You are on page 1of 3

Borang Pentaksiran Individu Bahasa Arab KSSR Tahun 2 Nama Guru : Nama Murid : Kelas :

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

Disahkan Oleh :

( Guru j-QAF Bahasa Arab, SK )

( Ketua Panitia Bahasa Arab, SK ) (

..........
) (Guru Besar/Guru Penolong Kanan) SK