Domov O projektu Partnerji Deležniki Knjižnica › Učilnice

CIVILNA DRUŽBA IN SOCIALNI KAPITAL
Junij 19, 2012 Število komentarjev: 0

Zaradi sprememb na trgu dela, povezani s stalno družbeno-politično transformacijo, socialna država ni več sposobna izpolnjevati svoj tradicionalni mandat. Poudarek razprave se je tako preusmeril v civilno družbo, katere namen je vključevati državljane k načrtovanju in uresničevanju družbenih struktur. Gradnja mostov je projekt za vzpostavitev povezave med področjem dela in splošnega življenja, ki predstavljata nasprotna si dejavnika. Cilj projekta je zagotoviti bogatenje izkušenj in znanja med vodstvenimi kadri podjetja in socialnimi institucijami (http://www.socialcapitalgateway.org/content/phdthesis/battisti-m-2005corporate-citizenship-social-capital-building-bridges-project-mode). Eden od motivacijskih dejavnikov je tudi prostovoljno delo, ki pomaga pri oblikovanju socialnega kapitala. Prostovoljno delo prinaša tako kvantitativne kakor tudi kvalitetne družbene odnose, v katerem se odraža želja po povečanju številnih znancev ali prijateljev in nenazadnje tudi opravljanje družbenih priznanj http://www. socialcapitalgateway.org/content/paper/degli-antoni-g-2009-intrinsic-vs-extrinsic-motivations-volunteer-and-social-capital-fo). Sodelovanje prostovoljcev ustvarja socialni kapital, ki je povezan z visoko stopnjo družbenega zaupanja in velja za ključni vir spodbujanja kolektivnega delovanja za skupno dobro (http://www.socialcapitalgateway.org/content/book/diani-m-edwards-b-foley-m-w-eds-2001-beyond-tocqueville-civil-society-and-social-capita). Prihodnost demokracije v post-avtoritativnih družbah je vse bolj vezana na moč civilne družbe. Močna civilna družba je ključnega pomena za nastanek uspešnih demokracij, medtem ko je šibka vzrok za prirejeno ali zamrznjeno demokracijo (http://www.socialcapitalgateway.org/content/book/encarnaci%C3%B2n-o-g-2003-mythcivil-society-social-capital-and-democratic-consolidation-spa). Torej socialni kapital, kot so povezovanje državljanskih poslih, norme vzajemnosti in odnos zaupanja, velja kot ključna vloga za zdravo demokracijo.

Like

Be the first of your friends to like this.

Novice

Komentiraj
Ime * Email * Spletna stran

Komentiraj

© 2012 omrezen.si. O projektu Partnerji Deležniki Knjižnica Učilnice