You are on page 1of 19

Sce 3114 PEMULIHARAAN

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Banjir kilat Menjejaskan keindahan alam semulajadi Istilah pemuliharaan membawa maksud kerja-kerja Mengancam Hidupan Akuatik baikpulih menggunakan pelbagai pendekatan yang Kandungan toksik di dalam air yang bersesuaian seperti pencegahan, pengekalan, tercemar akan menyebabkan ancaman pengukuhan, pengembalian semula, pemulihan, kepada haiwan akuatik. pengeluaran semula, pembinaan semula dan lainlain lagi. Teknologi rawatan air di malaysia PEMULIHARAAN AIR Definisi Pencemaran yang berlaku di sungai, tasik dan laut. Lokasi ini sering disalah anggap sebagai tempat pembuangan sampah terutama daripada aktiviti manusia. Berpunca daripada kurang perancangan dan pengawalan rapi ke atas sumber-sumber air. Jenis-jenis pencemaran air Sumber terus Bahan yang bahaya dipancarkan kepada sumber air Contoh: Limpahan minyak ke dalam laut, sisa buangan dari kilang, pengaliran bahan buangan dari kilang Sumber tidak terus Menyumbang pencemaran dari segi perubahan alam sekitar Contoh: Racun serangga di ladang yang kemudian mengalir ke tempat lain menerusi hujan Kesan Kesihatan Manusia Terjejas Penyakit berpunca dari keracunan air: Disenteri, Salmonella, Cryptosporidium dan Hepatitis DDT(racun serangga) adalah toksik kepada manusia dan boleh mengubah kromosom Sodium boleh memberi kesan kepada masalah jantung. Nitrat mampu menyebabkan masalah darah. Merkuri dan plumbum boleh mengakibatkan masalah saraf Kesan-kesan lain Kesan tanah basah Catuan air 1 Rawatan kapal Rawatan Kapal atau bot pencuci yang diberi nama EFC-TL20 (UTMM) Sebagai satu daya tarikan pelancong untuk bersiar-siar disamping menjadi loji pencuci sungai dan tasik tanpa disedari oleh pelancong yang menjadi penumpang bot ini. Pepejal terlarut dirawat menggunakan peralatan pengudaraan yang boleh menghasilkan pemindahan oksigen yang tinggi ke dalam jasad air. Oksigen akan membantu bakteria mempercepatkan pengoksidaan dan memendapkan unsur pencemaran ini di dasar air sama ada secara pembentukan garam termendap atau menjadi sebahagian dari jasad bakteria yang mati lalu mendap ke dasar air. Mesra alam Boleh memotong sampah yang lembut kepada saiz lebih kecil untuk disedut dan diproses Mempunyai jaringan rak besi tahan karat yang memisahkan antara sampah sarap terapung yang besar dan yang bersaiz boleh disedut dan diproses Sistem penghantaran sisa terproses yang cekap dan boleh harap dengan penggunaan pengalih skru Mampu menanggung beban mendadak yang besar Lagun pengudaraan Tasik/lagoon rawatan yang mengandungi pengudaraan tiruan. Air sisa dioksidakan secara biologikal. Udara dan tindakan mikrob digunakan untuk merawat air yang tercemar.

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Pengaktifan enapcemar mengekalkan tahap kesegaran pada organisma Kaedah rawatan untuk sisa kumbahan dan dan alam sekitar. industri. Rawatan Septik & Kumbahan Menggunakan air dan bakteria sebagai Perkembangan industri yang begitu pesat telah medium rawatan. membawa kesan yang negatif terhadap Proses-proses dalam rawatan ini: alam sekitar. Pengoksidaan bahan berkarbon. Kebanyakan masaalah pencemaran alam sekitar adalh Pengoksidaan bahan bernitrogen. berkaitan "bahan buangan", yang Penyingkiran fosfat. mana selama ini kita membiarkan dilupus secara Penyingkiran gas seperti karbon dioksida, semulajadi. ammonia dan nitrogen. Dengan mengaplikasikan teknologi EM ini, Penghasilan flok biologi yang mudah proses rawatan septik dan kumbahandilaksanakan untuk diuraikan. dengan lebih sistematik, mesra alam dan penjimatan kos operasi.Produk EM-1 boleh diguna secara terus atau Pengstabilan kolam melalui proses penggandaan bagi menjimatkan kos. Kaedah rawatan sisa secara semulajadi 3 peringkat rawatan: Proses "gandaan" ini ialah kaedah pengaktifan EM.1. Tasik anaerobik EM.1 mengandungi beberapa jenis microorganisms Tasik fakultatif yang mempunyai sifat penggandaan semulajadi, apabila Tasik pematangan dicampurkan bahan pengkatif. Proses ini banyak bergantung kepada suasana sekitar seperti suhu dan Teknologi EM cuaca. Effective Microorganismas atau EM adalah Proses pengaktifan EM.1 ini sememangnya mudah dan Teknologi Microba yang paling popular, kini boleh dilakukan oleh semua orang. digunakan dikebanyakan Negara. EM mulamula ditemui oleh ProfDr Teruo Higa, seorang professor horticulture di Universiti Ryukus, Okinawa , Jepun. Produk ini telah dikomersialkan sejak tahun 1983. Kini EM dikeluarkan dilebih 160 negara dan mengandungi micorooganisma aktif yang mesra dan bermenafaat. Microorganisma ini boleh diklasifikasi kepada tiga kumpulanutama iaitu lactic acid bacteria (kebanyakan ditemui dalam bahan tenusu), Yeast(yangterdapat dalam roti) dan phototropic bacteria. Penggunaan Teknologi Effective Microorganisms begitu berleluasan sejak dua abad yanglalu dari bidang pertanian hinggalah kepada rawatan air kumbahan, kawalan bau ,pengurusan ternakan, kesihatan maanusia dan juga pelbagai bidang industri. EM disahkan tidak berbahaya dan selamat untuk digunakan. EM adalah dari kategori membiak. Ianya boleh Membantut proses dekomposisi dan Antara produk yang dihasilkan dari EM.1 adalah: EM Bokashi EM-FPE (Fermented Plant Exstract) EM-5 (Sotouchu) EM- A (Activated Solution)

kawasan Parit Dalam, di mana mengaplikasikan teknologi EM untuk membersihkan parit tersebut untuk menghapuskan lapisan lumpur (sludge) dan mewujudkan suasana yang bersih dan segar. Di bandar Machang mempromosikan aplikasi Teknologi EM untuk membersihkan kawasan pasar Machang bagi menghilangkan bau busuk, menghindarkan lalat, tikus, lipas dan lain-lain serangga.

Langkah meningkatkan kualiti air


Pentadbir khusus kawasan empangan - Sudah

sampai masanya kawasan empangan diurus oleh suatu badan khas yang bertanggungjawab penuh dengan pengoperasian dan senggaraannya termasuk pemantauan kualiti air dalam empangan serta menjadi 2

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI pemberi maklumat kepada agensi kerajaan berkaitan ringkas ketiga-tiga proses ini beroperasi adalah seperti berikut: mengenai sumber-sumber dan pesalah-pesalah pencemaran untuk tindakan undang-undang. Penurasan Mikro (Microfiltration) Penguatkuasaan undang-undang - Tindakan tegas Proses pertama ini dinamakan Penurasan Mikro di oleh pihak-pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi mana kaedah penyulingan air sisa kumbahan dengan kerajaan yang berkaitan mengikut bidang kuasa masingmenggunakan penapis-penapis yang berfungsi sebagai masing secara berterusan di sekeliling kawasan agen penuras microscopic. Setiap penapis mampu empangan. Juga membincangkan secara bersama menapis semua sisa sehingga sekecil saiz 0.2 mikron. sebarang pertindihan atau 'grey area' bidang kuasa Proses pertama ini yang menggunakan penapisan yang masing-masing. berperingkat dan telah terbukti boleh mengasingkan semua sisa pepejal sehingga sekecil-kecil Kawalan secara kejuruteraan - Memasang suatu zarah dan menghilangkan kekeruhan air mencapai nilai mekanisma yang mudah di muka sauk yang boleh 3-6 NTU hingga < 0.1 NTU. Nilai ini menjamin kualiti air menghalang kemasukan alge dalam kuantiti yang yang dihasilkan kekal untuk mengelakkan berlakunya banyak ke dalam loji dan dalam masa sama rintangan (clogging) semasa melalui proses yang kedua memudahkan kerja-kerja senggaraan mekanisma iaitu memberan dalam proses Osmosis songsang. tersebut dilakukan secara berjadual. Proses ini juga mengasingkan bacteria dan protozoa. Kawalan secara biologi - Penternakan ikan jenis herbivour secara besar-besaran di empangan yang akan Osmosis Songsang (Reverse Osmosis) Proses seterusnya setelah penurasan di peringkat MF memakan alge dan seterusnya mengurangkan populasi selesai, air disalurkan untuk melalui proses yang alge dalam tasik sebelum disedut masuk ke dalam loji. dipanggil Osmosis Songsang (Reverse Osmosis). RO ini Ini termasuk juga kawalan penangkapan ikan secara melibatkan proses penggunaan tekanan kepada air sistematik dan larangan peralatan yang digunakan untuk mengalir dari bahagian pemusatan ke bahagian hingga membunuh anak-anak ikan. pemusatan yang lain seterusnya melalui memberan Kawalan secara kimia - Penggunaan effective yang separa-serap untuk menuras bendabenda bukan microorganisma (EM) pada laluan air buangan yang organic seperti nitrat, klorid, sulfat dan sebagainya. masuk ke empangan (masih dalam peringkat percubaan Penurasan juga melibatkan benda-benda organic yang utuk menguji keberkesanannya) atau penggunaan dinyahjangkitan, hidrokarbon yang mempunyai bau, pesticide dan sebagainya. Proses RO ini menggunakan bahan-bahan kimia tertentu yang mesra alam untuk memberan sehalus 0.0001 mikron yang mampu mematikan alge-alge yang terkumpul di muka sauk loji. menuras 95 peratus jumlah pepejal yang larut (Total Kesedaran orang ramai - Perlu diwujudkan peluang Dissolved Solids [TSD]). Selain itu memberan RO juga untuk orang ramai mengetahui apa kesan mereka menapis virus-virus. terhadap sumber air jika air kumbahan dan sampahsarap mengalir masuk ke tasik/empangan serta Teknologisinaran Ultra-violetPenyahjangkitan (Ultrapentingnya penjimatan penggunaan air di rumahviolet Light Disinfection technologies). rumah. Penyahjangkitan dengan sinaran Ultra-Violet adalah Sekiranya ada tindakan bersepadu begini dan berterusan, sudah pasti masalah kualiti air mentah yang membelenggu pihak perawat-perawat air dan pengguna-pengguna air dapat diatasi dengan lebih berkesan dan cepat. Terdapat tiga proses utama yang digunakan untuk menghasilkan Newater iaitu Penurasan mikro (Microfiltration), Osmosis Songsang (Reverse Osmosis) dan teknologi Sinaran Ultra-violet Penyahjangkitan (Ultraviolet light disinfection technologies). Secara 3 proses sokongan untuk menjamin pembasmian bakteria dan virus walaupun bakteria dan virus ini diakui telah diasingkan dengan proses Osmosis Songsang (RO) semasa melalui memberan halus proses tersebut. Di bawah proses ini, antara lain air baru (Newater) dituras untuk menyaring partikel atau benda-benda halus dan kemudian didedahkan kepada cahaya UV untuk menghapuskan bakteria dan virus.

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI PEMULIHARAAN TANAH Kerosakan tanah dan kualitinya Definisi Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan dari o Perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kenderaan pengangkut menjadikan tanah kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, rosak dan kurang kualiti. kesuburan dan hakisan. Ianya disebabkan oleh Tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran bahan buangan dalam bentuk cecair atau yang ditanam hidup dengan tidak sihat dan kurang subur. pepejal. Hakisan tanah. Punca Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh o Aktiviti perlombongan menyebabkan hakisan tanah dan o Penebangan hutan menyebabkan tanah runtuh. Kawasan hutan ditebang untuk mendapatkan Ia mengancam keselamatan dan nyawa hasil balak yang mempunyai keuntungan manusia. lumayan. Penebangan hutan ini akan menyebabkan KAEDAH PENYELESAIAN struktur tanah menjadi longgar.Hal ini 1. Pendidikan alam sekitar. disebabkanketiadaan akarpokok untuk Pendidikan alam sekitar dapat membentuk mencengkam tanah sikap positif diri terhadap alam. Kesannya,tanah runtuh akan terjadi dan akan KEKAS, PAS(Penddikan Alam Sekitar), membahayakan nyawa penduduk yang Ecosystem & Biodiversity. (Peringkat sekolah tinggal berhampiran kawasan itu. menengah dan IPTA) o Pembuangan sampah sarap Subjek Sains dan Kajian Tempatan (Peringkat Kaedah penimbusan dan kaedah sekolah rendah) pembakaran. 2. Kempen kesedaran Pengurusan E-waste (sisa buangan barangan Kempen kitar semula elektronik) juga perlu terancang Kempen pengurusan sampah secara terancang. o Pembuangan kumbahan yang tidak terkawal 3. Pendedahan media masa o Pembuangan sisa toksik dan sisa nuclear Sebagai sumber informasi Tanah yang terdedah dengan sisa-sisa toksik Maklumat tambahan kepada orang awam. menyebabkan: Contohnya, melalui Internet, Youtube, radio Organisma tanah terancam dan televisyen. Kualiti tanah merosot 4. Bioremediasi Mencemarkan sumber air bawah tanah Proses pembersihan pencemaran tanah dengan o Tumpahan minyak menggunakan mikroorganisme (bakteria). o Pertanian 5. Pertanian bergilir Penggunaan tanah secara maksimum untuk Bertujuan untuk mengembalikan kesuburan tujuan pertanian. tanah dengan menanam tumbuhan yang o Pestisid berlainan mengikut masa yang sesuai. Penggunaan racun pestisid juga boleh Tanaman bervariasi. menyebabkan tanah rosak dan terbiodegrasi. 6. Penggunaan baja organik KESAN-KESAN Penyebaran kuman-kuman penyakit merupakan salah kesan yang akan timbul kesan daripada pencemaran tanah. Haiwan-haiwan perosak seperti tikus,lipas dan lalat akan tertumpu di kawasan itu dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat lain. 4 Lebih mesra alam dan tidak mempunyai kesan sampingan kepada alam sekitar. Pertanian secara organik atau semulajadi 7. Usaha Kerajaan Rancangan Malaysia Kesembilan(RM ke-9) pula, keseimbangan antara keperluan pembangunan dengan alam sekitar diambil berat Instrument

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI perancangan alam sekitar banyak digunakan. o Pencairan kutub utara dan kutub selatan Contohnya: Fenomena Alam penilaian impak alam sekitar (EIA), o Banjir penilaian strategik alam sekitar (SEA) o Kemarau Penyelidikan dan pembangunan (R&D) o Tanah runtuh 8. Jabatan Pertanian o Letusan gunung berapi Menyediakan khidmat pemuliharaan tanah dan KESAN ANCAMAN HIDUPAN LIAR kesuburan tanah kepada petani/usahawan. Akta Pemuliharaan Tanah 1960 (Akta 385) Kitaran kehidupan akan terjejas. 9. Penanaman semula (penghijauan) o Tidak dapat mengawal populasi haiwan perosak Dilaksanakan oleh agensi KK Wetland. o Kekurangan sumber makanan kepada spesies Contohnya, penanaman semula pokok bakau tertentu untuk mengelakkan hakisan tanah, Kepupusan spesies hidupan liar. memperbaiki struktur tanah dan menjadi benteng kepada bencana alam seperti tsunami. LANGKAH-LANGKAH MEMBENDUNG MASALAH 10. Pelupusan sampah tanpa melibatkan tanah. Flora dan fauna mempunyai hak untuk hidup di bumi Bangunan khas untuk perlupusan sampah hijau ini. Walau bagaimanapun, tindak-tanduk manusia seperti di Jepun telah mengakibatkan hidupan-hidupan liar semakin Contohnya; Incinerator dinafikan haknya untuk hidup. Pembangunan dijadikan PEMULIHARAAN HUTAN alasan untuk merasionalkan tindakan manusia ini. PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR Langkah-langkah segera harus diambil agar hidupan liar DEFINISI juga dapat meneruskan kehidupan mereka di bumi ini Dalam Undang-undang Malaysia Akta 76, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 menyatakan bahawa Hidupan Liar ertinya mamalia, reptilia dan serangga (sama ada yang diperlindungi atau diperlindungi sepenuhnya) yang diperihalkan dalam Jadual Satu, Dua dan Lima sama ada ia matang atau tidak matang tidak kira yang ianya boleh dijinakkan atau dibiakkan dalam kurungan. PUNCA KEPUPUSAN o o o o o o o o Pembalakan Haram Pembakaran Hutan Pencemaran Alam Pembuangan sampah sarap Tumpahan minyak Pembangunan Kawasan pertanian Kawasan perumahan Pemburuan Haram Daging Kulit Makanan Peningkatan Suhu Dunia Paya kering 5 Mengazetkan Hutan Simpan o Agar tiada sebarang tindakan pembalakan dijalankan untuk merosakkan atau menghapuskan habitat haiwan. o Tempat pembiakan haiwan-haiwan dapat dijamin sumber makanan mereka juga akan berkekalan o Penggazetan hutan simpan di Taman Negara Endau-Rompin di Pahang Penguatkuasaan Undang-Undang o Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 perlu dikuatkuasakan agar kawalan pembalakan dan jaminan hidupan liar dapat ditingkatkan o Tindakan pemulihan seperti penanaman semula hutan untuk menjamin habitat hidupan liar juga perlu ditingkatkan o Kawalan pemberian lesen pemburuan serta tindakan tegas dan berat ke atas pemburupemburu haram perlu diambil Kawalan Tindakan Orang Asli o Penempatan orang-orang asli dan kawalan pergerakan mereka dalam usaha memastikan

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI mereka tidak mengganggu habitat haiwan perlu o Hal ini kerana banyak kawasan-kawasan telah diberi perhatian serius dibuka untuk tujuan pembalakan, pertanian dan pertempatan manusia. Pertanian pindah dan pembakaran hutan untuk o Adalah diharapkan orang utan yang masih ada membersihkan kawasan hutan merupakan tindakan akan terus kekal hidup untuk beberapa generasi biasa akan datang dan tidak hanya tinggal sebagai o Mengakibatkan habitat hidupan liar hilang dan maskot semata-mata. berlaku pemupusan hidupan liar. Pertingkatkan Usaha Penyelidikan Dan Pembangunan o Kajian dan penyelidikan perlu dijalankan agar haiwan-haiwan ini terus membiak dan mempunyai ketahanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan persekitaran o Usaha-usaha dijalankan untuk mewujudkan habitat melalui kajian. o Contohnya: penempatan orang Utan di Sepilok, Sabah o Aktiviti pembangunan yang melibatkan habitat hidupan liar seperti Pembinaan Empangan, Perumahan dan Pertanian perlu dikaji kesannya ke atas ekosistem serta fauna dan flora Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar o Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. o Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ), khususnya dalam mata pelajaran Sains seperti Biologi. o Pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran o Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Contohnya: Surat khabar, majalah, televisyen dan radio. Selain itu, terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah o Memupuk kesedaran tentang betapa pentingnya memelihara alam sekitar dan kesannya kepada habitat fauna kepada masyarakat. ISU-ISU Orang utan o Hanya terdapat di dua buah negara iaitu Malaysia (Sabah) dan Indonesia (Sumatra). o Menghadapi masalah yang sama dengan kebanyakan haiwan lain di Malaysia iaitu perubahan atau kehilangan habitat semula jadi mereka. 6 Gajah o Gajah berhadapan dengan pelbagai ancaman semulajadi dan daripada manusia sepanjang kehidupan mereka. o Pemburuan haram untuk gading dan daging mengancam gajah Afrika dan Asia dengan teruknya. o Disebabkan hanya gajah jantan Asia yang memiliki gading, ancaman terhadap gajah Afrika adalah lebih teruk. o Perniagaan gading gajah antarabangsa bernilai berjuta-juta ringgit, satu jumlah yang teramat besar bagi negara-negara miskin di mana gajah di dapati. o Disebabkan ini, pemburuan haram berleluasa dengan pemburu-pemburu haram dilengkapi dengan senjata canggih untuk memburu gajah. Dugong o Kebanyakannya tinggal di perairan utara Australia. o Bergantung kepada rumpai laut sebagai sumber makanan o Maka taburannya terhad kepada habitat pantai di mana ia dibesarkan, dengan tumpuan utama dugong lazimnya di kawasan yang luas, cetek serta terlindung. o Dugong diburu selama beribu tahun kerana daging dan minyaknya. o Kawasan taburan semasa dugong semakin berkurangan, dan populasinya semakin menghampiri kepupusan. o Kadar pembiakan dugong agak rendah dan dugong beranak setiap 2 atau 5 tahun sekali.

Panda o Namanya Panda atau nama saintifiknya Ailuropoda melanoleuca. o Diancam kepupusan kerana :

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI o Masalah kekurangan makanan. o Panda hanya memakan buluh dari genera 6% digunakan bagi Fargesia spp sahaja dan dia perlu mengunyah proses metabolisme, sekurang-kurangnya 18 kg daun dan stem buluh transpirasi dan itu setiap hari. pertumbuhan o Panda memerlukan jumlah buluh yang besar untuk dimakan. o Sistem tubuh panda hanya akan mencerna 17% 2% sahaja 52% daripada buluh yang dimakan. diserap oleh o Cuba bayangkan kalau dia hanya makan 1kg siratan makanan buluh, dia hanya mencerna 170g sahaja dan selebihnya akan dibuang sebagai sisa o Menambahkan malang kepada spesies ini, jenis 48% sampai ke bumi 8% digunakan buluh ini akan berbunga, berbiji benih dan mati oleh tumbuhan hijau semuanya pada masa yang sama. o Kitaran untuk berbunga bagi spesies buluh itu mengambil masa 40 hingga 120 tahun. Tidak semua tenaga di dalam pengeluar o Oleh sebab itu panda semakin mengalami dipindahkan ke badan pengguna. Sebahagiannya kepupusan di sebabkan masalah kekurangan telah hilang dalam bentuk tenaga haba semasa makanan dan Negara China mengambil langkah proses respirasi, pergerakan dan pembiakan. yang serius untuk memulihara spesies ini Perpindahan dan kehilangan tenaga dalam siratan daripada pupus. makan adalah penting untuk mengekallkan o Panda dikatakan sedang mengalami proses kewujudan hidupan di bumi ini. evolusi secara perlahan-lahan dan cuba untuk Hal ini boleh dijelaskan dengan melihat kepada memakan buluh jenis lain. piramid tenaga dalam sesuatu ekosistem Serigala merah o Para pengkaji menganggarkan hanya ada 250 ekor sahaja yang masih hidup pada masa kini. o Haiwan ini diburu selama berabad kerana dianggap sebagai perosak. o Haiwan ini merupakan pemangsa yang amat buas dan melihat haiwan lain sebagai sumber makanan utamanya.

TENAGA DALAM BIOSPERA ALIRAN TENAGA Matahari merupakan punca tenaga dan aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan

Piramid tenaga memberi gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik, iaitu kelompok organisma yang terlibat dalam rantaian makanan .Rantai makan biasanya memiliki empat tingkat trofik sahaja. Sebagai contoh ekosistem hutan Peringkat pertama-pengeluar: Pokok-pokok Peringkat kedua-pengguna primer: Belalang Peringkat ketiga-pengguna sekunder: Burung pipit Peringkat keempat-pengguna tertier: Helang

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI o Terdiri daripada bakteria dan kulat yang Piramid tenaga menjelaskan bahawa semkin tinggi mengurai bahan-bahan organik yang mati peringkat rantaian makanan, semakin berkurang o Tenaga haba dibebaskan. tenaga. Apabila tenaga menghampiri sifar, rantaian makanan akan terhenti. Oleh itu, aras trofik dalam piramid tenaga mempunyai had tertentu dan bilangan tenaga yang didapati dari persekitarannya supaya tidak berlaku kepupusan pada spesis berkenaan dalam rantaian makanan tersebut.

RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN Rantai makanan o Rantai Makanan adalah perhubungan antara pemakanan dengan organisma.

Siratan makanan o Siratan Makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan.


Pengeluar

Tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan mendapat tenaga daripada matahari o Membuat makanan seperti glukosa dan kanji o Ia disimpan dalam buah, biji, daun, madu dan akar pokok. Pengguna Primer o Kumpulan haiwan herbivor memakan pengeluar o Hanya 10% tenaga dipindahkan dan disimpan dalam badan o 90% tenaga hilang dalam pergerakan, perkumuhan dan pembiakan. Pengguna Sekunder o Kumpulan haiwan karnivor memakan pengguna primer o Hanya 10% tenaga dipindahkan dan disimpan dalam badan o 90% tenaga hilang dalam pergerakan, perkumuhan dan pembiakan Pengguna Tertier o Umumnya terdiri daripada kumpulan haiwan omnivor memakan pengguna sekunder o Hanya 10% tenaga dipindahkan dan disimpan dalam badan o 90% tenaga hilang dalam pergerakan, perkumuhan dan pembiakan. Pengurai 8

Daripada 100% tenaga yang dipindahkan hanya 10% yang digunakan oleh pengguna untuk dijadikan tisu daging. 90% lagi tenaga hilang semasa proses respirasi, metabolisme dan pertumbuhan. Tenaga dipindahkan dari satu aras trofik ke aras-aras yang lebih tinggi melalui pemakanan. Bilangan organisma pada setiap trofik berkurang mengikut ketinggian Kehilangan tenaga juga merujuk kepada penurunan tenaga secara berturut-turut di setiap aras trofik disebabkan terdapat pembebasan tenaga dalam bentuk tenaga haba di setiap aras trofik. Antara faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga ini ialah : Hanya sejumlah makanan tertentu sahaja yang dimakan di setiap aras trofik. Tidak semua makanan yang dimakan dicernakan. Makanan yang dicernakan digunakan untuk tumbesarab organisma Lebihan makanan yang dicernakan digunakan sebagai tenaga. KEMAPANAN SUMBER Konsep Sumber Alam - Sumber ialah bahan yag bermanfaat kepada manusia dan berguna kepada manusia untuk meneruskan hidupnya. - Sudut ekonomi : sesuatu benda yang bernilai dan berfaedah seperti tanah, manusia, pasaran. TENAGA YG BOLEH DIPERBAHARUI o Sumber yang boleh digunakan secara berterusan dan tidak akan mengalami kepupusan seperti air, udara, suria, ombak dan lain.

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI o Sumber boleh diganti apabila habis atau 2. Hutan berkurangan seperti sumber hutan, tanah - sumber yang berasaskan kayu balak pertanian, padang rumput dan lain-lain. - hasil hutan o Sumber tenaga pula seperti suria, hidro, - ekopelancongan geoterma dan biomass. - mengekalkan kawasan tadahan air dan menstabilkan Kelebihan tenaga yang boleh diperbaharui paras air bawah tanah o - bekalan yang berterusan - keseimbangan ekosistem o - tidak mencemarkan alam sekitar - mengawal hakisan tanah dan gerakan jisism o - menjimatkan kos - menyederhanakan suhu dan mengekalkan o - diperbaharui secara percuma kelembapan udara o bersih - habitat flora dan fauna 3. Padang rumput TENAGA YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI - membekalkan makanan kepada ternakan - kawasan penanaman dan pengeluaran bijiran o Sumber akan pupus apabila digunakan secara - habitat hidupan liar berterusan, tidak boleh diganti atau diwujudkan 4. Mineral semula seperti arang batu, petroleum dan gas - membekalkan bahan api dan kuasa asli. - industri logam o sumber yang boleh dikitar semula seperti 5. Udara dan atmosfera mineral emas, bijih timah, besi, tembaga, kaolin , - membekalkan gas sperti oksigen granit marmar dan perak bagi melambatkan - angin kehabisan sumber. Sumber yang tidak boleh 6. laut dan sumber marin dikitar semula seperti arang batu, petroleum dan - sumber makanan gas asli. - bahan mentah mentah o Ia akan habis apabila digunakan secara - perlancongan berterusan dan tidak boleh diganti. - tenaga Faktor yang mempengaruhi perbezaan makna sumber - pengangkutan 7. Tanah tanih 1. taraf pembangunan masyarakat berkaitan dengan - tanah pertanian ilmu pengetahuan dan teknologi - tapak 2. Sistem politik, ekonomi dan sosial 3. Habitat atau tempat tinggal Faktor yang mempengaruhi Kemerosotan Kualiti 4. Kepercayaan dan anutan agama yang berbeza sumber Air ( STPM 2001) Faktor yang mempengaruhi dan penerokaan dan penerokaan sumber 1. nilai ekonomi yang dimili oleh sumber 2. pasaran 3. keupayaan sumber tersebut dalam membekalkan tenaga atau sumber 4. sifat yang dimiliki oleh sumber seperti tidak habis, mudah diperolehi, murah dll 5. modal 6. teknologi dan kepakaran 7. keupayaan sumber memenuhi kepeluan tenaga kerja 8. mengerakan sektor ekonomi dan perkembangan industri perkhidmatan Kepentingan sumber Kepada Manusia 1. Air - kegunaan domestik - pertanian - perindustrian - menjana kuasa elektrik - pengangkutan - sumber makanan dan protin 9 1. pembangunan tanah secara besar-besaran 2. pembangunan kawasan pertanian 3. pembangunan sektor penternakan 4. pembangunan perindustrian 5. pembangunan sektor perlancongan 6. pembangunan sektor pengangkutan 7. pembangunan pesat pembandaran 8. pembangunan sumber tenaga 9. pemabangunan sektor perlombongan Langkah mengatasi kemerosotan sumber air 1. langkah perundangan seperti penguatkuasaan undang-undang 2. mengawal selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan 3. merawat air yang tercemar 4. meningkatkan kerja sama serantau 5. melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar Kesan pembaziran tenaga. a. Kehabisan sumber tenaga Petroleum. b. Pembaziran kos. c. Pencemaran haba.

Sce 3114 Definisi Kecekapan Tenaga

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT

CIKTATI

Kecekapan tenaga bermaksud menggunakan tenaga elektrik dengan bijak dalam menjayakan tugas yang sama, sama ada di rumah atau di tempat kerja. Jika kita menggunakan tenaga dengan cekap, maka kita dapat mengurangkan kos dan sememangnya ini amat menjimatkan! Apa yang perlu kita lakukan? (Langkah-langkah amalan mesra alam di rumah) Amalan mesra alam Jimat elektrik Guna pengangkutan awam Gunakan kuali yang sesuai saiznya dan tutuplah periuk ketika memasak untuk menjimatkan tenaga. Anda boleh menjimatkan tenaga sehingga 70% jika menggunakan periuk tekanan dan pengukus. Gunakan mesin basuh pakaian yang menjimatkan tenaga. Bacalah label kecekapan penjimatan tenaga mesin basuh pakaian sebelum membelinya. Penggunaan elektik dapat dikurangkan sehingga 50% jika anda berjaya memilih mesin basuh yang tinggi penjimatan tenaganya. Pilihlah peralatan elektrik yang jimat tenaga. Selepas menggunakan peralatan elektrik, padam dan buka plaknya. Jimatkan tenaga dan lindungi penglihatan daripada rosak dengan mengurangkan kadar keamatan cahaya skrin televisyen. Apabila kadar keamatan cahaya skrin terlalu tinggi, lebih banyak tenaga diperlukan dan jangka hayat televisyen juga akan berkurang. Gunalah mentol berpendaflour padat (CFL) untuk menggantikan mentol bercahaya pijar biasa. CFL dapat menjimatkan tenaga sehingga 60% berbanding mentol bercahaya pijar. Letakkan peti sejuk anda jauh daripada sumber haba untuk mengelakkan penggunaan tenaga yang banyak. Pilih pemanas air berkuasa solar untuk menjimatkan tenaga elektrik dan gas. Gunakan langsir atau bidai berwarna putih untuk memantulkan haba dan mengurangkan pemanasan. Penggunaan pendingin hawa akan menyumbang kepada pemanasan global. Jemur pakaian di bawah cahaya matahari daripada menggunakan mesin pengering. Ia dapat mengurangkan tenaga yang diperlukan oleh mesin pembasuh untuk mengeringkan pakaian dan menjimatkan sebanayk 700 paun karbon dioksida dalam tempoh 6 bulan. Gunakan bateri yang boleh dicaj semula dan tanpa kadmium untuk lampu suluh, alat permainan dan peralatan rumah lain. 10

PENCEMARAN DAN KESANNYA TERHADAP BUMI. PENCEMARAN UDARA Definisi Pencemaran udara dikatakan berlaku apabila sesuatu bahan ataupun kumpulan bahan-bahan dimasukkan ke udara sehinggakan ia dapat mempengaruhi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan atau bahan lain Klasifikasi pencemaran Pencemaran primer pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil daripada pembakaran tidak lengkap. Ia menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Cth : asap ekzos, asap kilang, dapur arang kayu Pencemaran Sekunder Hasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap air di udara FAKTOR- FAKTOR PERTAMBAHAN MASALAH PENCEMARAN UDARA. Pertambahan Penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan lebih banyak permintaan terhadap barang-barang keperluan dan kemudahan perkhidmatan Perkembangan Industri Dan Teknologi Perkembangan Industri dan teknologi meningkat sejajar dengan pertambahan penduduk dan menimbulkan pencemaran di dalam udara Perubahan Sosial Ini adalah seperti proses perbandaran dan peningkatan taraf hidup masyarakat PUNCA PENCEMARAN UDARA Pencemaran semula jadi Termasuklah debu, mikro organisma, letupan gunung berapi, debunga pokok Aktiviti manusia Aktiviti-aktiviti manusia termasuklah pembakaran terbuka, asap kenderaan bermotor, kegiatan pertanian daripada perindustrian Asap gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran terbuka Kebakaran hutan

Sce 3114 Aktiviti pembangunan

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI o Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. KESAN-KESAN o Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu Kesan utama pencemaran udara kepada manusia yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat adalah sistem pernafasan. mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni selsema daripada berlarutan. sistem pengangkutan oksigen dalam darah akan melambatkan tindak balas manusia dan kesan Program kitar semula seterusnya menyebabkan mengantuk, penyakit o Elak buang barang-barang terpakai dan kitar semula lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. untuk mengurangkan pembakaran terbuka Bahan tercemar seperti nitrogen oksida boleh berlaluasa. menyebabkan edema dan pendarahan pulmonari Meninggikan serombong asap dan memasang Bahan tercemar seperti gas ozon boleh penapis asap menimbulkan kerengsaan menyebabkan inflamasi o Pihak berkuasa mesti mewajibkan pihak kilang paru-paru dan keupayaan bergerak. meninggikan serombong asap 30 meter ke udara. Habuk, asap, kabus, wap atau bahan-bahan lain o Disamping itu, serombong asap itu hendaklah juga menghalang penglihatan mata dan juga dipasang alat penapis asap agar asap yang menjejaskan mata manusia dilepaskan adalah asap bersih yang telah dirawat Bumi kekurangan sumber disebabkan tumbuhan dan tidak mencemarkan udara dan haiwan turut mengalami kesan pencemaran o Wet scrubber merupakan penapis asap kilang udara. dengan menyembur air dan batu kapur pada asap. Hujan asid- Membunuh tumbuh-tumbuhan dan Proses ini dapat mengurangkan sulfur dioksida juga hidupan air. Ia juga boleh menghakis pakaian, sampai 90%. kertas dan bahan binaan bangunan serta meresap Penguatkuasaan undang-undang ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah o Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) diberi kuasa untuk berkurang dan menjadikannya tidak subur. mengawasi mana-mana kilang di negeri masingmasing. Bangunan-bangunan akan rapuh, terurai, lemah, Kempen pudar dan kotor. Perbelanjaan yang besar o Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan diperlukan untuk membaiki dan memulihkannya dalam TV dan radio hendaklah dihayati supaya Penyusutan lapisan ozon- Bahan pencemar CFC alam sekitar kita terpelihara. bertindak balas dengan lapisan ozon sehingga o Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap menguraikan oksigen yang membentuknya. Ini individu agar alam sekitar bersih dan selamat mengakibatkan lapisan ozon nipis dan kandungan untuk generasi akan datang. karbon dioksida dalam udara meningkat serta Penampalan ozon memberi kesan rumah hijau dan kepanasan bumi o Bahagian ozon yang berlubang ditampal dengan akan meningkat. mengionkan oksigen di atmosfera melalui penggunaan belon helium. LANGKAH LANGKAH MENGURANGKAN o Selain itu, penampalan ozon juga boleh dilakukan PENCEMARAN UDARA dengan menembak peluru ozon dengan Menghijaukan kawasan menggunakan kapal terbang yang mampu o Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di menampal ozon persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu! o kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesisnya. Petrol tanpa plumbum 11 PENCEMARAN AIR DEFINISI Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan.

