You are on page 1of 14

DECANTOARE – ELEMENTE FUNCȚ IONALE Ș I DIMENSIONARE TEHNOLOGICĂ

înlăturarea biologică a carbonului • Noroi activ • Paturi bacteriene • Reactoare biologice secvenţiale • Discuri biologice rotative • Lagune aerate. incinerare. Tratamente terţiare • Pentru înlăturarea înlăturarea elementelor cu compoziţie specifică • Azot(nitrificare/denitrificare). dispersare.filtrarea • Coagularea pentru înlăturarea materiei în suspensie sau stare coloidală • Flotaţia pentru înlăturarea huilei. digestie aerobă sau anaerobă. filtrare.compuşi organici refractari.fosfor(defosfatare).grăsimilor sau solidelor • Egalizarea pentru a inhiba variaţiile de debit sau efluent • Neutralizarea (pH) înaintea deversării în mediul natural.Tipuri de tratamente aplicate apei • Tratamente primare • Tratamente secundare • Tratamente terţiare • Pretratamente si tratamente speciale.ele permit reducerea impurităţilor sub 25 mg/l a impurităţilor de la stadiul de 1001000 mg/l sau chiar mai mult. Tratamente primare • Decantarea. Tratamentul materiilor în suspensie După procesul de floculare. Alegerea unei filiere de tratare • Evitarea diluţiilor • Evitarea amestecării curenţilor de apă poluaţi cu cei slab poluaţi 2 . Este una din multele operaţii prin care se urmăreşte recuperarea lichidului.materii coloidale • Procedee biologice şi procedee fizico-chimice Tratamente speciale de formare a efluentului pentru decantare • Tratamente primare sau secundare(toxice si biologice) • Deversarea sa în reţeaua municipală de canalizare • Instalaţia de epurare a apelor domestice. centrifugare. îngroșare. Tratamente secundare.Decantarea este operaţia de limpezire a unui lichid care conţine particule solide în suspensie prin scurgerea acestuia după depunerea lor.uleiurilor.Întregul set de operaţii este reprezentat schematic mai jos: 1. Tratamente secundare Tipic. uscare.în special a apei în vederea refolosirii acesteia.

• • • Evitarea amestecării curenţilor de apă ce necesită tratamente diferite Înlăturarea preliminară a impurităţilor mari Delimitarea operatiilor(inhibare colmatare). Egalizarea va permite • Inhibarea fluctuaţiilor parametrilor care prejudiciază un tratament biologic • Facilitarea controlului de pH(prin amestecarea curenţilor acizi si bazici) • Inhibarea fluctuaţiilor de debit într-un process fizico-chimic(cu o capacitate nominală de adăugare a reactivilor chimici • În caz de flux discontinuu.Egalizarea Obiectiv:amortizarea fluctuaţiilor în timp • Debitul efluentului • Caracteristicile lui.H=3-5m Decantor orizontal 3 . tratamentul să fie la fel. 2. Tipuri de decantoare • Rectangulare • Circulare(intrarea ĩn centru sau la periferie) • Cu dispozitiv prevăzut cu raclete la fund • Caracteristici:-debit de revărsare sau ĩncărcare hidraulica = Q/A (funcţie nu de adancime ci de suprafaţã) • Decantoare lamelar Echipamentele de decantare • Decantoare rectangulare sau circulare prevazute cu un dispozitiv cu raclete pentru ĩndepartarea noroaielor • Diametru 10-60 m.

