You are on page 1of 7

10/03/2012

Topics 1
Alat pentaksiran:
Aktiviti bilik darjah

SCE 3111
Penilaian Dalam Pengajaran Sains
Kuliah #4 Masa: 3 jam


10/03/2012

Sampel kerja pelajar Jurnal Sains Buku nota Log pembelajaran Laporan bertulis dan penulisan kreatif Aktiviti makmal dan lembaran kerja Lukisan dan gambar rajah berlabel Peta konsep Projek

Ujian kertas pensel


objektif subjektif

Perbincangan Sumbangsaran Teknik penilaian kumpulan KWL Think aloud Soalan terbuka Mengajar atau melapor

Copyright Donatus Justin 2012

Aktiviti bilik darjah


Aktiviti bilik darjah
Perbincangan Sumbangsaran Teknik penilaian kumpulan KWL

Perbincangan
Apakah perbincangan? Adakah perbincangan itu suatu kaedah atau teknik? Senaraikan semua jenis perbincangan. Bagaimana mengendalikan sesi perbincangan yang membuahkan hasil? Semasa sesi perbincangan, bagaimana anda mentaksir murid? Sediakan rubrik perbincangan.
3 10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 4

Think aloud
Soalan terbuka Mengajar atau melapor

Ujian kertas pensel


objektif subjektif
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012

Perbincangan
Merupakan suatu kaedah/teknik mengajar Perbualan antara guru dengan murid atau murid dengan murid
Bertukar-tukar idea/pendapat Berkongsikan maklumat

Perbincangan
Jenis sesi perbincangan:
Perdebatan Seminar Forum Kumpulan Buzz/Perbincangan Sumbang saran

Guru hanya memberikan panduan dan bantuan sahaja.

Bentuk perbincangan:
Perbincangan kelas diarah oleh guru Perbincangan kumpulan (buzz) diketuai oleh murid
5 10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 6

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

10/03/2012

Kepentingan Perbincangan
Menggalakkan pemikiran rasional. Digunakan untuk membangunkan kemahiran intelektual: mendengar, membaca, menulis, mengira, menghitung dan menyelesaikan masalah. Merangsang minat muird dan keinginan naluri. Menekankan perbincangan informal dan formal seperti dialog, seminar, berdebat, seminar, forum dsbnya. Menerapkan nilai murni.
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 7

Model Perbincangan
Model Perbincangan:
Model Perbincangan Umum Model Perbincangan Akademik

Kedudukan meja dan kerusi?

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

Model Perbincangan Umum


5 peringkat:
Perancangan Pengenalan / sesi permulaan Perbincangan Penutupan Kesimpulan

Model Perbincangan Umum


5 peringkat:
Perancangan
Objektif, tajuk, bahan, kemudahan dsbnya

Pengenalan / sesi permulaan Perbincangan Penutupan Kesimpulan

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

10

Model Perbincangan Umum


5 peringkat:
Perancangan Pengenalan / sesi permulaan
Tujuan perbincangan, peraturan, membentuk kumpulan kecil, melantik pengerusi dan setiausaha, menyusun atur meja kerusi

Model Perbincangan Umum


5 peringkat:
Perancangan Pengenalan / sesi permulaan Perbincangan
Pengerusi mengetuai perbincangan, ahli menyumbangkan idea, s/usaha mencatat, guru menjadi fasilitator.

Perbincangan Penutupan Kesimpulan


10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 11

Penutupan Kesimpulan
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 12

10/03/2012

Model Perbincangan Umum


5 peringkat:
Perancangan Pengenalan / sesi permulaan Perbincangan Penutupan
Murid kembali ke kedudukan asal, s/usaha membentangkan idea kumpulan, guru membimbing murid mengedit laporan mereka

Model Perbincangan Umum


5 peringkat:
Perancangan Pengenalan / sesi permulaan Perbincangan Penutupan Kesimpulan
Guru membuat ringkasan dan komen, murid merekod ringkasan dan komen guru di dalam nota buku.
13 10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 14

Kesimpulan
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012

Panduan Perbincangan
Saling menghormati Terlibat secara bertanggungjawab Membaca dan menyoal teks secara aktif Membina idea daripada pandangan orang lain Beri bahan sokongan kepada pernyataan anda Jangan keluar tajuk Persoal pendapat orang lain Mendengar secara aktif Bercakap secara jelas dan kuat Berusaha untuk memahami orang lain
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 15

Model Perbincangan Akademik


Fokus kepada 3 soalan asas perbincangan:
Apakah yang dipelajari? Kenapa ia harus dipelajari? Bagaimana ia dapat dipelajari?

Strategi:
Strategi Socratic Strategi Latihan-Praktikal Strategi Didaktik
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 16

Strategi Model Perbincangan Akademik


Strategi Socratic
Menekankan beberapa siri soalan untuk menjelaskan fakta/idea penting Pemikiran rasional Soalan berbentuk terbuka

Strategi Model Perbincangan Akademik


Strategi Socratic Strategi Latihan-Praktikal
Digunakan untuk mengembangkan kemahiran intelek: mendengar, membaca, menulis, mengira, menyelesaikan masalah dsbnya

Strategi Latihan-Praktikal Strategi Didaktik

Strategi Didaktik

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

17

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

18

10/03/2012

Strategi Model Perbincangan Akademik


Strategi Socratic Strategi Latihan-Praktikal Strategi Didaktik
Berbentuk arahan Membentangkan isi pelajaran secara oral Merangsang minat dan keinginan naluri murid Menekankan perbincangan informal Perbincangan formal: dialog, seminar, debat, forum etc
Copyright Donatus Justin 2012 19

Sumbang saran
Berguna untuk penyelesaian masalah Kelas atau kumpulan perbincangan (buzz) Setiap peserta dibenarkan menyumbangkan pendapat tentang isu yang dibincangkan. Tiga peringkat utama:
Peringkat permulaan Peringkat perbincangan Peringkat penilaian & kesimpulan
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 20

10/03/2012

Sumbang saran 3 peringkat


Peringkat permulaan
Forward discussion questions/issues Explain the aim of discussion Describe the guidelines for discussion Divide pupils into buzz groups

Sumbang saran 3 peringkat


Peringkat permulaan Peringkat perbincangan
Pengerusi mengarah perbincangan Ahli kumpulan memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah Setiausaha mencatatkan idea ahli

Peringkat perbincangan Peringkat penilaian & kesimpulan

Peringkat penilaian & kesimpulan

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

21

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

22

Brainstorming 3 stages
Peringkat permulaan Peringkat perbincangan Peringkat penilaian & kesimpulan
Pengerusi/setiausaha membentangkan idea di depan kelas Guru membimbing murid membuat penilaian dan kesimpulan Murid merekod pendapat yang dipersetujui.
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 23

Istilah
Debat: Dalam perbincangan ahli mengemukakan alasan yang menyokong atau menentang sesuatu cadangan atau pernyataan. Seminar: Suatu mesyuarat untuk bertukartukar idea. Forum:

Perjumpaan umum untuk perbincangan terbuka. Suatu papan notis maya yang memberi peluang kepada pengguna untuk mengemukakan pendapat tentang satu topik yang disukai sama.
Copyright Donatus Justin 2012 24

10/03/2012

10/03/2012

Rubrik Perbincangan
Bagaimana anda menggunakan perbincangan sebagai alat pentaksiran? Contoh rubrik perbincangan.

KWL
Jadual KWL atau carta KWL, adalah suatu penyusun grafik yang direka untuk membantu proses pembelajaran. Direka oleh Donna Ogle pada 1986. Guru mengaktifkan pengetahuan asal murid dengan bertanyakan apakah yang mereka sudah tahu. Murid menetapkan tujuan yang menerangkan apakah yang mereka ingin belajar. Murid membuat bacaan tambahan dan berbincang tentang apakah yang mereka sudah belajar. Murid membuat bacaan dan berbincang tentang apakah yang mereka sudah belajar. Murid mengaplikasikan strategi berfikir aras tinggi yang dapat membantu mereka menemukan makna apa yang mereka baca dan memantau kemajuan ke arah mencapai tujuan. Setiap murid diberikan suatu helaian kerja.

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

25

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

26

Carta KWL
K What I Know Apakah yang saya tahu? 1 2 3 4 5 Print out 1 2 3 4 5 W What I Want to know Apakah yang saya mahu tahu? L What I have Learnt Apakah yang saya telah pelajari?

Tujuan Carta KWL


Mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid tentang topik yang dikaji.
Dengan bertanyakan murid tentang apa yang mereka tahu, murid berfikir tentang pengetahuan sedia ada atau pengetahuan tentang topik itu. Murid dapat memberi input kepada tajuk dengan bertanyakan apa yang mereka tahu. Murid mempunyai tujuan untuk terlibat dalam perbincangan tajuk itu. Guru menyedari minat murid, jadi guru dapat memilih projek dan tugasan yang disukai murid.

Menetapkan tujuan unit pelajaran.

Membolehkan murid mengembangkan idea mereka melebihi teks yang digunakan dalam bilik darjah.

Merupakan alat yang baik untuk menyampaikan pelajaran dan juga sebagai alat pentaksiran yang berkesan.

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

27

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

28

KWL & Pentaksiran


Carta KWL merupakan suatu borang pentaksiran. Perhatikan keupayaan murid untuk fokus kepada tajuk atau tugasan dalam situasi berkumpulan. Perhatikan penglibatan murid dalam mengekspresikan idea mereka secara oral. Pantau tingkah laku mendengar murid. (Adakah murid bercakap secara bergilir-gilir? Adakah mereka bertanyakan penjelasan lanjut?) Secara berkala rekodkan kekuatan, kelemahan dan perkembangan murid.
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 29

Thinking aloud
Klik sini.

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

30

10/03/2012

Soalan terbuka
Klik sini.

Belajar melalui mengajar


Ujian terbaik sama ada anda faham sesuatu konsep adalah melalui usaha mengajar orang lain tentang konsep itu. Mengajar memerlukan kefahaman lengkap tentang konsep itu.

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

31

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

32

Belajar melalui mengajar


Tanya diri anda soalan ini:
Bagaimana anda tahu? Bila anda menggunakannya? Bagaimana anda dapat mengetahuinya dari awal?

Belajar melalui mengajar


Mengajar mengelakkan kemungkinan tipu diri (self-deceit). Mengajar memaksa anda berkomunikasi dengan fikiran yang jelas dan tepat. Idea anda tidak akan lebih berkesan daripada keupayaan anda mengajar orang lain sehingga faham. Mengajar membantu anda mengembangkan kemahiran menyampaikan idea anda kepada orang lain sehingga dapat difahami.
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 34

Jika anda tidak dapat menjawab soalan ini, anda tidak boleh mengajar. Anda tidak boleh mengajar kerana anda sememangnya tidak tahu tentang konsep itu.
10/03/2012 Copyright Donatus Justin 2012 33

Belajar melalui mengajar


Mengajar. Bukan hanya bagus untuk orang lain yang anda bantu, tetapi juga bagus untuk anda.

Ujian Kertas dan Pensel


Objektif Subjektif Klik sini.

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

35

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

36

10/03/2012

Tutorial
Pada peringkat institut kini, pentaksiran menggunakan portfolio adalah salah satu cara pelajar mendokumenkan kemajuan mereka. Bincang dalam kumpulan jika pentaksiran menggunakan portfolio adalah cara adil untuk menentukan kemajuan pembelajaran pelajar. Kenapa?
10/03/2012 Hak Cipta Terpelihara Donatus Justin 2011 37

ISL
The KidSource (http://www.kidsource.com) meliputi spektrum yang luas isu-isu berkaitan dengan pentaksiran dan pengajaran. Pilih satu daripada isu di atas dan ringkaskan isu tersebut dalam 100 patah perkataan.

10/03/2012

Hak Cipta Terpelihara Donatus Justin 2011

38

Tajuk akan datang


Reka bentuk dan Pembinaan Ujian
Objektif ujian Tempoh masa dan jenis ujian Jadual spesifikasi ujian Taksonomi Solo Taksonomi Bloom

10/03/2012

Copyright Donatus Justin 2012

39