Mária Magdolna Evangéliuma

4. Fejezet (A kézirat első hat oldala – az első három fejezetet tartalmazza – elveszett. A meglévő szövegek a 7. oldalon kezdődnek.) ... El fog pusztulni majd az anyag, vagy sem? 22.) A Megváltó azt mondta: „Az egész természet, minden forma és valamennyi teremtmény egymásban és együtt létezik, és ismét feloldódik majd saját gyökereiben. 23.) Az anyag egyedül a puszta természete miatt oldódik fel a saját gyökerekben 24.) Akinek füle van, hallja meg, had hallja. 25.) Péter azt mondta neki: „Mivel mindent elmagyaráztál már nekünk, mondd el még azt is: mi a világ bűne?” 26.) A Megváltó így szólt: „Nem létezik bűn, azonban ti vagytok azok, akik a bűnt megteremtik, amikor olyan dolgokat tesztek, mint a házasságtörés, melyet bűnnek neveznek. 27. Ez az amiért a Jóságos eljött közétek, minden természet esszenciájaként, azért, hogy visszaadja azt saját gyökereinek. 28.) Ezután folytatta és azt mondta, Ezért betegedtek meg és haltok meg, mivel megfosztattatok attól, aki képes meggyógyítani benneteket. 29.) Akinek értelme van a megértésre, értse meg. 30.) Az anyag szüli a szenvedélyt, mely nem egyenrangú, valami olyasmiből ered, ami a természet ellentéte. Ezután zavar támad az egész testében. 31.) Ezért mondtam azt nektek, hogy Legyetek igen bátrak, és ha elbátortalanodnátok, legyetek mégis bátrak a természet különféle formáinak jelenlétében. 32. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. 33.) Amikor az Áldott ezt mondta, mindannyiukat köszöntötte, mondván, Béke legyen veletek. Fogadjátok magatokba az én békémet. 34.) Óvakodjatok attól, hogy bárki is félre vezessen benneteket azt mondván, hogy íme itt vagyok, vagy ott vagyok! Mivel az Emberfia bennetek van. 35.) Kövessétek őt!

mivel felkészített bennünket. nehogy rátok erőltessék azokat. láttalak ma egy látomásban. ne is tétovázz. mondván. melyekre emlékszel. köszöntötte valamennyiüket. 7. eltávozott.) Menjetek és hirdessétek a Királyság evangéliumát. szívüket az Jóságos felé fordította.) Áldott vagy. melyre én mutattam rá számotokra. Fejezet … ezt.) ők azonban bánkódtak. Ne sírj és ne bánkódj. mondván: Hogyan menjünk a gójok közé és hirdessük az Emberfia Királyságának evangéliumát? Ha nem kímélték őt. 6. Uram.) Akkor Mária felállt.) A Megváltó válaszolt. hirdessük az Ő nagyságát. 39. a lélek vagy a szellem által? 11. Ő válaszolt és azt mondta nekem. akik keresik. Ami rejtett előttetek.) Azok. 5. 10. melyeket ismersz. 3. hogy a Megváltó jobban szeretett téged. vagy pedig nem hallottuk azokat. mint a többi nőt.) Amikor Mária ezt mondta.36. és elkezdték megvitatni a Megváltó szavait. hogy van az. mondván. hanem a tudat az. 5. miként a törvényhozók. mert nem remegtél meg a látványom miatt.) És elkezdett beszélni hozzájuk. 8. kinyilvánítom számotokra. mivel az Ő kegyelme teljességében veled lesz és megvéd téged.) Mondd el a Megváltó szavait.) Amikor ezeket mondta. amely látja a látomást és ez […] (a kézirat 11-14. és tegyük önmagunkat Férfiakká. Nővér. Mélyen zokogtak.) Mária válaszolt. és ne adjatok törvényeket. 38. és azt mondta testvérének. ezekkel a szavakkal: Én. oldala hiányzik) 8. megtalálják őt. fejezet 1.) Azt mondtam Neki.) Péter azt mondta Máriának. Nem a lélek által látja és nem is a szellem által.. . ám mi nem. 9. Ne fektessetek le semmiféle törvényt azon kívül. a kettő között.) Inkább. tudjuk. aki nézi hogyan látja valaki látomást. 4. ott van a kincs. Mivel ahol az ész. 37. Uram. láttam az Urat egy látomásban és azt mondtam Neki. hogy kímélnek majd minket? 2. mondta.

3. a harmadik a tudatlanság. amit ő mondott. Te nem láttál engem és nem is ismertél fel engem.) És a vágyam megszűnt.) Amikor ezt mondta. 4. Valóban bizalmasan beszélt egy . Miért hazudsz. habár én nem kötöttem. fejezet 1. vagy hová mész. Meg vagy kötve. csendben. a földi és a mennyei dolgok egyaránt. az eón többi részéhez.) Ám András válaszolt és azt mondta fivérének. hogy a Megváltó ezt mondta volna. mely múlandó. ne ítélj! 15. Mondd el. mondván. 22. habár én nem ítéltem? 16. Ami engem illet. 20. 17. a hatodik a test esztelen bölcsessége. Ami elvakított engem. az évszak. ami félrevezetett engem. Hová mész? Meg vagy kötve a bűnben. amit mondani szeretnél azzal kapcsolatban. Láttalak téged. 19. 14.) A Megváltóról kérdezte őket. és a felejtés béklyójából. 2. Bizony. amikor a Megváltó szólt hozzá. Ahonnan jössz emberek gyilkosa.) A lélek válaszolt. 9. ezek a tanítások furcsa gondolatok. mondván.) És a lélek azt mondta.) Péter válaszolt és ugyanezekkel a dolgokkal kapcsolatban beszélt. mely hét alakot öltött. hiszen hozzám tartozol? 11. Nem ismertek fel. legyőzettetett.) Amikor Mária ezeket mondta.) Amikor a lélek a harmadik erő fölé került. Szolgáltalak téged mint egy öltözet ruha és nem ismertél fel engem. és a tudatlanságom meghalt. mondván.) A lélek válaszolt.) Az erő megkérdezte a lelket. de most látom felemelkedésedet.) Megkérdezték a lelket. hogy a Mindenség feloldódik. Ez a harag hét ereje. 12. mivel elérkezett az idő. Ám én felismertem. Miért ítélsz te engem.10. 18. a hetedik a haragos bölcsesség.) Egy eónban egy világból bocsátottak szabadon. a (lélek) eltávozott nagy vidáman.) Azután ismét eljött a harmadik erő. hallgatásba merült. 23.) Meg vagyok kötve. a második a vágy. az ötödik a test királysága. felment és látta a negyedik erőt.) Az első a sötétség. ) És a vágy mondta. a negyedik a halálos izgalom. 24. 13. nem láttam alászállásodat.) Mostantól kezdve eljutok az idő. és egy Típus a típusból. elpusztíttatott. tér meghódítója? 21. nem hiszem. melyet tudatlanságnak hívnak.

amit a Megváltó mondott.) Lévi válaszolt és Péternek mondta.thenazareneway. hogy hirdessenek és prédikáljanak. elindultak. úgy küzdesz a nővel. 9. és legyünk önállóak. 10. akkor valójában miért utasítod vissza őt? Bizonyára a Megváltó nagyon jól ismeri.) Ha azonban a Megváltó méltónak találta. mindig is forróvérű voltál. 7. semmilyen más szabályt ne fektessünk le azon kívül. mint minket. miként Ő parancsolta nekünk és hirdessük az evangéliumot. mint minket? 5.) Ez az amiért jobban szerette őt. 8.) És amikor meghallották ezt.htm . vagy netán hazudok a Megváltóval kapcsolatban? 6. mintha az ellenfeled lenne.) Akkor Mária felzokogott és azt mondta Péternek. mit gondolsz? Azt hiszed.) Látom. Péter. Inkább szégyelljük el magunkat és hirdessük a tökéletes Embert. Péter.nőhöz és nem nyíltan hozzánk? Hozzá kellene fordulnunk és őrá figyelnünk? Jobban szerette őt. testvérem. Fordította: Aranyi László Forrás: http://www.com/the_gospel_of_mary_magdalene. mindezt én magam találtam ki a szívemből.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful