You are on page 1of 7

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/1

OBJEKTIF AM :
Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan dan kuasa dalam litar selari.

OBJEKTIF KHUSUS

:

Di akhir unit ini pelajar akan dapat : Mengira jumlah rintangan dalam litar selari.  Menggunakan hukum ohm untuk mencari arus dan voltan.  Membuat  Membuat pengiraan kuasa di dalam ampere litar selari. penyambungan meter dan meter volt dalam litar selari.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/2

1) Sambungkan setiap perintang di bawah secara selari. i)
R1

R2

Rajah 11.4

R3

Cepat!!! Mari kita mencuba aktiviti ini…

R4

ii)

R1

R2

Rajah 11.5

R3

R4

2)
I1 E 50 V
NAM/KKJU/2012

I2 R1 R2 20 kΩ

I3 R3 12 kΩ

I4 R4 8 kΩ

32 kΩ

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/3

Daripada rajah 11.6, tentukan i) ii) Jumlah rintangan, RJ Jumlah arus , IJ dalam litar.

Rajah 11.6

iii) Arus di setiap perintang I1 , I2 , I3 dan I4 iv) Kuasa di setiap perintang. v) Jumlah kuasa di dalam litar.

3)

3A I1 E R1 30 Ω I2 R2 25 Ω I3 R3 26 Ω I4 R4 16 Ω

Rajah 11.7

Berdasarkan rajah 11.7 dengan menggunakan Hukum Ohm, cari nilai arus yang mengalir di perintang R1 ,R2, R3 dan R4

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/4

AMALI MAKMAL 11.1 : Menyambung Dan Membaca Meter Ampere Dan Meter Volt Dalam Litar Selari 1. Semua kerja amali makmal hendaklah dijalankan di bawah pengawasan pensyarah modul. 2. Dapatkan lembaran kerja dari pensyarah modul. 3. Laksanakan amali seperti yang ditunjukkan dalam lembaran kerja.

MAKLUMBALAS AMALI MAKMAL 11.1 : Menyambung Dan Membaca Meter Ampere Dan Meter Volt Dalam Litar Selari Selepas menjalankan amali, pelajar sepatutnya boleh : 1. Menyambung perintang secara selari.

2. Mengukur perintang selari untuk mencari arus menggunakan meter ampere. 3. Mengukur perintang selari untuk mencari voltan menggunakan meter volt.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/5

4. Penilaian amali pelajar akan dinilai oleh pensyarah modul berdasarkan penilaian CAT.

UNIT 11
PENILAIAN 11-1

3A E

I1 R1 10 Ω

I2 R2 20 Ω

I3 R3 30 Ω

Rajah 11.10

a) Daripada rajah 11.10, hitungkan i) Jumlah rintangan, RJ

ii) Voltan punca litar, E iii) Arus di setiap perintang I1 , I2 dan I3. iv) Kuasa di setiap perintang. v) Jumlah kuasa di dalam litar. (15 M)

b) Dengan menggunakan Hukum Ohm, cari nilai arus yang mengalir di perintang R1 ,R2 dan R3 (9 M)

NAM/KKJU/2012

Saya akan cuba mencari jawapan bagi semua soalan di penilaian kendiri ini.

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/6

PENILAIAN 11-2

I1 E 15 V R1 15 Ω

I2 R2 20 Ω

I3 R3 25 Ω

I4 R4 30 Ω

Rajah 11.11

a)

Daripada rajah 11.11, hitungkan i) Jumlah rintangan, RJ

ii) Jumlah arus , IJ dalam litar. iii) Arus di setiap perintang I1 , I2 , I3 dan I4 iv) Kuasa di setiap perintang. v) Jumlah kuasa di dalam litar. (15 M)

b)

Dengan menggunakan Hukum Ohm, cari nilai arus yang mengalir di perintang R1 ,R2, R3 dan R4 (12 M)

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/7

NAM/KKJU/2012