You are on page 1of 131

AI DUA EM VE

m (F)nay ai a em v
ng(Dm) khuya sao tri lp (Gm)lnh
m nay anh a em (C)v
Mt em sao chiu long (C)lanh
m(F) nay khi em i ri
ng (Dm)khuya ring mt mnh (Gm)ti
m nay khi em i (C)ri
Ti v m bc l (F)loi
Ngi (Bb)yu i trong tnh mun
Ngi (F)yu i trong tnh bun
Trn tnh (Gm)yu ta trao (G)nhau
Hy qun nim(F) au
Thi (Bb)gian i xin dng li
Thi (F)gian i xin dng li
Cho i tnh (Gm)nhn yu trong mun (G)mng
ng khc ly (C)tan
m (F)mai ai a em v
Mnh (Dm)em trn h ph (Gm)vng
m mai ai a em (C)v
Mt em l t long (C)lanh
m (F)mai khng ai a v
Ngi (Dm)i xin ng hn (Gm)di
m mai c n i (C)v
Xin ngi hy nh tnh (F)ti
ANH CHO EM MUA XUAN
[C]Anh cho em ma xun, n hoa vng mi n,
chiu ng no nhung nh
ng lao xao l y, chn bc mn h [Am]ph,
mt bun v ngn [Bb]cy [G7]

Anh cho em ma [C]xun, ma xun ny tt c,


lc non va try l
Li th thng ci i, by chim la vt [Am]nng
trong [G7]khi chiu chi [C]vi,
t m y c [F]la, ng ta xanh my [C]/[B]ma
Ngoi diu cng [Dm]gi, thong cu h i [C]la
Trong [C7]xm vang chung [F]cha, trng sng soi lip
[Em]da
Con sng di my [Am]nhnh, ct trng b qu [Bb]xa
[G7]
Anh cho em ma [C]xun, tr n a khp tri
Nim yu i phi phi
Bn tay thm sa ngt, gii t hin chim [Am]ht,
mi nh xinh k [Bb]nhau [G7]
Anh cho em ma [C]xun, ng hoa vo pho n,
nhc chan ha y
Tnh yu non nc ny, bi th cn xao [Am]xuyn
trong [G7]nng vng ban [C]mai
Anh cho em ma xun
Nhc th trn mun li
ANH CON NO EM
Trnh by: Gia Huy
Sng tc: Anh Bng
................Am
Anh cn n em
.................. . Em

Cng vin gh
........ ........... Am
Cng vin gh
.................... Em
L chiu m.
................... Am
Anh cn n em
. .................. G
Dng xa bn c
. ................. Em
Dng xa bn c
................. Am
Con sng m m.
. ................... Am
Anh cn n em
. .................. E7
Chim v ni nhn
. .................... Dm
Tri m ma m
. ....................... E7
Tri m ma m.
. .................... C
Anh cn n em
. ..................... G
N hn vi vng
. ................... Em
N hn vi vng
. ............... Am
Nng chi qua rm.
. ................. Am
Anh cn n em
.. .................. Em
Con tim bi ri
. .................. Am

Con tim bi ri
. ...................... Em
Anh cn n em.
..................... Am
V cn n em
. .................... G
Cuc tnh l
. .................... Em
Cuc tnh l
. .................. Am
Anh cn n em.

AO LUA HA DONG
Slow Rock
Nng Si (Dm)Gn anh i m cht mt(Am)
Bi v (Gm)em mc o la H (F)ng
Anh vn (A7)yu mu o y v cng(Am)
Anh vn yu(A7) mu o y v (Dm)cng
Anh vn (Dm)nh em ngi y tc ngn(Am)
M ma (A7)thu di lm chung (Dm)quanh
Linh hn (Gm)anh vi v v chn (F)dung
Bay vi (Am)v vo (Gm)trong hn m (A7)ca
Em cht n, cht (Gm)i, anh vn (Dm)bit
Tri cht (F)ma, cht (Gm)nng, chng v (F)u
Nhng sao i(Am) m khng bo g (A7)nhau

anh gi(Dm), ting th bun vng (A7)li


Em (Dm)u, hi ma thu tc ngn(Am)
Gi h (Gm)anh mu o la H (F)ng
Anh vn (A7)yu mu o y v cng(Am)
Anh vn yu(A7) mu o y em (Dm)i...
BA NGON NEN LUNG LINH
[D] Ba l cy nn [G] vng [Bm] M l cy nn [D] xanh
[C] Con l cy nn [D] hng [C] Ba ngn nn lung [Bm]
linh
[C] H h h ha [Am] ha [D] Thm sng mt gia [G] nh.
Gia [D] nh gia [C] nh m p bao nhng ngy [D] th
Cho ta bao nhiu nim [Em] thng [D] mn
[G] Gia [D] nh gia [C] nh Vng vn bc [C] chn ta
[Am] i
[C] m p tri tim quay [G] v.
K : Lung linh lung linh tnh [C] m tnh [G] cha
Lung linh lung linh cng mt [Am] mi [G] nh
Lung linh lung linh cng [C] bun cng [G] vui
Lung linh lung linh hai [Bm] ting gia [G] nh.
[D] Ba l cy nn [G] hng [Bm] M l cy nn [D] xanh
[C] Con l cy nn [D] hng [C] Ba ngn nn lung [Bm]
linh
[C] H h h ha [Am] ha [D] Thp sng mt gia [G] nh.
Gia [D] nh gia [C] nh, m p ta nhng ngy [D] th
Cho ta bao nhiu nim [Em] thng [D] mn
[G] Gia [D] nh gia [C] nh Bn nhau mi [C] khi n
[Am] au

[C] Bn nhau n sut cuc [G] i


BAC DANG CUNG CHUNG CHAU HANH QUAN
[Am] m nay trn [C] ng hnh [Am] qun ra mt
trn
[C] Trng trng on qun tin bc [Am] theo con
ng ca Bc
[A7] N ngn [Dm] hoa chin cng [Am] ta dng ln
Ngi
[F] Dng ln ti [Dm] ng c nim [Am] tin chiu sng
ngi
[Am] C [C] sao quyt [Am] thng, [Am7]lp lnh [Am]
soi sng [C] ng chu [Dm] i.
[Am] i, ta i gii phng min [Dm] Nam
Khi qu hng [C] nh vn [Am] cn bng qun xm lc
[Dm] Th ta cn [Am] chin u qut sch n [Dm] i
Li [Am] Bc thc gic chng [Dm] ta
[G] Chin u cho qu nh Nam [E7] Bc ha li [Am] ca.
[Am] Nm xa Bc [C] cng n [Am] con i chin dch
[C] Ni rng vn nh, sui vn [Am] trong in hnh bng
Bc
[A7] C on [Dm] qun tin theo [Am] Ngi nh thc

[F] in Bin nm [Dm] no vng li [Am] Bc gia chin


ho.
[Am] Min [C] Nam ta [Am] i, [Am7]hy pht [Am] cao
c [C] Bc [Dm] trao.
[Am] i, ta i gii phng min [Dm] Nam
Khi qu hng [C] nh vn [Am] cn bng qun xm lc
[Dm] Th ta cn [Am] chin u qut sch n [Dm] i
Li [Am] Bc vang lnh tin [Dm] cng

[G] Bc knh yu ang cng chng [E7] chu hnh [Am]


qun.
[Am] Hm nay Bc [C] gi c [Am] non sng p li
[C] Ging l xc ti quyt tin [Am] ln ta ginh chin
thng
[A7] ng hnh [Dm] qun dc ni [Am] cao, bao vc
thm
[F] Gian nan u [Dm] bng lng hn [Am] cm cao ngt
tri
[Am] Min [C] Nam ta [Am] i! [Am7]Hy pht [Am] cao
c [C] thm [Dm] ti
[Am] Ta xng ln gii phng thnh [Dm]
Ph ht bt [C] n, qut [Am] sch ht qun xm lc
[Dm] V c lp t [Am] do, quyt ginh m [Dm] no
Ginh [Am] ly nhng ma [Dm] xun
[G] Bc knh yu ang cng chng [E7] chu hnh [Am]
qun
BAI CA SINH NHAT
[Am]Anh i sinh nht em vi cy n ghitar
Anh i sinh nht em khng bnh v khng [Dm]hoa
Anh i sinh nht em ch c bi tnh [G]ca
Ch c tri tim [Em]yu ang ca ht rn [Am]rng
Li ca kt thnh hoa [G]thm
Ngt [Em]ngo anh ht tng [Am]em
n ngn hoa thnh cu[G] chc
Rn [Em]rng nng phm tng [Am]em
Li ca ha thnh ngn [G]nn
Hng [Em]ho soi sng mt [Am]em
n ngn hoa thnh cu [G]chc
Mng [Em]ngy sinh ca i [Am]em

BAI TANGO CHO EM


iu: Tango
Nhp 2/4
F
.............[B].......................[C#m].
T ngy c em v nh mnh trn nh trng th.
........................[F#].....[F#]....................[B]..
Dng nhc tnh tt t lu tun tro ngt ngo nh
dng sui
................[C#m][F#].......................[B]..
Anh yu pht ban u n nghing nghing dng em su
....................[C#m].............[F#]....................[B].
Trong mt em bun v mau em i! c khi no ln gp y
cho mai sau
................[E].....................[B].
Ting n ha m i nhp bc em thm l li
[B]...............[C#m][F#]..................[B]..
Cung iu bun chi vi i tm hn ring th gii
...............[E].........[B].....................[F#].
Mnh du st i em nghe ln hi chy trong tim nng nn
.....[F#]......................[C#m]...........[F#]...............[B]..
Tic thng chi tri rng thnh thang vng vn ri
mt i cu mang
................[B].[B].................[C#m].
gi mnh c nhau ri i p v ting em ci
[C#m].................[F#].....[F#]................[B].
Vt ngn trng qua b khi dt du cng v cn nh mi
..................[C#m][F#]...................[B].
Ta xy vch chung tnh nhiu chng gai c tay mnh
[B]...............[C#m].................[F#]....................[B].
Xin cm n i cn nhau ghi su pht ban u bng bi
tan-go cho em.
BAI THANH CA BUON

[C]Bi thnh ca [G] cn nh khng [C]em


Noel nm [Am]no chng mnh c [C]nhau
Long lanh sao tri p [Dm]thm mi mt
o trng em [G]bay nh cnh thin [C]thn
Git mi [F]hn di thp chung [G]ngn
Cng nhau qy [G]di tng Cha cao [C]sang
Xin cho i [Am]mnh sut i c [C]nhau
Vang trong m lnh [Dm]bi ca Thin Cha
Kh ht theo [G]cu m thnh v [C]cng
i ging ht [G]em mnh mang [C]bun
[C]Ri ma gi but cng qua [G]mau
Li hn u ai nh di [C]lu
Ri mt [F]chiu o trng thay [C]mu
Em qua [Dm]cu xc pho bay [C]sau
Li nguyn mnh Cha c nghe [Dm]khng
Sao by [G]gi mnh hoi xa [C]vng
Bao nhiu m Cha xung dng [Dm]gian
By nhiu [G7]ln anh nh ngi [C]yu
Ri nhng m [G]thnh ng n [C]Noel
Lang thang qua [Am]min gio ng du [C]yu
Thin thnh ca xa [Dm]vang trong m ti
Nh qu i [G]thi ging ht ai [C]bun
m thnh v [G7]cng lnh gi hn [C]ti
BEN DOI HIU QUANH
In tro : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]
Mt (Dm) ln cht nghe (Dm) qu qun (C) ti xa (F)
Ging (A) ngi gi ti (A) nghe ting (A7) rt nhu m
(Dm)
Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)
Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi ht (A7) bao gi (Dm)

K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]


Ri (Dm) mt ln kia (Dm) khn gi (C) i xa (F)
Tng (A) rng c qun (A) thng nh (A7) ni qu
nh (Dm)
Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)
Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi khc (A7) bao gi (Dm)
K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]
ng (Dm) no qunh hiu (Dm) ti (C) i qua (F)
ng (A) v tnh ti (A) c nng (A7) rt la (Dm)
ng (Dm) tht lng yn (Bb) lng khng (C) g nh (F)
Git (Dm) mnh nhn quanh (Bb) ph (A7) xa l (Dm)
K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]
ng (Dm) no du ti (Dm) i n (C) cn say (F)
Mt (A) ln nm m (A) ti thy (A7) ti qua i (Dm)
D (Dm) tht l ri (Bb) lng khng (C) bun my (F)
Git (Dm) mnh tnh ra (Bb) nng (A7) ln ri (Dm)
K & Kt : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]
BEN EM LA BIEN RONG
Ly tng, nt: [G] [C]
Intro: [Cm[ [G7] [Cm] [Cm] [G7] [Cm] [Fm] [Cm] [G7]
[Cm] [Fm] [Fm] [Cm] [Cm] [Fm] [Fm] [C]
Tnh [Cm]i sao i [G7]mi nn sng di [Cm]mnh
mng[Fm]
Bn [Cm]tay m ni [G7]nh xn xao [Cm]bin rng[Fm]
V [Fm]em mt anh, mt anh
Ma [Cm]xun qua rt nhanh
Cn [G7]chng ni au ni au tui xanh

Tnh [Cm]anh nh cn [G7]l cun [Cm]i b ma


ging[G7]
Tnh [Cm]em nh sng [G7]vng trong xanh [Cm]phng
lng
Ma [Fm]thu qua qua
Ma [Cm]ng sang sang
Tnh [G7] ra i vi [Cm]vng ...
[Fm]Khi anh xa em sng thi [Cm]khng x b
[Ab]Khi em xa anh [G7]ch v ...
[Ab]Con sng lang thang [Gm]kh ni u ngun
[Ab]Bn em, bn em bin [G7]cht
END with: [Cm] [Fm] [Fm] [Cm] [Cm] [Fm] [Fm] [C]
BEO DAT MAY TROI
[G]Bo dt my [D]tri, chn xa xi,
Anh [Em] i, em vn [C]i... i ... bo dt [D]
[G]My i ... [D]tri,
chim [Em]sa, tang tnh [C]tnh... i ..., cao vi [D]
[C]Ngm mt tin [G]trng, hai [D]tin [Em]i,
ba bn [C]tin ch, sao [D]chng thy [G]anh...
[G]Mt mnh trng [D]treo, sut nm canh,
Anh [Em]i, trng [C]ng... a ... ngang u [D]
[G]Thng nh... ... [D]ai, sao [Em]ri... m sp
[C]tn...
trng t[D], [C]cnh tre a trc [G]gi ln [D]gi la
[Em]
em vn [C]mong ch, sao [D]chng thy [G]anh...
[G]Mn mi chim [D]bay chn ni nao
Anh [Em]i, em ngng [C]i mi mn[D]
[G]thng nh [D]ai chim [Em]i cho nhn [C]mt i
li[D]
[C]ngi i xa c [G]nh l [D]nh ai [Em]ngi

trng cnh [C]chim tri sao [D]chng thy [G]u...


BIEN CAN
C [E]ngi t lu nh thng [Am]bin
Ngy xa bin [Dm]xanh khng nh by [G]gi bin l
hoang [C7]vng
Li ti nh [Am]b ting gi tht [E]cao bin trn ni
[Am]au [A]
Tnh em qu [Dm]ln sng cng v [G]tan i ti nh
[C]mt
Gic m khng [E]cn bin xa [Am]cn
Vng em trn [G]i bin thm than [G7]khc ngn lng
vi [C]ti
Cng ti bin [E]cht, cng em bin [F]tan
[A]Ngn nm ni [Dm]au ha kip my [E]ngn c n
bin [Am]cn
C ngi hn ti ti phng tri
Bin xa lng nghe trng xa ni nim bin khng ln
ting
i ti nh b trc nhng kht khao chm trong ni au
Tnh em qu ln vi nhng am m lm nn oan tri
Sng reo no n hi u khng v
Vng em trn i bin thm than khc ngn ln vi ti
Cng ti bin cht, cng em bin tan
Ngn nm ni au ha kip my ngn c n bin cn
i ti nh b trc nhng kht khao chm trong ni
au....
Ngn nm ni au ha kip my ngn c n bin cn.....
BIEN MAN
Bin Mn
Trn Thin Thanh

BOLERO
[Am]Cao ngt Trng Sn(Am), m p tnh thng(D)
nc ra sng [D]ngun
[Am]Tm v bin [D]ng, tnh yu [E7]thnh sng Thi
Bnh [Am]Dng
[G]Ri tng m [C]sng, sng v [Am]v ru gic qu
[G]hng
Nhng qu hng cha [F]ng, khi bom n ti [E]bi cn
nhc nhn di rung trn [E7]nng.
[Am]Ti thc tng m(Am) th u, m nghe(D) mui pha
trong [D]lng
[Am]M l m Trng [D]Dng, go than [E7]t bi trc
ghnh [Am]sau
[G]Tui tri qua [C]mau, gi bin [Am]mn nui ln khn
[G]ti
Nn nm hm mt [F]tui, ti i vo qun [E7]i m
lng th cha h yu [Am]ai.
Ngi yu [A]ti, ti mi quen m [F#m]thi
Lc dng [D]qun trn vng va tip [C#m]thu
Vng hoang [Bm]vu bng da b ct [D]di
Gi ln tng chiu [A]vng nng xa tc trn bin
[E]xanh
Ngi yu [A]ti hay khc trong chiu [F#m]ma
Lc mu [D]xanh bin mn c sc m[C#m]y
Bo yu [Bm]anh em mun chuyn i [D]mnh
Nh mu xanh bin [C]tnh trong ngy tri xinh rt
[Am]xinh.
[Am]Ti n li i(Am), xa vng i ti chin(D) chinh lu
[D]di

[Am]Mit mi i [D]trai, vt trung [E7]di che khut


bin [Am]xanh
[G]p ta trong [C]tranh, gt bn[Am] ly cho la thm
[G]xanh
Trong bao ln qun [F]hnh, ti qua vng kh [E]cn
M hi thnh bin mn trn [Am]mi.
BIEN NHO
Ngy mai em [Am]i bin [Am]/[G]nh tn em gi [Dm]v
gi [F]hn liu r l [E]th gi [E7]b ct trng m
[Am]khuya
Ngy mai em [Am]i
i [Dm]ni nghing nghing i [E7]ch si [F] trng
em tng gi
nghe [E7]bun nhp chn b [E7]v
Ngy mai em [Am]i bin [Am]/[G]nh em quay v
[Dm]ngun
gi [F]trng dng gi ngp [E]hn bn [E7]tay chn gi
ma [Am]sang
Ngy mai em [Am]i
thnh [Dm-E]ph mt m n [E7]m hn [F]l nghing
vai gi bun
nghe [E7]ngoi bin ng bun [Am]hn
Hm no em [Dm]v
bn [F]tay bung li [Am]ng n [E]ln cung phm
[E]ch
su [E7]ln y hoang [E7]vu
Ngy mai em [Am]i bin [Am]/[G]nh tn em gi [Dm]v
triu [F]sng t m cn [E]m tri [E7]cao nu bc
sn [Am]kh
Ngy mai em [Am]i

cn [Dm] ru phong r [E7]bun n [F]ph nghe ma


ti hn
nghe [E7]ngoi tri ging my [E7]tun
Ngy mai [Am]em i bin [Am/G]c bng khung gi
[Dm]thm
ngy [F]ma thng nng cn [E]bun bn [F]tay nghe
ngng tin [Am]sang
Ngy mai em [Am]i
thnh ph [Dm]mt m n [E7]vng na [F]bng xun
qua ngp ngng
nghe [E7]tri gi lng m [Am]thng .
BIET TIM DAU
Tng ngy di[Dm]cn li mt mnh ni y[F]
Nhn cnh chim[C] bay ngang thp thong tri xa[Dm]
Lng ngm ngi[Dm] v mt cuc tnh l[F]
Tnh bay[C] theo nhng[A7] cnh chim v u[Dm]
[A7]
Tng ngy di[Dm] cn li mt mnh ni y[F]
Lng kht khao[C] bao nhiu yu thng [Dm]ngy no
Trong vng tay[Dm] mnh nguyn th bn nhau[Bb]
Hn ngt ngy[C] khi i mi em [A7]va trao[Dm]
Kht khao mong[Bb] tr li mt ngy m m[F]
Ta cng nhau [C]say sa bc trn [Dm]ng tnh
Nm tay nhau[Bb] vui a rn vang ting ci[F]
Du nhau [C]i vi nhng chic hn u tin[A7]
Kht khao mong[Bb] tr li mt ngy m m[F]
Ta cng em [C]say sa bc trn ng v[Dm]
Nc mt ri[Bb] bit gi ch l xa vi[F]
Lng chua xt [C]thy tic nui nhng ngy qua[A7]

Bit tm u[Dm]
BO CAU KHONG DUA THU
[Am] Chia tay mt thi o [Dm] trng
[G] Bng khung bun n bao [C] gi
[Am] Chia tay lm sao khng [Dm7] nh
[E] Trong [E7] tim mt bng hnh a.......
[Am] B cu khng a th hay [Dm] lng ai khng dm!
B [G] cu khng a th cho [F] lng ai bng [Dm]
hong thn [E7] th.
B [G] cu i [Am] lng ai m [F] c
B [E7] cu i nhp cu ni hai [F] ngi khng [Am] ght
nhau
[Am] B cu khng a th hay [Dm] lng ai khng dm!
[G] khi chia tay nhau m [F] mt mi tnh [Dm] lng
sut [E7] i
B [G] cu i [Am] lng ai m [F] c
B [E7] cu i nhp cu ni hai [F] ngi khng [Am] ght
nhau
BONG HONG THUY TINH
[G] Nu nhng m say vi [G]v
Ta [G]trao nhau ri lng [Em]qun
[C] Nhng nm thng [D]tri
lng mang bao vt thng khc [Em]su
V ta cht [D]yu
Tnh [G]yu xa nh vt ca xt xa
Tim anh m thm au [Em]n
Bi m [C]qu kh ging che m [D]trn cy n
nn [Em]cm
Tnh yu [D] xin gi tn "Bng hng [Em]thu tinh

si [C] quen bc chn anh tng [D]m trn ph


khuya
chorus:
[G]Xin nh cn m cho bng hoa s mi mi trong [D]tim
ta
[Em]Xin cho i tay nng niu ch v tnh c nh [D]ri
V tnh [C]yu kia mong manh nh thu tinh
Anh khng mun trong i [C]thiu [D]em, [C]thiu
[D]em ...
thi [G]gian ta chia xa khng [D]phai nha
ngy [Em]mai ta s mi khng [D]qun
Xin em [C]hy gi k nim "[D]Bng hng thu [D]tinh"
oh oh[G]
2/ [G]Nu nhng m say tm [G]n
Khi thi [G]gian cha xa m vt [Em]thng
[C]D cho nm thng [D]qua Cuc tnh chia cch xa i
[Em]ni
Ngy xa ta [D]yu
D thi [G]gian cho ai s lng qun Ai m thm tic
[Em]nui
Bi m [C]qu kh ging che m [D]trn cy n
nn [Em]cm
Tnh yu [D] vn gi tn " Bng hng [Em]thu tinh"
cho [C]mi mi vn ghi trong lng [D]ta nm thng
qua
BUI PHAN
Khi (C)Thy vit bng
bi (F)phn ri (C)ri.
C (Dm)ht bi no
ri trn bc (F)ging
C (G7)ht bi no
vng trn tc (C)Thy ...

