You are on page 1of 6

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

Mari kita samasama mencari jawapan!!!

1. Padankan gambarajah pemuat dibawah dengan jenis pemuat yang diberikan.

Gambarajah pemuat

Jenis pemuat

Pemuat elektrolit

Pemuat mika

Pemuat bolehlaras dwigang

Pemuat seramik

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

Mari kita samasama mencari jawapan!!!

1. Tuliskan B bagi kenyataan yang betul dan S bagi kenyataan yang salah . a. Bahan dielektrik yang memisahkan antara dua plat pada pemuat terdiri daripada bahan pengalir. b. Bagi plat pada pemuat, proses pengaliran keluar cas negatif atau elektron akan menjadikan plat tersebut bercas positif. c. Pengaliran masuk elektron kepada sesuatu plat pemuat akan menjadikan plat tersebut bercas negatif.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

Mari kita samasama mencari jawapan!!!

1. Nyatakan samada Betul atau Salah bagi kenyataan di bawah.

a) Luas permukaan plat berkadar terus dengan kemuatan b) Kemuatan akan bertambah dengan bertambahnya jarak antara plat. c) Dielektrik yang berbeza tidak mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

Mari kita samasama mencari jawapan!!!

1. Gariskankan jawapan yang betul bagi keadaan pada pemuat samada baik atau mengalami kerosakan samada terpintas atau terbuka, berdasarkan kepada jarum penunjuk pada multimeter. a)

0

Keadaan pemuat: baik/ terpintas/ terbuka/

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

AMALI MAKMAL 6.1 : Menguji kerosakan pemuat. 1. Semua kerja amali makmal hendaklah dijalankan di bawah pengawasan pensyarah modul. 2. Dapatkan lembaran kerja dari pensyarah modul. 3. Laksanakan amali seperti yang ditunjukkan dalam lembaran kerja.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

1. Senaraikan 4 jenis pemuat tetap dan nyatakan fungsi bagi setiap jenis pemuat tersebut. 2. Lakarkan binaan asas bagi pemuat dan labelkan bahagian-bahagian yang penting. 3. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan bagi pemuat.

4. Terangkan proses cas dan nyahcas bagi pemuat.

NAM/KKJU/2012