PEMETAAN EVIDENS PENTAKSIRAN SAINS TINGKATAN 2 OBJEKTIF 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.

8.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

8.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

OBJEKTIF 8.4 Memahami deria rasa.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

8.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2 Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Membincangkan mekanisme pendengaran.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.

OBJEKTIF 8.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta.

8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).

8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.

8.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

OBJEKTIF 8.8 Memahami bunyi dan pendengaran

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.

8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.8.5 Menyatakan had pendengaran 8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik

OBJEKTIF 8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.

8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

OBJEKTIF 9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

EMBARAN KERJA

Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. 9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. 9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang.

OBJEKTIF 9.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM

9.3.1 Menerangkan maksud pencernaan. 9.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.

9.3.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. 9.3.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. 9.4.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. 9.4.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

9.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

9.4.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. 9.4.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

OBJEKTIF 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

9.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. 9.5.2 Menerangkan penyahtinjaan. 9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

9.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

9.6.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. 9.6.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. . 9.6.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 9.6.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

OBJEKTIF 10.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. - Haiwan: Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia. - Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. - Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

10.1.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. 10.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.

OBJEKTIF 11.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDEN PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat, populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

11.1.1 Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti. 11.1.2 Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 11.1.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. 11.1.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

11.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). b) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

11.2.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. 11.2.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. 11.2.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. 11.2.4 Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

OBJEKTIF 11.3 Mensintesis siratan makanan.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

11.3.1 Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. 11.3.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. 11.3.3 Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. 11.3.4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan. 11.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. 11.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 11.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 11.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.

11.4 Menganalisa fotosintesis

Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN 

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

11.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis. 11.4.4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 11.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

OBJEKTIF 11.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.

11.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. 11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni

11.6.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. 11.6.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. 11.6.3 ewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang

OBJEKTIF 12.1 Menganalisa ciri fizikal air.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:

12.1.1 Menyatakan maksud takat beku air. 12.1.2 Menyatakan maksud takat didih air. 12.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 12.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

12.2 Menganalisa komposisi air.

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

12.2.1 Menentukan komposisi air. 12.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

12.3 Menganalisa proses penyejatan air.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara.

12.3.1 Menerangkan maksud penyejatan.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.

12.3.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. 12.3.3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 12.3.4 Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.

Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. 12.4 Menganalisa larutan dan kelarutan.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

12.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan.

12.4.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 12.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. 12.4.4 Menerangkan maksud kelarutan.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut,  jenis zat terlarut,  suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut,  kadar kacauan,  saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

12.4.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. 12.4.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. 12.4.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

12.5 Menganalisa asid dan alkali.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink.  sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

12.5.1 Mengenal pasti sifat asid. 12.5.2 Mengenal pasti sifat alkali. 12.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. 12.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. 12.5.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan.

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

12.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

12.5.7 Menerangkan maksud peneutralan.

12.5.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. 12.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga). 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.

Membuat lawatan ke loji pembersihan air.

12.6.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi. 12.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 12.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. 12.6.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air.

Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

12.7 Menganalisa sistem bekalan air.

Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

12.7.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. 12.7.2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

12.8 Memahami pemeliharaan kualiti air.

Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  Tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

12.8.1 Memberi contoh bahan cemar air. 12.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 12.8.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. 12.8.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

OBJEKTIF 13.1 Memahami tekanan udara.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

13.1.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 13.1.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

13.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

13.2.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

13.2.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. 13.2.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

OBJEKTIF 14.1 Memahami daya.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).

14.1.1 Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. 14.1.2 Menerangkan kesan daya. 14.1.3 menerangkan pelbagai jenis daya

14.2 Memahami pengukuran daya.

Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya

14.2.1 Menyatakan unit untuk daya. 14.2.2 Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. 14.2.3 Mengukur magnitud daya.

14.3 Mengaplikasi daya geseran.

Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.

14.3.1 Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. 14.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut.

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

1.4 Mengaplikasi kerja.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

14.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. 14.3.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 14.3.5 Menerangkan cara meningkatkan geseran. 14.3.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran. 14.3.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.

14.4 Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) 14.4.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. 14.4.2 Menyatakan unit untuk kerja. 14.4.3 Menentukan kerja yang dilakukan.

OBJEKTIF 14.5 Mengaplikasi kuasa

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

14.5.1 Menyatakan maksud kuasa. 14.5.2

14.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. 14.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.

14.6.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

OBJEKTIF 15.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

15.1.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 15.1.2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 15.1.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.

15.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya

15.2.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 15.2.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

OBJEKTIF 16.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.

16.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 16.1.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 16.1.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.

16.2 Menghargai kepentingan kestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.

16.2.1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. 16.2.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

OBJEKTIF 17.1 Menganalisa tuas.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m)

17.1.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. 17.1.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. 17.1.3 Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. 17.1.4 Mengelaskan tuas. 17.1.5 Menerangkan maksud momen daya. 17.1.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

OBJEKTIF 17.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

17.2.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful