You are on page 1of 17

INSPECTORATUL Ș COLAR AL JUDEȚ ULUI VĂLCEA B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30 Râmnicu -Vâlcea Nr: 858 / 02.10.

2012 Se aprobă, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, PROF. FLORIN DORIAN SMEUREANU

„O L I M P I A D A N A Ț I O N A LĂ A S P O R T U L U I Ș C O L A R ”

CALENDAR COMPETIȚ IONAL NAȚ IONAL ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

N r. cr t.

Mediul urban/rural, Denumirea competiţiei, Participanţi ( fete-băieţi )

Nivelul de învăţământ - grupă - clasă - şcoală - liceu Etapa de sector: Râmnicu Vâlcea + sectorul Băbeni - judeţ

Etapele şi datele competiţiilor Zonă Participă Jud: AG, OT, VL, DJ, GJ, DB.

Etape finale: Cine răspunde:

ÎNVATAMÂNT PREPRIMAR
Serbări sportiv-culturale
Pe grupe de vârste

Apr.-Mai

( mediul urban separat de mediul rural ) Mai Iunie

Responsabilii de sectoare -

1

Etape finale, data, loc de desfășurare
1 Serbări sportiv-culturale . 2 Alergare de viteză-50m F. B. . Lungime de pe loc 3 Rezistenţă-600m F.B. . Aruncarea mingii de oină 4 Fotbal pe teren redus . Fete+ băieț i Cls. I-IV Cls. III-IV Cls. III-IV Născuţi în 2001 şi mai mici Cls. I-IV Născuţi în 2001 şi mai mici Noiembrie Noiembrie ( mediul urban separat de mediul rural Mai iunie Mai Mai 26.04.2013 Ora 10 Stadion Zăvoi 26.04.2013 Ora 10 Stadion Zăvoi Fete – Urban 15.03.2013 Sc. N. Balcescu – Dragasani Baieti - Urban 15.03.2013 Ora 10:00 Şcoala Nr. 5, dacă plouă Sc. A. Pann -

ÎNVATAMÂNT PRIMAR

Responsabili:
Prof. Predescu Catalin – CNMB Prof. Soimu Mihai – CNMB Prof. Mirea Marinela – CNMB Prof. Popescu Angela - CNMB Prof. Patru Laura – Liceul Sanitar

Noiembrie

Octombrie

Baieti Zona Nord M. Basarab 16.11.2012 Ora 10.00 Zona Sud Sc. A. Pann 16.11.2012 Ora 10.00

Responsabili:
prof. Emanoil Popescu Gr. Şc. H. Coandă Râmnicu Vâlcea Prof. Matei Bogdan- Şc. A. Pann Prof. Circeag Dan - CSEI Prof. Dejescu Nicolae - CNIMB Prof. Oprea Ion – CNIMB Prof. Predescu Catalin – CNMB Prof. Faitar Cristian – Sc. Nr. 5

5 Rugby –Tag- B.-R/U

Cls. I-IV Născuţi în 2001 şi mai mici

Noiembrie

Urban / Rural 01.03.2013 Ora.10.00 Sc. Anton Pann, Rm. Vâlcea

20.04.2013 Ora. 10:00 Sc. Anton Pann , Rm. Vâlcea

Responsabili:
Prof. Predescu Catalin – CNMB Prof. Matei Bogdan – Sc. Anton Pann Prof. Mariana Georgescu – Sc.I.Gh.Duca Prof. Barbut Daniel – Sc. Nr.10 Prof. Becsan Diana – Sc. T. Ionescu

Observatii: Pentru informatii suplimentare, luati legatura cu responsabilul comisiei de organizare pentru disciplina care va intereseaza.

2

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL Mediul urban
1. Handbal F. / B. Cls. V-VIII Octombrie Băieț i 23 .11.2012 Ora 09.00 Șc. T. Ionescu Fete 16.11.2012 Ora 09.00 Șc. T. Ionescu Rm. Valcea Rm Valcea Băieţi: Zona Nord 07.12.2012 Ora 10:00 C.N.I.M.B, in caz de conditii meteo nefavorabile la Sc. A. Pann, Rm. Valcea Zona Sud 07.12.2012 Ora 10:00 Sc. A. Pann , Rm. Valcea B.+F. Martie 2013 data va fi fixata de catre Responsabil in functie de calendarul FRH. Ora 10:00 Sc. T. Ionescu, Rm. Valcea Băieţi: 19.04.2013 Ora 10:00 Liceul Preda Buzescu Berbesti Băieţi: Responsabili: Prof. Onogea Rodica-Petria Florina, Râmnicu Vâlcea. Prof. Circeag Dan – CSEI Prof. Dănuleț Marius - C.T.Energetic Prof. Trascău Mioara- Şc. A. Pann C.S.S.

2.

Fotbal pe teren redus

Cls. V-VIII

Octombrie

Băieţi:

Responsabili:
Prof. Emanoil Popescu Gr. Şc. H. Coandă Râmnicu Vâlcea. Prof. Matei Bogdan- Şc. A. Pann Prof. Dejescu Nicolae CNIMB prof. Vergu Gheorghe - C.N.I.M.Basarab Prof. Dobrin Ion – Liceul Brezoi Prof. Ghiorghie Catalin – P. Buzescu Prof. Cristi Valceanu – P. Poenaru, Prof.

Observatii: Pentru informatii suplimentare, luati legatura cu responsabilul comisiei de organizare pentru disciplina care va intereseaza.

3

Mediul rural
1. Fotbal pe teren redus B Cls. V-VIII Octombrie Zona Nord 1-16.11.2012 Ora 10:00 Zona Sud 1-16.11.2012 Ora 10:00 Pentru locatie se va lua legatura cu dl. prof. Tudor Popescu Baieti Zona Nord Nov.2012 Zona sud Nov.2012 Fete Zona Sud Nov. 2012 Zona Nord Nov. 2012 Pentru locatie se va lua legatura cu dl. prof. Tudor Popescu 17.03.2013 Liceul C. Brancoveanu Horezu Ora. 10.00 Baieti Responsabili: prof. Popescu Tudor - Şc. Cu Cls. I- VIII Olanu Prof. Mihăescu C-tin - Șc. Colonie Nuci Prof. Grigorescu Valentin Prof. Rosu Eugen Prof. Croitoru Iustin

2.

Handbal F.B.

Cls. V-VIII

Octombrie

Baieti: 15.02.2013 Ora 10:00 Liceul Brezoi Fete : 22. 02. 2012 Ora 10:00 Liceul Brezoi

Responsabili: prof. Popescu Tudor - Şc. Cu Cls. I- VIII Olanu Prof. Mihăescu C-tin - Șc. Colonie Nuci Prof. Grigorescu Valentin Prof. Rosu Eugen Prof. Croitoru Iustin

Mediul rural-urban
1. Tetratlon (echipe) F. B.
Viteză: 60m saritura în lungime cu elan ar. Mg. Oina cu/fara elan – la alegere, rezistenț ă: 800m F./800m B.

Cls. V-VIII

Martie

29.03.2013 Ora 10:00 Stadionul Zăvoi, Rm. Vâlcea

29.03.2013 Ora 10:00 Stadionul Zăvoi, Rm. Vâlcea

03.04.2013 Stadionul Zavoi Rm. Vâlcea Ora.10:00

Responsabili : Prof. Popescu Angela - CNMB prof. Despoiu Miha - CNMB prof. Șoimu Mihai – C.N.M.B. prof. Mirea Marinela – CNMB prof. Mugescu Aurora – T. Ionescu Prof. Orza Cristian – Sc. T.VladimirescuDrăgășani

4

2.

Cros F. /B.

Cls. V-VIII

Febr.- Mart

01.04.2013 0ra 10:00stadion HidroenergiaC.S.S.

01.04.2013 0ra 10.00 stadion Hidroenergia-C.S.S.

-

Responsabili : prof. Despoiu Mihai - CNMB prof. Tomoioaga Rodica– C.N.M.B. Prof. Orza Cristian – Sc. T.Vladimirescu Drăgășani Prof. Hoanț ă Dorel – Gr. Ș c. C-tin Brâncoveanu Horezu

Prof. Predescu Catalin - CNMB
3. Şah F. /B. Cls. I-VIII Febr. 08.12.2012 Seminar Teologic Rm Valcea Ora.09.00 09.02.2013 Ora 10.00 Gr. Şc. Oltchim Rm. Vâlcea Responsabili : prof. Faităr Cristian – S. Teologic prof. Pupaza Petre prof. Dinca Constantin prof. Georgescu Mariana prof. Barbut Daniel Echipele sunt formate din 3F+3B, - Din faza pe sector se califica 2 fete si 2 baieti - Din faza pe municipiu se califica 4 fete si 4 baieti

4.

Tenis de masă F./B.

Cls. V-VIII

Noiembrie

08.12.2012 Ora 09.00 Gr.Șc. Oltchim

09.03.2013 Ora 10:00 Gr.Șc. Oltchim

-

5.

Oină B.

Cls. V-VIII

Noiembrie

Martie

29.03.2013 Ora 10:00 Stadion Drăgăşani

Responsabili : prof. Truşcă Mihaela - CSS prof. Popescu Cristian - CSS prof. Moldoveanu Roxana prof. Grigorescu Valentin prof. Mihaescu Constantin prof. Valceanu Cristi prof. Popescu Tudor prof. Ilinca Marius Echipele sunt formate 3F+3B Din faza pe sector se califica 2 fete si 2 baieti - Din faza pe municipiu se califica 4 fete si 4 baieti. Responsabili : prof. Bunea Eleonora Şc. N. Bălcescu Drăgăşani Prof. Bunea Marian C.N.Gib Mihăescu Drăgăşani Prof. Dan Cîrceag, CSEI Băbeni

5

Prof. Batâr Costel, prof. Teofilescu Ady

6.

Baschet F./B.

Cls. V-VIII

Tot anul şcolar

Ian.-Feb.

7.

Volei F./B.

Cls. V-VIII

Tot anul şcolar

ianuarie

Fete: febr. 2013 Ora 9.00 Sc. Nr. 10 Râmnicu Vâlcea. Băieț i: febr. 2013 Ora 9.00 Sc. Nr. 10 Râmnicu Vâlcea. data va fi fixata de catre Responsabil in functie de calendarul FRB Fete + Băieţi 20 -27 .02 2013 Ora 16.00, C.N.M.B. Râmnicu Vâlcea.

Fete: Băieț i:

Responsabili: Prof. Manolescu Gheorghe – C. Economic Râmnicu Vâlcea. Prof. Zamfir Dana – C.S.S. Prof. Vlădulescu Marin Ionel – C.N. Al. Lahovari Prof. Cornea Manuela – CSS Prof. Hoanta Augustina – C. Brancoveanu

Fete: data va fi fixata de catre Responsabilul comisiei in functie de calendarul FRV Băieț i: -

Responsabili: prof. Mărgărit Marius – CNMB prof. Margarit Nicoleta - CNMB prof.Cadelcu Constantin – C.N.M.B. Prof. Cornea Maria - Şc.Cls.I-VIII Nr. 10 prof. Stoicănescu Denisa – C.N.M.B. prof.Nicolau Romanita - CNMB prof. Olteanu Ovidiu – Sc. Nr.10 Responsabili: prof. Burezoiu Alina Şc. Cls.I-VIII Urşi-Stoileşti Prof. Dan Cîrceag, CSEI Băbeni Prof. Bogdan Matei, Sc. A.Pann Prof. Cătălin Predescu, CNMB Rm. Vâlcea Prof Roxana Moldoveanu, CNAl. Lahovari Responsabili: Prof. Bugheanu Nicolae Prof.Rosu Eugen Prof. Croitoru Iustin Prof. Barbut Constantin Prof. Barbut Daniel prof. Popescu Tudor - Şc. Cu Cls. I- VIII

8.

Badminton F./B.

Cls. V-VIII

Tot anul şcolar

Ian.-Feb.

15 .03. 2013 Ora 10:00 Şcoala Urşi, com. Stoilești

9.

Fotbal pe teren redus Fete R/U

Cls. V-VIII

Tot anul şcolar

Fete: Rural -Balcesti și Olanu 01-16.11. 2012 Fete. Urban 01.11.2012 Fete – Rural/Urban 19.04.2013, ora 10:00 Băbeni

6

Ora. 09.00 Sc. Goranu

10 .

Rugby -Tag

Cls. V-VIII

Tot anul şcolar

Februarie

08. 03 .2012 ANTON PANN Ora 10:00 Rm. Vâlcea

10.05. 2013, Rm. Valcea Sc. A. Pann

Olanu Prof. Mihăescu C-tin - Șc. Colonie Nuci Prof. Grigorescu Valentin Prof. Rosu Eugen Prof. Croitoru Iustin Responsabili : prof. Predescu Cătălin - CNMB prof.Matei Bogdan – Sc. Anton Pann Prof. Bărbuț Daniel - Sc. Cls. I-VIII Nr. 10 Prof. Mugescu Aurora – Sc. T. Ionescu Prof. Becsan Diana – Sc. T. Ionescu

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI PROFESIONAL Mediul rural-urban
1. Fotbal pe teren redus B. Zona Nord Zona Sud
IX-XII/XIII

Tot anul şcolar

Baieti Zona Sud 02.11.2012, ora 14.00. Gr. Şc.Oltchim Zona Nord 02.11.2012 ora 14.00 CNIMB Fete Zona Sud 24-26.10.2012 Ora 13.00 C. N. Economic Zona Nord 25.10.2012 Ora 14:30 C. T. Forestier

04.04.2013 Baieti Ora 10 Liceul Brezoi Participa 6 echipe calificate din etapa anterioară. Pentru Fete se pot obț ine amănunte tehnice de la dl. Prof. Bugheanu Nicolae

Responsabili: prof. Bugheanu Nicolae - C.S.S. Râmnicu Vâlcea Prof. David Nicolae Prof. Barbut Daniel Prof. Croitoru Iustin Prof. Rosu Eugen

7

2.

Handbal F./ B.

IX-XII/XIII

Tot anul şcolar

Fete: 15.02.2013 ora 09.00 C.T.Forestier Băieţi: 22. 02. 2013 Ora 09,00 C.T.Forestier

Fete: Mar.2013, Ora 10:00 C.T.Energetic data va fi fixata de catre Responsabil in functie de calendarul FRH Băieţi : Mar. 2013 Ora 10:00 C.T.Energetic data va fi fixata de catre Responsabil in functie de calendarul FRH

Fete: data va fi fixata de catre Responsabilul comisiei in functie de calendarul FRH

Responsabili: prof. Onogea Rodica-Petria Florina, C.S.S. Râmnicu Vâlcea. Prof. Dănuleț Marius – C.T.Energetic Profesorii de ed. fizică de la unităț ile ș colare organizatoare – Ignat Elena, Dobre Daniela, Haș Laura, Cosmescu Alina

3.

Cros F. /B.

Cls. IXXII/XIII

Feb.- Mar.

01. 04.2013 0ra 10:00 -stadion C.S.S.

01. 04.2013 0ra 10:00 -stadion C.S.S.

-

4.

Tenis de masă F./ B.

IX-XII/XIII

Noiembrie

Fete: 15. dec. 2012 Ora 09:00 Gr.Șc. Oltchim Baieti: 15. dec. 2012 Ora 09:00 Gr.Șc. Oltchim

23. 03. 2013 Fete/Băieț i Ora 10:00 Gr.Șc. Oltchim

-

Responsabili : Prof. Popescu Angela, prof. Despoiu Mihai, prof. Șoimu Mihai – C.N.M.B. Prof. Orza Cristian – Sc. T.VladimirescuDrăgășani Prof. Hoanț ă Dorel – Gr. Ș c. C-tin Brâncoveanu-Horezu Responsabili : Prof. Truşcă Mihaela, Prof.Popescu Cristian – C.S.S. Râmnicu Vâlcea. Prof. Pupăză Petre, Gr. Sc. Oltchim Prof. Grama Horia - Gr.Șc. Oltchim La faza pe municipiu echipele sunt formate din 3 Fete + 3 Băieț i La faza judeteană echipele sunt formate din 4 Fete + 4 Băieț i Din faza pe sector se califica 2 fete si 2 baieti Din faza pe municipiu se califica 4 fete si 4 baieti

8

5.

Baschet F./ B.

IX-XII/XIII

Tot anul şcolar

Nov. 2012

Fete: .... feb. 2013 CNMB, Rm. Valcea Ora ............... Băieţi. CNMB, Rm. Valcea ... feb. 2013 În legătură cu data și ora de desfășurare a meciurilor, veț i fi anunț aț i in cel mai scurt timp de către dl. prof. Manolescu Gogu Fete + Băieţi 20-27. 02. 2013 Ora 14:00 C.T.Forestier Râmnicu Vâlcea.

Fete: data va fi fixata de catre Responsabilul comisiei in functie de calendarul FRB

Responsabili : Prof. Manolescu Gheorghe – Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea. Prof. Marin Ionel Vlădulescu - C.N. Al. Lahovari Râmnicu Vâlcea, Prof. Cornea Manuela C.S.S. Prof. Dana Zamfir – C.S.Ș. Rm. Vâlcea, Prof. Voinea Luiza- C.S.Ș. Rm. Vâlcea

6.

Volei F./ B.

IX-XII/XIII

Tot anul şcolar

Fete data va fi fixata de catre Responsabilul comisiei in functie de calendarul FRV

Responsabili : Fete – prof. Nicoleta, prof. Marius Mărgărit, C.N.M.B. Râmnicu Vâlcea. Băieţi – prof. Iancu Cristian, prof. D. Dumitraşcu – C.N.M.B. Râmnicu Vâlcea.

Olteanu Ovidiu-Sc.nr.10
Responsabili: prof. Prodescu Horia C.N.I.M.B. prof. Davidescu C-tin - Gr. Şc. C-tin. Brâncoveanu Horezu Prof. Vâlceanu Cristian – Bălcești Responsabili : prof. Georgescu Mariana, prof. Pupăză Petre, prof. Faităr Cristian, prof. Barbut Daniel- Rm. Vâlcea prof. C-tin Barbut L.T.Preda Buzescu, Berbesti Echipele sunt formate din 3F+3B, Din faza pe sector se califica 2 fete si 2 baieti Din faza pe municipiu se califica 4 fete si 4 baieti

7.

Rugby în 7 B.

IX-XII/XIII S.A.M.

Tot anul şcolar

16.04.2013 Ora 10:00 Stadionul Hidroenergia CSS Rm. Valcea Fete+Băieț i 08.12. 2012, ora 09:00, Seminarul Teologic Rm. Vâlcea Fete+Băieț i 09.02. 2013 Ora 09:00 Gr. Şc. Oltchim Rm. Vâlcea

8.

Şah F./ B.

IX-XII/XIII

Tot anul şcolar

9

9.

Fotbal pe teren redus Fete

IX-XII/XIII S.A.M.

Tot anul şcolar

24.10.2012 Ora 15:00 L.Economic Rm. Vâlcea 25.10.2012 Ora 14:30 C.T.Forestier. Rm. Valcea

31.10. 2012 Ora 13:00 C.N.Economic Rm. Vâlcea

Responsabili : prof. Bugheanu Nicolae C.S.S., prof. Roșu Eugen L.I.Gen. Magheru, prof. Croitoru Iustin – Sc.I-VIII Galicea, prof. Faiter Cristian – Seminar Teologic, prof. Daniel Bărbuț - Sc.nr.10 Fiecare echipă este formată din 7+1 jucătoare.

10 .

Oină

IX-XII/XIII

Noiembrie

29.03. 2013 Ora 10:00 Stadion Mun. Drăgăşani

Responsabili : prof. Bunea Eleonora – Şc. N. Bălcescu Drăgăşani Prof. Bunea Marian – C.N.Gib Mihăescu, Prof. Teofilescu Adi – Gr. Șc. Brătianu Drăgăşani Prof. Papa Ilie, prof. Batâr Costel – C.N. Gib. Mihăescu, Dreăgășani

10

INSPECTORATUL Ș COLAR AL JUDEȚ ULUI VĂLCEA B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30 Râmnicu -Vâlcea Nr: 858 / 02.10.2012 Se aprobă, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, PROF. FLORIN DORIAN SMEUREANU

CONCURSURI, FESTIVALURI SPORTIVE LOCALE, JUDETENE, INTERJUDETENE SI NATIONALE AN SCOLAR 2012 - 2013

1

Campionatul National copii – fotbal 8 – 10 ani Campionatul National cadeti fotbal 10 – 12 ani Centura Alutus cadeti jun. II si I box 10 – 16 ani Memorial Viorel Mateescu si Viorel Ancuta, tenis de masa 10 – 12 ; 13 – 14 ;15 – 18 ani Memorial « BOBO ENESCU » Crosul “ TOAMNEI”

2.

3. 4.

Noiembrie 2012 turretur Martie 2013 Rm. Vâlcea Noiembrie 2012 turretur Martie 2013 Rm. Vâlcea Octombrie 2012 Rm. Vâlcea Noiembrie 2012 Rm. Vâlcea Mai 2013 Rm. Vâlcea Octombrie 2012 Rm. Valcea

A.J.F.Valcea

Diversi sponsori

10 echipe

Campionat judeţean cu 10 echipe Campionat judeţean cu 10 echipe Participerea judeţelor limitrofe Participare judeţele limitrofe Atletism – participă sportivi ai loturilor nationale. Etapă județ eană

A.J.F.Valcea

Diversi sponsori

10 echipe

C.S.S. Rm. Valcea C.S.S.-D.J.S.T. Valcea

Diversi sponsori D.J.S.T.. Valcea

30 sportivi pe diverse categorii de greutate 50 copii delimitaţi pe vârstă

5. 6.

I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea I.S.J. Valcea A.J. “ Sportul pentru toti” Valcea, Primaria Rm.

Diversi sponsori A.J. “ Sportul pentru toti” Valcea, Primaria Rm. Valcea, D.J.S.T.

100 participanț i 1000 de participanti in toate sectoarele judetului

11

7.

Crosul ”Martisorului”

Martie 2013 Valcea

8.

Serbarile Zapezii

Februarie 2013 Păltiniș

9. 10.

Cupa “Capela”- fete/baieti juniori Cupa ” Unirii ” fete / baieti

Septembrie 2012 Rm. Vâlcea Decembrie 2012

13. 14. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22.

Cupa Dobrusa Cupa Tineretului la Sate Prundeni Cupa “ Primăverii” Cadeţi F+B Festivalul Lovistean – Malaia Cupa” Posada” Cupa ”Boromir” Memorialul ”Ioan Drăgușin” Memorialul ”Cristian Boteanu” Cupa ”Iepurașului” Memorialul ”Dan Ceaușescu” Memorialul ”Constantin Diaconescu” Cupa ”Speranț elor” Cupa ”Matei Basarab” Memorialul ”Constantin Tită”

Iunie 2013, Dobrușa Mai 2013, Prundeni Martie 2013 Mai 2013 Mai 2013 Perișani 14 Octombrie 2012 Greblesti Iunie 2013 Berislavesti Febr, 2013 Rm. Vl. Aprilie 2013 Rm. Vâlcea Iunie 2013, Rm. Vl. 15 Oct. 2012, Rm.Vl 30 Oct. 2012, OLANU Oct. 2012, Rm. Vl Noiembrie 2012 Rm.

Valcea, D.S.P. Valcea I.S.J. Valcea A.J.”Sportul pentru toti” Valcea I.S.J. Valcea A.J.”Sportul pentru toti” Valcea Primaria Rm. Valcea D.S.J. Valcea C.N.Mircea cel Batran Rm. Valcea I.S.J. Valcea A.J.V.Valcea C.N.Mircea cel Batran Rm. Valcea Sc. Dobrusa Sc. Prundeni C.N.Mircea cel Batran Rm. Valcea Sc. Malaia, C ons. Local Malaia Sc. Perisani Sc. Greblesti Sc. Berislavesti D.J.S.T, A.S.T.Vl. ISJ, DJST,CNIMB.

Valcea A.J.”Sportul pentru toti” Valcea Primaria Rm. I.S.J. Valcea A.J.”Sportul pentru toti” Valcea Primaria Rm. Vl. A.J.V. Vâlcea A.J.V. Vâlcea

1000 participanti

Etapă județ eană Săniuș, schi, jocuri de cabană.

500 participanti

96 participanţi 80 participanti 100 participanti 135 participanti 96 participanţi 150 participanti 150 participanti 150 participanti 200 participanti 90 participanț i 70 participanț i

Concurs interjudetean volei Concurs interjudetean volei Local, atletism, fotbal Fotbal, handbal, atletism Volei, județ ean Atletism, fotbal, sah, tenis de masa local, fotbal, șah, atletism Local, fotbal, Handball, șah, tenis de masă. Jud. Fotbal, atletism, șah, tenis de masă. Local,14-30 ani, baschet Local, baschet

D.J.S.T.Valcea D.J.S.T.Valcea A.J.V. Vâlcea Cons. Local Cons. Local S.C.Boromir Cons. Local D.J.S.T.Valcea A.J. “ Sportul pentru toti” , Primaria Rm. Vl. D.J.S.T.Valcea D.J.S.T.Valcea D.J.S.T.Valcea, primăria OLANU I.S.J. A.S.P.T. D.J.S.T, A.S.T.Vl.

23, 24. 25. 26. 27.

D.J.S.T, A.S.T.Vl, CNAL. A.J.A., D.J.S.T, A.S.T.Vl, Șc. OLANU, D.J.S.T.Valcea ISJ, DJST,CNIMB. D.J.S.T, A.S.T.Vl.

80 participanț i 50 participanț i 150 participanț i 200 participanț i 150 participanț i

Local, baschet Atletism, jun III, II, I. Local, fotbal, handbal F. B. Local, fotbal, baschet Interjudeț ean, handbal

12

28. 29. 30. 31 32. 33 34 35

Cupa ”Demolay” Festivalul Sportului și Tineretului Vâlcean, Ediț ia a III-a Cupa ”I. Gh. Duca” Cupa ”Ceramistul” Cupa ”Mioriț a” Campionatul National de junioare I , Turneul ISOFTBALL Cupa Romaniei , Editia a III-a SOFTBALL Concursul International “ Cupa Angels” Editia a III-a, Drăgășani Concursul International “Memorialul Dragos Avram”, Editia A-VII-A, Campionatul National De Juniori C Fotbal Cupa Craciunului - Fotbal Memorialul “ Lovin Vlad “ Cupa” TOPOLOGUL” Editia a III-a Cupa ”I. Gh. Duca” Memorial « Constantin Teofilescu » Cupa SPERANȚ ELOR

Valcea Iunie 2013 Rm. Valcea 1 iunie 2013 Rm. Valcea Iunie-iulie 2013 Rm. Vl. Mai 2013,Horezu Aprilie 2013, Vaideeni 29-30 APRILIE 2013 APRILIE 2013 aprilie 2013

ISJ, A.J.ȘAH ISJ, DJST, primăria Rm. Vâlcea Sc. I.Gh.Duca, A.S.T.Vl Gr. Șc. ”C-tin Brâncoveanu” A.S.T.Vl Șc. L. SolomonVaideeni, D.J.S.T C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani, ISJ,SPT C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani, ISJ,SPT C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani, ISJ,SPT C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani, ISJ,SPT C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani, ISJ,SPT Sc. Milcoiu Sc. I.Gh.Duca, A.S.T.Vl I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea ISJ, DJST, primăria

BRD DJST, primăria Rm. Vâlcea D.J.S.T, A.S.T.Vl. D.J.S.T, A.S.T.Vl. D.J.S.T, A.S.T.Vl. Diversi sponsori Diversi sponsori Diversi sponsori, primăria Drăgășani Diversi sponsori, primăria Drăgășani Comunitatea locală Comunitatea locală Comunitatea locală Cons. Local, D.J.T.S. D.J.S.T, A.S.T.Vl. Diversi sponsori Diversi sponsori

80 participanț i 3000 participanț i 320 participanț i 120 participanț i 75 participanț i 72 sportive. 72 sportive. 72 sportive din Romania

jud. șah Județ ean,toate ramurile sportive Local, inot Local, fotbal, baschet, atletism,tenis demasă. Local, fotbal, atletism, baschet Naț ional SOFTBALL Naț ional SOFTBALL 80 sportive din Serbia Si Bulgaria. SOFTBALL 80 sportive din Serbia și Bulgaria. SOFTBALL etapa interjudeteana local 12 echipe intrate in competitie, Fotbal, 3 grupe participante, 12 echipe intrate in competitie, local, fotbal, șah, cros, L.L. Local, baschet Sportivi ai loturilor nationale, Mini fotbal, ciclu

36 37 38 39 40. 41. 42. 43.

data 6-8 octombrie 2012 iunie 2013 23-24 decembrie 2012 15-18 iunie 2012 21 oct. 2012 Milcoiu Iunie-iulie 2013 Rm. Vl. Septembrie 2012 Drăgășani 26 oct. 2012

72 sportive din Romania 72 sportivi 120 sportivi; 160 sportivi. 100 participanti 120 participanț i 250 participanț i 60 participanț i

13

44. 45. 46. 47. 48. 49.

Galicea Cupa Nordului, Brezoi Festivalul Olteț ului, Alunu Festivalul Creț enilor, Creț eni Cupa Oltul, Boișoara Festivalul Rusidava, Creț eni Cupa Adolescentului, Bălcești

Noiembrie 2012 Octombrie 2012 Octombrie 2012 mai. 2013 Iunie 2013 Mai, 2013

Galicea I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea, L. Brezoi I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea, Șc. Alunu I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea, Șc. Creț eni ISJ, DJST, primăria Boișoara I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea, Șc. Creț eni I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea, Gr. ”Șc. P. Poenaru ” Bălcești I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. Valcea, L. Brezoi I.S.J. Valcea A.J.A.D.S.J. ISJ Vâlcea DJTS Vâlcea Primăria Drăgășani, ISJ Vâlcea Sc. N. Bălcescu Sc. Take Ionescu ISDJ Vâlcea Sc. Șerban Cantacuzino ISJ Vâlcea O NCR- Centrul Local

Diversi sponsori Diversi sponsori Diversi sponsori Diversi sponsori Diversi sponsori Diversi sponsori

200 participanț i 250 participanț i 250 participanț i 250 participanț i 50 participanț i 250 participanț i

gimnazial Fotbal, handbal Concurs local Atletism. Fotbal, handbal Atletism. Fotbal, șah Atletism, tenis de masă, șah, fotbal local Orientare sportivă Atletism. Fotbal, handbal Fotbal, handbal Concurs local Parcursuri aplicative Fotbal, handbal, atletism, volei, baschet, tenis de masă, rugby in 7, rugby-tag, oină, șah, handbal

50. 51. 52.

Cupa Cozia, Brezoi Serbările Zăpezii , Rm. Vâlcea Trofeul Nelegitimaț ilor, Ediț ia I Memorialul ”Predică Dumitru” Ediț ia a III-a , Drăgășani Concursul Județ ean de Majorete Ediț ia a IV-a Rm/ Vâlcea Cupa Cercetașului Vâlcean Ediț ia a IX-a, Călimănești

Noiembrie, 2012 Februarie 2013 Aprilie-Mai-Iunie 2013 31.10.2012

Diversi sponsori Primăria Rm. Vâlcea, S.C. ETA S.A. Primăria Rm. Vâlcea DJTS sponsori sponsori

200 participanț i 3500 participanţi 15000 participanț i

53.

150 participanț i

54.

17.16.2013

sponsori

100 participante

majorete

55.

17.03.2013

sponsori

60 participanț i

șah

14

56.

Cupa ”Anton Pann” Ediț ia a III-a Rm. Vâlcea Concuesul Județ ean de Educaț ie Fizică ș i Sport ”MINI CAMPION” Ediț ia a II-a Rm. Vâlcea

Mai 2013

57.

25.05.2013

Călimănești Sc. ”A.Pann” ISJ Valcea DJTS Primăria Rm. Vâlcea Grădiniț a PP Nord 1 Grădiniț a PP Traian ISJ Vâlcea DJST

Primăria Rm. Vâlcea Sponsori locali Sponsori locali

150 participanț i

Fotbal, tenis de masă, handbal. ștafete și trasee utilitaraplicative

120 participanț i

GRUPELE DE VÂRSTĂ IMPUSE PENTRU PARTICIPAREA ELEVILOR LA O.N.S.S. ÎN ANUL Ș COLAR 2012-2013 1. Pentru clasele I-IV, participă elevii născuț iîn anul 2001 și mai mici. 2. Pentru clasele V-VIII, participă elevii născuț i în anul 1997 ș i mai mici. 3. La șah, pentru clasele I-VIII, participă elevii născuț i în anul 1997 și mai mici. 4. Pentru clasele IX-XII/XIII, participă elevii născuț i în anul 1993 ș i mai mici.

Inspector de specialitate, Prof. Iuliana Claudia Bîrzan

15

CALENDAR COMPETIŢIONAL NAŢIONAL
Mediul rural Disciplinele sportive, judeţele organizatoare şi datele de desfăşurare Fotbal B F/U/R
Zona IV : 6 echipe AG, OT, VL, DJ, GJ, DB.

„O L I M P I A D A N A Ţ I O N A L Ă A S P O R T U L U I Ş C O L A R ”
ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013
Mediul rural-urban Disciplinele sportive, judeţele organizatoare şi datele de desfăşurare

TABLOUL ETAPELOR ZONALE PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Mediul urban Disciplinele sportive, judeţele organizatoare şi datele de desfăşurare Fotbal B B Handbal F

Etapa zonală

Handbal B F

Fotba l
F

Baschet B F B

Volei F

Oină B

Rugby TAG B

Tetratlon B+F

GJ.

GJ.

DB.

OT.

OT.

OT.

GJ.

AG.

DB.

DJ.

VL.

DJ.

VL.

VL.

TABLOUL ETAPELOR ZONALE PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL/PROFESIONAL
Mediul rural-urban Disciplinele sportive, judeţele organizatoare şi datele de desfăşurare

Etapa zonală
Zona IV : 6 echipe AG, OT, VL, DJ, GJ, DB.

Fotbal B B

Handbal F B

BASCHET F

RUGBY IN 7 B F B

Volei F

Oină B

DJ.

AG.

VL.

DB.

VL.

DB.

OT.

DJ.

VL .

DJ.

ZONA IV

TABLOUL ETAPELOR ZONALE PENTRU UNITĂȚ ILE DE ÎNVĂȚ ĂMÂNT PRIMAR Fotbal B. Fotbal F. Rugby - Tag
RURAL URBAN RURAL URBAN R/U

16

Judetele organizatoare

GJ.

AG.

OT.

VL.

Responsabil zonă, Inspector de specialitate, Prof. Iuliana Claudia Bîrzan

17