Decantarea e terminată cậnd particular e depusă la fundul bazinului. intră în decantor prezentậnd o întreaga gamă de dimensiuni. Ei vizează respectarea condiţiilor următoare: • repartizarea uniformă a apei la intrarea şi ieşirea din decantor • evitarea zonelor moarte • suprimarea elementelor perturbatoare Aceste decantoare pot avea dinspre amonte înspre aval: 4 .durata căderii fiind egală cu h / V.metrii pătraţi sau metrii pe oră. cele mai mici particule se pot lipi între ele.adică distanţa dintre fundul bazinului și oglinda apei h O particulă în suspensie aflată la suprafaţa decantorului.Traiectoria deviază de la forma curbilinie.Variante tehnologice reprezentative Decantoare cu flux orizontal Un decantor orizontal e caracterizat de: • debitul traversat Q • suprafaţa sa S • înălţimea. Decantoarele orizontale cu mai multe etaje (numite uneori culoare) suferă numeroase amenajări care permit obţinerea unui randament îmbunătățit. Pentru a optimiza randamentul decantorului.În acelaşi timp. viteza de supravărsare.particulele care se găsesc în apa floculată.Posibilitatea ca o particula să ajungă la fundul bazinului este evident marginită de condiţia t > h / V sau măcar V0 > Q / S. viteza superficiala.mai întậi trebuie ca acesta sa fie dotat cu un compartiment de liniştire în care o sensibilă diminuare a vitezei de transfer permite decantarea particulelor mai mari şi flocularea celor mai mici. În timpul traversării bazinului. Dimensiunile şi deci viteza de sedimentare cresc cu timpul. acesta fiind fenomenul de coalescenţă. eficacitatea unui decantor orizontal nu depinde de viteză Hazen caracteristică şi nici de înălţime sau timpi de retenţie. Principiul de funcţionare al decantorului orizontal Legea lui Hazen Teoretic. Termenul Q / S se numeşte viteza lui Hazen şi se exprimă adesea prin metrii cubi.decanteaza cu viteza constantă V0. Notă:termenii echivalenţi întâlniți: viteza de decantare. eficacitatea decantarii depinzậnd deci şi de timpii de retenţie.

Decantoarele verticale se mai numesc decantoare cu voaluri de noroi tocmai datorita acestui echilibru de viteze. un agitator la fund permite o amestecare rapida a apei cu noroiul şi cu reactivii şi împiedică acumularea de depozite grele care pot înfunda aparatul. O turbină situată la partea superioară a zonei de reacţie realizează circulaţia apei în contracurent cu zona de decantare. Schema principiului de functionare a unui decantor cu circulatie( Tip Accelator-Degremont) 5 . Decantoare în flux vertical În aceste tipuri de decantoare apa parcurge un traseu vertical.Ele pot sau nu să fie echipate cu floculator sau cu sistem de recirculare a noroiului. Forma acestor utilaje este conică sau piramidală.pentru a permite un control mai uşor al voalului de noroi.Aceste două zone comunică prin partea superioară şi inferioară. revine prin circulaţie indusă în zona centrala. În decantor se pot găsi una sau mai multe cavităţi în care se acumulează nămol acesta mai departe concentrate şi mai apoi extras. Cea din urmă cantitate de nămol care se depune.apa decantată este reluată de către deversoare longitudinale .purgaţia bulelor este asigurată de către ţevile perforate sau de către un curăţitor cu funcţionare continuă. Decantoare cu circulaţia noroiului Aceste decantoare conţin o zonă centrală de reacţie înconjurată de o zonă de decantare. Îmbogăţirea treptată în nămol permite o floculare rapidă şi formarea unui precipitat dens. Rolul voalului de noroi este esenţial el fiind ca un filtru pentru flocoanele de dimensiuni mici producậndu-se fenomenul de coalescenţă.Întậlnim următoarele tipuri de decantoare la această categorie: -decantoare statice -decantoare cu circulaţia noroiului -decantoare cu depunere stratificată a nămolului.• camera de amestecare rapidă a reactivilor • un floculator • camera de coalescenţă • culoare suprapuse de decantare în care apa pătrunde din partea superioară În aval. În cele din urmă. Viteza căderii particulelor este încetinită de o forţă rezultantă a compoziţiei forţei de frecare şi viteza Hazen a apei.

