You are on page 1of 10

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 1 DESKRIPTOR : B1D2 KOD EVIDEN : B1D2E1

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

1. Lengkapkan peta minda di bawah berkaitan dengan bentuk muka bumi di Malaysia.

Bentuk Muka Bumi di Malaysia

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 2 1. Isikan tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan dalam kotak di bawah. DESKRIPTOR : B2D2 KOD EVIDEN : B2D2E1

Kuala Lumpur

Gunung Kinabalu

Tasik Titiwangsa

Tanah Tinggi Genting

Banjaran Benom

Sungai Rajang

Banjaran Keledang

Pantai Port Dickson

Bentuk Muka Bumi Tanah Tinggi

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 2 DESKRIPTOR : B2D2 KOD EVIDEN : B2D2E2

1. Pilih contoh bentuk muka bumi tanah pamah berdasarkan jawapan dalam kotak di bawah. Tasik Chini Gunung Kinabalu Kuching Sungai Kinabatangan Dataran Kelantan

Dataran Kedah

Pulau Tioman

Kuala Lumpur

Bentuk Muka Bumi Tanah Pamah

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 2 DESKRIPTOR : B2D2 KOD EVIDEN : B2D2E3 1. Isikan tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan dalam kotak di bawah. Tanjung Jeram Bukit Teluk Lurah Susuh Berpanca Pantai Pulau

Bentuk Muka Bumi Pinggir Laut

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 2 DESKRIPTOR : B2D2 KOD EVIDEN : B2D2E4

1. Isikan tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan dalam kotak di bawah. Lurah Berbentuk V Jeram Tombolo Air Terjun Pulau

Anak Tanjung

Tasik Ladam

Delta

Tebing Tinggi

Gua

Tetambak Sungai

Gua Batu Kapur

Bentuk Muka Bumi Sepanjang Sungai

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 3 DESKRIPTOR : B3D2 KOD EVIDEN : B3D2E1

Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia

Tanah Tinggi

Tanah Tinggi Di Malaysia

Gunung

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 3 DESKRIPTOR : B3D2 KOD EVIDEN : B3D2E2

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia.

Tanah Pamah D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 Dataran Perlis

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 3 DESKRIPTOR : B3D2 KOD EVIDEN : B3D2E3

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia.

Isikan tempat kosong berdasarkan peta saliran di atas. Sungai S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Sungai Muda

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 4 DESKRIPTOR : B4D2 KOD EVIDEN : B4D2E1

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut) di Malaysia. 1. Apakah kepentingan tanah tinggi di Malaysia dan berikan contoh kawasan tersebut? . . . . .

2. Apakah kepentingan tanah pamah di Malaysia dan berikan contoh kawasan tersebut? . . . . .

3. Apakah kepentingan kawasan pinggir laut di Malaysia dan berikan contoh kawasan tersebut? . . . . .

4. Apakah kepentingan saliran di Malaysia dan berikan contoh kawasan tersebut? . . . . .

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 4 DESKRIPTOR : B4D2 KOD EVIDEN : B4D2E2

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain.

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 4 DESKRIPTOR : B4D3 KOD EVIDEN : B4D3E1

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia.