You are on page 1of 22

1 SOALAN TUGASAN Berdasarkan pengalaman dan kelayakan yang anda miliki, anda telah diberi kepercayaan oleh pihak

pentadbiran sekolah untuk membangunkan satu program latihan jangka panjang ke atas sekumpulan pelajar menengah rendah. Untuk melaksanakan tanggungjawab ini, anda dikehendaki mengenalpasti bakat dan kebolehan mereka. Sasaran anda ialah pertandingan sukan MSSM diperingkat daerah dan negeri pada 2010. a) i) Nyatakan kaedah yang anda gunakan untuk mengenal pasti bakatbakat dari kalangan pelajar sekolah anda. ( 2 markah ) ii) Pada pandangan anda, apakah maklumat-,maklumat atau data yang berkaitan dengan pelajar yang boleh membantu pelaksanaan program anda. Drafkan borang bagi memuatkan maklumat( 3 markah ) b) Lakarkan program latihan jangka panjang anda kepada fasa-fasa latihan mengikut kesesuaian tempoh atau jangka wakru dan matlamat yang hendak dicapai. ( 5 markah ) c) Dalam setiap fasa program layihan anda, cadangkan kaedah-kaedah latihan yang akan anda laksanakan ke atas pelajar anda. latihan bagi setiap kaedah yang dinyatakan. (20markah) d) Cadangan ujian-ujian yang mungkin anda gunakan untuk mengetahui perkembangan pelajar-pelajar anda selepas mengikuti program anda. ( 5 markah) Jumlah : 35 markah) Cadangkan satu enis maklumat berkenaan.

1

2 Pengenalan Merancang dan menyediakan program latihan memerlukan seseorang jurulatih mempunyai pengetahuan dalam mengelolakan latihan secara sistematik mengikut prinsip-prinsip latihan untuk jangka panjang dan jangka pendek.Perancangan ini akan menentukan kejayaan kepada atlet dan seterusnya dapat menggalakkan dan meningkatkan prestasi mereka. ( oum 2007) Program latihan memerlukan perancangan yang bersistematik yang perlu kepada seseorang atlet semasa mengikuti latihan. seperti Kaedah-

program latihan kecergasan . Terdapat fasa-fasa latihan kecergasan fizikal kaedah latihan untuk pembinaan kecergasan fizikal terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas diperlukan seperti latihan jarak jauh perlahan(LSD), Latihan Fartlek, latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan. Dalam merancang program latihan perlu mempunyai matlamat yang hendak dicapai semasa dalam pertandingan yang sebenar. Program latihan ini juga perlu mempunyai jangkamasa yang ditetapkan dan mempunyai kumpulan sasar yang dilatih khusus dalam sesuatu pertandingan. Kumpulan sasaran bergantung kepada atlet yang dilatih sama ada atlet berprestasi rendah, pertengahan atau tinggi. Atlaet berprestaasi rendah biasanya adalah dikalangan pelajar sekolah ataupun yang mewakili peringkat daerah atau negeri.Bagi atlet berprestasi pertengahan kebiasaannya adlah mereka yang didalam golongan atlet yang mempunyai pencapaian yang cemerlang di peringkat negeri serta mempunyai target untuk memperbaharui rekod. Atlet yang berprestasi tinggi pula ialah yang mempunyai rekod yang cemerlang di peringkat antarabangsa serta mempunyai potensi untuk mencipta rekod baru. ( oum 2007)

2

Sukan tahunan membolehkan guru. kedua dan ketiga sudah sememangnya diketahui bakat mereka dalam sukan yang diceburi seperti contoh pertandingan lompat jauh.3 Soalan a( i) i) Nyatakan kaedah yang anda gunakan untuk mengenal pasti bakatbakat dari kalangan pelajar sekolah anda. Semasa aktiviti ini juga guru sudah boleh melihat bakat-bakat dari pemerhatian terhadap seseorang pelajar.Pihak Majlis sukan Negara akan membuat beberapa ujian untuk mengesan bakat-bakat baru. Sebagai guru saya boleh mengenal pasti bakat-bakat pelajar sekolah saya melalui pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kanak-kanak yang cergas boleh melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru dengan baik tanpa berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti pengsan dan sesak nafas.guru mengcungkil bakat dari kalangan pelajar. lompat tinggi dan juga acara-acara olahraga seperti lari pecut 100 meter.. Ujian pengesanan bakat dilakukan melalui dua cara iaitu pertama dengan mengadakan satu program khas di pusat-pusat tertentu mengikut zon di seluruh Malaysia. ( oum 2007) 3 . Untuk mengenal pasti bakat-bakat dalam permainan pula setiap pelajar diberi peluang mencuba permainan yang dipertandingkan pada peringkat sekolah. Pelajar yang berjaya mendapat tempat pertama. Banyak kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk mengenal pasti bakat-bakat dari kalangan pelajar sekolah. Semasa pelajar-pelajar ini melakukan aktiviti-aktiviti di padang saya boleh membuat pemantaun dari segi kecergasan pelajar-pelajar saya.

Sebelum murid-murid ini dipilih peringkat negeri mereka perlu menjalani beberapa ujian kecergasan.(oum 2007) Pada peringkat negeri mereka akan ditapis dikalangan mereka oleh pihak Majlis-Sukan sekolah bagi negeri masing-masing. 3. 4 5 Am Span Sitting Height Body Mass Skinfold measures for determining body fat Weight Throw (3 kg shot) Strenght & Power Speed Agility Endurance 6 7 Vertical Jump 8 40m sprint 9 Agility Hexagon. Test (Jumping test) 10 Endurance Shuttle Run or 800 meter Run Soalan a (ii) 4 .4 Cara kedua pula pemilihan murid-murid melalui pertandingan di peringkat daerah MSSD DAN negeri MSSM seterusnya di peringkat Kebangsaan.(oum 2007) Terdapat 9 ujian untukpengesanan bakat sepeti dalam jadual dibawah: Performer Factor Body Structure Basic Talent Identification Tests 1.Height 2.

-------.------------------.Negeri----------------------Nama---------------------------------Alamat--------------------------------Poskod------------------------------Lelaki Wanita Umur-------tahun Tinggi--------------------Tinggi bapa-------------Panjang depa----------Rumah Sukan 1--------------------------Sukan 2 -------------------------Sukan 3-------------------------Sukan 4-------------------------Sukan 5----------------------------------Sukan dimana bapa anda cemerlang----------------------------------------------------Sukan dimana ibu anda cemerlang -------------------------------------------------------------------------------------Bandar--------------------tarikh Lahir---------------Tinggi duduk -----------Tinggi ibu-----------------Berat----------------------Sekolah Daerah Negeri Negara ---------. apakah maklumat-maklumat atau data yang berkaitan dengan pelajar yang boleh membantu pelaksanaan program anda. tinggi semasa duduk sera berat badan dalam keluarga atlet.------------------------ -------- ---------- 5 .-----------------. Borang Pengenal pastian Bakat Nama Sekolah-------------.5 Pada pandangan anda.-------.Daerah-------------------------.-----------------------------------. Drafkan borang bagi memuatkan maklumat-maklumat berkenaan.-------. Pada pandangan saya maklumat-maklumat yang perlu untuk pelaksanaan program ini ialah keadaan fizikal seseorang atlet seperti ketinggian dan juga latar belakang keluarga seperti tinggi bapa dan panjang depa dan bagi ibu pula ketinggian ibu.--------.---------.---------.

6 .Cubaan 1----------------(m) : Cubaan 1---------------(s) :Cubaan 1------------------(s) Cubaan 2-------------(m) Cubaan 2 ------------(s) :Cubaan 1---------------(sm) Cubaan 2-------------(sm) : Cubaan 1--------(s) Cubaan2---------Cubaan 3-------(oum 2007) Rekod Peribadi Ujian Kecergasan Jasmani Percubaan Tarikh Item ujian Lari pecut 30 meter Lontar bola aras dada Lompat kuadran Duduk jangkau Lompat jauh berdiri 1 Skor asas Gred Poin Skor Asas 2 Gred poin Borang untuk mencatat skor bagi Ujian kecergasan atlet.6 Lontaran Lompat menegak Lari pecut 40 meter Ujian Hexagon Lari 800(min/sec) .

ACARA LOMPAT JAUH FASA PERSEDIAAN UMUM KAEDAH LATIHAN Merentas Desa Latihan Jeda Latihan Fartlek Jarak jauh balapan KHUSUS KAEDAH LATIHAN Merentas Desa Latihan Jeda Latihan Fartlek Jarakjauh balapan Latihan Asas Larian Larian Setempat Beritma Lutut Tinggi Setempat Kawad kaki Lari setempat Larian bulatan Larian angka 8 FASA PERTANDINGAN PRA PERTANDINGAN KAEDAH LATIHAN Latihan Fizikal Latihan Kemahiran Asas PERTANDINGAN PERTANDINGAN KAEDAH LATIHAN Latihan Fizikal Latihan Kemahiran Asas Latihan Asas Lonjakan Latihan Asas Layangan/Mendarat Lawatan Berenang Rekreasi Berkhemah FASA TRANSISI ( PERALIHAN) 7 .7 b) Lakarkan program latihan jangka panjang anda kepada fasa-fasa latihan mengikut kesesuaiaan tempoh atau jangka waktu dan matlamat yang hendak dicapai.

8 (JAN-FEB) (MAC –APRIL) ( MEI –JUN) (JULAI NOVEMBER)- (DISEMBER – JANUARI) 8 .

Semasa Fasa Pertandingan dalam Pertandingan atlet didedahkan kepada beberapa pertandingan/percubaan sebagai persediaan untuk pertandingan utama. Setelah Fasa Pertandingan atlet berehat secara aktif. Program latihan merupakan alat yang digunakan oleh Jurulatih untuk merancang. badan akan berfungsi dengan lebih berkesan pada sesi latihan yang seterusnya. berenang.9 c) Dalam setiap fasa program latihan anda. kekuatan. Setelah rehat yang cukup. Semasa fasa ini atlet digalakkan untuk bermain berbagai sukan. cadangkan kaedah-kaedah latihan yang akan anda laksanakan ke atas pelajar anda. berkhemah dan sebagainya. kelembutan dan sebagainya. Setiap sesi latihan mesti diikuti dengan masa rehat. Latihan dengan beban yang tinggi 9 . Ini adalah kerana badan memerlukan masa untuk memulih daripada tekanan latihan dan masa untuk menyesuaikan diri dengan latihan. Bagi tujuan mengekalkan kecergasan fizikal. Masa rehat bergantung kepada beban latihan. mengarah dan memandu atlet bagi menjalani latihan sepanjang tahun (oum 2007) Program latihan dibahagikan kepada : 1) Fasa Persediaan i) ii) i) ii) Persediaan Umum Persediaan Khusus Pra Pertandingan Pertandingan 2) Fasa Pertandingan 3) Fasa Transisi (Peralihan) Fasa Persediaan iaitu Persedian Umum dan Persediaan Khusus serta Pra Pertandingan dalam Fasa Pertandingan bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dari segi daya tahan kardiovaskular. Cadangkan satu jenis latihan bagi setiap kaedah yang dinyatakan.

(Modul kursus kejurulatihan asas olah raga MSN/BPG) Dalam Fasa program latihan ini saya telah memilih Acara olahraga iaitu acara padang Lompat jauh. Individu yang berumur 9. Latihan hendaklah mengikut keupayaan setiap individu terutamanya untuk latihan khusus. Kaedah-kaedah yang akan saya laksanakan terhadap atlet saya seperti berikut: LOMPAT JAUH Lompat Jauh adalah sejenis acara olahraga apabila seseorang atlet cuba mendarat sejauh yang boleh dari tempat pelepas. Ini akan menimbulkan minat dan motivasi di kalangan kanak-kanak. Atlet akan memijak sepintas pada papan kayu ke bahagian yang diisi pasir atau tanah. 10 . Para atlet yang bertanding akan berkari di laluan( pada tahap elit . mental dan emosi menyebabkaan mereka tidak boleh dilatih dengan latihan yang sama. (Modul kursus kejurulatihan asas olahraga MSN/BPG) Latihan harus merangkumi aktiviti kaedah-kaedah yang berbagai bentuk dan menggunakan berbagai jenis peralatan yang sesuai. Jika seseorang atlet memulakan lompatannya dengan manamana bahagian kakinya melebihi papan maka lompatannya salah atau batal dan tiada jarak akan direkodkan. Jarak lompatan akan diukur dari papan kayu ke tempat para atlet mendarat. Perbezaan setiap individu dari segi fizikal. biasanya mempunyai permukaan yang sama dengan trek larian.16 hendaklah dilatih berdasarkan keseronokan iaitu Pertandingan itu menyeronokkan dan latihan aerobik sesuai untuk mereka dan disamping itu mereka akan belajar tentang kelembutan dan kemahirankemahiran asas.10 memerlukan masa rehat yang lama.

latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatomical dan hipertrofi otot dicadangkan kepada jurulatih supaya melatih atlet masing-masing. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlet menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang dicebur i)Persediaan Umum Dalam Fasa Persediaan Umum kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD) Latihan Fartlek. Kelajuan amat penting dan tinggi lonjakan adalah kunci lompatan yang jauh.11 Format untuk pertandingan Lompat jauh berbeza tetapi pada amnya peserta akan mendapat beberapa kali cubaan untuk membuat lompatan sah dan yang paling jauh pada akhir pertandingan akan di kira juara. Oleh itu atlet yang bertanding dalam lari pecut sesuai untuk bertanding dalam lompat jauh dan selalunya akan menjuarai semasa pertandingan. 11 . a)Fasa Persediaan Memberi tumpuan kepada pembinaan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. (oum 2007 RANCANGAN LATIHAN MINGGUAN UNTUK FASA PERSEDIAANA UMUM PRA MUSIM (BEBAN KERJA BERAT SEDERHANA RINGAN REHAT I S R * * * * * * * K J S A Latihan dilakukan pada hari Isnin sehingga hari Sabtu dan latihan yang berat iaitu berada di puncak ialah padahari Rabu dan rehat pada hari Ahad.Jangka masa bagi masa ini antara 6 hingga 14 minggu.

Dalam Fasa khusus ini jurulatih sudah boleh memperkenalkan kemahirankemahiran asas dalam lompat jauh.ii) Larian Setempat Beritma. lahan Jeda. Kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan.12 ii)Persediaan Khusus Seterusnya dalam Fasa Persediaan khusus memberi penekanan kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. Lutut Tinggi Setempat seeperti kawad Setempat dan Lari Setempat. Latihan asas larian dalam lompat jauh ialah seperti : i) ii) iii) iv) v) Hayunan Tangan Setempat. Latihan Fartlek latihan jarak jauh balapan diteruskan dalam fasa ini. PROGRAM LATIHAN UNTUK PERSEDIAAN KHUSUS AKHIR PRA MUSIM (BEBAN KERJA INTENSITI BERAT SEDERHANA RINGAN REHAT * * * * * * * I S R K J S A Latihan mingguan berada pada puncak pada hari Rabu dan Selasa dan terus rehat pada hari Ahad 12 .Setelah atlet menjalani latihan dalam Fasa Persediaan . Larian Bulatan Larian angka 8 Latihan ini akan dilaksanankan dalam masa enam hingga 10 minggu setelah atlet menjalani latihan-latihan yang terdapat dalam Fasa Persediaan Umum.

permainan sebenar atau melalui simulasi permainanan dilaksanakan. Semasa Fasa Pra pertandingan kaedah-kaedah seperti latihan pecutan. latihan jeda jarak dekat. Latihan bebanan masih boleh diteruskan dengan memberi tumouan kepada peningkatan dan pengekalan daya tahan otot. Dalam Fasa Pra pertandingan situasi permainan kecil. Dalam Pra pertandingan jurulatih akan melatih atlet dengan memberi penekanan kepada komponen fizikal yang terdapat dalam lompat Jauh.13 b) PERTANDINGAN i) Pra Pertandingan seterusnya atlet akan menjalani latihan dalam Fasa Pertandingan iaitu Pra Pertandingan. latihan tekanan dan latihan pliometrik diteruskan bagi latihan lompat jauh.Jangka masa bagi fasa ini antara enam hingga lapan minggu. Latihan akan dilakukan dalam situasi permainan sebenar atau melalui simulasi permainan. Setelah itu ujian pasca kecergasan dilakukan kepada atlet. Dalam Fasa Pra Pertandingan bertujuan meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan. Dalam Pra pertandingan atlet akan dilatih dengan kemahiran-kemahiran dalam Lompat jauh seperti: i) ii) Latihan Setempat Beritma Latihan Tinggi Setempat iii) iv) Kawad Setempat Lari Setempat Larian Bulatan Larian Angka 8 Pukul Berapa Sang Harimau Belalang Belatuk Larian Berpasukan Dengan Tali v) Latihan Asas Lonjakan 13 .

ii) Pertandingan 14 . ketingting betiga dan laga ayam Latihan Layangan/Mendarat Hayunan Tarzan 1 Hayunan Tarzan 2 Lompat dan darat. Lompat Setempat Dua kaki Tanduk Bola. Lompatan Beritma guna bangku panjang.14 vi) Lompat Skipping Lompat Setempat Dua kaki Tanduk Bola-Statik Lompat Setempat Dua Kaki Tanduk Bola –berjalan. Lompat getah 1 Lompat getah 2 Permainan berkaitan seperti ketingting.Berlari Lompat Setempat Satu Tanduk Bola –Bergerak.Aras Rendah Lompat dan Darat – Aras Sederhana. Lompat Jauh Berdiri Lompatan Beritma guna Gelung Rotan. PRA PERTANDINGAN Awal Musim Pertandingan (BEBAN KERJA INTENSITI BERAT SEDERHANA RINGAN REHAT * * * * * * * I S R K J S A Latihan mingguan ini berada pada puncak ialah pada hari Selasa dan Jumaat dan terus rehat pada hari Ahad. Latihan-latihan ini dilakukan semasa Fasa Pra Pertandingan.

Kedah seperti latihanbebanan untuk pengekalan daya tahan otot bagi sukan lompat jauh bagi mengekalkan kuasa. CONTOH KITARAN LATIHAN FASA PERSEDIAAN ACARA . Atlet perlu berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar.Jangka masa Fasa pertanding pertandingan ini bergantung kepada format pertandingan Lompat jauh . Ini bermakna para atlet akan menjalani latihan berat kerana akan menghadapi pertandingan yang sebenar selepas latihan tersebut dilaksanakan. Kaedah-kaedah latihan lompatan dalam Fasa Pra Pertandingan hendaklah dikurangkan tetapi masih boleh meneruskan latihan. (BEBAN KERJA INTENSITI TINGGI SEDERHANA RINGAN REHAT * * * * * I S R K J S A Semasa latihan akhir pertandingan latihan akan dilakukan kemuncaknya hendak sama sperti hari Selasa dan Rabu .2008 TEMPAT:PADANG MASA 2 JAM ISIPADU DAN KEKERAPAN: OBJEKTIF:KETAHAN AEROBIK NAMA ATLET: ANUAR BIN ABDULLAH 15 .15 Dalam Fasa Pertandingan memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimunyang diperlukan dalanm sukan Lompat jauh. Semasa ini kekerapan latihan perlu dikurangkan.LOMPAT JAUH HIGH TARIKH: 23. Latihan ketika hari Selasa Dan Rabu berada ditempat yang tinggi.4.

3min antara ulangan dan 1 min antara ulangan Berkombinasi ULASAN JURULATIH 16 .16 AKTIVITI 1. MEMANASKAN BADAN REGANGAN BERLARI 5 MINIT 15 MINIT COACHING TIPS Regangan dijalankan secara perlahan Steady -run SENAMAN KALISTENIK 10 MINIT latih-tubi(drills) 15 minit Latih tubi larian a)Quick-stepping b) High knee running Back-kick 3 dos latihan hari ini 1 jam 6000M X 1X1 3000MX1X1 600MX5X1 300MX5X1 GERAK LENTUR JOGGING REGANGAN Larian yang konsisten Rehat 15 minit/10mi.

berkhemah bertujuan untuk mengekalkan kecergasan fizikal. 17 . berenang. Jangka masa Bagi Fasa ini lebih kurang enam hingga sepuluh minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan dan mengatasi kebosanan.17 c) FASA TRANSISI Setelah bertanding dalam pertandingan sebenar seseorang atlet perlu berehat secara aktif dengan melakukan aktiviti berbagi sukan.

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan sistem kardiovaskular mengedarkan darah beroksigen ke otot-otot secara berterusan dalam tempoh masa yang panjang semasa melakukan aktiviti fizikal. Daya kardiovaskular adalah Seseorang peserta komponen asas yang penting dalam kecergasan fizikal.4km ini hanya memerlukan satu kawasan balapan.4 km. perlu mengetahui keadaan fizikal mereka sebelum memulakan ujian dan ujian 2. Larian 2. ujian Cooper. jam randik dan wisel. 18 . Menurut modul pembelajaran OUM (2005) Pendidikan Jasmani menyatakan Larian 2. Beberapa bateri ujian yang boleh diaplikasikan seperti Larian 2.4km. Ujian Kecergasan berlandaskan Kesihatan. Terdapat banyak bateri ujian yang boleh digunakan untuk mengukur dan menentukan tahap kecergasan seseorang. Lari ulangalik dan lain-lain lagi bagi mengukur kecergasan seseorang individu. Lompat Kuadran.4km ii) Perkara yang diuji .18 D) Cadangkan ujian-ujian yang mungkin anda gunakan untuk mengetahui perkembangan pelajar-pelajar anda selepas mengikuti program anda. i) Nama Bateri Ujian – Larian 2.4km dan lompat jauh berdiri untuk mengetahui perkembangan pelajar-pelajar saya selepas mengikuti program yang telah saya laksanakan.Daya Tahan Kardiovaskular iii) Prosedur ujian. Ujian Bleep. Atlet negara boleh mengaplikasikan beberapa bateri ujian yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan digunakan di peringkat antarabangsa.4km merupakan bateri ujian yang mengukur daya tahan kardiovaskular. Dalam soalan ini saya telah memilih ujian Larian 2.

19 Prosedur ujian Lakukan aktiviti memanaskan badan seperti membuat senaman .4 km Run-Walk Time (min:sec) <11. Semasa ujian semua peserta perlu berada di belakang garisan permulaan. National Physical Fitness Award (NAPFA) Scheme Standard for Males. Peserta akan dapat mengetahui kecergasan masing-masing dengan membandingkan masa yang telah dicatatkan dengan jadual yang telah disediakan daripada sumber National Physical Fitness Award. Semua peserta mula berlari setelah wisel dibunyikan. Mula-mula peserta bolehlah berlari dan setelah itu berjalan dan setelah itu bolehlah berlari sederas yang peserta mampu tetapi jangan sampai terlalu penat.11 – 14:00 14:01 – 14:50 National Physical Fitness Award(NAPFA) Scheme Standards For Females 19 .4km boleh memperlahankan larian atau berhenti untuk berehat. Singapore. Masa akan diambil mengikut skor yang diperolehi pada akhir larian. Dalam ujian 2.4km ini saya menguji kecergasan murid-murid Tahun Enam yang berusia 12 tahun mengikut jantina berdasarkan jadual National Fitness jadual National Fitness Award(NAPFA) Scheme Standards for Males dan Award(NAPFA) Scheme Standards for Females.31 11:31 – 12:20 12:21 – 13:10 13. Jadual National Physical Fitness Award. Setelah itu masa akan dicatatkan setelah menamatkan larian. Semasa melakukan ujian peserta hendaklah memakai pakaian dan kasut yang sesuai dan selesa. Age Group 12 Tahun Performance Gred A B C D E Points 5 4 3 2 1 2. Peserta larian 2. Singapore ini mengikut umur dan jantina seseorang yang telah disediakan.

