You are on page 1of 4

Nedjeljni liturgijski listi

31. nedjelja kroz godinu 4. studenoga 2012.

god. III :: br. 102.

102

Razmiljanje uz nedjeljna biblijska itanja

l ju bi t i b o g a i ov j e k a
ma ovjeku: Ljubi blinjega svoga kao sebe samoga! Te dvije zapovijedi Isus saimlje u jedno, izjednauje ih, kae da je to u biti isto. I dodaje da sve druge zapovijedi sav Zakon i Proroci (mi bismo rekli: cijelo Sveto pismo) o tome ovise. Isus ne namee neki novi kodeks koji bi ovjek mogao obdravati i onda biti miran, siguran za svoje spasenje, ve eli uputiti ovjeka na korijen i bit svega, na onaj nutarnji stav koji mora voditi njegov cjelokupni ivot. Kao da eli rei: ovjee, slijedi glas svoje savjesti, svoga srca. Slijedi kompas koji ti je usaen u srce time to si slika Boja. Stvoren si iz ljubavi i stvoren si za ljubav. Po ljubavi slian si Bogu koji te iz ljubavi stvorio, Bogu koji se u ljubavi razdaje, Bogu koji je ljubav sama. Ljubljen si, pa uzvrati ljubav. Svojim ivotom treba nastavljati ono to je Bog zapoeo stvarajui te i aljui te u svijet. Na to nas poziva Isus i eli nas odueviti za taj stav.

Rijei iz knjige Ponovljenog zakona: uj, Izraele! Gospodin, Bog na, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom duom svojom i svom snagom svojom! Te rijei neka ti se ureu u srce! kao neprestani refren, ponavlja svaki pravovjerni idov od Mojsijeva vremena sve do danas kao svoju svakodnevnu molitvu. Ta zapovijed ljubavi prema Bogu jedna je od mnogih zapisanih u Bibliji (idovski rabini nabrojili su ih 613). Uz nju se stavlja i zapovijed ljubavi pre-

Nakane Apostolata molitve za Studeni


1. Opa Da biskupi, sveenici i svi slubenici Evanelja, Isusu raspetom i uskrslom, prue hrabro svjedoanstvo vjernosti. 2. Misijska Da Crkva, hodoasnica na zemlji, sjaji kao svjetlo naroda. 3. Biskupska Da poetak liturgijske godine svim vjernicima bude poticaj za produbljivanje vjere i kranskih kreposti.

Druga je zapovijed prvoj jednaka!


Ispravno ljubiti ovjeka (upravo zato to je ovjek) isto je to i Boga ljubiti. Ljubi li Boga, on te osposobljava da ljubi ovjeka. Ako ljubi ovjeka, ve si na putu da ljubi Boga. To e se oito pokazati na Posljednjem sudu, na kojem vrijedi samo jedno: to ste uinili jednome od ove moje najmanje brae, meni ste uinili. Odgovor na pitanje kako ljubiti glasi: Svim sr-

cem svojim, svom duom svojom i svom snagom svojom. Ljubav zahtijeva cijelo bie, cijelog ovjeka. Prava ljubav ne poznaje polovinost, zadrku. Ako nije nesebina, bez pridraja, totalna, onda nije ni ljubav. Isus je tu i takvu ljubav, nesebinu, spremnu na sve, onu koja rtvuje i vlastiti ivot, osobno ostvario i posvjedoio. Tek iz kria Kristova i njegova probodena srca njegova zapovijed ljubavi poprima svu snagu i veliinu. On sam postaje mjerom ljubavi

prema Bogu i blinjemu. I zato moe rei: Kao to sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. I vee ljubavi nitko nema od ove: da tko ivot svoj poloi za prijatelje svoje.
Josip Koprek

Tee rijei: Karaga, ETniK, arad, OdaK, rubiKOn

ponos crkve u HrvATA (29)

otac ANTE GABRI


ljivo gorio u njemu. Gradio je crkve, kapelice, kole, bolnice, putove, mostove, nasipe, zdence s pitkom vodom, kue za udovice, samostane... Osnovao je riinu banku te na taj nain oslobaao siromahe od lihvara. Godine 1975. osnovao je misijsku postaju Maria Polli (Marijino selo) koja je bila zadnja postaja njegova puta i gdje je u potpunosti do izraaja doao njegov misionarski poziv. Suraivao je s Majkom Terezijom koja je tamo poslala nekoliko svojih sestara. Duhovna zvanja su bujala kao i svagdje gdje je otac Ante djelovao.

Roen je 18. veljae 1915. u Metkoviu, kao deveto dijete u kranskoj obitelji. U jedanaestoj godini otiao je u Isusovako sjemenite u Travniku. Jednom prigodom dok su dvojica misionara prije odlaska u Indiju svratili u Travnik, ostavili su tako izuzetan dojam na Antu da je on odluio postati sveenikom te je stupio u isusovaki red sa eljom da postane misionar u Indiji. Novicijat je zavrio u Zagrebu, a potom je otiao na studij teologije u Italiju te se 20. listopada 1938. brodom Victoria zaputio u daleku Indiju. U Hazaribaghu i Boontiju godinu je dana uio engleski i bengalski jezik te obiaje Bengalaca. Teologiju je zavrio na obroncima Himalaja u mjestu Kurseongu gdje je i zareen za sveenika 1943. godine. Otac Ante posvetio se misionarskom radu meu hindusima, muslimanima i tada malobrojnim katolicima. Uzimao je skrb za svakoga bez obzira na pripadnost pojedinca. U potpunosti zahvaen Bojom ljubavi, dosljedno je provodio evanelje ljubei Boga u blinjima. Dijelio je sudbinu siromanih u najsiromanijem dijelu svijeta - u Indiji, na rubu bengalske praume, okruen movarama rijeke Gangesa. Misijski ar je nezaustav-

Donijeti Isusa svima - bilo je sve to je htio, za to je ivio i time uinio najvie to je mogao. Najvrijednije to je inio iz nesebinosti, u skrovitosti, ne moe se izrei nabrajanjem akcija koje je poduzimao. Kao, na primjer, kad je velikim misijskim pothvatom smatrao udovoljiti elju za naranom bolesnoj djevojici te je poslao po nju na sajam udaljen sedam milja od sela. Umro je 20. listopada 1988. i po njegovoj posljednjoj elji sahranjen je s grudom hrvatske zemlje koju je sa sobom ponio iz domovine i boicom mora iz Jadrana. Pokrenut je postupak za njegovu beatifikaciju.

Prvo itanje: Pnz 6, 2-6 Drugo itanje: Heb 7, 23-28 Evanelje: Mk 12, 28-34.

Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti blinjega kao sebe samoga vie je nego sve paljenice i rtve.
nedjeljne svete mise u naoj upi 1 08.00 - jutarnja tiha sveta misa 1 09.30 - sveta misa sa sudjelovanjem djece i roditelja 1 11.00 - upna sveta misa 1 17.30 - mogunost za pojedinanu svetu ispovijed 1 18.00 - veernja sveta misa sa sudjelovanjem mladei Danas je 31. nedjelja kroz godinu. Svagdanje svete mise kroz tjedan su u 7.30 i 18 sati. Likovna radionica za odrasle zapoinje u srijedu u 18.30 (dogovor). U etvrtak je bl. Gracija Kotorski, a euharistijsko klanjanje je u 17 sati. Razgovor o knjizi je u etvrtak u 18.45 u upnoj knjinici. Razgovarat emo o knjizi Lea Maasburga Majka Terezija - osobni portret. U petak je blagdan posvete Lateranske bazilike u Rimu. U subotu je spomendan svetoga Leona Velikoga, pape i nauitelja. Animatorska subota - 10. studenoga - 4. i 5. razred ima susret u 9.30, a 6., 7. i 8. razred u 11.15 sati. Probe djejeg zbora su u subotu u 14 sati, a ministrantski susret je u 15 sati. Obiteljska subota - pozvane su sve obitelji s djecom na zajedniko druenje i razgovor u subotu u 16 sati u upnoj dvorani. Djecu e mladi za vrijeme razgovora animirati u igraonici. Susret roditelja prvopriesnika je u nedjelju 11. studenoga u 17 sati.
Izdaje: upa svetoga Pavla apostola, Split - Pujanke | e-mail: listic@pujanke.com Suradnik: Nikola Kuzmii | Urednik: don Ratomir Vukorepa