© Camera Naional a Crii din Republica Moldova

18.03.05
1
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IANUARIE 1995

95-01 Vangheli, Spiridon
Gugula si prietenii sai : proza, versuri, scrisori de la copii / Spiridon Vangheli;
prez. graf. : I. Vieru, ... – Ch. : Turturica, 1994 (Combinatul Poligr.). – 27 cm.
Vol. 1. – 222, [2] p. : il. [16 p. il. color.]. – ISBN 5-86892-281-6 (în cop.). – F.
prel, F. tir. – [95-01]
Com. Nr 31491
95-02 Gunter, Ernst
Hrana vie – o speranla pentru fiecare / Ernst Gunter; versiunea în lb. rom. :
Doina Bridu, Mirela Mitei. – Bucuresti : Venus; Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 255, [1] p.; 21 cm.
ISBN 5-376-01710-9 (în cop.)
F. prel, 5000 ex. – [95-02]
Com. Nr 811
95-03 Ruzitis G. E.
Chimia. 8. Chimia neorganica : Man. pentru cl. 8-a a sc. medii / G. E. Ruzitis,
F. G. Feldman; trad. din lb. rusa : I. Fusu. – Ch. : "Lumina", 1995 (Combinatul
Poligr.). – 158, [1] p.; 24 cm.
ISBN 5-372-01488-1
F. prel, 63000 ex. – [95-03]
Com. Nr 41196
95-04 Samuelson, Pol A.
Economica / Pol A. Samuelson, Wiliam D. Nordaus. – Ch. : "Basarabica",
1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 175, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-7790-0102-2
Pe cop. denum. : Economics în referate
F. prel, F. tir. – [95-04]
Com. Nr
95-05 Socoliuc, Nina
Conlucrarea gradinilei de copii cu familia / Nina Socoliuc; red. : M. Mihai
Jantov. – Ch. : Lumina, 1994 (Combinatul Poligr.). – 76. [3] p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor si la p. – Pe cop. seria : (Bibl. gradinilei)
F. prel, 5000 ex. – [95-05]
Com. Nr 41164
95-06 Patras, Mihai
Diclionar economic rus-român / Mihai Patras. – Ch. : Ed. Encicl. "Gh. Asachi",
1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 470 p.; 25 cm.
Bibliogr. p. 468-469 (50 tit.). – Tit. pe cop. : Diclionar economic rus-român =
Pvccro-pvnMucruu arouonu+ecruu cnosape.
ISBN 5-88550-053-6
F. prel, 10000 ex. – [95-06]
Com. Nr 750
95-07 Peuøiosa, hpøua
ßvuua¤ couata : /Ctuxu, couatM/ / |puua Penusosa. – K. : 6. u., 1994
(Combinatul Poligr.). – 78, [1] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
2
Aut. este indical pe f. de titlu
ISBN 5-85268-277-2
F. prel, 1000 ex. – [95-07]
Com. Nr 41157
95-08 Constitutia Republicii Moldova = The Constitution of the Republic of
Moldova. Adoptata la 29 iulie 1994. – Ch. : Dir. de Stat pentru asigurare Inf.
Moldpres, 1995 (Tipogr. ed. "Universul"). – 94, [2] p.; 16 cm.
Text : lb. rom., engl.
F. prel, 2000 ex. – [95-08]
Com. Nr 4271
95-09 The Constitution of the Republic of Moldova. Adopte don 29the July, 1994. –
Ch. : Editor the State Direction for Inf. Assurance Moldpres, 1994 (Tipogr. ed.
"Universul"). – 48, [2] p.; 16 cm.
Text : lb. engl.
F. prel, 1000 ex. – [95-09]
Com. Nr 4272
95-10 Croitoru, Sergiu
Muzica : Man. pentru cl. a 3-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi; red. : Ana
Murzacu. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 157, [3] p. : il., note; 24 cm.
ISBN 5-372-01404-0
F. prel, 50000 ex. – [95-10]
Com. Nr 30607
95-11 Afectiuni chirurgicale : Pentru studenlii Univ. de medicina / col. de aut. : L.
Cistov, M. Cistov, V. Golubkov, ...; trad. din lb. rusa : V. Sîrbu, ...; coord.
terminologiei : V. Hotineanu; red. : L. Ciobanu. – Ch. : Lumina, 1994 (Combinatul
Poligr.). – 523, [1] p. : fig.; 25 cm.
ISBN 5-372-01386-9
F. prel, 2000 ex. – [95-11]
Com. Nr 31642
95-12 Biblioteca. Cartea. Cititorul : Buletin metodic si bibliogr. / Bibl. pentru copii
"Ion Creanga" a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 20 cm.
Fasc. 1. – 1994. – 115 p. – F. prel, 2000 ex. – [95-12]
Com. Nr 1082
95-13 Fasc. 2. – 1994. – 82 p. – F. prel, 2000 ex. – [95-13]
Com. Nr 1082
95-14 Alegerile Parlamentare din Moldova : Monitorarea reflectarii alegerilor de
catre mijloacele mass-media din Moldova : raport final / Inst. European pentru mass-
media. – Ch. : "Basarabia", 1994 (Tipogr. "Reclama"). – 95 p.; 20 cm.
Bibliogr. : p. 94-95
ISBN 5-7790-0147-2
F. prel, 500 ex. – [95-14]
Com. Nr 1039
95-15 Monitorul construcliilor / Dep. arhitecturii si construcliilor; col. red. : I.
Raileanu, ... – Ch. : Dep. Arhitecturii si Construcliilor al Rep. Moldova, 1994. – 20
cm.
Vol. 5. – 1994. – 110 p. – F. prel, 500 ex. – [95-15]
Com. Nr 1036
95-16 Codul muncii al Rep. Moldova : text oficial cu modificarile si completarile
pâna la data de 1 iulie 1994 / Consiliul Federaliei Sindicatelor Independente din
Moldova. – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. Hâncesti). – 95 p.; 19 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-16]
Com. Nr 761

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
3
95-17 Palladi, Tudor
Odiseea lacrimii / Tudor Palladi; prez. graf. : I. Severin. – Ch. : Hyperion, 1994
(Combinatul Poligr.). – 233, [6] p.; 18 cm.
ISBN 5-368-01584-4
F. prel, F. tir. – [95-17]
Com. Nr 31661
95-18 Butzitis, G. E.
Chimia 10. Chimie organica : Man. pentru cl. 10 a sc. medii / G. E. Butzitis, F.
G. Feldman; trad. de : I. Fistic. – Ed. a 3-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul
Poligr.). – 140, [3] p.; 24 cm.
ISBN 5-372-01500-4
F. prel, 42000 ex. – [95-18]
Com. Nr 41280
95-19 Miakisev, G. I.
Fizica. Fizica moleculara. Fenomene termice. Bazele electrodinamicii : Man.
pentru cl. a X-a a sc. medii / G. I. Miakisev, B. B. Buhovlev; trad. din lb. rusa de A.
Sibirschi, A. Moraru. – Ed. a 2-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 191,
[1] p.; 23 cm.
ISBN 5-372-01498-9
F. prel, F. tir. – [95-19]
Com. Nr 41231
95-20 Gusac, Maria
Activitali creatoare ale elevilor de vîrsta mica / Maria Gusac, Tatiana Zemlov,
Lidia Stupacenco. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 69, [2] p.; 21 cm. –
(Bibl. metodica a scolii)
Bibliogr. p. 69-70
ISBN 5-372-01575-6
F. prel, 5000 ex. – [95-20]
Com. Nr 41165
95-21 Calendarul bibliotecarului'94 / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat. : N.
Melenciuc, T. Braga. – Ch. : S. n., 1994 (Imprimeria BNRM). – 179, [2] p.; 28 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, 300 ex. – [95-21]
Com. Nr 5
95-22 Spânu, A.
Particularitalile clinice si tratamentul chirurgical al ulcerului postbulbar / A.
Spânu, P. Bujor; Univ. de Stat de Medicina "N. Testemilanu" din Chisinau. – Ch. :
"3tiinla", 1995 (Î.E.-P. "3tiinla). – 83, [1] p.; 21 cm.
ISBN 5-376-01884-9
F. prel, 1032 ex. – [95-22]
Com. Nr 3367
95-23 Statele feudale si evolulia civilizaliei românesti în condiliile confruntarilor cu
marele puteri si dominaliilor straine : Ciclu de preleg. la disciplina "Istoria si civilizalia
româneasca" / V. Ursu, T. Roman, Gh. Varzaru, V. Vasilos; red. resp. : V. Ursu; Univ.
Teh. a Moldovei. Cat. de istorie. – Ch. : UTM, 1994 (Sectorul ed. al UTM). – 191 p. :
il.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit.
F. prel, 400 ex. – [95-23]
Com. Nr 4
95-24 Îndrumari metodice pentru examenele de admitere / Univ. Tehnica a
Moldovei; alcat. : I. Goriuc, ...; red. resp. : T. Botea. – Ch. : UTM, 1994 (sectorul ed.
al UTM). – 118, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-24]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
4
Com. Nr 12
95-25 Termodinamica tehnica : Îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Moldovei. Cat.
de termotehnica; alcat. : V. Musteala, ... – Ch. : UTM, 1994 (Sectorul ed. al UTM). –
47, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 47 (5 tit.)
F. prel, 75 ex. – [95-25]
Com. Nr 102
95-26 Economia ramurii. Management industrial : Progr. tip ale cursurilor / Univ.
Teh. a Moldovei. Cat. economie si management industrial; alcat. : I. Blaj, ...; coord. :
I. Blaj. – Ch. : UTM, 1995 (Sectorul ed. al UTM). – 27 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-26]
Com. Nr 3
95-27 Dodone, Alexandru
Introduction a la dynamique du corp aolid : curs / Alexandru Dodone; Univ.
Teh. din Moldova. Cat. de mecanica ralionala; red. sef. : V. Oleinikov. – Ch. : UTM,
1994 (Sectorul ed. al UTM). – 74 p. : fig.; 20 cm.
Text : în lb. fr.
F. prel, 50 ex. – [95-27]
Com. Nr 100
95-28 Statistica teoretica si economica : Man. pentru inst. de învalamânt superior /
Al. Isaic-Maniu, A. Gradinaru, V. Voineagu, C. Mitrul. – Ch. : tehnica, 1994 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 432 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 5-85268-317-5
F. prel, F. tir. – [95-28]
Com. Nr 591
95-29 Calendarul bibliotecarului / Bibl. Nal.; alcat. : N. Melenciuc, E. Sandula; red. :
G. Buruiana, ... – Ch. : Bibl. Nal., 1994 (Imprimeria BNRM). – 145 p.; 21x29 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-29]
Com. Nr 25
95-30 Pregatirea si atestarea cadrelor stiinlifice si stiinlifico-didactice de înalta
calificare : Acte normative / Comisia Superioara de Atestare a Rep. Moldova. – Ch. :
UTM, 1994 (Sectorul ed. al UTM). – 36 p.; 29 cm.
F. prel, F. tir. – [95-30]
Com. Nr
95-31 Predica de pe munte : pasi spre ucenicie o calauza pract. pentru viala
crestina. / Ch. : Micul Samaritean, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 22 cm.
Vol. 2. Matei 6. – 47 p. – F. prel, F. tir. – [95-31]
Com. Nr 27
95-32 Tavrovschi, Victor Vladimir
Problemele dezvoltarii imunologiei plantelor ca stiinla : Analiza filosofico-
metodologica (09.00.08 – Problemele filosofice ale stiinlelor naturii si teh.) / Victor
Vladimir Tavrovschi; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de filosofie, sociologie si
drept. – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. "Reclama"). – 14 p.
F. prel, F. tir. – [95-32]
Com. Nr 1035
95-33 Uzun, Nicolae Ion
Precizarea modelului pentru calculul caracteristicilor ale curgerii lente a
betonului cu metodele matematico-statistice. Spec. : 05. 23.01 – Elemente de
construclii si edificii / Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. UTM). – 15
p.
Bibliogr. p. 14-15 (7 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-33]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
5
Com. Nr
95-34 Idem în lb. rusa
95-35 Dulgheru, Valeriu
Statistica si dinamica transmisiilor planetare precesionale = Ctatuctura u au-
uanura rnauetapuMx rpouecuouuMx repeaa+ : 05.02.02 – Studiul masinilor si
organe de masini / Valeriu Dulgheru; Min. înval. al Rep. Moldova. Univ. Teh. a
Moldovei. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "UTM"). – 44, ]1] p. : fig.; 20 cm.
Text : lb. rusa
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 34-43 (135 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-35]
Com. Nr
95-36 Levitki, Oleg
Culturile Hallstattului timpuriu si mijlociu în Moldova / Oleg Levilki; Acad. de
3t. a Rep. moldova. Inst. de Arheologie si Ist. Veche. – Ch. : "3tiinla", 1994. – 81, [2]
p. : fig.; 17 cm. – (Culturi vechi în Moldova)
Bibliogr. p. 81-82
ISBN 5-376-01641-2
F. prel, 1550 ex. – [95-36]
Com. Nr 81
95-37 Straliuc, Nina
Munca artistica : Noliuni gen., indicalii metodice si activitali practice pentru
grupele mari si pregatitoare / Nina Straliuc; red. : A. Murzacu. – Ch. : Lumina, 1994
(Combinatul Poligr.). – 71, [1] p. : fig., [4] p. fotogr. color.; 21 cm. – (Bibl. gradinilei).
Bibliogr. p. 59 (9 tit.)
ISBN 5-372-01445-8
F. prel, 5000 ex. – [95-37]
Com. Nr 41003
95-38 Gremalschi, Ludmila
Elemente de modelare : Supl. la man. de inform. pentru cl. 9-a / Ludmila
Gremalschi, Iurie Guzun; red. : S. Canler. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.).
– 33, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 34 (5 tit.)
ISBN 5-372-01576-4
F. prel, 50000 ex. – [95-38]
Com. Nr 50014
95-39 Arta'94 / Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. si Teoria Artei; col. red. :
C. Ciobanu (red. resp.), ... – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. A3M). – 142, [2] p. : il.; 20 cm.
– (Ser. arta plastica, arhitectura)
Bibliogr. la sfârsitul stud.
F. prel, F. tir. – [95-39]
Com. Nr
95-40 Gagim, Ion
Diclionar de pedagogie muzicala rus-român / Ion Gagim, Mihai 3leahtilchi. –
Ch. : 3tiinla, 1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 205, [2] p.; 17 cm.
Bibliogr. p. 206-207
ISBN 5-376-01886-5
F. prel, 3040 ex. – [95-40]
Com. Nr 682
95-41 Stoica, Valentina
Femeia în albastru : (proza) / Valentina Stoica; lector : Igor Nogacevschi. –
Ch. : EUS, 1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 95 p.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
6
ISBN 5-86892-364-2
F. prel, F. tir. – [95-41]
Com. Nr 13
95-42 Metodica predarii matematicii în învalamântul preuniversitar : man. / I, Achiri,
E. Cibotarencu, Gh. Gaidargi,...; coord. si red. st. : I. Achiri. – Ch. : Lumina, 1995
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 21 cm.
Vol. 2 : Metodica predarii algebrei si elementelor de analiza. – 1995. – 478,
[1] p. : fig. – Bibliogr. p. 475-477 (57 tit.). – ISBN 5-372-01529-2 (în cop.). – F. prel,
4000 ex. – [95-42]
Com. Nr 625
95-43 Bârsa, Gheorghe
Tehnici de confeclionare a protezelor dentare : man. pentru stud. de la fac. de
stomatologie ale inst. de înval. superior / Gheorghe Bârsa, Ilarion Postolachi; Min.
Înval. din Rep. Moldova. – Ch. : "3tiinla", 1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 397, [1]
p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 397-398 (50 tit.)
ISBN 5-376-01791-5 (în cop.)
F. prel, 2034 ex. – [95-43]
Com. Nr 563
95-44 Kolsa, Mihail
Türkülär korolar : Cîntece coruri / Mihail Kolsa; Min. 3t. si Învalamântului al
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 223, [1] p. : note; 26 cm.
Text paral. : gagauza, rom.
ISBN 5-372-01463-6
F. prel, 5000 ex. – [95-44]
Com. Nr 40847
95-45 Vangheli, Spiridon
Gugula si prietenii sai : proza, versuri, eseuri / Spiridon Vangheli; prez. graf. :
B. Diodorov, ... – Ch. : Turturica, 1994 (Combinatul poligr.). – 27 cm.
Vol. 2. – 1994. – 220, [4] p. : il. [16 p. il. color.]. – ISBN 5-86892-282-4 (în
cop.). – F. prel, F. tir. – [95-45]
Com. Nr 31492
95-46 Computer science journal of Moldova / Academy of Sciences of Moldova.
Inst. of mathematics. – Ch. : S. n., 1994 (Î.E.-P. "3tiinla").
Vol. 2, Nr 1 (4) 1994. – 116 p. – F. prel, F. tir.
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
7

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
FEBRUARIE 1995

95-47 Kou¡pak¡uaø cuctena uauna, oprauusauuu u ornatM tpvaa : ñpart. roco-
õue ro sarnk+euuk routpartos c pvrosoauten¤nu, sanectuten¤nu, ua+. ota.,
õvxrantepanu, kpuctanu, creuuanuctanu, tsop+ecrunu u uav+. ronnertusanu
rpearpu¤tuu u opr. scex 1opn coõctseuuoctu / ast.-coct. : |. k. ßeõeae. – K. :
"Inkonkom", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 182, [1] p.; 29 cm. – (ûorvneutM
an¤ ñpart. rpuneueuu¤)
ISBN 5-86892-435-5
F. prel, F. tir. – [95-47]
Com. Nr 850

95-48 4øuryp¡, h.
0õpe+euuMe : 0+epru, paccrasM, peropta×u / |. 1uurvpt. – K. : "Veuopa",
1994 (Tipogr. A3RM). – 140 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 140 (12 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-48]
Com. Nr 185
95-49 üøe¡øueckøø ropocror / coct. : l. k. Auparetos; o1opn. : E. C. 1upcos. –
K. : "Senior", 1994 (Tipogr. "Reclama"). – 160 p.; 20 cm.
F. prel, 12000 ex. – [95-49]
Com. Nr 887
95-50 5ykapoc, H. ß.
|ctopu¤ 1unaco1uu : /+eõ. rocoõue / V. 8. 6vrapoc, A. A. Cauavn; ots.
pea. : ñ. |. 8usup; Vona. loc. /u-t. Ka1. 1unaco1uu. – K. : 6. u., 1994 (Tipogr.
"Reclama"). – 20 cm.
+. 1. – 78, [1] p. – F. prel, 1000 ex. – [95-50]
Com. Nr 1014
95-51 hac¡asneuøe ro 1usu+ecrou roarotosre rorpauu+uMx soucr Pecrvõnuru
Vonaosa (lEP-94) / V-so lau. 6esoracuoctu Pecr. Vonaosa. – K. : 6. u., 1994
(Tipogr. "Reclama"). – 98, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-51]
Com. Nr 1011
95-52 Afanasiu, Sergiu
Iepurasul în blugi : Poezii pentru gradinila de copii / Sergiu Afanasiu; pict. :
Igor Hmelnilki. – Ch. : Bastina, 1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – [16 p. : il. color];
20 cm.
ISBN 5-86892-122-4
F. prel, F. tir. – [95-52]
Com. Nr
95-53 Filip, Iulian
Am vrut melcii sa se bata : poezii pentru gradinila de copii / Iulian Filip; pict. :
Andrei Daghi. – Ch. : Bastina, 1994. – [8 p. : il. color]; 20 cm. – ("A"-mic)
F. f. de tit.
ISBN 5-86892-122-4

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
8
F. prel, F. tir. – [95-53]
Com. Nr
95-54 Turcanu, Ianos
În palat la Verde Împarat : Pentru gradinila de copii / Ianos Turcanu; pict. :
Andrei Daghi. – Ch. : Bastina, 1994. – [10 p. il. color.]; 20 cm. – ("A"-mic)
F. f. de tit.
ISBN 5-86892-122-4
F. prel, F. tir. – [95-54]
Com. Nr
95-55 Cheite pentru copii : 3aizeci de zile de meditalie pentru baieli si fete. – Ch. :
Misiunea crestina "Micul samaritean", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 22 cm.
Vol. 3. – 1995. – 107 p. – F. prel, F. tir. – [95-55]
Com. Nr
95-56 Muraru, Maria
Enigma trandafirilor albastri : Roman / Maria Muraru. – Ch. : Virginia, 1994
(Tipogr. ed. "universul"). – 111, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 40000 ex. – [95-56]
Com. Nr
95-57 Bomher, Noemi
Diclionar de vise : (Semne si semnificalii în vise) / Noemi Bomher. – Iasi :
Virginia, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 223 p. : 20 cm.
ISBN 5-86892-483-5
F. prel, F. tir. – [95-57]
Com. Nr 2319
95-58 Valenaru, Mihnea
Fetele telalului : Roman / Mihnea Valenaru; Consilier ed. : Virgil Culitaru; red.
: Leonard Belea. – Iasi : Virginia, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 222 [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-86892-477-0
1900 lei, F. tir. – [95-58]
Com. Nr 2123
95-59 Gradinaru, Mihai
Estimaliuni industriale, rurale si civile / Mihai Gradinaru. – Iasi : Virginia, 1994
(Tipogr. ed. "Universul"). – 210 p. + anexa ; 20 cm.
ISBN 5-7790-0066-2
2400 lei, 5000 ex. – [95-59]
Com. Nr 3614
95-60 Macovei, Florin
Complemente de dinamica structurilor / Florin Macovei, Victor-Florin
Poterasu; Consilier ed. : Virgil Culitaru; red. : Leonard Relea. – Iasi : Virginia, 1994
(Tipogr. ed. "Universul"). – 240 [5] p.; 21 cm.
ISBN 5-86892-479-7
5887 lei, F. tir. – [95-60]
Com. Nr
95-61 Piata forlei de munca : Teorie si practica econ. contemporana / Univ. Teh.
"Gh. Asachi" Iasi. Cat. de Econ. si Marketing; coord. : I. D. Adumitracesei, N. G.
Niculescu; cop. de Radu Gavrilescu. – Ch. : Tehnica, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 279, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-85268-317-5
F. prel, F. tir. – [95-61]

Com. Nr 670
95-62 Bichinet, Corneliu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
9
Vise cu cai : Nuvele / Corneliu Bichinel; red. : Leonard Relea; Consilier ed. :
Virgil Culitaru. – Iasi : Virginia, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 187, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-86892-481-9
1000 lei, f. tir. – [95-62]
Com. Nr 2199
95-63 Dosoftei
Versuri alese : Antol. tehn. stabilit, pref. si glosar de N. A. Ursu / Dosoftei;
Consilier ed. : Virgil Culitaru. – Iasi : Virginia, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 232,
[1] p. + Erata (2 p.); 20 cm.
Glosar : p. 217-230
ISBN 5-86892-480-0
F. prel, F. tir. – [95-63]
Com. Nr
95-64 Petrencu, Anatol
Istoria universala. Epoca contemporana 1939-1993 (Europa, SUA, Canada) :
Prelegeri / Anatol Petrencu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 269, [3] p.; 25 cm.
Bibliogr. în notele de subsol si la sfârsitul temelor
ISBN 5-376-01888-1
F. prel, 2035 ex. – [95-64]
Com. Nr 727
95-65 Delion, Pavel
Compozitori uitali. Coruri inedite : Antologie / Pavel Delion; prez. graf. :
Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Hyperion; Basarabia-Bucovina : Press, 1995 (Tipogr.
"Reclama"). – 148, [3] p. : il., note; 28 cm.
Bibliogr. în note : p. 13-14
ISBN 5-368-01835-5
F. prel, F. tir. – [95-65]
Com. Nr 1061
95-66 Dimitriu, C.
Gramatica limbii române explicata / C. Dimitriu; red. : Alexei Turcanu;
Consilier ed. : Virgil Culitaru. – Iasi : Virginia, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 344,
[1] p. + Anexa (1 p. împarlita în patru); 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 5-7790-0064-6
5000 lei, F. tir. – [95-66]
Com. Nr 2953
95-67 Cutasevici, Gheorghe
Pe stradula cu povesti : Poeme în versuri / Gheorghe Cutasevici; cop. de
Constantin Chirtoaca. – Ch. : Labirint, 1995 (Combinatul Poligr.). – 15 p.; 17 cm. –
(Pentru vârsta scolara medie)
ISBN 5-86892-123-2
F. prel, 15000 ex. – [95-67]
Com. Nr 40845
95-68 Braga, Teodora
Albastru arhaic sau ecoul esenlelor : Poeme / Teodora Braga; red. : Vitalie
Ciobanu; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Hyperion, 1995 (combinatul Poligr.). –
120 p.; 19 cm.
Pe cop. denumirea Albastru arhaic
ISBN 5-368-01526-7
F. prel, F. tir. – [95-68]
Com. Nr 30757
95-69 Ionas, Valeriu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
10
Devotamentul oglinzii : versuri / Valeriu Ionas; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. –
Ch. : Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 93, [2] p.
ISBN 5-368-01833-9
F. prel, F. tir. – [95-69]
Com. Nr 50005
95-70 Educatia moral-spirituala : man. experimental pentru cl. a 2-a (crestomalie) /
red. : V. Stratan. – Ch. : lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 62, [2] p. : il.; 20 cm.
ISBN 5-372-01581-0
F. prel, 15 00 ex. – [95-70]
Com. Nr 50015
95-71 Mediul ambiant si prevenirea bolilor intestinale acute : Agenda / Fundalia
medicala din Moldova. – Ch. : Lumina, 1995 (combinatul Poligr.). – 30, [1] p. : fig.; 20
cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-71]
Com. Nr 50134
95-72 Cabac, Valeriu
Elemente de modelare matematica : Material didactic experimental pentru
înval. preuniv. / Valeriu Cabac; red. : A. Negru; Min. Învalamântului din Moldova. –
Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P.- "Tipogr. Centrala"). – 75, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 77 (11 tit.)
ISBN 5-372-01577-2
F. prel, 15000 ex. – [95-72]
Com. Nr 67
95-73 Proiectarea proceselor tehnologice : Îndrumari metodice privind proiectele de
curs si de diploma / Univ. Teh. a Moldovei. Cat. Transportului auto; alcat. : Vitalie
Scalnâi, ...; red. resp. : Vitalie Scalnâi. – Ch. : UTM, 1995. – 54 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 52-53 (17 tit.)
F. prel, 175 ex. – [95-73]
Com. Nr 16
95-74 Avadanei, $tefan
La început a fost metafora : Studiu didactic / 3tefan Avadanei; consilier ed. :
Virgil Culitaru. – Iasi : Virginia, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 272 p.; 20 cm.
Bibliogr. : p. 219-270
ISBN 5-86892-474-6
4500 lei, F. tir. – [95-60]
Com. Nr 2039
95-75 Bibliografia Moldovei : Carli. Albume. Harli. Note muzicale. Discuri. Seriale
etc. : Repertoriul publ. pe lunile ianuarie-august 1994 / Bibl. Nal. a Rep. Moldova. –
Ch. : (Imprimeria BNRM). – 190 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-75]
Com. Nr 2
95-76 Biliciuc, Serghei Mihail
Calculul elementelor construcliilor cu concentratori de tensiuni cu ajutorul
metodei elementelor finite singulare. Spec. : 01.02.04 – Mecanica corpului solid
deformabil / Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : 1995. – 14 p.
Bibliogr. : p. 14-15 (5 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-76]
Com. Nr
95-77 Dodone, Alexandre
La mecanique analytque en problemes (premiere partie) / Alexandre Dodone;
Univ. Teh. a moldovei. Cat. de mecanica ralionala; red. sef. : V. Oleinikov. – Ch. :
UTM, 1994 . – 70 p. : fig.; 20 cm.
Text în lb. fr.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
11
F. prel, 50 ex. – [95-77]
Com. Nr 101
95-78 Unitati generale : Îndrumar de laborator [pentru stud. de la fac. de
electrofizica] / Univ. Teh. a Moldovei. Cat. teh. a Moldovei; alcat. : Vasile Gâsca; red.
resp. : Emilian Gululeac. – Ch. : UTM, 1995. – 35, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. : p. 35 (4 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-78]
Com. nr 23
95-79 5ønøuyk, 6epreø Høxaønosøu
Pac+et aneneutos rouctpvruuu c rouueutpatopanu uarp¤×euuu netoaon
cuurvn¤puMx roue+uMx aneneutos. Creu. 01.02.04 – nexauura ae1opnuposauuo-
ro tsepaoro tena / Cepreu Vuxaunosu+e 6unu+vr; Tex. /u-t VonaosM. – K. : 1995.
– 14 p.
Bibliogr. p. 13-14 (5 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-79]
Com. Nr
95-80 6enøu, ßyø-4epaøuaua
ñvteaectsue ua rpau uo+u : Ponau / ßvu-1epauuaua Cenuu; rep. c 1p.
AnercauapM kuro, kpu¤ lnaaunuua; xvao×. o1opnn. : Cepreu 6vrvp. – K. :
"Axul-Z", 1995 (Combinatul poligr.). – 446 p.
ISBN 5-86892-177-1
F. prel, 20000 ex. – [95-80]
Com. Nr
95-81 Circuite integrate digitale : Îndrumar metodic pentru elab. proiectului de an /
Univ. Teh. a Moldovei. Cat. Teh. de calcul; alcat. : Valentin Negura; red. resp. :
Sever Rotaru. – Ch. : UTM, 1994. – 39, [2] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 38 (13 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-81]
Com. Nr 9
95-82 Planificarea calendaristica : Indicalii metodice la elab. lucr. de an si a pr. dipl.
/ Univ. Teh. a Moldovei. Cat. Econ. si management în construclii; alcat. : N. Turcanu,
...; red. resp. : N. Turcanu. – Ch. : UTM, 1994. – 31, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-82]
Com. Nr 10© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
12
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MARTIE 1995

95-83 Electrodinamica în probleme : Îndrumar de lucrari practice pentru stud. de la
spec. "Radiotelecomunicalii" / Univ. Teh. a Moldovei. Cat. Telecomunicalii; alcat. :
Pavel Nistiriuc, Nicolae Bejan; red. resp. : Nicolae Sârbu. – Ch. : UTM, 1994. – 50,
[1] p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-83]
Com. Nr 11
95-84 Diordiev, N.
Serii de numere si serii de funclii : Ciclu de prelegeri / N. Diordiev, I. Panici;
Univ. Teh. a Moldovei. Cat. Matematica superioara nr. 2; red. st. : T. Botea. – Ch. :
UTM, 1994. – 86, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [95-84]
Com. Nr 13
95-85 Arhitectura cladirilor. Cladiri si încaperi auxiliare : Îndrumari metodice / Univ.
Ten. a Moldovei. Cat. Construclii arhitectonice; alcat. : N. Ciobanu, N. Grozavu. –
Ch. : UTM, 1995. – 32, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-85]
Com. Nr 19
95-86 Elaborarea metodica la limba engleza : pentru stud. din an. 1 de la fac.
tehnice / Univ. Teh. a Moldovei. Cat. limbi moderne; alcat. : O. Stratulat. – Ch. :
UTM, 1995. – 54, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 400 ex. – [95-86]
Com. Nr 20
95-87 Electrofizica în limba franceza : Elab. metodica / Univ. Teh. a Moldovei;
alcat. : Olga Tcaci; coord. : N. Zgardan. – Ch. : UTM, 1995. – 58, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 75 ex. – [95-87]î
Com. Nr 21
95-88 Metode optice de analiza : Îndrumar de lab. la chimia analitica / Univ. Teh. a
Moldovei. Cat. de chimie; alcat. : Veronica Amariei, ...; red. resp. : Larisa Cernega. –
Ch. : UTM, 1995. – 52, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 125 ex. – [95-88]
Com. Nr 24
95-89 Kouc¡ø¡yuøø Pecrvõnuru Vonaosa. ñpuu¤ta 29 ukn¤ 1994. – K. :
Moldpres, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 47, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-89]
Com. Nr
95-90 Constitutia Republicii Moldova. Adoptata la 29 iulie 1994. – Ch. : Moldpres,
1995 (Tipogr. ed. "Universul"). – 47, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 23500 ex. – [95-90]
Com. Nr
95-91 Lege privind administralia publica locala. Hotarâre pentru punerea în aplicare
a Legii privind administralia publica locala. Decret pentru promulgarea Legii privind
administralia publica locala. – Ch. : Moldpres, 1995 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 25 p.;
20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
13
Pe cop. : Lege privind administralia publica locala = 8arou o nectuon rvõ-
nu+uon vrpasneuuu. – Text. : rom., rusa.
F. prel, 5100 ex. – [95-91]
Com. Nr 345
95-92 Lege cu privire la alegerile locale. Hotarâre pentru punerea în aplicare a Legii
cu privire la alegerile locale. Decret privind promulgarea Legii cu privire la alegerile
locale. – Ch. : Moldpres, 1995 (Tipogr. ed. Universul). – 26 p.; 20 cm.
Pe cop. : Lege cu privire la alegerile locale = 8arou o nectuMx sMõopax. –
Text. : rom., rusa
F. prel, 5100 ex. – [95-92]
Com. Nr 348
95-93 Lege privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova.
Hotarâre pentru punerea în aplicare a Legii privind organizarea administrativ-
teritoriala a Rep. Moldova. Decret cu privire la promulgarea Legii privind organizarea
administrativ-teritoriala a Republicii Moldova. – Ch.: Moldpres, 1995 (Tipogr. ed.
"Universul"). – 61 p.; 20 cm.
Text. : rom., rusa
F. prel, 2100 ex. – [95-93]
Com. Nr 344
95-94 He×ayuapoauaø Kouæepeuuøø (Pecn. Honaosa. Kømøusy. 1994 8-15
ok¡.) "Arocton ñasen u oracuocte canovuu+to×euu¤ : VatepuanM Ve×avuap.
rou1. cocto¤saeuc¤ s Kuauuav (Pecr. Vonaosa) 8-15-ort. 1994 r. / roopa. : Aua-
peu Xporotuucru, ûvnutpv LMpa. – K. : Moldpres, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"9. –
172 p.; 22 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-94]
Com. Nr 706
95-95 Statutul executarii pedepsei de catre condamnali = /ctas otõMsauu¤ uara-
sauu¤ ocv×aeuuMnu. – Ch. : Moldpres, 1995 (Tipogr. ed. "Universul"). – 139 p.; 20
cm.
F. f. de tit
F. prel, F. tir. – [95-95]
Com. Nr
95-96 Baciu, Gheorghe
Medicina legala : Man. pentru stud. fac. de drept, colegiilor de profil,
cursanlilor Acad. de Polilie, lucratorilor organelor de ancheta penala, avocalilor,
medicilor legisti etc. / Gheorghe Baciu; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch. : 3tiinla,
1995 (Tipogr. ed. "Universul"). – 150 p.; 22 cm.
ISBN 5-376-1968-3
F. prel, 2032 ex. – [95-96]
Com. Nr 3852
95-97 Grigore Vieru : Bibliogr. / Bibl. Municipala "B. P. Hasdeu"; alcat. : Ludmila
Pânzari; red. : Ludmila Dabija. – Ch. : Muzeum, 1995 (Tipogr. ed. "Universul"). – 119
p.; 24 cm.
ISBN 5-7790-0157-X
F. prel, 1000 ex. – [95-97]
Com. Nr 491
95-98 Conferinta Internationala (Republica Moldova. Chisinau. 1994. 8-15 oct.).
"Apostolul Pavel si pericolul autonimicirii" : Lucr. conf. int. Rep. Moldova, Chisinau, 8-
15 oct. 1994 / coord. : Andrei Hropotinschi, Dumitru Târa. – Ch. : Moldpres, 1994
(Tipogr. ed. "Universul"). – 167 p.; 22 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-98]
Com. Nr 812
95-99 Dima, Petrache

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
14
Ortografia limbii române : Culeg. de reguli în vigoare / Petrache Dima. – Ch. :
3tiinla, 1994 (Tipogr. ed. "Universul"). – 32 p.; 21 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-99]
Com. Nr 3986
95-100 Monitorul construcliilor / Dep. Arhitecturii si construcliilor; red.-coord. : I.
Raileanu; red. st. : M. Potârca. - Ch. : Dep. Arhitecturii si construcliilor al Rep.
Moldova, 1994 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
Vol. 6. – 1994. – 97 p. – F. prel, 500 ex. – [95-100]
Com. Nr 45
95-101 Kouc¡au¡øuos, ßaneu¡øu
8anecM coõa+ìeso roaa : 8anetru +v×ara – rpeaìkõuneuuou u kõuneu-
uou 0aecce / 8aneutuu Kouctautuuos; xvao×. : l. lapnuaep. – K. : "Bulat Art
Glob", 1995 (Tipogr. or. Tiraspol). – 143 p. : il. [1 f. portr.]; 20 cm.
ISBN 5-7790-0175-8
F. prel, 1500 ex. – [95-101]
Com. Nr 314
95-102 Republica Moldova. Comisia Electorala centrala pentru alegerile
Parlamentului Republicii Moldova. Electorala'94 : Doc. si cifre. – Ch. : TISH, 1994
(Tipogr. ed. "Universul"). – 335, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-102]
Com. Nr 1218
95-103 "$tiinta", ed. (Chisinau). Planul tematic : adnotat de edilii pe anul 1995. –
Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 77, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-103]
Com. Nr 47
95-104 Ps6ak, |. ß.
lanorosoe pervnuposauue rpearpuuunatenectsa s Vonaose (c ucroneso-
sauuen unutauuouuou noaenu) / l. 8. PMõar: pea. : E. |. Vernep; V-so 3rou.
Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 48 p. : tab.; 20 cm. – (Inf.
de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 48-49 (19 tit.)
6,72 lei, 87 ex. – [95-104]
Com. Nr
95-105 Epeuøø, h. |.
311ertusuocte ucronesosauu¤ r+enuuMx ceneu rpu orMneuuu cenecro-
xos¤uctseuuMx rvnetvp s ternuuax / l. l. Epenu¤; pea. : E. |. Vernep; V-so
3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 35 p. : tab.; 20 cm. –
(Inf. de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 33-35 (29 tit.)
3, 60 lei, 130 ex. – [95-105]
Com. Nr 11
95-106 üasøa, ß. ß.
0ueura aeuctseuuoctu uanorosou cuctenM s Pecrvõnure Vonaosa / 8. 8.
ûasua, l. |. Kvn¤õuua; pea. : E. |. Vernep; V-so 3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|.
– K. : Vonal||T3|, 1994. – 36, [1]p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza/Inst. de
Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit. Bibliogr. p. 36 (15 tit.)
4, 46 lei, 105 ex. – [95-106]
Com. Nr 671
95-107 +epuouopeu, H. ß.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
15
Voposo-sunoctourocte suuorpaauoro pacteuu¤ / V. 8. +epuonopeu; pea. :
k. T. 8poucra¤; V-so 3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1994.
– 48, [1] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.
al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 45-48 (57 tit.)
5, 09 lei, 122 ex. – [95-107]
Com. Nr 101
95-108 Ka¡aua, 0. ß.
0cuosM 1opnuposauu¤ rocvaapctseuuou ctpvrtvpuo-uusectuuuouuou ro-
nuturu Pecrvõnuru Vonaosa / 0. 8. Kataua; Pea. : E. Vernep; V-so 3rou. Pecr.
Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 53 p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de
sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 51-53 (26 tit.)
7, 75 lei, 82 ex. – [95-108]
Com. Nr 95
95-109 |ouuapos, h. h.
ñvtu rosMaeuu¤ ropposuouuou ctouroctu õetoua u ×enesoõetoua s ar-
peccusuMx rponManeuuMx cpeaax / l. l. lou+apos; Pea. : E. |. Vernep; V-so
3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 44, [1] p. : tab.; 20
cm. – (Inf. de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep.
Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. : p. 44-45 (14 tit.)
5, 55 lei, 98 ex. – [95-109]
Com. Nr 81
95-110 Ko×yxaps, A. 4.
Pe1opnuposauue arouonu+ecroro nexauusna couuaneuo-rvnetvpuou
c1epM / A. 1. Ko×vxape, A. A. Po×ro, 8. C. Xoxnos; pea. : E. |. Vernep; V-so
3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 45 p.; 20 cm. – (Inf.
de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 44-45 (20 tit.)
6, 07 lei, 91 ex. – [95-110]
Com. Nr 50
95-111 0×or, E. A.
Vono+ua¤ rpoavrtusuocte oseu s vcnosu¤x Pecrvõnuru Vonaosa / E. A.
0×or; pea. : /. T. 8poucra¤; V-so 3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vona-
l||T3|, 1994. – 32, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 3032 (30 tit.)
4, 06 lei, 105 ex. – [95-111]
Com. Nr 56
95-112 Aaackan¡ueø, H. H.
Kopuesa¤ cuctena ¤õnouu u ro+seuua¤ arpotexuura / V. V. Aaacrantueu;
pea. : E. |. Vernep; V-so 3rou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|,
1994. – 44, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza/Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 44-45 (23 tit.)
5, 95 lei, 92 ex. – [95-112]
Com. Nr 72

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
16
95-113 ßporpeccøsuse texuonoruu s rpoussoactse ×enesoõetouuMx usaenuu /
K. : Vonal||T3|, 1994. – 24 p. : des.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de
Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 25 lei, 82 ex. – [95-114]

Com. Nr 19
95-114 Hexauøius an¤ rpoussoactsa suvtpuroctpoe+uMx paõot / l||T3|
Pecr. Vonaosa; coct. : A. 8. Vuxaunoscruu. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 24 p. :
des.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-
Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 25 lei, 82 ex. – [95-114]
Com. Nr 18
95-115 3auø¡oc¡s : nuposou orMt, rpasosoe pervnuposauue / V-so 3rou. Pecr.
Vonaosa l||T3|; coct. : l. |. lvcnurosa. - K. : Vonal||T3|, 1994. – 55, [1] p.;
20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al
Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 55 (9 tit.)
4, 45 lei, 79 ex. – [95-115]
Com. Nr 86
95-116 0prauøiauøø u pervnuposauue õauroscrux cucten : sapvõe×uMu orMt /
l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : l. |. lvcnurosa. – K. : Vonal||T3|, 1994. –
39, [1] p.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor si p. 39 (6 tit.)
4, 16 lei, 63 ex. – [95-116]
Com. Nr 3
95-117 6osepmeuc¡sosauøe texuonoruu u nexauusauuu ctpoutenectsa u arc-
rnvatauuu astonoõuneuMx aopor / l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : A. 8. Vuxau-
noscruu. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 23 p. : des.; 20 cm. – (Grupaj de materiale
inf. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 04 lei, 91 ex. – [95-117]
Com. Nr 14
95-118 6ospeueuuse natepuanM u rouctpvruuu an¤ uuausuavaneuoro ×unua-
uoro ctpoutenectsa / l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : l. A. 6att. – K. : Vona-
l||T3|, 1994. – 25 p. : des.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet.
3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 82 lei, 65 ex. – [95-118]
Com. Nr 7
95-119 hosoe s passutuu oõaeesporeucroro pMura u sueauearouonu+ecrue
cs¤su ctpau Cll / l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : C. ñ. 6vaukr. – K. : Vona-
l||T3|, 1994. – 48, [1] p.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t.
în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
17
Bibliogr. la sfârsitul temelor si p. 48 (6 tit.)
5, 21 lei, 58 ex. – [95-119]
Com. Nr 44
95-120 üeø¡ensuoc¡s astotpaucroptuMx oprauusauuu s vcnosu¤x ctpvrtvpuou
repectpouru arouonuru / l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : 8. F. Veneuur. – K. :
Vonal||T3|, 1994. – 47, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de
Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
4, 47 lei, 69 ex. – [95-120]
Com. Nr 24
95-121 hosse texuonoruu rpurotosneuu¤ õetoua c ucronesosauuen pasnu+uMx
rouctpvruuu õetouonecuteneu / l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : E. A. 8osua¤. –
K. : Vonal||T3|, 1994. – 19, [2] p. : des; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst.
de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 37 lei, 70 ex. – [95-121]
Com. Nr 35
95-122 3kououøueckaø ronutura u ae¤teneuocte rpearpu¤tuu s repexoauMu
repuoa / l||T3| Pecr. Vonaosa; coct. : 8. l. 6vav. – K. : Vonal||T3|, 1994.
– 43 p.; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-
Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor si p. 42 (6 denum.)
4 lei, 70 ex. – [95-122]
Com. Nr 43
95-123 ueuoo6paiosauøe s vcnosu¤x repexoaa r pMurv / l||T3| Pecr. Vonao-
sa; coct. : C. ñ. 6vaukr. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 36, [1] p.; 20 cm. – (Grupaj
de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
3, 15 lei, 58 ex. – [95-123]
Com. Nr 38
95-124 Gavrilita, A.
Ploile torenliale abundente si masurile de prevenire a daunelor provocate de
ele / A. Gavrilila, V. Slastihin, Gh. Bejenaru; red. : L. Cassa; Min. Econ. al Rep.
Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova. – Ch. :
IC3ITE, 1995. – 27, [1] p. : tab. ; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Min. Econ. al Rep.
Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Int. Teh. – Econ.).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 26-27 (21 tit.)
2, 43 lei, 160 ex. – [95-124]
Com. Nr 46
95-125 ßepcnek¡øsuse copta +epeauu s Vonaose / V-so 3rou. Pecr. Vonaosa.
l||T3|; pea. : E. |. Vernep. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 22, [1] p.; 20 cm. –
(Inf.-expres / Min. Econ. al Rep. Moldova). Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-
Econ.)
Descrierea dupa prima pag.
Bibliogr. p. 23 (5 tit.)
3, 19 lei, 100 ex. – [95-125]
Com. Nr 13

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
18
95-126 3euensuse otuoaeuu¤ u pMuor sennu s sapvõe×uMx ctpauax / V-so
3rou. Pecr. Vonaosa. l||T3|; pea. : 8. ñ. ñococuua; pea. : k. T. 8poucra¤. – K.
: Vonal||T3|, 1995. – 23, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Min. Econ. al Rep.
Moldova). Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Descrierea dupa prima pag.
Bibliogr. p. 23-24 (24 tit.)
1, 96 lei, 83 ex. – [95-126]
Com. Nr 62
95-127 Productivitatea culturilor de câmp sub acliunea fracliei lichide a gunoiului
fara asternut / Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-
Econ. al Rep. Moldova; alcat. : V. Vrabie, V. Plamadeala, V. Coica; red. : L. Cassa. –
Ch. : ICSITE, 1995. – 31, [1] p. : tab.; 20 cm.
Descrisa dupa prima pag.
Bibliogr. p. 31-32 (14 tit.)
4,02 lei, 100 ex. – [95-127]
Com. Nr 10
95-128 Planul consfatuirilor, conferinlelor, congreselor, simpozioanelor, seminarelor,
târgurilor si expoziliilor organizate în anul 1995 = ñnau rposeaeuu¤ s 1995 roav
cìesaos, coseaauuu, rou1epeuuuu, cunrosuvnos, cenuuapos, ¤pnapor u sMcta-
sor / Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 31 p. : tab.; 14x20 cm.
Text paral. : rom., rusa
4,55 lei, 200 ex. – [95-128]
Com. Nr 75
95-129 4opus u netoaM uav+uo-uu1opnauuouuou ae¤teneuoctu s vcnosu¤x
repexoaa r pMuo+uou arouonuru : (Vetoa. rocoõue) / V-so 3rou. Pecr. Vonaosa.
l||T3|; coct. : A. V. Fuoscruu, T. ß. kpuua, 8. |. |sauosa; pea. : E. |. Ver-
nep. – K. : Vonal||T3|, 1994. – 31 p.; 20 cm.
4, 57 lei, 200 ex. – [95-129]

Com. Nr 82
95-130 Repertoriul publicaliilor periodice abonate de bibliotecile stiinlifice din or.
Chisinau, a. 1995 : Index bibliogr. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh. – Econ.;
Bibl. Rep. de Inf. Teh.- 3t.; alcat. : I. I. Ivanov, N. S. Dalnichi. – Ch. : IC3ITE, 1995. –
53 p.; 20 cm.
7, 67 lei, 50 ex. – [95-130]
Com. Nr 87
95-131 Ac¡ponorøueckøø raneuaape'95. – K. : "Axul-Z", 1995. – 128 p.; 21 cm.
F. prel, 15000 ex. – [95-131]
Com. Nr 3754
95-132 Buza, Elena
Limba franceza : Man. pentru cl. a 4-a (anul III de studiu) / Elena Buza,
Emilia Surlaru; red. : Ludmila Ungureanu. – Ch. : "ABC-dava", 1995 (Combinatul
Poligr.). – 108 p.; 28 cm.
ISBN 5-88568-112-0
F. prel, 25000 ex. – [95-132]
Com. Nr 50072
95-133 Metodica predarii matematicii la clasele 1-4 : Man. pentru sc. normale /
Gheorghe Dascalau, Horia Radu, Virgil Tagîrla, ...; coord. : Ioan Neacsu; resp. de
ed. : A. Moraru. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 318, [1] p. : fig. : 24 cm.
ISBN 5-372-01578-0
F. prel, 3000 ex. – [95-133]
Com. Nr 50092

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
19
95-134 Calendar 1995 / INFOINVENT. Org. Mondiala de Proprietate Intelectuala;
text. : A. Bogsch; red.-alcat. : Al. Gromov. – Ch. : "Bulat Art Glob", 1995. – 119 p. : il.
: fotogr.; 28 cm. – Pe cop. : Calendar 1995-1996
F. prel, 2000 ex. – [95-134]
Com. Nr 161
95-135 Cartea educatorului din grupa pregatitoare / Stela Cemortan, Liuda Mocanu,
Maria Baranov; red. : Angela Musteala. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 308, [3] p.; 20 cm. – (Bibl. gradinilei)
ISBN 5-372-01278-1
F. prel, 5000 ex. – [95-135]
Com. Nr 68
95-136 Acte normative cu privire la problemele economice, bancare si bugetare. –
Ch. : "Logos", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
Vol. 2. – 363, [1] p. – Cuprinsul : rom., rusa. – ISBN 5-85886-066-4. – F. prel,
3000 ex. – [95-136]
Com. Nr 192
95-137 Haiyp, Apkaaøø
3rusoaM us uctopuu ropM Kacra : ßut.-xvao×. rpousseaeuue : ñosecte /
Apraauu Vasvp. – Copora : 6. u., 1994 (Tur. r. Copora). – 44 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-137]
Com. Nr 2015
95-138 Cheite pentru copii : 3aizeci de zile de meditalie pentru baieli si fete. – Ch. :
Misiunea crestina "Micul samaritean", 1995 (Tipogr. or. Telenesti). – 20 cm.
Vol. 1. – 1995. – 124, [1] p. – ISBN 5-86892-219-0. – F. prel, 30000 ex. – [95-
138]
Com. Nr 758
95-139 Vol. 2. – 1995. – 126 p. – F. prel, 50000 ex. – [95-139]
Com. Nr
95-140 Volkova, O. V.
Bazele histologiei cu tehnica histologica : Man. pentru stud. colegiilor tehnice-
sanitare postliceale / O. V. Volkova, Iu. K. Elelki; trad. din lb. rusa : I. Radov; Min.
Înval. al Rep. Moldova. – Ch. : "3tiinla", 1994. – 269 p. : fig. : il. color. (16 p.); 20 cm.
F. prel, 1532 ex. – [95-140]
Com. Nr 177
95-141 Postica, Gheorghe
Civilizalia veche româneasca din Moldova / Gheorghe Postica; Acad. de 3t. a
Rep. Moldova. Inst. de Arheologie si Ist. de Arheologie si Ist. Veche. – Ch. : "3tiinla",
1995. – 76, [1] p. : fig.; 17 cm. – (Culturi vechi în Moldova)
ISBN 5-376-01634-X
F. prel, 2550 ex. – [95-141]
Com. Nr
95-142 Kynak, hsau Hakcøuosøu
6etouM an¤ rouctpvruuu u coopv×euuu creuuaneuoro uasua+euu¤ u rpo-
ruosuposauue ux nexauu+ecrux csoucts. Creu. 05.23.01 – CtpouteneuMe rouct-
pvruuu, saauu¤ u coopv×euu¤ / |sau Varcunosu+ Kvrar; Tex. /u-t VonaosM. – K.
: |sa-so "/uusepcutetcra¤ Kuura", 1995. – 34 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 30-32 (23 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-142]
Com. Nr
95-143 5oxauac¡æk, ßøk¡opøø Apxønosa

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
20
VetoaM, noaenu, anroputnM uaeutu1urauuu ortunaneuoro vrpasneuu¤ u
rpoueccos canooprauusvkauxc¤ cucten. Creu. 05.13.16 – ñpuneueuue sM+uc-
nuteneuou texuuru, natenatu+ecroro noaenuposauu¤ u natenatu+ecrux neto-
aos s uav+uMx uccneaosauu¤x / 8urtopu¤ Apxurosa 6oxauactkr; V-so oõpaso-
sauu¤ Pecr. Vonaosa. Tex. /u-t VonaosM. – K. : "Kapt¤ /uusepcutapa", 1995. –
40 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 31-37 (59 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-143]
Com. Nr
95-144 Bohanastiuc, Victoria
Metode, modele, olgoritmi de identificare a comenzii optimale si a proceselor
în sisteme cu autoorganizare. Cifrul si specialitatea : 05.13.16 – Aplicarea tehnicii de
calcul, modelarii matematice metodelor matematice în cercetari stiinlifice (pe ramuri)
/ Victoria Bohanastiuc; Min. Înval. al Rep. Moldova. Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. :
"Cartea Universitara", 1995 (UTM). – 42 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 33-39 (59 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-144]
Com. Nr
95-145 Interfete om – masina : Îndrumar de lab. / Min. Înval. al Rep. Moldova. Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologii Inf.; alcat. : Alexandru Romanenco, ...; red.
resp. : Victor Besliu. – Ch. : UTM, 1995. – 48 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 48 (3 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-145]
Com. Nr 33
95-146 Buletin bibliografic al carlilor straine intrate în Biblioteca UTM : (1993-1994) /
Univ. Teh. A Moldovei. – Ch. : UTM, 1995. – 34 p.; 20 cm. – (Biblioteca).
F. prel, F. tir. – [95-146]
Com. Nr
95-147 Buletin bibliografic : Publ. intrate în coleclia bibl. / Univ. Teh. a Moldovei. –
Ch. : UTM, 1995. – 20 cm.
Nr 6. – 30, [1] p.; 20 cm. – (Biblioteca). – F. prel, F. tir. – [95-147]
Com. Nr
95-148 Marina, Vasile
Introducere în mecanica corpului deformal si rezistenla materialelor : Ciclu de
prelegeri / Vasile Marina; Min. Înval. al Rep. Moldova. Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de rezistenla a materialelor; red. resp. : A. Hagioglo, C. Mursa. – Ch. : UTM,
1995. – 20 cm.
P. 4. – 102, [1] p. – Bibliogr. p. 99-102 (30 tit.). – F. prel, 200 ex. – [95-148]
Com. Nr 35
95-149 Programa de lucru pentru practica tehnologica la fabricile de panificalie / Min.
Înval. al Rep. Moldova. Catedra Procese, aparate, tehnologia panificaliei si a
cerealelor; alcat. : Georgeta Purice; red. resp. : Gleb Pavlov. – Ch. : Ed. "Cartea
Universitara", 1995. – 30 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 29-30 (16 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-149]
Com. Nr 36
95-150 Ciupac, Ion Maxim
Betoane pentru construclii si edificii cu destinalie speciala si prognozarea
proprietalilor mecanice ale lor. spec. : 05.23.01 – elemente de construclii si edificii /
Ion Maxim Ciupac; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : Ed. "Cartea Universitara", 1995. –
33 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 29-31 (23 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-150]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
21
Com. Nr
95-151 Universitatea Tehnica a Moldovei : Prospect / Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.
: UTM, 1995. – 19 p.; 14x20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-151]
Com. Nr
95-152 Bazele teoretice ale electrotehnicii : Progr. cursului si lucr. de control;
Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Moldovei; alcat. : Arhip Potânga; red. resp. : Anatolie
Carce. – Ch.: Ed. "Cartea Universitara", 1995. – 61, [2] p. : fig. : tab.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [95-152]
Com. Nr 43
95-153 Tehnologia construcliilor de masini. Ciclu de prelegeri, privind bazele
tehnologiei construcliilor de masini / Min. Înval. al Rep. Moldova. Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Tehnologia construcliei de masini; aut. : Efim Dibner, ...; red. resp.
: Victor Moraru. – Ch. : Ed. "Cartea Universitara", 1995. – 98, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-153]
Com. Nr 34
95-154 Manualul inginerului termotehnician / Univ. Teh. a Moldovei; coord. : Bazil
Popa, Ion Gh. Carabogdan. – Ch. : Ed. "Cartea Universitara", 1995. – 20 cm.
Vol. 1. – 132 p. : fig. – F. prel, F. tir. – [95-154]
Com. Nr
95-155 Vol. 2. – 303 p. : fig. – Bibliogr. p. 302-303 (40 tit.) – F. prel, F. tir.
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
22

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
APRILIE 1995

95-156 Suceveanu, Arcadie
3tii sa colorezi vacanla ? : pentru prescolari si cl. primare / Arcadie
Suceveanu, Ion Severin; viziunea graf. si il. : Ion Severin; imaginile comentate în
versuri de Arcadie Suceveanu. – Ch. : Ed. Zamolxe, 1995 (Combinatul poligr.). – 19
p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 5-7790-01148-0
F. prel, F. tir. – [95-156]
Com. Nr
95-157 Rotaru, Maria
Învalarea si structurarea citirii în scoala ajutatoare (ciclu primar) / Maria
Rotaru; red. : Angela Musteala. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul poligr.). – 118, [1]
p. : tab. – (Bibl. metodica a sc.).
ISBN 5-372-01464-4
F. prel, 1500 ex. – [95-157]
Com. Nr 50142
95-158 Limba româna : Man. experimental pentru cl. 2-a / Irina Gantea, Galina
Ciubara, Viorica Goras, Sofia Bolduratu. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul poligr.). –
26 cm.
Partea a 2-a. – 175, [1] p. – ISBN 5-372-01585-3 – F. prel, 1500 ex. – [95-
158]
Com. Nr 50143

95-159 Istoria moderna a Europei si Americii / Eugeniu Certan, Mihail Cojocaru,
Vasile Cristian ...; red. : Mihai Jantovan. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul poligr.). –
24 cm.
Vol. 1. – 382 p. – Bibliogr. p. 367-372. – ISBN 5-372-01545-4. – F. prel, 2000
ex. – [95-159]
Com. Nr 41107
95-160 +yøko, Høxaøn
Auruao : Kopuaopanu tauuM : /+eõ. rocoõue an¤ ua+uuakaux u orMtuMx
õouuos, a tar×e an¤ uuctpvrtopos, rperoaakaux s aronax pvroraauoro õo¤ /
Vuxaun Kvuro ; coct. : C. |sauos, |. Carauaar; xvao×. : A. V. +epuMu. – K. :
"Gradient", 1995 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
Kuura 1. – 484 p. – ISBN 5-7790-0150-2. – F. prel, 10000 ex. – [95-160]
Com. Nr 41041
95-161 Tâbuleac, Sava
Unele considerente asupra purtatorilor de virusuri hepatice B, C si D / Sava
Tâbuleac; Univ. de Stat de Medicina "N. Testemilanu" din Moldova. Fac. de
perfeclionare a medicilor. – Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 31, [2]
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 30-31
ISBN5-376-01984-5
F. prel, 500 ex. – [95-161]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
23
Com. Nr 90
95-162 Nicula, Adrian
Tablouri si arome : Versuri / Adrian Nicula. – Ch. : Tehnica, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 108, [1] p.; 17 cm. – Pe cop. denum. : Arome si tablouri.
ISBN 5-7790-0152-9
F. prel, F. tir. – [95-162]
Com. Nr
95-163 Apostole Paul and the danger of self-destruction "International Confer-
ence (Chisinau. 1994). Apostole Paul and the danger of self-destruction" : Materials
of the Int. Conf. held in Chisinau, Rep. of Moldova, 8-15 oct., 1994. – Ch. : Molpres,
1994. – 169 p.; 21 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-163]
Com. Nr 1296
95-164 Pescuitul de la A la Z : Ghidul pescarului sportiv / cuvânt înainte : Mircea
Sântimbreanu; consilier ed. : Cornel Simionescu. – Bucuresti : Venus; Ch. : 3tiinla,
1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 223 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 222
ISBN 5-376-01989-6
ISBN 973-9024-4718
F. prel, 10200 ex. – [95-164]
Com. Nr 195
95-165 Recomandari cu privire la dezvoltarea viticulturii în raioanele de nord ale
Republicii Moldova / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova. Inst. Nal. al Viei
si Vinului. – Ch. : Agroinformreclama, 1994 (Î-E-P. "3tiinla"). – 35 p.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-165]
Com. Nr 219
95-166 Recomandari privind o noua metoda de întrebare a solului între rândurile
viilor tinere / / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova. Inst. Nal. al Viei si
Vinului. – Ch. : Agroinformreclama, 1994 (Î-E-P. "3tiinla"). – 7 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 400 ex. – [95-166]
Com. Nr 196
95-167 Recomandari cu privire la identificarea centrelor noi viti-vinicole de producere
a vinurilor cu denumire de origine / / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova.
Inst. Nal. al Viei si Vinului. – Ch. : Agroinformreclama, 1994 (Î-E-P. "3tiinla"). – 15 p.;
20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-167]
Com. Nr 213
95-168 Recomandari privind aplicarea îngrasamintelor / Min. Agriculturii si
Alimentaliei al Rep. Moldova. Asoc. Rep. 3t. de produclie pentru Deservirea
Biologica si Agrochimica a Complexului Agroindustrial "Fertelitate". Inst. de Cercet.
3t si Proiectarii Tehnologice pentru Pedologie, Agrochimie si Ameliorarea Solurilor
"N. Dimo". Soc. Agrara Teh.- 3t. din Rep. Moldova; col. red. : M. Turcanu, ... – Ch. :
Agroinformreclama, 1994 (Î-E-P. "3tiinla"). – 169, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-168]
Com. Nr 120
95-169 Buletin de monitoring ecopedologic (pedoameliorativ) / Min. Agriculturii si
Alimentaliei al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t si Proiectarii Tehnologice pentru
Pedologie, Agrochimie si Ameliorarea Solurilor "N. Dimo". Soc. Agrara Teh.- 3t. din
Rep. Moldova; alcat. : V. Filipciuc; red. : I. Krupenikov. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Agroinformreclama, 1994 (Î-E-P. "3tiinla"). – 50, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 50
F. prel, 1200 ex. – [95-169]
Com. Nr 32

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
24
95-170 Recomandari cu privire la utilizarea ralionala a soiului Suholimanskii belîi la
fabricarea produselor viti-vinicole de calitate / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep.
Moldova. Inst. Nal. al Viei si Vinului; aut. : S. David, B. Zamaru, O. Parfentiev, ... –
Ch. : Agroinformreclama, 1994 (Î.E.-P. "3tiinla"). – 23, [1] p. : tab.; 20 cm. – Pe cop.
tit. paral. si text paral. lb. rom., rusa.
Bibliogr. p. 12 (7 tit.) p. 24 (7 tit.)
F. prel, 400 ex. – [95-170]
Com. Nr 220
95-171 "Apele Moldovei" Conf. $t. (Chisinau, 1994). Tezele primei conf. st. "Apele
Moldovei", 1-2 noiemb. 1994 / Min. Agriculturii si alimentaliei al Rep. Moldova.
Concernul de Stat pentru gospodarirea apelor "AGUA", Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul apelor si îmbunatalirilor funciare; col. red. : A. Gavrilila, E. Petracov, V.
Slastihin,... – Ch. : Inst. de Cercet. 3t. în domeniul apelor si îmbunatalirii funciare,
1994 (Tipogr. UASM). – 199 p. : tab., fig.; 20 cm.
F. f. de tit.
Text. lb. rom., rusa
F. prel, 500 ex. – [95-171]
Com. Nr 1091
95-172 3amø¡a ot ropposuu cenecroxos¤uctseuuou texuuru u coopv×euuu : (pe-
roneuaauuu) / V-so cen. xos-sa u rpoaosonectsu¤ Pecr. Vonaosa. ßaõ. ro uc-
cneaosauuk u cosaauuk natepuanos u rorpMtuu an¤ sMronueuu¤ auturopposu-
ouuMx paõot vrpasneuu¤ "Auturop"; coct. : E. 8. Cranvuosa, … - K. :
Agroinformreclama, 1994 (Î.E.-P. "3tiinla"). – 38 p.; 20 cm.
Gratis, 1000 ex. – [95-172]
Com. Nr 197
95-173 Pekoueuaauøø ro oprauusauuu cucten texuu+ecroro cepsuca s arporpo-
nManeuuon ronrnerce / V-so cen. xos-sa u rpoaosonectsu¤ Pecr. Vonaosa.
l|| rouctpvrtopcrotexuon. uu-t nexauusauuu u anertpu1urauuu AñK; ron. ast. :
8. A. Cepenreu, l. l. 8auerosu+, l. V. Vapvc¤r, … - K. : Agroinformreclama, 1995.
– 39, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39
Gratis, 1000 ex. – [95-173]
Com. Nr 33
95-174 6nøcok xunu+ecrux u õuonoru+ecrux cpeacts saautM pacteuuu u
pervn¤topos pocta, paspeaeuuMx an¤ rpuneueuu¤ s cenecron u necuon
xos¤uctse Pecr. Vonaosa : (s 2-x +.) / |. |, ßuõepateuu, ß. ñ. Porocescruu, ß. C.
ñnearo. - K. : Agroinformreclama, 1994 (Î.E.-P. "3tiinla").
+. 1. – 267, [1] p. : tab. – F. prel, F. tir. – [95-174]
Com. Nr 155
95-175 +. 2. – 524, [1] p. : tab. – F. prel, 1500 ex. – [95-175]
Com. Nr 155
95-176 Comanda de stat privind cercetarile stiinlifice fundamentale si prioritare în
anul 1995 finanlate din bugetul republican : Aprobata prin Hotarârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 199 din 27 martie 1995 / Min. Econ. al Rep. Moldova. – Ch. :
S. n., 1995 (Seclia de ed. si poligr. a IC3ITE). – 215, [1] p. : tab.; 14x20 cm.
F. prel, 266 ex. – [95-176]
Com. Nr 128
95-177 Olarescu, Z.
Evolulia economiei Moldovei : rezultate, evaluari, prognoze / Z. Olarescu, P.
Rosca; Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.
al Rep. Moldova. – Ch. : IC3ITE, 1995. – 87 p. : tab., diagr.; 20 cm. – (Inf. de sinteza
/ Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh. – Econ.).
F. f. de tit.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
25
Bibliogr. p. 86 (16 tit.)
3 lei, 38 b., 303 ex. – [95-177]
Com. Nr 119
95-178 Paipa6o¡ka u sueapeuue aosatopos c rvnecupvkaun paõo+un oprauon /
V-so erou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 29 p. : des.; 20
cm. – ( Inf. – expres / Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul
Inf. Teh. – Econ.)
Bibliogr. p. 29 (8 tit.)
F. f. de tit.
3, 17 lei, 153 ex. – [95-178]
Com. Nr 125
95-179 hosse naauuM u nexauusnM s rpoussoactse caxapuou csernM / coct. :
8. E. +eõotape; V-so erou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. : Vonal||TE|, 1995.
– 21 p. : tab., schema; 20 cm. – (Grupaj de materiale inf. / Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova).
F. f. de tit.
2, 35 lei., 71 ex. – [95-179]
Com. Nr 102
95-180 |yuynøk, ß, h,
AanuuuctpatusuMu uaasop ronuuuu sa nuuanu, ocsoõo×aeuuMnu us nect
nuaeuu¤ csoõoaM : /+eõ. ñpart. rocoõue / 8. |. lvuvn¤r; V-so suvtp. aen Pecr.
Vonaosa. lau. Araa. ñonuuuu un. Lte1aua +en Vape. – K. Lit. juridice, 1995
(Tipogr. Min. econ. a Rep. Moldova). – 71 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 600 ex. – [95-180]
Com. Nr
95-181 Hidraulica si aerodinamica : Calculul hidraulic al conductelor simple sub
presiune pentru fluidele incompresibile : Îndrumar metodic pentru leclii pract. / Univ.
Teh. a Moldovei, Catedra Alimentari cu apa si canalizari; alcat. : Ilie Tarna, Ion
3aragov; red. resp. : Ion Visnevschi. – Ch. :Cartea Universitara, 1995. – 54 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 52 (9 tit.)
F. prel, 200 ex. – [95-181]
Com. Nr 68
95-182 Kopkøua, Anna
/rpaaeuuMu rpasauur : Ctuxu / Anna Kopruua. – K. : 1oua Cnas¤ucrou
ruceneuuoctu u rvnetvpM VonaosM. |sa. "|urouron", 1994 (Tur. r. 0pxeu). – 63
p.; 21 cm.
Pe cop. subtit. : Cõ. ctuxotsopeuuu.
ISBN 5-86892-433-9
F. prel, 500 ex. – [95-182]
Com. Nr 1967
95-183 Aenøius, Poa×ep
ûes¤te rpuuues Anõepa / Poa×ep Xen¤suM; rep. c aurn. – K. "EA"õ 1995
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 573, [1] p.; 21 cm. – (8apvõ. 1autactura)
ISBN 5-85268-049-4
F. prel, 52000 ex. – [95-183]
206
95-184 ßapeu : [Anenauax] / 1oua Cnas¤ucrou ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr.
VonaosM; pea. : luro Cto¤uos. – K. : 1oua Cnas¤ucrou ruceneuuoctu u rvnetv-
pM VonaosM, 1994 (Tur. r. 0pxeu). – 28 cm.
8Mr. 2. – 111 p. : fotogr. – F. prel, 1000 ex. – [95-184]
Com. Nr 7252

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
26
95-185 Hâncu, Dumitru
Diclionar explicativ scolar / Dumitru Hâncu. – Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 518, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 11000 ex. – [95-185]
Com. Nr 153
95-186 Bran, Paul
Finanlele întreprinderii / Paul Bran. – Bucuresti; Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 347 p.; 21 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-186]
Com. Nr 154
95-187 Blaga, Lucian
Opere : [în 2 vol.] / Lucian Blaga. – Ch.: 3tiinla, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 22 cm. – (Mostenire)
Vol. 1. – 1995. – 584, [2] p. – Text îngrijit, st. întrod., tab. cron., note, coment.
de George Gana. – ISBN 5-376-01967-5. – F. prel, 5000 ex. – [95-187]
Com. Nr 132
95-188 Vol. 2. – 1995. – 446, [1] p. – Text îngrijit, note si coment. de Dorli Blaga,
Petre Nicolaru; st. întrod. de Ioan Holban. – F. prel, 5000 ex. – [95-188]
Com. Nr 133
95-189 Tpeckøua, ha¡ansø hosouøposua
Paspaõotra cucten uuterpuposauuMx nep õopeõM c copu¤ranu s rocesax
+ecuora ua opoaaenMx senn¤x s Pecr. Vonaosa. Creu. 06.01.01 – 0õaee sen-
neaenue / latane¤ losonuposua Tpecruua; loc. Arp. /u-t VonaosM. – Ch. : S. n.,
1994. – 11, [1] p. : tab.
F. prel, F. tir. – [95-189]
Com. Nr 963
95-190 ßoneu¡øp, hsau Høxaønosøu
Cosepaeuctsosauue texuonoru+ecroro rpo+eca ronusa ao×aesauuen
rpuneueuuen anertponexauu+ecrux pacrMnuteneu. Creu. : 05.20.01 – Vexauu-
sauu¤ cenecroxos¤uctseuuoro rpoussoactsa / |sau Vuxaunosu+ 8oneutup; loc.
Arp. /u-t VonaosM. – K. : 6. u., 1994. – 18 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-190]
Com. Nr 1330
95-191 huc¡pykuøø o creuuaneuMx cpeactsax v+pe×aeuuu, cocto¤aux ua õka-
×ete / V-so 1uuaucos Pecr. Vonaosa. – K. : 6. u., 1995. – 32 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-191]
Com. Nr
95-192 ßpeueuuoe rono×euue o rop¤are orpeaeneuu¤ ctounoctu ctpoutenectsa
u pac+etos sa sMronueuue roap¤auMx paõot ne×av saras+uranu u roap¤a+ura-
nu s vcnosu¤x nuõepanusauuu ueu : 8seaeuo s aeuctsue c 1 uku¤ 1994 r. : rep. c
pvn. ¤s. / Pecr. Vonaosa. V-so 3rou., V-so 1uuaucos. ûer. ro apxutertvpe u
ctpoutenectsv. – K. : 6. u., 1994. – 61 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [95-192]
Com. Nr 700
95-193 Ykaiauøe oõ usneueuu¤x u aoronueuu¤x s CVlC u C| r CVlC / V-so
tpaucropta u aopo×uoro xos¤uctsa Pecr. Vonaosa. Xenesua¤ aopora VonaosM.
– K. : 6. u., 1995. – 47 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-193]
Com. Nr 219

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
27
95-194 "0 uepax ro oõecre+euuk õesoracuoctu asu×euu¤ ua ×enesuou aopore
Pecr. Vonaosa : ñpuras N4/l ot 5 ¤us. 1995 / V-so tpaucropta u aopo×uoro xos-
sa Pecr. Vonaosa. Xenesua¤ aopora VonaosM. – K. : 6. u. , 1995. – 95 p.; 20 cm.
F. prel, 800 ex. – [95-194]
Com. Nr 213
95-195 5øne¡s an¤ sMrvcruMx arsaneuos sa rvpc ueronuou cpeaueu aronM ua
1994 – 1995 v+eõuMu roa / V-so 0õpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – K. : Lumina, 1995
(Tipogr. "Reclama"). – 11, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 1000 ex. – [95-195]
Com. Nr 191
95-196 5øne¡s an¤ repesoauMx arsaneuos s ueronuou cpeaueu u cpeaueu aro-
nax sa 1994-1995 v+eõuMu roa / V-so 0õpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – K. : Lumina,
1995 (Tipogr. "Reclama"). – 19, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 2000 ex. – [95-196]
Com. Nr 197
95-197 Bilete pentru examenele de absolvire a scolii medii incomplete în anul scolar
1994 – 1995. Limbile moderne (cl. a 9-a) / Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch. :
Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 31, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 4500 ex. – [95-197]
Com. Nr 221
95-198 Groza, Andrei
URSS – instigatorul celui de-al doilea razboi mondial / Andrei Groza. – Ch. :
Universitas, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 47 p. ; 20 cm.
F. prel, 3000 ex. – [95-198]
Com. Nr 72
95-199 Promovarea coerenta a valorilor în cadrul instituliilor de învalamânt / Inst. de
3t. Pedagogice si Psihol. a Rep. Moldova. Inst. de 3t. ale Ed. Bucuresti; red. : Ana
Murzacu. – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). - ... p.
F. prel, 1000 ex. – [95-199]
Com. Nr 164
95-200 Volentir, Ion Mihai
Perfeclionarea procesului tehnologic de udare prin stropire cu pulverizatoare
electromecanice. Spec. : 05.20.01 – Mecanizarea proceselor de producere în
agricultura / Ion Mihai Volentir; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1994.
– 15, [1] p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-200]
Com. Nr 1331
95-201 Electrotehnica si masini electrice : Îndrumar pentru lucr. de lab. la temele :
Circuite liniare de curent continuu; Circuite liniare de curent alternativ monofazat si
trifazat; Ameliorarea factorului de putere; Masurari electrice (destinat stud. spec. :
Mecanica agricola si hidroameliorare) / Min. Agriculturii si alimentaliei al Rep.
Moldova. Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de electrotehnica. – Ch. : Univ.
Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 20 cm.
P. 1 (lucr. 1-8). – 1995. – 64 p. – 1, 20 lei, 300 ex. – [95-201]
Com. Nr 1396
95-202 Ciobanu, Nicolae Terentie
Elaborarea tehnologiei si cercetarea biofarmaceutica a comprimatelor
mucoadezive cu fenibut. Spec. : 15.00.01 – tehnologia medicamentelor si organizare
si economie farmaceutica / Nicolae Terentie, Ciobanu; Univ. de Stat de medicina N.
Testemilanu din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 15, [1] p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-202]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
28
Com. Nr 1496
95-203 Expertiza sanitaro-veterinara a proceselor de origine vegetala si a ciupercilor
: Indicalii metod. cu privire la lecliile pract. si de lab. pentru stud. fac. de "medicina
veterinara" (spec. – 3108) / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova. Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra de parazitologie; alcat. : P. Gululeac, N.
Stratan. – Ch. : UASM, 1995. – 16 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
0, 40 lei, 300 ex. – [95-203]
Com. Nr 1358
95-204 Ciuclea, Aurel Mihai
Particularitalile morfologice de vârsta ale glandei mamare la rasele de oi
ligaie, ostfriz si metisii lor. Spec. : 16.00.02 – patologia, oncologia si morfologia
animalelor / Aurel Mihai Ciuclea; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : UASM,
1995. – 19 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-204]
Com. Nr 86
95-205 Directiile dezvoltarii pielii alimentare în Republica Moldova : Mat. conf. st. din
mai 1993 / Inst. de Cercet. 3t. pentru econ. CAI; red. resp. : Simion Certan, Ion D.
Vaselascu. – Ch. : Inst. de Cercet. 3t. pentru econ. CAI, 1994. – 155 p.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-205]
Com. Nr 227
95-206 Turcanu, P. A.
Bazele organizarii economice, a crearii si activitalii gospodariilor laranesti (de
fermier) / P. A. Turcanu, Iu. V. Gurmuzachi, P. F. Movileanu, ...; Univ. Agrara de Stat
a Rep. Moldova. Catedra de management. – Ch. : UASM, 1994. – 52 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 52 (13 tit.)
0, 85 lei, 300 ex. – [95-206]
Com. Nr 1443
95-207 Tractoare si automobile : Indicalii metod. pentru tema de proiectare "Calculul
de tracliune a tractorului" pentru stud. de la spec. – "Mecanizarea agriculturii" / Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra "Tractoare si automobile". – Ch. : UASM, 1994.
– 20 cm.
Partea 1 : calculul termic al MAI. – 1994. – 34 p. – F. f. de tit. – 0, 70 lei, 300
ex. – [95-207]
Com. Nr 1378
95-208 Frecautan, Alexandru I.
Evidenla fondurilor si rezervelor : Probleme si indicalii metod. privind
rezolvarea lor pentru leclii practice cu studenlii fac. de econ., spec. 0608, secl. de zi
fara frecvenla (conturile 85-89) / Alexandru I. Frecaulan, Valeriu I. Iasan; Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra de evidenla contabila. – Ch. : UASM, 1994. –
20 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 20 (3 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-208]
Com. Nr 47
95-209 Frecautan, Alexandru I.
Evidenla rezultatelor financiare si a investiliilor financiare pe termen lung :
Culeg. de probleme si indicalii metod. vizând rezolvarea lor pentru stud. secliei de
contabilitate a fac. de econ. (conturile 80-83 si 06) / Alexandru I. Frecaulan; Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra de evidenla contabila. – Ch. : UASM, 1994. –
27 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
29
Bibliogr. p. 27 (4 tit.)
0, 60 lei, 300 ex. – [95-209]
Com. Nr 873
95-210 Frecautan, Alexandru I.
Evidenla investiliilor capitale si a finanlarii speciale : Culeg. de probleme si
indicalii metod. vizând rezolvarea lor pentru stud. secliei de contabilitate a fac. de
econ. (conturile 08 si 96) / Alexandru I. Frecaulan; Univ. Agrara de Stat din Moldova.
Catedra de evidenla contabila. – Ch. : UASM, 1994. – 23 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 23 (4 tit.)
0, 30 lei, 300 ex. – [95-210]
Com. Nr 872
95-211 Frecautan, Alexandru I.
Evidenla realizarii producliei si a împrumuturilor : Probleme si indicalii metod.
privind rezolvarea lor pentru leclii practice cu stud. fac. de econ., spec. 0608, seclia
de zi fara frecvenla (conturile 46-48, 90-95) / Alexandru I. Frecaulan, Elena A.
Cheibas, Ludmila V. Cucerenco; Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de
evidenla contabila. – Ch. : UASM, 1994. – 27 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 26 (5 tit.)
0, 60 lei, 300 ex. – [95-211]
Com. Nr 46
95-212 Gordiiciuc, V. D.
Efectele secundare si complicaliile tratamentului antibacterial la copii : Mat.
didactic pentru stud. – pediatri si rezidenlii-pediatri / V. D. Gordiiciuc, S. M. Sit, V. V.
Gheleul; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie N. Testemilanu din Rep. Moldova.
Catedra de pediatrie Nr 2. – Ch. : S. n., 1995. – 14 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 14 (10 tit.)
F. prel, 250 ex. – [95-212]
Com. Nr 403
95-213 Tutovan, Serghei V.
Perfeclionarea tehnologiei de crestere a sfeclei rosii : (spec. 06.01.06) /
Serghei V. Tutovan; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1994. – 12, [1]
p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-213]
Com. Nr 1359
95-214 Mosneaga, T.
apele minerale ale Moldovei – Dar prelios al naturii / T. Mosneaga, A.
Gavrilila, E. Petracov; Min. sanatalii al Rep. Moldova; Min. Agriculturii si Alimentaliei
al Rep. Moldova; Concernul de Stat pentru gospodarirea apelor "AQUA"; Inst. de
cercet. în domeniul apelor si îmbunatalirilor funciare. – Ch. : S. n., 1995. – 39 p. :
tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. : p. 36-38 (29 tit.)
F. prel, 1000 ex. – [95-214]
Com. Nr 1378
95-215 Perstniov, N.
Bazele ampelografiei si selecliei vilei de vie : Lucr. didactica / N. Perstniov, V.
Corobca; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 1994. – 106 p. : tab.; 20
cm.
F. f. de tit.
2, 25 lei, 300 ex. – [95-215]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
30
Com. Nr 1373
95-216 Treschina, Natalia Novomir
Elaborarea sistemei integrate de lupta cu buruienile în semanaturile de
usturoi pe pamânturile irigabile în Republica Moldova. 06.01.01 – Agricultura
generala / Natalia Novomir Treschina; Univ. agrara de Stat din Moldova. – Ch. :
UASM, 1994. – 11, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-216]
Com. Nr 962
95-217 Nani, Mihail
Evidenla bugetara / Mihail Nani; Centrul de perfeclionare a contabilitalii
"Bilanl". – Ch. : UASM, 1994. – 187 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-217]
Com. Nr 996
95-218 Viticultura : Progr. si îndrumari metodice privind însusirea cursului de
viticultura, de catre stud. fac. de horticultura legumicultura si viticultura (cu si fara
frecvenla) / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de viticultura. – Ed. a 2-a. –
Ch. : UASM, 1994. – 40 p. : tab.; 20 cm.
0, 65 lei, 300 ex. – [95-218]
Com. Nr 1361
95-219 Epizootologia, bolile infeclioase si sanitaria veterinara : Indic. metodice cu
privire la îndeplinirea lucr. de curs de catre stud. an. V, spec. 2501 "Medicina
veterinara" / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de Medicina veterinara; alcat. : I.
G. Scutaru, M. V. Tomsa. – Ch. : UASM, 1994. – 32 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
0, 30 lei, 300 ex. – [95-219]
Com. Nr 783
95-220 Genetica : Indic. metodice pentru lucr. de lab. (pentru stud. spec. 2701
"Agronomia", 2703 "Horticultura") / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de
Ameliorare, Genetica si Biochimie a culturilor agricole; alcat. : Andrei Palii, Gheorghe
Ciobanu, Maria Micu, ... – Ch. : UASM, 1994. – 70 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 69 (36 tit.)
1, 35 lei, 300 ex. – [95-220]
Com. Nr 894
95-221 Îndrumari metodice pentru efectuarea lucrarilor de laborator la
compartimentul "Normarea tehnica a lucrarilor mecanizate" pentru studenlii secliilor
cu si fara frecvenla la spec. 2004 – mecanizarea complexului agrar / Univ. Agrara de
Stat din Moldova. Catedra "Exploatarea parcului de masini si tractoare si proteclia
muncii"; alcat. : Ion G. Lacusta, Pavel A. Chiriliuc, Eduard Lazar. – Reeditare. – Ch. :
UASM, 1994. – 34 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
0, 68 lei, 300 ex. – [95-221]
Com. Nr 782
95-222 Borodac, A.
Indic. metodice pentru scrierea tezelor anuale la cursul drept penal / A.
Borodac; Acad. Nal. de Polilie "3tefan cel Mare". Catedra drept penal si criminologie.
– Ch. : S. n., 1994. – 11 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [95-222]
Com. Nr 1267
95-223 Indicatii metodice cu privire la îndeplinirea lucrarii de curs pentru studenlii
facultalii de economie / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de fitotehnie;
alcat. : V. S. Starodub. – Ch.: UASM, 1994. – 24 p. : tab.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
31
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 24
F. prel, 300 ex. – [95-223]
Com. Nr 48
95-224 Indicatii metodice pentru practica didactica la microbiologie a studenlilor
anului 3, fac. de medicina veterinara / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de
epizootologie; alcat. : N. S. Josan. – Ch. : UASM, 1995. – 25 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 25 (9 tit.)
0, 80 lei, 300 ex. – [95-224]
Com. Nr 1182
95-225 Economia agricola : Indic. metodice cu privire la executarea lucr. practice si a
lucr. de sine statator. Temele 11-22 / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de
econ., statistica si analiza; alcat. : M. T. Osmatescu, A. E. Lavric, A. I. Belous, ... –
Ch. : UASM, 1994. – 59 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
1, 20 lei, 300 ex. – [95-225]
Com. Nr 1332
95-226 Îndrumari metodice pentru determinarea bilanlului humusului în solurile
Moldovei / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova; Asoc. Rep. de produclie
3t. pentru deservirea biologica si agrochimica a complexului agroindustrial
"Fertilitatea"; Inst. de Cercet. 3t. si proiectari tehnologice pentru pedologie,
agrochimie si ameliorarea solurilor "N. Dimo"; alcat. : M. Turcanu, A. Banaru,
Eugenia Sergentu, ... – Ch. : Inst. de Cercet. 3t. si Proiectarii Teh. pentru pedologie,
agrochimie si ameliorarea solurilor "N. Dimo", 1994. – 24 p. : tab. + Anexa
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 24 (16 tit.)
F. prel, 500 ex. – [95-226]
Com. Nr 984
95-227 Instructiuni cu privire la mijloacele speciale ale instituliilor, finanlate de la
buget / Min. finanlelor al Rep. Moldova. – Ch. : UASM, 1995. – 31 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 650 ex. – [95-227]
Com. Nr 669
95-228 Fitotehnie : indic. metodice cu privire la scrierea tezei de proiect pentru stud.
fac. de agrochimie / Univ. Agrara de stat din Moldova. Catedra de fitotehnie; alcat. :
N. Gheorghiev, A. Arsenii, V. Starodub, ... – Ch. : UASM, 1995. – 11, [2] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
0, 50 lei, 350 ex. – [95-228]
Com. Nr 92
95-229 5øne¡s an¤ sMrvcruMx arsaneuos sa rvpc cpeaueu aronM ua 1994-1995
v+eõuMu roa / V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch. : Lumina, 1995
(Combinatul Poligr.). – 111, [1] p.; 18 cm.
F. prel, 15000 ex. – [95-229]
Com. Nr 50339
95-230 Gavrilita, Andrei
Apa – bogalia cea mai de prel : (din ist. irigarii) / Andrei Gavrilila; Min.
Agriculturii si alimentaliei al Rep. Moldova; Concernul de Stat pentru gospodarirea
apelor "AQUA"; Inst. de Cercet. 3t. în domeniul apelor si îmbunatalirilor funciare. –
Ch. : UASM, 1994. – 128 p. : fig.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 126-128
F. prel, 1000 ex. – [95-230]
Com. Nr 567

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
32
95-231 Tezele conferinlei jubiliare consacrate celor 50 ani de activitate a ICCC / Min.
Agriculturii si Alimentaliei al Republicii Moldova; Inst. de4 Cercet. pentru Culturile de
Câmp A3P "Seleclia", 1994. – 94 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 800 ex. – [95-231]
Com. Nr 561
95-232 Lucrari stiinlifice ale Institutului de Cercetari în domeniul apelor si
îmbunatalirilor funciare (ICAIF) / Min. Agriculturii si Alimentaliei al Republicii
Moldova; Concernul de Stat pentru gospodarirea apelor "AQUA"; Inst. de Cercet. în
domeniul apelor si îmbunatalirilor funciare; Soc. Agrara teh. st. din Rep. Moldova;
col. red. : A. Gavrilila, ... – Ch. : Inst. de Cercet. în domeniul Apelor si Îmbunatalirilor
Funciare, 1994. – 124 p. : tab., fig.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-232]
Com. Nr 228

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
33

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MAI 1995

95-233 Bilete pentru examenele de promovare a scolii medii incomplete si medii
complete în anul scolar 1994-1995 / Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina,
1995 (Combinatul Poligr.). – 15, [1] p.; 18 cm.
F. prel, 6000 ex. – [95-233]
Com. Nr 50322
95-234 Bilete pentru examenele de absolvire a scolii medii complete în anul scolar
1994-1995 / Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.).
– 83, [1] p.; 18 cm.
F. prel, 19000 ex. – [95-234]
Com. Nr 50338
95-235 Tezele conferinlei jubiliare 20 de ani de învalamânt superior medical veterinar
în Republica Moldova / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de medicina
veterinara; col. red. : E. Zgardan, D. Holban, I. Scutaru, ... – Ch. : UASM, 1995. –
122 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-235]
Com. Nr 909
95-236 Totalurile si perspectivele cercetarilor stiinlifice la 50 ani de activitate 1944-
1994 / Inst. de Cercet. pentru culturile de cîmp; col. red. : Mihai D. Vronschih, Boris
P. Boincean, Tamara D. Pascaru, ... – Balli : Inst. de Cercet. pentru Culturile de
cîmp, 1994 (Tipogr. UASM). – 219 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-236]
Com. Nr 443
95-237 Istrati, Lidia
Nevinovata inima : [proza] / Lidia Istrati; prez. graf. : N. Ballatescu. – Ch. :
Asoc. "Cartea", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 230, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 20000 ex. – [95-237]
Com. Nr 654
95-238 5y×op, ßanepøy
0cuosM rocvaapctsa u rpasa : /+eõ. rocoõue / 8anepuv 6v×op; lesas.
Kpunuu. Accou. VonaosM. – K. : "Lit. juridica", 1995. – 72 p.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-238]
Com. Nr
95-239 Formarea economiei eficiente prin forlele pielei. 4-5 mai 1995 (tezele
referatelor) : Simpozionul st. / Acad. de Studii Econ.; col. red. : A. Caraganciu, A.
Blanovschi, I. Parlachi, ... Ch. : ASEM, 1995. – 20 cm.
Vol. 1. – 307 p. – F. prel, 300 ex. – [95-239]
Com. Nr
95-240 Formarea economiei eficiente prin forlele pielei. (Chisinau, 1995 4-5 mai)%
MMAII). Simpozionul stiinlific 2Formarea economiei eficiente prin forlele pielei", 4-5
mai 1995 : (Tezele ref.) / Acad. de Studii Econ.; col. red. : A. Caraganciu, A.
Blanovschi, I. Pârlachi, ... – Ch. : ASEM, 1995. – 20 cm.
Vol. 2. – 244 p. : tab. – F. prel, 200 ex. – [95-240]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
34
Com. Nr
95-241 Brânzila, Nicolae
Prelegere : Procesul social-istoric si afirmarii naliunii române / Nicolae
Brânzila; Acad. de Studii econ. din Moldova. Catedra de filosofie si Politologie. – Ch.
: S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 59 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 57-59
F. prel, 500 ex. – [95-241]
Com. Nr
95-242 Formarea economiei eficiente prin forlele pielei, 4-5 mai 1995 : Simpoz. st. /
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 40 p.; 19
cm.
F. prel, 230 ex. – [95-242]
Com. Nr
95-243 Codul cu privire la contravenliile administrative : Text oficial cu modif. si
compl. la data de 9 dec. 1994 / Min. Justiliei al Rep. Moldova. – Ch. : Min. Justiliei al
Rep. Moldova, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 375, [1] p.; 21 cm.
Pe cop. text paral. : lb. rom., rusa
F. prel, 2500 ex. – [95-243]
Com. Nr 3951
95-244 Burlacu, N.
Management : Prelegeri / N. Burlacu, V. Cojocaru; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra management. – Ch. : ASEM, 1995. – 174 p. : tab.; 21 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-244]
Com. Nr
95-245 Economia de piala si mecanismele ei de funclionare : Indice bibliogr. 1988-
1993 / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Bibl.; aut. : A. Bejan, A. Carazanu, M.
Postolachi, A. Zelenschi; red. st. : A. Blanovschi. – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. ASEM).
– 357 p.
F. prel, 150 ex. – [95-245]
Com. Nr
95-246 Fauras, E.
Analiza doctrinelor economice prin prisma întrebarilor de control / E. Fauras;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra de econ. politica si doctrine econ. – Ch. :
S. n., 1994 (Tipogr. ASEM). – 51 p.; 19 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-246]
Com. Nr
95-247 Florea, Serafim
Îndrumar metodic pentru seminare si leclii practice la geografia economica si
sociala mondiala (anul 1 de studii) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra de
geografie si istorie econ. – Ch. : ASEM, 1994. – 101 p.; 19 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-247]
Com. Nr
95-248 Osadcii, Valentin
Dezvoltarea durabila – noua strategie de dezvoltare socioeconomica a
Republicii Moldova / Valentin Osadcii; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
ASEM, 1995. – 49 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 43-45 (22 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-248]
Com. Nr
95-249 Lucru interactiv în SGBD FOXPRO : Ghid de iniliere (pentru lucratorii de
conducere, stud., utilizatori în masa) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra de
inf. econ.; Centrul de inf. si cercet. – Ch. : ASEM, 1994. – 68 p. : tab.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
35
Bibliogr. p. 68 (7 tit.)
F. prel, 500 ex. – [95-249]
Com. Nr
95-250 Bolohan, Anton
Turbo Pascal : Ghid de iniliere : (Pentru stud., elevi ai colegiilor, alli utilizatori)
/ Anton Bolohan, Liviu Carcea, Ilie Coada; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Catedra "Bazele Inf. Econ." – Ch. : ASEM, 1995. – 39 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39 (9 tit.)
Aut. indicali pe cop.
F. prel, 300 ex. – [95-250]
Com. Nr
95-251 Fauras, E.
Formarea gândirii economice prin intermediul testelor la economia politica / E.
Fauras; Acad. de Studii Econ. Catedra de Econ. politica si Doctrine Econ. – Ch. :
ASEM, 1994. – 92 p.
F. prel, 200 ex. – [95-251]
Com. Nr
95-252 Management of GOODS : Course / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac.
"Marketing" ; red. : Ala Pînzari. – Ch. : ASEM, 1994. – 165 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 161-162 (28 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-252]
Com. Nr
95-253 "Evolutia reformelor economice în Republica Moldova : realizari si
probleme" (Chisinau 1994. 21-23 apr.). Simpozionul stiinlific al corpului didactico-
stiinlific cu tema : Evolulia reformelor economice în Republica Moldova : realizari si
probleme : (tezele ref.) 21-23 apr., 1994 – Ch. : ASEM, 1994. – 255 p. : fig.; 19 cm.
Bibliogr. la sfârsitul (temelor) ref.
F. prel, 300 ex. – [95-253]
Com. Nr
95-254 Rosca, Petru
Aspecte de tipologie areala a dialectelor romanice : (Vocalismul) / Petru
Rosca; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra lb. moderne; red. resp. : Arcadie
Evdosenco. – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. ASEM). – 93 p. + Anexe (10 p. împaturite);
19 cm.
Bibliogr. p. 85-91 (121 tit.)
F. prel, 150 ex. – [95-254]
Com. Nr
95-255 Bragaru, Tudor
Utilizarea calculato-arelor IBM PC în conducerea procesului de studii : Ghid
de iniliere / Tudor Bragaru, Tatiana Andreev; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Centrul de inf. si cercet. – Ch. : ASEM, 1994. – 46 p.; 19 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-255]
Com. Nr
95-256 Blanovschi, Andrei
Statul si rolul lui economic / Andrei Blanovschi; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch. : ASEM, 1995. – 27 p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-256]
Com. Nr
95-257 Brânzila, Nicolae
Etnogeneza poporului român : Prelegere / Nicolae Brânzila; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra de filosofie si politologie. – Ch. : ASEM, 1994. – 35 p.;
20 cm.
F. f. de tit.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
36
F. prel, 500 ex. – [95-257]
Com. Nr
95-258 Kypkauy, ß.
Vetoau+ecrue vrasauu¤ u saaauu¤ ro rposeaeuuk naõopatopuMx sau¤tuu
ro rvpcv "6vxrantepcruu v+et" / 8. Kvprauv, A. leaepura; Vona. Erou. Araa. Ka1.
õvx. v+eta u routpon¤. – Ch. : ASEM, 1995. – 29 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-258]
Com. Nr
95-259 Esinencu, Nicolae
Disciplina mondiala : Versuri / Nicolae Esinencu; prez. graf. : Nicolae
Raileanu. – Ch. : Art&X, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 346 p.; 14 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-259]
Com. Nr
95-260 Uenkosuøkos, 5opøc
Kpvtonon : Ponau – aunoru¤ / 6opuc Lenrosuuros. – Tupacrone : 8epu-
tac, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 444, [1] p.; 21 cm.
ISBN 5-7790-0107-5
F. prel, 10000 ex. – [95-260]
Com. Nr
95-261 5aukø u pMuor / loc. creuuanusupos. aruuouepuo-ronep+. cõeperat. õaur
VonaosM. – K. : "Daac-Panoptic", 1995 (Tipogr. or. Cimislia). – 19 cm.
Kuura 1. – 207 p. – ISBN 5-85268-041-9. – F. prel, 5000 ex. – [95-261]
Com. Nr 490
95-262 5øiuec – rnau u ero creuu1u+ecrue ocoõeuuoctu coctasneuu¤ an¤
rponManeuuMx rpearpu¤tuu : Vetoa. vrasauu¤ / 8. ñ. 8aneuro, l. 8. Tpuõou, ß.
l. larouosa, …; roa pea. : 8. ñ. 8aneuro, ß. l. larouosa. – K. : Panoptic, 1994
(Tipogr. or. Cimislia). – 49 p.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-262]
Com. Nr 23
95-263 ßaneøko, ß. ß.
ñop¤aor roarotosru u paspaõotru õusuec-rnaua aruuouepuo-
ronnep+ecrun õauron s vcnosu¤x pMura : (Vetoa. rocoõue) / 8. ñ. 8aneuro, K. A.
6vnrar, ß. l. larouos; roa pea. : 8. ñ. 8aneuro. – K. : Daac-Panoptic, 1995
(Tipogr. or. Cimislia). – 24, [1] p. : il.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-263]
Com. Nr 335
95-264 üyuø¡pamky, T. A.
Kopperuu¤ uapvaeuuu suunauu¤ : Vetoa. peroneuaauuu an¤ ar. rcuxono-
ros / T. A. ûvnutpaarv, V. l. Coronosa; loc. vu-t VonaosM. Ka1. rcuxonoruu. –
K. : l/V, 1995. – 54 p.
Bibliogr. p. 53-54 (18 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-264]
Com. Nr 33
95-265 ßporpauua rvpca "Kpunuuanuctura". Creuuaneuocte – rpasoseaeuue :
an¤ kpuau+ecrux 1ar. vu-t / loc. vu-t VonaosM. Ka1. vronosuoro rpouecca u
rpunuuanucturu; roa pea. : A. l. Tenevra. – K. : l/V, 1995. – 24 p.; 19 cm.
gratis, 100 ex. – [95-265]
Com. Nr 49
95-266 Ka6øcos, K. 6.
Cõopuur saaa+ ro anertpoauuanure / K. C. Kaõucos, 8. F. lanvpape, V. l.
6na×a; loc. vu-t VonaosM. Ka1. teopet. 1usuru. – K. : l/V, 1994. – 19 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
37
+. 2 : 3nertpoauuanura s sarvvne. – 1994k – 145 p. : des. – F. prel, 100
ex. – [95-266]
Com. Nr 72
95-267 Cartea anuala de telefoane si reclama "Pagini de Aur" – Moldova = E×eroa-
uMu tene1ouuo-pernanuMu crpaso+uur "8onotMe ctpauuuM VonaosM". 1994-
1995 / col. red. : O. Averbuh, L. Kutas. – Ch. : SRL "Pagini de Aur", 1995 (Tiparit IN
SWEDEN BY, ELANDERS TRYCKERI AB). – 320 p.; 21 cm.
F. prel, 100000 ex. – [95-267]
Com. Nr
95-268 Lire en français : (Morceaux choisis des auteurs français). – Cimislia : Î.E.-P.
"TipCim", 1995. – 175 p. : fotogr.; 19 cm. – (Litre en français)
F. prel, 5000 ex. – [95-268]
Com. Nr 333
95-269 Programe pentru examenele de admitere / Acad. Nal. de Polilie "stefan cel
Mare". – Cimislia : "TipCim", 1995. – 17 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 700 ex. – [95-269]
Com. Nr 357
95-270 Bucun, N.
Evaluarea dezvoltarii personalitalii copilului prin intermediul activitalii verbal-
artistice / N. Bucun, S. Cemortan. – Cimislia ; "TipCim", 1995. – 17 p.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-270]
Com. Nr 72
95-271 Reformele si asigurarile medicale în sistemul sanatalii / red. gen. : A. Rusu,
V. Volevei. – Cimislia : Î.E.-P. "TipCim", 1995. – 20 cm.
Partea 1. – 224, [2] p. : tab. – ISBN 5-86892-401-0. – F. prel, 3000 ex. – [95-
271]
Com. Nr 705
95-272 Partea 2. – 155, [2] p. : tab. – ISBN 5-86892-402-9. – F. prel. - [95-272]
Com. Nr 705
95-273 Andon, C.
Familiarizarea copilului cu natura : (prin intermediul ungherasului naturii,
textelor literare si tablourilor) / C. Andon, S. Lesenco, S. Cemortan; Min. Înval. al
Rep. Moldova. – Cimislia : Min. Înval. al Rep. Moldova, 1994 (Tipogr. or. Cimislia). –
275 p. : des.; 20 cm.
Bibliogr. p. 275 (16 tit.)
F. prel, 10000 ex. – [95-273]
Com. Nr 7
95-274 Popa, Gabriel M.
Procese nestalionare în injectoare centrifugale. spec. : 05.14.05 – Bazele
teoretice ale termotehnicii / Gabriel M. Popa; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de
Fizica Aplicata. – Ch. : S. n., 1995 (Seclia poligr. USM). - ... p.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [95-274]
Com. Nr 3
95-275 Avornic, Gheorghe
Participarea avocatului în procesul penal al Republici Moldova. Spec. –
12.00.09 (proces penal, criminalistica, expertiza judiciara) / Gheorghe Avornic; Acad.
de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de filozofie, sociologie si drept. – Ch. : 1995. - ... p.
F. prel, F. tir. – [95-275]
Com. Nr 24
95-276 Cheianu, Silvia Vasile

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
38
Repercusiunile stresului asupra unor parametri psihofiziologici în procesul
activitalii intelectuale. – 03-00-13 – Fiziologia omului si a animalelor / Silvia Vasile
Cheianu; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de fiziologie a omului si animalelor. –
Ch. : S. n., 1995. – 17 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-276]
Com. Nr 20
95-277 $arov, Igor M.
Basarabia în istoriografia rusa (1812-1862). Spec. 07.00.01 / Igor M. 3arov;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de istoria. – Ch. : USM, 1995. – 19 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-277]
Com. Nr 35
95-278 Studierea curentului electric alternativ monofazat : (Îndrumari metodice) /
Univ. de Stat din Moldova. Catedra de fizica generala; alcat. : I. C. Andronic, I. Ia.
Andronic, T. Luchian. – Ed. a 2-a prelucr. – Ch. : USM, 1995. – 57p. : fig.
Bibliogr. p. 65 (8 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-278]
Com. Nr 251
95-279 Stoica, Valentina
Vocalia pedagogica / Valentina Stoica, Aurelia Racu; Asoc. pentru copiii
handicapali "Humanitas". – Ch. : "Litera", 1995 (combinatul Poligr.). – 95 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 93-94
ISBN 5-88568-093-0
F. prel, 3000 ex. – [95-279]
Com. Nr 50374
95-280 Magheru, Paul
Noliuni de stil si compozilie – cu modele de compuneri scolare / Paul
Magheru. – Cimislia : TipCim, 1994. – 239, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 238-240
ISBN 5-86892-397-9
F. prel, 20000 ex. – [95-280]
Com. Nr 403
95-281 Educatia parinlilor – strategii si programe / Inst. de 3t. Pedagogice si
Psihologice. Inst. de 3t. ale Educaliei. – Bucuresti. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul
Poligr.). – 173, [2] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 1000 ex. – [95-281]
Com. Nr 50323
95-282 Carol, (Gujuman), Sofia
Bacioi : Monogr. satului / Sofia Carol (Gujuman); consultant st. : Vladimir
Nicu. – Ch. : Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 142, [1] p. + 16 p. portr.
Bibliogr. p. 142-143 (45 tit.)
ISBN 5-368-01831-2
F. prel, 5000 ex. – [95-282]
Com. Nr 50157
95-283 Honaockonøe / loc vu-t VonaosM; Accou. ronutonoros VonaosM. Ka1
ronutonoruu u ne×avuapoauMx otuoaeuuu; ots. pea. : 8. l. Voau¤ra. – K. : l/V,
1995.
+. 5 : ñpoõnenM ronutu+ecroro auanusa. – 254 p. : tab., fig. – Bibliogr. în
notele de subsol si la sfârsitul temelor. – f. prel, 100 ex. – [95-283]
Com. Nr 22
95-284 3o¡ø, H. ß.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
39
/+et pac+etos ro ornate tpvaa u couuaneuonv ctpaxosauuk / V. ñ. 8ot¤,
8. |. Kvprauv; Leutp cosepaeuctsosauu¤ õvx. v+eta "6unauu". 6vx. v+et. an¤
rpearpuuunateneu. – K. : l/V, 1994. – 20 cm.
8Mr. 2. – 90 p. : tab. – F. prel, 2000 ex. – [95-284]
Com. Nr 627
95-285 "Bilantul activitatii stiintifice a USM pe anii 1993-1994 (Chisinau. 1995
20-27 mart.). Materialele conferinlei corpului didactico-stiinlific "Bilanlul activitalii
stiinlifice a USM pe anii 1993-1994" 20-27 mart. 1995. 3t. umanistice / Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : USM, 1995. – 250 p.; 20 cm.
Gratis, 200 ex. – [95-285]
Com. Nr 232
95-286 "Bilantul activitatii stiintifice a USM pe anii 1993-1994 (Chisinau. 1995
20-27 mart.). Materialele conferinlei corpului didactico-stiinlific "Bilanlul activitalii
stiinlifice a USM pe anii 1993-1994" 20-27 mart. 1995. 3t. umanistice / Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : USM, 1995. – 314 p.; 20 cm.
Gratis, 300 ex. – [95-286]
Com. Nr 231
95-287 Bilantul activitalii stiinlifice a Universitalii de Stat din Moldova pe anul 1994 /
Dep. pentru Cercet. st. al Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1995. – 57 p. :
tab.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-287]
Com. Nr 18
95-288 Gereghi, Teodor Gh.
Practicum de laborator la mecanica : Îndrumar instructiv-metodic pentru stud.
/ Teodor Gh. Gereghi; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de fizica generala. – Ch. :
USM, 1994. – 85 p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-288]
Com. Nr 247
95-289 Programa si planurile seminarelor la cursul "istoria si filosofia culturii
universale2 si la cursul special "Filosofia culturii" / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de st. socio-umane; alcat. : Grigore Socolov. – Ch. : USM, 1994. – 64 p.; 20
cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [95-289]
Com. Nr 223
95-290 Metodele fizicii matematice : Practicum / Univ. de Stat din Moldova. Catedra
de fizica teoretica; alcat. : V. N. Enachi, M. G. Blaja; red. resp. : d. I. Cojuhari. – Ch. :
USM, 1994. – 20 cm.
Partea 1 : Calcul varialional. Funclii speciale. – 91, [1] p. – Bibliogr. p. 91 (7
tit.). – F. prel, 200 ex. – [95-290]
Com. Nr 207
95-291 Procesele sociale în Republica Moldova în analiza politica anglofona (anii
1992-1993) / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de politologie si relalii int. Asoc.
politologilor din Moldova; aut. : V. Mosneaga, V. Rusnac, Gh. Rusnac, A. Zavtur. –
Ch. : USM, 1995. – 20 cm.
Partea 1. – 188 p. – F. prel, 100 ex. – [95-291]
Com. Nr 36
95-292 Electricitatea si magnetismul : (Îndrumari metodice) / Univ. de Stat din
Moldova. Catedra de fizica gen.; alcat. : I. Andronic, T. Luchian; red. resp. : I.
Andronic. – ed. a 2-a, prelucr. – Ch. : USM, 1995. – 67 p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-292]
Com. Nr 252

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
40
95-293 Pavlicencu, Sergiu
Receptarea literaturii spaniole în spaliul cultural românesc / Sergiu
Pavlicencu; red. resp. : Ion Dumbraveanu; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Lit.
Universala. – Ch. : USM, 1994. – 20 cm.
Partea 1 : Curs special la literatura comparata pentru studenlii de la facultalile
umanistice. – 105 p. – F. prel, 100 ex. – [95-293]
Com. Nr
95-294 Caiet de lucru individual la geometrie (cl. 6-8) : Set de materiale didactice
pentru profesor si elev / Selecl. pregatita de T. Curtescu, E. Babin, V. Anghel. – Ch. :
ABC, 1995 (Combinatul Poligr.). – 19 cm.
Nr. 2. – 89 p. : fig. – F. f. de tit. – ISBN 5-85-268-318-3. – F. prel, 10000 ex. –
[95-294]
Com. Nr 50330
95-295 Kikoin, I. K.
Fizica : Man. pentru cl. a 9-a a sc. medii / I. K. Kikoin, A. K. Kikoin; trad. din lb.
rusa de 3. Tiron. – Ed. a 2-a. – Ch. : lumina, 1995 (Combinatul poligr.). – 174, [1] p. :
fig.; 23 cm.
ISBN 5-372-01495-4
F. prel, 30000 ex. – [95-295]
Com. Nr 50329
95-296 Apostol-Ciubara, Galina
Matematica : Cl. 1. P. 2 / Galina Apostol-Ciubara, Valeriu Plîngau. – Cimislia :
TipCim, 1994. – 102 p. : fig.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-296]
Com. Nr 800
95-297 Gantea, Irina
Limba noastra. Cl. 1. P. 2 / Irina Gantea, Galina Ciubara, Viorica Goras. –
Cimislia : TipCim, 1994. – 95 p. : fig. – 28 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-297]
Com. Nr 754
95-298 Gantea, Irina
Limba noastra. Cl. 1. P. 3 / Irina Gantea, Galina Ciubara, Viorica Goras. –
Cimislia : TipCim, 1994. – 199, [1] p. – 28 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-298]
Com. Nr 753
95-299 Sistemul internalional de unitali (SI) / pref. la ed. în lb. rom. : Gh. Ispasoiu, D.
I. Marchidan; trad. : Rodica Marchidan; versiune rom. : Gh. Ispasoiu. – ed. a 3-a în
lb. rom. – Cimislia : TipCim, 1994. – 63, [1] p. : tab.; 28 cm. – Trad. din lb. fr. dupa
ed. a 5-a a lucr. elab. de Biroul Int. de masuri si greutali (BIPM): Le systeme
international d'unites (SI) 5e Edition.
ISBN 5-86892-393-6
F. prel, 10000 ex. – [95-299]
Com. Nr 196
95-300 Standardele medicale / red. : Alexei Rusu, V. Volovei. – Cimislia : TipCim,
1995. – 28 cm.
Partea 2. – 334 p. : tab. – ISBN 5-86892-403-7. – f. prel, 3000 ex. – [95-300]
Com. Nr 668


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
41
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IUNIE 1995

95-301 Kpekyu, hsau ße¡posøu
+ucneuuo-auanutu+ecrue cxenM pac+eta aneneutos rouctpvruuu ua oc-
uose VKE. Creu. : 01.02.04 – nexauura ae1opnupvenoro tsepaoro tena / |sau
ñetposu+ Kpervu; Tex. vu-t VonaosM. – K. : 6. u., 1995. – 17 p.
Bibliogr. p. 13-15 (19 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-301]
Cm. Nr
95-302 Tapueuko, ßøk¡op ße¡posøu
Peronõuuauuouuoe usnv+euue c v+actuen coõctseuuMx to+e+uMx ae1er-
tos s 1oc1uae lannu¤ : (01.04.10 – 1usura ronvrposoauuros u auanertpuros) /
8urtop ñetposu+ Tap+euro; Tex. vu-t VonaosM. – K. : 6. u., 1995. – 16, [1] p. :
des.
Bibliogr. p. 14-16 (19 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-302]
Com. Nr
95-303 Uepeue¡, ßøk¡op üuø¡pøesøu
|uterpaneuMe vpasueuu¤ u natpuuM lpuua netoaa aneneutos snu¤uu¤ s
nexauure ae1opnupvenMx ten. Creu. : 01.02.04 – nexauura ae1opnupvenoro
tsepaoro tena / 8urtop ûnutpuesu+ Lepenet; Tex. vu-t VonaosM. – K. : 6. u.,
1995. – 35 p.
Bibliogr. p. 32-34 (32 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-303]
Com. Nr
95-304 6øc¡eus rpotusoro×apuou saautM : Vetoa. vrasauu¤ r naõopatopuou
paõote ro rvpcv "0xpaua tpvaa u orpv×akaeu cpeaM" / Tex. /u-t VonaosM. ra1.
oxpauM tpvaa u orpv×akaeu cpeaM; coct. : Auaton Vvut¤uv, luronae Copo+auv;
ots. pea. : Auaton Vvut¤uv. – K. : Ed. "Cartea Universitara", 1995. – 22, [1] p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.)
F. prel, 75 ex. – [95-304]
Com. Nr 54
95-305 Ha¡epøans anertpouuou texuuru : Pvrosoactso r naõ. paõotan /an¤
ctva./ / Tex. vu-t VonaosM. Ka1. nurpoanertpouuru u ronvrposoauurosMx rpu-
õopos; coct. : ñ. l. Vetnuucruu, 8. 8. lerpecrv; ots. pea. : 1. C. Cucu¤uv. – K. :
T/V, 1995. – 112 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 111-112 (3 tit.)
F. prel, 175 ex. – [95-305]
Com. Nr 46
95-306 A6auosa, Knøø
8. oõì¤tu¤x snactu : [ o ronut. ae¤teneu VonaosM] / knu¤ Xõauosa. –
Cimislia : TipCim, 1994. – 125 p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN -86892-400-2

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
42
F. prel, 5000 ex. – [95-306]
Com. Nr 686
95-307 Ynpasneuøe ×enesuou aoporu VonaosM. Pacrucauue asu×euu¤ racca-
×upcrux u rpuropoauMx roesaos c 28 na¤ 1995 roaa / Xenesua¤ aopora Vonao-
sM. – K. : /rpasneuue ×enesuou aoporu VonaosM; |ñ "Cropoõoratosa-TC", 1995
(Combinatul Poligr.). – 238, [1] p. : tab.; 19 cm.
F. prel, 3000 ex. – [95-307]
Com. Nr 50302
95-308 Aenøius, Poa×ep
ûes¤te rpuuues Anõepa : rep. c aurn. / Poa×ep Xen¤suM. – K. : "F", 1995
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 21 cm. – (8apvõe×. 1autact.)
T. 2. – 1995. – 576 p. – ISBN 5-85268-046-X. – F. prel, F. tir. – [95-308]
Com. Nr 207
95-309 T. 3 : ñpuuu xaoca. – 1995. – 325, [1] p. – ISBN 5-86892-105-4. – F. prel, F.
tir. – [95-309]
Com. Nr 228
95-310 Auuo¡øposauusø repe+eue uosaects s c1epe arouonuru u oprauusauuu
rpoussoactsa / V-so 3rou. Pecr. Vonaosa. l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1995.
– 17 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
3, 69 lei, 58 ex. – [95-310]
Com. Nr 208
95-311 3y6apes, ß. h.
/rpasneuue rpupoauMnu pecvpcanu / 8. l. 8võapes; V-so 3rou. Pecr.
Vonaosa. l||T3|, 1995. – 41, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 41 (8 tit.)
9, 26 lei, 67 ex. – [95-311]
Com. Nr 185
95-312 6øc¡eua uanorooõno×euu¤ AñK Pecrvõnuru u rvtu ee cosepaeuctsosa-
uu¤ / 8. l. Vopos, |. û. 6oavp, E. K. 8auuesa, T. 8. Vaxnuu; V-so arou. Pecr.
Vonaosa. l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 44, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 43-44 (25 tit.)
4, 03 lei, 163 ex. – [95-312]
Com. Nr 168
95-313 |yueuusø, H. 4.
Cosaauue uosMx reuoturos s csuuosoactse Pecrvõnuru Vonaosa / V. 1.
lvneuuMx; V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1995. –
39, [1] p.; 20 cm. – (0õsop uu1opn. / Vonal||T3|)
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 39 (10 tit.)
5, 47 lei, 113 ex. – [95-313]
Com. Nr 147
95-314 Kpauapeuko, ß. |.
|uuosauuouuMe ueutpM : orMt u rpoõnenM cosaauu¤ s ctpauax pMuo+uou
arouonuru / 8. l. Kpanapeuro, l. ñ. ñep+uucra¤; V-so arou. Pecr. Vonaosa.
l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 48, [1] p. : scheme; 20 cm. – (0õsop uu-
1opn. / Vonal||T3|)
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 47-48 (25 tit.)
7,03 lei, 97 ex. – [95-314]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
43
95-315 4yukuøouøposauøe ropoacroro u ×unuauo-ronvuaneuoro xos¤uctsa s
vcnosu¤x pMuo+uMx otuoaeuuu / l||T3| Pecr. Vonaosa; roarot. : E. V. ñon¤-
rosa. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 45 p. : scheme, tab.; 20 cm – (ñoaõopra uu-
1opn. natepuanos / Vonal||T3|)
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
5, 03 lei, 67 ex. – [95-315]
Com. Nr 207
95-316 ßøueuiøposauøe ctpouteneuou ae¤teneuoctu : utoru, rpoõnenM u saaa-
+u / V-so arou. Pecr. Vonaosa l||T3|; roarot. : T. ñ. Xvnarosa. – K. : Vona-
l||T3|, 1995. – 43, [1] p.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / Vona-
l||T3|)
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
4, 45 lei, 76 ex. – [95-316]
Com. Nr 197
95-317 Auanøi 1uuaucosoro cocto¤uu¤ rpearpu¤tu¤ / V-so arou. Pecr. Vonaosa
l||T3|; roarot. : 8. |. Tac+. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 39, [1] p. : scheme;
20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / Vonal||T3|)
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor si la p. 39 (5 tit.)
4, 40 lei, 70 ex. – [95-317]
Com. Nr 201
95-318 ßna¡e×usø rpusuc : rpu+uuM u rvtu peaeuu¤ / V-so arou. Pecr. Vonaosa
l||T3|; roarot. : 8. |. Tac+. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 24, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
3, 30 lei, 70 ex. – [95-318]
Com. Nr 197
95-319 Paisø¡øe nuposou auepreturu u rpoõnenM eueprosõepe×euu¤ s passu-
tMx u passusakauxc¤ ctpauax / V-so arou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. :
Vonal||T3|, 1995. – 14, [1] p.; 20 cm. – (Ercrpec-uu1opn. / Vonal||T3|)
Descrisa dupa 1 p.
Bibliogr. p. 14-15 (10 tit.)
4, 12 lei, 78 ex. – [95-319]
Com. Nr 198
95-320 ßporuoiøposauøe passutu¤ uaceneuu¤ VonaosM ua ocuosuMe
rpoaosonectseuuMe tosapM ao 2000 roaa / V-so arou. Pecr. Vonaosa l||T3|.
– K. : Vonal||T3|, 1995. – 14, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Ercrpec-uu1opn. /
Vonal||T3|)
Descrisa dupa 1 p.
Bibliogr. p. 15 (3 tit.)
3, 04 lei, 135 ex. – [95-320]
Com. Nr 217
95-321 He¡oas oueuru cno×uoctu tpvaa s natepuaneuou c1epe rpu repexoae r
pMurv / V-so arou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 15, [1]
p. : tab.; 20 cm. – (Ercrpec-uu1opn. / Vonal||T3|)
Descrisa dupa 1 p.
Bibliogr. p. 15 – 16 (15 tit.)
4, 47 lei, 73 ex. – [95-321]
Com. Nr 144
95-322 Cebotari, M.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
44
Bazele metodologice de prognozare a dezvoltarii economice în perioada de
tranzilie la economia în perioada de tranzilie la economia de piala / M. Cebotari, N.
Paliuc; Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh. – Econ.
al Rep. Moldova. – Ch. : IC3ITE, 1995. – 38, [1] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Min.
Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep.
Moldova).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 38 (5 tit.)
5, 97 lei, 99 ex. – [95-322]
Com. Nr130
95-323 Agricultura : Semnalare bibliografica / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh. – Econ. al Rep. moldova. Bibl. republicana de Inf. Teh.- 3t.; alcat. : N. Barbiani.
– Ch. : IC3ITE, 1995. – 7 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 7 (61 tit.)
1, 21 lei, 80 ex. – [95-323]
Com. Nr 209
95-324 Dimitraki, Pavel
Televiziune : ciclu de prelegeri / Pavel Dimitraki; Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de telecomunicalii; red. resp. : Sergiu Dimitrachi. – Ch. : Ed. "Cartea
Universitara", 1995. – 58 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 56 (10 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-324
Com. Nr 67
95-325 Structuri de date si algoritmi : Sarcini de îndrumari metodice privind lucrarea
de curs / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematica de calcul si programare; alcat. :
Anatol Popescu, Alexandru Precup; red. resp. : Victor Besliu. – Ch. : UTM, 1995. –
39 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [95-325]
Com. Nr 60
95-326 Cheptine, Viorel
Arc peste timp : "De la Divizia 10 Infanterie la Corpul de armata "3tefan cel
mare si Sfânt" 1910-1994 / Viorel Cheptine, Dan Moraru. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr.
Centrala", 1995. – 305 p. ; 24 cm. – (Arc peste timp)
Bibliogr. p. 291-303 (448 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-326]
Com. Nr
95-327 Coloram – ne distram. – Ch. : "Fat-Frumos", 1995 (Tipogr. "Universul"). – 32
p. : il.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 5-86892-272
F. prel, 25000 ex. – [95-327]
Com. Nr 1546
95-328 Busuioc, Aureliu
Marele raloi Max : [Poveste pentru prescolari] / Aureliu Busuioc; il. : Ion
Severin. – Ch. : "Fat-Frumos", 1995 (Tipogr. "Universul"). – 27, [1] p. : il.; 16 cm.
ISBN 5-86892-283-2
F. prel, 10000 ex. – [95-328]
Com. Nr 1547
95-329 Liga Democrat-Crestina a Femeilor din Moldova. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr.
"Universul"). – 9, [2] p. : fotogr.; 22 cm.
F. prel, F. tir. – [95-329]
Com. Nr 2095

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
45
95-330 Culegere de acte normative privind asigurarea cu pensii de Stat = Cõopuur
uopnatusuMx artos ro rocvaapctseuuonv reucuouuonv oõecre+euuk / Min.
Muncii, Protecliei sociale si Familiei al Rep. Moldova; alcat. : E. Ivanov, ... – Ch. :
Universitas, 1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 574, [1] p.; 22 cm.
F. prel, 4500 ex. – [95-330]
Com. Nr 772
95-331 Tamazlâcaru, Andrei
Rasarita, semanata ...: [colinde laice] / Andrei Tamazlâcaru. – Ch. : Casa ed.
Antares, 1994 (Tipogr. or. Cimislia). – 126 p. : note; 21 cm.
ISBN 5-372-01391-5
F. prel, F. tir. – [95-331]
Com. Nr 881

95-332 Admiterea'95. Învalamânt superior din RM : Progr. si probe de concurs / Min.
Înval. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. or. Tiraspol "Tipar"). – 70, [1] p.; 21
cm.
F. prel, 4000 ex. – [95-332]
Com. Nr 511
95-333 Act de identitate / Frontul popular Crestin Democrat. – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. ed. "Universul"). – 124, [3] p.; 21 cm. – ("Tara"; Seria Document Nr 4)
F. prel, 5000 ex. – [95-333]
Com. Nr 2139
95-334 Spânu, Constantin
Spaliu si timp în pictura din Republica Moldova (anii 1940-1990) / Constantin
Spânu; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. si Teoria Artei. – Ch. : 3tiinla, 1994
(Tipogr. A3 RM). – 81, [2] p.; 21 cm.
ISBN 5-376-01968-8
F. prel, 330 ex. – [95-334]
Com. Nr 37
95-335 Ciubara, M.
Matematica : Man. pentru cl. a 5-a a sc. ajutatoare / M. Ciubara, L. Tarna;
Inst. de 3t. pedagogice si psihologice. – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. A3RM). – 136,
[1] p. : fig.; 22 cm.
ISBN 5-372-01580-2
F. prel, 2000 ex. – [95-335]
Com. Nr 216
95-336 $iscanu, Gheorghe
Investigalii în domeniul fotosintezei ciresului : [pentru specialistii din
agricultura] / Gheorghe 3iscanu, Ala Drula. – Ch. : 3tiinla, 1995 (Tipogr. A3M). –
105, [2] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 95-106
ISBN 5-376-01987-X
F. prel, 500 ex. – [95-336]
Com. Nr 8
95-337 Miakisev, G. I.
Fizica : Man. pentru cl. 11 / G. I. Miakisev, B. B. Buhovlev; trad. din lb. rusa :
A. Moraru, E. 3chiopu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 222,
[1] p. : fig. + 4 f. fig. color.
ISBN 5-372-01502-0
F. prel, 16000 ex. – [95-337]
Com. Nr 50004
95-338 Bahcivanji, Mihail Alexandru

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
46
Întemeierea stiinlifico-experimentala a procedeelor de conservare a
nutrelurilor si utilizarea eficace a lor de catre animalele de firma. 06.02.02 –
Alimentalia animalelor si tehnologia prepararii nutrelurilor / Mihail Alexandru
Bahcivanji; Univ. Agrara de Stat din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 49, [2] p. :
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 46-49 (79 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-338]
Com. Nr 275
95-339 Sclipiri siderale : Antologie de crealii ale Clubului literar "Clipa siderala" de la
Liceul academic român-englez "Mircea Eliade". – Ch. : "Lyceum", 1995 (Tipogr. or.
Leova). – 208 p.; 15 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 5000 ex. – [95-339]
Com. Nr 680
95-340 Martea, Galina
Îngerii sufletului : Poezii / Galina Martea; pict. : Ion Sârbu. – Ch. : Lyceum,
1995 (Tipogr. ed. Universul). – 192 p. : il.; 20 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-340]
Com. Nr 12
95-341 Bosi-Dumeneanu, Gheorghe
Icoana din suflet : Versuri / Gheorghe Bosi-Dumeneanu. – Ch. : Lyceum,
1994 (Tipogr. or. Leova). – 127, [1] p.; 19 cm.
F. prel, 3000 ex. – [95-341]
Com. Nr 1525
95-342 Caiet de lucru individual la matematica (cl. 4-7) : Set de materiale didactice
pentru profesor si elev / seleclie pregatita de : T. Curtescu, ... – Ch. : ABC, 1995
(Tipogr. or. Leova). – 115 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 5000 ex. – [95-342]
Com. Nr 458
95-343 Programul Nalional de dezvoltare a învalamântului în Republica Moldova
1995-2005 : (Compendiu) / Min. Învalamântului. Inst. de st. Pedagogice si
psihologice. – Ch. : S. n., 1995 ("Didactica" M.Î). – 72, [3] p.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-343]
Com. Nr 179
95-344 Investigatii pedagogice si psihologice : Culeg. de art. st. ale tinerilor savanli /
Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice; red. st. : N. Bucun, V. Gulu. – Ch. : S. n.,
1994 (Tipogr. 3PT-24). – 159 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 152-159 (96 tit.)
F. prel, 200 ex. – [95-344]
Com. Nr 1237
95-345 Instalatii de semnalizare a incendiilor : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Proteclia Teh. a Moldovei; alcat. : Anatol Munteanu, Nicolae
Soroceanu; red. resp. : Anatol Munteanu. – Ch. : UTM, 1995. – 31 p. : fig., tab.
Bibliogr. p. 30 (6 tit.)
F. prel, 175 ex. – [95-345]
Com. Nr 53
95-346 Retele exterioare de canalizare : Îndrumar metodic privind calculul si
proiectarea / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Alimentari cu apa si canalizari; alcat. :
Ion Ionel, Iacob Luirca; red. resp. : Ion Visnevschi. – Ch. : "Cartea Universitara",
1995 (Sectorul ed. a. UTM). – 64, [2] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 64 (13 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
47
F. prel, 100 ex. – [95-346]
Com. Nr 55
95-347 Bazele teoretice ale electrotehnicii : Analiza circuitelor neliniare : Îndrumar de
lucr. practice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Bazele teoretice ale electrotehnicei;
alcat. : Arhip Potânga, Valentin Duradji; red. resp. : Anatolie Carcea. – Ch. : Ed.
"Cartea universitara", 1995 (Sectorul ed. al UTM). – 73, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 73 (6 tit.)
F. prel, 150 ex. – [95-347]
Com. Nr 56
95-348 Craciun, Ion Petru
Scheme numerico-analitice de calcul al elementelor construcliilor în baza
MEF : Spec. 01.02.04 – Mecanica corpului solid deformabil : Autoref. tezei pentru
oblinerea gradului st. de doctor habilitat în st. teh. / Ion Petru Craciun; Univ. Teh. a
Moldovei. – Ch. : 1995. – 17 p.
Bibliogr. p. 13-15 (19 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-348]
Com. Nr
95-349 Tarcenco, Victor
Recombinarea iradianta cu participarea defectelor intrinseci punctiforme în
fostura de caliu : (01.04.10 – fizica semiconductorilor si dielectricilor) : Autoref. tezei
pentru suslinerea gradului st. de doctor în stiinle fizico-matematice / Victor Tarcenco;
Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1995. – 16 p.
Bibliogr. p. 14-16 (19 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-349]
Com. Nr
95-350 $eremet, Victor
Ecualiile integrale si GREEN ale metodei elementelor de influenla în
mecanica corpurilor deformabile : 01.02.04 – Mecanica corpului solid deformabil :
Autoref. tezei de doctor habilitat în st. fizico-matematice / Victor 3eremet; Univ. Teh.
a Moldovei. – Ch. : S. n., 1995. – 35 p.
Bibliogr. p. 34 (32 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-350]
Com. Nr
95-351 Monitorul construcliilor / Dep. Arhitecturii si construcliilor; col. red. : I.
Raileanu, ... – Ch. : Dep. Arhitecturii si construcliilor al Republicii Moldova, 1995
(Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
Vol. 1 (7). – 1995. – 109 p. : tab. – F. prel, 500 ex. – [95-351]
Com. Nr 241
95-352 Holban, Eugen $t.
Ostasii Moldovei. Monumente istorice. 1917 – 1918 : Rolul ostasilor Moldovei
în faurirea renasterii nalionale si unirii / Eugen 3t. Holban. – Ch. : Muzeum, 1995. –
60 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 59 (12 tit.)
ISBN 5-7790-0161-8
F. prel, 2000 ex. – [95-352]
Com. Nr 95
95-353 Gheorghita, Mihai.
Criminalistica : / Man. pentru studenlii fac. de drept / Minai Gheorghila. – Ch. :
Univ. Libera Int. din Moldova, 1995 ( Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
Partea 1 : Întroducere în criminalistica. – 1995. – 144p. – ISBN 5 – 7790-
0159 – 6. – F. prel, 3000ex. – [95-353]
Com. Nr 205
95-354 Negru, Tudor.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
48
Dreptul muncii / Teodor Negru. – Ch. : Univ. Libera Int. din Moldova, 1995
(Tipogr. "Reclama"). – 63 p. ; 20 cm.
ISBN 5-77-90-0161-8
F. prel, 5000 ex. – [95-354]
Com. Nr 204
95-355 Baes, Sergiu.
Dreptul civil. Drept de proprietate. Legislalie / Sergiu Baes. – Ch. : Ed.
"TONER", 1995 (F. E. – P. "Tipogr. Centrala"). – 195p. ; 20 cm.
F. prel, 2000ex. – [95-355]
Com. Nr 364


95-356 Botnaru, Dumitru.
Geometrie plana : Culeg. de probleme : / Pentru elevii cl. superioare / Dumitru
Botnaru ; red. Victor Raischi. – Bucuresti : Ed. "Sigma", 1995 (Combinatul Poligr.).-
120 p. : fig.; 19 cm. – Ed. în colab. cu Firma "Sigma" IG" , Chisinau.
ISBN 973-9077-04-8
F. prel, F. tir. – [95-356]
Com. Nr 50335
95-357 Mahu, Larisa.
Pe urmele celui plecat ... / Larisa Mahu. – Ch. : Ed. Uniunii scriitorilor EUS,
1995 (F. E. – P. "Tipogr. Centrala"). – 210p. + Anexa [8 f. fotogr.] ; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-357]


95-358 Topolog, Ion.
Tatal si fiul : Roman / Ion Topolog. – Ch. : Litera, 1995 (F. E. – P. "Tipogr.
Centrala"). – 367, [1] p. ; 20 cm.
ISBN 5-88568-0949
3500 lei, 3000 ex. – [95-358]

95-359 Andru, Vasile.
Proza, eseuri, interviuri : St. introductiv, antologie si seleclia reperelor critice
de Constantin Blanaru / Vasile Andru ; Ed. Mihai Pânzaru. – Ch.: Hyperion ; RO
Basarabia-Bucovina Pres, 1995 (Combinatul Poligr.). – 309 [1]p. +[16 f. fotogr.] ; 20
cm. – Antologia scriitorilor bucovineni). – Pe verso f. de tit. : Inst. Int. privat de st. si
Cercet. 3t. privind Bucovina si Basarabia. Radauli. – Analele Bucovinei si
Basarabiei. Seria Antologia scriitorilor bucovineni. An. 1. Tom.1, 1994.
ISBN 973-97136-0-2
ISBN 5-368-01840-1
F. prel, F. tir. – [95-359]
Com. Nr 50336


95-360 Unirea Basarabiei si Bucovinei cu România. 1917-1918 : Doc. : Antologie de
Ion Calafeteanu, Viorica-Pompilia Moisuc ; pref. Viorica –Pompilia Moisuc. – Ch.:
Hyperion, 1995 (F. E. – P. "Tipogr. Centrala"). – 346 [1]p. ; 21 cm.
Antetit. : Inst. Int. Privat de St. si cercet. si privind Bucovina si Basarabia ;
Univ. de Stat din Moldova Catedra de Ist. a românilor ; Analele Bucovinei si
Basarabiei. Secliunea Ins. An. 1-2 (1994-1995) Vol. 1-2 ; Ed. Mihai Pânzaru –
Bucovina
ISBN 5-368-01829-0
F. prel, F. tir. – [95-360]


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
49

Com. Nr 1070

95-361 Cronica presei : Indice Bibliogr. de Stat al Republicii Moldova : Se ed. din a.
1958 / Camera Nal. a Carlii din Republica Moldova ; alcat. N. Roscovan-Aliev, ... ;
red. resp. V. Chitoroaga. – Ch. : Camera Nalionala a Carlii din Republica Moldova,
1994 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
Nr 9. – 1994. – 163p. – Sist. inform. despre publ. ed. în Moldova. – Texte : lb.
româna, rusa, alte lb. straine. – Prezentare paralela: lb. româna, rusa. – ISSN 0201-
6761. – F, prel, 100 ex. – [95-361]
Com. Nr 50

95-362 Dictionar de economie, statistica si matematica român-englez-francez-rus =
Romanian – English – Russian = Romain-anglais-francaie-russe = Rumynsko-
anglijsko-francuzko-russkij / I. Goian, A. Gradinaru, O. Gradinaru, ... – Ch.: Tehnica,
1995 (F. E. –P. "Tipogr. Centrala"). – 241, [1]p. ; 17 cm.
Suslinut parlial de Compania de Asigurare pe acliuni "ASITO" si Banca Com.
"Moldova – Agroindbank" – S. A.
ISBN 5-7790-0187-1
F. prel, 3000 ex. – [95-362]
Com. Nr 232


95-363 Perëndisë Rruga E.
Një libër për fëmijë me mësime nga Biblia / Rruga E. Perëndisë, Vegjlit Për
Të ; Marian M. Skuland. – S. l., S. n., 1995 (Poligrafcombinat). – 189 p. : il. color ; 26
cm.
Text : lb. albaneza.
F. prel, 20000ex. – [95-363]
Com. Nr 5027095-364 Vissarion. O mica farâma din cuvântul lui Vissarion cel trimis de tatal nostru
ceresc întru învestirea ultimului sau testament. – S. n.; S. l., 1995 (Combinatul
Poligr.). –
32 p. ; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 4000 ex. – [95-364]
Com. Nr 50377


95-365 Standardele medicale / red. Alexei Rusu, V. Volovei. – Ch. : Î. E. – P.TipCim,
1995. – 28 cm.
Partea 1. – 1995. – 227 p.
F. prel, 3000ex. – [95-365]

Com. Nr 667


95-366 Farmacia verde : (Folosirea plantelor în medicina, menaj si proteclia
plantelor) : Îndreptar / Gabriela Verdea, Grigore Junghietu, Olga Salamatov, Ion
Junghietu. – Ch. : "SOMI" , 1995 (Tipogr. Leova). – 188 p. ; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
50
F. prel, 1000 ex. – [95-366]
Com. Nr 609
95-367 Pâduret, Ludmila
Croitoria : Man. pentru sc. profesional-teh. / Ludmila Pâdurel ; Soc. pe Acliuni
de instruire si producere "Bralara de aur". – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. Leova). – 162
p. ; 20 cm.
F. prel, 4000 ex. – [95-367]

Com. Nr 793
95-368 Platon, Mihail S.
Probleme ale politicii sociale : Refleclii pe marginea progr. de activitate a
Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1994-1997 / Mihail S. Platon; Acad. de St.
în domeniul administrarii publice de pe lânga Guvernul Republicii Moldova, 1995
(Tipogr. Leova). – 60 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-368]

Com. 192
95-369 Zbârciog, Valeriu.
Tranzilia la economia de piala : (Evolulia conceptului în Republica Moldova) /
Valeriu Zbârciog. – Ch. : Liceum, 1995 (Tipogr. Leova). – 103 p.; 20 cm.
Sponsor – Compania de asigurare int. "Compasinter" soc. pe acliuni.
F. prel, 800 ex. – [95-369]
Com. Nr 717
95-370 Caiet de lucru individual la matematica : (cl. 1-4) (Varianta 0) : (Ce trebuie sa
cunoasca absolventul sc. primare) / selecl. : T. Curtescu, E. Babin, V. Anghel. – Ch. :
Liceum, 1995 (Tipogr. Leova). – 122 p. ; 19 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-370]
Com. Nr 458


95-371 Amariei, Veronica.
Chimia : Probleme cu modele de rezolvare : [pentru uzul elevilor] / Veronica
Amariei, Larisa Cerneaga, Tudor Bounegru; red. resp. : Veronica Amariei. – Ch. : U.
T. M., 1995. – 151, [4] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 152 (4 tit.).
F. prel, F. tir. – [95-371]
Com Nr.
95-372 Problemele actuale ale tehnologiei producerii producliei animaliere : (Tezele
conf. practico-st., 23 iunie a. 1995) / Asoc. st. de produclie "Tevit" ; Inst. de Cercet.
st. si tehnologice pentru zootehnie si medicina veterinara; col. red. : M. Bahcivanji, S.
Chimilaru, V. Focsa, ... – Maximovca : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 110 p.; 28
cm.
F. prel, 400 ex. – [95-372]
Com. Nr 307
95-373 Planuri de învalamânt pentru anul scolar 1995/1996. 3coli generale. Licee /
Min. Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). –
30, [1] p.; 23 cm.
F. prel, 3000 ex. – [95-373]
Com. Nr
95-374 Ocrain, Ion
Introducere în teoria probabilitalilor : Ciclu de prelegeri : [pentru studenlii de la
fac. de construclii] / Ion Ocrain; red. resp. : Alexei Leahu; Univ. Teh. a Moldovei.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
51
Catedra de matematica sup. nr. 2. – Ch. : U. T. M.; Ed. "Cartea Universitara", 1995.
– 102 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [95-374]

Com. Nr 69
95-375 Utilizarea calculatoarelor si programarea. Limbajul de programare-FORTAN
: Îndrumar de lab. : [pentru uzul studenlilor] / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
electroenergetica; alcat. : Ion Proliuc (red. resp.), ... – Ch. : U. T. M.; "Cartea
Universitara", 1995. – 106,[1]p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-375]
Com. Nr 74
95-376 Calculul antenelor de unde kilometrice si hectometrice : Îndrumari metodice
pentru proiectarea de curs si de diploma : [pentru studenlii de la specialitatea
"Teleradiocomunicalii" / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunicalii; alcat. :
Pavel Nistriuc, Nicolae Bejan; red. resp. : Igor Chilul. – Ch.: U. T. M. ; "Cartea Univ.",
1995. – 34, [1]p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 34 (10tit.).
F. prel, 50 ex. – [95-376]
Com. Nr 75

95-377 Losovanu, Constantin
Concepliile filosofice ale lui Constantin Stere : [pentru uzul studenlilor] /
Constantin Losovanu, Ecaterina Losovanu; red. resp. : Mihail Braga; Univ. Teh. a
Moldovei Catedra 3t. socio-umane. – Ch. : U. T. M.; "Cartea Univ.", 1995. – 27 p.; 20
cm. – Pe cop. familia aut. Lozovanu.
Bibliogr. p. 26-27 (26 tit.)
F. prel, 75 ex. – [95-377]

Com. Nr 76

95-378 Constructia microcircuitelor semiconductoare : Îndrumar de lab. : [pentru
uzul studenlilor] / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunicalii; alcat. : Grigore
Burlacu; red. resp. : Nicolae Sârbu. – Ch. : U. T. M.; "Cartea Univ." , 1995. – 140, [1]
p. : fig., tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-378]
Com. Nr 79

95-379 Nojac, Gheorghe
Metode elementare de înregistrare a ecualiilor diferenliale ordinare : Material
didactic [pentru uzul studenlilor] / Gheorghe Nojac; red. resp. : Tudor Botea; Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra de matematica sup. nr. 2. – Ch. : U. T. M.; "Cartea Univ.",
1995. – 67, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 65 (10tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-379]
Com. Nr 81
95-380 Moraru, Vasile
Metode numerice în algebra liniara : Ciclu de prelegeri : [pentru uzul stud.] /
Vasile Moraru; Univ. Teh, a Moldovei. Catedra Matematica de calcul si programare.
– Ch. : UTM; "Cartea Univ.", 1995. – 80 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 80 (18 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-380]
Com. Nr 82
95-381 Robu, Maia

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
52
Elemente de design si arta populara cu metodica predarii obiectelor în scoala
primara : progr. : [pentru uzul stud.] / Maia Robu; Univ. Pedagogica de Stat "ion
Creanga". Catedra de pedagogie si metodica a învalamântului primar. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. "Reclama"). – 23 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-23 (38 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-381]
Com. Nr 334
95-382 Cimiliga cimilea ocolesc lumea cu ea : Culeg. de ghicitori / prez. graf. : Ion
Severin. – Ch. : Hyperion, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 47, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-368-01836-3
F. prel, 7000 ex. – [95-382]
Com. Nr 196
95-383 Instructiune privind efectuarea lucrarilor de secretariat în Banca de
Economii a Moldovei / sub red. lui C. Bulgac. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama").
– 58, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-383]
Com. Nr 363
95-384 Paipa6o¡ka u peanusauu¤ rporpannuou cuctenM "ortun" 1.0 an¤ rpuu¤-
tu¤ vrpasneu+ecrux peaeuuu. – K. : 6. u., 1995 (Tur. "Pernana"). – 45 p. : fig.; 20
cm.
Bibliogr. p. 28 (5 tit.)
F. f. de tit. – Descrisa dupa coperta
F. prel, 100 ex. – [95-384]
Com. Nr 320
95-385 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna iulie anul 1995 si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s 1995 roaa u rpatrue peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii
si Alimentaliei al Rep. Moldova. Staliunea Rep. de proteclie a plantelor. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. "Reclama"). – 27 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa.
F. prel, 1400 ex. – [95-385]
Com. Nr 365
95-386 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna iunie anul 1995 si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s 1995 roaa u rpatrue peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii
si Alimentaliei al Rep. Moldova. Staliunea Rep. de proteclie a plantelor. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. "Reclama"). – 43 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa.
F. prel, 1400 ex. – [95-386]
Com. Nr 295
95-387 ßpoøisoaø¡enø cenexosrpoavruuu Pecrvõnuru Vonaosa : 6vn. – ratanor
: (Aapeca, tene1ouM ronxosos, cosxosos, arporonõuuatos, sarotosuteneu, 1. |.
0. pvrosoauteneu). |u1opnauu¤ sa 1993, 1994 roaM / Agro-info "Doban". – Ch. :
S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 78 p.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-387]
Com. Nr 296
95-388 Alecsandri, Vasile
Curcile : Fabula / Vasile Alecsandri; pict. : Alex Ussow; red. : Dumitru
Olarescu. – Ch. : Compania com. pentru ed. Bulat Art Glob, 1994 (Tipogr. or.
Tiraspol). – 16 p. : il. color; 22 cm.
ISBN 5-7790-0082-4

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
53
F. prel, 10000 ex. – [95-388]
Com. Nr 6801
95-389 Lupascu, $t.
Asa-i viala omului ... (Poem biogr.) / 3t. Lupascu; red. : V. Galaicu; pict. : A.
Hmelnilki. – Ch. : "Pressa", 1995 (Tipogr. ed. "Universul"). – 29, [1] p.; 19 cm. –
Sponsor parlial – R. C. "Valentina"
F. prel, 3000 ex. – [95-389]
Com. Nr 2075
95-390 Ha¡sees, Anekcauap
CnesM rop¤ u paaoctu : Paccras o+esuaua / Anercauap Vatsees; o1opn. :
F. 0nuuuMra. – K. : Hyperion, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 26, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-368-01841-X
F. prel, F. tir. – [95-390]
Com. Nr 1939

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
54

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IULIE 1995

95-391 Ghimpu, Simion
Mereu : Versuri / Simion Ghimpu; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. :
Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 168, [4] p.; 16 cm.
ISBN 5-368-01470-8
F. prel, F. tir. – [95-391]
Com. Nr 50487
95-392 Vinea, Ion
Ornic nesupus : Versuri / Ion Vinea; selecl. : Leo Butnaru; prez. graf. : Nicolae
Raileanu; pict. : Andrei Sârbu. – Ch. : "EUS", 1993 (Tipogr. or. Tiraspol). – 32 p.; 16
cm. – (Poezii de duminica).
ISBN 5-88568-058-2
F. prel, F. tir. – [95-392]
Com. Nr 545
95-393 Ghid de proteclia muncii / Centrul Didactic pentru Proteclia Muncii. – Ch. :
"Proteclia Muncii", 1995 (Combinatul Poligr.). – 238 p.; 19 cm.
ISBN 5-7790-0181-2
F. prel, 10000 ex. – [95-393]
Com. Nr 50301
95-394 Cartea de telefoane a raionului Falesti = Tene1ouuMu crpaso+uur pauoua
1aneate. – Ch. , Falesti : Colibris; Inf. Î.S. "Moldtelecom" filiala Falesti, 1995
(Combinatul Poligr.). – 269, [1] p.; 19 cm.
F. prel, 4000 ex. – [95-394]
Com. Nr 50421
95-395 |yayuak, Kpøø
Veta1usu+ecrue runuM : Ctuxu / kpuu lvavnar. – Ch. : 3tiinla, 1995. – 87,
[1] p.; 20 cm.
ISBN 5-376-01992-6
F. prel, 100 ex. – [95-396]
Com. Nr 50215
95-396 Tenesøiop usetuoro usoõpa×euu¤ JTC 51 TC-501 D : Pvrosoactso ro
arcrnvatauuu / NTC "Politex". – Ch. : S. n., 1995 (Combinatul Poligr.). – 22 p.; 20
cm. – (RST)
F. prel, 10000 ex. – [95-396]
Com. Nr 50215
95-397 Coman, Stela
Educalia fizica si metodica predarii ei la clasele 1-4 / Stela Coman; referent
st. : Constantin Albu; consilier ed. : Adina Andrei. – Ch. : Tehnica; Iasi : Ed. Spiru
Haret, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 273, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-7790-0156-1
ISBN 973-96630-2-8
F. prel, 4000 ex. – [95-397]
Com. Nr 126

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
55
95-398 Kyraesckøø, Y. ß.
Kvaa asu×etc¤ 1usura ? Conutou ot rsauta ao ue+uctou cunM : ûn¤ 1us.-
nat. u õuonoros / /. 8. Kvraescruu. – Ch. : 3tiinla, 1995. – 127, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-376-01991-8
F. prel, 5000 ex. – [95-398]
Com. Nr 46
95-399 Peterson, Roger
Leclii biblice pentru copii / Roger Peterson. – Ch. : Misiunea "Micul
samaritean", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
Vol. 3 : 58 leclii biblice pregatite de Roger Peterson. – 1995. – 190, [1] p. – F.
prel, , 4000 ex. – [95-399]
Com. Nr 222
95-400 Belinschi, E.
Limba româna : Man. pentru cl. a 8-a / E. Belinschi, A. Ciobanu, Z. Tarîla; sub
red. : Anatol Ciobanu. – Ed. a 3-a, revaz. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 221, [2] p.; 20 cm.
ISBN 5-372-01484-9
F. prel, 20000 ex. – [95-400]
Com. Nr 165
95-401 Cartaleanu, Tatiana
Limba româna : Man. pentru cl. 10-11 / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan. –
ed. a 3-a. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 214, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-372-01496-2
F. prel, 20000 ex. – [95-4015]
Com. Nr 77
95-402 Gutanu, Vasile
Chimie generala si anorganica : Man. pentru cl. 8-9 ele gimnaziilor si sc. de
cultura generala cu studiere aprofundata a chimiei / Vasile Gulanu. – Ch. : Lumina,
1995 (Combinatul Poligr.). – 285, [3] p.; 24 cm.
ISBN 5-372-01447-4
F. prel, 10000 ex. – [95-402]
Com. Nr 40824
95-403 ßocc¡auosneuøe u vrpo+ueuue aetaneu naauu usuococtourunu rorpM-
tu¤nu / AlPV. |u-t rpurnaauou 1usuru; Kuauu. ronutex. uu-t; loc. ArpapuMu
vu-t PV; pearon. : l. 6. lvpe¤uos, … - Ch. : 3tiinla, 1995. – 134 p.; 21 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-403]
Com. Nr 88
95-404 Republica Moldova. Comisia Electorala Centrala pentru alegerile locale
din 16 aprilie. Electorala'95 : Doc. si cifre. – Ch. : Ed. a Comisiei Electorale Centrale
"TISH" SRL, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 303, [1] p.; 22 cm.
ISBN 5-85268-299-5
F. prel, 1500 ex. – [95-404]
Com. Nr 547
95-405 Raileanu, Aurelia
Matematica : Cl. a 6-a (Compartimentul 4 ) : Man. experimental / Aurelia
Raileanu, Ion popa; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Lumina, 1995
(combinatul Poligr.). – 58, [2] p.; 22 cm.
F. f. de tit. – Descrisa dupa p. 1
ISBN 5-373-01574-8
F. prel, 1500 ex. – [95-405]
Com. Nr 50475
95-406 Dorogan, Maria

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
56
Curs de elocinla : [Prelegeri pentru uzul stud.] / Maria Dorogan; Acad. Nal. de
Polilie "3tefan cel Mare". – Ch. : Arc, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 318, [1] p.;
22 cm.
ISBN 5-7790-0185-5
F. prel, F. tir. – [95-406]
Com. Nr 418
95-407 Citire. Lectura. Compunere : Culeg. de exercilii si teme / Victoria Padureanu,
Cristina Pleava, Vasile Molan, ...; coord. : Victoria Padureanu. – Bucuresti : Sigma,
1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 24 cm. – Ed. în colab. cu "Prut Internalional".
Cl. a 4-a. – 1995. –96 p. – ISBN 973-9077-11-0. – F. prel, F. tir. – [95-407]
Com. Nr 58
95-408 Hypasckøø, A. 6.
AruuouepuMe oõaectsa s cenecron xos¤uctse / A. C. Vvpascruu, 8. l.
Vopos, |.|. +epuuorno; Pecr. Leutp rorvn¤pusauuu arou. suauuu "Biznesrural". –
K. : 6. u., 1995 (PIO MoldNIITEI). – 146, [2] p.; 20 cm. – Descrisa dupa cop.
F. f. de tit.
F. prel, 1000 ex. – [95-408]
Com. Nr 247
95-409 Morei, E.
Educalia tehnologica : (Lucrari agricole) : Man. pentru cl. a 4-a a sc.
ajutatoare / E. Morei, A. Danii. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 56 p.; 24
cm.
ISBN 5-372-01583
F. prel, 2000 ex. – [95-409]
Com. Nr 50400
95-410 Vangheli, Spiridon
Abecedar / Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, Lica Sainciuc; consultalie
metodica : Eudochia Gulan, Irina Gantea. – Ed. a 5-a. – Ch. : lumina, 1995
(Combinatul Poligr.). – 175 p.; 23 cm. – Anexa
ISBN 5-372-01462-9
F. prel, 46000 ex. – [95-410]
Com. Nr 50522
95-411 Auuo¡øposauusø repe+eue uosaects s c1epe auepreturu u saautM
orpv×akaeu cpeaM / l||TE|. – Ch.: MoldNIITEI, 1995. – 10 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Descrisa dupa p. 1.
1, 32 lei, 100 ex. – [95-411]
Com. Nr 228
95-412 Prodan, N.
Proprietalile analitice a sistemului conturilor nalionale / N. Prodan; Min. Econ.
al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova. –
Ch. : I.C.3.I.T.E., 1995. – 31 p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Min. Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh.-Econ.).
F. f. de tit.
Descrisa dupa cop.
Bibliogr. p. 31 (9 tit.)
4, 40 lei, 118 ex. – [95-412]
Com. Nr 240
95-413 Conditiile optimale, parametrii încarcaturii si direclia de produclie a recoltei
solurilor de structuri pentru vin / Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh.-Econ. – Ch. : I.C.3.I.T.E., 1995. – 12, [1] p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-413]
Com. Nr 238

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
57
95-414 hosse 1opnM uu1opnauuouuou ae¤teneuoctu s vcnosu¤x repexoaa r
pMurv / roarot. : 8. |. |sauosa; V-so arou. Pecr. Vonaosa. NIITEI- - Ch. :
MoldNIITEI, 1995. – 40 p.; 20 cm. –- (Grupaj de materiale inf./Min. Econ. al Rep.
Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 77 lei, 119 ex. – [95-414]
Com. Nr 225
95-415 Kanuenø, A. H.
0prauusauu¤ u seaeuue nouutopuura oracuMx reonoru+ecrux rpoueccos /
A. V. Kar+en¤, 8. A. 0cu¤r, A. ñ. Cvaapes; V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|.
– Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 65 p.; 20 cm. – (0õsop uu1opn. / Vonal||T3|)
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 58-65 (77 tit.)
5, 00 lei, 175 ex. – [95-415]
Com. Nr 224
95-416 Tyxaps, 4. h.
6vxrantepcruu v+et an¤ rpearpuuunateneu / 1. |. Tvxape; Leutp cosep-
aeuctsosauu¤ õvx v+eta "6unauu". – K. : 6. u., 1995 (Pea. ota. Vonal||T3|). –
20 cm.
8Mr. 3 : /+et rotosou rpoavruuu, tosapos u ux peanusauu¤. – 1995. – 151
p. : tab. – ISBN 5-7790-0286-X. – F. prel, 2000 ex. – [95-416]
Com. Nr 1278
95-417 Nani, Mihail
Evidenla bugetara : pentru uzul stud. si a spec. / Mihail Nani; Centrul de
perfeclionare a contabilitalii "Bilanl". – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. UASM). – 187 p. :
tab.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-417]
Com. Nr 996
95-418 Sandu, Mihail
Ghidul profesorului si al elevului pentru cercurile de fizica / Mihail Sandu. –
Cimislia : "TipCim" S. A., 1995. – 19 cm.
Vol. 1. – 1995. – 498 p. : fig. – ISBN 5-88862-409-6. – F. prel, 3000 ex. – [95-
418]
Com. Nr 859
95-419 Sandu, Mihail
Culegere de probleme de fizica / Mihail Sandu. – Cimislia : "TipCim" S. A.,
1995. – 20 cm.
Vol. 1. – 1995. – 338 p. : fig. – ISBN 5-86892-408-8. – F. prel, 3000 ex. – [95-
419]
Com. Nr 858
95-420 Vol. 2. – 1995. – 117, [1] p. : fig. – ISBN 5-86892-410-X. – F. prel, F. tir. – [95-
420]
Com. Nr 378
95-421 Saka, Serafim
Basarabia în Gulag / Serafim Saka. – Ch. : Ed. Meredianul, 28; Ed. Uniunii
Scriitorilor, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 341, [2] p.; 21 cm.
Publ. cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 5-86892-114-3
F. prel, F. tir. – [95-421]
Com. Nr 499
95-422 Gutu, Sergiu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
58
La poesie autour de nous : Livre de lecture destiné à l'usage des petites
classes / Sergiu Gulu; il. : Igor Hmelnilchi. – Ch. : Fat-Frumos, 1995 (Combinatul
Poligr.). – 33, [2] p. : il. color.; 24 cm.
Ed. cu concursul alianlei Franceze din Moldova
ISBN 5-86892-292-1
F. prel, F. tir. – [95-422
Com. Nr 50300
95-423 Tuhari, T.
Evidenla contabila în unitalile comerciale : Lucr. didactica / t. Tuhari; Univ.
Coop. Com. din Moldova. – Ch. : Centrul de perfeclionare a contabilitalii "Bilanl",
1995 (Tipogr. UASM). – 186 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 2000 ex. – [95-423]
Com. Nr 588
95-424 5øiuec-ny¡esoaø¡ens ro Vonaose = Business guide book to Moldova /
|u1opn. oõecre+euue õusueca. – K. : Kopropauu¤ "6acapaõura – V", 1995 (Tur.
AlV). – 243, [9 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-424]
Com. Nr
95-425 |anauos, ß. h.
Tosap. Tosapua¤ ronutura 1upnM. Leua. Leuosa¤ ronutura 1upnM :
6usuec-roucrert / ß. l. larauos, 8. ñ. 8aneuro. – K. : Kopropauu¤ "6acapaõura –
V", 1995 (Tur. AlV). – 70, [2] p.; 20 cm. – (Cep. ñpartu+ecruu napretuur).
Bibliogr. p. 70-71 (19 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-425]
Com. Nr
95-426 Akuøis. lûC. Tano×euuMu tapu1 ua unroptupvenMe tosapM u rpeane-
tM : Crpaso+uur an¤ õusuecneuos. – K. : Kopropauu¤ "6acapaõura – V", 1995. –
50, [2] p.; 20 cm. – ñpasosoe oõecre+euue õusueca)
F. prel, F. tir. – [95-426]
Com. Nr
95-427 Arpoæøpus VonaosM : Ercropt-unropt'95 : Cõ. – K. : |sa.-uu1opn.
Kopropauu¤ "6acapaõura – V", 1995 (Tur. AlV). – 149, [15] p.;28 cm.
F. prel, F. tir. – [95-427]
Com. Nr
95-428 Varo inform's directory Moldova – 95 : Crpaso+uur / Varo –Inform SRL; red. :
R. M. Cernobrovina, I. O. Susickaâ. – Ch. : Varo-Inform SRL, 1995 (AO "Ivan
Fedorov", Sankt-Peterburg). – 371, [5] p.; 25 cm.
ISBN 5-86892-351-0
F. prel, 5000 ex. – [95-428]
Com. Nr 2075
95-429 Acte normative cu privire la problemele privatizarii în Republica Moldova =
lopnatusuMe artM ro rpoõnenan rpusatusauuu s Pecrvõnure Vonaosa : Legi si
Hotarâri adoptate de Parlament, Decrete ale Presedintelui, Hotarâri ale Guvernului
Republicii Moldova / Min. Privatizarii si Administrarii Proprietalii de Stat al Rep.
Moldova; alcat. : Ceslav Ciobanu, Vladimir Gulu. – Ch. : NGGprint, 1995 (GIPP
"Tipar"). – 188, [4] p.; 28 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-429]
Com. Nr 311
95-430 Acte normative cu privire la problemele privatizarii în Republica Moldova =
lopnatusuMe artM ro rpoõnenan rpusatusauuu s Pecrvõnure Vonaosa : Legi si
Hotarâri adoptate de Parlament, Decrete ale Presedintelui, Hotarâri ale Guvernului
Republicii Moldova / Min. Privatizarii si Administrarii Proprietalii de Stat al Rep.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
59
Moldova; alcat. : Ceslav Ciobanu, Vladimir Gulu. – Ch. : NGGprint, 1995 (GIPP
"Tipar"). – 112 p.; 28 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-430]
Com. Nr 2
95-431 Acte normative cu privire la problemele privatizarii în Republica Moldova =
lopnatusuMe artM ro rpoõnenan rpusatusauuu s Pecrvõnure Vonaosa : Legi si
Hotarâri adoptate de Parlament, Decrete ale Presedintelui, Hotarâri ale Guvernului
Republicii Moldova / Min. Privatizarii si Administrarii Proprietalii de Stat al Rep.
Moldova; alcat. : Ceslav Ciobanu, Vladimir Gulu. – Ch. : NGGprint, 1995 (GIPP
"Tipar"). – 144, [2] p. : tab.; 28 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-431]
Com. Nr 187
95-432 Auuo¡øposauusø repe+eue uosaects, peroneuavenMx an¤ ucronesosa-
uu¤ s ctpoutenectse / V-so arou. Pecr. Vonaosa l||T3|. – Ch. : MoldNIITEI,
1995. – 5, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
1, 40 lei, 61 ex. – [95-432]
Com. Nr 278
95-433 Cronica presei : Indice bibliogr. de Stat al Rep. Moldova: Se ed. din a. 1958 /
Camera nalionala a carlii din Rep. Moldova; alcat. : N. Roscovan-Aliev, L. Nastasiu,
L. Vartic; red. resp. : V. Chitoroaga; red. bibliogr. : V. Chitoroaga, D. 3laen. – Ch. :
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1994. – 20 cm.
Sist., inform. despre publ. edit. în Moldova. Conline : 2Cronica carlii",
"Cronica publicaliilor seriale", "Cronica articolelor de revista", "Cronica articolelor de
gazeta". – Anexa : Indice de nume, tit., materii; Listele gaz., rev. ale caror art. au fost
descrise.
1994, Nr 1. – 245, [3] p.; Nr 6. – 191, [4] p.; Nr 7. – 130 p.; Nr 8. – 103 p. –
Texte : rom., rusa alte lb. straine. – F. prel, F. tir. – [95-433]

95-434 Cugetari eminesciene / selecl. si pref. : Vasile Melnic. – Ch. : Rev. "Limba
româna" SRL, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 71 p.; 18 cm. – (Bibl. rev. "Limba
româna")
ISBN 5-7790-0232-0
F. prel, 2000 ex. – [95-434]
Com. Nr 2633
95-435 Coman, T.
Grafica. Pictura. Pînza. Ulei : Reprod. / T. Coman; cuv. întrod. : Iurie
Colesnic. – Ch. : Fundalia Soros-Moldova, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 28 p. : il.
color.; 16 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-435]
Com. Nr 2157
95-436 Rosca, Iurie
Iesirea din întuneric : culeg. de art. / Iurie Rosca; cop. : Isai Cârmu. – Ch. :
Ed. "Universul", 1995. – 156, [2] p.; 20 cm. – (ser. "Crez". Nr 1).
F. prel, 5000 ex. – [95-436]
Com. Nr 2472
95-437 Aeneiuaø aopora Honaoss. 0taen soeuusuposauuou oxpauM. ñpasuna
ro×apuou õesoracuoctu ua oõìertax u ×enesuoaopo×uon tpaucropte VonaosM
(l0/0004) : Cornacosauo. la+. /ñACC V8û Pecr. Vonaosa roaronr. s/c ñ. 8.
Varoseu 10 ceut. 1993 r.; /ts. la+. s. a. VonaosM l. |. Vureuõepr 27.01.1993. –
K. : 3tiinla, 1995. – 180 p.; 20 cm.
ISBN 5-376-01982-9
F. prel, 1500 ex. – [95-437]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
60
Com. Nr 645
95-438 Balauca, Artur
Probleme semnificative pentru concursurile scolare / Artur Balauca, Ioan
Ticalo; coord. : Artur Balauca, ; colab. : Aida-Elena Balauca, ...; red. : Artur Balauca,
Ioan Ticalo. – Ch. : Ed. "Remos", 1995 (Tipogr. "Universul").
Partea 1 : Aritmetica-algebra : Cl. a 5-a si a 6-a. – 1995. – 131, [5] p. –
Bibliogr. p. 136 (10 tit.). – ISBN 5-77-90-02558-4. – F. prel, F. tir. – [95-438]
Com. Nr
95-439 "Problemele functionarii si evolutiei cooperatiei de consum din Moldova
si orientari de solutionare" (1995; Chisinau) : Problemele funclionarii si evoluliei
cooperaliei de consum din Moldova si orientari de solulionare : simpoz. st., 27-28
apr. 1995 : Tezele rapoartelor. – Ch. : S. n., 1995. – 86 p.; 20 cm.
Antetit. : Univ. Coop. Com. din Moldova.
F. f. de tit.
F. prel, 40 ex. – [95-439]
Com. Nr
95-440 "$tiinta si învatamântul reformelor economice în cooperatia de consum
din Moldova" (1994; Chisinau). Simpozion 3tiinlific "3tiinla si învalamântul
reformelor economice în cooperalia de consum din Moldova", 25-26 mai 1994 :
Tezele rapoartelor : Se consacra jubileului de 50 ani al învalamântului cooperatist. –
Ch. : S. n., 1995. – 57 p.; 20 cm.
Antetit. : Univ. Coop. Com. din Rep. Moldova
F. prel, 40 ex. – [95-440]
Com. Nr 1
95-441 "Problemele si obiectivele perfectionarii asigurarii metodice a
procesului didactic în colegiul cooperatist din Moldova" (1993; Chisinau).
Conferinla metodico-stiinlifica "Problemele si obiectivele perfeclionarii asigurarii
metodice a procesului didactic în colegiul cooperatist din Moldova", 27-28 mai 1993 :
Tezele rapoartelor : Se consacra aniversarii 125 ani a cooperaliei de consum din
Moldova / col. red. : Larisa A. 3avga, ...; consilier ed. : Tudor N. Maleca. – Ch. : S. n.,
1993 (ASICOOP). – 37 p.; 20 cm. – Pe cop. tit. : Colegiul cooperatist din Moldova
27-28 mai a. 1993.
Antetit. : Coleg. cooperatist din Moldova.
F. prel, 40 ex. – [95-441]
Com. Nr 1
95-442 $iscanu, Ion
Uniunea Sovietica – România. 1940 : (Tratative în cadrul comisiilor mixte) /
Ion 3iscanu ; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. – Ch. : Arc, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 268, [2] p.; 21 cm. – ed. sponsorizata de Fundalia Soros-
Moldova, Progr. HESP.
ISBN 5-7790-0195-2
F. prel, F. tir. – [95-441]
Com. Nr 515
95-443 Singer, Mihaela
Matematica : Ghid pentru învalatori si parinli : cl. a 3-a / Mihaela Singer,
Nicolae Radu; colab. : Aurelia Raileanu. – Bucuresti : Sigma, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 207, [1] p.; 21 cm. – Ed. în colab. cu "Prut Internalional"
ISBN 973-9077-37-4
F. prel, F. tir. – [95-442]

95-444 U¡eu6epr, H.
ñpeavrpe×aeuue õepeneuuoctu / V. Ltenõepr, E. lnaavu, 8. 1purtv, … -
K. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1995. – 91, [3] p.; 21 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
61
ISBN 5-7790-0141-3
F. prel, 7000 ex. – [95-444]
Com. Nr 296
95-445 Danila, Aurelian
Opera basarabeana / Aurelian Danila. – Ch. : Ed. Encicl. "Gh. Asachi", 1995
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 126, [1] p. + portr. 32 p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 119-123
ISBN 5-88550-055-X
F. prel, 1000 ex. – [95-445]
Com. Nr 426
95-446 Taranu, Petru
Memoria doinelor : Selecliune din crealia folclorica / Petru Taranu; pref. :
Mihai Cimpoi; prez. graf. : Ion Severin. – Ch. : F. E.-P. : "Tipogr. Centrala", 1995. –
272, [1] p.; 22 cm.
ISBN 5-7790-0139-1
F. prel, 1000 ex. – [95-446]
Com. Nr 404
95-447 Singer, Mihaela
Enigma numerilor : Teste de matematica pentru cl. 3-a / Mihaela Singer, Ioan
Nagy; des. si cop. : Anita Ionescu. – Bucuresti : Sigma, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 64, [1] p.; 24 cm. – Ed. în colab. cu "Prut Internalional", Chisinau.
ISBN 973-9077-13-7
F. prel, F. tir. – [95-447]
Com. Nr 545
95-448 Gardescu, Elena
Limba engleza : Vocabular si gramatica : Exercilii : cl. a 4-a / Elena Gardescu;
red. : Victoria Bran. – Bucuresti : Ed. Sigma, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 64
p.; 24 cm.
ISBN 973-9077-58-7
F. prel, F. tir. – [95-448]
Com. Nr 583

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
62
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
AUGUST 1995

95-449 +yaøu, ßøk¡op
ûpeõesru … : aor roata / 8urtop +vauu. – K. : Universul, 1995. – 119 p.; 14
cm. – Croucopcra¤ ronoaek KvnetvpuMu 1oua "Basarabia", A0 "Ane1a-V"; |sa.
"/uusepcvn"; xvao×. : ûnutpuu Tpu1au.
F. prel, F. tir. – [95-449]
Com. Nr 2348
95-450 uypkauy, ß. h.
6vxrantepcruu v+et an¤ rpearpuuunateneu / 8. |. Lvprauv; Leutp co-
sepaeuctsosauu¤ õvxrantepcroro v+eta "6unauu". – K. : 6.u., 1994 (Tur. lA/V). –
20 cm.
8Mr. 1 : /+et rpoussoactseuuMx saracos. – 1994. – 77 p. – F. prel, 1500
ex. – [95-449]
Com. Nr 168
95-451 Stagiul practic în clinica al studentului (anul 3, 4, 5) : Registru / Univ. de Stat
de Medicina "N. Testemilanu". – Ch. : S. n., 1994. – 54 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-451]
Com. Nr
95-452 Monitorul construcliilor / Dep. Arhitecturii si construcliilor; col. red. : I.
Raileanu, ... – Ch. : Dep. Arhitecturii si construcliilor al Rep. Moldova, 1995 (Tipogr.
"Reclama"). – 20 cm.
Vol. 2 (8). – 110 p. : tab. – F. prel, 1000 ex. – [95-452]
Com. Nr 435
95-453 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna august anul 1995 si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s asrvcte s 1995 roaa u rpatrue peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min.
Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova. Staliunea Rep. de proteclie a plantelor. –
Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 24, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 1400 ex. – [95-453]
Com. Nr
95-454 Partidul Democrat Agrar din Moldova : Culeg. de doc. / Partidul Democrat
Agrar. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 74 p.; 20 cm.
F. prel, 350 ex. – [95-454]
Com. Nr 442
95-455 Arpapuo-üeuokpa¡øueckaø ñaptu¤ VonaosM : Cõ. aor. / Partidul
Democrat Agrar. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 75 p.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [95-455]
Com. Nr 443
95-456 Panco, Vasile
Pedalogia : Seminare si lucrari practice / Vasile Panco; Inst. de 3t.
Pedagogice si Psihologice; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : Arc, 1995 (Tipogr.
"Universul"). – 60 p.; 20 cm. – Ed. sponsorizata de Fundalia Soros-Moldova. Progr.
HESP.
ISBN 5-7790-0206-1

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
63
F. prel, F. tir. – [95-456]
Com. Nr 2747
95-457 Galaiu, Ion
Programa analitica, recomandari metodice si planuri pentru seminare la
disciplina "Economia mondiala" : Pentru stud. anilor 2 si 3 (secliile de zi si fara
frecvenla) ai tuturor facultalilor si departamentelor "3tiinle economice" / Ion Galaiu;
Acad. de St. Econ. din Moldova. Catedra "Economia mondiala si Dreptul Int."; Univ.
Libera Int. din Moldova. Dep. "3tiinle Economice". – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr.
"Reclama"). – 51 p.; 20 cm.
F. prel, 2500 ex. – [95-457]
Com. Nr 420
95-458 Raileanu, Aurelia
Matematica : Man. experimental : cl. a 6-a (compartimentul al 5-lea) / Aurelia
Raileanu, Cristina Radu; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice din Rep. Moldova;
Inst. de 3t. ale Educaliei România. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 53,
[2] p. : fig.; 20 cm.
ISBN 5-372-01589-6
F. prel, 1500 ex. – [95-458]
Com. Nr
95-459 Programa educaliei si instruirii copiilor în instituliile prescolare de diferite
tipuri / Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice; conceplia si red. st. : Stela Cemortan.
– Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 53 p.; 20 cm.
F. prel, 4000 ex. – [95-459]
Com. Nr 872
95-460 $colile tehnico-profesionale din Republica Moldova : Îndrumar pentru
abiturienli / Centrul republican de Orientare Profesionala a Populaliei. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. "Reclama"). – 124, [2] p.; 20 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-459]
Com. Nr 343
95-461 Dictionar rus-român de termeni editoriali / alcat. : Ecaterina Cibotaru; red. st.
: Valeriu Culea. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 65, [2] p.; 17 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-460]
Com. Nr 50602
95-462 ßocø, |pørope
0õaa¤ 1usu+ecra¤ reorpa1u¤ : /+eõ. an¤ 10-ro rn. oõaeoõpasosat. ar.
nuuees u ronnea×es / lpurope ñoc¤, 0rtasuau VMuapvr. – Ch. : Lumina, 1995
(Combinatul Poligr.). – 122 p. ; 24 cm.
ISBN 5-372-01587-X
F. prel, 15000 ex. – [95-462]
Com. Nr 50599
95-463 Morei, E.
Educalia tehnologica : (Lucr. agricole) : Man. pentru cl. a 7-a a sc. ajutatoare /
E. Morei, A. Danii. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 58 p.; 24 cm.
ISBN 5-372-01611-6
F. prel, 2000 ex. – [95-463]
Com. Nr 50586
95-464 Dohotaru, Grigore
Diclionar de fizica rus-român / Grigore Dohotaru; prez. graf. a cop. : Ion
Severin. – Ch. : Arc, 1995 (Combinatul Poligr.). – 127 p.; 19 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 5-7790-0208-8
F. prel, F. tir. – [95-464]
Com. Nr 50640

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
64
95-465 Rudic, V.
Fotobiotehnologie – realizari noi în biomedicina / V. Rudic, V. Gudumac, M.
Popovici; Inst. de Cercet. în Medicina Preventiva si Clinica; Inst. de Microbiologie al
Acad. de 3t. a Moldovei; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". –
Ch. : Cuant, 1995 (Combinatul Poligr.). – 206, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 175-194 (26 tit.)
ISBN 5-7790-0231-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [95-465]
Com. Nr 50532
95-466 Manualul sergentului = /+eõuur cep×auta / Dep. Trupelor de Carabineri. –
Ch. : S. n., 1995 (Combinatul Poligr.). – 223, [1] p. : tab., fig.; 22 cm.
Text lb. rom., rusa
F. prel, 2000 ex. – [95-466]
Com. Nr 50378
95-467 Packacø ot cs¤tata uctopu¤. – K. : Xpuctuaucruu 1oua 6narotsoputene-
uoctu "6o×e¤ nkõose s aeuctsuu", 1995 (Combinatul Poligr.). – 544 p. : des. –
Published by the Bible League South Holland, IL 60473 USA.
ISBN 5-7790-0272-X
F. prel, 25000 ex. – [95-467]
Com. Nr 50507
95-468 Buciuceanu, Raisa
3apte note muzicale : Culeg. de cîntece / Raisa Buciuceanu. – Ch. : Lumina,
1995 (Combinatul Poligr.). – 70, [1] p. : note; 24 cm.
ISBN 5-372-01588-8
F. prel, 5000 ex. – [95-468]
Com. Nr 50578
95-469 5s¡psuy, Hapøua
6Mte rpacusou / Vapuua 6atpMuv. – K. : "Roata", 1995 (Combinatul Poligr.).
– 102 p. : il.; 22 cm. – Croucop usa. Al "Ceaõero-Vonaosa"
ISBN 5-7790-0176-6 în cop.
F. prel, 3000 ex. – [95-469]
Com. Nr 50389
95-470 Gorea, Ana
Limba engleza : Man. pentru cl. a 2-a a sc. medii / Ana Gorea, Emma Stanin.
– Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p.; 24 cm.
ISBN 5-372-01470-9
F. prel, 17000 ex. – [95-470]
Com. Nr 41140
95-471 Dînga, B.
Limba româna : Man. pentru cl. a 4-a / B. Dînga, Iu. Roman. – Ed. a 4-a,
revaz. – Ch. : Lumina, 1995 (combinatul Poligr.). – 238, [1] p. : il.; 24 cm.
F. prel, 30000 ex. – [95-471]
Com. Nr 30144
95-472 Capcelea, Arcadie
Republica Moldova pe calea dezvoltarii durabile – realizari si probleme /
Arcadie Capcelea; Dep. Proteclia Mediului Înconjurator; Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh. – Econ. – Ch. : S. n., 1995 (IC3ITE). – 95 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 86-92 (122 tit.)
ISBN 5-376-01880-6
F. prel, 1000 ex. – [95-472]
Com. Nr
95-473 Bajura, Fiodor Dumitru

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
65
Intensificarea utilizarii resurselor de munca vie si trecuta în agricultura (pe
baza materialelor din Rep. Moldova) : Spec. 08.00.05 – economia si managementul
în ramura si domeniul de activitate : Autoref. tezei de doctor habilitat în st. econ. /
Fiodor Dumitru Bajura; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1995
(IC3ITE). – 43 p.; 20 cm.
F. prel, f. tir. – [95-473]
Com. Nr 333
95-474 Savantii Moldovei / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. – Ch. : S.
n., 1995. – 20 cm.
Vol. 1 : Complexul Agroindustrial (ed. întîi). – 64 p. – F. prel, 1000 ex. – [95-
474]
Com. Nr 316
95-475 Îndrumar pentru specialistii în agronomie privind soiurile culturilor
leguminoase pe a. 1995 în Republica Moldova / N. Golban, V. Vozian, M. Iacobula,
C. Ciolacu. – Ch. : S. n., 1995 (IC3ITE). – 7 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
1 leu, 200 ex. – [95-475]
Com. Nr
95-476 Relatii de piala : Semnalare bibliogr. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh. – 3t. – Ch. : IC3ITE, 1995. – 20 cm.
Fasc. 1. – 1995. – 64 p. – F. f. de tit. – 4, 77 lei, 100 ex. – [95-476]
Com. Nr 308
95-477 5ypky, ß. h.
/nv+aeuue csoucts nouonutuoro õetoua ua pauueu ctaauu tsepaeuu¤ / 8.
|. 6vprv; l||T3|. – K. : MoldNIITEI, 1995. – 67 p. : fig.; 20 cm. – (0õsop uu1opn.
/ Vonal||T3|).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 62-67 (72 tit.)
8, 12 lei, 109 ex. – [95-477]
Com. Nr 319
95-478 Koucyns¡auøouuoe oõcnv×usauue arpapuoro certopa / V-so arou. Pecr.
Vonaosa. Vonal||T3|; roarot. : ß. A. Caseneesa. – K. : Vonal||T3|, 1995. –
27, [1] p. : fig.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / Vonal||T3|).
Bibliogr. la sfârsitul temelor
1, 92 lei, 140 ex. – [95-478]
Com. Nr 293
95-479 hcnonsiosauøe nerapctseuuMx pacteuuu s setepuuapuu / V-so arou.
Pecr. Vonaosa. Vonal||T3|; roarot. : A. l. KpurnusMu. – K. : Vonal||T3|,
1995. – 36, [2] p. : tab.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / Vonal||-
T3|).
F. f. de tit.
Bibliogr. la sfârsitul temelor si pe ultima p. (7 tit.)
3, 14 lei, 95 ex. – [95-479]
Com. Nr 309
95-480 Kpeaø¡osauøe cenecroro xos¤uctsa s sapvõe×uMx ctpauax / V-so arou.
Pecr. Vonaosa. Vonal||T3|; roarot. : 8. l. ñocoauua. – K. : Vonal||T3|,
1995. – 32, [2] p. : scheme.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / Vona-
l||T3|).
F. f. de tit
Bibliogr. la sfârsitul temelor
2, 46 lei, 113 ex. – [95-480]
Com. Nr 307

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
66
95-481 3euensuse pe1opnM s ctpauax 8araauou EsporM / V-so arou. Pecr.
Vonaosa. Vonal||T3|; coct. : 8. l. ñocoxuua. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 27,
[1] p. : fig.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / Vonal||T3|).
Bibliogr. la sfârsitul temelor
1, 92 lei, 140 ex. – [95-481]
Com. Nr 306
95-482 Paøouøposauuse u repcrertusuMe copta osunou raeuuuM s Pecrvõnu-
re Vonaosa / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|; coct. : A. A. ñoctonatuu, ß. 8.
lauua. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 6 p. : tab. ; 20 cm. – (Ercrpecc-uu1opn. /
Vonal||T3|).
F. f. de tit.
2, 20 lei, 147 ex. – [95-482]
Com. Nr 277
95-483 6osepmeuc¡sosauøe netoaos orpeaeneuu¤ p¤aa torcu+uMx coeauueuuu
s cvcne u suue c uenek paspaõotru rpuenos ux cuu×euu¤ / 6. C. lauua, E. A.
Cropõauosa, 8. A. Vanarosa, … ; V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|. - – K. :
Vonal||T3|, 1995. – 18 p. : des. ; 20 cm. – (Ercrpecc-uu1opn. / Vonal||-
T3|).
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 18 (10 tit.)
4, 36 lei, 106 ex. – [95-483]
Com. Nr 317
95-484 Eficienta economica a grâului de toamna / Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst.
de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.; alcat. : V. Savciuc, L. Catana. – Ch. :
MoldNIITEI, 1995. – 5, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. expres / Min. Econ. al Rep.
Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.).
F. f. de tit.
1, 98 lei, 158 ex. – [95-484]
Com. Nr 304
95-485 Noul testament. – Ch. : Soc. Intercofesionala – Moldova, 1995 (Combinatul
Poligr.). – 359, [1] p.; 22 cm. – The Bible Society in Moldova United Bible Societies.
Moldavian New Testament.
Text cu caractere chirilice
ISBN 5-86892-213-1
F. prel, F. tir. – [95-485]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
67
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
SEPTEMBRIE 1995

95-486 Palii, Alexei
Cuvîntul si simlul masurii / Alexei Palii. – Ch. : Fat-Frumos, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 103, [1] p.; 14 cm. – (Col. Povestea vorbei)
ISBN 5-86892-278-6
F. prel, 5000 ex. – [95-486]
Com. Nr 801
95-487 Ciocanu, Ion
Atît de drag ... : Microeseuri de dragoste pentru cuvînt / Ion Ciocanu. – Ch. :
Fat-Frumos, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 151, [1] p.; 14 cm. – (Col. Povestea
vorbei).
ISBN 5-86892-278-6
F. prel, 5000 ex. – [95-487]
Com. Nr 800
95-488 Tarâta, Zinaida
Calauzita în dezvoltarea vorbirii (pentru ciclul primar) / Zinaida Tarâla. – Ch. :
3tiinla, 1995. – 96 p. : des.; 24 cm.
ISBN 5-376-01994-2
F. prel, 3035 ex. – [95-488]
Com. Nr 696
95-489 $leahtitchi, Mihai
Diclionar de psihologie si pedagogie rus-român / Mihai 3leahtilchi. – Ch. :
3tiinla, 1995 (ÎE-P. "3tiinla"). – 525 p.; 22 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova. Progr. HESP
ISBN 5-376-01995-0
F. prel, 2035 ex. – [95-489]
Com. Nr 25
95-490 Tudorica, Nae
Marturisiri în duhul adevarului / Nae Tudorica; cop. : Claudiu Andone. – Ch. :
F.E.-P "Tipogr. Centrala", 1995. – 20 cm.
Vol. 2 : Între doua dictaturi 6 septembrie 1940 – 5 iunie 1954. – 1995. – 260
p. : portr. – ISBN 5-7790-0138-3. – F. prel, 4000 ex. – [95-489]
Com. Nr 395
95-491 Gutu, Nicolae V.
Toxicologie : Man. pentru inst. de înval. sup. / Nicolae V. Gulu; Min.
Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
261, [1] p. : tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 259-260 (25 tit.)
F. prel, 2062 ex. – [95-491]
Com. Nr 862
95-492 Gremalschi, Ludmila
Sistemul de operare al calculatorului personal : material didactic pentru licee
si colegii / Ludmila Gremalschi, Ion Spinei. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 152 p. : fig.; 20 cm.
ISBN 5-372-01602-7

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
68
F. prel, 5000 ex. – [95-492]
Com. Nr 726
95-493 Luis, V.
Reprezentari axonometrice în desenul industrial : man. pentru uzul studenlilor
si a specialistilor / V. Luis, C. Racocea, M. Bors, ...; Univ. Teh. "Gh. Asachi" Iasi;
Univ. Teh. a Moldovei Chisinau. – Ch. : Ed. Tehnica, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 228 p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 228 ( 19 tit.)
ISBN 5-7790-0188-X
F. prel, F. tir. – [95-493]
Com. Nr
95-494 hosakos, 6. 3.
CtpauuuM uctopuu cena Kopteu (1830-1995) / C. 8. losaros, l. l. lvprv-
pos. – K. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 125, [2] p. : fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. în note p. 119-126 (141 tit.)
ISBN 5-376-01993-4
F. prel, 1520 ex. – [95-494]
Com. Nr 688
95-495 ße¡epcou, Poa×ep
6uõneucrue vporu an¤ aeteu : rocoõue an¤ v+uten¤ socrpecuou ar. /
Poa×ep ñetepcou. – K. : Vuccu¤ "Vaneueruu Canap¤uuu", 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 20 cm.
T. 3 : Cset 6uõnuu : 52 6uõneucrux vpora. – 247 p. – F. prel, 3000 ex. –
[95-495]
Com. Nr 223
95-496 Tsoø nv+auu apvr : penuruos. paccrasM an¤ aeteu. – K. : 6. u., 1995 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 476 p. : il. color.; 23 cm. – Xpuct. 1oua 6narotsoputene-
uoctu "6o×e¤ nkõose s aeuctsuu" r. Kuauues. – Published by the Bible league
South Holland, Il 60473 USA
ISBN 5-7790-0271-1
F. prel, 100000 ex. – [95-496]
Com. Nr 462
95-497 Educatia tehnologica "Arta acului" : Cusutul si brodatul tradilional : progr.
experimentala : cl. a 6-a / Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice; elab. de Antonina
Russu; des. : Elena Rotaras-Secrieru. – Ch. : S. n., 1995 (IC3ITE). – 47, [2] p. : fig.,
tab.; 20 cm. – (Didactica).
Bibliogr. p. 48-49 (22 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-497]
Com. Nr 333
95-498 Buletinul informativ / Dir. gen. a Învalamântului. – Ch. : S. n., 1995
("Didactica" M. Î.). – 20 cm.
N. 1. – 1995. – 34, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 500 ex. – [95-498]
Com. Nr 88
95-499 Nr. 2. – 1995. – 42 p. F. prel, 300 ex. – [95-499]
Com. Nr 156
95-500 Nr. 3. – 1995. – 25, [1] p. F. prel, 300 ex. – [95-500]
Com. Nr 228
95-501 Nr. 4. – 1995. – 31, [1] p. F. prel, 300 ex. – [95-501]
Com. Nr 317
95-502 Nr. 5. – 1995. – 111, [1] p. F. prel, 300 ex. – [95-502]
Com. Nr 330

