You are on page 1of 31

1

JAN 4-6
2012


.


.

"
".
*

*
*


.1|Muka Surat


.


.


.

.


.

"
".
*

*

*.

JAN 9-13
2012

2|Muka Surat

.


.

.

)
(1 ) (2 ).(3

JAN 16-20
2012


)
(4 ).(5

JAN 25-27
2012

(1

- 1.2 -
)
) :-(
3|Muka Surat

B1DL1E1
Mengecam dan mengajuk
berbagai bunyi seperti

5
-JAN 30
FEB 3
2012
3-1 :

:(
):
) (.
.
(.
*


- 8.5
.
(8 - .
" " a,b,c

-11

:
.
.
(1 -111 .

-112 .

-113 .
(
)
-21
.
.

(2
- 61 .
. :
- 116

(6
- 216 .
.
- 316 .
- 62
.
.
4|Muka Surat


bunyi haiwan, alam
persekitaran dan alat
muzik.
B2DL1E1
Menyebut bunyi huruf
) -( hijaiyyah
B1DT1E1
Menggerakkan tangan ke
arah yang betul untuk
membentuk huruf
hijaiyyah.


71
.

6
FEB 6-10
2012
6-4 :

"," ""
(7.

.
PBS<
.3-1
(7 - 7,2 -


.
-7.3 .
.

.
-11.3 -
(11

.
11,2
.
) :-( .
:.
PBS)(.
-11.3 <
.6-4
.
5|Muka Surat

B1DB1E1
Membaca huruf hijaiyah (-
) berbaris fathah
_ dari
bahan bacaan yang
bersesuaian. Contoh Buku
teks dan dll
B1DT1E2
Menyambung titik untuk
membentuk huruf hijaiyyah
B1DB1E2
Membaca huruf hijaiyyah
yang difokuskan
),,,,,,,( dengan
baris fathah, dhommah
dan kasrah )______) dari
bahan bacaan yang
bersesuaian. Contoh
.bahan: kad imbasan dll
B2DL2E1
Menyebut bunyi huruf


hijaiyyah yang di fokuskan
).(

7
FEB 13-17
2012
8-7 :

11,4
(11
" :

"
.
.
- 6,4
(6
) :-( . .
) : -

(.
.


-11.3
(11
.
.
.
PBS<
.10-7

(3

3,3 -

.
6|Muka Surat

B2DB2E2
Membezakan huruf
hijaiyyah yang di fokuskan
) yang(
mengandungi
) (
Contoh :

B2DB1E1
Menyebut dan
membezakan bunyi huruf
( hijaiyyah berdasarkan
)
/ ( contoh:


)
hijaiyyah

B2DT1E1
Menulis huruf
) ( tunggal

B2DT1E2
Menyambung huruf
( hijaiyyah yang difokuskan
) di awal, di
tengah dan di akhir
perkataan

B3DL1E2
Membezakan sebutan
perkataan yang didengar.
/ Contoh:

20-24 FEB
2012
-9 :
11

9
FEB-2 27
MAC 2012
-12 :

8,3 -
.
(8 .

.

3,3

.
.
.
(3
4,2


.
.
(4
PBS 8,2

<
.

-11
.
.13
(8

.
(8 8,2 -

.
.

12,1 -
.

(12
7|Muka Surat


B4DL1E1
( Menyebut ungkapan
) yang didengar
dengan jelas.Contoh :
)) Mengucapkan
dengan bahasa badan
yang sesuai seperti
memberi senyuman dll.
B5DL2E1
( Menutur ayat mudah
)mengikut situasi
yang betul.

B6DL1E1
Memberi atau menjawab
sapaan asas dengan
bahasa badan yang sesuai
melalui aktiviti didik hibur
seperti lakonan.
B4DT1E1
)( Menyalin ungkapan

.
.
- 7,2
(7 .

.

13

1
0

(8 8,5
.

MAC 5-9
2012
14 :

1
1

(9 9,2

.
.
9,5
.

19-23
MAC 2012
-15 :
16
8|Muka Surat

"" ""

.
PBS<
.15-14
"You Are
"My Sunshine

.
PBS<
.16


.
.
PBS<
-17


dengan kemas dan betul.

B4DL1E2
( Membezakan ungkapan
) yang didengar.
Contoh membezakan
antara ungkapan
). ( ) dan (
B5DT1E2
Menyalin dan menyusun
perkataan menjadi ayat
). ( mudah

.20

1
2

26-30
MAC 2012
-17 :
18

1
3

(3

.
(8

.
(9

.

3,2 -
.
.

- 8,2
.

9,5 .
PBS.
<
-21
.22

(8 - 8,2 -

.
.

.
(9 9,5
9|Muka Surat

B5DL1E1
Mendengar ayat mudah
) dengan betul.(
Contoh: Mendengar
dengan teliti.
B5DL1E2
Mendengar dan
membezakan sebutan ayat
).( mudah
) / ( Contoh:
B6DL1E2
Bertutur mengikut intonasi
( dan tekanan suara
) yang betul dan
jelas.

B2DB2E1
Membaca huruf hijaiyyah
yang di fokuskan (
) dengan makhraj
yang betul.
B5DB1E1
Membaca dan memahami

.
.
(12
12,1
.

.
(13
13,5

.
.
(7
- 7,2
.
.

APRIL 2-6
2012
-19 :
21

1
4
9-13
APRIL
2012
-22 :

"" ""


.
PBS<
-23
.25
(8 8,5 -
. " 2
"

12,1 .
.

(12
.
.
13,3
.
.
(13
10 | M u k a S u r a t


) ( ayat mudah
dengan bimbingan guru.

B6DB1E1
Membaca dan memahami
bahan bacaan dengan
intonasi dan tekanan suara
)yang betul. (

23

1
5

16-20
APRIL
2012
24 :

1
6
23-27
APRIL


PBS
<
.
-26
.27
(9 9,5 -

.
.
.
(13
13,5

PBS.
.
<
-28
.30
(3

3,2 -

.
3,1 .
-

.
.
PBS<
11 | M u k a S u r a t

2012
-25 :
26

1
7
APRIL - 30
4 MEI
2012
-27 :
29

-31
.32
(3 3,2 -

.

- 8,2 .
.
(8 .

9,5 -
.

(9 .
.

.
12,1
(12
-
.
"" ""
.
(7 - 7,2 .
.
PBS<
.
-33
.35

12 | M u k a S u r a t

B3DL1E1
Mengulang perkataan yang
didengar.


(8

(9

.

MEI 8-11
2012
-30 :
31

1
MEI 14-18

(9

.
(12
.

8,1 -
. " "
8,5
.
9,1 -

.
.
9,4
.
.
PBS<
-36
.37

9,5 -

.
-

-
12,1 .


- PBS
-

13 | M u k a S u r a t


B6DL1E3
Menamakan benda maujud
yang dipelajari dengan
tepat.

<
-38
.40

2012
32 :

2
0
MEI 21-25
2012
-33 :
34

(3 3,1 -.

3,2 .
.
.
(8 - 8,2 -

.
.

.
13,5
(13
PBS

<
.

-41
.
.42

14 | M u k a S u r a t

JUN 11-15
2012
-35 :
37

(3 3,2 -

.

- 8,2 .
.
(8 .

3,2 -
.

(3 .


9,4 :

.
...
.
....
(9
- 7,4
.
.

(7
12,2 ""

.
.
.
(12
12,3
.

PBS.
<
-43
15 | M u k a S u r a t


B2DB3E1
Mengenalpasti bentuk
( huruf hijaiyyah difokuskan
) yang
bersambung di awal, di
tengah dan di akhir
perkataan melalui
pembacaan. Contoh:

B3DT1E1
Menyalin perkataan
dengan betul

.45

2
2

(8

.
(9

.

JUN 18-22
2012
-38 :
39

2
3
JUN 25-29
2012
40 :

(9

.

8,5 -
. "
"
9,4 .
.


.
PBS<
-46
.47
9,5 -

.
.
PBS<
-48
.50
16 | M u k a S u r a t

2
4

JULAI 2-6
2012
-41 :
42

2
5
9-13

(3 3,1 -


.
.

3,2
.
.
(8 8,1
.

3,2
.

(3 .
.

13,3

PBS .
.
<
(13
-51

.52

.
(8 - 8,2 -
.
.

.
12,1
(12
.
.
17 | M u k a S u r a t

.
(13
13,4

.
.
- 7,4
(7 .

12,2
.

(12
.
.
12,3

.

JULAI
2012
-43 :
45

2
16-20
JULAI
2012
-46 :
47


""

.

PBS<
-53
.55

13,1 " -
(13


".9,3 .
.
(9 .


13,3
.
.
.
(13

18 | M u k a S u r a t

2
7

23-27
JULAI
2012
48 :

2
18-22
JUN 2012
-49:
51

(13

PBS<
-56
.57
13,5 -

.
.
PBS<
-58
.60

(5 5,1 -
. ) -1

.(10
(10
10,1 .
)-1
.(10
.
(5
5,1 .
) -1 .
.(10
19 | M u k a S u r a t

B5DB1E2
( Membaca ayat mudah
) dengan
intonasi dan tekanan
) yang (suara
betul dengan bimbingan
guru.

B3DL2E1
Mengulang nombor dan
bilangan ( (1-10.

7-10
OGOS
2012
-52 :
53

5,2
(10
.
10,1
)-1
.
.(10
(14
10,2
. .
14,3
.
(5 5,3
. .
14,1
(14
.
.
(7
- 7,4
.
.
(12
12,3
.

.

20 | M u k a S u r a t

PBS<
-61
.63


.

""

.
PBS<
-64

.65

3
0

13-17
OGOS
2012
-54 :

(8 8,5 -
. "
"

14,2 .
.
)-1
(14
.(10 .
10,1 -
(10
) -1
:
.(10

.
14,2 .
(14
. ) -1 .
.(10
PBS<
-66
.67
10,3 -
(10

21 | M u k a S u r a t

-
-

B3DL2E2
Menyebut nombor dan
bilangan (1-10) mengikut
susunan.
B3DB2E1
Membaca nombor dan
Bilangan(1-10) mengikut
makhraj dengan bimbingan
guru.
B3DB2E2
Membaca nombor dan
bilangan(1-10) mengikut
susunan.
B3DT2E1
Menyalin nombor dan
bilangan (1-10) dengan
betul.

.
.
14,4
(14
PBS .
<
.
-68
.70

1
27-30
OGOS
2012
56 :

3
2
SEP 3-7
2012
-57 :
58

(3

.
(4

.
(13

3,2 -

.
.
4,1 -

.
.
13,3
.

22 | M u k a S u r a t

PBS<
-71
.72

-
-
-
-

-
-

B4DB1E1
Membaca dan memahami
) dengan( ungkapan
bimbingan guru.

SEP 10-14
2012
-59 :
61

(9 9,5 -

.

.
.
(12
12,1
.

(9 .
9,5
.
.
.
(12
.
12,1
(7 -

.
- 7,4 ""
.

.
(12
.
.
12,2

.
PBS 12,3
<
-73
.
23 | M u k a S u r a t

.75

3
4
SEP 17-21
2012
-62 :

(8 8,5 -
. "
"

9,1
.
(9 .
.


.
" "

.
PBS<
-76
.77

24 | M u k a S u r a t

-
-

(9 9,5 -

.
.
.
PBS<
-78
.80

SEP 24-28
2012
64 :

3
OKT 1-5
2012
-65 :

(3

-
-
-
-

-
-

3,1 -

.
.

3,2
.

(8 8,1
.

3,2
.
.
(3 .
PBS
25 | M u k a S u r a t

B5DT1E1
(Menyalin ayat mudah
) dengan kemas dan
tersusun.
B6DT1E1
Menulis huruf, nombor,
bilangan, perkataan,
ungkapan dan ayat yang
didengar dengan betul
dengan bimbingan guru
secara imlak.

3
7

OKT 8-12
2012
-67 :

.
(13

.
(8

.
(12
.
(13

.
(7

.
(12
.


13,3
.


<
-81
.82

- 8,2 -

.

.
12,1

.
13,3
.
.
- 7,4
.

12,2

"" ""

.
12,3 .
26 | M u k a S u r a t


PBS.
<
-83
.85

OKT 15-19
2012
-70 :
72

(8 8,5
.

9,3
.
(9 .

13,3
.
.
(13
13,5

.
.

27 | M u k a S u r a t

"
"
.
:
.

.

.

.
PBS<
-86

B3DB1E1
Membaca perkataan
dengan makhraj yang betul
dengan bimbingan guru.

.90

OKT 22-25
2012
-73 :

(3 3,3 -

.

- 8,2 .
.
(8 .


4,1
.
.
(4
.

9,1
PBS.
(9 .
<
-91

.92
.

(9 9,5 -

.

.
.
(12
12,4
.
28 | M u k a S u r a t

OKT-2 29
NOV 2012
-75 :

.
(8 - 8,3
.

9,5
.
(9 .

.
13,5
(13


.

.
(7 - 7,4
.
.
12,2
(12

.
.
12,3

.

29 | M u k a S u r a t


""

.
PBS<
-93
.95

NOV 5-9
2012
-78 :

4
NOV 12-16
2012
80 :


(8

.
(4

.
(9

.
(12
.
(8

.
(9

.
(13

8,5 -
. "
"
4,1 .

.
:
9,1 .
.

.
12,4
.
PBS<
-96
.97
8,4 -


.

9,5 .
.

30 | M u k a S u r a t

13,5
PBS <
.
-98
.100

31 | M u k a S u r a t