You are on page 1of 46

ALPHA BANK

STUDIU MONOGRAFIC

ALPHA BANK ROMANIA

CUPRINS

I.PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ........................................................................................... 3 II SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR ........................................................................................11 III DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE ........................................................18 DESCHIDERA UNUI CONT BANCAR .................................................................................................... 20 FUNCŢIONAREA UNUI CONT BANCAR............................................................................................... 23 ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE ................................................................................................ 30 IV DECONTĂRI FĂRĂ NUMERAR ...................................................................................................32 Ordinul de plată................................................................................................................................. 32 Biletul la ordin ................................................................................................................................... 33 Cardul ................................................................................................................................................ 34 V Operaţiuni de creditare bancară ...............................................................................................40 Credite persoane fizice ...................................................................................................................... 40 Credite persoane juridice .................................................................................................................. 45

2

ALPHA BANK ROMANIA

I.PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE
Alpha Bank a fost fondată în 1879 de către John F. Costopoulos, care a înfiinţat o societate comercială de mici dimensiuni în oraşul Kalamata.În 1918 departamentul de banking al firmei "J.F. Costopoulos" a fost denumit "Bank of Kalamata".În 1924 Banca şi-a mutat sediul la Atena şi denumirea acesteia a fost schimbată în "Banque de Credit Commercial Hellenique".În 1947 denumirea a fost schimbată în "Commercial Credit Bank" iar în 1972 în "Credit Bank". În martie 1994 noua denumire a fost cea de "Alpha Credit Bank". În 1999 banca a achiziţionat 51% din acţiunile Băncii Ioniene. La 11 aprilie 2000 fuziunea Băncii Ioniene a fost aprobată prin absorbţie de către Alpha Credit Bank. Denumirea noii bănci, rezultată în urma fuziunii, este Alpha Bank. ALPHA BANK GROUP împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un număr mic de investitori greci, au înfiinţat în 1993 Banca Bucureşti SA, ca bancă comercială. Banca şi-a început activitatea în anul 1994. La începutul anului 2000, Banca Bucureşti a fost redenumita ALPHA BANK ROMÂNIA pentru a sublinia apartenenţa la Grup. Ca rezultat al politicii de obţinere a controlului total în filiale, Alpha Bank devine în anul 2005 acţionar majoritar, deţinând 99.43% din acţiunile Alpha Bank România. Având în prezent peste 2500 de angajaţi, Banca oferă o gamă largă de servicii şi produse atât pentru segmentul de piaţă dedicat persoanelor fizice cât şi pentru sectorul de corporate, printr-o largă reţea de sucursale situate în Bucureşti şi alte oraşe mari din ţară. ALPHA BANK ROMÂNIA a înregistrat o dezvoltare puternică şi performanţe foarte bune. Succesul se datorează în principal avantajelor competitive, dintre care enumerăm doar câteva: acţionari puternici şi implicat, capital puternic şi un brand cu reputaţie internaţională, inovaţie şi creativitate, eficientă operaţională, echipă de calitate, produse variate şi flexibile ce se adresează atât persoanelor fizice cât şi companiilor mici, mijlocii sau corporaţiilor, un foarte bun Customer Service (răspuns rapid, flexibilitate, politeţe). Alpha Bank România oferă clienţilor o gamă largă de servicii şi produse, acestea fiind diferenţiate în funcţie de categoria de persoane, fizice sau juridice.
3

ALPHA BANK ROMANIA

Structura acţionariatului. Capitalul social al societăţii bancare ALPHA BANK este de 593.618.274 RON. În ceea ce privește Grupul ALPHA BANK are următoarea structură a acționariatului:  ALPHA BANK AE 99.43701%  ALPHA FINANCE AE 0.46742%  ALPHA ADVISORY SRL 0.00017%  ALPHA FINANCE ROMÂNIA SĂ 0.00017%  EIRINI BRINTAKIS 0.09523% Astfel, persoanele fizice beneficiază de următoarele produse şi servicii specifice acesteia:    Conturi curente. Alpha Acces Superior şi Alpha Acces Clasic. Credite. Prima Casă, pentru nevoi personale, pentru locuinţă şi teren, pentru maşina, pentru refinanţare. Produse de economisire. Alpha Tax Protect, Alpha Avans, Alpha 2010, Alpha 15, Alpha Dreams, Alpha Progressive, certificatul de depozit cu cupoane, depozite la termen.  Cârduri. AlphaCard Visa Gold, AlphaCard Visa Credit, Alpha MasterCard Credit, AlphaCard Visa Classic, AlphaCard Visa Electron, Cosmote Alpha MasterCard Credit.  Servicii. Alpha Click, transferuri de fonduri (ordine de plată, transferuri rapide de bani din Spania prin UNO – Money Transfers, transferuri rapide de bani prin MoneyGram, serviciul Direct Debit), servicii de trezorerie (schimburi valutare, administrarea excedentului de lichiditate, piaţa titlurilor de stat) şi plata facturilor Romtelecom şi Cosmote. Alpha Bank oferă persoanelor juridice următoarele produse şi servicii specifice:   Conturi curente. Colectarea numerarului în moneda locală şi valută, plaţi în monedă locală şi valută, IMM Turism, Alpha Cash Collector. Credite. Companii medii şi mari (finanţări activităţi curente, finanţări termen scurt şi mediu, finanţări termen lung, Alpha IMMdecide) şi companii mici şi PFA (linii de

4

ALPHA BANK ROMANIA

credit cu sau fără garanţii, credite pentru achiziţie echipamente, credite pentru achiziţie/construcţie/amenajare imobile, Alpha IMMdecide).    Produse de economisire. Alpha IMM Premier, depozite la termen, depozit overnight, Alpha Administrator. Cârduri. Alpha card Visa Classic, Alpha Card Visa Electron. Servicii. Alpha Click, Alpha Custom, Direct Trezotransfer, Typifier – DPE, rapoarte, acceptare carduri prin terminale electronicede tip EFTPOS, suport, servicii de trezorerie (schimburi valutare, administrarea excedentului.

Organigramă generală a băncii Structura reţelei de unităţi ale băncii Alpha Bank s-ar prezenta astfel:     Centrala băncii; Sucursale judeţene – în fiecare judeţ din ţară se află amplasat un sediu al băncii; Agenţii, subordonate sucursalelor. Alpha Point-uri Această reţea naţională de sucursale, agenţii şi Alpha Point-uri ajung la un număr de 165 de locaţii (13 sucursale în Bucureşti şi 40 în restul ţării, 29 agenţii în Bucureşti şi 81 în restul ţării şi 2 Alpha Point-uri în Bucureşti). Sediul central al Alpha Bank România se află în Bucureşti. Funcţiile şi atribuţiile centralei Alpha Bank:         Elaborează strategia de dezvoltare a băncii; Stabileşte politica de creditare, dezvoltare în ţară şi străinătate sau de fuziune şi achiziţii; Efectuează studii de marketing; Acordă servicii de consultanţă, audit; Organizează acţiuni de pregătire a cadrelor; Iniţiază colaborări cu bănci din ţară şi străinătate; Asigură lichidităţi şi fonduri de creditare unităţilor subordonate (filiale, sucursale, agenţii); Stabileşte nivelul dobânzilor şi comisioanelor;
5

ALPHA BANK ROMANIA

        

Stabileşte plafoane de credite pentru unităţile subordonate; Contactează împrumuturi şi plasamente de pe piaţa interbancară; Asigură echilibrul între resurse şi plasamente; Elaborează norme pentru fiecare activitate şi serviciu în parte (decontări, operaţiuni de casă, încasări şi plaţi, evidenţa contabilă, creditare etc.); Angajează, promovează, concediază personalul subordonate. Elaborează strategiile, politicile de dezvoltare şi urmăreşte realizarea lor; Elaborează normele de lucru şi urmăreşte aplicarea lor; Elaborează bugetele de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte îndeplinirea lor; Organizează sistemul informaţional, a sistemului informatic şi al statisticii Băncii; de conducere din unităţile

Organigramă sucursalei Alpha Bank Între funcţiile şi atribuţiile principale deţinute de sucursalele Alpha Bank:   dezvoltarea politicii de creditare, operaţiuni cu numerar şi alte operaţiuni bancare în limitele impuse de sediul central şi în conformitate cu legislaţia română; controlul operaţiunilor cu clientela, al documentelor iniţiate şi utilizate, introducerea datelor în sistemul informatic, raportări, contabilitatea operaţiunilor, verificarea constantă a operaţiunilor;     asigurarea respectării conduitei interne şi externe pentru gestiunea reglementară a operaţiunilor de casierie; realizarea de investiţii în limitele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în conformitate cu îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă; angajările salariaţilor în conformitate cu nevoile organizaţionale ale băncii şi în limitele aprobate în buget, concedieri ale acestora în condiţiile şi temeiurile legale; mandatarele din partea centralei de reprezentare în faţa Autorităţilor Legale atât pentru sucursale, cât şi pentru agenţiile din subordine.

6

ALPHA BANK ROMANIA

Principalele sarcini şi responsabilităţi în funcţie de posturile existente în sucursală sunt: 1. Manager Operaţiuni  planifică şi organizează fluxul de activităţi şi definişte priorităţile de acţiune pentru compartimentele din subordine şi repartizează sarcini şi responsabilităţi pentru salariaţii din subordine;   răspunde de activitatea de procesare a tranzacţiilor, din punct de vedere al modului de operare în sistem şi al respectării normelor, procedurilor şi regulamentelor în vigoare; răspunde de modul în care: se realizează activitatea de compensare, este asigurată activitatea de instalare a aplicaţiei pentru serviciile Multicash la clienţi, este asigurată consultanţă privind operaţiunile documentare şi de modul în care este asigurată calitatea serviciilor, operaţiunilor, tranzacţiilor (funcţionarea ATM-urilor şi EPOSurilor, acordarea de asistenţă nivel 1, rezolvarea plângerilor clienţilor proprii);  supervizează şi răspunde de operaţiunile din Back-Office relaţionate procesării tranzacţiilor prin carduri, de aplicarea principiilor controlului dual asupra operaţiunilor procesate de către salariaţii din compartimentele din subordine;  urmăreşte încadrarea în plafoanele de casă şi asigurarea necesarului de numerar, verificarea zilnică a rapoartelor şi asigură reconcilierea zilnică a rapoartelor aferente tranzacţiilor procesate în sucursală şi răspunde, de asemenea de întocmirea şi transmiterea rapoartelor la BNR şi la Administraţia Centrală, conform reglementărilor în vigoare.

2. Ofiţer Tranzacţii  înrolează clienţi PJ şi le deschide, închide şi administrează conturile în lei şi în valută (curente, de depozit), efectuează creditări conturi de card PJ şi operaţiunile de backoffice relaţionate managementului cardurilor (înrolare clienţi, deschidere conturi de card PJ, postare în conturile de card a tranzacţiilor efectuate, replenishment ATM);  procesează: tranzacţiile non-numerar pe carnete de economii, instrumentele de plată de credit în lei pentru PF şi PJ, precum şi instrumentele de plată de debit în lei primite din F/O şi de la Şedinţa de compensare, inclusiv refuzurile de plată; consultă baza de date CIP;

7

ALPHA BANK ROMANIA

pregăteşte şedinţa de compensare şi participă la şedinţa de compensare şi la şedinţa de verificare: grupează instrumentele de plată primite din B/O (pe unităţi bancare destinatare, pe instrumente de plată compensabile: de debit şi de credit); întocmeşte documentele de compensare; pregăteşte şi sigilează plicurile cu instrumentele de plată compensabile şi centralizatoarele pentru fiecare unitate bancară destinatară; urmăreşte respectarea reglementărilor BNR privind compensarea (termene, circuite intra/interbancare).

-

3. Responsabil clientelă  furnizează informaţii Managerului de Segment IMM din cadrul Diviziei de Retail (Administraţia Centrală) pentru a permite stabilirea strategiei de dezvoltare a relaţiilor cu clienţii retail din raza de acţiune a sucursalei, în concordanţă cu procedurile şi politicile băncii, fiind responsabil pentru calitatea serviciilor oferite segmentului IMM, organizând întâlniri şi vizite la aceştia şi identifică potenţialul de afaceri în concordanţă cu strategia de dezvoltare stabilită şi cu referinţele date de Direcţia Relaţii cu IMM-urile din Administraţia Centrală;  identifică clienţii „ţintă” şi implementează planurile de atragere a clienţilor pe baza programelor de dezvoltare a afacerii adoptate de bancă, le comunică unităţilor subordonate sucursalei şi analizează gradul lor de îndeplinire, prezentând constatările efectuate Retail Manager-ului sau Directorului de Sucursală;  asigură cu analistul de credite pregătirea documentaţiei pentru aprobarea cererilor de credit şi cooperează pentru aceasta cu Direcţia Management Credite Retail şi cu Direcţia Relaţii cu IMM-urile din Administraţia Centrală;   pregăteşte ofertele indicative, aplicaţiile de credit, modificările şi actualizările la intervale regulate, furnizează informaţiile relevante în cadrul dosarului de credite; prezintă oferte produse şi servicii card, respectiv, carduri: de companii, de salarii, individuale de debit şi de credit, servicii de acceptare carduri la comercianţi şi monitorizează şi notifică Direcţia Management Carduri asupra modificărilor în statutul legal al comercianţilor acceptatori de card, precum şi asupra relocării unor puncte comerciale de vânzare, constituirea de către comercianţii acceptatori de card a garanţiei operaţionale solicitată de bancă;

8

ALPHA BANK ROMANIA

administrează parteneriate, identifică segmentul de clientelă şi stabileşte nevoile segmentului, analizează problemele şi propune soluţii de rezolvare a lor şi prezintă rapoarte cu privire la rezultatele obţinute.

4. Analist credite  analizează atent documentaţia iniţiată de companie când emite cererea de creditare, pentr a realiza o evaluare atentă, din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi găseşte cea mai bună structură pentru potenţialul acord (contract), identifică riscurile şi modalităţile de contracarare a acestora;  revizuieşte periodic relaţia de creditare, în conformitate cu politica băncii şi monitorizează şi verifică la termenele stabilite, îndeplinirea indicatorilor de performanţă;  culege informaţii privind clienţii existenţi şi cei potenţiali în vederea contruirii unei baze de date şi execută orice altă sarcină legată de fluxul firesc al activităţii. 5. Casier  efectuează încasări şi plăţi în numerar – lei şi valută – pentru clienţii băncii (PF şi PJ) şi operaţiuni cu numerar pentru carduri în lei şi în valută (PF şi PJ) şi primeşte genţi sigilate cu numerar de la clienţii băncii;  preschimbă bancnotele uzate sau retrase din circulaţie, vinde cecuri de călătorie, întocmeşte sales receipt, primeşte, verifică şi onorează cecurile de călătorie prezentate de clienţi şi non-clienţi şi verifică, numără, triază, împachetează şi sigilează numerarul primit şi clasează zilnic documentele de casă în vederea arhivării;  utilizează şi întreţine echipamentele din dotarea casieriei; asigură bună funcţionare a sistemelor de securitate din casierie, gestionează numerarul şi urmăreşte soldul casei pentru asigurarea numerarului, inclusiv întocmirea foilor de transport valori; Verifică rapoartele privind tranzacţiile zilnice efectuate, întocmeşte şi transmite rapoartele aferente activităţii de casierie la BNR şi la Administraţia Centrală

9

ALPHA BANK ROMANIA

BRANDUL ALPHA BANK Totul porneşte de la fixarea unui scop. Îl atingem şi apoi ne dorim mai mult. Pentru că tu să poţi merge mai departe, creăm drumuri care nu existau. Pentru că tu să nu te opreşti niciodată, distrugem limite ce păreau de nedepăşit. Evoluam. Împreună cu tine. Valorile brandului:  Evoluţie prin flexibilitate Fiecare om e diferit. Fiecare client are aspiraţii diferite, abordări diferite, o viaţă diferită şi o personalitate care îl diferenţiază de ceilalţi. De aici, atitudinea noastră flexibila fata de fiecare client în parte. În esenţă, flexibilitatea este primul pas spre autoperfecţionare. Este pasul spre evoluţie.  Evoluţie prin inovaţie Gândim revoluţionar. Chiar şi atunci când suntem pe un drum bătătorit, îndrăznim să redescoperim noutatea şi valoarea. Nu încetăm să căutăm soluţii mai bune. Evoluam.  Evoluţie prin inteligenţă În universul nostru, al serviciilor financiare, suntem atenţi la tot ceea ce ne înconjoară şi aceasta ne permite să intuim ce urmează. Astfel, suntem capabili să oferim soluţii ce-i poartă pe clienţii noştri cu un pas înaintea tuturor. Împreună, evoluam.  Evoluţie prin onestitate Suntem transparenţi şi direcţi. Noi credem că într-un parteneriat nu trebuie să existe secrete. Credem în efortul comun pentru a găsi cea mai bună soluţie. Pentru noi, să le oferim clienţilor noştri servicii financiare înseamnă să evoluăm împreună.  Evoluţie prin siguranţă Resursele şi experienţa ne permit să ne înţelegem mai bine clienţii. Calitatea serviciilor noastre înseamnă confortul şi siguranţa fiecăruia în relaţia cu banca. Acestea sunt bazele oricărei evoluţii.

10

ALPHA BANK ROMANIA

II SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR
Ca orice bancă, Alpha Bank, întreţine în activitatea sa curent – operativă relaţii cu toţi cei care acţionează asupra conturilor sale sau ale clienţilor ei. Deasemenea se exercită o serie de relaţii permanente între unităţile operaţionale şi funcţionale ale întreprinderii bancare Sistemul informaţional bancar e constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premise a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare si control, cât şi a celei operative. Acest sistem de control/conducere intră în legătură cu un sistem operant ce asigură, la Rândul său, pentru domeniul bancar transformarea unor fluxuri financiare de intrare în fluxuri Financiare de ieşire. În sistemele bancare evoluate între sistemul de conducere şi cel operativ intervine unul Informaţional. Astfel se poate afirma că legătura din activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii, în cadrul sistemului informaţional bancar. Acest sistem informaţional bancar lucrează ca un sistem de interfaţă între sistemul decizional şi cel operativ, având la bază un mecanism de freed-back. Se poate afirma că activitatea bancară de calitate este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitate, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise ca date. Sistemul informaţional bancar îndeplineşte rolul de prelucrare normală/automată a informaţiilor transmise de către sistemul operant, în scopul furnizării datelor necesare controlului activităţii globale asigurate de către sistemul de conducere. Alpha Bank are ca sistem informatic FLEXCUBE, lider mondial al soluțiilor de corebanking, pe care operează unele dintre cele mai mari grupuri bancare internaționale, dar și Fondul Monetar Internațional (FMI). Pe lângă creșterea eficienței operaționale, o mai bună administrare a riscurilor și costuri de mentenanță mai mici, noua aplicație se va concentra mai bine pe client. Produs fanion al i-flex solutions, compania preluată ulterior de Oracle, unul dintre primii furnizori mondiali de software, sistemul FLEXCUBE este folosit în 125 de țări de aproape 400 de instituții financiare, printre care Citibanks, UBS sau FMI. Aplicația a fost

11

ALPHA BANK ROMANIA

declarată de către Internaţional Banking Systems (IBS) cea mai bine vândută soluție bancară mai mulți ani la rând, între 2002 și 2006. FLEXCUBE este o aplicație bancară universală, concepută atât pentru segmentul de corporate, cât și pentru cel de retail, precum și pentru cel de banking. Este construită pe o infrastructură de tip multi-tier, extensibilă modular, care permite băncii să-și aleagă modulele funcționale care se potrivesc cel mai bine liniei sale de business, și a fost configurată pentru a corespunde cerințelor pieței românești. Implementarea sistemului informatic la Alpha Bank s-a realizat pe 2 noiembrie 2009 și a avut ca efect imediat transformarea conturilor cardurilor de debit în conturi curente, clienții urmând să beneficieze, printre altele, de comision 0% pentru operațiunile realizate la ATMurile proprii ale băncii, vizualizarea în timp real și utilizarea imediată, prin intermediul cardului, atât a fondurilor proprii, cât și a celor obținute prin contractarea unei facilități de overdraft atașată contului curent. FLEXCUBE este o arhitectură deschisă, capabilă să susțină linia de business în creștere, prin urmare, pe măsură ce bancă se va dezvolta, pe diverse direcții, produse și servicii, Alpha Bank nu va mai fi obligată să facă alte investiții în infrastructură, să upgradeze sistemul. Practic, acest sistem informatic susține creșterea băncii fără să fie o creștere proporționată a costurilor. Același sistem informatic este, sau urmează să fie implementat de grupul Alpha Bank și în celelalte sucursale ale sale. Prezența pe piața locală încă din 1994, Alpha Bank mai are activități în Cipru, Bulgaria, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia și în Marea Britanie. Procesul de migrare a băncii din România la noua platformă, început în urmă cu un an și jumătate, a fost supervizat de banca-mamă, care a oferit asistență grupului de lucru în România.

12

ALPHA BANK ROMANIA

BRANCH informaţii cont curent (disponibilul, IBAN, depozite) lichidare depozite închidere cont curent operaţii (ordin plata lei/valută, data deschiderii cont,

transferuri interne/interne FLEXCUBE HOST CIF (Customers Information File) acordare credite cont curent extrase de cont depozite BUSINESS OBJECT Prezentarea generală CIF CIF (Customers Information File) reprezintă un cod unic generat de sistem, cod atribuit fiecărui client al băncii. Pentru crearea unui CIF nou, se accesează meniul Customer/Maintenance/Customers/Detailed. Pentru deschiderea unui cont în Flexcube Host, se accesează meniul Customer Accounts – Customer Accounts – Detailed, la fel ca în imaginea alăturată. Se deschide ecranul Customer Accounts Maintenance. garanţii expirate poliţe de asigurare

13

ALPHA BANK ROMANIA

Căutarea clientului din WEB BRANCH Verificarea existenței clientului în baza de date, înainte de deschiderea acestuia, se face prin meniul Enquiries – Informații client – Căutare client sau atașând 1000 în câmpul Fast Path. Căutarea clientului se poate face după identificatorul unic prevăzut în Procedura nr. 35, respectiv CNP (persoane fizice) sau CUI (persoane juridice) sau primele două caractere ale țării respectivului client urmate de numărul de pașaport (în cazul clienților nerezidenți) sau primele două caractere ale județului urmate de nr. Eliberare verificare disponibilitate și rezervare denumire firmă și de data eliberării (în cazul persoanelor juridice în curs de înființare).

14

ALPHA BANK ROMANIA

II SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR
Alpha Bank Romania, unul dintre jucătorii de top 10 ai pieţei locale, are ca sistem informatic FLEXCUBE, lider mondial al solutiilor de core-banking pe care operează unele dintre cele mai mari grupuri bancare internaţionale, dar şi Fondul Monetar Internaţional (FMI). Pe lângă creşterea eficienţei operaţionale, o mai bună administrare a fondurilor, a riscurilor şi costuri de mentenanţă mai mici, noua aplicaţie se va concentra mai bine pe client. Produs fanion al I-Flex Solutions, companie preluata ulterior de Oracle, unul dintre primii furnizori mondiali de software, sistemul FLEXCUBE este folosit in 125 de tari de aproape 400 de institutii financiare, printre care Citibank, UBS sau FMI. Aplicaţia a fost declarată de către International Banking Systems (IBS), cea mai bine vândută soluţie bancară mai mulţi ani la rând, între 2002 şi 2006.

FLEXCUBE este o aplicaţie bancară universală, concepută atât pentru segmentul de corporate, cât si pentru cel de retail, precum şi pentru cel de banking. Este construită pe o infrastructura de tip multi-tier, estensibilă modular, car epermite băncii să-şi aleagă modulele funcţionale care se potrivesc cel mai bine liniei sale de business şi a fost configurată pentru a răspunde cerinţelor pieţei româneşti. Implementarea sistemului informatic la Alpha Bank s-a făcut pe 2 noiembrie 2009, care a avut ca efect imediat transformarea conturilor cardurilor de debit in conturi curente, clientii urmând să beneficieze, printre altel, de comision 0% pentru operaţiunile realizate la ATM-urile proprii ale băncii, vizualizarea in timp real si utilizarea imediată, prin intermediul cardului, atat a fondurilor proprii, cat si a celor obtinute prin contractarea unei facilitati de overdraft atasata contului curent. FLEXCUBE este o arhitectura deschisa, capabila sa sustina linii de business in crestere, prin urmare, pe masura ce banca se va dezvolta, pe diverse directii, produse si servicii, banca nu va fi obligată sa faca alte investitii in infrastructura, pentru a upgrada sistemul. Practic, acest program sustine cresterea bancii fara a avea concomitent o crestere a costurilor. FLEXCUBE a schimbat si interfata Alpha Click, serviciul de internet banking, simplificand totodata procedurile de plata si marind siguranta. In plus, tranzactiile efectuate prin Internet Banking sunt sincronizate in timp real cu cele din aplicatia bancara centrala. Programul FlexCube cuprinde 3 aplicatii care sunt interdependente si anume:  Branch – ce contine informatii cu privire la contul clientului (IBAN, disponibilul din cont debitor/creditor, depozite, inchideri cont current, operatii (ordine de plata, schimb valutar, transferuri ş.a. )
15

ALPHA BANK ROMANIA

 HOST – informatii cu privire la CIF ( customer information form) cod atribuit fiecarui client al bancii, deschidere cont curent, contracte de credit pentru persoane fizice si juridice, extrase de cont, depozite, inchideri cont curent, ş.a.  Business Object – informatii privitoare la rapoarte, polita de asigurare, garantii ş.a.

Exemplu de deschidere de cont curent cu programul FlexCube Pentru deschiderea unui cont in FlexCube HOST, se acceseaza meniul Customer Accounts →Customer Accounts→Detailed.

Se deschide ecranul Customer Accounts Maintenance.

Fig. 1

Pentru cautarea unui client in acest program se foloseste aplicatia WEB BRANCH. Verificarea existentei clientului in baza de date, inainte de deschiderea acestuia, se face prin meniul Enquiries → Informatii client → Cautare client SAU tastand 1000 in campul Fast Path .

Fig. 2 Cautarea clientului sepoate face dupa Identificatorul unic prevazut in Procedura nr. 35, respective CNP/CUI sau primele doua caractere ale tarii respectivului client urmate de numarul de pasaport ( in cazul clientilor nerezidenti) sau primele doua caractere ale judetului urmate de Nr. eliberare verificare disponibilitate si rezervare denumire firma si de data eliberarii ( in cazul persoanelor juridice in curs de infiintare).

16

ALPHA BANK ROMANIA

Cautare client in HOST Pentru a cauta un client in FlexCube HOST se acceseaza meniul Customer Maintenance Customers → Detailed

17

ALPHA BANK ROMANIA

III DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE
Majoritatea operaţiunilor bancare, desfăşurate pentru clienţii băncii, se reflecta în conturile bancare, care reprezintă un sistem de referinţa pentru reprezentarea raporturilor băncilor cu persoanele pentru care banca efectuează servicii. Clienţii băncii, pentru majoritatea operaţiunilor, se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. Contul bancar este un instrument de exprimare a plăţii, în condiţiile în care datoriile sunt plătite prin înscrierea în cont. Debitarea contului titularului înseamnă efectuarea de plăţi în favoarea celor faţa de care era dator, iar creditarea contului titularului înseamnă încasarea creanţelor de la datornicii săi. La cererea clienţilor persoane fizice şi juridice, banca poate deschide:     conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasări şi plăţi; conturi de depozite la vedere sau la termen pentru păstrarea sau fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice; conturi de credite prin care se efectuează operaţiuni de acordări şi rambursări de credite; conturi cu destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului.

Conturile curente (conturi de disponibilităţi) sunt cele mai utilizate conturi, şi adesea sunt numite şi depozite la vedere, iar titularii pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Contul curent este un produs bancar cu ajutorul căruia se pot administra banii mai uşor şi mai eficient. Prin intermediul contului curent, se pot deopotrivă efectua plăţi, încasări, transferuri bancare, dar se şi pot păstra bani, acumulând astfel dobânda. Contul curent poate fi deschis în lei, USD, EURO, GBP, sau altă valută, în funcţie de banii disponibili. Conturile curente se creditează cu sumele încasate de client de la diverşi debitori sau prin acordări de credite şi se debitează cu plăţile făcute către creditori sau cu rambursările de credite.
18

ALPHA BANK ROMANIA

Există o serie de comisioane practicate de către banca în legătură cu operaţiunile de casă:    comision de mişcare, aferent totalului coloanei de plăti; comision de descoperire a contului; comision de ţinere sau administrare a contului.

Avantaje ale contului curent:  Accesibilitate. La deschiderea contului curent, clientul poate primi şi un card ataşat acestuia. Astfel el poate avea acces la banii săi 24 de ore din 24, chiar şi atunci când banca este închisă sau când se află în străinătate.  Flexibilitate. Clintul hotărăşte în orice moment ce se întâmplă cu banii săi. Poate să îi transfere în alte conturi, să facă plăţi sau să retragă de la bancomat sau de la orice ghişeu al băncii.   Timp economisit. Clientul poate să-şi achite lunar utilităţile fără să mai piardă timpul pe drumuri. Ceea ce înseamnă timp câştigat. Control asupra tranzacţiilor. Extrasul de cont, oferit lunar sau oricând la cerere, permite controlul asupra tranzacţiilor. Contul de depozit - este disponibil atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, iar depozitele se pot construi fie în lei fie în valută. Acesta este menit să asigure fructificarea unor sume băneşti disponibile pe un termen cât mai îndelungat. Pentru deschiderea unui asemenea cont, este necesară existenţa unui plafon minim. O altă caracteristică este aceea că, pe baza contului de depozit, băncile pot acorda împrumuturi până la 80% din valoarea depozitului. Avantaje  Principalul avantaj al contului de depozit este obţinerea de către clienţi a unei rate mai mări a dobânzii.  Sunt şi cazuri în care clientul poate împrumuta de la bancă, în baza contului de depozit fără a fi necesară o garanţie suplimentară. Contul de împrumut - în România, acest tip de cont este utilizat cu preponderenţa de către persoanele juridice; în cadrul contului sunt evidenţiate sumele primate sub formă de

19

ALPHA BANK ROMANIA

credite de către titulari. Prin acest credit, se face calculul dobânzii lunare, aceasta fiind preluată direct din contul clientului.

DESCHIDERA UNUI CONT BANCAR
Deschiderea unui cont este, în cele mai multe cazuri, începutul unei relaţii intre bancă şi client. Este important ca această relaţie să decurgă corect, atât din punctul de vedere al clientului, cât şi din cel al băncii, respectându-se cadrul legislativ. Potrivit Legii nr.33/1991 privind activitatea bancară şi regulamentului BNR privind operaţiunile valutare, băncile sunt autorizate să deschidă conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine. Acest drept al băncilor se regăseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acestora de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al fiecărei bănci comerciale Deschiderea contului are o dublă semnificaţie: încheierea şi semnarea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă, de constituire a unui depozit bancar). Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul între părţi după cum urmează:    ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare ale contului; bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului; titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. Deschiderea contului presupune verificarea şi acceptarea prealabilă a clientului de către bancă şi aceasta este îndreptăţită să se informeze asupra unor elemente principale privind:     persoana solicitantului – banca verifică identitatea persoanei potrivit documentelor originale de identitate, adresa declarată. capacitatea şi puterea executării drepturilor civile ca titular de cont; activitatea anterioară;

20

ALPHA BANK ROMANIA

Persoanele fizice În cazul băncii Alpha Bank, acesta poate deschide conturi curente şi de depozit în lei şi/sau valută la cererea expresă a clienţilor. Conturile se deschid de către unităţile operative (sucursale, agenţii), în conformitate cu normele elaborate de bancă în acest scop, prin completarea formularelor standard ale băncii. Documentele necesare deschiderii de cont pentru persoanele fizice rezidente/nerezident sunt:   Cererea de deschidere de cont persoane fizice Formular de identificare persoane fizice

În cazul în care se acţionează prin intermediul unui împuternicit, pentru deschiderea contului sunt necesare:   procura autentică în cazul în care este vorba de un împuternicit; - copie după actul de identitate al mandatarului.

În cazul unei procuri autentice redactate într-o limbă străină, procura autentică cu apostila, tradusa şi legalizată; se păstrează o copie certificata de salariatul băncii şi originalul traducerii legalizate; Documente de identitate - Buletinul de identitate sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate provizorie, după caz. O copie a documentului se păstrează la Bancă. În cazul persoanelor fizice romane nerezidente:   paşaport; legitimaţia de şedere în străinătate sau orice act similar eliberat de către autorităţile străine, prin care se face dovada stabilirii domiciliului în ţara respectivă În cazul salariaţilor Grupului Alpha Bank România, dovada calităţii de salariat, cu excepţia salariaţilor Alpha Bank România • Declaraţia privind identitatea beneficiarului real • Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste rezidenta fiscală; • Certificat de rezidenţa fiscală în cazul în care, potrivit unei Convenţii de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu acel stat, se aplică o cotă de impozitare mai favorabilă decât cea aplicată în România. De sumele aflate în conturile deschise (curente şi de depozit) în evidenţa băncii, pot dispune liber, cu respectarea normelor în vigoare, următoarele persoane:

21

ALPHA BANK ROMANIA

  

Titularul contului; Persoanele împuternicite de către titular, numai pe timpul vieţii titularului; Moştenitorii titularului, care dovedesc cu certificatul de moştenitor sau cu hotărâre judecătorească această calitate. Pe lângă obţinerea informaţiilor necesare despre un client nou, banca trebuie să

dobândescă şi specimenele de semnături cerute pentru un cont. Acest lucru se realizează printr-un document în care sunt desemnate persoanele care pot opera în acel cont şi specimenele de semnături ale acestora conform Persoane juridice Dacă doresc să deschidă un cont, clienţii persoane juridice rezidente, care desfăşoară activităţi comerciale, trebuie să prezinte băncii:     cu cererea de deschidere a contului formularul de identificare persoane juridice formularul de identificare persoane fizice declaraţia privind identitatea beneficiarului

Şi următoarele documente:     Actul constitutiv al societăţii comerciale sau după caz contractul de societate şi statutul; Hotărârea judecătorească privind constituirea societăţii comerciale sau încheierea judecătorului delegat la Registrul Comerţului; Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului; Extras la zi din Registrul Comerţului în original (cu excepţia societăţilor care au fost înregistrate în urmă cu mai puţin de 30 de zile), emis de ORC sau obţinut de către unitate online;  Actele adiţionale, rezoluţiile/încheierile judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului şi certificatele de înscriere menţiuni aferente actelor adiţionale, în cazul în care au intervenit schimbări importante din punct de vedere juridic în societatea comercială (sediul social, denumirea firmei, obiectul de activitate, majorări de capital,

22

ALPHA BANK ROMANIA

durata de funcţionare, diminuări de capital social, transmitere de parţi sociale sau acţiuni, modificări asociaţi sau acţionari, numiri sau revocări ale administratorilor, gajuri asupra fondului de comerţ, etc.);  Procuri, mandate, împuterniciri (sub semnătură privată sau autentice) date de către administratorii societăţii altor persoane. (numai în cazul în care din Actul constitutiv/Statutul societăţii rezultă în mod expres că aceştia au dreptul să-şi delege puterile de reprezentare legală şi altor persoane).  Acte de identitate (reprezentanţi legali, împuterniciţi şi delegaţi): buletin de identitate sau carte de identitate (pentru persoane fizice române sau cetăţenii UE);  paşaport cu viză valabilă de intrare în România şi/sau legitimaţie de rezidentă vizată la zi (persoane fizice străine alţii decât cetăţenii UE); Fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor cu drept de semnătură în bancă şi ale persoanelor împuternicite spre a reprezenta valabil societatea.

FUNCŢIONAREA UNUI CONT BANCAR
Operaţiunile derulate prin conturile curente în lei, ale căror titulari sunt persoanele fizice, sunt următoarele:     Virarea salariului în contul curent; Plata facturilor la utilităţi; Retragerea de numerar; Alimentarea contului. Pe baza operaţiunilor desfăşurate, se poate emite un extras de cont, lunar sau la cererea titularului, în care este evidenţiat soldul creditor al contului. Banca va reţine sumele aferente comisioanelor, spezelor rezultate în urma efectuării operaţiunilor prin conturile clienţilor săi. Pentru persoanele fizice Alpha Bank pune la dispoziţie următoarele tipuri de conturi curente şi servicii ataşate:  

Alpha Acces Superior; Alpha Acces Clasic;

23

ALPHA BANK ROMANIA

         

Alpha Click; UNO – Money Transfers; MoneyGram; Direct Debit; Ordine de plată programată (Standing Order); Servicii de trezorerie (schimburi valutare, administrarea excedentului de lichiditate, piaţa titlurilor de stat); Plata facturilor Romtelecom şi Cosmote; Depozite; Credite; Cârduri.

Alpha Access Superior: Astfel, clientul beneficiază de:   dobânda similară unui depozit, un card de debit, AlphaCard Enter Visa sau AlphaCard Enter More Visa şi astfel ai acces permanent la banii tăi;  dacă doreşti şi îndeplineşti condiţiile de acordare poţi adăuga şi opţiunea descoperit de cont (overdraft) şi astfel vei beneficia mereu de o rezervă de bani;  serviciul de Internet Banking, Alpha Click, prin care poţi să îţi verifici disponibilul din cont, să efectuezi toate operaţiunile pe care le doreşti şi să verifici câştigul lunar obţinut din dobânda oferită;  serviciile de Debitare directă (Direct Debit) şi Ordine de plată programată (Standing Order) care îţi oferă posibilitatea să îţi plăteşti automat facturile şi să îţi programezi plăţile uzuale fără efort şi fără întârzieri la plată. Alpha Access Classic Ai acces rapid la disponibilul din contul tău curent atât la ghişeele băncii cât şi prin intermediul serviciului de Internet Banking Alpha Click.

24

ALPHA BANK ROMANIA

Poţi efectua toate operaţiunile bancare de care ai nevoie:   încasări/depuneri de numerar în lei sau valuta; încasarea sumelor reprezentând drepturi de asistenţă socială (alocaţii de stat, indemnizaţii creştere copil, stimulent)  transferuri către conturile deschise la Alpha Bank România sau alte bănci din ţara sau din străinătate prin intermediul ordinelor de plată în lei şi valută;    constituire şi lichidare de depozite; operaţiuni de schimb valutar, fără comision; depuneri şi retrageri de numerar în funcţie de necesităţile tale.

Avantaje:   deschiderea contului curent Alpha Access Classic este gratuită; acces la serviciul de Internet Banking, Alpha Click, iar comisioanele operaţiunilor efectuate prin Alpha Click sunt cu până la 35% mai mici decât la ghişeele băncii.  extrasele de cont sunt disponibile lunar sau oricând, la cerere, la ghişeele Băncii;    conturile curente pot fi cu titular unic sau cu titulari multipli; viramentele realizate intre clienţii băncii sunt gratuite; titularii de cont curent pot beneficia şi de cont escrow.

Alpha Click Prin acest serviciu de Internet Banking se pot efectua toate operaţiunile bancare de oriunde din lume şi oricând. Instalarea programului (certificatului) se realizează de la distanţa, prin intermediul Internetului, având nevoie doar de un PC conectat la Internet. Ce înseamnă Alpha Click:

25

ALPHA BANK ROMANIA

    

vizualizarea în orice moment a soldului tuturor conturilor active (curente, de depozit, etc) şi tipărirea tranzacţiilor efectuate pentru ele; accesul în orice moment la informaţii complete despre credite (detalii credit, plan de rambursare); obţinerea extraselor de cont care conţin informaţii complete: şold precedent, şold curent şi explicaţii despre tranzacţia respectivă; plaţi în lei şi valută, în România şi străinătate; plata facturilor către peste 50 de furnizori de utilităţi, utilizând formularele dedicate, ce conţin informaţii specifice datelor de facturare folosite de fiecare furnizor de utilităţi;

   

cumpărare şi vânzare de valută; alimentarea cardului de credit; constituire şi lichidare depozite; se poate planifica data efectuării anumitor plati;

Cu ajutorul acestui serviciu poţi primi rapid banii ce ţi-au fost transferaţi din Spania şi îi poţi ridica de la oricare dintre sucursalele şi agenţiile Alpha Bank, fie că ai sau nu un cont deschis la Avantajele pe care le oferă acest serviciu, ca beneficiar al sumei de bani transferate:      Cost 0: Alpha Bank România nu percepe comision nici pentru transferurile efectuate, nici pentru retragerea de numerar. Accesibilitate: poţi ridica sumele de bani primite de la oricare dintre agenţiile şi sucursalele Alpha Bank România. Simplitate: sumele se transferă prin simpla completare a unui formular (Anexa 9) şi poţi primi banii chiar dacă nu ai un cont deschis la Alpha Bank România. Rapiditate: sumele expediate pot fi încasate în interval de câteva minute de la primirea din Spania a ordinului de plată. Siguranţă: transferurile sumelor se efectuează în condiţii de maximă securitate. Bancă.

26

ALPHA BANK ROMANIA

Cu ajutorul acestui serviciu poţi primi şi trimite rapid banii oriunde în lume de la oricare dintre sucursalele şi agenţiile Alpha Bank România, fie că ai sau nu un cont deschis la Bancă. MoneyGram oferă servicii de transferuri internaţionale rapide de bani colaborând cu parteneri din peste 170 de ţări şi cu mai mult de 114.000 de agenţi din întreaga lume pentru a oferi un mod sigur, rapid şi convenabil de a trimite şi primi banii oriunde în lume. Avantajele pe care le oferă acest serviciu, ca beneficiar al sumei de bani transferate:    Accesibilitate: poţi trimite sau ridica sumele de bani de la oricare dintre agenţiile şi sucursalele Alpha Bank. Acoperire: transferurile efectuate din oricare dintre sucursalele şi agenţiile Alpha Bank România pot să ajungă la peste 114.000 de agenţii partenere din peste 170 de ţări. Simplitate: sumele se transferă prin simpla completare a unui formular şi poţi primi sau trimite banii chiar dacă nu ai un cont deschis la Alpha Bank. Rapiditate: sumele expediate pot fi încasate în interval de 10 minute de la efectuarea tranzacţiei. • Siguranţă: transferurile sumelor se efectuează în condiţii de maximă securitate. • Personalizare: poţi adăuga un mesaj gratuit de 10 cuvinte la tranzacţia efectuată Servicii de trezorerie Schimburi valutare Prin intermediul produselor oferite de Alpha Bank clientul participă la piaţa valutară în condiţii avantajoase, având posibilitatea să se protejeze împotriva riscului valutar şi, de asemenea, în funcţie de condiţiile pieţei, putând maximiza oportunităţile oferite de modificările cursurilor valutare. Alpha Bank oferă servicii de trezorerie tip standard sau ţip negociat, preţuri ferme sau informative! Prin intermediul serviciului de Internet Banking, Alpha Click, clientul poate efectua electronic, indiferent de zi şi ora, tranzacţii pe piaţa schimburilor valutare şi constituirea de depozite.

27

ALPHA BANK ROMANIA

Excedent de lichiditate Alpha Bank oferă o gamă variată de produse de economisire atât prin constituirea de depozite la termen (la ghişeele sale) cât şi la nivelul şi în condiţiile pieţei monetare prin rate de dobândă cotate direct de reprezentanţii Direcţiei Trezorerie a băncii. Depozitele în lei şi valută asigură posibilitatea de a-ţi gestiona eficient excedentul de lichiditate existent ca disponibilitate în contul tău curent. Depozitele la termen în lei şi valută oferă posibilitatea de a înveşti fondurile disponibile în instrumente cu grad de risc minim. Dobânzile practicate variază în funcţie de valută în care se doreşte să se facă plasamentul, de termenul ales şi de valoarea plasamentului. Prin intermediul serviciului de Internet Banking Alpha Click, se pot constitui depozite electronic, indiferent de zi şi oră. Plată facturi La orice ghişeu Alpha Bank România se pot plăti facturile către Romtelecom, Cosmote şi RDS RCS De asemenea, pentru a efectua plata, clientul trebuie să pună la dispoziţie următoarele informaţii:    Pentru factură Romtelecom: nume client, cod abonat, număr de telefon, data scadentă; Pentru factură Cosmote: nume client, cod client, număr de referinţă. Pentru factură RCS&RDS: nume client, cod client, număr de factură.

Persoanele juridice deţinătoare de cont curent pot efectua următoarele operaţiuni:    Încasări/plăţi către furnizori, comisioane, amenzi, plăţi legate de cheltuieli de judecată; Cheltuieli cu abonamente, cheltuieli guvernamentale, cheltuieli cu leasing operaţional, asistenţă tehnică; Plăţi legate de judecată. Operaţiunile valutare curente sunt operaţiunile desfăşurate între rezidenţi şi nerezidenţi, la persoane fizice şi juridice:

28

ALPHA BANK ROMANIA

Tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestaţie imediată, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional;

Alte operaţiuni care nu sunt de natura oparaţiunilor valutare de capital cum ar fi: plăţi/încasări legate de impozite şi taxe – cu excepţia taxelor succesorale -, onorare, comisioane, amenzi, plăţi, pensii, într-un sistem public său privat, câştiguri din jocuri de noroc, cheltuieli cu întreţinerea proprietăţilor din străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicaţii, participare la organizaţii, cluburi;

 

Repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii provenind din operaţiuni curente şi de capital; Cheltuieli care nu sunt de natura operaţiunilor valutare curente şi de capital făcute de rezidenţi deplasaţi în străinătate cu scop educaţional său religios, de recreare, vacanţă, sport, vizite la rude sau la prieteni.

Pentru persoanele juridice Alpha Bank pune la dispoziţie următoarele tipuri de conturi curente şi servicii ataşate:  Colectarea numerarului în moneda locală şi valută - Serviciul "Cash Pick-up" În oricare dintre oraşele în care exista sucursale sau agenţii ALPHA BANK ROMÂNIA, acest serviciu este oferit prin intermediul unei companii specializate care utilizează autoblindate. Fondurile sunt asigurate pe parcursul transportului, din momentul în care valorile sunt ridicate din incinta locaţiei până în momentul depozitarii lor în sucursala sau agenţia ALPHA BANK ROMÂNIA.  Plaţi în moneda locală şi valută - Plăţile pot fi efectuate electronic, prin intermediul Alpha Click - serviciul de Internet Banking sau la ghişeul băncii. Pentru plăţile intre clienţii băncii fondurile vor fi disponibile în contul companiei în cursul aceleiaşi zile.  Alpha IMMturism - pachetul de beneficii destinat agenţiei

de turism sau hotelului Dumneavoastră 

Alpha Cash Collector - este primul produs din România

dedicat exclusiv practicienilor în insolventa. Cu Alpha Cash
29

ALPHA BANK ROMANIA

Collector beneficiaţi de avantaje numeroase atât pentru compania dumneavoastră, cât şi pentru companiile pe care le administraţi.         Alpha Click; Alpha Custom; Direct Trezotransfer; Typifier – DPE; Servicii de trezorerie (schimburi valutare, administrarea excedentului de lichiditate, piaţa titlurilor de stat); Credite; Depozite; Cârduri.

ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE
Exista o serie de motive pentru care un cont poate fi închis. Contul poate să devină, pur şi simplu, inactiv şi este mai convenabil pentru banca să fie închis. Un cont poate fi considerat inactiv dacă nu s-au înregistrat nici un fel de operaţiuni în cont pe o anumite perioada de timp. De asemenea clientul poate dori să închidă contul  Închiderea conturilor curente

Închiderea conturilor curente deschise la bancă se efectuează după cum urmează la cererea scrisă a titularului de cont; în caz de deces al titularului de cont, pe baza cererii şi actelor legale prezentate de moştenitorii legali; în caz de dizolvare sau faliment a societăţilor comerciale şi agricole, la cererea scrisă lichidatorilor numiţi potrivit legii, din iniţiativa băncii dacă în decurs de 6 luni consecutive, contul clientului (e x c l u s i v c o n t u l persoanelor fizice) nu prezintă rulaj creditor mediu lunar , sau pentru î n c ă l c a r e a prevederilor din cererea de deschiderea a contului  Închiderea conturilor de depozit

Conturile de depozit se închid la expirarea depozitului sau înainte de termenul stabilit prin contractul de depozit.  Închiderea conturilor de credit

30

ALPHA BANK ROMANIA

Contul de credite se închide la termenul prevăzut în contractul de credite pentru rambursarea integrală a creditului prin debitarea contului de disponibilităţi băneşti. În cazul lipsei de disponibilităţi, contul de credite curente se închide la scadenţă prin debitarea contului de credite restante, care se închide la rambursarea efectivă a creditelor restante. Contul de credite curente poate fi închis şi înainte de termenul final stabilit prin rambursarea creditului.

31

ALPHA BANK ROMANIA

IV DECONTĂRI FĂRĂ NUMERAR
Ordinul de plată
Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acestuia unei societăţi bancare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. În cadrul Alpha Bank, sucursala Iaşi, ordinul de plată este principalul instrument de plată utilizat având ponderea cea mai mare în totalul plăţilor fără numerar PARTICIPANŢII în circuitul unui ordin de plată sunt: - Emitentul este persoana care emite un ordin de plată în nume propriu; - Plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau societatea bancară iniţiatoare) este prima persoană care emite, în nume şi pe cont propriu, ordin de plată, în cadrul unui transfercredit; - Beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară destinatară) este persoana desemnată prin ordin de plată, de către plătitor, să primească o anumită sumă de bani; - Societatea bancară iniţiatoare este prima care preia ordinul de plată în cadrul relaţiei de transfer al sumei; - Societatea bancară destinatară este ultima societate bancară care recepţionează şi acceptă un ordin de plată, fie în numele său, fie în numele clientului beneficiar a sumei de bani, în cadrul unui transfer-credit; - Societatea bancară intermediară (apare în unele situaţii) fiind interpusă între societatea bancară iniţiatoare şi societatea bancară destinatară.

32

ALPHA BANK ROMANIA

Schema de circuit a ordinului de plată:

Societate bancară iniţiatoare

(3)

Societate bancară destinatară

Receptoare Emiţătoare (2)

Receptoare (4)

(1)
Plătitor Beneficiar

(1) – tranzacţia comercială; (2) – emitere ordinului de plată; (3) – transferarea ordinului de plată pe circuit bancar; (4) – transferarea sumei la dispoziţia beneficiarului;

Biletul la ordin
Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură privată, prin care subscriitorul sau emitentul, în calitate de debitor, se obligă să plătească o sumă fixă de bani, la un anumit termen sau la prezentare, unei alte persoane denumită beneficiar, care are calitatea de creditor. Biletul la ordin este un instrument de plată utilizat frecvent de clienţii Alpha Bank. PARTICIPANŢI - Trăgătorul este persoana care emite cambia şi care îşi rezervă dreptul de da ordin trasului de A plăti, la scadenţă, o anumită sumă beneficiarului; - Trasul sau debitorul este cel care va plăti la scadenţă beneficiarului suma înscrisă în înscrisul cambial; - Beneficiarul este persoana care indiferent de tipul înscrisului va încasa suma;

33

ALPHA BANK ROMANIA

- Emitentul, în cazul biletului la ordin este debitorul, persoană ce se obligă să achite la scadenţă suma menţionată. Avantajul principal al biletului la ordin rezidă în faptul că, la scadenţă, biletul la ordin devine titlu executoriu. Din punct de vedere practic, aceasta înseamnă că dacă debitorul nu şia achitat datoria, creditorul poate să treacă la executarea silită a acestuia, eliminându-se faza îndelungată a judecăţii şi obţinerii unei hotărâri definitive care să fie ulterior investită cu formula executorie.

Schema de circuit pentru biletul la ordin:

(1) – încheierea contractul de vânzare cumpărare; (2) – emiterea biletului la ordin; (3) – prezentarea la plată a biletului la ordin; (4) – achitarea sumei la scadenţă (se stinge creanţa);

Cardul
Alpha Bank oferă atât carduri de credit cât şi de debit: PERSOANE FIZICE:  CARDURI DE DEBIT:

AlphaCard Enter Visa  card de debit cu cip internaţional emis în RON;

34

ALPHA BANK ROMANIA

 poate fi utilizat oriunde este afişata sigla, în România şi străinătate, la comercianţi în mediul electronic şi pe Internet sau pentru retragere de numerar;  nu se plăteşte taxa de emitere şi taxa anuală de administrare  comisionul 0% pentru achitarea cumpărăturilor cu cardul la comercianţi;  beneficiezi de descoperit de cont (overdraft) de până la 3 salarii nete lunare (sau un salariu în cazul cetăţenilor străini, rezidenţi fiscal în România)  beneficiezi gratuit de serviciul "Verified by Visa" ce îţi asigură protecţie suplimentară la tranzacţiile online.  poţi solicita oricând un AlphaCard Visa suplimentar;  AlphaCard Enter Visa are valabilitate 5 ani, este prelungit automat dacă nu vei solicita altfel

AlphaCard Enter More Visa  card de debit internaţional cu cip, embosat, emis în RON, EUR sau USD;  • utilizezi cardul în România şi străinătate pentru cumpărături pe Internet şi la comercianţi oriunde este afişat semnul sau retragere de numerar de la ATM;  comisionul este 0% pentru achitarea cumpărăturilor cu cardul la comercianţii din România şi din străinătate;  poţi schimba PIN-ul direct la ATM-urile Alpha Bank;  prin AlphaCard Enter More Visa suplimentar poţi să oferi acelaşi confort şi unei persoane apropiate;  AlphaCard Enter More Visa are valabilitate 5 ani şi este prelungit automat dacă nu vei solicita altfel;  poţi beneficia de o facilitate de descoperit de cont (overdraft) de până la 3 salarii lunare nete (sau până la un salariu lunar net în cazul cetăţenilor străini rezidenţi fiscal în România). Pentru a aplica: • copia cărţii de identitate;

35

ALPHA BANK ROMANIA

cea mai recentă factura de de telefon fix/mobil înregistrată pe adresa de

domiciliu/reşedinţa, fisa fiscală şi adeverinţa de venit dacă optezi pentru facilitatea de overdraft, disponibilă doar în lei); • trebuie să fii rezident fiscal în România; • sumă minimă necesară pentru deschiderea contului este de 50 EUR (sau echivalentul în lei sau USD), din care sumă minimă care trebuie să rămână în cont este de 25 EUR (sau echivalentul în lei sau USD)  CARDURI DE CREDIT

Cosmote Alpha MasterCard  este un card de credit internaţional, emis în lei, prin intermediul căruia te bucuri de beneficii în magazinele Cosmote şi oriunde în lume  limita maximă de credit este de 3.000 EUR (echivalent RON) dar poate fi extinsă până la 10.000 EUR (echivalent RON) pe baza constituirii unui depozit colateral;  0% comision pentru toate plăţile cu cardul la comercianţii din România şi străinătate;  0% dobânda pentru toate plăţile cu cardul la comercianţi, oriunde în lume dacă rambursezi toată suma datorată până la data scadenta;  sumă minimă de rambursat lunar este de doar 5% din suma utilizată plus dobânzile şi comisioanele datorate; Pentru a aplica: Beneficiezi de un Cosmote Alpha MasterCard, dacă îndeplineşti următoarele condiţii minime: • să ai cel puţin 18 ani (la data completării cererii); • să ai un venit lunar net minim de 400 lei (sau echivalent); • să fii rezident fiscal în România, salariat cu o vechime neîntreruptă de minim 3 luni la locul actual de muncă, sau să ai minim 1 an experienţă, în cazul profesiilor liberale, sau poţi fi pensionar.

36

ALPHA BANK ROMANIA

Alpha MasterCard Credit  card de credit internaţional, embosat, dotat cu chip şi banda magnetică, emis în lei;  limita maximă de credit este de 3.000 EUR (echivalent RON)  sumă minimă de rambursat lunar este de doar 5% din suma utilizată plus dobânzile şi comisioanele datorate;  comision anual de administrare 10 RON  Dobânda Anuală Efectivă (DAE) = 19,05% p.a. pentru o limită de credit aprobată în valoare de 12.000 lei Beneficiezi de un Alpha MasterCard Credit, dacă îndeplineşti un minim de condiţii: • să ai cel puţin 18 ani (la data completării cererii); • ai un venit lunar net minim de 400 lei (sau echivalent); • să fii rezident fiscal în România, salariat cu o vechime neîntreruptă de minim 3 luni la locul actual de muncă, sau să ai minim 1 an experienţă, în cazul profesiilor liberale, sau poţi fi pensionar.

AlphaCard Visa Credit  card de credit internaţional, embosat, dotat cu chip şi banda magnetică, emis în lei;  limita maximă de credit este de 5.000 euro (echivalent lei)  0% comision pentru toate plăţile cu cardul la comercianţii din România şi străinătate;  0% dobânda pentru toate plăţile cu cardul la comercianţi, oriunde în lume dacă rambursezi toată suma datorată până la data scadenta  sumă minimă de rambursat lunar este de doar 3% din suma utilizată plus toate dobânzile şi comisioanele datorate;  Dobânda Anuală Efectivă (DAE) = 21,72% p.a. pentru o limită de credit aprobată în valoare de 20.000 lei Beneficiezi de un AlphaCard Visa Credit, dacă îndeplineşti un minim de condiţii: • să ai cel puţin 18 de ani (la data completării cererii);
37

ALPHA BANK ROMANIA

• ai un venit lunar net de minim 1000 RON (sau echivalent); • să fii rezident fiscal în România, salariat cu o vechime neîntreruptă de minim 3 luni la locul actual de muncă, sau să ai minim 1 an experienţă, în cazul profesiilor liberale, sau poţi fi pensionar.

AlphaCard Visa Gold  cu AlphaCard Visa Gold eşti recompensat cu un întreg pachet de servicii exclusiviste şi beneficiezi de securitatea deplină oferită de un card de credit cu chip.  emis în lei sau euro  sumă minimă de rambursat lunar este 2% din limita de credit utilizată, la care se adauga dobânzile şi comisioanele aferente. Servicii cu valoare adăugată din categoria Premium: • înlocuirea cardului în maxim 24 de ore, în caz de furt sau pierdere a acestuia; • eliberare de numerar în regim de urgenţă, până la 2.000 USD sau echivalentul în valută ţării în care te afli; • servicii de asistenta Visa pentru tine şi familia ta: consultaţie medicală la telefon, programări medicale, monitorizarea stării medicale pe durata spitalizării şi după aceasta, acces la servicii juridice, acces la interpret/traducător şi multe altele. Acces gratuit la o asigurare complexă de călătorie în străinătate, pusă la dispoziţia ta prin intermediul Garanta Asigurări S.A. Asiguratorul a desemnat următoarea Companie de Asistenta de urgenţă pentru tratarea cererilor de despăgubire SAS Assistance Company (Londra). Astfel, prin simpla utilizare a cardului AlphaCard Visa Gold pentru achitarea călătoriei, vei beneficia de: - Despăgubire în cazul accidentelor în timpul călătoriei; - Despăgubire în cazul pierderii garanţiei, anularii sau întreruperii călătoriei; - Despăgubire în cazul pierderii bagajelor sau a altor bunuri personale; - Acoperire în caz de catastrofă; - Despăgubire în cazul pierderii paşaportului şi a altor documente personale; - Acoperire cheltuielilor de judecată; - Acoperire cheltuielilor medicale şi de spitalizare.

38

ALPHA BANK ROMANIA

Pentru a beneficia de un AlphaCard Visa Gold trebuie să fii rezident fiscal în România şi să ai un venit lunar net de minim 2.500 RON (sau echivalent). Nu ai nevoie de niciun document special sau greu de obţinut, minimul fiind: • copia cărţii de identitate; • acte doveditoare ale venitului; • fisa fiscală (doar în cazul veniturilor din salarii sau asimilate acestora); • cea mai recentă factura de telefon fix/mobil înregistrată pe adresa de domiciliu/reşedinţa.

PERSOANE JURIDICE

AlphaCard Visa Electron  Card de debit în lei  salariul va fi transferat în contul fiecărui angajat în mod electronic şi automat;  comision 0% la retragerile de numerar prin reţeaua proprie de ATM-uri, AlphaNet şi comision minim la accesarea unui număr de peste 300 de ATM-uri ale băncilor partenere în România (Banca Românească, Piraeus Bank, Volksbank, Banca Transilvania).  facilitate de descoperit de cont aferentă contului de card de până la 6 salarii lunare nete;

AlphaCard Visa Classic  card de debit embosat, destinat companiilor  Cardul poate fi emis În EUR, USD sau RON.  posibilitatea emiterii mai multor carduri şi gestionarea limitei de credit pe fiecare card aşa cum vă doriţi;  costuri reduse pentru utilizarea facilităţii de descoperit de cont, aceleaşi ca şi pentru linia de credit acordată companiei Dumneavoastră;  comision 0% la retragerile de numerar prin reţeaua proprie de ATM-uri şi comision minim la accesarea unui număr de peste 300 de ATM-uri ale băncilor noastre partenere

39

ALPHA BANK ROMANIA

V Operaţiuni de creditare bancară
Creditarea bacară este un schimb al unei valori monetare viitoare, altfel spus, o operaţiune de punere la dispoziţie a unor resurse imediate în schimbul unei promisiuni de rambursare ulterioară şi de plată a unor dobânzi remuneratorii către împrumutător. Persoanele care solicita un credit sunt clasificat pe categorii de risc: Clasificarea clientelei pe categorii de risc de nerambursare se efectuează pe baza istoricului de creditare furnizat de Biroul de Credit (BC) coloborat cu punctajul obţinut în urma efectuării scoring-ului, după cum urmează: Clasa de risc I II III IV V Descriere Risc scăzut Risc scăzut-mediu Risc mediu Risc ridicat –mediu Risc ridicat

Persoanele care aparţin claselor de risc IV şi V nu vor putea beneficia de credite. Alpha Bank oferă numeroase credite atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

Credite persoane fizice
Pentru persoanele fizice banca oferă credite: de consu Imobiliare Ipotecare

 Creditele de consum pot fi utilizate în orice scop personal, fără niciun avans şi fără a declara destinaţia banilor împrumutaţi.
40

ALPHA BANK ROMANIA

 Alpha Rapid: îţi aduce rapiditate şi operativitate în obţinerea răspunsului din partea Băncii - 24 de ore poţi primi până la 3.000 euro sau 12.000 lei; ai perioadă mare de rambursare, până la 60 luni; ai posibilitatea alegerii tipului de dobândă: fixa pentru creditele

în lei sau variabilă pentru creditele în euro; beneficiezi de un card de credit, AlphaCard Visa Credit sau Alpha MasterCard Credit, fără taxă de emitere, pe care îl poţi utiliza pentru retragere de numerar şi cumpărături pe Internet DOBÂNDA: RON: Fixa pe toată durata creditului: 12% p.a. EUR: EURIBOR 3M (1,430%) + Marja (9,5%) = 10,930% p.a. COMISION DE ANALIZA DOSAR: 100 EUR Accesezi cu uşurinţă creditul, trebuie să aduci doar: • fisa fiscală; • ultimul fluturaş de salariu  Alpha 4All Este creditul prin care poţi împrumuta până la 10.000 euro (sau echivalent lei) pe o perioadă de până la 8 ani. Garanţia minimă solicitată este cesiunea veniturilor. beneficiezi de un card de credit, AlphaCard Visa Credit sau Alpha MasterCard Credit, fără taxă de emitere gradul de îndatorare poate ajunge până la 50% în funcţie de nivelul venitului lunar net al familiei tale; eşti cetăţean roman, rezident fiscal în România; poţi fi salariat, practicant al unei profesii liberale sau pensionar; dacă eşti salariat, cu minimum 6 luni la actualul loc de muncă sau cel puţin 1 an vechime în munca din care minimum 3 luni la actualul loc de muncă, pensionar sau poţi avea o profesie liberală, dar cu o experienţă de minim 1 an;

41

ALPHA BANK ROMANIA

-

vom lua în calcul o gamă foarte largă de venituri pentru care poţi aduce documente justificative, inclusiv cele provenite din alte surse de venit decât cele salariale (pensii, drepturi de autor, chirii, dividende, venituri din profesii liberale etc.)

Dobânda variabilă: RON: ROBOR 3M (5,43%) + Marja (8,25%) = 13,680% p.a. EUR: EURIBOR 3M (1,43%) + Marja (13,5%) = 14,930% p.a

 Alpha Open este creditul care îţi oferă posibilitatea să retragi suma aprobată oricând doreşti pe parcursul unui an, în maxim 4 tranşe, cu condiţia ca prima transa să reprezinte minim 50% din valoarea creditului Poţi primi între 10.001 şi 350.000 euro (sau echivalent lei) pe o perioadă maximă de rambursare de 20 ani, cu garanţie imobiliară. Creditele pot fi acordate în lei sau euro, iar dobânda este variabilă pe toată perioada creditului. beneficiezi de un card de credit, AlphaCard Visa Credit sau Alpha MasterCard Credit, fără taxă de emitere COSTURI:  CHELTUIELI legate de EVALUAREA imobilului adus în garanţie: 425 RON pentru evaluare imobil tip apartament; 500 RON pentru evaluare imobil tip casa;   COMISION DE ANALIZA DOSAR: 400 EUR, sau echivalent RON Dobânda variabilă: RON: ROBOR 3M (5,430%) + Marja (7,75%) = 13,180% p.a. EUR: EURIBOR 3M (1,430%) + Marja (9,5%) = 10,930% p.a. Condiţii de acordare a creditelor Alpha Open: • gradul de îndatorare poate ajunge până la 50% în funcţie de nivelul venitului lunar net al familiei tale; • eşti cetăţean roman, rezident fiscal în România;
42

ALPHA BANK ROMANIA

• poţi fi salariat, practicant al unei profesii liberale sau pensionar; • dacă eşti salariat, cu minimum 6 luni la actualul loc de muncă sau cel puţin 1 an vechime în munca din care minimum 3 luni la actualul loc de muncă, pensionar sau poţi avea o profesie liberală, dar cu o experienţă de minim 1 an; • vom lua în calcul o gamă foarte largă de venituri pentru care poţi aduce documente justificative, inclusiv cele provenite din alte surse de venit decât cele salariale (pensii, drepturi de autor, chirii, dividende, venituri din profesii liberale etc.); • este necesară evaluarea imobilului achiziţionat/adus în garanţie; evaluarea se va realiza de către bancă; • este necesar să asiguri imobilul ipotecat împotriva riscului de incendiu şi cutremur şi să cesionezi poliţa în favoarea băncii.  Credite imobiliare - împrumut garantat cu ipotecă, ce poate fi utilizat pentru achiziţionarea, construcţia sau modernizarea unei locuinţe. Creditul Alpha Open este şi credit imobiliar, nu doar de consum.

 Credite ipotecare - un credit ipotecar este prin definiţie un credit garantat cu proprietatea cumpărată Alpha Housing • cumperi sau construieşti o locuinţă, o casă de vacanţă sau

achiziţionezi un teren; • reamenajezi locuinţa actuală; • refinanţezi unui credit de investiţii imobiliare contractat de la o altă instituţie financiară. Informaţii despre Alpha Housing: • avansul minim de la 25% din preţul imobilului ce urmează a fi achiziţionat sau construit; • În cazul refinanţării unui credit de investiţii imobiliare contractat de la o altă instituţie financiară nu se percepe comision de analiza dosar;
43

ALPHA BANK ROMANIA

• fără giranţi, garanţia necesară şi suficienţă este ipotecă pe imobilul achiziţionat sau ce urmează a fi construit; • pentru a fi protejat este nevoie să asiguri casa împotriva oricărui risc, iar poliţa va fi cesionata în favoarea băncii. • utilizare indici publici (EURIBOR 3M/ROBOR 3M) în stabilirea şi actualizarea ratei dobânzii; evoluţia ratei dobânzii va fi strict dependentă de evoluţia acestora; Condiţii de acordare a creditului • este suficient să fii cetăţean roman, rezident; • poţi fi salariat, cu minimum 6 luni vechime la actualul loc de muncă sau cel puţin un an vechime totală în muncă, din care minimum 3 luni la actualul angajator sau poţi practica o profesie liberală de cel puţin un an. • este necesară evaluarea imobilului achiziţionat/adus în garanţie; evaluarea se va realiza de către Bancă. Cheltuieli cu evaluarea imobilului: - 425 lei pentru evaluarea unui imobil tip apartament - 500 lei pentru evaluarea unui imobil - 400 lei pentru evaluarea unui imobil tip teren intravilan cu o suprafaţă de până la 3.000 mp Comision de analiza dosar – 400 euro  Programul Prima Casă 4 Alpha Bank România a încheiat protocolul pentru programul Prima Casă 4, cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor (FNGCIMM), obţinând totodată şi validarea normelor de creditare de la Banca Naţională a României. Alpha Bank garantează aprobarea din punct de vedere financiar a solicitării în maxim 3 zile lucrătoare, oferind aceleaşi condiţii avantajoase de costuri ca şi în etapele precedente ale programului, avansul solicitat fiind de minim 5%.

44

ALPHA BANK ROMANIA

Pentru creditele contractate prin programul Prima Casă 4, dobânda este variabilă, formată din Euribor la 3 luni plus o marjă de 4%. De exemplu, pentru un credit de 42.500 de euro, contractat pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară în prezent este de 233,88 euro. "Alpha Bank România este prima bancă ce a lansat pe piaţa românească creditul ipotecar, având astfel o experienţă de peste 10 ani pe acest segment. Confirmarea expertizei dobândite este data şi de poziţionarea noastră de top în toate etapele precedente ale programului Prima Casă", a declarat domnul Cristian Hâncu, Vicepreşedinte Executiv Retail. Programul Prima Casă 4 se adresează oricărei persoane fizice care nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţa sau care deţine cel mult o unitate locativă, dobândita prin orice alt mod decât prin program, în suprafaţa utilă mai mică de 50 de metri pătraţi.

Credite persoane juridice
Persoanele juridice beneficiază şi ele de următoarele tipuri de credite :

linie de credite  Linie de credit pentru capital de lucru    creditul are caracter revolving;

credite pentru investitii

perioada de creditare poate ajunge până la 12 luni; rambursarea creditului poate fi efectuată oricând, dar nu mai târziu de scadenta.

Condiţii de acordare: • minim 12 luni de activitate; • existenta cel puţin a unui bilanţ anual depus şi înregistrat la Administraţia Financiară. Costuri: • dobânda variabilă;

45

ALPHA BANK ROMANIA

• comision de acordare;  Credite pentru investiţii  credite destinate dezvoltării companiei (achiziţie materiale, echipamente, construcţii de sedii etc.), precum şi pentru finanţarea proiectelor de investiţii.  Vei beneficia de experienţa ALPHA BANK ROMÂNIA în derularea finanţării de proiecte, inclusiv în domeniul investiţiilor imobiliare şi vei primi gratuit consiliere şi suport atât în realizarea fluxului de numerar necesar pentru acordarea finanţării cât şi pe toată perioada derulării proiectului.  Creditele se acordă pe termen lung având şi avantajul unei perioade de graţie adaptată proiectului. Banca finanţează de regulă 75% din valoarea investiţiei, pe o structură de garanţii flexibilă.

46