ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Thị Lê An
Nguyễn Thị Tố Anh
Nguyễn Chu Cần
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Trọng Đoan
Nguyễn Mậu Đức
Ngô Đình Dũng
Nguyễn Anh Duy
Phạm Công Duy
Vũ Hương Giang
Võ Văn Giàu
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thị Hà
Trần Ngọc Hân
Hồ Thị Thanh Hằng
Võ Thị Hậu
Dương Thị Hiền
Lê Thị Lệ Hiền
Dương Thị Hiệp
Nguyễn Quang Hiếu
Lê Thị Hồng
Phạm Thị Thúy Hồng
Võ Thị Hoa Huệ
Nguyễn Đình Hùng
Trần Thị Hường
Nguyễn Thị Thu Huyền
Hoàng Thị Kim Khánh
Đỗ Văn Khoa
Nguyễn Vi Khương
Phạm Bá Khương
Lê Mã Lâm
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Đình Lân
Nguyễn Thị Liên
Trần Văn Lưu
Trần Thị Ly
Ngô Văn Nam
Phạm Khắc Hồng Nam
Nguyễn Thị Kim Nga

Ngày tháng
năm sinh

12/9/93
24/10/1993
14/9/1993
28/9/1993
14/3/1992
15/3/1993
20/4/1993
9/9/93
6/6/93
16/8/1993
10/6/93
1/8/92
10/11/93
19/1/1992
15/10/1993
1/1/92
1/6/93
10/10/93
18/10/1993
1/3/93
17/02/1992
30/08/1993
14/02/1993
18/07/1993
2/9/93
10/2/93
12/10/93
22/01/1993
26/06/1993
22/12/1993
17/08/1991
1/6/93
29/1/1993
8/6/93
10/6/93
15/11/1993
10/1/93
20/02/1993
22/03/1993

Nơi sinh
Tiên Phước- Quảng Nam
Thăng Bình- Quảng Nam
Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
Đại Lộc- Quảng Nam
Bố Trạch- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Thăng Bình- Quảng Nam
Quế Sơn- Quảng Nam
Tiên Phước- Quảng Nam
Hải Lăng- Quảng Trị
Duy Xuyên- Quảng Nam
Hạ Hòa- Phú Thọ
Tam Kỳ- Quảng Nam
Quỳnh Lưu- Nghệ An
Đại Lộc- Quảng Nam
Hưng Nguyên- Nghệ An
Quảng Ninh- Quảng Bình
Đại Lộc- Quảng Nam
Triệu Phong- Quảng Trị
Lệ Thủy- Quảng Bình
Hải Lăng- Quảng Trị
Tam Kỳ- Quảng Nam
Đô Lương- Nghệ An
Quảng Trạch- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Đại Lộc- Quảng Nam
Điện Bàn- Quảng Nam
Điện Bàn- Quảng Nam
Hòa Vang- Đà Nẵng
Đức Thọ- Hà Tĩnh
Thanh Khê- Đà Nẵng
Quảng Ninh- Quảng Bình
Thăng Bình- Quảng Nam
Đông Hà- Quảng Trị
Điện Bàn- Quảng Nam
Điện Bàn- Quảng Nam
Thăng Bình- Quảng Nam

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Trần Thị Kim Ngân
Trương Thị Quý Ngọc
Nguyễn Thị Nhân
Trần Anh Nhân
Lê Thị Dương Nhi
Phạm Lê Yến Nhi
Phan Thị Bội Như
Ung Văn Nin
Võ Thị Huỳnh Oanh
Lê Trường Phong
Trần Thanh Phúc
Võ Bảo Quốc
Trần Xuân Quy
Trần Nhật Tân
Nguyễn Xuân Thắng
Trần Xuân Thạo
Lê Tất Thịnh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Ngọc Thuận
Nguyễn Văn Thuận
Lê Viết Thức
Huỳnh Mỹ Tiên
Phạm Ngọc Tính
Phạm Thị Thanh Tình
Nguyễn Duy Toản
Tạ Lữ Tuấn Tri
Bùi Thị Nữ Trinh
Nguyễn Thái Trinh
Văn Thị Trinh
Võ Thị Trinh
Nguyễn Mậu Trình
Đặng Văn Tuấn
Đinh Thế Tùng
Lê Thị Vân
Lê Quốc Việt
Hoàng Anh Vũ
Lê Quang Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Thị Thu Xuân
Nguyễn Thị Yến

19/01/1993
1/1/93
12/4/93
27/04/1993
10/10/93
1/1/93
3/8/93
4/4/93
20/04/1993
21/08/1992
23/04/1993
7/5/93
7/4/91
5/10/93
24/04/1993
16/03/1993
10/10/92
27/11/1993
5/10/93
22/02/1993
8/3/93
28/4/1993
20/01/1993
23/01/1993
1/3/93
18/02/1993
10/4/93
18/05/1993
22/09/1993
21/08/1993
5/3/93
18/08/1993
15/10/1993
18/4/1993
3/3/93
8/9/93
13/11/1993
1/6/93
10/2/93
17/09/1993

Đại Lộc- Quảng Nam
Hòa Vang- Đà Nẵng
Vĩnh Linh- Quảng Trị
Lệ Thủy- Quảng Bình
Quảng Điền- TT Huế
Phú Ninh- Quảng Nam
Đại Lộc- Quảng Nam
Sơn Tịnh- Quảng Ngãi
Núi Thành- Quảng Nam
Triệu Phong- Quảng Trị
Hội An- Quảng Nam
Tam Kỳ- Quảng Nam
Đức Thọ- Hà Tĩnh
Cam Lộ- Quảng Trị
Tiên Phước- Quảng Nam
Núi Thành- Quảng Nam
Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Duy Xuyên- Quảng Nam
Duy Xuyên- Quảng Nam
Đà Nẵng
Hòa Vang- Đà Nẵng
Hòa Vang- Đà Nẵng
Mộ Đức- Quảng Ngãi
Duy Xuyên- Quảng Nam
Can Lộc- Hà Tĩnh
Quảng Ngãi
Đại Lộc- Quảng Nam
Đại Lộc- Quảng Nam
Duy Xuyên- Quảng Nam
Thăng Bình- Quảng Nam
Triệu Phong- Quảng Trị
Đồng Hới- Quảng Bình
Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
Hướng Hóa- Quảng Trị
Tuy Phước- Bình Định
Đức Thọ- Hà Tĩnh
Điện Bàn- Quảng Nam
Đà Nẵng
Tây Hòa- Phú Yên
Thăng Bình- Quảng Nam

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG HỌC SINH - SINH VIÊN
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : Nguyễn Thị Trung Chinh
Hộ khẩu thường trú
Tiên Phước- Quảng Nam
Hội An- Quảng Nam
Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
Đại Lộc- Quảng Nam
Bố Trạch- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Kbang- Gia Lai
Thăng Bình- Quảng Nam
Quế Sơn- Quảng Nam
Tam Kỳ- Quảng Nam
Hải Lăng- Quảng Trị
Duy Xuyên- Quảng Nam
Chư Păh- Gia Lai
Sơn Trà- Đà Nẵng
Quỳnh Lưu- Nghệ An
Đại Lộc- Quảng Nam
Hưng Nguyên- Nghệ An
Quảng Ninh- Quảng Bình
Đại Lộc- Quảng Nam
Hướng Hóa- Quảng Trị
Hòa Vang- Đà Nẵng
Hải Lăng- Quảng Trị
Tam Kỳ- Quảng Nam
Đô Lương- Nghệ An
Quảng Trạch- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Quảng Ninh- Quảng Bình
Đại Lộc- Quảng Nam
Điện Bàn- Quảng Nam
Điện Bàn- Quảng Nam
Hòa Vang- Đà Nẵng
Đức Thọ- Hà Tĩnh
Hải Châu- Đà Nẵng
Quảng Ninh- Quảng Bình
Thăng Bình- Quảng Nam
Đông Hà- Quảng Trị
Điện Bàn- Quảng Nam
Điện Bàn- Quảng Nam
Thăng Bình- Quảng Nam