Sistemul de umplere și drenare este asigurat prin formarea succesivă de vid și presiune atmosferică în interiorul clopotului. Apa e luată este de asemenea recuperată la suprafață prin sisteme similare. Unul din beneficiile acestui decantor este debordarea noroiului prin capcane plasate la periferie. Decantoare cu depunere stratificată a nămolului ș i eliminarea acestuia prin pulsaț ie În aceste utilaje este nevoie doar de o amestecare hidraulica. în jos în timpul golirii și în sus în timpul umplerii. Acest sistem permite o îngroșare a noroiului care este dirijat spre cavitățile de extracție a noroiului. Apa este uniform distribuită la baza utilajului printr-o rețea de tuburi perforate.Turbina 5 Zona primară de amestecare 6 – Zona secundară de amestecare 7 – Apa limpezită 8 – Recircularea nămolului 9 – Concentratoare de noroi 10 – Nămol în exces evacuat Unele decantoare pot avea montat un sistem de raclete la partea inferioară. realizându-se coeziunea.1 – Alimentarea cu apă brută 2 – Evacuarea apei decantate 3 – Grup de conducere 4 . Când aceste capcane sunt pline sunt curățate automat. Schema principiului de funcționare a acestui decantor ( PULSATOR . apa fiind introdusă în decantor prin izbituri sau pulsări (de aici și numele aparatului). Noroiul este astfel supus unor mișcări de reciprocitate. Admisia apei reziduale împreună cu agentul de floculare este făcuta într-un clopot central care este golit automat la intervale de timp regulate.Degremont) 6 .

Decantoarele lamelare Îmbunătăţirea care poate fi adusă de decantoarele lamelare în vederea evacuării nămolurilor decantat este ca suprafaţa pe care se depun să fie înclinată.Tranchilizatoare 5 – Clopot de vid 6 – Pompa de vid 7 – Valva automată de rupere a vidului 8.Cu. 1. Ca exemplu vom da sistemul în contracurent (cel mai utilizat).Evacuarea apei decantate 3 – Extracția nămolului 4 . Apa și flocoanele circulă în direcţie opusă una faţă de cealaltă de unde şi numele de contracurent. unghiul de înclinare fiind unul din factorii major ai sistemului.Țevi perforate pentru repartizarea apei brute 9 – Concentratoare de nămol 10 – Introducerea reactivilor Această distribuţie a curentului de apă care evită la maxim scurt-circuitele face acest decantor unul din cele mai performante. 7 . Avantajele principale sunt: • reducerea suprafeţei la fundul aparatului • îmbunătăţirea tehnologică care permite apropierea de viteza teoretică. astfel acestea se evacuează mai uşor.Apa floculată alimentează prin partea de jos un mănunchi de lamele sau tuburi paralele înclinate. Spaţiul dintre fiecare lamelă reprezintă un decantor modular a cărui capacitate de tăiere este caracterizată prin raportul dintre debitul tranzitat (Q) şi suprafaţa proiectată a lamelei (Sp).Alimentarea cu apă brută 2. Prin introducerea modulului lamelar în decantor a cărui suprafaţă S (L x l) a fiecărei lamele devine suprafaţa de decantare. Acest tip de aparat se inserează în filiera de tratare a apei potabile în partea de jos a unui floculator care asigură formarea şi măturarea floconului.

formậnd din 2 plăci succesive de viteză aparentă care este cea raportată la nivelul liber de apă al aparatului autorizat. Acest aparat prezintă avantajul simplicităţii culoarului de decantare acesta nu pecesitậnd aparat electro-mecanic complicat fiind ideal pentru instalaţiile mici sau în ţările mai puțin industrializate. Distribuţia egală a apei este realizată prin îndepărtarea apei decantate în tuburi prevăzute cu deschizătoare sub presiune. Decantorul prezintă următoarele avantaje: -spaţiul ocupat este mic => compactivitate -suprafaţa de decantare este mare -fiabilitatea. O ocazie esenţială a sistemului este simplitatea de realizare și exploatare atật timp cật nu prezintă nici un echipament mobil imersat. Impurităţile colectate de plăci alunecă la fund . Aceasta permite o bună şi egală distribuţie a debitului hidraulic pe întreaga secţiune a decantorului. sunt colectate la bază şi sunt extrase periodic de un curăţitor.Rolul lungimilor şi spaţiului dintre placi este de a optimiza retenţia de flocoane. care e indusă prin simulitatea decantării. La această categorie este necesar a distinge viteza Hazen reală care este legea funcţionării decantorului elementar. 8 .Plăcile au forma trapezoidală şi sunt alcătuite din PVC.în MULTIFLO (OTV) viteza reală e de ordinul pe când viteza aparentă este de 10m/h.Cei mai importanţi parametrii sunt următorii: • unghiul de înclinaţie al plăcilor (A) pentru asigurarea debitului de noroi sub efectul gravitaţiei • viteza lui Hazen • spaţiul dintre plăci sau diametrul tuburilor pentru asigurarea stabilirii unui regim laminar de curgere • lungimea plăcilor • viteza în zona de alimentare a flocoanelor. De exemplu.

armaturiile integrate din structura decantorului evită clasicele probleme de rupere a plăcilor în timpul aranjamentului. 1 – Alimentarea apei de decantat 2 – Injectarea reactivilor 3 – Zona de amestecare rapidă 4 – Zona de coagulare/floculare 5 – Sectorul de decantare 6 – Module lamelare 7 – Tuburi de absorbţie a apei decantate 8 – Evacuarea apei decantate 9 – Sistem de reluare a noroiului 10.Evacuarea noroiului Echipamentul decantorului lamellar LAMEL-R (STEREAU) Decantorul este format din: • elemente tubulare termoformate începand de la plăci de polyester sau ABS prevăzute cu nituzi de plastic.Cu. • un dispozitiv de spălare (LAM-CLEANER-de exemplu) • jgheaburi de recuperare profilate Caracteristici dimensionale: -debit de 20 pậnă la 100 m³/h -mărime:diametrul de maxim 20 m sau -spălarea plăcilor fără a elimina apa din decamotor 9 . • nişte stative uşor zimţate care menţin spaţial dinter plăci sau tuburi.

iar captarea apei decantate se face de către o serie de colectoare. Vitezele atinse sunt mai mari decật la pulsator datorită plăcilor imersate în patul de noroi. Acesta are o densitate mare favorizată prin folosirea de polielectroliţi.Clopot de vid decantate 3 – Tuburi perforate de repartiţie 6 – Sistem de extracţie a noroaielor Decantoare lamelare cu depunere stratificată a nămolului şi recirculare DENSADEC permit într-un ansamblu compact se pararea prin coagulare-floculare-decantare a unei mari părţi ale materiilor în suspensie prezente în apele de suprafaţă. 1 – Alimentarea apei brute 4 – Plăci de decantare 5 – Tuburi de evacuare a apei 2.Degremont-Suez) Cu. Schema de principiu a acestui decantor (SUPERPULSATOR®. Predecantorulîngroşatorul favorizează îngrăşarea flocoanelor printr-un reclaj care desprinde continuu impuritaţile depuse. Această recirculare externă. Diagrama generală a acestui tip de decantor. repartizată în mod egal de către reţeaua de distribuţie. eliminarea flocoanelor reziduale. Faţa inferioară a fiecărei plăci este echipată cu deflectoare care servesc în acelaşi timp suporturilor . În sfậrşit. Instalaţia cuprinde 3 module:-motorul -predecantor îngroşarea materiilor -decantorul lamelar Reactorul asigură în acelaşi timp o bună floculare. O parte din aceste impurităţi sunt reciculate în reactor. Grosimea patului de noroi nu depăşeşte o anumită limită. ceea ce depăşeşte se descarcă în zona separatorului unde nu se exercită nici o forţă graţie vitezei azpensionale. penetrează apoi prin reţeaua paralele înclinate faţă de orizontală şi perpendiculare faţă de condensator.Decantoare lamelare cu depunere stratificată a nămolului şi eliminarea acestuia prin pulsaţie Alimentare cu apă al acestui aparat este practică la fel ca la celelate decantoare (cu injectoarea regentă lor coagulate şi ai adjustanţilor de floculare). decantorul lamelor asigură ralitatea apei. concentraţie mare de noroi și floculaţia lentă pentru creşterea în volum a flocoanelor. Apoi floculată. 10 . menţine o concentraţie de noroi necesar unei floculări omogene.

4 h 3.3 0.002 1.10 100 27.9 8.Avantaje citate de producător: • viteza foarte mare de decantare (de la 20 la 40 metri/oră) • noroiul extras poate fi trimis direct la deshidratare • tratament excelent al apei datorită sistemului lamelar • economie de reactivi • insensibilitate la variaţiile de debit şi încărcare Decantoare cu formare de flocoane lestate Viteza de cădere în apă a unei particule de pământ şi hidroxid poate fi următoarea: -viteza teoretică de cădere-conform legii lui Stokes-ex: -particule sferice.0 s 0.2 0.6 2. Cậteva minute sunt suficiente pentru a obţine un depozit de nisip amestecat cu agent de coagulare (hidroxid de fier sau aluminiu) ales în funcţie de materialul care se doreşte a fi eliminat Nisipul superfin are un triplu efect: • de promotor de coagulare.00 1000 2755. Acest procedeu combină tehnica flocoanelor lestate şi tehnica decantării lamelare.1 0.8 5.2 pentru hidroxid densitatea apei (kg/m³)999.2 mn 0.3 s 0.2 3.02 20 1.80 800 1763.5 mn 4. Decantorul ACTIFLO (licenţa OTV) asigură. într-o unitate compactă separarea prin coagulare-floculare-decantare a materiei în suspensie prezente in apele de suprafaţa.2 32.2 2.50 500 688.01 0.6 mn 18.7 mn 0.2 jours 20.3 1.4 mn Cu: D=diametrul particulelor în mm sau microni V=viteza de cadere în m/h De aici vine şi ideea de a scufunda flocoanele prin fixarea de granulele microscopice ale unui nisip special (granulometria fiind între 10-100µm) adăugat apei de decantat într-o proporţie considerabilă.2 s 0.2 mn 46.2 -timpul de cădere pentru înălţimea de 1m Durata de cădere (nisip) Durata de cădere(hyd) 11.2 jours D (mm) D (µm) Vnisip) V hyd. Materia 11 .3ºC Densitatea particulelor (kg/m³)2600 pentru nisip şi 1002. Testele de laborator arată că prezenţa acestei mase granuloase modifică complet procesul de coagulare în loc de a servi la formarea de flocoane care durează de obicei 15-20 minute şi ating mărimea de 1-2 mm şi se depune foarte încet masa de nisip traversează rapid decantorul şi cuplează rapid toate materiile în suspensie şi cele coloidale.(m/h) 5.20 200 110.de pămậnt şi hidroxis -temperatura =14.1 54.8 h 19.7 s 0.05 50 6.materiile coagulate aglutinează în jurul fiecărei particule de nisip • micşorează tensiunea superficială care măreşte probabilitatea unirii particulelor şi astfel aglomerarea • are un rol cheie în a lesta materiile coagulate accelerậnd considerabil decantarea.1 1.

după aceea coborându-se spre fundul bazinului cam la o adâncime de 3-6 m si sorbind o mare parte din supernatantul din bazin. Acest tip de decantor realizează separarea impurităților mici și lichidelor cu densități diferite după ce impuritățile mari și nisipul decantează în bazine de liniștire.floconul creşte în greutate şi volum.La acest stadiu. În continuare se va studia un tip special de decantor care nu poate fi inclus în nici una din categoriile celor de mai sus.5-1.Toate celelalte componente(ţevi.suspendată şi coloizii.Noroiul rămas este direcţionat într-un canal iar nisipul e redirecţionat spre partea de tratare.Apa parţial tratată traversează un bazin de injectare unde polimerul preselectat şi nisipul fin sunt introduse. Notă :acest aparat are şi un sistem de raclete pentru deslocuirea noroiului combinat cu nisipul şi direcţionarea acestora spre centrul suportului pentru raclete. destabilizaţi înainte prin injectarea în apa brută a unui coagulant (cel mai adesea clorura ferica. Ca material alternativ poate fi folosită fibra de sticlă dar rezistenţa acesteia la variaţiile de temperatură şi raze ultraviolete este mai mică. Se poate considera aceasta o dublă decantare. Aceasta este poziţia în care va sta până când impurităţile şi flocoanele se depun. împiedicând intrarea acesteia în efluent. material care îi conferă durabilitate şi intreţinere minimă. pierderile fiind de de 3-6 g/m3) în mediul unui polielectrolit (de concentratie 0. Cea mai importantă componentă a dispozitivului este valva de decantare din interiorul acestuia (reprezentată cu galben) care de fapt realizează separarea lichidelor.coturi.trece la decantorul lamelar în care flocoanele sunt rapid decantate.În final apa. Floconul astfel format este separat apoi de apă prin decantare lamelară în contracurent.înainte de a fi pompate spre hidrocicloane. 12 .pentru a recupera nisipul.furtune) au rolul de a sorbi şi conduce fluxul de apă spre zona de decantare. Bazinul mai este echipat cu dispozitive care reţin spuma. este vorba de decantorul produs de Siemens Water Technologies. Decantorul este format astfel din 3 mari compartimente apa parcurgand succesiv: • Un tanc de amestecare rapidă care asigură dispersarea nisipului şi al polielectrolitului în apa ce urmeaza a fi tratată • Un tanc de floculare care realizează aglomerarea şi maturarea flocoanelor lestate in tancul precedent • Un modul sub forma unui ansamblu lamelar în contracurent care efectuează separarea apă-flocon lestat.5mg/l).incarcată cu flocoane lestate.Apa rămâne apoi în camera de maturare în care flocoanele se lipesc de nisipul fin sub acţiunea polimerului.Decantorul poate fi dotat cu valve care se găsesc”on board” fiind montate odată cu celelalte componente însă există firme care produc şi crează numai valve pentru astfel de decantoare. Decantoarele produse de Siemens Water Technologies sunt fabricate din oţel inoxidabil.Noroaiele şi nisipul fin depozitate la fundul decantorului sunt colectate de un dispozitiv prevăzut cu raclete. Decantorul este ridicat şi coborât prin intermediul unui activator electromecanic.. Apa brută pătrunde inţial într-un bazin rapid de amestecare în care este adăugat trepatat materialul coagulant care destabilizează materia aflată în suspensie. acestea din urmă fiind de calitate mai bună deoarece se pune mai mare preţ pe controlul calităţii acestui component specific.30-50 mg/l) sunt fixate pe un suport granular de nisip (adăugat în proporție de 3kg/m3. Poziţia normală a decantorului este deasupra nivelului apei.

respectiv volumul de nămol ce se poate depune într-o zi în decantor se poate determina cu relaţia: Vn= E d Ci 100 ⋅ Qc γn 100 − p 13 . Calculul secţiunii orizontale: A0 = Qzi/vs’. Lăţimea decantorului: l= A0/L Lungimea și lățimea unui decantor trebuie să se verifice cu următoarea relație: 4l < L < 10l 7.Dimensionarea decantorului pentru tratarea primară a unui efluent 1. în care: Qzi – debit de efluent (m3/s) tzi – timp de staţionare (retenţie) (cf. în care: vs’ – încărcarea la suprafaţă (m/h) 3.Calculul volumului : V = Qzi x tzi. Volumul pâlniei în care se acumulează nămolul în m³/zi. Adâncimea decantorului: hu = vs’x td 6. Lungimea decantorului : L = v0 x td 5. Calculul secţiunii transversale: At = Q/v0.7 ore) 2. STAS 4162/1980 = 1. în care: v0 – viteza orizontală de sedimentare (10 mm/s) Dimensionarea decantorului pentru tratarea primară a unui efluent 4.

În care: .p este umiditatea nămolului depus în decantor (orientativ circa 95%) .Ed este eficienţa operaţiei de decantare în procente .γ n este greutatea specifică a nămolului (1000 – 1200 daN/m³) . BIBLIOGRAFIE [1] Procese hidrodinamice si utilaje specifice in industria chimica.com/water [3] www. în m³ /zi. . Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti – 1983 [2] www.Qc este debitul de calcul al apelor uzate ce intră în decantor.com 14 .Ci este concentraţia iniţiala a apei uzate în suspensii.siemens.degremont-technologies.