You are on page 1of 4

Mária Magdolna Evangéliuma

4. Fejezet (A kézirat első hat oldala – az első három fejezetet tartalmazza – elveszett. A meglévő szövegek a 7. oldalon kezdődnek.) ... El fog pusztulni majd az anyag, vagy sem? 22.) A Megváltó azt mondta: „Az egész természet, minden forma és valamennyi teremtmény egymásban és együtt létezik, és ismét feloldódik majd saját gyökereiben. 23.) Az anyag egyedül a puszta természete miatt oldódik fel a saját gyökerekben 24.) Akinek füle van, hallja meg, had hallja. 25.) Péter azt mondta neki: „Mivel mindent elmagyaráztál már nekünk, mondd el még azt is: mi a világ bűne?” 26.) A Megváltó így szólt: „Nem létezik bűn, azonban ti vagytok azok, akik a bűnt megteremtik, amikor olyan dolgokat tesztek, mint a házasságtörés, melyet bűnnek neveznek. 27. Ez az amiért a Jóságos eljött közétek, minden természet esszenciájaként, azért, hogy visszaadja azt saját gyökereinek. 28.) Ezután folytatta és azt mondta, Ezért betegedtek meg és haltok meg, mivel megfosztattatok attól, aki képes meggyógyítani benneteket. 29.) Akinek értelme van a megértésre, értse meg. 30.) Az anyag szüli a szenvedélyt, mely nem egyenrangú, valami olyasmiből ered, ami a természet ellentéte. Ezután zavar támad az egész testében. 31.) Ezért mondtam azt nektek, hogy Legyetek igen bátrak, és ha elbátortalanodnátok, legyetek mégis bátrak a természet különféle formáinak jelenlétében. 32. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. 33.) Amikor az Áldott ezt mondta, mindannyiukat köszöntötte, mondván, Béke legyen veletek. Fogadjátok magatokba az én békémet. 34.) Óvakodjatok attól, hogy bárki is félre vezessen benneteket azt mondván, hogy íme itt vagyok, vagy ott vagyok! Mivel az Emberfia bennetek van. 35.) Kövessétek őt!

hirdessük az Ő nagyságát.) Azok. kinyilvánítom számotokra. láttalak ma egy látomásban. tudjuk. ezekkel a szavakkal: Én. hogy a Megváltó jobban szeretett téged.. miként a törvényhozók. fejezet 1. 8.) Inkább. 37. mert nem remegtél meg a látványom miatt. a kettő között. és azt mondta testvérének. melyre én mutattam rá számotokra. és elkezdték megvitatni a Megváltó szavait. nehogy rátok erőltessék azokat. akik keresik. a lélek vagy a szellem által? 11. 7. vagy pedig nem hallottuk azokat.) Amikor Mária ezt mondta. eltávozott. Ne sírj és ne bánkódj. és tegyük önmagunkat Férfiakká. 39.) Amikor ezeket mondta.) Mondd el a Megváltó szavait. köszöntötte valamennyiüket. mivel felkészített bennünket.) Azt mondtam Neki. Ami rejtett előttetek. megtalálják őt. amely látja a látomást és ez […] (a kézirat 11-14. Nővér.) Menjetek és hirdessétek a Királyság evangéliumát. 4. hanem a tudat az. 9. láttam az Urat egy látomásban és azt mondtam Neki.) ők azonban bánkódtak.) Áldott vagy.) Akkor Mária felállt. 38.) És elkezdett beszélni hozzájuk. mivel az Ő kegyelme teljességében veled lesz és megvéd téged. mondván. 5. 3.36. aki nézi hogyan látja valaki látomást. melyekre emlékszel. 6. hogy van az. 5. Nem a lélek által látja és nem is a szellem által. ne is tétovázz. hogy kímélnek majd minket? 2. Mélyen zokogtak. Ne fektessetek le semmiféle törvényt azon kívül. és ne adjatok törvényeket.) Mária válaszolt. mondta. mint a többi nőt. Uram. 10.) Péter azt mondta Máriának.) A Megváltó válaszolt. . mondván. mondván: Hogyan menjünk a gójok közé és hirdessük az Emberfia Királyságának evangéliumát? Ha nem kímélték őt. melyeket ismersz. szívüket az Jóságos felé fordította. ám mi nem. oldala hiányzik) 8. Mivel ahol az ész. Fejezet … ezt. Uram. Ő válaszolt és azt mondta nekem. ott van a kincs.

Ez a harag hét ereje. hallgatásba merült. 2. nem hiszem. amit mondani szeretnél azzal kapcsolatban.) Ám András válaszolt és azt mondta fivérének. 20. az évszak.) A lélek válaszolt.) Az első a sötétség. a negyedik a halálos izgalom.) Megkérdezték a lelket. Ami engem illet. vagy hová mész. a földi és a mennyei dolgok egyaránt. mondván. Ahonnan jössz emberek gyilkosa.) A lélek válaszolt.) Egy eónban egy világból bocsátottak szabadon.) Az erő megkérdezte a lelket. 12. tér meghódítója? 21. 4. Ami elvakított engem. fejezet 1. 23.) Mostantól kezdve eljutok az idő.) És a lélek azt mondta. Meg vagy kötve. csendben. az ötödik a test királysága.) Amikor ezt mondta. 3. felment és látta a negyedik erőt. Láttalak téged.) Azután ismét eljött a harmadik erő. Te nem láttál engem és nem is ismertél fel engem. 9. mely hét alakot öltött. hogy a Mindenség feloldódik. mely múlandó. ezek a tanítások furcsa gondolatok. mondván. és a tudatlanságom meghalt. Bizony. habár én nem kötöttem.) Amikor Mária ezeket mondta. Ám én felismertem. ami félrevezetett engem.10. mondván. és a felejtés béklyójából. Miért hazudsz.) Amikor a lélek a harmadik erő fölé került. hogy a Megváltó ezt mondta volna. elpusztíttatott. Miért ítélsz te engem. 17. a második a vágy.) Meg vagyok kötve. a hetedik a haragos bölcsesség. amikor a Megváltó szólt hozzá. az eón többi részéhez. 22.) A Megváltóról kérdezte őket. és egy Típus a típusból. melyet tudatlanságnak hívnak. habár én nem ítéltem? 16. a (lélek) eltávozott nagy vidáman. nem láttam alászállásodat. legyőzettetett. Szolgáltalak téged mint egy öltözet ruha és nem ismertél fel engem. hiszen hozzám tartozol? 11. Valóban bizalmasan beszélt egy . Nem ismertek fel. amit ő mondott. de most látom felemelkedésedet. 24. 18. ) És a vágy mondta. mivel elérkezett az idő. a harmadik a tudatlanság. 14. ne ítélj! 15. a hatodik a test esztelen bölcsessége. 13. 19. Hová mész? Meg vagy kötve a bűnben.) Péter válaszolt és ugyanezekkel a dolgokkal kapcsolatban beszélt. Mondd el.) És a vágyam megszűnt.

akkor valójában miért utasítod vissza őt? Bizonyára a Megváltó nagyon jól ismeri. Inkább szégyelljük el magunkat és hirdessük a tökéletes Embert. mintha az ellenfeled lenne. és legyünk önállóak. Péter. amit a Megváltó mondott. testvérem. miként Ő parancsolta nekünk és hirdessük az evangéliumot. elindultak. mit gondolsz? Azt hiszed. mindezt én magam találtam ki a szívemből. 7.) És amikor meghallották ezt. hogy hirdessenek és prédikáljanak. mint minket? 5. 8. semmilyen más szabályt ne fektessünk le azon kívül. 10.) Látom.) Ha azonban a Megváltó méltónak találta. úgy küzdesz a nővel. 9.com/the_gospel_of_mary_magdalene.) Ez az amiért jobban szerette őt. Péter. mindig is forróvérű voltál. vagy netán hazudok a Megváltóval kapcsolatban? 6.nőhöz és nem nyíltan hozzánk? Hozzá kellene fordulnunk és őrá figyelnünk? Jobban szerette őt.htm .) Akkor Mária felzokogott és azt mondta Péternek. mint minket.thenazareneway.) Lévi válaszolt és Péternek mondta. Fordította: Aranyi László Forrás: http://www.