Em (C)yu pht giy ny


Thy (F)em, tc nh bc (Em)thm
bc (C)thm v bi phn
cho (D7)em bi hc (G7)hay
Mai (C)sau ln, nn ngi
Lm (F)sao, c th no (Em)qun ?
Ngy (C)xa Thy dy (D7)d
khi em tui cn (C)th ...
BUOC CHN LE LOI
Tng [Dm] ngy trn [F] ph bc [C] chn anh [Dm] l
loi
Gi em n [F] chn m [C] xa nht bng [F] my
Ni chn [Bb] tri khng ngy [C] thng
Phiu du qun ng [F] v
t [Bb] tn du chn [C] em trong i [Dm] ti
Git [Dm] ma kia [F] xa [C] tan bng hnh [Dm] em
Cn y nc [F] mt ha [C] chung nim nh [F] nhung
Trn con [Bb] ng xanh mu [C] l quen du chn
[F] ngi
L [Bb] loi bc chn [C] anh i v [Dm] u
[Bb]
[Bb]
[Bb]
[Bb]

Chi vi anh [C] bc qua nhanh con ng [F] xa


Ni ta [C] c nhng ngy [A7] vui
Bao nhiu n [C] i xin tri theo ngn [F] my
Min man cu [C] ht kh gi [A7] em

Ting ma [Dm] bun ri lnh [C] qu c n anh khc


[F] thm
L [Bb] loi bc chn [C] anh trong chiu [Dm] ma

CAT BUI
Ht bi [Am] no ha kip thn ti.
mt [Dm] mai vn hnh hi ln [Am] dy
[E7] i ct bi tuyt [Dm] vi
Mt tri [E7] soi mt kip rong [E7] chi
Ht bi [Am] no ha kip thn ti
mt[Dm]mai ti v lm ct[Am]bi
[E7]i ct bi mt[Dm]nhoi
Ting ng[E7]no g nhp khng [Am] ngui
Bao nhiu [A] nm lm kip con [A] ngi
Cht mt [A7] chiu tc trng nh [Bm] vi
L [D] a trn cao rng [E7] y
Cho trm [F#m] nm vo cht mt [A] ngy
Mt tri [Am]no soi sng tim ti
tnh [Dm] yu xay mn thnh [Am] cui
[E7]Xin p mt bi [Dm] ngi
Tng ngy [E7] qua mi ngng tin [E7] vui
Cm rng [Am] no l xc x cy
T vc [Dm] su nghe li mi [Am] dy
[E7] i ct bi phn [Dm] ny
Vt mc [E7] no xa b khng [Am] hay

Ht bi [Dm] no ha kip thn ti.


mt [Gm] mai vn hnh hi ln [Dm] dy
[A7] i ct bi tuyt [Gm] vi
Mt tri [A7] soi mt kip rong [A7] chi

Ht bi [Dm] no ha kip thn ti


mt[Gm]mai ti v lm ct[Dm]bi
[A7]i ct bi mt[Gm]nhoi
Ting ng[A7]no g nhp khng [Dm] ngui
Bao nhiu [D] nm lm kip con [D] ngi
Cht mt [D7] chiu tc trng nh [Em] vi
L [G] a trn cao rng [A7] y
Cho trm [Bm] nm vo cht mt [D] ngy
Mt tri [Dm]no soi sng tim ti
tnh [Gm] yu xay mn thnh [Dm] cui
[A7]Xin p mt bi [Gm] ngi
Tng ngy [A7] qua mi ngng tin [A7] vui
Cm rng [Dm] no l xc x cy
T vc [Gm] su nghe li mi [Dm] dy
[A7] i ct bi phn [Gm] ny
Vt mc [A7] no xa b khng [Dm] hay
CAU CHUYEN DAU NAM
Trn ng i(Am) l xun u [C]nm
Qua mt nm(Am) rut ri t tm(Em)
Nm mi nhiu(Am) c vng ch [C]mong
May nhiu(Am) ri t ngng [F]trng
Vui cng(G) pho ru [C]hng
Ta cng nhau(Am) n thm ma [Gm]xun
Xun d thay(Am) i bit bao ln(Em)
Xin khn nguyn(G) kt cht tnh [C]thn
Quyn cnh(Am) lc nhng bng [F]khung
Nm [Dm]ny chc gp tnh [Gm] nhn [C] [Gm]
Xun mang nim tin [Eb]ti

Bao la ngun yu [F]mi, nh [F7]hoa mai n phi


[Bb]phi [Gm]
Th gian thay n [Eb]ci
n [F]cho nhau cuc [Bb]i, trn t [Eb]m vui khp
[D7]ni
Xun gieo lc khp [Eb]chn
Xun i ri xun [F]n, cho [F7]nhn gian y lu
[Bb]luyn [Gm]
n th ni trn [Eb]tuyn
Vit [F]th thm bn [Bb]hin, mt [EbM7]li nguyn xin
ch [D7]qun
Mong u nm cui nm gp [Gm]may
Gia nh lun hnh phc sum vy
Trn bc ng danh li dm [C]my
Duyn va p m [F]say
m [Dm]nng xun p vo [Gm]tay
CAU VONG KHUYET
[Am].........[Em]
Ai yu mt ln,
[G]....................[Am]
u hnh phc vi ngi mnh yu
[Am].........[Em]
Ai yu mt ln,
[G]....................[Am]
u tri qua cay ng ca tnh yu
[C].......................[Am]...........
Ngy xa ti cng yu ngi ti yu p xinh

[F].................[G]
Nh hoa nh i thin thn
[C].......................[Am]........
Gi y ti lng im nhn em xa ri ti
[F].................[G]
Chia i cu vng ngy xa
K:
[C].....................[Em]
khuya ri vn ngi m sao
...[Am].................[Em]
Sng ri lnh t i b vai
[Am].....................
nh trng khng cn na
[Em].......................[F]..............[G]
Ch cn chic cu vng khuyt mnh ti n ci
[C]...................[Em]
n bao gi mi c c em
[Am]...................[Em]
n bao gi thy c cu vng
[Am].....................
Ti ngi gia m lnh vng
[Em]..................
Hi v sao ti li khc

[F]..........[G]...........[C]
Gi mi bit u l yu.
CAY BANG
Verse/ twice /:
Cy bng[Em] i ..to [E]bng thng nm [C]di
di vm[C]l tui [G]th d thng / qua/bao[G] m
mng p
[Em]Ri mt sm ln [Am]khn
nht chic[E]l m lng ngh[G]suy.
[C]sng c ngha[D] hn d ma[C] ng but gi
l[D]ri nh git mu[G].
Vn tin[Am] rng
ri xun s[C]ti mm sng m chi n nng[G]vng
Bridge/ backvocals /:
[C]Ai vui khi l [F]bng [Dm]rt xung gia ma
[G]ng?
nh [F]mu du xa la[C] cnh .n ci[Am7]lun ti
sng trn[A7] mi.
[C]Ai vui khi l [F]bng rt xung gia ma[G]ng?
nh[F]mu du xa la[C]cnh
n ci [C]lun ti sng trn[A7]mi.
Ref:
[G]Mnh mang cu ht su trong gic[C] ng.
i trong bng[G] mt cy bng nm[A7]xa
Trong tim ta[G] vn khc su mt[C] thi
Mnh mang khc [G]ht Cy bng nm [A7]xa
Back to Bridge

Hot :
Cy bng[A7]xa khng cn nguyn vc[A] dng
du bo[G] ging thm bao ngy[E] qua
[C]D cho thi gian phai tn bao [G] th
Cn mi sc[G] sng cy bng[A7]xa.
Du c[A7] lc mt tri khng chiu[A] sng
vn vng [G]tin nng m khi bnh [E]minh.
[C] th cn mi vn p nh gic[G] m
[G]Sng mi cy bng [A7]i.
CAY DAN BO QUEN
iu: Boston
Hm [Dm] xa ti [F] n nh [Dm] em
Ra [Bb] v mi [F] nh rng [Gm] qun cy [Dm] n
[Am]Tnh [Dm] tang tnh tnh tnh tang
m [F] khuya thao [Am] thc m [Bb] mng
Ch [G] mai tm [F] n c [Am] nng ngy [Dm] th
Tnh [F] tang tnh tnh tnh tang
Hm [Dm] sau ti [F] n nh [Dm] em
Cy [Bb] n nm [F] nhng [Gm] em u [Dm] ri?
[Am]Tnh [Dm]tang tnh tnh tnh tang
Bng [F] hoa trn [Am] phm ti [Bb] ci
Ngi [G] tin tng [F] o hoa [Am] i xinh [Dm] xinh
Tnh [F] tang tnh tnh tnh tang
Ti [Bb] nng niu cy [F] n, tnh tang
em [Bb] v say [F] m, ti [Dm] nng niu hoa [Gm]
tn, tnh tang

Khi [Bb] bng hoa a [Dm] vng, [Am]tnh [Dm]tang


Lng [C] ti vn [F] vng, nh [Am] ngi hay nh [Dm]
hng? tnh tang
n [Bb] i Thi [D7] c ln ting [Gm] than
Hay [C7] c reo ni [F] hoan
Trn [Bb] ng ln vin [F] phng
Ngi [Dm] i ! Ti [Bb] thng hay mun [F] bit
Vi [Am]tnh hoa thm [Dm] thit
Yu [F]ti hay yu [Bb] n?
Yu [Gm] ti hay yu [Dm] n?
CAY DAN GUITAR CUA DAI DOI BA
iu: Disco
Cy n guitar [Em] ca i i ba[Am]
Khi hnh qun xa[Am], cy n theo ta[C] khp ni[B7]
trn chin trng[B7]
T min ng t mi[Em] n cng ln bin gii[C] ca
khc qun hnh[Am]
Cy n chng ti[B7] tr nn ngi bn tm tnh[Em]
[Em]Khi vui lin hoan[C], reo mng chin thng[D]
Cy n cng ht[B7] vi chng ti[Em]
Nhng khi nh nh[Am]
Nhng giy pht bun[B7], n do ln khc ht qu
hng[Em]
i khi, nh ngi [Am]bn gi, n li[Em] cng ta
ht[B7] ln bi tnh ca[Em]
Ai n guitar[Em], ting vng gn xa[Am]
Khi n ngn nga[Am], giai iu dn ca [C]nghe thit tha
[B7]bao dng hnh[B7]

T ng qu bt ngt[Em], hng da cao che mt[C] bn


nc cy cu[Am]
Ni i chng ta[B7], m ra tnh yu ban u[Em]
Khi chia tay nhau[C], ln ng chin u[D]
Bao ngi yu du[B7] tin bc chn[Em]
Nh bao tm lng[B7] chic hn thm nng li bao ni
nh mnh mng[Em]
Xa nhau, gn mi mi[Am]
n s cng ta[Em], ht vang[B7] ip khc tnh ca[Em]
i n guitar
CAY DAN SINH VIEN
(Am)i sinh (C)vin c cy (G)n ghi (Am)ta.
n ngn (F)ln chng (G)ta cng (C)ha ca.
(F) C anh (Dm)bn xa (Am)nh,
C c (G)bn nh(C)cha,
(F)Ct ting (G)cng ho (Am)ca
(Am)i sinh (C)vin qu cy (G)n ghi (Am)ta.
Nh ghi (F)ta mi (G)quen nng (C)mi ca.
Bung ting (Dm)n tang (F)tnh tang (Am)tnh
Ht ln (G)bi nh (C)thng.
(F)Thng mn (G)tnh ng (Am)hng.
(F)i sinh (Am)vin sng (G)trong tnh bn (C)thn.
(Dm)Khi thy anh bun ti (Am)nng phm n
(F)Tnh tang (Dm)tnh tnh (Am)tang.
(F)Cng dt (G)nhau qua nhng (C)ngy gian (Am)kh.
Cng dt (G)nhau qua qung (Em)i sinh (Am)vin.
(F)Ri mai (Am)y bc (G)danh li phn (C)hoa
(Dm)Khi nghe ting n (Am)ta nh nm no.

(F)Thc sut m (Dm)di nhng (C)ngy thi (Am)n


(F)Gi nh (G)nhau, nh nhau tht (Am)nhiu.
Gi nh (G)nhau ta m (Em)n ghi (Am)ta
CHAN TINH
Ly tng: [A] [E] [D] [F]
Ma xun va [Dm]n hoa v trn nhng bn [Gm]tay
V em va [A7]n thay mu o mi v [Dm]anh
Nguyn cho ngy thng m m nh nhng sm [Eb]mai
Nhng nhc nhn chm [F]quen [Bb]vn trong ngn mt
[A7]em
ang nhn v [Dm]anh
V anh li [Dm]nh nhng gi em ng ch [Gm]trng
Mt mnh lng [A7]l t lnh trong ma v [Dm]anh
Tnh yu tm thy nguyn vn trong m bo [Eb]ging
Gia hoang tn lng [F]qun [Bb]ni cui ng c
[A7]em
ring ch i [Dm]anh
K:
[Dm]Nh cha tng [Gm]c nhng pht la [C]xa
Giu gng mt [F]trn vai anh khc [Bb]a
Nhng con ng [Gm]anh i ri cng a anh v bn
[A7]em
[Dm]Nh anh c [Gm]sng giy pht u [C]tin
C em tn [F]n nhng giy cui [Bb]cng
Sut cuc i [Gm]anh khng qun chn [A7]tnh dnh
ht cho [Dm]em.
CHI TOI

[Em]Nh ti trn bn [D]sng c chic [Em]cu nh cong


cong .
Hng cau di nng [D]trong l tru [G]khng
[Dm]Ch ti trng d [E7]thng bn rau [Am]ch cu
ng a
[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng [Am] [G] [D] [Em]
Thi con gi lng [D]ong c bao [Em]ngi thm mong
theo
M dc con gi [D]yu ly chng [G]i
[Dm]Ch thng hai a [E7]em thng m [Am]gi con
au a
[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng. [Am] [G] [D] [Em]
Ri m ti khut [D]xa, chng ti [Em]khng cn th
ngy
Ch li lo cc [D]em chuyn [G]chng con
[Dm]Ngy chia tay bn [E7]sng thy ch [Am]bun m
thng a
[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng.
Ri mt m sng [D]trong c mt [Em]ngi n ng
qua
H v xy chic [D]cu ni [G]b vui
[Dm]Gp ch ti d [E7]thng mi xin [Am]li cu hn a
[Em]Ch cng [D]mun ly [Em]chng. [Am] [G] [D] [Em]
Cu xy xong [D]lu khng thy [Em]ngi v a du
ch ti ngng [D]ch mt [G]l nha
[Dm]Hng cau u tri [E7]cau bao l [Am]tru bun ri
theo
[Em]Ch ti [D]cha ly [Em]chng. [Am] [G] [D] [Em]
Nhiu nm xa cch [D]xa ti tr [Em]v lng qu thm

Nhn hng cau xc [D]x l [G]tru kh


[Dm]M ch ti b [E7]xinh ng bn [Am]cu thng nh
mng mng
[Em]Ch i [D]sao vn [Em]cha ly chng. [D] [Em]
[Am]Ch ti [G]cha [D]ly [Em]chng...
CHIA TAY HOANG HON
Ly tng: [D] [E] [A] [C]
Anh phi v [Am]thi xa em thi ...
Hong hn yn [C]lng cng theo [A]v ...
Git nng cui [F]ngy ri xung tc
M li t [E]bit chng ln [Am]mi ...
Anh phi v [E]thi xa em [Am]thi
Xa hng [A7]cy m h hn ta [Dm]ngi
Hoa kh [Am]rng tm ngn li nh
mi lng [E7]ta xao xuyn bi [Am]hi ...
Chia tay [Am]em chia tay hong
Chia tay [F]em chia tay hong hn
Anh mang theo [Dm]v tnh yu v ni [Am]nh
Anh mang theo [F]v con tim c [Bb]n ...
Chia tay [Dm]em chia tay hong hn
Chia tay [Am]em chia tay hong [E]hn
Gi li cho [Am]em tri tim thp [Dm]la
Gi li cho [E]em ... mt na vng [Am]trng ...
CHIEC AO BA BA
Chic o b (D)ba trn ging sng thm (Am)thm
Thp thong con (G)xung b nh mong (C)manh
Nn l i (D)nghing tc di con nc (Am)

Hu Giang (Em)i em vn p ngn (Am)i


Nh chic xung (D)xa nm no trn bn (Am)c
Thng lm cu (G)h ro gi khch sang (C)sng
o trng xung (D)a mt ci em kh (Am)gi
Ngi thng (Em)i em vn i (Am)ch
p qu qu (C)hng hm nay p v (Am)ngn
V Sc Trng (G)hm nay khai iu Lm (Am)Thn
n n chao (C)nghing xn xao ma la (Am)nhiu
V bn Ninh (G)Kiu thy chng i ngi (Am)yu
Em xinh (D)ti trong chic o b (Am)ba
Em i mau(G) ko tr chuyn ph m(C)
Qua bn Bc Cn Th(Am)
Hu Giang i(D) nc xui xui mt dng(Am)
Du qua y mt ln(C)
Ni sao cho va lng(Em)
Ni sao cho va (Am)thng
CHIEC KHAN GIO AM
-------[Am]-------------------------[Em]------ bn kia bu tri v m nh trng anh dy
----[F]------------------------------[G]------[C]
V em gi ang chm trong gic m m m
-----------[Am]-----------------------------[Em]---------Gi my mang vo phng vng tay ca anh nng nn
------------[F]--------[G]----------------[Am]
Nh nhng m cho em yn gic ng ngon.
--------[Am]---------------------[Em]------ bn y bu tri th ma c ri hng h
----[F]-----------------------------[G]--------- tim anh cn co v da dit trong ni nh
--------[F]--------[G]---[Am]

Dng nh anh nh v em
---------[C]------------------------[G]------------Gi cho em m lung linh v v sao ni bin ln
------------------[Am]-------------------------------[Em]-------Gi em nhng ngi sao trn cao tng em chic khn gi
m
----------------------[F]------ em thy chng h c n
---------------[G]--------------- em thy mnh cn bn nhau
---------------[F]-----------------------[G]
em vng tin vo tnh yu 2 chng ta.
----------[C]------------Ri cn ma m qua i
----------------[G]---------Ngy mai lc em thc gic
---------------[Am]-----------Nng mai s hn ln mi em
--------------[Em]-----N hn ca anh m p
--------------[F]----------------V em hy ci nhiu em nh
------------[G]----------------V em mi l nim hnh phc
--------------[C]
Ca anh m thi
CHIEC LA DAU TIEN
[G]..........................[D]
Sm thc gic cht nghe ma ng
[Bm]......................[Em]
Thy chic l rng ri bn thm
[C].................[G]

L a vng mi khi no
[D]...........................[G]
L xanh i u v u
[G].......................[D]
C thiu n ngi bn dng sng
[Bm]..........................[Em]
Ngc mt thy ma ng v
[C]........................[G]
m chic l rng cui chn i
[D].................................[G]
Bng dng ht vu v m thi
[Em]..................[Bm]
Hi chic l no bay v tri
[C]..............[G]
C gi li vi ti
[Em]...................[Bm]
Hy gi ly dm ti n ci
......[C]................[G]
V c tin con ngi
Sm thc gic cht nghe ma ng
a nc mt v tay em gy
m l rt rng cui chn i
L xanh, c phai nh i em
Hi th gii ngy mai v u
Ct ting ht vi ni su
Tin chic l v ni xa vi
Bng dng ht vu v m thi
Hi chic l no bay v tri
C gi li vi ti
Hy gi ly dm ti n ci
V c tin con ngi

[C].................................................[Bm]
Bay bay tht xa tht xa m my en kia
.....[D]....................[G]
yn gic mng lnh
Em
M cho ngy sau cn xanh mi
[C]..........................................[D]
M em ngy mai bnh yn nh l
Hi chic l no bay v tri
Ch ngi ngng vi ti
Hy gi ly dm ti n ci
V c tin con ngi
Hi chic l no bay v tri
C gi li vi ti
Hy gi ly dm ti n ci
V c tin con ngi.
CHIM SAO NGAY XUA
Ngy [D]xa em nh chim so
sng v t hay mng m nhiu
Nhn [F#m]em i qua cui xm
ln tc [Em]my bay m ng [A7]hng ...
Chiu [D]nay theo em anh
bc bn [Em]em trn con ng lng
Nhn [A7]em anh nh mun ni
ny c b kia ch anh i [D]cng ... ... ...
[D]hay ! Anh ny k gh ngi ta i [A7]v
i [Bm]v thi k ngi [A7]ta .....
C [Em]sao anh vi theo sau khi ngonh [A7]li
gp [Em]nhau em thn [A7]thng ...

Em [D]i ! ng v cn xa anh a [A7]v


a [Bm]v anh chng tnh [A7]cng ...
L [Em]mai em c ly chng
anh xin lm [Bm]ngi lm [A7]ngi a sao qua
[D]sng ...
Thi [D]gian tri i nhanh qu
ting yu ti cha kp xp vn
Mt ngy [F#m]kia ly tre cui xm
chng thy [Em]em chiu nay i [A7]v ...
Hi [D]ra mi hay chim so sang [Em]sng
so i ly chng
Cn [A7]u nhng chiu theo bc
gi ch c anh l loi i [D]v ...
Ai [D]em con sao sang sng cho con [A7]so
s [Bm]lng bay [A7]xa ...
So [Em]bay b li mnh ta
b v mt [A7]no xa [Em]xm i [A7]v ...
So [D]i ! By gi ngi y ch ai ai [A7]ch
Thi [Bm]ri ht i ht [A7]trng ...
Trch [Em]cho s kip bt bo t duyn chng [Bm]ng
th [A7]nh nhn so sang [D]sng
CHO EM MOT NGAY
[Am]Cho em mt [E7]ngy, mt ngy [Am]thi
[Am/C]Mt ngy khng khc khoi ch [G]i
[E]Mt ngy khng ma ri, ma ri bun ti
Mt ngy khng t ti heo [E7]may
[Am]Cho em mt [E7]ngy, mt ngy [Am]thi
[Am/C]Mt ngy khng c m vi [G]vi
[E]Mt ngy i chn, i chn khng mt mi
[E7]ng v khng c l thu [Am]ri

[Am]L mt ngy anh [F]n khng tr hn cng


[Am]em[G]/[Am]
[Am]Mt n hn say [F]m sau nhng li u
[Am]tin[G]/[F]
Ngy ma ng m [Dm]p trong vng [Am]tay anh nng
nn
[E7]Mt ngy cho em, cho em mt ngy du [G]dng[Am]
[Am]L mt ngy anh [F]n nh c nguyn ca
[Am]em[G]/[Am]
[Am]Mt ngy ma reo [F]ht nh ting ci ca
[Am]anh[G]/[F]
Ngy ma ng m [Dm]p trong vng tay anh nng
[Am]nn
[E7]Mt ngy cho em, cho em mt ngy du [Am]dng
CO BE MUA DONG
__________Am____Em______F___________C__
tung con gio khe vo tinh, chiec la lia canh, roi xuong long
duong
_____________Am______Em___F___________G
ngoi nhat chiec la toi nho' ve`, co be' dang iu cua toi
_________ Am_______Em_____F_________________C
mua dong den, em van cuoi, em uoc nguyen la`, bong
tuyet ngoai troi
___________Am________E m _______F_____________E7 (G)
de duoc bay mai len thieng duong, mt thien duong tuyet
roi
PRE-CHORUS
Am__________Em_________F_______C____
tuyet chang co dau em oi, chi co toi ben canh em thoi
_________Am _______Em_____________F__________G

mua dong den, se khien em se lanh, dung lo.. vi` con toi
day
CHORUS
C __________G___________ Am ________Em
buoc cung voi nhau, duoi con mua phun rat lau
______F________C________Dm____________G
toi nhin em, em do mat, em ko noi khien cho long toi boi
hoi
C___________G_________Am ______________Em
trong ngan mat em thay lung linh muon ngan tuyet roi
________F___________G_________ Am
mot mua dong, em dung do... mot mua dong em dem
CO GAI DEN TU HOM QUA
V ri ta ha (C) s quay tr li (Am)
vo mt ngy mai (Em) nh hai ngoi bn (F)
mt ngy (G) qun tt c (Em)
li nh v nhau (Am)
cng nm thng (F) cn u th (C)
v ngy hm nay (C) anh nh a tr,(Am)
ca ngy hm qua Em) xa xi tm v (F)
li th (G) ta nh nh la (Em) soi m lng anh(Am)
nh chnh em (Dm) c gi(G) n t hm qua(Am)
Tnh yu gi tri xa (C) d m li (Am)
V nu thuc v (Em) nhau em s tr li (F)
v Anh uc thy (Dm) hoa ri nh cn ma ( (G)
ti thm nhng (C) con ng
Dung nh l vn th (C) em khng tr li(Am)
mi mi l nh th (Em) anh khng tr li (F)
dng thi gian tri (Dm )nh nh sao bng (G)
trong khonh khc (E9) qua chng ta (Am)

nhiu nm xa hnh phc (F) anh mun bn em (G)


cuc i ny d ngn (E9) ni nh qu di (Am)
v cgn ln (Dm) mong b li (G)
nh ngy (C) hm qua
CON DUONG MAU XANH
Ny ngi yu(C) xin quay mt i
ht(G) yu thng lu ri(C)
Ny ngi yu(F) em i v i
Nhng xin em(G) ng hn trch ti (C)
V(F) gi y, tri tim gi lnh(G)
Nhn git ma(C) bay trong chiu thu
Kh xa(G) mi son phai nht(C)
Nhn git ma(F) bay trong chiu thu
Cho ai(G) lng thm nt tan(C)
V(F) gi y ti v em chia tay(G)
Ngi yu hi(C) vy tay bit ly
Em c n(G) trn con ng di(Am)
Git nc mt(C) hy lau tht kh
V khng mun(Am) thy em u su(Em)
Ti mong em t nay(F)
Hy xa ht(G) tm t bun vng
Ngi yu hi(C) vy tay bit ly
Em thnh thang(G) trn con ng tnh(Am)
Git nc mt(C) hy lau tht kh
Tnh yu (Am) tan theo my tri(Em)
Ti(F) mong em t nay
Nhn li con(F) ng em i trn(G) y mu xanh(C)
CON DUONG MUA
[Em]-----[D]------------[C]--------------------[G]--[C]----------[Asus4]----[G]------B7

Nu ngy xa bc i nhanh qua con ng ma th anh


khng gp ngi
[Em]-----[D]------------[C]--------------------[G]--[C]----------[Asus4]---[Em]
Nu ngy xa em nhn anh nhng khng mm ci th anh
khng mng m
<<tt>>
Nu tnh ta chng phi xa khi ang m su th anh
khng au bun
Nu lng anh khng cn yu em hn chnh mnh th anh
qun c em.
K:
---------[G]---------[D]----------[Bm]---------------[Em]
Lm sao ng xa ng in du chn anh mi ngy
---------[C]-------------[D]---------[G]----------------[D]
Lm sao cho lng anh thi gi tn em trong mi gic m
----------[G]---------[D]-------------[Bm]---------------[Em]
Lm sao ma ma thu ng ri thm cho anh nh
thm
---------[C]--------[D]------------[Em]
Lm sao khi thy ma anh khng bun
<<ttu>>
Lm sao qun nim vui nim hnh phc khi anh c
ngi
Lm sao qun li chia tay l em ri trn i mt cay
Lm sao thi ch mong
Lm sao tim anh thi ng m rng ngy mai thy em
quay tr v?
CON DUONG XUA EM DI
Con [Am]ng xa em i
Vng ln mi tc [Dm]th ng [Am]hn dng ti t
Anh lm th Vu-[Dm]Qui
Khch qua ng lng [E7]nghe chuyn tnh ta ghi

Nhng [Am]ma trng Vu-Qui


V ma gi khng [Dm]v chin [Am]trng anh bc i
C nng hoen i [Dm]mi
Ngng theo ng vng [E7]hoe hi cn ai c [Am]tri
DK:
Em [Am]i ! nhn gi ln [C]khi
Lng c trng vi
Mt ngi xa cui tri
Ni [Am]y phin gc canh [Dm]di
E p i [F]li mnh cn nh thng [Am]hoi
Em [Am]i ! mu o phong [C]sng
Mnh c huy hong
c bn tay chnh nng
Dng [Am]hoa, dng ht n [Dm]tnh
Tnh n bao [F]gi
Hi ng xa m [E7]nh
Con [Am]ng xa em i
Thi gian c qun [Dm]g [Am]mn kia vn ghi
Ghi mt m trng [Dm]thanh
Qun bn ng vng [E7]tnh
Ch cn em vi [Am]anh
CON GAI BAY GIO
[Em] Bit yu l ph phng, [C] bit yu l ng ngng
[B7] Sao ta c cm [Em] u m yu
Bit yu l l lng, [C] vit th tnh cho nng
M [B7] sao nng vu v lm [Em] ng
[Em] Bit yu l au bun, [C] bit yu l bit bun
[B7] Sao ta c mi [Em] hoi cn yu

Bit yu nng khng thnh, [C] tri tim ny tan tnh


Th [B7] xin lm ngi in vi [Em] nng
K :
Con [Am] gi by gi thch lm [Em] duyn
Con [B7] gi by gi hay gi [Em] v
Con [Am] gi by gi thch lm [Em] ng
Con [B7] gi by gi qu th [Em]
[Am] Ta bit yu l [Em] kh au,
Ta s yu nng [B7] kip sau
[Am] Xin ging nh mt [Em] gic m
V con gi by gi d [B7] yu v [Em] kh qun
V con gi by gi kh [B7] yu v [Em] d yu
V con gi by gi d [B7] yu v [Em] kh yu
CON TA VOI NONG NAN
[C]Ngy va xinh cho [F]nhng n cn [G]tri qua tim
m [C]m
[F]Cho xn xao qua [Dm]gic m, [E]dy ln i vn
[Am]th.
[C]N trn xinh cho [F]ting ni tha, [G]vang vng vo
i chi [C]chang
[F]cho nng tt cho [Dm]trng rm ln cho [E]va i
chn em n.
Ny [Dm]em ngoan i ,ni [Am]cu tnh, [F]cho thn ta
ti [Am]sinh
[F]C ni kh ni [C]kh thi ,[E]l khin ta vui [Am]ri
[Dm]Em tung tng n [Am]ni ny gi [F]gi v cho l
[C]bay
[F]gn li y ngm [G]nhng hn hoan bn [E]i cn ta
vi nng [Am]nn.

[C]Ngy tht xinh cho [F]mt em huyn, [G]cho cu ca


ngt [C]ting
[F]Em ra i [Dm]nhan sc i, [E]th nn em ng [Am]i.
[C]N trn xinh, cho [F]ting ni tha, [G]c du dng
dng sui [C]ngoan. [F]Cho o mi vut [Dm]ve b vai
,cho [E]tnh nng nng m i.
Ny [Dm]em ngoan i hy [Am]ra nhn, [F]cy xanh ln
ting [Am]y, [F]gi ni vi [C]l non [E]rng mt em
trong [Am]ngn.
[Dm]Em tung tng n [Am]ni ny gi [F]gi v cho l
[C]bay,
[F]ngi li y ngm [G]nhng hn hoan bn [E]i, cn
ta vi nng [Am]nn!
CUOC DOI SINH VIEN
Cuc [Am]i anh sinh [C]vin, tng tin ch v [Am]tnh,
ngi yu n i hi nhiu
Khng c cho [Dm]em nn anh nh hn [Am]kht, hn
rng nm nm [E7]na l anh s c [Am]tin
Hc hnh chi ni y sut ngy ch rc ch, li thm ci
bnh ng ngy
n lc i thi anh phao bi ra giy, lm phao t ti qun
nh cha bin th gng hc hnh thnh ti ri sau c
vic m lm, c
gng ln con, khng ua i chng n hc hnh tuy gian
kh ri sau c vic lm
Chiu chiu i n cm su thng ngi mt bn dnh nhau
ming tht mng to, cm chy cm kh lm khi cn cm
nt m con vn chn ht v thng ba m ngho.
Hc hnh sau 5 nm trn tay mt mnh bng ng u l
mnh bng tha, khng c phong bao khng ai nhn con
ht, cuc i sao chua xt, tin i hi l tin.

Tr li qu yu xa nhng khng gp c nng hi ra b


nng bo rng n ch yu anh, n yu thng cha khc,
hi v sao th bc, v cha n lm tin.
Tm vic anh lang thang,may gp c thng bn, ngy
xa n cng phng, n ci Spacy a anh v nh n
bo rng sau hm l anh c vic lm
Cuc i tht ch tru,, khi gp v thng ny th ra li
l nng, bo tt hn xa khng en gy nh trc v t
sau hm l anh mt vic lm.
T ngy em sang ngang, ly c thng chng giu, l
em thch nh lu, cm tm chim quay em n ngy ba
ba cn anh th i rch m tm sut c ngy.
Gp li em yu xa thy cuc i tht bun ngi ta sng
ch v tin, anh quyt i bun mong cuc i i khc,
ng u qun gian c la anh ly ht tin
Mt chiu ra sn ga trn lt mt thng gi ng u n l
bi i n rt dao ra cho anh vi ba nht cuc i anh tan
nt gi y bit lm g
Ri t sau 5 nm mt m qe mt gi li thm ci so
u,i rch b v, gc bn b Hon Kim v thn Kim
Quy n bo anh hy nh .
Tnh dy sau cn m, ng mnh c ph h lng anh
thy tht rn rng, bi th cho nn anh em giy i bn
v lm con in ton ng u trng s lin
Cuc i anh ln tin ly c ngi v hin, cng anh
trang tri n nm, sm ci Dylan anh i lm giu c cuc
i anh th t nh gic m hng
DA LAT HOANG HON
Lng nghe chiu [C] xung thnh ph mng m [C7]
Mu [Am]lam tm Lt sng ph[G] m
Tng [F]i i trn ph[G] vng
Bc chn [D7]em gia khng gian, hong hn thua mn
[G]m.

ng trn trin dc nhn xung i thng


Hng cy thm mu n ln ph phng
Gi y hi sng gi but
Bit ai thng bc c liu
Ngi i trong sng[C] ri.
Lt i, c [F]nghe chng Cam Ly
khc[C] tnh u dang d
m xung Than Th vang cung [Am]hn,
thm st se tm[G] hn
Ngi i trong bng c [D7]n.
Khch du tm n thnh ph ngn th
Nht hoa thy lng bun khng bn b
Gn nhau, xa nhau my ni
Hi qu hng x sng ri
Lt i, Lt [C] i!
DAT NUOC
t nc [Em] ti thon [Cm] th git n bu,
Nghe du ni [Gm7] au ca [Cm] m
Ba ln tin [Fm] con i, hai [Gm7] ln khc thm lng
[Cm] l,
Cc anh khng v [Gm7] mnh m lng [Cm] im..
t nc [Em] ti, t nc [Gm7] ti, t nc [Cm] ti !
T thu cn nm [Gm7] ni,
Sng chn bo [Cm] ging, chiu ngn nng la
Lao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao,
Lao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao.
Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] i !

Xin ht v [Gm7] M T Quc [Cm] i, [Gm7] sut i lam


[Cm] l..
Thng [Em] ly tre [Cm] lng bi du bn nc,
Yu trn tnh [Gm7] i mui mn gng [Cm] cay..
Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] i !
Xin ht v [Gm7] M T quc [Cm] i, [Gm7] my ma
khng [Cm] ng
Ngn [Em] bc qun [Cm] th pha Nam pha Bc
Vai m li [Gm7] gy gnh go nui [Cm] con.
2.
t nc [Em] ti thon [Cm] th git n bu,
Nghe du ni [Gm7] au ca [Cm] m
Ba ln tin [Fm] con i, hai [Gm7] ln khc thm lng
[Cm] l,
Cc anh khng v [Gm7] mnh m lng [Cm] im..
t nc [Em] ti, t nc [Gm7] ti, t nc [Cm] ti !
T thu cn nm [Gm7] ni,
Sng chn bo [Cm] ging, chiu ngn nng la
Lao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao,
Lao xao tra [Gm7] h mt ging ca [Cm] dao.
Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] i
Xin ht v [Gm7] M T Quc [Cm] i, [Gm7] to tn
chung [Cm] thy
Nh [Em] nhng cu [Cm] h lng trong ting so
m li dt [Gm7] du ting m ru [Cm] con
Xin ht v [Gm7] ngi t nc [Cm] i
Xin ht v [Gm7] M T Quc [Cm] i.. [Gm7] vn cn
gian [Cm] kh
Ht [Em] thc chia [Cm] u du no du i

Ta vn vn [Gm7] tnh ng ngt cng [Cm] vui..


t nc [Em] ti, t nc [Gm7] ti, t nc [Cm] ti !
Sng [Gm7] ngi mun [Cm] thu khi [Gm7] trng vo
ca s i [Cm] th...
[Gm7] . .. [Cm]
DEM BUON TINH LE
(sng tc khong nm 1968)
Nhp 4/4 iu Bolro Hp m r th
1.
Am
C
Am
lu ri i la cch i ni t duyn xa cn hay mt
Dm
E7
Am
Mi trng i em ti cn hc na hay ra i t no
E7
Am
Ngy xa ta hay n du nhau i trn con ng l loi
Dm
Am
My nm qua ri em anh khng gp na
F
E7
Am
Bao yu thng v nh anh xin chp nn th vo nhng
m bun
ip khc
Am
F
Ma ma ri tng m
C
Dm
Ma trin min trn n khuya
E7
Am
Lng ai thng nh v bin

Dm
Am
Anh ra i ngy
F
Ta nhn nhau mt hoen su
E7
Khng ni nn cu gi t
Am
F
Mong anh mong lm sao
C
Dm
Cho tnh duyn khng nht phai
E7
Am
Theo nm thng thong qua mau
Dm
Am
Yu, yu em nhiu lm
F
Nhng tnh ta vn khng thnh
E7
Am
Khi ni sng cn iu linh
2.

Am

Am
phng ny vui kip sng chinh nhn nhng khng
qun dt m c
Dm
E7
c ngy nao qu hng tn chinh chin cho t duyn
m thm
Am
mu
E7
Am
V phng em i c g vui xin bin th v cho anh
Dm
Am
Nh thng vi y, m nay trn n vng

F
E7
Thng em anh thng nhiu lm, em i bit cho
chng ... Tnh l
Am
m bun
Female: Am->Dm, C->F, m>Gm, E7->A7, F->Bb
DEM THAY TA LA THAC DO
Mt m(Am) bc chn v gc nh(Em)
Cht nh (G) a hoa tng vi (C)
Bn tay (Am) ngt hoa t ph n (Em)
Gi y (G) qun vn xa (C)
Mt hm (Am) bc qua thnh ph (Am) l
Thnh ph (Dm) i ng trc (Am)
i ta(Am) c khi ta l ca (Em)
Ngi ht (G) ca rt t do (C)
Nhiu khi (Am) bng nh tr nh(Em) nh
T nhng (Dm) ph kia ti v (Am)
Ngy xun (Am) bc chn ngi rt (Em) nh
Ma xun (Am) qua bao gi (G)
Nhiu em (C) thy ta l thc (Am)
Tnh ta (F) c khi (E) cn nghe (Am)
Mt m bc chn v gi ch
cht thy vui nh tr th
i ta c khi l dm la,
Mt hm nhm trong vn khuya
Vn khuya a hoa no mi n
i ta c ai va qua

Nhiu khi thy trm ngn nm m


Ti ngh quanh y h nh
i ta ht mang iu mi l
Ti sng rt h
Lng ti c i ln khp ca
Ri bn vt thng ti qu
V em mang li khn nh
B ti ng bn i kia
DEM VU TRUONG
----------[Cm]----------[Eb]
m v trng anh n em
----------------[Bb]-----------------[Gm]
Mnh np vo nhau di hoa n mu.
----------------[Bb]------------------[Gm]
Mnh lt nh theo ting ca ngt ngo
---------------[Cm]
N hn n cho.
-----------[Ab]------[Bb]
Th gian y m say
-------------------[Gm]------[Ab]
Nhng th gian thng ch bai.
------------[Fm]----------------[Gm]
i cn g u ngoi cu v ngha
--------------------------[Cm]
Lc ta bung li vng tay.
------[Cm]---------[Bb]
V trng c em y
-------------[Gm]----------------[Ab]
Rt ly ru y anh ung cho say.
----[Fm]------------[Ab]----------------[G7]
Hi em d vng l m, tng lai no ch.
------[Cm]---------------------[Ab]

Tng m ng vng ma khuya.


------[Cm]------------[Ab]
Tng m v vi c n.
------------[Fm]------------------[Ab]
Em mun khc, anh mun ku ln
------------------------[G7]
Cho nghn ngo di hn.
--------[Cm]---------[Eb]
Anh ngh g khi thy em
--------------[Bb]--------------------[Gm]
Lng l tng m phn son nht nho
--------------[Bb]--------------------[Gm]
Lng l tng m khi bay mt m
---------------[Cm]
Ngi ni v trng.
----------[Bb]------[Gm]
Bit anh cn yu em
---------------[Bb]-------[Gm]
Hay bit sau ny xa nhau.
------------------[Fm]
ng lm kh thm,
----------------[Bb]-------------[Gm]------------[Cm]
ng xem em nh cnh chim hoang bay v m
DI HOC
Hm (C)qua em ti (Am)trng,
m (F)dt tay tng (C)bc... ...
Hm (Am)nay m ln (Em)nng,
mt (F)mnh em ti (C)lp
Hng (Am)rng thm i (Em)vng,
nc (F)sui trong thm (C)th
C (F)xo che (Dm)nng,
rm (F)mt ng em (C)i
Trng ca em be (Am)b,

nm (F)lng gia rng (C)cy... a


C gio em tre (Em)tr,
dy em ht rt (C)hay
Hng (Am)rng chen hng (Em)cm,
c di khe thm (C)th
C xo che (Dm)nng,
rm mt ng em (C)i
DI VE NOI XA
Trong [F] bng m ti [Dm] v, m cuc tnh l [Gm] loi
Bit [C] em v u ma [Gm] h, hi [C] em v u ma
[Dm] ng
Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni
mun [Bb] phin
Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni
[Gm] au
m [F] gi bng mun [Dm] trng i tm cuc tnh [Gm]
xa
L [C] thu v u xo [Gm] xc ng [C] em v y ma
[Dm] ng
Dng [Gm] sng xa tri [Eb] mi vi [F] anh ch cn ni
i [Bb] ch
Gi [Gm] em trong thng [Eb] nh, em [F] i c v ni
[Gm] y
Tm u [Eb] thy bc [F] chn em v ni [Bb] ny
Dng sng [Eb] c vn [F] tri c n anh ngi ni [Gm]
y
V em [Eb] bc [F] i khng cn quay [Bb] v
Mnh anh [Eb] vn gi [F] bng bao nm i v ni [Gm] xa
Trong [F] bng m ti [Dm] v, m cuc tnh l [Gm] loi

Bit [C] em v u ma [Gm] h, hi [C] em v u ma


[Dm] ng
Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni
mun [Bb] phin
Bi [Gm] th xa anh [Eb] vit cho [F] em ch cn ni
[Gm] au
m [F] gi bng mun [Dm] trng i tm cuc tnh [Bb]
xa
L thu [Eb] v u [F] xo xc ng em v y ma [Gm]
ng
Dng sng [Eb] xa tri [F] mi vi anh ch cn ni i
[Bb] ch
Gi em [Eb] trong thng [F] nh, em i c v ni [Gm]
y
Tm u [Eb] thy bc [F] chn em v ni [Bb] ny
Dng sng [Eb] c vn [F] tri c n anh ngi ni [Gm]
y
V em [Eb] bc [F] i khng cn quay [Bb] v
Mnh anh [Eb] vn gi [F] bng bao nm i v ni [Gm] xa
DIEM XUA
(B7)Ma vn ma bay trn tng thp (E7)c
(Em)Di tay em my thu mt xanh (Am)xao
(Em)Nghe l thu ma reo mn gt (B7)nh
ng di hun ht cho mt thm (C)su
(B7)Ma vn hay ma trn hng l (E7)nh
(Em)Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma (Am)qua
(Em)Trn bc chn em m thm l (B7)
Cht hn xanh but cho mnh xt (Em)xa
(Em)Chiu ny cn ma sao em khng (Am)li

Nh mai trong cn au (Em)vi


Lm sao c (Am)nhau hn ln ni (B7)au
Bc chn em xin v mau
(B7)Ma vn hay ma cho i bin (Em)ng
(Em)Lm sao em nh nhng vt chim (Am)di
(Em)Xin hy cho ma qua min t (B7)rng
ngi phiu lng qun mnh lng (Em)du
(B7)Ma vn hay ma cho i bin (Em)ng
(Em)Lm sao em bit bia khng (Am)au
(Em)Xin hy cho ma qua min t (B7)rng
Ngy sau si cng cn c (Em)nhau.
DOI TOI CO DON
iu: Bolero
..............[Am].........................................
i ti c n nn yu ai cng khng duyn
..............[Dm]....................................[Am]
i ti c n nn yu ai cng khng thnh
...............[E]..................................
i ti c n nn yu ai cng d dang
........................................................[E]
Yu ai cng l lng d rng ti chng li chi
i ti c n nn yu ai chng bao lu
Ngy mai y em ln xe hoa bc theo chng
i ti quen c n nn ti chng trch em
..............................................................[Am]
Ti quen ri nhng chuyn dang d t khi mi yu !
......[Am]............................
Ti quen, ti quen ri em

..........................................................[C]
Dang d khi tnh yu khng xy trn bc vng
.......[Dm]........................
Ti quen, ti quen ri em
.........................[E].................................
Em khc lm chi na bn lng g k trng tay
Ti xin, xin chc em ngy mai
Hoa gm ngc ng lun vy quanh em c cuc i
Ring ti, duyn kip lun d dang
.........................................................[Am]
Nn sut i ti vn yu c n nh tnh nhn
i ti c n bao nm qua vn c n
D ai p i nhng ring ti vn lnh lng
Tri cho ti c n bao nhiu ln na y
Ti khng h trch i hay gin i lun i thay.
DUA BE
[C]Trong m mt bn chn[Am] bc
B xu[F] lang thang trn[C] ng
nh mt bun[Am], mt nhoi ca em[Em]
Em rt bun[F] v em khng bit i[G], i v u[Am]
Cuc sng [C] mu sinh [G] ch lm em[Am] qua cn i
tng[Em] ngy
V em [F]khng cha, v em[Am] mt m
Thng au [Dm]vn l au thng[G7]
[C]Em m mt v sao[Am] sng
Dn li[F] em trn ng i[C]
Du bit rng[Am] ch l gic m [Em]
lu ri [F] em khng[G], khng c tnh thng[Am]

Nhn thy[C] ai ai[G] cng u vui[Am] bn m cha[Em]


Git l[F] em tun ri, ha tan [C]vi ni bun
Bc i[G] trong chiu ma[C]
Hy [C]lau kh[G] cuc i em[Am]
Bng tnh thng[F], lng nhn i [G]ca con ngi[C]
V hy [C]lau kh[G] git nc mt[Am] trong lng
em[Em]
Bng tt c [F]tri tim[G] con ngi Vit Nam[C]
EM LA BONG HONG NHO
Em s (G)l ma xun ca m
Em s (D7)l mu nng ca (G)cha
Em n trng hc bao iu (C)l
Mi mm (A7)ci l nhng n (D)hoa.
Trang sch (G)hng nm m mng ng
Em gi (D7)u ln nhng vn (G)th
Em thy mnh l hoa hng (C)nh
Bay gia tri lm mt ngy (G)qua.
Tri mnh mng, t hin (C)ha
Bn chn (D7)em i nh nh
a em vo tnh ngi bao la
Cy c (G)vn by chim lm t
Sng c (D7)ngun t sui chy (G)ra
Tim mi ngi l qu nh (C)nh
Tnh nng (D7)thm nh mt tri (G)xa
EM OI HA NOI PHO
Em [Gm]i, H Ni [Eb]ph, ta cn [D7]em mi hong
[Cm]lan
ta cn [Eb]em mi hoa [Gm]sa ...
Con ng [Gm]vng r ro cn ma [Cm]nh

Ai ch [Bb]ai tc [D7]xa vai [Gm]mm


Ta cn [Gm]em, cy [Bb]bng m ci ma [Gm]ng
Ta cn [Cm]em nc ph m ci ma [Eb]ng
mnh [Gm]trng m ci ma [D]ng ...
Ma ng nm [Eb]y
ting dng [Gm]cm trong cn nh [Gm]
Tan l [Eb]chiu sao [Gm]cn vng ting chung
[D7]ngn
Ta cn [Gm]em, mt [Eb]mu xanh thi [Gm]gian
mt [D7]chiu phai tc [Bb]em bay cht [Eb]nha cht
[Gm]hin ...
Ngi ngh [Gm]s lang [D]thang hoi trn [Eb]ph ...
bng thy [D7]mnh chng nh ni mt con [Gm]ng...
Ta cn [Gm]em hng [Eb]ph c ru [Gm]phong
v [D7]tng mi ngi [Bb]x nghing nao [Eb]nao k
[Gm]nim
Chiu H [Gm]Ty lao [D]xao hoi con [Eb]sng ...
cht hong [D7]hn v t bao [Gm]gi ...
Em [Gm]i H Ni [Eb]ph, ta cn [D7]em mi hong
[Cm]lan
ta cn [Eb]em mi hoa [Gm]sa ...
Con ng [Gm]vng r ro cn ma [Cm]nh
Ai ch [Bb]ai tc [D7]xa vai [Gm]mm ...
GIAC MO CHAPI
ni [Em] y ti [G] thy trn ngn ni cao
C hai [C] ngi, ch c hai [Em] ngi yu [Am] nhau
[Em]
H [Em] sng khng ma [G] ng khng ma nng
ma
C mt [C] ma, ch c mt [Em] ma yu [Am] nhau
[Em] [Am] [C] [Em]

ni [G] y n d trng nhn nh quanh [Am] i


Mt mi tranh [C] ngho mt nh [B7] sn yn vui
ni [G] y h ang sng cuc sng yn [Am] bnh
Ai [Am] ngho cng c cy [Em] n cha [G] pi
Khi rung [Am] ln vi si dy n ong [C] y hn
[B7] ngi [Em] Raglai
i [C] Raglai nhng rng cy ngn ni mang ting [G]
n Cha pi [Em]
Ai [C] yu t do yu rng xanh th ln ni nghe [G] n
Cha pi [Em]
Ti [Am] yu Cha pi khng cn c n, khng [Em] bun,
khng [Em] vui
Ti [Am] nghe Cha pi cht thy nao [C] lng v mt [B7]
gic m, i Cha [Em] pi
[Em] Cha pi [C] , Cha [D] pi, [C] Cha pi, [D] Cha pi, [D] i
Cha pi [Em]
GIAI PHONG QUAN
[Bm] on Gii Phng qun mt [F#m] ln [A] ra [Bm] i
L c s chi u [F#m] ngy [G] tr [Bm] v
Ra i ra [D] i bo [G] tn [A] sng [D] ni
Ra i ra [F#] i th [G] cht [F#] ch [Bm] lui
C bay php [D] phi ngi mu Lc [G] Hng
Kn reo vang [D] ting gi dng Lc [F#] Hng
Cng [G] Gii [A] Phng [Bm] qun
Ra [D] i ra i theo [G] hn sng [Bm] ni
Th bao nm [D] xa c [A] bao [F#] gi [Bm] ngui
Di c [G] oai nghim [D] sao [A] vng [D] bay
on [D] qun [A] Vit Nam [D] c [F#] hay
Ngy [D] xa bit bao [F#] v [A] hng [Bm] anh

Quyt v non [G] sng ra [F#m] tay [F#] bao [Bm] ln


Ngy nay on [D] qun ta [A] gng lm [D] sao
Ginh [Bm] quyn t [F#] do hnh [G] phc [A] cho [Bm]
dn
[Bm] on Gii Phng qun mt [F#m] ln [A] ra [Bm] i
D c gian nguy nhng [F#m] lng[G] khng [Bm] n
Ra i ra [D] i bo [G] tn [A] sng [D] ni
Ra i ra [F#] i th [G] cht [F#] ch [Bm] lui
GIOT LE DAI TRANG
Ngy[Am]xa ai l ngc cnh[Dm]vng
Ngy xa ai quyn qu cao[C]sang
[E]Em chnh em ngy xa
[E]c xy i ln[Am]tt nh nhn[E]gian
Ngy [Am]xa ai ting nhc cung[Dm]n
Ngy xa anh ngh s lang[C]thang
[E]Ti chnh ti ngy xa
[E]Cng o bng m ngi p lu[Am]hoa
K:
Ri mt [C]hm ti gp nng
em[Am]ting ht cung[Dm]n
Vi nim yu lai[Am]lng
[Em]Nhng than i qu b[C]bng
Bao[Am]ting ht cung[Dm]n
Ngi chng mng cn ch[E]chn
Nhn[C]i thy lm ph phng
Mn[Am]ting ht cung[Dm]n
Vi nim au d[Am]vng
[Em]Nhng bao ging t lan[C]trn

Ln[Am]gc ta huy[Dm]hong
Xiu theo nc mt[Am]nng
Cn u u l ngc cnh vng
Cn u u quyn qu cao sang
Em chnh em ngy xa
n by gi phiu bt gia trn gian
i ti vn ting nhc cung n
i ti vn ngh s thnh thang
Em, em nh xa ri em khc
Ti thong bun thng ging l i trang.
GIOT SUONG TREN MI MAT
Em [Am] u c bit [C] , lc mt tri [G] sinh ra [Am]
Mt tri [F]l nc mt [C] , sut [Am] mt i m cha [G]
Khi [Am] em ln [C] , n hng [G] n trong tim [Am]
Git sng [C] trn m mt [G]
L cuc tnh [G] , l cuc tnh u tin [Am]
Khi [Am] em ct ting [C] , khc cho i [G] bn mi
[Am]
Bun vui [F] nh cn gi [C] , thang [Am] ngoi tri xa
xi [G]
Khi [Am] ta bng thy [C] tui ngy [G] cng nhiu thm
[Am]
Cn kh [C] dng nc mt [G]
Cn cuc i [G] ,cuc i bun tnh. [Am]
C nhng lc [G] , em ci [Dm] tht bun
Sao [G] em khng khc, cho lng lng nh nhng hn
[Am]
V c [G] nhng lc, ta nhn [Dm] cuc i
Nm vui [G] trong nh mt, cn l bun l bun trn mi
[Am]
Xin [Am] em hy khc [C] nng nn [G] t con tim [Am]

Xn xao [F] dng nc mt [C] , ht [Am] mun phin [G]


trong em
Khi [Am] ta c [C] , n ci [G] trong tim [Am]
Git bun [F] trn mi mt [G]
L mt tri [G] , mt tri du m. [Am]
Git sng trn m mt [G]
L mt tri, mt tri du m. [Am]
HA TRANG
Gi (Am)nng!
Trn vai em (Dm)gy, ng xa o bay
Nng qua mt bun, lng hoa bm (E7)say
Li em i v, tri khng c (Dm)my
ng i sut (E7)ma, n ng ln thp (C)y
Gi (Am)nng!
Cho cn m (Dm)chiu, nhiu hoa trng bay
Cho tay em di, g y thm nng (E7)mai
Bc chn em (Am)v, n o anh c (Dm)hay
Gi tn cho (F)nng, cht trn sng (Am)di
Thi xin n (Dm)i
Trong cn m ny, gi ma thu (Am)ti
Ti a em (E7)v
Chn em bc nh, tri bun gi (Am)cao
i xin c (Dm)nhau
Di cho mi sau, nng khng gi (E7)su
o xa d (Am)nhu
Cng xin bc (E7)u, gi mi tn (Am)nhau
Gi (Am)nng!
Cho tc em ci, loi hoa nng (Dm)ri
Nng a em v, min cao gi (E7)bay
o em by gi, m xa no (Dm)my

Gi tn em (F)mi, sut cn m (Am)ny


HAY VE DAY BEN ANH
mt ma [D]thu tn u l vng [Bm]ri khp sn
mnh [G]anh ni y c n lng [A]l
t khi [D]em ra i tng hng [F#m]cy trc sn
dng [G]nh cng xc x i [A]nhieu
ri ma [D]thu i qua khi ma [Bm]ng v
ch [G]mong tin em nhng sao chng [A]thy
ngi [D]yu i em c cn yu [F#m]anh na khng
m [G]sao khng thy mt li cho [A7]nhau
DK:
ngi yu i c [D]bit anh nh em nhiu [Bm]lm
nhng m trong gic [F#m]m tay nm tay nghn
[Bm]ngo
lng hnh phc bit [Em]bao ng rng em cn [F#m]y
n hn trao ngt [D]ngy i tnh yu tuyt [A7]vi
ngi yu i c [D]bit anh nh em nhiu [Bm]lm
bao nm thng [F#m]qua anh vn mong vn [Bm]ch
gi em ang [Em]u hy v y bn [F#m]anh
tnh yu ta thp [A7]ln cho ma xun xanh [D]ngi
HOA SU NHA NANG
m m ngi mi (Am)hng,
mi hoa s nh (Dm)nng
Hng nng hoa tnh (C)i,
m y gi (Am)tn
Nh nng cch gn (Dm)bn,
gin hoa s quanh (Am)tng
Nhn sang trm nh thng (E7)thm,
m ngy mai la (Am)i

Hm qua m bo (Am)ti,
nh hoa s nh (Dm)nng
p tr thm i (C)khch
h hng c bc u (Am)khen
Nh nng hi gim (Dm)ti,
mu hoa thm cha (Am)tn
N hoa cn gi nhy (E7)vng,
chc nng hiu tnh (Am)ti
Nhng m tr (C)su,
em bc qua (Am)cu
Cuc tnh tan theo b (C)du,
bit chng ngy (Dm)mai
Khi ng v gn (E7)nhau,
tnh yu vi phai (Am)mu
m m ngi mi (Am)hng,
mi hoa s b (Dm)bng Hoa tnh yu rng (C)v
Mu tri tm tm th (Am)than. Nh nng vi nh (Dm)ti
tnh thn thit v (Am)vn
Lm sao nng n ph (E7)phng,
tnh ti d (Am)dang.
HOA TRINH NU
Qua mt rng[C] hoang gi ni theo[F] sang gi bi
ng trn[C] vai
Hi cy hoa di l loi bn [G] ng gi l hoa Trinh [C]
N
Hoa [F] Trinh N khng mn [G] m bng nng hng
kiu[C] sa
Hoa u dm khoe [Am] mu cng mt nng Cc vng
[Dm] ti
Hoa khng bn hng thm[C] nh nng D L trong [G]
vn

Nh hoa Trinh N p(G) ta chuyn tnh hai chng[C]


ta... [D7]
Xa tht l xa nh my cho va nh m k m ma
C ng vua tr xut binh qua rng dp qun xm ln
Khi vua ko qun v tnh c gp mt giai nhn
Vua xao xuyn tm hn vi nng v chn hong cung
Truyn cho khp nhn gian em la l n cho nng
Trn ngi cao chn [G] tng hong hu p hn nh [C]
sao
Ti khng phi l [Am] vua nn mng c tht bnh[Dm]
thng
Nh yu mt loi hoa trn vng si bun [C] phin
Loi hoa khng hng sc mu nhng loi hoa bit khp
l ngy [G] th
Ti khng phi l[F] vua nn no bit n xa[G] hoa
Khong ngc ng kiu hoa khng nm gm khng cung[F]
son
Ti [Am] ch l ngi lnh phong[G] trn Thy hoa nh
ngi yu rt[C] xa
Nng nh mt cy l xp trong tay l ng tht m say
Ng i mi dy khp m trng y ci then cung i
Ti nghe thong qua hn mnh va thnh mt qun
vng
Qun vng gia hoa rng lng bng hong nh ngi
thng
V` mong c mai sau khi tan gic nc vua v
Cho giai nhn ngng i ch mt cnh Trinh N thi
HON DA CO DON
(C)C hn c (G)n xa xm.
(Am)ng c (Em)sao mt mnh.

(F)Phi chng cng (C)tht tnh?


(F)Ho nim au vi (G)ta.
(C)C ch gi bay (G)ngang qua.
(Am)Kh nh vut mt (Em)tm hn mnh
(F)Ny cu trai (C)tht tnh!
(F)Bun lm (G)chi hi (C)em?
C git nc ri trn mi,
Kh nh thm xt xa trong lng.
Hnh nh nc cng bit rng:
"Nng xa cch ta ..."
i git nc au thng kia i !!!
Ch vi khc khin ta thm bun,
V ta cng bit rng:
"Nng xa cch ta...."
Khi ngi n quay lng ra i.
Du cn cht vn vng trong lng.
Th ngi yu i ta bit rng:
"Nng xa cch ta ..."
Ta m mt cht au thng thi.
Du thm kn mi trong tm hn
V ngi yu i ta bit rng:
"Nng s qun mt ta ... "
HONG DAM DAU
Trn [A] cnh cao chim ht [F#m] mi em [D] chi gia
vn xun [E7]
Bao [Bm] bn thn lp l gi em [E7] tung tng sn nh
[A]
bng [F#m] vi cu, nhy dy [Bm] bn bi trn
tm [E7]
i hp dn [Bm] tuyt vi [C#m] nhng m [E] em hng
dm u [A]

Hng dm u [A], em cn phi hc bi [F#m]


Hng dm u [Bm] , em cn [E] phi lm bi [A]
Sao kh gh [F#m] !Mai mnh phi n bi [Bm]
Hng dm u [E7] , hng dm u [A]
HUONG THAM
Khung ca s (Em) hai nh cui ph(Am)
Chng hiu v sao (B7) khng khp bao gi. (Em)
i bn ngy xa (Am) hc chung mt lp(C)
Cy bi sau nh (D) ngan ngt hng a (G)
Giu mt chm hoa(Am) trong chic khn tay (Em)
C b ngp ngng (Am) sang nh hng xm(C)
Bn y c ngi (Em) ngy mai ra trn, (D)
Bn y c ngi (B7) ngy mai i xa(Em)
No ai (C) mt ln dm ni (Em)
Hng bi thm (C) cho lng bi ri (Am)
C b nh(F) chm hoa lng l. (Em)
Nh hng thm (D) ni h tnh yu (G)
Hai ngi chia tay(Am) sao chng ni iu chi (Em)
M hng thm (G) theo mi bc ngi i (Em)
Hai ngi chia tay (Am) sao chng ni mt li (D)
M hng thm (B7) vng vn mi ngi i! (Em)
HUYEN THOAI ME
[Am] m chong [Em] n ngi nh [Dm] li
Tng cu [G] chuyn [Em] ngy [Am] xa.
M v [C] ng di [Dm] ma
Che n con nm [Am] ng
Canh tng [G] bc chn [Dm] th.
M ngi [Em] di [Dm] cn [G] ma.
M li [Dm] qua con [C] sui,

Di ma [Am] bom khng [Em] ngi


M nh [G] nhng a [Dm] li,
Tin con [G] qua [F] ni [Dm] i.
[Dm] M [F] chm [Am] trong [Dm] m [C] ti,
[Dm] Gi [G] ma [Am] tc [F] che [Dm] li [F] con
[E7] i.
[Am] m chong [G] n ngi nh [Dm] li
Tng cu [G] chuyn [Em] ngy [Am] xa.
M v [C] ng di [Dm] ma,
Che tng cn nh [Am] nh
Xo sch [G] vt con [Dm] v
M ngi [Em] di [Dm] cn [G] ma
M l [C] gi un [Dm] quanh,
Trn i con thm [Am] lng
Trong cu [G] ht thanh [Dm] bnh.
M lm [Em] gi [Dm] mong [G] manh.
M l [C] nc cha [Dm] chan,
Tri dm con phin [Am] mun
Cho i [G] mi trong [Dm] lnh
M chm [Em] di [Dm] gian [G] nan.
LA DO
Gp [Em] em trn cao lng [G] gi.
Rng Trng [Am] Sn o [C] o [B] l [Em] .
Em [Am] ng ng [C] bn [Em] ng
Nh qu [G] hng vai o [F#] bc [G] qung [C] sng
[B] trng.
on [Em] qun vn i v i [G] v
Bi Trng [Am] Sn nho [C] trong [D] tri [Em] [B]
la.

Cho [C] em! Em [D] gi tin [C]


i em [D] gi tin [C] phng.
[Am] Hn gp [Em] nh [C] gia
Cho [C] em! Em [D] gi tin [C]
i em [D] gi tin [C] phng.
[Am] Hn gp [Em] nh [C] gia

phng!
Si [B] Gn!
phng!
Si [B] Gn.

LA THU DO THI
-----im lng--------------Dm------------------------F-----------------Th trc Hng gi thm ti, nhm ngy thi sp ti.
-----Am----------Dm-----------------------------------------------Nn ti cha tr li
----------------------Dm------------------Bb----------------------Hm nay xong ht ri, tnh bn sng trong ti.
-----------------A7----->Dm----------------------------------------Th ny thay cu ni.
------Bb--------------------------------Dm------------------------Hng i bn mnh chung lp chung vui
-------C-------------------------------F------------------------Thi gian vng son ngn ngi qua ri
--------A7--------------------C-------------------F---------------Bt nghin mn n khng vay, ch tr cho thy
------------------A7------------------Dm--------------------------Mi nm hao giy, vit mn bn tay.
--------C-------------------Dm-----------------------------------Hm qua do ph gp Huyn
-----------------------------F---------------------------------bn chng vng tay u ym,
--------C-----------------------A7-------------------------------thy mnh nng v chng quen
------Gm-----------------------------C---------------------------Tnh i nh duyn chng ln i
----------------------------A7------------------A7----------------Ngn ngun u phi do ti, n sao ngi hi ?

----------Bb---------C----------------F---------------------------ng ph ma bay, bay trng u


-------Dm-------------------Bb------------------------------------Cn chn ly bi cha ht su
------------------A7-----------Dm---------------------------------Nh chiu ma , ma ngu
-----------------------C--------Dm-------------------------------ng khuya hun ht ng su
----------------A7------------------Dm----------------------------Mnh ba bn a tm s m thu.
--------------------------------------------------------------Th vit cn nhiu nhng thi
--------------------------------------------------------------Ngy gp nhau s ni thm tm t cn di
--------------------------------------------------------------Trng ln cao s tn, tnh bn vn bao la,
--------------------------------------------------------------nh rng cy thm l.
--------------------------------------------------------------Bn i li thnh xin chc cho anh
--------------------------------------------------------------ng my, nhiu may t ri yn lnh
--------------------------------------------------------------Ch nghin giy mng mc xanh
--------------------------------------------------------------Gi c chn tnh, nh khu bu chnh,
--------------------------------------------------------------bc cu v anh.
LA XANH
[G] L [D] cn [G] xanh nh anh ang [D] cn [G] tr
[Am] L trn [D] cnh nh anh trong ton [G] dn
Gi rung cy cnh l tng b ng u [Am] vui
Anh trai [C] lng c [D] i chin dch ma [G] xun

Anh l l trn cnh ngi chi gi [G] ma


Anh l [Am ] trai phi [D] ra chin trn phen [G] ny
[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma ng [G] vin
[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma xun [D] mi
[C] Gi l [G] reo [C] gi l [G] reo
[C] Ka bng [G] treo cng trong [D] lng
[G] i [D] u [G] qun . [G] i [D] u [Em] qun
[Em] Tt c [G] cho tin [D] tuyn
[Am] Mau ln i
[D] Hi cc anh trai [G] lng
[G] L [D] cn [G] xanh nh bao anh [D] cn [G] tr
[Am] Sc oai [D] hng ang cng trong ton [G] thn
Ng ln cy mu l ti y tri [Am] xanh
Anh trai [C] lng vn [D] vng gia nh lm [G] chi
Ra tuyn tuyn thi ti cng nhau git [G] Ty
Em ch [Am] anh vi [D] bao chin cng ly [G] lng
[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma ng [G] vin
[G] i [D] u [G] qun ! i trong [C] ma xun [D] mi
[C] Gi l [G] reo [C] gi l [G] reo
[C] Ka bng [G] treo cng trong [D] lng
[G] i [D] u [G] qun . [G] i [D] u [Em] qun
[Em] Tt c [G] cho tin [D] tuyn
[Am] Mau ln i
[D] Hi cc anh trai [G] lng
LANG THANG
[Am] Lang thang trong chiu ma [C] ri
Nghe lng sao [Dm] nc n bi hi [Am]
Nh ru [F] ta vo gic m
Bao l kh [G] ri ma thu ti[C]
Nh sao l nh sao nh [Am]
Nhng thng ngy [G] bn nhau bao m m [C]
Nh [Am] sao l nh [Dm] i hnh phc [G]
L th y vui bit bao [E7]

Lang thang [Am] trn ng ma ri [C]


Tin rng anh [Dm] c ngy tr li [Am]
[F] Em khng tin rng chia tay
Em vn nghe [G] tim mnh m say [C]
Ni phng tri y v anh [Am]
i thng ngy [G] yu nhau xa ri [C]
Co' [Am] bao gi anh [Dm] thong giy pht [E7]
Anh nh n vui bit bao nhiu [Am]
bao gi [Am] tri ma ngt ngy [Dm]
Em p xe [G] mnh em vng quay
Trn ng xa [F] gi sao vng tanh
Bng nghe lng hiu qunh [E7]
Anh gi y [Am] ta nh cnh chim bay [Dm]
Phiu bt bay [G] v phng tri nao
Ta lm sao [F] lm sao c nhau [G]
Em bit lm sao [Am]
LAU DAI TINH AI
Anh s v em lm th tnh [C]i. [C]/[B] [Am]
Anh s gom [F]my kt hnh lu [G7]i. [C]
i ch [G7]mt m trng no [C]ti,
i chiu [C7]vng hn ln ln [F]tc,
i mt [Dm]ln khng gian i [Em]mi,
n hai [D7]/[D#]a chng ta m [Dm]thi... [G7]
Tinh t tri cao thnh vng min [C]sng. [C]/[B] [Am]
Khai l ng [F]quang v tr chong [G7]n. [C]
Hong hu [G7]v cao sang quyn [C]qu,
p n [C7]ci qun vng va [F],
v lu [Dm]i mang tn Tnh [Em]i
n hai [G7]a chng ta m [C]thi... [Fm]
.K.:
Em [C7]i lu i tnh [F]i

chc khng c trn trn [Em]gian,


Anh a em vo bng [Dm]ting ht
chp [A7]i cnh nhung thin [Dm]thn.
Em [C7]i lu i tnh [F]i
sng trong nh tinh cu [Em]xa
cho nn cho d nghn nm [D]qua,
cn vn vng i hn [G7]hoa.
Anh kt lu hoa bng th tnh i,
cho mt em xanh n tn mun i.
Chuyn tnh mnh cha nghe la di,
li hn u cha i vo ti,
th lu i mang tn Tnh i,
n hai [G7]a chng ta m [C]thi...
LINH XA NHA
Am..........................
Ti c ngi em, tui mng va trn,
Am.......................Dm......................Am
v chinh chin ngc xui, t v hn h.
G.................................C
Ni ph c by gi em c cn,
Em............................................................Am
nhn hoa ri cui ng ri bun ring cho mnh khng!
Am......................................................
Thng qu l thng! k nim tht nhiu,
Am...............Dm.........................Am
v yu qu l yu! o mu chiu hn h.
G.............................................C
Phng bit by gi ma gi nhiu,
Em........................................................Am
ng trn chn gt nh cy nh ai n a v !

K:
Dm..............................Am
c th em hay hn hay di,
C....................................Am
trch ti yu tay sng hn nng.
G......................................Dm
V sao yu sa trng him nguy,
Em.................................................Am
hn ph phng vi bao chiu lang thang!
Am.............................................
Xa qu ngi i! k nim ngc ng,
Am....................Dm.........................Am
vng tay m b mi, mt nhn tht m .
G................................................C
Nhng thp sng ang cn say mu th,
Em.............................................Am
hn em khi t tri n y hoa c ti v...
LO HEN
(Em) (A) (D) (B7) (Em)
Con c (Em)nh ngun (A)ngc v dng sng (D)
con chim nh ngn(C) tm v t m(G),con cuc xa by
(D)ku hoi bn sng(C),
thng em bn y (B7)anh cn ch mong(Em).
Thng em thng tng cu h(A) ngn ng anh sut
canh thu (G)
thng em thng c ht ma (C)ng trn i mt em
su(A)
bao ln ng li nn duyn(D) em thn thng (B7)c hn
ma sau.(Em)
Chiu nay (A)chiu nay (C).... bn kia sng(Em) c ngi
ly chng (G)

c ngi ly chng (C)vui c bn sng (G)m sao


ai(C) lng l xui dng (A)
chiu v bn y bn sng(D) con nhn bun(B7)ng
ngn ch mong.(Em)
Chiu nay.......sng cn ai ngi y ch la ln ng
chiu ny nghe cn gi ng bo rng bun la tr
bng.
LOI TO TINH DE THUONG
Hi[Dm] Ngi Yu[C], em nh ngn nh sao[F]
Bng ln[C] trong mn m lung[Dm] linh p xinh
Nhng[Dm] pht thn tin[C], bn em lng ngt ngy[F]
Tro dng[C] trong lng em, m[dm] m cung si
Mnh yu[Bb] nhau i v yu[C] nhau hoi nh em[F]!
K vai[Bb] bn nhau cng say[C] sa khc nhc
tnh[Dm]
Mnh vui[Bb] m nay v trao [C] nhau tnh m say[F]
Ny em[Bb] yu tnh em[C] ngn li mun ni[A]
Rng: Anh yu em[Dm], yu ngay pht ban u[C]!
Tnh c mnh quen nhau[Am], trong nh mt anh
trao[Dm]
Ny em yu i, yu em nht trn i
V ch mnh em thi[F]
Trong tri[A] tim anh[Dm]
LONG ME
.................[Am]
Lng M bao la nh bin Thi Bnh rt ro ...
.....................[F]...........................[C].........[E7]
Tnh M tha thit nh ging sui hin ngt ngo ...
................[C]........................[F]....[Dm]
Li M m i nh ng la chiu r ro ...

.......................[C]....................[E7]
Ting ru bn thm trng t soi bng M yu ...
........................[Am]
Lng M thng con nh vng trng trn ma thu ...
.....................[F].....................[C]........[E7]
Tnh M yu mn nh ln gi a mt h ...
....................[C]......................[F]....[Dm]
Li ru man mc m nh so diu dt d ...
...........................[C]........................[E7]......[Am]
Nng ma sm chiu vui cng ting ht tr th ...
...............[F]........................[C]
Thng con thao thc bao m trng ...
....................[Am]..................[F]..........[C]
Con yn gic M hin vui sng bit bao ...
.............[G].....................[Em]
Thng con khuya sm bao thng ngy ...
....................[G].....................[E7].......[Am]
Ln li gieo neo nui con ti ngy ln khn ...
..................[Am]
D cho ma gi khng qun thn gy M hin ...
.........................[F].......................[C].........[E7]
Mt sng hai nng cho bc mi u bun phin ...
.........................[C]...................[F]........[Dm]
Ngy m sm ti vui cng con nh mt nim ...
....................[C]........................[E7]...........[Am]
Ting ru m m m hin nm thng trin min ...
Lng M chan cha trn bao xm lng gn xa
Tnh M dng ti trng ngn ng lng nghe
Li ru xao xuyn ni i sui rng rng tre
Sng ven Thi Bnh im lm khi ting M ru

Mt lng nui nng v v nhng ngy cn th


Mt tnh thng mn m nh ting n li ca
M hin sm ti khuyn nh bao li mn m
Khc ghi bn lng con tr mun bc ng xa
Thng con M ht cu m m,
Run lng th u qun g khi thc trng m
Bao nm nc mt nh sui ngun
Chy vo tim con mi tc cht nh m sng
D ai xa vng trn ng sm chiu v u
D khi ma gi thng ngy trong i b du
D cho phai nng nhng lng thng chng nht mu
Vn mong quay v vui vy di bng m yu.
MAT NAI CHA CHA CHA
iu: Cha cha cha
[D] Mt n hng mt n [Bm] hng tng cho mt [D] nai
Em th ngy bc [Em] i trn con ng [A] v
[D] Mt n hng mt n [Bm] hng tng cho mt [D] nai
Trng xinh xinh em tht [Em] tha mu o trng [A] tinh
Mi c hm [D] no em cn th [Em] ngy
[A] Bc trn con [D] ng quen thuc ti [A] trng
Th nhng by [D] gi em khn [Em] ln v
ng [D] yu ng [Em] yu ng [A7] yu.....
[D] Tng nhp tng nhp [Bm] tng nhp theo bc [D]
chn
Em tung tng ht [Em] ca trn con ph [A] ny
[D] Th mt ngi mt [Bm] ngi ngi mi thn [D] th
V ngy ngy i [Bm] ch bng em i [A] qua
Mi c hm [D] no em cn ni [Em] y

[A] Th nhng by [D] gi em xa [A] ri


ti mt [D] mnh mi ngi ni [Em] y ch bng [D]
ai
Ai i ai, [A] Ai i ai, [A7] Ai i ai.
K :
Mt nai [D] i xin ng i nh [A] em
Mt nai [D] i xin ng xa cch [A] ti
D cho ngy [Bm] thng c qua i
C nhng phong [G] ba, ti vn ngi mi ni [A7] ny.
Mt nai [D] i xin ng i cha [A] cha
Ht vang [D] ln oh l la cha [A] cha
No ta cng [Bm] bc cha cha cha
No ta cng [G] ht cha cha cha
Cng [Bm] vui ngy thng mng [D] m ....
Rap :
Em xinh ti nh bng nh hoa
Cho ai kia ngt ngy tm hn
Mt ngy nh mt ngy mong
m li v thao thc bng khung
Con tim ai kht khao i ch
Trong ci lng m mi tng t
C b i c b i ! C b c b i ...
....
[Bm] ng i em [D] nh oh la oh cha cha cha
[Bm] Ch anh theo [D] vi oh la oh cha cha cha
ng i em nh ....
MAT TROI BE CON
iu: Surf
[Am] [F] [G] [Am]

Ngoi [Am] kia c c b nhn qua khe nghe ting [G] n


ca [Am] ti
Ngoi [Am] kia c ch b tro cnh me mt xoe [G] trn
lng [Am] nghe
n [Am] ti ht cu [G] g m sao c b [Dm] ci ng
[Am] gh
n [Am] ti ht cu [G] g m sao ch b [Dm] ngi m
[Am] mng
Hnh phc qu n [Dm] s, i ti u c [Am] ng
Tng m c b [E7] ch nh ch tng gic [Am] m
Ngy [Am] xa cng nh b tui cn th ti vn [G]
thng trm [Am] nghe
Nh [Am] bn c anh lnh ri xa qu hay chi [G] n rt
[Am] khuya
n [Am] anh cho [G] ti tri xanh nh c [Dm] m
tui [Am] th
n [Am] anh cho [G] ti dng sng mang cnh [Dm]
bum kht [Am] vng
Tui th i [Dm] qua, gi y ht bn [Am] em,
Tng m ng quanh [E7] ti nhng mt tri b [Am]
con
n [Am] anh cho [G] ti tri xanh nh c [Dm] m
tui [Am] th
n [Am] anh cho [G] ti dng sng mang cnh [Dm]
bum kht [Am] vng
Tui th i [Dm] qua, gi y ht bn [Am] em,
Tng m ng quanh [E7] ti nhng mt tri b [Am]
con
Tri [Am] ma qu em [G] i, bi ca t mt [Dm] ri ,
cn [Am] u .

Tri [Am] ma n bao [G] lu, m sao em vn [Dm]


ch vn [Am] i
Hnh phc qu n [Dm] s, i ti u c [Am] ng ,
Tng m em vn [E7] ch, vn ch i di [Am] ma
.
ME YEU
[G]Sinh con ra trong bao nhiu kh nhc
M [C]ru con yu thng con tha thit ...
[G]Mong cho con lun lun ngoan hin ...
gic[Bm7] m say ...
V n [Em]con th ngy bao yu du
hy [G]sinh cho con bao nhiu tui [Em]i
M [A7] bn con M cho con ln [D]ln ...
[G]Lun bn con khuyn rn con nn ngi
M [C]yu thng con hn yu cuc sng ...
[G]Mong cho con lun lun yu i ...
[Bm7]sng vui ti ...
Tnh [Em]thng cho con bao la bit my ...
Nhng [G]m m con trong tay khc[Em] t vai con
M c [Am]bit con yu m nhiu
D cm [A7]nn nhng con tht lng mun [D7]ni ...
K:
nh sao [G]m cho con sng soi l m yu
Khc ht[C] ru con trong gic m l m yu
M l [A7]cnh chim cho con bay tht xa ...
M si [D7]m cho tm hn con m yu ...
Dt con [G]i qua bao ni au l m yu
Ting con [C]yu gi tn sut i l m yu

M ng [D7]mi ra i cho con m ci ...


i m [G]yu
MONG UOC KI NIEM XUA
iu Slow
Thi gian [C] tri qua mau ch cn li [Am] nhng k
nim
K nim [F] thn yu i s cn nh mi ting thy [C] c
Bn b [E] mn thng i s cn nh [Am] nhng lc
gin hn
ri [F7] mai chia xa lng cht [Em] dng nim thit
tha
Nh [F] bn b, nh [G] mi trng [C] xa
t bn [C] tay ln mi, gi cht ting [Am] nc nghn
ngo
Thi gian [F] sao i mau xin hy ngng [C] tri
D vn [E] mi luyn tic khi [Am] xa ri
Bn b [F7] i, vang u y , cn [Em] ging ni ting
ci
Nhng [Dm] ni nh nim thng [F] gi [G] cho [C]
ai .....!
[F] Nu c c mun trong cuc i [Am] ny [G]
Hy [C] nh c mun cho thi [Em] gian tr li
Cho [F] bao kht vng, am [C] m chy bng
S cn [Fm] mi trong tim mi [Am] ngi
tnh [Dm] yu... c m mi khng [G] phai...
[F] Nu c c mun trong cuc i [Am] ny [G]
Hy [C] nh c mun cho thi [Em] gian tr li
Bn [F] nhau thng ngy, cho [C] nhau nhng hoi nim
n [Fm] ci cn mi lng trn hng [Am] mi, trn b
[Dm] mi
V trong [G] nhng... k nim [C] xa .
MOT COI DI VE

iu SLow
Bao nhiu nm (Em)ri cn mi ra i
i u loanh (Am)quanh cho i mi (Em)mt
Trn hai vai (C)ta i vng nht (Am)nguyt
Ri sut trm (B)nm mt ci i (Em)v
Li no ca (G)cy li no c (Bm)l
Mt chiu ngi (E7)say mt i tht (Am)nh ngy
(Em)qua
Va tn ma (G)xun ri tn ma (C)h
Mt ngy u (D)thu nghe chn nga (B7)v chn
(Em)xa
My che trn u v nng trn vai
(Am)i chn ta i sng cn (Em)li
Con tinh yu (C)thng v tnh cht (Am)gi
Li thy trong (B7)ta hin bng con (Em)ngi
Nghe ma ni (Em)ny li nh ma xa
Ma bay trong (Am)ta bay tng ht (Em)nh
Trm nm v (C)bin cha tng hi (Am)ng
Chng bit ni (B)nao l chn qu (Em)nh
ng chy vng (G)quanh mt vng tiu (Bm)ty
Mt b c (E7)non mt b mng (Am)m ngy (Em)xa
Tng li t (G)dng l li m (C)a
Tng li b (D)sng nghe ra t (B7) sui (Em)khe
Trong khi ta v li nh ta i
i ln non cao i v bin rng
(Am)i tay nhn gian cha tng (Em)lng
Ngn gi hoang (C)vu thi sut xun (Am)th
Hm nay ta (C)say m i ng (Am)mun
sm mai (B7)y li tic xun (Em)th
MOT DOI NGUOI MOT RUNG CAY
iu: Slow

Khi(Dm) ngh v mt i ngi(C)


Ti thng(Am) nh v rng cy(Dm).
Khi(F) ngh v mt rng cy
Ti thng(Am) nh v nhiu ngi(Dm),
Tr trung(F) nh cm hoa hng(Am,
Hn nhin(Dm) nh ngn nh la(G)
Chiu hm(Bb) khi gi v(Am) !
Cy(Dm) mc t thu no(C)
Trn i(Am) ni tht cn kh(Dm),
Cy(F) c hiu v sao
Chim thng(Am) ko v lm t(Dm)
V em(F) nh cm lan mc(Am)
T nhng (Dm) cnh c th (G ) gi kia(Dm) !
V ti (F) vn nh hoi (Am) mt loi cy
Sng (F) gn nhau thn mi thng (Bb)
C mt cy (Am) l c rng
V rng s ln xanh (C) rng gi t qu hng (Am) !
on 2 << hp m tng t nh trn >>
Ai cng chn vic nh nhng,
Gian kh s dnh phn ai ?
Ai cng mt thi tr trai
Cng tng ngh v i mnh
Phi u may nh ri chu ?
Phi u trong c cng nh.
Phi khng em, phi khng anh ?
Chn l thuc v mi ngi
Khng chu sng i nh nhoi !
Xin ht v bn b ti

Nhng ngi sng v mi ngi.


Ngy m canh gi t tri
Rng r nh rng mai n chiu xun.
MOT VONG TRAI DAT
iu Blue
[Em]Tri t c lng [D]l quay
[C]i ta c lng [G]l yu
[Am]Ha yu nhau n [Em]mun i sau
[Am]Ha yu nhau c [B7]trng v sao
Minh Hng:
[Em]Tri t c lng [D]l quay
[Bm]i ta c lng [Em]l xa
[C]Xa nhau khng phi [D]khng hp nhau
Xa [Bm]nhau v bao li [Em]lm
[C]Yu em khng ?
Tim:
[D]Anh yu em, [Bm]yu anh khng ?
Minh Hng:
Tht [Em]em yu anh.
Tim:
Li ni [C] vn in su [Am]vo tm tr ca [D]anh.
Minh Hng:
Mt vng tri [G]t, em ngi [D]y.
Tim:
Anh ngi [Em]y.

Minh Hng:
Bn cnh [Bm]nhau ng nh tht[C] xa
Khng dm [G]nhn, khng ni [Am]g
Dng nh [Am7]chng ta cha tng [D]quen
Tim:
Mt vng tri [G]t.
Minh Hng:
Em ngi [D]y.
Tim:
Em lng [Em]i, anh ngi [Bm]y ngc mt nhn
[C]theo
Khng dm [G]gi tn, [Am]nc mt ri t [D]khe mt
su vo [G]tim.
MUA DONG KHONG LANH
C
G
Anh gp em gia tri ng but gi,
C
G
Am
Mt ta nhn ta quen t lu.
C
G
Em ci ti nh mt tri cui ng,
Em
G
Am
N ci , lm sao anh qun.
Am
G
Ta cch xa mun trng my,
C
Em
Tng dng th gi km ni nh thng.
Am
G
Anh nh em m tng m,
G
G
Am
Lng thm mong thy em trong pht giy!!!

Am
AM
G G
i gp em. i bn em khng ni c cu g.
C
G
Em
Ngi k em sao ma ng thy khng gi lnh!
Am
Am
G
G
Ngy gp em sng m ri gi rt tng cn lnh lng,
G
G
Am
Sao lng anh thy m nng cuc tnh u tin.
Am
Am
G
G
Gi chia ly em quay i che giu b mi l ri,
C
G
E
Ta xa nhau mong n mt ngy gp li,
Am
Am
G
G
Gi chia ly anh xa em nhng s nh em ngi i!!!
C
G
Am
Tri tim anh, tri tim em khng ri xa....
MUA HONG
iu Slow
Tri m [C] nng cho my [Am] hng
My qua [F] mau em nghing [C] su
Cn ma [Em] xung nh hm [F] no em n [C] thm
My m [Am] thm mang gi [G] ln
Ngi ngi [C] trng ma [Am] ngun
i yu [F] thng nghe [C] bun
Ngoi kia [Em] l nh vn [Em] xanh
Ngoi sng [Am] vng nc dng [G] ln hn mun [C]
trng
Nay em [C] khc chiu ma nh [Am] cao
Cn g na [Em] u sng m [Em] lu
Em i [Am] v cu ma t [F] o
ng phng [Dm] bay m khng li [F] vo

Hng cy [Dm] l xanh [G] gn vi [C] nhau


Ngi ngi [C] xung my ngang [Am] u
Mong em [F] qua, bao nhiu [C] chiu
Vng tay [Em] xanh xao [F] nhiu
i thng [C] nm gt chn [Am] mn trn phim [G] du
Ngi ngi [C] xung xin ma [Am] y
Trn hai [F] tay cn au [C] di
Ngi nm [Em] xung nghe ting [Em] ru
Cuc i [Am] c bao [G] lu m [C] hng h
NAM ANH EM TREN MOT CHIEC XE TANG
Nm anh [F] em trn mt chic xe [Dm] tng,
Nh nm bng [Gm] hoa n cng mt [Dm] ci,
Nh nm ngn [F] tay trn mt bn [Dm] tay,
xung [A7] trn l nm ngi nh [Dm] mt ah [C]
h.....
Vo lnh xe tng anh trc anh sau,
Ci nt [F] anh mi ngi mt [Dm] tnh,
Nhng khi [F] ht ta vo cng mt [A] nhp,
Mt ngi [F] au l tt c qun [A] n,
Nm anh [C] em mi a mt [A7] qu,
ln [Gm] xe y l cng mt [Dm] hng,
N my [F] ln l mt d xung [Dm] phong,
Trc qun th l ch [A7] bit c tin [Dm] cng......ah
[C] h....
Nm anh em ta mang nm ci tn
y khi ln [Dm] xe khng cn tn ring [C] na.
Trn thp bo mt ngi sao mu [A7] la,
Nm qu [Gm] tim chung nhp p rn rng,
Mi con [C] ng t nh [F] son,

Mt mu [C] rng xanh bt ngn hy [A7] vng,


Mt [F] ch bay qua u ngn [A] sng,
Mt nim [F] tin quyt [A7] thng trong trn [Dm]
ny.......ah h.....
NGAY DAU TIEN DI HOC
Ngy[C]u tin i hc[Am]
M [F]dt tay n trng[Dm]
Em [Em7]va i va khc[Am]
M [F]d dnh bn em[G] [G7]
Ngy [C]u tin i hc[Am]
Em [F] mt t nht nha[Dm]
C [Em7]v v an i[Am]
Chao i [G] [G7] ! sao thit tha [C]
Ngy [C]u nh th [F],
C gio [Dm7] nh m hin [G]
Em [G]by gi c ng [Dm]
C [Dm7]gio l c Tin [G]
Em [C]by gi khn ln[Dm],
Bng[G] nh v ngy xa[Am]
Ngy [G]u tin i hc [Dm]
M [G7]c cng v v [C]...
Ngy [G]u tin i hc [Dm]
M [G7]c cng v v [C]...
M [G7]c cng v v [F]...
M [Fm] c cng v v [C].
NGAY THO
iu: Rock and Roll
Nhp 4/4
[C]...............................................

Ngy xa em cn b th, tnh rt hay di hay hn.


[F].....................[G7]
Ti hay tru a em khc nh ...
[C]...................................................
Gi y em mi tm, ti trt yu trt thng ri.
[F]....................[Em]...
Nh mi nh mi khi b th ...
[C].................................................
Tnh yu ta tht sng ti sng mi nh nh trng rm
[F].........................[Em]....
trong m thu tri sao lung linh ...
[C]............................................
Tnh yu ta ta cnh chim mi vt bay ti chn tri
[G7].....................[C].....
ni hoa ti v nng ngp trn...
..............[F][G7].............[Em][Am].........[F][G7].........
[C]
Nh mi trong tim...mnh qu hng ...l ni ta
...mt thi th u ...
.............[F]...[G7]............[Em].[Am].........[F][G7].........
[C]....
Bit my yu thng...v lun nhung nh...v ni ta
...mt thi u th
NGO VANG XON XAO
Mt [C]ng vng xn xao nm trong lng ph [Am]ln
Mt ting ni yu [F]thng cho lng thm t [G]vng
Mt m l thu [C]bay rc vng y ng [Am]vng
Mt chm hoa tra [F]nng xn [G]xao c lng [C]ti.
Ti yu [Am]i lm mt bng hoa [F]nng

Ti yu [G]ngi lm ng vng du [C]m


Trong im [Am]lng m li mnh mng [F]lm
Hy ngc [G]nhn ka tri xanh bao [C]la
V[C] nng mi ln cao gi tra h loang[Am] nc
V mun ni vi nhau [F]nn nhn nhau thm[G] lu
Chiu ng vng xn xao[C] c thm by b[Am] gi,
Cng nhy dy khoe o[G] dng hoa ngp hn[C] ti
Khi con[Am] ngi lng yu ng[F] vng
Thm rung[G] ng c ng ngm tri[C] my
Ai [Am] tng mt ln qua ni[F] y
Khi xa [G]ri lng bng thy xn[C] xao.
NGUOI CON GAI VIET NAM DA VANG
Nhp: 4/4
[C]
[C]
[F] [C]
Ngi con gi Vit Nam da vng
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
yu qu hng nh yu ng la chn
[C]
[C]
[F] [C]
Ngi con gi Vit Nam da vng
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
yu qu hng nc mt lng rng
[C]
[C]
[F]
[C]
Ngi con gi Vit Nam da vng
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
yu qu hng nn yu ngi yu km
[C]
[C]
[F]
[C]
Ngi con gi ngi m thanh bnh
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
yu qu hng nh yu mnh
[C]
[F]
[Dm]
[G7]

Em cha thy qu hng thanh bnh


[C]
[F]
[Dm]
[G7]
Em cha thy xa kia Vit Nam
[C]
[F] [Dm]
[G7]
Em cha ht ca dao mt ln
[C] [C]
[G7]
[C]
Em ch c con tim cm hn
[C]
[C]
[F]
[C]
Ngi con gi mt hm qua lng
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
i trong m, m vang m ting sng
[C]
[C]
[F]
[C]
Ngi con gi cht m tim mnh
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
trn da thm, vt mu loang dn
[C]
[C]
[F] [C]
Ngi con gi Vit Nam da vng
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
mang gic m qu hng la kip sng
[C]
[C]
[F] [C]
Ngi con gi Vit Nam da vng
[G7]
[G7]
[G7]
[C]
yu qu hng nay khng cn
[C]
[F]
[Dm]
[G7]
i ci cht au thng v tnh
[C]
[F]
[Dm]
[G7]
i t nc u m ngn nm
[C]
[F]
[Dm]
[G7]
Em n qu hng mt mnh
[C]
[C]
[G7] [C]
Ring ti vn u lo i tm
(Ht nhiu ln)
[C]
[C]
[F] [C]
Ngi con gi Vit Nam da vng.

NGUOI DAN BA HOA DA


Nu ai [Am] tng c nghe
Chuyn tnh yu[C] trn khp th gian [G]
Chc s khng g so snh[Am] lng thy chung[C] tnh
yu T Th [G]
i[Dm] uyn ng xa ang hnh phc[Am] sng trong
t m [C]
Nhng[Dm] bng ngy kia ting st ngang tri [E7]
/on ny tng t on trn,ging lun ch ko phi
tng t/
Ting st kia l c mng
H cng chung huyt thng anh em
Qu chong vng v s phn
Chng trai ct bc ra i
Mang bao nim au nng bng con ng trn nh ni
Trng mong ngi i phng tri xa
Ngi n b ho[C]
Ch chng nghn nm[Dm] nhng ngi [F] khng
quay v [C]
nng sng[Am] ga thn mi mn [E7]
Ngi n b ha[C]
V lng thy chung[Dm] cn st son
Cu chuyn [F] s mi lu truyn[C] n mai sau[E7]
/on ny tng t on trn,/
Nu ai tng c nghe
Chuyn tnh yu trn khp th gian
Chc s khng g so snh lng thy chung tnh yu T Th
Ni phng tri xa chng trai c hay nh ni

Mang tn Vng Phu vn ng i


Ngi n b ho
Ch chng nghn nm nhng ngi khng quay v
nng sng ga thn mi mn
Ngi n b ho
V lng thy chung cn st son
Cu chuyn [F] s mi lu truyn[C] n mai sau[ E7]
n mai sau...[Am].
NGUOI DI NGOAI PHO
Ngi i i ngoi ph(Am), chiu nng tt bn sng(Dm)
Ngi i i ngoi ph(Dm), bng dng xa mt m(Am)
Thnh gh(Em) chiu cng(G) vin
Ngy xa(F), ngy xa(Em), ngy xa ht ri(Am)/
(E7)...
Ngi i i ngoi ph(Am), chiu b ng b v(Dm)
Ngi i i ngoi ph(Dm), my du chn lc loi(Am)
Hnh bng(Em) c ngi yu(G) i
Cn u(F), cn u(Em)/(E7)? Tnh duyn l ri(Am)
<<lng>>!
Thi chia tay nhau t y(Am), nghe nc mt vy
quanh
Bit l yu ng(C), s au thng sut c mt
i(Am),
Nhng(G) my khi tnh u(Em), kt thnh duyn mong
c(C)
My khi tnh u(Em), kt trn mng u em(Am)
Xin t gi(Am) ng ph trng ma ngu(Dm)
Lm chim bay mi cnh Nc mt m t(Am) t
Thnh ph c(Em) ngi yu xa(Dm)

Cn u(F), cn u(Em)/(E7)? Gi y xin gi t (Am).


NGUOI EM XOM DAO
ngi em xm o
Ngy xa(Dm) ti c ngi yu(F) rt p(Am) xm
o(Dm)
Nhng bui tan( F) trng thng hay tm (Gm) nhau
Xy m c ngy (Am) sau
Nht cnh hoa (Dm )trng
Thit tha ti ci ln( F) trn o (Gm) la xinh mu tm(
Am)
Say sa trao (Gm) nhau k nim pht ban( Am) u
Tnh ta s di (C) lu nh hoa (Am) trng khng phai
(Dm) mu
Mt hm(Dm) ti n tm em(F) t gi(Am) ln
ng(Dm)
Gi li ph phng(F) chuyn i mnh thng(Gm)
mai xa cch ngn (Am)phng
Cuc i sng gi(Dm) chin chinh ni min xa(F)
qua nhng vng xa l qu(Gm)
Qu hng bao la(Am)
nhng chiu ng qun ven rng(C)
Gp hoa trng ngy xa (Am)thng em ni sao cho
va(Dm)
(F) Nhng c ai u (Dm) ng
mt chiu ma lng v(F) gi
ngi em ra (Dm) i
(Gm) khng ni li bit( C) ly
trng xa gi vng (F) bng
xm o ht ch mong (Dm)

i(F) xt thng v(Dm) b


Gic v gieo su(F) nh
mang theo xc em(Dm) th
Bao(Gm) c hn ngy(C) xa
Chuyn vui bun hai(F) a
gi cn ring mnh (Dm) ti
V y(Dm) hoa l c cy(F) cng bun(Am) theo
thng ngy(Dm)
tr li xm o(F) cn u ngi yu(Gm)
i hoang vng u(Am) hiu
Nht cnh hoa (Dm)trng
Xt xa ti ci ln trn(F) nm m xanh c nt(Am)
Em i em i(Gm)
Nh hoi nh nhau mun i(C)
V chinh chin ngc xui(F) nn em cch xa ti
ri(Dm)
NGUOI RA DI VI DAU
[Dm] Lng thm mt [Bb] mnh ong m [C] bao nhiu
u [A7] su
[Dm] i ch mt [Bb] ngi nay [F] xa i v
[Am7] u
[Dm] Yu nhau lm [Bb] chi cho [Gm] l trn t [F]
mi
Cho au lng nhau lc chia [A7] ly.
[Dm] Tng ngy tng [Bb] ngy vn ng [C] ta lun bn
[A7] ngi
[Dm] Git mnh ngi [Bb] bun mi bit [F] ta khng
cn [Am7] em
[Dm] Em i v [Bb] sao em n [Gm] nh lng b [F]
anh
[C] Cho anh nhung [Am7] nh em tht [Dm] nhiu.

K :
Ngi ra i v anh mang lm [Bb] l
Hay ti v [C] anh y qu [F] ngho
Chng th [Gm] trao v em c nh lng [C] em lun
c [F] m
Gic m giu [Am7] sang
Ngi ra [Dm] i v anh mang lm [Bb] l
Hay ti v [C] sao em ni [Dm] i
anh [Bb] s khng au [C] bun v yu [Dm] em
anh [F] s khng au [C] bun khi mt [Dm] em.
[Bb] Ngi ni [C] i hi [Dm] ngi
NGUOI TA NOI
C mt [Am] ngi vn [G] yu mt ngi
Vn i [F] ch du [G] cho ngi y khng [C] v
Thng ngy [Am] bun p [G] m k nim
Ht mt [F] mnh, ht [G] cho ni nh ong [G7] y
Ngi ta c [Em] ni ng qu [G] yu
Ngi ta c [Dm] ni ng qu [C] tin
Tnh yu du c cng ch l c [Em] m trong mi cuc
[G] i
ng nn c [Em] gng tm thy [G] nhau
ng nn c [Dm] bc cng ni [C] au
Tnh yu c lc t tm n vi [G7] ta trong m ti c
[C] n
C mt [Am] ngi bc qua bit [G] bao cuc tnh
Ng rng [F] mnh l [G] ngi hnh phc nht trn [C]
i
n mt [Am] ngy bc [G] chn mi mt
Bng nhn [F] li khng [G7] cn ai ng bn [C] ta

NGUOI THAY
Ngi thy [Bm] vn lng l [D] i v [A] sm tra [Bm]
Tng ngy [A] git m hi ri nh trang giy [F#7],
em n [Em] bn b c m
Ri nm thng [Bm] sng di gi ma [A]
Cnh hoa trng [D] vn lung linh [A] trong vn xa
[F#7]
Ngi thy vn lng l i v di ma
Dng i tng ngy qua m m tri mi
Chiu trn ph bao ngi n a
Dng sng vng by gi gi ma
Cn ai nh [G], ai qun [F#7]con xa ....
D nm thng [Bm] v tnh tri mi mi,
c hay [A]bao ma l ri [Bm]
Thy n nh mun ngn tia nng [A]
sng soi bc em trong cuc i [F#7]
Vn [Em]nh nhng khi tri ma ri [Bm]
Vn chic o xa chong [Em]i vai
Thy vn i [G], bun vui lng l [F#7] ...
D nm thng [Bm] v tnh tri mi mi
Tc xanh [A]by gi phai [Bm]
Thy vn ng bn sn trng nm y [A]
Di theo bc em trong cuc i [F#7]
Du [Em]m ht sao tri m nay [Bm]
Du m ht l ma thu ri [A]
Nhng ngn nm [G], lm sao
em m ht [F#7] cng n ngi thy [Bm] ....
NHANH LAN RUNG
V thm thnh ph [Dm] no nc ma xun[Gm] ,

ba l trn lng[A7] mang theo nhnh lan rng[Dm].


C ngi chin s, o vng bi ng xa, [Gm]
i gia dng ngi[A7] qua ph phng ng vui.[Dm]
Nhnh lan rng n[Gm] nhng cnh hoa trng xinh,
[F]
lung linh trong nh nng [A7]hoa ti nh n ci trn
i mi ca anh[Dm].
Nh lc chin u [F]khi dng chn bn b sui vng,
[Dm]
thy nhanh lan rng [Gm]l bng xanh trn cnh
chy[A7] kh, gi ln li ht trong tm t
ngi lnh tr[Gm],
gi ma khng phai tn[A7] loi hoa trng phong lan.
[Dm]
Nhng lc ting sng ac tm im nghe dng sui ht, ly
nhnh lan rng khoe vi nhau khi no
n hoa,
d cho i lnh chinh chin qua nhiu gian kh,
vn hn ngy tr v trn vn bao c m.
V thm thnh ph no nc ma xun ,
ba l trn lng n s nhnh lan rng ,
vi qu bin gii, anh s tng ngi thn,nh mt n ci
qun thng ngy xa xi,
chc anh ngi lnh tr xun n mun th xun i
trong m c,
nh hoa kia vn n bn nhnh lan rng
NHO OI
Ln u [Dm] ta gp nh[C], trong nng[Am] chiu bay
bay[Dm]

Ngp ngng[Dm] ta hi nh[C], nh bo[C] nh khng


tn[F]
th[Dm] nh khng tn[C], by gi[C] quen nh
nh[Am], nh i[Dm]
Ln ny[Dm] ta gp nh[C], trong nng[Am] chiu bay
bay[Dm]
Ngp ngng[Dm] ta hi nh[C], nh bo[C] nh cha
yu[F]
th[Dm] nh cha yu[C], by gi[C] yu nh
nh[Am], nh i[Dm]
Ln ny[Dm], nh quay i[C], khng thm[C] nhn ta
na[Am]
Git su[Dm] ri mt mnh[C], ch cn[Dm] ta mt
mnh[C], nh i [Dm]
Cn g[Dm] u hi nh[C], trong nng[Am] chiu phi
phai[Dm]
K nim[Dm] ta cng nh[C], gi ch[C] l h v[F].
th[Dm] l h v[C], xa ri[C] vn nh hoi[Am], nh
i[Dm].
Tnh c[Dm] ta gp nh[C], trong nng[Am] vng ban
mai[Dm]
Thn thng[Dm] ta hi nh[C], nh bo[C] kh gh i[F]

th[Dm] kh gh i[C], thng ri[C] sao chng


hiu[Am], nh i[Dm]
NHUNG NEO DUONG PHU SA
Thong[Am] trong gi bun bn dng nc[Dm] tri lng
l
Ch [G] mt ngy ti sng nc sng Hu [C]/[G] Giang
xanh c m [E]
Nhp [Am] nh chuyn , a ngi i [Dm] tm ng
tranh u
[Bm7]Ginh li i m no nhng [E7] ngy sau
Sng[Am] dng cun tro nh ngn ting[Dm] ku tht
go
Cng [G] tm ng tranh u xa tan kh [C]/[G] au
mun kip sau[E]
Lng [Am] nghe ting h, thng min qu[Dm] hng
i da dit
[Bm7]Ging h cng thit tha cng [E7] nm thng
Hng cy soi [Am] bng in trn dng sng
Dng sng hiu [F] ht mnh mng bun trng
Trt c [Dm] n trong ci lng
Hn cm [G] dng theo con sng ngn sng vt [C] cao
Du bao[Dm] gian nguy khng sn,[Am] gi trai xng
pha ln ng
Nc [B7] sng qu ti dng tro dng thng nh [E7]
Gt i nc [Am] mt thi ta bit ly
Tnh yu non [F] nc trong tim cn ghi
quyt [Dm] ra i khng nn lng
Tm vng [G] trong tay ta tin nguyn cu [C] nc non
Sc [Dm] son trong tim xa ri
Tui [Am] xun hy sinh cho i
c [B7] mong tng lai rng ngi[E7] t m i[Am]

NHUNG SUY NGHI TRONG ANH


CG
C qua thm mt ngy, mi bit th no l yu
Am
Em
Mt ngy tri qua vi v nhng trong anh rt nhiu iu
F C
Nhng suy ngh trong anh, c ln ln tng pht
F G
C ln theo tng ngy khi anh c m p bn em
C
G
Nhng suy ngh trong anh, gi ang chia lm hai
Am Em
Mt na trong anh tng ngh chng ta s bn nhau trn
i
F C
Nhng nu l mt ngy, em ni li chia tay
Dm G
Anh s th no y, anh sng th no y
C G
Hy cho anh c yu yu em trong tng suy ngh
Am Em
D l tng tng thi nhng anh cng thy vui ri
F
C
ng ni chi em i! tnh yu khng cn ni
Dm
G
Ch cn cm nhn thi anh ngh cng ri
C G

Nhiu khi anh tng m ngi mt mnh ci ngn ng


Am Em
Chng ta s c sng trong ngi nh y tr th
FG
C kh khng em i nu gic m ny xa xi
F
G
C
Th anh xin c gi gic m trong suy ngh anh m
thi
Cn y l on do u (intro) ca bi Nhng Suy Ngh
Trong Anh-(Khc Vit)
NOI BUON HOA PHUONG
Mi nm n (Am)h lng man mc bun,
Chn mi ngy (E7)qua cha chan tnh thng
Ngy mai xa (Am)cch hai a hai (Dm)ni,
Pht gn gi nhau mt (Am)ri
T (E7)t l ht ngi (Am)i!
Ting ve nc (Am)n bun hn ting lng,
bit ai cn (E7)nh n n tnh xa
ng xa in (Am)bng hai a nay (Dm)u,
nhng chiu hn nhau ht (Am)ri,
gi (E7)nh nc tri qua (Am)cu.
Gi bit bn lng (F)i! Thi nay xa cch (C)ri
K nim mnh xin nh (Am)mi,
bun ring mt mnh (Dm)ai ch mong tng m gi
(E7)chic
Mi u hoi ny ai c (Am)hay
Nu ai (Am)tng nht hoa thy bun,
Cm thng c (E7)ni vng xa ngi thng.
Mu hoa phng (Am)thm nh mu con (Dm)tim,

mi ln h thm k (Am)nim
Ngi (E7)xa bit u m (Am)tm.
NOI LONG XA XU
iu: Slowsurf
-------------[Em]-----------------------Mt mnh ni y, nh thng chn qu nh.
--------------[Am]-------------[Em]
Cuc i cng nhn, bao bn b u lo.
---------[Em]---------------[Am]
Ta tm g y gia xa hoa th thnh.
-----------[Am]------------[Em]
vi chn cm cho kp h tan ca
Vng trn n s chn cm vi da c.
bn b quanh ta bao mi min qu xa.
Lu lc v y sng tha phng tng ngy.
vn i i tri theo dng i mu sinh. << tng t >>
K :
------------[Em]--------------------[Am]
Thng m cha ang mong ch con tng h
------------[Am]--------------------[Em]
thng n em th ngy hn nhin ci a
------------[Em]------------------[Am]
ni nh trn v, trng xoa cnh ng xanh
------------[Am]--------------[Em]
mi nh yn m bng hoa mng manh

Mong 1 mai cng dung con s dn qua


cht tin lng bao nm con gi v nh
mong gia nh mnh c sng yn vui
ni lng xa x chng th no ngui.
NOI TOI
.....................[Dm]........[G].................[Dm]
Chiu v thm qu thm ni tc bc ph
........................[Gm].......[Am]............[Dm]
Lng cht bng khung ni i con tr v
...................[G].................[Dm]
Ngy no th di ni yu thng
...................[G].............[A]
Bt con cua ng cho ti vui
.................[Bb]..................[G].....................[A7]
m v Ni gi, gi bnh l da khi chu thm n
.....................[Dm]......[G]...................[Dm]
Gi v thm qu thm li k nim ngy th
..................[Gm]..........[Am]..................[Dm]
Ka hng rau xanh ngy xa ni vun trng
....................[G]..............[Dm]
B ro trc nh gi liu xiu
....................[G].....................[Am]
Khm hoa cc vng bun qunh hiu
........................[C]..............[A7]......................[Dm]
Hng cau thm ni ni xa ri thng qu ngi i
K
[G].....................................[Dm]
H ha...[C]hiu nay thng nh
......[G]...................[Dm]

Nh sao ni ti mt i
..................[G]..............[Dm]
Mt i nui chu thng con
...................[G].......[Dm]
Mt i cho ghe a
.....................[C]
Di du ma nng
........................[Am]......................[Dm]
Tc trng, lng cng thng qu ni i
[G]...............................[Dm]
H h..[C]hiu nay con nh
......[G]...................[Dm]
........[G]................[Dm]
Nh sao ni ti hin ha
....................[G]...............[Bb]
Ni ci mm mm yu thng
...................[G]........[Dm]
Ni ngi tay ngoi ci tru
.........................[C]
Nhc thng Hai nh
.................[Am].......................[Em]
lu lm ri sao khng v thm qu
Lng bun min man by gi con v thm qu
K nim thn yu t nay vng bng ni ri
Nhn hng chui gi cn tr bng
Nhnh sng qu mnh cn mnh mng
M sao ni n b con i ri
Con ng ch ai.
NOI VONG TAY LON
[Em] Rng ni dang [G] tay ni li bin [Em] xa
Ta [C] i vng tay ln [Am] mi ni sn [Em] h

[D] Mt t bao [G] la anh em ta [Em] v


Gp [Am] nhau mng nh bo [G] ct quay [Em] cung
tri rng
Bn [B7] tay ta [Am] nm ni trn mt vng Vit [Em]
Nam
C ni [G] gi m vui ni [Em] ngy
Dng mu [G] ni con tim ng [D] loi
Dng tnh [B7] ngi trong ngy mi
Thnh ph [G] ni thn xa vi [Em] vi
Ngi cht [G] ni linh thing vo [D] i
V n [B7] ci ni trn [Em] mi
[Em] T Bc v [G] Nam ni lin nm [Em] tay
Ta [C] i t ng hoang [Am] vu vt ht ni [Em] i
[D] Vt thc cheo [G] leo tay ta vt [Em] o
T [Am] qu ngho ln ph [G] ln nm [Em] tay ni
lin
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
[Em] sinh
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
[Em] sinh
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
[Em] sinh
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
[Em] sinh
Rng ni dang [G] tay ni li bin xa
Ta [C] i vng tay ln [Am] mi ni sn h
[D] Mt t bao [G] la anh em ta v
Gp [Am] nhau mng nh bo [G] ct quay cung tri
rng
Bn [B7] tay ta [Am] nm ni trn mt vng Vit Nam

C ni [G] gi m vui ni ngy


Dng mu [G] ni con tim ng [D] loi
Dng tnh [B7] ngi trong ngy mi
Thnh ph [G] ni thn xa vi vi
Ngi cht [G] ni linh thing vo [D] i
V n [B7] ci ni trn mi
T Bc v [G] Nam ni lin nm tay
Ta [C] i t ng hoang [Am] vu vt ht ni i
[D] Vt thc cheo [G] leo tay ta vt o
T [Am] qu ngho ln ph [G] ln nm tay ni lin
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
Bin [B7] xanh sng [Am] gm ni lin mt vng t
PHO DEM
Ph [Am] m n m ging [C] ging
Mu trng nh v [F] sao gi [G] u ng [Am] yn
Ph [Em] m nhiu ln suy [E7] t
Ghi nh cn trong [G] i
Nhng [Em] ngy thng tch [Am] ln
My [Dm] en lm a trng [Am] gy
Cho [F] nn cn ting say [C] mm
Trc [Am] thm ngn li vu [Em] v
V ngi hay [G] m dng i nh [Am] th
Nh ngy [G ]nao hoa nng ng trn [C] cy
Thng l [G] vng a [Am] tn
[G] My b [F] v bay khp [C] no v [Dm] tnh
Cho [G] ngi yu c [C] m
Ngi [G] i khai ph nt kiu [E7] sa
Tuy lnh chin xa [G] nh m vn lun yu [Dm] i

sinh
sinh
sinh
sinh

Bng cu ca ting [Am] ci


Tm [F] vui trong gic [G] m
D [E7] bng khung ch [Am] ng
Ph [Am] m lc loi hng [C] yu
Chm m nh hng [F] cy gi [G] lnh t [Am] mm
Ph [Em] m ch ngi phong [E7] sng
Chinh chin t lu [G] ri
C [Em] nim ring hay [Am] c
Cho [Dm] ti m i ngn thin [Am] thn
Cho [F] ti m i ngn thin [C] thn
[Am] ri du ngi ti [Em] yu
Du ngi ang [G] yu
V ngi cha [Am] yu
PHUONG BUON
-[D]-Anh n vi em vo mt ngy tri p lm
-----[Bm]--------------------[G]----------------[A]-------------[D]
Mt ngy phng hng thm trong i mt bun xa xm
-------------------------[G]--------------[A]--------------[D]
Phng hay bng khung tng ch ng nh c n
[Em]---------------------------------[E7]----------------[A7]
Nn khi chiu xung thy vn vng trong tm hn
-[D]Anh c bit khng h v phng hng p lm
------[Bm]---------------[G]--------------------[A]-----------[D]
Tnh mnh cng nng thm cho bao c vng tro dng
-----------------[G]-------[A]-------------------[D]
Gi trong tim ti mu hng khng phai phi
--Em-----------[A]----------[A7]------------------[D]
Xun qua h ti ta nh nhau lun phng i
-Dm-Lng vn hay bun

-------------------------[A7]---------------[Dm]
V i thay en i trng ngi di gian
-[D7]------[Gm]-----------------------------------[A7]
Du l b vui cho nhng ngi nhiu tnh yu
-----------------[Dm]
Lng xt xa nhiu
Trong ting ht ve phng hng l hong hu
Phng bun v tnh tan theo sng bin ni tri
Ngn nm trong ti tnh ny khng phai phi
Xun qua h ti ta nh nhau phng i
QUE HUONG
Qu [Am]hng l chm kh ngt
Cho [C]con tro hi mi [Am]ngy
Qu [Dm]hng l ng i[Am]hc
Con [E7]v rp bm vng bay
Qu [Am]hng l con diu [C]bic
Tui [G]th con th trn [C] ng
Qu [Dm]hng l con [Am] nh
m [E7]m khua nc ven [A]sng
Qu [A]hng l cu tre nh
M [A7]v nn l nghing [D]che
Qu [E7]hng l m trng t
Hoa cau rng trng ngoi [A]thm
Hoa cau rng trng ngoi [A]thm
Qu [Am] hng m i ngi ch mt
Nh [Am7]l ch mt m [Dm]thi
Qu [E7]hng nu ai khng nh
S khng ln ni thnh [Am]ngi
S khng ln ni thnh [Am]ngi
SAC MAU

[Am] [Em] [G] [C] [A7] [D7] [G]


[F] [Em] [Dsus4] [C] [D] [E7] [Am]
[Am] Mt mu xanh xanh, chm thm [Em] vng vng
Mt mu [A7] xanh chm thm [D7] vng cnh ng
[Em] hoang
[Am] Mt mu [Dm] nu nu, [G] mt mu [C] tm tm
Mu nu [F] tm mt em [Em] ti i p [Am] du dng
[Am] Mt mu xanh lam, chm thm [Em] mu chm
Thi chinh [A7] chin qua [D7] ri sc mu [Em] ti
[Am] Mt mu [Dm] en en, [G] mt mu [C] trng
trng
Chiu hoang [F] vng chic [Em] xe tang i tht [Am]
vi vng
[F] [Em] [G] [C] [F] [Em] [Am]
[Am] Mt ng cong cong, ni bao [Em] ng vng
Ha ngi [A7] dng nh [D7] khun mt bt hnh [Em]
dong
[Am] Ri mt [Dm] m chi vi, [G] lm sao v [C]
bng ti
Lm sao [F] v cnh hoa [Em] m khng [Am] mu
[Am] Mt m nh nh, nh ra mnh [Em] mt mnh
Mt m [A7] nh nh ra [D7] mnh u [Em] y
[Am] Mt m [Dm] trong m thu, [G] mt vng [C]
sng chi la
Mt m [F] nh nh ra [Em] ta v [Am] hnh.
SUONG TRANG MIEN QUE NGOAI
Li bn (Am )d bng lau lch xuyn m

Sng trng( F) ri vai ti but lnh (C) mm


Chim mun (Dm) bun r nhau bay v( Am) u
Ngn ng (Dm) l vn gi (E) nhau
No nhng (Am) khi m thp sng t tay
m mt( Dm) theo bao h o th (Cm) di
Ni chn (C )xa bun thng m qung (Dm) gnh
Em cn khu (Am) sng nh n t sng mai
K
M (C) bit by (F) gi con (D m)ngi gc
(Am)nh
Gi hn ma (Am) th mt khi con v qu ngoi (Cm)
xa
m( F )nhn li (Am) thm
ng lng c nm( F) no khi( Dm) con cn b (Am)
nh
Theo m n (F) trng gi (Gm) y con ng xa cn
(Am)
Tc liu vn (Dm) gi ru( Am) hoi ...
Bn hnh (Am) qun nn kh thm nhau
Nhng c (Fm) nhau nh hi th vo (C) i

Tc em( Dm) cn c thm hng c (Am) may


anh (Dm) ni chuyn ngy( E) mai
Bn b( Am )anh theo lp tui ra i
Dm a (Fm) thn i khi chng tr (C) v
Xin c (Dm )em nguyn cu cho i (Am )anh
(Dm) mm chn cng m cn tng (Em) lai ...
TA TRO VE
[Am]Ta tr v, ta [Em] phi tr v
[F]Cy cn thng gc [G] nc thng ngun
[Dm]L trn cnh cn v m [F] t hung chi con [E7]
ngi
[Am]Ta tr v nay [Em] ta tr v
[F]Cha m nay tc [G] bc mu
Tng ngy [F] qua vn mong [G] sao s c n ngy
thy [Am] con
Ka bng [C] la cnh [Dm] du, n em [Am] b vi
nhng con [G] tru
Ka cy [C] chui vn [Dm] du, tri da [F] non lc l
trn [C] u
Ka nhng [C] cnh c [Dm] bay, nhn qu [Am] hng
sao mt cay [G] cay
B [C] vn u [Dm] hiu, khi lam [Am] chiu
Ta tr v, ta phi tr v
Nghe tng cu ht n cu v
Ting ve su cn vng vng nhng khi tra h
Ta tr v nay ta tr v

Quay v sng ni ca Lc Hng


Ny cng nhau hy vn vai ht sc gp mnh p xy
THANH PHO BUON
Thnh ph (Em)no nh khng (G)em?
Ni chng (B7)mnh tm cht m (Em)m
Thnh ph (G)no va i (Em)mi ?
ng quanh (D)co quyn gc thng (Em)gi
Chiu an (Bm7)tay nghe nng chan ha
Nng hn (Bm7)nh
lm hng mi em
Mt em (Bm7)bun trong sng (D)chiu
Anh thy p(Em)hn ...
Mt sng (Em)no nh khng (G)em?
Ngy cha (B7)nht ngy ca ring (Em)mnh
Thnh ph (G)bun nm nghe khi (Em)ta
Ngi la (D)tha chm di sng (Em)m
V bn (Bm)em trong gc gio ng
Ting kinh (Bm)cu dt mng yu ng
Cha thng (Bm)tnh, s cho (D)mnh
mi mi gn (Em)nhau ...
Ri t (Em) v cch (D)xa
duyn tnh (Em)thm nht nha
Ri t (G) chn phong (Am)ba
em lm du nh ngi
m (D)thm anh tic thng (Bm7)i
au (D)bun em khc chia (Em)phi
Anh (D)v gom gp (Bm7)k nim tm (Em)vui ...
Thnh ph (Em)bun lm t (G)vng
Cn gi (B7)chiu lnh but tm (Em)hn
V con (G)ng ngy xua (Em)l
Gi khng (D)em si u (Em)bun
Gi khng (Bm)em hoang vng ph phng
Ting chung (Bm)chiu chm chm th lng

Tin a (Bm)ngi
qun ni (D)i
qun c tnh (Em)yu
THI THAM MUA XUAN
Tng chi (Em)non xanh mn man
Tng ht (Am)ma long lanh ri ... ma (Bm)xun
V trong (Em)nh mt lp lnh
Li yu (Am)thng yu thng ai .. ngp (D7)ngng
Ma (G)xun n bn em
V ma (C)xun n bn anh ... th (Bm)thm
Ln gi (G)kh vut tc em
V ln gi (C)ni cng em ... nh thng
K:
V em (G) bit ni ting yu u (D)tin
V em (Am) bit thng nh bit gin (Em)hn
Ma xun (G) n bn em trao n (D)hn
V ma xun (Am) trao cho em nh mt (Em)anh
ri, m (C)say ... ri, ngt (Em)ngy.
THUYEN VA BIEN
[Bm] Ch c thuyn mi [F#m] hiu
[Em] Bin mnh mng nhng [Bm] no
Ch c [G] bin mi [Em] bit
Thuyn i [A] u v [Bm] u
Nhng [Em] ngy khng gp nhau
Bin [Bm] bc u thng nh
Nhng [B7] ngy khng gp [Em] nhau
Lng thuyn [F#] au rn [Bm] v

Nu t gi thuyn [F#m] ri
Bin ch [F#] cn sng [Em] gi
[Bm] Nu phi cch xa [Em] em,
Anh ch [D] cn bo [F#] t
[Bm] Nu phi [G] cch xa [A] em,
Anh ch [F#] cn... [Em] [F#] bo [Bm] t...!
TIA NANG HAT MUA
........[Am].........................[C]........................................
[Dm]
Hnh nh trong tng tia nng c nt tinh nghch bn trai,
......................................[G]..............[E].......................
[Am]
hnh nh trong tng ht ma c n ci duyn bn gi,
.....................................[C].........................................[Dm]
hnh nh trong tng tia nng ht ln theo tng ting ve,
..........................................[G]......[E].............................
[Am]
hnh nh trong tng ht ma c dng lu bt ng li...
[C].[F]......[Am]...[C][Am]............................[Dm]
tia nng ht ma, tia nng ht ma tr mi mu hoa
..............[Am]...........[Dm][C][Am].[Dm]...[Am]
phng v t, bn hi bn i, ng trch ng bun
.............[G]............................[Am]
v c lm bun tia nng ht ma...
Tia nng ht ma, tia nng ht ma tr mi mu hoa
phng v t, bn hi bn i, ng trch ng bun
v c lm bun tia nng ht ma...
TIEN BAN LEN DUONG
[C]Ti v anh i bn [Em]thn rt thn
Nim thn [Am]i thm thit khng kht bn [Em]lu

Cng [F]nhau sang chia bun vui, ta mn [C]nhau nh


sng bin [Am]di
Du [Dm]nhau qua bao gian lao khng ngi [G7]kh khn
[C]Nay bit ly ti tm [Em]anh trn bc i
Lng quyn [Am]luyn mun ni nh ng chng thnh
[Em]cu
Trm [F]t nghe chung vng xa nh bo [C]tin chia tay
no [Am]n
Bit [Dm]ly m nay sn [G7]ga s ng m [C]trng
bun
Hnh [Am]trang trn vai quay gt i [Em]khng mang
nh ng g
Li [Dm]danh, vinh quang by [G7]lu ...
V [Am]ti khng sao ngn ni au [F]nut l vo tim
Gng [D]ci vy cho ln [G7]cui ...
Ci tu [C]x m lnh gi a ngi [Am]i khp chn
tri
ng tm tng [F]lai cn xa bit [G]u bn [C]ch
Ti nguyn cu [Em]anh phc may yn lnh vc
[Am]bao gi sng
Trn ng mun [F]h ng anh i v [G7]u ...
Tu [C]khut xa ri y l u li [Am]ti nhng k
nim
Ngi bn mun [F]phng gi y [G]xa cui [C]tri
Khuya v sn [Em]ga vng tanh ni bun thng
[Am]nh n anh
Mong ngy no [G7] ... ta gp [C]nhau
TIENG HAT CHIM DA DA
Ngy (Dm)no em tui mi (F)lm

Em hay (C)nghe ti ngi nh (Dm)n


Ting n (C)lm ni nh mnh (Dm)mang
Ri thi gian dn tri (F)mau
Em khng (C)nghe ti do phm (Dm)n
M ch (C)nhn ln ln bn (Dm)sng
Sao em (F)khng nh ngy no sang y (G)nghe ti
ngi (C)n
iu n bun mnh (A7)mang
Em nh (C)my tri du dng tri lang (A7)thang trn
bu tri
V my xa (Bb)ti
u (C), u (Dm) ...
C (C)con chim a (F)a n u cnh (Dm)a
Sao (Gm)khng ly chng gn m i ly chng (A7)xa
C (Gm)con chim a a ht li n non
Sao (C)em n ly chng t (A7)khi tui cn (Dm)son
(F)con chim a a ngm ngi nh bay (Dm)xa
Tnh (Dm)c ti gp li (F)em
Ta i (C)chung trn mt chuyn (Dm)
Con (C)chiu (Am)a khch sang (Dm)sng
Tnh (Dm)c ta nhn ra (F)nhau
Nghe mnh (C)mong nh chuyn hm (Dm)no
(C)chiu (Am)sng v lao (Dm)xao
Hm c (F)du sang nh chng qua sng (Gm)trn con
(C)hng
M git (Bb)bun nh bn (A7)sng
Hm c (C)du sang nh chng ai ru (A7)con nghe bun
lng
Li ru nghe nh (Dm)mong
u (C), u (Dm) ...

C con chim a a n u cnh a


Sao khng ly chng gn m i ly chng xa
C con chim a a ht li n non
Sao em n ly chng t khi tui cn son
con chim a a ngm ngi nh bay xa.
TIENG RAO
C ting [Am] rao sao nghe lc [F] lng gia ph chiu
lao [E7] xao
C ting [Dm] rao nghe x xc xanh [Bm7] xao
Khut [G] sau hng ph cao [C] cao [E7]
C phi ch [Am] ti ra [C] i tng chn qu [Dm] ngho
[Bm7]
C phi m [Em] anh bn [G7] ba t min Trung xa [C]
xi [Am]
Thi v i [F] anh, v [Dm] i anh k tc [Bm7] x gi
vng [G] tanh
Ti [F#m7] n i c [Em] ri [G7] , lao vo nhng
cuc [C] chi
Ch cn chng [Bm7] ta [G] nghn ngo chi [Em] vi
C ting [Am] rao nh li m [G] ti, nh li ch [C] ti
[Am]
Mang qu [Dm] hng trn i vai [G] gy
Nhng tri i [C] x, nhng [F] tri me
u [Bm7] phng luc, n [E7] gnh tre
[G] Ai mua, ai [C] khng mua, [G7] ai mua
Ch c l [Em] tr
[Am] T i c [F] chua khng?
[E7] To i c [Am] ng khng
TIEU DOAN 307

[F] [G] [Bb] [C]


[F] Ai tng i qua sng [Bb] Cu Long [F] Giang
Cu Long Giang sng [Bb] tro nc [F] xoy
Cu Long [C] Giang sng tro nc [F] xoy
Ai [Gm] tng nghe ting tiu on
Ting tiu [C] on Ba trm l [F] by.
Bui xut qun tiu on nm [Bb] y
C tiu [Gm] on th di sao vng
Ngi chic [F] s tic [Dm] g [Bb] mu [F] ri
Bui xut [F] qun tiu on nm [Bb] y
Nguyn mt [Gm] lng gn [Bb] gi [C] non [F] sng.
[F] chin u [Bb] bao nm [F] rng chin u
Vi bao thnh [Gm] tch huy hong.
Trn Thp [Gm] mi, trn Mc [Bb] Ho
Vang ting [Gm] n vi [F] Trn La Bang.
[F] Li gm vung vi cnh tay [Gm] st
u gic [Bb] ri n sng [C] ng n gic v [F] tan.
[F] L by [C] tiu on L [F] by.
on qun l by k t bui y nh u c y
Oai hng bit [Gm] my tiu on L by
Vi d [Bb] st gan [G] vng tin [C] ln lng [F] son
[Bb] chng [C] nao.
[F] Ting tiu on bao nhiu qun [Gm] Php run ry s
hi
Vang lng danh [C] ting Ba trm l [F] by.
TINH 2000
[Fm] i lm lc u c ng,
i [Ab] lm lc khng l gic m
Ngi [Fm] sng rit quen nghi [Db] ng
Tnh [Eb] ch l [Fm] gic m...

[Fm] i lm lc quen h ng h,
Tnh [Ab] c lc khng l th
Ny [Fm] nhng tri tim lp [Db] l
Cn [Eb] chi m [Fm] n o...
Chorus:
Ny [Eb] c em kia rt xinh
Sao [Fm] n o mi mt cuc tnh
Ngoi [Eb] kia my en v rt nhanh
Tng cn [C7] gi cun xoy m l a!
[Fm] Khng ti vn cn, [Ab] khng ti vn ch!
[Bb] Khng ti vn i [Db] mi mt tnh [C] yu
[Fm] Yu khng nghi ng, [Ab] yu khng h ng h
[Bb] Yu vn yu ngi [C] mi.
Ny em [Fm] hi, xin hy [G] tin
Tnh yu [Fm] s mi trao v [G] em
Mt tnh y nh mu [Cm] xanh [Bb] xanh [Cm] mi
[C] mi ...
[Fm] Khng ti vn cn, [Ab] khng ti vn ch!
[Bb] Khng ti vn i [Db] mi mt tnh [C] yu
[Fm] Yu nh hi th, [Ab] yu trong mong ch
[Bb] Yu vn yu ngi [C] mi!
Ny em [Fm] hi, xin hy [G] tin,
Tnh yu [Fm] s mi khng h [G] phai
Mt tnh yu nh li [Cm] ca
[Bb] Vang [Cm] mi [C] mi [Fm] mi [D] trong [G] ta...
[Fm] i lm lc u c ng
Tnh [Ab] c lc khng l gic m
Th [Fm] c th ta [Db] mong ch

[Eb] D ch l gic [Fm] m


TINH DON PHUONG
Nhiu ln[Em] ngp ngng mun ng [C]
Ting yu ng[D] sao khng thnh cu[Em]
S rng [Em]ng v khng cn xa[C]
bn em[D] anh a li v [Em]
Nhiu ln[Em] trm nhn em tht lu[C]
Nt th ngy[D] cha vng su au[Em]
Nng p[Em] ta ngn mun nh sao[C]
Du dng mong manh[D] em xinh nh cnh hoa o[Em]
K
Tnh n phng [C] i khi[Am] thy em ci vui[D]
Lng anh xao xuyn [G]
Nng i hy [C] bit chng
Anh[D] yu t lu[Em]---[B7]
i khi[Em] bn em th ngy m [D]rng lng ng ni
ra
Nghe [Am]con tim trinh nguyn vng tnh sao[Em] cht
ngt
S[C] n hng phai nhanh[D] em hn em di[G]
Anh mang c n trn li v[B7]
Anh [Em]xin yu em n phng
Th[D] rng mnh ng ni ra
[Bm]mai y bn em ta chung v [Em]li c
D [C]lng nhiu n au [D]yu em t lu[Em]
TINH THO
[Am]Hng gh xanh tng cy[Em] gc sn trng

[Am]Hnh lang y xa dn xa[Em] bc chn ngi


[Dm]Bn thn hi ta khc ghi[Am] trong lng
Nhng c m hng[E] ngy thng ch mong[E7]
[Am]Dng lu bt cha kp ghi[Em] t nhe
[Am]Nhnh hoa thm cha kp trao[Em] tay mt ln
[Dm]K nim trong chiu ma [Am]tan trng
Hai a[E] chung trng sao nghe[Am] vn vng
[Dm]Bao yu thng trong ta tm v[Dm]
Mt thong trng xa [Am] nghe thi gian thoi
a[Am]
[Dm]Nghe bng khung trong ta mt thi[E]
Tm bc ngy xa[Am] c m ngi cn u na[A7]
[Dm]Ai thng ai quen ai gin hn[Dm]
Bun cnh phng ri[Am] khi ta ch ngi khng
ti[Am]
[Dm]Cho hm nay min man bi hi[F]
Nht l vng m[G] khi xa mt mi tnh th[Am]
TINH THOI XOT XA
[C] T khi quen em anh [Em] bit bi ri
V nhng [F] lc thong [G] nghe em [C] ci
Anh [F] bit con [G] tim yu [Em] em mt [Am] ri
Ngi yu [F] i xin [D7] em ch [G] qun
[C] Ma xun trn cao ngn hoa [Em] l lp lnh nng
N hn [F] th ngy [G] trao anh [C] ri
Em yu [F] kiu thit [G] tha cho [Em] hn m [Am]
say
Cuc [Dm] tnh ng di [F] lu ng [D7] say vng tay
m [G] i

[C] Anh no [Am] bit [C] anh no c [Am] hay


Hnh [C] phc tri qua [Em] tay gic mng tan
[F] Lng cay ng khi [Em] em qun li [Am] hn
[F] Li yu li thng em [G] qun
[C] Nhng lng [Am] vn [C] nui hoi gic [Am] m
Tnh [C] s khng phi [Em] pha nh l my
[F] C nhiu [G] m trong [Em] m anh vn [Am] ch
Ch em [F] n tnh [G] thi xt [C] xa
TINH XUA NGHIA CU
[Am]i b du [Dm] ai bit sao ngy mai
[F]Tnh mi [G] y nhng vi [Am] phai
[Am]i ph [C] du [Dm] tay trng hay sang giu
[E7]ri s i v u ?
Ngi [Am] i ta cn [C] y
nhn [Am] quanh th gian i [Dm] di
Tri [Am] t vn ngn [Dm] nm
Hn lm [C] chi tt c ri cng [E] i
Tin l giy, ta mt nhau v y
ng ni chi n tnh xa
Ngi giu sang qun mt khi c hn
Tnh ngha thm su vi mau
Lng qun au th nhn xa ri
Sao n qun khi xa ta ni tri
Tnh l mu xa mu ri v nhau
Mnh khc nhau khi bit ly
Ngi gi y vui sng hay u su
Ngi c n li ngy xa

L li tun nhc chi thm bun


Mai ta s ra i ni ngn phng
TINH YEU LUNG LINH
[Cm]Ngy xa i ta thng [Gm]hay m
v ngy [Fm]mai no ai c [Eb]ng
[Ab]em l nng cng [Gm]cha
i ch [Ab]anh mt ngy trong [Cm]xanh
Thi gian tri nhanh cng [Gm]yu thuong
gi trung [Fm]tan c anh cui [Eb]ng
[Ab]em cui tht nhiu, [Bb]ni ci tht nhiu
[Gm7]long lanh hnh phc v [Cm]qua y
Mt tnh [Bb]yu lung linh p [F]sao
m vt [Cm]tan yu thng ngn [Ab]sau
ngui ra [Gm]i cn ring [Bb]em chnh vnh thng
[Eb]ngy [G7]
Li chia [Bb]tay cm nn trong mt [F]nhau
li chia [Cm]tay no ai ni [Ab]u
[Bb]nghe trong tim au [Gm]bao nhiu yu thng tan
[Eb]v [G7]
[Cm]Nhng ngy no mi tnh nng [Ab]thm
n hng s khng nht [Bb]phai trong tri [Eb]tim mnh
[Ab]nh mt ngi nh n cui [Bb]xa tht ri
m m vng [Cm]tay [G7]
[Cm]Mt bun no t tht nhiu [Ab]khc tht nhiu
pht giy ri [Bb]xa bng nhin [Eb]khc a
[Ab]mi tnh ny du ngn li [Gm]slng thm
mi (mi) ring [Cm]tnh em
TO HONG
Anh n qu [Am] em ni y c dng sng [Dm] Cu,
D ngy [G7] Hi Lim anh ha khi [C] xa.
Vt bao o [E7] cao bao sui su,

Nng ma gi sng anh khng [Dm] ngi.


Ch mong gp [C] em, ngi em gi,
Ht cu dn [E7] ca: Ngi [C#m] i, [E7] ng [A]
v.
Cu dn [Am] ca ngy xa em [C] ht,
nh [G] thng anh phi i [Am] tm.
V hm [Em] nay vo ngy Hi [E7] Lim,
gp li em, em vn nh [Am] xa.
K1 :
Vo Hi [A] Lim em mc o [C#m] the,
chn i guc [F#m] mc, i nn quai [E7] thao em
bc qua [A] cu
Ht cu quan [D] h chung [E7] tnh lm [Bm] i,
ht cu quan [D] h chung [E7] tnh lm [A] i
V vi qu [Am] anh qu anh c dng sng [Dm] Hu,
v dng da [G7] xanh soi bng nc quanh [C] nm.
Tng m t ng [E7] m di nh trng,
gi trai snh vai vui thanh [Dm] bnh.
Vng trn dng [C] kinh ging ai ht,
con so sang [E7] sng, ri [C#m] so [E7] x [A] lng.
Em yu [Am] i v qu anh [C] nh,
ma gi [G] ln c nc vi [Am] y.
Mt con [Em] sng ngy c m [E7] trong,
mt lu tranh, ta sng trm [Am] nm.
K2 :
V cng [A] nhau chia bun xt [C#m] vui,
chung tay xy [F#m] mng, mng c by [E7] lu nay
tha mong [A] ch.
Cm n t [D] hng cho [E7] mnh gp [Bm] nhau,
Cm n t [D] hng se [E7] mnh thnh [A] i.

TOC EM DUOI GA
(Em)Ny c b c mi tc ui g
(Em)p xe trn ph ph (Am)ng ngi qua
(D)Ch anh vi nu c l ai ci
(D)Th anh s ni "tnh (G)c snh i"
(Em)Ny c b c mi tc ui g
(Em)p xe nhanh qu khin (Am)anh ht hi
(B7)Ch anh vi sp ti ng t ri
(B7)Th xin em hy chm (Em)chm m thi
(Am)Tc ui g trong gi bay nh ngy ngt lng anh
(Em)Nng xun hng mi thm em ci chm chm tht
xinh
(D)c chi lm cn gi hay l tia nng
do quanh ph (G)vui, a (E7)ha ...
(Am)Ch vi vng em hy coi chng khng kp thng
(Em)Gia con ng thnh ph ng ngi ng nn
chy nhanh
(D) anh c nhn ngm em ci trong (B7)nng
tc em ui (Em)g
(Em)Ny c b c mi tc ui g
(Em)Chiu nay trn ph n (Am)em v qua
(D)T o trng vn trng mi trong anh
(D)N ci ai m (G)lng vn vng
(Em)Ny c b, b bit chng l
(Em)Vng xe ln bnh khin (Am)anh ngn ng
(B7)No ai bit c nhng ni mong ch
(B7)V anh yu mi tc (Em)em ui g
(B7)No ai bit c nhng ni mong ch
(B7)V anh yu mi tc (Em)em ui g.

TOI NGAN NAM DOI


Pop Ballad, 4/4
Intro *ghi theo 2/4*:
[Dm] [C] [Dm] [C] [Bb] [C] [Dm] [Bb] [C] [Bb] [C]
[Bb] [C] [Dm]
[Dm] m c n khng cn [C] ai lang thang
Con ph [Dm] lnh tht bun
C tnh [C] ti mnh mang
nh trng [Bb] tn ngn vng
c tnh [C6] ti mnh mang
nh trng [Dm] tn ngn vng
m hoang vu, yu ngn nm thin thu
Ni gm bi ng trn
Ti l con thiu thn, ng trc cng n vng
Em nhn ti trn cao, thng tnh ti lao xao
[F] Em thanh cao, tnh em [Bb] sng lp lnh,
nh ngn [F] sao trn tri ...
Ti ngy ng, trng cy [Bb] cui gc ph, m [F]
mng m..
[Gm] Em trng non sng cho [Dm] m rm
[Gm] Nh my tan gia khng [Dm] gian
[Bb] Ti ngn nm i, [Bdim] du tnh xa vi
[C6] Ni au ca ti...
TRAI TIM BEN LE
Em[Bm] bit bao ngy bn em[Em]
l anh [D]c by nhiu ngy yu em[Fm]
Nhng em vn[Em] ngy th ko bit tinh anh[D]
thm yu em[G] nn tim au r ri[Fm]
Anh[Bm] thy bao ngi yu em[Em]
Tim anh [D] nhc nhi thinh lng bn em[Fm]
Nhn em yu[Em] tuy ngy y nhng rt xa xi[D]

V tim em[G] trt[Fm] trao ai ri[Bm]


Tnh yu du kn[G] cho em [A] bao ngy[D] thm
lng[Bm]
Nhn em ko ni[G] nn cu[A] ni chi y[D].....[B7]
Lng xt xa [Em]i bn i em
v thy em[D] chu nhiu ng cay[G]
M tim anh y v yu em nn au r ri[Fm]
TRAI TIM KHONG NGU YEN
(C)Nu anh ni anh vn cha (C)yu,
l tht ra anh ang di (G7)mnh
(Am)Cn anh ni trt yu em (C)ri,
(Dm)l hnh nh anh ang di (C)em.
(G)Ri mt ngy vng (C)em
(G)bc chn bun (Am)tnh
Ri tng ngy nh em
tri (Dm)tim khng ng (G7)yn
(C)Thi! xin em (F)hy
hn (C)di nh ngy mi (Dm)quen nhau
(C)Thi! xin em (F)hy
h (C)hng nh l xa (G7)nhau.
(C)Nu anh ni anh mun xa em,
l tht ra anh mong rt (G7)gn
(Am)Cn anh ni mun qun em (C)ri,
(Dm)l trong tim anh lun nh (C)em.
TUOI DA BUON
[Dm] Tri cn lm ma, ma ri mnh mang
Tng ngn tay [F] bun, [Gm] em mang em mang
i v gio [Dm] ng ngy ch nht [A7] bun
Cn [A7] ai [Dm] cn [F] ai

[Gm] a hoa [E] hng ci ln tc [A7] my


i ng ph [Dm] di, li ru mit [A7] mi
Ngn [A7] nm ngn [Bb] nm
[Gm] Ru em nng [A7] nn
[Bb] Ru em nng [Dm] nn
[Dm] Tri cn lm my, my tri lang thang
Si tc em [F] bng, [Gm] Tri nhanh tri nhanh
Nh ging nc [Dm] hin, ngy ch nht [A7] bun
Cn [A7] ai [Dm] cn [F] ai
[Gm] a hoa [E] hng vi qun trong [A7] tay
i ng ph [Dm] di, li ru mit [A7] mi
Ngn [A7] nm ngn [Bb] nm
[Gm] Ru em gin [A7] hn
[Bb] Ru em gin [Dm] hn
[D] Tri cn lm [G] ma, ma ri ma ri
Tng phin bng [D] di, trn hai tay xui
Tui bun em [G] mang, i trong h v
Ngy qua hng [D] h
[D] Tri cn lm [G] ma, ma ri ma ri
Tng phin my [D] hng, em mang trn vai
Tui bun nh [Dm] l, gi mi cun [Gm] i
[A7] Quay tn cui [Dm] tri
[Dm] Tri cn lm ma, ma ri thnh thang
Tng gt chn [F] trn, [Gm] em qun em qun
i min gio [Dm] ng, ngy ch nht [A7] bun
Cn [A7] ai [Dm] cn [F] ai
[Gm] a hoa [E] hng tn hn ln [A7] mi
Em gy ngn [Dm] di, li ru mit [A7] mi
Ngn [A7] nm ngn [Bb] nm
[Gm] Ru em mun [A7] phin
[Bb] Ru em bc [Dm] lng
TUOI HONG THO NGAY

--------------------[C] ------------------[Am]------[Dm]----------[G7]
Tui hng th ngy di mi trng tui th i qua ri,

----------[C]---------[Am]-----[Dm]-------------------[G7]
li trong ti 1 ni bun ni ln ting yu lng thm anh
dnh
-----[C]
cho em. Hm.. Ha...
-[C]-------------------------[Am]--------[Dm]-----------------[G7]
Xa chng ta chung trng cng nhau kt hoa c hn,
m
-[C]---------------------[Am]---[Dm]-----------------[G7]--------------[C]sao bng dng em li b qun hoa, qun tnh ti. Em vi
ra i
----------[Am]--------[Dm]----------------[G7]----------------[C]
trong li bit thng nm vn tri qua dn, anh ch tin em.
-----------------[C]-----------[Am]------D---------------------[G7]
Ki nim trong ti phai m gi em bc i theo chng,
---------------[C]----------[Am]-----[Dm]-----------[G7]------------------[C]
b li trong ti 1 bng hnh ni ln yu lng thm anh
dnh cho em.
[C]----------------[Am]------[F]-------------------[Dm]---[Am]-----

Khi bit tin em ri lng anh bng se tht li, v khi ting
chung
--------[C]------------------[Dm]------------------[G7]------------[C]
gio ng cht ngn vang xe hoa dng lai. Em l c du
-------------[Am]----------[Dm]---------------[G7]-------------------[C]
khoc o hng snh vai bc i bn chng, tnh anh n
ci.
[C]---------------------[Am]----------[F]-------------------[Dm]-------[Am]---------Hay ht khc nhc bun cng chung ting ca cung n,
cn u dng em
---------[C]-------------[Dm]----------------[G7]---------------[C]------------nhng chiu nh a bc chn ph du. m m tri qua
khi em theo
-[Am]-------[Dm]-----------------------[G7]---------------[C]
chng nh sao nhng khi tan trng. Tnh anh b v.
TUYET TINH CA
Tng m xung(Am) ru em mi mn(F).
D xa cch(G7) yu em nng nn(C).
V yu em(Am) nn anh l loi(Am).
Yu em l loi(E),m tng m.(Am)
Rng vi ni mi nghe tnh ca.
m khuya vng ting anh vng xa.
V yu em nn anh xt xa.
Yu em xt xa, m tng m.

<< Gam nh on trn >>


Em yu i(Am) ng ch ta nh(F).
Khi hng xun(G7) n ci n(Am).
Ta mong em (C)ngy v xa lm(Dm).
S mi mn(E) cht trong m thm(Am).
Ta mong em chm vo qun lng.
Qun ta i mt thi phong ng.
Bao yu thng ri chn kn,
nhng k nim cht trong m thm.
<< Gam nh on trn >>
i hnh phc(Am) min man xa vi(Fm).
Nh x nt(G7) tim ta ngi i(E).
Ta thm c(Am) i mi nng nn(F).
Ta thm m(E) dng em du dng(Am).
UOC GI
Em sng [G] nhng m tri c [B7] nh trng chiu
vng [Em]
Em sng [C ] nhng m ngoi kia [C7] bin ru b ct
[B7]!
c [Em] g anh y [Bm]/[D] gi ny ,
c [C ] g anh cng em [G] chuyn tr ,
cng nhau nghe sng [C ] x ghnh ngn cu ht yn
[D] bnh .
Em bit c n l th mi khi cch xa anh.
Tng n chim cui chn tri bic tm ni bnh yn
c g anh y gi ny , c g em c nghe ging
ci ,

v hi m bao ngy wa mnh lun st vai k !


[C ] Em xa anh bao [G]/[D] ngy ri nghe nh [C9]/
[D] thng nm ngng tri [D7]
[C ] i xa em nh anh [G]/[D] tht nhiu , ny ngi
[C9]
Ngi yu em hi [D7] !
Uc [G] g em ko [D] l li ,
c [Em] g ta ng c [Bm]/[D] gin hn .
gi y [C ] c n vng tnh [D7] , i em vng
[G] anh ri
c g cho thi gian tr li , c g em gp anh mt ln ,
em s ni [C ] em lun nh anh [D7], v em ch c
[D#7] anh thi
VI YEU
Nm tay nhau trn [Dm]ng tung tng qun c ngy
[Gm]thng
Du chn xa ghi [A]li i ta yu nhau ngy [Dm]y
Tc em xanh[C] v [Bb]anh , mt em vui v[A] anh chung
bc v [A]yu
Bit em yu anh [Dm]nhiu i khi anh lc[Gm] li
Gi a anh quay[A] v mong em trong m bin
[Dm]t
Mt mi xa [C]cn [Bb]y chic hn nay vt[A] bay
bay xa tm[A] tay
Yu d l [Dm]xa ni [C]u anh xin cyu
[Gm]Xa d tht xa nu i [Dm]ta yu nhau tht su
[Bb]Mun nghn trng khng xa cch i ni[A] mnh
yu nhau [Dm]mi hi [E]em v tnh yu anh [A]s

Ch [Dm]em dang vng tay v th [C]tha cho anh ngy


y[Bb]
Ni y mnh anh tm bng [F]em nh chim lc li
[Bb]Ngy ch m khc ma trong[A] lng ging
[Dm]t
Gic [A7]m sao cha st ni [Dm]bun
XUAN NAY CON KHONG VE
6-8
Con bit by gi m ch tin [C]con [Dm]
khi thy mai o n vng bn [Am]nng [F]
Nm trc con hn u xun s [Em]v
nay [Dm]n bay y trc [Am]ng
m tin con van xa ngn [Dm]xa [G7] [C]
i nh xun no tha tri yn [C]vui [Dm]
nghe pho giao tha rn rng ni [Am]ni [F]
bn mi tranh ngho ngi quanh bp [Em]hng
trng [Dm]bnh chng ch tri [Am]sng
hy [G7]hy nh ng i m [C]o
Nu con khng v chc m bun [Dm]lm,
mi tranh ngho khng ngi sa [Em]sang
Khu vn [Am]thiu hoa o m ng [Dm]xun [Am]
n tr th [Dm]ngy ch mong anh [Em]trai
s em v cho t o [G]mi
ba ngy [D]xun i khoe xm [G7]lng [C]
Con bit by gi m ch em [C]trng [Dm]
nh ng nu con v bn b thng [Am]mong [F]
bao la trai cng cho xun chin [Em]tr ng
khng [Dm]l ring mnh m [Am]m
M i [G7]con xun ny vng [C]nh
M thng [G7]con xin i ngy [C]mai