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI JENIS-JENIS PENCEMARAN AIR Ubat-ubatan & kebersihan peribadi Pencemaran bahan toksik Ubat-ubat, losyen, sabun yang dibuang/dicuci Pencemaran organik dalam air. Pencemaran bahan bukan organik Penerokaan & penggondolan hutan Pencemaran terma Kumbahan najis Pencemaran ekologikal KESAN PUNCA Sumber protein berkurangan Biodegradable waste Krisis kekurangan bekalan air bersih Sisa-sisa dalam air menghasilkan sumber tenaga Kemusnahan hidupan akuatik. (organic carbon) untuk bakteria. Bau busuk di sekitar Organic carbon ditukarkan kpd CO2 Kesihatan manusia terjejas Kolera, Taun, dll menyebabkan pencemaran atmosfera & hujan Menjejaskan imej negara asid. Kandungan bhn organik yg tinggi dalam air CARA MENGATASI menyebabkan bakteria aerobik membiak dgn Gunakan air secara berhemah, JANGAN cepat & membunuh hidupan akuatik. MEMBAZIR. Kurangkan penggunaan racun serangga / Nutrien tumbuhan tumbuhan. Fosfat & nitrat mengalir melalui kumbahan air, Sentiasa pastikan kenderaan dalam keadaan binatang ternak & fertilizer runoff. yg baik. Kandungan N dan P yg berlebihan Gunakan pembersih semulajadi cth cuka & menyebabkan pertumbuhan alga. baking soda. Air menjadi keruh, busuk, pekat. Pembersihan tumpahan minyak dengan Rumpair tumbuh dan menyebarkan bakteria yg menggunakan bahan organik seperti bakteria. akan menggunakan oksigen dlm air. Memperketatkan undang-undang alam Kemusnahan hidupan akuatik (Proses sekitar. Eutrophication) Melarang penerokaan tanah di kawasan Suhu tadahan air. Suhu air meningkat, penyerapan 02 berkurang. Menggunakan kaedah melombong yang lebih Ikan & tumbuhan perlukan suhu dan oksigen yg mesra alam. tertentu untuk terus hidup. Pendidikan alam sekitar Pencemaran terma mengurangkan biodiversiti hidupan akuatik. CARA MERAWAT AIR TERCEMAR Sedimen Mud ball. Mengandungi mineral/bahan organik pejal dr Teknologi-teknologi rawatan air: darat. - Lagun pengudaraan Daripada pembinaan, pembalakan, banjir, - Pengaktifan enapcemar penerokaan hutan, dll. - Pengstabilan kolam Mendakan sedimen mencetekkan air sungai/ kolam menyebabkan hidupan air tidak dapat PENCEMARAN BUNYI hidup. DEFINISI Bahan kimia toksik Pencemaran bunyi (atau bunyi persekitaran) Bahan buatan manusia yg tidak dilupuskan merupakan hasil daripada mesin, haiwan atau dengan betul. manusia yang mengganggu aktiviti atau Contoh- Bahan pencuci, dye, cat, solvents, etc keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan. Sisa radioaktif Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB Sisa dr kilang, hospital dan lombong uranium. Merbahaya kepada manusia dan alam. 12

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Punca Pencemaran Bunyi Kesihatan Dua sumber utama: Kesan yang nyata adalah seperti pekak dan - Sumber semulajadi: guruh, cengkerik, hujan pengurangan keupayaan pendengaran. Bunyi bising - Kegiatan manusia: punca utama mengganggu pertumbuhan kanak-kanak misalnya - Contoh-contoh: kulit menjadi pucat, usus kejang dan kerosakan - 1. Bunyi kenderaan dan jet buah pinggang. - 2. Bunyi dari kawasan binaan dan kuari Habitaliti - 3. Kerja-kerja menghentam cerucuk, Perasaan terganggu, gangguan tidur dan pekerjaan. jack hammer Terjadinya sakit jiwa akibat bunyi bising.Kerja yang - 4. Kilang-kilang memerlukan daya kreativiti, percakapan atau kerja rutin mudah dipengaruhi & terjadi banyak JENIS PENCEMARAN BUNYI kesilapan. Kebisingan selenjar Ini adalah kebisingan yang selar dan kurang daripada 3 desibel (dB). Ini berlaku apabila seseorang sedang berbisik kerana gelombang bunyi bergetar dengan lebih perlahan. Kebisingan fluktasi Kebisingan yang terletak antara puncak gelombang yang tinggi dan rendah. gelombang adalah sekitar 3 dB sahaja. Contoh : bunyi enjin kenderaan, orang sedang bercakap. Hentakan impuls Ini merupakan bunyi yang lebih intensiti dalam tempoh yang lebih singkat. Contoh : tembakan, ketukan atau lagaan daripada benda yang keras. Pada tahap ini intensiti bunyi adalah melebihi 80 dB kemudian gelombang bunyi akan menurun. Kebisingan selang-seli Kebisingan ini berlaku secara berselang-seli. Ianya dihasilkan apabila bunyi bising menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. Contoh : Ketika menggergaji kayu. KESAN PENCEMARAN BUNYI Kesan ke atas ekonomi Nilai harta benda Menjatuhkan nilai harta benda yang terletak berhampiran puncanya. Penyebab utama kepada kejatuhan nilai harta benda biasanya adalah berpunca daripada bunyi bising kenderaan. Kesan Biologikal dan Psikologi Gangguan komunikasi dan Psikologikal Mengganggu komunikasi misalnya percakapan secara langsung atau melalui telefon. Ia juga mengganggu kenikmatan mendengar radio, televisyen, waktu pembelajaran serta waktu rehat seseorang. 13 LANGKAH MENGAWAL PENCEMARAN BUNYI Kerajaan diharapkan dapat mewujudkan lebih banyak lagi kawasan dan taman industri yang jauh dari kediaman. Ertinya zon pencemaran bunyi hanya berlaku di kawasan itu sahaja sementara itu mewajibkan pengusaha kilang menyediakan alat penghadang bunyi kepada pekerja yang sentiasa berada di kawasan bunyi bising Masyarakat boleh membantu pengurangan kadar bunyi bising walaupun tidak secara keseluruhannya dengan memperlahankan bunyi radio, muzik karaoke dan bunyi motorsikal yang telah diubah suai. Perkongsian kereta merupakan strategi serampang tiga mata iaitu mengurangkan kesesakan lalulintas, mengurangkan kos dan mengurangkan pencemaran bunyi Kempen kesedaran berkenaan anti pencemaran bunyi juga sangat wajar dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Masyarakat terutama golongan sasar perlu diingatkan tentang nilai sepasang telinga Bahan penyerap bunyi- Menyediakan alat - alat yang dapat menyerap bunyi seperti melingkungi sumber dengan bahan penyerap bunyi Kawalan ke atas laluan bunyi Jika laluan dan penyebarannya dihalang, bunyi boleh dikurangkan. Rintangan seperti tembok, tambakan tanah dsb. Bunyi tersebut diserap atau ditapis dan diserakkan.

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Pembinaan tembok berupaya mengurangkan RADIASI bunyi sebanyak 10 - 15 dBA. DEFINISI Amat sesuai digunakan dalam perancangan Radiasi ialah proses di mana zarah-zarah bertenaga bandar bagi mengurangkan bunyi. bergerak dan tersebar bebas dalam medium atau ruang Faktor ketinggian, tebal dan jenis tembok apabila dilepaskan yang digunakan menentukan paras bunyi JENIS RADIASI yang boleh dikurangkan. sinar Ultraviolet (UV) dari matahari Infrared (sinar infra merah) Teknologi- Tembok Sound Fighter LSE Walls gelombang mikro Panels Tindakbalas tenaga yang tidak dapat Mudah dikendalikan membebaskan elektron namun memberikan Tatacara pemasangan mudah getaran. Menjimatkan Tidak memerlukan tenaga buruh yang ramai Ciri-ciri Penyerapan bunyi mempunyai ciri-ciri dinding penyerap bunyi Nipis - Panel nipis (5lbs setiap kaki persegi) Ketahanlasakan - Tahanlasak terhadap tindakbalas kimia akibat lelasan cat dan bahan pencuci tanpa rosakan panel Binaan bermodul - Mudah dipasang dan mudah dikendalikan Ujian UV - Jenis tahan lama terhadap sinaran matahari namun mudah berkarat / mudah nampak kekotoran Rintangan angin - Berupaya menahan angin pada kelajuan 200 mph Ketinggian - Ketinggian boleh mencapai 35 kaki untuk mengurangkan bunyi bising. radiasi pengion Radiasi pengion adalah apabila zarah memiliki tenaga yang cukup tinggi sehingga menyebabkan terkeluarnya elektron daripada atom iaitu ion. Alpha particle, Beta particle, sinar x dan sinar gamma adalah contoh radiasi pengion. SUMBER
Cahaya Matahari (Radiasi Pengion) Tanah / batu(bahan radioaktif) Produk-produk argikultur Televisyen berwarna, komputer, telefon bimbit Bangunan Lombong & pembakaran arang

Penyediaan halangan-penanaman dan kawasn lapang 4 - 6 dBA Pokok yang berbentuk menegak Berdaun tajam serta kecil Ranting yang menegak ke atas 6 - 8 dBA. Pokok yang tinggi membulat dan menegak serta mendatar Ukuran panjang daun kira-kira 7.5 cm (3 inci) 8 - 12 dBA, Pokok yang tinggi dan membulat dengan daun berukuran antara 10 - 15 cm (4 - 6 inci)

KEGUNAAN Perubatan x-ray, CT scan, mammografi dan PET scan Mengenalpasti penyakit & lokasi sebenar penyakit Membunuh sel-sel kanser (Rawatan Radiotheraphy) PUNCA-PUNCA Letupan nuklear Pembuatan senjata nuklear Penggendalian bahan buangan radioaktif Melombong bahan radioaktif Kemalangan nuklear Loji tenaga nuklear 14

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Perubatan (X-Rays) dan Kajian Kesan utama adalah kanser. RADIASI BERPUNCA DARIPADA CIPTAAN MANUSIA In-Utero Radiasi Awam Kesan yang dialami oleh bayi dalam Rokok, televisien, komputer, radio, mesin xkandungan yang terdedah kepada radiasi. ray, bangunan, telefon bimbit, tablet, Kesan utama adalah bayi dilahirkan tidak ketuhar mikro, peti sejuk, jam tangan, sempurna atau cacat. kesesakan orang ramai atau lalu lintas, Pripyat, Ukraine kota mati kesan radiasi kamera dan lain-lain. nuklear di Chernobyl Radiasi Pekerjaan Kesan daripada letupan reaktor nuklear di Pekerja di pusat janakuasa nuklear, kilang Chernobyl pada April 1986. kimia, pelombong arang batu, pelombong LANGKAH-LANGKAH MENGATASI bijih besi, pembuatan barangan elektrik, kajian nuklear dan sebagainya. Penguatkuasaan undang-undang KESAN-KESAN Lesen untuk mengendali bahan radioaktif Menyerang sel-sel yang membahagi dengan perlu ada. cepat seperti kulit, sel-sel usus, sum-sum tulang Peraturan dan standard dalam mengenali dan sel gonad. bahan radioaktif. Jangka masa pendek Keguguran rambut dan Pemantauan-pemantauan daripada pihakkuku, pendarahan dalaman, perubahan kadar pihak berkuasa. metabolisme, perubahan bilangan sel Lesen untuk mengendalikan bahan radioaktif Jangka masa panjang (bulan / tahun) Mengikut peraturan dan standard dalam perubahan genetik, mutasi, jangka hayat mengendali bahan radioaktif pendek, barah / kanser Mengurangkan penggunaan alat elektronik Akut PENGAMBILAN POTTASIUM Apabila terdedah kepada dos yang tinggi Penggambilan pottasium iodin untuk dalam tempoh masa yang singkat. mengelak kanser. Dos tinggi berupaya membunuh sel. Kejadian di loji nuklear Fukushima, Jepun. Kronik 16 Mac 2011 (Kebocoran radiasi reaktor Apabila terdedah kepada dos yang rendah nuklear lalu meningkatkan suhu yang dalam tempoh masa yang lama. melampua) Dos rendah merosakkan / mengubah sel High Dose Effects Kempen tingkatkan kesedaran tentang bahaya LD 50/60 ialah Lethal Dose di mana 50% radiasi terhadap kesihatan orang yang terdedah kepada dos ini akan Mengedar risalah, mempamerkan slaidmati dalam tempoh 60 hari. slaid, mengadakan kuiz. Pada tahap 100 rad (Radiation Absorbed Mendedahkan tentang punca dan kesan Dose) ke atas boleh mengakibatkan pencemaran radioaktif terhadap alam keguguran rambut, kulit terbakar dan sekitar serta manusia masalah penglihatan. Dapat menyedarkan masyarakat serta Low Dose Effects mengajar masyarakat melindungi alam Genetik sekitar Kesan yang dialami oleh anak-anak kepada Untuk meningkatkan pengetahuan individu yang terdedah kepada radiasi. masyarakat mengenai alam sekitar Sperma atau ovum yang terdedah kepada terutamanya di peringkat sekolah. radiasi boleh mengalami mutasi. PENDEDAHAN MEDIA MASSA Somatik Penyiaran isu-isu berkaitan alam sekitar Kesan yang dialami oleh individu yang supaya masyarakat peka dan berhati-hati terdedah kepada radiasi. untuk melindungi alam sekitar daripada 15

Sce 3114

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI tercemar dan untuk meningkatkan Bakteri ini biasanya memperbaiki kerusakan pengetahuan masyarakat kromosom dalam 12-24 jam melalui proses Cth : surat khabar, majalah, iklan dua tahap. TENAGA KERJA MANUSIA Pertama, D. radiodurans menyambungkan Menambahbaik mekanisma tindakbalas ulang fragmen-fragmen kromosom melalui kecemasan sekiranya berlaku insiden. proses yang disebut penempelan untai Cth: loji nuklear Fukushima (17 April 2011). tunggal. DNA memperbaiki diri di dalam ring menyejukkan reaktor dan menaikkan paras yang telah disebut. air kolam penyejuk bagi mencegah kecairan Pada tahap kedua, protein memperbaiki rod tenaga nuklear. kerusakan untai-ganda melalui rekombinasi Kecekapan dan kepantasan pekerja. homolog. Kelayakan pekerja. BAHAN TAMBAH DALAM MAKANAN DEFINISI apa-apa bahan yang dimasukkan dengan sengaja ke dalam atau pada makanan dalam kuantiti kecil untuk mempengaruhi kualiti penyimpanan, tekstur, konsistensi, rupa, bau rasa, kealkalian atau keasidan makanan tersebut, atau bagi maksud tujuan teknonogi lain dalam pengilangan, pemprosesan, pengangkutan atau penstoran makanan itu

PEMBINAAN TAPAK NUKLEAR Hendaklah jauh dari kawasan berpenduduk padat. Pilih kawasan strategik - meminimumkan kebocoran radioaktif Penggunaan bahan pembinaan dan rekacipta yang lebih canggih Mengikut standard drpd International Atomic Energy Agency. Tanaman Radiasi Tanaman ini konon mampu menyerap kandungan uranium and stronium-90, yang berada dalam genetik tubuh manusia. Upaya pemulihan ini oleh Dr. Ilya Raskin, seorang ahli bioteknologi dari Rutgers University, disebut phytoremediation. bunga matahari, jagung, tembakau, sesawi India dan bahkan cannabis (marijuana) terbukti mampu menyerap unsur krom, timah, tembaga, dan nikel yang terkontaminasi radiasi dari dalam tanah. Masyarakat Bulgaria yang wilayahnya dekat dengan Ukraina, melaksanakan kaedah ini di negaranya selepas 15 tahun selepas tragedi Chernobyl. Penggunaan Bakteria Deinococcus radiodurans dapat bertahan dalam 1,5 juta rads ribuan kali lebih kuat daripada semua makhluk hidup yang ada di bumi dan 300 kali lebih kuat daripada ketahanan manusia. Bakteri ini memiliki ketahanan terhadap radiasi karena memiliki salinan ganda dari genomnya dan mekanisme perbaikan DNA yang cepat 16

Peraturan-peraturan Makanan 1985 Fungsi Bahan Tambahan Buatan dalam Makanan Dalam industri pemprosesan makanan, bahan tambah makanan buatan ditambahkan kepada makanan untuk menjadikan makanan: (a)lebih bermutu (b)lebih tahan lama (c)kelihatan lebih menarik (d)lebih mudah dicerna (e)lebih sedap dimakan

BAHAN TAMBAH SEMULAJADI DAN KESANNYA TERHADAP KESIHATAN MANUSIA BAHAN TAMBAH KIMIA DAN KESANNYA KEPADA KESIHATAN MANUSIA Tujuan Penggunaan Bahan Kimia Mengawet makanan Mengekalkan kualiti makanan Menambahkan rasa makanan Menambahkan nutrisi makanan Menjadikan makanan lebih menarik

Sce 3114 Jenis bahan kimia Bahan awet

Contoh Asid benzoik Sulfur dioksida Natrium nitrit Natrium benzoat Sunset yellow carmoisine

Pewarna

Peluntur

Benzoil peroksida Klorin Vanilin Mononatrium glutamat Gelatin Kanji Agar-agar

Perisa

Penstabil

Pemanis

Sorbitol Aspartam

Pengantioksida Asid askorbik Tokoferol Asid sitrik Asid sorbik

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Kesan Penggunaan Bahan Kimia Yang Fungsi Berlebihan Terhadap Kesihatan Manusia Menganggu Bahan kimia kesan pertumbuhan dan 1 Bahan awet Keracunan makanan, gangguan pembiakan saraf dan alergi mikrob dalam 2 Perisa Menjadi punca rambut gugur, bahan denyutan jantung meningkat makanan dan sesak nafas Makanan 3 Pemanis Mungkin menyebabkan penyakit kelihatan lebih kanser pada pundi cantik kencing dan menarik 4 Pewarna Jangka masa panjang Melunturkan menyebabkan kanser dan warna supaya keracunan makanan lebih makanan menarik 5 Pengantioksida Menjadi punca rambut gugur, Menambahkan merosakkan hati, ginjal dan rasa dan bau otak dan mengganggu bahan makanan pertumbuhan Menghalang proses Kesan Tiada Bahan Tambah Makanan Buatan Kepada pemendapan cecair dan Kehidupan memekatkan makanan Makanan menjadi rosak. Menambahkan Masalah bagi penghantaran makanan ke tempat rasa manis pada jauh. makanan Bekalan makanan tidak dapat disediakan sepanjang Melambatkan masa. pengoksidaan Sumbangan Teknologi Dalam Pengeluaran Makanan lemak dalam makanan dan mencegah ketengikan minyak Membaurkan dua bahan yang tidak terlarutcampur seperti lemak dan air. Memberi hasil yang sekata, lembut dan bertekstur 1. Penyelidikan pengeluaran makanana dijalankan oleh MARDI,MPOB dan Jabatan Pertanian. 2. Penyelidikan meningkatkan teknologi pengeluaran makanan seimbang dengan pertambahan penduduk. 3. Ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan pengeluaran makanan menyebabkan: (a) Masalah kekurangan makanan (b) Malnutrisi (c) Kebuluran (d) Ketenteraman sosial terganggu Langkah Berjaga-jaga Jika boleh dapatkan bahan makanan segar kerana ia tidak mengandungi bahan tambahan atau pengawet. Apabila membeli produk yang diproses, pastikan kandungan bahan tambahan yang terdapat di dalamnya.

Pengemulsi

Pektin lesitin

17

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT CIKTATI Dan pastikan bahan tersebut adalah dalam sukatan Membantu detoksifikasi bahan pencemar di yang dibenarkan. dalam tubuh badan seperti (plumbum dan Pastikan tarikh luput makanan. Ikut cara raksa). penyimpanan makanan yang betul. Membantu metabolisme kolesterol di dalam badan justeru mengelakan penyakit batu karang pada hempedu dan mengurangkan Pemilihan Makanan Yang Diproses kolesterol dalam darah. Akta Makanan 1983 digubal bertujuan untuk Mengurangkan tahap penyakit (severity) melindungi orang ramai daripada demam, batuk dan selesema. ancaman kepada kesihatan serta penipuan yang Kekurangan Vitamin C berkaitan dengan pembuatan, Menyebabkan penyakit Scurvi iaitu penjualan, pengedaran dan penggunaan makanan. melemahkan otot, gusi berdarah, kehilangan Peraturan Makanan 1985 mewajibkan pengeluar melabelkan makanan gigi, Label Makanan mesti mengandungi: Kulit berdarah Nama Makanan Mudah keletihan Kandungan makanan/Ramuan Tekanan melampau. Tarikh luput Mengakibatkan luka lambat sembuh. Nama dan alamat Kesan Terlebih pengilang/pengimpot/pembungkus makanan Penyakit batu karang Kuantiti/Berat bersih Cara penyimpanan Cirit-birit Loya-loya VITAMIN C Pengiraan Vitamin C atau asid askorbik merupakan sejenis zat nutrien terpenting yang diperlukan oleh manusia dan beberapa spesies haiwan tertentu, dan juga merupakan salah satu dari jenis-jenis vitamin utama. Vitamin yang larut air amat diperlukan kerana ianya tidak dapat dibina secara semula jadi oleh tubuh badan manusia. Oleh yang demikian ianya perlu diambil secara pemakanan atau suntikan DCPIP ialah dichlorophenol-indophenol ialah pewarna biru yang akan dinyahwarnakan oleh asid askorbik, bertepatan dengan fungsi penurunannya. Asid di dalam jus buah-buahan mungkin akan menukarkan warna DCPIP daripada biru kepada merah tetapi perkara yang diambilkira ialah sehingga pewarna tersebut menjadi tidak berwarna. Kebaikan Vitamin C Membantu tubuh badan menghasilkan kolagen Mencegah penyakit darah tinggi,sakit jantung, stroke (angin ahmar),kerosakan buah pinggang. Mencegah penyakit barah kerana fungsinya sebagai antioksida yang meneutralkan radikal bebas dan mencegah kerosakan sel-sel badan. Membantu dalam penyerapan zat besi yang diperlukan oleh badan. 18 Isipadu yang digunakan untuk menyahwarnakan
3 3

Kandungan vitamin C dalam jus (mg/ml)

1cm DCPIP (cm /ml)

Peratusan vitamin C dalam jus buah (%)

0.3

0.3/0.3 x 100 = 100 0.3/0.6 x 100 = 50

0.3/0.3 x 0.1 = 0.1 0.3/0.6 x 0.1 = 0.05

0.6

ASID BORIK Merupakan antiseptik, pesticide (perencat serangga) dan sebagai fungicide (perencat kulat). Selalu digunakan untuk mengawal serangga, pengawet untuk industri perabut, industri pembuatan kaca dan juga didalam bidang perubatan. Asid borik digunakan oleh pengusaha makanan ini sebagai untuk memanjangkan jangka hayat dan kesegarannya.

Sce 3114 SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT Mee kuning, kueh teow, laksa, loh se fun, mee wantan, mee hokien, bee hoon, dan kulit popia. Kehadiran asid borik dalam makanan diuji dengan kertas kunyit. Jika ada asid borik, kertas kunyit bertukar warna menjadi warna merah jambu atau merah ceri. Namun, dalam pemprosesan mi, penambahan air soda (natrium bikarbonat) digunakan untuk mendapatkan tekstur yang diingini. Air soda dalam mi ini juga akan bertindakbalas dengan kunyit yang menyebabkan perubahan warna kepada mi iaitu warna kuning kepada warna merah. pertukaran warna kepada warna merah tidak membuktikan kehadiran asid borik dalam makanan tersebut. Kehadiran asid borik hanya boleh disahkan melalui analisis di makmal. Isu-Isu Penggunaan Asid Borik Penggunaan asid borik dalam makanan adalah dilarang di bawah Akta Makanan 1983 dan pesalah akan didenda sehingga RM5,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun. Walaupun peraturan ini telah dikuatkuasakan, tetapi kehadiran asid borik masih lagi dikesan dalam mi kuning, bebola ikan, kek ikan dan kue teow. Pengilang makanan yang masih tidak bertanggungjawab telah menggunakan bahan tersebut untuk mengawet makanan yang segar yang bertujuan bagi memanjangkan tempoh hayat sesuatu makanan. Kesan Pengambilan Berlebihan Asid Borik Hilang selera makan masalah loya dan muntah ceret-beret kegagalan sistem peredaran darah radang gastrousus (keracunan pada perut) dermatitis(radangan kulit) keracunan pada buah pinggang kerana asid borik sangat beracun biarpun dimakan dalam jumlah yang kecil. boleh membawa maut.

CIKTATI

19