFFIE-IN Kom eens langs bij de KOFFIE-IN en drink een kopje mee. Heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met het SBO op werkdagen, maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur tot 12.30 uur tel: 452238. Wel even 2 werkdagen van te voren bellen voor vervoer. De KOFFIE-IN wordt gehouden in het Boathûs, een zaal bij Atrium Bernissesteyn. Iedereen is van harte welkom. Naast een kopje koffie met een koekje schenken we ook fris of wijntje de prijzen zijn alleszins redelijk.
Corrie Smit

Woensdag 3 oktober was de bustocht door het Havengebied. Rutger Terpstra was onze gids. De zuidelijke haven Allereerst reden we naar de zuidelijke havens van de stad. Rutger vertelde ons dat er tot 1940 een vliegveld was in het gebied waar we nu de Waalhaven is. De Betuwelijn We zagen de treinen rijden van Betuwelijn, nog niet vol in bedrijf is. Bij volledige bezetting moeten er 10 treinen per uur over dit traject razen. Vakschool binnenvaart Op de Heijplaat staat een moderne vakschool met diverse opleidingen voor de binnenvaart. De bus reed over de landtong bij

opslag en het vrachtvervoer, ook weer van de bus uit konden bekijken. Tenslotte kregen we bij het tentoonstellingsgebouw Futureland opnieuw van de bus uit een indruk van de uitgestrektheid van de 2e Maasvlakte. Al met al een boeiende tocht.
De redactie

Heeft u al gekeken op de website van de afdeling Bernisse. Het is echt de moeite waard. www.anbo.2.nl/bernisse Op de website vindt u informatie over de afdeling en ook foto’s. Peter Franke beheert de website, en heeft ook foto´s gemaakt tijdens de busreis. Bent u de Nieuwsbrief kwijt? Geen probleem: Iedere maand wordt de Nieuwsbrief op de website geplaatst.

Rozenburg tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. Ter hoogte van Maassluis ligt de Waterkering, die bij extreem hoog water het binnenland moet vrijwaren van overstroming. We hebben geluncht in het restaurant van de EIC. Rondrit over het Botlekgebied Een rondrit over het Botlekgebied met de raffinaderijen en de tweede vestiging van het ECT bedrijf, waar we het volledig geautomatiseerde vervoer van de containers van en naar de schepen, de

De redactie

  

Kinderen hangen op de bank Jongeren hangen op straat Ouderen hangen naar het verleden

WM-OOTJE

ACTIVITEITEN KALENDER
In iedere Nieuwsbrief vermelden wij de activiteiten kalender.

Bingo 2012 10 nov. De Haveling Geervliet 15 dec. De Haveling Geervliet Bingo 2013 26 Jan. Drenkwaard Zuidland 23 febr. De Haveling Geervliet 23 mrt. De Haveling |Geervliet 20 april De Haveling Geervliet Inloopmiddagen 2012 De inloopmiddagen in Heenvliet in het Medisch Centrum “Nieuwe Sluis” zijn: 21 november 19 december Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2013 De Haveling Geervliet.

ONDER DE LEDEN
Graag maken wij melding van wie er ziek is, een jubileum of huwelijksfeest viert. Want dan kan het bestuur een kaartje sturen of een attentie. Soms komen we er te laat achter. Dus aan u de vraag: Als u ziek bent of u heeft iets te vieren geef het door aan de secretaris.

Oplossing puzzel september 2012 Oktober wijnmaand
Na loting gaat de cadeaubon naar Mevrouw de Graaf in Zuidland.

BESTE MENSEN, Wist u dat er in de kernen Bernisse eenmaal per maand een open tafel wordt gehouden en hoe gezellig dat is om met elkaar de warme maaltijd te gebruiken en dat het veel beter smaakt dan als u alleen voor uw bordje zit. Het is gezellig! Het is alsof u op een verjaardag van uw familie bent, er worden alle leuke en minder leuke onderwerpen besproken. We beginnen met een drankje en een gezellig praatje tot we aan de soep beginnen, dan de maaltijd en niet te vergeten het toetje. Eind van het jaar Aan het eind van het jaar komen alle open tafels van alle kernen bij elkaar om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken als een grote familie. Lijkt het u leuk… Als u nu denkt dat lijkt mij ook wel leuk probeer het eens een keer en neem uw buurvrouw of buurman of uw eigen man of vrouw mee. Wilt u meer weten… Voor informatie kunt u bellen naar het SBO, elke werkdag tussen 10.00-12.00 uur tel. 0181-452238. Of naar de vrijwilligers van de open tafels.
Abbenbroek: Geervliet: Heenvliet: Oudenhoorn: Simonshaven: Zuidland: tel: 662555 of 665694. tel: 662116. tel: 663236. tel: 461361 of 453730. tel: 451479. tel: 465583.

INFORMATIE PER E-MAIL
Berichten versturen per email is heel gewoon. De activiteitencommissie houdt u graag tussentijds op de hoogte. Heeft u een email-adres, meld u dan aan mivibo@hotmail.com

Hopelijk kunnen we in de toekomst ook u verwelkomen. Namens alle vrijwilligers groet ik u. Leni Manintveld.

CHINEES LOPEND BUFFET Is bij reservering voor groepen van minimaal 15 personen op alle dagen verkrijgbaar (behalve zaterdag, zondag en feestdagen)

Dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur Verwarming/sanitair RUIME PARKEERGELEGENHEID Dakbedekking DEWARMTEBRON IJzerwaren/Gereedschappen
Onderhouden Verkoop

Van gastoestellen
Propaaninstallaties lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Scheijdelveweg 7 - G, 3214 VN Zuidland Telefoon 0181 – 451201 b.g.g 453019

J.G DEN HAAN Groenten & Fruit Voor de allerbeste kwaliteit

Iedere woensdag op de markt in Zuidland Iedere vrijdag op de markt in Heenvliet

Gilde Slagerij Hoogendoorn

Mr P J Oudweg 38 3214XN Zuidland Tel: 0181-451470

K L A R I N E T I S T S E K R O

W I N T E R S P O R T B I N G O

P D E B E Z U I N I G I N G O S

S E C R E T A R I S W U E E N S

C I T R O E N E K K O T S I K S

R E T T I Z R O O V L I H T I D

S N O N G I P M A H C N E B N V

A D R E T S E E M E G R U B L L

S R E P O L R O O D E C B W O I

T R O M P E T I S T N A E E O E

P R I V A T I S E R I N G T P G

R U U T L U C G N A H T R H M E

D R O O W T H C A W L H O O I N

S C H A A T S E N S E A T U D Z

S C H R I J V E N T P R I D D W

C O M P O N I S T O P E N E A A

C O M P U T E R N E A L G R G M

APPEL BINGO CHAMPIGNONS COMPUTER INLOOPMIDDAG PRIVATISERING SECRETARIS TROMPETIST WACHTWOORD OPLOSSING

BEGROTING BURGEMEESTER CITROEN DOORLOPERS KLARINETIST SCHAATSEN SKISTOKKEN VLIEGENZWAM WETHOUDER

BEZUINIGING CANTHAREL COMPONIST HANGCULTUUR ORKEST SCHRIJVEN SNEEUW VOORZITTER WINTERSPORT

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Inzenden vóór 15 november 2012 naar

ANBO afd. Bernisse Dirk Blaakstraat 39 3214 DB Zuidland

Bestuur
Jannie Valk Henny van der Valk Marius Rozenberg Rutger Terpstra Cora van Gijzen Mies de Vries Activiteitencommissie Jannie Valk Rutger Terpstra Mies de Vries Mathieu Bisschops Cok Hassels Carla Meijboom Paula Eijs Bep Boer Ledenadministratie Paula Eijs voorzitter penningmeester algemeen lid algemeen lid algemeen lid algemeen lid ` tel. tel. tel. tel. tel. tel. 0181- 665178 0181-661445 0181-316818 0181-662129 0181-452953 0181-663876

Bingo Bets van Bodegom Marius Rozenberg Arie Vermaat Mieke Holtrop Nieuwsbrief Henny van der Valk Commissie Lief en Leed Carla Meijboom

BELANGRIJKE ADRESSEN Gemeente Bernisse Gemeenlandsedijk Noord 26 3216 AG Abbenbroek Ouderenadviseur Mevrouw Y. Tjung Tel. 0181-696700 :

Zorglijn Careyn 24 uur bereikbaar te. 088 - 1239988 Service Bureau Ouderen Driesprong 3 3214 DA Zuidland tel. 0181 - 452238

INSCHRIJFORMULIER
Naam ………………………………………… Voorletters ………………………………… Naam Partner ……………………………. Voorletters………………………………… Adres ……………………………………….. Postcode ………………………………….. Banknummer ………………………….. Handtekening Geboortedatum …………………………… Geboortedatum …………………………….

Woonplaats …………………………………. E-mail …………………………………………. Handtekening partner

Datum: ………………………………………
Sturen naar ANBO secretariaat, Dirk Blaakstraat 39, 3214 DB Zuidland

Related Interests