You are on page 1of 29

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI SPECIALIZAREA : BĂNCI ŞI POLITICI MONETARE

SISTEMUL BANCAR DIN MAREA BRITANIE

STUDENTĂ PLEŞU ANAMARIA

BUCUREŞTI 2010

TIPURI DE INSTITUŢII Băncile au jucat un rol important în Marea Britanie, economia acestei ţări având o poziţie importantă în lume, nu doar în dezvoltarea industrială şi comercială, ci şi în organizarea sistemului bancar. Sistemul bancar englez este unul specializat şi compartimentat. Băncile care operează în acest sistem sunt clasificate în funcţie de mai multe criterii. Astfel, un prim criteriu de clasificare a băncilor ar fi cel legat de tipul de operaţiuni şi servicii oferite. Merchant banks cuprinde instituţii bancare alcătuite din case de acceptare (acceptant houses) şi case de emisiune (issuing houses). Aceste instituţii efectuează operaţiuni de creditare şi nu realizează servicii de retail. Activitatea lor constă mai degrabă în vânzarea unor servicii, decât plasarea fondurilor proprii sau colectarea acestora. Ele oferă o gamă largă de servicii naţionale şi internaţionale, la întreprinderi şi alte bănci: fuziuni, emisiuni internaţionale. Rolul principal este subscrierea acţiunilor, adică companiile ce doresc să-şi mărească capitalurile prin bursele de valori apelează la o merchant banks să realizeze acest proces. Accepting houses sunt instituţii bancare britanice ce realizează bilete la ordin, facilitând împrumuturile. Aceste case de acceptare sunt grupate într-o asociaţie cu 52 de membrii, cele mai importante dintre ele formând Comitetul Caselor de Acceptare. Printre casele de acceptare din Marea Britanie amintim: Hambros Bank, Hill Samuel, Morgan Grenfell, Rothschild, J.Henrz Schroder Wagg şi S.G.Warburg. Sarcinile realizate de mechant banks sunt: consultanţă în fuziuni, restructurări, gestiunea portofoliilor de valori mobiliare, studii, emisiunea de acţiuni şi obligaţiuni, oferte publice de vânzare,de cumpărare sau de schimb, acceptări de cambii trase asupra lor, servicii, denumite corporate finance, cu rolul de consiliere financiară şi de gestiune a unei întreprinderi, leasing, factoring, tranzacţii pe piaţa aurului şi pe piaţa valutară, tranzacţii la bursele de mărfuri, armarea navelor maritime. Casele de scont funcţionează pe piaţa bancară britanică prin intermediul bill brokers, consideraţi agenţi. În Marea Britanie se găsesc 20 case de scont, dintre care doar 10 formează London Market Association, ce scontează efective publice şi private, pe care le rescontează la Banca centrală. Băncile comerciale (commercial banks) reprezintă societăţi pe acţiuni ce deţin un număr mare de sucursale şi agenţii de cartier. Operaţiunile efectuate de aceste bănci sunt: colectarea depunerilor, gestiunea mijloacelor de plată şi acordarea creditelor curente, toate aceste operaţiuni 2

pentru ca un comerciant să poată sconta o cambie sau un bilet la ordin. a cărei acţiuni sunt deţinute în proporţie de 50% de compania Banca Tesco.  3 . britanică Sainsbury's şi 50% sunt deţinute de Grupul bancar Lloyd.195 299 2. derulează.736 1.508 Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor bancare britanice este mărimea tranzacţiilor tipice pe care banca le * Guvernul Marii Britanii deţine 84% din acţiunile ordinare ale Grupului Băncii Regale a Scoţiei. el trebuie să se adreseze unei instituţii specializate (casă de scont).8 Active (₤ mld. Lloyds. cum ar fi: Midland. Există un număr de afaceri bancare deţinute de grupuri de retail precum:    Banca Co-operativă deţinută de Grupul Co-operativ. care îşi procură fondurile necesare scontului împrumutându-le de la o bancă. având relaţii cu firme de mari proporţii sau cu alte bănci. Cu toate acestea banca îşi păstrează autonomia faţă de guvernul Marii Britanii. ** Guvernul Marii Britanii deţine 43% din acţiunile Grupului Bancar Lloyds. deţinută de compania britanică Tesco.1 52. Barclays şi National Westminster. Lista este destul de scurtă dacă ţinem seama că sistemul bancar englez a fost extrem de consolidat încă de la începutul secolului XX. Grupul Băncii Regale a Scoţiei şi Standard Chartered. în acest scop dezvoltând o reţea largă de unităţi cât mai aproape de clienţii potenţiali. Următorul tabel cuprinde principalele bănci de retail independente. Tabel nr. Retail banks sunt băncile care se adresează cu precădere.8 38. Relaţiile băncilor comerciale cu micii solicitanţi de credite se realizează prin intermediari. clienţilor individuali. Banca Harrods deţinută de Harrods.fiind prestate de cele mai importante instituţii. banca ramânând în sectorul privat. 1 Banca HSBC Lloyds Banking Group ** Standard Chartered Barclays Royal Bank of Scotland Group * Valoarea de piaţă (₤ mld. în ordinea capitalizării de piaţă. Wholesale-banks sunt băncile care operează numai cu afaceri de valori mari. de exemplu. Banca Sainsbury's.320 2. Grupul Lloyds. persoane fizice. pe piaţa monetară.) 14 Septembrie 2010 119.) 31 Decembrie 2008 1. Sectorul băncilor comerciale şi de retail este dominat de Barclays. HSBC.7 28.5 39.

certificate de economii cu dobândă fixă.în interiorul ţării. certificate de economii cu dobândă variabilă. Conturile acestor instituţii sunt deschise de persoane ce îşi aleg Consiliul de Directori ce stabileşte politicile uniunilor de credit în legătură cu ratele dobânzilor şi alte probleme ce vor apărea. Societăţile de investiţii pentru locuinţe oferă servicii financiare de tipul economiilor. împrumuturilor. fiind garantate 100% de Trezoreria Marii Britanice. National Saving and Investment. Casa Naţională de Economii este o instituţie financiară ce atrage economiile familiale emiţând certificate cu dobândă indexată sau fixă. uniunile de credit şi National Saving and Investment.ele oferind un sistem de transfer monetar prin intermediul conturilor curente. chiar dacă aceste aspecte diferă de la bancă la bancă. Băncile primare –sunt bănci. Mai sunt şi alte instituţii financiare care acceptă depozite precum: buildinf societies ( societăţi de investiţii pentru locuinţe). cum ar fi: conturi de economii individuale. Serviciile acestor bănci se aseamănă foarte mult cu cele oferite de băncile care se desfăşoară în Marea Britanie. investiţiilor. Băncile secundare –acestea nu fac parte din mecanismul de plăţi şi nu participă la sistemul de compensare. Uniunile de credit (credit unions) sunt instituţii financiare bazate pe principiul mutualităţii ce oferă produse şi servicii de economisire şi creditare de cea mai bună calitate clienţilor săi şi care îşi ajută membrii să-şi îmbunătaţească situaţiile financiare. Alte tipuri de societăţi bancare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Marii Britanii sunt:  Băncile britanice de peste mări (British Overseas Banks) sunt instituţii financiare a căror sediul se găseşte în Londra. Majoritatea depozitelor acestor bănci sunt depozite la termen în mare parte în valută. dar neimpozabilă.Un alt criteriu de clasificare a băncilor din Marea Britanie porneşte de la bilanţul lor contabil şi are în vedere tipurile de depozite pe care le acceptă. are drept scop atragerea de depozite de la populaţie pentru a acoperi nevoile de finanţare ale statului. Build societies fac parte din societăţile private a instituţiilor de credite pe termen lung. cunoscută anterior sub numele de National Saving Bank. având peste 500 de agenţi răspândite în numeroase ţări. asigurărilor şi al creditelor ipotecare. care derulează operaţiuni prin intermediul mecanismului de plăţi . NS&I oferă produse de economisire şi de investire. Membrii acestor societăţi aveau dreptul de proprietate asupra acţiunilor şi efectuau plăţi pentru a finanţa construcţiile de locuinţe. 4 .

708= 103.000*1000/243.9 Deşi numărul de reţele de sucursale este treptat în scadere .1 În ceea ce priveşte accesul pe piată bancară clienţii băncilor utilizează din ce în ce mai mult conturile lor online.). care se îndreaptă spre alte domenii economice: construcţii navale (Ship Mortgage Finance Co Ltd. Instituţii de credit pe termen lung se împart în: companii de asigurări.1. pe piaţa britanică existau multe bănci străine care îşi desfăşurau activităţile prin intermediul băncilor de investiţii. 1.81 Indicatori care exprimă gradul de deschidere al sectorului bancar britanic a) Numărul de bănci din sistemul britanic.610= 262. societăţi private fonduri de pensii. export(Export Credit Guarantee Department) sau care finanţează agricultura (Agricultural Mortgage Corporation Ltd. INDICATORI DE APRECIERE Analizând sectorul financiar în PIB al Marii Britanii prin intermediul indicatorilor de apreciere am constatat că sistemul bancar britanic este unul dintre cele mai competitive sisteme. După 1990 numărul băncile non-europene s-a redus. acest fenomen fiind 5 . fiind mai puţine decât băncile corporatiste.708= 16. fără a vizita o sucursală: 46 milioane de clienţi s-au înregistrat pentru tranzacţii bancare prin telefon şi 33 milioane de clienţi au folosit serviciile de banking online. Finance Corporation for Industry.000/62. Numărul de bănci a scăzut de la 600 în 1985 la 346 în 2005. Momentan sunt 357 de bănci în sistem. b) Numărul de bănci străine din sistemul britanic. Industrial and Commercial Finance Corporation ş. Acestă cauză se datorează faptului că. din care 157 bănci naţionale.7 d) numărul de ATM-uri la 100.4 b) numărul de sucursale (branşe) la 100.a.610= 1. Indicatori care exprimă gradul de pătrundere geografică a produselor şi serviciilor bancare a) numărul de bănci/ suprafaţă de 1000 km pătraţi: 357*1000/ 243.000/62.). acestea rămân un punct important de prestare a serviciilor pentru bănci.041. Indicatori care exprimă mărimea sistemului bancar a) gradul de intermediere financiară (active bancare/ PIB)= 1.000*100. c) numărul de ATM-uri la 1000 km pătraţi: 64. societăţii de investiţii şi anumite corporaţii care finanţează industria (Finance For Industry.).000 locuitori: 10500*100. Numărul băncilor străine a scăzut de la 202 în 1999 la 171 în 2005.000 locuitori: 64.041.

rezultând un total de 200 de asltfel de instituţii financiare. Sursa: Almanahul “Bancherii”. Harrods Bank. iar cel mai ridicat nivel reflectă o piaţă mai concentrată. ceea ce indică o concentrare redusă a acţiunilor bancare. Dintre băncile private mai importante putem enumera: Raphaels Bank.696+1.3 a fost naţionalizată în februarie 2008 după primul faliment bancar aparut în ultimul secol.0 Active (procent din totalul activelor din sectorul bancar) 26% 23% 22% 16% 4% 97. 2 Instituţii Royal Bank of Scotland Group Barclays Group HSBC Holdings Group Lloyds Banking Group Standard Chartered Group Total Total active Miliarde ₤ 1. Tabel nr. fondat initial in 1861 ajută Guvernul să obţină venituri financiare suplimentare.526 1. Butterfield Bank.526+1. În prezent există bănci străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Marii Britanii şi care acceptă sau nu acceptă depozite.027+270/6.9379 Primele cinci bănci deţin aproximativ 93% din totalul de active din întregul sistem bancar.8 Acest indice poate lua valori între 0 şi 10.378= 0.463+1. Bănci naţionalizate administrate de către Guvern National Savings and Investments. Anuarul statistic 2009 şi calculele Băncii Angliei b) indicele Herfindahl al concentrării activelor bancare: pentru instituţiile de credit la sfârşitul anului 2009 era 467 pentru cele mai mari cinci instituţii de credit în procente: 48.378 Active (procent din PIB) 122% 110% 105% 74% 19% 459. Indicatorii de exprimare a eficienţei şi productivităţii la sfârşitul anului 2009 erau: 6 . Indicatorii care reflectă gradul competitivităţii în sistemul bancar a) gradul de concentrare al activităţii bancare: 1. C. N M Rothschild & Sons. Arbuthnot Latham & Co. altele decât cele provenite din taxe. Hoare & Co.000. Pe 29 septembrie 2008. Northern Rock Trezoreria a anunţat că Bradford & Bingley a fost parţial naţionalizată. iar la cel de-al doilea tip sunt 22 de bănci. După cum putem observa că nivelul indicelui Herfindahl pentru cele cinci mari bănci s-a situat la valoarea de 4880. Duncan Lawrie.696 1.027 270 6.463 1.anihilat de prezenţa instituţiilor europene al căror număr s-a majorat de la 79 în 1993 la 109 în 1999. la rate ale dobânzii mai mici decât ratele imprumuturilor contractate direct de pe piaţă. În rândul primei categorii se numără 178 de instituţii.

4. şi . bănci). se poate observa că valorile indicatorilor mai sus menţionaţi sunt apropiate de nivelele inferioare ale limitelor lor.homepages. Irish Bank (GB): deţinută de AIB Group a Republicii Irlandeze.5%-1%).google. sistemul bancar britanic a suferit mai multe transformări. de AIB Group a Republicii Irlandeze. deţinută de Citigroup.ro/url?sa=t&source=web&cd=20&ved=0CEIQFjAJOAo&url=http%3A%2F %2Fwww. Acest lucru a dus la o scădere a numărului de angajaţi şi la creşterea şomajului. Danske Bank din Danemarca. în Londra o tendinţă de acumulare a sarcinilor şi funcţiilor comerciale (asigurări. deţinută de National Australia Bank. Atfel. Astfel putem observa faptul că a apărut.06 Din experienţa marilor bănci din ţările dezvoltate rezultă că nivelurile medii ale unor indicatori se situează între următoarele limite: ROA (0.a) ROA= 0. 1. ce se desfăşoră din secolul al XIX-lea şi care se realizează prin fuziunea. ROE (10%-16%).40 b) ROE= 10. absorbţia sau dispariţia unor bănci. 3 An Număr 1980 796 1992 665 1995 560 2001 385 2003 356 2004 346 2005 335 bănci Sursa:www. Canalele de distribuţie a transferurilor electronice de monedă au fost localizate în diferite locuri pentru a optimiza eficienţa operaţiunilor bancare şi a permite clienţilor băncii accesul la produsele bancare.ac.81 c) NIM= 2.uk Fuziunile şi achiziţiile din ultima perioadă sunt reflectate în lista de mai jos: Alliance & Leicester sunt deţinute de Banca Santander din octombrie 2008. Numărul băncilor a scăzut semnificativ după cum se poate observa în tabelul de mai jos. NIM (3%-10%).ucl. O altă tendinţă regăsită în activitatea bancară constă în concentrarea industriei bancare. informaţii comerciale. 7 Egg Northern Allied Clydesdale Bank: Banking Bank: deţinută plc: de First Trust Bank: deţinută Santander (anterior Abbey.95. TENDINŢE De-a lungul timpului. ceea ce reflectă efectele crizei financiare. Indicatorii de exprimare ai stabilităţii financiare a sistemului bancar la sfârşitul anului 2009 erau: a) RATA DE ADECVARE A CAPITALULUI (CAR)= 12. care a afectat serios sistemul bancar britanic. Tabel nr.

L) şi Lloyds (LLOY. Băncile din Marea Britanie au la dispoziţie un termen. precum Barclays şi HSBC au obţinut credite ieftine de la Banca Centrală. Totuşi. grupul independent New Economics Foundation (NEF) apreciază că multe bănci din Marea Britanie ar putea să se confrunte cu o scădere a fondurilor. deşi Ministerul de Finanţe britanic a îndepărtat un astfel de scenariu. Efectele crizei ar putea determina ca băncile din Marea Britanie să apeleze la finanţări suplimentare din partea statului anul viitor. În urma examinării datelor furnizate de Bank of England. apreciază un grup de experţi. până în ianuarie 2012. în schimbul activelor în valoare de 287 miliarde de lire. iar alte bănci. De asemenea. pentru a înapoia împrumutul de 185 miliarde de lire din partea Bank of England. din Cipru. ele sunt nevoite să respecte noile reguli ale acordului Basel III. Royal Bank of Scotland (RBS. iar nevoile de împrumut ale acestora ar putea ajunge la 25 miliarde de lire (39. Bank of Cyprus UK: deţinută de Banca 8 .5 miliarde dolari) pe lună. a declarat că nu se aşteaptă ca băncile britanice să aibă nevoie de ajutoare guvernamentale suplimentare. ministrul britanic de Finanţe.L) au fost preluate parţial de către stat pentru a face faţă imenselor pierderi pe care leau înregistrat în timpul crizei creditelor. într-un raport asupra băncilor din Marea Britanie. George Osborne. întrebat în legătură cu raportul NEF apărut luni. Yorkshire Bank: deţinută de National Australia Bank.Bradford & Bingley): deţinută de Banca Santander din Spania. prin care băncilor li se cere să facă rezerve de capital mai mari pentru a preveni eventualele crize ale sistemului bancar.

000 lire sterline. dar în cele din urmă a câştigat cel realizat de William Paterson. deoarece volumul de bilete aflate în circulaţie era aproape egal cu capitalul băncii. De-a lungul timpului au fost propuse mai multe procese privind nevoia de a înfiinţa bănci publice care să mobilizeze resursele naţiunii. cu funcţii non-executive. o mare parte din istoria Băncii merge in paralel cu istoria economică şi financiară. fiind fondată pentru a acorda credite Guvernului şi de a gestiona datoria publică.CAPITOLUL II BANCA CENTRALĂ A MARII BRITANII 2. Consiliul de Administraţie al Băncii l-a avut ca prim Guvernator un comerciant renumit.000 lire pentru acoperirea cheltuielilor de război. Cu timpul Banca Angliei a evoluat de la rolul unei bănci comerciale spre funcţiile unei bănci centrale. Consiliul era constituit din Guvernator. pe baza unei legi bancare. şi uneori chiar şi cu cea politică a Regatului Unit. Banca Angliei a fost naţionalizată în 1946. iar membrii sunt numiţi de Coroană. Un moment important în istoria băncii a fost revoluţia din 1688. având la început un capital de 1. Acestea au modelat cultura şi tradiţiile Băncii. În acelaşi timp. 9 . În 1844 . Până în iunie 2009. când William şi Maria au fost încoronaţi. emitea bancnotele. pe nume Sir John Houblon. În acest proiect se făcea referire la faptul că trebuia să i se acorde un credit Guvernului de 1. Acestă bancă este condusă de un Consiliu de Administraţie responsabil pentru gestionarea afacerilor băncii. Biletele emise de Bancă au fost acceptate ca monedă. Banca şi-a început activitatea în sediul de pe Cheapside. care sunt relevante pentru reputaţia sa de bancă centrală în acest început de secol XXI. din Mercers’Hall.1. lupta împotriva înfiinţării băncilor de depozite pe acţiuni. ÎNCEPUTUL În 1694 a luat fiinţă Banca Angliei (Bank of England) printr-un decret regal (Royal Charter). prin transferul capitalului social către tezaur. Istoricul băncii este interesant dacă ţinem cond de evenimentele şi circumstanţele care au avut loc de-a lungul a mai bine de 300 de ani. Printre responsabilităţile noii bănci se numărau: implicarea acesteia în activităţi bancare convenţionale.200. când în Anglia domnea o stabilitate economică nemaintâlnită până în acel moment. având un număr de 17 funcţionari şi doi supraveghetori. Banca Angliei a fost împărţită în două departamente: Departamentul Bancar si Departamentul de Emisiune. acceptarea de depozite şi scontarea cambiilor comerciale.200. Actul din 2009 a redus numărul directorilor la 9. doi Viceguvernatori şi 16 directori.

precum şi poziţiei sale în centrul sistem financiar. Ca toate băncile centrale şi Banca Angliei deţine monopolul în ceea ce priveşte emisiunea monetară încă de la începutul secolului XX. În legătură cu acest obiectiv.Banca Angliei este considerată cea mai puternică bancă comercială şi tezaurul ţării. Obiectivele principale ale băncii sunt impuse de Tribunal. iar nivelul inflaţiei stabilit de Guvern fiind de 2%. Obiectivul de stabilitate al preţurilor al băncii are două elemente principale: un nivel al inflaţiei stabilit în fiecare an de către Guvern şi angajamentul cu privire la un regim politic deschis pentru operaţiunile de open-market. În mai 1997 Guvernul i-a dat Băncii independenţă operaţională pentru a putea stabili o rată a dobânzii pe termen surt. Nivelul scăzut al inflaţiei este un factor important ce ajută la promovarea stabilităţii pe termen lung în economia de stabilitate. din iunie 2008. iar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea ea reprezintă bancă a intregului sistem bancar. prin intermediul ratei dobânzii. Banca Angliei era privită mai mult ca o instituţie publică. Una dintre responsabilităţile Băncii o reprezintă stabilitatea pieţii monetare prin alegerea nivelului ratei dobânzii pe termen scurt adecvat inflaţiei-ţintă a Guvernului. Banca are două scopuri: stabilitatea monetară şi cea financiară. Stabilitatea preţurilor se obţine prin procesul de ţintire a inflaţiei. aceasa s-a constituit ca bancă a guvernului realizând acorduri monetare cu FMI şi cu Banca Mondială. 2. naţionalizarea din 1946 dând putere statului să emită direcţii pe care Banca trebuia să le urmeze . OBIECTIVELE BĂNCII Încă de la înfiinţarea sa. Deciziile în ceea ce priveşte aceasta rată sunt luate de catre Comitetul de Politică Monetarq a băncii. deciziilor luate de către Comitetul de Politică Monetară. Stabilitate monetară Primul obiectiv al Băncii constă în garantarea stabilităţii monetare prin menţinerea stabilităţii preţurilor şi a încrederii în moneda naţională. Însă doar din anul 1997 banca are drept legal de a stabili rata oficială a dobânzii. precum şi prin intermediul strategiei sale de comunicare.Guvernul reînnoia dreptul de funcţionare al băncii în momentul în are aceasta îi oferea un nou credit. banca are un rol important de a contribui la protejarea şi 10 .2. deşi avea şi capital privat. 1. datorită relaţiei cu statul şi activităţilor sale. Acţiunile băncii sunt transparente în toate domeniile cât şi în cel al stabilirii ratei dobânzii. deci bancă a băncilor. Un sistem financiar stabil este ingredientul cheie pentru o economie sănătoasă şi prosperă.

unde. Cadrul de reglementare în ceea ce priveşte responsabilităţile şi conducerea activităţii băncii este stabilit prin Actul din 1998 al Băncii Angliei. Stabilitatea financiară Un rol important al Băncii Angliei este menţinerea stabilităţii financiare ce presupune protejarea împotriva ameninţărilor întregului sistem financiar. Banca îndeplineşte rolul de împrumutător de ultimă instanţă. asigurarea că banca are politici. instrumente şi infrastructură. dar şi internaţional. o parte importantă a acestuia o constituie crearea regimului special de decizii. Unele dintre priorităţile strategige aprobate de către Consiliu pentru 2010/2011 sunt: a. bazată mai mult pe raţionalitate în legatură cu reglementarea firmelor". În cazuri neobişnuite. fiind considerată un model pentru celelalte bănci centrale din Europa şi din lume. Stabilitatea financiară este un obiectiv comun al Băncii Centrale. pe când Autoritatea Serviciilor Financiare avea sub control băncile individuale şi celelalte organizaţii financiare. prin care poate ajuta instituţiile financiare aflate în impas. supravegherea sistemului de plăţi şi a operaţiunilor de piaţă acţionând în calitate de creditor de ultimă instanţă. 2. b. Banca Angliei a ajutat la menţinerea stabilităţii sistemului financiar. puterea şi rolul băncii. pentru a oferi lichiditate permanentă în sistemul bancar şi pentru a gestiona riscurile din sistem în mod eficient. În iulie 2010 Guvernul a emis un document privind modificările propuse cadrului de reglementare din Regatul Unit. Aceste ameninţări sunt descoperite de către funcţiile informaţionale de piaţă şi de datorită supravegherii Băncii şi apoi sunt eliminate prin intermediul operaţiunilor financiare. pe plan naţional. printre care şi tranzacţiile financiare cunoscute ca piaţa de capital al Londrei. Banca Angliei şi Autoritatea Serviciilor Financiare) a crescut responsabilitatea. Pe o perioadă destul de îndelungată. Banca se ocupă cu stabilitatea întregului sistem financiar.consolidarea stabilităţii sistemului financiar din Regatul Unit. 11 . Trezoreriei Majestăţii Sale si Autorităţii Serviciilor Financiare. Modelul propus va implica o "nouă abordare. Actul bancar semnat în 2009 între trei autorităţi (Trezoreria Majestăţii Sale. pentru a evita pierderea încrederii care ar putea acapara întregul sistem financiar. După 1997. Acesta confirmă planurile prezentate de către cancelar de a oferi băncii responsabilitatea reglementării micro şi macroprudenţiale. modificat ulterior de actul semnat în 2009. Banca realizează acest lucru prin evaluarea riscurilor. pentru a pune în aplicare politica monetară. păstrarea inflaţiei la un nivel căt mai apropiat de limita de 2% şi sprijirea cadrului politicii monetare.

0 2.c.4 1. în scopul de a sprijini obiectivele politicii.operaţiuni de revizuire a pieţei .5 Costuri 2010/2011* Milioane ₤ 1.managementul riscului Operaţiuni de piaţă colateral . îmbunătăţirea capacităţii de supraveghere a băncii în domeniile colectării şi analizării informaţiilor din surse externe. ca răspuns la criza financiară şi din nevoia de investiţii suplimentare în domeniul IT.1 3. Bugetul pentru funcţiile băncii în anii 2010/11 afost stabilit la 122.4 milioane lire sterline şi rămâne sub presiune datorită costurilor suplimentare care decurg din muncă.7 1.1 0.8 Profitul băncii se prezintă dupa cum urmează: 12 .1 5.2 1.0 1.4 0.4 0.1 7.4 Costuri totale* Milioane ₤ 2. Propunerile de proiecte majore în vederea susţinerii priorităţilor strategice în 2010/11 includ: Tabel nr.8 1.8 11. 4 Prioritatea strategică Politica monetară Proiect Model nou bazat pe prognoză .6 4.2 2.monitorizarea platformei de operaţiuni colaterale Monitorizarea sectorului bancar Stabilitatea financiară Model de evaluare a riscului pentru Servicii bancare şi operaţiunile cu bancnote instituţiile sistemice Proiecte de securitate şi de stocare Servicii şi sisteme de Abilităţile şi capacitatea de organizare RU Sisteme de colaborare şi de împărtăşire a cunoştinţelor Sursa: Raportul Anual al Băncii Angliei 1.

920 32. 6 Active Numerar şi solduri cu alte bănci centrale Credite şi avansuri către bănci şi alte instituţii financiare Titlurile de valoare deţinute la valoarea justă Instrumente financiare derivate Alte credite şi avansuri Titluri disponibile pentru vânzare Investiţii în filiale Imobilizări necorporale Bunuri imobile şi echipamente Proprietăţi pentru investit Activele de pensii Alte active Total active Sursa: Raportul Anual al Băncii Angliei 2010 mil ₤ 486 12.935 4.085 361 199.335 4. 7 Pasive Instrumente ale pieţei monetare Depozite de la bănci centrale Depozite de la bănci şi alte instituţii financiare Alte depozite Obligaţiuni în valută 2010 mil ₤ – 11.937 17 176 26 294 697 147.928 Tabel nr.390 13 181 26 269 848 223.429 169.126 2009 mil ₤ 42.618 2005/2006 99 1.638 2.516 136.698 2006/2007 191 1.188 2009/2010 231 491 Rezumatul bilanţului poate fi scris sub forma următoarelor tabele: Tabel nr.212 24.327 2008/2009 995 2.356 42.653 2007/2008 197 2.Tabel nr. 5 Profit brut Milioane ₤ Departamentul bancar Departamentul de emisiune 2004/2005 106 1.965 13 .510 4.104 2009 mil ₤ 1.829 3.186 31.334 287 815 3.

Funcţia de control al schimbului – controlează rezervele de devize. Funcţia de bancă a băncilor – Banca centrală supraveghează rezervele băncilor private. Ea are rolul de consilier şi realizator al emisiunilor de titluri pentru contul statului. Ea administrează activitatea bancară şi intervine pe piaţa interbancară. dar şi de gestionarea creditului pentru sectorul public şi de administrarea emisiunilor de datorie publică. prin supravegherea datoriei publice şi plata anuală a dobânzilor la titlul de stat.321 147. Funcţia de control şi inspecţie – elaborează normele de funcţionare ale băncilor private şi au autoritatea de a deschide noi bănci şi entităţi de credit.Instrumente financiare derivate Datorii fiscale curente Pasivele privind impozitul amânat Pasivele de pensii Alte pasive Capital Rezultatul reportat Alte rezerve Totalul capitalurilor atribuite acţionarilor Total pasive Sursa: Raportul Anual al Băncii Angliei 263 163 146 208 290 15 3.3. eliminându-le pe cele deteriorate. Funcţia de consultanţă – Banca Angliei realizează rapoarte informative şi publicaţii periodice cu caracter statistic. cu privire la situaţia economică a ţării. 14 .104 81 235 134 178 622 15 2. Funcţia de reglare a circulaţiei fiduciare – Banca pune în circulaţie bancnotele şi monedele emise.621 588 4. FUNCŢIILE BĂNCII Funcţiile îndeplinite de Banca Angliei sunt: Funcţia de bancă a statului -Banca Angliei se ocupă de administrarea rezervelor statului. gestionează schimbul valutar. supraveghează încasările şi plăţile internaţionale.928 2. Funcţia privind politica monetară – Banca centrală se ocupă cu analizarea situaţiei eonomice a ţării şi elaborarea de strategii de politică monetară cu privire la asigurarea stabilităţii monetare. realizează Balanţa de Plăţi.748 588 3. prin intermediul unor sindicate pentru realizarea de împrumuturi. adică realizează viramente şi compensări interbancare şi furnizează resursele necesare băncilor care au nevoie de refinanţare.224 223.

Bogdan Căpraru: “Sisteme şi operaţiuni bancare” (suport de curs).uk/ http://www.int/pub/pdf/other/eubankingstructures201009en.wikipedia.Bibliografie Vasile Cocriş.com/bank/beur_grb.quazell.pdf http://www.org/wiki/List_of_banks_in_the_United_Kingdom http://chestofbooks.co. 2008 Webografie http://www.bankofengland.uk/publications/annualreport/2010/2010full.ecb.co. Iaşi.com/finance/banking/Banking-And-Business/index.html 15 .bankofengland.htm http://en.pdf http://www.

pe coasta sud-centrală. Alte zone deluroase în nord și Midlands sunt Ț inutul Lacurilor (The Lake District). De obicei. galezi și nord Anglia se întinde pe 2/3 din centrul și sudul insulei Marea Britanie. susţine încă o infrastructură avansată bunăstării sociale. de asemenea. de asemenea. 1 http://barsengland. La sud de această linie sunt suprafețe întinse de teren plat. este centrul financiar-100 a Angliei din Europa mai mari 500 de corporaţii au sediul în Londra. plus insulele dinspre coastă din larg.html 16 . care are cel mai mare PIB pe cap de optsprezecelea PPP de locuitor în lume. în general muntoasă în nord cu un lanț de munți nu prea înalți. la Bursa din Londra. Unii îl consideră al 2-lea cel mai mare port din lume. incluzând East Anglia și the Fens. dintre care cea mai mare este Insula Wight. separată de Franța de 52 km de mare (22 mile nautice). Moneda oficială în Anglia este de lira sterlină. cea mai mare din lume. deși lucrul acesta este discutabil -irlandezi.Pentru unii. care le-a adoptat mai multe principiile pieţei libere. după Sydney. care despart estul de vest. considerată o economie de piaţă mixtă. Este mai aproape de Europa continentală decât oricare altă parte a Britaniei. lângă Folkstone leagă direct Anglia de Europa continentală. Impozitarea în Anglia este destul de competitiv în comparaţie cu o mare parte din restul Europei. Granița engleză-franceză este la jumătatea drumului de-a lungul tunelului. Australia. iar partea de fabricaţie a industriei de software. de schimb din Marea Britanie stocul principal şi cel mai mare din Europa. Anglia se învecinează la nord cu Scoția și la vest cu Țara Galilor. în special industria aerospaţială. Londra este cel mai mare centru financiar din Europa. şi 40% pentru câştiguri suplimentare peste această sumă. the North York Moors (Mlaștinile din North York) și Districtul Peak. Linia aproximativă de demarcație dintre tipurile de teren este adesea indicata de linia Tees-Exe. Economia Angliei este cea mai mare parte a economiei din Marea Britanie. Anglia este un lider în industria chimică şi sectorul farmaceutic şi în industrii-cheie tehnice.400. Cel mai mare port natural din Anglia este Poole. lucru care însă este incorect și-i atinge pe scoțieni. acasa. începând cu 2009. Londra. 1 Economia Angliei este una dintre cele mai mari din din lume. Mare parte din Anglia este deluroasă. cu o medie a PIB pe cap de locuitor de £ 22. şi în 2009 este.907.com/england_economy. the Chilterns și the North și South Downs. industria de armament. rata de bază a impozitului cu caracter personal este de 20% asupra venitului impozabil de până la £ 37. în contrast cu capitalismul Rin din Europa. e dintre cele patru ţări ale Regatului Unit. Tunelul Canalului. cunoscut sub numele de GBP. zonele deluroase incluzând the Cotswolds. Munții Penini (Pennines). Anglia este sinonim cu Marea Britanie sau chiar cu Regatul Unit.

care produc 60% din necesarul de alimente. Există o reţea feroviară rapidă în două oraşe limba engleză. este banca centrală a Marii Britanii. Agricultura este intensivă şi extrem de mecanizate. Rosu dublu-autobuze cu etaj de la Londra au devenit un simbol al Angliei. de metrou din Londra şi Tyne and Wear Metro.Banca Angliei. cu toate că nu în alte părţi ale Regatului Unit. care se întinde în toată ţara de la Londra la Newcastle. precum şi un accent mai mare pe o economie mai orientată spre industria serviciilor. Există 17 . care înconjoară Manchester. care se întinde de la Rugby la nord-vest până la frontiera anglo-scoţian. autoMarques deşi mulţi în limba engleză sunt acum cu capital străin. Jaguar şi Bentley-ţiţei şi petrol din părţile în limba engleză a Mării Nordului ulei. M60. Iniţial. Turismul a devenit o industrie importantă. Partea de export a economiei este dominată de produse farmaceutice. care înconjoară Londra. Cea mai lunga autostrada din Anglia este M6. cum ar fi Rolls-Royce. din 1946 aceasta a fost o instituţie de stat. instituit pentru a acţiona ca bancher privat. Există alte drumuri principale. Comitetul de politică monetară a transferată responsabilitatea de a coordona politica monetară a ţării şi de stabilire a ratelor dobânzilor. acesta din urmă în Newcastle. dar începând cu anii 1970 a existat o scădere în industriile tradiţionale grele şi de fabricaţie. M1 de la Londra la Leeds. Gateshead şi Sunderland. Lotus. Arriva şi Go-Ahead Group. împreună cu Wytch agricole. cu doar 2% din forţa de muncă. marile companii se numără National Express. Două treimi din producţia este dedicată animalelor. cu guvernul din Anglia. unul din drumurile trunchiului cel mai important este A1 Mare rutier de Nord. De transport cu autobuzul din întreaga ţară este comun. ca parte a Regatului Unit. alte culturi arabile. Banca deţine un monopol privind emisiunea de bancnote în Anglia şi Ţara Galilor. M62 de la Liverpool la Manchester şi Yorkshire şi de Est M5 de la Birmingham către Bristol şi Sud-Vest. M25. desfăşurată în acest rol. Anglia este foarte industrializate. înfiinţată în 1694 de către bancher scoţian William Paterson. atrăgând milioane de vizitatori în Anglia în fiecare an. M4 de la Londra la South Wales. Infrastructură Departamentul pentru Transporturi este organismul guvernamental responsabil cu supravegherea de transport în Anglia. Există mai multe autostrăzi în Anglia. motoare de aeronave şi băuturi alcoolice.

de îngrijire dentară. lucru care însă este incorect și-i atinge pe scoțieni. Luton Airport şi Birmingham International Airport. Tamisa este pe căi navigabile majore în Anglia. Până în anul 1707 Anglia a fost un regat independent. cea mai mar Anglia (în engleză England) este cea mai mare și cea mai dens populată țară din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.reţele de tramvai. atât pentru călătorii interne şi externe. sectorul privat a fost tot mai mult utilizate pentru a oferi servicii mai multe NHS în ciuda opoziţiei de către medici şi de sindicate.100 km (4. cum ar fi râuri. Alte aeroporturi mari includ Manchester Airport. reţetele şi aspectele legate de îngrijire personală. Transportul feroviar in Anglia este cea mai veche din lume. cel mai mare aeroport este aeroportul London Heathrow care. Călătorii pe căi navigabile.6 miliarde lire sterline au fost cheltuite în perioada 2008-2009. care sta în Cabinetul britanic. cu importurile şi exporturile sunt orientate spre Port of Tilbury. Pentru unii. Pe mare este transportul cu bacul. inclusiv plăţile Naţionale de Asigurări.5 ani pentru bărbaţi şi 81. punerea în aplicare a dispoziţiilor Serviciului Naţional de Sănătate Act 1946. în ceea ce priveşte volumul de pasageri în cele mai aglomerate din Europa si una dintre cele mai aglomerate din lume.7 ani pentru femei. Există facilităţi de transport aerian în Anglia conectat publicului la numeroase locatii internationale. duble sau cvadruple.400 mi) de căile navigabile din Anglia. Aceste linii sunt în majoritate cale single. deşi există linii de ecartament îngust. În 1707 acesta a fuzionat cu Scoția. Regatul Angliei. Sheffield Supertram Midland şi Metro.116 km (10. canale. acoperind ţara extensiv. London Stansted Airport. tunelul de sub Canalul care a fost finalizată în 1994. pregătit de economist şi reformator social William Beveridge. unele dintre linkurile de mai comune sunt pentru Irlanda. din care jumătate este deţinută de căi navigabile britanice. NHS este în mare parte finanţate din impozitarea generală. deşi există taxe suplimentare asociate cu teste de ochi. Speranţa de viaţă medie a oamenilor in Anglia este de 77. Nu există acces de transport feroviar în Franţa şi Belgia printr-o legătură feroviară subacvatice. oferă cele mai multe servicii de la nici un cost suplimentar. O mare parte din Marea Britanie 16. În ultimii ani. docuri este comun cu în jurul valorii de 7. cu sistem originare acolo in 1825. dând astfel naștere la Regatul Marii Britanii. Manchester Metrolink. cum ar fi: Blackpool. galezi și nord Anglia se întinde pe 2/3 din centrul și sudul insulei 18 . Cele mai multe din cheltuielile de Departamentul de Sanatate este cheltuit pe NHS-98. Anglia este sinonim cu Marea Britanie sau chiar cu Regatul Unit. Departamentul guvernamental responsabil pentru NHS este Departamentul de Sanatate. una din Marea Britanie trei porturi importante. Ţările de Jos şi Belgia.014 km) a reţelei feroviare se află în Anglia. condusă de secretarul de stat pentru sănătate. Acesta a fost pe baza constatărilor din raportul Beveridge. NHS a început la 5 iulie 1948. Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) este sistemul de sănătate finanţate din fonduri publice în Anglia responsabile cu furnizarea de majoritatea de asistenţă medicală în ţară.

Linia aproximativă de demarcație dintre tipurile de teren este adesea indicata de linia Tees-Exe. dintre care cea mai mare este Insula Wight.5% în al treilea trimestru 2011.7% faţă de trimestrul anterior. Munții Penini (Pennines). incluzând East Anglia și the Fens. the North York Moors (Mlaștinile din North York) și Districtul Peak.c. Australia.4% în trimestrul I a. La sud de această linie sunt suprafețe întinse de teren plat. 2 http://barsengland.6%. şi respectiv cea de 0. în timp ce industria şi sectorul serviciilor au marcat creşteri de 0. zonele deluroase incluzând the Cotswolds. Anglia se învecinează la nord cu Scoția și la vest cu Țara Galilor. Mare parte din Anglia este deluroasă. comparativ cu rata de creştere de 0. the Chilterns și the North și South Downs. Este mai aproape de Europa continentală decât oricare altă parte a Britaniei. separată de Franța de 52 km de mare (22 mile nautice). după Sydney. plus insulele dinspre coastă din larg.Marea Britanie. Granița engleză-franceză este la jumătatea drumului de-a lungul tunelului.5% şi respectiv de 0. Sectorul construcţiilor a fost singurul care a înregistrat. e dintre cele patru ţări ale Regatului Unit. deși lucrul acesta este discutabil -irlandezi. Cel mai mare port natural din Anglia este Poole. care despart estul de vest. Tunelul Canalului. lângă Folkstone leagă direct Anglia de Europa continentală.html 19 .com/england_economy.1% înregistrată în trimestrul II a.c. Unii îl consideră al 2-lea cel mai mare port din lume. în al treilea trimestru 2011. în general muntoasă în nord cu un lanț de munți nu prea înalți. 2 Actualitatea economică britanică Potrivit Oficiului Naţional pentru Statistică (ONS). o scădere de 0. pe coasta sud-centrală. Alte zone deluroase în nord și Midlands sunt Ținutul Lacurilor (The Lake District). Produsul Intern Brut al Marii Britanii s-a majorat cu doar 0.

696 FM.454 km Anglia: Autostrăzi 398. Immingham. Royal Air Force (2010) Anglia: Cheltuielile militare 2. ulei de 699 km. maşini.4% din PIB (2005 est) .755 milioane (2008) Anglia: Cai ferate 16.366 km 3. Liverpool. produsele alimentare Anglia: Telefoane 33209000 (2008) Anglia: mobile celulare 75. 2 00 W Anglia: Rata de creştere a populaţiei 0.322 milioane (2009) (ISP) Anglia: utilizatorii de Internet 48. unde scurte 3 (2008) Anglia: Radio 84.8 miliarde kWh (2007 est) 282 miliarde dolari bunuri fabricate.200 km (620 km utilizate pentru Comertului) Anglia: pe căile navigabile interioare (2008) 43 km de condens.565 milioane (2008) Anglia: Radiostaţiuni difuzat AM 206.282% (2010 est) Anglia: Natalitatea 10. tutun 324 miliarde dolari bunuri fabricate. băuturi. Marinei Regale (Royal Marines 20 include). Anglia: Exporturile combustibili. produse rafinate 4.pe cap de locuitor (2009 estimare) Anglia: Electricitate . Southampton.992 km.35.417 km (2009) Dover. produse alimentare. gaz Anglia: Conducte de petrolier lichefiat 59 km.2149 miliarde Anglia: PIB-ul dolari (2009 estimare) paritatea puterii de cumpărare . Milford Haven (Ţara Galilor) Anglia: Merchant marine 518 nave Anglia: Aeroporturi 506 (2009) 3 http://londra. Londra. de gaze cu 7.Anglia: Coordonate geografice 54 00 N. produse chimice. Anglia: Importurile combustibili.200 dolari Anglia: PIB . Felixstowe.5 milioane Anglia: statii de televiziune 940 Anglia: Televizoare 30. Regatul Unit Anglia: Furnizorii de servicii de Internet 9.5 milioane Anglia: Internet codul de ţară . Hound Obiective (Scoţia).ro/node/484 Anglia: heliporturi 11 Anglia: ramuri militare Armata.mae.67 nasteri / 1000 locuitori (2010 est) 3 Anglia: rata de deces 10 decese / 1000 locuitori (iulie 2010 estimare) Anglia: Persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA 77000 (2007 est) Anglia: Independenţa N/A Anglia: National Sărbători Ziua de naştere a reginei Elisabeta a IIAnglia: Constituţia N/A paritatea puterii de cumpărare .consum 345. Anglia: Porturi Forth Porturi. Teesport (Anglia).

gov. detalii la www.homeoffice. OCDE si al altor organizatii internationale.londonchamber.dfid. detalii la www. al Consiliului Europei.uk.gov. detalii la www. detalii la www. detalii la www. International Financial Services of London (IFSL) – asociatia firmelor financiar-bancare si de servicii pentru afaceri din "City of London"). OMC. Asociatii patronale si profesionale. NATO.gov. detalii la www.uk.cea mai mare organizatie patronala britanica.cbi. detalii la www. Departamentul Comertului si Industriei (Department for Trade and Industry).britcoun. Consiliul Britanic (British Council).org.Marea Britanie Indrumar Material publicat de Ambasada Romaniei la Londra de afaceri Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (prescurtat: Regatul Unit) Relatii Internationale Regatul Unit este membru al: ONU. OSCE. Departamente guvernamentale principale pentru relatiile cu strainatatea Foreign & Commonwealth Office (FCO) – este Ministerul britanic al afacerilor externe. Camera de Comert si Industrie a Londrei.fco. detalii la www.org. G-8. Ministerul de Interne (Home Office).org.uk.gov.uk. Organizatii de promovare a relatiilor economice externe Cea mai importanta structura de promovare a comertului exterior si a investitiilor este UK Trade & Investment – structura pentru promovarea exporturilor britanice si a investitiilor britanice in exterior si pentru atragerea investitiilor straine in Marea Britanie.dti.ifsl.uk. Commonwealth. UE.co. ONG Confederatia Industriilor Britanice (Confederation of British Industries – CBI) . Departamentul pentru Dezvoltare Internationala (Department for International Development).uk. detalii la 21 .uk.

Activitatea manufacturiera a crescut in luna noiembrie 2006 . cat si prin tunelul inaugurat in anul 1994 care permite deplasarea cu trenul sau cu mijloacele auto. indicator al profitabilitatii companiilor.uktradeinvest. Transport Transportul marfurilor si al calatorilor catre/dinspre Regatul Unit se poate face cu o gama diversa de mijloace de transport. specializarea tot mai accentuata pe piata serviciilor (o treime din activitatea economica interna) a fost marcata de o crestere la 8% din comertul mondial.uk. Inflatia se situeaza la un nivel acceptabil in marja de 1 procent in raport cu tinta de 2% vizata de Banca Angliei (2. 4 Parcursul economic peste asteptari din anul 2006 s-a datorat cresterii investitiilor in sectorul privat. prin terminalele Dover/Folkestone si respectiv.75% in anul 2006 – valoare peste nivelul prognozat. Investitiile in mediul de afaceri au fost estimate a creste cu aproximativ 5. Economia In pofida presiunilor inflationiste cu care majoritatea tarilor dezvoltate se confrunta – determinand bancile centrale din statele membre OCDE sa restranga politica monetara. prin sistemul de ferry-boat. principal spatiu de destinatie a exporturilor britanice (aproximativ 50%). stabilitatea macroeconomica favorizand adoptarea unei atitudini mai putin prudente in ceea ce priveste nivelul de indatorare si cheltuielile de capital.ro/utile/indrumar_afaceri_marea_britanie.gov. in ciuda moderarii cresterii pietei imobiliare. Calais.6%.www. precum si reluarii cresterii economice in zona Euro. in ciuda deciziilor recente de politica monetara. dintre care serviciile financiare si de afaceri reprezinta 11-12% din totalul la nivel global. Aceste tendinte au fost sustinute de evolutiile economice globale. Cu toate ca Marea Britanie a inregistrat o reducere a ponderii exporturilor de bunuri din comertul mondial (de la 5 la 3.php 22 . Europa de Est) si de mentinere a dinamicii cererii interne in SUA. inregistrand 2.pentru prima oara in trei luni. reprezentand aproximativ 10% din produsul intern brut. Mentinerea unor costuri reduse de capital. situata in jurul a 2 procente. Gradul de ocupare a fortei de munca este la cel mai inalt nivel din ultimii 30 de ani (pentru prima oara in istorie inregistrandu-se 29 de milioane de persoane active ocupate). economia Marii Britanii a cunoscut o crestere continua in ultimii ani (pentru 57 de trimestre consecutiv). Rata dobanzii de referinta este de 5. in special din regiunea asiatica. a pietelor emergente (China.75% in anul 2006. insa 4 http://www.25%. a doua cea mai scazuta dintre tarile G7.75% in perioada 1998-2005). cu o rata a somajului de 5.7% in noiembrie 2006). fara transbordare. au contrabalansat influenta exercitata in deciziile companiilor de catre consumul moderat si presiunile inflationiste (evolutia pretului petrolului).Traversarea Canalului Manecii este posibila atat pe mare.dreptonline.

taxele pe cladiri etc). este in continuare in vigoare.hmrc. Rata neta a randamentului companiilor nefinanciare a crescut cu 15.7% * conform Britain 2005. Marea Britanie are incheiate peste 100 acorduri si conventii cu alte tari.gov. detalii la www.3%  Agricultura 1.3%  Constructii 6.3 procente fata de luna octombrie 2006. pe venit si pe capital. urmare unui varf de activitate in industria echipamentelor electrice si optice. Acest reviriment a determinat o crestere anuala in sectoarele manufacturiere de 2. La acestea se adauga taxele colectate de catre autoritatile locale (ex.pdf (pag 351) Taxe si accize Taxele pe profit.tendinta de fond in ansamblul sectorului ramane modesta. Datele Statisticii Oficiale indica o crestere de 0. semnata in anul 1973. precum si taxele de timbru sunt colectate de catre fostul Inland Revenue (acum HMRC). taxele vamale si alte impozite indirecte se percep de catre fostul HM Customs and Excise (acum HMRC). In luna martie 2004 a fost adoptata decizia fuzionarii celor doua departamente. In acelasi timp. TVA .9%  Sectorul manufacturier 16. comunicatii 7.0% Structura consumului* :  Bunuri de folosinta indelungata 12. Evolutia este apreciata drept indicativa pentru conturarea conditiilor necesare reluarii investitiilor de catre mediul de afaceri.4% la nivelul lunii noiembrie 2006.2% in intervalul iulie-septembrie. inchirieri) 24.gov. fata de 14. profitabilitatea mediului de afaceri britanic a inregistrat o cifra record in trimestrul trei al anului 2006. www. 23 . pentru evitarea dublei impuneri.0%  Servicii 48. in urma careia a fost creat HM Revenue and Customs. pe fondul unei increderi tot mai ridicate in climatul investitional si stabilitatea pietei preturilor la energie.3%  Servicii de intermediere financiara 5. conform datelor statistice oficiale.6%  Bunuri de scurta utilizare 37. Conventia dintre Romania si Marea Britanie privind evitarea dublei impuneri. depozitare.0%  Transport. The official Yearbook of the UK.0%  Comert cu ridicata si amanuntul 13.statistics.7%  Sanatate si activitati sociale 7. Ponderea principalelor ramuri de activitate* :  Sectorul imobiliar (constructii.uk/downloads/theme_compendia/UK2005/UK2005.uk.9% in al doilea trimestru 2006.

Guvernul britanic apreciaza ca. iar pentru castigurile din active detinute peste doi ani. Nivelul general al TVA este de 17. de la 20% la 19%. diferite produse pentru persoanele cu handicap. pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii se va proceda la:  reducerea taxei pe profit. dezvoltarii si inovatiilor:  pentru companiile mari care investesc in cercetare-dezvoltare. fie prin aplicarea taxei zero fie prin scutire de la plata TVA. b. nivel dublu fata de cel inregistrat in 1997. medicamentele cumparate pe baza de reteta de la medic.4 miliarde in anul 2007-08. a cercetarii. beneficiind de finantare de 9 milioane lire. carti.5 miliarde lire. reviste. taxa va fi de 10%. serviciile comunale de apa-canal. De asemenea. taxa pe profit se va reduce de la 30% pana la 19% (aproximativ de 2.5%.  va fi introdus un nou sistem modern de taxe asupra drepturilor de proprietate intelectuala. pentru incurajarea investitiilor. taxa pe veniturile realizate din investitiile de capital in active detinute cel putin un an se va reduce la 20%. prin aceste masuri. Intreprinzatorii particulari si firmele platesc TVA doar daca realizeaza un volum de afaceri de peste 61. majoritatea produselor alimentare. bugetul Oficiului pentru Stiinta si Tehnologie din cadrul Departamentului pentru Comert si Industrii va creste la 3.000 lire/an vor fi scutite de impozit. Marea Britanie creaza cel mai favorabil regim fiscal pentru IMM din tarile industrializate. In categoria cu TVA zero intra: toate bunurile exportate.  o strategie internationala privind cercetarea si dezvoltarea va fi implementata de UKTI.  companiile care vand o parte substantiala din actiuni vor fi scutite de taxa pe venitul obtinut din vanzarea acestora.000 lire/an. bunuri si 24 . La o serie de bunuri si servicii nu se aplica TVA. ziare.  taxa pentru primul an de activitate va fi redusa de la 10% la zero. constructiile de locuinte noi.  companiile cu profituri impozabile mai mici de 10.000 de operatori beneficiind de un sprijin total de aproximativ 1. imbracamintea si incaltamintea pentru copii. transportul intern si international de pasageri. Nivelul general al impozitului pe profit este de 30%. care sa incurajeze inovatiile. initiativa ar urma sa se extinda asupra companiilor ce inregistreaza intre 250 si 500 de angajati). Masuri recente adoptate de guvernul britanic: a.Nivelul taxei pe venit variaza intre 10 si 40% pe an.

si a doua la exportul de servicii). cu un volum al importului de bunuri mai mare decat exportul. Guvernul va finanta un program de asistenta pentru informatizarea IMM.uk si la www. autovehicule. Ponderea exporturilor in PIB la nivelul anului 2003 se situeaza la cca. produse petroliere.gov. echipamente si aparatura de birotica. La export. SUA sunt al doilea mare partener al Marii Britanii (SUA reprezentand cea mai larga piata de desfacere a bunurilor si serviciilor britanice. principalele grupe de produse sunt (industria manufacturiera avand o pondere de cca 82%): componente auto. pariurile sportive si loteriile. balanta comerciala a Marii Britanii a fost constant negativa. pentru urmatorii cinci ani. Accize Accizele se aplica la: combustibili. urmata de Statele Unite. In ultimii ani. 25%. Produse farmaceutice.gov. 84% la exportul britanic si 80% la import. Cel mai mare exportator individual pe piata britanica este Germania.servicii furnizate de / pentru activitati de caritate.ro. O suma suplimentara de 30 milioane lire va fi alocata de guvern pentru pregatirea gratuita a celor care lucreaza in IMM sau a intreprinzatorilor particulari care doresc sa inceapa o afacere pe cont propriu. Comertul international si Investitiile Marea Britanie este al saselea mare exportator mondial de bunuri si servicii (pozitia a sasea in lume la exportul de bunuri. jocuri de noroc etc.hmrc. Taxele vamale Ca tara membra a Uniunii Europene. serviciile de sanatate. Principalul partener comercial il constitue OCDE (majoritatea detinand-o tarile membre UE). vanatoarea (cu unele exceptii). cu o pondere de cca. In relatia cu Romania se aplica prevederile Acordului de asociere a Romaniei la Uniunea Europeana. bauturi.uk. echipamente energetice (cca 8%).dce. astfel ca in maximum 8 ani operatiunile de taxare a IMM sa se efectueze on-line. diverse masini si echipamente de inalta tehnicitate (cca 20%). serviciile postale. structura s-a modificat substantial in ultimii ani. Intre bunurile si serviciile exceptate de la plata TVA: cladiri si pamant. Detalii privind sistemul fiscal britanic se gasesc la www. cu o pondere de aproximativ 15% din totalul exporturilor). in valoare de 420 milioane lire sterline. serviciile financiare.gov. Excedentul inregistrat constant la exportul de servicii reduce considerabil soldul negativ al balantei comerciale. Din importator traditional de materii 25 . Marea Britanie aplica regimul vamal al Uniunii. Detalii la www.hm-treasury. tigari. La import. activitatile de invatamant si perfectionare continua.

industriale si agricole. liberalizarea investitiilor directe si acordarea de sprijin si tratament diferentiat tarilor sarace si slab dezvoltate. bauturi si tigari a scazut la 9% in anul 2003. precum si liberalizarea investitiilor directe. legume si fructe. In cadrul OMC. ponderea produselor manufacturate in total import a crescut de la 32% la 59% in timp ce ponderea importului de materii prime si produse de baza a scazut de la 12% la 3%.  Acordurile de asociere si cooperare ale UE cu tarile mediteraneene si Iordania.  Acorduri de cooperare si parteneriat (nepreferentiale) cu statele CSI. Marea Britanie a devenit. serviciile financiare. Marea Britanie militeaza pentru cresterea transparentei in afaceri.prime. 26 . OCDE. Marea Britanie sustine necesitatea continuarii reformelor comunitare. ASEAN. in anumite conditii de aparare comerciala. Intre principalele produse de import mentionam: bunuri de larg consum (incluzand vehicule terestre). un importator important de produse manufacturate. achizittile publice. In cadrul Uniunii Europene. deschiderea pietelor lumii pentru marfuri si servicii. produse alimentare. Astfel. materiale de baza si produse alimentare. diverse echipamente.25% din PIB. politica agricola in vederea dezvoltarii si intaririi pietei unice europene. Controlul importurilor La importul anumitor produse. care prevad stabilirea unei zone de liber schimb intre UE si aceste tari pana in anul 2010. Ponderea importului de produse alimentare. b) Sistemul generalizat de Preferinte acordate tarilor in curs de dezvoltare pentru produsele industriale si unele produse agricole. Croatia. China. intre care a) Acordul de parteneriat UE / ACP. Pactul Andin. la nivelul UE. La capitolul "bunuri manufacturate" Marea Britanie nu a mai inregistrat o balanta pozitiva din anul 1982. Benin.  Acordurile UE care prevad o dimensiune economica a asistentei catre fostele colonii. precum si a aranjamentele comerciale preferentiale ale Uniunii Europene. in perioada 1973 – 2003. care acorda acestor state acces liber pe piata UE pentru produsele lor. Politica comerciala a Guvernului Britanic urmareste promovarea deschiderii pietelor lumii pentru bunuri si servicii. semnat la Cotonou. dupa ce cele cinci teste economice de convergenta cu zona euro vor fi indeplinite. Marea Britanie se exprima principial favorabila. Acorduri speciale de comert Marea Britanie este parte a acordurilor semnate in cadrul OMC.  Acordurile de comert liber semnate sau in curs de perfectare cu unele tari din America de Sud. In privinta adoptarii monedei unice europene – Euro. ajutorul de stat. Statele din America Centrala. sunt impuse cote de import. Macedonia si Turcia. FMI si in alte organizatii de profil. indeosebi in ceea ce priveste: utilitatile. in ultimii ani. Deficitul de cont curent in anul 2005 este estimat a fi inregistrat aproximativ 2. Intre acestea din urma mentionam:  Acordul de asociere la Uniunea Europeana a statelor candidate. echipamente specifice industriei constructoare de masini. din anumite tari.

uk. constructia de autovehicule. bunurilor de natura nucleara sau care pot fi utilizate ca arme de distrugere in masa. Japonia (7. unele produse alimentare. bunurilor cu dubla utilizare.uk Controlul exporturilor strategice Se aplica bunurilor.gov. in timp ce unele produse sunt prohibite sau restrictionate la import in vederea protejarii vietii si/sau sanatatii populatiei.uktradeinvest. Alte exporturi sunt supuse controlului doar in anumite conditii specifice sau in cazul indeplinirii anumitor angajamente internationale.2%). in anul 2002 Marea Britanie se afla pe pozitia a saptea in privinta atragerii de capital strain. materiale pornografice. atributii in domeniul atragerii investitiilor straine revin Agentiilor Regionale de Dezvoltare din teritoriu. Investitiile britanice in exterior sunt promovate de catre organizatia UK Trade & Invest. Principalii investitori straini in Marea Britanie sunt: SUA (48%). specii de plante si animale pe cale de disparitie si produse din acestea. componentelor.7%).uktradeinvest. pieselor de schimb si tehnologiilor militare.uk. a animalelor sau plantelor.uk si la www. Exporturile supuse acestui control se efectueaza pe baza de licente emise de Departamentul Comertului si Industriei – Organizatia pentru Controlul Exporturilor. agricole si horticole.gov. Canada (6.uk Investitii Marea Britanie are o economie deschisa. industria chimica (produse chimice speciale) si serviciile financiare. Conform statisticilor UNCTAD. web site www. printre recentele investitii semnificative aflandu-se Suzuki GB (din cadrul Suzuki Motor Corporation).gov. si pe pozitia a patra in ceea ce priveste investitia in afara granitelor. Investitile catre Marea Britanie sunt promovate de catre acelasi department UK Trade & Invest. droguri. Intre produsele supuse controlului la import se numara: armament. Detalii la www. Detalii pot fi obtinute pe site-ul de internet www. De asemenea. urmata de Germania (8. conform deciziilor ONU.3%). Principalele sectoare beneficiare sunt: tehnologia informatiei si comunicatiile. explozivi.uktradeinvest. web site www. Franta (6.gov. Huco Lightronic (din cadrul Huco electronic GmBH) si Lehman Brothers Europe.Importurile din anumite tari sunt supuse sanctiunilor si embargoului. 27 . Marea Britanie este a doua destinatie mondiala pentru investitii straine directe. fara nici un fel de restrictii in ceea ce priveste fluxul de capital catre exterior.3%).gov.dti.uktradeinvest.

firme britanice producatoare. in functie de zonele acoperite. la adresa www. 201 7200. Pentru sedere pe perioade mai lungi.britishembassy. fax.britishembassy.org = pagina web a Camerei de Comert Marea Britanie-Romania. facilitati. oamenii de afaceri trebuie sa contacteze agentiile de turism specializate pentru asigurarea cazarii.uk = pagina web a vamii britanice. inainte de data anuntata a sosirii conduce la plata integrala a costului camerei). tipul camerei.00. costa intre 4.  www.90 si 6.ro sau www.mae. Alte informatii utile Pentru deplasarea in Marea Britanie. etc. se ajunge direct in centrul Londrei. pentru autobus si metro.30 – 24.uk/romania = pagina web a ambasadei britanice la Bucuresti. o calatorie cu metroul dus-intors este intre 3-7 lire. Este bine de stiut faptul ca. in functie de zona urbana (spre ex. Costul unei camere de hotel. Dupa o calatorie de 3 ore cu zborurile TAROM sau British Airways. in cca.com. exportatoare si importatoare. pretul variaza de la 5 la 15 lire in functie de distanta. costul perceput la receptia hotelului fiind sensibil mai mare decat cel platit pentru o rezervare in avans (renuntarea la rezervare intr-un termen mai mic de 24 de ore. intre orele 9. aeroportul se afla in zona 6.  www. inainte de deplasarea in tara de resedinta.uk/romania sau direct conform detaliilor de contact: str. de serviciu sau turistice – informatii de interes pot fi accesate pe pagina de internet a Ambasadei britanice din Bucuresti.hmce.mae. este de la 70 de lire/persoana/noapte in sus.gov. sunt accesibile pe site-ul UK Trade & Invest.gov. in Londra. Palace Green London W8 4QD. tel. 28 . O calatorie cu avionul dus-intors costa in jur de 300-375 EU (respectiv 200-250 lire sterline).gov. www.50 lira. 30 minute. Regimul vizelor Pentru calatorii turistice mai scurte de 3 luni nu este necesara obtinerea vizei de intrare. in functie de tipul hotelului.  www. 201 7311. pentru toate tipurile de pasapoarte – diplomatice.uktradeinvest. cu aterizare pe aeroportul Heathrow.Informatii asupra oportunitatilor de afaceri.gov.uk si la www. pentru cele care acopera si zonele din afara Londrei. zona de amplasare. Acesta permite efectuarea unui numar nelimitat de calatorii.ro = pagina web a ambasadei. cu metroul (linia Piccaddilly) sau trenul rapid.investintheuk. distribuitori etc. Date utile de contact ale Ambasadei Romaniei in Marea Britanie Ambasada Romaniei la Londra:  adresa: 4. Alte site-uri de interes pentru mediul de afaceri  www.londra. cel mai rapid mijloc de transport este avionul.Jules Michelet nr.brcc-ccbr. 24.30 lire. un abonament de o zi. iar centrul Londrei in zona 1) O calatorie obisnuita cu autobuzul costa 1.london.

 e-mail: roemb@roemb.php 29 .uk. 207 937 9668. 5 http://www. 207 937 5402.co. fax: (0044)-207 937 8069.dreptonline.uk.  e-mail: trade@roemb.ro/utile/indrumar_afaceri_marea_britanie. tel: (0044)-207 937 9666.co. 5 Biroul Consilierului Economic:  tel: 0044-20-7937 9668 Fax 0044-20-7937 5402.