Jenis Ujian Objektif : Ujian lompat jauh berdiri. 20 . Ekuatan otot merujuk kepada keupayaan otot untuk mengatasi rintangan atau bebanan yan dikenakan keatasnya.20 Age Group 12 Tahun A B C D E 5 4 3 2 1 <15:06 15:05 – 16:05 16:06 – 17:05 17:06 – 18:05 18:06 – 19:05 Performance Grade Points 2. Kemudahan /Alatan Arahan /Penerangan : Pita pengukur.(oum 2007) PROSEDUR UJIAN. Lompat jauh Berdiri digunakan untuk menguji kekuatan otot individu. iii) Lompat dengan menggunakan kedua-duea kakbelah kaki seberapa jauh yang boleh ke hadapan. -Peserta bersedia untuk melompat ke hadapan dengan menghayun ke belakang dan lutut membengkok 90 darjah.4 KM Run-Walk Time (min:sec) Bateri Ujian Lompat jauh Berdiri Bateri ujian Lompat jauh Berdiri sesuai digunakan untuk menguji para atlet Acara Sukan Lompat jauh. : Mengukur kuasa pada bahagian kaki semasa melompat ke hadapan dari kedudukan statik.Peserta berdiri di belakang garaisan dengan keadaan kaki dibuka seluas bahu. kad skor :- . pembaris.

v) iv) Peserta diberi percubaan sebanyak tiga kali. Kecergasan adalah sangat berkait rapat dengan kesihatan dan perlakuan motor yang mempengaruhi kehidupan seseorang individu supaya dapat mengawal diri dan mempunyai keupayaan untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik dan berkesan. emosi. Kecergasan seseorang individu berbeza antara satu sama lain mengikut kemampuan dan keupayaan seseorang. rohani dan emosi apabila seseorang individu dapat mengawal dan mengurangkan stress dengan kehidupan yang semakin mencabar ketika ini. Jarak terbaik daripada tiga percubaan diambil kira sebagai skor mutlak. (oum2007) Penutup Kecergasan Fizikal dan Kesihataan menyeluruh adalah keupayaan melakukan tugas harian dengan cekap dan cergas. Untuk mendapatkan kecergasan yang baik seseorang perlu melakukan senaman dan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu meningkatkan kecergasan RUJUKAN 21 . Ukuran dibuat dari garisan permulaan ke tempat bahagian tumit yang terdekat sekali mendarat.21 iv) Percubaan tidak akan dikira jika peserta tidak dapat mengimbangkan badan dan jatuh ke belakang serta menyentuh kawasan di belakang kaki. Pendidikan Jasmani dapat menghasilkan individu yang seimbang dari segi mental. Pendidikan Jasmani mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai hasrat falsafah pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. Ulang semula lompatan tersebut.

4. Ahli Panel Pemurnian Modul Tunas Olahraga.wikipedia.22 1. 5.Bhd. 3. Bhd. OUM (2007) HBPE 1203 Kecergasan Fizikal: Seri Kembangan : Meteor Sdn.org/wiki/lompat-jauh 22 . http://ms. Gerko Olahraga Semester 5 KDPM(2005) Prinsip-prinsip latihan: Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan : Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim Johor Bahru. Seri Kembangan: Meteor Sdn. Modul Kursus Kejurulatihan asas olahraga MSN/BPG 2. OUM (2005) HBPE 1103 Pendidikan Jasmani.