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
69
95-503 Nr. 6. – 1995. – 46, [1] p. F. prel, 300 ex. – [95-503]
Com. Nr 326
95-504 ABC-ul drepturilor omului / Dir. gen. a Învalamîntului. – Ch. : S. n., 1995. – 71
p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-504]
Com. Nr 34
95-505 Programul Nalional de dezvoltare a învalamântului în Republica moldova ... /
Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : S. n., 1995 (Didactica MÎ). – 20 cm.
1995-2005 (Compendiu). – 1995. – 72, [3] p. – F. prel, 1000 ex. – [95-505]
Com. Nr 179
95-506 Chimia : progr. pentru examenul de bacalaureat pentru absolvenlii liceelor cu
profil biologie – chimie, liceelor cu profil fizica-matematica, liceelor cu profil umanitar /
Min. Învalamântului al Rep. Moldova; alcat. : S. Cudrilcaia, B. Pasecinic, G.
Dragalina, ...; red. de ed. : N. Velisco. – Ch. : S. n., 1995 ("Didactica" M. Î.).
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-506]
Com. Nr 230
95-507 Chimie : progr. pentru sc. generala, cl. 8-11 valabila pentru perioada de
tranzilie / Min. Învalamântului al Rep. Moldova; alcat. : B. Pasecinic, S. Kudrilkaia;
resp. de ed. : N. Velisco. – Ch. : S. n., 1995 ("Didactica" MÎ). – 45 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 43-45 (56 tit.)
F. prel, 3000 ex. – [95-507]
Com. Nr 114
95-508 Atestarea cadrelor didactice din sistemul învalamântului superior
preuniversitar : Culeg. de acte normative / Min. Învalamântului al Rep. Moldova. Ch.
: S. n., 1995 ("Didactica" MÎ). – 20 cm.
N 1. – 1995. – 44, [1] p. : tab. – F. prel, 600 ex. – [95-508]
Com. Nr 15
95-509 Nr 2. – 1995. – 43, [1] p. : tab. – F. f. de tit. – F. prel, 1500 ex. – [95-509]
Com. Nr 307
95-510 Ghidul profesorului pentru anul scolar 1995-1996 / Min. Învalamântului al
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 47 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Text lb. rom., rusa
Bibliogr. în texte
F. prel, F. tir. – [95-510]
Com. Nr
95-511 Ora de dirigenlie : pentru directorii adjuncli pentru educalie / Dir. gen. a
Învalamântului. – Ch. : S. n., 1995 ("Didactica" MÎ). – 9, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-510]
Com. Nr 241
95-512 Educatia tehnologica : (lucr. agricole) : Progr. pentru sc. auxiliara : cl. 7-a /
Min. Învalamântului al Rep. Moldova; colab. : E. I. Morei, A. I. Danii. – Ch. : S. n.,
1995 ("Didactica" MÎ). – 9, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 10 (5 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-511]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
70
95-513 Regulamentul provizoriu cu privire la organizarea si desfasurarea procesului
instructiv – educativ în învalamântul primar si secundar general / Dir. generala a
Învalamântului. – Ch. : S. n., 1995. – 12 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-512]
Com. Nr
95-514 Date statistice referitor la activitatea instituliilor de învalamânt si educalie în
anul scolar 1994-1995 / Dir. generala a Învalamântului. – Ch. : S. n., 1995. – 82 p. :
tab.; 14 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 700 ex. – [95-513]
Com. Nr 244
95-515 Programa educalia tehnologica (profil agricol) pentru cl. de ucenici si meserii
(scoala auxiliara) / Min. Învalamântului al Rep. Moldova; alcat. : A. I. Danii, E. I.
Morei. – Ch. : S. n., 1995 ("Didactica" MÎ). – 125, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 200 ex. – [95-514]
Com. Nr 240
95-516 ßporpauus oõaeoõpasosateneuou aronM 8-11 rn. Xunu¤ / V-so
oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa; coct. : 6. l. ñace+uur, C. A. Kvapuura¤. – K. : 6. u.,
1995 ("Didactica" MÎ). – 47, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 46-48 (41 tit.)
F. prel, 1500 ex. – [95-515]
Com. Nr 215
95-517 ß nouoms sanectutenk aupertopa ro socrutateneuou paõote / ln. vrp.
oõpasosauu¤. – K. : 6. u., 1995. – 24 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [95-517]
Com. Nr 33
95-518 Uaæpøua, Eneua
ñautonuna : (rporp. rpv×ra an¤ suearon. v+pe×aeuuu) : /us orMta paõo-
tM/ / ln. vrp. oõpasosauu¤. – K. : 6. u., 1995 ("Didactica" MÎ). – 30 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 30 (9 tit.)
F. prel, 300 ex. – [95-518]
Com. Nr 287
95-519 Xøuøø : ñporp. an¤ saa+u arsaneua ua ctereue õaranaspa (aeuctsutene-
uM ua repexoauMx repuoa) an¤ sMrvcruuros xunuro-õuonoru+ecrux nuuees, 1u-
suro-natenatu+ecrux nuuees, rvnauutapuMx nuuees / V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa; coct. : C.A. Kvapuura¤, 6. l. ñace+uur, l. A. ûparanuua, … - K. : 6. u.,
1995 ("Didactica" MÎ). – 34, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-519]
Com. Nr 224
95-520 Hypasckøø, A. 6.
ñoarotosra õusuec-rnaua : rocoõue an¤ pvrosoauteneu rpecte¤ucrux
91epnepcrux) xos¤ucts / A. C. Vvpascruu, 8. û. Tra+euro, |. |. +epuuorno; Coks
rpearpuuunateneu u apeuaatopos Pecr. Vonaosa. – K. : 6. u., 1995 (Vonal||-
T3|). – 88 p. : tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 88 (5 tit.)
F. prel, 500 ex. – [95-520]
Com. Nr 331
95-521 3a6yackøø, Kpøø hsauosøu
8nu¤uue reperaaos tenrepatvpM s pasnu+uMe repuoaM outoreuesa ua
passutue rvp u rpo1unartura ternosoro ctpecca : 03.00.13 – 1usuonoru¤ +eno-

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
71
sera u ×usotuMx : Astope1. aucceptauuu ua coucrauue v+euou ctereuu a-pa xa-
õunutat õuonoru+ecrux uavr / kpuu |sauosu+ 8aõvacruu; Al Pecr. Vonaosa.
|u-t 1usuonoruu. – K. : 6.u., 1994. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-23 (28 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-521
Com. Nr 76
95-522 Recomandari si îndrumari privind combaterea secetei / Min. Agriculturii si
alimentaliei al Rep. Moldova; Seclia Agrara a Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Com. de
red. : Andrei Gavrilila (red. resp.), Ilie Untila, Vasile Micu, ...; resp. de ed. : D.
Balteanschi. – Ch. : Min. Agriculturii si Alimentaliei al Rep. Moldova, 1995. – 139, [1]
p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 1500 ex. – [95-522]
Com. Nr 445
95-523 Frecautan, Alexandru I.
Principiile evidenlei cheltuielilor si evidenla unitalilor de produclie auxiliare :
Culeg. de probleme si indicalii metodice vizând rezolvarea lor pentru leclii practice cu
studenlii secliei de evidenla contabila (contul 23) / Alexandru I. Frecaulan; Univ.
Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 36 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35 (4 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-523]
Com. Nr 1185
95-524 Electrificarea agriculturii : îndrumar pentru lucrari de lab., destinat stud. fac.
de agronomie, horticultura, economie si zootehnie / Univ. Agrara de Stat din
Moldova; elab. de Victor I. Dobrea, Ion M. Volentir. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din
Moldova, 1995. – 20 cm.
Partea 3-a a cursului "mecanizarea si electrificarea agriculturii". – 78 p. : fig.,
tab. – F. f. de tit. – 1, 50 lei, 300 ex. – [95-524]
Com. Nr 1397
95-525 Formarea coroanelor si taierea pomilor la speciile seminloase : îndrumar
pentru practica didactica a stud. an. 3 de la fac. de horticultura / Univ. Agrara de Stat
din Moldova. Catedra de Pomicultura; elab. : Gheorghe Cimpoes. – Ch. : UASM,
1994. – 23 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (9 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-525]
Com. Nr 1442
95-526 Andronati, Nicolae
Bazele psihopedagogiei reabilitare / Nicolae Andronati; Univ. pedagogica de
Stat "Ion Creanga". Fac. psihologie si psihopedagogie reabilitara. – Ch. : S. n., 1994
(Tipogr. UASM). – 108 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 106-107 (44 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-526]
Com. Nr 1353
95-527 Codreanu, I.
Însarcinari si îndrumari metodice cu privire la îndeplinirea programei practice
pentru studenlii anului 3 (specialitatea 2601 – "Zootehnic") / I. Codreanu, S.
Cramceaninov, V. Badianov, ...; sub red. : N. Bucataru; Univ. Agrara de Stat din
Moldova. – Ch. : UASM, 1995. – 8 p. : tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe verso f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-527]
Com. Nr 1412

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
72
95-528 Lucrari stiinlifice / Univ. Agrara de stat din Moldova; red. sef. : Gh. Cimpoes;
col, red. : V. Babuc, ... – Ch. : UASM, 1995. – 27 cm.
Vol. 3. – 1995. – 253, [1] p. – F. prel, 300 ex. – [95-528]
Com. Nr 1180
95-529 Ciubara, M.
Programe la matematica pentru clasele a 2-a, 6-a, 7-a (scoala ajutatoare) / M.
Ciubara; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : S. n., 1995 ("Didactica" MÎ). –
21, [1] p.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe verso f. de tit.
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-529]
Com. Nr 271
95-530 Mecanizarea si electrificarea agriculturii : îndrumari metodice si obiective
referitoare la lucrarea de control pentru stud. secliei fara frecvenla la spec. : 3102 –
"Agronomia", 3103 – "Horticultura", 3104 – "proteclia plantelor" / Univ. Agrara de Stat
din Moldova. – Ch. : UASM, 1995. – 27, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
1 leu, 300 ex. – [95-530]
Com. Nr 104
95-531 Matematica pentru biologi (Compartimente selectate) : Indicalii metodice
destinate stud. fac. de agronomie si zooinginerie ale Univ. Agrare din Chisinau /
Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de Matematica superioara si mecanica
teoretica: alcat. : Simion Damian Ciobanu. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova,
1995. – 51 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
2 lei, 500 ex. – [95-531]
Com. Nr 443
95-532 Diug, Eugen
Optimizarea compoziliei elaborarea tehnologiei si cercetarea biofarmaceutica
a unor forme medicamentoase solide si semisolide : 15.00.01 – Tehnologia
medicamentelor si organizarea farmaceutica : Autoref. tezei de doctor habilitat în st.
farmaceutice / Eugen Diug; Univ. de Stat de Medicina "N. Testemilanu" din Rep.
Moldova. – Ch. , 1995. – 38 p. : tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 35-38 (36 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-532]
Com. Nr 593
95-533 Donica, Ilie N.
Sporirea productivitalii livezilor intensive de visin, amplasarea coroanelor si
taierea pomilor : (Spec. : 06.01.07 – pomicultura) : Autoref. tezei de doctor habilitat în
st. agricole / Ilie N. Donica; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 1995. –
35 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32-35 (42 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-533]
Com. Nr
95-534 Instructiuni cu privire la modul de calculare si varsare la buget a impozitului
pe veniturile bancilor : (Aprobat de Centrul Nal. pentru Standarde de limba;
Coordonat cu Min. Justiliei si Arbitrajul Republicii Moldova. 21 decembrie 1993 nr 7-
02) / Min. Finanlelor al Rep. Moldova. – Ch. : Contabil Service, 1994 (Tipogr.
UASM). – 47 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Text lb. rom., rusa
ISBN 5-86892-257-3
F. prel, 300 ex. – [95-534]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
73
Com. Nr 50
95-535 Tecnep, 6øuoua
laa ueõon rpososMn : ctuxu, recuu / Cunoua Tecnep; coast. nvs. : Ctenna
Xapnenuua; xvao×. : Eavapa Vauaeuõepr. – Ch. : EUS, 1995 (Tipogr. Universul). –
64 p. : note, il.; 17 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-535]
Com. Nr 2941
95-536 Ungaretti, Giuseppe
Poezii / Giuseppe Ungaretti; versiune rom. de iulian Filip / Giacomo Leopardi;
Poezii : versiune rom. de Ludmila Kojusko, Vasile Romanciuc; prez. graf. : Isai
Cârmu. – Ch. : Litera, 1995 (Combinatul Poligr.). – 86, [1] p., 52, [1] p. : il.; 15 cm.
ISBN 5-88568-095-7
F. prel, 1000 ex. – [95-536]
Com. Nr 50658
95-537 Materialele conferinlei stiinlifice consacrate aniversarii a 120-a de la fondarea
spitalului din Soroca = VatepuanM uav+uou rou1epeuuuu, rocs¤aeuuou 120-
netuk Coporcrou õoneuuuM / Spitalul Central raional Soroca. – Soroca : S. n., 1994
(Tipogr. or. Soroca). – 182 p. + erata 1 p.
F. prel, 500 ex. – [95-537]
Com. Nr 654
95-538 Moraru, Anton
Istoria românilor. Basarabia si Transnistria (1812-1993) : man. / Anton
Moraru; red. : Gh. Berbecaru; coord. de ed. si ed. : A. Grajdieru. – Ch. : AIVA, 1995
(Tipogr. Universul). – 558, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-86892-024-4
F. prel, F. tir. – [95-538]
Com. Nr 2963
95-539 ßpeueuuoe rono×euue o rop¤are orpeaeneuu¤ ctounoctu ctpoutenectsa
u pac+etos sa sMronueuue roap¤auMx paõot ne×av saras+uranu u roap¤a+ura-
nu s vcnosu¤x nuõepanusauuu ueu : repesoa (ssea. s aeuctsue c 1 uku¤ 1994 r.)
/ ûer. ro apxutertvpe u ctpoutenectsv. – K. : 6. u., 1995 (Tipogr. UASM). – 61 p. :
tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [95-539]
Com. Nr 700
95-540 |pekos, Kpøø
Enuuecrv s seprane 1unatenuu : (atpuxu r roptpetv) / kpuu lperos. –
Ch. : ART&X, 1995 (Tipogr. Universul). – 78 p. : fotogr.; 29 cm.
Editata cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 5-7790-0167-7
F. prel, 700 ex. – [95-540]
Com. Nr 2342
95-541 Grecov, Iurii
Eminescu în oglinda filateliei : (Creionari la portret) / Iurii Grecov. – Ch. :
ART&X, 1995 (Tipogr. Universul). – 78 p. : il.; 29 cm.
Editata cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 5-7790-0167-7
F. prel, 700 ex. – [95-541]
Com. Nr 2342
95-542 Republica Moldova. Curtea de conturi (8 decembrie 1994). – Ch. : S. n.,
1995. – 60 p. : fotogr.; 29 cm.
F. prel, F. tir. – [95-542]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
74
95-543 Kyapøukaø, 6. A.
Xunu¤ : Ercrepun. v+eõ. an¤ 7 rn. / C. A. Kvapuura¤, 6. l. ñace+uur, l. A.
ûparanuua, … l|| reaaroruru u rcuxonoruu. – 35, [3] p. : tab., fig.; 29cm.
F. f. de tit.
F. prel, 800 ex. – [95-542]
Com. Nr 321
95-544 Portret de grup : O alta imagine a poeziei basarabene / selecl. si pref. de
Eugen Lungu; prez. graf. : Ion Severin. – Ch. : Arc, 1995 (Combinatul Poligr.). – 300
p. : fotogr.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 5-7790-0207-X
F. prel, 3000 ex. – [95-544]
Com. Nr 50605
95-545 Tarlapan, Efim
Lanlisorul cu cheile : poezii si ghicitori / Efim Tarlapan; il. : Jaroslav Olîinic, -
Ch. : Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-368-01844-4
F. prel, F. tir. – [95-545]
Com. nr 50659
95-546 Lagutin, Veaceslav
Limba germana : man. pentru cl. a 2-a a sc. medii / Veaceslav Lagutin, Victor
Schiba. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 175, [1] p. : il.; 23 cm. – Pe cop.
denumirea : Deutsch
ISBN 5-372-01604-3
F. prel, 6000 ex. – [95-546]
Com. Nr 50138
95-547 Kusnirenko, A. Gh.
Bazele informaticii si ale tehnicii computalionale : man. pentru elevii sc.
primare / A. Gh. Kusnirenko, G. V. Lebedev, R. A. Svoreni; trad. din lb. rusa de S.
Gulu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 206, [1] p. : fig.; 21
cm.
ISBN 5-372-01388-5
F. prel, 125000 ex. – [95-547]
Com. Nr 50703
95-548 Acciu, Victoria
Coregrafie : cl. 1 : ghid metodic / Victoria Acciu. – Ch. : Lumina, 1995
(Combinatul Poligr.). – 54, [2] p. : note; 24 cm.
ISBN 5-372-01606-X
F. prel, 2000 ex. – [95-548]
Com. Nr 50749
95-549 Stînga, Ala
Muzica : cl. 1 : ghid metodic / Ala Stînga. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul
Poligr.). – 31, [1] p.; 24 cm.
ISBN 5-373-01607-8
F. prel, 2000 ex. – [95-548]
Com. Nr 50748
95-550 Panaitescu, P. P.
3tefan cel mare. O încercare de caracterizare = 3tefan cel Mare. ñorMtra
xapartepucturu / P. P. Panaitescu. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 37 p.;
20 cm. – Ed. bilingva
F. prel, 500 ex. – [95-550]
Com. Nr 453
95-551 Streinul, Mircea

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
75
Lupul din lara Hululilor : roman / Mircea Streinul; ed. îngrijita, post. si bibliogr.
de Liviu Papuc, prez. graf. : Jaroslav Olîinic. – Radauli : RO Basarabia Bucovina
Press; Ch. : Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 96 p.; 20 cm. – (Col. "Scriitorii
Bucovinei" Nr 1)
Bibliogr. p. 89-91 (37 tit.)
ISBN 973-97136-1-0
ISBN 5-368-01842-8
F. prel, F. tir. – [95-551]
Com. Nr 50596
95-552 Dialog : culeg. de st. social-politice / Centrul independent de analiza politica.
– Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 95 p.; 18 cm.
Bibliogr. p. 77 (31 tit.)
F. prel, 350 ex. – [95-552]
Com. Nr 470
95-553 Cartea de telefoane = Tene1ouuMu crpaso+uur pauoua Kautenup. – Ch. :
Colibris, 1995 (Tipogr. "Reclama"), - 160 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa. – În colab. cu Î.S. Moldtelecom, filiala Cantemir
ISBN 5-86654-012-6
F. prel, 2000 ex. – [95-553]
Com. Nr 440
95-554 üouøka, hnsø hayuosøu
ñosMaeuue rpoavrtusuoctu uuteucusuMx uaca×aeuuu suauu pauuo-
uaneuMn pasneaeuue, 1opnuposauuen u oõpesrou aepesees : (creu. , 06.01.07 -
rnoaosoactso) : Astope1. aeceptauuu ua coucrauue v+euou ctereuu a-pa xaõu-
nutat c./x. uavr / |ne¤ lavnosu+ ûouuura; loc. arpapuMu vu-t VonaosM. – K. : 6.
u., 1995. – 35 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 30-33 (42 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-554]
Com. Nr 412
95-555 Popovici, M.
Normalizarea funcliei de reproducere la oi prin aplicarea antioxidanlilor :
16.00.07 – obstetrica si însamânlarea artificiala : Autoref. tezei de doctor în medicina
veterinara / M. Popovici; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 16
p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (6 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-555]
Com. Nr 632
95-556 Norme privind operaliile de casa în unitalile bancare din Republica Moldova :
(Aprobat. Hotarârea din 29 iulie 1994 proces-verbal Nr 34) / Banca Nalionala a
Moldovei. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 108 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-556]
Com. Nr 463
95-557 ßpasøna cosepaeuu¤ raccosMx orepauuu s v+pe×aeuu¤x õauros Vonao-
sM : (vts. 29 ukn¤ 1994 r.). – K. : 6. u., 1995 (Tur. "Pernana"). – 108 p. : tab.; 20
cm.
F. prel, 500 ex. – [95-557]
Com. Nr 463
95-558 Programe (de tranzilie) pentru învalamântul secundar general : Ciclul
disciplinelor biologice. Cl. a 5-a – 9-a / Min. Învalamântului al Rep. Moldova; alcat. :
V. Grati, ... – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 38, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 38 (55 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 3000 ex. – [95-558]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
76
Com. Nr 458
95-559 ßonoiorno, üuø¡pøø
lataara – uesecta : paccras / ûnutpuu ñorosorno; un. : l. Auapuea. – K. :
Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 20 p. : il.; 20 cm.
ISBN 5-368-01843-6
F. prel, F. tir. – [95-559]
Com. Nr 50486
95-560 Programe. Limba si literatura româna : Cl. 5-9 si 10-11 : (valabila pentru anul
de învalamânt 1995-1996) / Min. Învalamântului al Rep. Moldova; alcat.: Vl. Pâslaru
(coord.), ... – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 48 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 6000 ex. – [95-560]
Com. Nr 457
95-561 üøanor : Cõ. cou.-ronut. |ccnea. / lesasucunMu ueutp ronutu+ecroro
auanusa. – K. : 6. u., 103 p.; 18 cm.
Bibliogr. p. 77 (31 tit.)
F. prel, 350 ex. – [95-561]
Com. Nr 470

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
77
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
OCTOMBRIE 1995

95-562 Corlateanu, Nicolae
Raspîntii : [memorii] / Nicolae Corlateanu. – Ch. : Rev. lb. româna SRL, 1995
(Tipogr. "Universul"). – 183 p.; 18 cm. – (Bibl. rev. lb. române)
ISBN 5-7790-0288-6
F. prel, 2000 ex. – [95-562]
Com. Nr 3197
95-563 Kouc¡au¡øuos, ß.
Persuen – 95 unu otrpMtoe ruceno ae1-peaartopv "Vop¤ra" ñarasosv
Auatonuk 8acuneesu+v / 8. Kouctautuuos. – K. : Bulat Art Glob, 1995 (IPP Tipar).
– 54 p. : tab.; 19 cm.
ISBN 5-7790-0226-6
F. prel, 1000 ex. – [95-563]
Com. Nr 627
95-564 Ce-am putea face ocrotirea mediului ambiant / adapt. : de Diana Juc,
Gheorghe Duca. – Ch. : Bulat Art Glob, 1995 (F.E.P. Tipar). – 37 p. : fig.; 20 cm. –
(CE : Chimia ecologica)
F. prel, F. tir. – [95-564]
Com. Nr 838
95-565 +¡o nM no×en saenate an¤ oxpauM orpv×akaeu cpeaM? / aaartauu¤
ûuaua Xvr, leopre ûvra. – K. : Bulat Art Glob, 1995 (FEP Tipar). – 40 p. : fig.; 20
cm. – (CE : Chimia ecologica)
F. prel, 200 ex. – [95-564]
Com. Nr 837
95-566 Gescu, Clima
Lucian Blaga – filosof al veacului 21 : (modeste contribulii la punerea în
funcliune a unui seminar Terestru pe tema data) / Clima Gescu. – Ch. : Bulat Art
Glob, 1995 (FEP Tipar). – 64 p. : fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 61-63 (18 tit.)
F. prel, 10000 ex. – [95-566]
Com. Nr 748
95-567 Self – purification proceses in natural voters / edited by: Gh. Duca. – Ch. :
Bulat Art Glob, 1995 (FEP Tipar). – 255 p. : fig.; 21 cm.
Text lb. engl.
Bibliogr la sfârsitul temelor
F. prel, 500 ex. – [95-567]
Com. Nr 823
95-568 Matcas, Nicolae
De la grotesc la sublim / Nicolae Matcas. – Ch. : Rev. lb. rom. SRL, 1995
(Tipogr. Universul). – 214, [1] p.; 18 cm. – (Bibl. rev. lb. rom.).
Bibliogr. p. 213-214
ISBN 5-7790-0290-8
F. prel, 2000 ex. – [95-568]
Com. Nr 3199
95-569 Tarlapan, Efim

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
78
Ghicitori / Efim Tarlapan; pict. : Dumitru Trifan. – Ch. : Labirint, 1995 (Tipogr.
"Universul"). – 32 p. : il.; 17 cm. – Pe cop. denum. : Cartisiera : ghicitori, epigrame.
ISBN 5-7790-0182-0
F. prel, 25000 ex. – [95-569]
Com. Nr 2814
95-570 $leahtitchi, Mihai
Universul reprezentarilor sociale : St. teoretic / Mihai 3leahtilchi. – Ch. :
3tiinla, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 89, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 82-88 (132 tit.)
Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros Moldova. Programul HESP
ISBN 5-376-01996-9
F. prel, 1032 ex. – [95-570]
Com. Nr 1032
95-571 Zavadschi, Iurie
Diclionar de istorie medie a Moldovei de la descalecatul Tarii pîna la începutul
domniilor fanariote (1359-1711) / Iurie Zavadschi; lector : Tatiana Zavadschi. – Ch. :
Muzeum, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 191, [1] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 5-7790-0247-9
F. prel, 3000 ex. – [95-571]
Com. Nr 3257
95-572 Cemertan, L.
Va poftim la teatru : (50 de scene pentru gradinila de copii si scoala primara) /
L. Cemertan, V. Lesan. – Ch. : S. n., 1994 (Tipogr. Universul). – 58 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 1000 ex. – [95-571]
Com. Nr 2495
95-573 Tudor, $tefan
Pomul fermecat : pentru prescolari / 3tefan Tudor; des. : Lica Sainciuc. – Ch.
: Rev. lb. româna SRL, 1995 (Tipogr. Universul). – 14, [2] p. : il. color.; 20 cm.
ISBN 5-7790-0289-4
F. prel, 20000 ex. – [95-573]
Com. Nr 3198
95-574 Postolache, Ghenadie
Rafail : (Excalibur) : poeme / Ghenadie Postolachi; cop. si il. : Sergiu Puica. –
Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. Universul). – 70, [1] p. : il.; 21 cm.
ISBN 5-7790-0166-9
F. prel, F. tir. – [95-574]
Com. Nr 3446
95-575 Corala. Vocile primaverii. – Ch. : S. n., 1995. – 13 p. : fotogr. color.; 23 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-575]
Com. Nr 3055
95-576 Symposium on ecological chemistry (Chisinau, Moldova. 1-4 October 1995) /
Ero Usaid. – Ch. : Bulat Art Glob Company, 1995 (Tipar). – 227 p.; 21 cm. – (CE
Chimia ecologica).
F. prel, 1000 ex. – [95-576]
Com. Nr 822
95-577 Fidel.
Vânat intersis : [versuri ] / Fidel; prez. graf. : Ion Severin. – Ch. : Arc, 1995
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 31 p. : il.; 24 cm. – (Prima verba)
ISBN 5-77-90-0302-5
F. prel, F. tir. – [95-577]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
79
Com. Nr 824
95-578 Grossu, Iulian
Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu" / Iulian
Grossu; red. resp. : I. Ababii; Min. Sanatalii al Rep. Moldova. – Ch. : "Inconcom",
1995 (Tipogr. Universul). – 511 p. : fotogr.; 22 cm.
ISBN 5-7790-0086-7
F. prel, 5000 ex. – [95-577]
Com. Nr 3536
95-579 Pirogan, Vadim $.
Cu gîndul la tine, Basarabia mea : Din marturiile unui vinovat fara vina ... /
Vadim 3. Pirogan. – Ch. : Ed. encicl. "Gh. Asachi", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 159, [4] p.; 20 cm.
ISBN 5-88550-055-10
F. prel, 3000 ex. – [95-579]
Com. Nr 173
95-580 Ciobanu, Mircea V.
Haydn între doua claxoane : Versuri / Mircea V. Ciobanu; prez. graf. : Ion
Severin. – Ch. : Arc, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 39 p. : il.; 24 cm. – (prima
verba)
ISBN 5-7790-0210-X
F. prel, F. tir. – [95-579]
Com. Nr
95-581 Ierizanu, Gheorghe
Carte orange : Impresii de calatorie / Gheorghe Ierizanu; prez. graf. : Ion
Severin. – Ch. : Arc, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). -107 p. : il.; 20 cm.
ISBN 5-86892-374-X
F. prel, F. tir. – [95-581]
Com. Nr
95-582 Furdui, Galina
Ne cauta o veste : versuri / Galina Furdui; il. de Romeo Schilco. – Ch. : Ed.
Uniunii Scriitorilor, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 107 p. : il.; 20 cm.
ISBN 5-86892-374-X
F. prel, F. tir. – [95-582]
Com. Nr
95-583 $temberg, M.
Prevenirea sarcinii / M. 3temberg, E. Gladun, V. Friptu, ... – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1995. – 83, [1] p.; 21 cm.
ISBN 5-7790-0140-5
F. prel, F. tir. – [95-583]
Com. Nr
95-584 Psihopedagogie sociala : (Refleclii pe marginea unei inovalii universitare) /
Min. Învalamântului al Rep. Moldova. Univ. de Stat "Alecu Russo"; coord. : M.
3leahtilchi; prez. graf. : E. Copeica. – Ch. : 3tiinla, 1995 (Tipogr. Universul). – 157,
[1] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
ISBN 5-376-01997-7
F. prel, 532 ex. – [95-584]
Com. Nr 2169
95-585 Gajos, V.
Cotiujeni (istoria, economia, cultura) / V. Gajos; col. red. : Vasile Gajos, Vasile
Manila, Vera Gutium, .... – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 311, [1]
p. : fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 247-249

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
80
F. prel, 2000 ex. – [95-585]
Com. Nr 833
95-586 Stati, Vasile
Moldovenii la rasarit de Nistru : [monogr.] / Vasile Stati; prez. graf. : O.
Cojocaru. – Ch. : "Poligraf-service", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 335, [1] p. :
tab.; 20 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-586]
Com. Nr 625
95-587 Matematica : Îndrumari metodice pentru examenele de admitere / alcat. : Ion
Goriuc, ...; red. resp. : Eugeniu Tabîrla. – Ch. : UTM, Ed. Cartea universitara. – 119
p.; 20 cm. – (Concursuri de admitere)
Pe cop. tit. : Matematica. Fizica.
F. prel, F. tir. – [95-587]
Com. Nr
95-588 Parlons français (cours elementaire) / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra lb.
moderne; alcat. : Nina Zgardan, Silvia Safronie. – Ch. : Ed. Cartea Universitara, 1995
(UTM). – 118 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-588]
Com. Nr 84
95-589 Parlons français (cours moyen) : Nouvelle, edition revue, transformee,
completee / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra lb. moderne; alcat. : Nina Zgardan coord.
: Olga Zavric. – Ch. : Ed. Cartea Universitara, 1995 (UTM). – 181 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 175 ex. – [95-589]
Com. Nr 89
95-590 Automatizarea proceselor de produclie în construclia de masini : Îndrumar
de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedre utilaj tehnologic si scule; alcat. : Ilie Botez,
...; red. resp. : Andrei Ciobanu. – Ch. : Ed. Cartea Universitara, 1995 (CE al UTM). –
15 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-590]
Com. Nr 83
95-591 Maxim, A.
Metode de analiza asistata de calculator în electronica : curs practic / A.
Maxim, Vitalie Rusanovschi, Victor 3ontea; Univ. Teh. a Moldovei; Univ. Teh. 2Gh.
Asachi" iasi; red. resp. : Gh. Maxim. – Ch. : UTM, 1995. – 20 cm.
Vol. 1. – 1995. – 140 p. : tab. – Bibliogr. p. 292 (13 tit.). – F. prel, 150 ex. –
[95-591]
Com. Nr 94
95-592 Vol. 2. – 1995. – 292 p. : tab. – F. prel, 150 ex. – [95-592]
Com. Nr 95
95-593 Moraru, Victor
Proiectarea si fabricarea semifabricatelor forjate si matrilate în construclia de
masini : Ciclu de prelegeri / Victor Moraru, Alexei Toca; Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Tehnologia construcliei de masini; red. resp. : Alexei Toca. – Ch. : UTM,
1995 (CE UTM). – 20 cm.
P. 2. – 1995. – 94 p. – F. prel, 100 ex. – [95-593]
Com. Nr 87
95-594 ßyuesøu, ßyauøna
Ctuxu nou, crorouuo paccra×ute rpo ×usue nok : (o+epr ×usuu u tsop+e-
ctsa roata) : r 100-netuk co au¤ po×aeuu¤ Cepre¤ Anercauaposu+a Eceuuua /
ßvanuna ßvuesu+; 1oua cnas¤ucrou ruceneuuoctu u rvnetvpM Pecr. Vonaosa. –
K. : Inkomtour-Edit, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 76, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-594]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
81
Com. Nr 819
95-595 hyi6pox, ßeouøa Høxaønosøu
/ ran¤tu s aonrv : rposa, paccrasM, o+epru / ß. V. lvsõpox; xva. o1opn. :
E. A. ßecrv. – K. : |ññ Leutpaneua¤ tur., 1995. – 128, [1] p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-595]
Com. Nr 880
95-596 ßonkos-ßenoøuk, E. |.
Vetanop1osM u rapaaorcM aenorpatuu : ronut. aortpuua õoneaesusna
(uctoru, cvauocte, esonvuu¤, anetepuatusM : 1903-1929 rr.) s 2-x ruurax / E. l.
8onros-ñero¤ur. – K. : 6. u., 1995 (Vl/). – 20 cm.
Ku. 2 : 6oneaesuctcra¤ rouueruu¤ aenorpatuu : rsuutacceuuu¤ u neta-
nop1osM. Passutue s repuoa c 1917-1929. +. 1. – 277, [2] p. + 1 f. erata. –
Bibliogr. p. 238-275. – ISBN 5-376-01670-6. – F. prel, 300 ex. – [95-596]
Com. Nr
95-597 ßakyc¡a, ß. h.
TpaauuuouuMe ocuosM arvrvurtvpM / 8. l. ßarvcta, K. |ouecrv-
TMprosuate; ots. pea. : û. l. lepnau. – K. : Vara, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 558 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 542-549
ISBN 5-86892-341-3
F. prel, F. tir. – [95-597]
Com. Nr 35
95-598 ßakyc¡a, ß. h.
+×eu-+sk teparu¤ õonesMx cuuaponos u ueotno×uMx cocto¤uuu / 8. l.
ßarvcta, +su Ceu ûuu; ots. pea. : l. ñ. luaupun. – K. : Vara, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 251, [1] p. : fig., tab.; 20 cm. – Pe cop. denumirea: +×eu-+sk teparu¤
Bibliogr. p. 236-251
ISBN 5-86892-340-5
F. prel, F. tir. – [95-598]
Com. Nr
95-599 Berciu-Draghicescu, Adina
Tricolorul României simbol al unitalii, integritalii si suveranitalii nalionale /
Adina Berciu-Draghicescu, Tiberiu Velter, G. D. Iscru, Aurel David; coord. : A. Berciu-
Draghicescu. – Bucuresti : Sigma, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 160 p. : il.
color.; 24 cm. – Ed. în colab. cu Prut Internalional
Bibliogr. p. 119-124
ISBN 973-9077-48-X
F. prel, F. tir. – [95-599]
Com. Nr 584
95-600 Balauca, Artur
Probleme semnificative pentru concursurile scolare : Partea a 2-a geometrie
plana. Cl. a 6-a si a 7-a / Artur Balauca, Ioan Ticalo; coord. : Artur Balauca. –
Botosani : S. n., 1995 (Tipogr. "Universul"). – 216, [2] p. : fig.; 20 cm. – În colab. cu
Remos Chisinau.
ISBN 5-7790-0259-2
F. prel, F. tir. – [95-600]
Com. Nr 2904
95-601 Republic of Moldova. Local Elections April 16, 1995. Republic of Moldova,
Election related legislation and documentation, documents of Central Election Com-
mission on April 16, 1995. Local Elections in Moldova. Results of elections. – Ch. :
ed. TISH, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 380 p. : fig.; 29 cm.
ISBN 5-85268-311-6
F. prel, 600 ex. – [95-601]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
82
Com. Nr 778
95-602 "Grafica inginereasca si metodica de predare". Conf. internalionala
(Chisinau. 1-4 octombrie 1995) : program. – Ch. : S. n., 1995 (UTM). – 24 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-602]
Com. Nr
95-603 "Grafica inginereasca si metodica de predare". Conf. internalionala
(Chisinau. 3-4 octombrie 1995) / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. de Mecanica. Catedra
de geometrie descriptiva si grafica inginereasca. – Ch. : Univ. Teh. a Moldovei, 1995.
– 20 cm.
Vol. 1. – 1996. – 215 p. : fig. – Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. prel, F. tir. –
[95-603]
Com. Nr
95-604 Vol. 2. – 1995. – 249 p. : fig. – F. prel, F. tir. – [95-604]
Com. Nr
95-605 Carti rare din coleclia Koch : indice bibliogr. / Univ. de Medicina si Farmacie
N. Testemilanu din Rep. Moldova; alcat. : Ludmila Lipcanu, Victoria Dodica, ...; resp.
de ed. : Elena Bolganschi. – Ch. : Ed. Tehnica, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
64 p.; 20 cm. – (Biblioteca)
ISBN 5-7790-0325-4
F. prel, F. tir. – [95-605]
Com. Nr
95-606 Platon, Mihai
Funclionarul public : principii si norme comportamentale / Mihail Platon,
Cristea Chelaru, Corneliu Morosanu, ...; Acad. de St. în domeniul Administrarii
publice de pe lînga Guvernul Republicii Moldova. – Ch. : Lyceum, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
Vol. 1. – 1995. – 148 p. – F. prel, 2000 ex. – [95-606]
Com. Nr 832
95-607 Buletin PRCM : materialele Congresului 1 al Partidului Renasterii si
Consilierii din Moldova (26 august 1995). – Ch. : S. n., 1995. – 19 cm.
Nr 2. – 1995. – 116 p. – Text lb. rom., rusa. – F. prel, F. tir. – [95-607]
Com. Nr
95-608 Jamba, Grigore
Mugurasul : abecedar / Grigore jamba, Lorentino Jamba. – Ch. : Asoc.
Cartea, 1995 (combinatul Poligr.). – 23 p. : il. color; 26 cm.
ISBN 5-86892-472-X
F. prel, 25000 ex. – [95-608]
Com. Nr 50482
95-609 Bosi-Dumeneanu, Gheorghe
Dangat de clipa : [versuri] / Gheorghe Bosi-Dumeneanu. – Ch. : Museum,
1995 (Tipogr. A3M). – 54, [1] p.; 16 cm.
ISBN 5-7790-0160-X
F. prel, F. tir. – [95-609]
Com. Nr
95-610 Gantea, Irina
Citire : man. pentru cl. a 4-a / Irina Gantea, Vasile Romanciuc, Petru
Zadnipru. – Ed. a 4-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 255 p.; 23 cm.
F. prel, 30000 ex. – [95-610]
Com. Nr 30870
95-611 Kuko, A.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
83
Lsapuuerep u Cruuosa s ûpesueu lpeuuu : rosecte / A. kuro, /. Ceneuo-
sa; xvao×. : Cepreu 6vrvp. – K. : Axul-Z, 1995 (Combinatul Poligr.). – 150, [2] p. : il.
color.; 30 cm.
F. prel, F. tir. – [95-611]
Com. Nr 50417
95-612 Burlacu, N.
managementul comparat : Prelegeri / N. Burlacu, V. Cojocaru, V. Poloz;
Acad. de St. Econ. – Ch. : S. n., 1995 (Soc. pe acliuni). – 123 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 122-123 (39 tit.)
F. prel, 500 ex. – [95-612]
Com. Nr
95-613 The Republic of Moldova. The National Strategic Action Plan for Environ-
mental Protection / The state Department for Environmental Protection. The National
Institute of Ecology. World Bank; Scientific Editor Ion Dediu. – Ch. : Ed. Uniunii
Scriitorilor, 1995. – 151 p.; 29 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-613]
Com. Nr 3782
95-614 Conference european (Sofia, 1995). A report drawn up for the european
conference of the environment (Sofia. 1995) / The Department of environmental pro-
tection. The national institute of ecology; scientific editor : Ion Dediu. – Ch. : Ed.
Uniunii Scriitorilor, 1995 (TEU). – 36 p.; 29 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-614]
Com. Nr 3830
95-615 Boistean, V.
Oftalmologie : man. pentru studenlii Univ. de Medicina / V. Boistean, I. Bobu.
– Ch. : Universitas, 1995 (Combinatul Poligr.). – 218, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 1200 ex. – [95-615]
Com. Nr 40736
95-616 Fusu, Dumitru
Vocea din culise / Dumitru Fusu. – Ch. : Museum, 1995 (TEU). – 30 p.; 14
cm. – Pe cop. Per Aspera.
ISBN 5-7790-0109
F. prel, F. tir. – [95-616]
Com. Nr 2874
95-617 Topa, Efimia
La porlile vielii : versuri / Efimia Topa; prez. graf. : Iaroslav Oliinîc. – Ch. :
Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 108, [3] p.; 16 cm.
F. prel, F. tir. – [95-617]
Com. Nr 50719
95-618 Cetatea : [culeg. de versuri] / selecl. : Ianos Turcanu; prez. graf. : iulian Filip;
lector : Vasile Romanciuc. – Ch. : Museum, 1995. – 39, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-7790-0245-2
F. prel, F. tir. – [95-618]
Com. Nr
95-619 Mass-media si alegerile : [man.] : trad. din lb. engl. / red. ed. : Yasha Lange,
Andrew Palmer. – Ch. : Basarabia, 1995 (Combinatul Poligr.). – 190, [1] p.; 19 cm.
ISBN 5-7790-0303-3
F. prel, 1000 ex. – [95-619]
Com. Nr 50791
95-620 Turcanu, Ianos
Ora de anatomie : [versuri, parodii, epigrame] / Ianos Turcanu; în red. aut. –
Ch. : Museum, 1995 (TASM). – 62, [1] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
84
ISBN 5-7790-0245-2
F. prel, F. tir. – [95-620]
Com. Nr 513
95-621 Moment poetic : [culegere de versuri] / Mihai Cimpoi, Marcela Benea, Leo
Bordeianu, ... – Ch. : Museum, 1995. – 16 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 5-7790-0239-8
F. prel, F. tir. – [95-621]
Com. Nr 513
95-622 Ka¡anor õMros-rpoussoauteneu rpearpu¤tuu Pecrvõnuru Vonaosa / l. –
|. Texuon. uu-t Xusotuosoactsa u setepuuapuu lñ0 "Tesut"; coct. : A. V. Vap-
+euro, … - Varcunosra : 6. u., 1995 (lA/V). – 122 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [95-622]
Com. Nr 1025
95-623 Epizootologia cu baze de sanitarie veterinara : Teme si indicalii metodice cu
privire la lucrarile practice si de laborator în epizootologia generala pentru studenlii
specialitalii 2501 "Medicina veterinara" / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de
Medicina Veterinara. Catedra Epizootologie; alcat. : M. Tomsa, N. Starciuc. – Ch. :
UASM, 1995. – 20 cm.
Partea I. (Temele 1-4). – 30, [1] p. – F. f. de tit. – 2 lei, 300 ex. – [95-623]
Com. Nr 1133
95-624 Programul si indicalii metodice pentru realizarea practicii de produclie la
"proiectarea lucrarilor de organizare a teritoriului" pentru studenlii facultalii
hidroamelioralie si cadastru funciar, specialitatea "organizarea teritoriului" / Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra Îmbunataliri funciare si cadastru; elab. : O.
Horjan, T. Moraru. – Ch. : UASM, 1995. – 17 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (9 tit.)
F. f. de tit.
1 leu, 25 bani, 300 ex. – [95-624]
Com. Nr 1114
95-625 Frecautan, Alexandru
Evidenla cheltuielilor în sectorul zootehnic si la unitalile de produclie
industriale : culeg. de probleme si indicalii metodice vizând rezolvarea lor la lecliile
practice ale studenlilor specialitalii "Evidenla contabila si ,control în agricultura"
(contul 20) / Alexandru Frecaulan. – Ch. : UASM, 1995. – 32, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32 (3 tit.)
2 lei, 300 ex. – [95-625]
Com. Nr 1114
95-626 Apicultura si polenizarea plantelor entomofile : progr. si indicalii metodice
pentru studenlii de la seclia fara frecvenla la fac. de zootehnie, agronomie,
horticultura / Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 20, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.)
F. f. de tit.
1 leu 50 bani, 300 ex. – [95-626]
Com. Nr 1112
95-627 Rezistenta materialelor : aplicalii si teme individuale realizate la calculator
pentru studenlii facultalilor de ingineri / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra
rezistenla a materialelor si organe de masini; elab. & E. Zacon. – Ch. : UASM, 1995.
– 22, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 ( 4 tit.)
F. f. de tit.
1leu, 50 b., 300 ex. – [95-627]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
85
Com. Nr 1023
95-628 Hemoragia, hemostaza, pansamentele si bandajele în chirurgia veterinara :
indicalii metodice pentru stud. de la fac. de Medicina veterinara / Univ. agrara de Stat
din Moldova. Catedra de obstetrica si chirurgie veterinara; elab. : Maria Moldovanu. –
Ch. : UASM, 1995. – 11, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12 ( 7 tit.)
0, 80 lei, 200 ex. – [95-628]
Com. Nr 1023
95-629 Programa practicii de familiarizare didactico de producere pentru studenlii
specialitalii "proteclia plantelor" = ñporpanna osuaronuteneuou u v+eõuo-
rpoussoactseuuou rparturu ctvaeutos otaeneuu¤ "8aauta pacteuuu" / Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Fac. de Horticultura; alcat. : N. Okopnâi, ... – Ch. :
UASM, 1995. – 57 p. : tab.; 20 cm.
3 lei, 75 b., 300 ex. – [95-629]
Com. Nr 1117
95-630 Programa analitica a disciplinii "Dreptul comercial", predata studenlilor
economisti la specialitalile "management", "marketing", "Economie si cibernetica",
anul 4 / Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra "Economia si Dreptul
internalional"; alcat. : Victor Volcinschi. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 33 p. :
tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 32-33 (26 tit.)
F. prel, 150 ex. – [95-630]
Com. Nr
95-631 Programa analitica a disciplinii "Dreptul", predata studenlilor economisti, anul
2, 3 la toate specialitalile / Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra
"Economia mondiala si Dreptul internalional"; alcat. : Victor Volcinschi. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. ASEM). – 19 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 19 (12 tit.)
F. prel, 250 ex. – [95-631]
Com. Nr
95-632 Planul seminarelor la "Politologie" / Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Catedra de "Filosofie si politologie"; alcat. : P. Fruntas, A. Costas, I. Chistruga. – Ch.
: S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 17 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19 (12 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 250 ex. – [95-632]
Com. Nr
95-633 Planul seminarelor la "Istoria si filosofia culturii" / Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra de filosofie si politologie; alcat. : G. Turcan. – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. ASEM). – 11 p.; 20 cm.
F. prel, 250 ex. – [95-633]
Com. Nr
95-634 Programa analitica a disciplinei "Dreptul comerlului internalional", predata
studenlilor economisti, specialitalile "Relaliile economice internalionale", anul 4 la zi /
Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra "Economie mondiala si Dreptul
internalional"; alcat. : Victor Volcinschi. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 19 p.;
20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 17-19 (32 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-634]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
86
95-635 Programa cursului "Tehnologia produselor industriale" / Acad. de Studii Econ.
din Rep. Moldova. Catedra "Merceologie si tehnologie"; alcat. : M. Cioban, S. Spînu.
– Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 19 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 18-19 (19 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-635]
Com. Nr
95-636 Programa cursului "Tehnologia produselor alimentare" / Acad. de Studii
Econ. din Rep. Moldova. Catedra "Merceologie si tehnologie"; alcat. : T. Postolatii, V.
Calmîs. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 13 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 12-13 (19 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-636]
Com. Nr
95-637 Programe cu course "Tehnologie et science des marchandises de produits
alimentaires" / L'academie des etudes Economque du Moldavie. La chaire "Science
des marchandises et tehnologie"; elab. : I. Vrednic, V. Cozmic. – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. ASEM). – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 9 (14 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-637]
Com. Nr
95-638 Programa cursului "Merceologia marfurilor nealimentare" pentru studenlii
cursului 2, specialitatea "Comerl, turism, servicii" / Acad. de Studii Econ. din Rep.
Moldova. Catedra " Tehnologie si merceologie "; alcat. : G. 3pac. – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. ASEM). – 14 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14 (9 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 75 ex. – [95-638]
Com. Nr
95-639 Programa cursului "Merceologia produselor alimentare" pentru studenlii de la
specialitatea "Comerl, turism, servicii" anul 2, sem. 4 (zi) / Acad. de Studii Econ. din
Rep. Moldova. Catedra "Merceologie si tehnologie ". – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr.
ASEM). – 14, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14 (17 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-639]
Com. Nr
95-640 Programa cursului "Tehnologia si merceologia produselor nealimentare" /
Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra " Tehnologie si merceologie ";
alcat. : G. 3pac. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 12 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12 (9 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 250 ex. – [95-640]
Com. Nr
95-641 Programa analitica pentru cursul "Filosofia si istoria filosofiei" / Acad. de
Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra de filosofie si politologie; alcat. N. Cortopan,
... – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 19, [3] p.; 20 cm.
F. prel, 250 ex. – [95-641]
Com. Nr
95-642 Programa cursului "Comerlului Internalional si Politici Comerciale" / Acad. de
Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra mondiala si Dreptul Internalional; alcat. :
Valentin Osadcii. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 26 p. : tab.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
87
Bibliogr. p. 21-22 (43 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [95-642]
Com. Nr
95-643 Planul seminarelor la "Filosofia si istoria filosofiei" / Acad. de Studii Econ. din
Rep. Moldova. Catedra de filosofie si politologie; alcat. : N. Gortopan, ... – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. ASEM). – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13-24 (206 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 250 ex. – [95-643]
Com. Nr
95-644 Programa cursului "Informatica si tehnica de calcul" / Acad. de Studii Econ.
din Rep. Moldova. Catedra "Bazele informaticii economice; alcat. : T. Gîdilica, L.
Lâsîi. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 27 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25-27 (41 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-644]
Com. Nr
95-645 Programa cursului "Politologie" / Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova.
Catedra "Filosofie si politologie"; alcat. : A. Costas. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr.
ASEM). – 10 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 250 ex. – [95-645]
Com. Nr
95-646 Gîdilica, T.
Supercalc : (material didactic) / T. Gîdilica, L. Oriol, S. Arapu; Acad. de Studii
Econ. din Rep. Moldova. Catedra "Bazele informaticii economice. – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. ASEM). – 87 p. : fig., tab.; 20 cm.
F. prel, 800 ex. – [95-646]
Com. Nr
95-647 Zotea, Mihai
Indicalii metodice pentru teza anuala la disciplina "Contabilitate", specialitatea
"Contabilitate si control" (seclia de zi si fara frecvenla) / Acad. de Studii Econ.
Catedra "Contabilitate si control". – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 31 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [95-647]
Com. Nr
95-648 Ko¡ensuøk, Anna
Vetoau+ecrue vrasauu¤ an¤ rposeaeuu¤ aenosou urpM "ORT-GAME" /
Anna Koteneuur, Anna ñap1euteesa, Aaa Caxuua; Araa. 3rou. lavr. – K. : 6. u.,
1995 (Tur. Vona. 3rou. Araa.). – 20 p.
F. prel, 100 ex. – [95-648]
Com. Nr
95-649 Moldovan, D.
Programme de travail pour la discipline "Istoire des doctrines economiques"
pour les etudianta en 2 annee section de jour de toutes facultes / D. Moldovan,
Eugenia Fauras; Acad. des Etudes Econ. de Moldova. Chaire de l'economie politique
et doctrines economiques. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 13 p. :tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 10 (17 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-649]
Com. Nr


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
88
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
NOIEMBRIE 1995

95-650 Cotelnic, Ala
Îndrumari metodice la utilizarea jocului profesional "ORT-GAME" / Ala
Cotelnic, Ada Sajin; Acad. de Studii Econ. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 20
p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-650]
Com. Nr
95-651 Programa cursului Istoria economiei mondiale si nalionale / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra de geografie si istorie economica; alcat. : Ion Grincu, ...
– Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 4 p.
Bibliogr. p. 4 (13 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [95-651]
Com. Nr
95-652 Programa cursului "Merceologia marfurilor nealimentare" / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "merceologie si tehnologie"; alcat. : G. 3pac. – Ch. : S.
n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 18 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (9 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-652]
Com. Nr
95-653 Programa cursului "Merceologia produselor alimentare de origine vegetala" /
Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "merceologie si tehnologie"; alcat. : A.
Bulucan, M. Paic. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (11 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-653]
Com. Nr
95-654 Biblia sau Sfânta Scriptura a Vechiului si Noului testament. – Ch. : Soc.
Biblica interconfesionala – Moldova, 1995 (Combinatul Poligr.). – 387 p. : tab.; 23
cm.
ISBN 5-86892-211-5
F. prel, F. tir. – [95-654]
Com. Nr 50708
95-655 5ø6nøø : ru. cs¤aeuuoro rucauu¤ 8etxoro u losoro saseta : rauouu+e-
crue : s pvc. rep. c rapanneneuMnu nectanu. – K. : Ve×rou1eccuouaneuoe 6uõ-
neucroe o-so Vonaosa, 1995 (Combinatul Poligr.). – 292 p. + 4 p. harli; 23 cm.
ISBN 5-86892-212-3
F. prel, F. tir. – [95-655]
Com. Nr 50707
95-656 Ferrarini, Giulio
Bratee. Bractee : trad. în rom. / Giulio Ferrarini; trad. de Ion Dumbraveanu. –
Ch. : ABCdava, 1995 (Combinatul Poligr.). – 71, [1] p.; 22 cm.
ISBN 5-88568-113-9
F. prel, 2000 ex. – [95-656]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
89
Com. Nr 50884
95-657 Croitoru, S.
Muzica : man. pentru cl. a 5-a / S. Croitoru, E. Coroi, V. Vasile. – Ch. :
Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 77, [1] p. : note, il.; 22 cm.
ISBN 5-372-01608-6
F. prel, 72000 ex. – [95-657]
Com. Nr 50859
95-658 Programa cursului "Bazele merceologiei" pentru specialitalile "Comerl,
turism, servicii", anul 2, si "Marketing", anul 2 seclia de zi / Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra "Merceologie si tehnologie"; alcat. : M. Paic, G. Cobirman. – Ch. :
S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (9 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [95-658]
Com. Nr
95-659 Programa cursului "Tehnologia si merceologia produselor alimentare" / Acad.
de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Merceologie si tehnologie"; alcat. : I. Vrednic,
V. Cozmic. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (14 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 250 ex. – [95-659]
Com. Nr
95-660 Programa cursului "Tehnologia produselor industriale" / Acad. de Studii Econ.
din Moldova. Catedra "Merceologie si tehnologie"; alcat. : S. Spînu. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. ASEM). – 13 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12-13 (13 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-660]
Com. Nr
95-661 Programa cursului "Economia protecliei mediului înconjurator" / Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra "Geografie si istorie economica"; alcat. : M.
Sârbusca, .... – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 19 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (23 tit.)
F. prel, 200 ex. – [95-661]
Com. Nr
95-662 Programa cursului matematica superioara / Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra "Matematica si economie"; alcat. : I. D. Bunu, ... – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. ASEM). – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (10 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 400 ex. – [95-662]
Com. Nr
95-663 Programa cursului "Programarea matematica" / Acad. de Studii Econ. din
Moldova; alcat. : M. Zambilchi, V. Albu. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 11 p.;
20 cm.
Bibliogr. p. 11 (7 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-663]
Com. Nr
95-664 Programa cursului "Programarea matematica" pentru specialitatea –
Cibernetica economica / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Matematica si
economie"; alcat. : M. Zambilchi, V. Albu. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 10,
[2] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
90
Bibliogr. p. 12 (8 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-664]
Com. Nr
95-665 Programa cursului teoria probabilitalilor si statistica matematica / Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra "Matematica si economie"; alcat. : C. C. Cracilov,
... – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 12, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 400 ex. – [95-665]
Com. Nr
95-666 Programa cursului "Cultura limbii" / Acad. de Studii Econ. din Moldova; alcat.
: R. Borcoman. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 23 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (19 tit.)
F. prel, 200 ex. – [95-666]
Com. Nr
95-667 Programa cursului "Limba româna pentru alolingvi" / Acad. de Studii Econ.
din Moldova. Catedra "Corespondenla si limbaje economice"; alcat. : Maria Graur,
Georgeta Volosin. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 18 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (11 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [95-667]
Com. Nr
95-668 Programa cursului " Corespondenla si limbaje economice " / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Corespondenla si limbaje economice"; alcat. : R.
Borcoman. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 23 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (14 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-668]
Com. Nr
95-669 Programele cursurilor Limba franceza. Limba engleza. Limba germana.
Limba spaniola / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Limbi moderne"; alcat.
: P. Rosca, V. Demian, E. Macari, ...; coord. : P. Rosca. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr.
ASEM). – 54 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-669]
Com. Nr
95-670 ßporpauua rvpca "Texuonoru¤ u tosaposeaeuue uerpoaosonectseuuMx
tosapos" / Araa. 3rou. suauuu VonaosM. Ka1. "Texuonoruu u tosaposeaeuu¤";
coct. : l. Lrar. – K. : 6. u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 13 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13 (10 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-670]
Com. Nr
95-671 Kocenesa, h. h.
Paõo+a¤ rporpanna ro rvpcv |ctopu¤ arouonu+ecrux aortpuu : an¤ ctva.
2 rvpca auesuoro otaeneuu¤ scex 1ar. / l. |. Kocenesa; Araa. arou. suauuu
VonaosM. Ka1. ronut. arouonuu u arou. aortpuu. – K. : 6. u., 1995 (Tipogr.
ASEM). – 13 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 10-11 (30 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-671]
Com. Nr
95-672 ßporpauua rvpca "Teopetu+ecrue ocuosM tosaposeaeuu¤ an¤ ctvaeutos
creuuaneuoctu "Vapretuur" u "Toprosnu, tvpusna u cepsuca" / Araa. 3rou. sua-
uuu VonaosM. Ka1. "Texuonoruu u tosaposeaeuu¤"; coct. : V. ñaur, l. Koõupnau.
– K. : 6. u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 10 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 8 (7 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
91
F. f. de tit
F. prel, 50 ex. – [95-672]
Com. Nr
95-673 ßporpauua rvpca "Tosaposeaeuue uerpoaosonectseuuMx tosapos" /
Araa. 3rou. suauuu VonaosM. Ka1. "Tosaposeaeuu¤ u texuonoruu"; coct. : l.
Lrar. – K. : 6. u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 18 p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-673]
Com. Nr
95-674 ßporpauua rvpca "Texuonoru¤ u tosaposeaeuue ruaesMx rpoavrtos" /
Araa. 3rou. suauuu VonaosM. Ka1. " Texuonoruu u tosaposeaeuu¤"; coct. : |. V.
8peauur, 8. A. Kocnur. – K. : 6. u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 13 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13 (14 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-674]
Com. Nr
95-675 ßporpauua rvpca "Tosaposeaeuue rpoavrtos pactuteneuoro rpoucxo×-
aeuu¤" / Araa. 3rou. suauuu VonaosM. Ka1. "Tosaposeaeuu¤ u texuonoruu";
coct. : A. 6vnurau, V. ñaur. – K. : 6. u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 12 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 9 (10 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [95-675]
Com. Nr
95-676 ßporpauua rvpca "Texuonoru¤ ruaesMx rpoavrtos" / Araa. 3rou. suauuu
VonaosM. Ka1. "Tosaposeaeuu¤ u texuonoruu"; coct. : T. A. ñoctonatuu. – K. : 6.
u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 15 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14-15 (15 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-676]
Com. Nr
95-677 ßporpauua rvpca "Texuonoru¤ uerpoaosonectseuuMx tosapos" / Araa.
3rou. suauuu VonaosM. Ka1. "Tosaposeaeuu¤ u texuonoruu"; coct. : V. Koõau. –
K. : 6. u., 1995 (Tipogr. ASEM). – 16 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (12 tit.)
F. prel, 50 ex. – [95-677]
Com. Nr
95-678 Programa de lucru la disciplina "Istoria doctrinelor economice" : pentru
studenlii anului 2 stalionar ai tuturor fac. / Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Catedra de economie politica si doctrinei economice; alcat. : D. Moldovan, E. Fauras.
– Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 12 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 10 (17 tit.)
F. prel, 200 ex. – [95-678]
Com. Nr
95-679 Carte de rugaciune cuprinzând si rînduiala sfintei si dumnezeestii liturghii. –
Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. – 43, [1] p. + 3 f. il.; 20 cm. –
Tiparita cu binecuvântarea Înalt prea Sfinlitului Mitropolit Vladimir Întîi Statatorul
Bisericii Ortodoxe din Moldova cu staruinla Prot. Mitr. Ioan Vulpe.
F. prel, 10000 ex. – [95-679]
Com. Nr 462
95-680 Cele sapte Plânsuri ale Sfântului Efrem Sirul : rugaciuni pe care le rostesc cei
ce vor sa-li schimbe voia lor cea plecata catre patimi si catre dezmierdari. – Orhei :
S. n., 1994. – 54, [2] p. : il.; 20 cm. – Retip. la Mitropolia Chisinaului si Moldovei.
F. prel, 10000 ex. – [95-680]
Com. Nr 1592

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
92
95-681 Carte de rugaciuni. – Orhei : Ed. Bisericii ortodoxe din Moldova, 1994. – 144
p.; 20 cm. – Tiparita cu binecuvântarea Înalt prea Sfântului Mitropolit Vladimir Întîi
Statatorul Bisericii ortodoxe din Moldova cu staruinla prot. mitr. Ioan Vulpe.
F. prel, 10000 ex. – [95-681]
Com. Nr 461
95-682 Carte de rugaciuni folositoare la toate ocaziile si trebuinlele cuprinzând
totodata Episcopia Domnului nostru Iisus Hristos si Visul Maicii Domnului. – Ch. : S.
n., 1995. – 62, [2] p.; 13 cm. – Retip. la Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova
F. prel, 10000 ex. – [95-682]
Com. Nr 1354
95-683 Rugaciuni. – Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. – 31 p.; 14
cm. – Tiparita cu binecuvântarea Înalt preasfintelui Vladimir, Mitropolit al Chisinaului
Înalt Statator al Bisericii Ortodoxe din Moldova.
F. prel, 50000 ex. – [95-683]
Com. Nr 409
95-684 Carte de rugaciuni. - Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. – 64
p.; 14 cm. – Tiparita cu binecuvântarea Înalt preasfintelui Vladimir, Mitropolit al
Chisinaului Înalt Statator al Bisericii Ortodoxe din Moldova.
F. prel, 30000 ex. – [95-684]
Com. Nr 551
95-685 Alfavita sufleteasca. - Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. –
231, [1] p.; 14 cm. – Transcriere din chirilica dupa original din 1803, Sibiu, de diacon
Gheorghe Babul, nemonah pacatosul.
F. prel, 10000 ex. – [95-685]
Com. Nr 857
95-686 Paraclisul prea sfintei nascatoare de Dumnezeu. – Ed. 1. - Orhei : Ed.
Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. – 46, [2] p.; 14 cm. – Tiparita cu
binecuvântarea Înalt preasfintelui Vladimir, Mitropolit al Chisinaului Înalt Statator al
Bisericii Ortodoxe din Moldova.
F. prel, 30000 ex. – [95-686]
Com. Nr 554
95-687 Visul maicii Domnului : rugaciune. - Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din
Moldova, 1994. – 30 p.; 14 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-687]
Com. Nr 1193
95-688 Babut, Gheorghe (diacon)
Sa ne cunoastem credinla. - Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994.
– 197, [3] p.; 14 cm.
F. prel, 1700 ex. – [95-688]
Com. Nr 1700
95-689 Babut, Gheorghe (diacon)
Viala sfântului Antonie cel Mare (251-356). Regulamentul vielii pustnicesti al
Sfîntului Antonie. Scurt istoric al Sfântului Munte Athos. – Orhei : S. n., 1994. - 170,
[1] p.; 14 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-689]
Com. Nr 816

95-690 Învataturi crestinesti folositoare de suflet. – Orhei : Ed. Mitropoliei Chisinaului
si Moldovei, 1994. – 152 p.; 14 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-690]
Com. Nr 1608
95-691 Babut, Gheorghe (diacon)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
93
Pravila crestinului ortodox : (carte practica cu Rugaciuni Acatise si Paraclise) /
Gheorghe Babul. – Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. – 447 p.; 14
cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-691]
Com. Nr 995
95-692 Balan, Ioanichie (protosinghel)
Calauza ortodoxa în biserica / Ioanichie Balan. – Orhei : S. n., 1993. – 20 cm.
- Tiparita cu binecuvântarea Înalt prea Sfântului Mitropolit Vladimir Întîi Statatorul
Bisericii ortodoxe din Moldova cu staruinla prot. mitr. Ioan Vulpe.
Partea 1. – 1993. – 223, [1]. - F. prel, 5000 ex. – [95-692]
Com. Nr 4066
95-693 Balan, Ioanichie (arhimandrit)
Calauza ortodoxa în familie si societate / Ioanichie Balan. – Orhei : S. n.,
1994. – 20 cm.
Partea 2. – 1994. – 182, [1]. - F. prel, 15000 ex. – [95-693]
Com. Nr 1182
95-694 Carte despre sfârsitul lumei, aprobata de Sf. Sinod din "Duminica Ortodoxa".
Evanghelia de la Matei cap. 24. Luca cap. 21. Marcu cap. 13. Matei cap. 25 si
Apocalips cap. 13. - Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. –Tiparita cu
binecuvântarea Înalt preasfintelui Vladimir, Mitropolit al Chisinaului Înalt Statator al
Bisericii Ortodoxe din Moldova.
F. prel, 30000 ex. – [95-694]
Com. Nr 281
95-695 Nicodin-Mandita, Protos
Diavolul si cârciumarul / Protos, Nicodin-Mandila. – Orhei : Ed. Bisericii
Ortodoxe din Moldova, 1994. – 255 p.; 14 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 10000 ex. – [95-695]
Com. Nr 670
95-696 Braniste, Ene (Pr. prof.)
Noliuni de istoria sfânta a Noului Testament : pentru uzul orelor de catehizare
a copiilor. – Orhei : S. n., 1994. – 105, [1] p.; 19 cm. – Pe cop. aut. : Pr. prof. Ene
Braniste, prof. Ecaterina Braniste.
F. prel, F. tir. – [95-696]
Com. Nr
95-697 Mihalcescu, Irineu (Mitropolit)
Dogmele bisericii Crestine Ortodoxe / Mitropolitul Irineu Mihalcescu. – Orhei :
Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1995. – 149, [3] p. : il.; 20 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-697]
Com. Nr 32
95-698 Babut, Gheorghe (diacon)
Postul Ortodox si mîncarile de post / Gheorghe Babul. – Orhei : Ed. Bisericii
ortodoxe din Moldova, 1995. – 201, [2] p. : il.; 18 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-698]
Com. Nr 220
95-699 Prohodul Domnului Dumnezeu si Mântuitorul nostru Iisus Hristos. – Orhei :
Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1995. – 41 p. : il., note; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 2000 ex. – [95-699]
Com. Nr 590
95-700 Urmând pe domnul : trad. de preotul D. C. Visan. - Orhei : Ed. Bisericii
Ortodoxe din Moldova, 1994. – 164 p. + 3 f. il.; 20 cm. – Tiparita cu binecuvântarea

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
94
Înalt preasfintelui Vladimir, Mitropolit al Chisinaului Înalt Statator al Bisericii Ortodoxe
din Moldova cu staruinla prot. Mitr. Ioan Vulpe
F. prel, 10000 ex. – [95-700]
Com. Nr 460
95-701 Velicikovski, Paisie (Arhimandrit)
Crinii larânii sau flori preafrumoase adunate pe scurt din Dumnezeiasca
Scriptura : Despre poruncile lui dumnezeu si despre virtulile sfinte de Arhimandritul
Paisie Velicikovski. – Orhei : Ed. Bisericii ortodoxe din Moldova, 1995. – 63 p.; 19
cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-701]
Com. Nr 576
95-702 Papadnmntrakopoylo£, K. G.
Satanismul în muzica rock / K. G. PapadnmntrakopoyloZ. – Orhei : Ed. Izvorul
luminii, 1993. – 30, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 15000 ex. – [95-702]
Com. Nr 1181
95-703 Puterea rugaciunii : Ce trebuie facut pentru iertarea morlilor. Calea spre
mîntuirea sufletului. – Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1994. – 48 p. : il.;
18 cm.
F. prel, 30000 ex. – [95-703]
Com. Nr 463
95-704 Cele 24 vami si viala sfântului Vasile cel nou. – Orhei : Ed. Bisericii ortodoxe
din Moldova, 1994. – 113, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-704]
Com. Nr 459
95-705 Pascal Prodromit, Zosima (monah)
Sfârsitul omului : din Sfintele Scripturi si din scrierile Sfinlilor parinli. despre
sfârsitul lumei / Zosima Pascal Prodromit. – Ed. a 5-a. – Orhei : Ed. Mitropoliei
Chisinaului si Moldovei, 1995. – 231, [1] p.; 18 cm. - Tiparita cu binecuvântarea Înalt
preasfintelui Vladimir, Mitropolit al Chisinaului Înalt Statator al Bisericii Ortodoxe din
Moldova cu staruinla prot. Mitr. Ioan Vulpe. – Retip. dupa – Bucuresti, 1937
F. prel, 10000 ex. – [95-705]
Com. Nr 277
95-706 Nu va lepadati de Hristos. Nu va însemnali cu 666. – Orhei : Ed. Mitropoliei
Chisinaului si Moldovei, 1995. – 59, [5] p.; 18 cm. - Tiparita cu binecuvântarea Înalt
preasfintelui Vladimir, Mitropolit al Chisinaului Înalt Statator al Bisericii Ortodoxe din
Moldova cu staruinla prot. Mitr. Ioan Vulpe. – Retip. dupa : Maria Ioannoy
Antonopoyloy. – Atena, 1987
F. prel, 50000 ex. – [95-706]
Com. Nr 304
95-707 Babut, Gheorghe (diacon)
Sfântul Serafim de Sarov si Sfântul Nil Sorschi. Cuvinte duhovnicesti /
Gheorghe Babul (diacon). – Orhei : Ed. Bisericii ortodoxe din Moldova, 1995. – 194,
[5] p.; 24 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-707]
Com. Nr 310
95-708 Psaltirea Maicii Domnului. – Orhei : Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1995.
– 176 p.; 25 cm. - Tiparita cu binecuvântarea Înalt preasfintelui Vladimir, Mitropolit al
Chisinaului Înalt Statator al Bisericii Ortodoxe din Moldova
F. prel, 30000 ex. – [95-708]
Com. Nr 6685

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
95
95-709 Dictionar statistic a moldovei : în 4 vol. / Dep. Statisticii al Rep. Moldova. –
Ed. speciala statistica. – Ch. : S. n., 1994. – 20x26 cm.
Vol. 1. – 1994. – 386 p. : tab. – F. prel, F. tir. – [95-709]
Com. Nr
95-710 Vol. 2. – 1994. – 813, [1] p. : tab. – F. prel, F. tir. – [95-710]
Com. Nr
95-711 Vol. 3. – 1994. – 1210, [1] p. : tab. – F. prel, F. tir. – [95-711]
Com. Nr
95-712 Vol. 4. – 1994. – 1558, [1] p. : tab. – F. prel, F. tir. – [95-712]
Com. Nr
95-713 Epxau, ü. K.
lenenuutM u rpocteuaue – pesepsvapuMe xos¤esa u sosõvautenu rurep-
rapasutapuMx co+etauuMx uu1eruuouuMx u uusasuouuMx õonesueu / û. K. Ep-
xau, û. |. ñauackr, C. û. ñauackr, A. |. Ftvaesu+; ots. pea. : û. |. ñauackr, E.
C. 8rapaau; Accaa. lavr Pecr. Vonaosa. – K. : 3tiinla, 1995. – 333, [1] p. : tab., fig.;
22 cm.
Bibliogr. p. 316-328
ISBN 5-376-01983-7
F. prel, 1000 ex. – [95-713]
Com. Nr 222
95-714 Lucrari stiinlifice 1910-1995 : culeg. de lucrari st. catre jubileul de 85 ani ai
UNVV / Inst. Nal. al Viei si Vinului; col. red. : Victor Tuluc, (pres.), Panfil Apruda,
Mihai Cuharschi, ... – Ch. : Museum, 1995 (Tipogr. A3M). – 174, [1] p.; 21 cm.
ISBN 5-7790-0238-X
F. prel, F. tir. – [95-714]
Com. Nr
95-715 Carte de citire la limba franceza pentru elevii claselor primare si gimnaziale /
alcat. : Mihai Prigorschi, ... – Cimislia : TipCim, 1995. – 137 p.; 19 cm. – Pe cop. :
Lectures faciles
ISBN 5-86892-413-4
F. prel, 10000 ex. – [95-715]
Com. Nr 675
95-716 Crosetarea. (Împletituri din fibre textile) : (cl. 1-4) : progr. experimentala la
educalia tehnologica / Inst. de 3t. Pedagogice si psihologice; elab. de Parascovia
Secrieru-Harbuzaru. – Cimislia : TipCim, 1995. – 50 p. : tab.; 28 cm.
F. prel, 420 ex. – [95-716]
Com. Nr 688
95-717 Educatia moral-spirituala : man. experimental pentru cl. a 3-a : (crestomalie).
– Chisinau : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p.; 24 cm.
F. prel, 2500 ex. – [95-717]
Com. Nr 50826
95-718 ßpasøna optorpa1uu u rvurtvauuu raravscroro ¤sMra / Araa. lavr Pecr.
Vonaosa. – K. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 47, [1] p.; 24 cm.
F. prel, 10000 ex. – [95-718]
Com. Nr 50869
95-719 Bolduratu, Sofia
Literatura româna : man. pentru cl. a 5-a / Sofia Bolduratu, Nicolae Dabija. –
Ed. a 3-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 255, [1] p.; 24 cm.
ISBN 5-372-01475-X
F. prel, 36000 ex. – [95-719]
Com. Nr 40018

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
96
95-720 Gantea, Irina
Limba româna : man. experimental pentru cl. a 3-a. Cartea 1 / Irina Gantea,
Eliza Botezatu, Viorica Goras. – Ch. : Lyceum, 1995 (Tipogr. Leova). – 158 p.; 28
cm.
Aut. sînt indicali pe verso cop.
F. f. de tit.
F. prel, 1500 ex. – [95-720]
Com. Nr 1445
95-721 Exercitii suplimentare si teste de evaluare formativa / Inst. de 3t. Pedagogice
si psihologice; Irina Gantea, Viorica Goras, Galina Ciubara. – Cimislia : TipCim,
1995. – 89, [1] p.; 28 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 420 ex. – [95-721]
Com. Nr 816
95-722 Cemortan, Stela
Hai sa coloram : pentru prescolari / Stela Cemortan. – Cimislia : TipCim,
1995. – 61, [1] p. : il.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [95-722]
Com. Nr 516
95-723 Cîntece de neuitat / selecl. : Florin Osoianu. – Ch. : Miradoniz, 1995 (Tipogr.
"Reclama"). – 69, [2] p.; 18 cm.
ISBN 5-86892-055-4
F. prel, F. tir. – [95-723]
Com. Nr 281
95-724 Atestarea cadrelor didactice din învalamântul preuniversitar : (chestionare,
teste, fise-ghid pentru evaluarea activitalii si comportamentului cadrelor didactice în
instruire) / Min. Învalamântului al Rep. Moldova; elab. si adapt. : Eugenia Gondiu. –
Ch. : S. n., 1995. – 56 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 55 (10 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-724]
Com. Nr
95-725 Gutu, V.
Învalamântul formativ : aspecte teoretice si practice / V. Gulu, G. Rudic, M.
3evciuc; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice; Fundalia "Învalamânt. Educalie.
Secolul XXI". – Cimislia : TipCim, 1995. 39, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39-40 (24 tit.)
F. prel, 5000 ex. – [95-725]
Com. Nr 809
95-726 Rudic, Gh.
Jocul didactic "Rating" : (o varianta de 7 games-uri pedagogice) / Gh. Rudic;
Fundalia "Educalie – Învalamânt – sec. XXI". – Cimislia : TipCim, 1995. – 21, [1] p. :
tab.; 20 cm.
F. prel, 3000 ex. – [95-726]
Com. Nr 748
95-727 Cojuhari, Petru
Teme si probleme de matematica : pentru examenele de bacalaureat si
admitere în învalamântul superior / Petru Cojuhari. – Ch. : Lyceum, 1995 (Tipogr.
Leova). – 173, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-727]
Com. Nr 914
95-728 Chitoroaga, Ion
Numerele de la început / Ion Chitoroaga; red. st. : Vlad Gherciu. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. 3PT-24). – 88 p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
97
Bibliogr. p. 88 (7 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-727]
Com. Nr 100
95-729 Exercitii suplimentare si teste de evaluare formativa / Inst. de 3t. Pedagogice
si Psihologice; Irina Gantea, Galina Ciubara; pict. : V. Oprea, ... – Cimislia : TipCim,
1995. – 79 p. : des.; 28 cm.
F. prel, 420 ex. – [95-729]
Com. Nr 815
95-730 Uømkau, Kouc¡au¡øu
8 nactepcrou +vaoae¤ : 6opuc lecseaos – +enoser u xvao×uur : nouorp. /
Kouctautuu Luarau; ots. pea. : C. 8. Kepausapeuro; Al Pecr. Vonaosa. |u-t
uau. neueauucts. – K. : 3tiinla, 1995. – 74, [1] p. : il.; 22 cm.
F. prel, 1025 ex. – [95-730]
Com. Nr 123
95-731 Ceaicovschi-Meresanu, Gleb
Mihail Bârca – compozitor si dirijor : monogr. / Gleb Ceaicovschi-Meresanu;
Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. si Teoria Artei. – Ch. : 3tiinla, 1995 (Tipogr.
"Universul"). – 122, [1] p. : note; 20 cm.
F. prel, 2035 ex. – [95-731]
Com. Nr 125
95-732 Cincilei, Gheorghe
O poveste a povestilor : [Teatrul Republican de papusi Licurici la 50 ani] /
Gheorghe Cincilei; des. : Victor Tanasciuc. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 87 p. : fotogr., note; 21 cm.
ISBN 5-86892-358-8
F. prel, F. tir. – [95-731]
Com. Nr4112
95-733 Cartea. Biblioteca. Cititorul : Buletin metodic si bibliografic. Fascicula 3 /
Bibl. pentru copii "Ion Creanga" a Rep. Moldova; alcat. : M. Kiriakov. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. "Universul"). – 88, [2] p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-733]
Com. Nr 2843
95-734 Ghid pentru proteclia informaliilor tehnice, tehnologice si comerciale / Agenlia
de Stat pentru proteclia Proprietalii Industriale; alcat. : Mioara Radulescu. – Ch. : S.
n., 1995. – 31 p.; 23 cm. – Pe cop. denumirea si în lb. rusa
F. prel, F. tir. – [95-734]
Com. Nr
95-735 Computer science journal of Moldova / Academy of Sciences of Moldova. In-
stitute of Mathematics; editor-in-chief : C. Gaindrig; executive ed. : N. Andronaty, ...
Ch. : S. n., 1995. – 22 cm.
Vol. 3. Nr 1. – 1995. – 108 p. : fig. – Bibliogr. p. 105-106 (14 tit.). – F. prel, F.
tir. – [95-735]
Com. Nr
95-736 Chitoroaga, Ion
Zo si Z : [exercilii de matematica si algebra] / Ion Chitoroaga; red. st. : Vlad
Gherciu. – Ch. : S. n., 1995. – 88 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 87 (10 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-736]
Com. Nr
95-737 Omul si societatea : (îndrumari metodice) / Univ. de Stat din Moldova. Fac.
de filosofie si psihologie. Catedra de filosofie; red. coord. : Pavel Vizir, Dumitru
Caldare. – Ch. : USM, 1995. – 104 p.; 19 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
98
F. prel, 750 ex. – [95-737]
Com. Nr 112
95-738 Îndrumarul aclionarului / Min. privatizarii si Administrarii proprietalii de Stat al
Republicii Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 23 p.; 19 cm.
Gratuit, F. tir. – [95-738]
Com. Nr
95-739 6npasouuøk aruuouepa / V-so rpusatusauuu u vrp. roc. unvaectson
Pecr. Vonaosa. – K. : 6. u., 1995. – 23, [1] p.; 19 cm.
F. f. de tit.
Gratuit, F. tir. – [95-739]
Com. Nr
95-740 Ai6yka rpusatusauuu / V-so rpusatusauuu u vrp. roc. unvaectson Pecr.
Vonaosa. – K. : 6. u., 1995. – 24 p.; 19 cm.
F. f. de tit.
Gratuit, F. tir. – [95-740]
Com. Nr
95-741 ABC-ul privatizarii / Min. Privatizarii si Administrarii proprietalii de Stat al Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 24 p.; 19 cm.
Gratuit, F. tir. – [95-741]
Com. Nr
95-742 Drepturile si obligaliile aclionarilor în Moldova / Min. Privatizarii si
Administrarii proprietalii de Stat al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 20 p.; 17 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-742]
Com. Nr
95-743 Cum se line o adunare generala a aclionarilor : îndrumar pentru
Întreprinderile Privatizate din Moldova / Min. Privatizarii si Administrarii proprietalii de
Stat al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1995. – 15 p.; 17 cm. – ed. bilingva
F. f. de tit.
Gratuit, F. tir. – [95-743]
Com. Nr
95-744 Programa de educalie pentru sanatate : (curs facultativ) : pentru cl. 5-9 /
alcat. : Radion Cuxereanu. – Ch. : Arc, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 30, [2] p.;
20 cm.
F. f. de tit
ISBN 5-7790-0298-3
F. prel, F. tir. – [95-744]
Com. Nr 825
95-745 6¡pauøus uctopuu u atuorpa1uu õonrap VonaosM u /rpauuM : Cõ. cta-
teu / Al Pecr. Vonaosa; pea. coct. : C. losaros. – K. : 3tiinla, 1995. – 106, [1] p.;
22 cm.
Bibliogr. p. 105-106 (27 tit.)
F. prel, 1000 ex. – [95-745]
Com. Nr 90
95-746 Retele termice : îndrumari metodice la proiectul de curs / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Alimentari cu caldura, gaze si ventilare; alcat. : Constantin
Tuleanu; red. resp. : Pavel Vârlan. – Ch. : UTM, 1995. – 79, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
F. prel, 75 ex. – [95-746]
Com. Nr 96
95-747 Transformatoare si masini electrice de curent alternativ : Teste de control ai
cunostinlelor studenlilor / Univ. Teh. a Moldovei. catedra Bazele teoretice ale

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
99
electrotehnicii; alcat. : V. Sidelnicov, ...; red. resp. : A. Carcea. – Ch. : UTM, 1995. –
37, [2] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-747]
Com. Nr 99
95-748 Sisteme cu microprocesoare : îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Teh. de calcul; alcat. : Emilian Gululeac, ...; red.-resp. : Vasile Gâsca. – Ch.
: UTM, 1995. – 93, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 93 (4 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-748]
Com. Nr 100
95-749 Rusu, Gheorghe I.
Analiza funclionala 3 : (operatori liniari) : lucrare didactica / Gheorghe I. Rusu,
Arcadie A. Semenlul; red.-resp. : P. Cojocari; Univ. de Stat din Moldova. Catedra
analiza matematica. – Ch. : USM, 1995. – 81, [1] p.; 19 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-749]
Com. Nr 154
95-750 Programele tematice la ciclul filologie clasica / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de filologie clasica; coord. : Mihail Purice, Claudia Cemârtan. – Ch. : S. n.,
1995. – 46, [2] p.; 19 cm.
Bibliogr. la sfârsitul disciplinelor
F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [95-750]
Com. Nr 43
95-751 Codul muncii al Republicii Moldova : Text oficial cu modificarile pâna la data
de 1 iulie 1994 / Consiliul Federaliei Sindicatelor independente din Moldova. – Ch. :
S. n., 1994. – 95 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-751]
Com. Nr
95-752 Companiile fiduciare si fondurile de investilii = TpactosMe ronrauuu u uuse-
ctuuuouuMe 1ouaM : Katanor / Min. Privatizarii si Administrarii Proprietalii de Stat. –
Ch. : S. n., 1995. – 83, [1] p.; 19 cm.
gratuit, F. tir. – [95-752]
Com. Nr
95-753 Cojuhari, Alexandru
Culegere de scheme la drept procesual civil : (material didactico-metodic) /
Alexandru Cojuhari; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de drept si procedura civila.
– Ch. : USM, 1994. – 115 p. : scheme; 19x28 cm.
F. prel, 400 ex. – [95-753]
Com. Nr 171
95-754 Cucereanu, Radion
Natura si omul : [man. pentru cl. a 2-a] / Radion Cucereanu. – Ch. : S. n.,
1995 (Tipogr. Didactica). – 127 p.; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 2500 ex. – [95-754]
Com. Nr 323
95-755 Botgros, I.
Fizica : man. experimental pentru elevii cl. a 7-a. / I. botgros, O. Bursuc; Inst.
de 3t. pedagogice si Psihologice. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. Didactica). – 29 cm.
Partea 1. – 1995. – 98, [3] p. : fig. – F. f. de tit. – F. prel, 2500 ex. – [95-755]
Com. Nr 322

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
100
95-756 Bibliotecile publice din Republica Moldova : situalii statistice – 1994 / Bibl.
Nal. a Rep. Moldova; alcat. : Vera Osoianu, Angela Draganel. – Ch. : Bibl. Nal.,
1995. – 16, [1] p. + Anexe [7 f. tab.]; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [95-756]
Com. Nr 17
95-757 Ciubara, Mihai
Perfeclionarea învalamântului matematic în scoala ajutatoare, conform
concepliilor moderne ale învalamântului preuniversitar, stiinlific psihopedagogice si
oligofrenopedagogice : (material teoretico-stiinlific) / Inst . de 3t. Pedagogice si
Psihologice. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. Didactica). – 59 p. : tab.; 20 cm.
Aut. e indicat pe verso f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [95-757]
Com. Nr 337
95-758 Educatia tehnologica "Arta acului" : Cusutul si brodatul tradilional : progr.
experimentala : cl. a 7-a / Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice; elab. de Antonina
Russu; des. : Elena Rotaras-Secrieru. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. Didactica). – 123,
[3] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-758]
Com. Nr
95-759 Bounegru, T.
Cursuri automatizate de instruire la chimie pentru calculatoarele electronice
de tip. IBM complexul Chimia : (îndrumar pentru utilizatori) / T. Bounegru; Univ. de
stat din Moldova. Centrul de Servicii Inf. si Teh. – Ch. : USM, 1995. – 38, [1] p.; 19
cm.
F. prel, 100 ex. – [95-759]
Com. Nr 121
95-760 Regulamente-cadru de organizare si funclionare a serviciilor-cheie din
Structura bibliotecii publice : fisele postului-cadru / Bibl. Nal. a Rep. Moldova. – Ch. :
Bibl. Nal., 1995. – 41, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 70 ex. – [95-760]
Com. Nr
95-761 |epacøueuko, ß. A.
|ctopu¤ u turonoru¤ ponaua : Vetoa. rocoõue ro creu rvpcv an¤ ctvaeu-
tos 1unonor. 1ar. / ß. A, lepacuneuro; loc. vu-t VonaosM. – Ch. : USM, 1995. –
46 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 5 si la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [95-761]
Com. Nr 136
95-762 Certan, Eugen
Istoria universala moderna : (materiale experimentale pentru cl. 7-a) / Eugen
Certan, ...; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Lyceum, 1995 (Tipogr.
Leova). – 19 cm.
P. 1 (1640-1815). – 1995. – 94, [4] p. : fig. + 2 f. împaturite în doua supliment.
– F. f. de tit. – F. prel, 2500 ex. – [95-762]
Com. Nr 2334
95-763 Caragia, F.
Programa cursului normativ "istoria contemporana a larilor din Asia si Africa" /
F. Caragia; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de istorie contemporana universala. –
Ch. : S. n., 1995. – 18 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
Bibliogr. p. 13-18
F. prel, 300 ex. – [95-763]
Com. Nr 300

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
101
95-764 Ojog, I. A.
Curs rezultativ de leclii la istoria românilor / I. a. Ojog, I. M. 3arov; red. resp. :
Anatol M. Petrencu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1995 (Tipogr. 3PT-24).
– 20 cm.
P. 1 : Epoca straveche si antica. – 1995. – 47, [1] p. – Bibliogr. la sfârsitul
temelor si la p. 70. – F. prel, F. tir. – [95-764]
Com. Nr
95-765 P. 2 : Epoca medievala. – 1995. – 70, [1] p. – Bibliogr. la sfârsitul temelor si la
p. 70. – F. prel, F. tir. – [95-765]
Com. Nr
95-766 Moiseev, Ion
Programa cursului "Istoria gîndirii istorice românesti" : (pentru studenlii fac. de
ist.) / Ion Moiseev; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Ist. românilor. – Ch. : USM,
1995. – 21, [1] p.; 19 cm.
Aut. e indicat pe verso f. de tit.
Bibliogr. p. 13-22
F. prel, 100 ex. – [95-766]
Com. Nr 74
95-767 Programa cursului propedeutic "Povestiri din istoria românilor" : Cl. a 4-a /
Min. Învalamântului al Rep. Moldova; resp. de ed. : Gheorghe I. Corovai, Igor A.
Ojog. – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 7, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 4000 ex. – [95-767]
Com. Nr 587
95-768 Istoria românilor. Istoria universala : progr. pentru cl. 5-9 / Min.
Învalamântului al Rep. Moldova; resp. de ed. : Gheorghe I. Corovoi, Igor A. Ojog. –
Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 75, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 4000 ex. – [95-768]
Com. Nr 588
95-769 Organizarea serviciului de profilaxie al populaliei feminine în Moldova :
(îndrumarile metodice) / Min. Sanatalii al Rep. Moldova. Inst. Oncologic; alcat. :
Teodora A. Ciobanu, ... – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. 3PT-24). – 22 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 150 ex. – [95-769]
Com. Nr 1293
95-770 Viata si minunile sfinlilor ierarhi Nicolae si Spiridon : cu binecuvântarea P.S.
Eftimie, Episcopul Romanului si Husilor. – S. l. : Ed. Episcopiei Romanului si Husilor,
1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 63, [1] p. ; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-770]
Com. Nr
95-771 Bejan, Dimitrie (preot)
Bucuriile suferinlei : evocari din trecut / Preot Dimitrie Bejan. – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1995. – 20 cm.
P. 1. – 1995. – 189, [1] p. – ISBN 5-7790-0146-4. – F. prel, 10000 ex. – [95-
771]
Com. Nr 947
95-772 Notices d'etudes de la langue francaise langue d'entretien de relations
commerciales. Spec. : Activite commerciale, comptabilite : (4-ieme annee d'etudes
au College) / College Nat. de Commerce de Kichineou. La Chaire des langues
etrangeres et geographie; selecl. : Tatiana Chabatico, Victoria Slanina. – K. & S. n.,
1995. – 70 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-772]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
102
95-773 Ghid de monumente si situri istorice din Republica Moldova = Guide de
monuments et de sites historiques de la Republique de Moldova = Guide of monu-
ments and historical sites of the Republic of Moldova : UNESCO-50 Patrimoine
mondial / Comisia Nal. a Rep. Moldova pentru UNESCO. – Ch. : S. n., 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 71, [1] p. : il. color.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-773]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
103

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
DECEMBRIE 1995

95-774 Coranul : trad. din lb. araba de Silvestru Octavian Isopescul. – Cluj-Napoca :
ETA, 1995 (Tipogr. or. Tiraspol). – 511 p.; 22 cm.
ISBN 973-95124-3-7
F. prel, 5000 ex. – [95-774]
Com. Nr 749
95-775 Rosca, Agnesa
Aerul de taina : poezii / Agnesa Rosca; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. :
Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.). – 439, [8] p. : 1 f. portr.; 20 cm.
ISBN 5-368-01849*5
F. prel, 2500 ex. – [95-775]
Com. Nr 50855
95-776 Ispirescu, Petre
Fat-Frumos cu parul de aur : povesti / Petre Ispirescu; cop. : Adrian Ionescu.
– Ch. : I.E.-P. "3tiinla"; Bucuresti : Venus, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 316,
[3] p.; 21 cm.
ISBN 5-376-01719-2, ISBN 973-9024
F. prel, 7000 ex. – [95-776]
Com. Nr 1005
95-777 Grimm, (fratii)
Povesti alese : trad. în rom. de Dan faur / Fralii Grimm; cop. : Colfescu Silvia;
il. de Stanila Liliana, Rodica-Ioana Ghilea. – Ch. : I.E.-P. "3tiinla"; Bucuresti : Venus,
1995 (F.E. – P. "Tipogr. Centrala"). – 670, [1] p. : il.; 20 cm.
F. prel, 8000 ex. – [95-777]
Com. Nr 836
95-778 Dragostea amara : antologie de versuri publ. în rev. "NOI". – Ch. : Dir. de
Stat pentru Asigurarea Inf. Moldpres, 1995. – 74 p.; 21 cm.
F. prel, 1500 ex. – [95-778]
Com. Nr
95-779 Slavici, Ioan
Zîna zorilor : povesti ardelene / Ioan Slavici; prez. graf. : Oleg Cojocaru. – Ch.
: Î.E.-P. "3tiinla", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 220, [3] p. : il.; 21 cm.
ISBN 5-376-01720-6
F. prel, 9000 ex. – [95-779]
Com. Nr 1004
95-780 Romanciuc-Dutcovschi, Ludmila
Folclor din parlile Ialovenilor / Ludmila Romanciuc-Dutcovschi; prez. graf. :
Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 350, [1] p.; 20 cm.
Ed. sponsorizata de Fundalia Soros-Moldova. Programul HESP.
ISBN 5-7790-0299-1
F. prel, F. tir. – [95-780]
Com. Nr 946

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
104
95-781 ABC-ul povestilor : culegere de basme pentru copii / il. : C. Balan. – Ch. :
EUS, 1994 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 87 p. : il. color.; 20 cm.
Apare cu sprijinul A3P Porumbeni
ISBN 5-86892-370-7
F. prel, F. tir. – [95-781]
Com. Nr
95-782 Tarlapan, Efim
Dioptrii pentru ochelarii de cai ... : compuneri selective vechi si noi satire,
fabule, miniaturi comice, epigrame, epitafuri, parodii, aforisme / Efim Tarlapan; pref. :
Victor Prohin; prez. graf. : Lica Sainciuc. – Ch. : Hyperion, 1995 (Combinatul Poligr.).
– 202, [5] p. : 1 f. portr.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-781]
Com. Nr 50862
95-783 Cemortan, Stela
În lumea basmelor : caiet de colorat / Stela Cemortan; graf. : Nina Tescari,
Elvira Volosin. – Cimislia : TipCim SA, 1995. – 43 p. : il.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [95-783]
Com. Nr 515
95-784 Cemortan, Stela
Matematica în povesti : caiet de colorat si de scris / Stela Cemortan; graf. :
Nina Tescari, Elvira Volosin. – Cimislia : TipCim SA, 1995. – 49, [1] p. : il.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [95-784]
Com. Nr 498
95-785 Eminescu, Mihai
Craiasa din povesti : Versuri / Mihai Eminescu; il. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 1995 (Tipogr. or. Tiraspol). – 87 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 5-7790-0212-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [95-785]
Com. Nr 824
95-786 Grimm, fratii
În ospelie la poveste / Fralii Grimm; selecl. : Angela Placinta, Nelly Leahu; il. :
Sergiu Ivanov. – Ch. : Birom, 1995 (Tipogr. or. Tiraspol). – 76, [2] p. : il. color.; 26
cm.
ISBN 5-7790-0216-9 (în cop.)
F. prel, 5000 ex. – [95-786]
Com. Nr 769
95-787 Jocul papusarilor : la 50 de ani de la fondarea Teatrului Republican de
Papusi "Licurici" / aut.-alcat. : Victoria Pasecnic; pict. : P. Balan; il. fotogr. : Serghei
Cartasov, ... – Ch. : Virginia, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 87 p. : il. fotogr.; 22
cm.
ISBN 5-7790-0068-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [95-786]
Com. Nr
95-788 |økassø, ß. h.
Crpaso+uur cunrtonatu+ecrux nerapctseuuMx cpeacts / 8. |. lurasMu,
l. l. 6a+uucruu. – K. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1995. – 342, [3] p.; 27 cm.
ISBN 5-7790-0143-X (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [95-788]
Com. Nr 518
95-789 Ciubara, Galina
Tabele la limba româna : pentru cl. 1, 2 : (material supl. la man.
experimentale) / Galina Ciubara. – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 48 p. :
tab.; 24 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
105
ISBN 5-372-01623-X
F. prel, 3000 ex. – [95-789]
Com. Nr 550
95-790 Curs de oblinere a competenlelor în antreprenoriat sau cum sa devii
antreprenor : (man. experimental pentru cursul de micul business) / Min.
Învalamântului; trad. în rom. : V. Tîmpau. – Ch. : Lyceum, 1995 (Tipogr. or. Leova). –
20 cm.
Nivelul 1 : Pentru antreprenorii începatori. – 1995. – 199, [1] p. : fig. – F. prel,
2500 ex. – [95-790]
Com. Nr 1340
95-791 Glosar de proprietate industriala = lnoccapuu tepnuuos rponManeuuou
coõctseuuoctu = Industrial Property glossary = Glosaire de propriete industrielle =
Glosario de propriedad industrial / Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii
Industriale; selecl. si trad. în lb. rom. : Victoria Andriula. – Ch. : S. n., 1995. – 114 p.;
23 cm.
Bibliogr. p. 114 (19 tit.)
F. prel, F. tir. – [95-791]
Com. Nr
95-792 Gortolomei, D.
Economia de piala : diclionar explicativ / D. Gortolomei, S. marin; red. : D. V.
Gortolomei. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. Min. Econ. al Rep. Moldova). – 302, [1] p. :
fig., tab.; 23 cm.
F. prel, 400 ex. – [95-792]
Com. Nr 116
95-793 Isac, Victor
Chimie fizica : lucrari practice : man. pentru uzul studenlilor / Victor Isac, Ana
Onu, Cornelia Tudoreanu, Gheorghe Nemloi. – Ch. : Î.E.-P. "stiinla", 1995. – 758, [2]
p. : fig.; 22 cm.
Ed. cu suslinerea Fundaliei Soros Moldova
ISBN 5-376-01937-2
F. prel, 1535 ex. – [95-793]
Com. Nr 749
95-794 Îndrumari metodice si lucrarea de control nr 3 pentru elevii din clasa a 9-a /
3c. Rep. fara frecvenla cu profil de Fizica, Matematica si Chimie de pe lînga Univ. de
Stat din Moldova. Seclia de Fizica; alcat. : I. P. Malai; resp. de ed. : V. I. Hamuraru.
– Ch. : S. n., 1995. – 18 p. : fig.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-794]
Com. Nr
95-795 He¡oaøueckaø paspaõotra u routponeuoe saaauue N 4 an¤ v+aauxc¤ 9
rn. : Kuuenatura u auuanura rpusonuueuuoro asu×euu¤ / Pecr. sao+. 1us. – nat.
u xun. ar. rpu roc. vu-te Pecr. Vonaosa; ota. 1us.; coct. : |. ñ. Vanau; ots. sa
sMr. : 8. F. lanvpape. – K. : 6. u., 1995. – 24 p. : fig.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-795]
Com. Nr
95-796 He¡oaøueckaø paspaõotra u routponeuoe saaauue N 4 an¤ v+aauxc¤ 9
rn. / Pecr. sao+. 1us. – nat. ar. rpu roc. vu-te Pecr. Vonaosa; ota. 1us.; coct. :
|. ñ. Vanau; ots. sa sMr. : 8. F. lanvpape. – K. : 6. u., 1995. – 25 p. : tab., fig.; 20
cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-796]
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
106
95-797 Bostan, Gheorghe A.
Contribulii metodice la tema : Subalgoritmi : pentru elevi / Gheorghe A.
Bostan; resp. de ed. : N. Magariu; 3c. Rep. fara frecvenla cu profil de Matematica,
Inf. Fizica si Chimie de pe lînga Univ. de Stat din Moldova. Seclia de inf. – Ch. : S.
n., 1995. – 20 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 15 (2 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-797]
Com. Nr 1207
95-798 Cazacu, M. S.
Indicalii metodice si lucrare de control nr. 2 pe tema : Inecualii cu moduli :
pentru elevii cl. 11 / M. S. Cazacu, A. S. Lozan; resp. de ed. : Chiril Tudor Prisacaru;
3c. Rep. fara frecvenla cu profil de Fizica, Matematica si Chimie de pe lînga Univ. de
Stat din Moldova. Seclia de Matematica. – Ch. : S. n., 1995. – 27 p. : fig., tab.; 20
cm.
Aut. sunt indicali pe verso f. de tit
F. prel, F. tir. – [95-798]
Com. Nr 1211
95-799 Anropø¡us roucra / Pecr. sao+. ar. ro nat., uu1opn., 1us. u xunuu rpu
roc. vu-te VonaosM. Ceruu¤ uu1.; coct. : l. A. 6octau; ots. pea. : l. A. Varapuv;
rep. : C. l, 6vsvpukr. – K. : 6. u., 1995. – 26 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-799]
Com. Nr 1210
95-800 Bostan, G. A.
Algoritmi – funclie si numere celebre / G. A. Bostan; resp. de ed. : N. Magariu;
3c. Republicana fara Frecvenla cu profil de matematica, Informatica, fizica si Chimie
de pe lînga Univ. de Stat din Moldova. Seclia de Informatica. – Ch. : S. n., 1995. – 23
p. : tab.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-800]
Com. Nr
95-801 4øiøka : netoa. tetpaau c saaa+anu / Tupacr. roc. vu-t; coct. : l. Kou-
ctautuuos, V. Lapos, 1. Pauneauv; ots. pea. : E. leoprura. – K. : 6. u., 1995 (Tur.
"Pernana"). – 20 cm.
+. 1 : Vexauura. – 204 p. : fig. – Bibliogr. p. 204 (3 tit.). – ISBN 5-7790- . – F.
prel, 800 ex. – [95-801]
Com. Nr 521
95-802 Ciubara, M.
Matematica : man. pentru cl. a 6-a a sc. ajutatoare / M. Ciubara; Inst. de 3t.
pedagogice si Psihologice. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 151,
[1] p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 5-372-01614-0
F. prel, 2000 ex. – [95-802]
Com. Nr 746
95-803 Raileanu, Aurelia
Algebra : cl. a 7-a (partea 1) : man. experimental / Aurelia Raileanu, Ion Popa;
inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 44, [3] p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 5-372-01620-5
F. prel, 2500 ex. – [95-803]
Com. Nr 954
95-804 Ha¡eua¡øka aroneuuran u aõutvpueutan : 1opnvnM, rpuenM peaeuu¤
turosMx saaa+. – K. : 6. u., 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 31, [1] p.; 14 cm.
F. f. de tit.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
107
ISBN 5-7790-0353-X
F. prel, 10000 ex. – [95-804]
Com. Nr 1072
95-805 Buzurniuc, $tefan N.
Metode numerice pe calculator / 3tefan N. Buzurniuc; resp. de ed. : Gheorghe
A. Bostan; 3c. Rep. fara frecvenla cu profil de matematica, Inf. Fizica si Chimie de
pe lînga Univ. de Stat din Moldova. Seclia Inf. – Ch. : S. n., 1994. – 20 p. : fig.; 20
cm.
F. prel, F. tir. – [95-805]
Com. Nr
95-806 Ciubara, Sezont
Geografia umana si economia generala a lumii : Texte de leclii pentru
studenli, elevi si profesori / Sezont Ciubara, Oleg Buga; Univ. de Stat din Tiraspol.
Catedra de geografie umana si economica. – Ch. : S. n., 1995. – 178 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-806]
Com. Nr
95-807 Cheite pentru copii / trad. : Alina Pele. – Ch. : misiunea Crestina "Micul
samaritean", 1995 (Tipogr. "Universul"). – 20 cm.
Vol. 4 : saizeci de zile de meditalie pentru baieli si fete. – 1995. – 103 p. : il. –
F. prel, F. tir. – [95-807]
Com. Nr 4105
95-808 Simenschy, Th.
Diclionarul înlelepciunii : cugetari antice si moderne / Th. Simenschy, cop.
Isai Cârmu. – ed. a 3-a compl. cu 171 cugetari cenzurate. – Ch. : ed. meridianul 28;
Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995 (Tipogr. "universul"). – 640 p. : 1 f. portr. ; 22 cm.
ISBN 5-86892-108-9
F. prel, 5000 ex. – [95-808]
Com. Nr 3741
95-809 Zaporojan, Sergiu
organizarea si proiectarea unitalilor de calcul cu arhitectura funclional
distribuita : 05.13.05 – "Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de
comanda" : Autoref. tezei de doctor în stiinle teh. / Sergiu Zaporojan; Univ. Teh. a
Moldovei. – Ch. : UTM, 1995. – 18 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (22 tit.)
F. f. de tit. – [95-809]
Com. Nr
95-810 3anopo×au, 6ep×øy
0prauusauu¤ u rpoertuposauue sM+ucnuteneuMx vctpoucts c 1vuruuo-
uaneuo pacrpeaeneuuou apxutertvpou : creu. : 05.13.05 – 3neneutM u vctpouct-
sa sM+ucnuteneuou texuuru u cucten vrp. : astope1. auc. ua coucrauue v+euou
ctereuu a-pa tex. uavr / Cep×uv 8aropo×au; Tex. vu-t VonaosM. – K. : T/V,
1995. – 18 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (22 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-810]
Com. Nr
95-811 5snsuen, üuø¡pøø hsauosøu
Konrektep rar cpeactso au11epeuuuauuu oõv+euu¤ ctvaeutos reasvsa :
(ua rpunepe uu1opnaturu) : oõaa¤ reaarorura : astope1. auc. ua coucrauue
v+euou ctereuu raua. reaaroru+ecrux uavr / ûnutpuu |sauosu+ 6anauen; Poc.
araa. oõpasosauu¤. |u-t oõaero cpea. oõpasosauu¤. – V., 1995. – 16 p. : fig.; 20
cm.
Bibliogr. p. 16 (9 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
108
F. prel, F. tir. – [95-811]
Com. Nr
95-812 Cemârtan, Claudia
Limba latina : curs elementar pentru studenlii si liceenii profilurilor umanitare /
Claudia Cemârtan, Ecaterina Kucerov. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1995. – 252
p. : tab.; 21 cm.
ISBN 5-7790-0145-6
F. prel, 2000 ex. – [95-812]
Com. Nr 777
95-813 0suapeuko, h. h.
Cõopuur vrpa×ueuuu ro pvccronv ¤sMrv : an¤ ctvaeutos roarot. 1ar. / l.
l. 0s+apeuro; Ve×avuap. lesasucunMu vu-t VonaosM. – K. : Ve×avuap. lesa-
sucunMu vu-t VonaosM, 1995 (Tur. r. Kaxvn). – 31 p.; 20 cm.
Aut. e indicat pe verso f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [95-813]
Com. Nr 1692
95-814 Yue6uøk pvccroro ¤sMra : an¤ ctva. uuoctpauues roarot. 1ar. / Ve×av-
uap. lesasucunMu vu-t VonaosM. – K. : |sa. ueutp Ve×avuap. lesasucunoro vu-
ta VonaosM, 1995 (Tur. Kaxvn). – 135, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 600 ex. – [95-814]
Com. Nr 1964
95-815 Purice, Mihail
Îndrumar la limba româna (verbul) : material didactic pentru alolingvi / Mihail
Purice. – Ch. : S. n., 1995 (USM). – 71 p. : tab.; 20 cm. – Pe verso cop. : Mihail
Purice. Crpaso+uur ro pvnMucronv ¤sMrv (rnaron) : v+eõ. rocoõue an¤ uuo¤sM+-
uMx.
Text : lb. rom., rusa
F. prel, 1000 ex. – [95-815]
Com. Nr 58
95-816 Ciobanu, A.
Limba româna : man. pentru cl. a 9-a / A. Ciobanu, E. Belinschi; sub. red. :
Anatol Ciobanu. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 190, [1] p. : fig.
ISBN 5-372-01605-1
F. prel, 30000 ex. – [95-816]
Com. Nr 847
95-817 Pâslaru, Vlad
Literatura româna : man. crestomalie pentru cl. a 7-a / Vlad Pâslaru, Victor
Cirimpei, Ion Iachim; coord. : Vl. Pâslaru. – Ed. a 3-a. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 206, [2] p.; 20 cm.
ISBN 5-372-01480-6
F. prel, 35000 ex. – [95-817]
Com. Nr 1170
95-818 Pâslaru, Vladimir
Literatura româna : man. pentru cl. a 9-a / Vlad Pâslaru, Constantin 3chiopu;
coord. : V. Pâslaru. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 246, [1] p.;
20 cm.
ISBN 5-372-01492-X
F. prel, 30000 ex. – [95-818]
Com. Nr 948
95-819 Pâslaru, Vlad
Literatura româna : crestomalie cl. a 9-a / Vlad Pâslaru, C. 3chiopu, V.
Tâmpau. – Ch. : Lumina, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 271, [1] p.; 20 cm.
ISBN 5-372-01493-8

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
109
F. prel, 30000 ex. – [95-819]
Com. Nr 676
95-820 Studiul sociologic în probleme de medicina sociala : recomandalii metodice
pentru studenli si lectori / Univ. de Stat de Medicina sociala "N. Testemilanu".
Catedra Medicina sociala "N. Testemilanu"; alcat. : E. Popusoi, ... – Ch. : S. n., 1995.
– 40, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-820]
Com. Nr
95-821 Filip, N. S.
Sinteze la economie : (material didactic) / N. S. Filip; Colegiul Nal. de Comerl
din Chisinau. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. 3PT-24). 80 p. : fig.
Bibliogr. p. 80 (10 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-821]
Com. Nr 292
95-822 Conceptia educaliei muzicale în învalamântul preuniversitar; Min.
Învalamântului al Rep. Moldova; resp. de ed. : Alexandru Bors. – Ch. : S. n., 1995
(Tipogr. 3PT-24). – 10, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 250 ex. – [95-822]
Com. Nr 997
95-823 Sochirca, Vitalie
Indicalii metodice pentru lucrarile practice la cursul universitar "Geografia
economica si umana a larilor lumii" / Vitalie Sochirca, Sezont Ciubara, Oleg Buga;
Univ. de Stat din Tiraspol. Catedra geografie economica si umana. – Ch. : S. n.,
1995. – 57 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-823]
Com. Nr
95-824 Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin
deformare plastica la cald prin forjare / Min. Muncii si Protecliei Sociale. Proteclia
Muncii. – Ch. : ART& X SRL, 1995 (Combinatul Poligr.). – 16 cm.
Fasc. 13. – 76 p. : tab. – F. prel, 10000 ex. – [95-824]
Com. Nr 50792
95-825 Propedeutica bolilor interne : [man. pentru inst. de învalamânt superior] / V.
H. Vasilenco, A. L. Grebeniov, C. I. 3irokova, ...; trad. din lb. rusa de Z. Anestiadi, ...
– Ch. : Universitas, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 606, [1] p. : fig. + anexa 16 f.
fig. color., tab.; 22 cm.
Indice de materii p. 590-600
ISBN 5-362-0118-9
F. prel, 2000 ex. – [95-825]
Com. Nr 87/180
95-826 Alexandru Sturdza : (1791-1854) : bibliogr. / Bibl. Nal.; elab. : Emil Vrabie,
Elena Conlescu. – Ch. Bibl. Nal., 1994. 32, [1] p. : portr.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [95-826]
Com. Nr 12
95-827 Congresul 2 extraordinar al Partidului Democrat Agrar din Moldova : culeg.
de doc. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 135 p.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-827]
Com. Nr 543

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
110
95-828 2-ø upeissuaøusø cLeia Arpapuo-ûenorpatu+ecrou raptuu VonaosM :
Cõ. aor. – Ch. : S. n., 1995. – 137 p.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-828]
Com. Nr 543
95-829 ßonkos-ßenoøuk, E. |.
Vetanop1osM u rapaaorcM aenorpatuu : ñonut. aortpuua õoneaesusna :
(uctoru, cvauocte, asonkuu¤, anetepuatusM : 1917-1929 rr.) : s 2-x ru. / E. l.
8onros-ñero¤ur. – K. : PKF "Leana", 1993. – 20 cm.
Ku. 1 : ñonutu+ecra¤ aortpuua õoneaesusna : naprcuctcruu u apvrue uc-
toru. Ksuutacceuuu¤. 1opnuposauue u passutue s repuoa ao 1917 r. – 1993. –
461, [2] p. + Anexa 1 f. – Bibliogr. în note p. 349-459. – ISBN 5-376-01670-6. – F.
prel, 300 ex. – [95-829]
Com. Nr1265
95-830 ßy¡ø peaeuu¤ arouonu+ecrux rpoõnen vctou+usoro passutu¤ cenecroxo-
s¤uctseuuoro rpoussoactsa / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|; roarot. : ß. A.
Caseneesa. – K. : Vonal||TE|, 1995. – 21 p.; 20 cm. – (3rcrpecc-uu1opn. / V-
sa arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|).
Bibliogr. p. 20-21 (18 tit.)
F. f. de tit.
3, 92 lei, 153 ex. – [95-830]
Com. Nr 328
95-831 Paisø¡øe oprauusauuouuo-rpasosMx 1opn xos¤uctsosauu¤ s AñK Von-
aosM / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|; ast. : A. 1. ßecrv, ... – K. : Vona-
l||TE|, 1995. – 26 p.; 20 cm. – (3rcrpecc-uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa.
l||TE|).
Bibliogr. p. 26 (7 tit.)
F. f. de tit.
4,35 lei, 170 ex. – [95-831]
Com. Nr 370
95-832 Paisø¡øe rtuuesoactsa sa pvõe×on / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||-
TE|; coct. : A. l. KpurnusMu. – K. : Vonal||TE|, 1995. – 13 p.; 20 cm. – (3rc-
rpecc-uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|).
Bibliogr. p. 12-13 (22 tit.)
F. f. de tit.
8,48 lei, 104 ex. – [95-832]
Com. Nr 389
95-833 Haueaos, |. |.
0ueura peaneuou ctounoctu paõo+eu cunM / l. l. Vaneaos, 8. A. lvcrau;
V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. : Vonal||TE|, 1995. – 61 p. : tab.; 20
cm. – (0õsop. uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|).
Bibliogr. p. 60-61 (22 tit.)
F. f. de tit.
10,22 lei, 78 ex. – [95-833]
Com. Nr 362
95-834 |ouuapos, h. h.
0cuosuMe suaM aoõasor u ux ucronesosauue s rpurotosneuuu õetouuMx
cneceu / l. l. lou+apos; V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. : Vonal||-
TE|, 1995. – 47 p.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa. l||-
TE|).
Bibliogr. p. 44-47 (36 tit.)
F. f. de tit.
7.60 lei, 90 ex. – [95-834]
Com. Nr 354

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
111

95-835 Haxnøu, T. ß.
Apeuaa cenecroxos¤uctseuuMx vroauu ua ocuose uosMx otuoaeuuu se-
neneuou coõctseuuoctu / T. 8. Vaxnuu, 1. û. 6a×vpa; V-so arou. Pecr. Vonaosa.
l||TE|. – K. : Vonal||TE|, 1995. – 47, [1] p. : tab.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. /
V-sa arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|).
Bibliogr. p. 47 (10 tit.)
F. f. de tit.
4,86 lei, 141 ex. – [95-835]
Com. Nr 348
95-836 Kpasueuko, P. h.
ñpoõnenM saautM rpas rotpeõuteneu s Pecr. Vonaosa / P. |. Kpas+eu-
ro, l. 8. ûauunos; V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. : Vonal||TE|,
1995. – 46, [1] p. : tab.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa.
l||TE|).
Bibliogr. p. 46 (8 tit.)
F. f. de tit.
5,49 lei, 124 ex. – [95-836]
Com. Nr 349
95-837 5a×ypøuy, h. 6.
ñpuneueuue õuonoru+ecru artusuMx seaects rpu uarpasneuuon sMpa-
ausauuu rnoaos ¤õnouu an¤ anuteneuoro xpaueuu¤ / l. C. 6a×vp¤uv, V. 8. Atu-
nocoae, |. û. Xap¤, 8. 8, +uoõauv; V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. :
Vonal||TE|, 1995. – 37 p. : tab. + Anexe 2 f. împaturite în trei; 20 cm. – (0õsop.
uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|).
Bibliogr. p. 33-37 (50 tit.)
F. f. de tit.
3,97 lei, 152 ex. – [95-837]
Com. Nr 337
95-838 6¡py¡øuckøø, 4. A.
ñpoussoactso u ucronesosauue saneuuteneu nonora / 1. A. Ctpvtuucruu;
V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|. – K. : Vonal||TE|, 1995. – 48, [1] p.; 20
cm. – (0õsop. uu1opn. / V-sa arou. Pecr. Vonaosa. l||TE|).
Bibliogr. p. 46-48 (24 tit.)
F. f. de tit.
4,32 lei, 162 ex. – [95-838]
Com. Nr 338
95-839 Hexauøiauøø sosaenMsauu¤ u repepaõotru rpe+uxu / V-so arou. Pecr.
Vonaosa; roarot. : 8. E. +eõotape. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 33 p. : fig.; 20
cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|)
Bibliogr. sa sfârsitul temelor
F. f. de tit
2,74 lei, 106 ex. – [95-839]
Com. Nr. 385
95-840 Yaaneuøe u xpaueuue uasosa / V-so arou. Pecr. Vonaosa; roarot. : 8. E.
+eõotape. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 20 p. : fig., tab.; 20 cm. – (ñoaõopra uu-
1opn. natepuanos / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|)
Bibliogr. sa sfârsitul temelor
F. f. de tit
2,39 lei, 92 ex. – [95-840]
Com. Nr 387
95-841 ßossmeuøe vposu¤ coaep×auu¤ uaceneuuMx nect u ropoacrux tepputo-
puu / V-so arou. Pecr. Vonaosa; roarot. : E. V. ñon¤rosa. – K. : Vonal||T3|,

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
112
1995. – 31 p. : fig., tab.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn. natepuanos / V-so arou.
Pecr. Vonaosa. l||T3|)
Bibliogr. sa sfârsitul temelor
F. f. de tit
3,38 lei, 82ex. – [95-841]
Com. Nr 335
95-842 Psuok ×une¤ : orMt, rpoõnenM, peaeuu¤ / V-so arou. Pecr. Vonaosa;
roarot. : T. ñ. Xvnarosa. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 31 p. : fig.; 20 cm. – (ñoa-
õopra uu1opn. natepuanos / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|)
Bibliogr. sa sfârsitul temelor
F. f. de tit
2,77 lei, 95 ex. – [95-842]
Com. Nr 524
95-843 0nna¡a tpvaa s pMuo+uMx vcnosu¤x / V-so arou. Pecr. Vonaosa; roarot. :
8. |. Tacu. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 33 p. : tab.; 20 cm. – (ñoaõopra uu1opn.
natepuanos / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|)
Bibliogr. sa sfârsitul temelor
F. f. de tit
3,54 lei, 78 ex. – [95-843]
Com. Nr 336
95-844 hosse naauuM an¤ sarotosru ropnos / V-so arou. Pecr. Vonaosa; roa-
rot. : 8. E. +eõotape. – K. : Vonal||T3|, 1995. – 23, [1] p. : fig., tab.; 20 cm. –
(ñoaõopra uu1opn. natepuanos / V-so arou. Pecr. Vonaosa. l||T3|)
Bibliogr. sa sfârsitul temelor
F. f. de tit
2,78 lei, 87 ex. – [95-844]
Com. Nr 353
95-845 Buburuz, D.
Tehnologiile de combustie si epurarea gazelor de cos de oxizi de azot / D.
Buburuz, C. Turta, I. Bulgac, ...; Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh. – Econ. al
Rep. Moldova. – Ch. : IC3ITE, 1995. – 62, [1] p. : tab., scheme.; 20 cm. – (Inf. de
sinteza / Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh. –
Econ.)
Bibliogr. p. 60-62 (50 tit.)
F. f. de tit.
8, 07 lei. 105 ex. – [95-845]
Com. Nr. 351
95-846 Postolati, A.
Îndrumar pentru specialistii în fitotehnie privind componenla soiurilor
ameliorate ale culturilor cerealiere paioase de toamna si de primavara în Republica
Moldova / A. Postolati, L. Gaina, M. Chisca, L. Stavar. – Ch. : IC3ITE, 1995. – 10 p. :
tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
0, 90 lei. 200 ex. – [95-846]
Com. Nr 343
95-847 Cojocaru, Vasile Gh.
Reforma învalamântului : (probleme de metodologie) / Vasile Gh. Cojocaru;
prez. graf. : E. Copeica. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
175, [1] p. : tab., des.; 21 cm.
Bibliogr. p. 173-176 (107 tit.9
Pe cop. datele referitoare la tit : Oientari. Oiective. Direclii
ISBN 5-376-02000-5
F. prel, 10000 ex. – [95-847]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
113
Com. Nr 665
95-848 "Probleme filosofice de etica, drept si tehnico-organizationale privind
informatizarea societatii" (1995; Chisinau). Probleme filosofice de etica, drept si
tehnico-organizalionale privind informatizarea societalii : conf. st.-pract. : Tezele
referatelor si comunicarilor, 24-25 octombrie 1995 Republica Moldova / col. red. :
Teodor N. Tîrdea (red. resp.), .... – Ch. : S. n., 1995. – 95 p. : tab.; 20 cm.
Antetit. : Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ. al Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "n. Testemilanu" din Rep. Moldova
Texte lb. rom., rusa
F. f. de tit.
F. prel, 150 ex. – [95-848]
Com. Nr 415
95-849 "Apele Moldovei. Seceta si masurile complexe de combatere", conf. st.
(2; 1995; Chisinau). Rezumatele comunicarilor celei de-a doua conferinle stiinlifice
"Apele Moldovei. Seceta si masurile complexe de combatere", 5-6 iulie 1995 / com.
red. : Andrei Gavrilila (red. resp.), ... – Ch. : S. n., 1995. – 270 p. : tab., fig.; 20 cm.
Antetit. : Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Apelor si Îmbunatalirilor Funciare.
Bibliogr. la sfârsitul unor comunicari.
Text si în lb. rusa
F. prel, F. tir. – [95-848]
Com. Nr
95-850 "Eroziunea solurilor si metodele de combatere" (1995; Chisinau).
Rezumatele comunicarilor conferinlei internalionale practico-stiinlifice "Eroziunea
solurilor si metodele de combatere", 11-14 iulie 1995 / col. red. : S. Andries (red.
resp.), ... – Ch. : S. n., 1995. – 210 p. : tab., scheme; 20 cm.
Antetit. : Inst. de Cercet. 3t. si Proiectarii Tehnologice pentru Pedologie,
Agrochimie si Ameliorarea Solurilor "N. Dimo"
Text lb. : rom., rusa
F. prel, F. tir. – [95-850]
Com. Nr
95-851 Movileanu, Valeriu
Formarea si dezvoltarea mutagenezei induse la plantele de cultura în
Republica Moldova : (din ist. st. si teh. în RM) / Valeriu Movileanu, Nicolae
Andronachi; Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh. – Econ.; Bibl. Republicana de
Inf. Teh. - 3t. – Ch. : I.C.S.I.T.E., 1995. – 20 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13-19 (63 tit.)
F. f. de tit.
1, 83 lei, 1000 ex. – [95-851]
Com. Nr 371
95-852 Vutcariov, Vasile
Perfeclionarea diagnosticului de laborator la exterovirusuri : 03.00.06 –
Virusologie : autoref. tezei de doctor în st. medicale / Vasile Vutcariov; Acad. de 3t. a
Moldovei. Inst. de Microbiologie. – Ch. : 1995. – 26 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [95-851]
Com. Nr 341
95-853 Politologia : prelegeri la cursul univ. / Univ. de Stat din Moldova. Asoc.
politologilor din Moldova. Catedra de politologie si relalii int.; coord. : Valeriu Gh.
Mosneaga. – Ch. : USM, 1995. – 19 cm.
Partea 2. – 1995. 227 p. : tab. – Bibliogr. în notele de subsol si la sfârsitul
unor prelegeri. – F. prel, 100 ex. – [95-852]
Com. Nr 48
95-854 Partea 3. – 1995. – 177 p. – Bibliogr. în notele de subsol si la sfârsitul unor
prelegeri. – F. prel, 300 ex. – [95-853]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
114
Com. Nr 120
95-855 Istoria gîndirii politice în Moldova : [culeg. de art.] / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de politologie si relalii int.; Asoc. Politologica din Moldova; coord. st. :
Valeriu Gh. Mosneaga. – Ch. : USM, 1995. – 19 cm.
Partea I. – 1995. – 192 p. – Bibliogr. în notele de subsol si la sfârsitul unor
teme. – F. prel, 100 ex. – [95-855]
Com. Nr 197
95-856 Creatia : teoria si practica optimizarii : (materialele sesiunilor st. – metodice
"Crealie si educalie" din 17 ianuarie 1994, si "Factori constructivi si destructivi în
formarea personalitalii creative" din 23 decembrie 1994) / Inst. de Arte din Republica
Moldova; col. red. : V. Apostol (pres.), ... – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. 3PT-24). – 100
p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
F. prel, 100 ex. – [95-856]
Com. Nr 978
95-857 Fotescu, Emil
Tractorul / Emil Fotescu; Univ. "Alecu Russo" din Balli. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla",
1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
Partea a 2-a : man. experimental pentru cl. a 9-a. – 1995. – 129, [2] p. : fig. –
ISBN 5-376-02007-X. – F. prel, 2532 ex. – [95-857]
Com. Nr 955
95-858 Rezultatele principale ale activitalii instituliilor stiinlifice în anul 1994 / Min.
Agriculturii si Alimentaliei al Republicii Moldova; alcat. : Eugen Revenco, ... – Ch. :
Agroinformreclama, 1995 (Î.E.-P. "stiinla"). – 88 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-858]
Com. Nr 101
95-859 Morei, Eugen
Munca agricola : man. experimental pentru cl. 5-a / Eugen Morei. – Ch. :
Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 84, [3] p. : fig., tab.; 19 cm.
ISBN 5-372-01221-3
F. prel, 2500 ex. – [95-859]
Com. Nr 50825
95-860 Pavlicenco, Sergiu
Receptarea literaturii spaniole în spaliul cultural românesc / Sergiu
Pavlicenco; univ. de Stat din Moldova. Catedra de lit. Universala; red. resp. : Ion
Dumbraveanu. – Ch. : USM, 1995. – 19 cm.
Fasc. 2 : Curs special de lit. comparata pentru studenlii de la fac. umanistice.
– Bibliogr. p. 86-93 (100 tit.). – F. prel, 100 ex. – [95-860]
Com. Nr 96
95-861 Mihai, Gh.
Construclii de lemn si mase plastice : ciclu de prelegeri / Gh. Mihai; univ. Teh.
a Moldovei. Catedra elemente de construclii. – Ch. : UTM, 1995. – 20 cm.
Partea 3 : Construclii de închidere. – 1995. – 53, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. p.
53 (7 tit.). – F. prel, 150 ex. – [95-861]
Com. Nr 103
95-862 Telecomunicatii cu fibre optice : îndrumar de lab. / Univ. Teh. a moldovei.
Catedra Telecomunicalii; alcat. : Vera Morozov, ... Ch. : UTM, 1995. – 21 cm.
Partea 2. – 1995. – 30, [2] p. : fig. – Bibliogr. p. 23 (13 tit.). – F. prel, 100 ex. –
[95-862]
Com. Nr 113

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
115
95-863 Îndrumar privind modul de calcul al unui sistem electroenergetic cu ajutorul
modelului de simulare / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de electroenergetica; alcat. :
Ion Stratan. – Ch. : UTM, 1995. – 31, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 31 (3 tit.)
F. prel, 100 ex. – [95-863]
Com. Nr 108
95-864 Xaes, A. h.
0ropoauu+ectso : rpart. cosetM / A. |. Xaes, 8. A. ñpoueuro; pea. usa. :
C. K. ûs¤troscruu. – K. : 3tiinla, 1995. – 183, [2] p. : tab., des.; 20 cm.
Bibliogr. p. 185 (21 tit.)
ISBN 5-376-02006-1
F. prel, 10035 ex. – [95-864]
Com. Nr 909
95-865 +epeuneø, ß. A.
Peroneuaauuu ro oprauusauuu cuctenM texuu+ecroro cepsuca s arporpo-
nManeuuon ronrnerce / 8. A. +epenreu, l. l. 8auerosu+, l. V. Vapvc¤r; roarot.
roa pea. : |. 1. Xaõacecrv; lav+. uccnea. rouctpvrtopcro-texuon. uu-t nexauusa-
uuu u anertpu1urauuu AñK. – K. : Agroinformreclama, 1995. – 39, [1] p. : des.; 20
cm.
Bibliogr. p. 39 (15 tit.)
Aut. indicali pe verso f. de tit.
F. prel, 1000 ex. – [95-865]
Com. Nr 33
95-866 ßporpauuøposauøe u rpuneueuue A8V. FsMr rporpannuposauu¤ 10P-
TAl : netoa. vras. r naõ. paõotan / Tex. vu-t VonaosM. Ka1. anertpoauepr.; coct.
: |. A. ñpouvr (ots. pea.), … - K. : T/V, 1995. – 87 p. : tab., fig.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-866]
Com. Nr 105
95-867 5ana6auos, A. A.
ßoraneuMe cuctenM astonaturu : uccnea. u pac+et cucten astonat. vrp
. c rpuneueuuen rporp. Konrnercos SAPR, "KOPRAS", "ARMIDYS", "ISIDORA" :
v+eõ. rocoõue / A. A. 6anaõauos; ots. pea. : A.A. lpenanecruu; Tex. vu-t. Vonao-
sM. Ka1. astonaturu. – K. : 1995k – 126, [1] p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 117-118 (33 tit.)
F. prel, 75 ex. – [867]
Com. Nr 104
95-868 5øoxøuøø : netoa. vrasauu¤ r naõ. paõotan / Tex. vu-t VonaosM. Ka1.
texuonoruu; coct. : ß. 1. ñananap+vr, l. 1. Vvctaua (ots. pea.). – K. : T/V, 1995.
– 95, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 95 (17 tit.)
F. prel, 125 ex. – [95-868]
Com. Nr 115
95-869 Dodone, Alexandre
La mecanique analitique en problemes (deuxieme partie) / Alexandre
Dodone; red. en chef : Vladimir Oleinikov; univ. Teh. de Moldova. Caire de
mecanique rationnelle. – Ch. : UTM, 1995. – 42, [1] p. : fig.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [95-868]
Com. Nr 102
95-870 Ykaia¡ens uu1opnauuouuMx ra+ects o pecrvõnuraucron repeaoson rpo-
ussoactseuuo-texuu+ecron orMte, roctvrusaux s 1oua Vonal||T3| s 3 rs.
1995 r. / V-so arou. Pecr. Vonaosa. Vonal||T3|; coct. : ß. |. 6aõaescra¤. – K.
: Vonal||T3|, 1995. – 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
116
8Mr. 3 : (ñponManeuuocte, ctpoutenectso, tpaucropt u cs¤se). – 1995. –
5 p. – Bibliogr. p. 1-5 (44 tit.). – F. f. de tit. – Descrierea dupa cop. – 1, 33 lei, 64 ex.
– [95-870]
Com. Nr 361
95-871 Ykaia¡ens uu1opnauuouuMx rapt o pecrvõnuraucron repeaoson rpous-
soactseuuo-texuu+ecron orMte, roctvrusaux s 1oua Vonal||T3| s 3 rs.
1995 r. / V-so arou. Pecr. Vonaosa. Vonal||T3|; coct. : ß. |. 6aõaescra¤. – K.
: Vonal||T3|, 1995. – 20 cm.
8Mr. 3 (AñK). – 1995. – 5, [1] p. – Bibliogr. p. 1-5 (53 tit.). – F. f. de tit. – 1,40
lei, 62 ex. – [95-871]
Com. Nr 363
95-872 Directory of Moldavian non governmental organization in Moldova =
Catalogul Organizaliilor Neguvernamentale din Moldova = Crpaso+uur uerpasu-
tenectseuuMx oprauusauuu s Vonaose : 1994-1995. – Ch. : S. n., 1995. – 39, [5]
p.; 19 cm.
F. prel, F. tir. – [95-872]
Com. Nr
95-873 5a×ypa, 4. ü.
Cenecroxos¤uctseuua¤ roorepauu¤ u arpo1upnM / 1. û. 6a×vpa, |. |.
+epuuorno; Pecr. Leutp rorvn¤pusauuu arou. suauuu "6usuecpvpan". – K. : 6. u.,
1995. – 123, [2] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 121-123 (23 tit.)
F. prel, 1000 ex. – [95-873]
Com. Nr 334
95-874 Hypasckøø, A. 6.
Kar ctate 1epnepon / A. C. Vvpascruu, 8. l. Vopos, u. |. +epuuorno, |.
û. 6oavp; Pecr. Leutp rorvn¤pusauuu arou. suauuu "6usuecpvpan". – K. : 6. u.,
1995. – 114, [1] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-874]
Com. Nr 360
95-875 |yuy, A. h.
Cronero ctout aon roctpoute : (cosetM õesrsaptupuMx rpa×aauan u ões-
paõotuMn ctpouten¤n Pecr. Vonaosa) / A. l. lvuv. – K. : 6. u., 1995. – 31 p. :
tab.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [95-875]
Com. Nr 376
95-876 Petrencu, Anatol
Istorie universala. Epoca contemporana. (1939-1995). (Europa, SUA,
Canada) : prelegeri / Anatol Petrencu; Univ. de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, compl.
– Ch. : Museum, 1995 (F. E. –P. "Tipogr. Centrala"). – 354, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
F. prel, 5000 ex. – [95-876]
Com. Nr
95-877 Kypkauy, ß. h.
Vetoau+ecrue vrasauu¤ u saaa+u ro õvxrantepcronv v+etv / 8. |. Kvprauv,
8. C. 6vrvp; 3rou. Araa. VonaosM. Ka1. õvx. v+eta u routpon¤. – K. : 6. u., 1995.
– 108 p. : tab.; 28 cm.
F. prel, 500 ex. – [95-877]
Com. Nr
95-878 "Starea si protectia mediului în Republica Moldova" (1995; Sofia). Starea
si proteclia mediului în Republica Moldova : raport elab. catre conferinla europeana a
mediului. Sofia. 1995 / Inst. Nal. de Ecologie; sub coord. : Ion Dediu. – Ch. : Ed.
Uniunii Scriitorilor, 1995 (Tipogr. Universul). – 38 p. : fig. color., tab., fotogr.; 28 cm.
F. prel, 1000 ex. – [95-878]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
117
Com. Nr 3784
95-879 Cenuse, Ioan Petre
Limba franceza pentru oameni de afaceri / Ioan Petre Cenuse, Gabriela
Lupchian, Doina Negus. – Ch. : S. n., 1995 (Tipogr. ASEM). – 25 cm.
Vol. 1. – 1995. – 212 p. : fig., tab. – Text lb. fr., vocabular si în lb. rom. – F.
prel, 600 ex. – [95-879]
Com. Nr 38
95-880 Vol. 2. – 1995. – 174 p. : tab., fig.; 27 cm. – F. f. de tit. – Text lb. fr., vocabular
si în lb. rom. – F. prel, 1000 ex. – [95-880]
Com. Nr
95-881 Vol. 3 : Le français commercial et pour les hommes d'affaires. – 1995. – 206
p. : tab. – Antetit. : Acad. de St. Econ. – Text : lb. fr., vocabular si în lb. rom. – F. prel,
1500 ex. – [95-881]
Com. nr 38
95-882 Curs de limba germana = Deutscher Kursus : [pentru uzul studenlilor] / Acad.
de St. Econ. – Ch. : S. n., 1995. – 167, [1] p. : il.; 20 cm. –
Text : lb. germana
F. prel, 300 ex. – [95-882]
Com. Nr
95-883 "5eccapa6ckaø secua" : stopa¤ ne×avuap. uav+. rou1., rocs¤a. 175-
netuk rpuesaa A. C. ñvaruua s Kuauues / ñvaruucroe o-so Pecr. Vonaosa.
ûon-nvseu A. C. ñvaruua; 1oua cnas¤ucrou ruceneuuoctu u rvnetvpM PV, …;
coct. : 8. 1. Kvauupeuro, 8. l. lpaõoscra¤. – K. : ASEM, 1995. – 59 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [95-883]
Com. Nr 246
95-884 |pa6osckaø, ßaneu¡øua
Kuauuescrue rpacasuuM s pucvurax ñvaruua = Kishinev Beauties in Bus-
kin's Drawings = Frumoasele chisinauene în desenele lui Puskin : K 200-netuk co
au¤ po×aeuu¤ A. C. ñvaruua : repesoa / 8aneutuua lpaõoscra¤; rep. ua pvn. ¤s.
Auua 8asanucta¤; rep. ua aurn. ¤s. ßkanuna ßoõsosa; o1opnn. : E. Vauaeuõepr.
– K. : 6. u., 1995. – 130, [2] p.; reprod.; 16 cm.
Bibliogr. p. 129-131
Text : lb. rusa, engl., rom.
F. prel, F. tir. – [95-884]
Com. Nr
95-885 Swift, Jonatan
Calatoriile lui Guliver : [roman : trad.] / Jonatan Swift; repovestire Ludovic
Daus; il. : T. Morten; consilier lit. : Cornel Simionescu; Ed. de Nedeea Burca. –
Bucuresti : Venus; Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 237, [1]
p. : il.; 20 cm. – Retip. dupa ed. "Cultura Româneasca", Bucuresti (fara an) 1. Guliver
în lara piticilor; 2. Calatoria în Laputa; 3. Guliver în lara cailor; il. reprod. dupa ed.
Gulliver's Travels, tiparita la "Cassell and Company, Limited", London, Paris,
Melbourne (N.B.)
ISBN 5-376-02008-X (în cop.)
F. prel, 12000 ex. – [95-885]
Com. Nr 1040
95-886 ßaiypsesckøø, |eoprøø ßacønsesøu
Xusue no¤ – xunu¤ pacteuuu : CtpauuuM ×usuu u tsop+ectsa / l. 8. ßa-
svpeescroro (1906-1987) / / leopruu 8acuneesu+ ßasvpeescruu ; coct. : |. 8. Te-
peuteesa; roa. oõa. pea. : ñ. 1. 8naaa; |u-t xunuu. – K. : 3tiinla, 1995. – 171, [3]
p. : fotogr.; 17 cm.
Bibliogr. p. 155-172

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
118
ISBN 5-376-01971-3 (în cop.)
F. prel, 1025 ex. – [95-886]
Com. Nr 1025
95-887 Dickens, Charles
Povestind copiilor : [trad.] / Charles Dickens; talmacire Al. Iacobescu; il. John
Leech, ...; cop. Sergiu Georgescu; consilier lit. : Cornel Simionescu; ed. de Nedeea
Burca. – Bucuresti : Venus; Ch. : 3tiinla, 1995 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 193, [2]
p. : il.; 20 cm. – Retip. dupa vol. : Charles Dickens. Povestiri de Craciun. – Bucuresti
: Ed. "Pro Pace", 1945.
ISBN 5-376-02009-6 (în cop.)
F. prel, 12000 ex. – [95-887]
Com. Nr 1069
95-888 Garbuz, Vasile (protoiereu-mitrofor)
Morala divina si fereasca : tiparita cu binecuvântarea Înaltpreasfinlitului
Vladimir, mitropolitul Chisinaului si întregii Moldove / Vasile Garbuz, protoiereu –
mitrofor. – Ch. : Ed. Uniunii scriitorilor, 1995 (Tipogr. ed. Universul). – 269 p.; 20 cm.
ISBN 5-86892-359-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [95-888]
Com. Nr 3677
95-889 Proiectarea sistemelor informatice : metodica elab. proiectelor de diploma /
Acad. de St. Econ. Catedra "Cibernetica si Inf. Economica"; cop. : T. Bragaru. – Ch. :
ASEM, 1995. – 67 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [95-889]
Com. Nr
95-890 Programa practicii de marketing la întreprinderile din sfera comerlului si
serviciilor pentru studenlii de marketing la întreprinderile din sfera comerlului si
serviciilor pentru studenlii anului 5 de studii, facultatea "Marketing", specialitatea
"Marketing" / Acad. de St. Econ. ; alcat. E. Turkova, ... –Ch.: S.n., 1995 ( Tipogr.
Acad. de St. Econ. ). – 11 p. ; 20 cm.
F. f. de tit.
Prel. contractual, 100 ex. – [ 95 – 889]95-891 ßporpauua rpoussoactseuuou rparturu ua rpearpu¤tu¤x toprosnu u c1epM
vcnvr an¤ ctvaeutos 5 rvpca 1arvneteta napretuura creuuaneuoctu "Vapre-
tour" / Vona. erou. Araa. ; coct. E. Tvprosa, … - K. : C. u. , 1995 ( Tur. Vona.
erou. Araa. ) . – 18 c. : taõ. ; 20 cn.
F. f. de tit. – Descr. dupa p. 1.
Prel. contractual, 50 ex. – [95 – 890]


95-892 Programa practicii pentru srudenlii anului 5 al catedrei "Relalii economice
internalionale" / Acad. de St. Econ. din Moldova. Catedra "Relalii economice int. " . –
Ch.: S.n., 1995 ( Tipogr. Acad. de St. Econ.). – 12 p. ; 20 cm.
Prel. contractual, 100 ex. – [95-891]

95-893 Programa cursului de "Microeconomie"/ Acad. de St. Econ. din Moldova. Catedra
" Micro si macroeconomie" ; alcat. V. Zbîrciog. – Ch. : S. n. , 1995 (Tipogr. Acad. de
St. Econ. din Moldova). – 30, / 1 / p. tab; 20 cm.
Bibliogr. p. 25-27.
F.f. de tit. – Descriere dupa p.1
Prel. contractual, 500 ex. – [95-892]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
119
95-894 Acte si scrisori de afaceri : (modele) / Acad. de St. Econ. Catedra "Corespondenla
si limbaje economice" ; alcat. Raisa Borcoman. – Ch. : S.n. , 1995 (Tipogr. Acad. de
St. Econ.). – 35, / 2 p.; tab. ; 20 cm.
Prel. contractual, 200 ex. – [95-893]
95-895 Startulat, Oleg
Consemnari pentru prelegerea obiectului si metoda de studiu a disciplinei
universitare "Finanle publice" / Oleg Stratulat. – Ch. : S. n. , 1995 ( Tipogr. Acad. de
St. Econ. din Moldova ). – 17 p. : sch. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 14 (13 tit )
Prel. contractual, 100 ex. – [95 -894]


95-896 Ciumac, J
95-897 Merceologia produselor alimentare / J. Ciumac. – Ch.: Ed. Tehnica Univ.
Teh. a Moldovei, 1995 ( F. E. – P. Tipogr. Centr.). – 166, / 2 / p. : tab. , fig. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 168(10 tit.). –Ed. cu suslinerea progr. HESP al fundaliei
SOROS din Republica Moldova
ISBN 5-7790-0189-8
Prel. contractual, 2000 ex. – [95-895]


95-898 Carte d'identite / Front Populaire Chretien Democratigue. – Ch. : Tara, 1995 (Tipogr.
de l'Academie des Sciences de la Republigue de Moldova). – 93, / 2 / p. ; 20 cm.
Text în lb. fr.
Prel. contractual, 500 ex. – [95-896]

95-899 Identy act / Christian Democratic Popular Front. – Ch.: Tara, 1995 ( Tipogr. Acad. de
St. Republica Moldova ).- 90, / 2/ p. ; 20 cm.
Text în lb. engl.
Prel. contractual, 500 ex. – [95-897]
95-900 Cotelnic, Ala.
Prelegeri la disciplina "Managementul întreprinderilor" pentru
studenlii a. 4-5, seclia de zi si fara frecvenla specialitatea management / Acad. de
St. Econ. Catedra "Managementul general". – Ch.: S. n. , 1995 (Tipogr. Acad. de St.
Econ. din Moldova ). – 144 p. : tab., fig. , 20 cm.
Prel. contractual, 300 ex. – [95-898]


95-901 E×eroauøk "ûenosa¤ 3nuta VonaosM" : 0prauM snactu Pecr. Vonaosa, õauru,
rpoussoautenu tosapos u vcnvr, vrasatenu, tene1ouuMe roaM ropoaos, e×eue-
aeneuur sarucua¤ ruu×ra / pea.- coct. Tpo1unosa T.8. – K. : C. u. , 1995 (ñonu-
rpa1ronõuuat). – 599, /1/ p. : il. ; 30 cm.
ISBN 5-7790-0338-6
Prel. contractual, 2000 ex. – [95-899]

95-902 Vieti de sfinli alesi din luna noiembrie: cu binecuvântarea P. S. Eftimie_ Episcopul
Romanului si Husilor_ 1995 ( F. E. – P. Tipogr. Centr.). – 111 p. ; 20 cm.
Prel. contractual
F. tir. – [95-900]


95-903 Teneæouusø crpaso+uur / loc. ronrauu¤ Vonaauepro. – K. : S.N. , 1995 ( I. –
P.F. Centr. tip.). – 124, / 2/ p. ; 22 cm.
Prel. contractual
F. tir. – [95-902]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
120
95-904 Cincilei, Grigore
Diclionar de baza francez – român / Grigore Cincirei, Mihai Progorschi ; red.
Gr. Cincilei. – Cimislia: Î. E. – P. "TipCim", 1995. – 239 p. : tab. ; 20 cm.
Prel. contractual, 5000 ex. – [95-902]


95-905 Ha¡øeuko, ß.T.
Ctpvrtvpa u 1vuruuouaneuocte rnoaos Structure and functionality of fruits /
B. T. Vatueuro, E. V. 8aropuMu, l. |. Potapv, …; |u-t 1usuonoruu pacteuuu.
ßaõ. ctpvrtvpM u vnetpactpvrtvpM pacteuuu. – Ch. : I. – P. F. "3tiinla", 1995. –
151, / 1/ p. + Anexa (22 f. il.)
Bibliogr. p. 144- 149.
ISBN 5-376-01981-0
Prel. contractual, 300 ex. – [95-903]


95-906 Urschi, Cheorghe
Eu sar de pe fix ! : Scheciuri, monologuri si trasnai : (repertoriu format de-a
lungul anilor) / Gheorghe Urschi. – Ch. : Fundalia de cultura Vatra, 1995. – 236
, / 3 / p. il. ; 16 cm.
Prel. contractual, 5000 ex. – [95-904]

95-907 Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor refractare si a
placilor si prafurilor folosite la turnarea olelului / M-rul muncii si protecliei sociale.
Proteclia muncii. - / Ch. : Art& X S. R. L. / 1995. - 139. ; 17 cm.
Prel. contractual, 3000 ex. – [95-905]

95-908 Probleme semnificative pentru concursurile scolare / Artur Balauca, Ioan
Ticalo ; Coord. A. Balauca. – Botosani, Ch. : Edit. "Remos", 1995 (Tipografia ed.
"Universul")
P. III – a Algebra. Cl. a VII – a si a VIII – a . – 155, / 5/ p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sf. carlii
ISBN 5-7790-0260-2
Prel. contractual
F. tit. – [95-906]

95-909 Topîrceanu, G.
Scrieri alese: Versuri si proza / G. Topîrceanu ; ed. îngr. de A. Ghermansvhi;
referinle istorico – literare de G. Ibraileanu si cop. de I. Cîrmu. – Brasov: Edit.
"Arania", 1995 (Ch. Comb. Poligr.). – 216 p. ; 20 cm.
ISBN 973-9153-24-0
Prel. contractual, 7000 ex. – [95-907]

95-910 Cosbuc, George
Scrieri alese: Poezie, proza, traduceri / George Cosbuc; Ed. îngr. de
Mihaela Malea Stroe; Referinle critice de: G. Galinescu s.a. Cop. de Î. Cîrmu. –
Brasov: Edit. "Arania", 1995. – Ch. (Comb. Poligr.). – 141, / 2/ p. ; 20 cm.
ISBN 973-9153-26-7
Prel. contractual, 7000 ex. – [95-908]
95-911 Goga, Octavian
Scrieri alese / Octavian Goga; Marturii si referinle critice de V. Goldis s.a. Ed.
angr. de Stelian Raducanu; Cop. de I. Cîrmu. – Brasov: Edit. "Arania", 1995. – Ch.(Comb. Poligr.). –
119 p. ; 20 cm.
ISBN 973-9153-25-9
Prel. contractual, 7000 ex. – [95 – 909]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
121

95-912 Morei, Eugen
Munca agricola: Man. experimental pentru cl. a VI. – a / Eugen Morei. –
Ch. : Lumina, 1995 ( Comb. Poligr.). -110 / I / p. il. ; 20 cm.
ISBN 5-372-01627-2
Prel. contractual, 2500 ex. – [95-910]

95-913 Conferinta IX a oncologilor din Moldova (Chisinau. 1995. 26- 27 octombrie)
Actualitali în diagnosticul si tratamentul cancerului: ( culeg. de lucrari
prezentate la Conferinla IX a oncologilor din Moldova consacrata jubileului de 35 ani
al Institutul, 26-27 octombrie 1995 / In-tul Oncologic; Coleg. de red. : A.M. Turcan s.a.-
Ch. : S. n. , 1995 ( Tip. "Universul" ). – 383 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sf. art. – Text rom. rusa.
Prel. contractual, 300 ex. – [95-911]

95-914 Mînascurta, Ioan
Taierea capului: / Proza // Ioan Mînascurta. – Ch. : EUS, 1995 (Tipogr. ed.
"Universul"). – 183 p. ; 20 cm.
ISBN 5-86892-361-8
Prel. contractual
F. tit. – [95-912]

95-915 Gantea, Irina
Limba româna: Lecturi literare: Man. experimental pentru clasa a II-a / Irina
Ganta, Galina Apostol-Ciubara, Viorica Goras, Sofia Bolduratu. – Ch. : Lumina, 1995
( Comb. Poligr.).- 222 / 1 / p. ; 26 cm.
ISBN 5-372-01625-6
Prel. contractual, 2500 ex. – [95-913]

95-916 Filioglu, Vasi
Ijl kusaan koraflarî: Pestlar / Vasi Filioglu; Prez. graf. A. Ololenko. - Ch. :
Hyperion, 1995 (Tipogr. "Universul"). – 107 / 4 / p. ; 18 cm.
Text in lb. gagauza
ISBN 5-368-01345-9
Prel. contractual
F. tit. – [95-914]


95-917 Cartea de telefoane a raionului Telenesti = Tene1ouuMu crpaso+uur
pauoua Teneueate : Ch. : Edit. "Co libris" , 1995 (Comb. Poligr.). – 221 p. ; 20 cm. –
Text în lb. rom., rusa
ISBN 5-86654-011-8
Prel. contractual, 3500 ex. – [95-915]

95-918 Cartea de telefoane raionul Calarasi = Tene1ouuMu crpaso+uur pauoua
Kanapaa.. - Ch. : "Policom", 1995 ( Tipogr. ed. "Universul"). – 175 p. ; 20 cm.
Text în lb. rom., rusa
ISBN 5-7790-0347-5
Prel. contractual
F. tit. – [95-916]


95-919 Nastase, Vasile

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
122
Ierni de august: / Versuri // Vasile Nastase; prez. artistica: Alexei
Colîbneac. – Ch.: "Glasul" ; Bucuresti "Crater" . – 1995, Bucuresti (Tipogr. ed.
"Crater"). – 63 / 1/ p. : il. ; 20 cm
ISBN 973-9029-16-7
Prel. contractual
F. tit. – [95-917]


95-920 Iorga, Romana
Poemul sosirii: / Versuri / Romana Iorga. – Ch. : "Glasul" ; Bucuresti: "Crater". –
1995, Bucuresti (Tipogr. "Crater"). – 62 / 1/ p. ; 19 cm.
ISBN 973-9029-15-9
Prel. contractual
F. tit. – [95-918]

95-921 Apostol-Ciubara, Galina
Limba româna : Lecturi literare: Man. experimental pentru cl. III-a / Galina
Apostol-Ciubara, Raisa Sîrbu, Margareta Grigorila. – Ch. : Lumina, 1995 ( Tipogr.
"Reclama"). – Ch. : Lumina, 1995. – 223 / 1 / p. ; 25 cm.
ISBN 5-372-01626-4
Prel. contractual, 2500 ex. – [95-919]


95-922 Efros, Vasile
Geografia continentelor si oceanelor: Man. pentru cl. a VIII – a / Vasile Efros //
Ch. : Lumina, 1995 (Comb. Poligr.). – 222 / 2 p. : fig. ; 24 cm.
ISBN 5-372-01601-9
Prel. contractual, 65000 ex. – [95-920]

95-922.1 Manastiri Basarabeane / alcat. A. Sîrbu si V. Ladaniuc; Red. si resp. de ed. T.
Topa si V. Trofaila; Prez. graf. A. Fetescu, A. Hmelnilchi. – Ch. Ed. –ziarul
"Moldova Suverana" , 1995 (Tipogr. ed. " Universul"). – 272 p. : fot. ; 20
cm.
ISBN 5-7790-0363-7
Prel. contractual, 10000 ex. – [95-921]


95-923 Terapia intensiva în starile critice la copii / B. P. Pîrgaru, V. P. Grosu, C.C.
Marusciac, A. A. Kruselnilkii. – Ch. : S. n. , 1995 (T. E. U.). – 159 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 5-86892-363-4:
Prel. contractual
F. tit. – [95-922]

95-924 hc¡opøø pvnMu. 8ceoõaa¤ uctopu¤: ñporpannM an¤ V-IX rn. / ñ. Korvp-
ne, l. Koposa× , K. ûpaxeuõepr u ap. ; ñep. ß. 0×or ; 0ts. sa usa. l. Koposa×, |.
0×or. – Ch. : Lumina, 1995 (Tipogr. "Reclama"). – 77 p. ; 20 cm.
Prel. contractual, 2000 ex. – [95-923]


95-925 Packais ro uctopuu pvnMu : ñporpanna an¤ IV rn. / Ast. : A. Vopap, l. Koposau
; 0ts. sa usa. l. Koposau, |. 0×or. – Ch. : Lumina, 1995 ( Tipogr. " Reclama"). – 8 /
1 / p. 20 cm.
Prel. contractual, 2000 ex. – [95-924]© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
123

95-926 Knæuøkø an¤ aeteu: Lecteaec¤t aueu pasnManeuuu an¤ nane+uros u
aeso+er / Il. Carol Lawson. – Ch. : Xpuctuaucra¤ nuccu¤ "Vaneueruu Canap¤-
uuu" , 1995 (Tipogr. ed. "Universul")
Vol. 2. – 122 / 2 / p. ; 20 cm.
Prel. contractual
F. tir. – [95-925]

95-927 Climentieva, Tatiana
Happy english = învalar engleza cu bucurie: Man. pentru cl. V-VI ale
sc. medii / Tatiana Climentieva, Bruce Monk ; trad. lb. rusa de A. Musteala. –
Ch. : Lumina, 1995 (Comb. Poligr.)
Cartea 1. – 415 / 1 / p. : il. color. ; 22 cm.
ISBN 5-372-01305-2
Prel. contractual, 11000 ex. – [95-926]95-928 Robu, Maia
Valenlele folclorului plastic : Programa-ghid pentru pedagogii autodidacli / Maia
Robu. – Ch. : S. n. , 1995 (Tipogr. ed. "Universul").- 70 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 14-15 (43 denumi).
Prel. contractual, 500 ex. – [95-927]
95-929 $coala eparhiala de fete din Chisinau / Cleopatra Vnorovschi, Ludmila
Vnorovschi / Col. conceputa si îngrijita de Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 1995
(Tip. "Reclama"). – 32 p. : fot. ; 17 cm.
ISBN 7-7790-0246-0
Prel. contractual
F. tir. – [95-928]


95-930 Vibrionul holeric-holera / C. Ciufescu, V. Prisacaru ; Inst.
Cantacuzino Bucuresti a Univ. de Stat de Medicina si Farmacie N. Testemilianu,
Chisinau. – Ch. : S. n. , 1995 (T. A. 3. M.). – 150 / 2 / p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 106-108 (52 denum.)
Prel. contractual, 1000 ex. – [95-929]


95-931 Muravschi, A. S.
Pregatirea bussines-planului : Îndrumar pentru conducatorii gospodariilor
laranesti (fermiere) / A. S. Muravschi, V. D. Tcacen, I. I. Cernioglo; Asoc.
antreprenorilor si arendasilor din Rep. Moldova. – Ch. : S. n. : 1995 / (Seclia de ed. a
I. C. 3. I. T. E. ). – 78 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr. : p. 79 (5 denum.)
Prel. contractual, 500 ex. – [95-930]© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
124


95-932 Anuarul Statistic al Republicii Moldova 1994 = Ctatuctu+ecruu e×eroauur
Pecrvõnuru Vonaosa / Dep. Statisticii al Republicii Moldova. – Ch. : S. n. , 1995
(Comb. Poligr.). – 419 p. : tab. ; 24 cm.
Text în lb. rom. , rusa
ISBN 5-77-90-0343-2
Prel. contractual, 500 ex. – [95-931]


95-933 Tezele conferinlei stiinlifice anuale 17-19 mai 1994 = TesucM e×eroauou
uav+uou rou1epeuuuu 17-19 nau 1994 roaa = Abstraracts of yearly scientific
conference 17-19 may 1994 / Col. de red. V. Prisacari (red. resp.) s. a. – Ch. : S. n. ,
1994 ( Tip. ed. "Reclama") – 506 / 1 / p. ; 20 cm.
Prel. contractual, 350 ex. – [95-932]

95-934 Materialele conferinlei stiinlifice anuale consacrate semicentenarului
Universitalii 19-20 octombrie 1995 / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"N. R. Testemilianu" din Republica Moldova. – Ch. : S. n. , 1995 (Tipogr. "
Reclama"). – 518 p. ; 20 cm.
Prel. contractual, 450 ex. – [95-933]


95-935 Moldova: Sistemul bancar = Moldova bankin system. – Ch. : S. n. ,
1995 / 8 p. / il. color; 30 cm.
F. f. de tit.
Text în lb. rom. , engl. – F. prel.
F. tir. – [95-934]

95-936 Raischi, Victor
Geometrie. Clasa a VII-a Man. elevului / Victor Raischi. Inst. de 3tiinle
Pedagogice si Psihologice. – Ch. : S. n. , 1995 (Tip. "Didactica")
Partea a II-a. – 45 / 1 / p. : fig. ; 26 cm.
Prel. contractual, 2500 ex. – [95-935]


95-937 3amø¡a ronnep+ecrou tauuM / lav+. uccnea. uu-t tex. – erou. uu-
1opn. ; coct. 8. |. Tacu. – K. : Vonal||TE|, 1995. – 32 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 31 (8 tit.)
F. f. de tit. – 3, 13 lei, 92 ex. – [95-936]


95-938 hu¡eucøæøkauøø rpoueccos u rosMaeuue ra+ectsa o+uctru cto+uMx soa
/ lav+u. uccnea. uu-t tex. – erou. uu1opn. ; coct. E. V. ñon¤rosa. – K. :
Vonal||TE|, 1995. – 32 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : la sfârsitul temelor
F. f. de tit. – 3, 96 lei, 71 ex. – [95-937]

95-939 3kououøø tornusuo –auepretu+ecrux pecvpcos lav+u. uccnea. uu-t tex. –
erou. uu1opn. ; coct. A. 8. 8vnrv. - K. : Vonal||TE|, 1995. – 32 p. : fig. , tab. ;
20 cm.
Bibliogr. : la sfârsitul temelor
F. f. de tit. – 2, 29 lei, 115 ex. – [95-928]© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
125
95-940 6¡euosse atv+uMe natepuanM s ctpoutenectse / lav+. uccnea. uu-t
tex.-arou. uu1opn. ; coct. l. A. 6att. – Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 16 / 1 / p. : fig. ;
tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. – 2, 80 lei, 70 ex. – [95-939]

95-941 Hanora6apø¡use naauuM s ctpoutenectse / lav+. uccnea. uu-t tex. –
arou. uu1opn. ; coct. A. 8. Vuxaunoscruu. – Ch. : MoldNIITI, 1995. – 26 / 1 / p. :
fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. 4, 41, 60 ex. – [95-940]95-942 0prauøiauøø paõot u nexauusnM an¤ coaep×auu¤ astonoõuneuMx aopor
/ lav+. uccnea. uu-t tex.-arou. uu1opn. ; coct. A. 8. Vuxaunoscruu. – Ch. :
MoldNIITEI, 1995. – 27 p. : tab. ; fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. 4,24 lei, 61 ex. – [95-941]


95-943 ßerkøe netannorouctpvruuu u ux ucronesosauue s ctpoutenectse / lav+.
uccnea. uu-t tex.- arou. uu1opn. ; coct. : l. A. 6att. – Ch. : MoldNIITE, 1995. –
24p. : fig. , 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. – 3, 68 lei, 65 ex. – [95-942]

95-944 ßporpeccøsuse natepuanM u netoaM rpornaaru uu×euepuMx ronnvuu-
rauuu / lav+. uccnea. uu-t tex.-arou. uu1opn. ; coct. : l. A. 6att. – Ch. :
MoldNIITE 1995. – 24p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. 4,09 lei, 58 ex. – [95-942]


95-945 Aplicarea tehnicii moderne în procesul de informare / Inst. de Cercet. 3t. în
domeniu Inf. Teh. – Economice al Republicii Moldova; alcat. Z. Ivanova. – Ch. : I. C.
3. I. T. E. , 1995. – 24 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit.-3,95 lei, 60 ex. – [95-944]95-946 Asistenta informalionala a activitalii de antreprenoriat = |u1opnauuouuoe
oõecre+euue rpearpuuunatenecrou ae¤teneuoctu / Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh. – Economice al Republicii Moldova ; alcat. L. V. Morasan. , Ch. :
I. C. 3. I. T. E. – 1995. – 47 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
Text în lb. rom. , rusa
F. f. de tit. – 6, 44 lei, 57 ex. – [95-945]95-947 Tøuomeuko, ß. A.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
126
ñosMaeuue pecvpca aetaneu naauu u texuonoru+ecrou ocuactru / 8. A.
Tunoaeuro; lav+. uccnea. uu-t uu1opn. tex. – arou. uu1opn.- Ch. : MoldNIITEI,
1995. – 74 p. : fig. ; tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 71-74(33 tit.)

95-948 6¡apøuøua, ß. ß.
1uuaucoso-rpeautuMu nexauusn pervnuposauu¤ uusectuuuouuou ae¤-
teneuoctu s PV. / ß. 8. Ctapu+uua; lav+. uccnea. uu-t tex. – arou. uu1opn. –
Ch. : MoldNIITEI, 1995.-43 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : 43 (12 tit )
F. f. de tit . – 8,23 lei, 82 ex. – [95-947]

95-949 6nøneukøø, ß. h.
1opnuposauue ueuosoro u 1uuaucoso-rpeautuoro nexauusna s APK Von-
aosM s vcnosu¤x pMuo+uou arouonuru / 8. l. Cnureuruu / lav+uo-uccnea. uu-t
tex. – arou. uu1opn. – Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 48 p. 20 cm.
Bibliogr. : p. 48 (11 tit.)
F. f. de tit. , F4, 54 lei, 154 ex. – [95-948]


95-950 +epeuneø, ß. A.
losMe 1opnM texuu+ecroro cepsuca s APK VonaosM / 8. A. +epenreu, l.
l. 8aurosu+, l. V. Vapvcar, E. 8. PMõroscra¤; lav+. uccnea. uut. tex. – arou.
uu1opn. – Ch. : MoldNIITEI, 1995.- 62 p. : tab. ; fig. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 62 (10 tit.)
F. f. de tit. 6, 25 lei, 138 ex. – [95-949]


95-951 6øc¡eus sMpasuusauu¤ penoutuMx tenor / 1. A. Ctpvtuucruu, A. A. Vea-
seaes // lav+. uccnea. uu-t tex. – arou. uu1opn. – Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 39 p.
: tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 38-39 (18 tit .)
F. f. de tit. – 4, 38 lei, 137 ex. – [95-950]


95-952 Carabulea, B.
Realizari în cadrul convenliei internalionale privind schimbarile climaterice / B.
Carabulea, V. Brega, D. Buburuz, O. Carabulea // Inst. de Cercet. 3t. în domeniul
Inf. Teh. – Econom. – Ch. : I. C. 3. I. T. E. , 1995. – 56 p. : fig. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 54-56 (42 tit.)
F. f. de tit. – 7,96 lei, 112 ex. – [95-951]

95-953 3akynka. Xpaueuue u repepaõotra sepua s nupe / lav+. uccnea. uut. tex. –
arou. uu1opn. – Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 15 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 15-16 (21 tit. )
F. f. de tit. si cop. – Descrierea dupa p. 1
F. prel , 130 ex. –[95-952]


95-954 husec¡øuøouusø uurn u c1epa rpoertuposauu¤ : (sapvõ. orMt) / lav+.
uccnea. uut. tex. – arou. uu1opn. ; coct. E. A. 8osua¤. – Ch. : MoldNIITEI, 1995. –
9 p. ; 20 cm.
F. f. de tit. si cop. – Descrierea dupa p. 1
F. prel. , 83 ex. – [95-953]


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
127
95-955 ßpøpoaooxpauuse acrertM ctaõunusauuu pMõuMx saracos s soaoenax
VonaosM / lav+. uccnea. uut. tex. – arou. uu1opn. ; coct. V. V. Vuxaunoscruu,
…- Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 12 p. : tab. ; 20 cm.
F. f. de tit. – Descrierea dupa p. 1. – 2, 60 lei – 134 ex. – [95-954]


95-956 Auuo¡øposauusø repe+eue sueapeuu¤ uosaects, peroneuavenMx rpu
rpoussoactse rposeneuMx u uson¤uuouuMx paõot s ctpoutenectse lav+. uc-
cnea. uut. tex. – arou. uu1opn. - Ch. : MoldNIITEI, 1995. – 3 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. – 1, 17 lei, 82 ex. – [95-955]95-957 Auuo¡øposauusø repe+eue sueapeuu¤ uosaects, peroneuavenMx an¤
ucronesosauu¤ s ×unuauo-ronvuaneuon xos¤uctse lav+. uccnea. uut. tex. –
arou. uu1opn. - Ch. : MoldNIITEI, 1995, 6 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. f. de tit. – 1, 75 lei, 68 ex. – [95-956]


95-958 Fondul pentru schimb = /rasatene oõneuuoro 1ouaa : index bibliografic /
Bibl. Republicana de Inf. Teh. – 3t. – Ch. : I. C. 3. I. T. E. , 1995. – 28 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 1-28 (220 tit. ).
F. f. de tit.
Text în lb. rom. , rusa. – 1, 63, 150 ex. – [95-957]95-959 Computer Science Journal of Moldova / Academy of Sciences of Moldova.
Institute of Mathematics; Prepared by O. Demidova; Editor-in-Chief: G. Gaindric. –
Ch. , Institute of Mathematics & Cultural Foundation Basarabia, 1995 (Tipogr. A. 3.
R. M. ). – Text în lb. engl. – 21 cm.
Vol. 3, Nr. 2 (8). – 1995. – 1995. – 209, 2 p. fig.
Bibliogr. la sfârsitul art.
Prel. contractual
F. tir. – [95-958]
95-960 Orientarile si tendinlele principale ale activitalii de informare = 0cuosuMe
uarpasneuu¤ uu1opnauuouuoro oõecre+euu¤ / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul
Inf. Teh. – Econom. / Ch. : I. C. 3. I. T. E. , 1995, 7 p. ; 20 cm.
F. f. de tit.
Text în lb. rom. , rusa
Prel. contractual, 900 ex. – [95-959]
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
128
95-961 Kpeaø¡osauøe u ctpaxosauue s cenecron xos¤uctse / 1. û. 6a×vpa, E. K.
ßauuesa; Pecr. Leutp rorvn¤pusauuu "Bisnes rural". – Ch. , S. n. , 1995
(MoldNIITEI). – 106 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 104-105 (17 tit.). – Cpeactsa ua roarotosrv u rvõnurauuk õpo-
avpM rpeaoctasneuu¤ Areutctson Ve×avuap. Passutu¤ C. C. A. +epes 1oua
Espasu¤.
Prel. contractual, 1000 ex. – [95-960]


95-962 Hypasckøø, A. 6.
8ce o uanorax / A. C. Vvpascruu, …; Pecr. Leutp rorvn¤pusauuu arou. sua-
uuu "Bisnesrural". – Ch. : S. n. , 1995 (MoldNIITEI). – 97 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 95-96 (20 tit.). - Cpeactsa ua roarotosrv u rvõnurauuk õpoav-
pM rpeaoctasneuu¤ Areutctson Ve×avuap. Passutu¤ C. C. A. +epes 1oua Es-
pasu¤.
Prel. contractual, 1000 ex. – [95-961]


95-963 Aprecierea clinica a indicilor de laborator în bolile infeclioase : Indicalii
metodice pentru studenli / Universitatea de Stat de Medicina "N. Testemilianu" din
Republica Moldova. Cat. de boli infeclioase, alcat. C. Andriula s. a. – Ch. : S. n. ,
1995 (F. E. P. Tipogr. Centr.). 37 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 36-37(30 tit.)
Prel. contractual, 500 ex. – [95-962]

95-964 Carte de telefoane. Raionul Soroca. – Ch. : Centrul editorial "Presa", 1995 (T.
E. E.). – 210 p. , 20 cm.
ISBN 5-85268-248-9
Prel. contractual
F. tir. – [95-963]

95-965 Rusu, Gheorghe I.
Analiza funclionala III : (Operatori lineari) : Lucrare didactica / Gheorghe I.
Rusu, Arcadie A. Semelul. , red. resp. P. Cojocaru ; Univ. de Stat din Moldova. Cat.
analiza matematica. – Ch. : S. n. , 1995 (Seclia poligrafie operativa a USM). – 81 p. ;
19 cm.
Bibliogr. : p. 80 (9 tit.)
Prel. contractual, 100 ex. – [95-964]

95-966 Romandas, Nicolae
Program de studiu la disciplina dreptul muncii / Nicolae Romandas // Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de drept. Catedra de drept si procedura civila. – Ch. : S. n. ,
1995(S. P. O. USM). – 7 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 6-7 (28 tit. )
F. f. de tit.
Prel. contractual, 500 ex. – [95-965]


95-967 Obuh, Petru
Clorococficeele (Chlorcoccophyceae, chlorophyta) a interfluviului Nistru-Prut
(Flora, raspândirea, ecologia, principiile de clasificarea, ecologia, principiile de
clasificare, sistemul) : 03.00. 05- Botanica / A. 3. a Rep. Moldova. In-tul de Botanica.
–Ch. , 1995. – 54 p.
Bibliogr. : p. 51-54 (74 tit.). – [95-966]


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
129
95-968 Fiziologia umana: (Funcliile de relalie) / Ion Gulu, Aurelia Crivoi. – Ch. : S. n.
, 1995 (Seclia poligrafie operativa a USM). – 142 p. , fig. , 19 cm.
Prel contractual
F. tir. – [95-967]

95-969 Metode de identificare si separare a cationilor : (Lucrari de lab.) / M. Revenco,
P. Chetrus. Red. resp. G. A. Dragalina. Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie
analitica. – Ch. , S. n. , 1995 (Seclia poligrafie operativa a USM). – 43 p. , fig. ; 19
cm.
Prel contractual, 100 ex. – [95-968]


95-970 Duca, Gheorghe
Chimia apelor naturale: Material didactic pentru studenlii chimisti, biologi,
ecologisti si specialistii în domeniul mediului ambiant / Gheorghe Duca, Gheorghe
Mihaila, Nelli Goreaceva, Petru Chetrus; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie
industriala si ecologica. – Ch. USM, 1995. – 287 p. : tab. ; 19 cm.
Bibliogr. : p. 283 (11 tit.).
Prel contractual, 500 ex. – [95-969]


95-971 Romandas, Nicolae
Program de studiu al cursului pentru facultalile de drept al instituliilor
superioare de învalamânt / Nicolae Romandas // Univ. de Stat din Moldova. Catedra
de drept civil si procedura civila. Dreptul protecliei sociale. – Ch. , 1995 ( SPO USM).
– 14, / 1 / p. ; 19 cm.
Bibliogr. : p. 12 (4 tit.)
F. f. de tit.
Prel contractual, 500 ex. – [959-970]


95-972 Pomicultura: Îndrumari metodice pentru leclii de alb. si seminare destinate
studenlilor anului IV de la fac. de hort. specialitatea 2703 / Univ. Agrara de Stat din
Moldova, 1995. – 69 p. : tab. ; 20 cm. – 4 lei 50 bani, 300 ex. – [95-971]95-973 Studiul materialelor : (Îndrumar pentru lucrari de lab. la analiza metalelor ) / Ion
Verhovelchi, Grigore Marian ; Univ. Agrara de Stat din Moldova . Fac. de
Mecanizare si Automatizare în Agricultura. Catedra de Reparalii de masini si
tehnologi metalelor. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995, 20 cm.
Vol. I. – 1995. –27 p. : tab. – 1 lei, 75 b. , 300 ex. – [95-972]95-974 Mecanizarea si automatizarea agriculturii: Îndrumar metodic pentru elaborarea
lucrarilor de lab. la prepararea nutrelului concertat (Partea I ): Pentru Uzul
studenlilor specialitatea 2004 - "Mecanizarea complexului agrar " / Univ. Agrara de
Stat din Moldova . Catedra mecanizarea si automatizarea proceselor în sectorul
zootehnic ; alcat. V. Mogoreanu. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995. –
19 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 20 (3 tit.). – 1 leu, 25 b. , 300 ex. – [95-973]© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
130
95-975 Programa practicii de familiarizare didactico de producere pentru studenlii
"Proteclia plantelor" = ñporpanna osuaronuteneuou u v+eõuo- rpoussoauteneuou
rparturu ctvaeutos otaeneuu¤ "8aauta pacteuuu" / Univ. Agrara de Stat din
Moldova . Fac. de Horticultura. Elab. : N. Okopnîi s. a. Sub red. N. Okopnîi. – Ch. :
Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 3 lei 75 b. , 300 ex. – [95-974]95-976 Gulii V. V. Test – carte pentru proteclia plantelor / V. V: Gulii, N. S. Okopnîi, S.
F. Badarau // Univ. Agrara de Stat din Moldova , 1995. – 8 / 1 / p. ; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [95-975]

95-977 Rezistenta materialelor: Aplicalii li teme individuale realizate la calculator
pentru fac. de ingineri / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra rezistenla a
materialelor si o organe de masini. Elab. de E. Zacon. – Ch. : Univ. Agrara de Stat
din Moldova, 1995. – 23 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : (4 tit.). – 1 leu 50 b. , 300 ex. – [95-976]


95-978 Programa de ameliorare a ovinelor karakul în Republica (pâna în anul 2000) /
Asoc. st. de produclie pentru zootehnie "Tevit" Inst. st. de produclie pentru zootehnii
si medicina veterinara; elab. de I. Buzu s. a. – Ch. : S. n. , 1995 (Tipogr. UASM). –
50 p. : tab. ; 20 cm.
Prel contractual, 400 ex. – [95-976]


95-979 Apicultura si polenizarea plantelor entemomofile : Programa si indicalii de la
seclia fara frecvenla la fac. de zootehnie, agronomie, horticultura / Univ. Agrara de
Stat din Moldova, 1995.
Bibliogr. : p. 20 (12 tit.). – 1 leu 50 b. – 300 ex. – [95-977]


95-980 Programul si îndrumari metodice la practica de produclie : Pentru studenlii
anului IV specialitatea 2704 – "Proteclia plantelor" = ñporpanna u netoau+ecrue
vrasauu¤ ro rpoussoauteneuou rparture an¤ ctvaeutos IV rvpca õ
creuuaneuoctu 2704 – "8aauta pacteuuu" / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac.
Horticultura. Seclia protecsia plantelor ; elab. de V. Bunu s. a. – Ch. : Univ. Agrara
de Stat din Moldova, 1995. – 59 p. : tab. ; 20 cm. – 3 lei 75 b. , 300 ex. – [95-978]


95-981 Tractoare si automobile : Indicalii metodice cu privire la tema de proiectare
"Calculul de tracliune a tractorului" pentru studenlii de la specialitatea 3113
"Mecanizarea agriculturii " / Univ. Agrara de Stat din Moldova; Catedra "Tractoare si
automobile"; elab. de E. Tâmbalist . – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldiva, 1995. –
25 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 24 (4 tit.)
F. f. de tit. – 1 leu 75 b. , 300 ex. – [95-979]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
131

95-982 Diviziunea si cooperarea muncii în procesul de conducere a întreprinderilor
agricole: Indicalii metodice cu privire la elab. regulamentelor ce vizeaza
subdiviziunile (serviciu ale lucratorilor de conducere / Univ., Agrara de Stat din
Moldova. Cat. Management; Elab. P. Tomila. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din
Moldova, 1995. – 42 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 41 (3 tit. )
F. f. de tit. – 1 leu 75 b. , 300 ex. – [95-981]


95-983 Frecautan, Alexandru
Evidenla cheltuielilor în unitalile de desrvire: Culeg. de probleme si indicalii
metodice vizând rezolvatelor pentru lecliile practice ale studenlilor fac. de economie,
specialitatea " Evidenla contabila zi si fara frecvenla (contul 29) / Alexandru I.
Frecaulan , Ruslan G. Babalau; ; Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de
evidenla contabila. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 35 / 1 / p. ; 20
cm.
Bibliogr. : p. 35 (3 tit.)
F. f. de tit. – 2 lei 25 b. , 300 ex. – [95-982]


95-984 Epizootologie pe baze de sanitarie veterinara: Teme si indicalii metodice cu
privire la lucrarile practice si de lab. în epizootologia generala pentru studenlii
specialitali 2501. – ! Medicina veterinara " / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac.
de Medicina Veterinara. Catedra epiziootologie; elab. M. Tomsa, ... – Ch. : Univ.
Agrars de Stat din Moldova, 1995. – 20 cm.
F. f. de tit. – 1 leu 75 b. , 300 ex. – [95-983]

95-985 Programa practicilor didactice si de producere cu indicalii metodice pentru
studenlii anilor I-IV, fac. de Stat din Moldova. Fac. Medicina Veterinara. Alcat. : E.
Zgardan, G. Gonciaruc. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 35 p. ; 20
cm.
F. f. de tit. – 2, 251, 300 ex. – [95-984]


95-986 Freucautan, Alexandru
Evidenla cheltuielilor în sectorul zootehnic si la unitalile de produclie
industriale: Culeg. de probleme si indicalii metodice vizând rezolvarea lor la lecliile
practice ale studenlilor specialitalii "Evidenla contabila si control în agricultura"
(contul 20) / Alexandru Frecaulan : Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de
evidenla contabila. – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 32 / 1 / p. 20
cm.
Bibliogr. : p. 32(3 tit. )
F. f. de tit. – 2 lei, 300 ex. – [95-985]


95-987 Asepsia si antisepsia în chirurgia veterinara: Indicalii metodice pentru
studenlii de la fac. de medicina veterinara; elab. de Maria Moldovanu. – Ch. : Univ.
Agrara de Stat din Moldova, 1995. – 12 p. , 200 ex. – [95-986]


95-988 Prutianu, Nicolae
Tehnologia efectuarii construcliilor: Ciclu Prelegeri / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Tehnologia construcliilor; Red. resp. Radu Popa. – Ch. : U. T. M. , 1995. –
20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
132
Prel contractual, 100 ex. – [95-987]
Partea I. – 166 / 1 / p. : fig. , tab.
Bibliogr. : p. 166(10 tit. )

95-989 Îndrumar pentru lucrari individuale la fizica: Mecanica , fizica moleculara /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de fizica nr. I ; alcat. Ion Molodeanu, Valeriu
Ciubotaru; Red. resp. : Ion Geru, 3tefan Tiron. – Ch. : U. T. M. , 1995. – 73 / 2 / p. ,
fig. ; 20 cm.
Prel contractual, 300 ex. – [95-988]


95-990 Potînga, Arhip
Bazele teoretice ale electrotehnicii : Analiza circuitelor electrice lineare în
regim periodic sinusoidal si nesinusoidal : Ciclu de prelegeri / Red. resp. Anatolie
Cartea // Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Bazele teoretice ale electrotehnicii. – Ch. :
U. T. M. , 1995. – 160 p. : fig., 20 cm.
Bibliogr. : p. 157 (10 tit. )
Prel contractual, 175 ex. – [95-989]


95-991 Samisi, Ion
Bazele cursului de fizica : Material didactic / Ion Samusi, Rodion Radu, Ion
Stratan; Red. resp. : Dumitru Tiuleanu; trad. din lb. rusa de N. Iarmolnic ... Univ. Teh.
a Moldovei. Catedra de fizica nr. 2. – Ch. : U. T. M. , 1995. – 114 / 1 / p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 112 (4 tit. )
Prel contractual, 175. – [95-989]


95-992 Securitatea Activitalii vitale: Îndrumari metodice pentru proiectarea de diploma
/ Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Proteclia munci si a mediului ambiant; alcat.
Nicolae Sorocean Red. resp. : Nicolae Soroceanu; trad. Nicolae Soroceanu si Efim
olaru. – Ch. : U. T. M. . , 1995. – 56 / 1 / p. : tab . 20 cm.
Bibliogr. : p. 54-56 (29 tit )
Prel contractual, 100 ex. – [95-991[

95-993 Universitatea Tehnica a Moldovei. – Ch. : UTM, 1995. – 21 p. ; 14 cm.
F. f. de tir.
F. prel
F. tir. – [95-992]

95-994 Ciocanu, Anatol
Flori de tei deasupra noastra ...: (versuri de dragoste) / Anatol Ciocanu, cop. I:
Ligia Macivei, cop. 4 : Andrei Turcan. – Cg. Ch. : " Glasul" Bucuresti: Ed. Vasile
Cârlova, 1995 (tipogr. ed. "Fat-Frumos"). – 96 p. ; 20 cm.
ISBN 973-97373-0-7
Prel contractual
F. tir. – [95-993]

95-995 Popa, Nicolae
Lunaticul noplii scitice: Versuri / Nicolae Popa; cop. dupa " Trei lumi" de M. C.
Escher. – Ch. : V. Cartier, 1995 (T. E. P. "Tipar", Tiraspol). – 77 / 2 / p. ; 24 cm.
ISBN 5-7790-0381-5
Prel contractual
F. tir. – [95-99]


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
133
95-996 Eminescu, Mihai
Frumoasa lumii : Basme / Mihai Eminescu // Cop. si il. : Angela Brasoveanu. –
Ch. : Cartier 1995 (T. E. P. " Tipar", Tiraspol). – 94 / 1 / p. il. color; 27 cm. – (Prima
mea bibli)
ISBN 5-7790-0211– 8
Prel contractual
GF. tir. – [95-955]


95-997 Postolache, Gheorghe
Vegetalia Republicii Moldova / Gheorghe Postolache // red. st. : Nicolae
Donila, Iurie 3eleag-Sosonko. – Ch. : 3tiinla, 1995 (F. E. P. Tipogr. Centrala). –339 /
1 / p. : fig. , tab. 26 cm.
Indexul denum. latine a plantelor: p. 313-319
Bibliogr. : p. 320-332(450 tit.)
Ed. suslinuta de Fundalia SOROS Moldova, programul HESP
ISBN 5-376-01923-3
Prel contractual, 3035 ex. – [95-996]

95-998 Arama, Elena
Istoria dreptului românesc / Elena Arama // Ch. : TEP "Tipogr. Centr. ", 1995,
235 / 1 / p. ; 20 cm.
ISBN 5-7790-0352-1
Prel contractual
F. tir. – [95-997]

95-999 Ghicu, Angela
Moda: Versuri // Angela Ghicu; Prezentare graf. : Eduard Maidenberg. – Ch. :
Museum, 1995 (FEP "Tipogr. Cent.). –11 p. :. il. color. , 20 cm.
ISBN 5-7790-0249-5
Prel contractual, 5000 ex. – [95-998]


95-1000 Turcanu, Ianus
Fulgul fermecat : Versuri // Ianos Turcanu; il. : Maria Turcanu. – Ch. : Ed. "
Pacrom " , 1995 (FEP "Tipogr. Centr. " ). – 11 p. : il. color. 20 cm.
ISBN 5-7790-0123-5
Prel contractual, 5000 ex. – [95-999]

95-1001 Marguez, Gabriel Garcia
Toamna patriarhului / Gabriel Garcia Marguez // trad. de Darie Novaceanu ;
cop. : Vitalie Pogolsa. – Ch. : Ed. "Mast" , 1995 (F. E. P. "Tipogr. Centr. " ). – 270 / 1
/ p. ; 20 cm.
Prel contractual, 5000 ex. – [95-1000]

95-1002 Introducere în imunopatologie: Material didactic / A. Ianovoi, P. Cazacu, L. ,
Cobîleanschi, E. Pitel; Prez. graf. : Mihai Bacinschi ; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "N. Testemilianu" din Republica Moldova. – Ch. : ARC, 1995 (F. E. – P.
"Tipogr. Centr.) . – 95 p. ; 17 cm.
Apare cu spr. : ginul Fundaliei SOROS
ISBN 5-7790-0300-9
Prel contractual
F. tir. – [95-1006]

95-1003 Roce, Serafim Ieromonah

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
134
Ortodoxia si religia viitorului / Serafim Roce // trad. din lb. engl. de Mihaiela
Grosu. – Ch. : F. E. P. Tipogr. Centr. , Cartea Moldovei, 1995. – 327 / 3 / 20 cm
Bibliogr. în notele de subsol
Prel contractual, 6000 ex. – [95-1007]

95-1004 Plângau, Valeriu
Matematica. Clasa a III-a : Man. experimental / Valeriu Plângau. – Ch. : Lumina
– 1995, (F.E.-P. "Tipogr. Centrala" ). – 200 p. ; 26 cm.
ISBN 5-372-01618-3
Prel contractual, 2500 ex. – [95-1008]

95-1005 Vietii de sfinti alesi din luna decembrie / Cu binecuvântarea P. S. Eftimie
Episcopul Romanului si Husilor. – Ed. Episcopiei Romanului si Husilor, 1995 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 119 / 1 / p. ; 20 cm.
Prel contractual
F. tir. – [95-1009]

95-1006 Culegere de probleme de matematica pentru clasele IV-VIII / Constantin
Carbunaru, Laurenliu Gaiu, Constantin Haralor...; des. : Luminila Baron – Bucuresti;
Ed. "Sigma" , 1995 (F. E. P. "Tipogr. Centr. "). –191 / 2 / p. : fig. ; 23 cm.
ISBN 973-90-77-01-03
Prel contractual
F. tir. – [95-1010]


95-1007 Vascenco, Victor
Diclionar român-rus = PvnMucro-pvcruuu cnosape / Victor Vascenco; cop.
Vladimir Sinilki. – Ch. : "Prometeu" , 1995 (Tipogr. Centr. ). – 443 / 1 / p. ; 17 cm.
Bibliogr. : p. 444
ISBN 5-9790-0358-0
Prel contractual
F. tir. – [95-1011]

95-1008 Parlons francais (curs avance) / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Limbi
moderne; alcat. : Silvia Sofronie, Nina Zgardan; cord. Olga Lavric. – Ch. : U. T. M. ,
1995. – 147 / 4 / p. : fig. ; 29 cm.
Prel contractual, 250 ex. – [95-1012]

95-1009 Legea Învalamântului / Min. Învalamântului al Republicii Moldova. – Ch. : S.
n. , 1995 (Tipogr. USM ) . – 19 p. ; 28 cm.
F. f. de tit. – DG. prel.
F. tir. – [95-1013]


95-1010 3akou oõ oõpasosauuu / V-so oõpasosauu¤ Pecrvõnuru Vonaosa. – Ch. : S.
n. , 1995 (Tipogr. USM ). – 17 p. ; 28 cm.
F. f. de tit.
F. prel. – [95-1015]


95-1011 Pycco, Hapøe¡a
Crana nkõsu : [ctuxu, rposa] / Vapueta Pvcco ; o1opn. l. Aõpanos. –Ch. :
Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995 (F. E. P. "Tipogr. Centr. "). – 127 / 1 / p. ; 20 cm.
ISBN 5-8692-378-2 (grelit)
Prel contractual

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
135
F. tir. – [95-1015]


95-1012 Pepøx, Eneua hsauosua
ñucena / 1929-1939 / s 2 t. : c Kpatrun |uaercon-ñvtesoautenen / Eneua
Pepux. – Ch. : List, 1995 (I. – P. F. Centr. tip. ). – 20 cm.
T. 1-2. – 1995. – 880 c. / 1 / 1. roptp. – ñvõn. ro usa. : (Ungus : Riga, 1940).
– 8 suare oxpauM ast. rpasa tar×e : Ve×avuap. Leutp. Pepuxos (Vocrsa) u
Kpatruu |uaerc-ñvtesoautene 0. ñ. Cnvros .
ISBN 5-8689-92-117-8(trecut eronat pe carte )
Prel contractual, 5000 ex. – [95-1016]95-1013 Republica Moldova
Programul Nalional Strategic de Acliuni în domeniul Protecliei Mediului
Înconjurator // Dep. pentru Proteclia Mediului Înconjurator ; Inst. Nal. de Ecologie ;
Banca Mondiala; coord. st. Ion Dediu. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995 (T. E. U.).
– 147 / 5 / p. ; 29 cm.
Prel contractual, 1000 ex. – [95-1017]


95-1014 $pitalnic, S.
Evreii în literatura, arta si stiinla Moldovei : (Îndreptar) / 3. 3pitalnic. Bibl.
municipala "B. D. Hasdeu" ; Bibl. evreiasca " I. Mangher " ; - Ed. suslinuta si îngr. de
Lidia Kulikovschi. – Ch. : 3. n. , 1995. – 382 p. ; 20 cm.
Prel contractual
F. tir. – [95-1018]

95-1015 Universitatea " A. Russo" – 50 : (Bibliogr. selectiva) / Univ. "A. Russo" Balli.
Bibl. 3t. Universitara ; alcat. E. Scurtu; red. – resp. F. Tlehuci. – Balli : Ed. Bibl.
Universitare, 1995. – 133 p. ; 21 cm.
Prel contractual
F. tir. – [95-1019]

95-1016 Biblioteca Universitalii "A. Russo" la 50 de ani: (Bibliogr. selectiva) / Univ. "A.
Russo" Balli. Bibl. 3t. ; alcat. Elena Scurtu ; red. – resp. Faina Tlehuci. – Balli: Ed.
Bibl. Universitare, 1995. – 44 p. ; 21 cm.
Prel contractual
F. tir. – [95-1020]

95-1017 Nicolae, D. Filip
Bibliogr. / Univ. "A. Russo" Balli . , Bibl. 3t. Universitara; alcat. E. Gorodnîi, K.
Tabak ; red.-resp. F. Tlehuci. – ed. a 2-a , revaz. si compl. – Balli: Ed. Bibl.
Universitare, 1995. – 69 p. 21 cm.
Prel contractual, 100 ex. – [95-1021]


95-1018 Biblioteca stiinlifica a Universitalii de Stat " Alecu Russo" Balli: Ghid pentru
cititori / Univ. "A. Russo " Balli. Bibl. 3t. Universitara; alcat. E. Harconila, F. Tlehuci;
red-resp. F. Tlehuci. – Balli: Ed. Bibl. Universitare, 1995. – 37 p. ; 21 cm.
Prel contractual, 100 ex. – [95-1022]


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
18.03.05
136
95-1019 Lucrarile profesorilor si colaboratorilor 1990-1995: Bibliogr. selectiva / Univ. de
Stat " A. Russo". Balli. Bibl. Universitara; alcat. : K. Tabak ; red. resp. : F. Tlehuci. –
Balli: Bibl. 3t. Universitara, 1995. – 107 p. ; 21 cm.
Prel contractual
F. Tir. – [95-1023]95-1020 ßeuok, Eceuøuy
(K 100-netuk co au¤ po×aeuu¤ roata) / Leutp uav+uMx u rvnetvpuMx uuu-
uuanos. Leutp pvccrou rvnetvpM s Vonaose; coct. û. luronaes, 8. Koctucap,
1oto C. Kaptacos. – Ch. : Hyperion, 1995. – 63 p. , 20 cm.
ISBN 5-368-01853-3
Prel contractual
F. tir. – [95-1024]


95-1021 Risipitorul de iubire: [Versuri]. – Ch. : Ed. Liceum, 1995. – (Traianus). – 92 p.
, 20 cm.
Prel contractual, 0,30 bani, 3000 ex.


95-1022 Strut , Ion
Accent : poezii / Ion Strul . – Ch. : Museum, 1995. – 31 p. , 15 cm.
ISBN 5-7790-0240-1
Prel contractual, 1000 ex.

95-1023 üy6, hsau
Vuara Koaruu-rorposutene poõotos: (rosecte 1autactu+ecra¤ u ot+actu
knopuctu+ecra¤). – Ch. : Universitas, 1995. – 32 c. ; 20 cm.
ISBN 5-362-00980-X
Prel contractual
F. tir. – [95-1027]


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful