You are on page 1of 205

Agatha Christie PET PRASICA PET SVEDOKA PET MALIH PRASCICA Naslov originala Agatha Christie FIVE LITTLE

PIGS Murder in Retrospect Go Back For Murder

Carla Lemarchant
Hercule Poirot s paţnjom je i zanimanjem promatrao mladu ţenu koja je ušla u sobu. U pismu koje je napisala nije bilo ništa određeno. Bila je to jednostavna molba za sastankom, bez ijedne riječi po kojoj bi se naslutilo o čemu se radi. Bilo je kratko i sluţbeno. Samo je odrješitost rukopisa govorila kako je Carla Lemarchant mlada ţena. A sada je bila ovdje, glavom i bradom - visoka, vitka mlada ţena u ranim dvadesetima. Mlada ţena za kojom su se muškarci definitivno okretali. Odjeća joj je bila dobra, skup kaput, suknja i otmjeno krzno. Glavu je drţala uspravno, imala je tanke obrve, sićušan nos i odlučne usne. Izgledala je puna ţivota. Ta njezina ţivotnost dominirala je nad njezinom ljepotom. Prije njezinog dolaska Hercule Poirot osjećao se staro - sada se osjećao pun ţivota - čilo - veselo! Kad joj je prišao kako bi je pozdravio, postao je svjestan njezinih tamnosivih očiju koje ga napeto promatraju. Bila je vrlo iskrena što se toga ticalo. Sjela je i uzela cigaretu koju joj je ponudio. Nakon što ju je zapalila, sjedila je minutu ili dvije, pušila i promatrala ga tim iskrenim, zamišljenim pogledom. Poirot je njeţno rekao: "Da, treba odlučiti, zar ne?" Iznenadila se. "Molim?"

Glas joj je bio privlačan, uz tračak prihvatljive promuklosti. "Pitate se, zar ne, jesam lija samo lajavac ili čovjek kakvog trebate?" Nasmiješila se. Rekla je: "Pa, da - nešto slično. Vidite, gospodine Poirot, vi -vi baš i ne izgledate onako kako sam vas zamišljala." "I star sam, zar ne? Stariji no što ste mislili?" "Da, to također." Oklijevala je. "Iskrena sam, shvaćate. Ţelim - moram dobiti najbolje." "Uvjeravam vas", rekao je Hercule Poirot. "Ja jesam najbolji!" Carla je rekla: "Niste skromni... A istovremeno, osjećam kako vam mogu vjerovati." Poirot je mirno rekao: "Znate, čovjek ne koristi samo mišiće. Ne moram se saginjati i mjeriti otiske stopala, traţiti opuške i slomljenu vlati trave. Meni je dovoljno sjesti u svoj stolac i razmišljati. To je ovo -" prstom je pokazao svoju jajoliku glavu -"ovo što funkcionira!" "Znam", rekla je Carla Lemarchant. "Zato sam došla vama. Znate, ţelim da učinite nešto fantastično!" "To", rekao je Hercule Poirot, "zvuči obećavajuće!" Pogledao ju je s ohrabrenjem. Carla Lemarchant duboko je udahnula. "Moje ime", rekla je, "nije Carla. Zovem se Caroline. Poput majke. Dobila sam ime po njoj." Zastala je. "I nisam uvijek nosila prezime Lemarchant - pravo prezime mije Gale." Čelo Herculea Poirota naboralo se u trenutnoj zbunjenosti. Promrmljao je: "Crale čini mi se kako se sjećam..."

Rekla je: "Moj je otac bio slikar- prilično poznat slikar. Neki ljudi kaţu kako je bio veliki slikar. Ja mislim da jest." Hercule Poirot je pitao: "Amyas Crale?" "Da." Zastala je, a onda nastavila: "A moja majka, Caroline Crale, bila je osuđena za njegovo umorstvo!" "Aha", rekao je Hercule Poirot. "Sada se sjećam- ali u magli. U to sam vrijeme bio u inozemstvu. Bilo je to davno." "Prije šesnaest godina", rekla je djevojka. Lice joj je sada bilo izuzetno blijedo, a oči dva blistava svjetla. Rekla je: "Shvaćate? Bila je optuţena i osuđena... Nije obješena jer su smatrali kako postoje olakotne okolnosti- tako da je kazna preinačena u doţivotni zatvor. Ali umrla je samo godinu dana nakon suđenja. Shvaćate? Sve je gotovo - završeno — okončano — " Poirot je tiho pitao: "I?" Djevojka po imenu Carla Lemarchant čvrsto je sklopila ruke. Govorila je polagano, uz pauze, ali s nekom neobičnom odrješitošću. Rekla je: "Morate shvatiti - u potpunosti - otkuda potječem. Imala sam pet godina u vrijeme kad se to - dogodilo. Bila sam premlada kako bih išta shvatila. Sjećam se majke i oca, naravno, sjećam se kako sam naglo napustila dom- odvedena sam na selo. Sjećam se praščića i prijazne farmerove supruge - svi su bili prijazni - i sjećam se, jako dobro, kako su me gledali na neobičan način - svi- onako kradomice. Znala sam, naravno, djeca uvijek znaju, kad nešto nije u redu - ali nisam znala što." "A onda sam putovala brodom - bilo je uzbudljivo - trajalo je danima, a onda sam stigla u Kanadu, dočekao me ujak Simon, ţivjela sam u Montrealu s njim i ujnom

Rekla je: "Tada sam saznala istinu. A onda . Zaručena sam.to je bilo moje kanadsko prezime . Tko su bili i što su radili? Bila sam osuđena da na kraju saznam -""i rekli su mi istinu. bile su dva mračna." Podigla je pogled. Rekli bi . shvatila sam zašto. mutna bazena. više nisam razmišljala o njima. Pismo koje mije majka ostavila kad je umrla. Daje moja majka osuđena za ubojstvo. došla do svog novca. i to mi je tada imalo prilično smisla . znate. Rekao je: "I kakve su bile reakcije vašeg zaručnika?" . a kad sam pitala za mamu i tatu. A onda je. jer sam. počela postavljati pitanja." Poirot se promeškoljio i po prvi puta progovorio. Rekli su kako moramo čekati . Jer u to vrijeme. tu bilo i pismo.zar ne? da ste me upoznali: 'Eto djevojke koja nema razloga za brigu!' Imućna sam. dobro izgledam. Bila sam jako sretna.samo što sam na neki način znala kako su mrtvi iako mi to nitko nije rekao. znate. između ostalog. Ujak Simon i ujna Luise bili su jako dobri prema meni. Imam dvadeset godina i ne postoji djevojka s kojom bih se mijenjala. znate.Luise. i skoro sam zaboravila kako sam imala drugo prezime uz Lemarchant. znate. Tada su morali. Kad sam saznala." Lice joj se promijenilo." "Ali već sam. zdrava. Bilo je to — prilično stravično. rekli bi kako će uskoro doći.mislim kako sam onda zaboravila .kako se ne moţemo vjenčati sve dok ne navršim dvadeset i jednu. Ujna Luise. Oči joj više nisu gorjele. Rekla je: "Pogledajte me. O majci i ocu. "Moram vam reći još nešto. Kad sam navršila dvadeset i jednu godinu. rekla mi je kako je to moje prezime u Kanadi. znate. mogu uţivati u ţivotu. smrknulo.ali kao što sam rekla na kraju sam zaboravila da sam imala još jedno." Zastala je. išla sam u školu i imala puno prijatelja.

Onaj potajni pogled ." Nagnula se naprijed.njemu. On i ja smo John i Carla .. ţelimo djecu. rekao je Poirot. To nam je vrlo blisko.a prošlost nije bitna. I Johnu je također bitno. "Otrovan je. Onda je djevojka mirnim. Mi znamo. to jest bitno. Ali istovremeno. Ne pokušavate popraviti stvar utješnim frazama. Prošlost nam nije bitna .vidjela sam Johna kako me gleda.i što podrazumijeva.vidjela sam kako me gleda i pita se'V Hercule Poirot je rekao: "Kako je vaš otac ubijen?" Carlin je glas bio odrješit i razgovjetan. A ponekad ." Stisnula je šake." Poirot je rekao: "Zar ne shvaćate kako je među precima svake osobe bila nasilja i zla?" "Ne razumijete.. Rekao je kako to nije bitno . "Znate." Hercule Poirot je rekao: "Shvaćam. "Ali ne shvaćam što ţelite od mene?" Carla Lemarchant jednostavno je rekla: "Ţelim se udati za Johna! I namjeravam se udati za Johna! I ţelim imati najmanje dvije kćeri i dva sina. naravno." "Jako dobro shvaćam"."Johnove? John nije mario. "Još smo uvijek zaručeni. bešćutnim glasom rekla: "Bogu hvala što ste razumni. Ali ipak. znate. Pretpostavimo da smo vjenčani i da se posvađamo . A vi ćete to omogućiti!" . A ne ţelimo gledati kako nam djeca odrastaju u strahu." Nastupila je tišina.djelić sekunde. Bitno je meni.nego budućnost. Shvaćate kako je to bitno . čovjek za to ne zna. Oboje ţelimo djecu. To je točno.

Ako vas je nešto trebalo povrijediti. Slučaj ubojstva je slučaj ubojstva.u magli."Hoćete reći . Sjećam se majke . bez obzira dogodilo se ono jučer ili prije šesnaest godina.sentimentalna laţ?" Molećivo se nagnula naprijed. Hcrculc Poirot protrljao je nos. Postoji jedna vaţna stvar." "Ali draga moja mlada damo -" "Čekajte. ali prilično se dobro sjećam kakva je vrsta osobe bila. Ţelim vas angaţirati da istraţite slučaj ubojstva. Polagano je rekao: "Tout de metne — " Carla se nasmiješila. Da ona to nije učinila . majka nije bila takva! Mislite kako bi to mogla biti laţ ." "Hoćete reći -?" "Da. Istina je . Trebala sam ga dobiti kad napunim dvadeset ijednu godinu. naravno. hoću. Slušajte . ili trn u prstu . ona vam je to uvijek rekla. Imam njezino pismo. gospodine Poirot. "Ne. ima stvari koje djeca jako dobro znaju. Recite mi što vam je na umu." Hercule Poirot zamišljeno je pogledao mlado vitalno lice koje gaje tako molećivo gledalo.uljudne laţi. "Slušajte.da je nevina . rekla je Carla Lemarohant. Ostavila gaje samo iz jednog razloga . Ostavila mi ga je prije smrti. Niste još sve čuli.takve stvari. pričam idiotarije! Vi predlaţete nešto drugo.kako bih ja uvijek bila sigurna u to.to mi je jasno -" "To nije sentimentalnost.kako bih bila u potpunosti sigurna.i to dobro. Zubari." "Da?" "Moja je majka bila nevina". Nije govorila laţi . naravno . gospodine Poirot.ţelite da razgovaram s vašim zaručnikom? Ah ne. To je pisalo u njemu." "Slušajte. Promrmljao je: "Pa. gospodine Poirot.

"Vaše mi riječi gode . Ali moţete proučiti činjenice slučaja i moţda razgovarati s ljudima koji su u to vrijeme bili tamo . ugaţena trava.prirodan impuls. To više ne moţete traţiti. zar ne? Pa. Oči su joj blistale.ali vjerovala sam joj. "Zato je za mene u redu što se udajem za Johna. prošlo je šesnaest godina!" Carla Lemarchant je uzviknula: "Oh! Naravno da će biti teškol Nitko osim vas ne bi to mogao učiniti!" Oči Herculea Poirota lagano su zablistale. Istraţit ću vaš slučaj ubojstva.. Jednom je rukom pogladio brkove. I vi ćete to učiniti!" Hercule Poirot polagano je odvratio: "Recimo kako ste govorili istinu. Za vaše slučajeve. Vas zanima psihologija."' Hercu!e Poirot je ustao. Istraţit ću događaje od prije šesnaest godina i otkriti istinu. Ali on ne zna.svi su još uvijek ţivi . Mislim kako je nisam osobito voljela. Osjeća kako je prirodno što smatram majku nevinom.a onda.za nju bila. to se ne mijenja s vremenom. gotovo nevoljko.a onda ." Carla je ustala. onda ga nije ubila! Nije bila osoba koja bi svjesno napisala laţ kad je saznala da umire.. otisci stopala. Još uvijek joj vjerujem! Ako kaţe kako nije ubila mog oca. I otkrit ćete što se u stvari dogodilo. Za način na koji ste ih rješavali." Carla je rekla: "Čula sam za vas. Carla je nastavila. Ali samo je rekla: "Izvrsno. gospodine Poirot. To treba razriješiti. Ja znam kako je to u redu. moţete se izvaliti u vaš naslonjač i razmišljati. Opipljive su stvari nestaleopušci cigareta." Polagano. "Mademoiselle. počašćen sam! Opravdat ću vaše povjerenje u mene. Poirot se naklonio. kao što ste maloprije rekli." . mademoiselle.

koji je imao reputaciju prestravljivanja svjedoka." "Niste baš taktični. Ne prihvaćam vašu sigurnost u nevinost vaše majke. što onda?" Carlina ponosnaglava lagano se spustila. rekao je Deplcach i pokazao zube u svom iznenadnom čuvenom "vučjem osmjehu". Ţelim istinu Hercule Poirot je rekao: Avant.." Branitelj "Sjećam li se slučaja Crale?" pitao je sir Montague Dcpleach. dragi moj". Vrlo privlačna ţena. onda. Iako to nije bilo ono što sam trebao reći. "Naravno. Bez samokontrole. Jako dobro ga se sjećam. "Zašto me to pitate?" "Zanima me. Nisam je oslobodio. Rekao sam kako ću otkriti istinu. Ako je bila kriva ." Bacio je pogled na Poirota.Hercule Poirot mahnuo je kaţiprstom.eh hien. ja nemam predrasuda. Znate.. to nije jedan od mojih uspjeha. Ali neuravnoteţena. U stvari trebao sam reći en arriere. Odgovorila je: "Ja sam njezina kći. "Samo trenutak. "Znate." . naravno.

Ne moţete uvjeriti porotu kako će takav čovjek sjesti i u tišini se ubiti.to je stajalište. Veliki ţenskar. Jedina stvar koju sam mogao smisliti. Ipak. tada nisam imao toliko iskustva kao sada. Uţivao je u slastima poroka. A ona je odbijala suradnju! Znao sam da sam izgubio čim je sjela na klupu za svjedoke. Lice mu je poprimilo procjenjivački. u početku sam se bojao kako sam krivo odabrao." Sir Montague slegnuo je ramenima. Provokacija."Znam. cugao je pivo . Uopće se nije ţeljela boriti.i sve ostalo. Škakljivo je ." "Koja je bila obrana?" pitao je Hercule Poirot. Ne. "Na to ste mislili kad ste rekli kako čovjek ne moţe puno postići bez suradnje?" "Apsolutno. Rekao je: "Naravno. dragi moj. Bilo je puno sućuti za nju. ţivahan čovjek. Crale jednostavno nije bio takav čovjek! Pretpostavljam kako ga nikad niste upoznali? Ne? Pa. mi nismo čarobnjaci. Jednostavno ne odgovara. smatram kako sam poduzeo sve stoje bilo u mojoj moći.ako ne pozovete klijenta da svjedoči. Znate. ali nije vidio štetu ako će sir Montague glumiti totalnog neznalicu. samoubojstvo. Nebrojeno sam puta vidio porote koje su donosile presude u potpunoj suprotnosti sa sučevom završnom riječi. bio je veliki veseljak. "Da ga je ustrijelila. Ili 'On to nikad ne bi učinio . Ali nije prošlo dobro. Čovjek ne moţe postići puno bez suradnje. Ali uspjeli smo preinačiti smrtnu kaznu u zatvorsku.nema teorije!' Caroline Crale nije se čak ni pokušala boriti. definitivno' . s time ne moţete izvoditi trikove. Ali to je to . znate. oprezan izraz. Puno je respektabilnih supruga i majki potpisalo peticiju. 'On je to učinio." Poirot je rekao." ." Nagnuo se natrag i ispruţio svoje duge noge. Ali otrov .ne. porota izvlači vlastite zaključke. znate.jako škakljivo. ili izbola noţem -definitivno bih se sloţio s ubojstvom. Polovica bitke je dojam koj i optuţeni ostavlja na porotu. "Oh. Znao je jer je već pročitao novinsku arhivu.

znate." Depleach je izgledao zadovoljno.naravno da nije. Osobito kad se radi o smrtnoj kazni.kao muškarac muškarcu . Djevojka u slučaju bila je vrlo privlačna. niste imali sumnje u krivnju Caroline Crale?" Depleach je slegnuo ramenima. "Naravno da nije . Čvrsta ţena. Ne vjerujem da se ikada oporavila od šoka. po vašem je mišljenju bila kriva?" Depleach je izgledao prilično zapanjeno. čovjek se sjeća glavnih stvari." "Je li vam ikad priznala kako je kriva?" Depleach je izgledao šokirano." "Da. Stari Mayhew bi vam mogao reći više od mene. voljela ga je. znam. ali on je u to vrijeme bio dječak." "Ispričavam se što sam toliko ustrajan". Slomila se kad je došla k sebi i shvatila stoje učinila. Ako vas toliko zanima. Nevinost je uvijek . mislim kako smo to uzeli zdravo za gotovo. Znate. "Nemojte mene pitati.pa. definitivno ga je ubila. Oh da. znate. Naravno. Rekao je: „Pa naravno“ "Uh ."Zašto?" Sir Montague slegnuo je ramenima. Promrmljao je: "Oh. Naravno. Sreća moja što se sjećate tolikih stvari. Mi imamo kod. tu je mladi George Mayhew. Puno seksa i slično. Mayhewovi su bili odvjetnici koji su me izvijestili. Ali eto . I naravno. Rekao je: "Iskreno . prošlo je dosta dugo. "ali opet ponavljam. Imate izvanredno pamćenje.pridruţio se velikoj većini. šteta što ne moţete porazgovarati sa starim Mayhewom. pomislio sam.uh pretpostavljena." . rekao je Poirot. slučaj Cralc dobio je dosta publiciteta u tisku.mislim kako u to nije bilo nimalo sumnje." "Znači.

i u potpunosti pao na njezin šarm."Koji su bili dokazi protiv nje?" "Uistinu vrlo optuţujući. Radilo se o djevojci. Među njegovim napi tcima bio je i koniin . i namjeravao se rastati od supruge i oţeniti Elsom. definitivno. Bio je lud za njom. s vremena na vrijeme bilo je problema zbog ţena. nasilne stvari.pjegava kukuta. Bio je zreo da ispadne budala zbog neke vrckave djevojke. 'gospođica Lijepa Krasna u satenu i perju'. Podigao je buru zbog toga." "'Elsa Grccr. Angaţirala gaje da je slika . Zaprijetila mu je." ." Hercule Poirot s nelagodom se promeškoljio. znate . Prije svega motiv." "Carolinc Crale to nije ţeljela dopustiti. ali je slikao figure. Popuštala mu je na temelju temperamenta . skrivenu u dnu ladice. Pribliţavao se četrdesetoj.u to nema sumnje. Pronašli su gotovo praznu bočicu u sobi gospođe Crale. znate. Ali ova posljednja bila je drugačija. Cijena njegovih djela izuzetno je porasla .nije slikao uobičajene društvene portrete. Ja osobno ne marim za taj stil slikanja -ruţne.nije ih štedio! Ali naslikao je Greericu. Elsa Greer bila je ta djevojka. Bila je jedina kći nekog vorkširskog trgovca. Te njegove aferice su kratko trajale. Ne znam bi li puno ţena ţeljelo da ih slika . tako se zvala. i znala je što ţeli." "Pa. I nije se šalila! Dan prije ubojstva pili su čaj sa susjedom. Gospoda Crale bila je krotki tip koji trpi u tišini. kao što sam rekao. Bilo je svađa." "Idućeg je dana primijetio kako nedostaje pola bočice. Ona i Crale godinama su vodili ţivot mačke i psa — neprestane svađe. znate. Bio je takav čovjek. ali dobre. On se uvijek petljao s drugim ţenama. Ali on joj se na kraju uvijek vraćao.prilično mladoj djevojci.izuzetno. On se bavio travama i lijekovima iz kućne radinosti. Imala je samo dvadeset godina. bio je dugo oţenjen. Dvije su je osobe čule kako je rekla da će ga ubiti ako ne ostavi djevojku. Imala je novca i odlučnosti.a čovjek je uistinu bio prvoklasan slikar. Rekao je: "Netko drugi mogao ju je tamo staviti. A ţeljela je Amyasa Cralca. Ona je to u cjelini dobro podnosila. Bilo je razgovora o njoj i njezinim smrtonosnim osobinama. Nije si mogao pomoći.

kao da je nikada nije dirala. shvaćate. shvaćate.u sudnici je poprilično zorno prikazao kako čovjek nije mogao drţati bočicu s prstima u tom poloţaju! Naravno." Hercule Poirot je rekao: "Kukuta je u bocu sigurno stavljena prije no što ju je odnijela u vrt. kao i njezini. kako je Amyas Crale počinio samoubojstvo. Izjavila je. iskreno rečeno. Sigurno je obrisala bočicu i staklo i pritisnula njegove prste na njih. koji je bio tuţitelj. pa je sam upotrijebio otrov.ili kako su na njoj samo njezini otisci prstiju. Napunila mu je čašu i gledala ga kako pije.pronašli su samo njegove . Izvadila je bocu iz hladnjaka i sama je odnijela do vrta u kojem je slikao. Samo u čaši. mi smo dali sve od sebe kako bismo dokazali da je mogao . znate. Stari Rudolph. Njezina je priča bila kako je pivo koje muje ona dala bilo u redu.on često nije dolazio na obroke. Ţeljela je stvoriti privid.i to laţne."Oh! Priznala je policiji kako ju je uzela.da bi mu se ruke zgrčile u trenutku umiranja . Vrlo glupo. također bili na njoj. Kad su je pitali. naravno. prilično je otvoreno priznala kako ju je uzela. njegovi bi otisci prstiju. nisu . Ali ako je on uzeo koniin iz bočice koju je sakrila u svojoj sobi." "U boci uopće nije bilo koniina. Taj je dio bio prilično otegotan. dok je guvernanta otišla nazvati liječnika. Svi su otišli na ručak i ostavili ga ." "Iz kojeg razloga?" "Rekla je kako ju je uzela s namjerom da se ubije. to nije uspjelo. Naša je teorija bila kako se odjednom počeo osjećati zabrinuto i potišteno." . ali u tom trenutku nije imala odvjetnika koji bi je savjetovao. zar ne?" "Da.on nije bio takav čovjek! A otisci prstiju najviše su oteţali stvar. Pa. Nakon toga ona i guvernanta su ga pronašle mrtvog. Bila je sama s tijelom." "Dala mu je pivu. nije bilo osobito uvjerljivo. dobro se zabavio s time . Čiste budalaštine ." "Pronašli su njezine otiske prstiju na bočici?" "Ne. Nije mogla objasniti činjenicu stoje bočica prazna .ali.

Bila je poput kamena. Prirodno je što djevojka ţeli vjerovati kako joj je majka nevina. na nesreću. Neće joj naškoditi. ako Caroline Crale nije to učinila. ona zahtijeva dokaz." . Neka vjeruje. na što ciljate'?" Poirot je odvratio: "Ako je Caroline Crale nevina. Naravno daje ona to učinila. dovraga i bestraga. Samo je ţeljela kraj suđenja.njegovo veliko privlačno lice iznenada se promijenilo ." "Kći kaţe . ostavila je pismo za kćer u kojem se zaklela kako je nevina.Zastao je . "kad je umrla. U stvari vrlo hrabra ţena. Ali vi mi kaţete kako je to prilično nevjerojatno . "Vi ili ja na njezinom bismo mjestu učinili isto. "A sada.pih! Što ona zna o tome? Dragi moj Poirot. rekao je." "Naravno da jest".. "Pa"." "Dokaz da Caroline Crale nije ubila supruga?" "Da. netko drugi jest. 1 sami biste tako zaključili da ste je mogli vidjeti." "Moţda.četiri . Nije bila prestravljena. On nije bio takav čovjek. Što ona moţe znati ili se sjećati?" "Djeca ponekad jako dobro poznaju ljude. čovječe." "Njezina kći kaţe kako nije bila takva ţena. Pisalo joj je na licu! Mislim kako joj je presuda čak i donijela olakšanje. ne moţete bičevati mrtvog konja.i tu se slaţem s vama. Znači.pet godina? Promijenili su joj ime i poslali je iz Engleske nekoj rodbini. Koliko je imala .oštro je okrenuo glavu. Ali to nema veze s ovim slučajem." "Ali.'''' Depleach je gotovo reţeći dodao: "Oh." "A ipak". u vrijeme suđenja kći je bila dijete. gospodine Poirot. rekao je sir Montague Depleach. nastavio je Poirot. To je sve davno završilo.. kako je taj komin dospio u pivo? Obrana je tada rekla kako gaje Amyas Crale sam stavio u pivo.

bojim se kako će otkriti da je istina uţasna. Vi ste uvjerljiv vraţićak.ne brojim poslugu . U to je vrijeme bio kod njih. Djevojka vrlo snaţnog karaktera. Da. Fogg. tko je bio njegov zamjenik? Mladi Fogg. To je vrlo vaţno. Broker. Igra se na burzi dionicama i ide mu. Što ţeli?" "Ona ţeli istinu. Uspješan ." "Oprostit ćete mi. ne znam što još moţete učiniti. tamo je bio Phillip Blakc.nekoliko odanih starih. Poirot. umiješani ljudi. Ona je neobična. A onda su tu još i ljudi koji su tada bili tamo. Umro je .oni nisu znali ništa ni o čemu. i mislio sam kako bi kći Amyasa i Caroline Crale mogla biti takva. "Neće ga dobiti."Pa"." "Ah da. Ţivi u St. kaţete. kako bi se reklo . Recite mi. Moţete popričati s njim. prestravljenih stvorenja . Moţete pročitati novinske članke o suđenju. prijatelju. ali moram zadovoljiti svoju znatiţelju. On je bio Craleov najbolji prijatelj — poznavao ga je cijelog ţivota." "Bilo je petoro ljudi. "Oduvijek sam vas smatrao poštenim čovjekom." "Hm . rekao je Depleach. Nitko ih nije mogao osumnjičiti. Tu i tamo ga vidim na golfu. George's Hillu. Biloje petoro umiješanih ljudi. Humphrev Rudolph predstavljao je Krunu. Moţda se sjećate njihovih imena?" Depleach je razmislio. ali usuđujem se reći kako ćete od njih dobiti ono što ţelite." "Da." "Mislite da neće?" Čuveni kraljevski odvjetnik zamišljeno je pogledao svog sugovornika. mislim. Pretpostavljam kako im se neće svidjeti vaše njuškanje i ponovno podsjećanje na događaj." "Pa.samo malo. mislim kako u to nema nimalo sumnje. Što radite? Pokušavate zaraditi novac igrom na urođenu privrţenost djevojke?" "Ne poznajete djevojku." "Pa. Iskreno. On je ţiv. "Da vidimo-bilo je davno. Ona ga je ubila.

Lady Dittisham — sada se tako zove." "A ostalo dvoje?" "Guvernanta.i travama . rekao je.sjetio sam se. to je uvijek na bolje. Iskopava stvari i planinari u bespućima. Ne smije uvijek misliti na dječje pjesmice. I dijete." "Tko je sljedeći?" "Sljedeći? Pa. "Riskirala je. Potisnuo ju je. A ipak. Meredith Blakc. tu je uzrok svih problema. ." "Ovaj je praščić jeo pečenje". Dobra. Angcla VVarrcn. U posljednje mu se vrijeme to činilo poput opsesije. Mercdith. Zemljoposjednik . ovaj je praščić ostao koci kuće.. Otvori Tattler i sigurno ćeš ju pronaći. Njegov hobi. Sada je to prilično alarmantna mlada ţena. Od tada je imala tri braka. Deplcach je zurio u njega. Ne sjećam se njezinog imena." "Znači ona onda nije praščić koji je vikao jiihim. " Promrmljao je: "On je ostao kod kuće — točno?" "On je tip o kojem sam ti pričao — prtljao je s lijekovima ... Sreo sam ju prije neki dan. juhuu. Tko je sljedeći?" "Ondaje tu bio Blakeov stariji brat. Djevojka. sposobna ţena. Thompson Jones . "Ovaj je praščić otišao na trţnicu. I kad god obavi zamjenu.čovjek. promrmljao je Poirot. Sigurno je imala nekih petnaest. zvonjava nije posustajala." U Poirotovoj je glavi odjeknula zvonjava. jihini. Polusestra Caroline Crale.. definitivno". Postala je prilično čuvena. "Hranili su ju mesom. Ne znam je li ţiv ili nije.amater kemičar. Česta gošća brakorazvodnih parnica.tip koji ostaje kod kuće." "Dobro. Elsa Greer. Kako se ono zvao? Nekakvo literarno ime . pomalo đebeljuškast.nešto slično.

"Ali ne vidim razloga zašto bi. Tužitelj "Kriva k'o vrag". Vjeruj mi na riječ. jest. kraljevski tuţitelj. rekao je kratko gospodin Fogg. znaš.Sir Montague Depleach prilično ga je zbunjeno pogledao. stari prijatelju." "Pretpostavljam kako je netko to mogao učiniti". "Onda je logično pretpostaviti kako netko od petoro navedenih jest. Bili ste vrlo ljubazni. Suho je rekao: "Imala je nešto u ţivotu zbog čega je trebala vikati juhu-jijhu! Unakaţena je. stari prijatelju!" Ali Hercule Poirot samo se nasmiješio i zatresao glavom. Ona — On. Ima oţiljak na jednoj strani lica. rekao je sumnjičavo Depleach. dominantnu i pomalo nasilnu ." Poirot je nastavio ne primijetivši prekidanje. Hercule Poirot zamišljeno je pogledao odvjetnikovo mršavo lice. magnetizam. Ako gospođa Crale nije ubila supruga -" Depleach gaje prekinuo: "Ali jest. usuđujem se reći kako ćeš čuti sve o tome. Okani se toga. dobro. Rekao je: "Hvala vam." Poirot je ustao. prilično sam siguran kako nitko od njih nije to učinio. bio je u potpunosti drugačiji tip od Montaguea Depleacha. Quentin Fogg. Depleach je imao snagu. Ama baš nikakvog razloga! U stvari.

nedostajalo mu je ono što se naziva osobnost. tako je". u cjelini. Pa. Samleo!" Zastao je. ali bio je poznat kao prvoklasan čovjek od zakona.ali uvijek uporna. znate) jednostavno ju je sameo. kao i na igralištima Eatona. savršenog izgovora . točno. Stajala je tamo. Obično je dobivao svoje slučajeve. odgovarala na Deplcachcva pitanja rečenicama koje je naučila na pamet. Fogg je bio poput svrdla. optuţena nije imala šanse. ali mislim da vas razumijem. Njegova osjetljiva ruka dodirnula je gornju usnu.a onda gotovo magična preobrazba." "Nisam siguran". Počelo je njezinim ispitivanjem od strane Depleacha. Je li vam to razumljivo?" "To je. Konstantno je bušio. 'Pucanje u nepokretnu metu' najbolji je opis. Nikad nije došao do spektakularne slave. i u lovu. počeo je Hercule Poirot. a onda neočekivano dodao: "Znate." "Tako je.pokorno poput djevojčice na zabavi. Hercule Poirot zamišljeno gaje pogledao.osobnost. vrlo englesko stajalište. iskeţeni zubi . u ovom slučaju. kao što ste rekli. Prilično pokorna. Rekao je: "Kako da se izrazim? To je vrlo englesko stajalište. bila je to predobra stvar. rekao je. Privlačan. Quentin Fogg bio je mršav. Stari Humpie Rudolph (on je bio glavni. Ako je Depleach bio poput rapira. Njegova su pitanja bila tiha i bešćutna. Rekao je: "Trebali ste je vidjeti dok je svjedočila. Dobivao je učinke brzim i dramatičnim promjenama ponašanja.i . Englezi vole da ţrtva ima sportsku šansu. Na Drţavnom sudu. urban. bljedunjav. otvorena usta. šarmantan jednog trenutka ." Fogg je spojio svoje delikatne obrve.u lovu na vašu krv. "kako vas u potpunosti razumijem. "djelovala na vas?" Fogg je kimnuo. "Znači. znate . Humpie Rudolphje s njom radio stoje htio.

Tvrdim kako ste ga uzeli da bi ga dali suprugu koji vas je namjeravao napustiti zbog druge ţene. Nije se štedjela. Taj stari lav svoj je dio odigrao savršeno . Vjerujem kako ste ga vidjeli na djelu? To je velik gubitak. Natjerao ju je da prizna apsurdnosti vlastitih izjava. Vidio sam kako se stari DepJcach promeškoljio.' Bila je to najbešćutnija stvar koju sam ikada čuonajneuvjerljivija. Jako privlačna.apsolutno neuvjerljiva! Rečeno joj je što da kaţe i ona je to rekla. Djevojke vraški pune seksipila i prezirne prema pravima supruga i majki.cijeli je sud osjetio . Ona mu nije pomogla. moderna.' Pogledala ga je . bila je savršen kontrast drugoj ţeni u slučaju. A onda je uslijedio njegov uobičajeni završetak." "U stvari. Vrlo dojmljiv -vrlo uvjerljiv: 'Tvrdim. A onda je ustao stari Humpie.i rekla: 'Oh.ali svaka scena treba dva glumca. nisam. Bila je gotova!" "Da. neuvjerljivi: 'Oh.graciozno. nisam'. na neki je način to bila najbolja stvar koju je mogla učiniti. Bila . Znao je kako su gotovi. rekao bih.ravno u sridu!" "Kao što sam vam rekao. natjerao da si proturječi. gospođo Crale. To je imalo najgori mogući učinak na porotu. Nije se mogla boriti za sebe. bio je patetičan -jednostavno patetičan. Presuda je bila: Kriva s preporukom milostivosti. Na neki je način to bila najpametnija stvar koju je mogla učiniti! Djelovala je na viteštvo . Onaj tihi. znate." Fogg je na trenutak zastao — a onda nastavio: "A ipak . i da ste mu ga namjerno dali. Nikad nije oklijevala. Porota je vijećala samo pola sata. tonula je sve dublje i dublje. ne .tako lijepo stvorenje . Popravio je halju. Definitivno nije mogla izvesti nikakvu predstavu protiv velikog pametnog grubijana poput starog Humpieja. jedan ju sam ne moţe izgurati. Za ţene u sudnici predstavljala je tip. samljeo ju je! Vodio ju je na sve strane-a ona je svaki put pala u klopku. Domovi nisu bili sigurni dok su takve djevojke lutale uokolo.kako nema šanse. Njoj porota nije bila sklona od samog početka.tip rušiteljice domova. delikatno .ne. kako je ova vaša priča o krađi koniina kako biste izvršili samoubojstvo laţ. Depleach nije pogriješio.a onda.ne znam.ne.ono čudno viteštvo usko povezano s krvavim sportovima zbog kojih nas većina stranaca smatra neotesancima! Porota je osjetila . čvrsta. Djevojci. ljuljao se na petama . ne .

ali prilično je očito spomenuo provokaciju i slično. naslikao lošu. Svu etiku koju je posjedovao primjenjivao je u slikanju. Zadivljujuće iskrena. Usuđujem se reći kako je Crale. Imala je hrabrosti. Zaljubila se u Amyasa Craiea i on u nju. bila je to jako dirljiva izvedba. Vidjeli stesirotog čovjeka rastrganog između poţude i časti." Hercule Poirot je pitao: "Nije podrţavao teoriju obrane o samoubojstvu?" Fogg je odmahnuo glavom.kad je sve završilo — čarolija je razbijena i jednostavno niste mogli izjednačiti taj mitski lik s Amyasom Craleom. iznenada ponesenog poţudom za ljupkom. šlampavu sliku . Uopće nije bio takav čovjek. zabavnog. odvratnost prema samome sebi. Moram vam reći. bio je čovjek od krvi i mesa i volio je ţivot . Bio je izvanredan. siguran sam.ali jako drţi do morala kad je u odori. ţaljenje zbog načina na koji se ponaša prema supruzi i djetetu i iznenadna odluka da sa svime završi! Častan izlaz. Dcpleach je iznio neke gadne stvari u ispitivanju. mladom djevojkom. Rekao je: "Što su još imali? Nisu mogli samo sjediti i tvrditi kako ne postoji slučaj za porotu - . bio čovjek bez trunke savjesti. Samoubojstvo? On nikako!" "To moţda nije bio najbolji izbor za obranu?" Fogg je slegnuo svojim mršavim ramenima. Nije mogao zanemariti činjenice. Svi su znali previše o Craleu. Samo . a ona ih je dobro podnijela. Ne zaboravite. Depleach je dao sve od sebe. Bio je to stari Avis. Ni sucu se nije sviđala. A onda promjena.bez obzira na motiv. šaljivi. 'To ni u jednom trenutku nije imalo čvrste temelje. temperamentnog čovjeka. Bio je izuzetno blag prema Caroline Crale. ali nesposobnog za otpor. koliko je to ljudski moguće. i nije imala griţnje savjesti što će ga odvesti od supruge i djece. Ali sud je bio bešćutan. I sam je pomalo šarao u mladosti . Ne bi. Naslikao je izuzetno dirljivu sliku veselog. Učinak je bio stravičan. A Depleach nije uspio doći do dokaza koji bi pokazali suprotno.uţivao je u njemu." "Na neki sam joj se način divio.je iskrena. proganjanog savješću. Bio je okrutan. Ali u ostalom. sebičan. veseli egoist. Depleachev vam je glas izmamio suze na oči.

u stvari priznala je kako ga je uzela." . Izmišljate tajanstvenu osobu X.mogla je srediti Caroline. Opasan hobi . Zatim djevojka . Ipak. Tamo je bio stari golfer koji je prtljao sa svojim napitcima." "Da. Bilo je previše dokaza. I. motiv. Guvernante su bijedna stvorenja. prigoda . Nije više bilo nikoga . nije bila neurotična.kako tuţiteljstvo mora dokazati slučaj. Postojalo je sredstvo.sve. zar ne. pretpostavljam.ali prijazno stvorenje. u svakom slučaju." "To smatrate jako nevjerojatnim?" Fogg je polagano rekao: "Bojim se daje tako. Srednjih godina. To je popularno u kriminalističkim romanima.oh. Gdje daje traţimo?" Poirot je rekao: "Očito u uskom krugu. Rukovala je otrovom . Bilo je petoro ljudi. Pretpostavljam kako bi psiholog rekao kako je bila bolesno opsjednuta Craleom i zbog toga ga je ubila. da.Craleov najbolji prijatelj. Rastresena osoba. ali ne vjerujem u to u stvarnom ţivotu. obična. kako gaje netko drugi ubio i namjestio da izgleda kao daje to ona učinila." "Bilo je to davno. koji su mogli biti uključeni?" "Pet? Da vidimo. čovjek ih nikada ne zapamti. Ne vidim ga kao X-a. ali nitko o njoj nije ozbiljno razmišljao. Povučena usidjelica! Neće ići -jednostavno ne vjerujem. ali Amyasa definitivno ne." Hercule Poirot je rekao: "Zaboravili ste guvernantu. Koliko me moje maglovito sjećanje sluţi. sposobna. Onda broker . to je previše nategnuto." "Netko je mogao pokušati prikazati sve to kao namještaljku?" Fogg je poput topa ispalio: "Priznala je većinu. mlađa sestra. sjećam je se u magli. istina. Hoćete reći. To su četiri.

kolutovi oko očiju." Fogg je polagano rekao: "Da." Poirot je rekao: "Zanima me. naravno! Pogodili ste. svjetlost i sjene. Imala je neku auru oko sebe. zašto'?'" Poirot je pitao: "Šio to tako jasno vidite? Svjedoke? Savjet? Suca? Optuţenu kako svjedoči?" Fogg je tiho rekao: "To je razlog. romanca.drama. Zanimanje . vi ga se jako dobro sjećate. sanjivo. Zadivljen sam. A ipak. s malim uljudnim osmijehom na usnama.prilično jasno. znate. nije bila tamo. prizor vam se pojavljuje pred očima. Njegovo usko intelektualno lice bilo je napeto koncentrirano. prijatelju. jer se suprotstavila svojim mučiteljima i nikad nije posustala! Ali divio sam se Caroline Crale jer se nije borila. jer se povukla u svoj svijet prigušene svjetlosti i sjena. Ali sve je bilo usredotočeno oko nje." Hercule Poirot je rekao: "Ali ipak. jer se mogla boriti. prelijepa lica i neobuzdane mladenačke snage.vidim . Sva je bila u polutonovima. Smiješna stvar... Nije bila premlada izgledala je umorno .samo je tijelo ostalo. tako je. sa svime je time bila ţivlja od one druge. zar ne? Kad pričate. Da. moţete li mi reći zaštoT "Zašto?" Fogg je razmislio o pitanju. Nikad nije poraţena jer se nije suprotstavila." Zastao je: .."Pretpostavljam prije petnaest ili šesnaest godina. Ne znam je li uistinu bila lijepa. A ipak. "Da.one djevojke sa savršenim tijelom. Otišla bi nekamo. jako daleko . nepokretno. Uvijek vidim nju. jako.. Ne moţete očekivati da moja sjećanja na slučaj budu jako precizna. polovicu vremena. Shvaćate. Divio sam se Elsi Greer jer je imala hrabrosti. u pravu ste .

on je u to vrijeme imao devetnaest godina. Samo ambiciozan mladić. ali što se tu treba znati? Na suđenju je bilo novinara. Sjećao se slučaja. George Mayhew je postao malo mekaniji." Mladi odvjetnik George Mayhew je bio oprezan i nerazgovorljiv.. Voljela ga je toliko da je polovica nje umrla zajedno s njim. On sam nije znao puno. bilo bi bolje da nikad nije saznala istinu. "Čini mi se kako pričam prilično neobične stvari! U to sam vrijeme bio prilično mlad. naravno. "Boţe moj". naravno. kraljevski tuţitelj. sada nije bilo koristi to govoriti. znate. . Jer je Crale bio jako poznat. Ţeljela je znati? Da. Nije daje to nešto značilo. slučaj je podigao veliku prašinu.. Njegov je otac bio glavni . je zastao i obrisao naočale. Ali istovremeno sam siguran kako je Caroline Crale bila izuzetna ţena. Oh. ali ne osobito dobro. Voljela je čovjeka kojeg je ubila. Ne. ali nije mu bilo jasno koji je interes gospodina Poirota za slučaj. Šokantna stvar u djevojčinom ţivotu. Te stvari ostave traga." Gospodin Fogg."Siguran sam samo u jedno. Uistinu. Nikad je neću zaboraviti. Njegove su slike bile jako dobre -stvarno jako dobre. Ipak. Dvije su se nalazile u Tateu. rekao je.. Neka gospodin Poirot prihvati njegove isprike. Jako je suosjećao s njom.nikad je neću zaboraviti.. kćil Stvarno? Nije valjda? Kanada? Uvijek je mislio kako je na Novom Zelandu. Ipak. Opustio se.

Oduvijek je više ili manje bila na meti javnosti. Jonathan i Jonathan bili su odvjetnici Cralcovih. koliko je njemu bilo poznato.da. U stvari. Ona je vrlo bogata ţena. Mislim kako bi vam koristilo.da preuzmemo njezin slučaj. i dogovorio je s nama . oduvijek bila neka ţena. Prijedlog je Gerogeu Mayhewu djelovao uznemirujuće. da dogovorite sastanak sa starim gospodinom Jonathanom." Poirot je rekao kako i on misli tako. vjerujem. S Craleom je. "Pa. George Mayhew također je ustao i dodao: . ja vam ne mogu reći ništa. Danas bi se jednostavno razvela od njega i preboljela ga. pretpostavljam.Ne. A ona je najvjerojatnije bila posesivna. Oprezno je dodao: "Da vidimo . predloţio je Poirot. rekao je Mayhew. Postojale su određene olakotne okolnosti. i moći će vam reći puno više od mene. vjerujem kako to znate.lady Dittisham je." Poirot je ustao." "Ili moţda oboţavateljica junaka". moţda . Poirot je rekao: "Je li vaša tvrtka radila za gospođu Crale?" George Mayhew odmahnuo je glavom.problematični su za ţivjeti s njima. "Ne. Ipak. pod navedenim okolnostima. Nesposobna prihvatiti činjenice.ali intimno je poznavao Craleove.ima više od sedamdeset . "Često je bila u brakorazvodnim parnicama.s mojim ocem . Ti umjetnici . bojao se kako nije bilo previše sumnje u krivnju gospođe Crale. gospodine Poirot." Činilo se kao da odvaguje ideju u mislima. Mislim da čak nisam ni bio na sudu. U to sam vrijeme bio mladić. Ţena koja voli ozloglašenost. pretpostavljam kako je moguće. Prihvatio gaje sa sumnjom. djevojka o kojoj se radi. Prije Dittishama bila je udana za onog istraţivača.ah . gospodin Jonathan je osjećao kako ne moţe zastupati gospodu Crale. On je u mirovini . "Novine je spominju s vremena na vrijeme".

Rekao je: "Prošlo je puno za ponovno podizanje prašine. sjećam se slučaja Crale. "Gospođa Crale imala je kćer. Onda je polagano odmahnuo glavom. ni više.to je ona . On je tada bio u tvrtki i slučaj ga je jako zanimao. sjećam se djeteta."Moţda biste ţeljeli popričati s Edmundsom. "Ta kći čvrsto vjeruje u majčinu nevinost. "Ne mogu to svjesno potvrditi." "Aha. Oči su mu blistale odvjetničkim sjajem. zar ne?" Poirot je nastavio. Što god bila." Edmunds je bio čovjek sporog govora." Njegove prodorne oči procjenjivale su Herculea Poirota. Nemoralna . Drska ." "Sudska presuda nije uvijek kraj. "A tako znači?" Poirot je pitao: "Moţete li mi reći nešto što će potvrditi to vjerovanje?" Edmunds se zamislio. Dugo je procjenjivao Poirota prije nego stoje počeo govoriti." Hercule Poirot je nastavio. "Ne bih rekao kako ste tu u pravu. našim pisarom." Prijekorno je dodao: "To je bio nečastan posao.ni manje. Poslana je rodbini u inozemstvo. Rekao je: "Ah. Odvaţna. Divio sam se gospođi Crale. bila je dama! Ne poput one druge." Edmunds je lagano kimnuo svojom kockastom glavom." Bujne obrve gospodina Edmundsa su se podigle.

ali to je vrlo melodramatična ideja. dan za danom. govorio sam samome sebi." "Barem razmislite o njoj". "Tko jest?" One prodorne oči opet su pogledale njegovo lice." "Jeste li zapazili nešto u vezi njih .baš ništa. Ta kuku ta nije se slučajno našla u pivu gospodina Cralea. . ustrajao je Poirot. je li netko od njih lagao? Je li netko imao razloga za smrt gospodina Cralea? Ispričavam se. A ako je gospođa Crale nije stavila. gospodine Poirot. Ali ako shvaćate što ţelim reći." "Čuli ste izjave svjedoka?" "Jesam. neiskrenost?" Edmunds je kao iz topa ispalio: "Mislite." Poirot je rekao: "Bili ste na sudu tijekom saslušanja?" "Svakoga dana. tko jest?" "To je pitanje".bila . "Znači to je vaša ideja?" upitao je gospodin Edmunds. Sjedila je smireno i otmjeno. Stavljena je tamo. 'Neću vjerovati u to'. nije bilo ništa drugo za vjerovati. "Što vi mislite?" Nastupila je pauza prije pisarovog odgovora.i pokazivala to! Gospođa Crale bila je kvaliteta." "Ali bez obzira na to i ubojica?" Edmunds se namrštio. spontanije no što se to na njemu vidjelo: "To sam se i ja pitao. Rekao je. gospodine Poirot. Onda je rekao: "Ništa nije vodilo u tom smjeru .neku abnormalnost. rekao je Poirot.

Oštro je pogledao izborano. Definitivno je ţeljela gospođu Crale na vješalima ali razlog tome je bio taj što joj je smrt oduzela njezinog muškarca. "Ta gospođica Greer". Ali rekao bih kako je bio iskren. prodorne oči. Bila je mudra. / osvetoljubiva! Rekao bih kako je u većini onog što je rekla pretjerala. dok u stvari cijelo vrijeme govore istinu. rekao je Hercule Poirot. niste mogli reći na čijoj je strani. nervozan . Nakon uljudne razmjene pisama Poirot . Bio je veliki prijatelj gospodina Cralea.nikad nije bio siguran u svoje odgovore. rekao je. Guvernanta. Nije joj koristio mrtav. ona im se dobro suprotstavila. Slušajući je.Promatrao je mudro lice. "bila je jako ogorčena. Stari odvjetnik Gospodin Caleb Jonathan ţivio je u Essexu. Gospodin Meredith Blake nije govorio više no stoje morao ni daje htio. on je također bio protiv gospođe Crale. Ali Hercule Poirot zapitao se nije li mu netko nešto došapnuo. "Ne bih se čudio kako je znala puno više od onoga što je rekla." "Ja se također ne bih čudio". Vidio sam puno takvih svjedoka. kao što sam rekao. Edmunds je odmahnuo glavom. odgovarala je kratko i jasno. Izgledaju kao da laţu. Nije trošila riječi. poluzatvorene." Zastao je. Odrješita. Pun predrasuda.on je bio loš svjedok — nejasan. Polagano. Njegov brat. Tuţitelj je zbog toga izvukao još više. Bila je poput razjarene tigrice! Ali. Napadao ju je kad je god mogao. saţaljivo. gospodin Meredith Blake . On je jedan od one tihe gospode koja se lako zbuni. Gospodin Phillip Blake. ona je ţeljela ţivog gospodina Cralea. mudro lice gospodina Alfreda Edmundsa. definitivno. Bilo je poprilično prazno i bešćutno. ali ona je ţeljela ţivog gospodina Cralea.

Ali supruga Richarda Cralea bila je izvor ideja . Od svoje slabašne majke naslijedio je umjetničke tendencije.ali je popustio. Imala je slabo zdravlje i izgledala je vrlo ţivopisno na svom trosjedu. recimo?" Poirot je odgovorio. iako su se više bavili konjima nego ljudima. u odgovarajuće vrijeme." "Amyas Crale profitirao je od svog mješovitog nasljeđa. Ne bismo bili sposobni djelovati u slučaju gospode Crale." Starac je jednim prstom kucnuo po naslonu fotelje i prodorno pogledao Poirota.karakter. "Ispravite me ako griješim.više ideja nego zdravog razuma. Izvijestili su Depleacha . Svi Craleovi bili su egoisti. i gospodin Jonathan se tek negdje oko ponoći. Mayhewovi su bili prilično sposobna tvrtka. Nikad ni u kojem slučaju nisu vidjeli neko drugo stajalište osim vlastitog. od najvećeg značaja u mojim slučajevima. Ja sam znao Amyasa Cralea i njegovog oca. Uvući se pod koţu. a od oca pokretačku snagu i okrutni egoizam. bio je spreman za objašnjenje 0 obitelji Crale. Nisu vjerovali idejama. Na orijentalan je način cijenio uljudnost Hcrculca Poirota što ga nije ni na koji način poţurivao. nikad nije bavila kaznenim pravom. Richarda Cralea. Stari je gospodin definitivno bio karakter. za mene. Ipak. poznavala brojne generacije Craleovih. Vlastelini. voljeli ţene i nisu imali posla s idejama. gospodine Poirot.svirala je harfu. Nakon suhoparnosti mladog Georgea Mayhewa gospodin Jonathan bio je poput čaše dobrog vina. ali mislim kako vas zanima .je primio poziv. naravno. kako bi se reklo. znate." "Mogu zamisliti. Jako zanimljivo. "Naša je tvrtka. na večeru i noćenje. Naša se tvrtka. "To je. Zato je sina nazvala Amyas. čak i da je to ukus dopuštao. Oboţavala je Kingslevja. uistinu smekšao. Imao je vlastite metode započinjanja teme. pijuckajući čašicu ukusnog starog konjaka. a mogu se sjetiti i Enocha Cralea djeda. Bila je poetična i muzikalna . Jahali su uspravno. Jako intrigantno. naravno. vašeg kriminalca. Njegov je otac prezirao ime . svi do jednog. gotovo kraljevski po karakteru. A sada.

bacila uteg za papir na nju.to dolazi sa zrelošću. Bila . Manjak samokontrole. Rekao je: "Moţete zamisliti kakav je učinak jednostavno pitanje o toj temi imalo na suđenju.naravno. a onda nastavio: "Caroline Spalding često je dolazila i odsjedala na Alderburvju. bio je jako skup i.bebu . Poznavao sam je." Gospodin Jonathan je uzdahnuo. naravno.. Ali znate. To dolazi . Djevojka nije bila sretna kod kuće. Njezina je majka rano postala udovica i Caroline je bila odana majci.tu moţda nisu iskazali previše mašte -ipak.došlo je još jedno dijete." Zatresao je glavom: "Dalo je utisak kako je Caroline Crale ţena ţestokog temperamenta. takve se stvari događaju. Pomagala je gospodi Crale. tako se zvala. Caroline Spalding. ţestoke." "Kakva je bila?" pitao je Poirot. adolescentske ljubomore. Turbulentno nesretno stvorenje.gospođa Crale također ju je voljela. to nije bila istina." Zastao je. To nije bila istina. Došlo je do tuţnog incidenta. da . gospodine Poirot. jako tuţno. izuzetno dramatičan! Ipak. "To najviše ţelim znati." "Bila je ljubomorna?" "Strasno. znate. Dobro je jahala. bila je uljudna i njeţna . Vrlo ţivo. Richard Crale ju je volio. Ne. bila je mudra. Dijete je izgubilo vid na jedno oko i dobilo doţivotni oţiljak. nisu imali pameti shvatiti kako Caroline nikad neće plesati onako kako je on svirao. Onda se njezina majka ponovno udala. Da-da. nakon toga ţestoko se krivila." Poirot je rekao: "Što se dogodilo?" "Udarila je dijete . Zašto je učinila to što je učinila? To je uistinu ključno pitanje. Siroto dijete. Ona nije bila sklona dramatiziranju. Te mladenačke." "Da. prije no što se udala. jako bolno.

Ali čuo sam kako je dobar pripovjedač i posjeduje reputaciju odanog prijatelja. Philip je uvijek bio gadan. Volio je Caroline. Philip i Meredith Blake. Diana se udala za tipa koji nije bio gospodin -jedan od časnika u ratu. Nije bio sentimentalan čovjek. Jedina ţena za koju je donekle mario bila je njegova supruga. Meredith je više volio promatrati ptice i ţivotinje nego pucati u njih ili ih loviti. ali to je definitivno bila ljubav.je sretna na Alđerburvju. od svih stvari na svijetu. To je bilo prvo. I zbog toga što je to znala dostaje toga podnosila. pucanje. često su bili na Alđerburvju. I nastavili su tako." .svi su mladi bili razočaranje za roditelje. Znate. promatrao ptice i ţivotinje. Po mom mišljenju Richard Crale umro je od šoka.lov. A Amyas. okrutni egoist. pecanje." "Tako bi se moţda i nastavilo da nije bilo Else Grecr. Amyasova sestra. ni romantičan. volio ju je onoliko koliko je nekoga mogao voljeti — ali ona je bila daleko. i ona bile su prijateljice. Poirot je rekao: "Što s Elsom Greer?" Gospodin Jonathan neočekivano je rekao: "Siroto dijete. Ah. Oduvijek su se svađali i bockali. bio je jako dobar slikar. Shvatila je i poštivala to. Oboje su bili ludi jedno za drugim.ali ostavljao ih je iscijeđene i jadne kad je završio s njima. Siroto dijete. Po mom mišljenju. Boţe . Odlazio bi u svojim ljubavnim potragama i uvijek se vraćao . Činio je što mu je bila volja. Ali Amyas je bio poput Craleovih. ali nikad na ni jedan način nije mario za nju. To u današnje vrijeme nazivaju prirodoslovstvom. privlačni. ţivotni Amyas.obično sa slikom. Nitko od njih nije postupao prema pravilima . dječaci sa susjednog posjeda." "I nakon nekog vremena Amyas se oţenio Caroline Spalding. Diana Crale. škrt grubijan. Meredith je bio ono što moji suvremenici nazivaju slatki dječačić. Elsa Greer -" Gospodin Jonathan zatrcsao je glavom. snaţni. daleko iza njegove umjetnosti.one su ga stimulirale . Imao je afere sa ţenama . I mogu ustvrditi kako njegova umjetnost nikad nije došla na red iza neke ţene. Volio je botaniku i leptire. postao je slikar. A također nije bio ni senzualan. Moram priznati kako ga nikad nisam volio. Philip je definitivno više volio grad nego seto i počeo se baviti mešetarenjem.

" Ustao je i otišao do police s knjigama. Shakespeare je poznavao mladost. Pronašla je svog muškarca i uzela . Mladost je toliko ranjiva. To je hrabrost. okrenuo stranice i onda pročitao: " 'Ifthat thy bent oflove be honourable. nemaju ponosa.Poirot je rekao: "Znači. Okrutna je — samouvjerena. Desdemona uzima Othella. Bila je razmaţeno bogato derište . The purpose marriage. sredovječnog slikara. nema okolišanja. nemaju straha. to su vaši osjećaji prema njoj?" Jonathan je rekao: "Moţda zato što sam starac. Oni nemaju sumnji. po vama je Elsa Greer govorila poput Julije?" "Da. ljupka. gospodine Poirot.ne mladog Romea. And folhnv thee my lord throughout the woiid. . okrutna snaga mladosti. nego oţenjenog. Toliko velikodušna i toliko zahtjevna. ali otkrio sam. u riječima Julije. imala je kod modernog vremena. Nema suzdrţavanja. nema takozvane djevičanske skromnosti. bogata. Julija odabire Romea. mladi. And ali my fortunes at thy fool I to lav. send me word tomorrow By one that 'Il procure to come to thee. upornost. kako u nejakosti mladosti postoji nešto što mi natjera suze na oči. Elsa Greer nije imala kod koji bije ograničavao.mlada. Where and vvliat time thmi wilt perform thc rite. Izvukao je jednu. otvorio je." Poirot je zamišljeno rekao: "Dakle.'" "Tu govori ljubav u savezu s mladošću.

Savršeno ste shvatili. "Grabeţljiva Julija. Rekao je: "Tako je . nemilosrdna.i ţivahna. muškarca. Ne osobito. Čovjek je morao nešto učiniti.. a onda . vesela Elsa također je umrla.Elsa Greer jest. Sirova mlada ţena -sirovog pogleda na ţivot. vatrena.'Uzmi što ţeliš — ţivi. Caroline Crale nije bila sirova ... hladna. se samo jednom!"' Uzdahnuo je. blijeda i tako dalje. slikara." Glas mu se promijenio: "Boţe.. Oduzmite to i što ostaje? Samo pomalo osrednja ţena koja traţi novog junaka većeg od ţivota koga bi postavila na prijestolje." Poirot je rekao: "Da Amyas Crale nije bio čuveni slikar -" Gospodin Jonathan brzo se sloţio. Ostala je samo osvetoljubiva. opaka ţena koja je cijelim svojim bićem mrzila čija je ruka počinila to nedjelo. Caroline Crale mogla bi prepoznati kvalitetu u bankovnom sluţbeniku ili agentu osiguranja! Caroline je voljela Amyasa Cralea." Hercule Poirot zamišljen je otišao na spavanje. Edmundsu. Bio je fasciniran problemom osobnosti. naslonio se i opet lagano kucnuo po naslonu stolca." Dodao je: "Ali bila je mlada i lijepa. Mlada. po mom mišljenju.tako je. mislim. mora biti netko. pisaru. I naizgled je dobila. . Boţe. poţudna. prihvatite moju ispriku zbog ove melodramatičnosti. ne Amyasa Cralea. Starom gospodinu Jonathanu bila je vječna Julija. Molim vas. beskrajno patetična.u posljednjem trenutku — nastupa smrt. ni manje ni više. ali stravično ranjiva! Sve je riskirala u jednom smjelom potezu. zanimljiv karakter. Hlsa Greer bila je droljica. Mladost bijela poput ruţe. Else ovog svijeta oboţavaju junake. i.

vidjeti? O odgovora na to pitanje." "Čeprkanje po prošlosti". rekao je Hale. turbulentnom osobom. Kako će je on. Montague Depleach prezirao ju je jer je bila bezvoljna . naravno.. gospodine Poirot. ovisio je uspjeh njegove potrage. Hercule Poirot. Viši inspektor Bivši viši inspektor Hale zamišljeno je povukao dim lule. "Znate".. moţda je malo neuobičajeno". nitko od ljudi koje je posjetio nije sumnjao da što god još bila." ." "Objekt postoji. oprezno se sloţio Poirot. osjetio je. Do sada." "Da. mrmljao je drugi. "bilo je to jako davno. Mladom Foggu predstavljala je Romancu. Blago je rekao: "To dodaje na teţini.jer se predala bez borbe. "Kad bi u tome postojao objekt. pa.A Carolinc Crale? Svaka ju je osoba drugačije doţivljavala. Rekao je: "Ovo je prilično čudno." Hercule Poirot je predvidio kako će mu ta fraza postati pomalo zamorna. Gospodin Jonathan nazvaojuje promjenjivom. Edmunds ju je jednostavno vidio kao 'damu'. Caroline Crale također je bila ubojica.

" Hale se okrenuo i pogledao Poirota. ipak bilo samoubojstvo. Smatrate li vi to imalo vjerojatnim?" Hale je polagano odmahnuo glavom. gospodine Poirot. Ja uţivam. "Da. Mogli biste izmisliti priču.ne uvjerljivu .ispričavam se. mori cher." Hale je kimnuo. "Shvaćate? Ne. A ne smijete zaboraviti mladu damu. Imam svoje standarde. Njegovo četvrtasto crveno lice postalo je još . vješt i sposoban laţljivac . Ali bilo bi to u pravednu svrhu.vi ste maštovit čovjek. dajte ." "Oh." "Oh. otišao bih kod nje i rekao kako je.ne i jako uvjerljivu . Recite kako vi nimalo ne sumnjate kako se Crale otrovao!" "Alija itekako sumnjam! Nijednog trenutka nisam povjerovao da se Crale otrovao."Koji?" "Čovjek zbog samoga sebe moţe uţivati u otkrivanju istine. moram otkriti istinu .laţ. Da sam na vašem mjestu.po vašem mišljenju. jasno mije njezino stajalište. kako bi se reklo.čovjek vašeg iskustva!" Poirot se uspravio." Poirot je odgovorio: "Ne poznajete mladu damu. Ali . pitam se bi li doista bilo tako?" Hale je polagano rekao: "Nesreća je kad sretna nevina djevojka koja će se upravo udati otkrije kako joj je majka ubojica. Nisam namjeravao povrijediti vaše osjećaje. Ali to nije moje poimanje etičnog ponašanja. Recite da je Depleach pogriješio u vođenju slučaja. nakon svega. "Mogu biti. gospodine Poirot ." "Oprostite.

gospodine Poirot. pošten i sposoban čovjek. Pretvorio sam se u uho. inspektora Conwaya nazvao je dr.a sunce bi kasnije bilo u nepovoljnom poloţaju. i čini se još četvrtastije. "Nimalo sumnje. i svaka činjenica koju smo otkrili to je potvrđivala. zaključio kako je to slučaj za policiju. Rekao je: "U četrnaest četrdeset pet. Faussett je izjavio kako je gospodin Amyas Crale od Alderburyja iznenada umro i kao posljedicu okolnosti te smrti i izjave gospodina Blakea." Uzeo je mali notes. Faussett bio je tamo i odveo ga je do mjesta na kojem se nalazilo tijelo gospodina Cralea.crvenije. prijatelju. odmah je krenuo na Alderbury. U glasu mu se osjećala pomalo sluţbena intonacija. Dr." Poirot je brzo rekao: "Ta vaša izjava puno znači. Zbog toga je ostao sam slikati u vrtu. osamnaestog rujna. poznatom kao Battery vrt. Nalazio se neke četiri minute hoda od kuće. Andrew Faussett. Rečeno je kako . Rekao je: "Govorite o istini." "Hvala vam. Okolnosti su odmah ukazale na nju. jeste li ikada posumnjali u krivnju gospođe Crale?" Inspektorov je odgovor bio brz." "Moţete li mi navesti dokaze protiv nje?" "Mogu. Dr. Gospodin Crale nije došao u kuću na ručak jer je ţelio neke posebne svjetlosne efekte na kamenu . Volio bih vam objasniti kako mi mislimo da smo otkrili istinu u slučaju Crale." Hale je pročistio grlo. gosta u kući. u pratnji policijskog narednika i mrtvozornika. pogledao sam dosje. A sada mi recite ovo." "Gospodin Crale slikao je u malom ograđenom vrtu. Kad sam dobio vaše pismo. Znam što ste. zbog činjenice što je gledao prema moru i na ogradu je bio postavljen minijaturni top." "Inspektor Conway. "Ovdje sam zapisao sve bitne činjenice.

Nakon ručka na terasi je posluţena kava. mrtav. Ipak. Gospodin Crale nije obraćao previše paţnje na obroke. Posljednji ljudi koji su ga vidjeli ţivog bili su gospođica Elsa Greer (odsjela je u kući) i gospodin Meredith Blake (susjed)." "Gospođica Williams nastavila je dalje. ali češće je ţelio da ga se ne smeta. Mogli ste ili ući u Batterv vrt ili nastaviti istim putom koji je vodio na plaţu.ovo nije bilo neuobičajeno događanje. Na putu je. jer je smatrala kako će joj netko biti potreban.procijenio je kako je vjerojatno vrijeme smrti između trinaest i četrnaest sati. gospođa Crale gotovo je odmah vrisnula i gospođica Williams se vratila. ipak. i pouzdano je znao kako nije postojala nikakva bolest ili slabost. Faussettu nešto izjavio. Nije bilo ničega što bi ukazalo na uzrok smrti. Odmah je vidio kako je gospodin Crale mrtav već neko vrijeme . Dr Faussett. "Gospodin Blakc ponovio je tu izjavu inspektoru Conwayu. koju je ova posljednja zametnula i mislila kako je moguće da ju je ostavila dolje na plaţi. Put je vodio dolje. Gospodin Crale sjedio je u stolcu. Gospođa Crale popila je kavu i rekla kako će 'otići dolje i vidjeti kako Amyas napreduje'. Ovo dvoje zajedno su se vratili do kuće i ručali s ostatkom kućanstva. Gospođica Cecilia VVilliams. ustala je i pridruţila joj se. duboko udahnuo i nastavio." "Njih su dvije krenule zajedno. Ponekad bi mu poslali sendvič. kroz šumu. Traţila je vestu koja je pripadala njezinoj učenici. kao da se radi o drugom poglavlju. a gospođa Crale ušla je u Batterv vrt. Ipak. gospođici Angeli Warren. Zbog sljedećeg. sve dok nije došao do vrata koja su vodila u Batterv vrt. U tom je trenutku gospodin Philip Blake dr. susrela gospodina Mereditha Blakea i njemu povjerila zadatak. i vratila se do gospođe Crale. guvernanta. pomnije je razmotrio situaciju. Tog je ." "Gospođa Crale ţurno je poslala gospođicu Williams iz Battery vrta u kuću kako bi nazvala liječnika. Dr Faussett stigao je na poprište četvrt sata kasnije. koji je vrlo dobro poznavao zdravstveno stanje gospodina Cralea." Viši inspektor Hale je zastao. sestri gospođice Crale. Nije bilo traga nikakvoj rani i poza gospodina Cralea bila je u potpunosti prirodna.

Kasnije je spomenuo njegova smrtonosna svojstva i gostima pročitao neki članak grčkog autora u kojem se opisuju njegovi učinci. "Bojnik Frere. Gospodin Crale bio je zaposlen slikanjem kad je došla. Liječnik je smatrao kako je uzeta dva ili tri sata prije smrti. Kad je tog jutra ušao u laboratorij gospodin Mcredith Blake zapanjio se kad je primijetio kako bočica koja je sadrţavala preparat kukute. Raspitao sam se i saznao kako je tog jutra. Zabrinut i zbunjen ovom činjenicom nazvao je brata u potrazi za savjetom.jutra primio poziv svog brata. gospodina Mereditha Blakea (koji je ţivio u Handcross Manoru udaljenom tri kilometra). ali liječnici su znali što traţe i pronađena je stanovita količina otrova. a gospođica Greer mu je pozirala najednom od zidova. gospođica Angela Warren. iako su u maloj sjenici u Batterv vrtu drţani sanduk piva i čaše u slučaju da gospodin Crale oţedni dok slika. gospođa Crale iz kuće donijela bocu hladnog piva. Ispred gospodina Cralea. Objasnio je svojstva. To su bili gospodin i gospođa Crale. ali u čaši jest. Tijekom vremena provedenog tamo gospodin Meredith Blake prilično je detaljno opisao svoj hobi. sada gotovo prazna. načelnik. Rezultat obdukcije nije ostavljao nikakvu sumnju. gospođica Elsa Greer i gospodin Philip Blake. nalila ga i stavila čašu u suprugovu ruku dok je on . U boci nije bilo koniina." "Gospođa Crale otvorila je pivo. na stolu. odveo društvo u laboratorij u 'razgledavanje'.od kojih je jedan bio koniin. Prethodnog poslijepodneva petoro je ljudi s Alderburvja otpješačilo do Handcross Manora na čaj." "Daljnjim ispitivanjima inspektor Conway saznao je sljedeće činjenice. Gospodin Meredith Blake amaterski se bavio kemijom . Nisu donijeli nikakvu odluku i ostavili su stvar za poslije ručka. koja je dan prije bila puna. nalazila se prazna čaša i prazna boca piva. Gospodin Philip Blake rekao je bratu neka smjesta dođe na Alderburv gdje će porazgovarati o tome. zaduţio me za slučaj. Sam je otišao dio puta u susret bratu i zajedno su se vratili do kuće.ili bi travar bio bolji opis. Tijekom razgledavanja spomenuo je određene napitke ." Viši inspektor Hale je zastao. napunio lulu i prešao na treće poglavlje. Oboje je analizirano. naglasio činjenicu kako sada više nije na spisku lijekova i pohvalio se saznanjem kako su male doze učinkovite u liječenju kašlja i astme. alkaloid pjegave kukute. Koliko znam koniin ne ostavlja tragove nakon smrti.

Nema sumnje kako je sjeo i opustio se čira je ostavljen sam. Nigdje nije bilo pomoći.' Gospođica Greer onda je rekla: 'Pa. Mišićna paraliza bi nastupila negdje u to vrijeme. Dan prije došlo je do sukoba između gospođe Crale i gospođice Greer. Hale je nastavio. sada znaš. Gospodin Crale nastavio je slikati. 'Jetra!' Gospodin Crale je rekao: 'Pa. Prema riječima gospođice Greer kasnije se poţalio na ukočenost udova i promrmljao kako j e sigurno zaradio reumu.stajao pred platnom. 'Kako to misliš? Kad ćeš ti ţivjeti ovdje. Ona druga drsko je opisivala neku promjenu u rasporedu namještaja 'kad ću ja ţivjeti ovdje'. Savršeno dobro znaš kako se Amyas i ja volimo i vjenčat ćemo se. gospođa Crale okrenula prema suprugu koji je upravo ušao u sobu i rekla: 'Amyase. Poirot je rekao: "U koje se vrijeme ovo dogodilo?" "Oko jedanaest i petnaest. saznao sam. u svakom je slučaju bilo hladno. Hale je rekao: "Pa.' Tada se. nastavio sam rutinski. Njegov bijesni zahtjev da ga se ostavi samog." Poirot je kimnuo. Gospođa Crale je pitala.' Gospođica Greer odgovorila je: 'Nemoj se pretvarati kako ne znaš o čemu govorim. Ali bio je čovjek koji je mrzio priznati bolest bilo koje vrste. Nije bilo teško doći do činjenica. "Crale je ostavljen u Battery vrtu.''" Hale je zastao. rekao bih. dok su ostali otišli na ručak bio je prilično karakterističan za njega. i nesumnjivo je pokušavao ne priznati kako se ne osjeća dobro. i nastupila je smrt. spustio čašu na stol i rekao: 'Sve mi danas ima šugav okus!' Gospođica Greer na to se nasmijala i rekla.' Gospođa Crale je rekla: 'Ne znam ništa o tome.njegova navika." Poirot je opet kimnuo. Ispraznio ju je na eks . Caroline. Ti si samo noj koji zakopava glavu u pijesak. čini se. Onda je sloţio facu. je li istina da ćeš se oţeniti Elsom?' .

a gospođica Greer povikala je za njom: 'Kako to misliš?' Gospoda Crale se okrenula i rekla. Ona se nadala kako će Caroline i Amyas uvijek ostati prijatelji. Svi se moraju ponašati racionalno." .ali sada ne ţelim razgovarati o tome. Rekla je." "A stoje gospođa Crale rekla na to?" znatiţeljno je pitao Poirot. Vrlo neugodno za njih.Poirot je sa zanimanjem rekao: "Stoje gospodin Crale rekao na to?" "Navodno se okrenuo prema gospođici Greer i povikao na nju: 'Kog si se vraga izlajala? Nemaš dovoljno mozga da drţiš jezik za zubima?'" "Gospođica Greer je rekla: 'Mislila sam kako bi Caroline trebala znati istinu. istina je . Elsa. 'Preko mene mrtve. Vi to znate isto tako dobro kao i ja. "Prilično optuţujuće . i gospodin Philip Blake. gospodine Poirot.dva se svjedoka nikad neće na isti način sjetiti stvari." "Ona je rekla."" "Onda je izjurio iz sobe. Ţelim znati. "Tko je čuo ovo?" "Gospođica Williams bila je u sobi.' Nakon čega je on rekao:" '"Oh." "Njihove izjave o prizoru se slaţu?" "Poprilično . "Prema riječima svjedoka nasmijala se.'" "Gospođa Crale rekla je suprugu: 'Je li to istina Amyase?'" "Čini se kako ju nije ţelio pogledati. 'Prije ću ubiti Amyasa nego ga prepustiti/<?/)/.ha?" "Da." Poirot je bio zamišljen.' Otišla je do vrata. a gospođica Greer je rekla: 'Vidiš!' i nastavila .'" Hale je zastao. okrenuo se na drugu stranu i promrmljao nešto.govorila je nešto kako za gospođu Crale nije dobro što se ponaša poput bijesnog psa. 'Govori.

ubit ću se'.'" "Nije spominjala samoubojstvo?" "Nije. Caroline.tebi i . Prema njezinim riječima gospodin Crale je rekao: 'Pokušaj biti razborita.'" Hale je zastao. Dođe mi da te ubijem. Nakon što je čula opis otrova gospodina Mereditha Blakea ušuljala se u laboratorij. Gospođica Greer sjedila je vani. malu bočicu s etiketom parfema od jasmina. Skinuli smo otiske prstiju.Poirot je kininuo. Ali to se ne slaţe s onim što je rekla. a ona je rekla: 'Ne ţelim govoriti o određenim stvarima više no što moram. Gospođica Greer čula je drugi dio. Poirot je rekao: "Nakon svega ." "Moţda. Bila je prazna. vrlo nesretna. Pitao sam ju zastoje to učinila. A onda je tu opet bio razgovor idućeg jutra. Bila je." "Rekao sam gospodi Crale i pokazao joj bočicu. Analiza je otkrila kako sadrţi blage tragove jasminovog parfema i jaku koncentraciju komin hidrobromida. Nije bilo riječi poput. Hale je nastavio: "Pretraţili smo kuću. Zamišljeno je rekao: "Da. Vodio se u knjiţnici. ne ţelim ţivjeti. U spavaćoj sobi gospođe Crale pronašli smo. u donjoj ladici. između gospodina i gospođe Crale. Ni jednom riječju. Ako je tako. Gospođica Greer ispričala je gotovo isto. Smještaje odgovorila. 'Ako učiniš to. Zato sam ga uzela. Gospodin Blake bio je u hodniku i načuo je rečenicu ili dvije." "A što su čuli?" "Gospodin Blake je čuo kako je gospođa Crale rekla: 'Ti i tvoje ţene. Jednog ću te dana ubiti. ispod zimskih čarapa. pored otvorenog prozora knjiţnice i čula puno više. rekla je. ali doţivjela sam stravičan šok. bit će zanimljivo vidjeti -" zastao je ne dovršivši rečenicu.to je dovoljno vjerojatno. gospodine Poirot. Moj me suprug namjerava ostaviti zbog druge ţene. Jedini otisci na njoj pripadali su gospođi Crale. Volim te i uvijek ću ti ţeljeti dobro . Gospodin Meredith Blake čuo je njegov dio. ispraznila bočicu jasminovog parfema koju je imala u torbici i napunila bočicu otopinom komina.

djetetu. Ali oţenit ću se Elsom. Oduvijek smo se slagali ostaviti ono drugo slobodnim.' Gospođa Crale na to je odgovorila: 'Dobro, nemoj reći kako te nisam upozorila.' Rekao je. 'Što ţeliš reći?' A ona je rekla: 'Ţelim reći kako te volim i neću te izgubiti. Radije ću te ubiti nego prepustiti toj djevojci." Poirot je lagano mahnuo rukom. "Čini mi se", promrmljao je, "kako je bilo prilično glupo od gospođice Greer što je spomenula tu stvar? Gospoda Crale vrlo je lako mogla odbiti suprugov zahtjev za razvodom." "Imamo neke dokaze u vezi toga", rekao je Hale. "Gospođa Crale se, čini se, djelomično povjeravala gospodinu Meredithu Blakeu. On je bio stari dobri prijatelj. Bio je vrlo rastresen i uspio je porazgovarati s gospodinom Craleom o tome. To je bilo, usuđujem se reći, poslijepodne prije. Gospodin Blake diskretno je porazgovarao s gospodinom Craleom, rekao kako bi bio pogođen tako katastrofalnim raspadom braka gospodina i gospođe Crale. Također je istaknuo činjenicu kako je gospođica Grcer vrlo mlada djevojka, i kako je vrlo ozbiljna stvar provlačiti mladu djevojku kroz brakorazvodnu parnicu. Gospodin Crale na to je odgovorio, uz cerekanje (sigurno je bio bešćutni primitivac): 'To uopće nije Elsina ideja. Ona se neće pojaviti. Sredit ćemo to na uobičajeni način.'" Poirot je rekao. "Zbog toga je za gospođicu Greer bilo još više neprikladno što se onako izlanula." Viši inspektor Hale je rekao: "Oh, znate kakve su ţene! Moraju jedna drugoj skočiti za vrat. To je ionako sigurno bila delikatna situacija. Ne shvaćam kako je gospodin Crale mogao dopustiti da dođe do nje. Prema riječima gospodina Mereditha Blakea ţelio je dovršiti sliku. Ima li vam to smisla?" "Da, prijatelju moj. Mislim da ima." "Meni nema. Čovjek je traţio nevolju!" "Najvjerojatnije je bio jako ţivčan zbog toga što se ta mlada ţena tako izlanula."

"Oh, da. Mcredith Blake je to potvrdio. Ako je morao dovršiti sliku zašto nije snimio nekoliko fotografija i radio po njima. Znam tipa - vodenim bojama slika krajolike on radi tako." Poirot je odmahnuo glavom. "Ne - mogu shvatiti Cralea umjetnika. Sigurno shvaćate, prijatelju moj, kako je u tom trenutku, najvjerojatnije, ta slika bila jedina bitna stvar za Cralea. Koliko god se ţelio oţeniti djevojkom, slika je bila na prvom mjestu. Zato se nadao kako će njezina posjeta proći bez iznošenja te činjenice na vidjelo. Djevojka, naravno, nije imala takvo mišljenje. Kod ţena ljubav je uvijek na prvom mjestu." "Kao da to ne znam?" rekao je viši inspektor Hale osjećajno. "Muškarci", rekao je Poirot, "osobito umjetnici - su drugačiji." "Umjetnost!" rekao je mrko viši inspektor Hale. "Sve te priče o Umjetnostil Nikad ju nisam shvaćao i nikad ni neću! Trebali ste vidjeti sliku na kojoj je Crale radio. Izobličena. Naslikao je djevojku kao da ima zubobolju, a zidovi su bili iskrivljeni. Cijela je stvar neugodno izgledala. Dugo ju vremena nisam mogao izbaciti iz glave. Čak sam ju i sanjao. A stoje bilo još gore - počeo sam viđati zidove, ograde i stvari iz slike. Da, i ţene također!" Poirot se nasmiješio. Rekao je: "Iako to ne znate, odajete počast umjetnosti Amyasa Cralea." "Glupost. Zašto slikar ne moţe naslikati nešto lijepo i oku ugodno? Zašto traţi ruţnoću?" "Neki od nas, inon cher, vide ljepotu na neobičnim mjestima." "Djevojka je dobro izgledala, definitivno", rekao je Hale. "Puno šminke i gotovo ništa od odjeće. Nije pristojno kako se te djevojke odijevaju. A to je bilo prije šesnaest godina, ne zaboravite. Danas nitko ne bi obratio paţnju na to. Ali tada - pa, šokiralo me. Hlače i jedna od onih pamučnih košulja, otvorena na vratu - i ništa više, rekao bih!" "Čini mi se kako se jako dobro sjećate tih stvari", lukavo je promrmljao Poirot.

Viši inspektor Hale se zacrvenio. "Samo prenosim svoje impresije", rekao je kruto. "Tako je-takoje", dodao je Poirot utješno. Nastavio je: "Čini mi se kako su glavni svjedoci protiv gospođe Crale bili Philip Blake i Elsa Grcer?" "Da. Bili su otrovni, oboje. Ali tuţba je također pozvala guvernantu, i ono stoje ona rekla imalo je više teţine nego izjave ono dvoje. Znate, ona je u potpunosti bila na strani gospođe Crale. U potpunosti. Ali bila je poštena ţena i dala je svoj iskaz iskreno bez ikakvog pokušaja ublaţavanja činjenica." "A Meredith Blake?" "Siroti gospodin, on je bio jako potresen cijelom stvari. Kako i ne bi bio! Krivio se zbog proizvodnje otrova - a mrtvozornik ga je također krivio. Koniin i alkaloidne soli spadaju pod članak 1 Propisa o otrovima. Dobro su ga oprali. Bio je prijatelj oboma i stvarno gaje potreslo - bio je gospodin koji izbjegava ozloglašenost i javnost." "Nije li mlađa sestra gospođe Crale također dala izjavu?" "Ne. Nije bilo potrebno. Nije bila tamo kad je gospođa Crale prijetila suprugu, i nije bilo ničega što nam je mogla reći, što nismo jednako dobro mogli saznati od nekog drugog. Vidjela je kako gospođa Crale ide do hladnjaka, uzima pivo, naravno, obrana ju je mogla pozvati kako bi potvrdila da ju je gospođa Crale smjesta odnijela bez ikakvog prtljanja po njoj. Ali to nije bilo vaţno jer nikad nismo tvrdili kako je koniin pronađen u boci piva." "Kako gaje uspjela staviti u čašu dok je ono dvoje gledalo?" "Pa, kao prvo, nisu gledali. To jest, gospodin Crale je slikao - gledao je platno i model. Gospođica Greer je pozirala, sjedila je gotovo u cijelosti okrenuta leđima gospođi Crale i gledala preko ramena gospodina Cralea." Poirot je kimnuo. "Kao što sam rekao, ni jedno nije gledalo gospođu Crale. Imala je otrov u jednog od onih pipeta - koriste se za punjenje naliv-pera. Pronašli smo ju smrskanu na putu prema kući."

Poirot je promrmljao: "Imate odgovor na sve." "Pa, dajte, gospodine Poirot! Bez predrasuda. Ona mu je prijetila da će ga ubiti. Ona je uzela otrov iz laboratorija. Prazna je bočica pronađena u njezinoj sobi i nitko ju osim nje nije dirao. Odnijela mu je hladno pivo s predumišljajem - neobična stvar, u stvari, kad znate da nisu razgovarali -" "Jako neobična. Već sam to zabiljeţio u glavi." "Da. Pomalo izdajnička. Zašto je odjednom postala tako ljubazna? On se poţalio na okus - a komin ima uţasan okus. Pobrinula se da se tijelo nađe i poslala drugu ţenu na telefon. Zašto? Kako bi mogla obrisati bocu i čaši, i onda pritisnuti njegove prste na njih. Nakon toga mogla je zaplakati i reći kako je to ţaljenje i da je počinio samoubojstvo. Vjerojatna priča." "Ali definitivno nije bila tako dobro smišljena." "Ne. Ako se mene pita uopće nije razmišljala. Bila je izjedena mrţnjom i ljubomorom. Mogla je samo misliti kako ga srediti. A onda, kad bude gotovo, kad ga ugleda mrtvog - pa, onda, rekao bih, odjednom je došla sebi i shvatila kako je počinila ubojstvo - a za ubojstvo vam slijedi vješanje. 1 očajnički je posegnula za jedinom stvari koju je mogla smisliti - a to je samoubojstvo." Poirot je rekao: "Govorite vrlo razumno — da. Njen je um mogao tako djelovati." "Na neki način, bio je zločin s predumišljajem, a na neki način nije", rekao je Hale. "Ne vjerujem kako je uistinu razmišljala o tome, znate. Samo gaje slijepo izvela." Poirot je promrmljao: "Pitam se..." Hale gaje znatiţeljno pogledao. Rekao je: "Jesam li vas uvjerio, gospodine Poirot, kako je to jasan slučaj?"

ali ne prema Amyasu Craleu. zašto bi gospodin Meredith Blake ţelio ubiti gospodina Cralea? Sve pokazuje kako su bili u vrlo dobrim odnosima.tek je krenula u školu. i to poprilično . kaţu. To prilično pokazuje. "Kakvo su tog jutra bila kretanja ostalih ljudi?" "Ispitali smo. Da jest najvjerojatnije bi pričao o tome i šalio se. uvjeravam vas.a onda otiđe na drugi kraj Engleske.ne moţete imati kad se radi o trovanju. rekao je Poirot zamišljeno. Nitko nije imao ono što biste nazvali alibi . ali ne mislim kako je gospodin Crale ikad probao kojega. Gospođica Williams nije ga voljela. I u svakom slučaju gospoda Crale bila je odana mlađoj sestri -pruţila joj je dom kad su joj roditelji umrli.. Svakoga smo provjerili." "Moţda . Ne u cijelosti." "Ali vi mislite kako se to u ovom slučaju nije dogodilo?" "Gospodin Crale nije imao probleme s probavom. Bila je gadno ozlijeđena u djetinjstvu.ozlijedila ju je gospođa Crale u manijakalnom napadu bijesa. "kako je Angela Warren imala dobar razlog za mrţnju prema Caroline Crale.. i. ne postoji ništa što bi spriječilo budućeg ubojicu da ţrtvi da tabletu dan ranije i kaţe mu kako je to specijalan lijek za probavu i mora ga popiti prije ručka . Gospođica Greer bila je zaljubljena u njega. ali on ju je jako volio i ona njega. Gospodin Philip Blake bio je njegov najbolji prijatelj. 1 u svakom slučaju ne mogu zamisliti da se to dogodilo. Postoje jedna ili dvije neobične stvari. Pored toga. Istina je kako je gospodin Meredith Blake preporučivao vlastite lijekove. Moţda ste čuli zašto.gotovo ga ubiti!" "To moţda pokazuje". kao što sam rekao. U toj su se kući prema njoj ponašali. Svi su bili u jako dobrim odnosima.ali moralna osuda ne vodi trovanju. . kako je bila prilično nekontrolirana osoba? Napasti dijete . mislim. s osobitom njeţnošću i brigom. Pa. odnosila se prema njoj s osobitom paţnjom -jako ju je razmazila. zar ne."Gotovo.!" "Moţete li vi predloţiti alternativno rješenje . znate. pretpostavljam. Mala gospođica Warren s njim je provodila dosta vremena.koje bi drţalo vodu?" Poirot je rekao. bila je neumorna .

Dijete je imalo medicinski sestru . čitao je novine sve dok ga brat nije nazvao. Putovala je na čudna mjesta. Dogovorila je školovanje u inozemstvu." "Ona gospođica Williams. Nisu imale čak ni isto djevojačko prezime. načula svađu između Cralea i njegove supruge.gospođa Crale bila je vrlo ustrajna u tome. Lady Tressillian. Nakon što su Crale i gospođica Greer otišli." "Gdje je u to vrijeme bilo dijete?" "Otišla je s medicinskom sestrom u posjet njezinoj baki. Ali djevojčica je bila strašno potresena i čeznula je posjetiti sestru u zatvoru. Rekla je kako bi takva stvar mogla na cijeli ţivot uništiti djetetovu psihu. prezime je drugo. ali različite očeve.ali ona je znala provesti neko vrijeme s gospođicom Williams. vjerujem." Hale je nastavio: "Što se tiče kretanja ostalih ljudi na dan umorstva mogu vam ih dati. Onda je otišao do plaţe kako bi se sastao s bratom." Dodao je: "Gospođa Warren postala je vrlo čuvena ţena. "Shvaćam." "Philip Blake je nakon doručka ostao u kući i čuo dio svađe. Nakon toga pridruţila se Craleu u Battervju i pozirala mu sve do ručka uz nekoliko pauza kako bi se razgibala." "Gospođica Greer nakon doručka sjedilaje na terasi pored prozora knjiţnice. Udovica koja je izgubila dvije kćeri i bila vrlo privrţena ovom djetetu. Tamo je. Drţali su ju podalje od suđenja i štitili od svega koliko su god bili u stanju ." "I nitko se ne sjeća suđenja?" "Pa. Imale su istu majku. prva stvar. Zajedno su se vratili putom pored vrta .sve takve stvari. mislim. Prezime gospođe Crale bilo je Spalding. ili Angele Warren?" "Angelina. Predaje na Kraljevskom zemljopisnom ." Poirot je kimnuo.Djevojčica je očito voljela gospođu Crale. Caroline Crale nije se sloţila. kao što sam rekao. ona je bila djetetova guvernanta.

Ţivciralo ga je što ga zamara s takvim detaljima. citiram ga. jer ih se očito ţelio riješiti. Onda se vratila gospođica Greer i zauzela pozu. ne srdačan. imao je napade bijesa i očajanja." "Aha!" "Točno -Aha! Bila je slatka poput šećera." "Meredith Blake otišao je do čistine iznad Batterv vrta. ovisno o tome je li slika išla onako kako je htio. sluge su bile zaposlene kućanskim poslovima i pripremom ručka." "Kasnije. i njezin i Craleov glas dok su razgovarali. Gospođica Williams dio jutra provela je u učionici ispravljajući testove. U tim trenucima ostavljali ste ga na miru i govorili s njim stoje manje moguće. tada kad su bili u Battervju. Crale je opet uzeo kist." Poirot je kimnuo. vrlo čudno. S druge strane. To su i njih dvoje u ovom slučaju učinili. a gospođa Crale bila je sa suprugom i razgovarala o Angelinom odlasku u školu. Vratili su se u kuću i sjeli na terasu." "Što se tiče ostalih. Inače. Philip Blake s njom. srdačan razgovor. Crale je uglavnom vikao na nju." "Pa. Mogao je vidjeti gospođicu Greer kako pozira na zidinama.pa čovjek nije ni mislio na to. Angela Warren je otišla na kupanje. Kad se oglasilo zvono za ručak sišao je do Battervja i on i Elsa Greer su se zajedno vratili do kuće. Još je uvijek bio zabrinut zbog njega i nije znao što učiniti. Gospođica Greer otišla je do kuće kako bi uzela vestu jer joj je bilo hladno. Crale je bio čovjek koji nikad nije bio bolestan . ne. Pretpostavljam kako je ţeljela srediti stvari ako dođe do razvoda. koliko znam. Sjedio je i razmišljao o koniinu. Hale je nastavio: "Dva brata izmijenila su nekoliko riječi s Amyasom Craleom.Batterv. Shvatili su i vratili se u kuću. Gospođa Crale i Angela Warren donijele su im pivo." "Ah. Nakon toga . Tada je primijetio kako je Crale izgledao. Elsa Greer gaje vidjela i mahnula mu. Amyas Crale se poţalio kako je svo pivo toplo i rekao kako mu je supruga obećala poslati hladno. ali tada nije tome poklonio neku osobitu paţnju.

. i tako dalje.. na plaţu s Philipom Blakeom." Viši inspektor Hale sjetno je uzdahnuo. Philip Blake odgovarao je Montague Depleachevom opisu. rekao je Hercule Poirot. kisele jabuke. Ja -" "Što ćete učiniti?" "Posjetit ću to petoro ljudi . čut ćete pet priča o pet različitih ubojstava!" "Na to"." Viši inspektor Hale je zastao: "A sada". "jeste li otkrili nešto čudno u ovome?" Poirot je rekao. u sedamnaest i trideset.znate kakve su petnaestogodišnje djevojčice! Šljive. rekao je Poirot. "i računam. vi ste ludi! Njihove se priče neće slagati! Zar vam ta elementarna činjenica nije jasna? Ne postoje dva čovjeka koji se iste stvari sjećaju na isti način. rekao je dobroćudno. "Ali nema veze"." Ovaj je praščić otišao na tržnicu. penjući se na drveće i jedenjem .pomalo bucmast. "Baš ništa.i od svakoga ću dobiti njegovu priču. "Zadovoljit ću samoga sebe. tvrde kruške. onda!" Dvije su riječi govorile puno više.počistila je terasu. Uspješan. lukav. Philip . veseo čovjek . Bit će vrlo poučno. Angela Vv'arren provela je veći dio jutra lutajući vrtom. Rekao je: "Čovječe. Nakon povratka u kuću otišla je. Nakon toliko vremena! Pa. Hercule Poirot dogovorio je sastanak za subotu. kao što sam rekao." "Pa.

" "Luđaci". Rekao je: "Dobri Boţe. gospodine Blake. Promrmljao je: "Javnost. Bio je raspoloţen i otvoren. ali definitivno ih ne treba idealizirati.Blake upravo je dovršio svojih osamnaest rupa i bio je dobar.zaradio je petaka od svog protivnika. rečeno mije. oči su mu blistale veseljem. Hercule Poirot iznenadaje pomislio kako je prilično sličio zadovoljnoj svinji. poznajemo svijet." "Umjesto toga dobar ste pripovjedač. shvatio je Blake. serije knjiga koje se bave čuvenim zločinima. proţdire.ne otrovno ili s gađenjem koje bi osjećajniji čovjek mogao pokazati. Nije to bila poučna priča. ali i ljubaznost." "Ah!" Blakeove su oči zablistale. Većina nije loša. Hercule Poirot je slegnuo ramenima i rekao: "To je ljudska priroda. Philip Blake se namrštio. Vi i ja. opustio se. Bilo je to pitanje. rekao je Philip Blake.da. zašto rade takve stvari?" Hercule Poirot slegnuo je ramenima. Philip Blake se udobno zavalio u stolac. Danas je bio u svom najboljem elementu stranca. nego smiješna. U ovom slučaju barem nije pokazivao nepotrebnu teţnju za neokaljanom istinom. Proţdire takve stvari . "Jeste li čuli ovo?" Poirotov je osmijeh došao u pravi trenutak.nemamiluzijao ljudskom rodu. Hercule Poirot se predstavio i objasnio svoj posao." Blake je ţustro rekao: "Ja sam već odavno odustao od svojih iluzija. . Bio je spreman za prezir. Ali je rekao je to dobronamjerno .

ovaj Philip Blake? Čovjek. bilo je više u vezi Philipa Blakea.ne. bez briga. zadovoljan. Svojim kompićima rekao bi: "Čudan mali šarlatan..Svinja. Čuveni Hercule Poirot!" Ali njegovje glas krio promijenunotupodrugljivosti. a dobivao manje. pretpostavljam kako će njegove stvari dobro prolaziti kod ţena. Manje podrugljiv. objesite me ako shvaćam. dobro uhranjena svinja koja je otišla na trţnicu . znate.. nije bio impresioniran Herculeom Poirotom! To je .. tada. moţda. Koliko je sada imao godina? Otprilike između pedeset i šezdeset. "Naravno da jeste. "Zašto vi? Vi niste pisac?" "Ne baš . čini se. Traţio je više od ţivota. Ovaj je praščić otišao na trţnicu." Iako je to podrugljivo poluprezirno ponašanje bilo upravo ono stoje Hercule Poirot nadao izmamiti. Ne. Sigurno je bio." Broker se opet uspravio. ipak ga je ţivciralo. Znači u vrijeme Craleove smrti gotovo četrdeset. nema neugodnih sjećanja. Oh dobro." Skromnost ove primjedbe u Poirotovom razgovoru najvjerojatnije nikad do sada nije bila dosegnuta. U stvari ja sam detektiv. Ali jednom. Oči uvijek pomalo premale.. Poirot je promrmljao više kao frazu za nastavak razgovora: "Shvaćate moj poloţaj. pogled mu je opet bio prodoran.i dobila punu cijenu. manje opsjednut uţivanju u trenutku. ovaj uspješni čovjek. moţda . Philip Blake bio je istinski englez koji strance nije shvaćao ozbiljno." "Ne baš. privlačan muškarac. Nema ţaljenja.ali inače lijepe. Kakav je ovaj čovjek.. pomalo preblizu.. moţda. ljubazne za mladića. u mladosti. Svi to znamo. Ovaj čovjek. Uspješan. nema neţeljenih bljeskova savjesti iz prošlosti.

Obično je to novac. dragi moj gospodine. "Prilično unosan. "što sam vam tako dobro poznat. Danas je drugačije. zašlo zločina koji danas zanima ljude. A sada." Philip Blake se nacerio. danas zanima svijet što se tiče zločina. gospodine Blake. temelje se na psihologiji -vječno zašto? ljudskog ponašanja. Prihvatio sam zadatak.. Ali izgledao je zamišljen." Philip Blake lagano je zijevnuo i rekao: "Razlog većine zločina dovoljno je očit. Slučaj Crale." Philip Blake nije izgledao zapanjeno.definitivno se nadam. debela ţena. Čitaju o nekoj čuvenoj ţeni kriminalcu koju je ubila jer ju je otac silovao kad je imala tri godine. to je moja specijalnost. Čuveni su zločini bili prepričavani na samo jedan način . Psihologija u zločinu. moţda bi mi mogli reći gdje se tu /a uklapam?" "Naravno. "Čast mi je". Rekao je: "Da." Hercule Poirot nestrpljivo je rekao: . lagaoje Poirot. To." Poirot je uzdahnuo: "Ah. pretpostavljam?" "Nadam se . nastupam ja! Potrebno je ponovno napisati priče o stanovitim zločinima iz prošlosti .s psihološkog aspekta. Nekad je to bila romanca. i zbog toga se osjećao inferiorno. monsieur. naravno. To je. slučaj Crale.preko ljubavne priče povezane s njima. kao što sam rekao. Ljudi sa zanimanjem čitaju kako je Dr Crippen ubio suprugu jer je bila krupna.bio skandal. rekao bih." "Čestitam. zašto nikad ne smije biti očito. Moji uspjesi. a on mali i beznačajan. U tome je stvar!" "I tu vi nastupate?" "A tu. znate. kao što ste rekli..

" Philip Blake je.jako mi je neugodno. Moje protivljenje ne bi koristilo. kaţem vam. ali bez očitog veselja. rekao je Poirot. pa sada. Svatko moţe pisati o njemu. ne. Philip Blake glasno je frknuo." "Kako to mislite.moj prijatelj. Ţao mi je što ta cijela neugodna stvar mora opet biti uzburkana. To je bio prilično očit posao. gospodine Blake?" "Ovako." "Nadam se. Jednostavno znam dovoljno da ne počnem udarati podbadala. Ja uistinu ţelim ponovno stvoriti prošlost.ne smeta mi što ću vam to reći . gospodine Blake."Nije vam neugodno. gospodine Blake. gospodine Blake?" "Oh. Kod mene nije samo stvar u novcu." Philip Blake je rekao: "Ne znam koliko je u tome bilo profinjenosti. osjetiti i vidjeti događaje. Ako se ne varam već ste pročitali činjenice slučaja?" Poirot je kimnuo. "U . Usuđujem se reći kako vi to radite puno manje napadno od mnogih. uistinu me zanima." Philip Blake slegnuo je ramenima." "Ne. Na neki način ." "Jako bi me zanimalo. Nisam samo stajao i reagirao! Čini mi se kako ne shvaćate da je moj prijatelj . gospodine Blake. vidjeti iza očiglednog i vizualizirati misli i osjećaja aktera drame. "Povraća mi se kad čujem takve fraze. Okrutna ţenska ljubomora." "Uvjeravam vas. ubijen otrovan! I da sam brţe djelovao mogao sam ga spasiti. rumenog lica. "Nema smisla prezirati stvar koju ne moţete zaustaviti. Suđenje Caroline Crale bilo je javno vlasništvo. kako ću to napisati uljudno i s dobrim ukusom". barem. to je sve." "Vi ste filozof. Amyas Crale bio je jedan od mojih najboljih prijatelja. Ali to se događa. ako bi mi mogli prepričati vaše reakcije na događaj. s iznenadnom ţestinom rekao: "Reakcije! Reakcije! Nemojte tako pedantno govoriti.

Dovoljno mogućnosti. upotrijebila gaje prvom prilikom. naravno. monsieur. Nije čekala da Meredith otkrije krađu.porazgovarati . i ti i Elsa se čuvajte.nikad u ţivotu nije donio brzu odluku! Dobra stvar što je bio najstariji sin i ima imanje gdje moţe ţivjeti. Bio je prilično nervozan.i bio je to prilično smrtonosan paklenski napitak.. Daje ikad pokušao zaraditi novac izgubio bi sve stoje imao.redu. dopustio sam da Meredith utječe na mene svojim polaganim. Mogao sam otići do Amyasa. 'Moramo se uvjeriti . Kako bi odlučili što učiniti. Imao sam prigodu da ga spasim . Trebao sam reći: 'Caroline je uzela jedan od Meredithovih otrova.oklijevao sam . Ako Amyas ili Elsa umru od trovanja koniinom objesit će te!' To biju zaustavilo.ali postojala je mogućnost. Znao sam . 'Odlučili što učiniti.' Sad se ţderem što sam bio tolika budala i oklijevao! Trebam sam shvatiti kako nema vremena za gubljenje.čekao Mereditha! Zašto nisam bio dovoljno razborit i shvatio kako Caroline neće oklijevati i razmišljati. čovječe.naravno da sam znao . Ali mogao sam otići do nje. Šetao je lijevo desno od uzbuđenja. kako mi neće povjerovati. Nasmijao bi se na to. Amyas nije bio čovjek koji je vjerovao u vlastitu opasnost..a umjesto toga. kao što sam rekao . Niste imali puno vremena -" Prekinuo gaje: "Vremena? Imao sam dovoljno vremena. "Dobri Boţe. Tog me jutra moj brat Meredith nazvao.uvjeriti se tko ga je uzeo. A ja nikad u potpunosti nisam shvatio kakav je demon Caroline bila. Sto sam učinio? Rekao sam mu neka dođe kako bi popričali o tome.i Boga mi. 'Znam što namjeravaš. Oh! bilo je stvari koje sam mogao učiniti .' Vraţja stara budala . Jedan od njegovih paklenskih napitaka je nestao . Mogao sam reći. opreznim metodama. Ona je uzela otrov kako bi ga upotrijebila . Znam što planiraš." Poirot je pitao: "Ne sumnjate tko je uzeo otrov?" . Ili sam mogao nazvati policiju.kako je Amyas u smrtonosnoj opasnosti — i nisam ništa poduzeo!" "Mislim kako se bezrazloţno prekoravate. Zar mislite kako o tome nisam neprestano razmišljao? Znao sam.'" Blake je ustao. Trebao sam odmah otići do Amyasa i upozoriti ga.

ali prokazuje ju . podla ţena koja je isplanirala Daralevjcvo ubojstvo i izvukla se.to nije ključna stvar suđenja. nesretna." "Caroline je bila ništarija.a u stvari hladna proračunata ţena. Ozbiljno je rekao: "Uistinu ţelite znati?" "Uistinu ţelim znati. To je bila stvar koju jednostavno nije mogla podnijeti -ne biti prva. gospodine Blake. i sva paţnja i ljubav išli su maloj Angeli. Caroline je bila takva. sigurno bila poput nje."Naravno da ne sumnjam. imala je šarma. a u stvari bila je proračunata. Ipak. Ali bio je to prilično odvratan čin. to je bila prava Caroline. bespomoćno. Morala je biti prva." "Da. znate. egoistični demon koji je bio sposoban pobuditi ubilačke sklonosti. kakva je ţena Caroline Crale bila?" Philip Blake oštro je rekao: "Nije bila povrijeđena nevina osoba kao što su ju ljudi tijekom suđenja smatrali!" "Stoje onda bila?" Blake je opet sjeo. kad sam čitao povijesne knjige. Znate. Imala je one ljupke manire koji u potpunosti zavaraju ljude. škotska kraljica. I imala je opak temperament. U njoj se nalazio hladni. Na sreću udarac nije bio koban. Ţelim znati." "Ne znam jesu li vam rekli . a to djeluje na viteštvo ljudi.smrskati joj glavu. Pokušala je dijete ubiti štangom. proračunata. Njezina se majka opet udala. jako sam dobro poznavao Caroline.stoje učinila mlađoj sestri? Bila je ljubomorna. karizmatična . Bila je ništarija od glave do pete. Uvijek slatka." "Pa. pomislio sam kako je Mary. Kad je kao djevojka . Ponekad. Odmah sam znao kako je to sigurno Caroline. Izgledala je krhko." Poirot je rekao: "Vrlo zanimljivo." "Izgledala je impulzivno. znate.hladna. Caroline to nije mogla podnijeti. jest.

dobra je.mlađi sin koji se sam mora snalaziti. Ja nikad nisam bio u planu . ali naposljetku se usredotočila na Amyasa. Promrmljao je: "Ja nikad nisam shvaćao umjetnost.ali njegov je genij prepoznat i slike su kupovane. on bi se pobunio kako nijedna poznata vrsta ruţa nije tog oblika i boje. Jeste li vidjeli koju njegovu sliku? Ovdje je jedna. Nije imala vlastitog novca. Odjednom mu je sinulo koliko čovjek konvencionalnu temu moţe ispuniti vlastitom magijom. gotovo opscenim. ţivotom? Polirani je stol treperio ţivotom. Ne znam zašto toliko volim gledati tu stvar." Blake je krenuo natrag. Proporcije stola smetale bi višem inspektoru Haleu. Kockala se na to kako neće samo postati genij.oh. A nakon što bi otišao i pitao se zašto su ruţe koje je vidio bile nezadovoljavajuće. "Eto." Poveo gaje u blagovaonicu i pokazao zid na lijevoj strani. Kako je onda Amyas Crale uspio da njegove ruţe blistaju i gore uzburkanim. Kako objasniti uzbuđenje koje je slika širila? Jer bila je uzbudljiva. nego postići također i financijski uspjeh. okrugli stolovi od mahagonija išli bi mu na ţivce bez nekog opipljivog razloga. Vaza s ruţama na poliranom stolu od mahagonija. To je Amyas.odsjedala na Alderburvju. Atnvas će dobiti Alderburv. Dođite i pogledajte. Ona je . k vragu. Amyasa su rano primijetili. Promrmljao je: "Da-sve je ovdje. Prastara kompozicija. sve nas je procijenila i isplanirala. On nije bio baš pomodan slikar . (Smiješno je to. . shvatila je kako je njegov slikarski talent uistinu nešto posebno. ali volim." Poirot je gledao u tišini. i iako uz njega neće dobiti puno novca." Poirot je uljudno kimnuo. ali danas bih najvjerojatnije mogao kupiti i Mereditha i Cralea. da je ţiv!) Na trenutak je razmišljala o Meredithu." "I pobijedila je. Poirot je lagano uzdahnuo.

Nije bio takav čovjek.znao je da sam prilično odan prijatelj. i nikome nije dala do znanja za njih! Uvijek je izigravala mučenicu! Siroti stari Amyas. Ali znao sam .to jest vidio sam njezin začetak. Ni tjedan nije prošao bez gromoglasne svađe zbog ovog ili onog. iskvarena i odvratna!" "A ipak. Ponekad bi rekao: 'K vragu sa svim ţenama. Ali on nije.izgledala je veselo i zadovoljno poput mačke koja je progutala vrapca. Bile su beskrajne. da .oduvijek sam znao . gospodine Poirot. Imala je šarma . Rekao mi je kako je upoznao izvanrednu . Naravno.to je uvijek imao. Bila je okrutna.čovjek koji je naslikao one ruţe. znate. meni su rekli kako je gospođa Crale podnosila brojne teškoće u braku?" "Da. Čovjek poput Craiea treba imati afere.' Ili bi rekao: 'Nikad se nemoj ţeniti.kako imam previše predrasuda u vezi Caroline. lišen svog ţivopisnog. Njegova umjetnost. Rekao je: "I to je čovjek . bila zla. to je čovjek ubijen na vrhuncu. ali nikakve stvari koje ga veţu. To je bilo udaljavanje od stvarnosti.pravu ţenu ispod fasade. Poslije tih svađa prela je . Bilo je to otpuštanje kočnica. vjerujem. Ona je uţivala u njima. On je ţelio mir — odmor .on nije za obiteljski ţivot. Dopuštao mi je da vidim stvari. Njegov je brak bio dugi pakao . Čekaj pakao tek nakon ovog ţivota.spokojan ţivot. A ta ţena je. stari prijatelju. takav se čovjek nikad ne bi trebao ţeniti . One ga ubijaju. Nije se ţalio.'" "Znate za njegovu vezu s gospođicom Greer?" "Oh. veselog ţivota zbog jedne osvetoljubive." "Povjeravao vam se?" "Pa . Svađe su ju stimulirale. bolnu 'Prirodnost'.Blake je gostu ponudio cigaretu i sam zapalio jednu. zle ţene!" Zastao je: "Reći ćete kako sam ogorčen .čovjek koji je naslikao 'Ţenu s posudom za miješanje koktela' .osjetio sam ga. zaboravio je Caroline i njezino zanovijetanje i sve beskrajne svađe i prepirke. znate.čovjek koji je naslikao zadivljujuću. Kad je slikao nije mario.bolje rečeno bio bi da nije bilo njegove izuzetne strpljivosti. Mogla je reći bilo kakvu ogorčenu stvar koju je ţeljela.

djevojku. nije mi se sviđala." "Ni o Elsi Greer također niste imali dobro mišljenje?" "Ne. Shvatio sam to kad sam došao na Alderburv. čini se. Kako je samo muljarila onu svoju jadnu guvernantu. Ili bi joj moţda dosadio i krenula za nekim drugim. i pitao se o kome pričate! Ali ta Elsa Greer uistinu je bila drugačija. Amyas je definitivno volio Angelu-ali ponekad bi prevršila mjeru i stvarno bi se naljutio na nju . Ali mislim kako je istovremeno bila bolja za njega od Caroline. ţene su mu vrlo malo značile. Jadnik joj je doslovno jeo iz ruke. A ipak. Upecala gaje. Najbolja stvar za Amyasa bila bi sloboda od ţenskih spletki. A Angela je bila ljubomorna na Amyasa i suprotstavljala mu se." Poirot je rekao: "Je li volio dijete?" "Angelu? Oh! svi smo voljeli Angelu. Njegova je odluka bila da na jesen ode u školu. tu je bilo ljubomore. od bilo čega ili bilo koga je do tada upoznao." "Ali to. znate. na neki način. Bila je tako slatka. Ona je također ţeljela posjedovati Craleovo tijelo i dušu. mislim. Definitivnojebilagrabeţljiva osoba. Amyas je bio ljubomoran kako Caro uvijek stavlja Angelu na prvo mjesto. i to kako treba. Mrzio je kad se Caro ujedinila s Angelom protiv njega. nije bilo po njegovom ukusu?" Philip Blake je uzdahnuo i rekao: "Vraţja se budala uvijek petljala s ovom ili onom ţenom. kako bi sve učinila za nju. bila je bijesna zbog toga.Caro je oduvijek bila na Angelinoj strani i to bi dokrajčilo Amyasa.ali bio je Amyasov zdravo za gotovo način sređivanja stvari koji ju je razbjesnio. Moţda bi ga naposljetku ostavila na miru kad bi postala sigurna u njega. Uvijek je bila spremna za sve. vjerujem . Znate.a onda bi se Caroline umiješala . Bila je drugačija. Ne. Da. Za osvetu je izvodila . Mjesec dana kasnije obično bi vas zbunjeno gledao kad bi ste ih spomenuli. Jedine dvije ţene koje su ostavile nekog traga na njemu tijekom cijelog njegovog ţivota bile su Caroline i Elsa. Nije da sam obraćao previše paţnje na to. uistinu je ţeljela ići. rekao je. zato što nije voljela školu. Amyas je uvijek upoznavao ţene ili nekoga tko je bio 'drugačiji'.

To dijete. "Pitam se. to ne mogu reći. zamolit ću vas da nešto učinite.mislio na njegovo dijete. Nije gajio takve osjećaje prema njoj. Rekao je: "Ne mogu reći da nije bila dobra majka.kako su uspjeli sakriti istinu od nje. Rekao je: "Istina. Tako tragičan događaj u njezinom djetinjstvu." Poirot je nastavio: "U interesu istine. ona je bila ljupka. Bilo je vrijeme da nauči stoje disciplina. ima običaj izaći na vidjelo.iskreno se nadam ." Broker je promrmljao." "Što?" "Zamolit ću vas da mi napišete što se dogodilo onih dana u Alderburvju. gospodine Blake?" Philip je polagano i s boli rekao: "Jednu stvar uistinu . njegovu kćer?" "Oh. Jednom mu je u krevet stavila deset puţeva.ţalim . Nadam se .u cijeloj toj aferi. Čak i nakon brojnih godina. Jednu stvar -" "Da. zamolit ću vas da mi napišete sve u vezi ubojstva i okolnosti koje su dovele do ." Zastao je. gospodine Blake. Poslali su ju u inozemstvo kod Amyasove rođakinje i njezinog supruga. Ne. Gospođica Williams bila je vrlo učinkovita. Uţivao je u igri s njom kad je bio raspoloţen. To jest. mislite na malu Carlu? Da. ali čak je i ona priznala kako joj je s Angelom sve teţe. ako ste na to mislili. gospodine Blake." "Je li Caroline Crale bila odana djetetu?" Philipovo se lice zgrčilo. mislim kako je Amyas bio u pravu. Ali njegova ljubav prema njoj ne bi ga spriječila od vjenčanja s Elsom.svakakve neslane šale. Poirot je rekao: "Kad sam pitao je li Amyas volio dijete ." Poirot je odmahnuo glavom. U cjelini.

kao prvo. To je samo za moje oči. prolaskom vremena um zadrţava bitno i odbacuje nebitno.njega. svakog razgovora kojeg se moţete sjetiti. nakon toliko vremena? Bit ću nevjerojatno netočan. "Ali u čemu je stvar? Policijski dosjei dali bi vam puno točniju priču. izgovorenih riječi. Ţelim vaš izbor činjenica. ili ih moţda niste ţeljeli ponoviti. moţda." Blake je oštro rekao: "Hoće li to moje sjećanje biti objavljeno?" "Definitivno neće. Ne ţelim gole činjenice. smatrali nevaţnima. Sada govorimo s psihološkog stanovišta. Kako bi mi pomoglo u donošenju vlastitih zaključaka." "I nećete me citirati bez mog dopuštenja?" "Definitivno neću. Moţda bude praznina. Moţda je bilo učinjenih djela." Blake gaje znatiţeljno pogledao. koje bih uzaludno traţio u policijskim dosjeima." "Ne. gospodine Blake." "Pretpostavimo da ih se krivo sjetim?" "Moţete mi napisati barem ono čega se dobro sjećate. Stvari i riječi koje nikad niste spomenuli jer ste ih." "Definitivno." "Ali." "Ne." "Ne bih rekao." "Ha! Mislite samo natuknice?" "Nikako. Mislim detaljan opis svakog događaja. ali tu nema pomoći. dragi moj. Vrijeme i vaše sjećanje odgovorni su za taj izbor." .

Osjećam kao da to na neki način -dugujem Amyasu Craleu. .. Kao rezultat pronašao je dvoje ljudi koji su bili poznanici ili prijatelji gospodina Mereditha Blakea. vrlo drugačija osoba od Philipa Blakea." "To mi je savršeno jasno. Drage ću se volje sloţiti s ." Ovaj je praščić ostao kod kuće. ne profesionalne."Hm". Hercule Poirot znao je kako postoji samo jedan način ulaska u tvrđavu. gospodine Poirot." "Shvaćam kako ćete uloţiti vrijeme i trud. već je bio siguran u to.razumnim honorarom. i drugo od umirovljenog admirala čija je obitelj već generacijama ţivjela u pokrajini. Meredith Blake je. Pribliţio mu se naoruţan s dva pisma. tijekom svoje karijere. vrlo prijazne osobe..učinit ću to besplatno. Hercule Poirot nije bio čovjek koji zanemaruje detalje." "A učinit ćete to?" Philip je upozoravajućim glasom rekao: "Ne zaboravite. Devonshire nije bio iznimka. Hercule Poirot našao je prijatelje u brojnim pokrajinama. Na sreću. Te akreditacije moraju biti daištvene. rekao je Philip Blake. Napad mora biti profinjeniji. ne mogu garantirati pouzdanost mojih sjećanja. ako to učinim ." Nastala je kratka pauza. jedno od lady Mary Litton-Gore. rekao je Philip Blake. Mora se pribliţiti Meredithu Blake u odgovarajućim akređitacijama. njeţne udovice ograničenih sredstava. Ovdje taktika ţurbe neće upaliti. Onda je Philip Blake iznenada rekao: "Ne. Njegov put prema Meredithu Blakeu bio je paţljivo isplaniran. "Ja sam vrlo zaposlen čovjek. "kako ću to rado učiniti." "Onda mislim".

nevjerojatni brkovi! Nikako prikladno društvo za Mereditha Blakea. igrali tenis i druţili s mladim Amyasom Craleom i djevojkom po imenu Caroline.ne. To je bilo prije šesnaest godina. privatni detektivi bili su privatni detektivi . Hercule Poirot sa zanimanjem je promatrao čovjeka koji ga je dočekao s pomalo zbunjenom uljudnošću. tipovi kojima odlazite . od vremenskih neprilika ogrubjelo. K vragu. stvari nisu bile onakve kao nekoć.apsolutno. definitivno nije . šalili se. Ovdje. odlazili na Alderburv. Uistinu vrlo nevjerojatna osoba . Uglavnom ono što je očekivao.kriva odjeća . srdačno. mjesto na kojem su se odigrali ti davni događaji." A sada je čovjek bio tu. I njegovo se zanimanje probudilo kad je vlakom došao u West Countrv. Sada će vidjeti. sredovječno lice s pomalo blijedim plavim očima. A admiral Cronshaw je napisao: "Vrlo dobar čovjek .kad se radi o nekom prljavom poslu s kojim ţelite biti u toku. moţe ti ispričati brojne dobre priče. pomogni mu koliko god budeš u stanju. Molim te. Vrlo zabavan tip. vlastitim očima. Meredith Blake pomalo je podsjećao na bilo kojeg drugog engleskog ne osobito imućnog gospodina sa sela koji voli prirodu. Kao što je u posljednje vrijeme često puta osjetio. Ali lady Mary Litton-Gore je napisala: "Hercule Poirot je vrlo stari i odani prijatelj.tipovi koji čuvaju vjenčane darove na velikim vjenčanjima.Meredith Blake primio je Poirota pomalo zbunjeno. Nije izgledao kao da je lovio ili pucao . Poirot je shvatio koliko je kontrast Meredith Blake .bila ţena koju ste povezivali s privatnim detektivima i svime što su oni predstavljali.prilično posramljeno . Hercule Poirot s osmijehom je pročitao misli koje su lebdjele kroz glavu njegovog domaćina. Stranac.cipele na dugmad! . Bit ću zahvalan ukoliko mu pomogneš koliko god budeš mogao.ili se čak bavio poštenim sportom. tankim usnama napola skrivenima čupavim brkovima. Otrcani stari kaput od tvida. u Handcross Manom. glavom i bradom. Meredith je odavde krenuo na Alderburv onog kobnog jutra. ţivjela su dva brata." A Mary Litton-Gore nije .

Gospođica Crale gospođica Lemarchant. on je bio čovjek koga niste mogli poţuriti. Vješto. mora biti stranac . "naravno. Ne. Izgledao je. dok je bratov ubrzan. Leţernost ţivota na selu uvukla mu se u kosti." . Hercule Poirot bio je ponosan što zna kako postupati sa "starom školom". S laganim zamuckivanjem u glasu rekao je: "T-to je . Poirot je to promrmljao kako je prije ovoga mogao koristiti diskretan utjecaj kako bi izbjegao određene ruţičaste dijelove u memoarima." Poirot je namjeravao ostaviti ovakav utisak. Bio je brz u kontriranju neizbjeţnog odbijanja. na ţalost! biti napisana. Mogao je vidjeti kako neka vrsta topline počinje blistati u Meredithovom oku. Poirot je došao do svrhe svog posjeta. Rekao je: "Slaţem se s vama. bilo samo nekoliko godina razlike između njih. upoznao je nečiju šogoricu. Ova će knjiga. uljudan tip stvarno. o lady Mary Litton-Gore i admiralu Cronshavvu. kako se sada zvala . Činilo se kako čovjek poznaje prave ljude. Ali što ćete? Postoji potraţnja za takvim stvarima. To nije bio trenutak da se pokušava praviti Englez.predstavljao u odnosu na brata.. Nakon š-šesnaest godina. Ruka mu se lagano tresla dok je punio lulu. Činjenice su. njegovi su mentalni procesi očito bili sporiji.. Meredith Blake poci"venio je od bijesa. po riječima gospodina Jonathana.definitivno stranac i zbog te mu se činjenice mora velikodušno oprostiti. iako je. Ipak. puno starije od brata.ţeljno je iščekivala njegovu presudu. pomislio je detektiv.stravično kako kopaju po tim stvarima. neprimjetno. Ali puno se moţe izvesti u njihovom iznošenju kako bi se zaštitili umiješani. Kao da mu se tempo tijekom godina usporio. Spomenuta su i druga imena. na nesreću. Oklijevao je. I svakome je dopušteno rekonstruirati dokazani zločin i komentirati ga. ti stranci nemaju pojma. Kao stoje Poirot već pretpostavio. Na sreću Poirot je znao nečijeg rođaka. Zastoju ne ostave na miru?" Poirot je slegnuo ramenima. javno dobro. Rukovat će se za doručkom. Dva su muškarca razgovarala.

ali čovjek mora priznati kako je njegovo ponašanje bilo. Isto ţelim učiniti kako bih poštedio osjećaje gospođice Crale.. Amyas Crale bio je stari prijatelj -njegova i moja obitelj prijatelji su generacijama. Zna se. Rekao je: "Da. zaboravio sam. Bili bi ste jako iznenađeni." "Znam. Olakšavajuće okolnosti -" Zastao je. Kakav neugodan poloţaj." Meredith Blake je promrmljao: "Mala Carla! To dijete! Odrasla ţena. a drugi je čovjek progovorio ţeljno poput glumca koji je dobio signal." "To kaţete vi. gospođica Crale ne zna ništa. Rekao je: "Prebrzo." "Istina". Jedva da mogu povjerovati. Siroto dijete." Meredith Blake je zadrhtao." Poirot je rekao: "Kao što ste vidjeli u pismu gospođice Crale ona ţeli saznati što više o tuţnim događajima u prošlosti. Šok od otkrivanja istine. stvari su koje su bitne. iskreno . Stvari koje su izostavljene. "nikad ne moţe biti dobro opisana samo sluţbenim izvješćima. jer predobro poznajete prošlost. rekao je Hercule Poirot. gospodine Blake." Meredith Blake pomalo je nervozno rekao: "Zašto? Zašto opet podizati prašinu? Zar nije puno bolje sve prepustiti zaboravu. Emocije.ne ţivimo u delikatnom vremenu. osjećaji karakteri sudionika drame." Poirot je promrmljao: "Na ţalost . Vrijeme leti.hoćemo li reći . A onda . "Olakšavajuće okolnosti! To je to. zar ne?" Meredith Blake je uzdahnuo. gospodine Blake.."Čini mi se sramotno. kad bi ste znali kolika sam neugodna izdanja uspio .smekšati. okrutna izvješća sa suda. Ako je ikad bilo olakšavajućih okolnosti.ta bešćutna. To jest ona samo zna priču iz sluţbenih izvora. bilo je to u ovom slučaju.

Ali to je bio teţak poloţaj za nju .dopustio je razvoj vrlo neobičnog spleta događaja. Neki ljudi kaţu i genij. znate. "Vidim. Ali počeo ju je slikati." "Je li neka od njih shvaćala njegovo stajalište?" "Oh da . Poirot je rekao: .nikad nisam. Moţda su bili u pravu. Njegovi su roditelji bili isti poput mojih.naravno. to objašnjava.ništa nije bilo vaţno. zbunjeno lice lagano se ozarilo. i ţelio je dovršiti tu sliku. ni na koji način nije bio amater. On je bio umjetnik.to je ponekad uistinu neuobičajeno! Ja ne shvaćam te takozvane umjetnike . mislim. A činjenica što je situacija bila savršeno nemoguća za dvije umiješane ţene nije mu pala na pamet. Bio je spreman napustiti suprugu i dijete zbog nje." Blakeovo usko. Malo sam shvaćao Cralea jer sam ga. pretpostavljam. razlog nastanka te situacije. Bio je zaljubljen u tu djevojku." Hercule Poirot je rekao: "Zanimljivo što ste to rekli. Ništa mu nije bilo vaţno. Ta me situacija zbunjivala. poznavao cijelog svog ţivota. naravno. skandalozno. Ali kao rezultat toga uvijek je bio ono što ja nazivam neuravnoteţen." Upitno je pogledao Poirota koji je kimnuo glavom. Ali eto . Bio je prvoklasanuistinu prvoklasan. ne traţi tolike afere. Kad je slikao . Elsa jest. i to je moţda objašnjenje. Potpuno opsjednut onime što je radio. 1 Crale je na brojne načine bio isti tip — samo kad se radilo o umjetnosti nije spadao pod uobičajene standarde. Pozicija koju ni jedan normalan pristojan čovjek ne bi ni na trenutak zamislio. Bio je poput čovjeka u snu. svjetski čovjek.rečeno. Pa. ništa nije smjelo stati na put. Nije vidio ništa drugo. A što se tiče Caroline -" Zastao je. Bila je uţasno ushićena zbog slike. Znate. Sve dok slika nije bila dovršena nije izlazio iz svoje opčinjenosti i ponovno počinjao normalno ţivjeti. Ţelio ju je oţeniti. Niti jedan dobro odgojen čovjek.na neki način. shvaćate. naravno. Rekao je: "Da. i za njega je slikanje bilo na prvom mjestu . ali stvar je u tome što Amyas nikad nije bio običan čovjek! Bio je slikar.

znate.ponašanje .i rekao mu." Meredith Blake je s malim poteškoćama rekao: "Caroline ." "Rekao sam mu kako to stavlja Catherine u prilično nepodnošljiv poloţaj."Za Caroline . Odveo sam Cralea u stranu i . Ipak. vrlo tipično čovjeka nasuprot njega. Došli su ovamo na čaj. Da.prije no što se sve dogodilo. Ali to je ubrzo sasječeno u korijenu.pa . uistinu.pa. Meredith Blake bio je čovjek koji se mogao posvetiti romantičnom i časnom oboţavanju.ja. Bilo je doba kad sam kad sam se nadao kako ću se oţeniti s njom. Paţljivo je odvagnuo riječi i rekao: "Sigurno vam se gadilo to . da. osjetio je. Oh.na raspolaganju. daje shvatio. nije ju trebao dovesti u kuću i ." . sjećam se." Poirot je znatiţeljno pitao: "Stoje odgovorio?" Meredith Blake zgađeno je odgovorio: "Rekao je: 'Caroline to mora pretrpjeti. Čak sam i rekao.više ili manje pokazivati ju Caroline." Poirot je zamišljeno kimnuo. Ja . joj na . rekao sam. ako tako mogu reći. ostao sam. kako to nije fer od nijednog." "Ah. oduvijek sam volio Caroline.'''' "Moţda nije. Nisam razmišljao . Bila je to. Sluţio bi svoju damu vjerno bez ikakve nade za nagradom.s njezine strane?" "Da. Ako se namjeravao oţeniti tom djevojkom." "Kada?" "U stvari dan prije . nepodnošljiva uvreda. znate.da.ja sam oduvijek . u stvari porazgovarao sam s Craleom o tome. Ta pomalo staromodna fraza opisivala je. to je bilo poprilično urođeno. rekli ste to?" "Da.

neće. ali moţda se kasnije mogla gorko pokajati zbog toga. 'Znam. nije sve. Ţao! Rekao je.ne.'" "Bilo je uzaludno razgovarati s njime. Rekao je. s djevojkom? Nije li shvatio kako je to prilično truo poloţaj za nju'l Njegov je odgovor bio kako i Elsa mora pretrpjeti. Rekao sam kako se uvijek uţasno sramotno ponašao prema Caroline. Tu je bilo dijete i sve ostalo. Čekaj kad slika bude dovršena i priznat ćeš kako sam u pravu. Rekao sam mu kako nesumnjivo nije mario za suprugu.'" "Rekao sam: 'K vragu i tvoja slika. Tu me prekinuo. rekao sam. S njim je provela bijedan ţivot. ali čak ni zbog nje se ne bi trebao razvesti. kaţem ti." "Smatrao sam to stravičnim. prekinuti s njom i vratiti se supaizi?" "A što je on rekao?" Blake je rekao: "Samo je izgledao . Merry. rekao je. ali za mene jest. Ali ona je znala. nije mario koliko je patila. Zaljubila se u ćelavca. Od Carolineinog sam ţivota napravio pakao. 'Ah.'" "Još sam uvijek bio ljut. Rekao je kako mu je to jasno. Merry. Meredithe. Izgubio sam ţivce. Rekao sam mu kako mi se čini daje ostao bez imalo pristojnosti. A dvije ljubomorne posvađane ţene neće ga upropastiti . Rekao sam kako mogu shvatiti da djevojka poput Else moţe čovjeku zavrtjeti glavom. kako mu je ţao zbog toga. do vraga. ali stoje.' On se nacerio i rekao kako sve neurotične ţene u ." "Onda je nastavio: 'Čini mi se.'" "Onda sam mu ţestoko rekao kako ne bi trebao traţiti razvod. Pitao sam ga moţe li se sabrati. mislim.Hercule Poirot podigao je obrve. a ona je to podnosila stoički poput svetice. Bila je vrlo mlada. kako ti ne shvaćaš da je ovo što slikam moje najbolje djelo. Ali si presentimentalan. Odlično je.ali to je istina. Slikanje. Potapšao me po ramenu i rekao: 'Ti si dobar čovjek. ne vjeruješ mi . u što se upušta. Iskreno sam joj rekao kakva sam ja prokleto egoistična svinja. "osobito sućutan odgovor.pokunjeno. rekoh. "Ne".

Ali uvijek ću vidjeti njezino lice kao stoje bilo tog poslijepodneva. . Sve će dobro završiti!'" "Nepopravljivi optimist". na neki način. Cerio mi se dok je govorio: 'Ne brini. "A zašto? Jer je bio pravi egoist. Pitao sam: 'Zašto?' A on je odgovorio kako je imala nekakvu bubu u glavi koja joj je govorila kako to inače neće biti pošteno. Onda sam ja rekao kako bi bilo pristojnije da je cijelu stvar zatajio od Caroline sve dok nije završio sliku. dodao je Hercule Poirot. barem je ţeljela biti poštena. čovjek to moţe shvatiti i poštivati ju zbog toga. Ali njezine oči . naravno. Meredith Blake je rekao: "Bio je čovjek koji ţene nije shvaćao ozbiljno. Meredith Blake sumnjičavo ga je pogledao. Sada ga se sjećam. Nije mu se sviđala ta pomisao.Engleskoj to ne bi mogle učiniti." "Jedina osoba koja čini se nije bila pogođena time bio je Amyas Crale". Rekao je kako to nije njegova pogreška. promrmljao je Poirot. Ja sam mu mogao reći kako je Caroline očajna. rekao je Poirot. Elsa je insistirala na objavi. Pa. Ţeljela je da sve bude na otvorenom i čisto. Blijedo i izmučeno nekom vrstom očajničkog veselja. Uzdahnuo je: "Bilo je to -jako nesretno vrijeme za sve nas. Razgovarala je i smijala se." "Puno je dodatne boli i tuge uzrokovano poštenjem"." "Je li vam to rekla?" "Ne u toliko riječi. dvije bez riječi.bile su prepune nekakve tuge koja je bila najdirljivija stvar koju sam ikad vidio. Koliko se god loše ponašala." Hercule Poirot gledao ga je minutu. Merry. Također je bila jako njeţno stvorenje. Čovjek ispred njega očito se nije osjećao nimalo neprimjereno govoriti tako o ţeni koja je dan kasnije s predumišljajem ubila vlastitog supruga.

i astme također. A šipak. Amyas. "Čaj od maslačka. moram priznati. kad smo već kod toga-" "O tome ste pričali u svom laboratoriju?" "Da. uistinu. i Angela. Postoje brojne biljke koje su upotrebljavane u medicini. znate.sve što ide s tim. znate.opisao im različite trave.i način na koji privlači mačke dovoljan im je jedan udisaj! Raspitivali su se o smrtonosnom velebilju. To je zapanjujuće. U pola slučajeva nema potrebe za liječnikom. Caroline.mom malom hobiju." Sada je bio zadubljen u svoj hobi. a ja sam im ispričao o beladoni i atropinu. Philip je bio tu. Sakupljate plodove kad dozriju. Da vidimo. Tog sam dana gostima. prije no što poţute. kao da je zaboravio kako njegov slušatelj tada nije bio prisutan. moja opsesija. I Elsa Greer. Sada je govorio gotovo više samome sebi nego svom gostu. kako jednostavan napitak od ove ili one trave uistinu čini čuda. pretpostavljam. Oh da. jako sam zadovoljan svojim napicima. a danas ih više nema na sluţbenom spisku lijekova. cijelo društvo. droga koja je nusproizvod . Jako ih je zanimalo. Francuzi shvaćaju ove stvari . Ljudima poput Mereditha Blakea ponovno proţivljavanje prošlosti definitivno je bilo atraktivno. Bila je to." . vrlo su zanimljivi za proučavanje. sjajna stvar." "Njih? Tko je sadrţan u toj riječi?" Meredith Blake izgledao je blago iznenađen. naravno. Njegovo prvobitno sumnjičavo neprijateljstvo sada je u potpunosti iščezlo.ali ja sam dokazao njegovu korist kod kašlja . Sakupljanje trava u određeno vrijeme. na primjer. detaljno opisao pjegavu kukutu. moram priznati. Ponekad sam čak popustio pred praznovjerjem i sakupljao trave pod punim mjesecom ili kako god su stari travari savjetovali. sjećam se. Caroline je započela temu o mom . Stari engleski travari. sušenje . Cvjeta dva puta godišnje. Koniin je.ne vjerujem kako u farmaceutici postoji sluţbena receptura . pokazao sam im ga . Hercule Poirot imao je dar slušača.obrada . "Trebao sam posumnjati.Meredith Blake je nastavio. "Oh.neke od njihovih tisanes su prvoklasni.neki sam dan vidio kako opet postaje moderan u medicini.

"To su svi?" "Da . "Oh. Nikad nije ni . tog poslijepodneva nije bila tu. Uvijek je bila spremna za neku neslanu šalu. Ali da. Neću ulaziti u to. ali -" Poirot gaje prekinuo. Bilo pa prošlo.iskupila.mislim. Caroline je.oduvijek sam mislio -" "Da?" "Kako je malo ljubomoran. naravno. ali ponekad mu je stvarno išla na ţivce." "Zašto?" "Pa. Poludio je. Oduvijek je mislila kako ne moţe učiniti previše kako bi se . Angela dolazila prva . Mislim kako sam joj zaboravio ime. to je bio uzrok njezinog ponašanja. shvaćam. "Razlog tome je samokaţnjavanje Caroline Crale jer je unakazila djevojčicu?" Blake je uzdahnuo. "Tko bi još bio tu?" "Mislio sam kako je moţda guvernanta -" "Oh. Blake ga je znatiţeljno pogledao.a Amyasu se to nije sviđalo. znate. Mislim kako ju je Angela poprilično ţivcirala." "Na slanju u školu?" "Da." Poirot je zamišljeno kimnuo. Nakon toga počeo je insistirati na školi. ali znala je podivljati. Dobra ţena. Vrlo je ozbiljno shvaćala svoje duţnosti. I mislim . Ne. nemojte o tome ni razmišljati. recimo. Angela je oboţavala Caroline. Postoji i razlog toga. moţda. bila Angelin rob. Pitao je: "A Angela? Je li ona zamjerala starijoj sestri?" "Oh ne. Psovao je poput kočijaša. Na neki je način. siguran sam u to". Ne ţelim reći kako ju nije volio. mislim. Da. bila je dobro dijete. znate za to? Nisam to namjeravao spominjati. Stavila je puţa ili nešto slično Amyasu za vrat dok je jednog dana slikao.

Pretpostavljam kako bi. Caroline je bila ta koja si nije mogla oprostiti. Imala je dadilju. mislim.ali ne sjećam seje li mi on rekao ili Elsa. Pa. tako se zvala . nije. ali kad je nešto odlučio svi su morali popustiti.pa." "Da.izraze na njihovim licima?" Meredith Blake je rekao: "Na neki način . zar ne.Williams. Ona mi se samo nasmijala na onaj njezin hladan način i rekla da sam staromodan.guvernanta?" "Kako se njoj sviđala ideja? Lišavalajuje zaposlenja. Sada ste se vratili. Sjećam se. pretpostavljam kako na neki način jest. Amyas je u brojnim stvarima bio popustljiv. Unatoč njegovom vatrenom temperamentu.sjećam se da su joj kupovali odjeću. usuđujem se reći kako jesam . Smiješno kako vam se stvari vrate kad govorite o njima. zar ne?" "Da . znate. Ne bi zadrţali gospođicu NVilliams zbog nje.da. Ali postoje rupe. Caroline je stala na njezinu stranu..koliko? Nekih šest godina. Da.pomišljala na taj događaj. u jutro toga dana. Sjećam se svađe s Elsom u vezi toga-pokušavao sam joj dokazati.... u prošlost? Proţivljavate prizore -riječi koje su ljudi izgovorili. ali Amyas je definitivno odlučio. kako je to prilično pokvareno." "Je li Angela dobro prihvatila ideju odlaska u školu?" "Ne. I Caroline i Angela su se morale povinovati njegovim ţeljama." "Trebala je ići u školu . ali naravno imala je samo . na primjer. otišla nekoliko dan kasnije." Poirot je rekao: "A guvernanta?" "Kako to mislite . šoka kad sam saznao kako će Amyas napustiti Caroline . Govorkalo se o njezinom pakiranju. njihove geste . Mala Carla imala je nekoliko lekcija.kada?" "Na jesen . Nedostaju veliki dijelovi. da nije bilo tragedije. Bila je bijesna na Amyasa. siguran sam. uistinu.

staromodan, ali još uvijek mislim kako sam bio u pravu. Amyas je imao suprugu i dijete - trebao je ostati s njima." "Ali gospođica Greer smatrala je takvo gledište zastarjelim?" "Da. Ne zaboravite, prije šesnaest godina na razvod se nije gledalo tako nehajno kao sada. Ali Elsa je bila moderna djevojka. Njeno je stajalište bilo da kad dvoje ljudi nije sretno zajedno, bolje da se rastanu. Rekla je kako su se Amyas i Caroline neprestano svađali i kako je puno bolje za dijete da ne odrasta u atmosferi nesloge." "A njen vas argument nije impresionirao?" Meredith Blake polagano je rekao: "Osjećao sam, tada, kako uistinu nije znala o čemu priča. Lupetala je te stvari stvari koje je pročitala u knjigama ili čula od prijateljica - bila je poput papige. Bila je - čudna stvar za reći - nekako patetična. Tako mlada i samouvjerena." Zastao je. "Ima nešto u mladosti, gospodine Poirot, što je - što moţe biti -uţasno dirljivo." Hercule Poirot sa zanimanjem gaje gledao i rekao: "Znam što ţelite reći..." Blake je nastavio, više za sebe nego Poirota. "To je djelomično, mislim, zašto sam napao Cralea. Bio je gotovo dvadeset godina stariji od djevojke. Nije mi se činilo pošteno." Poirot je promrmljao: "Na ţalost - koliko često čovjek uspije imati utjecaja. Kad se osoba odlučila za nešto - nije ju lako odvratiti od toga." Meredith Blake je rekao: "To je istina." Glas mu je bio lagano ispunjen gorčinom. "Moje uplitanje definitivno nije donijelo nimalo dobra. Ali onda, ja nisam osobito uvjerljiva osoba. Nikad nisam bio." Poirot ga je na kratko pogledao. U toj gorčini u glasu pročitao je nezadovoljstvo osjećajnog čovjeka s manjkom osobnosti. I priznao je sebi istinu onog što je Blake

upravo rekao. Meredith Blake nije bio čovjek koji je ikoga mogao uvjeriti u nešto. Njegovi dobronamjerni pokušaji uvijek bi bili zanemareni - najčešće dobronamjerno, bez ljutnje, ali definitivno zanemareni. Poirot je pokuša promijeniti bolnu temu i rekao. "Još uvijek imate laboratorij s lijekovima i napicima, zar ne?" "Ne." Riječ je bila oštra - Meredith Blake se zacrvenio i s mukom rekao: "Svega sam se ostavio - rastavio sam ga. Nisam mogao nastaviti - kako sam mogao? nakon onog što se dogodilo. Za cijelu sam stvar, znate, ja mogao biti kriv." "Ne, ne, gospodine Blake, vi ste preosjećajni." "Ali zar vam nije jasno? Da nisam sakupljao one proklete trave? Da im ih nisam pokazao - hvalio se s njima - da im nisam skrenuo paţnju na njih onog poslijepodneva? Ali nisam razmišljao - nisam ni sanjao - kako bih ja -" "Uistinu, kako." "Ali nastavio sam laprdati o njima zadovoljan svojim skromnim znanjem. Slijepa, zadovoljna budala. Pokazao sam im taj prokleti koniin. Čak sam ih, kakva sam budala bio, odveo u knjiţnicu i pročitao odlomak iz Fedona koji je opisivao Sokratovu smrt. Prekrasno djelo - oduvijek sam mu se divio. Ali od tada me proganjalo." Poirot je rekao. "Jesu li pronašli otiske na bočici koniina?" "Njezine." "Caroline Crale?" "Da." "Ne vaše?"

"Ne. Ja nisam dirao bočicu, znate. Samo sam ju pokazao." "Ali istovremeno, siguran sam, ste rukovali njome?" "Oh, naravno, ali s vremena na vrijeme čistio sam bočice - nikad nisam puštao sluge unutra, naravno - i to sam učinio četiri, pet dana prije tragedije." "Prostorija je bila zaključana?" "Uvijek." "Kad je Caroline Crale uzela koniin iz bočice?" Meredith Blake nevoljko je odgovorio: "Posljednja je napustila sobu. Pozvao sam ju, sjećam se, i dojurila je za nama. Obrazi su joj bili malo rumeni - a oči razrogačene i uzbuđene. Oh, Boţe, i sada ju mogu vidjeti." Poirot je rekao: "Jeste li uopće razgovarali s njom tog poslijepodneva? Mislim, jeste li ikako razgovarali o situaciji između nje i njezinog supruga?" Blake je tiho i polagano rekao: "Ne direktno. Izgledala je kao što sam vam rekao- vrlo uznemireno. Kad smo više ili manje bili sami rekao sam joj. 'Nešto nije u redu, draga?' ona je rekla: 'Ništa nije u redu...' Da ste barem mogli čuti očajanje u njezinom glasu. Te su riječi bile apsolutna doslovna istina. Od toga nije bilo bijega - Amyas Crale bio je cijeli Carolinein svijet. Rekla je: 'Više nema ničega- gotova sam. Gotova sam, Meredithe.' A onda se nasmijala, okrenula prema ostalima i odjednom postala izuzetno i vrlo neprirodno vesela." Hercule Poirot polagano je kimnuo glavom. Poprilično je sličio kineskom mandarinu. Rekao je: "Da - shvaćam - to je bilo toliko..." Meredith Blake lagano je udario šakom u dlan. Podigao je glas. Gotovo je vikao. "Reći ću vam i ovo, gospodine Poirot - kad je Caroline Crale na suđenju rekla kako je

ona uzela otrov, kunem se da je govorila istinu! U njenom umu u to vrijeme nije bilo pomisli o ubojstvu. Kunem se da nije. To je došlo kasnije." Hercule Poirot je pitao: "Jeste li sigurni kako su došle kasnije?" Blake je razjapio usta. Rekao je: "Molim? Ne razumijem -" Poirot je rekao: "Pitam vas jeste li sigurni kako je pomisao o ubojstvu ikad došla? Jeste li sto posto sigumi kako je Caroline Crale ubila s predumišljajem?" Meredith Blake počeo je teško disati. Rekao je: "Ali ako nije - ako nije - ţelite reći - pa, neka vrsta nesretnog slučaja?" "Ne baš." "To je vrlo neobično." "Stvarao? Nazvali ste Caroline Crale njeţnom osobom. Zar njeţne osobe ubijaju?" "Bila je njeţna osoba - ali bez obzira - pa, bilo je poprilično gadnih svađa, znate." "Znači nije bila tako njeţna osoba?" "Ali jest- Oh, kako je teško objasniti te stvari." "Pokušavam shvatiti." "Caroline je imala hitar jezik - otrovan. Mogla je reći. 'Mrzim te. Da bar umreš.' Ali to ne bi značilo - ne bi prouzročilo - djelo.''' "Znači po vašem je mišljenju ubojstvo za gospođu Crale bilo vrlo nekarakteristično?" "Imate zanimljiv način donošenja zaključaka, gospodine Poirot. Mogu samo reći - da - to je bilo vrlo nekarakteristično od nje. Mogu to objasniti samo ekstremnom

. I nije bila istina . Pod tim okolnostima ţena bi mogla ." "Ali niste valjda ozbiljni -" "Moţda nisam. Oboţavala je supruga." "Prilično nemoguće. Tko bi ga ţelio ubiti? Tko ga je mogao ubiti?" "Vi ćete to bolje znati od mene. Recite mi što mislite." Poirot je kimnuo. "Da. Poirot je hladno rekao: "Ostaje mogućnost kako je Amyasa Cralea ubio netko drugi." "A ne mogu ni povjerovati u teoriju samoubojstva.ako znate što ţelim reći . ako nije?" "Ne mogu zamisliti alternativno objašnjenje.u pravnom smislu .ako ona nije -" "Pa. ali bila je neuvjerljiva svakome tko je poznavao Cralea.pa . Nesretan slučaj? Definitivno nemoguće. Zanima me istraţivanje mogućnosti. Dobro razmislite.prava Caroline nije to učinila. Trebalo je pokušati. Nisam osjećao kako bi to mogla biti istina. slaţem se. "Dragi moj .kako je Caroline Crale to učinila?" Meredith Blake opet gaje zbunjeno pogledao.." "Točno." ." "Ali prilično ste sigurni . slaţem se." "Ali to je apsurdno!" "Mislite?" "Siguran sam.provokacijom.ubiti." "Isprva sam bio zapanjen." "I što ostaje?" pitao je Meredith Blake.

na neki način. to nakon svega ipak bilo samoubojstvo." . Nitko nije mogao ubiti Amyasa Cralea osim njegovo supruge. znate. I tako je pretpostavljam. Kad bi postojao razlog za sumnju u nekog drugog spremno bih povjerovao u Carolineinu nevinost." Dodao je: "To traţim . iako ne od vlastite ruke?" "Da. Ali tko jest? Tko je još bio tamo? Philip? Craleov najbolji prijatelj. Ne ţelim misliti kako je to ona učinila. Volio bih da mogu. Brzo je rekao: "Philip?" "Da. Nakon minute ili dvije odmahnuo je glavom. nema alternative.da." "Hoćete reći kako je umro zbog posljedica vlastitih djela. Rekao je: "Ne mogu zamisliti nikakvu moguću alternativu. gospodine Poirot.i ono što ste mi vi i vaš brat dali -rekonstrukciju čovjeka po imenu Amyas Crale. to je moţda neobično stajalište. Njegova je paţnja bila usredotočena na jednu riječ. Ali on ju je natjerao na to." Hercule Poirot je rekao: "Jeste li ikad shvatili. Ali . pretpostavljam kako shvaćam što ţelite reći. Ja? Izgledam li kao ubojica? Respektabilna guvernanta? Nekoliko starih odanih slugu? Moţda ţelite reći kako je to učinila Angela? Ne." Poirot je rekao: "Sve dok točno ne budete znali kakva je osoba ţrtva bila ne moţete jasno sagledati okolnosti zločina. gospodine Blake. Onda je spustio pogled. kako se razlog ubojstva uvijek moţe otkriti proučavanjem ubijene osobe?" "Nisam baš ." Meredith Blake zanemario je središnji dio rečenice.pa -uzrok i posljedica. Elsa? Smiješno.Meredith gaje promatrao minutu ili dvije.

" "A vi mislite kako mije vaš brat pokušao nametnuti krivi utisak?" "Iskreno." "Zar je vaţno. I Meredith Blake je nastavio: "Philip je"." Meredith Blake i dalje se mrštio. rekao je. bilo lakše najprije posjetiti njega. "Svjestan sam da ste stariji." Poirot ovoga puta nije odgovorio." Meredith Blake oštro je rekao: "Trebali ste najprije doći meni. Rekao je: . "Pokušao vas je okrenuti protiv Caroline. rekao je. Znate.antagonizam?" "Zašto?" Činilo se kako pitanje iritira Blakea. pošto vaš brat ţivi u blizini Londona. Ponovio je: "Trebali ste najprije doći meni. "Znam." Poirot se lagano nasmiješio i uljudno kimnuo. "Prema zakonima nasljedstva tako je". da. Ali vi shvaćate kako je.kako da se izrazim? . Caroline više ne moţe biti povrijeđena. "pun predrasuda. nakon toliko — vremena?" Meredith Blake glasno je uzdahnuo. između njega i Caroline oduvijek je postojao određeni . Ali bez obzira na to ne biste smjeli dobiti krivi utisak. S nelagodom je zagrizao usnu."I s njim ste također razgovarali?" "Naravno." S nelagodom je krajičkom oka pogledao Poirota." "Da?" "U stvari on je gomila predrasuda .oduvijek je bio.to je odavno završilo. Zaboravio sam da je bilo davno . Čekao je.

bio je uţasno ogorčen na Caroline. mislim."Zašto? Otkud da to znam? To je jednostavno tako. Rekao je: "Siroti Phil. vrlo definitivno osjećao sam kako je zadovoljan zbog Carolineinih problema. Bio je strahovito pogođen. Rekao je: "Uistinu se osjećao tako?" "Oh. Philip nije mario. Nije im se pribliţavao godinu dana. Istovremeno osjećao sam . Tu je bio i element oboţavanja. Da . Pretpostavljam kako je to bio pravi razlog. to mi jeprilično teško reći. Philip je dvije godine mlađi. Bio je nervozan. Više je nego jednom rekao kako to neće uspjeti i kako će Amyas poţaliti. između ljudi iste krvi. Bio je . Ne znam je li ikada sam shvatio što osjeća. Ne bih otišao dalje od toga." "Je li ga upropastio?" "Ne. mislim.da. kad se Amyas oţenio s njom. rekao bih samo kako mu se taj osjećaj nalazio u nekom skrivenom kutku uma. naravno da nije. Amyas je uvijek volio Philipa. ali postoji veza. mislim. Znao se samo naceriti i reći kako je dobro što Amyas ima barem jednog respektabilnog prijatelja. A ipak Amyas je bio njegov gotovo najbolji prijatelj." "A nakon tragedije?" Meredith Blake odmahnuo je glavom. kad je god mogao.sve do kraja. znate. stoje Amyas ispadao budala zbog djevojke. Bio je bijesan. Philip i ja nemamo puno toga zajedničkog." Poirot je podigao obrve. Na licu mu se vidjela bol. zbog rastuće tvrtke i općeg dobročinstva. Jedan brat često zna što drugi misli. nemojte me krivo shvatiti. Philip ju je uvijek napadao. Oduvijek je bio odan Amyasu." ." "Kako je vaš brat reagirao na aferu s Elsom Greer?" "Znate. Nije smatrao kako je ijedna ţena dovoljno dobra. Običavao gaje zezati kako je grabeţljivac novca. znate. Amyas Crale i ja jednako smo stari. I najvjerojatnije je mislio kako će Carolinein utjecaj upropastiti njihovo prijateljstvo. I oduvijek se ugledao na Amyasa. Njegovo ponašanje nije lako definirati.bio je to teţak udarac za njega.

zaboravljeno ." Nastupila je tišina.i podigli prašinu. Rekao je . Caroline Crale.mirno počivati u svom grobu?" Meredith Blake je zadrhtao.. bespomoćno ."Znači on barem nije imao nedoumica?" Meredith Blake je rekao: "Nitko od nas nije imao nedoumica." "Mislili ste kako mislim na originalnu Caroline Crale? Mislili ste kako je ona ta koja ne ţeli . čovječe.." Meredithovo se lice opustilo.kako da se izrazim . "Ah da. dijete. Siroto. Mala Carla. Ja -ja vas na trenutak nisam razumio.." "Znate li daje kćeri napisala . Onda je Blake bijesnim glasom slabog čovjeka rekao: "Sve je bilo gotovo .posljednje riječi koje je napisala u ţivotu .a glas mu je odjednom bio pun nevjerice: "Caroline je napisala to?" "Da." Meredith je zurio u njega. "Nemojte.a onda ste se vi pojavili .. "Caroline? Kako to mislite?" Poirot ga je gledao i rekao: "Caroline Crale druga." "Ne ja." Poirot je zastao i rekao: "To vas iznenađuje?" "Iznenadilo bi i vas da ste ju vidjeli na sudu. uţasnuto.kako je nevina?" Meredith je zurio u njega.

cijela je stvar ludilo! Ne vidim .stvorenje. Ali Meredith Blake dobro je poznavao Caroline. "ne mislim ništa. "A vi? Što vi mislite?" Uslijedila je tišina.ili sam ja tako mislio. To je ono što trebam. Poslat će mi opis događaja onako kako ih se on sjeća. Kakva je bila Caroline Crale. Vaš će mi brat tu pomoći. "To nije ." "Sada više niste sigurni?" "Napisati nešto takvo . Meredith Blake gaje pogledao. a koja mu je govorila kako se Carlinom uvjerenju moţe vjerovati.iskreno .kad umirete.ni jedno drugu moguću soluciju. Bila je to prva potvrda koju je Poirot dobio..pa. Carla je imala samo maglovita dječja sjećanja. ne.. Bilo je to. Kakvi su ljudi koji su tada tamo bili.. rekao je Poirot. Kakav je bio Amyas Crale. Polagano je rekao: "Ako . Što se točno dogodilo u ta dva dana." Poirot je predloţio: "Bezazlena laţ moţda.ako je Caroline nevina . mislim." Hercule Poirot je kimnuo. "Još uvijek"." "Moţda. Nije bila takva.to nije nalik na Caroline." Oštro se okrenuo prema Poirotu. Sakupljam samo utiske. saznanje kako je ubila čovjeka kojeg je voljela ." Meredith Blake oštro je rekao: ." Ali Meredith je bio sumnjičav. jednu po jednu. Pedantno sakupiti činjenice." "Predala se?" "Ne. Carla Lemarchant rekla je isto.. Nije se čak ni borila.

Ipak". Vi . Philip je zaposlen čovjek. jasno mije. Savršena ideja!" "Točno. zar ne?" Hercule Poirot srdačno je rekao: "Bit će to jako dragocjeno."Meredith je iznenada zastao. kako bi se reklo.ništa takvo. Čak mi ni rukopis nije ništa posebno. Sigurno je teško vizualizirati ljude i mjesta koja nikad niste vidjeli. "Nisam osobito dobar pisac. a i zemljište se dosta promijenilo. Što su ljudi govorili. i naravno sve su sobe podijeljene u nekoliko manjih. Ali to je sada neka vrsta hostela ." "Preuređenje?" "Ne. s nelagodom se nasmijao. Najvjerojatnije će se svega krivo sjetiti.vi ne očekujete previše?" "Ah. Samo običan opis svega čega se moţete sjetiti."Nećete puno saznati iz toga. ja ne traţim stil." "Bit će rupa. Alderburv je susjedni posjed. kako su izgledali -jednostavno. Nema veze ako ne zvuči bitno. "Ako ţelite. Bilo je to jedno . Hoću. Mislim. Bogu hvala . Negdje imam stare dnevnike. bit će to neka vrsta provjere." "Morate mi ga rekonstruirati objašnjenima. ja -ja mogu učiniti isto. "Još bih vas nešto zamolio. To pomaţe atmosferi. Da ste ga barem mogli vidjeti u starim danima. Horde mladih ljudi dolaze ovamo ljeti." "Slušajte ." Poirot je kimnuo." "Dat ću sve od sebe.kako bih vlastitim očima vidio mjesto na kojem se odigrala tragedija?" Meredith Blake polagano je odgovorio: "Mogu vas odmah odvesti tamo.kupilo ga je neko daištvo. a onda nastavio i pocrvenio. Ali." "Da. što se dogodilo. dosta se toga promijenilo. zar ne? Bi li bilo moguće otići tamo . Stvari mu se gube iz sjećanja kad su prošle i završile. To mi je jasno. naravno. naravno.

Kako bi kopnom došli do Alderburvja morate ići desno i oko rječice.to je more." Stigli su na malu plaţu. "Tko je bio odgovoran za njegovu prodaju?" "Izvršitelji u ime djeteta. objasnio je Meredith. Bacio je pogled neodobravanja na gomilu drvenih koliba i nekoliko betonskih terasa. zovu je. kroz drveće moţete vidjeti kuću. Tamo je rječica. bjesnila oluja ili je kišilo. ali nije . a kroz drveće jedva se mogla vidjeti bijela kuća. proteţe se u unutrašnjost -izgleda gotovo poput ušća rijeke. moram vam objasniti naš zemljopis. Camel Creek. "U starim smo danima uvijek išli ovako". Ali ima gotovo pet kilometara ako idete okolo. Nasuprot njih nalazio se mali šumarak.od najljepših imanja koja sam vidio. ona je naslijedila. vidite. "Osim ako je." "Polu sestri ništa?" "Angela je imala vlastitog novca koji joj je ostavio otac?" Poirot je kimnuo. ali najkraći put od jedne do druge kuće je prijeći ovu rječicu. Carolineina oporuka također je djetetu ostavila sve stoje imala. uz Poirotovu pomalo nespretnu pomoć. Na obali su se nalazila dva čamca. Nije napisao oporuku.tamo. Sve stoje Crale imao. ." Zaustavio je čamac kod kamenog pristaništa na drugoj strani. odvukao jedan čamac u vodu i uskoro su veslali prema suprotnoj obali. naravno." Onda je rekao: "Ali kamo me vodite? Ispred nas se nalazi more!" Pet malih praščića "Ah. Alderburv je nasuprot . pa pretpostavljam kako bi sve bilo automatski podijeljeno između njegove supruge i djeteta. "Shvaćam. Meredith Blake je. Za koji trenutak i sami ćete vidjeti. onda smo uzeli auto." Poveo gaje van i počeo hodati niz tratinu.

osim za Uskrs. put je oštro skrenuo i našli su se pred vratima u visokom zidu. Batterv je bio čistina s otvorima za topove. Iznad i iza njega nalazilo se drveće. . Leţao je na njoj." Put je izašao iz šumarka i našao se kamenoj čistini. ali s morske strane nije bilo ničega osim blistave plave vode. Meredith je pokazao. Nema veze i ako sretnemo. rekao je Meredith. Jarko sunce ." Zastao je." Opet su ušli u šumarak.samo ruševna koliba u kojoj je Amyas drţao slikarske potrepštine. "Atraktivno mjesto". Dobar sam sa svojim susjedima.a onda bi naglo skočio i počeo slikati poput luđaka. vezao čamac i poveo strmim putom. Kao daje ljeto. To je bilo sve. Prezirno je kimnuo prema sjenici postavljenoj kod straţnjeg zida." Glas mu je bio nesiguran. Ovo je bila kućica za čamce -ruševno staro mjesto . Poirot je na trenutak bio zaslijepljen od izlaska iz sjene." Pomogao je gostu izaći na mol. Ovdje su se nalazili klupa i stol ."Ovo je sve novo. zurio . naravno . "To nije bilo ovdje. ali Meredith je otvorio vrata i prošli su kroz njih. Čovjek je šetao uz obalu i skakao u vodu s onog kamenja dolje.uz kolibu. I tada je bio prekrasan dan. Sunce je danas jako.ništa više. "Klupa je bila ovdje . "Zato su ga zvali Battery. Kao da je bio srpanj. Sada smo manje-više ispod njega .oslikani ţeljezni. Tada također nije bila betonirana.ali prohladan vjetar.idemo okolo. a ne rujan. Ipak . nekoliko piva i stolaca. "U travnju ovdje nema nikoga . "Mislim kako nećemo nikoga sresti". Običavao se izleţavati na njoj dok je slikao -jednostavno se izvalio i zurio. Poirot je rekao: "I ovdje se dogodilo?" Meredith je kimnuo.nije se puno promijenio. dobacio je preko ramena. Činilo se kao da se nadnosi nad more. Sam put nastavljao cik-cak je prema gore.

Poirot ga je bez riječi pratio. Sve su sobe podijeljene. "Drveće raste brţe no što čovjek misli". Na višoj razini od Battervja nalazila se mala zaravan. Pomalo tvrda za sjedenje. Nakon ručka.. "Oh. Ja i Elsa. bili smo posljednji koji su ga vidjeli ţivog. Kao da je zaspao . Bio je to samo obojani komad ţeljeza. Sigurno je onda počeo djelovati. Napisat ću vam. Ali oči su mu bile otvorene . Sjedila je na zidu okrenute glave. georgijanskog stila. Meredith je rekao: "Ovo nisu puno promijenili." Poirot je pitao stvar koju je već znao." Poirot se sloţio. Čovjek je onda jako dobro mogao vidjeti zidine Battervja. Krenuli su cik-cak putom.jednostavno ukočio. Bila je dograđivana. znate. Nema boli." Iznenada se okrenuo i izašao iz Battervja.gotovo prirodno. Radije ne bih pričao o tome.jednostavno klonuo. pretpostavljam. "Mislim kako ovdje ne ţelite ništa vidjeti. djevojke u kući". "Tko ga je pronašao?" "Ona. objasnio je Meredith. Caroline. ja sam . promrmljao je.. ali pogled je bio sjajan. pa. Kroz krošnje drveća čovjek je mogao gledati Batterv i ušće rijeke. tamo se nalazila klupa i stol. a na zelenoj livadi oko nje nalazilo se pedesetak malih drvenih tuš kabina. Tako će biti lakše. Bila je u sjeni stabala. objasnio je Meredith. "Mladići spavaju ovdje..i on se . Elsa je tamo pozirala. pretpostavljam kako starim. Ali klupa nije bila starinska. Bila je to lijepa starinska kuća. "Sjedio sam ovdje dio jutra".. Idemo do kuće. Ovdje je sve bilo pomalo . Otrov vas paralizira.oduvijek mi je bilo drago zbog toga.izgledao je čudno."Zato je." Lagano je slegnuo ramenima. znate. Krošnje onda nisu bile toliko guste. On . znate izgledao ." Nastavili su putom sve dok se nisu pribliţili kući.

znate. naravno. Meredith je rekao: "To je već bolje.pretpostavljam kako uţivaju u svojim odmorima. Ne moţe sve biti kako je bilo . Stajao sam ovdje. Onu koju je Amyas dovršavao.o mojim dragocjenim napitcima i mastima!" . "Vratit ćemo se drugim putom. Onda je. Bila je u mraku. mirisao jasmin . Jednostavno nisam mogao podnijeti pomisao da je prodana u . Ni jedan nije govorio.sve mi se vraća.pa . Pored jednog zida nalazio se pokvareni kemijski uređaj i sudoper. Oh. Ţelio je na njoj raditi još samo dan." Vratili su se do mola nešto malo duţim i teţim putom. Otključao je vrata i ušli su u prilično veliku prostoriju koja je zaudarala po prašini. Blake je otišao do prozora i otvorio drvene kapke. Meredith Blake gledao je kroz prozor. Meredith Blake iznenada je rekao: "Kupio sam onu sliku. Ne bih se iznenadio da je u pravu. Rekao je: "Kako se čovjek svega lako prisjeti. To je lijepa slika. Poirot je poštivao raspoloţenje svog domaćina. Kad su se opet vratili u Handcross Manor." Naglo se okrenuo. Police su bile prazne. Ţelite li ju . Poirot mu se pridruţio. Bila je praktički dovršena. uz male poteškoće. Amyas je rekao kako je to njegovo najbolje djelo.baš šteta. Duhovi. Posvuda duhovi." Stajao je pored prozora i duboko udisao." Blake ga je poveo hodnikom i izvadio ključ iz dţepa. Nije bilo potrebno pitati što je soba bila.poput vraţje budale kakva sam bio . otvorio prozor i dašak svjeţeg proljetnog zraka ušao je u sobu. ali na njima su bili tragovi gdje su se nalazile bočice. tu negdje.i govorio govorio .puno bi primitivaca prljavih misli zurilo u nju. znate.konzervativno. Sve . Ovi su ljudi izgradili hostel.u javnost .ţelite li ju vidjeti?" Hercule Poirot brzo je rekao: "Da. Soba je bila puna prašine. pa .

Otrgnuo je nekoliko listova jasmina koji su tek počeli izbijati iz grane.da. i još jednu. Pomislio je: "Na što većina ljudi misli kad to kaţe? Tako mlada. oči prepune trijumfa. Ali sada je gledao ono što je sam umjetnik nazvao svojom najboljom slikom. čiste razuzdane vitalnosti. Prekrasan.. mladosti. Elsa je bila ţivot. okrenute glave. vitki. arogantan. uspravni lik. Miran ţivot ruţa. i Poirot je istog trena shvatio kako je Crale bio izuzetan umjetnik. Toliko ţivota! Tako strasna mladost! To je. Lice je bilo ţivo. zbog toga je postao slijep i gluh prema njeţnom stvorenju. Skinuo je platno..jarko blistanje i čistoća svjetlosti.. Meredith Blake nevoljko se pomaknuo. djevojka u jarko ţutoj košulji i tamnoplavim hlačama. postojala je profinjena distorzija . gledaju -čekaju. jednu u londonskoj galeriji. a oči. vlastitoj supruzi. nešto privlačno. Ali početni je dojam varao. Slika je posjedovala staru površinsku glatkoću. A djevojka Da. Promatraju te. sve stoje moglo biti od ţivota. Amyas Crale vidio u Elsi Greer.Poirot je nehajno pruţio ruku kroz prozor. sjedi na sivom zidu obasjana suncem na pozadini od divljeg plavog mora. tu je bio ţivot. Hercule Poirot raširio je ruke. Sve stoje bilo. Djevojka. Na nešto nevino. Rekao je: "Izvrsna je . Poirot je izgubio dah. tako su grubi njezini kontrasti bili. izvrsna -" Meredith Blake je tuţnim glasom rekao: "Bila je tako mlada -" Poirot je kimnuo. Na zidu se nalazila slika prekrivena platnom. . Do sada je vidio četiri slike Amyasa Cralea: dvije u Tateu. Prava tema za poster. Na prvi je pogled mogla biti poster. Elsa je bila mladost. znači..

ona je sljedeća koju će posjetiti.." Krenuo je za svojim domaćinom prema vratima. mladost je snaţna.. Govore mu nešto. Pretpostavimo kako nije mogao shvatiti što mu govore? Hoće li mu stvarna ţena moći reći? Ili su one oči govorile nešto što stvarna ţena nije znala? Takva arogancija.mladost je ranjiva. gledaju ga. . snaţnih mladih ruku. mladost je moćna . One oči. takvo trijumfalno iščekivanje.da." Osjetio je . Pomislio je: "Izgleda previše ţivo. Gledaju ga. Što su godine učinile tom strasnom... I svjetlost je iščezla iz tih strasnih očiju prepunih iščekivanja. Njegovo zanimanje za Elsu Greer se sada povećalo..strah. trijumfalnom. Ali mladost nije takva! Mladost je neprofinjena. Kakve su sada oči Else Greer? Izašao je iz sobe i bacio još jedan pogled...nešto bespomoćno.lagani .. i okrutna! I još jedna stvar . neprofinjenom djetetu? Opet je pogledao sliku. A onda je došla Smrt i uzela plijen iz tih poţudnih.

Sredovječni batler uzeo je Poirotov šešir i štap. Nije bio samo plemić Kraljevstva. a oči i usta neočekivano lijepi. gospodine Poirot. Čelo mu je bilo prilično visoko. Kuća na Brook Streetu u vazama na prozorima imala je Darwinove tulipane. Onda je rekao: "Znam da ste došli razgovarati s mojom suprugom. gospodine?" Poirot gaje pratio hodnikom i niz tri stube. i imale su succes d'estime. a onda je i sam sjeo i znatiţeljno pogledao svog gosta.. a batler je savršeno točno izgovorio njegovo ime." Poirot je sjeo i uzeo ponuđenu cigaretu.Ovaj je praščić jeo pečeno meso. Lord Dittisham zatvorio je kutiju. Lord Dittisham bio je blizu četrdesete. nego i pjesnik. Dvije njegove fantastične poetske drame uprizorene su uz velike troškove. brada čvrsta.. vitki muškarac ustao je iz fotelje pored kamina i prišao mu. zapalio šibicu i pribliţio ju Poirotu kako bi zapalio cigaretu. Vrata su se otvorila. Rekao je: "Sjednite." Poirotje odgovorio: . Vrata su se zatvorila iza njega i visoki. U hodniku velika vaza bijelih ljiljana slala je daške mirisa prema otvorenim ulaznim vratima. Pojavio se sluga i batler je nezainteresirano promrmljao: "Hoćete li poći za mnom.

Lorde Dittisham?" Usko sanjivo lice ozarilo se kratkim osmijehom. Rekao je: "Elsa? Elsa je snaţna poput konja!" "Onda -" zastao je diplomatski Poirot. rekao je uljudno Hercule Poirot. osoba delikatnog i osjetljivog temperamenta. Nadam se kako se oporavila od šoka. Prije dosta godina. Bit ću u potpunosti iskren. Poirotje riskirao: "Vi." "Znači imate nešto protiv?" "Ne. doţivjela je stravično iskustvo. moram priznati." "Da."Lady Dittisham je bila ljubazna i omogućila mi sastanak. LordeDittisham." "Uvjeravam vas. nemate ništa protiv. pomalo bojim kakav će to efekt imati na moju suprugu. Sada ste se vi pojavili. kad je moja supruga bila djevojka." Nastala je pauza. Lord Dittisham je rekao: "Moja je supruga sposobna za bilo kakav šok. vaša će pitanja probuditi ta stara sjećanja. Ne mogu to reći. Počeo sam misliti kako je sve zaboravila." Onda se. Pitam se znate li razlog zbog kojeg vas prima?" Poirot je mirno odgovorio: "Znatiţelja?" . Ali se." "Ţao mije". i učinit ču sve kako ne bih uznemirio lady Dittisham. nesumnjivo. u današnje se vrijeme ne shvaćaju ozbiljno. i naravno. odjednom i iznenada. "Ne znam kakav će rezultat biti. gospodine Poirot.daćubitidiskretan koliko to bude u mojoj moći. Situacija ga je zaintrigirala. nadam se. Ona je. njegov sugovornik nasmijao. "Prigovori supruga.

Ţelja za dramom vrlo je jaka u ljudskom rodu. Ţene će uvijek primiti privatnog detektiva! Muškarci će ga poslati do vraga." Lord Dittisham je promrmljao: "Znam-znam. povijesnih činjenica." "Znači shvaćate". Čovjek također oţivi stara ubojstva. "Fuj! Ako ţelite. Ali ne i njihova interpretacija." "Da. ili izokretanja poznatih činjenica. Na primjer: napisane su brojne knjige o Mary kraljici Škota. "Kakva je ideja u vezi knjige?" Hercule Poirot je slegnuo ramenima. "kako će knjiga biti napisana. "Čovjek oţivi stare melodije.." Dittisham je oštro rekao: "Što ţelite reći s time." Lord Dittisham je zastao. stare predstave. Ali nećete promijeniti ljudsku prirodu govoreći Fuj.ne prije. Ubojstvo je drama. gospodine Poirot?" "Dragi moj lorde Dittisham.Oči drugog muškarca zablistale su nečim sličnim poštovanju. prikazivale . stare kostime." "Fuj!" rekao je lord Dittisham." "Ja sam mislio kako su činjenice javno dobro." "Nakon što su ga primile .. shvatili ste?" Poirot je rekao: "To je neizbjeţno. "Ah. Moj je zadatak pobrinuti se da ne bude krivih izjava. recimo." "Neke ga ţene također mogu poslati do vraga. ima puno načina interpretacije. rekao je Poirot." "Moţda.

su ju kao mučenicu. kao neprincipijelnu i taštu ţenu. sloţio se Poirot. ubojicu i spletkaricu." Lord Dittisham je ustao i pozvonio. nepobitno. kao priglupu sveticu." "A u ovom slučaju? Cralea je ubila supruga . "Ja vodim vrlo moralan ţivot. neopravdani prezir.." .. To nije ista stvar kao posjedovanje moralnih ideja. Rekao je: "Ah." "Vaša supruga moţda zna"." Lord Dittisham je rekao: "Ponekad sam se pitao kakva je gospođa Crale uistinu bila." "Englezi su". Sva ta halabuka oko povrijeđene supruge . počinjem shvaćati —" Lord Dittisham je oštro rekao: "Što?" Poirot se naklonio i odgovorio: "Kreativnu maštu pjesnika. ili ţrtvu okolnosti i sudbine! Čovjek moţe birati. "visoko moralni ljudi. Nakon toga su je morali kriomice odvesti sa suda. Otresito je rekao: "Moja supruga vas očekuje. naravno." Poirot gaje pogledao krajičkom oka. rekao je lord Dittisham. po mom mišljenju. "nikad nije spomenula slučaj. "Moja supruga". rekao je Poirot.to je.imam osjećaj kako se iza toga nešto krije. jesu!" Pogledao je Poirota i dodao: "A vi?" "Ja". Javnost je bila vrlo oštra prema njoj. Na suđenju je moja supruga naišla na. rekao je Poirot." Lord Dittisham je rekao: "Neka ih vrag nosi.

u kući. Ovdje nije bilo mladosti .. Osjetio je neobičnu bol. njezine crte lica bile su gotovo klasične. moţda. Ali ovdje. Nikadju ne bi prepoznao po slici koju mu je Meredith Blake pokazao.osim ako netko moţe zamisliti Juliju koja je preţivjela .moţda nikad nije bilo mladosti.. koliko je imala? Ne više od trideset šest. 1 definitivno ne stara. milorde?" "Odvedite gospodina Poirota do gospođe. Najbolje.. krivnja gospodina Jonathana koji je govorio o Juliji. Poirot je samome sebi rekao: "Pečenje? Da.Vrata su se otvorila. Nakon svega. Ova je bila privatna dnevna soba gospodarice kuće.. Nije li esencijalni dio Julijine osobe to da umre mlada? Elsa Greer ostala je ţiva. To je bila njegova pomisao kad je pogledao Elsu Dittisham koja je bila Elsa Greer. kao što nije shvatio iz Craleove slike. Umrla je mlada. Jednostavno "nismo štedjeli" povezano s nedostatkom mašte. šminka izvanredna.." Preko dva niza stuba. Njezina crna kosa bila je savršeno uređena. Ovdje nema Julije . u susret mu je došla izuzetno lijepa ţena. Velika radna soba nalazila se na prvom katu. Prigušena svjetlost. bila slika mladosti. pečenje?" Nije uveden u veliku sobu. ako je u vrijeme tragedije imala dvadeset.ţivi i dalje. Da. "Zvonili ste. uokvirivala je njezinu lijepu glavu. noge su upadale u meki tepih. bez Romea. To je. A ipak je shvatio. Novac. ili najljepše. ne previše.. vladala je samo opipljiva raskoš. Fraza se pojavila u njegovom zapanjenom umu i odbila nestati. a gospodarica kuće stajala je pored kamina kad je Poirot najavljen. U svakom slučaju ne i najraskošnije. kako je Elsa prekrasna. Ukusa. posvuda novac. nakon svega.. U sobi lorda Dittishama vladala je trezvena oskudnost. slika vitalnosti. Bila je to.. .

Poirot je postao. Prilično iskreni ushit. Rekla je: "Pretpostavljam kako vam je moj suprug tu ideju utuvio u glavu? Vidio vas je kad ste došli. radio u predionici. definitivno sam zbunjen. Ja uopće nisam tako osjetljiva osoba kao što on misli." Lady Dittisham je rekla: "Što ţelite od mene?" "Sigurni ste. na svoj posebni način. Izjavio je: "Zbunjen sam. madame. gospodine Poirot. Ništa ju ne zanima. Ja sam ista kao on. Osoba tanke koţe ne bi došla odsjesti u kući Caroline Crale." Izgledala je ushićeno.Pozdravila ga je suhim. Rekla je: "Moj otac je. to je bio ushit. pravi stranac. Da. "Tako me zanima.ova rekonstrukcija davno zaboravljene drame sigurno izuzetno bolna za vas. Vrijedno je radio i obogatio se." Poirot je pomislio: "Da. znate." Ushit je još uvijek bio u njezinom glasu. Nikad nije. Naravno. zašto?" "Jer shvaćam kako je ova . kako vam povratak u prošlost neće biti bolan?" . madame." Velike sive oči ." "Oh ne. To ne moţete učiniti ako imate tanku koţu. on uopće ne shvaća. to je istina.poput mrtvih jezera. prilično monotonim glasom. Sjedite i recite mi što ţelite da učinim?" Pomislio je: "Ali nju ne zanima.

." "Zar nije?" Elsa Dittisham je rekla: ." Veselo je rekla: "Što ţelite znati?" "Imate li dobro sjećanje. ali nikad namjerno." Lady Dittisham je rekla: "To je ono što Edward . a Poirot je iznenada shvatio kako je lady Dittisham vrlo iskrena ţena.." "I sigurni ste kako vam neće smetati detaljno prisjećanje na te dane?" "Uopće mi neće smetati." A Hercule Poirot je pomislio: "Da.ne razumije.. Misli kako je suđenje i sve oko njega za mene bilo jako teško." "Zašto?" Nestrpljivo je rekla: "Glupo je ništa ne osjećati.moj suprug . to olakšava moj zadatak. Elsa Dittisham polagano je rekla: "Ne. ne bolno. Moţe lagati iz potrebe." "Znam daje tako i s nekim ljudima. Stvari vas mogu boljeti samo onda kada se događaju." Na glas je rekao: "U svakom slučaju.. Elsa Greer je mrtva. Na neki način ţelim da bude.Nekoliko je trenutaka razmišljala. mislim. lady Dittisham. madameT"1 "Prilično dobro.

rekla je. uţivala sam. Ţeljela sam samo jednu stvar. Bio je uţasno udaljen od bilo kojeg stvarnog osjećaja. Ako ne moţete zadrţati supruga. ne bih rekla." "Mislim da ne bih. Dvadesetogodišnja djevojka. naravno". pretpostavljam posramljena ili nešto slično. "Ţelim da shvatite ovo". "Nadam se kako vam ne uništavam iluzije.prelijepe ruke dugih zakrivljenih noktiju. osvetoljubiva sam . Nije me sredio. Rekla je: "Mislite kako sam osvetoljubiva? U redu. trebala sam biti oţalošćena. pustite ga bez zamjerki."Ne. Ta je ţena za mene bila najpodlija ţena koja postoji.prema bilo kome tko me povrijedio. Njezin je osmijeh." "Moţda biste ju shvatili da ste se udala za njega. ako ţelite. kako me onaj stari grubijan Depleach napao. Primijetio je njezine ruke . bio pomalo zastrašujući. osjetio je. Ruke grabeţljivice. Uţivala sam u borbi s njim. Ako ste izgubili. "Nemojte misliti kako je Amyas Crale zaveo nevinu djevojčicu. rekla je Elsa Dittisham. "Ne mislite li kako je to prilično zlo?" "Ne shvaćate ili ne suosjećate s ljubomorom?" "Ne. Ja ne shvaćam posesivnost. . Znala je kako Amyas mari za mene-kako će ju napustiti i ubila ga je kako gaja ne bih mogla imati. izgubili ste." "Koju?" "Da bude obješena. Uopće nije bilo tako! Ja sam bila ta koja je odgovorna. Nisam marila što su mi govorili. Nastavila je: "Boţe. Mi nismo -" Iznenada se nasmiješila Poirotu. On je vrag." Pogledala je Poirota. Ali nisam." U njenom se glasu moglo osjetiti zadovoljstvo." Osmjehnula se i pogledala Poirota.

ama baš ničega.znala sam kako ga moram imati -" Perverzija . Bilo je to čudno nervozno kimanje -neobično i patetično.poput Julije." Poirot je polagano rekao: "Bila je to velika tragedija. "Pretpostavljam uistinu .kako vas je ţivot pobijedio. Svađali su se poput psa i mačke. Osmjehnula se i rekla: "Najvjerojatnije nisam fer prema njoj." Iznenada se okrenula prema njemu. "To me ubilo." "A umjesto toga?" .sve svoje bogatstvo pred tvoje noge ja polaţe/n I pratim te." Zastala je. Bila je ." "Ali govorkalo se kako je sretan u braku. "Ne.ali učiniti to znači priznati kako ste gotovi .Srela sam ga na zabavi i zaljubila se u njega . Stalno mu je prigovarala. Ali uistinu mislim kako je bila odvratna. "Iako je bio oţenjen?" "Uljezi će biti kaţnjeni? Treba puno više od natpisa da vas udalji od stvarnosti. shvaćate li? Ubilo me. zašto ne? Imamo samo jedan ţivot. "Ništavilo!" Ljutito je mahnula rukama. gospodaru moj. Rekla je: "Oduvijek mislim kako sam bila tvrdoglava.. "Poput preparirane ribe u staklenoj kutiji!" "Je li vam Amyas Crale toliko značio?" Kimnula je. u mrtvački monotoni umor njezinog lica došlo je nešto izuzetno ţivo." Razmišljala je na glas. a mogao biti sretan sa mnom.groteskna perverzija ali . bila je uţasna supruga!" Ustala je i zapalila cigaretu." Elsa je odmahnula glavom. Od tada nema ničega .oh. Ako je bio nesretan sa suprugom. Ali . bilaje to velika tragedija.kako se čovjek treba ubiti noţem .. diljem svijeta." "Da.

ne. Hercule Poirot osjetio je navalu saţaljenja. Mislila sam krenuti na iduću stvar. umorne oči i sjetio se djevojke koju je Amyas Crale slikao. ja sam to učinila. To mi više ništa nije značilo." Da.onda istraţivačem.. Elsa Dittisham je rekla: "Pričajte mi o toj knjizi.brak s čuvenim avijatičarom . Pogledao je vječno mlado. Uzela sam što sam ţeljela . iduću stvar. U njezinom je glasu bila arogancija uspješnog pletioničara koji se obogatio. zavodljivu."Trebalo bi biti sve . Vidio ju je lijepu i bogatu. Ali sve stvari u ţivotu jednostavno nemaju cijenu. Rekla je: "Ne mislim samo novcem.kad čovjek preboli." "Glupost!" Blago se nasmijao." Hercule Poirot je rekao: "Ali vi ne shvaćate kako ne postoje stvari koje se mogu kupiti. rekao je Bog.. Pa. shvaćam što ţelite reći. Poirot je vidio kako očito očajnički pokušava u djelo provesti tu neprofinjenu odlučnost. Oboţavanje junaka . Uzmi što ţeliš i plati to." Zurila je u njega. Ja jesam preboljela. Amoldom Stevensonom-tjelesno se najvjerojatnije nije razlikovao od Amyasa Cralea povratak kreativnoj umjetnosti: Dittisham! Elsa Dittisham je rekla: "Nikad nisam bila hipokrit! Postoji španjolska poslovica koja mi se oduvijek sviđala. Postoje stvari koje nisu na prodaju.ali uvijek sam bila voljna platiti cijenu. kako pohlepnim grabeţljivim rukama pokušava ispuniti prazan ţivot. glatko lice.isto ." Poirot je rekao: "Ne. Koja je njezina svrha? Čija je to ideja?" . tim divom od čovjeka.

ima dvadeset ijednu." "Koje strane?" "Gospođice Carle Lemarchant." "Ona moţda neće ţeljeti vidjeti vas. Onda je rekla: "Oh." "Ali vi niste pisac?" "Ne." Elsa je na trenutak zurila. Pretpostavljam kako je sada odrasla. "Zašto? Oh. shvaćam. naravno." "Tko vas je angaţirao?" "Ja . U ovom slučaju sam angaţiran.kako vi to kaţete . prelijepa.sređujem to izdanje u ime zainteresirane strane." "Kakva je?" "Visoka i tamnokosa i." "Tko je ona?" "Ona je kći Amyasa i Caroline Crale. koja je svrha osim da jučerašnju senzaciju servira s današnjim začinima. Ali to je glupost! Definitivno se ne moţe ničega sjećati."Oh! draga moja gospođo." "Hoćete reći kako vas konzultiraju kod pisanja krimića?" "Ne uvijek. 1 posjeduje hrabrost i osobnost. Nije imala više od šest. Sjećam se." . bilo je dijete." "Da." Elsa je izgledala iznenađeno." Elsa je zamišljeno rekla: "Voljela bih ju vidjeti. po mom mišljenju. ja sam stručnjak za zločin.

Kad biste znali -" Poirot se nagnuo naprijed. Brzo i gotovo ţestoko rekla je: "Ţelite li istiniti Oh. vidio ţivost u očima." Šutjela je minutu ili dvije i razmišljala. Vidio je kako glatka čvrstoća njezinih obraza popušta i postaje mladolika." "I misli kako sam ja kriva?" "To je moguća interpretacija. Rekla je: "Kad biste barem mogli vidjeti. Ja sam ga usrećila."Zna da joj je majka osuđena za očevo ubojstvo.. Rekla je: "Glupo! Da se Caroline ponašala poput razumnog ljudskog bića -" "Znači vi ne preuzimate nimalo odgovornosti?" "Zašto? Ja se nemam čega sramiti." "Ţeljela bih zapisati istinu. Ali iz njihovih priča nećete dobiti pravi uvid. vidio djevojku sa slike.ali bio je srdašce." Pogledala je Poirota. vidio kako se ţivot vraća u nju kad ju je prošlost opet obuzela. Prezirno je rekla: "Ta dvojica! Philip je oduvijek bio glup." Gledao ju je. Ja sam ga voljela. za divno čudo. "Ali to i ţelim. Meredith je slinio za Caroline . . Znate.. Gospodin Meredith Blake također. gospodin Philip Blake koji je bio tamo u to vrijeme. ne za objavljivanje. Izraz lica joj se promijenio . Nego samo za vas -" "Neću objaviti bez vašeg dopuštenja." Elsa je slegnula ramenima. A sada. vidio kako ţiva ţena zamjenjuje mrtvu. Kad biste barem mogli vidjeti s mog stajališta. piše mi detaljan opis svega što se dogodilo. kad bi vi -" Elsa Dittisham duboko je udahnula.odjednom je.

" Odjurila je na drugu stranu sobe. Ima nešto .posebnu školjku pronađenu na obali.još uvijek strasne.Elsa .pokazat ću vam. nemoj vjerovati u mene -nisam dobar .mrzim ju -mrzim ju-mrzim ju. Amyas. "Ubila gaje. Otključala je malo stol i izvukla skrivenu ladicu. Samo kako bi se dijete moglo udaljiti i promatrati ga. Onda se vratila.ti prelijepo dijete! Nikad nije postojalo nešto toliko lijepo.. hoću reći.ne mogu jesti..sve zapisati." Okrenula se prema njemu.. Elsa . Dala mu gaje i Poirot se odjednom s gorčinom prisjetio djeteta koje mu je povjerilo jedno od svojih blaga . draga moja — ipak ću te imati. A moja mrţnja prema njoj .morate . izguţvani papir. Ubila je Amyasa.ali njezina mrţnja jest. Mrţnja ne bi trebala biti jača od ljubavi . tinta je izblijedila. bez stabilnosti.Elsa — zauvijek sam tvoj — tvoj do smrti. A ipak bojim se — prestar sam.osim u slikanju. Ali riječi su još uvijek ţive . Amyasa koji je ţelio ţivjeti . kritično na ponašanje prema njegovom blagu. Nemoj mi vjerovati. rukom ga je zgrabila za rukav. Pakao.. Odmotao je presavijene listove. Ponosno. bojaţljivo. Amyas i ja.. U ruci je drţala izguţvano pismo. Izblijedjela tinta. Zbog tebe bi otišao samome vragu i ti to znaš. Prije šesnaest godina. Zastala je. Brzo je rekla: "Morate shvatiti .što smo osjećali jedno za drugo.sredovječan vrag loše naravi. . Pokazati vam kakva je bila-" Oči su joj zablistale..koji je uţivao u ţivotu. Zbog toga nemoj reći kako nisi bila upozorena. Naslikat ću te iako da će svijet uzdisati! Lud sam za tobom. Tu sam najbolji.ne mogu spavati . Grudi su joj se ţustro podizale i spuštale. ljubomorno čuvanu."Vratiti se natrag . Elsa .

Dante susreće Beatrice na mostu .. Zidovi su bili asketski svijetlosivi. Ovaj praščić nije imao ništa.. Opet je pomislio na Juliju. sudeći po štednjaku. Bio je svjestan vrlo prodornih sivih očiju koje su ga promatrale s malog.. na njima su se nalazile razne slike. kuhinja . "Mogu li pitati zašto. u malom prostoru. . Na vrhu niskog ormarića nalazila se gomila izblijedjelih fotografija koje su. Ovdje. Ali to više nije bila ţena. Tu su se također nalazile dvije slike Venecije i kopija Botticellijeve "Primavere". uglavnom. trideset godina. koji su nastali kako bi zaposlene ţene imale takozvane "garsonijere".i ona slika koju je dijete jednom opisalo sa riječima "slijepa djevojka sjedi na naranči i nazvana. datirale od prije dvadeset. ţivjelaj e gospođica Čeci Ha Williams. izboranog lica. dnevna soba. soba za goste i. Sada je to bila zaljubljena djevojka.. u sobi koja je bila spavaća soba. gospodine Poirot?" Hercule Poirot razmislio je o odgovoru. ne znam zašto 'Nada'". po stilu frizura. Popeo se na najgornji kat zgrade i pokucao na vrata broj 584 Gillespie Buildingsa. gospođica Williams uspjela je unijeti osobnu notu u njega. Iako je prostor bio oskudan.u maloj prostoriji uz nju nalazila se kupaonica i toalet.Pogledao je ţenu kojoj je pismo upućeno.

Rekla je: "Jako me zanimaju vijesti o tom djetetu . glas gospođice Williams ponovio je pitanje. Umjesto toga jednostavno je naveo činjenice zbog kojih gaje Carla Lemarchant angaţirala.autoritet! Kad je gospođica VVilliams rekla: "Idi oprati ruke." Jer gospođica Williams imala je ono što svaka uspješna odgojiteljica mora imati." "Vrlo je šarmantna i privlačna mlada ţena. U glavi gospođice Williams nikad se nije pojavila pomisao kako neće biti poslušana. Zato Hercule Poirot u ovom slučaju nije ponudio nikakvo profinjeno objašnjenje o knjizi o zločinima iz prošlosti. tu tajanstvenu osobinu .da saznam kakva je ispala. u trenucima kad ih je najviše ljutio. Ovdje nije bilo pečenja. Ovo je bio praščić koji nije imao ništa. preferirao laţi u odnosu na istinu i ţestoko bi se potrudio doći do cilja uz pomoć sloţenih laţnih izjava. "Ţelite moja sjećanja u vezi slučaja Crale? Mogu li pitati zašto?" Za Herculea Poirota neki su njegovi prijatelji i suradnici govorili kako je. s puno hrabrosti i pameti. Herculeu Poirotu bilo je jasno kako je Cecilia Williams gotovo ţivjela u oskudici. Hercule Poirot nije dolazio iz klase belgijske ili francuske djece koja su imala engleske guvernante. ili "Moraš pročitati ovo poglavlje o elizabethanskoj poeziji i odgovoriti na moja pitanja" bila je poslušana." "Odlično". Jasan. .Tepih je bio otrcan. Joan". gospođice Williams. ali reagirao je jednostavno i iskreno poput različitih dječaka koji su u njihovo doba upitani: "Jesi li jutros oprao zube. Mala stara dama u urednoj otrcanoj haljini paţljivo je slušala. nego jednostavnim iznošenjem istine. pronicav i uporan. Harolde (ili Richarde ili Anthonv)?" Na kratko su razmišljali o mogućnosti laganja i istog ju trena odbacili i pokunjeno odgovarali: "Ne. Ali u ovom je slučaju brzo donio odluku. rekla je škrto gospođica Williams. namještaj oronuo i nekvalitetan.

Jako draţesno dijete . istina. Dopuštalo joj se igrati vlastite igre u koje nije zvala nikoga sa strane." Bivša guvernanta zamišljeno je kimnula. Uvijek jezanimljivo vidjeti stoje dijete koje ste poznavali postalo. vrlo mlada kad ste ju posljednji put vidjeli?" "Imala je pet i pol godina." "Vrlo moguće. nastala bi atmosfera tajne. Pitala je: "Je li umjetnica?" "Mislim da nije. Dodala: "Po vašem opisu rekla bih kako je više na majku nego na oca. "čovjek osjeća kakohendikep jest postojao . rekaoje Poirot. Prirodna i nerazmaţena." Poirot je rekao: "Sreća što je bila tako mlada. uistinubihjuţeljela vidjeti."I ona je." "Bila je. pretpostavljam. Ţelite li ju vidjeti?" "Da." "Da. Ona nije osoba koju je lako odbiti ili ušutkati." "Ipak". Te stvari nisu dobre za dijete.moţda malo premirno. izbjegavanja i naglog otkrića. ako mogu tako reći." Gospođica Williams suho je rekla: "To je jedna stvar zbog koje treba biti zahvalan!" Ton primjedbe gospođice Williams jasno je dao naslutiti njezino mišljenje o umjetnicima. To mi moţete reći kad ju budete vidjeli.koliko god mlado dijete shvaća ili mu se dopušta znati. Zamišljeno. Daje bila starija šok od tragedije moţda bi imao vrlo neugodan učinak." . vrlo uporna osoba.

Ali u uobičajenom raspadu braka dijete je vrlo vaţan čimbenik. mogla bi patiti od određenog nedostatka u ţivotu.Gospođica Williams zamišljeno je odgovorila: "Moţda mogu biti manje štetne no što mislite. većina djece. I to je djelomično razlog zašto sam maloprije rekla ono što jesam . Amyas Crale moţda je imao razloge za napuštanje supruge . Brojna djeca. majke su najgore. Siguran sam. i naravno.ili bolje rečeno laskanje i paţnju . previše brige za dijete. Ima previše ljubavi. znate. pod tim okolnostima. postoji nešto što bih vas ţelio pitati. kako to nije prirodno? Dijete. To mi izgleda . Najbolja stvar za dijete. Ono je s nelagodom svjesno toga." Nagnula se naprijed i polagano i paţljivo progovorila. je ono što ja nazivam zdravo zanemarivanje oba roditelja. ja mislim kako ste to vi. Ali čini mi se kako je dijete ovdje značilo vrlo malo. kao da je osoba s kojom razgovaram u potpunosti zaboravila kako dijete jest postojalo.ali oduvijek mi se činilo kako djetetu. pate od prevelike roditeljske paţnje. uvjerena sam." "Da?" Poirot je raširio ruke kako bi naglasio ono što ţeli reći. i prije ili kasnije rezultat je razvod.drugdje.nijansa koju ne mogu definirati . "Naravno. mademoiselle. Suprugu je mrsko što je drugi. To se prirodno događa u obiteljima s . To je osobito slučaj s jednim djetetom. u mom poslu. vidjela sam brojne aspekte problema roditelja i djeteta." Poirot je rekao: "Prije no što se ostavimo teme Carle Lemarchant. Ako to itko moţe objasniti. kad god sam ju spomenuo." Gospođica Williams hitro je rekla: "Pogodili ste u sridu. nego kao ključna točka. Kad ju spomenem odgovor uvijek dolazi uz blago iznenađenje. Kad ostari.to jest male Carle Crale. gospodine Poirot.ili za nenapuštanje. Potpuno ste u pravu. nije pridavana puna vaţnost.kako je Carlin premještaj u drugačiji okoliš moţda u nekim stvarima bio dobra stvar za nju.čudno. traţi utjehu . ne samo po sebi. Rezultat na brak često je nezgodan. "Ima nešto . traţi slobodu. postaje vaţna osoba. neovisnost i samostalnost. rekla bih.

mislim. Ţivjela je." Gospođica Williams zastala je na minutu i onda tiho rekla: "To je.tako je gospođica Williams govorila "Muškarci!" Iz njezinog samačkog ţivota guvernante uzdizao se nalet ţestokog feminizma. Ali uz sve to gospođa Crale bila je u potpunosti posvećena suprugu. Prilično dobro shvaćaju kako ih voli.igrala se s njom u pravo vrijeme. Mislim kako u tim okolnostima dijete počinje prezirati tu činjenicu. čovjek bi rekao. za njezino zdravlje . naravno. samo u njemu i za njega. uvijek ljubazno i veselo. pa im dijete jedva izgleda stvarno. toliko su zaneseni sobom. Kao što bogataš govori "Boljševici" . na primjer. opravdanje za ono stoje naposljetku učinila. uvijek se brinula za Carlu." Hercule Poirot je rekao: "Hoćete reći kako su prije bili poput ljubavnika nego supruţnika?" Gospođica Williams lagano se namrštila jer joj se strana terminologija nije sviđala i rekla: "To definitivno moţete tako opisati.puno djece i malo novca. Gospođa Crale je. Shvaćate kako ni jednom riječju nisam spomenula zanemarivanje." "Ali postoji još jedan aspekt. Nitko tko ju je čuo kako govori ne bi mogao posumnjati kako su za gospođicu . "Muškarci -" rekla je gospođica Williams i zastala. osjeća se prevareno i napušteno. Ali on je. Djeca su zanemarena jer majka doslovno nema vremena baviti se njima. ali nisu zabrinuta prevelikim dokazivanjem te činjenice." "On je njoj bio odan kao ona njemu?" "Bili su odani par. bio muškarac. bila izvrsna majka.kao što iskreni komunist govori "Kapitalisti!" kao što dobra domaćica govori "Ţohari" ." Gospođica Williams potrudila se posljednju riječ reći s potpuno viktorijanskim značenjem. Čovjek ponekad naiđe na supruga i suprugu koji su dovoljni jedno drugome.

Da sam ja bila njegova supruga ostavila bih ga. Bilo bi vrlo neuljudno učiniti nešto takvo. Mogao je vrlo lako zamisliti kako se gospođica Williams metodično i učinkovito veţe za ogradu. Niti sam ga cijenila." Hercule Poirot zamišljeno ju je pogledao.jedna od najzanimljivijih djevojčica koje sam podučavala." "A vaša učenica . ne nuditi netraţene savjete gospođi Crale. "Jako sam ju voljela i bilo mi je jako ţao." "Ali gospođa Crale ih je trpjela?" "Da. Nedisciplinirana.Angela Warren?" "Bila je izuzetno zanimljiva djevojčica . a kasnije s odlučnom izdrţljivošću štrajka glađu. "Ne volite muškarce?" Suho je odgovorila: "Muškarci imaju sve najbolje na ovom svijetu." "Jeste li ikada nešto takvo rekli gospođi Crale?" "Ne. osjetila se toplina i osjećaji.Williams muškarci neprijatelji! Poirot je rekao." "Voljeli ste gospođu Crale?" "Jako sam voljela gospođu Crale. nikako. Nadam se kako to neće biti zauvijek. prilično . Ţena bi trebala posjedovati određenu količinu samopouzdanja i ne prepuštati se poniţenju." Učinkoviti se glas smekšao. temperamentna. To nije bila moja briga." "Mislili ste kako nije u pravu?" "Da. Jako pametna. Ostavio je glavno za kasnije i pitao: "Niste voljeli Amyasa Cralea?" "Definitivno nisam voljela gospodina Cralea. Moj je zadatak bilo Angelino obrazovanje. jesam. Postoje stvari koje ni jedna ţena ne bi trebala trpjeti.

Ta vam se odluka sigurno nije sviđala. ponosna sam na Angelu." "Nikako. pa nastavila: "Dopustite mi da vam objasnim. ali u srţi drago dijete.a onda bi danima bila nadurena.dvije i pol godine . sjedila bi i mrštila se . a onda nastavila: "Oduvijek sam se nadala kako će postići nešto veliko. pomoći će joj da postane razuman član društva. drugačije osjećaju u tim godinama . Mrze sve što im se kaţe. To jest.onda bi opet podivljala.to i cjelokupna disciplina društva." Zastala je.ali također je bila ono što ja nazivam problematična djevojčica.bistra i impulzivna . U jednom bi trenutku Angela bila poslušna i zrela. gospođa Crale ju je razmazila. Djevojčice se. Angela je bila draga djevojčica .ali trenutak kasnije pretvorila bi se u neobuzdano derište . jurila vrtom s dječacima. odjednom ne bi podnosila šalu i planula bi . Imala je napade bijesa. Potrebna joj je stimulacija drugih osoba .ni djevojke ni ţene. penjala se po drveću. odbijala bilo kakav autoritet. bila bezobrazna i zločesta.vrlo su osjetljive. U potpunosti sam se slagala s njom.problematična u brojnim stvarima. Angelini uvjeti kod kuće nisu bili ono što bih nazvala idealnima.uistinu draga djevojčica. Angela je bila u tom razdoblju. Uvijek postoji trenutak kad djevojčice više nisu sigurne u sebe . a odjednom se posrame kad se prema njima počnete ponašati kao prema odraslima. odrasla . bila je u problematičnim godinama. Smeta im kad se prema njima ponašate kao prema djeci.o Sahari? I iskopavala je one zanimljive grobnice u Favumu! Da. znate. gospodine Poirot.izvodila je neslane šale. Nisam jako dugo bila na Alderburvju .u stvari." Gospođica Williams je zastala i nastavila: "Kad djevojčica dođe u taj stadij škola je od velike pomoći." Zastala je. Angela bi ju samo trebala zamoliti i gospođa Crale uvijek je bila na ." Poirot je promrmljao: "Koliko znam odlučeno je kako će obrazovanje nastaviti u školi.ali oduvijek sam smatrala kako sam stimulirala i ohrabrila njezinu ljubav prema arheologiji. Kao prvo. I jeste! Jeste li čitali njezinu knjigu .

Angela je bila uistinu nervozna . Ali gospođa Crale cijelog je ljeta bila nesretna zbog toga.njezinoj strani. ali bilo je trenutaka kad je gospodin Crale iznenada počeo prezirati opsjednutost gospođe Crale Angelom. U potpunosti je izgubio ţivce i rekao kako će djevojčicu poslati u školu. očekivao je kako će svi skakati oko njega. A Angela se nastavila duriti na gospodina Cralea kad god se sjetila.bili su dobri prijatelji i prilično su se dobro zabavljali. "Što ste mislili o Elsi Greer?" "O njoj uopće nisam ništa mislila.u velikoj mjeri zahvaljujući. To nije bilo uistinu ozbiljno.ali odlučila se duriti zbog toga. ali dopustila je da ju se uvjeri .iako je i sama jednom ili dvaput izrazila ţelju da ode u školu . naravno. Uistinu je volio djevojčicu . mislio kako bi on trebao biti prvi . on je bio razmaţeno dijete." . Nije volio puţeve. znate. ali tog je ljeta to stvorilo nekakvu uvertiru u . Istaknula sam kako bi to bilo korisno za Angelu i kako mislim kako će joj to biti od velike koristi. Gospođa Crale nije ţeljela da Angela ide u školu. On bi onda pobjesnio.pa .sve ostalo što se događalo. Rezultat toga je bilo Angelino poimanje kako je ona prva na redu za sestrinu paţnju i ljubav.gospođa Crale često bi stala na Angelinu stranu. Više se nije ţelio baviti tim bezveznim glupostima. Imao je naviku na eks popiti piće. i tijekom tih svojih raspoloţenja sukobljavala bi se s gospodinom Craleom. naravno. a ona mu je u njega jednom stavila puno soli.i namjeravao se pobrinuti za to. onome što sam joj ja rekla. U potpunosti neprincipijelna mlada ţena. Gospodin Crale je. mislim. gospodine Poirot. Odlučeno je da ide u Helston -jako dobra škola na juţnoj obali .Elsa Greer?" Gospođica Williams oštro je rekla: "Točno. Cijela je stvar. Poput svih muškaraca. bio je bijesan." Poirot je rekao: "Hoćete reći . djelovala poput iskre. Onda su se on i Angela znali ţestoko zakačiti ." Nakon riječi vrlo je čvrsto stisnula usne. Ali kap koja je prelila čašu bili su puţevi u njegovom krevetu. S druge strane. ako bi ona stala na njegovu stranu Angela bi pobješnjela. U tim se prigodama Angela ponašala djetinjasto i izvela nekakvu neslanu šalu.u jesen." "Bila je vrlo mlada.

Gospođa Crale bila je odana i vjerna ţena. "Zaljubila se u njega. bilo je trenutaka kad sam ih ja poţeljela oboje ubiti. za tučnjave. zasluţio je što gaje snašlo." "Smrt gospodina Cralea sigurno joj je predstavljala stravičan šok.ali to je jedini izgovor koji mogu ponuditi u vezi nje. Rekla je: "Jako cijenim bračne zavjete.to priznajem ." Sićušna ţenica pogledala gaje onim nepopustljivim sivim očima.ali bio je veliki umjetnik. Kao što sam rekla.. znam. Najvjerojatnije je loše odgojena ." Poirot je polagano rekao: "Ponašao se jako loše . Prešao je granicu izdrţljivosti i barem ju ja ne krivim za ono stoje učinila. Umjetnik! Izgovor za svakakvo raskalašeno ţivljenje.ama baš nikakvog. ne zaboravite to.. da. A definitivno moţemo obuzdati naša djela. Bila je totalno besramna u vezi svega . ali bez obzira na to." "Zaljubila se u njega.hladna i odlučna. Ta djevojka nije imala ni trunku morala. gospodine Poirot. pretpostavljam-" Gospođica Williams prekinula gaje frktanjem. gospodine Poirot. Hvalisao se djevojkom pred supruginim očima. Njezin suprug namjerno ju je izazvao i doveo ljubavnicu u njezin dom." "Oh. Ni jedan muškarac ne bi se trebao ponašati prema supruzi poput njega i ne biti kaţnjen zbog toga." Hercule Poirot je rekao: "Čini se kako jako. A kakav je umjetnik ."Dovoljno stara kako bi znala bolje. Amyas Crale zasluţio je ono što je dobio. Oh ne. Nadam se. kakvi god naši osjećaji bili. To je danas uvijek izgovor. 1 ona je kriva za nju. ta je ţena bila Caroline Crale. mogu si misliti. slušao kako se nosi s njezinim neodgojem . za pijanstvo. kako ih. Ako se ne štuju i odrţavaju. za nevjeru.a bila je neodgojena. zemlja propada." Gospođica Williams glasno je frknula. Za nju nema izgovora . Nije joj ništa značila činjenica što je gospodin Crale oţenjen. Ne idem tako daleko da ju optuţujem za ubojstvo. ako je neka ţena ikada natjerana u očaj. moţemo obuzdati. Njegova je smrt bila samo osveta. "On da. gospodine Poirot. Iskreno vam kaţem.

Kao i jedan od kipova gospodina Epsteina. "Moguće. Oduvijek je bila nepaţljiva sa svojim stvarima." Poirot je shvatio kako je. Ali to neće potrajati. Da. izgledala je prilično izgubljeno. ove brljotine gospodina Cralea uistinu su bezvezne. Gospođica Williams je frknula. Napustio je temu umjetnosti. Rekao je: "Bili ste s gospođom Crale kad je pronašla tijelo?" "Da. "nemojte od mene traţiti da se divim slikama gospodina Cralea. odmahnula je glavom. Ne". prema gospođici Williams. i nekome tko poznaje i cijeni velike majstore. gospodine Poirot?" "Pitam vas kakvi su u to vrijeme bili vaši utisci. Nakon svega. Ona i ja zajedno smo krenule iz kuće nakon ručka.bez paţljivog crtanja. Neko sam vrijeme studirala slikanje. ali pozvala me natrag gotovo istog trena. Nalazio se na klupi u blizini platna. Ah. u Firenci. pa nije čak ni znao crtati! Perspektiva mu je bila uţasna! Čak mu je i anatomija bila prilično netočna.bez kompozicije . kao djevojka. kad je sve rečeno i učinjeno? Moţda je u modi diviti se njegovim slikama nekoliko godina." "Oh. Znam nešto o onome o čemu pričam.gospodin Crale bio." "Dvije su u galeriji Tate". ako se ne varam. nismo mogle biti apsolutno sigurne da je mrtav . rečena posljednja riječ. podsjetio ju je Poirot. Rastala sam se od gospode Crale na vratima Batterv vrta. Angela je nakon kupanja na plaţi ostavila vestu. Samo je nabacio nekoliko boja na platno . Mislim kako je gospodin Crale bio mrtav preko sat vremena. ili u čamcu. gospodine Poirot.moţda se samo radilo u obamrlosti mišića. shvaćam." "Je li bila uznemirena otkrićem?" "Kako to mislite." "Je li spomenula takvu mogućnost?" . Poslala me da nazovem liječnika.

Ta . Mislila sam. gospodine Poirot? Ne mogu vam reći stoje gospođa Crale uistinu osjećala ili mislila u tom trenutku. "Otišla sam pola puta kad sam srela gospodina Mereditha Blakea. Ti si ga ubila.' Nije rekla 'Otrovala si ga'. Je li to bila prestravljenost zbog onog što je učinila -" "Je li vam izgledala tako?" . Caroline. "Ne.uh -stravična sumnja još se nije ni pojavila." "Otišli ste i telefonirali?" Glas gospođice Williams bio je suh i odrješit. ali mislim kako nema sumnje daje to mislila.a muškarci nisu dobri kad dođe do toga. "Moramo li biti hipokriti." "Hoćete reći kako je shvatila da je gospođa Crale odgovorna za smrt gospodina Cralea?" Gospođica Williams razmislila je trenutak ili dva. znate. uopće nije mogla biti sigurna u to."Ne sjećam se. Bila je u cijelosti dmgačija od gospođice Greer koja je izvela histeričnu i jako neugodnu scenu. moţda se onesvijestila . Gospođica Greer jednostavno je vrisnula: 'Ti si kriva za sve. Povjerila sam mu svoj zadatak i vratila se gospođi Crale." "A je li se onesvijestila?" Gospođica Williams suho je rekla: "Gospođa Crale bila je u potpunosti sabrana. Ti si kriva." "A gospođa Crale?" Gospođica Williams nervozno se promeškoljila." "Kakvu scenu?" "Pokušala je napasti gospođu Crale.

" Hercule Poirot nezadovoljno je rekao. Sigurno je samoubojstvo. "A što ste vi rekli na to?" "Stvarno. mislim da jest. gospođo Crale. Da. nisam." Gospođica Williams zvučala je pokunjeno. ne na strani policije." "Je li rekla isto kad je s vama nasamo razgovarala." "Voljeli biste daje oslobođena?" Gospođica Williams ţustro je rekla: "Da. Ona . Moje su simpatije bile na njezinoj strani. gospodine Poirot." "Ne. bih. moţda je to uistinu potpuno prirodno.. ili je iznijela neku drugu teoriju.ona . gospodine Poirot. Kakvo je bilo njezino sluţbeno stajalište u vezi suprugove smrti?" "Samoubojstvo. "Da. vrlo odlučna. Ali molim vas. da . prestravljena. kako je to sigurno samoubojstvo. n-ne. prestravljena." "Nije mi jasno zašto -" Ali kao da ju je njegova šutnja iščekivanja hipnotizirala nevoljko je rekla: "Mislim kako sam rekla: 'Naravno. shvatite kako sam u potpunosti bila na strani gospođe Crale. Rekla je.se ţestoko trudila kako bi me uvjerila daje to sigurno samoubojstvo. Ali to je potpuno prirodno." ." "Jeste li vjerovali u svoje riječi?" Gospođica Williams podigla je glavu. od prve. sigurna sam. Odrješito je rekla: "Ne. mislim. je li vaţno što sam ja rekla?" "Da. ako to ţelite tako opisati.i. Zapanjena.."N-ne. ne mogu reći da jest.

Bez obzira na to." "Imate li išta protiv da mi napišete detaljan opis tragedije?" "Namjeravate njoj dati da pročita?" "Da." Gospođica Williams je rekla: "Siroto dijete. Kad sazna sve o tome moći će sve ponovno zaboraviti i nastaviti s vlastitim ţivotom. Ona ne ţeli samo saznati . Prilično je odlučna u vezi toga. Nema smisla izbjegavati nesreću iskrivljavanjem činjenica. Prirodno je nadati se kako vam je . Usuđujem se reći kako bi bilo dobro da joj je istina zatajena -" Gospođica Williams gaje prekinula: "Ne." "To kaţete. "Prilično sam sigurna kako sam u pravu. tu ima više od toga. Uvijek se bolje suočiti s istinom. rekao je Poirot. zar ne?" "Da.Poirot je rekao: "Vaše su simpatije onda također na strani njezine kćeri?" "Sve moje simpatije na Carlinoj su strani.ţeli dokazati kako je njezina majka bila nevina. zar ne?" Gospođica AVilliarns je rekla: "Sada mi je jasno zašto ste rekli kako bi bilo bolje da nikad nije saznala." "Moţda ste u pravu". nemam ništa protiv.sada ţeli točno saznati kako je došlo do tragedije." Gospođica Williams polagano je rekla: "Ne. To mi se čini kao ispravno ponašanje hrabre mlade djevojke. Carla se šokirala saznavši istinu . mislim kako je u redu onako kako jest." "Ali znate.

brojne bi ţene to učinile. Oh. laţ. iz onoga što ste rekli. iskrena ţena. "To je velika pogreška"." "Ali postoji stvar nazvana laţna sentimentalnost. mislim." "Sigurni ste kako to jest istina?" "Ne razumijem vas?" "Ne vidite nikakvu šansu kako bi vjerovali da je gospođa Crale nevina?" "Mislim kako ta mogućnost nikad nije ozbiljno razmotrena. rekla je oštro. Po mom mišljenju više bi joj bilo nalik daje kćeri napisala daju ne osuđuje. kako je Carla dovoljno hrabra da podnese istinu i ne sakriva se od nje. mislim." "Znate li kako je gospođa Crale. ostavila pismo kćeri u kojem se iskreno kune u svoju nevinost?" Gospođica Williams razrogačila je oči. kad je umirala.i iako konačno otkriće moţda bude teško. usuđujem se reći kako ste sentimentalni poput većine muškaraca -" Poirot ju je Ijutito prekinuo: "Ja nisam sentimentalan." "A ona se ipak drţala teorije o samoubojstvu?" Gospođica Williams suho je rekla: "Sirota je ţena nešto morala reći. u tako iskrenom trenutku? Kako bi svoje dijete poštedjeli boli? Da. Zašto to pisati. "Mislite?" "Da." Poirot je pomalo nervozno rekao: "Ne ţelite čak ni razmisliti o mogućnosti kako je ono stoje Caroline Crale napisala . Bila je hrabra ţena.majka nevina . Ali nisam mislila kako bi gospođa Crale to učinila.

istina?" "Definitivno neću!" "A ipak ste izjavili kako ste ju voljeli?" "Voljela sam ju. na ovaj proljetni dan." Praščić koji je vikao "Juhuu.. kako znam daje Caroline Crale kriva.nakon toliko godina. onda -" Gospođica Williams vrlo ga je čudno pogledala. gospodine Poirot. lako ne mogu biti sigurna jesam li dobro postupila prešutjevši ono što sam znala .ali jesam. jednostavno morate. Ovdje. Nema veze što to sada govorim . Juhu u Juhuu" Stan Angele Warren gledao je na Regent's Park. ja znam daje Caroline Crale kriva!" "Molim?" "Istina. Ali shvatite me." "Pa. Ali morate mi vjerovati.. prešutjela sam. . "Ne razumijete. Poirot se okrenuo od prozora kad su se vrata otvorila i Angela Warren ušla je u sobu. Jako sam ju voljela i cijenila. blagi je povjetarac ulazio kroz otvoren prozor i čovjek je mogao pomisliti kako se nalazi na selu^da nije bilo konstantnog brujanja prometa s ulice.

moţda.ali beţivotan. Desno je oko bilo malo iskrivljeno. zaključio je. lucidno. nije imala ništa čime bi se pohvalila. nalazio se zacijeljeni oţiljak.još uvijek pupoljak . koja je počela sa svim mogućim prednostima -mladost. Ipak. na prvi pogled. adekvatno ilustriran izvrsnim dijapozitivima. Nije govorila poput romantičarke ili osobe zaljubljene u pustolovinu. precizno. Sada kada ju je izbliza vidio shvatio je kako je Angela Warren mogla biti vrlo lijepa ţena. Prisustvovao je predavanju koje je drţala na Kraljevskom zemljopisnom sveučilištu. kut je bio nagnut prema dolje. nije zastajkivala ni oklijevala u potrazi za riječima. oni za koje se moglo reći kako su počeli s prednošću nisu bili oni koji su u stvarnosti od ţivota izvukli najviše uspjeha i sreće. zaključio je. iako oporo.ispunila je svoju duţnost na poloţaju u ţivotu na koji ju je Bog sa zadovoljstvom pozvao. I činilo mu se kako je od pet ljudi za koje se počeo zanimati kao rezultat istrage. Bilo je to. Lice joj je bilo pravilno. Ţivot gospođice Williams bio je zanimljiv za nju -još su ju uvijek zanimali ljudi i događaji. Bila je poput cvijeta kojeg je zahvatio prerani mraz . bogatstvo . Elsa. U predavanju je bilo malo rečeno o ljudima. ljepota. i ta ju je sigurnost odjenula u . Ali na desnom obrazu. lijepu bijelu put. Suhoparno. se nalazi uredan um. sa stanovišta popularnosti. i inteligentnim zaključcima iz navedenih činjenica. Imala je vrlo četvrtasta ramena i pomalo muškobanjast hod.To nije bio prvi put što ju vidi. jasno. kod nje nije postojalo očajanje i osjećaj neuspjeha. Imale je lijepe tamne obrve. Cecilia Williams. Imala je tu ogromnu mentalnu i moralnu prednost viktorijanskog odgoja koji nam je u današnje vrijeme uskraćen . Bio je to zadivljujući recital saţetih činjenica. ali nitko ne bi mogao zaključiti kako je to oko uništeno.prošla je najgore. Nije se ponavljala. Gospođica Warren bila je izvrsna govornica. Duša Hercule Poirota je to odobravala. ruţičast i dugačak. Ovdje. Hercule Poirotu činilo se kako je toliko dugo ţivjela sa svojim invaliditetom da je sada u potpunosti bila nesvjesna njegovog postojanja. izvrsno predavanje. juhuu". Suhoparno. U njezinoj pojavi definitivno nije bilo ničega što je podsjećalo na praščića koji je vikao "juhuu. po Poirotovom mišljenju. Glas joj je bio čist i melodičan. vrlo tehnički. bistre inteligentne smeđe oči.

Ipak. mala zadovoljstva. Novi ţivot. u Angeli Warren . i shvatila sam. otkriće nakon što je postala punoljetna i motive za povratak u Englesku. ali nije bilo tako lako. i dovoljno zdravlja i elana kako bi ju ţivot i dalje zanimao." "Niste bile u kontaktu?" "Nisam mogla ništa učiniti u vezi toga. Iako se divio britkosti njezinog uma.tom mladom stvorenju hendikepiranom sakaćenjem i poniţenjem. biti potpuno zaljubljena u Kanadu i kako tamo leţi njezina budućnost. omogućena oskudnim financijama. Krenula sam u školu kad je ona otišla u Kanadu." A onda je spomenuo Carline zaruke. naravno. imala je taman dovoljno nijanse femme formidable oko sebe kako bi ga uznemirila poput običnog muškarca. Pretpostavila sam kako će. Ozbiljno lice Angele V/arren se ozarilo. Promjena prezimena promjena prebivališta. I tako bi bilo bolje. Nije bilo okolišanja. Sada." Poirot je rekao: "Čovjek tako definitivno moţe pomisliti. Njezin je ţivot bio ispunjen i ţivopisan i predstavljao je beskrajno uţivanje. S Angelom Warren lako je došao do svrhe svog posjeta. Angela Warren šutke je slušala. njezin unakaţeni obraz počivao je na dlanu jedne . nije bila tip ţene kakve je Poirot volio. Kasnije je povremeni Boţični poklon bila jedina veza među nama. Jednostavno je prepričao razgovor s Carlom Lemarchant. Nedisciplinirana djevojčica ustupila je mjesto vitalnoj i snaţnoj ţeni.oklop neprobojan za koplja i strijele zavisti. ţeni velike mentalne snage i beskrajne energije za ispunjavanje ambicioznih zadataka. Imala je uspomene. do sada. zbog dobro poznatih okolnosti. Njegov je ukus oduvijek teţio kićenošću i ekstravagancijom. Bila je ţena. i sretna i uspješna. "Mala Carla? Ovdje je? Jako bih ju ţeljela vidjeti. Poirot je vidio duh koji je očvrsnuo neophodnom borbom za samouvjerenošću i sigurnošću. Poirot je bio siguran. kako će nas za godinu ili dvije zaboraviti. nezadovoljstva i ţaljenja.

ali kad je Poirot završio. Nije pokazala nikakve emocije tijekom priče." Dodirnuh joj unakaţeni obraz." "Znači mislite kako postoji mogućnost da je u pravu." . To je bio prvi put što se susreo s ovakvom reakcijom. Caroline to nije učinila.poznavanju moje sestre. "To je Carolineino djelo.ruke. Zbog toga sam sigurna . mademoiselle. Rekao je: "Vi se slaţete s tim. "Vidite li ovo? Najvjerojatnije ste čuli za to?" Poirot je kimnuo." "To većini ljudi ne bi bio uvjerljiv argument. Ţelim joj uspjeh.kako nije ubojica. osjećam krivnju što sama nisam nešto pokušala." Hercule Poirot je promrmljao: "Uistinu ste me iznenadili. Jednostavno i definitivno znam kako Caro nije mogla nikoga ubiti. Svi su ostali govorili -" Ljutito gaje prekinula: "Ne smijete se ravnati po tome." "Moţe li to čovjek sa sigurnošću reći za neku osobu?" "U većini slučajeva najvjerojatnije ne. gospođice VVarren?" "Definitivno." Angela Warren oštro je rekla: "Naravno daje u pravu. Znate. Slaţem se kakoje ljudska ţivotinja prepuna neobičnih iznenađenja. Učinit ću sve stoje u mojoj moći kako bih pomogla. tiho je rekla: "Dobro za Carlu. Ali u Carolineinom slučaju postojali su posebni razlozi razlozi zbog kojih sam ju mogla shvatiti bolje od ikoga. Ne sumnjam kako su dokazi optuţujući.znam . Moj je zaključak temeljen na poznavanju . To sam oduvijek znala." Poirot je bio zapanjen.

Ali Caroline je uvijek bila na mojoj strani. Jedan od tih načina bila je velika ekstravagancija jezika. Za mene ništa nije bilo dovoljno dobro. i na svoj se način čuvala od toga. a jednom jeţa u krevet. Zato sam čula Caro kako govori stvari poput. Rezultat tog impulsa za nasiljem bio je doţivotna nemogućnost sličnog djela. učeni su ljudi zaključili kako bi bila jednako sposobna otrovati nevjernog supruga. činjenicom da me ozlijedila. Polovica svađa s Amyasom bile su zbog mene. barem.' A meni ili Amyasu bi rekla: 'Ako me nastaviš ţivcirati ubit . Razgovaramo o posljedicama na Caroline. stravu. Jednom sam mu u piće stavila mačju travu. Caro je bila opsjednuta. ali kad pogledam u prošlost postaje mi savršeno jasno. Postala sam uţasno razmaţena. Iznenadan napad neobuzdanog bijesa ne vodi vas do prvog apstraktnog otrova i njegovog namjernog korištenja idućeg dana. to je bilo jako loše za mene. To objašnjava njezin odnos prema meni. Ali to nijeni tu ni tamo. Moram vam pokušati objasniti. Kao dokaz kako Caroline ima neobuzdan i divlji temperament! Pošto me ozlijedila kao bebu. Zamislite uţasan šok. U njezinim sam očima uvijek sigurno bila na prvom mjestu. 'Voljela bih to i to sasjeckati na komadiće i lagano ih kuhati u ključalom ulju. Osjetljivu osobu poput Caroline ta strava i bol nikad neće napustiti." Angela Warren nestrpljivo je mahnula rukom." Poirot je rekao: "Ja." Gospođica Warren je zastavila. To ju saznanje nikad nije ostavilo na miru. Pretpostavimo kako ste tijekom godina ţivota kad je kontrola najteţa gotovo. a onda nastavila: "Naravno. uvijek se bojala kako bi se nešto takvo moglo ponoviti. Osjećala je (mislim tjelesno potpuno istinito) kako. Caro se uvijek pazila. Utjecalo je na sva njezina djela. u napadu bijesa. cijenim razliku. konstantno opsjednuta. počinili ono što se naziva ubojstvo. Iskustvom je otkrila kako metoda djeluje. ako u govoru bude nasilna. vjerujem. neće imati potrebe za nasiljem u djelima. Recimo da ste vi osoba koja je normalno osjećajna i blaga ."Ne. U stvari iskorišteno je na taj način. bol koja vas obuzima. nego suprotno. Bila sam ljubomorna na njega i činila mu razne neslane šale.ali također ste sposobni za ţestoku ljubomoru. Pretpostavljam kako u tom trenutku niste svjesni toga. "Uopće nisam mislila na to.

Bili su takav par. da su mi dopustili svjedočiti to bih im rekla. što ste vi tada osjećali?" . znam. ogorčene i okrutne stvari jedno drugome! Ali nitko ne shvaća kako su se oni oboţavali svađati. Ima ljudi kojima je slaganje monotono. Ona i Amyas vodili su uistinu fantastične i ţivopisne svađe." Onda je slegnula ramenima. bilo je dokaza toga. "Ali pretpostavljam kako mi ne bi vjerovali. ali ţivot u neprestanim svađama i pomirenjima bio je Amyasova i Carolineina ideja zabave!" Nervozno je mahnula rukom." "Točno." Hercule Poirot je kimnuo. kako joj je nagon za nasiljem u prirodi i namjerno mu na taj način davala odušak. prijetiti i općenito biti skandalozan. To je ono glupo i netočno kod dokaza. Pogledala je Poirota. On je bio čovjek koji je. Volio je vikati. I u svakom slučaju to mi ne bi bilo tako jasno kao sada. Bila je to stvar koju sam znala. mislim. gospođice Warren. Zvuči čudno. Ali jesu! Amyas je također uţivao." Angela Warren je rekla: "Točno. Većina muškaraca ne voli. "Shvaćate što ţelim reći?" Veselo je kimnuo. Vole mir. Kao da sije time davao odušak.i shvaćam ispravnost onog što ste rekli. kad je izgubio dugme košulje. Traţe stimulaciju razdora kako bi u ţivotima stvorili dramu.' Na isti se način svađala lako i nasilno. Govorkalo se kako se svađaju poput psa i mačke. Oboje su voljeli dramu i emocionalne scene. "Da." "Mogu li pitati. "Savršeno . Shvatila je. Naravno da su se Caro i Amyas svađali! Naravno da su govorili ţestoke. Ali Amyas je bio umjetnik. ali nisam o njoj razmišljala i definitivno nikad nisam sanjala kako ću govoriti o njoj.ću te. "Samo da me nisu udaljili. grmljavinom glasa potresao kuću.

Caroline je brzo uhićena. sestra mi je napisala pismo. mislim. naravno. "Uglavnom zapanjenost i bespomoćnost. Ali objasnili su mi kako Caro očajnički misli na mene i najbolja stvar za nju bit će ako odem.i. U sobi imam Carolinein portret. To je jedini put. kad nije uspjela shvatiti.ţeljela me drţati podalje od toga koliko je god moguće bilo." Otišla je do vrata.Angela Warren je uzdahnula. dječjeg uvjerenja kako se radi o apsurdnoj pogrešci.nije ga zanimala umjetnička vrijednost." "Ne moţete biti sigurni u to." "Bilo mi je mrsko ići. naravno.kad je presuda donesena. kad je osuđena. kako će sve biti u redu. Posjet voljenoj osobi u zatvoru moţe imati stravičan učinak na mladu osjetljivu djevojčicu. Policija nije imala ništa protiv. Ako ţelite također ga moţete pokazati Carli. Caro je uglavnom bila zabrinuta zbog mene . Činilo mi se poput fantastične noćne more. mislim. Ali Poirot ga je sa zanimanjem promatrao . portret Caroline Crale bio je osrednji. mislim." Angela Warren je ustala. Caro nije ţeljela. Kao slika. mog glupavog bijesa . sređeno je da odem u školu u inozemstvo." Poirot je po drugi put stajao i promatrao portret. Moţda vam pomogne shvatiti kakva je Caroline osoba bila. A onda. Nisu mi dopustili da posjetim Caro. Rekla je: "Nakon presude. Onda je rekla: "Otišla sam u Munchen. Mislim kako bih ga sada trebala pokazati vama. gospođice Warren. Još se uvijek sjećam svog prkosa." "Moguće. onda se okrenula i rekla: "Dođite sa mnom. kad je odlučeno kako moje svjedočenje neće biti potrebno. Rekla je gospođici Williams da me gotovo smjesta odvede kod neke rodbine." Zastala je.oko tri dana kasnije. Bila sam tamo kad . . Nikad ga nikome nisam pokazala.

pomalo krotko lice. Ipak.Vidio je dugo ovalno lice. Ne bih mogla ţivjeti bez njega." "Da. Čovjek mora platiti svoje dugove. gledajući naslikano lice Hercule Poirot shvatio je zašto ga maštovit čovjek poput Quentina Fogga nije mogao zaboraviti. draga. neobičan um. sa skrivenom ljepotom. mademoiselle . Rekao je: "To je vrlo dirljivo pismo. Onda gaje vratio. Moţeš to. Draga moja mala Angela." Paţljivo ga je otvorio i pročitao što je Caroline Crale napisala prije šesnaest godina. sve je u redu.u ruci je drţala pismo. Ovo je bilo puno više negativno stvorenje.. u redu je. U redu je. Sve . ali uvjeravam te kako je sve u redu. Pretpostavljate kako ovo pismo indicira nevinost?" "Naravno da indicira!" "Ali to nigdje ne govori.Carla Lemarchant tu je energiju i veselje nesumnjivo naslijedila od oca. Bilo je to lice nesigurno u sebe. Vrlo jedinstveno..i vrlo jedinstveno." . idem Amyasu. draga. Nemoj se osvrtati. "je bila vrlo jedinstvena osoba. učini jednu jedinu stvar za mene — budi sretna. Angela Warren opet je stajala pored njega . Tvoja voljena sestra Caro Hercule Poirot dva puta ga je pročitao... emocionalno. Nikad ti nisam lagala i ne laţem sada kad kaţem kako sam uistinu sretna— osjećam esencijalnu pravdu i mir koji nikad do sada nisam osjetila." "Caroline". Lijepo osjećati mir. znam. rekla je Angela Warren. ţaliti i tugovati za mnom— nastavi sa svojim ţivotom i potrudi se uspjeti. gracioznu usne i slatko. Tiho je rekla: "Sada kada ste vidjeli kako je izgledala .pročitajte pismo. Čut ćeš loše vijesti i tugovat ćeš. Rekla sam ti -ja sam sretna. Nikad nisam nimalo sumnja/a kako ćemo biti zajedno. Nedostajalo mu je snage i vitalnosti kćerina lica .

ali ne kao Caro. njezinom opisu na sudu. onda. Čini mi se poprilično fantastičnim da bi se Amyas ubio . I u ovom je trenutku osjetio najjaču sumnju otkad se počeo baviti slučajem. A sada. Pretpostavljam kako je Amyas. većina ljudi uistinu čini nemoguće stvari . S druge strane nalazilo se nepokolebljivo uvjerenje Angele Warren.. nesumnjivo."Jer Caro bi znala kako ju ja ni u snu ne bih smatrala krivom!" "Moţda .ali ." "Ali ne kaţete. pomislio je. što se uistinu dogodilo'!" Angela je zamišljeno kimnula. ali ne bi li moţda njezina sigurnost mogla biti fanatična odanost djevojčice oboţavanoj starijoj sestri? Kao da mu je pročitala misli Angela Warren je rekla: "Ne. Do ovog je trenutka sve nepobitno ukazivalo na krivnju Caroline Crale. Ali budimo realni. kako znate da je to nemoguće?" "Ne. kao što sam maloprije rekla. kako je Caroline i rekla. ako ste ih intimno znali. Ali pretpostavljam.. kao u prvom slučaju." Odgovaralo je." "Je li to vjerojatno po njegovom karakteru?" "Nimalo. Rekla je: "To je problematično. gospodine Poirot . počinio samoubojstvo. to ne bi bilo neuobičajeno. Na način da je kriva i kako pokajanjem zbog zločina stječe mir. čak su i njezine vlastite riječi svjedočile protiv nje.moţda." Poirot je smjesta odgovorio: "Bon Dieu zna kako ne ţelim insistirati na tom pitanju. Angela ju je dobro poznavala.znam kako Caroline nije bila kriva. U redu. Ali moţe biti shvaćeno i na drugi način.to jest neuobičajene stvari. znam. Kaţete kako vaša sestra nije kriva. jer." "Dobro ste poznavali svog šogora?" "Da.

Pa. Hoćete reći kako ga je netko od ostalih ljudi ubio? To je bilo hladnokrvno ubojstvo s predumišljajem.. "Gospođica Williams? Čovjek jednostavno ne moţe vjerovati kako bi nečija guvernanta mogla počiniti ubojstvo! Gospođica Williams uvijek je bila nepopustljiva i prepuna prijekora. U knjizi bi moţda ţelio ukloniti Amyasa s puta kako bi se sam mogao oţeniti s Caroline." "Bez obzira na to." Na trenutak je zastala. Tko je još bio tamo? Meredith Blake? Uvijek je bio odan Caroline. shvaćam što ţelite reći. Tko je još bio tamo?" Poirot je predloţio: "Gospođica Williams? Philip Blake?" Angelino se smrknuto lice na trenutak ozarilo osmijehom. Ni sada nema kad se prisjetim. razmislimo o toj mogućnosti...najvjerojatniji kandidat?" "Da razmislim. Ali definitivno ne zvuči osobito vjerojatno. prilično pitoma mačka u kući... a onda nastavila: .pretpostavljam kako je to mogao učiniti. "Oh.recimo to tako . sigurno je to učinio. S jedne strane. nije bilo razloga za osumnjičiti nekog drugog. U stvari. ja ga nisam ubila. Uistinu ne mogu zamisliti Mereditha kao ubojicu." "Moglo je biti.... Bila je luda od bijesa kad je umro.." "Ne vidite nikakvo drugo objašnjenje?" Angela je hladno prihvatila prijedlog. 1 Elsa sigurno nije. moglo je biti. ali ne bez stanovitog zanimanja. zar ne?" "Da. Tko je od onih intimno vezanih po vašem mišljenju ." "Vjerojatnije od samoubojstva?" "To je teško reći. Nikad nisam ozbiljno razmišljala o tome.. Pretpostavljam kako bi mu to moţda na neki način moglo dati motiv. Ali isto je mogao postići da je dopustio Amyasu da ode s Elsom i onda počne tješiti Caroline.

Bila je ţestoka feministica i nije voljela muškarce. "Ali nešto vam je na umu. ne mislite li tako?" "Da . Stajala je i mrštila se na pod. gospođice VVarren. Ubojstvo je vrlo primitivno djelo. Sve bi učinila za nju. Ali istovremeno. Koji je motiv Philip Blake mogao imati?" Angela Warren nije odmah odgovorila. bila je odana Caroline." Poirot je rekao: "Jako ste zanimljivi. on je najbolji izbor. zbog djevojke . znate.mislim kako ste u pravu. Jesu li dva muškarca bila rivali. moţda. Ali koliko ga se sjećam. Mrzila je Amyasa."Naravno. gospođice Warren. Je li to dovoljno za ubojstvo? Definitivno nije. sigurno postoji nešto više od toga... gospođice Warren. To je definitivno stajalište.zbog Else?" Angela Warren je odmahnula glavom. zar ne?" Kimnulaje. ako govorimo samo o mogućnostima. sloţio se Poirot." "I ograničena mašta čini vas ubojicom?" "Moţe dovesti do primitivnog načina rješavanja problema. Angela je nastavila: "Philip Blake?" Šutjela je nekoliko trenutaka." "Da. Ljudi takve vrste dobivaju zadovoljstvo stanovitim djelima. definitivno nije". rekla bih kako je on osoba vrlo ograničene mašte. . Hercule Poirot je rekao: "On je bio najbolji prijatelj Amyasa Cralea. Nešto što mi još uvijek niste rekli. Onda je tiho rekla: "Mislim. Mogu li pitati zašto tako mislite?" "Zbog ničeg određenog.

Nije me zabrinjavala . moja soba. Ali prije dvije godine. Znala sam stvari . Dok sam hodala hodnikom vrata jedne od soba su se otvorila i ţena koju poznam izašla je van.samo zabavno jedrenje u vjetar.djevojčice u mojoj dobi obično znaju ."Oh. Ne vjerujem kako sam ikada. gospođice Warren. Ali primijetila sam izraz na njezinom licu ." "Koji je onda razlog?" Angela Warren polagano je rekla: "Znate li ono kad se iznenada svega sjetite ." . opet pomislila na nju. i bila sam toliko iznenađena da sam na glas rekla: 'Oh. mađetnoiselle. To nije bila njezina soba .i ta joj se činjenica jasno vidjela na licu kad me ugledala.čudan izraz koji nisam poznavala i nisam mogla shvatiti. je fascinantno. " Nagnula se naprijed i zaustavila Poirotove riječi.samo mi je prošla kroz glavu. kao što sam vam rekla. sada shvaćam poantu one blesave priče o pudingu od riţe. kad sam imala jedanaest godina.ali nisam ih povezivala sa stvarnošću. ne Philip. kad sam taj isti izraz ugledala na licu druge ţene." Poirot je rekao: "Shvaćam što ţelite reći.moţda nakon brojnih godina. Netko mi je nekoć ispričao priču. u to vrijeme nisam imala pojma. Jednom sam odsjela u hotelu. "Shvatite. Nisam shvatila sve do te noći." Poirot je polagano rekao: "Ali ovo što ste mi rekli." znala sam izraz koji sam jednom vidjela na Carolineinom licu kad je jedne noći na Alderbiujju izašla iz sobe Philipa Blakea. kako se ono kaţe." "Znači shvatit ćete što vam ţelim reći.1 A ipak nije bilo direktnih aludiranja o tome . Nisam shvatila nikakav smisao priče. To je mogla biti soba gospođice VVilliams. ne. Carolinein izlazak iz sobe Philipa Blakea za mene je jednostavno bio Carolinein izlazak iz sobe Philipa Blakea. gledajući modnu reviju. ta mi se priča vratila. u Parizu. Od samoga Philipa Blakea dobio sam dojam kako mu se vaša sestra oduvijek nije sviđala. Objasnit ću vam što ţelim reći.

Angelaje rekla: "Znam. Philip Blake Bilješke o razvoju događaja koji su doveli do ubojstva Amyasa Cralea 19. oduvijek bio zaljubljen u Caroline? I je li se njegova ljubav. A riječi i fraze iz njegovog razgovora s Meredithom Blakeom su se vratile. Taj pretjerani animozitet prema Caroline . pretvorila u ogorčenost i mrţnju? Da." Je li Philip. Već je tijekom svog razgovora s Philipom Blakeom imao lagani osjećaj kako nešto nije u redu." Priča Philipa Blakea (Prateće pismo primljeno s pričom) Dragi gospodine Poirot.nije im se pribliţavao više od godine dana.u slučaju ako ima utjecaja na ono što se dogodilo. Angela Warren je govorila." Poirot je lagano kimnuo.zaobilazile su me. Philip je bio preotrovan . Nakon toliko vremena moram istaknuti kako moje sjećanje nije savršeno. Znate.. Stoje Philip Blake uistinu osjećao prije šesnaest godina. kad je odabrala Amyasa. . ali zapisao sam događaje onako kako ih se najbolje sjećam.preţestok. Rekla sam vam ovo ako nečemu moţe posluţiti u slučaju . "Ne shvaćam. ali tako je.. "Bio je vrlo uznemiren kad se Amyas oţenio .veseli uspješni čovjek sa svojim golfom i prostranom kućom. rujna.. Iskreno vaš. nemam iskustva u ljubavnim vezama . Poirot ga je zamišljeno vizualizirao . onda. Ne mogu to objasniti..na neki način nije bio prirodan. Ispunjavam obećanje i šaljem vam opis okolnosti koje su dovele do smrti Amyasa Cralea.

usuđujem se reći. Zajedno smo se igrali kao dječaci. kao što sam rekao. i često sam dolazio na Alderburv. Crale je. bio uistinu zaljubljen u nju. To jest. Znao sam ju prije braka. On nije. rujna. Što više. ali nesumnjivo teška za ţivjeti s njom.nekome tko je dobro znao Amyasa Cralea -pomisao na njegovo samoubojstvo je apsurdna. Nakon nekoliko godina. Mogu dodati kako sam bio krsni kum djevojčice. Carle. bila je atraktivna. Odmah je pokazala odanost prema Amyasu. Bio se spreman financijski pobrinuti za nju i dijete. To je prouzročilo određenu napetost u prvih nekoliko godina braka između Craleove supruge i Craleovih prijatelja.ona je. Crale si nikad ne bi oduzeo ţivot. Najbolji prijatelji Amyasa Cralea bili su prilično prilično protiv tog braka jer su osjećali kako Caroline nije za njega. na praznicima. Ne samo daje bio veliki slikar. bila atraktivna. Ali često su bili zajedno . mislim. on i ja smo opet bili na starom. bio je čovjek kome su prijatelji bili odani. Bio je vrlo dareţljiv čovjek . imala je iznenadne napade bijesa. i definitivno nije bio morbidan. kako se otrovao u napadu ţalosti. Bili smo susjedi i naše su obitelji bile prijatelji. Amyas Crale bio je stariji od mene nešto više od dvije godine. Da se vratimo događajima koje trebam opisati. 13. kako me Amyas smatrao najboljim prijateljem.i u cjelini dobra i uljudna osoba. imao vrlo malo savjesti. i to mi daje autoritet da govorim umjesto čovjeka koji više ne moţe govoriti u svoju obranu. iako nismo išli u istu školu. rekao bih. Koliko znam nije imao neprijatelja. to zvuči apsurdno svima koji su ga poznavali. ali Amyas je bio dobar prijatelj i nije namjeravao odustati od starih prijateljana suprugino traţenje. Bila je pomalo neurotična djevojka. vrlo nezadovoljavajućeg braka. Previše je volio ţivot! Obrana je na suđenju rekla kako je Cralea mučila savjest. Pošto sam ga toliko dugo poznavao osjećam se osobito kvalificiranim za svjedočenje o njegovom karakteru i općenitom pogledu na ţivot. i mislim kako ne bi imao nikakvih skrupula u prekidanju. To dokazuje. Caroline Crale također sam godinama poznavao. on i njegova supruga bili su u lošim odnosima. i naposljetku su se zaručili. za njega. i siguran sam kako bi bio dareţljiv. Odmah sam bio .Naše prijateljstvo počelo je vrlo rano. kad je znala dolaziti na Alderburv. stigao sam na Aldcrburv (pročitao sam u starom dnevniku) pet dana prije zločina. I to ću odmah reći .

i ja sam. Govorio je o njoj s tolikim entuzijazmom da sam mu rekao: "Pazi se. rekao je. na što sam ja pomalo cinično odgovorio: "Uvijek je tako!" Amyas je onda izgledao prilično zabrinuto i nervozno. U kući se također nalazila gospođica Elsa Greer koju je Amyas slikao u to vrijeme. Gotovo dijete. iako to nisam na glas izgovorio. priznajem. Slikao je djevojku.svjestan stanovite napetosti. Nekoliko tjedana kasnije čuo sam komentare drugih ljudi. Rekao je: "Iskrena je. Rekao sam: "Pričaj to nekom drugom! Već sam čuo kako to govoriš. kako je oduvijek imala što je ţeljela." Netko je rekao kako je to pomalo glupo od Amyasa uzevši u obzir koliko je djevojka mlada. Spominjem ovo jer mislim kako je vaţno u potpunosti shvatiti stanje stvari prije tragedije. dok se netko drugi nacerio i rekao kako Elsa Greer zna što ţeli. kako je Amyas ovaj put definitivno zaglavio. Upoznao je." Odgovorio je: "Ovaj je put drugačije". ali već sam neko vrijeme znao za njezino postojanje. slika na kojoj je radio nije . prirodna i apsolutno neustrašiva!" Pomislio sam. bio zlobno zadovoljan kad sam primijetio kako Caroline to teško podnosi. Iako je uvijek znao mijenjati raspoloţenja kad je slikao. Govorkalo se kako je "Greerica definitivno ludo zaljubljena. zanimala ga je samo kao model. govorio je. potištenosti i nervoze. Ostale primjedbe odnosile su se na to kako djevojka pliva u novcu. ja sam ga toliko intimno poznavao da sam primijetio razne znakove stresa." Pojavilo se pitanje što je Craleova supruga mislila o tome i značajan odgovor kako je do tada sigurno navikla na to. Amyas mi ju je spomenuo prije mjesec dana." Rekao mije da ne budem vraţja budala. Iako bi nekome tko gaje dobro znao njegovo ponašanje bilo prilično uobičajeno." Dodao je kako je imala prilično moderna stajališta i bila je u potpunosti lišena starinskih predrasuda. Rekao je: "Ne razumiješ. opet ćeš izgubiti glavu. nesigurnosti. fantastičnu djevojku. Sam Amyas Crale bio je manje veseo nego inače. stari prijatelju. također kako je "ona ta koja je uglavnom trčala. To je bio prvi put što sam u ţivo vidio gospođicu Greer. Ţelio sam vidjeti djevojku .bila je izuzetno lijepa i atraktivna . na stoje netko promrmljao kako je čuo daje ljubomorna poput vraga i kako je dovela Cralea u tako neizdrţljiv poloţaj da bi svakom muškarcu s vremena na vrijeme bilo opravdano malo šarati. Ona je djevojka.

sve će biti u redu. Ne mogu ţene ostaviti na miru -jednostavno ne mogu .sama bila uzrok svog stresa koji je osjećao. Amyas ju je zvao: "Namrštena krava. Na uljudan. Caroline je. očito opako reagirala na cijelu stvar." Atmosfera je definitivno bila neugodna. iako su se dosta šalili i svađali. Ţivot u kući s četiri ţene moţe bez problema izludjeti čovjeka. Mrzi me poput otrova. Četvrta osoba bila je guvernanta. To je bila prva indikacija po kojoj sam znao kako nešto nije u redu. i iako sam posjedovao malo znanja o slikanju." Rekao sam: "Slušaj. Sjedi stisnutih usana i neprestano se mršti na mene." Odgovorio je kako je sada prekasno za razgovor o tome. većinu vremena provodio s djevojčicom Angelom." Pogledao me i nasmijao se. Phile. zar ne? Ponekad poţelim da ju nikad nisam upoznao. čak sam i ja mogao vidjeti kako će to biti izvrsno djelo. pa. Rekao je: "Lako je tebi pričati. "Ti si čovjek kojem ne trebaju veze. Ali u to je vrijeme u svim Amyasovim riječima i djelima bila prisutna nervoza i oboje su uistinu izgubili ţivce. kao što sam rekao. "Oh. nacerio mi se i rekao. A moraš priznati kako je slika dobra?" Govorio je o Elsinom portretu. Obično su bili u dobrim odnosima. . moram se sabrati. Dodao je kako nema sumnje da bi ga se Caroline drage volje riješila. rekao sam. vjerujem. bila je grublja prema Elsi no što bi to itko mogao zamisliti . Rekao sam: "Čemu sve ovo? Je li onda ovo s lijepom Elsom ozbiljno?" Ozbiljno je zareţao i rekao: "Ona jest ljupka.i nikakvi skrupuli dobrog odgoja nisu ju spriječili u prilično neuljudnom ponašanju. odgojen način. Bilo mu je drago što me vidi i čim smo ostali sami rekao: "Bogu hvala što si se pojavio. kad nije slikao.a i kad bih mogao. stari prijatelju. Kao rezultat toga Crale je." Tada je rekao: "Proklete bile sve ţene! Ako čovjek ţeli mira mora se kloniti ţena!" "Nisi se trebao oţeniti". Ne ţeliš se vezati s još ţena. Završit ću u ludnici zbog njih četiri. one ne bi ostavile mene!" Onda je slegnuo svojim krupnim ramenima.

"Ovo bi bila prekrasna soba ako se namjesti kako treba." Elsa je na to rekla: "Nemoj biti toliko noj. I imat ću zavjese boje bakra . Nadamo se kako ćemo ga idućeg ljeta posjetiti. lukavo dobacila nekoliko nevinih primjedbi koje su definitivno ubole. Ima previše namještaja. To je neprijateljstvo došlo do vrhunca 17. Elsa je bila osobito . uzdisao. Nije bila jedna od onih koje ne odgovaraju na izazov. Samo kad bi se vratiou kuću kakobijeoneprijateljska atmosfera među ţenama bi mu uništila raspoloţenje. Caroline je progovorila. Bio je čvrst i metalan.Dok je slikao Amyas je bio drugačiji čovjek. mrštio se." Caroline je rekla: "Kako to misliš?" U njezinom glasu sada nije blagosti. Nema koristi da se pretvaraš kako ne .vrlo neobičnu stvar. Prokomentirao sam izrezbarenu drvenu glavu . Iako bi reţao. Nije otvoreno prezirala Elsu Greer .kod Caroline svaka je stvar bila prikrivena. Imali smo neugodan ručak.stvarno." Ta hladna pretpostavka posjedovanja bila je previše za Elsu. Čekala je minutu ili dvije. a Caroline je rekla: "To je rad mladog norveškog kipara. Kad budem ţivjela ovdje bacit ću sve smeće i samo ostaviti jedan ili dva dobra komada. Rekla je. Stvari su se pogoršale nakon ručka u dnevnoj sobi gdje smo pili kavu. Rekla je: "Moramo li se pretvarati? Ajde.kako bi ih zalazeće sunce osvjetljavalo kroz onaj veliki zapadni prozor. Amyas i ja jako cijenimo njegov rad. glas joj je bio njeţan. Caroline. i uporno se obraćala Amyasu kao da su bili sami. a onda progovorila svojim lijepim. psovao i ponekad bacao kistove uvijek je bio nevjerojatno sretan. "Nije potrebno daju kupujem. prilično prezvonkim glasom. Elsa se nasmijala. Rekla je: "Misliš kupiti ovu kuću. uvijena. tih i čovjek bi ga mogao opisati opasan. jako dobro znaš što mislim?" Caroline je rekla: "Nemam pojma. Caroline je pričala vedro i veselo s nama ostalima." Okrenula se prema meni i rekla: "Ne misliš li kako će to biti uistinu lijepo?" Nisam imao vremena za odgovor. nikad otvoreno izrečena. rujna. mislim kako je drska jedina riječ za to! Namjerno je ignorirala Caroline. Elsa?" Elsa je rekla.

Elsa ju je definitivno iţivcirala. samo je stajao tamo i rukom se gladio po vratu." Elsa je rekla: "Oh ne.pokušao je da riječi zvuče otmjeno i autoritativno . To je radio kao dijete kad bi se našao u nekakvoj frci.vidiš i ne znaš. Ima samo jedna normalna stvar koju moţeš učiniti." Caroline je rekla: "Ne vjerujem nijednoj riječi koju si izgovorila. Pocrvenio je i počeo zamuckivati. Amyas i ja se volimo. Njegov je. draga moja. Bilo mi gaje ţao." Ali glas joj je bio neuvjerljiv." A Caroline je rekla: "Hoću. Upitala je: "Amyase. Čovjek se osjeća kao budala kad se nađe u takvoj situaciji. Ovo nije tvoj dom. siroti vrag: "Ne ţelim razgovarati o tome. nisam." Caroline je rekla: "Ali razgovarat ćemo o tome!" Elsa je zacvrkutala i dodala: "Mislim kako je pošteno reći Caroline. nije mu uspjelo. Rekao je . Amyas i ja se volimo . Bilo bi puno jednostavnije da smo iskreni. I nakon što se vjenčamo ja ću ovdje ţivjeti s njim!" Caroline joj je odgovorila: "Mislim da si luda. Okrenuo se Elsi i pitao ju koga vraga nije mogla drţati jezik za zubima? Caroline je rekla: "Znaci jest istina?" Nije ništa rekao. Moraš mu dati slobodu. i ti to znaš. Je li to istina?" Siroti Amyas.i naravno." . pitaj njega.to ti je prilično jasno. Amyas Crale je u tom trenutku ušao u sobu i Elsa je kroz smijeh rekla: "Ako mi ne vjeruješ." Nije uopće zastala. Elsa je rekla kako se ţeliš oţeniti s njom.

Stigao sam ga na terasi. rekao je i zareţao. Phile? To je moje najbolje djelo. Nikad nisam upoznao čovjeka koji je ţešće psovao. sam si kriv za to. A nekoliko vraţjih blesavih ţena ţele ga upropastiti!" Onda se smirio i rekao kako ţene nemaju osjećaj za perspektivu." "Kao da to ne znam". Prasnuo je: "Istina je . a on je tiho rekao: "Caroline nikad neće biti osvetoljubiva. kako čovjeka ne treba kriviti ako izgubi glavu zbog nje. Moram znati. Nisam ţelio ostati sa ţenama. istaknuo sam. Rekla je: "Odgovori mi. Phile. Onda je zagrmio: "Zašto nije mogla drţati jezik za zubima? Zašto do vraga nije mogla drţati jezik za zubima? Sada je mast dodana na vatru. Amyase?" Izgledao je pomalo posramljeno. Morao sam se nasmijati. Ali sada je bio u oblacima. Otišao sam za njim. Rekao sam: "Pa. stari prijatelju.Caroline je vrlo tiho rekla: "Je li to istina. Ponovio sam pitanje. Psovao je." Zabacio je glavu .poput bika u areni. Onda je dodao: "Ali moraš priznati. molim te. k vragu.ali ne ţelim sada o tome razgovarati. Čak bi i Caroline to trebala shvatiti. stari prijatelju. Najbolje djelo u ţivotu. Ne shvaćaš.čuješ li. ." "A dijete". A ja moram završiti sliku ." Pitao sam ga što će se dogoditi ako se Caroline usprotivi i odbije mu dati razvod." Okrenuo se i izašao iz sobe. Muškarcima se to događa kad ih ţene stjeraju u kut.

Sada je veselo rekao: "K vragu sa svima njima!" Ne znam bi li rekao još nešto. Dosta dugo.ali nemoj kreštati poput gavrana. okrutnim umom. i ako bude tako hoćemo li Amyas. s apsolutno bistrim." To je bio Amyas .ili je moţda mislila kako će Amyas promijeniti mišljenje ako se bude ponašala kao i inače. zaboravio sam.ali ne bih se iznenadio. ali nekoliko minuta kasnije Caroline je izašla na terasu. Rekla je apsolutno uobičajenim. prilično zgodan. Caroline Crale bila je vrlo opasna ţena. "Phile. Trebao sam onda shvatiti kako nije spremna pustiti ovu stvar. Ali mislio sam kako se tu pokazala ţenom kakva jest. A bila je sposobna paţljivo i bešćutno planirati. Caroline je razgovarala sa mnom. veliki tamnosmeđi šešir. Da.zar si zaboravio?" Zurio je i zamucao kad je rekao: "Oh. svakodnevnim glasom: "Skini taj zamrljani kaput. Ne znam je li tada odlučila ubiti ga .Uhvatio me za ruku. Angela i ja na pecanje? Bila je uistinu čudesna. . n-n-naravno da idemo. Imala je nevjerojatnu snagu volje i totalnu kontrolu nad sobom. To sam joj morao priznati. Hoće li lijepo vrijeme potrajati? Hoće li se naoblačiti. Ali poput neke budale pomislio sam kako je odlučila prihvatiti neizbjeţno . Mogu se brinuti za svoje stvari. Idemo do Mereditha na čaj . Amyase. Sve će dobro završiti." Rekla je: "Onda se pokušaj malo urediti kako ne bi izgledao poput odrpanca.apsolutno neopravdani optimist. čudan." Iako je njezin glas bio prilično prirodan nije ga gledala. stari prijatelju. Amyas se polagano okrenuo i otišao u kuću. Nosila je šešir. misliš dobro . Vidjet ćeš ako neće. Krenula je prema gredici s dalijama i počela brati cvjetove koji su počeli venuli.

Rekao je: "Nema veze. Puno je stariji od nje. Mislim kako smo najprije prošetali vrtom. Naravno." "Ne moţe napustiti suprugu i dijete kako bi otišao s tom djevojkom. Rekao je: "Slušaj. Ona ne zna što čini. Bila je takva ţena. Merry je. a onda zurio u Elsu. Nakon čaja Meredith je porazgovarao sa mnom.u svakom slučaju dovoljno dobro za dragog starog Mereditha — on nije ništa primijetio. Angela je uistinu spasila situaciju. Pretpostavljam kako su mu ili Caroline ili Amyas nešto rekli. Sve je u magli. Naposljetku smo krenuli. Caroline je voljela Mereditha više-manje vodati na uzici. platonskog prijatelja koji nikad. sjećam se. Kad smo se vratili do kuće čaj je bio spreman ispod velikog cedra. Elsa je hodala sama . Sjećam se kako je stari Merry izašao pred nas. Amyas ne moţe to učiniti. Došla je svađajući se s gospođicom Williams kako neće zbog nikoga mijenjati suknju. to je također premalo. Caroline ju je zanemarivala.i smiješila se. nikad neće otići predaleko. Pojela je nevjerojatnu količinujabuka i pokušala mene nagovoriti na isto.ali istovremeno i trijumfalno. Bilo je to u redu .ali morao sam priznati kako je tog poslijepodneva izgledala apsolutno prelijepo. odanog. Sjećam se dugog razgovora s Angelom o uvjeţbavanju terijera za lov na štakore. Uopće se jasno ne sjećam se događaja tog poslijepodneva. Phile. Sumnjičavo je promatrao Caroline.prenasilan tip . Ja sam išao s Amyasom. učinit će to. Ţene tako izgledaju kad dobiju ono što su ţeljele. Stari je dečko izgledao prilično zabrinuto. Elsa je izgledala prkosno ." ." Rekao sam: "Ne budi blesav. Ona nema više od osamnaest." Rekao sam mu kako je gospođica Greer sofisticirana dvadesetogodišnj akinj a. izgledao vrlo nervozno.Ostali su izašli van. Nisam joj se divio . Caroline je razgovarala s Angelom.

znam. Uvijek viteški raspoloţen. Vratio sam se u . bila je vrlo lukava ţena. Mislio sam kako je Merry najvjerojatnije zabrinut jer će Caroline biti napuštena supruga. ja sam ga oduvijek smatrao jako dosadnim. sreo gospođicu Williams koja je jurila uokolo traţeći Angelu. U blagovaonici nije bilo nikoga. poţeljela je daje mrtav. I nisam vidio da gaje Caroline uzela. C. ali se ne sjećam. Amyas i Angela imali su prvoklasnu svađu. Gospođica Williams otišla je za svojom učenicom. Nakon toga počeo sam traţiti ostale. B. Pretpostavljam kako sam bio s ostalima kad je na široko i dugačko objašnjavao učinkovitost koniina. Ona zna što čini. Otišao sam prošetati. Paklenski ljuti. to joj se sviđa!" To je bilo sve što smo imali prilike reći. kako će platiti. D. Amyas i Elsa zajedno su otišli u vrt. Bili su dobri bubrezi. Caroline je odmah nakon toga otišla u krevet. Izašao sam van. nismo si mogli pomoći. Bilo je jasno kako nisam poţeljan. Kad je završila svi smo se nasmijali. ali sjećam se vrlo malo od posjeta Meredithovoj smrdljivoj sobi. Smatrao sam to jako dosadnim. Time su se izbjegle ostale teškoće. a mi ostali jedva smo ju dočekali. Angela je odjurila u krevet uz posljednji otrovni komentar. Prisjećate se smiješnih stvari. Više se ne sjećam gotovo ničega u vezi tog dana. Priznajem kako me s te strane cijela stvar zabavljala. ţeljela je da mu iz nosa strši kobasica. kao u bajci. Rekla je A. Prilično se dobro sjećam okusa bubrega i šunke koje sam jeo. Rekao sam: "Ne brini. nisam nikoga vidio. Bila je prekrasna noć. Idućeg sam jutra ustao kasno. nadala se kako će umrijeti od lepre jer drugo nije ni zasluţio. i nikad ne otpadne. sve je zvučalo jako smiješno. Neobično. koja se po svom običaju skrivala dok je trebala zakrpati poderanu haljinu. Kao što sam rekao. Klasici su mi oduvijek bili dosadni. Kad razvod prođe mogla je očekivati kako će se udati za svog vjernog prijatelja. Osobno. Uţivao je ljudima pokazivati svoj hobi. popušio sam cigaretu. Sumnjao sam kako se u njegovom slučaju radi o slijepom oboţavanju.Siroti stari Meredith. Sjećam se kako je Meredith čitao odlomak iz Platona u kojem se opisuje Sokratova smrt. stari moj.

Puše hladan vjetar. Ne." Onda više nismo ništa rekli sve dok Elsa nije ponovno izašla iz kuće. Caroline. Stajali smo i razgovarali na terasi nekih pet minuta.kuću i shvatio kako se Amyas i Caroline svađaju u knjiţnici. Činilo se kao daje nestala ." A ona je rekla: "Ozbiljna sam. Smiješila se. Caroline je stajala u predvorju. Sjedila je na jednoj od klupa. kad sam čuo tresak vrata knjiţnice i Amyas Crale je izašao van. Uzela me za ruku i rekla: "Nije li jutro prekrasno?" Za nju je jutro definitivno bilo prekrasno! Prilično okrutna djevojka. Čuo sam kako je rekla: "Ti i tvoje ţene! Ţeljela bih te ubiti. Razgovarali su vrlo glasno. Lutao sam terasom i naletio na Elsu." . Amyase.povukla se u sebe. Uhvatio sam samo nekoliko riječi: "Preokrutnoje." Pa. a prozor je bio otvoren. Ja sam otišao u kuću. Mislim kako me nije uopće primijetila.. mislim samo iskrena i s nedostatkom mašte. Ne meni ..sebi. Nalazila se točno pod prozorom knjiţnice. ali nije rekao puno. Rekao je: "Idemo. više nisam ţelio slušati. Jednog ću te dana ubiti. Takva je ponekad bila. Ţelim nastaviti sliku. Zajedno su krenuli prema Batterv vrtu. Pitao sam se hoće li mi Amyas što reći. vrijeme je za poziranje. Ţeljela je jedinu stvar koju je mogla vidjeti. Opet sam izašao van. Snaţno je uhvatio Elsu za rame." Otišla je u kuću. Samo je promrmljala nešto. Trebao sam shvatiti kako nije propustila puno od onoga što se unutra događalo. Samo: "Te ţene!" Rekao sam: "Razvedri se." Amyas je rekao: "Ne budi luda. Bio je vrlo crven u licu. Kad me ugledala ustala je hladno poput leda i krenula prema meni. Idem samo po vestu." Rekla je: "U redu. stari prijatelju.

Ja sam mu krenuo u susret. a Elsa je sjedila na svom mjestu. Podigao sam slušalicu. A onda je rekla: "Stravično sam ukočena od poziranja. Za slučaj da ne znate kako područje izgleda. oduvijek bio nekonkretan tip. ali bio sam toliko često na Alderburvju da sam više-manje bio poput člana obitelji. Meredith je upravo veslao s druge strane. Ja mislim (nemam autoriteta to reći. kaţem ti. Vezao je čamac i popeo se stubama. i samo sam mu rekao neka smjesta dođe. Čekao sam ga. A ovo ide odlično. Rekao je kako je prilično siguran. Meredith je pred kraj poprilično mucao. Zvučali su jako veselo i bezbriţno. najkraći put s jednog imanja na drugo ide prelaskom malog potoka."' Čuo sam Elsu kako je rekla: "Nasilnice" i nasmijala se dok sam se ja udaljavao. Ne trebam opet razmišljati o stvarima za koje znam kako sam ih trebao poduzeti. Otišao sam putem do spremišta čamaca. Ti si čvrsta djevojka. Čuo sam nekoga na stubama. zar se ne bih mogla odmoriti?" Čuo sam Amyasa kako je viknuo: "Ni za ţivu glavu. Dragi. Objasnio je kako je bio u laboratoriju i kako je bočica s koniinom napola prazna. Amyas je rekao kako je dan izuzetno vruć (i bio je. na zidinama gdje je puhao hladan vjetar s mora. Bio je vrlo blijed i zabrinut. Onda je prošla pored mene. vrlo topao dan za rujan). Moţda a zato nisam shvatio ozbiljno kao što sam trebao. još me uvijek nije primijetila . I upravo u tom trenutku zazvonio je telefon. znate) kako je otišla po otrov. Philipe. Što da učinim? Ta je stvar opasna. Bio je vrlo uznemiren.poput osobe koncentrirane na neku unutarnju viziju. Bio je to moj brat Meredith. Bočica je jučer poslijepodne bila puna.To je rekla." Rekao sam: "Jesi li apsolutno siguranu to?" Meredith je. znate. Stvar je bila toliko zapanjujuća i ja sam bio glup što sam se zapanjio. i tada je odlučila u djelo provesti ono stoje učinila. U nekim kućama ljudi bi čekali da se sluge jave. Mogao sam čuti Elsu i Amyasa kako razgovaraju dok je slikao. Prošao sam pored zida vrta Batterv. Izdrţi. Rekao mi je: "Ti si pametniji od mene. Rekao sam: "I nemaš nikakvu ideju tko ga je uzeo?" .

Išli smo oko Batterv vrta i čuo sam Carolinein glas. samo se nije ţelio suočiti s činjenicama. Raspravljali smo o Angelinom odlasku u školu. Dok smo razgovarali išli smo prema kući. pred svima." A Amyas je dobacio nekakav nestrpljivi komentar. "Slučajni provalnik?" pitao sam skeptično. Ili objavi nestanak. Vrata vrta otvorila se upravo kad smo prolazili pored njih. Koje je tvoje objašnjenje?" Nije ga imao.Rekao je kako nema i pitao me što ja mislim. Vrata je uvijek drţao zaključanima. otrov je nestao. rekao je." Amyas je rekao: "Nemoj se pjeniti zbog djevojčice. Kraj priče. Meredith je lagano zadrhtao. naravno. upotrijebi istu taktiku za Elsu. ali u stvari razgovarali su o Angeli. Ponovio je: "Što ćemo učiniti?" Ja sam. ili nasamo porazgovara] s Caroline i reci joj. Amyas je zareţao: . a onda počeo laprdati kako je prozor bio otvoren. kako postoje neke prilično gadne mogućnosti. Rekao je kako je to apsurdno." Rekao je: "Takva djevojka! Nije ga mogla uzeti. Netko je tako mogao ući unutra. Bit će joj dobro. Amyas je izgledao pomalo zapanjeno kad nas je ugledao. da je Caroline najvjerojatnije uzela otrov kako bi otrovala Elsu -ili kako gaje Elsa uzela kako bi uklonila Caroline s puta i utrla si put prema pravoj ljubavi. zar ne? Uvijek. Nakon moje posljednje rečenice nitko nije nekoliko sekundi ništa rekao. Ako si uvjeren kako ona nema ništa s tim. Rekla: 'To će biti jako teško za nju. "Čini mi se. Caroline je baš izlazila. rekao: "Moramo dobro razmisliti. Meredithe. Je li moţda netko od slugu? Rekao sam kako je moguće. Caroline je protestirala. kakva sam vraţja budala bio. ali mi se nije činilo vjerojatno. Nisam baš sigurna kako je to prava stvar za nju. U stvari mislio je isto što i ja. melodramatično i ne moţe biti istina. ako je siguran kako nije pogriješio. U ruci je nosila grimiznu vestu. Meredithe. Pomislio sam kako se svađaju u troje." Rekao sam kako ju ne bih automatski isključio." Upravo u tom trenutku Elsa je dojurila putom od kuće." Pitao je što točno ţelim reći? A ja sam rekao. Rekao sam: "Pa. Rekla je: "Bog.

Nosila je bocu i rekla kako ju nosi Amyasu. Činilo se nemoguće ostati na samo s Meredithom. Zareţao je. Lijepo smo se isplivali . neće ga se usuditi upotrijebiti. Angela je bila prilično mirna i to mi je odgovaralo." Amyas je progunđao: "Hvala. Ne. Elsa je bila previše osjetljiva i čvrsta mlada ţena za . Samo sam mu rekao: "Poslije ručka. Ne ţelim gubiti vrijeme." Caroline je onda zatvorila vrata Battery vrta i s nama se vratila do kuće."Dođi. Dok smo pili Caroline je prošla pored nas. Mi snio sjeli na terasu. Oko pet minuta kasnije Angela se pojavila s nekoliko boca piva i čašama. a Angela je sada ţeljela da s njom pođem na kupanje. ali i ako odbije.a Meredith i ja smo ju gledali. Nije mogla podnijeti da su ono dvoje dolje sami. a onda smo leţali na kamenju i sunčali se. Odlučio sam kako ću nakon ručka odvesti Caroline u stranu i otvoreno ju optuţiti da je ukrala otrov. Još uvijek nismo ništa odlučili. Bilo je vruće i bilo nam je drago što je to učinila. Bio sam prilično siguran kako je ona kriva nakon što sam dobro razmislio. Namjesti se.on je bio preslab.kakva sam budala bio . Nema smisla to prepustiti Meredithu ." Kimnuoje glavom. ali ona je bila prilično odlučna kako će ju odnijeti sama. Nakon toga morat će ga vratiti. Zašto ovdje ne moţemo drţati led?" A Caroline Crale je rekla: "Poslat ću ti hladno pivo. Meredith je rekao kako će ju on odnijeti." Vratio se do platna.preko potoka i natrag. Onda sam otišao na kupanje s Angelom. otvoreno ću joj reći. Pomislio sam . "Pivo je vruće. Čovjeku se definitivno moţe oprostiti uz svu ovu zbrku i svađe.kako se radi samo o njezinoj ljubomori. Primijetio sam kako je lagano zateturao i zapitao se je li pio. a ona je ušla u kuću. Otišla je tim krivudavim puteljkom . To ju je već jednom odvelo dolje uz slabašan izgovor rasprave o Angelinom odlasku.

Bilo je prilično kasno kad sam pogledao na sat. to bi moglo biti razumljivo.tako da ne moţete povjerovati u to. Po mom mišljenju mirna i prilično tuţna. Upravo su sjedali .. nošena impulsima i definitivno neurotična. Meredith je ubrzo nakon toga krenuo.. Ne sve dok se ne dogodi. prolio otrov i nije se usudio priznati. da ga je zgrabila i ustrijelila . koji je ostao slikati u Battervju. Ustala je i najnormalnijim glasom rekla kako će mu odnijeti kavu. Lice mu je bilo sivo. Da je negdje u blizini bio revolver. Ali ona je vrisnula.svi osim Amyasa. Ipak. hladnokrvno otrovati čovjeka.i pomislio sam vrlo mudro stoje danas odlučio tako učiniti.Amyas —" Skočio sam. . I tako mirna i sabrana.. otrov zvuči jako melodramatično .umire?" Meredith je rekao: "Bojim se daje mrtav.. Na terasi smo popili kavu. kad je dojurio puteljkom." Na trenutak smo zaboravili Elsu. Dvije su ţene zajedno otišle. Znate. Ne sjećam se je li to bio Carolinein prijedlog ili ne. Kakav je vrag ta ţena bila! Jer to je vraţje djelo. Ručak je bio poprilično čudan. A ipak. Procijedio je: "Moramo pozvati liječnika . osvetoljubivo trovanje s predumišljajem.neuravnoteţena. znate. Nije izgledala nimalo uzbuđeno. Prilično normalna stvar za njega. A ipak je znala sigurno je znala . "Bolestan je . Gospođica Williams otišla je s njom. Ja sam se spremao krenuti za njim. Volio bih da se mogu bolje sjetiti kako je Caroline izgledala i djelovala.kako će ga sada naći mrtvog. Caroline je bila puno opasnija . Ali ovo hladnokrvno. mislim da jest. Ili je moţda neki od slugu prtljao po stvarima. i Angela i ja smo praktički dotrčali na ručak.pa..petljanje s otrovima.brzo . Imala je čvrstu glavu i pobrinula bi se za sebe. djelić mog uma imao je osjećaj kako je Meredith mogao pogriješti.

Rekao sam: "Moţeš tu priču ispričati . A Caroline je. Nikad nisam vidio toliku tugu i takvu mahnitu mrţnju.. Počela se.samo je stajala. Ali uspjelo joj je. pretpostavljam. Nisam znao da se netko moţe tako brzo kretati . Ne znaš što će učiniti." Krenuo sam za njom.on je to sam učinio. skinula masku.. bila je dobra. Prišao sam i obratio joj se. ubila si mog najboljeg prijatelja." I jest . Skinula bi koţu s Carolineina lica. kako ne moţemo razmišljati zbog tolike buke i vikanja.i nisu joj povjerovali.on . Elsa je za minutu došla sebi . Kraj izjave Philipa Blakea. Ja ću nazvati." Pogledao sam ju u oči. Idi za njom." A onda je odjurila. Stajala je savršeno mirno . bojati. Sva profinjenost odgoja i školovanja je nestala. Odale su ju oči. ta ţena. što se mene tiče.oh ne . bacila ju preko zidina da je mogla. Vrlo je lako mogla ubiti Caroline. Viknula je: "Mrtav? Mrtav?. Zadrţao sam ju. Sve je krivo shvatila -naravno.rekla joj je kako mora biti tiho.policiji..mogli ste reći omamljeno. Elsa je šutjela . Mislim kako nas druge dvije ţene nisu čule.poput munje. Rekao sam: "Prokleta ubojice. Moram priznati. Lišena svoje ljubavi postala je obična ţena. Mogli ste vidjeti kako su njezin otac. Bile su oprezne . A također i poput osvetoljubive Furije. Rekla je: "Ne . Govorio sam prilično tiho.i dobro je što sam to učinio.potpuno svjesne i jako oprezne.Bilo je to poput vriska ranjene zvijeri.poput jelena . Bila je autoritativna. a onda je gospođica VVilliams preuzela stvari u svoje ruke. Iz nekog je razloga pomislila kako ga je Caroline ubola noţem. Ali nije bila omamljena. teško disala i drhtala." Ustuknula je. i djed i baka bili radnici u predionici.. . Meredith je prodahtao: "Idi za njom.

čak i očaj zbog ekscesa na koje ga je njegov temperament natjerao. I na temelju toga sigurniji sam nego prije kako je vrlo nevjerojatno da je Caroline Crale otrovala supruga. ipak je istina kako kod većine muškaraca postoji neko neuobičajeno i nekonzistentno razdoblje koje često iznenađuje ljude koji su ih intimno poznavali. Dareţljivi i veseli . Za početak. a kojih je njegova supruga bila svjesna. Iako je po onome što sam znao o njemu to rješenje tada zvučalo prilično fantastično. Moţda je taj dio sebe pokazivao samo pred njom. moţda. sjeo sam i napisao sve čega se sjećam u vezi tragičnog događaja koji se dogodio prije šesnaest godina. i jako bitno. mislim. Kao prvo volio bih istaknuti kako sam paţljivo razmislio o svemu što ste mi rekli tijekom našeg nedavnog sastanka. To mi se oduvijek činilo nevjerojatno. Iako se to ne slaţe s ničim što je govorio. onda njezino često izgovoreno vjerovanje sigurno ima određenu teţinu. čini mi se kako sada mogu promijeniti mišljenje.ako ona to nije učinila. potajno oboţava neko delikatno umjetničko djelo. nije nemoguća pretpostavka. ţaljenje. Zbog toga ću se sloţiti s teorijom kako je Amyas Crale posjedovao savjest. Ako je ona mislila da je samoubojstvo moguće. Poznavala je Amyasa bolje od ikoga. da se Amyas Crale ubio. poput neke ovce. To jest. koje je drugo objašnjenje? Nakon sastanka s vama vrlo sam pomno razmislio o alternativnom rješenju koje je obrana tada predstavila i upotrijebila na suđenju. Vulgaran bogataš. ali nedostatak nekog drugog objašnjenja i njezinog ponašanja prema meni dovele su me da prihvatim mišljenje. drugih ljudi i zajedno s njima kaţem . Ovo. Čvrsti i okrutni ljudi često su optuţeni zbog iznenađujuće skrivene njeţnosti. Poštovan i ozbiljan čovjek često ima skrivenu grublju stranu ţivota. Kao što sam vam obećao. Ako sada pretpostavimo kako je ta šarmantna i njeţna dama nepravedno osuđena. onda je samoubojstvo sigurno bilo moguće unatoč skepsi njegovih prijatelja. navodim činjenicu kako je Caroline vjerovala u to.Priča Mereditha Blakea Dragi gospodine Poirot.

kao što sam vam rekao. jako atraktivna. Ipak. Ti si jedina osoba za njega. ponavljam. Rekao sam: "Zanima ga da ju naslika. bio sam iznenađen kad je jednog dana pitala mislim li kako Amyas uistinu mari za tu djevojku koju je doveo. ali sada vjerujem kako je sigurno tako bilo. Nije izgledala osobito sretno. Merry." Caroline je rekla: "Tako sam nekoć običavala misliti. Ali do sada si već sigurno naučila.pokazivali su zlo i okrutno lice. Uzevši sve u obzir to nije jako vjerojatno. I oboje znamo koliko je Amyas povodljiv. draga moja. Mislim kako je primjereno ovdje uključiti razgovor s Caroline nekoliko tjedana prije tragedije." "Ja mislim puno. u svjetlu ovog novog uvjerenja.toliko stravično . To je. zaljubljen je u nju. Znači moţe biti kako je u slučaju Amyasa Cralea postojalo morbidno samookrivljavanje. ta je skrivena savjest jače dolazila do izraţaja. to uistinu ne odraţava njegove osjećaje prema tebi." "Pa ." Odmahnula je glavom i rekla: "Ne." "Vjeruj mi. bila svjesna moje velike odanosti i prijateljstva. "Još je uvijek tako. Ja sam zbog toga bio osoba kojoj se lako mogla povjeriti." Rekla je: "Ali ovaj se put." Rekao sam: "Priznajem. bojim. kako Amyas uistinu mari samo za jednu osobu — a to si ti. Bio je zaljubljen — ali to nije dugo trajalo. I opet ponavljam. značajno! A sada o činjenicama. i što se više hvastao svojim egoizmom i pravom da čini ono što ţeli. Ta je djevojka toliko .moţda malo. Caro". i iako se ruţno ponaša. ili bolje rečeno mojem sjećanju činjenica. Caroline se čvrsto drţala tog stajališta. Caroline je. Znaš kakav je Amyas. Bilo je to tijekom prvog posjeta Else Greer Alderburvju. rekao sam.

Zato sam bio toliko šokiran kad sam saznao koliko je daleko stvar otišla. Bio sam pomalo nervozan zbog toga. Čini mi se kako toj djevojčici Elsi ne mogu drţati ni svijeću. Ubrzo nakon toga Elsa se vratila u London. Pretpostavio sam kako je sve u redu. Rekao sam vam za svoj razgovor s Craleom i Elsom. . ţene su za Amyasa plijen.i toliko intenzivna. imam trideset i četiri." Rekao sam: "Ali sama činjenica stoje toliko mlada i. i najvjerojatnije uopće nije shvaćala kako se Amyas zaljubljuje u nju. A onda sam čuo kako se Elsa vratila na Alderburv kako bi Amyas mogao završiti sliku. Amyasa također nije bilo nekoliko tj edana. nije bila raspoloţena za razgovor." I nastavila je: "Znaš.ni zabrinuta ni nervozna na bilo koji način. Nadao sam se kako više neće brinuti o tome. Merry. toliko iskrena. i to mi je jasno.bit će drugačije. kad sam ju vidio. ti znaš . Toliko je mlada ." Rekla je: "Da. U cjelini. kao što kaţeš." Rekao sam joj kako to dijete najvjerojatnije nije imalo pojma što čini. toga se i bojim . Ali Caroline. Merry. će ju zaštiti. Imam osjećaj kako je ovoga puta ozbiljno. Caroline mije samo rekla: "Dragi Merry!" i počela govoriti o vrtu. U braku smo deset godina. Uspjeli smo izmijeniti nekoliko riječi koje sam vam već spomenuo.iskrena. Također bih ţeljela sjekirom nacijepati tu djevojku. Uistinu sam zaboravio sve o tome. Nisam imao prilike razgovarati s Caroline.kako ti je Amyas uistinu odan?" Na to je rekla: "Znali li čovjek uistinu kad se radi o muškarcima?" A onda se s gorčinom nasmijala i rekla: "Ja sam vrlo primitivna ţena. Izgledala je uobičajeno . Caroline. ali u slučaju ovakve djevojke bit će drugačije. Oboţavala je i divila se Amyasu poput junaka." Rekao sam: "Ali ti znaš.

Doslovno je odlučio umrijeti s kistom u ruci. Caroline dirala kako bi vidjela je liju netko dirao. To je bio izlaz.. širom otvorene crne oči i potisnute emocije. odlučna si oduzeti ţivot kad ju je Amyas napustio. . On nije mogao zamisliti ţivot bez Else. Odlučio je kako postoji samo jedan izlaz . I način na koji je to učinio bio je karakterističan za njega. na primjer. Uzela je koniin. Izlaz koji sam joj ja predloţio svojim bezveznim izlaganjem o otrovu. Pretpostavljam kako su. Zašto su. Ali bez obzira na stravu i ţaljenje još uvijek nije bio sposoban odustati od Else. mislim. I odlomak koji sam pročitao iz Fedona dao joj je gracioznu sliku smrti. svjedoci obrane smatrali su kako je čovjekova ruka mogla biti zgrčena nakon stoje uzeo otrov i tako je mogao zgrabiti pivsku bocu na neprirodan način.. Bio je prestravljen svojim djelima koje su ju naveli na to. na praznoj bočici koniina pronađeni samo Carolineini otisci prstiju. uzela koniin. I posljednja stvar koju će njegove oči vidjeti bit će lice djevojke koju je tako očajnički volio. za nju je sve završilo. nakon što je Amyas dirao bočicu.I sada mogu vidjeti njezino lice. nakon njegove smrti.. Slikanje mu je bilo najdraţa stvar u ţivotu. To je bio doslovan opis istine. uvjeren sam. To je otkriće strahovito djelovalo na njega. " Ne mogu vam opisati beskrajno očajanje koje se čulo u tim riječima. Shvatio je kako Caroline nije mogla ţivjeti bez njega. Bilo kome tko se zaljubio u nju bilo bi nemoguće ostaviti ju. Priznajem kako ova teorija ostavlja stanovite neobične činjenice neobjašn jenima.ili je moţda kasnije otkrio kako ga ima. To mogu shvatiti..da sam upotrijebi koniin. Zato je. svi otisci zamrljani ili obrisani gomilom meke tkanine koja se nalazila na bočici i kako ju je. Još uvijek mogu čuti njezin glas kad je rekla: "Sve je gotovo. Moţda ju je vidio kako ga uzima . S Amyasovim bijegom. To je definitivno moguće i vjerojatno? A što se tiče dokaza na boci piva. Ja sada vjerujem u ovo. Moţda je također pomislio kako će njegova smrt biti najbolja stvar za nju.

Mogu reći kako sam pomislio da zvukove potječu od mačke koja se pokušava uvući unutra. Sve ovo. na ţalost. Dopustite mi da sada ispravim popust. Donošenje mog jutarnjeg čaja nije me probudilo. Nemirno sam spavao . bojim se. Kad sam zapanjen moji mentalni procesi su. Njezina odlučnost da se ubije natjerala je njezinog supruga na samoubojstvo. Pošto me to privuklo bio sam zapanjen kad sam vidio kako nedostaje značajna količina. nepaţljivo je ostavljen tako dan prije. Već sam vam detaljno ispričao što se dogodilo dan prije Amyasove smrti. Bio sam prilično uznemiren i zapanjen.to je bio opis događaja onako kako ih se ja sjećam. Sada smo došli do samog dana.Ostaje još jedna stvar koju treba objasniti. Samo spominjem zvukove kako bih objasnio zašto sam otišao u laboratorij. izišao van i za sobom zaključao vrata. Ali mislim kako mi je sada jasan uzrok toga. Ona je uzela otrov iz inog laboratorija. Sigurno nije nerazumno pomisliti kako je u morbidnom napadu odgovornosti sebe smatrala krivom za njegovu smrt. A ako je tako. pogledao po policama i primijetio kako je bočica s koniinom malo pomaknuta u odnosu na ostale. Carolineino ponašanje na suđenju. . naposljetku sam se probudio s glavoboljom i umoran. onda će malu Carlu sigurno biti lako uvjeriti u tu činjenicu? I moţe se udati za svog mladića i biti uvjerena kako je jedina stvar za koju je njezina majka bila kriva impuls (ništa više) da si oduzme ţivot.da se uvjerila kako ona i jest kriva za ubojstvo iako ne za vrstu ubojstva za koje je optuţena? Mislim kako je sve ovo vjerojatno.zabrinut katastrofalnim razvojem događaja za moje prijatelje. Sišao sam dolje čim sam se odjenuo. Ubrzo nakon toga pomislio sam kako sam čuo kretanje u sobi ispod mene. Bio je otvoren taman dovoljno da mačka moţe ući. Nakon dugo razdoblja nesanice tijekom kojeg sam uzaludno pokušavao smisliti nešto čime bih pomogao u sprečavanju katastrofe. Otkrio sam kako je prozor malo odškrinut. zaspao sam kao klada negdje oko šest sati. nije ono što ste traţili od mene.sada je bila gotovo prazna. Zatvorio sam i zaključao prozor. negdje oko devet i trideset. Bočica je dan prije bila gotovo puna . a to je bila soba koju sam koristio kao laboratorij.

Prilično mi se odsutno nasmiješila. Nismo imali nikakvog prava pretpostaviti kako se planira nešto .prilično usporeni. Ali ja to ne vidim tako.a ja sam poţurio prema obali i krenuo na stranu Alderburvja. Moj me brat već čekao tamo. onda svjestan. bijesno je vikao kako je sve sređeno. i ja ću se pobrinuti za pakiranje. Mislim kako je gospođica Williams shvatila da nešto nije u redu. Shvatio je ozbiljnost mog otkrića i rekao mi neka smjesta dođem i posavjetujem se s njim. Predmet diskusije bila je Angela. Zajedno smo krenuli prema kući putom kojim smo vi i ja neki dan išli. Elsa je u tom trenutku došla stazom. Ipak. Pošto ste vidjeli kako sve izgleda jasno vam je kako smo prolaskom pored zida Battervja morali čuti razgovor. nisam obraćao puno paţnje na izgovorene riječi. Pogledala me prilično znatiţeljno. svi su zanijekali ulazak u laboratorij. sreo gospođicu Williams. Philip je bio brţi od mene. nastavili smo prema kući. koja je došla s drage strane traţeći neposlušnu učenicu. Ispitao sam sluge. Vrata Battervja otvorila su se upravo kad smo stigli do njih. i naposljetku definitivno zabrinut. a onda odlučio nazvati brata i zatraţiti savjet. Osim činjenice što su se Amyas i Caroline svađali. Definitivno nisam čuo nikakvu Carolineinu prijetnju. Philip se poslije ţestoko krivio zbog činjenica kako nismo odmah nešto poduzeli. Uvjerio sam ju kako nisam vidio Angelu i kako nije bila u kući. Caroline je izašla. i pretpostavljam kako je Caroline molila Amyasa da odgode odlazak u školu. nisam joj imao namjeru ispričati što se dogodilo.ali ne previše. Izgledala je uznemireno . Predloţio sam joj neka pogleda u vrt iza kuhinje . Krenuo sam. i dok je Amyas očito ţelio nastaviti slikati bez da mu mi smetamo. Amyas je ipak bio ustrajan. i rekla kako su razgovarali o Angeli. Prvo sam bio uznemiren. Još sam malo razmislio o stvarima.tamo se nalazilo Angelino omiljeno stablo jabuke .

pušio i razmišljao. Angela i Caroline donijele su nam piva.nije joj dopuštao da se odmori. Tik iznad Battervja. A njezin zvonki glas recitirao je planove za budućnost. .i dodala kako joj nije jasno zašto mora krpati staru. Ukočena u pozi. u ţutoj košulji i tamnoplavim trapericama. Što sam se više pokušavao sjetiti stanja bočice tijekom jučerašnjeg poslijepodneva sve sam nesigurniji i sumnjičaviji bio. Sjedio sam. nalazi se čistina među drvećem gdje se nalazila stara klupa. a ona je rekla kako se kupala . čovjek siguran kako je nešto stavio na određeno mjesto. odvratnu suknju kad će za školu dobiti sve novo. ali i dalje sam uvjeren kako smo o svemu trebali detaljno porazgovarati. (Što više. To je jako ţivciralo Philipa koji je počinjao gubiti strpljenje sa mnom. i ja sam se poslušno sloţio da ga odgodimo za poslije ručka.) Bilo je jasno kako smo morali nešto poduzeti. Tada nismo uspjeli nastaviti razgovor. Pitao sam Angelu zašto se skrivala. Koliko je često. Uvijek ću ju zamišljati kakva je bila toga dana.poput ubojstva. kao što sam vam pokazao. samo kako bi kasnije otkrio kako gaje stavio na u potpunosti drugo mjesto. i rekao joj kako je gospođica Williams u ratnom pohodu. i crvenoj vesti prebačenoj preko ramena zbog hladnoće. Lice joj je bilo toliko ispunjeno ţivotom i zdravljem i veseljem. Zvuči kao da sam prisluškivao. (Moram napomenuti kako sam kad god sam poţelio mogao navratiti na ručak na Alderburv. Bila je ukočena i sve ju je boljelo. ali nije tako. Bilo je neophodno odlučiti što je ispravno učiniti — i jednom ili dva puta zapitao sam se nisam li nakon svega pogriješio. i pošto sam uistinu na samo ţelio razmisliti o svemu krenuo sam stazom prema Battervju. na primjer. Elsa me savršeno dobro mogla vidjeti. ja sam uvjeren kako nije bilo planirano. Mahnula mi je rukom i viknula kako je Amyas jutros bio pravi mrgud. i ona i Amyas znali su da sam tamo.) Kasnije. Pamćenje moţe zavarati čovjeka. i gledao Elsu kako pozira Amyasu. Je li bočica uistinu bila puna dan prije kao što sam mislio? Nisam jedan od onih ljudi (poput mog brata Philipa) koji mogu definitivno biti sigurni u sve. Oboje. Pošto više nije bilo šanse za privatan razgovor s Philipom.

mudrija emocija. Nakon izlaska iz sjene krošnji ovdje je bilo zasljepljujuće blistavo. Elsa bi moţda svakih desetak minuta rekla nešto. Nije shvaćala patnju. A ipak joj nisam mogao zamjerati. Jednom je rekla: "Mislim kako si u pravu za Španjolsku. ali ţivotinje su izvanredne. Amyas se i muhi i izvalio u stolcu. ruke su mu bile ispruţene. osim sebe i Amyasa . Ona nije sumnjala.a ne suprotno. To je prvo mjesto na koje ćemo otići.. Muškarci nisu ništa posebno. a na vratima Battervja pridruţila mi se Elsa. tako samouvjerena. Često sam ga vidio takvog. Samo što bih ja ţeljela da bik ubije čovjeka . Shvaćam kako su se Rimljanke osjećale kad su gledale svoje muškarce kako umiru. Sigurno je prekrasno.zajedno. Jedva sam mogao vidjeti nešto. ustao sam i krenuo stazom. "kako će brzo preboljeti sve to". Ali bila je vrlo ţiva . sretne. Na samrti je riječ. To je bio posljednji put kad sam ju vidio ţivahnu i samouvjerenu . i nije u potpunosti znala što čini. Bila je tako mlada.ţivlja od bilo koje osobe koju sam ikada upoznao.Amyas je zareţao da nije ukočena poput njega. s nimalo ljudskog tuţnog iskustva i sumnjičavosti. zar ne? Zvono je oglasilo ručak. koči mu mišiće dok je sjedio? Toliko je mrzio i prezirao bolest. Već mije rekla kako je moje stajalište staromodno. njihov veseli razgovor o zajedničkoj budućnosti dok su uzrokovali toliko patnje. On je cijeli bio ukočen . Nije vidjela ništa. znate.mlada i primitivna. Sigurno je naivnom dječjom samouvjerenošću pretpostavila kako će Caroline "biti dobro". Šokirao me.. I moraš me odvesti na borbu s bikovima. Usuđujem se reći kako je . Zurio je u sliku. a Amyas bi progunđao odgovor. znate. Nijedan slikar ne voli čavrljati dok slika.mišićni reumatizam.na vrhu svijeta. naravno. Nisu puno razgovarali. Ali moţe li čovjek očekivati saţaljenje od ţivahne mladosti? To je starija. Otkud sam znao kako otrov već djeluje. nije se dvoumila -također nije ni saţaljevala. Elsa je u šali rekla: "Siroti starčiću!" A on joj je rekao kako će se udati za mrgodnog invalida. Ne vjerujem kako je Elsa počela razmišljati — samo je osjećala. Nikad ju ne bi priznao." Pretpostavljam kako je i sama bila pomalo poput ţivotinje . tako zaljubljena.

A mi nismo mogli povjerovati u to. Caroline je bila prilično smirena. Oh. Da je znalo. ništa više. Sreo sam gospođicu Williams dok se vraćala gore. Caroline je tijekom ručka bila prilično formalna -pomalo zaokupljena.. Naravno. Bio je čudan . Naravno. Progunđao je nešto. mislim! Imala je napad mahnite.dobio laganu sunčanicu . Mogla je još neko vrijeme biti sretna.simptomi su dosta slični . siroto dijete. Rekao sam: "Onda zbogom. Djeca ne mogu vjerovati kako im ţivot moţe učiniti nešto takvo. kako ga nikad više neće vidjeti ţivog." U sebi sam pomislio kako je to mudro.Elsa. Ni Elsa ni ja nismo vidjeli ništa neuobičajeno -samo umjetnički temperament. Siroto dijete . Nakon ručka ona i guvernanta krenule su dolje i našle ga. Uspjela se. Elsa ju je napala i optuţila. Mislio sam kako se radi o tome. bila je prilično smirena.kako bih ga opisao izgledao je zlobno. Nije izgledala kao da ţali . moţda je već shvatila kako će biti osumnjičena. Ostavili smo ga i smijući se i razgovarajući krenuli prema kući. Samo je rekla kako je to sigurno sam učinio. Da. naravno. Elsa je rekla: "On ne ţeli ručati. . to sigurno objašnjava njezino ponašanje. kontrolirati bolje od Else.tada.. nepojmljive boli koju dijete osjeća.ali on je posljednja osoba koja bi se poţalila na nju. Da. Rekla mi je da nazovem liječnika i vratila se do Caroline. Neka vrsta zlobnog pogleda.ako slika nije išla kako je ţelio često je izgledao zlo. pa. tada mi nije bilo jasno . Bogu hvala što nije. I ne pokazuje li to kako s time nije imala ništa? Nije mogla biti takva glumica." Pomaknuo je pogled sa slike i pogledao me.

slikali i traţili intervjue s članovima obitelji. Odmah nakon te zabave otišla sam pogledati što sam više njegovih slika mogla. a onda novinari. Prvi sam ga put srela na zabavi. to je najbolji opis koji mi pada na pamet..Philip je bio prilično uvjeren kako ona to jest učinila. sjećam se. i sklonila Angelu kad je policija stigla. zujali su uokolo poput muha. Guvernanta je bila od velike pomoći. pored prozora. Pitala sam tko je on. Stajao je. Molim te Boţe. Kraj priče Mereditha Blakea. I nakon svih ovih godina ostala je noćna mora. Ako kaţem kako su. do vremena njegove tragične smrti. Cijela se stvar pretvorila u noćnu moru. Cijela je stvar bila noćna mora. Policija je pretraţivala kuću i postavljala pitanja. ostali postali tako mali i beznačajni. Netko je rekao: "To je Crale. Kad netko na vas ostavi takav dojam kakav je na mene ostavio Amyas Crale. Tada . Priča Lady Dittisham Napisala sam cijelu priču o svom susretu s Amyasom Craleom. Rekla je Elsi neka legne i dala joj sredstvo za smirenje." Istog sam trena rekla kako bih ga ţeljela upoznati. kad sam ugledala Amyasa Cralea. ta ţena. kad uvjeriš malu Carlu što se uistinu dogodilo.. uzaludno je pokušavati opisati ga. ugledala sam ga kad sam ušla.koliko god to nevjerojatno zvučalo. Da. bila je oslonac prepun snage. slikar. svi ćemo to moći zaboraviti i nikad više se toga ne sjetiti. Tom smo prilikom razgovarali nekih desetak minuta. Amyas je sigurno počinio samoubojstvo .

je imao izloţbu u Bond Streetu, jednu u Manchesteru, jednu u Leedsu i dvije u javnim galerijama u Londonu. Sve sam ih posjetila. Onda sam ga ponovno srela. Rekla sam: "Vidjela sam sve vaše slike. Mislim da su izvanredne." Samo se nasmiješio. Rekao je: "Tko je rekao kako ste vi nekakav likovni kritičar? Ne vjerujem kako znate išta o slikarstvu." Rekla sam. "Moţda ne znam. Ali bez obzira na to, prekrasne su." Nacerio mi se i rekao: "Nemojte biti laskava mlada glupača." Rekla sam: "Nisam. Ţelim da me naslikate." Crale je rekao. "Ako imate imalo pameti znat ćete kako ne slikam portrete lijepih ţena." "To ne treba biti portret i ja nisam lijepa ţena." Pogledao me kao da me tek tada ugledao. Rekao je: "Ne, moţda niste." Rekla sam. "Hoćete li me onda naslikati?" Nakrivio je glavu i neko me vrijeme promatrao. Onda je rekao: "Vi ste neobično dijete, zar ne?" Rekla sam: "Znate, prilično sam bogata. Mogu vam jako dobro platiti." Rekao je: "Zašto ste toliko uporni da vas naslikam?" Odgovorila sam: "Jer ţelim!" ' Rekao je: "Je li to razlog?" A ja sam rekla: "Da, ja uvijek dobijem ono što ţelim." Onda je on rekao: "Oh, siroto moje dijete, koliko imaš godina?" Rekla sam: "Hoćete li me naslikati?" Uhvatio me za ramena, okrenuo prema svjetlu i pogledao. Onda se malo udaljio od

mene. Šutke sam stajala i čekala. Rekao je: "Ponekad ţelim naslikati let nevjerojatno šarenih ara kako slijeću na katedralu Sv. Pavla. Ako vas naslikam ispred pozadine tradicionalnog krajolika, vjerujem kako ću dobiti isti efekt." Upitala sam: "Znači naslikat ćete me?" Rekao je: "Vi ste jedna odnajljupkijih, najsirovijih, najekstravagantnijih egzotičnih ţena koje sam vidio. Naslikat ću vas!" Rekla sam: "Znači dogovoreno je." Nastavio je: "Ali upozoravam vas, Elsa Greer. Ako vas naslikam najvjerojatnije ću vas zavoljeti." Ja sam samo dodala: "Nadam se da hoćete. Rekla sam to prilično smireno i tiho. Čula sam kako je uzdahnuo, i vidjela blistanje u očima. Znate, bilo je iznenadno. Dan ili dva kasnije opet smo se sreli. Rekao mije kako ţeli da dođem u Devonshire imao je mjesto koje je ţelio za pozadinu. Rekao je: "Znaš, oţenjen sam. I jako volim svoju suprugu." Rekla sam kako je sigurno jako lijepa ako ju on voli. Rekao je kako je izuzetno lijepa. "U stvari", rekao je, "prilično je neodoljiva- i jaju oboţavam. Stavi to u svoju lulu, mlada Elsa, i povuci dim." Rekla sam mu kako mi je prilično jasno. Tjedan dana kasnije počeo je rad na slici. Caroline Crale vrlo me lijepo primila. Nije me osobito voljela - ali, nakon svega, zašto i bi? Amyas je puno okolišao. Nikad mi nije ništa rekao što bi njegova supruga mogla čuti, a ja sam bila prilično uljudna i formalna prema njemu. Ipak, ispod površine oboje smo znali. Nakon deset dana rekao mi je da se vratim u London.

Rekla sam: "Slika nije gotova." Rekao je: "Jedva sam i počeo. Istina je, Elsa, kako te ne mogu naslikati." Rekla sam: "Zašto?" Rekao je: "Jako dobro znaš zašto, Elsa. I zato moraš otići. Ne mogu misliti na sliku ne mogu misliti na ništa osim tebe." Bili smo u vrtu Batterv. Bio je sunčan ljetni dan. Bilo je ptica i zujavih insekata. Trebalo je biti sretno i mirno. Ali nisam imala takav dojam. Osjećala sam se- nekako - tragično. Kao da sam - kao da sam mogla naslutiti ono što će se dogoditi. Znala sam kako moj povratak u London neće biti od koristi, ali sam rekla: "U redu, idem ako tako kaţeš." Amyas je rekao: "Dobra djevojka." Otišla sam. Nisam mu pisala. Izdrţao je deset dana, a onda je došao. Bio je tako mršav i iscrpljen i jadan da me šokiralo. Rekao je: "Upozorio sam te, Elsa. Nemoj reći kako te nisam upozorio." Rekla sam: "Čekala sam te. Znala sam da ćeš doći." Uzdahnuo je i rekao: "Ima stvari koje su presnaţne za bilo kojeg muškarca. Zbog misli na tebe ne mogu ni jesti, spavati i odmarati se." Rekla sam kako mi je to poznato i kako je isto i sa mnom, i bilo je od prvog trenutka kad sam ga ugledala. Bila je to Sudbina i nije imalo smisla opirati joj se. Rekao je: "Nisi se previše opirala, zar ne, Elsa?" Rekla sam kako se uopće nisam opirala. Rekao je kako je poţelio da nisam toliko mlada, a ja sam rekla kako to nije bitno. Pretpostavljam kako mogu reći da smo nekoliko idućih tjedana bili sretni. Ali sreća nije baš prava riječ. Bilo je to nešto dublje i stravičnije od toga. Bili smo stvoreni jedno za drugo i pronašli smo jedno drugo - i oboje smo znali kako

zauvijek moramo biti zajedno. Ali također se dogodilo nešto drugo. Nezavršena slika počela je opsjedati Amyasa. Rekao mije: "Vraški smiješno, prije te nisam mogao slikati - sama si mi smetala u tome. Ali ţelim te naslikati, Elsa. Ţelim te naslikati kako bi ta slika postala moje najbolje djelo. Sada ţudim uzeti kistove u ruku i promatrati te na zidinama s konvencionalnim plavim morem i dostojanstvenim engleskim drvećem - a ti - ti sjediš tamo poput neskladnog trijumfalnog povika." Rekao je: "I moram te tako naslikati! I ne smije me se smetati i zamarati scenama dok ću to raditi. Kad dovršim sliku reći ću Caroline istinu i raščistit ćemo cijelu zavrzlamu." Rekla sam: "Hoće li Caroline stvarati probleme oko razvoda?" Rekao je kako ne misli da hoće. Ali sa ţenama se nikad ne zna. Rekla sam kako mi je ţao što će biti tuţna, ali nakon svega, rekla sam, ovakve se stvari događaju. Rekao je: "Jako lijepo i razumno, Elsa. Ali Caroline nije razumna, nikad nije bila razumna, i definitivno se neće osjećati razumno. Znaš, ona me voli." Rekla sam kako mi je to jasno, ali ako ga ona voli, na prvo će mjesto staviti njegovu sreću, i u svakom slučaju ne bi ga ţeljela zadrţati ako on ţeli slobodu. Rekao je: "Ţivot uistinu moţe biti objašnjen zapanjujućim izrekama moderne literature. Priroda ima krvave zube i pandţe, ne zaboravi." Rekla sam: "Sigurna sam kako smo u današnje vrijeme dovoljno civilizirani?" a Amyas se nasmijao. Rekao je: "Civilizirani ljudi, malo sutra! Caroline bi najvjerojatnije ţeljela uzeti sjekiru i umlatiti te. Moţda to također i učini. Zar ne shvaćaš, Elsa, kako će patiti -patiti? Zar ne znaš što znači patnja?" Rekla sam: "Onda joj nemoj reći." Rekao je: "Ne. Do prekida mora doći. Moraš mi pripadati kako treba, Elsa. Pred cijelim svijetom. Otvoreno moja."

Bilo je potpuno prirodno da bude tako zanesen. Rekla sam: "Ţelim biti iskrena u vezi svega. Rekla sam kako najvjerojatnije neće doći do scene. Slikam. Mi moramo biti iskreni!" Amyas je rekao: "K vragu s iskrenosti. Ali sve što je Amyas rekao bilo je kako ne ţeli biti opterećen scenama dok ne dovrši sliku.. Caroline me prezirala . Caroline je postala sumnjičava. Slikao je mahnito.to mi se nije nimalo sviđalo. Stvari su ovoga puta bile komplicirane. Ja nisam." Shvaćala sam njegovo stajalište.nije mi se sviđalo . do vraga. To mi se nije sviđalo .drţali ju u neznanju .Rekla sam: "Pretpostavljam kako ti neće dati razvod?" Rekao je: "Ne bojim se toga. ali on nije ţelio shvatiti moje. Mislila sam kako bi joj trebali reći. poznavao je Caroline. i uobičajene uljudne forme ponašanja nisu bile vaţne. Caroline je pričala o nekakvom planu koji su ona i Amyas namjeravali provesti iduće jeseni. Pričala je o tome s popriličnom sigurnošću. i nevoljkosti daju povrijedi. Unatoč ljubavi prema Caroline. Bila sam u stravičnom poloţaju. jednostavno nije mario za iskrenost ili neiskrenost cijele stvari.. Sada shvaćam koliko je veliki genij bio." Znate. Caroline je imala previše dostojanstva i ponosa za to. Najsmješnija od svega bila je činjenica kako u stvari uopće nije mario. Amyas nije htio niti čuti za to. Da sam barem znala.i to s pravom. i ništa drugo nije bilo vaţno. Ali meni jesu. I na kraju sam se slomila.. Do tada nisam vidjela ni jednu od njegovih opsjednutosti slikanjem. Oduvijek sam mrzila varke i tajnovitost. Jedina stvar koja bi mogla popraviti situaciju bila je biti iskren i reći joj istinu. Ja sam se odjednom počela uţasno osjećati zbog onoga što smo radili .. Vratili smo se na Alderburv." Rekla sam: "Čega se onda bojiš?" A onda je polagano rekao: "Ne znam.

Iako. pomislila sam kako se dobro nosi s time. Idućeg je jutra imala konačan sukob s Amyasom. Otišli smo do Mereditha Blakea na čaj. Ţelim biti iskrena.konačno i krajnje . ali u sebi je nosio čudan prizvuk. Amyas je bio njezino vlasništvo.a također sam moţda bila i bijesna jer je uistinu bila vrlo neugodna prema meni na pametan. i Caroline je savršeno glumila . Poput budale. 1 tako sam joj rekla istinu. Amyas je cijelo vrijeme znao kako je opasna.razgovarala je i smijala se." Glas joj je bio prilično tih. Do vraga. Ja nisam. ali morao je priznati kako sam rekla istinu. Na neki način još uvijek mislim kako sam bila u pravu. Upozorila sam te. ali Amyas bi poludio da sam to učinila. Ovakve se stvari događaju. posesivnih ţena koje ne ţele ostaviti ništa što smatraju svojim vlasništvom. pa mislim kako jednostavno nije moguće da ga je uzela na način kako je opisala.osvetoljubiva. naravno.. Mislim kako je bila jedna od onih stravično ljubomornih. Amyas je bio bijesan na mene. Onda je očvrsnuo i rekao: "Ali shvati ovo. Čula sam većinu s terase. Sukob je odmah započeo. Mislim kako je odmah odlučila ubiti ga. uvijen način. ne bih to učinila da sam imalo mogla naslutiti što se rezultat toga biti. Rekao joj je kako jako voli i nju i dijete. Preklinjao ju je da bude razumna. Uopće nisam shvaćala Caroline. Bio je sjajan . Bila je vrlo ogorčena i osvetoljubiva ţena ." Caroline mu je rekla: "Učini kako kod ţeliš.vrlo strpljiv i smiren. Ali uistinu ne vjerujem u to. Mislim kako je bila prilično spremna radije ga ubiti nego prepustiti . Mislila sam kako će Caroline moţda otići. Učinit će sve kako bi se pobrinuo za njihovu budućnost. oţenit ću se Elsom . I mislim kako joj je Meredithova priča o kominu omogućila sredstvo za ono što je već odlučila učiniti. Ti i ja oduvijek smo ostavljali jedno drugo na miru. Da je otišla svima bi olakšala stvari. Bilo je čudno kako nisam mogla napustiti kuću. s pomisli o samoubojstvu.i ništa me neće zaustaviti. . i tako će uvijek biti. Nisam vidjela kad je uzela koniin.drugoj ţeni.

. Zajedno smo otišli do Battervja. A čak ni onda. Puhao je hladan vjetar. Rekao je: "I bit će to moje najbolje djelo. Caroline je rekla kako će mu poslati hladno pivo. Još jedan dan. Natočila ga je i stavila čašu pored njega. Ţelio se koncentrirati na ono stoje radio.ali neka za ime Boţje šutim o tome. Rekao je kako ima piva. Nije puno pričao. Ustala sam i prišla mu. Onda je sloţio facu i rekao kako ima čudan okus ." Kad se uvjerila kako gaje popio Caroline je otišla. Rekla je to potpuno prirodnim i gotovo prijateljskim glasom.. Samo je rekao kako je Caroline tvrdoglava . samo sam se nasmijala i rekla: "Jetra. Ni jedno ju nije gledalo. Nisam ţeljela da čuje. Elsa. Amyas je slikao. nisam nimalo posumnjala. Amyas je tada rekao kako je ţedan i ţeli piće. Amyas je bio zaokupljen slikanjem. Kad sam se vratila Caroline je bila tamo. Radije ću te ubiti nego prepustiti toj djevojci. rekao je.ali u svakom je slučaju bilo hladno. Caroline?" Rekla je: "Ti si moj i ja te nemam namjeru pustiti. a ja sam morala zadrţati pozu. i slika će biti gotova. Sigurno je znala što namjerava učiniti. Pretpostavljam kako je došla još jednom preklinjati Amyasa. Donijela gaje deset minuta kasnije. Amyas je uskoro izašao i rekao kako je vrijeme da nastavi sa slikom. samo ga je iskapio u jednom gutljaju.Amyas je rekao: "Što ţeliš reći." Malo kasnije vratila sam se do kuće kako bih uzela vestu.. kad je to rekao. čak i ako je plaćeno krvlju i suzama." Upravo u tom trenutku na terasi se pojavio Philip Blake. Amyas ga je popio kao što je oduvijek pio pivo. ta ţena. Philip i Meredith Blake također su bili tamo. ali nije hladno. Bila je glumica.

Zaljubila si se u škripavog starčića. Zato nisam pomislila kako nešto nije u redu. Rekao je kako misli da ima mišićni reumatizam. naivna budala. Mislila sam kako je tog trenutka otišla dolje i ili ga ustrijelila ili ubola ga noţem. ali Amyas je samo zagunđao na njega.sada o tome nema smisla razmišljati. Ali ponekad je to činio kad nije bio zadovoljan napretkom slike. Samo je sjedio.Sigurno je prošlo nekih četrdesetak minuta kad se Amyas poţalio na ukočenost i bolove. Kako je mogla to učiniti? Kako je mogla! Bio je toliko vitalan.. Rekao nam je kako je Amyas mrtav. a onda u platno. To također nije bilo neuobičajeno..stenjao je riječi. Caroline i guvernanta otišle su dolje nakon ručka. i da mu je nekoliko puta preko lica prešao grč.ubiti ju. zašto nisam . Nakon što je to rekao veselo je dodao: "Starost. kako čudno hoda. Još uvijek nisam pomislila na otrov. Ali primijetila sam kako su mu noge ukočene.. toliko pun ţivota i . Obratio se Amyasu. i rekao kako on ne ide. mislim. Amyas je oduvijek bio netolerantan prema lijekovima i nije volio kad mu se zanovijetalo zbog toga. Zajedno smo krenuli prema kući i ostavili ga tamo. Smjesta sam znala! Znala.da sam shvatila moţda bi ga liječnik uspio spasiti. Ostavili smo ga tamo . Prilično je čudno govorio . Više nema puno toga za reći. Oh Boţe. Bila sam slijepa budala. Čuli smo zvono za ručak. pretpostavljam. Elsa. Ostat će ovdje i nije ništa ţelio. Slijepa. To je ponekad običavao činiti tijekom slikanja. Nikad nisam vidjela puno bolesti . Ţeljela sam ju srediti .nisam znala puno o tome. Meredith Blake došao je po mene. povremeno je pruţao ruku kako bi na platno tu i tamo dodao malo boje. kako je Caroline kriva. Da sam znala . Privukao je klupu i izvalio se." Popustila sam mu.mislila sam kako je Amyas jednostavno u slikarskom raspoloţenju. i bit će mu lakše nego se suočiti s Caroline za stolom. Meredith je krenuo za njima. zurio u mene.. Ubrzo se trčeći vratio.da sam umre.

Cecilia Williams Zovem se Cecilia Williams. Uţasna ţena. osvetoljubiva ţena. mrzim ju.. okrutna. Radila sam na Alderburvju. Mrzim ju.. Ljudi koji nas najviše povrijede su ljudi koji nas štite od stvarnosti. Moţete to pokazati Carli Crale. Trebali su ju objesiti. Bez te hrabrosti ţivot je besmislen.. odvratna. iskreno vaša. vrlo lijepom imanju u juţnom Devonu koje je generacijama pripadalo obitelji gospodina Cralea. Uţasna. Čovjek mora imati hrabrosti suočiti se sa stvarnošću. Mrzim ju..... Znala sam kako je gospodin Crale .. Još ju uvijek mrzim. Samo zato da gaja ne bih imala.... Moţda joj nanese bol. Kraj priče lady Dittisham.veselja. Sve to ugasiti. mrzim ju.. tada sam imala četrdeset osam godina.. Nisu ju čak ni objesili. Vjerujte mi.. Prikrivanja su bolna. kojima sam svjedočila.. Čak je i vješanje bilo predobro za nju.učiniti ga mlitavim i hladnim. Šaljem vam opis događaja 19. Priča Cecilie Williams Dragi gospodine Poirot. rujna.. Bila sam apsolutno iskrena i ništa nisam zatajila.. Gospođa Crale me zaposlila kao guvernantu njezine polu sestre Angele Warren 19.. ali ja sam oduvijek vjerovala u istinu.

Ja nikad nisam shvaćala zašto bi umjetnički temperament trebao biti isprika čovjeku za manjak uljudne samokontrole. ali gospođa Crale čini se nikad nije razmišljala o nečemu takvom.ali moram reći kako ih nije šutke prihvaćala. Bila sam s gospođom Crale više od dvije godine kad se na sceni pojavila gospođica Elsa Greer. Bila je vrlo sposobna i bilo je zadovoljstvo učiti ju. smatrala sam. ali naravno. ali nisam ga upoznala sve dok nisam počela stanovati na Alderburvju. Bunila se .uglavnom od gospode Crale koja je bila previše popustljiva kad se radilo o njoj. boje su bile prenaglašene. ali te pogreške nastaju uglavnom zbog neobuzdanog duha. Utjecaj gospodina Cralea. Uskoro sam se jako vezala za gospođu Crale. Likovi mi nisu izgledali pravilno. i rekla je kako je tamo zbog slikanja portreta. Bio je čovjek raspoloţenja . Kućanstvo su sačinjavali gospodin i gospođa Crale. i mislim kako je ta činjenica bila uzrok velike boli. bio je loš. Bila je prijateljica gospodina Cralea. Angela nije voljela disciplinu.poznati slikar. Pretjerana vitalnost moţe se kontrolirati i dovesti na put istinske koristi i dosega.. ali svađali se jesu. I to pod navedenim okolnostima smatram potpuno normalnim. Ja se nisam divila slikama gospodina Cralea. Gospođa Crale nije ju do tada upoznala. koji su svi već dugo bili s obitelji. Ne bih se tako izrazila gospođa Crale imala je previše ponosa da bi se taj izraz mogao upotrijebiti. Divila sam se njezinom karakteru i otpornosti prema teškoćama njezinog ţivota. a drugog nepotrebno grub. U cjelini. . Moja je učenica bila zanimljivo i obećavajuće dijete.i to ţestoko! Na suđenju je rečeno kako su ţivjeli poput mačke i psa. mene u tim stvarima nisu pitali za mišljenje. Bila je pomalo razmaţena . Odvaţnija bi ga ţena napustila. Gospodin Crale nije bio vjeran suprug.to je najvjerojatnije dugovao onome što oblikuje umjetnički temperament.. Angela Warren (u to vrijeme trinaestogodišnja djevojčica) i tri sluge. Došla je na Alderbury u ljeto 19. a ja sam oduvijek voljele kad su moje djevojčice imale duha. Trpjela je njegove nevjere i opraštala mu ih . Jednog je dana bio apsurdno ljubazan prema njoj. Bila je pomalo divlja i nedisciplinirana.

poput penjanja na drveće i divljačkoj voţnji biciklom. i trudila se biti vedra i vesela kad je djevojčica bila u blizini. Ona zbog toga nije vidjela ništa neţeljeno u prijateljstvu gospodina Cralea i gospođice Greer. Ponašala se. nije shvaćala da je njezina sestra nesretna. ali mogla sam vidjeti kako je uznemirena i nesretna. Angela je na neki način bila mlada za svoje godine. po mom mišljenju. vrlo je malo primjećivala od onoga što se događalo. prilično besramno. Gospođica Greer imala je.zbog čega smo. Što više. Činilo se kako nema ţelje za čitanjem nepoţeljnih knjiga. Angela. nije voljela gospođicu Greer i smatrala ju je glupačom. Provodila je puno vremena u vragolastim zabavama. i učinila sam sve što je bilo u mojoj moći kako bi joj skrenula misli s toga i smanjila njezino opterećenje. Imali su. . nije pokazivala znakove morbidne znatiţelje poput djevojčica njezinih godina. Gospođica Greer vratila se u London . Ipak. bila je izuzetno neuljudna prema gospođi Crale i otvoreno je očijukala s gospodinom Craleom. nije mogla izdrţati nikakvu intelektualnu diskusiju. Bila je osoba koja uzrokuje puno nepotrebnih problema i zaboravljala reći hvala vam. odgovarajuće obrazovanje. mislim. ali primijetila sam kako slika ne napreduje brzo. Gospođa Crale uvijek je pazila skrivati bilo kakve znakove potištenosti od Angele. drago mije što to mogu reći. nema sumnje. drugih tema za razgovor! Moja učenica. odjećom i muškarcima. svi bili izuzetno zadovoljni! Ni sluge ju nisu voljele. Također je oboţavala čitati i pokazivala je izuzetan ukus u onome što joj se sviđalo i što nije. gospođa Crale nije mi ništa rekla. uopće nije bila ono što bih mogla nazvati nezrela. Naravno. Tu je bila u potpunosti u pravu.Odmah je bilo jasno kako je gospodin Crale očaran djevojkom i kako djevojka ne čini ništa čime bi ga obeshrabrila. ali nikad nije otvorila knjigu i uopće nije bila upoznata s tadašnjim literarnim asocijacijama. kao ni ja. U to vrijeme nije bila osobito osjećajna osoba. Iako je njezin intelekt bio dobro razvijen. kaţem vam. pretpostavljam. Gospođica Greer svakog je dana pozirala gospodinu Craleu. Bila je u potpunosti obuzeta svojim izgledom.

kako će se udati za gospodina Cralea. Suprotstavila se.Gospodin Crale uskoro je otišao. a ne ju dovesti u supruginu kuću i odobravati njezinu drskost. gospođa Crale nije dopustila da to prođe bez reakcije. Gospođa Crale ponašala se poput prave dame. Bila je ledeno ljubazna. Ta je djevojka zabila svoje pandţe i bila je ozbiljna. ali onoj drugoj jasno je pokazala što misli o njoj. trebao je pobjeći s njom. Tog dana. Bila sam jako ogorčena na gospodina Cralea. ja sam znala kako je otišao za djevojkom. Kad čovjek ima šarmantnu. 17. Nismo to spominjale jedna drugoj -jednostavno nismo . dok smo sjedili u dnevnoj sobi nakon ručka. Činilo se kako će se poziranje nastaviti. gospođica Greer apsurdno je izjavila kako će preurediti sobu kad bude ţivjela na Alderburvju. Govorila je o udaji za oţenjenog muškarca . Unatoč onome stoje sigurno osjećala. Gospodin Crale sada je mahnito slikao. inteligentnu suprugu nema se pravo prema njoj ruţno ponašati. nekoliko tjedana kasnije njih dvoje se ponovno vratilo. Ponašanje gospođice Greer posljednjih nekoliko dana bilo je nepodnošljivo drsko. pred svima nama. gracioznu. Osjećala se samouvjereno i ţeljela je naglasiti svoju vaţnost. a gospođica Greer imala je drskosti reći. i ona i ja smo se nadale kako će afera uskoro završiti. Činilo se kako je manje zaokupljen djevojkom nego njezinom slikom. gospođa Crale nije izgubila dostojanstvo.i to je rekla njegovoj supruzi! Bila sam vrlo. shvatila sam kako je ovo uobičajena stvar kroz kakve smo već prolazili.ali ona je jako dobro znala što sam ja mislila o tome. Stvar se pogoršala dan prije njegove smrti -17. Bilo mi je jako ţao gospođe Crale. . rujna. Vrlo je intenzivno proţivljavala ove stvari. vrlo ljuta na gospodina Cralea. Ipak. Na nesreću. rujna. Njezin se suprug upravo tada pojavio i ona je smjesta zahtijevala potvrdu. Kako se usuđuje ovoj djevojci dopuštati da mu vrijeđa suprugu u njezinoj vlastitoj dnevnoj sobi? Ako je ţelio pobjeći s djevojkom. U njezinim je rukama bio mekan poput voska. Ipak. i naravno. Naravno.

vratila i poljubila me. Gospodin Crale bio je nervozan. Budalasto je promrmljao kako je to istina.. Vidjela sam ju kad su kretali. ali nije namjeravao da tako sazna.i hodala je poput kraljice. bio bijesan na gospođicu Greer zbog nepromišljenog oteţavanja situacije. Po prvi sam puta pokušala gospođi Crale reći nešto 0 onome što sam osjećala. Svi idemo do Mereditha Blakea na čaj. Rekla je: "Vi ste mi toliko velika utjeha. Bila je prelijepa ţena .ljepša od one prenakićene djevojke .šešir koji je rijetko nosila.On je. Nadala sam se. Izašla je iz sobe uzdignute glave." Rekla je: "Ne znate. ali me ona zaustavila. Rekla je: "Moramo se pokušati ponašati kao i inače.. To smeta njihovoj taštini. mislim daje plakala. gospođo Crale. Tako će biti najbolje. a muškarci ne vole biti u podređenom poloţaju." Onda je izašla iz sobe. Njegova je supruga vladala situacijom. div od čovjeka. što nije bilo nimalo čudno. on je bio u podređenom poloţaju." Tada sam joj rekla: "Mislim kako ste divni. Stajao je tamo. svim srcem. Nikad nisam vidjela ništa slično prijekornom pogledu koji mu je uputila. prije no što je izašla iz sobe. Gospodin Philip Blake ponašao se uobičajeno. Nosila je šešir širokog oboda koji joj je skrivao lice . ali pokušao je izgladiti stvari. Uz sve ostalo." Onda se. izgledao krotko i budalasto poput školarca. kako će Amyas Crale biti kaţnjen za okrutnost koju je iskazao i sramotu koju je nanio strpljivoj i plemenitoj ţeni. Gospođica Greer izgledala je poput mačke koja je progutala .

s ţaljenjem priznajem kako to ponekad moţe biti kap koja će preliti čašu. Prirodno izbacivanje osjećaja puno je bolje. Srela sam gospodina Cralea na putu prema mojoj sobi. Bio je nervozan i na rubu.vrapca. lako se divim njezinoj samokontroli. Oklijevala sam trebam li otići kod gospođe Crale. a ona je bila neuobičajeno naporna. Prije silaska na doručak otišla sam u Angelinu sobu. Rekao je laka noć. ali ja nisam odgovorila. znate. Vratili su se oko osamnaest sati. Daje to učinila stvari bi moţda ispale drugačije. Opet su potegnuli pitanje škole. Bojim se kako sam bila prezaokupljena vlastitim mislima kako bih ju pokušala ušutkati kao što sam i trebala. Nije imala nikoga. ali ona je već ustala i nije je bilo. Sve je završilo njezinim bacanjem utega za papir na gospodina Cralea i jurenjem iz sobe. bio prekrasan. ali još je uvijek bila poprilično nekontrolirana. Na večeri je bila prilično tiha i povučena. Zadovoljno je prela! Krenuli su. nije bilo smisla opet započinjati svađu. Te večeri nisam vidjela gospođu Crale na samo. uznemirilo. pa sam pomislila kako ju je bolje ostaviti na miru. kome bi se povjerila. Otišla sam za njom i oštro joj rekla kako me sram što se ponaša poput derišta. Mislim kako nitko nije znao koliko pati. Čovjek je tijekom buđenja osjećao kako u takvom sveopćem spokoju čak i muškarac mora doći pameti. Cijela je stvar bila riješena i kupljena joj je odora. Uzela sam poderanu suknju koju je ostavila na podu i ponijela ju sa sobom kako biju ona zakrpila nakon doručka. rano je otišla na spavanje. Večer je protekla u svađi između gospodina Cralea i Angele. Ipak. moţda. Nakon što sam . ona je iz kuhinje uzela marmeladu i kruh i izašla van. Od tada ţalim što nisam svladala svoju neodlučnost i ustrajala da porazgovara sa mnom. sjećam se. ali sam na kraju zaključila kako bi ju to. Nema sumnje kako je osjetila napetost u zraku koja je na nju djelovala kao i na ostale. Idući je dan. ali ona ju je ipak iznenada odlučila započeti.

Tog je jutra bilo jako vruće ako niste stajali na vjetru. vennoutha. Ipak. Gospodin Crale nije ga volio. Onda sam ju pitala gdje joj je jakna. Nije joj bilo traga ni u vodi ni na kamenju. gotovo sam sigurna. i nije korišten za biljke. Pitala sam ju gdje je bila. Gospođa Crale pitala je jesu li za hladno pivo. Rekla sam: "Nisam te vidjela na plaţi. u to sam vrijeme smatrala kako je moja duţnost pronaći Angelu. Angela je bila pored hladnjaka i upravo je vadila bocu piva. bio je savršeno nomialan. a kuća i terasa bile su u zavjetrini. piva i slično na policama. limunade. i malim hladnjakom koji je svakog jutra punjen ledom i u kojem je stalno bilo piva. pa sam pomislila kako je moţda otišla do gospodina Mereditha Blakea. Ali moram priznati kako sam u tom trenutku bila koncentrirana." Ona se nasmijala. Odveslala sam preko i nastavila potragu. Bila je vrlo zločesta i neposlušna u vezi popravka odjeće. Njih su dvoje bili veliki prijatelji. Pored kuće je tijekom viktorijanskih dana izgrađen mali staklenik. a ja joj nisam namjeravala dopustiti neposluh u vezi toga. nego na Angelu. Spominjem ove detalje kako bih objasnila zašto sam dopustila gospođi Crale da odnese pivo u Batterv vrt. ne na nju. Nije bilo njezinog kupaćeg kostima i zbog toga sam krenula na plaţu. gospodin Blake i gospodin Philip Blake bili su na terasi. .doručkovala krenula sam ju traţiti. a ona je odgovorila kako ju je sigurno ostavila na plaţi. Spominjem ovo kako bih objasnila zašto tog jutra nisam bila s gospođom Crale koliko sam moţda trebala. Gospoda Crale. a ona je rekla na kupanju. Gospođa Crale otišla je po pivo i ja sam krenula s njom." Sada je toliko teško znati jesam li trebala nešto posumnjati. Njezin glas. Rekla je: "Ţelim bocu piva kako bih ju odnijela Amyasu. nego je pretvoren u neku vrstu bara s brojnim bocama gina. Gospođa Crale hodala je ispred mene. Angela je bila pored hladnjaka i bilo mi je drago stoje izgledala crveno i krivo. Nisam ju pronašla i naposljetku sam se vratila. Bila sam prilično stroga s njom. a na moje je iznenađenje ona bila prilično krotka.

Nije mi postavljeno ni jedno pitanje na koje sam neiskreno odgovorila. . Zajedno smo krenule.Ostatak jutra mi je u priličnoj magli.osobito zato stoje Caroline Crale osuđena bez mojih dokaza. Ona je ušla u Batterv . Gospoda Crale ţustro je brisala pivsku bocu na stolu s njezinim mpčićem. Ono što ću sada napisati nikad nisam rekla nikome ţivome. Nosila sam sandale i oduvijek sam bila lakog koraka. Gospodin Crale nije došao na ručak. srela sam gospodina Mereditha Blakea. Kao što sam vam rekla kad ste me posjetili. Ja mislim kako sam pokrpala neke kuhinjske krpe. Otvorila sam vrata Battervja i ugledala sljedeće. Ipak.ne kajem se zbog toga. ali mislim kako nakon toliko vremena nitko više neće tu stvar uzimati za ozbiljno . Cijelo je vrijeme osluškivala i bila na oprezu. Tada sam znala. I ja ju. Kao što sam rekla. Nikad nisam spomenula događaj gospodi Crale i ona nikad nije saznala da sam ju vidjela. Svjesna sam kako se otkrivanjem ovoga izlaţem osuđivanju.ja sam nastavila kad sam čula njezin krik zbog kojeg sam se vratila. Strah koji sam joj vidjela na licu rekao mije istinu. Nakon stoje to učinila uzela je ruku svog mrtvog supruga i pritisnula prste na pivsku bocu. Angela je donijela kutiju za šivanje i zakrpala suknju bez daljnjih pobuna. i sam je kriv za sudbinu koja gaje snašla. inače. To je bila moja izjava koju sam ispričala na istrazi i kasnije na suđenju. Na putu sam srela gospodina Mereditha Blakea i onda se vratila gospođi Crale. bila sam kriva za skrivanje stanovitih činjenica . bez mogućnosti bilo kakve sumnje. kako je Carolinc Crale otrovala svog supruga. Natjerao ju je preko praga ljudske izdrţljivosti. rekla mi je da se vratim u kuću i nazovem liječnika. Opet bih to učinila. i što sam brţe mogla vratila se natrag. uopće nisam krivila. Ţeljela sam uzeti Angelinu jaknu s plaţe. Bilo mi je drago stoje imao barem toliko učtivosti. Znači ovako se to dogodilo. Nakon ručka gospođa Crale i ja išli smo do Battervja.

Pokušavala sam razmisliti je li ju trebalo očekivati ili ne. Stvari koje sam čitala. istina je jedina vaţna stvar. Nije bilo naznaka nečeg takvog. Bila je otjerana u krajnost koju ţena koja voli ne moţe izdrţati. Bila sam brza u procjenjivanju raspoloţenja ljudi. znate. i čini mi se kako sam propustila sve što je dovelo do nje. Sve dok se događaj nije odigrao. upravo sam počela otkrivati ljepotu pisane riječi. nema ničega s čim bi nešto povezali. Ali tek kad sam počela shvatila koliko se malo sjećam. .Kći Caroline Crale ne smije ţivjeti u laţi.. da ne osuđuje majku. Recite joj. Kraj priče Cecilie Williams. poeziju -Shakespearea . Imam samo maglovita sjećanja na ljetne dane .. Priča Angele Warren Dragi gospodine Poirot.i izolirane incidente. zapisala sam sve čega se sjećam u vezi stravičnog događaja prije šesnaest godina. Ispunjavam obećanje. ali nikad se nisam zamarala što je pitanjem stoje mogao biti uzrok tih raspoloţenja. Pored toga. Na njezinoj je kćeri da shvati i oprosti. Sada se sjećam kako sam hodala vrtom iza kuhinje i u nekoj vrsti ekstatičnog delirija sama sebi ponavljala "pod staklastim zelenim prozirnim valom".odjekivale bi u mojoj glavi. ali ne mogu sa sigurnošću reći čak ni kojeg se ljeta to dogodilo! Amyasova je smrt jednostavno bila grom iz vedra neba. Bilo je to toliko lijepo da sam to neprestano morala ponavljati. gluha i tupoglava kao što sam ja bila? Moţda jesu. Je li većina petnaestogodišnjih djevojčica slijepa. od mene. Koliko god joj bolna istina bila.

gotovo. U stvari. To je bilo u vrtu Handcrossa. ali napornog. ali nikad nisam razmišljala o njima ili o njihovim poslovima ili o onome što su mislili i osjećali. "Pitala sam Amyasa što si mislila kad si rekla kako ćeš se udati za njega. a on je rekao kako je to samo šala. I jest . Bili su središnji likovi mog svijeta." . jedenje voća.to je bigamija i za to se ide u zatvor. Prihvatila sam je kao nekog bogatog. Jer je bilo nepošteno. zašto je Elsa rekla takvu glupost? Amyas je rekao kako je to samo šala. i rekao kako je krajnje vrijeme da krenem u školu i odučim se navike prisluškivanja.Elsa je rekla kako će se oţeniti Amyasom! To mije zvučalo apsurdno. To me trebalo zadovoljiti. Tada je bio ljući nego ikada. penjanje na drveće. Rekla sam mu: "Zašto Elsa kaţe kako će se udati za tebe? Ne moţe. neslane šale s konjušarom i hranjenje konja. Nisam baš primijetila dolazak Else Greer. Apsolutno i krajnje nepošteno. Sjećam se kako sam zadirkivala Amyasa zbog toga. Smatrala sam ju glupačom i nisam ju čak ni smatrala privlačnom. rekla sam.i u svakom slučaju. Ali ne potpuno. koga je Amyas slikao. Elsi sam na povratku rekla. Još se uvijek sjećam ogorčenja koje sam osjetila kad je to rekao." Amyas se stvarno naljutio i rekao: "Kako si do vraga ti čula za to?" Rekla sam kako sam čula kroz prozor knjiţnice. Ljudi ne mogu imati dvije ţene . Caroline i Amyasa shvaćala sam zdravo za gotovo. Plivanje. prva stvar u vezi cijele tragedije bilo je ono što sam čula na terasi kad sam jednog dana nakon ručka pobjegla . Ljutito sam zamucala kako nisam prisluškivala .Pomiješane s ovim novim otkrićima i uzbuđenjima bile su sve stvari koje sam oboţavala činiti otkad znam za sebe.

izjurila sam iz blagovaonice. To me u potpunosti razuvjerilo. i naposljetku su donijeli njegovo tijelo na nosilima. i divljački sam ga napadala tijekom večere. Gospođica Williams kasnije me odvelau Carolineinu sobu. Faussetta i njegovog smrknutog lica. Također se ne sjećam ničega što se dogodilo idućeg jutra. Imala sam neugodan osjećaj. Sjećam se Carolineinog odgovora kao da ga sada slušam. iako sam razmišljala i razmišljala. Sjećam se šalice za kavu koja je pala sa stola -Elsa je to učinila.na licu je imala stravičan izraz. Ali sve je mutno i nejasno sve do vremena kad je Meredith Blake zadihan dojurio. Sigurno je govorila apstraktno. rekla je. otišla u krevet i plačući zaspala. Nisu mi dopustili otići dolje i vidjeti Amyasa. Nikad to nisam čula. "Amyas će se oţeniti Elsom samo ako ja budem mrtva". Ne sjećam se puno poslijepodneva kod Mereditha Blakea. i sjećam se ţestoke svađe.ali se ne sjećam kad je to bilo. i mislim kako sam morala nešto zakrpati. Ali ona se samo nasmiješila. Izgubljeno sam lutala uokolo i petljala se ljudima pod noge. lice mu je bilo sivo i čudno. prekriveno plahtom. moglo je biti u bilo kojem trenutku tog ljeta. Neprestano sam samoj sebi govorila: "Amyas je mrtav. Toga se sjećam . I sjećam se kako je trčala. Koliko se sada mogu sjetiti. Došlaje policija i zapisivala stvari i notese. Nije mi se sviđao taj njezin osmijeh. najljepša stvar koju sam ikad čula. Caroline je sjedila u . iako se sjećam kako nam je čitao odlomak iz Fedona u kojem se opisuje Sokratova smrt." Ali to mi jednostavno nije zvučalo stvarno. Sjećam se dolaska dr. još sam uvijek bila jako ljuta na Amyasa zbog onog stoje poslijepodne rekao.odjednom je punom brzinom trčala stazom .Imala sam osjećaj kako će ju to ušutkati. Odijevala se za večeru. Otvoreno sam ju pitala je li moguće da se Amyas oţeni Elsom. Mislila sam kako je to najdivnija. Ipak. Imam maglovit osjećaj kako sam se sigurno kupala. Smrt mi se činila udaljena godinama. Otišla sam u Carolineinu sobu.

Morala sam sići dolje i razgovarati s višim inspektorom. pitao me kad sam posljednji put vidjela Amyasa i puno drugih pitanja koja su mi se tada činila prilično besmislena. Bila sam toliko prestravljena i zapanjena da sam se prilično jako razboljela. jest da učiniš što ţeli i ne buniš se. Rekla je kako zna to. Angela. Elsine mahnitosti. Nakon našeg razgovora pokušala sam se prisjetiti ono malo mučnih sjećanja. uskoro sam morala saznati istinu. Rekao je gospođici Williams kako ne vidi nikakav problem u mom odlasku na Ferribv Grange kod lady Tressillian. sve je bilo strašno. Ne sjećam se ničega što bi odgovaralo krivnji. naravno. Ali naravno. pretpostavljam kako je netko mogao glumiti? .foteljij Izgledala je vrlo blijedo i bolesno. ali bolje je za mene da odem. Kasnije sam čula kako je Caroline uţasno zabrinuta zbog mene.sve mi se činilo prirodnim. Caroline je uhićena gotovo odmah. traţila sam detalje u ponašanju ili reakcijama osoba. Kao što vidite. Zagrlila sam Caroline i rekla kako ne ţelim otići. i lady Tressillian bila je vrlo dobra prema meni. Meredithova sivog zabrinutog lica. a time ću joj također umanjiti i brige. i da govorim i razmišljam o svemu stoje moguće manje. Ipak." Zato sam rekla kako ću učiniti sve što je Caroline ţeljela. Otišla sam tamo." Zagrlila me i rekla kako nemam razloga za brigu. Ţeljela sam ostati s njom. ali čiji smisao. A Caroline je rekla: "To je moja draga Angela. ali nisam brinula ili razmišljala o tome više no što sam morala. Philipove tuge i bijesa . Bio je jako ljubazan. Na njezino sam insistiranje poslana iz Engleske prije početka suđenja. Ali to sam vam već rekla. Zadovoljio se činjenicom kako mu ne mogu reći ništa više od onog što je već čuo od ostalih. Trebala sam se pridruţiti Carli kod lady Tressillian jer je ova kuća morala biti stoje moguće praznija. Gospođica Williams zacvrkutavši je dodala: "Najbolji način na koji moţeš pomoći sestri. sada shvaćam. Poljubila me i rekla mi kako ţeli da odem što je moguće prije. napisala sam vrlo malo.

Ali činjenice su iste. Rekla je: "Sve je ovo toliko zapanjujuće. . Svi se slaţu s činjenicama. Kraj priče Angele Warren." Dodirnula je gomilu pisama. Vas nije?" "Ne. Umornim je pokretom maknula kosu s čela. ." "Je li vas čitanje obeshrabrilo?" "Da. "Jer je gledište svaki put drugačije! Svi moju majku doţivljavaju na drugačiji način. Caroline to nije učinila." Poirot je govorio polagano i oprezno. ali nemam dokaza osim intimnog poznavanja njezinog karaktera. TREĆI DIO Zaključci Carla Lemarchant podigla je pogled. Oči su joj bile ispunjene umorom i boli. za mene su ovi opisi vrlo vrijedni .Znam samo ovo. Prilično sam sigurna u to. i uvijek ću biti. Carla je rekla: "Ţeljela bih da ih nikad nisam pročitala!" Poirot ju je pogledao.vrlo informativni.

Moţda je Philip Blake bio u škripcu i upotrijebio je novac mog oca. Moţda je prevario oca da nešto potpiše. Amyas uzeo otrov umjesto Caroline. nije loše zamišljeno. Mislim kako bi to bilo prilično svojstveno Elsi.ţeljela je biti respektabilno udana. a ono što ona misli nije vaţno. Što još?" "Pa. Mislim kako je Elsa bila savršeno sposobna ukrasti otrov — onog je poslijepodneva imala dobru prigodu .'" "Tako vam zvuči?" "Kako bi mi inače moglo zvučati? Shvatila sam. da ako to moja majka nije učinila.i moţda je namjeravala moju majku ukloniti s puta otrovavši ju. Umjetnici su obično nepaţljivi kad se radi o novcu." "Ah! To je zanimljivo. Nije imala nikakvog razloga za to." "Uopće nije loša ideja. Onda je cijela stvar mogla izaći na vidjelo . Moţete reći što ţelite. Philip Blake." "Opet. to su samo teorije. On je broker. ali ja mislim kako Elsa ima burţoaski um. ali ja mislim kako to uopće nije istina.i samo gaje očeva smrt mogla spasiti. onda je sigurno netko od tih petoro ljudi. mislila sam . To je jedna od stvari koju sam pomislila.svi osim ujne Angele." "Oh.moţda . nekom stravičnom pogreškom. Što još?" Carla je polagano rekla: "Pa."Ah . Recite mi. Čak sam imala i teorije zašto. na primjer. Ona je samo jedna od odanih ljudi koji nikad neće odustati od uvjerenja. tu je Elsa. Philip Blake rekao je kako je bila prepametna da bi petljala s otrovom.MeredithV .kako ju ništa neće natjerati na razvod. Pretpostavimo da je moja majka otišla kod nje i rekla joj kako se neće razvesti od oca.znači tako se osjećate?" Carla je s gorčinom rekla: "Svi misle kako je ona to učinila . bio je najbolji prijatelj mog oca.moj mu je otac najvjerojatnije vjerovao. znate. A onda je. Ona neprestano govori: 'Caroline to nije mogla učiniti.

da Meredith nije otkrio nestanak koniina. Ono stoje napisano moţda je napisano s namjerom da navede na krivi trag. Moţda je. Ali ubojstva se neprestano počinjavaju za apsurdno neadekvatne motive. i nema nikakvih osobitih pokazatelja nakon smrti." ." "Oh. Znate. moţda prilično nesposobna guvernanta moţda se uznemirila jer nije vidjela nikakvu budućnost pred sobom. A sredovječna.prije no što sam pročitala ovo . Ona je još uvijek vrlo učinkovita i inteligentna ţena. da je prošlo kao prirodna smrt — što se vrlo lako moglo dogoditi. pretpostavljam."Ah .o gospođici Williams. Mogli su pomisliti kako se radi o sunčanici." "Kao što sam rekla.kao ljudi rade stvari koje nisu karakteristične za njih. znam. Pretpostavimo daje mislio na sebe kad je to napisao?" Hercule Poirot je rekao: "U pravu ste barem u ovome ." "Još neke ideje?" Carla je polagano rekla: "Pitala sam se . Znate. Mislim. Ne zvuči nimalo nesposobno -" "Nimalo. zvuči mi poput osobe koja bi ubila. Izgubila je posao. mislim kako je jedna stvar koju vam je napisao prilično sumnjiva . Onda se moj otac oţenio djevojkom s kojom se on ţelio oţeniti. čak. Morao je privući paţnju na krađu otrova kako bi sa sebe skinuo sumnju. A on je i napravio sve one otrove! Moţda ih je uistinu radio jer mu se sviđala pomisao kako će jednog dana moći nekoga ubiti. kad je Angela krenula u školu. Ali on je bio najvjerojatnija osoba koja ga je uzela. i u sebi je to prezirao. Ali gospođica Williams uopće ne zvuči tako. Mislim bio je tupavi tip kojem su se ostali smijali.ne treba sve što je napisano uzeti kao istinu. Pročitala sam o koniinu. To sam imala na umu. znate.Meredith Blake?" "Da. Znam kako samo gubljenje posla ne zvuči kao vrlo adekvatan motiv za ubojstvo. to sam mislila prije no što sam pročitala ovo. i ţelio Caroline obješenu -jer gaje nekoć davno odbila. A da je Amyas iznenada umro Angela nakon svega najvjerojatnije ne bi otišla. Moj je otac bio uspješan i bogat.

Shvaćam .kako namješta dokaz samoubojstva. A također i zvuči apsolutno iskreno.mogu to podnijeti! Moja majka nije bila nevina! Napisala mi je ono pismo jer je bila slaba i nesretna i ţeljela me poštedjeti. uzbuđeno lice prema Herculeu Poirotu i ponosno podigla bradu. rekao je.i tako prepun ţelje. I bio je veliki slikar. shvaćate. Čovjeku je to jasno. Hercule Poirot. Moţda bih se i ja također trebala tako osjećati. ne zaboravite . Nije dobro graditi ţivot na laţi jer tako ţelite vjerovati. Oh. Tako prepun ţivota . Vidjela ju je . pretpostavljam kako joj nije bilo pomoći.. Rekao je: "Mademoiselle.na pivskoj boci.. Pretpostavljam kako smo dobili istinu! Gospođica Williams je u pravu.bio je takav. Onda dobro . A također ju ne krivim . Glas joj se slomio na riječi. čovjek mora prihvatiti istinu. Ne osuđujem ju. To me najviše uznemiruje. Ali također ni oca ne krivim u cijelosti. "Odustali ste od borbe sada kada se tek treba boriti. Hercule Poirot je rekao: "Pa -jeste li zadovoljni?" "Zadovoljna?" rekla je Carla Lemarchant. Ne znam što vam zatvor čini. to što Cecilia Williams kaţe kako je vidjela vašu majku kako namješta otiske prstiju Amyasa Cralea na pivskoj boci .vi. imam prilično dobru ideju što se dogodilo. Vi ne marite. Poirot se nagnuo naprijed i očinski ju potapšao po ramenu.ako se osjećala tako očajno zbog oca.kako se on osjećao.barem djelomično .vlastitim očima . Mislim kako je to dovoljan izgovor.to je jedina stvar koju sam trebao saznati kako bih bio definitivno siguran. naravno. Nije si mogao pomoći . jednom za svagda." Okrenula je svoje rumeno." . Ako vjerujete onome stoje rekla -" Hercule Poirot je ustao. U trenutku kad ja." Carla je zurila u njega. da vaša majka nije ubila vašeg oca. Cijelo ste vrijeme isticali kako ţelite istinu. vi znate . "Slušajte". Rekla je: "Gospođica Williams voljela je moju majku."Znam.

Hercule Poirot je rekao: "Vaša priča. to je vaţno. nije bila u potpunosti iskrena. gospodine Poirot?" Glas Philipa Blakea bio je nestrpljiv. zar ne?" "Propusta?" Philip Blake se namrštio. kako je barem jednu noć tijekom ljeta gospođa Crale viđena kako izlazi iz vaše sobe u pomalo kompromitirajuće doba noći. Poirot je rekao: "Moram vam se zahvaliti na izvanrednom i lucidnom opisu Craleove tragedije." Philip Blake izgledao je prilično samozadovoljno.Nekoliko je puta kimnuo glavom i izašao iz sobe ostavivši zbunjenu Carlu koja je gledala za njim." Glas mu je očvrsnuo. "Uistinu je iznenađujuće koliko sam se sjetio kad sam počeo pisati. Rekao je: "Slučajno ste. čini mi se. gospodine Blake. promrmljao je. To što znam. ali bilo je malih propusta. Philip Blake se onda odlučio." Poirot je rekao: "To je zadivljujuće jasna priča. Priznajem kako se to ne slaţe s onime što sam napisao. "Jako lijepo od vas". hoćemo li tako reći." Opet je uslijedila tišina. Poirot postavlja pet pitanja "Pa. slaţe se više no što biste mogli pomisliti. Naposljetku je rekao: "Tko vam je to rekao?" Hercule Poirot je odmahnuo glavom. "Informiran sam. "Nije vaţno tko mi je rekao." Tišinu je razbijalo jedino teško disanje Philipa Blakea. Sada . Ipak. naletjeli na čisto privatnu stvar.

Bez ikakve namjere rekao sam Caroline kako ju volim. Ali u bilo kojem bi mi trenutku bilo lako s njom voditi ljubav. Priznala je kako se prema meni jako loše ponašala. "Došla je u moju sobu. "Ali. Ostavila me! Pitate li se. ali vidio sam kako je uznemirena i nervozna zbog Amyasove trenutne afere. I došla je. je li moja mrţnja moţda ustostručena? Pitate li se jesam li joj ikad oprostio? Za uvredu koju mi je nanijela kao i za činjenicu daje ubila prijatelja kojeg sam volio najviše na svijetu!" Philip Blake divlje je drhtao i izjavio: "Ne ţelim razgovarati o tome." Blake je zastao. gospodine Poirot. To mi nije bilo lako oprostiti. Moţda je ovo drugo nastalo iz onog prvog. rekla je. ako shvaćate. Ona je prilično hladno odgovorila: 'Da. red kojim su vaši gosti onog dana izašli iz laboratorija?" Meredith Blake se pobunio. Zamolila me da joj oprostim. Sloţila se doći u moju sobu te noći. s mojim rukama oko nje." "Gajio sam određeno neprijateljstvo prema Caroline Crale. Prezirao sam moć koju je imala nad mnom i pokušao i eliminirati privlačnost konstantnim razmišljanjem o njezinim najgorim osobinama. rekla mi prilično hladno kako ne vrijedi! Nakon svega. ali i rekla kako si nije mogla pomoći. Nakon šesnaest godina! Kako bih se mogao sjetiti? Rekao . Sada odlazite! I nikad mi više nemojte ovo spomenuti!" "Ţelim znati. Sada mu je bilo teško pronaći riječi. 1 onda. Istovremeno me jako privlačila.sam vam prisiljen reći istinu." "Moja se prigoda ukazala kad je Amyas u potpunosti izgubio glavu zbog Greerice. ona je bila ţena za jednog muškarca. Bila je ţena Amyasa Cralea.' Kakve li drskosti!" "Naravno da sam znao kako ona mene nije voljela." "I ostavila me. Nikad mi se nije sviđala. gospodine Blake. čujete li? Dobili ste svoj odgovor. u dobru i zlu. a ona me nije primjećivala. To je stanje u kojem lako moţete očarati ţenu. to sam oduvijek znala. dragi moj Poirote. Bio sam zaljubljen u nju kao dječak.

. prijatelju.da. "A sada. znate. Oduvijek je moj hobi smatrao prilično idiotskim. imala svijetlu haljinu boje kave. Otključao je vrata i otvorio kapke. Razgovarao sam s Elsom -dosađivao joj." Poirot je rekao: "Sjetite se. "Ne.pitala gaje što su bikovi i medvjedi. Philip je izašao sljedeći. Ja sam bio odmah iza nje. spremate se napustiti sobu.Caroline. I Angela . Jeste li vidjeli stoje radila?" Blake je odmahnuo glavom." "Idemo sada tamo. Poirot je autoritativno progovorio. Zatvorite oči i zamislite " Meredith Blake je poslušao.. sjećam se. pretpostavljam . Blakeove nosnice lagano su se pomaknule. Pokazali ste svojim gostima vaše zanimljive biljne preparate. Tko je prvi napustio sobu -vi?" "Elsa i ja . Moramo biti potpuno sigurni.osim ako ." "Sigurni ste u to?" "Da ." . Nastavili su hodnikom. leđima sam bio okrenut prema sobi.da.pomalo je ţurila . Amyas za njima. Poirot je iz dţepa izvukao rupčić i lagano mahnuo njime.zanimljivo kako se stvari vrate. A onda je Caroline izašla .pričao sam kako se određene trave moraju sakupljati tijekom punog mjeseca prema drevnom praznovjerju. znate." Još uvijek protestirajući." "Znači prilično ste sigurni kako je Caroline ostala zadnja. promrmljao je: "Da. Philip . Caroline je. Idete u knjiţnicu gdje ćete pročitati odlomak o Sokratovoj smrti. Prva je izašla van. Stajali smo i čekali ostale da izađu kako bih opet mogao zaključati vrata. da ..mislim.i ja sam zaključao vrata. Meredith Blake je poveo. naravno. Stajao sam i mirno čekao . Philip je izgledao kao da mu je dosadno..sam vam kako je Caroline izašla posljednja. Razgovarali smo.

Ţelim ovdje organizirati okupljanje. mislim -je li vas Meredith Blake pitao hoćete li se udati za njega?" Elsa je zurila. Elsa." . madame. koji je vraćao rupčić u dţep. To je bio red.. Meredith Blake s gađenjem je šmrknuo i pomislio: "Ah. Zašto?" "Jeste li bili iznenađeni?" "Jesam li? Ne sjećam se. Izgledala je samozadovoljno .kao da joj je dosadno." "Što ste rekli?" Elsa se nasmijala. Je li vam to imalo pomoglo?" Poirot je rekao: "Sve se slaţe.poput djeteta." "I?" Elsa Dittisham rekla je to gotovo poţudno . Neće. On je oduvijek bio prilično glup. Rekla je: "Što mislite što sam rekla? Nakon Amyasa -Meredith? To bi bilo smiješno! To je bilo glupo s njegove strane. Slušajte.suđenje. mislim.." "Da?" Poirot je rekao: "Nakon stoje sve završilo .Zastao je i pogledao Poirota. Angela i Caroline. ja. tip stvarno koristi mirisi" Na glas je rekao: "Prilično sam siguran u to. biti teško. "Ţelim vam postaviti pitanje. Philip. "Da-jest.

Poirot je paţljivo birajući riječi polagano rekao: "Angela povrijeđena je u vrlo ranom djetinjstvu. Sjećam se kako je jednom rekla. molim vas." "Je li vam sama gospođa Crale spomenula događaj?" "Samo usputno. Pretpostavila je kako znam priču. znate. nešto stoje ţelio pitati. Gospođica Williams ţeljela je čuti pitanje. Nikad joj to nemojte spominjati. Bacila je uteg za papir na mene." "Tko vam je to rekao?" "Sama Angela. Onda je rekla: "Siroti stari Meredith! Takav seronja!" i opet se nasmijala. i opet je osjetio kako godine nestaju i on postaje krotki i poslušni dječak. . Hercule Poirot opet se susreo s mudrim prodornim pogledom gospođice WiHiams.'brinuti se za mene' .tako je to sročio! Poput svih ostalih mislio je kako je suđenje bilo teško za mene. Uteg za papir točna je priča. objasnio je. Koja je od ovih verzija točna?" Gospođica Williams britko je odgovorila: "Nikad nisam čula ništa o štangi. "Ţelio me. jer ju to jako uznemiruje." "Što je točno rekla?" "Dotaknula je obraz i rekla: 'Caroline mi je ovo učinila kad sam bila beba. U moj im bi Iješkama našao sam dvije verzije koje se odnose na to. U jednoj od njih izjavljeno je kako je gospođa Crale bacila uteg za papir na dijete." Zamislila se na trenutak. I reporteri! I gomila koja me nije voljela! I blato koje je bačeno na mene. Postojalo je. zaštiti . Rekla mije to na samom početku.Iznenada se nasmijala. U drugoj daje dijete napala štangom.

uopće nije ţelio ništa pitati Angelu Warren. uvijek ću osjećati kako nema stvari kojom se mogu iskupiti za ono što sam joj učinila. Da prolazite pored ribarnice i u izlogu ugledate dvanaest riba. kad razmisli o tome. Ah." Cecilia Williams oštro je rekla: "Ne razumijem vas. Stvarno.treba biti pet pitanja! Tako je urednije. dopremljene avionom iz Bagdada. "Pokušavam vam dokazati kako su oči uma one s kojima čovjek u stvari gleda. ali ne i nemoguće -jer je moj prijatelj jednom odnio prepariranu ribu (time se inače bavio. da. To je sve što sam ţelio znati.. zar ne? Ali jedna od njih mogla bi biti preparirana. "A vi i dalje -" zastala je." "Kakvo je značenje ovih gluposti?" zahtijevala je gospođica Williams.. Pokazali ste Carli moju priču o tragediji?" Poirot je kimnuo. gospođice Williams.." Gospođica Williams ţustro je odgovorila: "Prilično nevjerojatno i u svakom slučaju -" "Ah.'" "Hvala vam. nevjerojatno. ali znate." Poirot je lagano usporio kad se pribliţio naselju stambenih zgrada iza Regent Parka. To je bolje zaokruţivalo stvari. mislili bi kako su sve prave. Jedino pitanje koje joj je ţelio postaviti moglo je čekati. Petoro ljudi ..'Znam kako mislite da sam razmazila Angelu. Ne. dobro . . znate) kako bi ju usporedio s pravima! A da u dnevnoj sobi u prosincu ugledate vazu s orhidejama rekli biste da su umjetne .smislit će nešto. bila je to njegova neutaţiva ţeđ za simetrijom koja ga je dovela ovamo.ali mogle bi biti prave. Poirot je rekao: "Razmislite malo. gospodine Poirot.' A drugom je prilikom rekla: 'Znati kako ste doţivotno unakazili drugo ljudsko biće najteţi je teret koji čovjek moţe nositi.

ali nemam namjeru dopustiti da ga čitaju bezosjećajni stranci. Trenutak još nije došao." "Donijet ćete pismo koje ste mi pokazali?" Angela Warren se namrštila. Vas ću zamoliti da budete tako dobri i dođete u Handcross Manor. moţda. trenutno ne ţelim reći ništa više. Pokazala sam vam ga iz dobrog i vaţnog razloga." "Ali dopustit ćete mi da vam budem savjetnik u ovoj stvari?" "Neću učiniti ništa slično.Angela Warren pozdravila ga je s nečim bliskim iščekivanju. a usuđujem se reći kako je moja prosudba dobra poput vaše. "Mademoiselle. Rekao je: "Dopuštate li da vam postavim jedno malo pitanje?" ." "Philip Blake?" Bilo je to na pola puta između izjave i pitanja." Lagano se namrštila i rekla: "Što namjeravate učiniti? Rekonstruirati nešto što se dogodilo prije šesnaest godina?" "Vidjeti. "To je pismo moje. Rekla je: "Jeste li štogod saznali? Jeste li štogod otkrili?" Poirot je polagano kimnuo glavom u najboljoj maniri kineskog mandarina. Ustao je kako bi krenuo." Poirot je u znak predaje raširio ruke. nego onda. moţda. ali sama ću prosuditi. Ponijet ću pismo sa sobom. s boljeg mjesta. Rekao je: "Napokon sam napredovao. da. Ostali su se sloţili. iz jasnije perspektive (kao što ste rekli). Bit će zanimljivo opet vidjeti te ljude. Doći ćete?" Angela Warren polagano je rekla: "Oh. Sada ću ih vidjeti. doći ću.

ali sluţili su samo kako bi naglasili njezinu zapuštenost. "Kako ste znali?" "Ţelio sam vam dokazati. "Ah. Onda je rekla: "Mislim-pa." Carla je pitala: "Po čemu sam poput nje. gospodine Blake. a ne ju uljepšali. ovo je kći vašeg najboljeg prijatelja. da. Meredith Blake. Rekao je: "Koji je smisao ovoga? Savršeno subotnje poslijepodne -" Hercule Poirot poţurio se nali ti ulje na uzburkanu vodu. Pomalo nervozno. ali ti si ." Namršteni Philip Blake zurio je kroz prozor i nervozno kuckao po okviru. U sobu su doneseni stolci i stol. tiho je razgovarao s Carlom." Rekonstrukcija Poslijepodnevno sunce obasjavalo je laboratorij Handcross Manora.pozitivnija no što je ona ikad bila. Izaći ćete joj u susret. Postoje stvari koje znam bez potrebe da mi se kaţu. otkazati golf." Pogledala gaje s otvorenom znatiţeljom. Jednom je glasnije rekao: "Draga moja. ispričavam se-neoprostivo je. jako si nalik majci-a istovremeni također nisi. cupkajući brk. Mjesec i šest penija Somerseta Maughama?" Angela je zurila u njega.kako da se izrazim . kako sam i u maloj nevaţnoj stvari nešto poput čarobnjaka. a po čemu nisam?" "Imaš njezinu put i način na koji se krećeš. zar ne. mademoiselle. istina."Koje?" "U vrijeme tragedije. znam." . pročitali ste. Mais voyons. zar ne?" Batler je najavio: "Gospođica Warren.

"Osvjetlala si mi obraz. Tko moţe reći kako Amyas i Caroline Crale nisu ovdje . iako ih ne moţemo vidjeti. gospođice Williams. rekla je gospođica Williams..uznemiravanjem duhova. draga". znam.izlet u prošlost. moţda. oni se neće materijalizirati. ne. Zaposlena si.i slušaju?" Philip Blake je rekao: "Apsurdna glupost -" i zastao kad su se vrata ponovno otvorila i batler najavio lady Dittisham. pretpostavljam? Neće me se sjećati.nadam se .raspraviti o njima i. Angela Warren prišla je kako bi ju pozdravila i uz osmijeh rekla: "Opet se osjećam poput školarke. Lijepo je imati čuvenu rođakinju. A kad ona dođe moći ćemo nastaviti s našim poslom . Carla je rekla. "Pa.Meredith joj je krenuo u susret. prošlo je dosta godina od našeg posljednjeg susreta. Hoćemo li svi sjesti? Onda ćemo biti spremni kad stigne posljednji gost. "Bog. Što se tiče duhova. ali tko kaţe kako nisu ovdje. a onda prešle na visoki lik širokih ramena odjeven i tvid. Pročitala sam tvoj članak u jutrošnjem The Timesu." Philip Blake nervozno je rekao: "Što je sve ovo? Nitko mi nije rekao -" Hercule Poirot je rekao: "Ja to zovem -ja ." Pokazala je visokog.. privlačnog mladića sivih očiju. zar ne?" "Ne. Ovo je Carla." Mršava.. Bila je jako mala.. Oči su joj na trenutak zamišljeno zastale na Poirotu." Meredith je otišao dočekati idućeg gosta.vjenčati. krhka i nepopustljiva." "Jako sam ponosna na tebe. On i ja ćemo se . Samo ćemo porazgovarati o stanovitim davnim događajima . u ovoj sobi." Poveo ju je do prozora. Rekao je: "Lijepo od tebe što si odvojila vrijeme. "Ovo je John Ratterv." Angela Warren je rekla: "Oh! ." Philip Blake je izjavio: "Kakva je ovo glupost? Nećete odrţati seansu. ujna Angela. stara je guvernanta ušla u sobu.Nisam znala. . Angela. jasnije vidjeti njihov slijed.

" Cecilia Williams lagano je frknula. prošlo je šesnaest godina od događaja o kojem ćemo govoriti.. rumena guvernanta. Nasmiješila se Meredithu. Na njezinom mladom licu nije bilo animoziteta. Elsa je animozitetu u njezinim očima odgovorila potpunom nezainteresiranošću.krenuo sam otkriti -istinu. u daljini. samo znatiţelja.. A mogla je zamisliti Mereditha Blakea kako revolverom prijeti provalniku — i slučajno puca. Mogla je zamisliti Philipa Blakea kako. u velikom starinskom stolcu. Minutu ili dvije gledala je po sobi." "Lijepo od vas što ste došli. Elsa je rekla: "Ispričavam se zbog kašnjenja. u napadu bijesa. madame. to je mogla zamisliti. moţda ali to ne bi bilo odgovarajuće ubojstvo. "Da." I u nekoliko saţetih rečenica objasnio je Carlinu molbu i svoje prihvaćanje zadatka.ako se potrudi . djevojka joj je uzvratila pogled i zamišljeno procijenila ţenu koja je unijela kaos u ţivote njezinih roditelja. malo udaljenog od ostalih.da. Rukom je sakrila oči i pomno proučavala pet lica. onda Carlu. čula je Poirotove riječi u magli.." Carla Lemarchant. ali ne slučajno. Brzojenastavioignorirajućiolujukojasepojavljivala na Philipovom licu. hladno pogledala Angelu i Philipa. Rekla je: "Ne bih te prepoznala. Angela. Je li mogla zamisliti nekog od njih kako ubija? Egzotična Elsa. "Prihvatio sam zadatak . Skinula je krzno s vrata i prebacila ga preko naslona. Mogla je zamisliti Angelu Warren kako također puca iz revolvera. hladna.. Bez osobnih . sposobna Angela Warren? Bi li mogla . ali dopustite mi da vam najprije kaţem zašto smo ovdje. guši neku ţenu .Elsa Dittisham došla je s onim laganim prezirom dosade karakterističnim za nju. i šok na Meredithovom. i otišla do stolca uz prozor. gospodine Poirot. Koliko je prošlo? Šesnaest godina?" Hercule Poirot iskoristio je trenutak.zamisliti kako netko od njih ubija nekoga? Da.

i mlada. Ali bilo tko s imalo znanja o psihologiji mogao je shvatiti kako je istina čista suprotnost. i vratiti se u prošlost i otkriti što se stvarno dogodilo. Slušaj. lijepa Elsa Greer okupirala je njegovo srce i um." Poirot si nije dopustio ljutnju. Carla. Vrlo je zlo ubiti nekoga. U njegovoj priči o tragediji govori kako je prezirao ponašanje Amyasa Cralea zbog nje.to je to. iako imaju utjecaj na ono što se ." Philip Blake je rekao: "Svi znamo što se dogodilo. Prihvaćena verzija stanovitih činjenica nije uvijek istinita. Govorite gluposti. u nekom fantastičnom dvorcu kako govori sa svog kreveta prekrivenog orijentalnom svilom: "Bacite hulju sa zidina!" Sve divlja mašta ." Hercule Poirot je pričao. i ne postavljaj blesava pitanja. Poirot je nastavio. gospođice \Villiams?" "Nastavi sa svojom aritmetikom.moram prestati s ovime.i čak ni najvećim silama nije mogla zamisliti kako mala gospođica Williams ubija nekoga! Još jedan fantastičan prizor: "Jeste li ikad ubili nekoga. vi. "To je bio moj zadatak . Sjedne strane. gospodine Blake." Meredith se zagrcnuo. Pretvarati se kako se dogodilo nešto drugo je glupo . niste voljeli Caroline Crale." Carla je pomislila: "Sigurno sam bolesna . ah. To je prihvaćena verzija vašeg ponašanja. slušaj onog malog čovjeka koji kaţe da zna. "Spominjem ove stvari samo kao ilustraciju.osjećaja na djelu .sigurnost ekspedicije ovisi o tome! I Elsu. ali samo ste trebali paţljivo pročitati između redaka i uvidjeli biste kako je dugogodišnje oboţavanje gotovo iščezlo.e dogodilo. svi znamo što s. Rekao je: "Kaţete.ubaciti se u rikverc. Na isti je način gospodin Meredith Blake imao dugogodišnju tradiciju oboţavanja Caroline Crale. Laţima izvlačite novac od ove djevojke. Prezirali ste tu činjenicu. a lady Dittisham se nasmiješila. Oduvijek ste bili ludo zaljubljeni u Caroline Crale. pokušavali ju anulirati konstantnim ponavljanjem njezinih loših osobina i naglašavanjem vaše mrţnje. budalo. obična glupost. na primjer.

" "Kako Caroline Crale nije pokazala strah na suđenju. i po vlastitom priznanju bila je ljubomorna ţena. Kako bih to učinio paţljivo sam proučio policijska izvješća. Kad ju je . Ta su viđenja bila vrlo dragocjena jer sadrţavaju određene stvari koje mi policijski spisi nisu mogli dati . B.dogodilo.'''' Philip Blake kimnuo je glavom. I saznao ove činjenice:" "Kako Caroline Crale nikad nije izjavila nevinost (osim u pismu kćeri). U redu. odvjetničkim pisarom koji je bio na sudu tijekom suđenja. starim odvjetnikom koji je intimno poznavao obitelj Craleovih. a također sam i uspio uvjeriti petoro ljudi koji su bili na prizorištu da mi napisu svoje viđenje tragedije. Istraţiti činjenice i uvjeriti se kako se psihologija slučaja slaţe s njima. Voljela je supruga. stanovite činjenice koje su namjerno prešućene policiji. Kako je u pismu koje je napisala sestri odmah nakon presude sebe smatrala krivom za sudbinu koja ju je snašla.to jest: A. Nema nimalo sumnje kako je Caroline Crale imala dobar motiv za ubojstvo. Razgovarao sam s odvjetnikom koji je branio Caroline Crale. policijskim inspektorom zaduţenim za slučaj .mozaik ţene. u njenoj je ladici pronađena prazna bočica parfema koja je sadrţavala koniin.i naposljetku sam došao do pet očevidaca koji su bili na prizorištu. Ja sam morao sam istraţiti dokaze. s policijskog stanovišta. Reći ću vam kako sam putovao. javno je priznala kako ju je namjeravao ostaviti zbog druge ţene. kako je u potpunosti prihvatila poraz. C. kako je u stvari pokazala jedva malo interesa." "Bio sam u poziciji sam ocijeniti slučaj. "Naravno da jest!" Hercule Poirot je rekao: "Alija nisam angaţiran kako bih prihvatio mišljenje ostalih. počinjem svoje putovanje u prošlost . Kako je u zatvoru bila tiha i mirna. onda. nisu bili značajni.kako bi o tragediji saznao sve što mogu. Na nj oj nij e bilo otisaka osim njezinih. mišljenja samih ljudi što je Caroline Crale mislila i osjećala (što se pravno ne moţe prihvatiti kao dokaz). I iz svega toga sastavio sam sliku . stanovite razgovore i incidente koji." "Kako bi od motiva došli do sredstva. tuţiteljem. I kako je po mišljenju svih s kojima sam razgovarao (s jednom iznimkom) Caroline Crale bila je kriva.

policija pitala, priznala je kako gaje uzela iz sobe u kojoj se sada nalazimo. Bočica koniina također je na sebi imala njezine otiske. Pitao sam gospodina Mereditha Blakea kojim je redoslijedom petoro ljudi toga dana napustilo sobu -jer mi se teško zamislivim činilo kako bi itko mogao uzeti otrov dok je u sobi bilo petoro ljudi. Ljudi su ovim redoslijedom napuštali sobu - Elsa Greer, Meredith Blake, Angela Warren i Philip Blake, Amyas Crale i naposljetku Caroline Crale. Što više, gospodin Meredith Blake bio je leđima okrenut prema sobi dok je čekao da gospođa Crale izađe, i nije bio u mogućnosti vidjeti stoje radila. Imala je, kako bi se reklo, prigodu. Zato sam uvjeren daje uzela koniin. Postoji indirektna potvrda toga. Gospodin Meredith Blake prije neki mije dan rekao : 'Sjećam se kako sam stajao ovdje i namirisao jasmin kroz otvoren prozor. 'Ali bio je rujan, i jasmin koji se nalazi pod prozorom više ne bi bio u cvatu. Jasmin inače cvjeta u srpnju i kolovozu. Ali bočica parfema koja je pronađena u njezinoj sobi i koja je sadrţavala tragove koniina također je sadrţavala parfem od jasmina. Znači, smatram sigurnim kako je gospođa Crale odlučila ukrasti koniin i ne razmišljajući ispraznila bočicu parfema koju je imala u torbici." "To sam provjerio drugi put kad sam zamolio gospodina Blakea neka zatvori oči i pokuša se sjetiti redoslijeda napuštanja sobe. Miris jasmina odmah mu je potaknuo sjećanje. Mirisi utječu na nas više no što mislimo." "Znači dolazimo do jutra kobnog dana. Činjenice za sada nisu sporne. Iznenadno otkriće gospođice Greer kako ona i gospodin Crale planiraju brak, potvrda Amyasa Crale, i velika patnja Caroline Crale. Ni jedna od ovih stvari ne ovisi o svjedočenju samo jednog svjedoka." "Idućeg je jutra u knjiţnici došlo do scene između supruţnika. Prva stvar koja se čula bile su riječi Caroline Crale: 'Ti i tvoje ţene!' ogorčenim glasom, a na kraju je rekla: 'Jednog ću te dana ubiti.' Philip Blake čuo je ovo iz hodnika. A gospođica Greer čula je s terase. "Onda je čula kako je gospodin Crale zamolio suprugu da bude razumna. Čula je kako je gospođa Crale rekla: 'Radije ću te ubiti nego prepustiti toj djevojci.' Uskoro nakon ovoga Amyas Crale je izašao i oštro rekao Elsi Greer da mu ide pozirati. Uzela je vestu i pridruţila mu se." "Za sada nema nikakve psihološke nepravilnosti. Svi su se ponašali onako kako se

očekivalo. Ali sada dolazimo do nečega što jest neskladno." "Meredith Blake otkriva krađu, naziva brata; sastaju se na obali i prolaze pored vrta Batterv gdje Caroline Crale sa suprugom vodi diskusiju o Angelinom odlasku u školu. To mije vrlo čudno. Suprug i supruga ţestoko se posvađaju, svađa završava Carolineinom prijetnjom, a ipak, nekih dvadesetak minuta kasnije, ona odlazi dolje i počinje trivijalnu raspravu." Poirot je pogledao Mereditha Blakea. "U vašoj ste priči naveli stanovite riječi koje je Crale rekao. To su bile: 'Sve je sređeno - ja ću se pobrinuti za pakiranje.' Točno?" Meredith Blake je rekao: "Nešto takvo - da." Poirot se okrenuo prema Philipu Blakeu. "Vi se isto sjećate?" Philip se namrštio. "Nisam se sjećao sve dok to niste spomenuli - ali sada se sjećam. Nešto jest spomenuto o pakiranju?" "Od strane gospodina Cralea - ne gospođe Crale?" "Amyas je to rekao. Čuo sam samo kako je Caroline rekla kako će to biti teško za djevojčicu. U svakom slučaju, kakve to veze ima? Svi znamo kako je Angela nakon dan ili dva otišla u školu." Poirot je rekao: "Nije vam jasno zašto se protivim. Zašto bi Amyas Crale pakirao djevojčicu? To je apsurdno, definitivno! Tu je bila gospođa Crale, tu je bila gospođica Williams, sluškinja. Pakiranje je ţenski posao - ne muški." Philip Blake nestrpljivo je rekao: "Zašto je to vaţno? To nema nikakve veze sa zločinom." "Mislite? Za mene, to je bila prva bitna stvar. A odmah nakon nje uslijedila je druga. Gospođa Crale, očajna ţena, slomljena srca, koja je nedavno prijetila suprugu

i koja je definitivno razmišljala ili o samoubojstvu ili ubojstvu, sada potpuno uljudno odlučuje suprugu donijeti hladno pivo." Meredith Blake polagano je rekao: "To nije čudno ako je planirala ubojstvo. To bi, sigurno, i učinila. Pretvarala se!" "Mislite? Odlučila je otrovati supruga, već ima otrov. Njezin suprug ima zalihu piva u vrtu Batterv. Ako ima imalo inteligencije definitivno će otrov staviti u jednu od tih boca u trenutku kad nema nikoga." Meredith Blake se usprotivio. "To nije mogla učiniti. Netko drugi ga je mogao popiti." "Da, Elsa Greer. Ţelite li mi reći kako je Caroline Crale, nakon što je odlučila ubiti supruga, proradila savjest pa nije također ţeljela ubiti djevojku?" "Ali nemojmo sada o tome. Drţimo se činjenica. Caroline Crale obećala je suprugu poslati hladno pivo. Vratila se do kuće, uzela bocu iz hladnjaka i odnijela mu ju. Natočila mu je čašu i dala mu ju." "Amyas Crale ju je iskapio i rekao. 'Danas sve ima šugav okus.'" "Gospođa Crale vraća se do kuće. Ruča i ponaša se prilično uobičajeno. Spomenuto je kako je izgledala pomalo zabrinuto i zamišljeno. To nam ne pomaţe —jer nema kriterija o ponašanju ubojice. Postoje hladnokrvni ubojice i uzbuđeni ubojice." "Nakon ručka opet se zaputila u Batterv. Pronašla je supruga mrtvog i čini, hoćemo li se tako izraziti, očito uobičajene stvari. Pokazuje emocije i šalje guvernantu da nazove liječnika. Sada dolazimo do činjenice koja prije nije bila poznata." Pogledao je gospođicu Williams. "Ne protivite se?" Gospođica Williams bila je prilično blijeda. Rekla je: "Nisam vas prisegnula na šutnju." Tiho, ali s efektom, Poirot je ispričao što je guvernanta vidjela. Elsa Dittisham se promeškoljila. Zurila je u odrpanu ţenu u velikom stolcu. S nevjericom je rekla: "Vidjeli ste ju kako je to učinila?"

Philip Blake skočio je na noge. "Ali to rješava stvar!" viknuo je. "To ju rješava jednom za svagda." Hercule Poirot blago gaje pogledao. Rekao je: "Ne baš." Angela Warren oštro je rekla: "Ne vjerujem." Uputila je oštar neprijateljski pogled u pravcu male guvernante. Meredith Blake cupkao je brk, bio je zapanjen. Samo je gospođica Williams ostala smirena. Sjedila je vrlo uspravno, a na svakom obrazu nalazila se točka crvenila. Rekla je: "To sam vidjela." Poirot je polagano rekao: "Tu, naravno, imamo samo vašu riječ..." "Imate samo moju riječ." Pogled prodornih sivih očiju susreo se s njegovim pogledom. "Nisam navikla, gospodine Poirot, da se sumnja u moju riječ." Hercule Poirot se naklonio. Rekao je: "Ne sumnjam u vašu riječ, gospođice Williams. Ono što ste vidjeli odigralo se upravo tako - i zbog toga što ste vidjeli shvatio sam kako Caroline Crale nije kriva- nije bilo teorije za njezinu krivnju." John Ratterv, visoki, nervozni muškarac, u tom je trenutku po prvi puta progovorio. Rekao je: "Zanima me zašlo to mislite, gospodine Poirot?" Poirot se okrenuo prema njemu. "Naravno. Reći ću vam. Gospođica Williams vidjela je - vidjela je kako Caroline Crale paţljivo nervozno briše otiske prstiju i stavlja one mrtvog supruga na pivsku bocu. Obratite paţnju, na pivsku bocu. Ali koniin je bio u čaši - ne u boci. Policija nije pronašla tragove koniina u boci. U boci nikad nije ni bilo koniina. A Caroline Crale to nije znala." "Ona koja je navodno otrovala supruga nije znala kako je otrovan. Mislila je daje otrov u boci." Meredith se usprotivio: "Ali zašto -"

Carla Lemarchant je rekla: "Molim te. jasno i ţestoko. zar ne.radije nego da ta osoba bude osumnjičena.istrpjeti sve . Tko bi ta osoba mogla biti? Bi li zaštitila Philipa Blakea? Ili Mereditha? Ili Elsu Greer? Ili Ceciliju Williams? Ne. "Da-zašto? Zašto je Caroline Crale tako očajnički ustrajala na teoriji samoubojstva? Odgovor jest-sigurno." Poirot je pogledao prema mjestu gdje je dvoje najmlađih ljudi u sobi zajedno stajalo." Zastao je: "Gospođice Warren.." "Pismo je namijenjeno samo za mene. U potpunosti negiram tu optuţbu. a moja je sestra to znala. Ţelim da . Govorim u njezino ime. Carla! Zar nemaš nimalo srama? Ona je bila tvoja majka . postojala je samo jedna osoba koju bi pod svaku cijenu pokušala zaštititi.Poirot ga je u trenu prekinuo. volio bih kad biste ga na glas pročitali. ako ste donijeli sestrino posljednje pismo. gospođice Warren -" Angela je ustala.prilično jednostavan. "Jako dobro shvaćam što ţelite reći." Poirot je rekao: "Pismo." Angela Warren je rekla: "Neću. bila je moja majka. "Da." "Ali. zar ne ţeliš učiniti ono što te gospodin Poirot zamolio?" Angela Warren ogorčeno je rekla: "Stvarno. Jer je znala tko ga/e otrovao i bila je spremna učiniti sve .. hladno poput čelika. Glas joj je odzvanjao. Ţelite reći. I zato te imam pravo pitati. ujna Angela." "Sada više nemamo puno.ti Carlin je glas odjeknuo. kako sam ja ubila Amyasa Crale.

Dok je Hercule Poirot na glas čitao posljednje pismo Caroline Crale. biti sretna i uspješna. sjene u kutovima postale su gušće. I kako teret prihvaćanja ne bi bio prevelik. ohrabrena kako treba nastaviti sa ţivotom.ne postoji izjava nevinosti. čeka. u napadu nekontrolirana bijesa. Caroline je pridodala jednu vrlo značajnu frazu: 'Čovjek mora platiti svoje dugove. Prelijepo pismo.Caroline Crale je ovdje u ovoj sobi!" Hercule Poirot je zastao. bacila uteg za papir na mlađu sestru i unakazila ju za cijeli ţivot. Više od ičega bila je opsjednuta sestrom. Caroline Crale brinula se samo kako utješiti i smanjiti mogućnost Angelina priznanja. Ogorčeno je rekla: "Da vam ga barem nikad nisam pokazala. mislim. ima prigodu platiti dug. Sada. također. Neprestano ponavlja . draga. napokon. to je bilo nepotrebno. Caroline .moja majka je ovdje. diše. Imala je dijete.jer je mislila kako je njezina sestra već upoznata s tom činjenicom definitivno upoznata s njom. Jer u njemu postoji jedan veliki propust . dobiva oblik.pročitaš to pismo. kako je ovo izuzetno pismo." Angela Warren polagano je izvadila pismo iz torbice i dala ga Poirotu. Bila je opsjednuta time. Pomislila je: "Ona je ovdje . to je očito. ali nije mislila na dijete. Carla je iznenada dobila osjećaj kako je u sobi još netko." Okrenula im je leđa i zagledala se kroz prozor. Rekao je: "Svi ćete se sloţiti. ţeljela je da budete sretni.U redu je. gospođice Warren. I ." "Da. Caroline Crale nije morala sestri reći kako je nevina. Sestra je morala biti utješeua. ali definitivno izuzetno." Angela Warren nije okrenula glavu kad je rekla: "To je bilo nepotrebno. "' "Ta fraza sve objašnjava. sve je u redu. sluša." Angela VVarren je rekla: "Zar ne shvaćate? Ţeljela je da budem sretna.to će doći kasnije. to je sve." "Da. To se eksplicirao odnosi na teret koji je Caroline godinama nosila sve otkad je.

idućeg jutra. Kako zaštiti Angelu? Angela je dirala bocu . ona učinila nekoć davno. Caroline dolazi do hladnjaka i pronalazi Angelu kako petlja po pivu." "Caroline je uzela bocu koju joj je Angela dala i odlazi do Battervja.. Sjetite se riječi gospođice Williams: 'Angela je bila tamo.emocija u Angelinim godinama. Onda.krivnja . Ne zaboravite kako je Angela barem jednom ubacila nešto u Amyasovo piće. Da. suđenje i osuda nisu joj mogli ništa.. To je bila ideja koju je opet mogla dobiti. Pokušava namjestiti ukočene prste na bocu . kao što ću vam uskoro i dokazati.i nije nimalo sumnjala kako je otrovan. imalo je drugačije značenje. moţda ga nije namjeravalo ubiti.Angelini otisci bit će na njoj. više no što moţete zamisliti. po ovom objašnjenju sve dolazi na svoje mjesto što se tiče Carolineinih reakcija. Kad bi samo svi povjerovali kako se radi o samoubojstvu. I u mislima joj se oblikovala samo jedna pomisao. Angelino lice ispunjeno krivnjom. bilo je ono na što je gospođica Williams pomislila. Za početak. To je.sluša hoće li netko doći. reći ću vam kako iskreno vjemjem daje plaćanjem tog duga Caroline Crale našla mir i spokoj veći no što je mislila da postoji.. Tamo ju je natočila i dala Amyasu koji je sloţio facu kad ju je iskapio i izgovorio one značajne riječi: 'Danas sve ima šugav okus.ako vam to zvuči utješno. samo je namjeravalo da mu bude zlo? Hi je to učinilo zbog nje.'" "Caroline tada nije posumnjala .. Zbog vjerovanja kako plaća dug. jako dobro .' Krivo zbog neposlušnosti. Angela je vrisnula kako ţeli vidjeti Amyasa mrtvog. ali za Caroline.očajnički se trudi . Izgledala je krivo. Ako su Amyasovi otisci jedini pronađeni.krivnja. To je neobično za reći o osuđenoj ubojici -ali imala je sve što ju je činilo sretnom. Caroline? Je li shvatila i prezirala Amyasovo napuštanje njezine sestre? Caroline se sjetila . Je li dijete to učinilo? Kao osvetu Amyasu. kad je uhvaćena na djelu.ali nakon ručka otišla je do Battervja i pronašla supruga mrtvog . Angela je na Amyasa bacila uteg za papir." "Vidite. ne zaboravite. događa se nešto što ju je podsjetilo na njezino nedisciplinirano djetinjstvo. prethodna večer.krivnja . Angelino lice kad je iznenađena kod piva .oh. Ona to nije učinila? Tko onda jest? 1 cijela joj se stvar vraća poput munje -Angeline prijetnje.vlastitih nediscipliniranih nasilnih . Brzo ju je obrisala. Pogledajte slijed događaja s njezinog stajališta." .

Njezina stalna briga za Angelu. Zar vam nije jasno kako bih priznala da sam to učinila! Nikad ne bih dopustila da Caroline pati za nešto što sam ja učinila. Nikada!" Poirotje rekao: "Ali petljali ste po pivu. Jer se uvijek bojala kako bi se Angela mogla slomiti i priznati. Prilično sam siguran kako je to bila mačka." Blake je kimnuo. Njezine oči. Strah da policija bezrazloţno ispituje Angelu. Prozor je bio otvoren taman dovoljno da se mačka uvuče unutra." "Ja? Petljala po pivu?" Poirot se okrenuo prema Meredithu Blakeu. monsieur. "Slušajte. čuli ste zvukove iz ove sobe. podalje od svega što se događa. promatrale su lica ispred nje. "Ali to je samo bila mačka." "Otkud znate da je bila mačka?" "Ja . I naposljetku velika ţelja da Angela napusti Englesku prije početka suđenja. Ali bila je to mačka. Po vašoj priči o događajima." . koja se nalazi ispod vaše spavaće sobe. u jutro odigravanja zločina. okrugle i prodorne.svi do jednog. ustrajnost da ju drţi podalje. onda se sve nakon toga slaţe.ne mogu se sjetiti." Istina Angela Warren polagano se okrenula."Kad ovu pretpostavku prihvatite kao istinitu. Rekla je: "Slijepe budale .

To ostavlja Angelu Warren i gospođicu Williams. nisam ju vidio —" Zastao je i namrštio se." "Ja ću vam sada reći zašto znate.ali vašoj je podsvjesti to značilo 'Mačka'. U međuvremenu istaknut ću ovo. Svi dobro znamo što je to četvero radilo. Vaš je nos jako osjetljiv. Netko je mogao tog jutra doći do kuće." "Da. Mačke vole odoljen i ići će bilo kamo zbog njega. ući u vaš laboratorij." "Niste vidjeli mačku?" Blake je polagano i zapanjeno rekao: "Ne. zar ne."Ali nije ostavljen tako. i vaš opis dan prije dao je nestašnoj gospođici Angeli ideju da stavi malo u Amyasovo pivo koje. Mogao se pomicati. ali ja znam daje to bila mačka.barem -" "Ah!" Poirot je trijumfalno uzviknuo. Pretpostavljam kako je preplivala na drugu stranu. ali gospođica Williams nije ju vidjela u vodi. "A ipak znam. Rekla vam je kako traţi Angelu. Rekli ste mi. toga bili svjesni . ni Amyas Crale niti Caroline Crale. Gospođica Williams bila je ovdje . uzeti nešto s police i nestati bez da ste ga vidjeli. Namirisali ste blagi.sreli ste ju kad ste izašli. kako ste uzeli malo 'mačje trave'. ni Elsa Greer.nisam . niti igdje na kamenju. uvukla se kroz prozor i uzela nešto s police.tako ste rekli -" Meredith Blake oštro je rekao: "Odoljen! Naravno. Mogla je lako preplivati na ovu stranu . Mogao je biti podignut i čovjek je mogao ući i izaći." "Točno." Angela Warren je rekla: "Nisam učinila ništa slično. uvijek pio na eks. moţda. ako je taj netko došao s Alderburvja to nije mogao biti Philip Blake. Angela je rano otišla na kupanje. Odoljen ima prilično odvratan okus.u stvari to je i učinila kasnije kada je bila na kupanju s Philipom Blakeom. neprijatan zadah odoljena bez da ste. "Sjetili ste se." Angela Warren začuđeno je rekla: "Je li to uistinu bilo toga dana? Savršeno se . znala je. došla do kuće. A sada. To je razlog zbog kojeg ste bili sigurni kako se radi o mački.

" Pogledala je Herculea Poirota." Zastala je. svojim uobičajenim smirenim glasom rekla je: "Pretpostavljam kako svi također mislite isto. Ne kao rezultat zlobne šale.sjećam kako sam ga uzela. Razmotrimo situaciju na Alderburyju. Oh! " Bio je to krik. ali to je brzo završavalo. i tako dalje. Ali ja. Dva su vam događaja bili potpuno zasebni. Ja jako dobro znam tko je ubio Amyasa Cralea." Hercule Poirot blago je rekao: "Ja nisam budala i ne mislim tako. i sjećam se kako sam izvadila pivo..nisu od njega . a onda odriješito rekla: "Ja nisam ubila Amyasa. Dvije ţene i jedan muškarac. Uzeli smo zdravo za gotovo kako je Amyas Crale odlučio napustiti suprugu zbog druge ţene. kako bih stavi/a u Amyasovo piće. jer nisam uspjela.''' "I prije je bio očaran ţenama. draga moja. "Nitko osim budale ne bi to pomislio. "I Caroline je pomislila . Da jesam nikad ne bih šutjela. Jedan je bio u vezi s nestašlucima . Ali nikad to nisam povezala s tim danom.." "Naravno da niste -jer u vašem umu nije bilo veze. Ali ja vam sada govorim kako nikad nije namjeravao učiniti nešto takvo. Ţene u koje se zaljubljivao obično su bile iskusne ţene . i tako dalje. Da. ja sam primijetio kako ste kad ste govorili o tome rekli: 'Uzela sam. "Uvijek postoji opasnost prihvaćanje činjenica kao dokazanih." Zastao je." "Ne.' Niste rekli kako ste to i učinili. pogledala je oko sebe. Vrlo stara situacija.pomislila je kako sam ja -!" Zastala je." Gospođica VVilliams oštro je rekla: "Naravno da ne bi. Tiho. Caroline je došla i gotovo me uhvatila! Naravno da se sjećam.drugi je bio bombastična tragedija koja je stigla bez upozorenja i uspjela je bez problema izbrisati sve manje incidente iz vašeg pamćenja. a one uopće nisu takve. Opsjedale su ga neko vrijeme. Caroline je došla upravo kad sam otvarala bocu.

A već smo u principu prihvatili to objašnjenje.. Ali ovoga puta ţena jest očekivala. kao što i sada ostavlja takav dojam.Elsa će jednostavno . Muškarci govore takve stvari kad su zaljubljeni.ali ne nekome tko poznaje umjetnike." "To nekim ljudima zvuči nevjerojatno . A za čovjeka poput Cralea ţene su bile plijen. Craleu je bilo neugodno-potapšao je Blakea po leđima i optimistično ga uvjerio kako će na kraju sve biti u redu." "Onda . Caroline će mu oprostiti. Nije previše brinuo zbog nje. bila je strahovito iskrena. Za Amyasa Cralea.slika.previše očekivale. Bila je djevojka." "Ali zastoju.onda će joj reći istinu ." "Ako Elsi kaţe istinu slika neće biti dovršena. Amyas Crale nije razuvjerio? A moj je odgovor. Nikad nije bio čovjek opterećen skrupulama. ali i dalje je optimistično mislio kako će 'sve biti u redu'. znate." "Njegova supruga bila je u stvari jedina osoba za koju je mario. Sve samo da još dan ili dva šuti.. znate. pomalo okruţen onime što on opisuje parom ljubomornih. Moţda je u početku navale osjećaja prema njoj spomenuo kako će napustiti Caroline.među njima je gotovo. Upozorio ju je kakav je čovjek . a Elsa . Da ste ga pitali vrlo bi vam vjerojatno rekao kako je Elsa mlada . mislim. sve je bilo lako. Ţelio je dovršiti sliku. Bio je bijesan na Elsu jer se izlajala pred Caroline. Tako je radio um Amyasa Cralea. i po riječima Caroline Crale. reći ćete. ne uletjeti u vezu s Elsom.ali ona nije ţeljela čuti upozorenje. bila ţena. Nije mario što Elsa misli. Neka misli što ţeli.brzo će to preboljeti. kao što je često već činila. neurotičnih ţena-ali nijednoj neće dozvoliti miješanje u najvaţniju stvar njegova ţivota. Morat će trpjeti još samo nekoliko dana. kad smo već kod toga. Slikao je. ali u ljubavi je bila zastrašujuće jednoumna." "Pokušao je. Moţda je bila čvrsta i sofisticirana u govoru. Moţda je jednostavno odavao takav dojam. Bez pitanja je pretpostavila kako će on napustiti suprugu. Onaj razgovor između Cralea i Mereditha Blakea sada je puno jasniji. Bez ikakvog je razmišljanja zaključila kako je njihova ljubav doţivotna. Jurila je na svojoj Sudbini. Ona uopće nije. Jer je bila opsjednuta Amyasom Craleom i pretpostavila je kako on osjeća isto za nju.

a ona nije ţeljela razgovarati. A kasnije je lagala kad je prepričavala razgovor iz knjiţnice. izašao je iz knjiţnice. otišla u sobu Caroline Crale kako bi potraţila otrov. Ţene znaju gdje druge ţene skrivaju stvari. Kad dovrši sliku više ju nikada neće vidjeti." "Vidjela je Caroline kako uzima otrov. prezirala je njegovu bešćutnost i okrutnost prema toj djevojci. . bila je paţljiva kako ne bi obrisala otiske prstiju ili ostavila vlastite. ne zbog Else. bez sumnje." "Onda je sišla dolje i s Craleom otišla u Batterv vrt. leđima okrenut sobi. stavila je Elsu u klasu s ostalima . Nije ništa rekla. postoji samo njezina riječ. Caroline Crale ljutito je viknula: 'Ti i tvoje ţene!' Ta fraza. Ne zaboravite." "Ali mislim kako se iduće večeri uistinu zabrinuo. I tamo mu je. mislila je na Elsu. Ali nije znao kako je Elsa Greer sjedila pod prozorom knjiţnice i sve čula. Razgovarao je s Elsom Greer. i tekućinom napunila naliv pero. To znači daje ona bila okrenuta prema njemu i kako je ona bez problema mogla preko njegovog ramena vidjeti što Caroline radi .i kako je ona bila jedina osoba koja je to mogla vidjeti. Moţda je otišao do njezine sobe." "Zamislite šok kad je čula brutalnu istinu!" "Večer prije Meredith Blake nam je rekao kako je. ali sjetila se dok je sjedila pod prozorom knjiţnice. odveo ju je u stranu i rekao istinu. Zbog Caroline. U svakom slučaju. I ljutito je dodala: 'Jednog ću te dana ubiti. Bio je očaran Elsom.onim ostalima koje su nastavile svojim putovima. vidite. Kad ju je Philip Blake vidio na hodniku promrniljala je samoj sebi." "Što se tiče Cralea. stajao na vratima." "Kad je Amyas Crale izašao van rekla je kako ide po vestu. nakon neprospavane noći. Pronašla gaje.morati 'progutati'. pronašao Elsu s Philipom Blakeom i oštro joj rekao da nastavljaju s poziranjem.'" "Bila je bijesna. Tako su beznačajni bili ţivotni problemi za čovjeka poput Amyasa Cralea. dok je čekao Caroline da izađe. 'To je tako okrutno!'." "A kao odgovor na to. ali to je prošlost.

rekao kako je sve sređeno .'" "A Elsa je. Kad je vidjela Elsu kako dolazi u kuću (ovoga je puta stvarno došla po vestu) Caroline je šmugnula do Battervja suprugu očitati bukvicu. Sramotno je to što čini! Neće to trpjeti! To je nevjerojatno okrutno i teško za djevojku! Amyas je. smirena i nasmijana. i naravno. mahnula i nastavila glumiti i za njega." "Računala je. .'" "A onda su čuli korake braće Blake. nervozan što ga se prekida. i 'Ja ću ju otpraviti' postaje 'Ja ću ju spakirati. a bočica koniina bit će pronađena u njezinoj sobi. puno posla." "Oglasilo se zvono iz kuće i Meredith je ustao s klupe i sišao prema Battervju.'" "Zar ne shvaćate koliko je ta primjedba vaţna? Sve ima šugav okus? Znači bilo je nešto prije piva koje je imalo šugav okus koji je još uvijek osjećao u ustima. kako će Caroline biti osumnjičena. Ugledala je Mereditha na klupi. Philip Blake spomenuo je kako je Crale lagano zateturao i zapitao se 'je li pio'. I još jedna stvar.natočila pivo koje je on na uobičajeni način iskapio. bespomoćan." "Amyas gaje iskapio. veselo je i prirodno razgovarala s Amyasom Craleom. Caroline Crale bila je uistinu nervozna. Caroline je izašla van. pomalo posramljena." "A Elsa Greer sjedila je na sivom zidu i pozirala. nesumnjivo. uporno je slikao sve dok mu ruke nisu odbile poslušnost i jezik počeo petljati. i promrmljala nešto o Angeli i školi. a to znači kako muje dan neko vrijeme prije no što mu je Caroline donije tu hladnu bocu piva. ali još uvijek bistrog uma. dva su muškarca pomislila kako je razgovor koji su načuli imao veze s Angelom. Ali Caroline je sada postupila upravo onako kako je Elsi odgovaralo. Donijela je hladno pivo i suprugu napunila čašu. s vestom u rukama. i opet zauzela pozu. a pošto nije smio posumnjati sve dok ne bude prekasno. došla stazom.kad slika bude gotova on će spakirati djevojku! 'Sveje sređeno -ja čuju otpraviti." "U međuvremenu. čovjek koji je prezirao bolest i odbijao joj se predati. izvalio se na klupu. sloţio facu i rekao: 'Danas sve ima šugav okus." "A Amyas Crale. Kaţem ti. Ali to prvo teturanje je prvi znak koniina na djelu.

To je slika ubojice koju je naslikala ţrtva . Meredithe. Onda je rekla: "Jako ste pametni.prestravljenoj.to je slika djevojke koja promatra ljubavnika kako umire.Mislim kako je u tom kratkom trenutku Elsa napustila svoje mjesto i ulila posljednje kapi otrova u pivsku čašu u kojoj se nalazilo ono posljednje nevino piće. Ostavi me s gospodinom Pohotom.) Onda je na vratima dočekala Mereditha. sunce je polagano zalazilo. zapanjenoj tišini." Hercule Poirot pokazao je sliku na zidu." "Iz sjena je dopiralo blistanje." Posljedice U tišini kojaje uslijedila. Jer to je izuzetna slika. Meredith ga nije jasno vidio .samo svog prijatelja ispruţenog u poznatom poloţaju. posljednje zrake napustile su prozor kroz koji su obasjavale tamnu kosu i bijelo krzno ţene kojaje tamo sjedila. ali njegove ruke i oči su znale. Rekla je: "Odvedi ih. zar ne?" Poirot nije odgovorio. .smrskala gaje." "Koliko je Amyas znao ili pretpostavljao? Koliko je njegova svijest znala ne moţemo reći. "Trebao sam znati čim sam prvi put ugledao tu sliku. vidio je kako skreće oči sa slike u zlokobnom pogledu..." Nepomično je sjedila sve dok se vrata nisu zatvorila za njima. Elsa Dittisham se promeškoljila i progovorila. (Riješila se naliv pera na putu prema kući .

Po mom mišljenju nema dovoljno dokaza ." "Vaš suprug ne bi. nema činjenica. ne mislim. Da jeste. Rekla je: "Kakav apsurd! Dobiti oprost za nešto što niste učinili. "Mislite da imalo marim što će moj suprug osjećati?" "Ne. Mogla .bih uţivati." .Rekla je: "Što očekujete? Priznanje?" Odmahnuo je glavom.postoje samo indicije." "Ţelim znati što ćete učiniti?" Hercule Poirot je rekao: "Učinit ću sve što je u mojoj moći kako bi vlasti dodijele posthuman oprost Caroline Crale. Jer će se raditi o vašoj riječi protiv moje. nije vaţno." "Točno.u tome bi moţda nečega i bilo -nečega ţivog ." Elsa se nasmijala. Ali ono što ćemo ovdje reći. borim se za ţivot . mogli ste biti sretnija. Ako oni odluče kako postoji mogućnost podizanja optuţnice protiv vas onda će moţda to i učiniti. neće biti voljni optuţiti nekoga na vašem poloţaju osim ako ne budu imali dobro opravdanje za nešto takvo. Mislim kako nikada u ţivot niste marili što će bilo koja druga osoba osjećati." Elsa je rekla: "Nije me briga.uzbudljivog. zajedno." A onda je rekla: "Što je sa mnom?" "Iznijet ću svoje zaključke pred odgovorne ljude. Što više." Pogledala gaje. Elsa je rekla: "Jer neću učiniti ništa takvo! I neću ništa priznati. Da stojim na optuţeničkoj klupi.

imate puno toga za naučiti. Rekao joj je kako nimalo ne mari za mene . saznala.nije marila pobjegla je od svega . Mislila sam kako se namjerava ubiti. Ja sam umrla. idućeg jutra. dijete moje. Ponovila je: "Ja sam umrla. sućut." "Što moram naučiti?" "Sve emocije odraslih . ushićeno. ." Elsa je rekla: "Vidjela sam kako je Caroline uzela koniin.." Raširila je ruke. Jedine stvari koje znate — koje ste oduvijek znali . Došla je do vrata..otišli su nekamo gdje nisam mogla do njih. Kad dovrši sliku otpravit će me. "Nisam shvaćala kako ubijam sebe — ne njega.ali ni to nije bilo dovoljno. Lady Dittisham je ušla i vozač joj je oko nogu omotao krzno. Gledala sam ga kako umire. " Na hodniku je prošla pored dvoje mladih ljudi čiji je ţivot upravo počinjao. Ali oni nisu umrli. Shvaćate li što mi je to učinilo? Pronašla sam otrov." Elsa Dittisham je ustala.mario Je. toliko moćno.." "A ona .. To ju nije moglo povrijediti .Oštro je rekla: "Zašto me saţalijevate?" "Jer. Nikad se nisam osjećala toliko ţivo.. Nema se zbog čega brinuti. I ona i Amyas su pobjegli . Poslije sam ju vidjela uhvaćenu u zamku . ali to je bila prošlost. A onda sam. To bi pojednostavnilo stvari.polovicu vremena uopće nije bila tamo.. razumijevanje.saţaljenje.bilo joj je ţao mene. rekao je. Vozač je otvorio vrata automobila.su ljubav i mrţnja. dala mu ga i gledala ga kako umire.

KRAJ IVA .