Địa chỉ liên hệ
khi cần báo tin
T5- Tiên Cảnh- Tiên Phước- Q Nam
129 Lý Thường Kiệt- Hội An- Q Nam
Lộc An- Phú Lộc- Quảng Nam
Mỹ Liên- Đại Nghĩa- Đại Lộc- Q Nam
Hưng Trạch- Bố Trạch- Q Bình
Duy Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
Tổ 4- TT Kbang- Kbang- Gia Lai
Bình Sa- Thăng Bình- Q Nam
Quế Cường- Quế Sơn- Q Nam
K9- P.An Mỹ- Tam Kỳ- Q Nam
Tân Hiệp- Hải Chánh- Hải Lăng- QT
Gia Hòa- Duy Hòa- Duy Xuyên-Q Nam
K1- Phú Hòa- Chư Păh- Gia Lai
77 Trần Khát Chân- Sơn Trà- Đ Nẵng
X3- Quỳnh Hậu- Quỳnh Lưu- Nghệ An
Giảng Hòa- Đại Thắng- Đại Lộc -Q Nam
X4A- Hưng Lĩnh- Hưng Nguyên- Nghệ An
Đông Hiền- Hiền Ninh- Quảng Ninh- Q Bình
Thuận Mỹ- Đại Phong- Đại Lộc- Q Nam
04 Ng Trường Tộ- Lao Bảo- Hướng Hóa- QT
Diêu Phong- Hòa Vang- Hòa Nhơn- Đà Nẵng
T2- Hải Thọ- Hải Lăng- Quảng Trị
An Hà Trung- An Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam
X9- Đại Sơn- Đô Lương- Nghệ An
Trường Sơn- Phù Hóa- Quảng Trạch- Q Bình
Xuân Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
Hàm Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
Đại Cường- Đại Lộc- Quảng Nam
An Hà- Điện Phong- Điện Bàn- Q Nam
Viêm Đông- Điện Ngọc- Điện Bàn- Q Nam
Phú Hòa 2- Hòa Nhơn- Hòa Vang- Đ Nẵng
X5- Liên Minh- Đức Thọ- Hà Tĩnh
K372/11 Lê Duẩn- Hải Châu- Đà Nẵng
Tân Định- Hải Ninh- Quảng Ninh- Q Bình
Bình Trị-Thăng Bình- Quảng Nam
K10- P5- Đông Hà- Quảng Trị
T7B- Điện Nam Đông- Điện Bàn- Q Nam
T7A- Điện Nam Đông- Điện Bàn- Q Nam
Bình Định Bắc- Thăng Bình- Quảng Nam

Đảng
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn

Đại Lộc- Quảng Nam
Hòa Vang- Đà Nẵng
Vĩnh Linh- Quảng Trị
Lệ Thủy- Quảng Bình
Quảng Điền- TT Huế
Phú Ninh- Quảng Nam
Đại Lộc- Quảng Nam
Sơn Tịnh- Quảng Ngãi
Núi Thành- Quảng Nam
Triệu Phong- Quảng Trị
Hội An- Quảng Nam
Tam Kỳ- Quảng Nam
Đức Thọ- Hà Tĩnh
Cam Lộ- Quảng Trị
Tiên Phước- Quảng Nam
Núi Thành- Quảng Nam
Krông Ana- Đắc Lăk
Duy Xuyên- Quảng Nam
Duy Xuyên- Quảng Nam
Hải Châu- Đà Nẵng
Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Mộ Đức- Quảng Ngãi
Duy Xuyên- Quảng Nam
Can Lộc- Hà Tĩnh
Nghĩa Hành- Quảng Ngãi
Đại Lộc- Quảng Nam
Đại Lộc- Quảng Nam
Duy Xuyên- Quảng Nam
Thăng Bình- Quảng Nam
Triệu Phong- Quảng Trị
Đồng Hới- Quảng Bình
Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
Hướng Hóa- Quảng Trị
Phước Sơn- Quảng Nam
Đức Thọ- Hà Tĩnh
Tam Kỳ- Quảng Nam
Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Tây Hòa- Phú Yên
Thăng Bình- Quảng Nam

Phước Bình- Đại Minh- Đại Lộc- Q Nam
Yến Nê- Hòa Tiến- Hòa Vang- Đà Nẵng
Phúc Lâm- Vĩnh Long- Vĩnh Linh- Quảng Trị
Hồng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình
Quảng An- Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
Khánh Thịnh- Tam Thái- Phú Ninh- Q Nam
Đại Cường- Đại Lộc- Quảng Nam
Bình Đông- Tịnh Bình- Sơn Tịnh- Q Ngãi
Bình An- Tam Hòa- Núi Thành- Q Nam
Xuân An- Triệu Thượng- Triệu Phong- Q Trị
T10- K3- p.Thanh Hà- Hội An- Q Nam
Tam Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam
Châu Trung- Tùng Ảnh- Đức Thọ- Hà Tĩnh
Thị trấn Cam Lộ- Cam Lộ- Quảng Trị
Tiên Lập- Tiên Phước- Quảng Nam
Hòa Bình- Tam Hòa- Núi Thành- Q Nam
EaNa- Krông Ana- Đắc Lăk
Phú Nham- Duy Sơn- Duy Xuyên- Q Nam
Duy Hòa- Duy Xuyên- Q Nam
K21/24A- Lê Hồng Phong- Hải Châu- ĐN
Phường Hòa Xuân- Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Tổ 7- p.Hòa Thọ Đông- Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Đức Lân- Mộ Đức- Quảng Ngãi
Thi Thại- Duy Thành- Duy Xuyên- Q Nam
K3- Tt.Can Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
Hành Tín Đông- Nghĩa Thành- Quảng Ngãi
Ấp Bắc- Đại Minh- Đại Lộc- Q Nam
Hà Nha- Đại Đồng- Đại Lộc- Q Nam
Đình An- Tt.Nam Phước- Duy Xuyên- Q Nam
Thôn 5- Bình Lãnh- Thăng Bình- Q Nam
Triệu Tài- Triêu Phong- Quảng Trị
Đức Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình
Lộc Thủy- Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
Hướng Hóa- Quảng Trị
K6- Khâm Đức- Phước Sơn- Quảng Nam
Khối 7- Tt.Đức Thọ- Đức Thọ- Hà Tĩnh
101 Nguyễn Duy Hiệu- An Mỹ- Tam Kỳ- Q Nam
Tổ 29- Hòa An- Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Hòa Phú- Tây Hòa- Quảng Nam
Thôn 1- Bình Giang- Thăng Bình- Q Nam

Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn

H - SINH VIÊN
HỌ TÊN CHA
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Trọc
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Định
Nguyễn Mậu Diễn
Ngô Đình Cường
Nguyễn Dững
Phạm Huấn
Vũ Hoàng Thanh
Võ Văn Phú
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Quyết Trung
Trần Văn Tư
Hồ Đại Biên
Võ Đình Sáu
Dương Văn Dũng
Lê Hồng Liễu
Dương Văn Tính
Nguyễn Quang Hòa
Lê Văn Thủy
Phạm Bá Liên
Võ Đăng Tấn
Nguyễn Đình Hương
Trần Vĩ
Nguyễn Trường Vĩnh
Hoàng Trọng Khanh
Đỗ Văn Quốc
Nguyễn Văn Nông
Phạm Bá Vương
Lê Văn Nguyên
Nguyễn Hồng Lâm
Nguyễn Đình Loan
Nguyễn Tiến Hảnh
Trần Văn Dương
Trần Viết Tý
Ngô Gắng
Nguyễn Văn Bảy

Nghề
nghiệp
Nông
Buôn bán
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Công an
Bệnh binh
Công an
Công nhân
Bộ đội
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Buôn bán
Nông
Nông
Công nhân
Nông
Nông
Cán bộ
Kỹ sư
Nông
Nông
Buôn bán
Công nhân
Nông
Thợ may
Ngư
Buôn bán
Nông
Nông

HỌ TÊN MẸ

Trần Thị Rồi
Phạm Thị Thu Thủy
Lê Thị Mỹ Nhi
Lê Thị Lan
Nguyện Thị Thoai
Võ Thị Nhi
Trần Thị Hạnh
Nguyễn Thị Mười
Trương Thị Nga
Nguyễn Thị Tằm
Phạm Thị Cúc
Lăng Thị Hằng
Nguyễn Thị Hạnh
Hồ Thị Huệ
Lê Thị Hiền
Nguyễn Thị Nhàn
Nguyễn Thị Dục
Võ Thị Yến
Nguyễn Thị Hồng
Lê Nhị Đông
Phạm Thị Liễu
Đặng Thị Ngân
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Cơ
Trương Thị Thúy
Ngô Thị Hường
Trương Thị Ba
Hồ Thị Thúy
Nguyễn Thị Ba
Mã Thị Ánh Tuyết
Trần Thị Huyền
Huỳnh Thị Kim Thúy
Hồ Thị Hà
Thái Thị Cúc
Lê Thị Sương
Trần Thị Đơn
Trần Thị Dận
Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Nghề
nghiệp
Buôn bán
Nông
Buôn bán
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Giáo viên
Nội trợ
Nôi trợ
Công nhân
Nội trợ
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Buôn bán
Nông
Buôn bán
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Buôn bán
Buôn bán
Nông
Buôn bán
Nông
Nôi trợ
Nông
Nông
Nông

Trần Văn Trí
Trương Ngọc Nam
Nguyễn Văn Sinh
Trần Văn Mùi
Lê Văn Thừa
Phạm Phú Nho
Phan Công Yến
Ung Văn Thanh
Võ Văn Ri
Lê Văn La
Trần Thanh Khải
Võ Văn Tiệm
Trần Thanh Hải
Trần Trí
Nguyễn Xuân Minh
Trần Văn Cưỡng
Lê Xuân Hiền
Nguyễn Ngọc Mậu
Nguyễn Ngọc Thạnh
Nguyễn Văn Sinh
Lê Viết Tuấn
Huỳnh Thịnh
Phạm Ngọc Kiệt
Phạm Ngọc Sơn
Nguyễn Duy Tú
Tạ Trị
Bùi Minh Phong
Nguyễn Thái Nghĩa
Văn Phú Sê
Võ Thêm
Nguyễn Mậu Tường
Đặng Văn Khướng
Đinh Bán
Lê Thừa Kim
Lê Bá Hóa
Hoàng Trọng Bình
Lê Hòa
Nguyễn Văn Nhuận
Nguyễn Văn Khoảnh
Nguyễn Đình Xê

Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Cán bộ
Nông
Buôn bán
Nông
Nông
Công nhân
Nông
Ngư
Nông
Nông
Nông
Công nhân
Xây dựng
Công nhân
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Cán bộ
Nông
Nông
Tự do
Cán bộ
Thợ mộc
Nông
Nông

Doãn Thị Bốn
Nguyễn Thị Diễn
Lê Thị Lực
Nguyễn Thị Nhung
Đặng Thị Hoa
Lê Thị Kính
Đặng Thị Nhi
Trần Thị Liên
Huỳnh Thị Chính
Nguyễn Thị Xê
Nguyễn Thị Thương
Ngô Thị Thưởng
Võ Thị Long
Lê Thị Gái
Mai Thị Ngọc Lệ
Bùi Thị Triều
Phạm Thị Yến
Phạm Thị Cho
Đào Thị Loan
Thái Thị Ánh Tuyết
Từ Thị Thiệt
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Thị Xin
Nguyễn Thị Năm
Nguyễn Thị Hoa
Lữ Thị Thu Tâm
Trần Thị Lệ
Hồ Thị Lòng
Đinh Thị Phương
Hồng Thị Hạnh
Lê Thị Lý
Đặng Thị Duyên
Lê Thị Mỹ Dung
Lê Thị Bé
Trần Thị Kim Lan
Nguyễn Thị Xuân Nguyệt
Phan Thị Thu Nguyệt
Mai Thị Thúy Hương
Trần Thị Cúc
Lê Thị Sáu

Nông
Nông
Nông
Nông
Buôn Bán
Nông
Nông
Nông
Giáo viên
Buôn bán
Công nhân
Nông
Công nhân
Nôi trợ
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Buôn bán
Bán hàng
Làm tóc
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Nông
Buôn bán
Nông
Nông
Buôn bán
Nôi trợ
Nội trợ
Nông
Nông

Lớp : 11MT2
Điện
thoại
1687781397
1653902789
1698453833
1642714321
1697660773
1685984499
1688031633
1668700867
1687309658
1657986404
1698451917
1676311021
1667676261
1652245448
1222452472
1648239908
1643613381

Khu
vực
1
2
1
2NT
2NT
2NT
1
2NT
2
2NT

1
3
2NT
2NT
2NT
2NT
2NT
1657998234
1
1667680086 2NT
1649435155 2NT
1678550059
1665708441 2NT
1655821484
1
975178235 2NT
2NT
976957471 2NT
1224152661 2NT
1697270945 2NT
1673277356 2NT
984825561 2NT
5113820930
3
1273862326
1648619436 2NT
977593462
2
1227672551 2NT
906450188 2NT
1664103404 2NT

Tôn
Chế độ
giáo chính sách
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Bệnh binh
Không Không
Không Không
Không T.binh
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Hộ nghèo
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Không Không
Thiên chúa
Không
Ki tô Không
Không Không
Không Không
Phật
Không
Không Không
Không Không
Không Không

1633990677 2NT Không Không
905784942 2NT Không Không
1675999872 2NT Không Không
986359672
1 Không Không
1693536291
1 Không Không
2NT Không Không
1672898707 2NT Không Không
1643033012 2NT Không Không
1229721983 2NT Không Không
973106790
2 Không Không
5102222041
2 Không Không
1224583998
2 Không Không
914126303 2NT Không Không
985745243 2NT Không Không
984307010
1 Không Không
1672293971 2NT Không Không
1683914632
1 Không Không
1567987379
1 Không Không
1632457789 2NT Không Không
934800980
3 Không Không
1693549502
2 Không Không
1206209989
2 Không Không
945912024 2NT Không Không
1687793284
1 Không 6
1685572438 2NT Không Không
2 Không Không
2NT Không Không
1667287629 2NT Không Không
1667389381 2NT Phật
Không
1662160135 2NT Không Hộ nghèo
1674218997 2NT Không Không
1689727822
2 Không Không
1288566491 2NT Không Không
1693746727
1 Không Hộ nghèo
1678808807
1 Không Không
1644189700 2NT Không Không
906770050
2 Không Không
1685080608
3 Không Không
1635627391
1 Không Không
1645405551 2NT Không Không

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful