You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN OBJEKTIVISME UNIT 1 PENGERTIAN DAN HUKUM BERIMAN DENGAN MALAIKAT MENYEBUT SEPULUH NAMA MALAIKAT

YANG WAJIB DIKETAHUI : 1.00 – 2.00 petang 25 orang

Tarikh/ Hari: 11 April 2012 ( Rabu) Kelas M/ Pel Tajuk : 2 Gemilag : : Ulum Syariah (Akidah) Beriman Kepada Malaikat

Masa

Bil. Pelajar :

Standard Kandungan : 2.1 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Malaikat Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyatakan pengertian malaikat 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat 2.1.3 Menyebut sepuluh orang malaikat yang wajib diketahui Objektif: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: i. Menyatakan Pengertian malaikat ii. Menyatakan hukum beriman kepada Malaikat iii. Menyenaraikan nama malaikat yang wajib diketahui

Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah mempelajari rukun iman yang kedua iaitu beriman kepada Malaikat Konsep : Malaikat mahluk Allah yang dijadikan daripada Cahaya dan terdapat 10 malaikat yang wajib diketahui

Bahan : Buku teks , kad perkataan, kad huruf dan lembaran kerja Nilai : Taat dan bersungguh-sungguh

Kemahiran : Mengenalpasti

Aktiviti Pengajaran Langkah/Masa Isi Pelajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Permulaan (3 min) Doa penerang hati Guru meminta murid membaca doa penerang hati Aktiviti Murid Murid membaca Strategi/ doa penerang Teknik: hati Hafazan doa penerang hati Nilai : Khusyuk ketika berdoa Strategi/ Teknik: Penyoalan Penggabungjalinan Bahasa Arab Catatan

Set Induksi (5 min)

Bersoal jawab tentang rukun iman Rukun iman kedua ialah beriman kepada Malaikat

Guru menyoal murid tentang rukun iman Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk Guru meminta murid membaca teks secara kelas mengikuti bacaan guru Guru memberi penerangan erti malaikat dan hukum beriman dengan malaikat. Guru menyoal semula erti malaikat dan hukum beriman dengan malaikat.

Murid memberikan respon dengan menyebut perkara dalam rukun iman

Pengertian Malaikat dan hokum beriman kepada Malaikat (22 min)

Malaikat ialah hamba Allah yang dijadikan daripada Nur atau cahaya. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib Malaikat

Nilai: Taat Murid membaca Strategi: teks secara Penerangan kelas Sumber : Buku Teks Murid mendengar penerangan guru

Murid menyatakan erti malaikat dan hukum beriman dengan malaikat

Nama Malaikat yang wajib diketahui (15 min)

Nama 10 Malaikat 1. Malik 2. Riduan. 3. Izrail 4. Israfil 5. Mungkar 6. Nakir 7. Rakib

Guru meminta murid menyebut nama malaikat yang wajib diketahui pada kad perkataaqn yang dipaparkan

Murid membaca Strategi: kad perkataan Hafazan yang dipaparkan Sumber pengajaran: Kad perkataan Nilai: Bersungguh-

8. Atid 9. Jibrail 10.Mikail

Guru meminta murid menghafaz nama malaikat yang wajib diketahui Guru meminta murid menghafaz secara kelas dan kumpulan

Murid menghafaz nama malaikat

sungguh

Murid menghafaz nama malaikat secara kelas dan kumpulan Murid menjawab soalan di dalam lembaran kerja. Murid menghantar lembaran kerja Strategi: Penyoalaan secara bertulis. Sumber Lembaran kerja Nilai: Rajin berusaha Strategi: Penyoalan

Lembaran kerja (10 minit)

Warnakan 10 malaikat yang wajib diketahui

Guru mengedarkan Lembaran kerja kepada murid Guru meminta murid menghantar lembaran kerja

Refleksi/ Penutup (5 min)

Terdapat sepuluh nama malaikat yang wajib diketahui

Guru menyoal murid tentang tajuk pelajaran Guru merumuskan tajuk pelajaran Guru meminta murid membuat tugasan dibuku Kerja ms 41 dan 42

Murid memberi respon

Murid mendengar rumusan tajuk

Refleksi :