1 JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN 940/1 STPM 2012 JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN

JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN SEJARAH JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN SEJARAH DUNIA (1500 -1955) JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN KERTAS 1 JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN (Dua Jam) JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPNP2012JPN

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

PENGGAL PERTAMA 2012

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada dua halaman bercetak @ Jabatan Pelajaran Pahang

STPM 940/1

2

Jawab empat soalan sahaja

1. Huraikan susun lapis masyarakat feudal di England pada abad ke-16 hingga 17 di Eropah [20m]

2. Bincangkan faktor –faktor yang menyebabkan perkembangan perindustrian di Jerman dan Jepun pada abad ke-19 hingga abad ke-20. [20m]

3. Nilaikan sumbangan Adam Smith kepada pemikiran ekonomi di Eropah. [20m]

4. Huraikan peranan Peter The Great (1682 – 1725) dalam sistem pemerintahan beraja di Russia. [20m]

5. Perang Dunia Kedua berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Nyatakan faktorfaktor meletusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. [20m]

6. Huraikan tentang dasar dan organisasi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu ( PBB ). [20m]

SULIT/940/1: JPNP