You are on page 1of 197

AGREMENTE TEHNICE ELABORATE IN

2007
Nr
inreg
CTPC

Numar
Agrement
Tehnic

278/
07.05

016-06/2192007
Cod. domotica

Denumire produs procedeu,
echipament./ PRODUCĂTOR

Titular
adresa,
telefon.

Valabilit
ate

Sc SOTERO SRL
Bucuresti 323.93.64

30.04.20
09

SC SOTERO SRL
Bucuresti 323.93.64

30.04.20
09

SC SOTERO SRL
Bucuresti 323.93.64

30.04.20
09

SC SOTERO SRL
Bucuresti 323.93.64

30.04.20
09

Nr
inreg
CTPC

Casa de transfer tip CTEF-6,
CTEF-8
si
CTEF-s/
SC
FRANCAREM
PROD
SA
Bucuresti
016-06/220Camera
de
tezaur
in
2007
constructie modulara tip CT1/
Cod. domotica
SC METALCO SRl Alexandria
016-06/218Case de bani tip EF 204, EF
2007
206, EF 208, EF 210, EF 212 si
Cod. domotica
EF 214/ SC FRANCAREM PROD
SA Bucuresti
016-06/217Usa de tazaur tip UT 200/ SC
2007
FRANCAREM
PROD
SA
Cod. domotica
Bucuresti
Numar
Denumire
produs
Agrement Tehnic procedeu,echipament./
producator

Titular
telefon.

adresa,

Valabilita
te

072 /
14.02

004-07/8922006 cod.1.37

SC SOILTECH
BUCHAREST SRL BUCURESTI

072 /
14.02

004-07/8962006 cod.2.64

072 /
14.02

004-07/8972006 cod.2.64

278/
07.05
278/
07.05
278/
07.05

SOIL
2000produs
de
stabilizare a solului / SOILTECH
INTERNATIONAL
LTD
UNGARIA
Mixturi asfaltice preparate la
cald / S.C.ARG CHEMISYSTEMS
SA – DEVA
Procedeu
mixturilor

S.C.ARG
CHEMISYSTEMS SA –
DEVA
- 0254232229
de asternere a S.C.ARG
asfaltice
cu CHEMISYSTEMS SA –

Nr.
Referat
secretar
iat
2-65
18.05

P. V.
Avizare

P. V.
Avizare

15.12.20
09

Nr.
Referat
secretari
at
3-36
09.03

30.01.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

30.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

3-36
09.03

072 /
14.02

004-07/8982006 cod.2.64

072 /
14.02

004-07/8992006 cod.2.63

072 /
14.02

004-07/9002006 cod.2.64

072 /
14.02

004-07/9012006 cod.2.54

072 /
14.02

004-07/9042006 cod.2.64

072 /
14.02

004-07/9052006 cod.2.46

072 /
14.02

004-07/9062006 cod.2.64

072 /
14.02

004-07/9072006 cod2.64

072 /
14.02

004-07/9082006 cod.2.14

072 /
14.02

004-07/9092006 cod.2.13

vibrofinisor BB 670 / S.C. ARG
CHEMISYSTEMS SA DEVA
Mixturi asfaltice preparate la
cald tip BA 8 , BA 16 , BAR 16 ,
BAD 25 produse in statia
BREAZA / S.C. GRUP ARCONS
S.R.L. - BRASOV
Emulsie bituminoasa cationica
cu rupere rapida tip EBCR 60 si
EBCR 65 / S.C. GRUP ARCONS
S.A. BRASOV
Mixturi asfaltice preparate la
cald
tip BA 8,BA 16,BAR
16,BAR 25 produse in statia
PORUMBACU / S.C. GRUP
ARCONS - BRASOV
Module liniare limitatoare de
viteza tip VESTA pentru traficul
rutier / VESTA INVESTMENT
SRL - OTOPENI
Mixtura bituminoasa stocabila
la rece tip MS 8 / SC DRUMET
OAS SRL – SATU MARE
Procedeu de asternere a
mixturilor
asfaltice
/
SC
DRUMET OAS SRL – SATU
MARE
Mixturi asfaltice preparate la
cald / S.C.DRUMET OAS S.R.L. –
SATU MARE
Mixtura asfaltica stocabila la
rece tip CONMIXT / SC CONREC
SA - BOTOSANI
Indicatoare
rutiere
reflectorizante / SC INDUSTRIE
MICA PRAHOVA SA - PLOIESTI
Procedeu
de
realizare
a
marcajelor
rutiere
longitudinale si transversale
SC INDUSTRIE MICA PRAHOVA
SA - PLOIESTI

DEVA
- 0254232229
S.C. GRUP ARCONS
S.R.L. – BRASOV –
0268/442078

15.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

S.C. GRUP ARCONS
S.R.L. – BRASOV –
0268/442078

20.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

S.C. GRUP ARCONS
S.R.L. – BRASOV –
0268/442078

15.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

VESTA INVESTMENT
SRL – OTOPENI 3510975

15.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

SC DRUMET OAS SRL
– SATU MARE 0261854430
SC DRUMET OAS SRL
– SATU MARE

30.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

30.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

SC DRUMET OAS SRL
– SATU MARE

20.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

SC CONREC SA –
BOTOSANI 0231517941
SC INDUSTRIE MICA
PRAHOVA SA –
PLOIESTI
0244543515
SC INDUSTRIE MICA
PRAHOVA SA –
PLOIESTI
0244543515

30.01.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

30.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

30.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

072 /
14.02
072 /
14.02
097 /
21.02
072 /
14.02
072 /
14.02
072 /
14.02
072 /
14.02
072 /
14.02
072 /
14.02

114 /
26.02
114 /
26.02

004-07/9102006 cod2.53

Grampet aggregate din zgura SC GRAMPET
de siderurgie / SC GRAMPET BUITURI SA –
BUITURI SA - SIMERIA
SIMERIA /
0254207019
004-07/912Mixturi asfasltice preparate la S.C. VALDEK IMPEX
2007 cod2.64
cald / S.C. VALDEK IMPEX S.R.L. – SFANTU
S.R.L. – SFANTU GHEORGHE
GHEORGHE
0267318164
004-07/913Mixturi asfaltice tip BBAC 0/10 SC ROMSTRADE –
2007 cod.2.64
si BBAC 0/14 pentru piste CIPRU
aeroportuare / SC ROMSTRADE
SRL - BUCURESTI
004-07/914Stabilizare system rutier prin S.C. GOTIC S.A.
2007 2.64
reciclare la rece / SC GOTIC BRASOV –
S.A. BRASOV
0268312243
004-07/915Mixturi asfaltice preparate la S.C. GOTIC S.A.
2007 cod.2.64
cald / SC GOTIC S.A. BRASOV
BRASOV –
0268312243
004-07/916Emulsie bituminoasa cationica SC VECTRA
2007 cod.2.63
cu rupere rapida tip EBCR 60 si GENERAL
ebcr 65 /SC VECTRA GENERAL CONSTRUCT CONSTRUCT
0268442531
004-07/917Bitum tip D 60/80, D 80/100 SC SARGEANT
2006 2.63
EKO / HELLENIC PETROLEUM MARINE ROMANIA
S.A. - GRECIA
SRL - CONSTANTA
004-07/918Vopsea
marcaj
rutier SWARCO VICAS SA –
2007 cod.2.13
SWARCOMARK SV 200 pe baza TARGOVISTE de solvent / SWARCO VICAS SA 0245216713
- TARGOVISTE
004-07/750TL2000 si TL 2000B produse SC ROMIS TL-2004
2005
prel.aviz pentru
imbunatatirea SRL – BUCURESTI /
tehnic
caracteristicilor si protejarea 0213160629
imbracamintuilor
asfaltice
degradate / SC ROMIS TL –
2004 SRL
004-07/920Bitum tip D 60/80 , D 80/100 JT BITMED SA –
2007 cod.2.63
MOTOR OIL / MOTOR OIL - CONSTANTA GRECIA
3194592
004-07/911VOESTALPINE – produse de VOESTALPINE
2007 cod.1.52
rezistenta din tabla ondulata KREMS
pentru poduri si podete / FINALTECHNIK
VOESTALPINE
KREMS GmbH - AUSTRIA

30.12.20
09

3-36
09.03

3-36
09.03

30.01.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

05.02.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

30,01.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

30.02.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

05.02.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

08.02.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

30.01.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

20.03.20
08

3-36
09.03

3-36
09.03

22.02.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

30.02.20
10

3-36
09.03

3-36
09.03

– SIBIU 0724181181 01.1.03. 1.AUSTRIA 30.20 10 3-36 09.02 005-07/1542007 alte produse 121 / 28.03 METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia 31.R.03 3-36 09. G. H/ METALMECCANICA VOESTALPINE KREMS FINALTECHNIK GmbH .. Ls-E. Ls-E.03 MERALLURGICA ABRUZZESE SPA Italia 31.19.03 016-07/0082007 Cod.03.03.03 SC ROTACO SRL Bucuresti 330. A-D.03 S.03 3-36 09.20 10 3-36 09.20 09 3-36 09.L.02.03 016-07/0052007 Cod.52 195/ 27.20 10 3-36 09.02 005-07/1552007 cod. CN.03. Ls-A.1.03.03 3-36 09.03 3-36 09.L. WATH IMPORT EXPORT S.02 005-07/1532006 cod.20 10 3-36 09.03 .03 S.C. G. G.03 3-36 09.03 METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia 31.alte produse 195/ 27.03 FINALTECHNIK GmbH AUSTRIA Parapete de protectie pentru drumuri si poduri / VOESTALPINE KREMS FINALTECHNIK GmbH AUSTRIA Dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie tip THORMAJOINT / PRISMO LIMITED MAREA BRITANIE ECO – THAW – produs pentru prevenirea si combaterea depunerii zapezii si a poleiului de pe carosabilul drumului / INNOVATIVE GLOBAL PRODUCTS INC.03 3-36 09.100 121 / 28.03 3-36 09.CANADA Procedeu de utilizare a stabilizatorului UNDERBOLD pentru straturi de forma si de fundatie / SUDDEUTSCHE EMULSIONS –CHEMIE GmbH GERMANIA Plase sudate AUTOFOR pentru imprejmuiri la autostrazi / MERALLURGICA ABRUZZESE SPA Italia Structuri din tabla ondulata tip: FA-FP.03 3-36 09. alte produse 016-07/0072007 Cod.12.C.03 MERALLURGICA ABRUZZESE SPA Italia 31.20 10 3-36 09.03 3-36 09.03 016-07/0052007 Cod.20 10 3-36 09.114 / 26. 2.20 08 3-36 09. H/ METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia Structuri din tabla ondulata tip: FA-FP. 1. 1.52 121 / 28. Ls-E. H/ METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia Plase sudate AUTOFOR pentru imprejmuiri la autostrazi / MERALLURGICA ABRUZZESE SPA Italia Structuri din tabla ondulata tip: FA-FP. – BUCURESTI 2222546 30.1. A-D.R.02 004-07/9032006 cod.03 SC CONSULTING GLOBAL SRL – PLOIESTI 0244528490 31.71 31. CN. Ls-A.HELVESPID S.52 195/ 27.20 10 3-36 09. A-D. Ls-B.52 195/ 27.03 195/ 27. Ls-A. Ls-B. 1.03.09. CN. Ls-B. alte produse 016-07/0072007 Cod.

1.19.20 10 3-36 09. A-D.03 01.03 016-07/0082007 Cod. 1.03 SC IMAGE PROIECT SRL Bucuresti 330. Ls-B.03 3-36 09.248 30.20 10 . Aviz 004-07/7592005 Pr. A-D.1.08 05.03 3-36 09. CN.20 09 SC EXCELLENCE TECHNIOLOGIES SRL Brasov 0268/338.19.71 31.263 SC IMAGE PROIECT SRL Bucuresti 330. H/ METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia SC ROTACO SRL Bucuresti 330. H/ METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia Structuri din tabla ondulata tip: FA-FP. H/ METALMECCANICA FRACASSO SPA Italia Cale de rulare neclasica pentru tramvaie tip sistem RHEDA CITY Echipament ZP RNZFG 02 pentru determinarea caracteristicilor necesare IN SITU/ bechtel international BASF STABILIZER – produs de stabilizare a solului/ EXCELLENCE TECHNIOLOGIES SA Luxemburg Structuri din tabla ondulata tip: FA-FP. Aviz 004-07/7612005 Pr. G.03 3-36 09. Ls-A. Ls-A.20 10 31. 1.03 016-07/0092007 Cod. aviz FRACASSO SPA Italia Structuri din tabla ondulata tip: FA-FP. Ls-A.03.1.20 10 3-36 09. Ls-E.03. Ls-B. 1.10. CN.03.52 007-07/9332007 004-07/9192007 004-07/9242007 195/ 27. CN.08 31.19.52 195/ 27.52 004-07/7772005 Pr.195/ 27. A-D.03. Ls-E.20 10 3-36 09. Ls-E. Ls-B.03 016-07/0092007 Cod. Aviz 004-07/7582007 Pr. G.03. Aviz 004-07/7762005 Pr.03 RAILONE PFLEIDERER TRACK SYSTEMS bechtel international 0743. G. Aviz 004-07/7602005 Pr.101.

06 001-01/3232007 COD. sistem METAPLAST – BIELSKO MB-45 / ALUPROF S.A.07 ALUPROF SA Polonia 15.03 386 / 01. POLONIA Ferestre. – BAIA MARE . Referat secretari at 1-93 06.ferestre si usi din profile din aluminiu cu intreruperea puntii termice sistem METALPLAST/BIELSKO MB/70/ ALUPROF SA Polonia Procedeu de realizare a peretilor cotina din profile din aluminiu sistem metalplastbielsko mb-sr 50/ ALUPROF adresa.07 1-93 06. POLONIA 15.06.Nr inreg CTPC Numar Denumire produs procedeu.R. Agrement Tehnic echipament. POLONIA Ferestre .30 MILENIUM CLADING SISTEM SRL Bucuresti 253./ PRODUCĂTOR Titular telefon.07.07 1-93 06.07 S.07 1-93 06.C.A. usi. POLONIA Ferestre.28 405 / 19.28 405 / 19.07 ALUPROF S.07 .06 001-02/9112007 Cod.1.A.28 405 / 19.1.A.L.02.28 405 / 19. 2. usi-ferestre si usi din profile din aluminiu cu intreruperea puntii termice sistem METALPLAST – BIELSKO MB-60 / ALUPROF S.1.C.06.07 1-93 06. – POLONIA - 15.20 10 1-93 06.A.06 001-02/8982007 cod.25. POLONIA 15. sistem METALPLAST – BIELSKO MB-59 S / ALUPROF S.06 001-02/9102007 cod.R.07 ALUPROF SA Polonia 15. TEHNICAL DESIGN S.1.20 10 Nr.10 Elemente de constructie metalice pentru structuri spatiale reticulate din otel sistem CXIC/ CHINA XUZHOU INTERNATIONAL CORPORATION China Ferestre si usi ferestre oscilobatante din profile PVC Asistem GEALAN – S 3000 / S.06 001-02/8952007 cod.07 / ALUPROF S.A.20 10 1-93 06.28 405 / 19.07 1-93 06.06. 1.06 001-02/9122007 Cod.20 10 1-93 06.07 ALUPROF S.20 10 1-93 06.07. V. Avizare 10. TEHNICAL DESIGN S.L.07. usi-ferestre si usi din profile din aluminiu cu intreruperea puntii termice . Valabilita te P. 386 / 01.06 001-02/8992007 cod. – BAIA MARE Ferestre usi-ferestre si usi din profile din aluminiu fara intreruperea puntii termice .20 10 1-93 06.1.07 1-93 06.07 1-93 06.20 10 1-93 06.0362401310 28.

07 30.BUCURESTI 001-04/1147Benzi de protectie anticoroziva S.06. . PRO AUTO 2007 prel001. tip EB si EBPM / BUCURESTI cod.ROLOPLAST . – OTOPENI3007547 002-04/983Produse de finisaj – EDELWEIS IMPEX 2007 cod.20 10 1-93 06./ ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT 04/1107-2006 D.R. IR COLOURS PROD 2007 cod.05 336 / 21.07 30. IR COLOURS 3007547 PROD S.05 001-02/9172007 cod.07 30.1.20 10 1-93 06.06.07 30.R.R.28 S.06.C.52 S.06.L.07 30.A.alte VERQUARZO SB .C. – ORADEA – produse pentru interior .L. – BUCURESTI 0214340282 001-03/717GRANDIOS 2007 PRODIMPEX SRL – cod.06 336 / 21.pentru conducte din otel INDUSTRIES S. ROLOPLAST 2007 prel001. NOVOQUARZ S.52 PRO AUTO INDUSTRIES S.4673873 002-04/981Vopsea de protectie pentru .07 1-93 06. 04/958-2004 subterane .03.A.C.20 10 1-93 06.20 10 1-93 06. . .pentru conducte din otel INDUSTRIES S.E.R.R.07 1-93 06.R.1.C.L. produse CORPORATION S.05 336 / 21.20 10 1-93 06.L.R.20 10 1-93 06. .388 / 08.07 1-93 06. . PRO AUTO 2007 prel 001. – OTOPENIproduse .R.06 386 07.07 1-93 06.20 10 1-93 06. BUCURESTI 002-04/960Adeziv in dispersie apoasa – EUROPLASTIC SRL 2007 cod2.C.06 386 07.L.L.3007547 OTOPENI 002-04/982Vopsele pentru exterior .48 EUROFIX / EUROPLASTIC SRL BUCURESTI BUCURESTI 0214441671 002-04/980Tencuieli si vopsele decorative FABRYO 2007 cod.O. MAJESTIC /.PITESTI cod.06.07 1-93 06.07 1-93 06.06.alte EDELWEISS – vopsea lavabila S.20 10 1-93 06.06 410 / 20.06.alte structurate / FABRYO CORPORATION S.L. tip P-GBPM / S. exterior – 0359-425877 30.O.07 30.BUCURESTI Accesorii din polipropilena pentru constructii / GRANDIOS PRODIMPEX SRL .03.L.07 .R.05 336 / 21.20 10 1-93 06. .A.07 30.2. Alte beton – BETON-CRYL / S. IR COLOURS PROD 2007 cod.C.alte produse BUCURESTI 0727902117 001-04/1142Lambriuri din profile PVC tip S.2.A.L. PRO AUTO INDUSTRIES S.POLONIA Ferestre si usi-ferestre oscilobatante sistem GEALAN – S 8000 IQ / S.05 336 / 21.51 001-04/1146Benzi de protectie anticoroziva S.MACEDONIA S.20 10 1-93 06.07 30.L.C.C.BUCURESTI S.07 1-93 06. BUCURESTI cod.A.07 30.06. – OTOPENIproduse COLOURS PROD S. IR S.L. GEALAN ROMANIA S.07 1-93 06.07 1-93 06.R. GEALAN ROMANIA S.07 1-93 06. – 04/970-2004 subterane .06 386 07. – – POPESTI-LEORDENI POPESTI-LEORDENI .

07 1-93 06.06.R.M.20 10 1-93 06.66 repararea betonului / DEITERMANN – GMBH GERMANIA 003-04/319Produse predozate cu priza 2007 cod2.06.L.20 10 1-93 06.07 .28 S.07 1-93 06.1.6 O.07 S.05 PRIMER – amorsa pentru vopsele lavabile de interior . Ferestre si panouri fixe din 2007 profile PVC tip TERAPLASTORIZONT 5000/ SC CONFORT SA Timisoara 003-04/317Produse predozate pentru 2007 cod2.C. – TURDA 0264312765 S.ORADEA 002-04/984Produs predozat pentru 2007 cod.07 1-93 06.2.06 386 / 08.06. ASA CONS ROMANIA S.M. .06.05 967 / 18.15 tencuiala decorativa EDELWEISS / S.C.07 S. .07 1-93 06.R.07 30.06.DEITER TECHNIK SRL – BUCURESTI4034113 30.07 1-93 06.C.20 10 1-93 06.C. TERMOPLAST SRL CLUJ NAPOCA 007-02/420Procedeu de realizare a 2007 prel007.07 S.L.L. – ORADEA-2662113 30.A.06 967 / 18.07 1-93 06.C.07 S.007-02/194. cod. – TURDA 0264312765 15.1. EDELWEIS IMPEX S.07 SC CONFORT SA Timisoara 0256/434.336 / 21.20 10 1-93 06.07 1-93 06.DEITER TECHNIK SRL – BUCURESTI4034113 30.10 TERMOPLAST SRL CLUJ NAPOCA S.20 10 1-93 06. TERMOPLAST SRL CLUJ – NAPOCA0264 412719 30.06.07 1-93 06. OZDI cod. OZDI ACELMUVEK Kft UNGARIA 007-02/419Usi si ferestre din profile de 2007 aluminiu tip cu intreruperea prel.575 30.peretilor cortina din profile de 02/195-2004 aluminiu SCHUCO / S.C.ORADEA 003-02/449Usi.1.20 10 1-93 06.05 386 / 08.05 967 / 18.66 mortare de ancorare – CERINOL VM / DEITERMANN – GMBH GERMANIA 003-04/318Produs predozat pentru 2007 cod2.06.L.C.05 967 / 18.C. ASA CONS ROMANIA S.07 S.07 1-93 06. EDELWEIS IMPEX S. exterior si tencuieli decorative / EDELWEIS IMPEX S.06 386 / 08.DEITER TECHNIK SRL – BUCURESTI4034113 30.R.6 ACELMUVEK Kft .C. TERMOPLAST SRL CLUJ – NAPOCA0264 30.UNGARIA 007-01/111Plase sudate din sarma 2007 profilata la rece BSt 500 m / cod.20 10 1-93 06.07 S.66 rapida pentru repararea betonului / DEITERMANN – GMBH GERMANIA 007-01/110Otel beton laminat la cald – 2007 BSt 500 S /O.20 10 1-93 06.R.20 10 1-93 06.2.C.L.A.R.06.06.C.puntii termice tip „SCHUCO” / 2004 cod.

05 967 / 18.20 10 1-93 06.05 967 / 18. BAD RULMENTI S.C.alte produse Ferestre si usi din lemn stratificat / S.1.L.C.C.06.07 S.20 10 1-93 06.06. – CONEX TERMOPAN – BRASOV 0268331984 S.1.07 967 / 18.07 1-93 06.05 967 / 18.05 007-02/4262007 cod.BRASOV 30.P.A.C.R. BELGIA 007-04/373Produse predozate 2007 cod.05 967 / 18.C.L.07 1-93 06. SAINT – GOBAIN WEBER ROMANIA S.07 30.7 007-02/4252007 cod.R.63 Procedeu de realizare a vitrajului termoizolant / S.05 007-02/4272007 prel.1.7 007-02/4242007 prel00702/209-2004 cod.07 967 / 18.07 967 / 18.20 10 1-93 06.20 10 1-93 06. INTERNATIONAL PRODUCTION & TRADE COMPANY S.20 10 1-93 06.07 967 / 18.07 1-93 06.1.C.05 Placa ondulata bituminoasa AQUALINE / B.L.28 007-03/2282007 pr007-03/143-03 cod.R.G.AUSTRIA 02165000040 15.07 1-93 06.1.BRAILA S. KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE .07 1-93 06. – TARGU MURES - S.20 10 1-93 06.07 Placi din ipsos armate cu fibre de sticla – KNAUF FIREBOARD / Gebr. KNAUF GIPS SRL de sticla – KNAUF FIREBOARD / – BUCURESTI KNAUF GmbH . – CONEX TERMOPAN .06. – TURDA 0264312044 30.1. color H 20” / S.07 1-93 06.07 SC DONEDO CONS SRL – ORADEA 0749220977 SC MASTERPLAST ROMANIA SRL ORADEA SC KRONOSPAN TRADING SRL – BRASOV 0268473435 30.1.00702/215-2004 1.07 15. MASTERPLAST ROMANIA SRL ORADEA 30. FENSTER SYSTEM SRL – BRAILA – 0239671422 S.UNGARIA 007-04/384Placi din aschii de lemn – QSB / 2007 cod.20 10 1-93 06. .C.L.set H20” si „weber . – TURDA 007-04/379Pietre artificiale decorative / 2007 cod. produse . SAINT – GOBAIN WEBER ROMANIA S.06..06.A.R.07 1-93 06.15 finisaje – CORATREND / POLI – FARBE KFT. FENSTER SYSTEM SRL .2 010 1-93 06.06.06.R. KNAUF GIPS SRL – BUCURESTI 02165000040 15.967 / 18.05.O.C.C.L.R.13 hidroizolante pentru placi ceramice „weber.05 007-02/4232007 prel00702/208-2004 cod.06.alte KRONOSPAN SLOVAKIA S.GERMANIA Ferestre si usi din profile PVC – WEISS / S.17 SC DONEDO CONS SRL – ORADEA 007-04/383Produse predozate pentru 2007 cod. BAD RULMENTI S.28 30.20 10 1-93 06.20 10 1-93 06.07 1-93 06.04.C.05 Placi din ipsos armate cu fibre S.05 967 / 18.07 1-93 06.C. IKO S.07 1-93 06. IKO S. – TARGU MURES -0265-312051 30.07 S.

07 S.07 1-93 06.R.C.05 404 / 18.2.L.L.07 S.CEHIA 016-02/208Procedeu de realizare a 2007 cod.06.06.L.C.C.07 1-93 06.C.20 10 1-93 06.1.06 008-04/062Plasa din fibra de sticla pentru 2007 cod. MILENIUM CLADING SISTEM S.R.20 10 1-93 06.KNAUF GIPS S. – BUCURESTI0214443368 30.GIROC 015-04/154Material de protectie a 2007 cod.07 .DUFA S.C.07 S.L.384 / 07. – GIROC – 0256395838 S.C.20 10 1-93 06.07 1-93 06.07 31.DUFA DEUTEK S.07 31.05 390 / 11. . HAAMA LTD .20 10 1-93 06.45 betonului – SIKAFLOOR PROSEAL / SIKA ARMOREX ANGLIA 016-01/109Adaos pentru reducerea 2007 prel001.C.07 1-93 06.20 10 1-93 06. SWM produse 500 . – VOLUNTARI 0212415512 S. – BUCURESTI 0212532503 Alfa cluj srl Cluj Napoca 0264/415.20 10 1-93 06.06.alte produse GmbH & KG .C. .L.C.07 1-93 06.C.07 1-93 06.07 1-93 06. BENGOSS COMIMPEX S.06 404 / 18. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.alte poliesterice „SW 800 .2.A.06. BENGOSS COMIMPEX S.212 30. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.L.03.20 10 1-93 06.05. Alte JIANGXI SUNSHI TRADE produse LIMITED COMPANY .20 10 1-93 06.L.07 30.10 peretilor cortina din profile de aluminiu tip ALUMIL / S.CHINA 016-04/547Placi subtiri pe baza de ciment 2007 prel016. SIKA ROMANIA SRL – BRASOV – 0268-406.06 404 / 18.06.1.05. .07 S.ISRAEL 016-03/214Usi rezistente la foc culisant tip 2007 EFERTZ N 150. TIFEL S.R.07 01.R.46 CONSTRUCTION s.L.C.1.R. – BUCURESTI0212560379 30.O. TIFEL S.662 S.C.alte baza de ciment „BAULEITER produse BHI – membrana cimentoasa pentru hidroizolatii” / S.R.GERMANIA 016-04/601Produse siliconice pentru 2007 cod. ZENTYSS GRUP S.15 suprafetelor exterioare / S. – ORADEA0259418448 31.07 1-93 06.L.BUCURESTI 30.r.20 10 1-93 06.06.07 30.06 404 / 18.ORADEA 016-03/212Membrana hidroizolanta pe 2007 cod.15 finisarea fatadelor cladirilor „DUFA DEUTEK” / S.O 016-04/545Plase din fibre de sticla / 2007 cod.06 351 / 29.C.alte sisteme termoizolante / produse HUNAN YICH ENTERPRISE CHINA 010-04/111Produse pentru finisarea 2007 cod.C.20 10 1-93 06. BUCURESTI 016-03/213Produse din vata din fibre 2007 cod.05.20 10 1-93 06. – PIATRA NEAMT – 0233/237268 / S.o.40 EFERTZ POLSKA SP Z.L.C. SWK 700” / S.05.– AQUAPANEL CEMENT 04/311-2004 BOARD / KNAUF USG SYSTEMS cod.L.microfisurarii betonului – 03/265-2004 FIBRED / REDROCK cod. PROMETALIC S.R.R.06 404 / 18.POLONIA/ Cod. PROMETALIC S. .07 1-93 06.07 1-93 06.2.07 1-93 06.06 404 / 18.07 S.R.06 369 / 29. – BUCURESTI 0216500040 30.R.

07 S. BENGOSS COMIMPEX S.20 10 1-93 06.07 020-02/7452007 Cod.07 1-93 06.07 1-93 06.06 016-04/5912007 cod. – BUCURESTI0214441671 S.05. BENGOSS COMIMPEX S.C.05.R.L.07. BENGOSS COMIMPEX S.C.R.07.alte produse 016-04/5872007 cod.L. Ocna S. – VOLUNTARI – 0212415512 SC ALCONEP SRL Tg. BENGOSS COMIMPEX S.05.07 31.alte produse 404 / 18. .R.R.L.R.20 10 1-93 06. BENGOSS COMIMPEX S. EUROPLASTIC S.20 10 1-93 06.C.20 10 1-93 06.1.47 404 / 18.07 S.BUCURESTI Chit de rosturi : BAULEITER CZ CHIT PENTRU ROSTURI 5-15 MM /S .07 .404 / 18.07 1-93 06.06 016-04/5842007 cod.BUCURESTI Produse din polietilena pentru rosturi : EXPANDAFOAM .20 10 1-93 06.R.20 10 1-93 06.L.L.C.BUCURESTI Vopsea lavabila acrilica – TOP COLOR / S. – BUCURESTI” Chit de rosturi : „BAULEITER CH CHIT PENTRU ROSTUIT CU EFECT HIDROIZOLANT” / S.07 1-93 06.C. – BUCURESTI”0214443368 31.07 1-93 06.L.BUCURESTI Produs predozat pentru montarea caramizilor de sticla „BAULEITER KS Adeziv pentru caramizi de sticla” / S.2. BENGOSS COMIMPEX S. IRIDEX GROUP PLASTIC S.07 1-93 06. BENGOSS COMIMPEX S.06.R. – BUCURESTI”0214443368 31. BENGOSS COMIMPEX S.C.05.C. .068 31.0 016-04/5922007 cod.06 404 / 18.07 S.C. BUCURESTI Adeziv pentru placi din GIPSCARTON „BAULEITER KG adeziv pentru placi de gipscarton „/S.L. EUROPLASTIC S.R.06.07 020-02/7462007 Cod. BENGOSS COMIMPEX S. .068 15. HYDROCELL XL / FOSROC LTD – MAREA BRITANIE Ferestre si usi din profile de aluminiu BALKAN CLASSIC BLK 142/ SC ALCONEP SRL Tg. BENGOSS COMIMPEX S.L.28 434/ 03. – BUCURESTI”0214443368 30.L.07 SC ALCONEP SRL Tg.L.06 016-04/5892007 cod.C.0 016-04/5942007 cod.20 10 1-93 06. – BUCURESTI”0214443368 31. – BUCURESTI” Amorsa polivinilica „BAULEITER BAI amorsa pentru pereti si pardoseli” / / S.R. Ocna 0234/344.R.06.07 31.C.20 10 1-93 06.R.A.07 30.1.C.alte produse 434/ 03.07 1-93 06.L.07 1-93 06.alte produse 404 / 18.C.06 016-04/5902007 cod.C.07 1-93 06. Ocna 0234/344.alte produse 404 / 18.R. Ocna Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice BALKAN CLASSIC THERMO 254/ SC ALCONEP SRL Tg.L.07 S. – BUCURESTI”0214443368 S.alte produse 404 / 18.R.28 DEUTEK S. .L.20 10 1-93 06.

07 ACCORDING GROUP SRL Iasi 0232/216. Z.07 SC GANBEDINI SRL com.28 434/ 03. Pestisani.28 020-02/7382007 Cod.2 010 1-93 06.07.20 10 1-93 06.1.735 31.20 10 1-93 06.07 434/ 03.07 .434/ 03.020-02/54206 Cod.07 31.07 SC EXPERT SETI GROUP SRL Bucuresti 250.07 020-02/7352007 Cod. Pestisani.1.7 434/ 03.07 434/ 03.37.07 020-02/7392007 Cod.07 1-93 06.07.735 31.1.20 10 1-93 06.39 31.7.1.07 1-93 06.07 1-93 06.O.28 020-02/7442007 Cod.07 NEFAROM IMPEX SRL Bucuresti 337.20 10 1-93 06.1.O.28 020-04/2702007 Cod. jud.07.02.2 010 1-93 06.20 10 1-93 06.321 SC ALCONEP SRL Tg.07.07 434/ 03. Gorj Ferestre si usi din profile PVC dur GEALAN/ SC ALCONEP SRL Tg.07 1-93 06.07 020-02/7482007 Cod.07 1-93 06.Polonia SC CIAC SA Oradea 0259/431.07 1-93 06.07 1-93 06.1.0.07 434/ 03.34.068 31.1.22 PARMUR SRL Turda 0264/317.09 31.28 020-02/7402007 Cod.07.28 020-02/7432007 Pr.20 10 1-93 06.48 Ferestre si usi din profile de lemn sau lemn stratificat URANUS/ SC URANUS RM IMPEX SRL Bucuresti Procedeu de realizare a peretilor de compartimentare din panouri de gips carton RIGIPS/ RIGIPS AUSTRIA GESMBH Procedeu de realizare a tencuielilor uscate din panouri de gips-carton RIGIPS/ SC RIGIPS ROMANIA SRL Bucuresti Ferestre si usi din profile PVC dur GEALAN/ SC GANBEDINI SRL com.2.1.1.20 10 1-93 06.07 Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ALUTHERM/ SC CIAC SA Oradea Ferestre si usi din profile PVc dur PLUSTECH/ SC CIAC SA Oradea Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ SC EXPERT SETI GROUP SRL Bucuresti Placi ornamentale pe baza de ciment pentru finisaje CULTURED STONE/ CULTURED STONE SUA Produse adezive COMPAKT/ LIBRA SP.07 1-93 06.07.07 SC CIAC SA Oradea 0259/431.07 1-93 06.07 31.07 SC RIGIPS ROMANIA SRL Bucuresti 335.30 020-04/2692007 Cod.07 434/ 03.07 1-93 06. Ocna Ferestre si usi din profile PVC dur RESMAN/ NEFAROM IMPEX SRL Bucuresti SC URANUS RM IMPEX SRL Bucuresti 256.01.07.7.663 31.07 1-93 06.1.07 SC RIGIPS ROMANIA SRL Bucuresti 335.09 31.07 434/ 03.07. jud.7 434/ 03.80 31.07 020-02/7372007 Cod.20 10 1-93 06.0.01.836 31. Gorj 0253/213.07 020-02/7362007 Cod.20 10 1-93 06.07.28 434/ 03. Ocna 0234/344.

07.07 1-93 06. DANES Produs predozat pentru sapa RICHTER INTERCOM SRL Bucuresti 336.07 1-93 06. jud.28 020-02/7522007 Cod.20 10 1-93 06.07 31. pentru conducte de otel ingropate / IZOLATII TIP NITA S.253 31.011 SC SINCOM CONSTRUCT SRL Lumina. Valcea Ferestre si usi din profile PVc dur KMG/ SC SEMAGRICOM SRL Caras Severin Ferestre si usi din profile PVC dur WINHOUSE/ SC SINCOM CONSTRUCT SRL Lumina.07 / SC MAX IMPEX SRL 30. Constanta SC RAD INTERTRADING SRL Bucuresti 777.20 1-93 1-93 .20 10 1-93 06.255 SC SARCOM SRL Rm.20 10 1-93 06.434/ 03. Prahova Grund si tencuiala decorativa STIKY/ SC SARCOM SRL Rm.07.07 434/ 03.L.07 ADYA METAL SRL Filipesti de Padure. Valcea 0250/772. jud.aviz.28 434/ 03.1.07 31.28 020-03/175-207 003-04/3152007 002-04/9012005 prel. Prahova 0244/396.07 IZOLATII TIP NITA S.04.07 020-01/0652007 cod 434/ 03.20 08 1-93 06.07.R.562 SC SEMAGRICOM SRL Caras Severin 0255/522.07 1-93 06.07 UNO PRIMA Zalau 0260/611.07 020-04/2712007 Cod.011 31.07 SC PROMIN PROD Vanatori.58 31. Neamt 31.tehnic 002-04/892- Dispozitive de iluminare zenitala si ventilare naturala STRATO 95/ BITTERMANN GMBH Germania Profile din tabla zincata ADYA METAL/ SC ADYA METAL SRL Filipesti de Padure.20 10 1-93 06.07 434/ 03. jud. Constanta Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ SC RAD INTERTRADING SRL Bucuresti Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ STIALMET SRL Galati Ferestre si usi din profile PVC dur BEYTECH/ UNO PRIMA Zalau Elemente de amortizare a zgomotului si vibratiilor pentru calea de rulare a tramvaielor EA/ SC PROMIN PROD Vanatori.1.07 434/ 03.07 31.07 1-93 06.07 1-93 06.07 434/ 03.87 STIALMET SRL Galati 0236/310.07 434/ 03.07 020-02/7472007 Cod.20 10 1-93 06.07 31.07 020-03/1722007 Cod 434/ 03. jud.20 10 1-93 06.20 10 1-93 06.20 10 1-93 06.07 1-93 06.05.1.07 31.07 1-93 06.07.1.R. pe baza de polietilena aplicata la cald . jud.07 LINDER AG GERMANIA 31.07.35.07.20 10 1-93 06.1.07 1-93 06. Neamt Pardoseli inalte demontabile LINDER-NORIT/ LINDER AG GERMANIA Izolatie anticoroziva exterioara . – DANES 0265762035 01.07 1-93 06.L.07 1-93 06.28 020-02/7492007 Cod.15 020-02/7512007 Cod.1.07.07.33.20 10 1-93 06.28 020-02/7502007 Cod.07.07 1-93 06. jud.07.

aviz.07 SIKA DEUTSCHLAND GmbH .C.L. KG . – BUCURESTI 0213364531 31.GERMANIA 31. KG GERMANIA 30.07 S.GERMANIA 016-03/155Usi rezistente la foc pe 2005 prel.07 SC POLICOLOR SA BUCURESTI 30.R.07 KOHLER & BANDL GmbH 7 Co.aviz.aviz.05.GERMANIA 016-03/156Usi rezistente la foc pe 2005 prel. KG .GALATI 016-03/157Usi rezistente la foc pe 2005 balamale tip T60-1 „KB” si prel.07 SC AGNEL SRL IASI 0232239431 31.BUCURESTI Emailuri alchidice – DEKO POLICOLOR / SC POLICOLOR SA .tehnic 007-01/0902005 prel.07 1-93 06.05.07 1-93 06.tehnic 016-02/1202005 prel. GALATI 30.aviz.07 S.tehnic 016-04/3892005 prel.tehnic T60-2 „KB” – GERMANIA / KOHLER & BANDL GmbH 7 Co.12.06.V2 si prel.20 08 1-93 06. standard max s / SC MAX IMPEX SRL TOPRAISARI CONSTANTA Vopsele lavabile pentru interior si exterior AGNEL / SC AGNEL SRL IASI Gratare industriale din otel tip NAGEV / NAGEV IPARI UNGARIA Protectie anticoroziva pentru beton – inertol – poxitar f / SIKA DEUTSCHLAND GmbH GERMANIA Vopsele lavabile – POLICOLOR / SC POLICOLOR SA .20 08 1-93 06.GERMANIA 020-01/036Produse predozate (mortare 2004 uscate) de subturnare V1.07 1-93 06.aviz.07 KOHLER & BANDL GmbH 7 Co.07 1-93 06.06.2005 prel. CAROMET TRADING S.20 08 1-93 06.aviz balamale tip T90 – 1 „KB” si tehnic T90-2 „KB” / KOHLER & BANDL GmbH 7 Co.R.20 08 1-93 06.07 1-93 06.07 SC POLICOLOR SA BUCURESTI 30.07 1-93 06.07 1-93 06.L.20 07 1-93 06. KG .R.aviz.tehnic 016-04/3902005 prel.07 06.BUCURESTI Ferestre si usi – ferestre din profile PVC – SISTEM VERATEC / S.20 08 1-93 06.C.07 1-93 06. KG GERMANIA 30.20 08 1-93 06.07 1-93 06. KG GERMANIA 30.tehnic VB3 – PAGEL / PAGEL SPEZIAL BETON GmbH & Co.06.tehnic autonivelanta pentru pardoseli .20 08 1-93 06.04.05.aviz.20 08 1-93 06.aviz balamale tip T30 – 1 „KB” si tehnic T30-2 „KB” / KOHLER & BANDL GmbH 7 Co.07 KOHLER & BANDL GmbH 7 Co.C.06. CAROMET TRADING S. .tehnic 015-04/1202005 prel.04.07 1-93 06.L.07 NAGEV IPARI UNGARIA 30.tehnic 002-04/8992005 prel.07 .aviz. KG GERMANIA TOPRAISARI – CONSTANTA 0241785301 08 06.20 08 1-93 06.aviz. SOLARON 2004 S.

20 07 1-93 06.tehnic lamele megaplate si tesaturi MEGAWRAP / ISOMAT GRECIA 006-04/269Vopsele acrilice in emulsie 2004 apoasa COMACRYL E MAT.20 08 1-93 06.06.aviz.07.L.12.09 614 / 04.GERMANIA 020-01/045Produse uscate predozate 2005 (mortare) de ancorare si prel. V. KG .08.36 ISOPLUS ROMANIA SRL – ORADEA 0259479808 S.09 31.aviz.07 Titular telefon.09 614 Produse predozate (mortare uscate) de reparatie – MS si MH PAGEL si protectie contra evaporarii apei – 01PAGEL/ PAGEL SPEZIAL BETON GmbH & Co.L.07 S.NR. Avizare 001-05/5942007 cod. KG .1.09 2-68 21.tehnic SPEZIAL BETON GmbH & Co.GERMANIA 020-04/164Produse de protectie si 2005 acoperire – 02-PAGEL / PAGEL prel.20 10 1-93 06.05.R.09 31.07 1-93 06.R.20 08 1-93 06.20 2-68 2-68 001-05/5962007 cod.020-01/0372004 prel.echipament.C.C. PIPEPEX SRL - 30.07 1-93 06. Pr.06.tehnic Nr inreg CTPC 614 / 04. SOLARON 2004 S. – BUCURESTI 0213364531 28.aviz.L.ITALIA Teava multistrat – TUBOPLAST adresa.02. PIPEPEX SRL – TIMISOARA 0256215248 S.07 SC UNIFY CO LTD Cernavoda 30.06.07 ISOMAT SA GRECIA 30.36 001-05/597- Tevi preizolate ISOPLUS / ISOPLUS ROMANIA SRL ORADEA Teava si racorduri din polipropilena TUBOPLAST / SC TUBOPLAST SRL .aviz.07 1-93 06.20 10 Nr.C.C.07 1-93 06. aviz Numar Denumire produs Agrement Tehnic procedeu.tehnic injectie – E-PAGEL / PAGEL SPEZIAL BETON GmbH & Co.1.2 .C. Valabilita te P.GERMANIA 001-01/288Procedeu pentru consolidarea 2005 elementelor de constructii cu prel.20 08 1-93 06. – BUCURESTI 0213364531 31.07 1-93 06. Referat secretari at 2-68 21. SOLARON 2004 S. 2-68 21. ENDUIT REBOUCHER 04 NR.06.20 07 1-93 06.20 10 1-93 06. – BUCURESTI – 0213364531 31.07 1-93 06.07 SC UNIFY CO LTD Cernavoda 30.07 Regal glass srl Bacau 31.R.07 1-93 06.20 10 2-68 21.08. PATE IDEALE/ SC UNIFY CO LTD Cernavoda 020-02/296Ferestre si usi din profile de 2004 PVC dur SCHUCO CORONA Pr. KG .09 . SOLARON 2004 S.006-04/155COMACRYL S SATINAT/ SC 04 UNIFY CO LTD Cernavoda 006-04/268Produse acrilice pentru 2004 finisaje: ENDUIT REBOUCHER Pr./ producator S. 006-04/157.07 S. 1.

09 .09.2.C.09 2-68 21. EDILDUE S.C.C.09 30.O.L. EDILDUE S.L.10.C.20 10 2-68 21.09 30. EDILDUE S.09 2-68 21.09 2-68 21.ITALIA Statii de epurare ape uzate ECO FAN / TELCOM SPA ITALIA Separatoare de ulei ECO DEO 17 / TELCOM SPA .20 10 2-68 21.20 10 2-68 21.R.09 21.L.C.09.20 10 2-68 21.R.ITALIA Statii de epurare ape uzate menajere tip IMHOFF / TELCOM SPA . – TIMISOARA 0256 201352 S.UNGARIA 003-05/062Statii de epurare ape uzate 2007 cod alte menajere EM & CO / EM & CO produse ART SRL – BRASOV 004-05/006Camine de vizitare din mase 2007 cod. – BISTRITA 0263224638 30.09 2-68 21.R.L.09 05.07. EDILDUE S.alte produse 003-05/0552007 cod.09 S.08 001-05/5982007 cod.L.36 581 / 21.09 30.09 2-68 21./ 04. PESTAN SERBIA Statii de epurare ape uzate ECO IMO / TELCOM SPA ITALIA Separatoare de ulei cu decantare ECO DIS / TELCOM SPA .09.37 plastice / SC TRIPLST SRL TARGU MURES TIMISOARA0256215 248 STIZO SA – BUCURESTI 3103400 10 21.ITALIA Separatoare de ulei ECO DEO / TELCOM SPA . pentru .1.09 30.36 MULTIPEX / S. 1.20 10 2-68 21.20 10 2-68 21. – TIMISOARA 0256 201352 S.09.20 10 2-68 21.09. TUBOPLAST SRL .20 10 2-68 21.09 614 / 04.C.09 S.R.C.08 003-05/0502007 cod.O.06.09.alte produse 003-05/0562007 cod.20 10 2-68 21.R.L.L.R.C.08 581 / 21.0 584 / 22.R.06.08 581 / 21.09 31.09 2-68 21.09 2-68 21.08 581 / 21.09 EM & CO ART SRL – BRASOV 0268587036 SC TRIPLST SRL TARGU MURES 0265258193 31.09 30.09 2-68 21. EDILDUE S. – TIMISOARA 0256 201352 S.09 2-68 21.08 581 / 21.08 003-05/0512007 cod. AQUA BIOTEC S.alte produse 003-05/0542007 cod.09 2007 cod. PESTAN PLAST S. apa / D.09 2-68 21.36 581 / 21.ITALIA Conducte si fitinguri preizolate cu system de semnalizare P 140 si A 140 / STIZO TERMO SA .L. FISATOM PROD S.C.07.08 581 / 21.alte produse 003-05/0572007 cod 581 / 21.ITALIA Obiecte sanitare din polyester armat cu fibra de sticla / S.alte produse 003-05/0532007 cod. – TIMISOARA 0256 201352 .09 30.20 10 2-68 21.20 10 2-68 21. – BUCURESTI 7255035 30.L.alte produse 003-05/0522007 cod. – TIMISOARA 0256 201352 S.1.09 2-68 21.R. BISTRITA 003-05/059Statii de epurare ape uzate 2007 cod alte menajere POLYDUCT / produse POLYDUCT MUANYAGIPARI ZRT .L.08 581 / 21.20 10 2-68 21.C. – DUMBRAVITA 0256369070 S.09 2-68 21. EDILDUE S.R.06.C.08 581 / 21.09 31. FISATOM PROD S. – TIMISOARA 0256 201352 S.BUCURESTI Tuburi si fitinguri PESTAN din PE de inalta densitate .R.

C.09 2-68 21.20 10 2-68 21. SPANIA 016-05/2969Tevi din otel sudate elicoidal 2007 sub strat de flux pentru apa / cod. 2.2.101 de nisip / SC AQUATOR SRL BUZAU 016-05/2965Fitinguri metalice pentru 2007 instalatii de apa / ACUSTER cod.101 .09 2-68 21. .101 .10.20 10 2-68 21.36 inalta densitate pentru tuburi izolante / S.10.09 SC HIDROTERMIZ SRL – SAT PAUN – BARNOVA 0232258172 31.101 ADS/T si ADC/Tde dedurizare a apei / SC AQUATOR SRL BUZAU 016-05/2962Filtru apa tip ACL/T cu carbune 2007 cod.09 2-68 21.08 638 / 11.09 2-68 21. spuma poliuretanica tip 1.52 sub strat de flux pentru gaze naturale / SC ZIMTUB SA - SC HIDROTERMIZ SRL – SAT PAUN – BARNOVA 0232258172 31. .2.A.09 2-68 21.ZIMNICEA 016-05/2970Tevi din otel sudate elicoidal 2007 cod.20 10 2-68 21. – TIMISOARA 0256228678 31.20 10 2-68 21.09 SC AQUATOR SRL – BUZAU 0238710301 SC AQUATOR SRL – BUZAU 0238710301 SC AQUATOR SRL – BUZAU 0238710301 SC PALPLAST S.A.08 585 / 23.2. TUBO PLAST S.09 638 / 11.101 a apei cu clor gazos / SC AQUATOR SRL .09 31.20 10 2-68 21.L.10.0232258172 008-05/037Conducte preizolate termic cu 2007 COD.2. tip HIDROTERMIZ / SC HIDROTERMIZ SRL – SAT PAUN – BARNOVA .52 S.09 31.09 638 / 11.TIMISOARA 016-05/2961Echipamente automate tip 2007 cod.09 638 / 11.10.09 2-68 21.09 31.09 638 / 11.09 SC PALPLAST S.36 HIDROTERMIZ / SC HIDROTERMIZ SRL – SAT PAUN – BARNOVA .10.0232258172 010-05/013Fitinguri din polietilena de 2007 cod.A.09 638 / 11.09 SC AQUATOR SRL – BUZAU 0238710301 31.09 638 / 11.09 2-68 21.20 10 2-68 21.2.10.09 2-68 21.09 SC ZIMTUB SA – ZIMNICEA 0247366900 SC ZIMTUB SA – ZIMNICEA 0247366900 31. poliuretanica rigida pentru 1.09 2-68 21.R.20 10 2-68 21.10.20 10 2-68 21.101 .2. – SIBIU 0269231429 31.20 10 2-68 21.09 008-05/037Cochilii din spuma 2007 COD.09 2-68 21.20 10 2-68 21.09 2-68 21.09 31.L.08 583 / 22. TUBO PLAST S.20 10 2-68 21.C.07.2.36 conducte prevazute cu protectie mecanica .10.09 638 / 11.101 activ / SC AQUATOR SRL BUZAU 016-05/2963Echipamente tip DC de tratare 2007 cod.09 S.A. 2.52 SC ZIMTUB SA .BUZAU 016-05/2964Filtru de apa tip ASL/T cu pat 2007 cod.1.SPANIA 016-05/2966Procedee si dispozitive pentru 2007 imbinarea tevilor din materiale cod.08.07.52 plastice / ACUSTER S.2.585 / 23. 2.09 .R. – SIBIU 0269231429 31.

2. Z.09 S.20 10 2-68 21.101 638 / 11.101 016-05/29772007 cod.10.R.GERMANIA.09 .electrice ZIMNICEA Robinete din fonta pentru instalatii de apa / AKWA Sp.09 SC ECOTRAT GRUP SRL . Ltd – COREA DESUD Fitinguri din alama cu imbinare prin sertizare pentru tevi multistrat ( PE/AL sau PEx/AL) / IPA PRODUCTIONS UND VERTRIEBSGES m.20 10 2-68 21.COREA Electrofitinguri din PEID pentru instalatii de gaze / DAYOUN Co.09 2-68 21. PIPELIFE ROMANIA SRL – BUCURESTI – 8058997 30.09 31.101 016-05/29762007 cod.20 10 2-68 21.20 10 2-68 21.POLONIA Robinete din PEID cu obturator sferic pentru instalatii de gaze combustibile / DAEYOUN Co.2.KOREA Fitinguri de tranzitie pentru instalatii de apa si gaze naturale / SC MMG SRL Echipament tip rausikko pentru instalatii de ape meteorice / REHAU AG + CO .20 10 2-68 21.2.09 / SC MMG SRL 0262218071 31.09 638 / 11.101 634 / 10.09 2-68 21.09 2-68 21.09 SC REHAU POLYMER SRL – TUNARI-ILFOV 2665180 SC FUSION ROMANIA SRL – SIBIU 0269253217 SC FUSION ROMANIA SRL – SIBIU 0269253217 SC FONTUR SRL SUCEAVA 31.09 638 / 11.20 10 2-68 21. ELECTRO DISTRIBUTION S.09 016-05/29742007 cod. – BUCURESTI 2532955 30.09 S.C.09 2-68 21.09 2-68 21.09 2-68 21. – SC FUSION ROMANIA SRL – SIBIU 0269253217 SC FUSION ROMANIA SRL – SIBIU 0269253217 31.2.09. Ltd – COREA DESUD Rezervoare metalice .10. .2.2.R.10.09 31.52 016-05/29852007 cod.L.09 638 / 11.20 10 2-68 21.52 020-05/7392007 cod. pentru stocarea apei / SOCIETE FRANCAISE DE RESERVOIS FRANTA Intreruptoare automate de medie tensiune in vid . LTD .09 020-05/8212007 cod.09 2-68 21.10.o.2. LTD . tip GIPAM 2200 / LS INDUSTRIAL SYSTEMS Co.H.10. – BUCURESTI 2532955 S.09 2-68 21.L.09 2-68 21.electrice 634 / 10.20 10 2-68 21.09 31.SUCEAVA Relee pentru protectie si monitorizare echipamente de medie tensiune .52 634 / 10.10.KOREA Guri de scurgere din fonta / SC FONTURI SRL .b.638 / 11.10.09 020-05/8202007 cod.09 634 / 10.52 016-05/29752007 cod. seria LVB / LS INDUSTRIAL SYSTEMS Co.20 10 2-68 21.09 638 / 11. ELECTRO DISTRIBUTION S.09 2-68 21.09.09.20 10 2-68 21. LTD.09 31.Electrofitinguri din PEID pentru instalatii de apa / DAEYOUN Co.C.09 2-68 21.09 30.2. tip SFR .09 020-05/8192007 cod.09 016-05/29722007 cod.09 638 / 11.BRASOV 30.09.101 016-05/29732007 cod.2.o.C.20 10 2-68 21.

09 2-68 21.09 020-05/8232007 cod2.09 30.c.20 10 2-68 21.09 BUDERUS KANALGUSS GmbH GERMANIA 30.08.09 020-05/8102007 cod2.09.n. – TURCIA Cabluri electrice pentru curenti slabi / ETABIR BIRLESIK KABLO – TURCIA Procedeu si echipament pentru imbinarea prin electrofuziune a tevilor din PE si PP / F.52 016-05/2979- AUSTRIA Procedeu .101 634 / 10.20 10 2-68 21.09 001-05/5992007 cod. pentru reabilitarea caminelor si tunelelor de canalizare / INSTITUFORM TECHNOLOGIES Ltd.09 BUDERUS KANALGUSS GmbH GERMANIA 30.2. – GALATI 0236319000 F.L.LLI BRACCHI s.09 634 / 10.EPILOG SERVPROD SRL REGHIN SC GRUP ROMET SA 30. OLT PROD S.09 30.n.09.A.ANGLIA Tevi din otel pentru instalatii / FREET PETROLEUM EQUIPMENT CO.101 638 / 11.L. HALLEY CABLES S.09 020-05/8252007 cod. .C.10.09 2-68 21.09. – GALATI 0236319000 30.electrice 634 / 10.101 634 / 10.09 020-05/8092007 cod.USA Echipament de aerare tip AIRFLEX / STAMFORD SCIENTIFIC INTERNATIONAL INC – S.09 2-68 21. .20 10 2-68 21.electrice 634 / 10.20 10 2-68 21.L. – CHINA Conductoare si cabluri electrice de joasa tensiune / HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI VE TICARET A.20 10 2-68 21. .09 020-05/8282007 cod.09 S C PARCIS – SRL – BUCURESTI 3404245 28.20 2-68 2-68 .09 020-05/8222007 cod.37 638 / 11.EPILOG SERVPROD SRL .09.2.09 020-05/8272007 cod.ITALIA Procedeu si benzi .S.09 2-68 21.c.20 10 2-68 21.REGHIN Echipament de protectie si INSTITUFORM TECHNOLOGIES LTD OSSET – UK – BUCURESTI 3174284 S. tip INTERGROUT .09 31.R.2.20 10 2-68 21.09. tip POLYGUARD .09.09 2-68 21.09.C.09 2-68 21.101 020-05/8242007 cod.09.09.09 638 020-05/8342007 cod.C.R.2.09 2-68 21. pentru protectie anticoroziva / POLYGUARD PRODUCTS Inc .C.2.20 10 2-68 21.LLI BRACCHI s. – STREHAIA 0252370718 S.n.U.ITALIA 30.09 S.09 S.c.20 10 2-68 21. Capace pentru camine de vizitare tip BUDERUS KANALGUSS / BUDERUS KANALGUSS GmbH GERMANIA Gratare pentru guri de scurgere tip BUDERUS KANALGUSS / BUDERUS KANALGUSS GmbH GERMANIA Racorduri pentru contoare de gaze / S.LLI BRACCHI s.ITALIA 30.101 638 / 11.09 2-68 21.2.R.20 10 2-68 21.09 2-68 21.C. HALLEY CABLES S.37 638 / 11.09 30.09 2-68 21.634 / 10.09 F.

M.I.09 30.09 2-68 21.20 08 2-68 21.I.09 2-68 21.aviz tehnic 017-05/14992005 prel.M.101.10. energie termica si 0238710301 schimbatoare de caldura / SC GRUP ROMET SA .0 9 634 / 10.0 9 020-05/4822005 prel aviz tehnic 10 21.09 30.06. . REVIVO S.aviz tehnic 30.0 9 020-05/4832005 prel.0 9 634 / 10. SA BUCURESTI Dispozitiv de imprastiere a ROMING T&G S.09 634 / 10.0 9 637 / 11.L.M.M.R.2.2.20 08 2-68 21.BUCURESTI Butelii de egalizare PN 6 .09 31.09 2-68 21.09 016-05/29802007 cod.20 08 2-68 21.11DR / S. SA circulara tip spiromatic cod BUCURESTI 2.I.MEDIAS Cosuri metalice de fum si SOPREX I. orizontal dirijat cu MEDIAS echipamentul EG 2312.2.06.20 08 2-68 21.52 638 / 11..09 2-68 21.L./ 11.M.R. Aviz tehnic 017-05/14962005 prel.10.C.0 9 637 / 11.20 08 2-68 21.12 / SOPREX I.09 30.09 2-68 21.09 2007 cod.R.3 …. .11.09 2-68 21.11.R. SA tubulaturii rectangulare de BUCURESTI ventilatie cu profile usoare din tabla ambutisata cod 2. REVIVO S.11.06.06.12 / SOPREX I. PN SC PIFATI SA 10 / SC PIFATI SA BUCURESTI BUCURESTI .I.20 08 2-68 21.I.09 2-68 21.101 / ROMING T&G S. SA BUCURESTI Tubulatura cu sectiune SOPREX I.C.BUZAU Compensatoare pentru SC GRUP ROMET SA instalatii de apa / CRANE – BUZAU VIKING JOHNSON – MAREA BRITANIE Procedeu pentru foraj S. SA BUCURESTI Procedeu de imbinare a SOPREX I.09 30.09 2-68 21.I.52 634 / 10.101.M.L.0 9 020-05/4272005 prel aviz tehnic 634 / 10.L. apei pentru turnurile de BUCURESTI racier cod 2. SA cosuri metalice de ventilatie BUCURESTI cod 2.2.09 30.12 / SOPREX I.09 020-05/4812005 prel aviz tehnic 020-05/4842005 prel.09 Rezervoare paralelipipedice SC PIFATI V= 0.10 mc / SC PIFATI BUCURESTI SA BUCURESTI SA 30.09 017-05/1498Module de expansiune si SC PIFATI 2005 prel aviz adios 1000…5000 I SC PIFATI BUCURESTI tehnic SA BUCURESTI SA 30.09 21.20 10 2-68 21.09 2-68 21.20 08 2-68 21.20 08 2-68 21.aviztehnic montaj pentru contoare de apa – BUZAU .0 9 637 / 11.

637
/
11.0
9
637
/
11.0
9
637
/
11.0
9
637
/
11.0
9
638
/
11.0
9
638
/
11.0
9
638
/
11.0
9
645
/
11.0
9
645
/
11.0
9
Nr
inreg
CTPC

017-05/1521Obturator
de
aer
tip TWITOPLAST
2005 prel aviz TWITOPLAST / TWITOPLAST ISRAEL.
tehnic
Ltd. ISRAEL.

Ltd. 30.10.20
08

2-68
21.09

2-68
21.09

- 15.11.20
08

2-68
21.09

2-68
21.09

Ltd. 30.10.20
08

2-68
21.09

2-68
21.09

- 30.10.20
08

2-68
21.09

2-68
21.09

016-05/2629Cismele
stradale
pentru SC GRUP ROMET SA – 31.08.20
2005 prel aviz instalatii de apa potabila / SC BUZAU 0238710301
08
tehnic
GRUP ROMET SA - BUZAU

2-68
21.09

2-68
21.09

016-05/2623Fitinguri pentru interventii si SC GRUP ROMET SA – 31.08.20
2005 prel aviz bransamente
/ SC GRUP BUZAU 238710301
08
tehnic
ROMET SA - BUZAU

2-68
21.09

2-68
21.09

016-05/26052005
prel.aviztehnic

2-68
21.09

2-68
21.09

SC
SOMMERRING 15.08.20
INSTALL
S.R.L.
- 08
BUCURESTI

2-68
21.09

2-68
21.09

SAINT
DIZIER 31.08.20
ENVIRONNEMENT
- 08
FRANTA

2-68
21.09

2-68
21.09

Nr.
Referat
secretari
at

P. V.
Avizare

017-05/1523Grile de refulare cu dubla TWITOPLAST
2005 prel aviz deflexie tip TWITOPLAST / ISRAEL
tehnic
TWITOPLAST Ltd - ISRAEL

Ltd

017-05/1524Grile de aspiratie cu si fara TWITOPLAST
2005 prel aviz filtru
tip
TWITOPLAST
/ ISRAEL
tehnic
TWITOPLAST Ltd. ISRAEL
017-05/1522Anemostate tip TWITOPLAST / TWITOPLAST
2005
prel TWITOPLAST Ltd. - ISRAEL
ISRAEL
aviz tehnic

018-05/0832005
prel.aviz tehnic

Ltd.

Robinete cu sertar pana SC GRUP ROMET SA – 31.05.20
pentru instalatii / SC GRUP BUZAU 238710301
08
ROMET SA - BUZAU

Tubulatura rectangulara de
ventilatie , din tabla de otel
zincat si piesele speciale
aferente / SC SOMMERRING
INSTALL S.R.L. - BUCURESTI
016-05/2589ECHIPAMENT
PENTRU
2005 prel aviz EPURAREA
MECANOtehnic
BIOLOGICA A APEI / SAINT
DIZIER ENVIRONNEMENT FRANTA
Numar
Denumire
produs
Agrement
procedeu,echipament./
Tehnic
producator

Titular
telefon.

adresa,

Valabilita
te

003 /
09.0
1.
003
/
09.0
1
014
/
16.0
1.
015
/
16.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/

001-05/5812006 cod.2.52.

Racorduri
flexibile
pentru SC DUMAS SERVIMPEX
gaz / PARIGI SPA - ITALIA
SRL – CLUJ – NAPOCA
0264 448.891
001-05/585Procedeu si aparat de sudare SC SIVES SA – PLOIESTI
2006 prel.001- cap la cap a tevilor din PE – 0499901
05/450-2003
RITMO DELTA / RITMO Spa –
cod2.101
ITALIA
001-05/586Baterii
amestecatoare SC ARAS SRL BRASOV 2006 prel001- monocomanda / SC ARAS SRL 0268331025
05/451-2003
– BRASOV cod.2.101
003-05/048Prize electrice – HAGER – S.C. HAGER ROMANIA
2007 cod.alte POLO
/
HAGER
POLO S.R.L.

BUCURESTI
produse
PRODUKCJA Sp - POLONIA
4055217

11.10.20
09

2-62
27.02

2-62
27.02

01.12.20
09

2-62
27.02

2-62
27.02

24.11.20
09

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

016-05/2811Robinete cu ventil / SUPRA S.C.
REAL
POWER
2006 cod.2.101 PLASTIK INSAAT TEKSTIL - CONSTRUCT
SRL

TURCIA
PANTELIMON
0214917005
016-05/2814Tevi si fitinguri din polietilena REAL
POWER
2006 cod.2.101 pentru retele si instalatii de CONSTRUCT
SRL

apa / SUPRA PLASTIK INSAAT PANTELIMON
TEKSTIL - TURCIA
0214917005
016-05/2868Piese de trecere de la SC INTER TEHNIC SRL –
2006 prel016- polietilena la metal pentru BAIA
MARE
05/2396
instalatii de gaze naturale / 0262212442
cod2.52
SC INTER TEHNIC SRL – BAIA
MARE
016-05/2869Firide pentru instalatii de SC INTER TEHNIC SRL –
2005 prel016- gaze naturale / SC INTER BAIA
MARE
05/2400-2003
TEHNIC SRL – BAIA MARE
0262212442
cod2.52
016-05/2870Capat de bransament fara SC DEDAL COM SRL –
2006 prel016- anod de protectie / SC DEDAL BAIA 0262227579
05/2404-2004
COM SRL – BAIA MARE
cod2.52
016-05/2871Piese de trecere PE-METAL SC DEDAL COM SRL
2006 prel016- pentru gaze / SC DEDAL COM 0262227579
05/2405-2004
SRL – BAIA MARE
cod2.52
016-05/2872Robinete si fitinguri pentru SC DUNA ARMATURA
2006 prel016- instalatii de apa / LUDWIG BUCURESTI
SRL
-

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

31.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
040
/
29.0
1
079
/
14.0
2
079
/
14.0
2
079
/
14.0
2
079
/
14.0
2
079
/
14.0
2

05/2385-2003
cod.2.101
016-05/28782007 cod.2.52

FRISCHHUT
GmbH
GERMANIA
Tevi din PE – Xb pentru
instalatii de incalzire / FIRAT
PLASTIK KAUCUK - TURCIA

3170250
S.C. YAPITEK S.R.L. – 28.02.20
BUCURESTI
- 10
0317102915

2-62
27.02

2-62
27.02

016-05/28792007 cod2.52

Tevi si fitinguri din PVC-U
pentru instalatii de canalizare
/ FIRAT PLASTIK KAUCUK TURCIA
Statii tip ADIPUR de epurare a
apelor uzate / S.C. ADISS SA
-= BAIA MARE

S.C. YAPITEK S.R.L. – 28.02.20
BUCURESTI
- 10
0317102915

2-62
27.02

2-62
27.02

S.C. ADISS SA -= BAIA
MARE 0262217008

28.02.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

016-05/2884Cot cu picior din fonta / GRUP GRUP
ROMET
SA 28.02.20
2007 cod 2.101 ROMET SA - BUZAU
BUZAU 0238710301
10

2-62
27.02

2-62
27.02

016-05/2885Cutii de protectie din fonta / / GRUP ROMET SA – 28.02.20
2007
cod. GRUP ROMET SA - BUZAU
BUZAU - 02387103010
10
2.101

2-62
27.02

2-62
27.02

017-05/16102006 prel01705/1027-2003
cod.2.86
017-05/16222007 prel01705/1192-2004
cod.2.52
017-05/16232007 prel01705/1178-2004
cod.2.52
017-05/16242007 prel01705/1154-2004
cod.2.52
017-05/16252007 cod. 2.52.

2-62
27.02

2-62
27.02

2-62
27.02

2-62
27.02

15.02.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

30.01.20
10

2-62
27.02

2-62
27.02

Canale din otel tip GATIC SC SAINT – GOBAIN 01.03.20
pentru canalizarea apelor CONDUCTE
SRL
– 10
pluviale / ELKINGTON GATIC – BUCURESTI 2075725
MAREA BRITANIE

2-62
27.02

2-62
27.02

016-05/28812007 cod 2.37

Clapete antifoc tip REF
FRANCE AIR - FRANTA

/ FRANCE AIR - FRANTA

Robinete din otel cu obturator
sferic / SC ARIO SA - BISTRITA

0111.200
9

SC ARIO SA – BISTRITA - 01.03.20
0263234160
10

Armaturi pentru instalatii / SC
BLACK
SEA
ICMA
RUBINETTERIE
SRL- SUPPLIERS
SRL

CONSTANTA
CONSTANTA024169770
0
Tub multistrat – MULTIPEX / SC
BLACK
SEA
ZHUJI JUYUN PIPE INDUSTRIAL SUPPLIERS
SRL

CO.LTD - CHINA
CONSTANTA

C. ALEEA RAICU SRL.02.0 2 061 / 06.02.02 AEROTEH GP BUCURESTI 0214340605 S.R. PLOIESTI 0244519539 10 LTD.01.01. – 28.o.20 10 2-62 27.BUCURESTI Contoare cu membrane pentru gaze naturale combustibile / AEROTEH GP S.52 020-05/7262007 ext/02005/255-2004 cod2.02 AEROTEH GP BUCURESTI 0214340605 S. . – 28.52 020-05/7292007 ext/02005/268-2007 cod2. .02 2-62 27.BUCURESTI 020-05/730Spoturi / ALMALUX LIGHTING 2007 cod.02 Echipamente pentru epurarea S.C.02 2-62 27.01.02 2-62 27. .A.2.L. – 28.A.02 2-62 27.BUCURESTI Contoare cu pistoane rotative pentru gaze naturale combustibile / AEROTEH GP S. LTD.CHINA S.0 2 018-05/0942007 prel 01805/042-2003 cod.20 PLOIESTI 0244519539 10 2-62 27.02 .20 apelor uzate / TOPOL WATER CLUJ-NAPOCA10 s. echipate /cu regulator si contor de gaze naturale combustibile / AEROTEH GP S.A.02 2-62 27.2.02 2-62 27. LTD.C.02 ALMALUX LIGHTING POPESTI-LEORDENI 4920291 – 28.A.02 2-62 27.02 AEROTEH GP BUCURESTI 0214340605 S.060 / 06.52 018-05/0962007 prel 01805/044-2003 cod.01. – POPESTI-LEORDENI electrice AEROTEH GP BUCURESTI 0214340605 S.101 020-05/7252007 ext/02005/546-2005 cod.A.0 2 061 / 06.0 2 061 / 06.BUCURESTI Cofrete tip AEROTEH .2.0 2 061 / 06.02 Nipluri electroizolante pentru instalatii gaze naturale combustibile / AEROTEH GP S.02 2-62 27.52 020-05/7272007 ext/02005/266-2004 cod2. – 28.02 AEROTEH GP BUCURESTI 0214340605 S.01. .02.52 020-05/7282007 ext/02005/269-2004 cod2.52 Tuburi multistrat tip PEXAL si fitinguri pentru tuburi multi strat tip PEXAL / ZHUJI JUAN MACHINERY CO.10 2-62 27.02 S.52 020-05/7102007 prel/mod02005303-2004 cod.CEHIA 0264103056 2-62 27.01.20 ZHUJI JUAN MACHINERY CO.C.r. ALEEA RAICU SRL.20 – 10 2-62 27.A.0 2 060 / 06. – 28.20 .52 018-05/0952007 prel 01805/042-2003 cod. ALEEA RAICU SRL.0 2 061 / 06.CHINA Baterii amestecatoare pentru obiecte sanitare/ ZHUJI JUAN MACHINERY CO.0 2 061 / 06.02.A.20 .CHINA 2-62 27.BUCURESTI Regulatoare de presiune pentru gaze naturale combustibile / AEROTEH GP S.0 2 060 / 06.02 2-62 27.02.20 – 10 2-62 27. .02.0 2 061 / 06.A.ECOTRUST S.02.20 . – 28. .2.10 2-62 27.2.A.10 2-62 27.02 Robinete cu obturator sferic / S.A.02 2-62 27.20 PLOIESTI 0244519539 10 2-62 27.

C.p.02.20 10 2-62 27.20 COMIMPEX SRL – 10 BUCURESTI .C.A.02 S.02 S.02 2-62 27.A. Ilfov 09 2-62 27.02 SC REHAU POLYMER 28.0 1 040 / 020-05/7312007 cod.02 ALMALUX LIGHTING POPESTI-LEORDENI 4920291 – 28.20 102 2-62 27.02.20 SRL Tunari.02.02 ALMALUX LIGHTING POPESTI-LEORDENI 4920291 – 28.POPESTI-LEORDENI 4920291 – 28.101 PLASTIK KAUCUK SAN VE TICAREAT Turcia 016-05/2873Tuburi si fitinguri tip 2006 AWADUKT din RAU-PVC .20 10 2-62 27.02 Aparate de iluminat industrial ALMALUX LIGHTING / ALMALUX LIGHTING – POPESTI-LEORDENI POPESTI-LEORDENI 4920291 – 28.0 2 061 / 06.02.02 S.0 2 040 / 29.0 2 061 / 06.02 2-62 27.101 ceramica pentru retele de canalizare si drenaje / SOCIETA DEL GRES S.02 2-62 27.02 Racorduri flexibile din otel pentru instalatii de apa / HACI AYVAZ ENDUSTRIEL MAMULLER SANAYI VE TICARET A.20 S.02.0 2 061 / 06.0 2 061 / 06.101 / – ALMALUX ALMALUX LIGHTING POPESTI.BUCURESTI IMI 28.02 2-62 27.electrice 020-05/7352007 prel01705/1184-2004 cod2.UNI AYVAZ 28.S.2.p.UNI AYVAZ 28. – ITALIA.0 2 061 / 06.0 2 061 / 06.02 2-62 27.02 2-62 27.20 COMIMPEX SRL – 10 BUCURESTI .02.061 / 06.electrice Aparate de iluminat architectural / ALMALUX LIGHTING – POPESTILEORDEN Aparate de iluminat exterior / ALMALUX LIGHTING – POPESTI-LEORDEN 020-05/7342007 cod.02 / SOCIETA DEL GRES 28.02 2-62 27.2411780 2-62 27.hidraulica / Tour & 05/198ANDERSSON AB .02.02.52 ENDUSTRIEL MAMULLER SANAYI VE TICARET A.electrice 020-05/7332007 cod.2411780 2-62 27. TURCIA 020-05/737Tuburi si fitinguri din gresie 2007 cod2. ITALIA 020-05/738Armaturi pentru echilibrare 2007 prel020.20 Bucuresti 0317102915 10 2-62 27.02 2-62 27.0 2 061 / 06. INTERNATIONAL SRL .20 10 2-62 27.02 2-62 27.02 SC YAPITEK SRL 28.02.10 035579384 2-62 27.02.TURCIA 020-05/736Racorduri flexibile din otel 2007 prel017.SUEDIA 2004cod2.S.20 CO 10 2-62 27.101 016-05/2880Tevi si fitinguri din PP-R 80 2007 pentru instalatii de apa/FIRAT Cod.02 2-62 27.electrice Proiectoare LIGHTING LEORDENI 020-05/7322007 cod.inox pentru gaze naturale 05/1183-2004 combustibile / HACI AYVAZ cod2.C. .

31.0 1 040 / 29.11.O.29.20 TIMISOARA -0256 07 291069 2-62 27.0 1 015 / 16.aviz.0 1 079 / 14.12. HAC . INTERSIDO S.02 SC PALPLAST SRL SIBIU 069231429 – 30.0 1 016-05/25132004 prel aviz tehnic 040 / 29.02 .L.09.T.O.S.09.G. INTERSIDO S. PESTAN SERBIA MUNTENEGRU Fitinguri de tranzitie si capete de bransament fara anod de protectie / SC PALPLAST SRL SIBIU Tevi din otel sudate elicoidal cu protectie anticoroziva din polietilena / ERCIYAS CELIK BORU SAN A.20 07 2-62 27.02.MULTIGALAXY SRL .02 2-62 27.0 1 040 / 29.C. .20 – BUCURESTI . OF ZHUHAI - 266.07.02 SC ACVATOT SRL – 28.tehnic 040 / 29.20 BUCURESTI .51.02 2-62 27. model HAF . MULTIGALAXY SRL 31.02 SC ACVATOT SRL BUCURESTI 2520860 – 28.02 2-62 27.02 2-62 27.02 TRANS-P.0 2 017-05/14522004 prel aviz tehnic 003-05/0262004 prel.20 BUCURESTI 07 2-62 27.E.20 TIMISOARA -0256 07 291069 2-62 27.02 S.02 2-62 27.aviz. pentru apa / D.2.R.TURCIA Procedeu de forat orizontal dirijat si echipament TRACTOTECHNIC / TRACTO – TECHNIK PAUL SCHMIDT SPEZIALMACHINEN KG Procedeu si echipament tip extractor pentru inlocuirea bransamentelor / SADE – C.3467591 07 2-62 27. HAD – HENSON / GREE ELECTRIC APPLIANCES INC.20 GALATI 0236463385 07 2-62 27. – 31. SA. – 30.02 2-62 27.R.0 1 Cod.20 TARGU MURES 07 2-62 27.02 2-62 27.0 2 016-05/25742005 prel aviz tehnic 079 / 14.O.H.02 S.C.0 1 015 / 16. PESTAN SERBIA MUNTENEGRU Tuburi din PVC si fitinguri PESTAN pentru alimentary cu apa si canalizare / D.C.02 S.20 08 2-62 27.0 1 001-05/5152004 prel aviz.80 SC PROELECTRIC SRL – 27.L.tehnic 003-05/0232004 prel aviz tehnic 016-05/25252004 prel aviz tehnic 016-05/25732005 prel.tehnic 017-05/14512004 prel aviz tehnic pentru instalatii de canalizare/ REHAU AG CO Germania Echipament de protectie impotriva trasnetului / APLICACIONES TECNOLOGICAS SA Tuburi si fitinguri pestan din PE de inalta densitate .02 S.C.52 003 / 29.12.02 2-62 27.11.C.02 2-62 27. .30.O.2520860 08 2-62 27.02.FRANTA Aparate de conditionare tip multisplit model HDSM – HENSON / GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI CHINA Aparate de conditionare tip split .

C.03.0 2 082 / 16.02 2-62 27.02 UPRUC POL SA 30.20 .02 OLTCARIN CONSTRUCT 28.03.02 016-05/2888Post de transformare 2007 cod prefabricat in anvelopa de 2.aviz. tehnic tip FIREPRO / CELANOVA S. din otel / SC 0263/234160 07 ARIO SA BISTRITA 2-62 27.aviztehnic Armaturi pentru lichide / S.20 FAGARAS0268215511 07 2-62 27.05.L.02 2-62 27. ROMINSERV ROMINSERVS.02 – 15.02 2-62 27.aviz.0 2 082 / 16.02 016-05/258120005 prel.20 08 2-62 27.L.aviztehnic SC HAWLE SRL – 31.20 BUCURESTI 10 0212430957 2-62 27.03.02 2-62 27.R.tehnic CHINA Robinete de inchidere cu SC ARIO SA – BISTRITA 31.A.0 2 081 / 16.02 2-62 27.02 2-62 27.0 2 081 / 16. S. .02 – 31.C. – RAMNICU VALCEA 016-05/2575Dispozitive de protectie 2005 impotriva trasnetului tip prel.05.0 2 082 / 16. EL – MONT S.12.20 S.20 BRASOV 0268477881 07 2-62 27.02 2-62 27.02 016-05/25802005prel. – RAMNICU 08 VALCEA0250-730121 2-62 27.03.101 beton (licenta MERLIN GERIN) / S.0 2 082 / 16.aviztehnic IONIFLASH /FRANCE PARATONNERRES 017-05/1478Generatoare de aerosoli 2005 prel.02 SC ECHIPOT 0740013531 SRL 31.079 / 14. fitinguri si accesorii pentru retele si instalatii de apa / HAWLE ARMATURENGmbH GERMANIA Robinete pentru retele si instalatii / ROMINSERV SA BUCURESTI -ZALAU ROMINSERV BUCURESTI ZALAU0260607300 SA 31.avizte hnic Armaturi .20 sertar pana . ROMINSERV BUCURESTI 0260607300 SC SSI IMPORT EXPORT SRL BUCURESTI .0 017-05/12962004 prel.20 – 08 2-62 27.A.0 2 082 / 16.ZALAU BUCURESTI 0260607300 – 31.02 016-05/25822005 prel. – 31.aviz UPRUC POL SA FAGARAS tehnic S.tehnic Robinete si supape de siguranta pentru gaze naturale / SC ROMINSERV SA BUCURESTI -ZALAU 020-05/358Conducte si fitinguri 2005 prel aviz preizolate termic SOFTERM / tehnic OLTCARIN CONSTRUCT S.0 2 082 / 16.aviz pentru stingerea incendiilor ..03.02 2-62 27.02 016-05/25552004 prel.R.C.08 2-62 27. BUCURESTI 016-05/2511Rezervoare tip POLSTIF / SC 2004 prel.0 2 082 / 16.C. EL – MONT S.A.C.02 2-62 27.02 2-62 27.20 08 2-62 27.02.11.20 08 2-62 27.

2.05 3-37 25.14 adresa.05 3-37 25.05 .2.20 ROMANIA COM SRL – FPA COM SRL – ROMANIA .10 3-37 25.0 5 004-07/9262007 cod.LUXEMBURG Benzi preformate pentru marcaje rutiere – STAMARC 340 .05 3M ROMANIA BUCURESTI – 20280000 SRL 30.0 5 295 / 11.LUXEMBURG Bitum ENHANCER – Produs pentru imbunatatirea caracteristicilor si protejarea imbracamintilor asfaltice / EXCELLENCE TECHNOLOGIES sa.echipament.05 P.03.2.0 5 295 / 11.0 5 004-07/9212007 cod.56 Filer de calcar / SC BAUMIT SC BAUMIT ROMANIA 30.10 TEIUSI 3500103 004-07/9222007 cod.05 3-37 25.04. V.05 Produs ICON utilizat la fabricarea betonului / EXCELLENCE TECHNOLOGIES sa.2 Nr inreg CTPC Numar Agrement Tehnic Denumire produs Titular procedeu.2.ITALIA EXCELLENCE 30.53 295 / 11. HIGH INTENSITY PRISMATIC seria 39xx si DIAMOND GRADE DG3 seria 40xx / 3M DEUTSCHLAND GmbH .20 TECHNOLOGIES –SRL 10 BRASOV -0788565555 3-37 25.2.0 5 295 / 11.2028000 10 3-37 25.0 5 295 / 11.GERMANIA Mastic bituminous tip JOINTFILL / COLAS LIMITED MAREA BRITANIE SC 3M ROMANIA SRL – 30.20 cald / SC TRANS BITUM SRL – COMUNA IP 10 COMUNA IP SALAJ SALAJ074506972 3-37 25.2.05 EXCELLENCE 30.05. producator 295 / 11.05 3-37 25.05 Folii reflectorizante ENGINEERING GRADE seria 32xxl .05 3-37 25.05 LORENTZ IMPORT 30.04.20280000 10 3-37 25. Valabilita te Nr.05 3-37 25. Avizare Mixturi asfaltice preparate la SC TRANS BITUM SRL – 30.20 021.20 TECHNOLOGIES –SRL 10 BRASOV -0788565555 3-37 25.2.14 004-07/9282007 cod.04.05 SC 3M ROMANIA SRL – 30.64 004-07/9232007 cod.04.20 BUCURESTI .64 004-07/9252007 cod. Referat secretari at 3-37 25.05 3-37 25.63 004-07/9272007 cod.05 3-37 25./ telefon. 380 / 3M FRANCE TILLOY PLANT FRANTA Dispozitive 3M pentru reducerea vitezei / 3M ITALY SpA .0 5 004-07/9292007 cod.20 BUCURESTI .03.0 5 295 / 11.20 EXPORT SRL – 10 BUCURESTI 0216652099 3-37 25.2.14 295 / 11.03.

13 004-07/9482007 cod.2.05 30.0 5 317 / 17.04.0 5 004-07/9362007 cod.2.05 3-37 25.05 3-37 25.20 08 3-37 25.64 30.14 Bitum tip D 50/70 .2.AB2 BAP16 / S.05.04.14 004-07/9322007 cod.64 stabilizarea solului / CYPHER BUCURESTI .20 2007 cod.2.04.2.0 5 295 / 11.04.05 295 / 11. D 70/100 si D 160/220 –POLONIA / LOTOS – ASFALT Sp.13 004-07/9472007 cod.64 004-07/9462007 cod.2.05 15.20 10 3-37 25.SRL OTOPENI OTOPENI 3510975 .20 10 3-37 25.20 10 3-37 25.05 3-37 25.63 3-37 25.05 3-37 25. BRASOV .V.zo.05 18.C.C GRUP ARCONS SA LOT BARTOLOMEU-BRASOV Mixtura asfaltica stocabila la / SC DRUMURI rece tip TIMIXTO / SC MUNICIPALE SA DRUMURI MUNICIPALE SA TIMISOARA TIMISOARA 0256215003 Inbracaminti rutiere speciale SC DRUMURI tip BBR-PE / SC DRUMURI MUNICIPALE SA – MUNICIPALE SA .05 10.05 30.2.20 10 3-37 25.05 295 / 11.0 5 295 / 11.0 5 317 / 17.05 3-37 25.20 08 3-37 25.12.05.BUCURESTI OLANDA 0216652099 Vopsele termoplastice de LORENTZ IMPORT marcaj rutier tip THERMOLIT EXPORT SRL – G05 si THERMOFLEX / / BUCURESTI VELUVINE B.04.05 3-37 25.BA 16 .20 10 3-37 25.0 5 295 / 11.0 5 295 / 11.2.20 SRL – BRASOV – 10 0268/310967 LUKoil ROMANIA SRL – DIRECTIA LUBRIFIANTI SI PRODUSE PETROCHIMICE – BUCURESTI 2328213 Mixturi asfaltice preparate la S.2.05 004-07/934EARTHZYME – produs pentru SC NORTH POLE SRL – 30.2.TIMISOARA TIMISOARA 0256215003 Vopsele de marcaj rutier – LORENTZ IMPORT VELUQUA si VELUPLAST EXPORT SRL – AIGRETTE / VELUVINE B.63 004-07/9452007 cod.64 30.20 10 3-37 25.05 15.OLANDA 0216652099 Benzi perforate pentru marcaj 3M ROMANIA SRL rutier – SCOTCH – LANE seria BUCURESTI A 65X / 3M FRANCE TILLOY 0212028000 PLANT FRANTA Separator de sens tip VESTA / VESTA INVESTMENT VESTA INVESTMENT SRL .05 3-37 25.0268442078 AB1.0 5 004-07/9442007 cod.GRUP ARCONS SA cald tip BA 8.05 3-37 25. .05 004-07/9312007 cod.3312509 10 INTERNATIONAL LIMITED CHINA 3-37 25.o.Polonia Bitum rutier BURGAS tip D 50/70 si D 70/100 / LUKoil NEFTOCHIM BURGAS BULGARIA SC DISCORD INSTALATII 20.295 / 11. .04.05 3-37 25.11.0 5 004-07/9302007 cod.05 3-37 25. BAD 25 .0 5 295 / 11.V.

BUCURESTI BUCURESTI 0217260359 TOK BAND SK RISSBAND SK – SC MATECONS SRL – 01.20 09 3-37 25.20 ..14 TESS CONEX SA .05 3-37 25.05 SC TEL DRUM ALEXANDRIA 0247316977 SA – 30.317 / 17.05.03.10 0213452129 3-37 25.35 004-07/902Produs de stabilizare a solului SC CODA CONSTRUCT 2006 cod.05 SC TEL DRUM ALEXANDRIA 0247316977 SA – 30.63 S.05 3-37 25.05 31.20 IASI 10 3-37 25.o CONSTANTA – 024160.10 3-37 25.0 5 317 / 17.0 5 317 / 17. MARI – VILA COM 20.ALEXANDRIA 004-07/938Strat rutier stabilizat prin 2007 cod.05.35 015-07/122- .0 5 317 / 17.IASI 004-07/9522007 cod. MARI – VILA COM SRL .C.2.20 SRL – BUCURESTI .05 3-37 25.66.20 160 / SC FIROS SA – ROMANIA CONSTRUCT SRL – 10 .2.0 5 317 / 17.05 3-37 25.20 0248569245 10 3-37 25.ITALIA 004-07/950Panouri garduri metalice / SC 2007 cod.05 3-37 25.2.05 GEOFIS D 05-I 145 si D 05-I S.ELVETIA 015-07/1212007 cod.zo.05 SC TESS CONEX SA .04.0 5 317 / 17.0203 2007 cod.2.05 VIA TECH SRL CLUJ .05 11.0 5 291 / 11.05 3-37 25.04.0 3 121 004-07/935Echipament TESTING 3.20 10 3-37 25.100 ALGAFLEX T – AW / ALGA SpA .2.05.20 3-37 25.05 3-37 25.05 3-37 25. alte taluzurilor TECCO / FATZER produse AG .64 reciclare la rece in situ cu bitum spumat si ciment / SC TEL DRUM SA .05 3-37 25.0 5 317 / 17.20 10 3-37 25.05 3-37 3-37 Bitum tip D 50/70 si D 70/100 SC SARGEANT MARINE – POLONIA / ORLEN – ASFALT ROMANIA SRL – Sp.20 0264411950 10 3-37 25.01.10 3-37 25.ALEXANDRIA 004-07/939Emulsie bituminoasa 2006 cationica cu rupere rapida tip cod.BUCURESTI 004-07/937Procedeu de reciclare la rece 2007 cod.03. alte PDG – K pentru determinarea produse caracteristicilor mecanice “in situ” / S.1.05 ALGA SpA – ITALIA .11.C.05 3-37 25.04.25.2.05 30.20 .ELVETIA 2006 cod. PROEX 01.12.37 tip SBM 10 si SBM 50 / SRL – BUCURESTI SOILBIND LIMITED – MAREA 0212240139 BRITANIE 007-07/016Produse pentru stabilizarea FATZER AG .C.46 “in situ” a structurilor rutiere cu utilajul WR 2500 / SC TEL DRUM SA .0 5 121 / 07.100 EBCR 60 si EBCR 65 / VIA TECH SRL CLUJ 004-07/949Dispozitive de acoperire a 2007 rosturilor de dilatatie tip cod.20.04.0 5 317 / 17.2.

14 S.L.20.05 3-37 25.05 3-37 25.05 3-37 25. Aviz 004-07/7552005 Pr.37 Produse pentru etansarea rosturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si amorsa TOK PRIMER SK / DENSO GmbH .05 3-37 25.L.10 0264237076 Zgura de furnal – COPSA S.805.05 3-37 25.C.05 3-37 25. GIROD – 2007 SEMNALIZARE RUTIERA SEMNALIZARE RUTIERA cod. – ROMANIA 0356437400 Program de Procedeu tehnologic de exterimentare realizare a structurilor elastice din mixtura asfaltica pentru suprafete aeroportuare 007-07/017Vopsea de marcaj rutier SC SALVE IMPEX Cluj 2007 COLORIFICIO SAMMARINESE napoca 0264/430.1.C.20 10 3-37 25.05 3-37 25.0 5 307 / 15. Aviz 004-07/7842005 Pr.2.05 3-37 25.05 3-37 25.C.05 S.GERMANIA Membrane hidroizolatoare – HIDROIZOFLEX 2.A.05 15.C. aviz 004-07/7372004 Pr. ARTEGO – TG.05 3-37 25.1.20 10 24.0 / S.05 3-37 25.05 25. aviz 004-07/954Bitum tip D 50-70 şi 70-100 SC VERYTY TRADING 2007 POLONIA/ ORLEN ASFALT SP 031. .05 3-37 25.05. – COPSA MICA CAMPIA TURZII – 0264/365594 016-07/006Plase impletite “replax” METALLURGICA 2007 pentru imprejmuiri / ABRUZZESE SPA – cod.0 3 121 / 07. JIU BUCURESTI0213231588 10 25.06.05 3-37 25. CONSTRUCT SRL – SOMETRA S.5 si 3.20 10 .05 3-37 25.05 3-37 25.20 10 3-37 25./ 07. – 01.04.03.L.91 30.04.05 3-37 25.R.0 3 2007 2.0 5 iceco n 015-07/1232007 cod. GIROD – S.06.20 Com.R.63 121 / 07.0 3 307 / 15.05 3-37 25.ITALIA 016-07/010Indicator rutier / S.05 3-37 25.05 3-37 25.66 015-07/1242007 cod. IZOPOD S.C. TUDOR MICA 0 – 4 mm / S.52 METALLURGICA ABRUZZESE ITALIA SPA .05 01.05 31.R. FELEACU .ROMANIA S.C.20 10 3-37 25.249 015-07/1022005 Pr.2.3.

Crainimat. 10 Argeş 0248/530. SAT. jud.12 1-98 11.12 1-98 11. jud.10. Crainimat.20 SRL Bucuresti 10 256.12 1-98 11. Polonia Nr inreg CTPC Numar Agrement Tehnic Denumire produs procedeu.20 SRL com. jud. Deleni. jud.20 SRL Câmpulung.11.07 10 1-98 11.28 001-02/9332007 Cod.06. Bistrita Nasaud Ferestre si usi din profile PVC GEALAN SERIA 3000/ SC TWO MAR BUSINESS SRL Câmpulung. Berceni. Iasi Ferestre si usi-ferestre din profile din PVC. Argeş CARBOPLAK – placi celulare din policarbonat/ SC MiTek Industries Group 15.12 SC ANTICOROSIV SA 31.12 .O.11.28 001-02/9272007 adresa. 10 loc. Referat secretari at 1-98 11.12 1-98 11.2.12.24 1-98 11. ŞieuMagherus.12 1-98 11. Crainimat.220 1-98 11. 10 loc.20 com. Valabilita te Nr.8 Placi metalice multicui sistem MITEK pentru imbinari la sarpante din lemn/ MiTek Industries ltd Anglia Ferestre si usi-ferestre din profile din PVC. jud.1.12 1-98 11.206 1-98 11.Z. Bistrita Nasaud Panouri termoizolante cu spuma poliuretanica pentru acoperis – ISOAC/ SC PLASTSISTEM SA com.12 SC TWO MAR BUSINESS 30. Avizare SC CRETU COMPANY 15. Deleni. SAT.12 P.206 1-98 11. Şieu-Magherus.1. ŞieuMagherus. Bistrita Nasaud 0263/206. loc. V. jud.O. sistem REHAU/ SC CAM SERV SRL.20 com.23 001-02/9152007 Cod. Şieu-Magherus. echipament.09. 001-01/3292007 Cod.58 001-02/9352007 Cod.12 1-98 11.20 Berceni. loc. oscilobatante.12 SC PLASTSISTEM SA 30. cu deschidere pe balamale.20 Bucuresti 569.58 001-02/9342007 Cod. simpla si oscilobatanta sistem PIMAPEN S 6000/ SC CRETU COMPANY SRL com. Bistrita Nasaud 0263/206. Ilfov 10 468.05. 10 Iasi 0232/722. jud. Crainimat./ PRODUCĂTOR Titular telefon.22.11. jud.1. jud.110 1-98 11. 1.11. jud. 30.12 SC PLASTSISTEM SA 30.12 SC CAM SERV SRL.1. Ilfov Panouri termoizolante cu spuma poliuretanica pentru pereti si fatade – ISOPER/ SC PLASTSISTEM SA com.28 001-02/9182007 Cod.

12 WITTUR SPA Italia 01.11.28 simpla si oscilo-batanta.12 1-98 11.10.10.12 1-98 11.33.2. VE GIDA PAZ 10 LTD STI Turcia 1-98 11. din profile din PVC.2.20 Popesti Leordeni 10 361.12.12 SC WINTECH PVC SRL 31.20 Popesti Leordeni 10 361.40 10 1-98 11. sistem WINTECH THERMO/ SC ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI AS Turcia 001-03/730Procedeu pentru izolare 2007 termică exterioara tip ERCod.68 001-02/9372007 Cod. simpla si oscilo-batanta. Cod.002SEALANTS BV Olanda SC WINTECH PVC SRL 10.28 ANTICOROSIV SA Bucuresti Ferestre si usi-ferestre cu deschidere pe balamale.40 10 1-98 11.20 10 1-98 11.10.12 ER-MET SOVE INSAAT 31.76. VE GIDA PAZ LTD STI Turcia 001-03/739Usi de palier rezistente (EI) la 2007 foc tip 3201 – HYDRA/ Cod.12 1-98 11.20 10 1-98 11.1.17 1-98 11.Cod.12 1-98 11.12. Alte MET/ ER-MET SOVE INSAAT produse OTOM.948 SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti 667.20 OTOM.12 .12 1-98 11. din profile din PVC.18.12 SC RAL COLOR SRL 15.12 SORTMIN SRL Targoviste 0245/213.1.1.12 31.20 Bucuresti 344.12.12 1-98 11.33.12 1-98 11.45 15.18. Alte suprafetelor din beton situate produse la exterior: ral fassadenplus si ral silikatfarbe/ SC RAL COLOR SRL Bucuresti 001-04/1177Saci geotextili tip SORTMIN/ 2007 SC SORTMIN SRL Targoviste Cod.07. sistem WINTECH ISOTECH/ SC ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI AS Turcia 001-02/938Ferestre si usi-ferestre cu 2007 deschidere pe balamale.17 1-98 11.20 10 1-98 11. Alte beton situate la exterior: RAL produse FASSADENPUTZ/ RAL GASBETON/ RAL REIBEPUTZ SI RAL SILIKATPUTZ / SC RAL COLOR SRL Bucuresti 001-04/1170Vopsele lavabile pentru 2007 protectia si decorarea Cod.12 SC RAL COLOR SRL 15.20 Bucuresti 344.12 1-98 11.40 WITTUR SPA Italia 001-04/1169Produse pentru protectia si 2007 decorarea suprafetelor din Cod.35 002-03/405Spuma poliuretanica 2007 MAXIFOAM/ DEN BRAVEN md.

38 002-04/10042007 Cod.03/375-06 cod.12 CHROMODOMI SERV 31.28 003-02/499- Amorsa pentru vopsele lavabile de exterior WATER UNDERCOAT/ HALIAMBANIAS SAVAS & CO Grecia Produse epoxidice: EPOXY PRIMER.12 SC DESIGN CONSTRUCT 31.20 1-98 1-98 SRL 31.11.1.1.57.12 SC DESIGN CONSTRUCT 30.28 003-02/4912007 Cod.20 0232/260. Alte produse 002-04/10082007 PR.03.12 1-98 11. jud.11.12 1-98 11.47 SC TERMOPLAST SRL Cluj Napoca 0264/412. Mures 0265/266.12 1-98 11.20 SA Brasov 10 0268/471.1.20 10 1-98 11. Constanta 0241/785.12 SC MORAGROIND SRL Tg.12.12 1-98 11. Alte produse 002-04/10072007 Cod.002-04/87304 cod.57.12 1-98 11.01 1-98 11.2.12 1-98 11.12 1-98 11.301 1-98 11.49.20 SRL Bucuresti 10 301.12 SC DESIGN CONSTRUCT 30. ferestre si panouri vitrate din profile PVC – PROFILNIK/ SC GEOPLAST SRL Iasi Usi.12 1-98 11.28 003-02/4972007 Cod.1.01.12 31. ferestre si panouri fixe din profile de aluminiu – SCHUCO/ SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO/ SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov Usi.20 SA Brasov 10 0268/471.7 003-02/3402007 Cod. ferestre si panouri fixe CHIRCU PROD IMPEX CO SRL Bucuresti 311.20 jud.12 1-98 11. Constanta CHROMODOMI SERV 30.775 10 1-98 11.12 SC GEOPLAST SRL Iasi 20.12 1-98 11.68 31.28 003-02/4982007 Cod.12 Fibre frezate din otel/ CHIRCU PROD IMPEX CO SRL Bucuresti Usi si ferestre din profile de otel – JANISOL 2 ŞI 3/ SC TERMOPLAST SRL Cluj Napoca Usi si ferestre din profile de otel – JANISOL 2 si 3/ SC MORAGROIND SRL Tg.12.1.12.1.28 003-02/3992007 Cod.01 1-98 11.069 SC INDUSTRIAL CONEX VMC SRL Ploiesti 434.719 30.12.20 SRL Bucuresti 10 301.12 SC MAX IMPEX Topraisar.2. alte produse 003-01/0512007 Cod.20 10 1-98 11. EPOXI PAINT/ HALIAMBANIAS SAVAS & CO Grecia Produs predozat pentru tencuiala decorativa AMAX/ SC MAX IMPEX SRL Topraisar.28 003-02/3882007 Cod. Mures Usi si ferestre din profile de otel – JANISOL 2 si 3/ SC INDUSTRIAL CONEX VMC SRL Ploiesti Usi.11.215 1-98 11.20 10 1-98 11. 10 .12.12.215 1-98 11.11.20 10 1-98 11.12 31.

11.12 SC INGENS TRADE SRL 01.12 1-98 11. jud.12 1-98 11.12 SC DESIGN CONSTRUCT 30.12 SC EDELWEIS IMPEX 30. email industrial produse seria 5030E. email ALEES WEISS seria 5050E. 1-98 11.62 Oradea 003-04/326Produs predozat pentru 2007 montarea placilor de Pr.20 SRL Oradea 10 0259/417.11.11. jud.920 1-98 11.12 1-98 11. Miroslava. jud.12 1-98 11.12 SC NATIONAL PAINT 15.11. grund seria 5010G. TOP EXTERIOR produse si grund de amorsare/ SC NATIONAL PAINT FACTORIES COMPANY SA com.215 30.20 10 1-98 11.12 SC NATIONAL PAINT 15.11.20 SA Brasov 10 0268/471.215 1-98 11. email AVANTAJ Cod. Alte grund epoxidic PASIVANT SA 0268/471.1. Iasi 006-04/275Produse epoxidice: grund 2007 epoxidic EPICON seria 3020G.11.28 aluminiu ALOUSYSTEM/ SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov 003-02/501Usi si ferestre din profile PVC 2007 REHAU/ SC DESIGN Cod. Miroslava. Iasi 0232/236.12 SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov 0268/471. jud.717 1-98 11.003polistiren ROKA/ SC 04/244-04 EDELWEIS IMPEX SRL Oradea 006-04/273Vopsele lavabile: PRIMA 2007 INTERIOR.11. Cod.920 1-98 11.28 PVC REHAU/ SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov 003-03/180Tigle POLIMERO – NISIPOASE/ 2007 SC INGENS TRADE SRL Cod.1.11.12 SC NATIONAL PAINT 15.1.20 FACTORIES COMPANY 10 SA com. Cod. Iasi 006-04/274Produse alchidice: grund 2007 seria 5030G.20 10 1-98 11.1.12 11.20 Oradea 0259/267.12 30.12 1-98 11. email EMAUT seria 5010E/ SC NATIONAL PAINT FACTORIES COMPANY SA com. Miroslava.20 FACTORIES COMPANY 10 SA com.20 FACTORIES COMPANY 10 SA com.28 CONSTRUCT SA Brasov 003-02/502Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina din profile Cod. Alte TOP INTERIOR.215 SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov 0268/471.12 . Iasi 0232/236.12 1-98 11.md. jud. Alte seria 5034E.2007 Cod. Miroslava.974 10 1-98 11.28 din profile de aluminiu – ALOUSYSTEM / SC DESIGN CONSTRUCT SA Brasov 003-02/500Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina din profile de COD. 2. email PRIMA seria 5035E.12 1-98 11. PRIMA EXTERIOR.215 Brasov 11 11.12 1-98 11. Miroslava.

SIBA şi vopsea alchidica mata RANGRIZ/ SC HELIOS TRADING CO SRL Popesti Leordeni. 10 jud.20 Bucuresti 10 1-98 11.produse 006-04/2762007 Cod.12 SC DYO BALKAN SRL 15.12 1-98 11. Miroslava. Alte produse 006-04/2832007 ZINCON seria 3022G.12 SC HELIOS TRADING CO 15.12 SC HELIOS TRADING CO 15. jud.12 . jud.12 SC HELIOS TRADING CO 15.20 SRL Popesti Leordeni. Alte produse 006-04/2792007 Cod. jud.11. jud. Ilfov Grunduri RANGRIZ: grund clasic si grund super AP 470/ SC HELIOS TRADING CO SRL Popesti Leordeni.411. Alte produse 006-04/2822007 Cod.920 SC HELIOS TRADING CO 15.12 1-98 11.11. SADAF.20 SRL Popesti Leordeni. Ilfov 1-98 11.12 1-98 11.20 SRL Popesti Leordeni.20 SRL Popesti Leordeni. grund epoxidic MASTICON seria 3014G. Ilfov Produse predozate pentru tencuieli pe baza de perlite si tencuieli cu aplicare mecanica/ ATISKAN YAPI CE ENDUSTRIYEL ALCI URUNLERI SANAYI Turcia Produse predozate pentru tencuieli pe baza de gips/ ATISKAN YAPI CE ENDUSTRIYEL ALCI URUNLERI SANAYI Turcia Produse predozate pentru tencuieli adezive si tencuieli Iasi 0232/236.12 SC DYO BALKAN SRL 15.11.12 1-98 11. Ilfov 1-98 11.12 1-98 11.12 SC HELIOS TRADING CO 15. 10 jud. Ilfov Lac lucios pentru lemn RANGRIZ/ SC HELIOS TRADING CO SRL Popesti Leordeni.11. Alte produse 006-04/2782007 Cod. jud. Ilfov 1-98 11.11. Ilfov Pigmenti concentrati ECORANGRIZ/ SC HELIOS TRADING CO SRL Popesti Leordeni. 10 jud.11.12 1-98 11.11. Iasi Vopsele alchidice lucioase: SARA. Ilfov 1-98 11. Alte produse 006-04/2772007 Cod.20 1-98 11.411.20 Bucuresti 10 311. 10 jud. Alte produse 006-04/2812007 Cod. email epoxidic EPICON seria 3020E/ SC NATIONAL PAINT FACTORIES COMPANY SA com.12 1-98 11.11.20 1-98 11. 10 jud.20 SRL Popesti Leordeni. Ilfov Produse decorative texturate ECORANGRIZ pentru finisari interioare si exterioare/ SC HELIOS TRADING CO SRL Popesti Leordeni. jud.11.12 1-98 11.11.20 Bucuresti 10 311.12 SC DYO BALKAN SRL 15. Ilfov 1-98 11. Alte produse 006-04/2802007 Cod.

Cluj 0264/211. 30. produse Alte de imbinare/ ATISKAN YAPI CE ENDUSTRIYEL ALCI URUNLERI SANAYI Turcia 006-04/285Produse predozate pentru 2007 tencuieli de finisare/ ATISKAN Cod.20 jud. jud.28 007-02/475Usi si ferestre din profile de 2004 aluminiu cu intreruperea Pr-007-02/246.12 SC ALBA TERM SRL com.1.12 1-98 11.12 1-98 11.12 1-98 11.1.1.771 10 1-98 11.20 Cluj Napoca 10 0264/441.12 1-98 11.1.1.12 SC TERMOTEC SRL Dej.955 10 1-98 11.12 SC R&B IMPEX SRL 30.11.12 SC RE AL GLASS SRL 30.1.12.1.12 1-98 11. jud. 30.28 com.11.391 30.Cod.aluminiu ALUMIL/ SC RE AL 04 GLASS SRL Cluj Napoca COD.20 10 1-98 11. Mures 007-02/474Usi si ferestre din profile de 2007 aluminiu fara intreruperea Pr. Cluj 0264/211.12 .12 1-98 11. Mures 0265/512.411.20 Cluj Napoca 10 0264/441.12 SC UNIFY CO Cernavoda 0241/237.785 SC RE AL GLASS SRL Cluj Napoca 0264/441.12 30.11.20 SC DYO BALKAN SRL 15.COLOR/ SC TECHNIFLOOR SA 2004 Franta Cod.63 TERMOTEC SRL Dej.391 1-98 11.63 R&B IMPEX SRL Petrosani 007-02/473Usi si ferestre sin profile PVC 2007 REHAU/ SC ALBA TERM SRL Cod.28 Reghin 007-02/470Procedeu pentru realizarea 2007 vitrajului termoizolant/ SC Cod. Alte produse 007-02/468Ferestre si usi din profile PVC 2007 – VEKA/ SC FLEXBAU SRL Cod.20 Reghin 0265/512.12.12.771 10 1-98 11.20 1-98 11.28 007-02/476Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina din profile de PR.11. Batos.12 1-98 11.12 SC RE AL GLASS SRL 30.12 SC TERMOTEC SRL Dej. Alte YAPI CE ENDUSTRIYEL ALCI produse URUNLERI SANAYI Turcia 006-04/286Pardoseli rasini epoxidice – 2007 TECHNIFOOR QUARTZ Pr. jud.11.391 1-98 11.581 LTD 15.puntii termice – ALUMIL/ SC 04 RE AL GLASS SRL Cluj Napoca Cod.1.670 10 1-98 11.007-02/245.20 Bucuresti 10 311.20 Petrosani 0254/549.006-04/208.11. Cluj 07-02/479Ferestre si usi din profile PVC 2004 TROCAL/ SC TERMOTEC SRL 311.27.11.11.puntii termice ALUMIL/ SC RE 04 AL GLASS SRL Cluj Napoca Cod.12 1-98 11.411.10 007-02/478Procedeu pentru realizarea 2007 vitrajului termoizolant/ SC Cod.11.20 jud.20 10 1-98 11.20 10 1-98 11.007-02/247.12 1-98 11.12 SC FLEXBAU SRL 30. Batos.12 1-98 11.

alte produse 008-02/1712007 Cod.12 Glafuri de fereastra pentru SC KRONOSPAN 15.12 Vopsele acrilice pentru SC TRILAK COATINGS 01. Alte produse 007-04/4082007 Pr.20 Bucuresti 312.12.O.ext.12 1-98 11.o.58 008-02/1762007 Cod.20 finisarea suprafeţelor din SA Miercurea Ciuc 10 beton/ SC TRILAK HAERING 0266/315. Cluj Produse de finisaj TRILAK/ SC SC TRILAK COATINGS 01.11.12 SC CONEXTRUST SA 30.o.28 007-04/4062007 pr.587 1-98 11. Polonia 0268/473.20 TRILAK/SC TRILAK HAERING SA Miercurea Ciuc 10 SRL Ungaria 0266/315.12 1-98 1-98 .587 1-98 11.o Ferestre si usi din profile PVC sistem CCG Bulgaria/ SC CONEXTRUST SA Bacau Panouri termoizolante de fatada tip MYRAL/ MYRAL SARL Franta Procedeu pentru realizarea SC KONTIROM SA 15. 007-04/264-04 Cod alte produse 007-04/4072007 Pr.20 Bacau 0234/576.12 1-98 11.706 10 1-98 11.20 1-98 11. 007-04/279-04 Cod.ex.587 1-98 11.00704/265-04 Cod.1.12 1-98 11.12.007-04/23604 cod.12 Produse pentru finisare SC TRILAK COATINGS 31. 0266/315. Alte produse 007-04/4112007 pr.12.12 1-98 11.md.R.o.950 NIDYON CONSTRUZIONI 30.ext.md.20 SRL Piatra neamt 10 0233/237.Z.435 1-98 11.587 SRL Ungaria 1-98 11.28 008-02/1852007 Cod.12 1-98 11.17 10 1-98 11.md.md.1.12 1-98 11.58 010-01/104- Dej.12.12 SC INTER CONSULTING 30.20 interior/ KRONOSPAN MIELEC TRADING SRL Brasov 10 Sp.1. 007-04/275-04 Cod.Cod.01.12.45.12 Panou termoizolant de perete si acoperis tip ARCTHERM/ ARCELOR CONSTRUCTION POLSKA Sp. jud.1.12 1-98 11.12 1-98 11.12.z. Alte produse 007-04/4092007 Pr.12.12 Vopsele pentru zugraveli SC TRILAK COATINGS 30.20 TRILAK HAERING SRL Ungaria SA Miercurea Ciuc 10 0266/315.20 interioare PRIMALEX/ SA Miercurea Ciuc 10 PRIMALEX SLOVAKIA S.

10.20 Bucuresti 231.97.580 30.28 016-02/2312007 Cod.11.11.13 010-02/0792007 Cod.12 SC PAN PRODCOM SRL 31.589 1-98 11.2.12 1-98 11. tip STEEL PROFILE.642.1.45 016-01/1212007 Cod.20 CONSTRUCT SRL 10 Bucuresti 315.12 1-98 11.12 SC SIKA ROMANIA SRL 31.1.2.12 1-98 11.2007 Cod. SOFTLINE 70AD/ SC SEDRIC PROD SRL Targoviste Ferestre si usi-ferestre din profile de PVC tip WEISS cu 5 camere/ SC NLM GRUP SERV CONSTRUCT SRL Bucuresti Ferestre si usi din lemn stratificat cu geam tzermoizolant PAN/ SC PAN SRL Italia 11 11.20 10 1-98 11.89 10 1-98 11.11.212 10 1-98 11.12 11.12 1-98 11.58 015-04/1612007 Cod. BRILLIANT DESIGN/ SC PLAST DESIGN SRL Focsani Ferestre si usi din profile PVC VEKA seriile EUROLINE.2.12 NEOTEHNIC MACON SRL Bucuresti 224.29 016-02/2302007 Cod.50.86.267 10 1-98 11.12 1-98 11.12.12 1-98 11.51 1-98 11.20 10 1-98 11.1.28 016-02/2332007 Cod.12 SC PLAST DESIGN SRL 30.12 SC SEDRIC PROD SRL 30.45 015-04/1622007 Cod.20 Bucuresti 0735.1.12 .561 1-98 11.11.20 Focsani 0237/210.12 SC KINGSPAN SRL 30. accesorii pentru pereti si acoperisuri/ GRUPUL KINGSPAN Marea Britanie Produse predozate – mortare pentru reparatii si impermeabilizari – SIKA 4A (SIKA 4A lichid.12.28 peretilor portanti din panouri tip NIDYON NYSP/ SC NIDYON POLISTRUCTURI SA Timisoara 0256/407.94 SC STEEL PROFILE SRL Zărnesti 0723.11.28 010-02/0812007 Cod.1.1.11.12 SC NLM GRUP SERV 31.20 Brasov 0268/406.12 1-98 11.12 1-98 11.12 SC MAYER PRODIMPEX 30.032 10 1-98 11. THERMO DESIGN.274 Ferestre si usi din profile de pvc SALAMANDER seriile 2D si 3D/ SC MAYER PRODIMPEX COM SRL Arad Panouri izolatoare din otel si fibra minerala.02.12 1-98 11.20 COM SRL Arad 10 0257/253.12 25.1.20 Targoviste 10 0245/211.28 016-02/2322007 Cod. Zarnesti/ SC STEEL PROFILE SRL Zărnesti Ferestre si usi din profile PVC REHAU – BASIC DESIGN. SIKA 4A pulbere)/ SIKA PLASTIMENT GmbH Austria Produs predozat – mortar pentru impermeabilizare – KANADICHT/ BASF Turcia Elemente din tabla subtire de otel formate la rece.

016-03/2272007
Cod.
Alte
produse
016-03/2342007
Cod.
Alte
produse
016-04/6172007
Cod.2.22
016-04/6242007
Cod.
Alte
produse

016-04/6252007
Cod.
Alte
produse
016-04/6262007
Cod.
Alte
produse

PRODCOM SRL Bucuresti
Mastic de etansare pe baza
de poliuretan – CERESIT CS
29/ TURK HENKEL KIMYA
SANAYI VE TICARET AS Turcia
Produs predozat pe baza de
ciment pentru hidroizolarea
suporturilor
minerale

CERESIT CR 66/ HENKEL
KGAA Germania
Plăci fibrolemnoase OSB3/
AINSWORTH LUMBER CO LTD
Canada
Vopsele pe baza de apa
pentru exterior – JOTASHIELD
(TEX
FINE/
TEX
ULTRA/
TOPCOAT GLOSS/ TOPCOAT
SILK), MAGNIM, FENOTEX,
TEXO COMPOUND/ JOTUM
BOYA SANAYI VE TICARET AS
Turcia
Vopsele alchidice: GARDEX
(GLOSS/ SEMIGLOSS/ MATT),
BENGALAC (GLOSS/ MATT)
JOTUM BOYA SANAYI VE
TICARET AS Turcia
Vopsele pe baza de apa
pentru interior: FONOMASTIC
(GOLD MATT/ GOLD/ MATT/
SILK), DUROSAN, JOLLYFIX/
JOTUM BOYA SANAYI VE
TICARET AS Turcia
Chituri de reparatii: STUCCI,
JOTUN BLOCKFILLER/ JOTUM
BOYA SANAYI VE TICARET AS
Turcia
Amorse acrilice THOMSIT R
760,
R
766/
HENKEL
MAGYARORSZAG KFT Ungaria

016-04/6272007
cod.
alte
produse
016-04/6442007
Cod.
Alte
produse
016-04/647Mastic de etansare – CERESIT
2007
SILIKON
NEUTRAL/
TURK

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC PIRITEX SA Ploiesti 15.12.20
0344/403.223
10

1-98
11.12

1-98
11.12

JOTUM BOYA SANAYI VE 15.12.20
TICARET AS Turcia
10

1-98
11.12

1-98
11.12

JOTUM BOYA SANAYI VE 15.12.20
TICARET AS Turcia
10

1-98
11.12

1-98
11.12

JOTUM BOYA SANAYI VE 15.12.20
TICARET AS Turcia
10

1-98
11.12

1-98
11.12

JOTUM BOYA SANAYI VE 15.12.20
TICARET AS Turcia
10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

Cod.
Alte
produse
016-04/6482007
Cod.
Alte
produse
016-04/6492007
Cod.
Alte
produse
016-04/6502007
Cod.
Alte
produse
016-04/6562007
Cod.
Alte
produse
016-04/6582007
Cod.1.15
016-04/6682007
Cod.
Alte
produse
016-04/6792007
Cod.
Alte
rpoduse
016-04/6802007
Cod.
Alte
produse
016-04/6812007
Cod.1.15
016-04/6822007
Cod.
Alte
produse

HENKEL KIMYA SANAYI VE
TICARET AS Turcia
Mastic de etansare – CERESIT
SILIKON UNIVERSAL / TURK
HENKEL KIMYA SANAYI VE
TICARET AS Turcia
Mastic de etansare – CERESIT
SILIKON
GLASS/
TURK
HENKEL KIMYA SANAYI VE
TICARET AS Turcia
Mastic de etansare – CERESIT
SILIKON SANITAR CS 25/
TURK HENKEL KIMYA SANAYI
VE TICARET AS Turcia
Vopsele organice si minerale

BSC
COATINGS/
BSC
COATINGS Italia

203.26.92

BSC COATINGS Italia

Tencuieli deocrative minerale
si organice – BSC COATINGS/
BSC COATINGS Italia
Placi polivinilice pentru fatade

VINYTHERM
/
VINYLIT
FASSADEN Gmbh Germania

BSC COATINGS Italia

Vopsea
lavabila
pentru
interior APLA PREMIO/ SC
ATLAS CORPORATION SRL
Bucuresti
Produse predozate pentru
pregatirea
suporturilor

APLA/
SC
ATLAS
CORPORATION SRL Bucuresti
Produs
predozat
pentru
tencuieli
decorative
structurate
APLA
TENCOPLAST/
SC
ATLAS
CORPORATION SRL Bucuresti
Vopsele APLA/ SC ATLAS
CORPORATION SRL Bucuresti

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

30.11.20
10

1-98
11.12

1-98
11.12

30.11.20
10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC MILENIUM CLADING 30.11.20
SISTEM SRL Bucuresti 10
253.25.03

1-98
11.12

1-98
11.12

SC
ATLAS 15.11.20
CORPORATION
SRL 10
Bucuresti 230.87.77

1-98
11.12

1-98
11.12

SC
ATLAS 15.11.20
CORPORATION
SRL 10
Bucuresti 230.87.77

1-98
11.12

1-98
11.12

SC
ATLAS 15.11.20
CORPORATION
SRL 10
Bucuresti 230.87.77

1-98
11.12

1-98
11.12

SC
ATLAS 15.11.20
CORPORATION
SRL 10
Bucuresti 230.87.77

1-98
11.12

1-98
11.12

016-04/6832007
Cod.2.47
016-04/6842007
Pr.016-04/29504
Cod.2.45
016-04/6852007
Cod.2.45
016-04/6862007
Cod.2.47
016-04/6912007
Cod.
Alte
produse
016-04/6922007
Cod.2.47
016-04/6932007
Pr.001-01/26804
Cod.
Alte
produse
016-04/6942007
Cod.1.15

Adeziv
pentru
montarea
placilor
de
polistiren

CERESIT CT 84/ HENKEL
MAKROFLEX AS Estonia
Produs
predozat
pentru
impermeabilizare – MAXSEAL/
DRIZORO SA Spania

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC
BUCURESTI 31.12.20
TRADING SA Bucuresti 10
403.41.13

1-98
11.12

1-98
11.12

Produse
pentru
impermeabilizare/
ARDEX
BAUSTOFF GmbH Austria
Adezivi pentru placaje la
pereti si pardoseli/ ARDEX
BAUSTOFF GmbH Austria
Produs predozat pe baza de
ciment
CERESIT
CX
5/
HENKEL POLSKA SP. ZO.O.
Polonia
Adeziv conductiv: THOMSIT T
412/ HENKEL KgaA Germania

ARDEX ROMANIA SRL 31.11.20
Bucuresti 351.86.15
10

1-98
11.12

1-98
11.12

ARDEX ROMANIA SRL 31.11.20
Bucuresti 351.86.15
10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL ROMANIA 30.11.20
SRL
Bucuresti 10
203.26.92
Produs
predozat
pentru SC
IRIDEX
GROUP 30.11.20
realizarea stratului de uzura PLASTIC SRL Voluntari 10
al pardoselilor din beton – 241.55.12
NITOFLOR HARDTOP/ FOSROC
LTD Marea Britanie

1-98
11.12

1-98
11.12

1-98
11.12

1-98
11.12

Produse predozate pentru
tencuieli decorative . CERESIT
CT 72, CT 73/ HENKEL
POLSKA SP.ZO.O Polonia
016-04/695Procedeu de termoizolare si
2007
finisare a fatadelor – CERESIT
Cod.2.77
CERETHERM CERAMIC/ SC
HENKEL
ROMANIA
SRL
Bucuresti
016-04/696Procedeu de realizare a
2007
pardoselilor
antistatice
si
PR.
016- antiscânteie
HW
HENZY
04/369-04
CHEMIE/
HENRY
CHEMIE
cod.
alte Germania

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.11.20
Bucuresti 10

1-98
11.12

1-98
11.12

SC
SOLARON 30.11.20
CONSTRUCT
SRL 10
Bucuresti 637.35.45

1-98
11.12

1-98
11.12

12.20 Bucuresti 10 MERCOR SA Polonia .40 Polonia 020-01/073Tije de ancorare filetate CKT/ 2007 SC STAHLWERK ANNAHUTTE Cod.20 10 1-98 11.020-02/312.58 1-98 11.2.R.020-02/324.12 31.2.83 020-02/786Ferestre si usi din profile de 2010 aluminiu cu intreruperea Pr.11.12 1-98 11. Cehia 10 1-98 11. M 15000-PRESTIGE şi M 940-MINI/ SC CON & CON SRL Ploiesti 020-02/788Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina ALUMIL – Pr.puntii termice ALUTHERM/ SC 04 CON & CON SRL Ploiesti Cod.12 1-98 11.76 1-98 11. Alte MAX AICHER GmbH & CO KG produse Germania 020-01/075Stalpi metalici pentru retele 2007 de contact/ URBAN PROIECT Cod.produse 016-04/7012007 Cod.12 1-98 11.92 1-98 11.12.26.408 10 1-98 11. M 9400-SOFTLINE Cod.12. Alte cu lacuri acrilice si produse poliuretanice THOMSIT/ IRSA LACKFABRIK Germania 017-03/018Usi din lemn rezistente la foc 2007 EI tip MCR/ MERCOR SA Cod.77.20 Ploiesti 0244/592.20 CONSTRUCT SRL 10 Bucuresti 637.1.20 Ploiesti 0244/592.SOLAR/ SC CON & CON SRL SC SOLARON 15.20 SRL Bucuresti 10 326.12.408 10 1-98 11.12 1-98 11.12 SC HENKEL SRL 203.12.KUNSTSTOFFPROFILE GmbH 04 Germania Cod.12 URBAN PROIECT GRUP 31.28 PLUS.12 SC MINOVA BOHEMIA 31.45 1-98 11.12 SC RICHTER INTERCOM 31.20 SRL Bucuresti 07 336.12. Alte GRUP SRL Bucuresti produse 020-02/784Panouri din policarbonat 2007 RODECA/ RODECA Pr.35.12 SC CON & CON SRL 31.35.12 1-98 11. Alte produse Produse predozate pentru etansarea rosturilor EUROGROUT/ P & T TECHNISCHE MORTEL Germania 016-04/646Procedeu de finisare si 2007 protectie a parchetului masiv Cod.12 1-98 11.12 SC CON & CON SRL 31.1.20 S.12 1-98 11. 020-02/325.20 Ploiesti 0244/592.12 1-98 11.12 SC CON & CON SRL 31.12.ALUMIL M 9300-PERFECT 04 PLUS.12.O.28 020-02/787Ferestre si usi din profile de 2007 aluminiu cu punte termica Pr.12 1-98 11.12 ROMANIA 30.020-02/323.408 10 1-98 11.

249 31.alte produse 020-02/7902007 Cod.12 1-98 11.12.1.10 020-02/7892007 Pr.28 020-02/7992007 Pr.045 31.12 FONOTERM PROD SRL 31.12 1-98 11.1.408 10 9859 ETHRIO şi M 10800 SKYLIGHT – ALUTHERM/ SC CON & CON SRL Ploiesti 1-98 11.12. Brasov METAPLAST SA Buzau 31. SUPERWALL.20 10 1-98 11.04 Cod.34.62 020-02/7962007 md.1.20 PVC dur SCHUCO CORONA/ Bacau 0234/519.12 1-98 11.12 METAL PROFILE ROMANIA SRL Bucuresti 245.60 020-02/7982007 Pr.12.12 Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ METAPLAST SA Buzau Ferestre si usi din profile PVC dur SCHEFFER/ SC SCHEFFER PROD SRL Bucuresti Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ELVIAL-el 4200 THERMO SMART/ SC DACOS SRL Iasi Panouri termoizolante cu vata minerala pentru pereti si acoperisuri HIPERTEC. jud.485 10 1-98 11.12 SC SCHEFFER PROD SRL Bucuresti 337. jud.12.12 1-98 11.2.02002/433-05 cod.20 cupolelor si luminatoarelor M Ploiesti 0244/592.28 020-02/7912007 Cod.020-02/32604 Cod.12 1-98 11.20 0263/238.26.12.020-02/296- Ploiesti Procedeu de realizare a SC CON & CON SRL 31.60 020-02/7952007 Cod.12 1-98 11.12.12 31.12 1-98 11. ALUROCK.80 SC DACOS SRL Iasi 0233223.20 Sacele.1.12 31.pr.20 Brasov 0268/406.28 020-02/7942007 md.12 1-98 11.12.02002/432-05 cod. Brasov 10 0268/338.12 Ferestre si usi din profile de REGAL GLASS SRL 31.pr.610 10 REGAL GLASS SRL Bacau 1-98 11.20 10 1-98 11.12 1-98 11.12 METECNO TRADING SRL 31.12.020-02/30404 Cod.06 METECNO TRADING SRL Brasov 0268/406.2.2.1.28 020-02/7922007 Cod.20 10 1-98 11.12 . HWALL şi ROCKSTEEL/ METECNO INDUSTRIE SPA Italia Panouri metalice pentru profilate pereti şi acoperisuri/ FLORPROFILE Polonia Panouri termoizolante cu poliuretan si vata minerala pentru pereti si acoperisuri FIREMET/ METECNO INDUSTRIE SPA Italia Ferestre si usi din profile PVC dur ACTUAL/ FONOTERM PROD SRL Sacele.20 10 1-98 11.350 1-98 11.249 10 1-98 11.12.

12 SC FRATIA CIC IMPEX 31. Cehia 31.11.20 Bucuresti 08 1-98 11.28 020-04/2842007 Cod.O.20 Bucuresti 08 1-98 11.12 ISOMAT ROMANIA SRL 31.12 31.07.20 10 1-98 11.12 1-98 11.12 31.20 SIKA ANCHORFIX 1/ SIKA AG Brasov 08 Elvetia Protectii la foc pe baza de AMERON BV OLANDA 30. Aviz 015-04/1212005 Pr.12 Produs predozat – mortar uscat intaritor pentru suprafetele pardoselilor industriale: EXTRA – TOP/ ISOMAT SA Grecia Aditiv pentru betoane si mortare/ SC ISOMAT SA Grecia Solutie ignifuga pentru termoprotectia lemnului de brad – SILCOMPEX I/ SC FRATIA CIC IMPEX SRL Bucuresti Ferestre si usi din profile PVC EUROLINE/ SC TERMOPLAST SRL Baia Mare Lambriu din PVC tip FLUX/ SC REFLUX SA Piatra Neamt ISOMAT ROMANIA SRL 31.12 1-98 11.12 1-98 11.502 SC CASA CHIC SERV CO SRL Bucuresti 0727.05. Aviz 001-01/3042005 Pr. Aviz 002-03/3672005 Pr.20 10 1-98 11.20 Neamt 08 1-98 11.1. Alte produse 001-01/3052005 Pr.20 10 1-98 11.12. Aviz 007-02/2972005 Pr.20 08 1-98 11.12 ISOMAT ROMANIA SRL 31.11.12 1-98 1-98 .12 1-98 11.1.12 31.12.09.11.701.838 SC MINOVA BOHEMIA S.12.1.12.772 PEFIN GENERAL PROD Alexandria 0247/317.12 Adeziv cu intarire rapida – SIKA ROMANIA SRL 31.12 1-98 11.12 SC TERMOPLAST Baia Mare SRL 30.12 1-98 11.20 1-98 11.12 1-98 11. GEOFLEX şi WILKITFOAM/ SC MINOVA CARBOTECH GmbH Germania Aditiv pentru mortare: ASOLIT – TR/ SC ISOMAT Grecia SC BENATI SRL Odorheiu Secuiesc 0266/217.28 020-02/8002007 Cod.R.12 1-98 11.12 1-98 11.20 Bucuresti 08 1-98 11.12 SC REFLUX SA Piatra 15.28 020-02/8022007 COD.12 1-98 11.1.12 1-98 11.28 020-02/8012007 Cod.20 10 1-98 11.11. Aviz 001-03/649- Usi celulare de interior BENATI/ SC BENATI SRL Odorheiu Secuiesc Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ SC CASA CHIC SERV CO SRL Bucuresti Ferestre si usi din profile de PVC dur REHAU/ PEFIN GENERAL PROD Alexandria Rasini poliuretanice pentru injectii MINOVA – CARBOPUR.20 SRL Bucuresti 08 1-98 11.04 Cod. Aviz 008-04/0522007 Pr.12. Aviz 001-01/3062007 Pr.

Ilfov 312.20 DE CONSTRUCTII SRL 10 Bucuresti 233.06 1-93 12. 235.0 5 279/ 07. Ceptura.05.0 5 001-03/7142007 PR. Ceptura. Prahova 0244/445.20 DE CONSTRUCTII SRL 10 Bucuresti 233.0 5 001-01/3212007 Cod.001-03/56204 Cod.05.06 1-93 12.06 .63.17 1-93 12.06 P.05.20 DE CONSTRUCTII SRL 10 Bucuresti 233.64 1-93 12./ PRODUCĂTOR telefon. pentru invelitori monostrat STRACIEL PC/ ONDULINE INTERNATIONAL Franta Placi profilate transparente din rasina poliesterica armata cu fibre de sticla.03.12 Nr.0 5 001-03/7112007 Cod.06 1-93 12.12.20 10 1-93 12.05.58 279/ 07.12 11.06 adresa.20 INDUSTRIES SRL 10 Bucuresti 255.58 001-03/7222007 vopsele termospumante STEELGUARD FM/ AMERON BV OLANDA Denumire produs procedeu.00103/614-04 cod.06 ONDULINE MATERIALE 30.800 1-93 12. 2.03.12.2.o.2.06 SC KONTIROM Pantelimon.06 1-93 12.o. Avizare ONDULINE MATERIALE 30.2. jud.0 5 001-03/7122007 Cod.0 001-03/7212007 Cod.12.06 1-93 12.06 1-93 12.64 1-93 12. ONDUTILE 235 CLASIC/ ONDULINE INTERNATIONAL Franta Tigle metalice HALNY pentru acoperisuri/ ARCELOR CONSTRUCTION POLSKA Sp.96 321/ 18.1. Titular echipament.1.20 Ilfov 10 SC KONTIROM SA Pantelimon.45. sat 10 Ceptura de Jod. Aviz Nr inreg CTPC Numar Agrement Tehnic 299/ 14.06 31.83 279/ 07.05.06 1-93 12. pentru invelitori monostrat ONDUCLAIR/ ONDULINE INTERNATIONAL Franta Elemente COILPROFIL pentru constructii metalice/ SC COILPROFIL SRL com. 312. sat Ceptura de Jod.42 1-93 12.62 279/ 07.0 5 001-03/7202007 Cod. jud.06 31.69.1. Polonia RYDAB – procedeu pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperis/ RYDAB Suedia Procedeu de imbinare a geomembranelor din 08 11.58 001-03/7182007 md.20 10 1-93 12.45. jud. jud.0 5 383/ 07.79 SA 31.2005 Pr.06 ONDULINE MATERIALE 30.83 321/ 18. PLUS.20 com. Piese de legare rapida pentru armaturile din otel beton/ SC KRONSTADT INDUSTRIES SRL Bucuresti Placi profilate transparente din poicarbonat.06 SC COILPROFIL SRL 31.03. Valabilita te SC KRONSTADT 31.Z. V.17 NAUE ROMANIA SRL Bucuresti 222. Prahova Placi ondulate din fibre organice impregnate cu bitum – ONDULINE CLASIC.64 1-93 12. Referat secretari at 1-93 12.

001-03/575.05.06 1-93 12.76.06 31.06 1-93 12. 329/ 22.12.05.06 1-93 12.42 10 1-93 12.05.06 1-93 12.20 CONSTRUCT SRL 10 Bucuresti 201.20 DE CONSTRUCTII SRL 10 Bucuresti 233.0 5 329/ 22. Pr. Cod.13.20 Bucuresti 222.001-03/557.polietilena de inalta densitate 04 prin sudura cu adaos de Cod.06 ONDULINE MATERIALE 30.60 002-01/125Suruburi M16 grupa 8. structurilor metalice in constructii/ TAND C FASTENER CO LTD China 002-03/394Banda dublu adeziva – 321 2007 HS / ADHERE INDUSTRIAL Cod. Bulgaria 002-03/397Membrane bituminoase 2007 BITUMENKA/ BITUMENKA D.06 1-93 12.64 1-93 12.06 SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti 667.45 SC GUTTA TRADE SRL Bucuresti 444. 002-03/396Bagheta distantier din 2007 aluminiu/ DEN BRAVEN Cod.0 5 329/ 22.06.D. TAPES LTD Anglia 002-03/395Adsorbant – ALFASORB/ AFLA 2007 COMMERCE SABAC Serbia Cod.45 SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti 667.alte produse polietilena de inalta densitate prin sudura termica de contact/ SC SOREX APLICATII SRL Bucuresti 001-03/723Procedeu de imbinare a 2007 geomembranelor din Pr.63.42 10 1-93 12.06 1-93 12.61 31.20 10 1-93 12.06 31.05.20 10 1-93 12.2.20 10 1-93 12.06 .20 10 1-93 12.4 383/ 07.05.76.06 DU PONT 30.06 NAUE ROMANIA SRL 31.05.39 Bosnia Hetegovina NAUE ROMANIA SRL 31.37 1-93 12.26 001-03/726Placi ondulate din fibre 2007 organice impregnate cu Cod.0 5 Aviz ant.06 1-93 12.20 PERFORMANCE 10 COATINGS GmbH & Co KG Germania 1-93 12.05.0 5 Cod.06 SC SYNERGY 31.0 5 329/ 22.06 1-93 12. alte material extrus/ SC SOREX produse APLICATII SRL Bucuresti 001-03/724Membrane din polietilena de 2007 inalta densitate CARBOFOL.05.CARBOFIX/ NAUE GMBH 04 Germania Cod.62 bitum ONDULINE PLUS RBORDEAUX/ OFIC-ONDULINE INTERNATIONAL Franta 001-04/1151Materiale de protectie 2007 anticoroziva ASPLIT/ DU PONT Pr.8 2007 pentru imbinari ale Cod.06 31.63.20 Bucuresti 222.PERFORMANCE COATINGS 03 GmbH & Co KG Germania Cod.0 4 383/ 07.35. 1.0 5 279/ 07.76.001-04/919.06 1-93 12.2.45 SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti 667.0 4 321/ 18.2.

06 Produs predozat tip MADOPLAST pentru lipirea placilor de polistiren/ SC MADOVANI SRL Remetea Mare Produs predozat pentru betoane refractare cu ciment PORTLAND/SC TILIB SA Blocuri mici din perlit si ciment pentru termoizolatii/ SC TILIB SA Produs predozat pentru betoane refractare usoare cu ciment PORTLAND/ SC TILIB SA Ferestre si usi din profile PVC PANORAMA 2000/ SC OMNIA CAREI SRL Carei SC MADOVANI SRL 01.1.06 SC SIVAL ACCESORII SRL Constanta 0241/515.06 . 003-03/1702007 Cod.06 1-93 12.007-02/17903 003-03/1782007 Usi.0 5 003-03/1792007 285/ 08.321 31. jud.926 SC SOCERAM SA Bucuresti sucursala DOICESTI 0245/227.20 10 1-93 12.06 SC RUUKKI ROMANIA SRL Bucuresti 232.06 1-93 12.06 SC TILIB SA Bucuresti 31.58 003-02/4162007 Cod.820 10 1-93 12.06 SC TILIB SA Bucuresti 31.06 31.0 5 311/ 16.600 10 1-93 12.58 003-02/4472007 Cod.20 10 1-93 12.17.34 SC RUUKKI ROMANIA SRL Bucuresti 232.20 0251/406.0 5 003-02/3892007 Cod.06 SC RECON SA Craiova 31.0 5 007-02/4102007 Pr.06 1-93 12.28 003-02/3902007 Cod.05.alte produse 003-04/3162007 Cod.20 0251/406.20 10 1-93 12.128 003-02/4152007 COD.0 5 003-02/4632007 Cod.06 SC OMNIA CAREI SRL 30.0 5 00 003-03/1772007 326/ 21.alte produse 326/ 21.06 SC TILIB SA Bucuresti 31.20 10 1-93 12.20 10 1-93 12.06 30. ferestre si panouri vitrate din profile PVC – RAMPLAST/ SC RECON SA Craiova Usi si ferestre din profile de aluminiu BALKAN/ SC RECON SA Craiova Placare cu panouri din otel protejat anticoroziv FASETTI/ RAUTARUUKKI OYJ Finlanda Panouri din tabla cutata tip RAN/ RUUKKI HUNGARY KFT Ungaria Usi.20 10 1-93 12.06 1-93 12.05.0 5 326/ 21.28 311/ 16.06.20 10 1-93 12. 10 Timis 0256/209645 1-93 12.06 1-93 12.06 1-93 12.06 1-93 12.768 31.06 1-93 12.04.05.20 Remetea Mare.0 5 311/ 16.05.1.05. din profile PVc TROCAL/ SC RINPLAST SRL Brasov Profile din aluminiu pentru placaje/ SC SIVAL ACCESORII SRL Constanta Adeziv pentru polistiren SOCERAM/ SC SOCERAM SA Bucuresti sucursala DOICESTI SC RECON SA Craiova 30.20 Carei 0261/864.0 5 311/ 16.05.34 SC RINPLAST SRL Brasov 0268/252.600 10 1-93 12.06 1-93 12.06 31.05.0 5 311/ 16.05.06 1-93 12.06 1-93 12.1.17.0 5 272/ 03. ferestre si panouri vitrate.20 10 1-93 12.04.05.06 1-93 12.272/ 03.1.

L.33 SET WH20/ SC SAINT GOBAIN WEBER ROMANIA SRL Turda 007-04/376Produs predozat – grund de 2007 amorsaj – WEBER GR 100 / Pr.06 1-93 12.05.20 DAN SRL Deva 10 0254/233.28 007-02/4152007 Cod.05.05. jud. alte TECRIT MADDELERI SAN AYI produse VE TICARET AS Turcia 007-04/374Produs predozat – adeziv 2007 pentru piatra naturala WEBER Cod.1.1.1.C.06 SC GUNNEX RO SRL 15.58 GMBH Germania 007-03/227Placa ondulata bituminoasa – 2007 COVERSTAAR/ BITUMLU Cod. Cluj 007-02/422Procedeu de realizare a 2007 vitrajului termoizolant/ SC Cod.1.1.243 SC KAUFMANN BEN & 30. Sâncraiu.06.06 30.63 KAUFMANN BEN & DAN SRL Deva 007-02/421Ferestre si usi din lemn 2007 stratificat/ SC DELTA WOOD Cod.1. Mures 007-02/416Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina din profile de Cod.1.05.06 S. SAINT – GOBAIN WEBER 03 ROMANIA S.05.20 Vileacu de Cris.285/ 08.06 1-93 12.R.06 SC BALKAN RO TRADE 15.20 & CONSTRUCTION SRL 10 Bucuresti 317.034 30.06 1-93 12. SAINT – GOBAIN 15.0 5 285/ 08. jud.06 SC KAUFMANN BEN & 30.06 1-93 12. Mures 10 0265/248.430 1-93 12.20 WEBER ROMANIA SRL 10 Turda 0264/312. jud.0 5 285/ 08. Cluj 0264/257.28 & DAN SRL Deva 007-02/418Procedeu de realizare a 2007 geamului termoizolant/ SC Cod. SC PRIMER ELECTRO 30.0 5 285/ 08.06 GMBH 15.044 1-93 12.040 1-93 12.0 5 Cod.20 10 1-93 12.06 1-93 12.243 1-93 12.20 WEBER ROMANIA S.06 1-93 12.522 SC TERMO-GLASS SRL Bistrita 0263/210.06 SC SAINT GOBAIN 30.63 TERMO-GLASS SRL Bistrita 007-03/225Produse din poliester armat 2007 cu fibra de sticla – Cod.06 1-93 12.06 SC DELTA WOOD SRL com.28 SRL com.20 DAN SRL Deva 10 0254/233.1.10 aluminiu BROKELMANN/ BALKAN SA Grecia 007-02/417Ferestre si usi din profile PVC 2007 GEALAN/ SC KAUFMANN BEN Cod.06.06 VPW NINK Germania .0 5 285/ 08.0 5 285/ 08.0 5 285/ 08.0 5 285/ 08.97 1-93 12.04.C.58 SINTOSTAMP/ SINTOSTAMP SPA Italia 007-03/226Placi din PVC pentru invelitori 2007 si pereti – SALUX/ VPW NINK Cod. 08 Bihor 0259/345.05.0 5 285/ 08.1.0 5 285/ 08.1.63 Procedeu de realizare a vitrajului termoizolant PRIMER ELECTRO/ SC PRIMER ELECTRO SRL Tg.20 10 1-93 12.06 1-93 12.20 10 1-93 12.05.20 10 1-93 12.06 1-93 12.R.06.05.06 1-93 12. Sâncraiu.06 1-93 12. 10 – TURDA 0264317823 1-93 12.0 5 285/ 08.06 SINTOSTAMP SPA Italia 15.L.007-04/209.20 SRL Tg.06 1-93 12.S. Cod.

1.06 1-93 12.48 335/ 23.R.R.04.64 007-04/3812007 Cod.20 Tg.L.06 10. SAINT – GOBAIN WEBER ROMANIA S.06 31. .06 1-93 12.1.1.06 30.2.06 SC EUROCOLOR SRL – 30. EUROSYNERGY 30.R.06 1-93 12.20 S.20 WEBER ROMANIA S.C.POLONIA Lambriuri din PVC / WUXI SHUNCHENG DECORATION MATERIALS Co.15 285/ 08. seriile S 2500 si TIMISOARA S 3000 / S.28 010-02/0762007 Cod.CONBETRA BB .C. CONBEXTRA TS .06 01.0 5 286/ 08. TEHNOREX SRL 0256284796 . CONBEXTRA UW .BULGARIA / IASI 0232291011 S.06 1-93 12.alte produse 007-04/3802007 Cod. Ltd .06 15.L.28 330/ 22.1.2.05.R.06 30.06 1-93 12.20 10 1-93 12.05.06 1-93 12. CONBEXTRA 0212415512 HF. .45 330/ 22. ALCONF S.0 5 007-04/3772007 Cod. VOLUNTARI CONBEXTRA GP .0 5 285/ 08. 10 – TURDA 0264317823 1-93 12.C.0 5 015-04/1532007 Cod. alte produse 008-02/1622007 Cod.CHINA S.C. SIKAFLEX 11 – BRASOV FC.20 1-93 1-93 S.TIMISOARA Chituri poliuretanice – S.C. ALCONF S.06 1-93 12. SAINT – GOBAIN 30.0 5 016-01/1052007 Cod.05.05.R.C. CONBEXTRA EP 10 CONBEXTRA EPR . DORALIS SERVICE .10 0267360066 1-93 12.0 5 007-04/3782007 Cod. LOKFIX P 25 / FOSROC LTD – MAREA BRITANIE Ferestre si usi din profile PVC SC ERMETIC DECEUNINCK INOUTIC seria CONSTRUCT SRL – ELITE/ SC ERMETIC GIURGIU CONSTRUCT SRL – GIURGIU Ferestre si usi – ferestre din / S.06 1-93 12.L. SIKAFLEX PRO 2HP .C.R. – CLUJ NAPOCA 10 1-93 12.285/ 08.C.1. LOKFIX S 25 .06 1-93 12.28 273/ 016-02/207- 285/ 08.20 10 1-93 12.L.C. – PIATRA NEAMT 0233228979 Usi si ferestre din profile de / S. ADULT CONSTRUCT S. 0268406212 SIKAFLEX PRO3 WF / SIKA GERMANIA Produse predozate pentru S.C. TEHNOREX SRL – PVC WYMAR .L.C.05.20 10 1-93 12.0 5 287/ 08.0 5 016-02/1982007 Cod. SIKA ROMANIA SRL SIKAFLEX 221. SECUIESC . PLASTIC S.20 10 1-93 12.0 5 Produs predozat de hidroizolare „WEBER IS20” / / S.05.R. Produse de finisaj tip SADOLIN / AKZO NOBEL COATINGS RT .06 Caramizi de sticla – CLAROGLASS / VITROSILICON .06 30.UNGARIA S.05.20 10 1-93 12. – subturnari si ancoraje .IASI Ferestre si usi din profile de S. IRIDEX GROUP lucrari de reparatii .L. – PVC tip KMG .L.04.05.20 10 1-93 12.

IRIDEX GROUP 31.06 S.0 5 330/ 22.10 1-93 12.06.0 5 330/ 2007 Cod.BUZIAS Cod.09 321840 1-93 12. HENKEL ROMANIA 31.BUCURESTI 016-03/217Produs de ignifugare pentru 2007 interior si exterior PRIMOSAL Cod.L.ESSEN 016-03/219Produs pentru 2007 prel impermeabilizare – MULSEAL 001-03/605DP / FOSROC LTD – Marea 2004 Cod.20 .06 1-93 12.C.R.0 5 358/ 30. Britanie alte produse 016-04/572Vopsele in dispersie apoasa 2007 de exterior si interior Cod.06 1-93 12.48 FOSROC GmbH . DORALIS SERVICE TRADING & INVESTMENTS S. „EXTRA WEISS” V 42220 016-04/573Adezivi pentru montarea TRADING & 10 INVESTMENTS S.10 / S.R.0 5 348/ 28.94 acoperisuri :WCL .103 „FASSADE” V 8910 .R.06 12.C.R. – 10 VOLUNTARI / 0212415512 1-93 12.alte si fatade . etansari si consolidari – 016-03/139CARBOTECH / CARBOTECH 2004 Cod.05.06 1-93 12.SLOVACIA 016-03/216Produs de ignifugare 2007 PRIMOSAL BURN PROTECTOR Cod.06 S.R.L.L.06 S. ROVA ROMANIA 31.0 5 330/ 22.06 PRIMOSAL S.05.20 PLASTIC S. .86 WP P 4171 / PRIMOSAL S. MEGAPROFIL S.2.06 1-93 1-93 – 31.0 5 971/ 03.04.0 5 330/ 22.05. 15.C.C.L.20 S.GRECIA 016-03/215Produse din tabla cutata 2007 trapezoidala pentru invelitori Cod. VOLUNTARI 12.R.AAA 30.2.04.28 PVC tip SUPRATECH / S.06 1-93 12.R.L.06 PRIMOSAL S.s.C.C. BUCURESTI 0213124557 – 31.06 1-93 12.L.20 S.E.C.0 5 330/ 22.06 SC KOBER SRL TURTURESTI-GIROV 0233291800 1-93 12. .R.L.20 .58 016-03/218Rasini sintetice pentru 2007 prel.L.L.ROMANIA / S.06 1-93 12. – SIBIU 10 0269206637 1-93 12.05.R. TN produse 150 si accesorii / ROVA – SK a. MEGAPROFIL 01/072-2005 S.R.L.06.R. ISODECK / ISOBAU HELLAS A.20 .06 S. BUCURESTIl 0213124557 – 31. .L.1.06 1-93 12. 2. – BUCURESTI 10 -0213203990 1-93 12.20 – BUZIAS – 0256.L.05. – 10 BUCURESTI 3160990 1-93 12.86 BURN PROTECTOR EA 4172 / PRIMOSAL S.06 1-93 12. ROVA – TN 85 .05.R. TRS .2. .06 ISOBAU ROM GRUP 30.20 IZOCONSTRUCT S. „WEISS” V 8611 HU .10 1-93 12. BUCURESTIl 016-01/108Tabla cutata MEGAPROFIL – 2007 ext016.1.0 5 361/ 30.20 . VOLUNTARI 016-03/211Panouri metalice cu miez din 2007 poliuretan pentru pereti si cod2.

Z.28 330/ 22.33.47 362/ 30.C.POLONIA Procedeu de realizare a pardoselilor pe baza de rasini poliuretanice pentru sali de sport polivalente / POLAT S.10 0216500040 1-93 12.R.L. VOLUNTARI Plase impletite „ REPLAX” pentru imprejmuiri / METALLURGICA ABRUZZESE SPA – ITALIA Protectie anticorosiva ALOREX VG pentru otel si beton / S.05.C.41 330/ 22.05.C.05.06 .o.1.06 METALLURGICA ABRUZZESE SPA ITALIA 30. HENKEL ROMANIA S. ANTICOROSIV 30. GEROM PRODCOM S. GEROM PRODCOM 30.R.C. 10 1-93 12. – BUCURESTI . 1.45.BUCURESTI Pereti si placaje cu placi din GIPS-CARTON – KNAUF / KNAUF BELCHATOW Sp.06 1-93 12. – BUCURESTI .22.C.0 5 330/ 22.C. Cluj Produs predozat pentru tencuieli BAULEITER BM6 tencuiala cu efect hidroizolant/ SC BENGOSS COMIMPEX SRL Bucuresti S.06.06 1-93 12.R.alte produse 016-04/5822007 Cod. jud.06 1-93 12.06 1-93 12.06 1-93 12.06 12.2.L. KNAUF GIPS S.L. .04.68 1-93 12.20 COMIMPEX SRL 10 Bucuresti 444. BAULEITER K3 S2 SUPER FLEXIBIL/ SC BENGOSS COMIMPEX SRL Bucuresti – Fabrica Capusu Mare.R.05.R.06 S.06 S. HENKEL ROMANIA 31. CT 85 / S..15 placilor termoizolante din – POLISTIREN-CERESIT CT 83 . . ANTICOROSIV S.GRECIA Adezivi pentru placi din piatra naturala – BAULEITER K3 FLEXIBIL.A.o.1.06 S.20 S.L.0 5 016-04/5882007 Cod.06.BUCURESTI Etansant siliconic : CERESIT SILICON NEUTRAL pentru constructii / HENKEL KgaA GERMANIA Ferestre si usi din profile PVC seria MONDIAL / S.0 5 2007 Cod.06 1-93 12.2. – VOLUNTARI 10 -0212550734 1-93 12.A.68 1-93 12.0 5 016-04/5862007 Cod.10 0212551420 1-93 12.alte produse 330/ 22.06 S.0 5 016-04/5832007 COD.0 5 330/ 22.L.20 DISTRIBUTIE S.alte produse 016-02/2112007 Cod.06 1-93 12.05. 330/ 22. BAULEITER K3S1 ULTRA FLEXIBIL.20 S.06 SC BENGOSS 30.C.L.L.20 COMIMPEX SRL 10 Bucuresti 444. – BUCURESTI 10 0212032692 1-93 12.06 / S.33.0 5 016-04/5852007 Cod.20 – 10 1-93 12.20 – BUCURESTI .0 5 016-02/2092007 Cod.C.20 S.R.06 SC BENGOSS 31. .133 327/ 21. SONERG 31.06 1-93 12.10 0212048677 12.R.0 5 016-04/5742007 Cod. 15.

04.213 10 1-93 12.0 5 320/ 18.06 TIF GROUP SRL Arad 30.06 MERCOR SA Polonia 28. „SACI-PS” si COLIERE.0 6 320/ 18.06.06 1-93 12.0 5 330/ 22.06 1-93 12.06 . COLPOR 200PF.781 10 1-93 12. alte produse 016-03/1942006 Cod.06.1.06 SC HENKEL SRL 203.06 1-93 12.16.40 COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SPA Italia 020-02/729Ferestre si usi din profile din 2007 aluminiu cu intreruperea Cod.06 ISOPAN EST Popesti 30.25 ISOPAN EST Popesti Leordeni SC IRIDEX GOUP 31.7 MERIDIONALI SPA Italia 017-03/014Usi metalice rezistente la foc 2007 EI tip MCR/ MERCOR SA Cod.20 SRL Brasov 10 0268/412.alte produse Produse pentru etansarea rosturilor: THIOFLEX 600.404 1-93 12.0 5 320/ 18.06 1-93 12. „POLYLACK-K”.74 compozite din aluminiu ALUMILBOND/ SC PLUS CONFORT STL Bucuresti 020-02/732Panouri termoizolante pentru 2007 pereti si acoperisuri ISOPAN/ Cod.06 TRAFILERIE MERIDIONALI SPA Italia 15.20 Bucuresti 255.06 DUNAMENTI PROTECTION Ungaria FIRE 31.20 Leordeni 503.1.20 10 1-93 12. NITOSEAL 12/ FOSROC LTD Marea Britanie Etansari rezistente la foc pentru cabluri si conducte tip DUNAMENTI „POLYLACK-F”.05.06.2.0 5 321/ 18.92 ROMANIA 31.26.55.20 Valcea 0250/732.06 SC ICCO TERMOTEC 30.20 Bucuresti 10 1-93 12.328/ 22.12 1-93 12.41.06 1-93 12.28 puntii termice ALOUSYSTEM PLUS 56 si 65/ SC ICCO TERMOTEC SRL Brasov 020-02/730Ferestre si usi din profile de 2007 aluminiu cu intreruperea Cod.2.20 0257/278.0 5 320/ 18.2.06. „POLYPLASTC”.06.06 SC PLUS CONFORT STL 30.0 5 016-04/5932007 Cod.06 1-93 12.20 PLASTIC SRL Voluntari 10 241.1.04.06 1-93 12.20 CO LTD 09 1-93 12. Valcea 020-02/731Procedeu de placare 2007 ornamentala cu panouri Cod.15 10 1-93 12. alte HENKEL KIMYA SANAYI VE produse TICARET AS Turcia 016-01/110Toroane pentru beton 2007 precomprimat TRAFILERIE Cod.06 1-93 12.06 1-93 12. 30.06 SC STAROXIN SRL Rm.05.40 Polonia 017-03/015Usi metalice rezistente la foc 2007 EI tip ISOFIRE/ SAN CO Cod.1.0 5 320/ 18.PS 10”/ DUNAMENTI FIRE PROTECTION CO LTD Ungaria 016-04/575Mastic acrilic pentru reparatii 2007 CERESIT ACRYL / TURK Cod.34 10 1-93 12.0 5 374/ 389/ 01.28 puntii termice ALUTHERM/ SC STAROXIN SRL Rm.08.20 10 1-93 12.06 1-93 12.

320/ 18.06 SC PLUS CONFORT SRL 30.20 08 .05.20 Bocsa 0255/525.20 COLUMBEANU Tg.06 1-93 12.0 5 Prel aviz 007-02/282-05 330/ 22.06.1.06.0 5 Prel aviz 016-03/167-05 354/ 30.15 10 1-93 12.01.1.01.20 08 30. Carbunesti Liant hidraulic de natura sulfatica aditivat COLUMBEANIT/ CONSTRUCT MATERIA COLUMBEANU Tg. 08 Carbunesti 0253/378.941 30.1.20 08 CONSTRUCT MATERIA 30.20 COLUMBEANU Tg.20 Bucuresti 255.0 5 320/ 18. 08 Carbunesti 0253/378.05.05.06.06 Ferestre si usi din lemn stratificat CONSSER7 sc consser Deva Produse epoxidice pentru pardoseli – HW HENRY CHEMIE/ HENRY CHEMIE Germania Prod.25 320/ 18. Carbunesti SC PLAST LASGO SRL 30.0 5 Prel aviz 001-04/104804 354/ 30.28 320/ 18.0 5 020-02/7332007 Cod.0 5 Prel aviz 001-04/104904 Prel aviz 016-04/391-05 Ferestre si usi din profile PVC dur TROCAL/ SC PLAST LASGO SRL Bocsa Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ALUTHERM/ SC PLUS CONFORT SRL Bucuresti Procedeu de realizare IN SITU a peretilor termoizolanti COLUMBEANIT THERMOWALL PS/ CONSTRUCT MATERIA COLUMBEANU Tg.7 330/ 22.0 5 020-04/2682007 Cod.20 08 31.071 10 1-93 12.1.NIKOLOYANNIS Grecia Vopsea pe baza de rasini polivinil-acrilice in dispersie apoasa ESOTEX/ INDUSTRIA ELENA DE VOPSELE SI LACURI 30.08.06 1-93 12.41.0 5 Prel aviz 016-04/392-05 330/ 22.0 5 020-03/1692007 Cod.06.941 CONSTRUCT MATERIA 30.20 08 31.0 5 330/ 22.20 08/ 31. Poliuretanice pentru pardoseli – HW HENRY CHEMIE/ HENRY CHEMIE Germania Produse pentru impermeabilizarea si protectia betonului/ TRADECC NV Belgia Vopsea pe baza de latex in dispersie apoasa – AQUAPLAST/ INDUSTRIA ELENA DE VOPSELE SI LACURI B.28 020-02/7342007 Cod.

0 5 Prel aviz 001-04/105605 354/ 30.04.04.0 5 330/ 22.0 5 Prel aviz 016-04/399-05 330/ 22.0 5 330/ 22.0 5 330/ 22.06.NIKOLOYANNIS Grecia Adeziv si mortar de grund pentru panouri de polistiren TITAN POLISTIREN/ SC MINVAS IMPEX COMPANY Voluntari Cochilii si placi din bata minerala bazaltica/ SC INTERSERV SRL Baia Mare Ferestre si usi din profile PVC GEALAN/ SC RGC IMPEX SRL Craiova Geocompozit pentru ecrane impermeabilie si protectii – TRISOPLAST/ GID MILIEUTECHNIEK Olanda Produse epoxidice pentru reparatii HW HENRY CHEMIE/ HENRY CHEMIE Germania Porduse de protectie – HW HENRY CHEMIE/ HENRY CHEMIE Germania Chit epoxidic pentru rosturi – HW 194.01.08.05.0 5 330/ 22.0 5 Prel aviz 001-04/105705 330/ 22.NIKOLOYANNIS Grecia Vopsea pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa XTRA ACYLIC/ INDUSTRIA ELENA DE VOPSELE SI LACURI B.20 08 31.0 5 Prel aviz 016-04/393-05 Prel aviz 007-02/280-05 Prel aviz 016-04/384-05 Prel aviz 016-04/395-05 Prel aviz 016-04/394-05 Prel aviz 002-04/895-05 Prel aviz 020-02/170-05 Prel aviz 020-02/171-05 B.05.20 08 30.20 08 31.20 08 30.0 5 329/ 22.20 08 30.20 08 30.0 5 Prel aviz 016-03/166-05 330/ 22.05.20 08 31.20 08 30.06.20 08 .354/ 30.01.20 08 15. HENRY CHEMIE/ HENRY CHEMIE Germania Vopsea epoxidica pentru pardoseli seria 302 P/ SC CHIMTITAN SRL Bucuresti Benzi de etansare ETANCO Mastic siliconic pentru etansarea rosturilor LR 31.NIKOLOYANNIS Grecia Vopsea pe baza de rasini polivinil-acrilice in dispersie apoasa XTRA/ INDUSTRIA ELENA DE VOPSELE SI LACURI B.

V.03.05 SC ROBOTIK – 15.0 4 255/ 20. JD. Valabilita te Nr.30 1-91 15.05. echipament.68 001-02/9062007 Cod.05 1-91 15.80 255/ 20. Ilfov 0742.68 001-02/9072007 Cod.05.05 .123.001-02/65604 Cod.05 1-91 15.79 001-03/7152007 216/ 18. JUD. jud.94 SC OLTCHIM SA Rm.04. cu deschidere pe balamale.1.20 Dolj 10 1-91 15. cu deschidere pe balamale.20 Valcea 0250/736.04. Valcea Ferestre si usi-ferestre oscilobatante din profile PVC sistem GEALAN S 3000/ SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL Bucuresti Ferestre si usi.28 255/ 20.ferestre din profile din PVC. 31. 1. tip ECOBLOCK/ ECO-BLOCK LLC SUA Ferestre si usi.1. oscilo-batante.05.20 Valcea 0250/736.ferestre din profile din PVC.05 P.05 1-91 15.25.04.05 1-91 15. jud.28 267/ 26. adresa. Referat secretari at 1-91 15.0 4 267/ 26. Ilfov Produse pentru etansare bituminoase TYTAN/ SELENA CO SA Polonia SC OLTCHIM SA Rm.20 FERESTRE SRL Chitila./ PRODUCĂTOR Titular telefon.05 1-91 15.20 Glina.03.2.05 Panouri din PVC pentru constructii tip PANPLAST HO/ SC OLTCHIM SA Rm. Valcea SC ICF ECO 15. 10 jud. 31.001-03/61104 Cod. 0251/448.05 1-91 15. sistem PIMAPEX seria 6000/ SC BADCOR SRL Isalnita.05 SELENA ROMANIA SRL 30.0 4 001-01/3222007 Cod.1.20 CONSTRUCT SRL 10 Bucuresti 232.0 4 001-02/9142007 Cod.28 216/ 18.05 Procedeu de realizare a peretilor portanti din beton armat cu cofraj pierdut din polistiren.61 1-91 15.1.101 10 1-91 15. 31.20 CONSTRUCT SRL 10 Bucuresti 304.101 10 1-91 15.0 STONE Denumire produs procedeu.61. dOLJ Panouri din PVC pentru constructii tip PANPLAST H/ SC OLTCHIM SA Rm.05 Membrane bituminoase SC BADCOR Isalnita.Nr inreg CTPC Numar Agrement Tehnic 218/ 03.000 1-91 15. Ilfov 10 467. sistem GEALAN seria 3000/ SC ROBOTIK – FERESTRE SRL Chitila. oscilo-batante.1.0 4 001-02/9052007 Pr.0 4 001-03/7102007 Pr.03.0 4 001-02/9012007 Cod.05 1-91 15.05 SC TERRA NOVA 30.20 10 1-91 15.05 1-91 15.093 hidroizolante SC ARCON ARCO Gheorghe SRL Sf. Avizare SRL 15.

05 1-91 15.05 1-91 15.20 SELENA Glina.05 1-91 1-91 SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL Popesti Leordeni 529. 467.845 08 CHEMIE SRL Brasov 1-91 15.62.229 Sf.05 SRL 30.30 Adezivi pentru parchet si SELENA ROMANIA pardoseli ARTELIT/ SELENA Glina. jud.04.0 4 262/ PROFESIONAL si ARCO ARMEX/ SC ARCON SRL Sf. alte produse 001-03/7042007 Cod alte produse 001-03/7032007 Cod.04.33 001-04/11452007 Md/ex.05 1-91 15.0 4 216/ 18.00 Plase de armare din fibre de SC FIROS SA Bucuresti sticla tip D-05-I. S 707120/ NULLIFIRE LIMITED Anglia Vopsea termospumanta NULLIFIRE S 605// NULLIFIRE LIMITED Anglia SC IGNOFUG COMPANY 31. Gheorghe Membrane hidroizolante bituminoase IMTOP/ SC ARCON SRL Sf.05 1-91 15.05 Produse pentru protectia si SC MVA CHEMIE SRL 30. jud.0 4 248/ 18.30 Produse alchidice: grund SC EMLIN 31.30 1-91 15.05 1-91 15.09.20 Ilfov 10 1-91 15.0 4 001-04/11302006 Ex.05 pentru SELENA ROMANIA SRL 30. D 05-145-I. D 05160-I/ SC FIROS SA Bucuresti Produse TYTAN protectia lemnului/ CO SA Polonia Adezivi pentru lemn LIBRA/ SELENA ROMANIA SELENA CO SA Polonia Glina.20 10 1-91 15.03.20 .20 SRL Ploiesti 10 0244/517.1.03. CO SA Polonia 467. Gheorghe Membrane hidroizolante bituminoase ARCO STANDARD. 31. ARCO PROTEC si ARCO FESTA/ SC ARCON SRL Sf.1.0 4 248/ 18.20 Ilfov 10 1-91 15.05.20 09 1-91 15. alte produse 001-04/11442007 Cod. Ilfov 10 467.0 4 001-03/7192007 Cod.0 4 001-03/7162007 Cod.02. Gheorghe 0267/314. jud.04.20 10 1-91 15.alte produse 002-04/977- 216/ 18.0 4 248/ 18. D 444.05 1-91 15.05 SRL 30.05 1-91 15.05 31.05 Produse termospumante NULLIFIRE S 707-60.04.05 SC IGNOFUG COMPANY 28.00104/1105-06 Cod.4 Cod.20 SRL Ploiesti 10 0244/517.0 4 216/ 18.229 SC ARCON SRL Gheorghe 0267/314.26 228/ 04.05 1-91 15.00104/1025-04 001-04/11502007 Cod.05.26 216/ 18.137 1-91 15.05 1-91 15.92 05-125-I.12. D 05-100-I.20 finisarea lemnului/ SC MVA Brasov 0268/311.26 216/ 18.01.03.1.137 1-91 15.05 31. alte produse 001-04/11432007 Cod.1.05.

05 1-91 15.20 10 1-91 15.58 WILLSTRONG BUILDING MATERIAL CO LTD China 006-04/267Diluant thinner celulozic 2007 (934+0901)/ SC DYO BALKAN Cod.0 4 242/ 17. alte SRL Bucuresti produse 006-04/266Grund celulozic DYOFILL 2007 (546-9001)/ SC DYO BALKAN INVESTMENTS SRL 10 Bucuresti 345.204 SC CONTRAL SRL Focsani 0237/226.05 1-91 15.28 LORENZO/ SC CONTRAL SRL Focsani 006-02/108Panouri sandwich 2007 WILLSTRONG/ GUANGZHOU Cod.1.05 1-91 15.20 SRL Bucuresti 10 0722. email alchidic EMLIN 2000 si email alchidic EMLIN 3000/ SC EMLIN INVESTMENTS SRL Bucuresti 002-04/978Produse in dispersie apoasa: 2007 amorsa WEISSLICHT.0 4 241/ 16.25.0 4 241/ 16.28 LORENZO/ SC GRAICON SRL Focsani 003-02/421Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina din profile de Cod.0 4 242/ 17. grund alte anticoroziv EMLIN 1000. produse alchidic EMLIN 1000.03 15.338 10 1-91 15. ferestre si panouri fixe 2007 din profile de aluminiu Cod.03.05 CHROMODOMI SERV 31.20 Bucuresti 411.1.28 TERMOSIG SRL Sighisoara 003-02/451Usi.0 2007 Cod.05 SC DYO BALKAN SRL 31.05 K & F SRL 0236/464.20 10 1-91 15.11.12.450.829 30.03.05 .20 10 1-91 15.15 CHROMODOMI HALIAMBALIAS SAVAS & CO OE Grecia 003-02/420Usi. ferestre si panouri vitrate 2007 din profile PVC RAMPLAST/ SC COD.04 1-91 15.05.0 4 266/ 26.05 SC GRAICON SRL 30.04.20 Focsani 0237/220.20 10 1-91 15.40.20 LTD SRL Bucuresti 07 212.1.05 SC TERMOSIG SRL Sighisoara 0265/771.04.338 10 1-91 15.05 31.66 1-91 15.05 SC DYO BALKAN SRL 30.1.05 1-91 15.05 SC GALAXY COMPANY 31.0 4 266/ 26.0 4 241/ 16. email alchidic EMLIN 1000.11.04.838 Galati 31.05 1-91 15.05 1-91 15.05 1-91 15.28 aluminiu LORENZO/ SC GRAICON SRL Focsani 003-02/448Usi.0 4 266/ 26.05 1-91 15.05.05 1-91 15.0 4 266/ 26. ferestre si panouri fixe 2007 din profile de aluminiu Cod.1.1. alte lavabile pentru interior si produse exterior TUNCHER si TUNCHER RELIEF/ K & F SRL Galati 002-04/979Produs pentru tencuiala 2007 decorativa SOVACRYL/ Cod.05 15.20 Focsani 0237/220.20 Bucuresti 411.20 10 1-91 15. vopsele Cod.03.05.05 SC GRAICON SRL 30.

2.R.20 BISTRITA .05 S.MULTI DINAMIC 30.2.05 1-91 15.05 007-01/1092007 cod.0 4 232 / 11.04. . .SIMERIA S.05 1-91 15..1. – KS PHOENIX / S.SIMERIA Ferestre si usi din profile PVC REHAU / S.C. 10 S.MULTI DINAMIC SERV SRL ..63 007-02/4042007 cod.05 007-02/406Usi si ferestre din profile PVC 2007 cod.28 PROD SRL – DROBETA TURNU SEVERIN 007-02/407Ferestre si usi din profile de 2007 cod.FRANTA FRANTA cod.MULTI DINAMIC 30.04.05 1-91 15.05 S.20 2007 aluminiu fara intreruperea SERV SRL – SIMERIA .05 S.0 4 232 / 11.C.C.0 4 232 / 11.03.C. BRIO FRESH S.0 4 232 / 11.04.BISTRITA TRENZAS Y CABLES DE 30.L.63 SC TEHNO GLASS SRL – 30.20 ACERO-TYCSA PSC .20 SERV SRL – SIMERIA .05 S.05 1-91 15.MULTI DINAMIC SERV SRL .20 10 1-91 15.A.0724226520 1-91 15.10 0254263091 1-91 15.05 1-91 15.04.20 SRL – DROBETA TURNU 10 SEVERIN .L.05 Toroane pentru beton precomprimat – tip TYCSA / TRENZAS Y CABLES DE ACERO-TYCSA PSC .C.L. S. aluminiu cu intreruperea 1.C. DAVIMAR 1.0263230602 10 1-91 15.29 .C.SPANIA 007-02/396Ferestre si usi din profile PVC 2007 cod1.0 4 232 / 11.04.7 007-02/4032007 cod.C.C.MULTI DINAMIC 30.0 4 232 / 11.R.20 SERV SRL – SIMERIA . DAVIMAR PROD SRL – DROBETA TURNU SEVERIN / S.28 S.1.C.27 si 1.05 007-02/4022007 cod.SPANIA 1-91 15.1.10 cod.A.0 4 232 / 11.0 4 232 / 11.63 Procedeu de realizare a vitrajului termoizolant TEHNO GLASS / SC TEHNO GLASS SRL -ORADEA Procedeu de realizare a geamului termoizolant / S. DAVIMAR PROD 30.C.20 ORADEA – 0359 316316 10 1-91 15.20 SRL – DROBETA TURNU 10 SEVERIN .05 007-02/405Usi si ferestre din profile de S.05 1-91 15. BRIO FRESH S.04.31.28 puntii termice “PROFILCO” // S.05 1-91 15.L. DAVIMAR PROD 30.27 si puntii termice “ALUMIL” / 0254263091 1.05 1-91 15.28 – RAMPLAST / S.C.1.0724226520 1-91 15.05 1-91 15.27 si 1.0 4 Cod.MULTI DINAMIC SERV SRL – SIMERIA 1-91 15.04.15. alte SRL Bucuresti produse 007-01/107Profile din otel “GALCO” / FRANCEMETAL 2007 FRANCEMETAL S.05.4 232 / 11.10 0254263091 1-91 15.

05 1-91 15.04.05 1-91 15. .L.05 1-91 15.28 Procedeu de realizare a geamului termoizolant / S.B. Oradea – 0259.C. .KARMA IMPEX COM 30.R.05 .0 4 232 / 11.GHENAU TRADE 10.R. S.05 SC NEW OPTIC SRL – 30.1. .GHENAU S.05 1-91 15.C.C.0 4 232 / 11.alte compozita – WALIN / SC BAIA MARE .R.04.0 4 232 / 11.SALONTA S. ROYALPLAST S. Izvoru Berheciului 010-01/094Procedeu de realizare a 2006 cod.C.R.L.20 S.10 CALAN.ORADEA 0259-427968 1-91 15.L.10 370458 1-91 15.L.SUA{SEP} / SEISMIC ENERGY PRODUCTS SUA 008-01/062Arcuri si amortizoare pentru 2007 cod.BISTRITA 239806 1-91 15. ISAROM – 28. ORADEA 465406 1-91 15.C.05 007-04/372Produse din marmura SC REMAT MM SA – 30.63 007-02/4092007 cod. BUZAU Ferestre si usi din profile PVC TIP “KMG” / SC NEW OPTIC SRL .C.alte izolarea la vibratii si protectia produse seismica a cladirilor si a altor structuri / / GERB GmbH & Germania 008-03/049Tabla tip tigla si accesorii din 2007 cod.S.0 4 232 / 11.0 4 235 / 24.L.L.R.R.0 4 235 / 24.05 S.L.R.10 S.0 4 214 / 16.L.05 007-02/4112007 cod.1.20 SAT. PCSol.232 / 11.10 0745132003 1-91 15. – SAT. – 30.1.02.BUCURESTI 1-91 15. LEONIMED S. PANEL 30.KONRAD S..04.C.07 produse REMAT MM SA – BAIA MARE 0262225690 1-91 15.05 1-91 15.13 peretilor si planseelor din panouri “CONCREWALL” tip “PCS” .0 4 235 / 24.20 SALONTA – 0259.L.0 4 232 / 11.1.20 S. ROYALPLAST – BISTRITA – 0263./ P.05 008-01/061Izolator seismic tip 2007 cod.20 2007 cod.20 EUROLINE / S.0354-409556 1-91 15.28 Ferestre si usi din profile PVC S.05 S.05 1-91 15.R.20 TEHNOLOGII SI SOLUTII 10 S.C.04.05 1-91 15.R.C.05 1-91 15.1.L.28 Ferestre si usi din profile PVC.20 – REHAU / S. .L.05 1-91 15.C. TERMO CRISTAL 30.R.C.B.05 007-02/4132007 cod./ P.alte “SEISMICENERGY PRODUCTS produse – TEXAS. 30.05 .05.10 TRADE S. .KONRAD SYSTEM 30.0 4 007-02/4082007 cod.L. TERMO CRISTAL S.05.1.alte tabla pentru invelitori / S.04.20 – ALUPLAST / S. “PCD” .C.28 Ferestre si usi din profile PVC S.03. – BUZAU . Izvoru Berheciului 10 – 0234-223540 1-91 15.20 CONSTRUCT S.R.R. – ORADEA – 10 SYSTEM S.04.R. produse LEONIMED S.05 007-02/4122007 cod.L. – BUCURESTI 10 0212244349 1-91 15.05 1-91 15.

05.20 CRAIOVA .R. METALROM S.20 INVESTMENT Bucuresti 10 1-91 15. .05.20 .20 PLOIESTI – 0244. ROLOTEK 31.40 mm / ICDAS CELIK ENERJI TERSANE ve ULASIM A..CALAN.R.S.20 TERSANE ve ULASIM 10 A.31..05 1-91 15.10 1-91 15.20 TERSANE ve ULASIM 10 A.PLOIESTI Procedeu de realizare – tamplarie din lemn masiv / S.05 / ICDAS CELIK ENERJI 15.0 5 297/ 11.28 016-01/1062007 cod..GERMANIA Placi din policarbonat “DANPALON” / DAN PAL ISRAEL / ICDAS CELIK ENERJI 15. . 30.05 1-91 15.05 .05 1-91 15.GERMANIA 10 1-91 15.0251415104 10 1-91 15.28 016-02/2012007 cod.05 1-91 15.05. METALROM S. 2.PLOIESTI Elemente elastice amortizoare pentru cai de rulare urbane pe sine / REGUM GmbH . METALROM S. alte produse 016-03/2092007 cod.0 4 237 / 13.40 mm / ICDAS CELIK ENERJI TERSANE ve ULASIM A..05 M.C. Otel beton laminat la cald tip BSt 500 S Ø 6….S.0 5 270 / 03.28 016-02/2052007 cod.0 4 225 / 04. BEY-6040 / SC BEYLER SA – VANATORI GALATI Ferestre si usi din profile PVC PIMAPEN seria 6000 QUADRO / SC TRANS GRIG SRL CRAIOVA Procedeu de realizare – ferestre si usi-ferestre din lemn stratificat / S.1.05 1-91 15.270 / 03..05 1-91 15.527 1-91 15.A.05 BERMULLER & CO.alte produse 016-02/2062007 cod.C.20 GmbH .4000 / SC DELUXE THERMO SRL .2. METALROM S.6 016-01/1072007 Cod.05 SC DELUXE THERMO 30.6 016-02/2002007 cod. .0 4 016-02/1992007 cod.A.A.alte produse PANEL CONSTRUCT S.0 4 252 / 19.. Ø 32 mm/ ÇOLAKOGLU METALURJI AS Turcia Ferestre si usi din profile PVC ALUPLAST seriile IDEAL 2000.20 SRL Zarnesti 08 0268/220.TURCIA Otel beton laminat la cald tip BSt 500 S Ø 6….0 4 269 / 27.10 567348 1-91 15.A.TURCIA 1-91 15.05 1-91 15.10 516171 1-91 15.6 220 / 03.05 1-91 15.0 5 016-01/1042007 cod.05.L. .20 PLOIESTI – 0244.04.05 S..04.2.04.S.05 SC RUHL OREL-BETON 15.TURCIA Otel beton laminat la cald tip BSt 500 S Ø 8 .05 1-91 15.TURCIA 1-91 15.0 4 237 / 13.05.1.C.20 SRL – PLOPENI – 0230.C.PLOPENI Ferestre si usi din profile PVC BEYTECH seriile BEY – 6030 .0 4 237 / 13.31.03.05 S.S.10 567348 1-91 15..05 SC TRANS GRIG SRL – 30.alte produse 016-03/2102007 cod.05 SC BEYLER SA VANATORI GALATI 0236329127 – 30.1.05 1-91 15.04.

L.1. TS 61.L.05 1-91 15.20 BARLAD – 0235-421433 10 1-91 15.05 1-91 15.92 ROMANIA 30.05 1-91 15.05 1-91 15. TS 52.05.L.alte Spume poliuretanice – CERESIT TS 51.05.SIBIU Ferestre si usi din profile PVC dur – KOMMERLING /ACONOVA S.05 1-91 15.05 1-91 15.R.L.0 2007 cod.GALATI Ferestre si usi din profile PVC dur – KOMMERLING / S. – GALATI – 0236317.05 ROM BUSINESS S. – OLANDA Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU / ROM BUSINESS S.26.0 2007 cod.L.R.05 1-91 15. .10 0213246710 1-91 15.1. – Negresti-Oas 0261-855570 .05 / S.R.237 / 13.C.L.0 4 020-02/7222007 cod.444 10 1-91 15.1.05.L.1.L.05 SIMAR – INDUSTRIAL – 31.Gherla Elemente ornamentale pentru copertine si fatade – LUXALON / HUNTER DOUGLAS EUROPE Bv.05.R.05 ROM BUSINESS S.20 BARLAD – 0235-421433 10 1-91 15.L.20 ROMANIA – BUCURESTI 10 – 021-3274355 1-91 15.GHERLA 31.28 244 / 020-02/72417.28 020-02/7172007 cod.05 S. MOTECO S.05 1-91 15.R.R.C.C. – NEGRESTI-OAS Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice – ALUTHERM / SIMAR – INDUSTRIAL – BUCURESTI Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU / TRANSILVANIA LCH .589 S.05. – 31.C.35.1.R.0 4 244 / 17.05 LISSIM S.05.88 1-91 15. alte produse 020-02/7162007 cod.05.R.BARLAD Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice – ALUTHERM / ROM BUSINESS S.C.R.1.20 SIBIU – 0269-215.05 31.20 BUCURESTI – 10 021222.05.20 10 1-91 15.05 1-91 15.20 BUCURESTI . DARIA CONST S.28 020-02/7212007 cod. TS 66/ HENKEL MAKROFLEX AS Estonia Ferestre si usi din profile PVC dur – KMG / S. ROMPRINT 99 S.05.05 TWIST INTERNATIONAL 31. MOTECO S.20 Bucuresti 10 1-91 15.L. .BUCURESTI Procedeu de placare ornamentala cu panouri composite din aluminiu – SC HENKEL SRL 203.28 020-02/7202007 cod.04.0 4 020-02/7192007 cod.0 4 244 / 17.05. .20 10 1-91 15.05 TRANSILVANIA LCH – 31.74 4 244 / 020-02/72517.20 BUCURESTI 10 0213167950 1-91 15.0 4 016-04/5772007 cod.L .28 4 244 / 17.05 1-91 15.28 244 / 020-02/71817.05 HUNTER DOUGLAS 31.28 244 / 17.05 31.R. ROMPRINT 99 S. .C. TS 62.1.05 1-91 15.1.0 4 244 / 17.0 2007 4 cod.L.R. DARIA CONST S. – 31. BARLAD Procedeu MOTECO de placare ornamentala cu panouri composite din aluminiu / S.20 10 1-91 15.alte produse 020-02/7232007 cod. – 31.0 4 244 / 17.0 4 244 / 17.R.

HARSOVA.20 10 1-91 15.CALARASI Ferestre si usi din profile PVC WINDOLINE / S.C.05 1-91 15.05.C.05. AXA FAM S.0 4 020-04/2662007 cod.05 1-91 15.20 10 1-91 15.alte 4 produse 244 / 17.L. SARCOM SRL – RM.05 1-91 15.R.alte produse 020-01/0632007 cod.1.05 1-91 15.R. SARCOM SRL – RM.L.0 4 244 / 17.C. BAUMIT ROMANIA COM.20 10 1-91 15.0 4 020-04/2622007 cod.R.28 020-02/7272007 cod. – RM. 31. – 31.R.20 10 1-91 15.05 1-91 15.alte 4 produse 244 / 17.alte produse 020-04/2642007 cod.-VALCEA Imbracaminti de pardoseli stratificate – TARKETT – FORCE / TARKETT TRADE D.C.05 EURO MGA PRODUCT S.R. Invelitori din tabla profilata pentru acoperisuri SWEDISH PROFILE / SWEDISH PROFILE SUEDIA Procedeu de izolare termica a peretilor exteriori SITEM DUO THERM / S.05 31.-VALCEA Vopsea lavabila de exterior SUPER STICKY / SARCOM S.alte produse 244 / 020-03/16517.R.05 TARKETT TRADE D.SERBIA Profile ornamentale din PVC – M G A / EURO MGA PRODUCT S.C.R.20 10 1-91 15.alte produse 244 / 020-04/26517.20 CALARASI 10 1-91 15. SARCOM S.05 / S.R. S.TOMESTI 31.L. SARCOM S.produse 244 / 17.R.O.05 / S.05 .0 4 244 / 17.05 31.05.05 1-91 15..C.-VALCEA – 0250732562 S.TICOTERM S.L. SARCOM S.O.L.05.05 31.C.0 4 020-02/7262007 cod.0 2007 cod.20 10 1-91 15.R.05.L.05.05 1-91 15. AXA FAM S. BUCURESTI Vopsea lavabila de interior STICKY / S. PASCANI Fibre din polipropilena pentru armarea dispersa a betoanelor si mortarelor – S.28 020-03/1642007 cod.O.alte produse 020-04/2632007 cod.L.05 1-91 15.L.0 4 244 / 17.C.05 31. – RM.05.05. STICKY PRACTIC .05. – DOMNESTI ILFOV Profile din tabla zincata – MBS / PROINVEST GROUP S.0 4 244 / 17.L. STICKY LUX STICKY EXPERT.L.05 1-91 15.0241870646 SWEDISH PROFILE – ROMANIA . alte produse METRIC BOND / TWIST INTERNATIONAL BUCURESTI Ferestre si usi din profile PVC WINDOLINE / S.05 1-91 15.R.L. – DOMNESTI ILFOV – 021-3529288 PROINVEST GROUP S.05 31.20 10 1-91 15.L.L. DILUANT UNIVERSAL 509 / S.0 4 244 / 17. .TICOTERM S.20 10 1-91 15. – RM.C.C.-VALCEA Produse decorative alchidice de protectie anticoroziva STICKY GRUNDAL .05.O.-VALCEA – 0250732562 S.1. BAUMIT ROMANIA COM. alte produse 020-01/0642007 cod.05. . – RM.HARSOVA.05 31.C.-VALCEA – 0250732562 31. – BUCURESTI 0213500103 S.0 4 244 / 17.R.20 10 1-91 15.05 1-91 15.20 – SERBIA 10 1-91 15.R. – PASCANI – 0232-760050 FORTATECH AG ELVETIA 31.0 2007 cod.

015-04/1152004
Pr. Aviz
015-04/1192005
Pr. Aviz
015-04/1232005
Pr. aviz
015-04/1262005
Pr. Aviz
015-04/1272005
Pr. Aviz
001-04/10602005
Pr. Aviz

001-04/10592005
Pr. Aviz

001-02/7072004
Pr. Aviz
007-02/2832005
Pr. Aviz
007-02/2632004
Pr. Aviz
007-04/281-

FORTATECH

FIBRE
/
FORTATECH AG - ELVETIA
Produse
de
protectie NEOTEHNIC
anticoroziva THOROLASTIC
Bucuresti

MACON 01.12.20
07

1-91
15.05

1-91
15.05

Fibre pentru armare dispersa NEOTEHNIC
din polipropilena POLIFIBRE
Bucuresti

MACON 31.03.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

Produse predozate epoxidice
pentru reparatii CONCRESIVE
1302 si CONCRESIVE 1406
Produse predozate pentru
pardoseli MASTERTOP 100,
200, 300, 535
Produse predozate – mortare
pentru reparatii EMACO S,
88C, 90, YAPCRET 5, 20,
MASTERFLOW 401, 402, 403
Produse
de
protectie
anticoroziva a suprafetelor
din otel – grund acrilo
poliuretanic
seria
351,
vopsea intermediara acrilopoliuretanica seria 351, email
acrilo-poliuretanic seria 351
Produse
de
protectie
anticoroziva a suprafetelor
din otel – grund epoxidic seria
302, grund epoxidic cu zinc
seria 302, email epoxidic
seria 302
Panouri OLTPAN P

NEOTEHNIC
Bucuresti

MACON 31.07.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

NEOTEHNIC
Bucuresti

MACON 30.09.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

NEOTEHNIC
Bucuresti

MACON 30.09.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

CHITITAN SRL Bucuresti

28.02.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

CHITITAN SRL Bucuresti

28.02.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

SC OLTCHIM RM. Valcea 31.01.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

Ferestre si usi din profile PVC SC NETPLAST SRL Baia 20.05.20
EUROTECH
Mare
08

1-91
15.05

1-91
15.05

Usi din profile din PVC SC OLTCHIM SA Rm. 20.10.20
expandat RAMPLAST seria Valcea
07
AVANGARDE
Produs
predozat
glet
– SC MEGAINVEST SRL 15.03.20

1-91
15.05

1-91
15.05

1-91

1-91

Nr
inreg
CTPC
769/
30.1
0
723/
11.1
0
747/
22.1
0

747/
22.1
0

697/
09.1
0

2005
Pr. Aviz
007-02/2622004
Pr. Aviz
016-04/4012005
Pr. Aviz
016-04/4072005
Pr. Aviz
Numar
Agrement
Tehnic

MONDOGLET

Rm. Valcea

15.05

15.05

Ferestre si usi din profile PVC SC OLTCHIM RM. Valcea 20.10.20
RAMPLAST
07

1-91
15.05

1-91
15.05

Produse epoxidice pentru
pardoseli DEKO-POLICOLOR/
SC POLICOLOR SA Bucuresti
Vopsea structurata si paste
pentru
tencuieli
subtiri
decorative - POLICOLOR
Denumire produs procedeu,
echipament./ PRODUCĂTOR

001-02/9322007
Pr.001-02/68704
Cod. 2.62
001-04/11592007
Cod.
Alte
produse
001-04/11642007
Cod.
Alte
produse

Produse din otel LINDAB SC
LINDAB
SRL 30.09.20
pentru constructii/ LINDAB AB Ştefăneştii de Jos, jud. 10
Suedia
Ilfov 209.41.00

SC
POLICOLOR
Bucuresti

SA 30.06.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

SC
POLICOLOR
Bucuresti

SA 30.06.20
08

1-91
15.05

1-91
15.05

Nr.
Referat
secretari
at
1-97
15.11

P. V.
Avizare

ROMANIA 30.08.20
Bucuresti 10

1-97
15.11

1-97
15.11

SC
KOBER
SRL 15.09.20
Turturesti, com. Girov, 10
jud.
Neamt
0233/291.800

1-97
15.11

1-97
15.11

SC
KOBER
SRL 15.09.20
Turturesti, com. Girov, 10
jud.
Neamt
0233/291.800

1-97
15.11

1-97
15.11

SC DUFA DEUTEK SA 30.09.20
Bucuresti 256.03.85
10

1-97
15.11

1-97
15.11

Titular
telefon.

adresa,

Pardoseli
epoxidice
tip SC ISOMAT
DUROFLOOR/
ISOMAT SRL
A,B,E,E, Grecia
300.04.82

Produse
de
protectie
anticoroziva a suprafetelor
metalice:
ZINCAMID
G
3202.1, EPOMID G 3200S/G
3200HS, POLIDUR E 3900/ SC
KOBER SRL Turturesti, com.
Girov, jud. Neamt
001-04/1165Produse
epoxidice
de
2007
protectie
anticoroziva
a
Cod.
Alte suprafetelor
metalice:
produse
ZINCAMID G 3202-1, EPOMID
V 3300HS/V 3300HSM/ SC
KOBER SRL Turturesti, com.
Girov, jud. Neamt
001-04/1166Produse
de
protectie
si
2007
finisare a suprafetelor din
Cod.
Alte beton situate la interior/ SC
produse
DUFA DEUTEC SA Bucuresti

08

Valabilita
te

1-97
15.11

697/
09.1
0
697/
09.1
0
769/
30.1
0
769/
30.1
0
773/
01.1
1
734/
17.1
0
734/
17.1
0
734/
17.1
0
734/
17.1
0
734/
17.1
0

001-04/11672007
Cod.
Alte
produse
001-04/11682007
Cod.
Alte
produse
001-04/11712007
PR.00104/1003-04
001-04/11722007
PR.00104/1038-04
001-04/11732007
Pr.00104/1044-04

Produse
de
protectie
si
finisare a suprafetelor din
beton situate la exterior/ SC
DUFA DEUTEC SA Bucuresti
Vopsele lavabile pe baza de
latex DUFA DEUTEK/ SC DUFA
DEUTEC SA Bucuresti

SC DUFA DEUTEK SA 30.09.20
Bucuresti 256.03.85
10

1-97
15.11

1-97
15.11

SC DUFA DEUTEK SA 30.10.20
Bucuresti 256.03.85
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

30.12.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

31.10.20
10

1-97
15.11

1-97
15.11

Vopsele acrilice ASTEK/ SC SC ASTEK SA incinta
ASTEK SA incinta SOMACO, SOMACO, Ovidiu, jud.
Ovidiu, jud. Constanta
Constanta
0241/252.720
Adezivi ASTEK pentru parchet SC ASTEK SA incinta
laminat/ SC ASTEK SA incinta SOMACO, Ovidiu, jud.
SOMACO,
Ovidiu,
jud. Constanta
Constanta
0241/252.720
Produse
alchidice
de SC PRELCHIM SRL Rm.
protectie
anticoroziva
a Valcea 0250/730.491
suprafetelor din otel: GRUND
7356 si EMAIL EMALUX 5003/
SC PRELCHIM SRL Rm. Valcea
002-04/999Amorsa pentru tencuieli si SC
PAINTSTAR
SRL
2007
vopsele in dispersie apoasa/ com. Magureni, sat.
Cod.
Alte SC PAINTSTAR SRL
com. Lunca
Prahovei
produse
Magureni,
sat.
Lunca 350.56.57
Prahovei
002-04/1000Acoperiri epoxidice pentru ARDEX ROMANIA SRL
2007
pardoseli ARDEX R 30 E şi Bucuresti 351.86.15
Cod.
Alte ARDEX R 35 E/ ARDEX UK
produse
LIMITED Marea britanie
002-04/1001Vopsea
lavabila
pentru SC
VAMING
SRL
2007
interior – exterior VAMING –L/ Negresti
Oas
Cod.
Alte SC VAMING SRL Negresti Oas 0261/855.219
produse
002-04/1002Vopsea de pigmentare STEP/ CHROMODOMI
SERV
2007
HALIAMBALIAS SAVAS & CO SRL
Bucuresti
Cod.
Alte Grecia
310.57.00
produse
002-04/1003Tencuiala decorativa PROFI HOLCHIM SRL Ploiesti
2007
15, tencuiala decorativa cu 0244/517.613
Cod.
Alte cuart colorat pentru soclu,
produse
grund amorsa cu cuart pentru

11.20 10 1-97 15.20 10 1-97 15.11 1-97 15. jud.58 Suedia 003-04/294Produs predozat pentru 2007 montarea placilor de Cod.20 Timis 0256/395.815 VOEST ALPINE AUSTRIA DRAHT GMBH Austria 30.11 30.11.1 0 725/ 15.844 10 1-97 15.1 0 725/ 15.2.11 PROFY STYLE SRL Deva 30.1 0 736/ 17.11.1.531 10 1-97 15. jud.11 VINYLIT FASSADEN 01. Arad 0257/208. jud. mortar.29 SRL Miniş.11 .11 1-97 15.1.830 SC RUUKKI ROMANIA SRL Bucuresti 232.2.11 SC TIFEL SRL Giroc.1.20 10 1-97 15. 236 AP. 01. Timis 003-04/322Produse epoxidice destinate 2007 aplicarii pe suprafete din Cod.2.20 10 1-97 15.1 0 756/ 25.7 VOEST ALPINE AUSTRIA DRAHT GMBH Austria PROFY STYLE SRL Deva 30. 386 EP. Arad 007-01/116Toroane pentru beton 2007 precomprimat – tip VAAD/ Cod.11 SC ART & STIL METAL SRL Miniş.11 1-97 15.77 polistiren CERAMIN/ SC COMINEX NEMETALIFERE SA Sucursala Capus.11 30.20 GmbH Germania 10 1-97 15.844 10 1-97 15.20 0254/230.11. tip TIFELFLOOR 176 EP. Capusul Mare 0264/350.434 31.11 1-97 15.2.2.11. jud.20 0254/230.45 ADOFLOOR 1951/ SC TIFEL SRL Giroc.34 SC COMINEX NEMETALIFERE SA Sucursala Capus.20 10 1-97 15.10.17. 210 EP.11 1-97 15.11 1-97 15.10.1 0 692/ 03.51 FASSADEN GmbH Germania 007-01/115Profile metalice cu pereti 2007 subtiri/ SC ART & STIL METAL Cod. ciment.2.77 PROFY FIX/ PROFY STYLE SRL Deva 002-04/1006Produs predozat pentru chit 2007 de rost pentru placi ceramice Cod.1 0 756/ 25.11 31.09. 01.10.11 SC CARINA ROYAL IMPEX SRL Caransebes 0255/514.11 1-97 15.11 SC TIFEL SRL Giroc.1 1 725/ 15.45 beton.11 1-97 15.531 10 1-97 15.20 Timis 0256/395.1 1 774/ 01.1 0 tencuieli decorative/ HOLCHIM SRL Ploiesti 002-04/1005Produs predozat pentru lipit 2007 placi de polistiren expandat Cod.11 1-97 15.08.774/ 01. Alte PROFYKIT CERAMIC/ PROFY produse STYLE SRL Deva 003-02/484Tamplarie din PVC din profile 2007 KS PHOENIX/ SC CARINA Cod. 342 AP/ SC TIFEL SRL Giroc 003-04/323Panouri VINYTHERM pentru 2007 placari exterioare/ VINYLIT COD.28 ROYAL IMPEX SRL Caransebes 003-02/488Panouri din tabla plana tip DX 2007 53/ RUUKKI SVERIGE AB Cod.1 0 725/ 15.11 1-97 15. jud. Capusul Mare 003-04/321Agent de impregnare a 2007 betoanelor si sapelor tip Cod.

20 MESSNER GMBH Austria Miercurea Ciuc 10 0266/379.11.007-02/23004 Cod.09.564 1-97 15.1 0 753/ 23.20 .11.11 Ferestre si usi din profile PVC –VEKA/ SC ALMAIRIM PRODCOM IMPEX SRL Cluj Napoca SC ALMAIRIM 30.28 007-02/4722007 Pr.1 0 736/ 17.11 1-97 1-97 Procedeu de izolare in situ cu SC RAPID CONS SRL 30.11 1-97 15.63 007-02/4642007 Pr.28 007-03/2332007 Pr/md/00703/109-03 Cod.1.20 REHAU/ SC CERAMICA SRL Zalau 10 SERVICE SRL Zalau 0260/660.11 SC FENESTELA 68 SRL 30.868 10 1-97 15.007-02/25904 Cod.11 1-97 15.736/ 17.11 1-97 15.900 SC GRANADA SRL Nasaud 0263/360.20 Alba Iulia 0258/831.1 0 736/ 17.007-02/24004 COD.28 007-02/4632007 Cod.11 1-97 15.20 Ilieni 0267/306.11 1-97 15.1.20 10 1-97 15.1 0 692/ 03.1 0 736/ 17.1.1 0 736/ 007-02/4622007 Pr.11 30.11 Produs antiigrasie – BIOSAL/ SC PRO ADITIV SRL 30.11.11 Procedeu de realizare a vitrajului termoizolant/ SC CERAMICA SERVICE SRL Zalau Ferestre si usi din lemn stratificat/ SC FENESTELA 68 SRL Ilieni.1 0 736/ 17.007-02/26104 Cod.08.11 1-97 15.11 1-97 15.11 Ferestre si usi din lemn stratificat / SC HD STIL HARABAGIU SNC Hunedoara Ferestre si usi din profile PVC REHAU/ SC GRANADA SRL Nasaud Ferestre si usi din profile PVC – REHAU/ SC FLORIDA IMPEX SRL Alba Iulia SC HD STIL HARABAGIU SNC Hunedoara 0254/710.28 007-02/4662007 Cod.1.637 1-97 15.564 1-97 15.1.20 tavane suspendate si pereti Sibiu 0369/101.20 SRL Zalau 10 0260/660.1 0 736/ 17.1 0 753/ 23.081 10 din gipscarton/ SC ATLANTA IND SRL Sibiu 1-97 15.09.007-02/22504 Cod.20 PRODCOM IMPEX SRL 10 Cluj Napoca 0264/417.11 1-97 15.11.1.11 1-97 15.11 SC FLORIDA IMPEX SRL 30.28 007-02/4672007 PR.28 007-02/4652007 Cod.050 1-97 15.1.28 007-02/4692007 Pr.11.11.20 10 1-97 15. Alte produse 007-03/235- Ferestre si usi din profile PVC SC CERAMICA SERVICE 30. Covasna SC CERAMICA SERVICE 30.11 Produse de fixare pentru SC ATLANTA IND SRL 30.231 10 1-97 15.575 30.1.10.

1.11 30.26.875 1-97 15.11 30.1 0 720/ 10. produse 736/ 17.20 Oradea 0259/464. Alte produse 007-04/4052007 Cod. VE TIC Cod 32 mm/ YEŞILYURT DEMIR LTD.11 SC ABELARO COM SRL 30.1 1 789/ puliuretan – LINE-X XS-BK Livezeni.1 1 789/ 06. Alte CF 850/MOMENT CF 900/ 203. Alte produse 007-03/2372007 Cod. VE TIC LTD.11 1-97 15.20 10 1-97 15.1 0 007-03/2362007 Cod. Turcia/ SC AM COS COMPANY SRL Dorohoi 008-04/061Vopsele alchidice tip SC GAMACOLOR SRL 2007 PASTELO.11.20 Oradea 0259/464.20 10 1-97 15.10.1 0 736/ 17. STI Turcia CEKME SAN. Mures Produse din tabla de otel pentru invelitori/ SC ALUMSTEEL CONSTRUCT SRL Cluj Napoca Placi ondulate bituminoase – CORRUBIT/ BITUMLU TECRIT MADDELERI SANAYI VE TICARET AS Turcia Plase din fibre de sticla/ YUYAO MINGDA FIBERGLASS CO LTD China Mures 10 15.11 SC ALUMSTEEL 30.11 1-97 15.11 1-97 15.728 08 1-97 15.1 0 721/ 10. Alte 100/ SC RAPID CONS SRL 0265/255.11 1-97 15.11 SC ABELARO COM SRL 30. Turcia 016-02/221Panouri sandwich cu miez din TEKNOPANEL Turcia 2007 poliuretan/ TEKNOPANEL Cod.17.10.11 1-97 15. Alte Turcia produse 016-02/228Panouri sandwich SC COILPROFIL SRL .11 1-97 15.144 Cod. Alte produse 008-02/1742007 Cod.1 0 2007 Cod.10.11.20 1-97 1-97 Ferestre si usi din profile de SC AM COS PVC sistem WORLDPEN.11 15.11 15.20 10 1-97 15.11 1-97 15.1 0 783/ 05. jud.11 1-97 15.11 15.11 15.151 Livezeni.11 1-97 15.1 1 789/ 06.10.11. jud.11 30.20 10 1-97 15. Alte Turcia produse 016-02/222Panouri sandwich cu miez de TEKNOPANEL Turcia 2007 vata minerala/ TEKNOPANEL Cod. Alte 91 LTD Bulgaria produse 016-01/116Procedeu pentru realizare SC HENKEL ROMANIA 2007 ancorelor chimice – MOMENT SRL Bucuresti Cod.28 693/ 03. Bulgaria/ EKON – Iasi 0232/230.10.20 CONSTRUCT SRL Cluj 10 Napoca 0730.728 08 1-97 15.92 produse HENKEL KgaA Germania 016-01/124Otel beton laminat la cald tip YEŞILYURT DEMIR 2007 B 500 B bare de la ∅ 8 la ∅ CEKME SAN.202.11 30.1 1 794/ 09.20 10 1-97 15.10.20 10 1-97 15.10.

11 1-97 15.20 ROMANIA COMEX SRL 10 Bucuresti 316.11 1-97 15.1.800 15. HIDROMAL Ceptura 0244/445.10.1. Alte produse 016-02/2292007 Cod.38 796/ 09.20 IMPEX SRL Ploiesti 10 0244/597.11.11 1-97 15.10.66 1-97 15.11 15.11.11 1-97 15.1 0 016-03/2302007 Cod.2.20 ROMANIA COMEX SRL 10 Bucuresti 316.1.11 TENCATE 30.1 0 2007 Cod.10.1 1 016-03/2332007 COD.66 1-97 15.20 IMPEX SRL Ploiesti 10 0244/597.11 ADING AD Macedonia 1-97 15.131 1-97 15.66 10 31.25 781/ 02. Alte produse 016-03/2212007 Cod.11 1-97 15.10.11.1 1 016-04/5802007 Cod.1.11 1-97 15.11 1-97 15.26.20 Ceptura 0244/445.24 016-04/6332007 termoizolante cu miez de polistiren/ SC COILPROFIL SRL Ceptura Panouri sandwich termoizolante cu miez de vata minerala/ SC COILPROFIL SRL Ceptura Procedeu de realizare a lamelelor din vata minerala pentru fatade NOBAlan fp/ SC GENERAL PRODCOM IMPEX SRL Ploiesti Cochilii din vata minerala bazaltica NOBAlan CO/ SC GENERAL PRODCOM IMPEX SRL Ploiesti Adaos pentru impermeabilizarea mortarelor si betoanelor CERESIT OC 92 Spuma poliuretanica pentru aplicare manualal/ SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti Spuma poliuretanica de volum MAXI FOAM/ SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti Spuma poliuretanica pentru aplicare cu pistolul/ SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti Pasta hidroizolanta pentru reparatii: CERESIT AQUABLOCK/ HENKEL KgaA Germania Produse POLYMAT pentru protectia contra eroziunii solului/ TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH Austria Produse de impermeabilizare tip HIDROMAL.11 SC DEN BRAVEN 30.20 10 .20 10 30.2.25 735/ 17.92 SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti 316.10.2.25 746/ 22.1 1 735/ 17.11 SC COILPROFIL SRL 30.20 Bucuresti 10 1-97 15.131 1-97 15.11 1-97 15.11 SC HENKEL ROMANIA SRL Bucuresti 203.10.11 SC GENERAL PRODCOM 15.38 735/ 17.11 SC DEN BRAVEN 30.03 1-97 15.11 SC GENERAL PRODCOM 15.11.1 0 016-03/2292007 Cod.06.1 0 016-03/2282007 735/ 17.1 0 016-03/2312007 COD.800 10 1-97 15.92 ROMANIA 15.11 30.06.38 735/ 17.20 GEOSYNTHETICS 10 ROMANIA SRL Bucuresti 322.11 1-97 15.26.11.20 10 1-97 15.1 0 016-03/2222007 Cod.11 SC HENKEL SRL 203.11.11.

103 GRUND SILICON TIEFGRUND G 7101.32 ADESILEX (PG1. TOPCEM. EPOJET LV.20 10 1-97 15. Alte produse 016-04/640Produse pentru hidroizolatii: 2007 MAPELASTIC.11 SC HENKEL SRL 203.20 10 1-97 15. AQUAFLEX.MAPEGUM WP. VOPSEA SILICON MAPEI SPA Italia 15.20 Turturesti – Girov. Alte ULTRAPLAN MAXI.20 10 1-97 15. STABILCEM.10.11 MAPEI SPA Italia 31.46 LAMPOCE.11.1 0 FLEX.92 ROMANIA 15.11 1-97 15. Pr.11 1-97 15. Alte HENKEL KgaA Germania produse 016-04/643Amorse epoxidice THOMSIT R 2007 750. Alte SPA Italia produse 016-04/642Adezivi pentru pardoseli din 2007 lemn THOMSIT P 625.26.11.11 MAPEI SPA Italia 15.Cod.11 MAPEI SPA Italia 15.11.1. Cod.11.1 1 787/ 06.1 1 787/ 06. ADINGFLEX/ ADING AD Macedonia 016-04/636Produse pentru reparatii: 2007 EPORIP.1 1 789/ 06.20 10 1-97 15.11 MAPEI SPA Italia 15. EPOJET. PG2)/ MAPEI SPA Italia 016-04/637Produse pentru pregatirea 2007 suportului: ULTRAPLAN. R 755/ HENKEL KgaA Cod.1 1 778/ 01. P 685/ Cod. MAPEPRIM SP. jud.20 Bucuresti 10 1-97 15. STABILCEM SCC.11 1-97 15.11 1-97 15.016-04/358.1 1 789/ 06.11. LAMPOSILEXMAPEI SPA Italia 016-04/639Produse de protectie 2007 ANTIPLUVIOL.26.2. Pr. produse FIBERPLAN. S)/ MAPEI SPA Italia 016-04/638Lianti hidraulici cu intarire 2007 rapida: MAPECEM.20 10 1-97 15.24 787/ 06.800 1-97 15.11 1-97 15. Cod.2.MAPECURE E/ MAPEI SPA 04 Italia Cod.11 1-97 15.10. IDROSILEX 04 PRONTO. 10 Neamt 0233/291.11 SC KOBER SRL 31.11 .20 Bucuresti 10 1-97 15.1.92 ROMANIA 15. MAPEBAND/ MAPEI Cod. NIVORAPID.11. ANTIPLUVIOL S. Alte Germania produse 016-04/651Produse siliconice in dispersie 2007 apoasa de interior si exterior Cod.1 1 789/ 06.11 1-97 15. PRIMER (G. Cod. PIANOCEM FINE.1 1 738/ 18.016-04/354.11 SC HENKEL SRL 203.11 1-97 15.

09. jud.2. Neamt 016-04/654Lambriuri din PVC/ SC 2007 ECEBBA SRL Lupeni. Ilfov SC KOBER SRL 31.15 10 1-97 15.10. Cod.7 016-04/662Produse predozate pentru 2007 tencuieli decorative: Cod.016-04/316. jud.15 NOVACHROM RELIEF.11 1-97 15.50 1-97 15. Neamt 016-04/653Produse de pregatire a 2007 suportului GRUND DE Cod. Ilfov 620.11 1-97 15.103 AMORSA PUTZGRUND G 8105. NOVACHROM DEKOR N25/ SC NOVACHROM INDUSTRIES SRL Pantelimon.1 0 691/ 03.11 ARDEX ROMANIA SRL 30. Neamt 016-04/652Produse in dispersie apoasa 2007 de interior si exterior COD.11 .20 Turturesti – Girov.86.10.103 CONSOLIDARE PENTRU EXTERIOR TIEFGRUND G 8106. SOLUTIE ANTIMUCEGAI AS 8000/ SC KOBER SRL Turturesti – Girov.1 0 691/ 03. jud.800 1-97 15.11 SC NOVACHROM 31.1. 10 Neamt 0233/291.11 1-97 15.11 1-97 15.1 0 FARBE V 7110.11 1-97 15.GMBH Austria 04 Cod.2.016-04/3002004 016-04/660Produse predozate pe baza 2007 de ipsos/ ARDEX BAUSTOFF Pr.11 ARDEX ROMANIA SRL 30.11 SC ECEBBA SRL Lupeni. TENCUIALA DECORATIVA REIBE SILICONPUTZ 7320/ SC KOBER SRL Turturesti – Girov. jud.20 Bucuresti 351. jud.14. Alte Hunedoara produse 016-04/659Chituri pentru rosturi/ ARDEX 2007 BAUSTOFF GMBH Austria Pr. GRUND SILICON GRUND G 7104.20 INDUSTRIES SRL 10 Pantelimon. AMORSA ANTIMUCEGAI G 8107.10. jud.10.20 Turturesti – Girov.800 1-97 15. 10 Neamt 0233/291.1.1 0 751/ 22.738/ 18.1 0 738/ 18.09.86.11 1-97 15. 31. TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA FASSADENPUTZ KTE 8305/ SC KOBER SRL Turturesti – Girov.397 1-97 15.15 10 1-97 15. jud.11 SC KOBER SRL 31. jud.20 Hunedoara 10 0254/564.1 0 750/ 22.20 Bucuresti 351.

11 1-97 15.11 1-97 15.10.1 1 787/ 06.11. produse NOVACHROM ACRYLIC/ SC NOVACHROM INDUSTRIES SRL com.2.11. 10 Magurele 405.43 1-97 15.103 pentru protectia suprafetelor din beton interioare si exterioare/ DRUCKFARBEN ROMANIA SRL.30 07 1-97 15. Magurele 016-04/667Produse KRAFT ACRYLIC.35 016-04/664Geocelule NEOWEB/ PRS 2007 MEDITERRANEAN LTD Israel Cod.2.11 . 2007 KRAFT RELIEF.40. vopsele si lacuri 2007 pentru exterior – POLICOLOR/ Pr.17.02 30.749/ 22.11 IRIDEX GROUP 30.00 1-97 15.154.20 INDUSTRIES SRL com. KREFT REPAIR Cod.10.11 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL Voluntari 240.20 Bucuresti 345.30 07 1-97 15.11.20 10 1-97 15.2. Alte NOVACHROM PROFESSIONAL.10.40.11 1-97 15.11 SC POLICOLOR SA 31.11 SC POLICOLOR SA 31.2.103 KRAFT LATEX/ DRUCKFARBEN ROMANIA SRL.11 1-97 15.20 Bucuresti 345.10. Cod.20 ROMANIA SRL.11 SC NOVACHROM 15.970 1-97 15.10. 10 Pantelimon 620.103 Tencuiala decorativa STERON TD TIP REIBEPUTZ si grund PUTZ STERON G/ SC ROM RE RO MUNTEANU SRL Râşnov 016-04/661Vopsele lavabile – 2007 NOVACHROM STANDARD.00 1-97 15.1 1 770/ 31.17.71. Magurele 016-04/669Emailuri.016-04/322.11 1-97 15.43 BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti 493.20 10 1-97 15.44.1 1 792/ 07.11 15.SAGATEX TELE TEXTILES AS 04 Norvegia Cod. Od.001-04/349.1 1 016-04/6552007 Cod.SC POLICOLOR SA Bucuresti 04 Cod.20 CONSTRUCTII SRL 10 Voluntari 240.11 1-97 15.11 1-97 15.20 ROMANIA SRL. alte produse 016-04/666Vopsea lavabila pentru 2007 interior KRAFT WALL PRIMER.1 0 779/ 01.11 1-97 15. Alte produse 016-04/670Vopsele si lacuri pentru 2007 interior – POLICOLOR/ SC SC ROM RE RO 31.1 1 787/ 06.1 0 770/ 31.11 DRUCKFARBEN 31.11.2.11 1-97 15.35 016-04/665Vopsele lavabile pentru 2007 interior – ECO/ SC BAUMIT pr/md/016ROMANIA COM SRL Bucuresti 04/421-05 cod.71. 10 Magurele 405.20 MUNTEANU SRL Râşnov 08 0268/411.11 DRUCKFARBEN 31.50 1-97 15.1 0 790/ 06. Pantelimon 016-04/663Saltele din geotextil umplute 2007 cu beton – FLEXI TEX/ Pr.

45 etansarea fisurilor si a rosturilor din beton/ MC BAUCHEMIE Germania 020-02/777Ferestre si usi din profile de 2007 PVC dur TROCAL/ SC DOLARIS Cod.R.11 SC MINOVA S.016-04/33504 Cod.1 0 759/ 26.1 1 759/ 26.O.016-04/35604 020-01/0712007 Cod.O.11.11 1-97 15.20 PRODUSE CHIMICE SRL 10 1-97 15.13 10 – DPC/ FREEZTEQ LTD Anglia 1-97 15.11 SC MINOVA S.793/ 07.11.63.O.20 Bucuresti 10 1-97 15.2.28 016-04/6782007 Pr.11 SC HENKEL SRL 203. Cehia BOEMIA 30. Cod.20 PRODUSE CHIMICE SRL 10 Bucuresti 529.O.26.O. Cehia BOEMIA 30. Cehia BOEMIA 30.R.1 0 759/ 26.1 0 759/ 26.11.04 1-97 15.1.R.1 0 759/ 26.88.11 1-97 15.26. Alte produse 016-04/6712007 Pr.11.20 Bucuresti 10 1-97 15. GONAR/ SC GONAR SYSTEMS INTERNATIONAL SP.11.R.11.11 SC MINOVA S.O. Alte produse 016-04/6772007 Cod.11 1-97 15.11 1-97 15.1 0 759/ 26.1 1 793/ 07. Alte produse 020-01/0702007 Cod.11.491 10 1-97 15.20 10 1-97 15.92 ROMANIA 15.1 Pr.11 1-97 15.11. Alte produse POLICOLOR SA Bucuresti Procedeu de combatere a SC REXIMACO SRL 15.11 .11 1-97 15. Polonia 020-04/428Produse pe baza de rasini 2007 sintetice pentru repararea si Cod. T.11 MC BAUCHEMIE 30.2.11 SC DOLARIS CS SRL 30.11 1-97 15. Alte CEHIA produse 020-04/289Produse uscate pentru 2007 protectia betonului OMBRAN/ SC HENKEL SRL 203.11 1-97 15.28 CS SRL Baicoi 020-01/072Ancore de frictiune WIBOLT 2007 EXP/ SC MULTITEX S.001-04/34804 Cod.20 Baicoi 0244/260.11 MC BAUCHEMIE 30.20 10 1-97 15.92 ROMANIA 15.11 Produse predozate pentru sape autonivelante:THOMSIT DX.11 1-97 15.20 10 1-97 15.11.Z.1 1 793/ 07. THOMSIT DH MAXI/SC HENKEL MAGYARORSZAG Ungaria Adeziv conductiv K112/ SC HENKEL MAGYARORSZAG Ungaria Tije autoforante cu canal de injectare pentru ancrare TITAN/ SC FRIEDR ISCHEBECK GmbH Germania Tije autoforante de ancorare cu canal de injectie tip R.20 igrasiei zidurilor – FREEZTEQ Bucuresti 222.

1 0 759/ 26.188 10 1-97 15.45 020-04/2872007 COD.28 ALUMIL M 9300 PERFECT PLUS.88.1 0 759/ 26.11 SC PROTECT CHEMICAL 30.20 SRL Bucuresti 10 492.1 0 759/ 26.11.45 MC BAUCHEMIE Germania Produse predozate pentru impermeabilizarea si remedierea structurilor din beton CENTRICRETE/ MC BAUCHEMIE Germania 020-04/291Rasini poliuretanice pentru 2007 repararea si etansarea cod.11 MAYD CONST SRL 30.20 Navodari 0241/761.11 MC BAUCHEMIE 30.20 PRODUSE CHIMICE SRL 10 Bucuresti 529.O.11 1-97 15.11. M 9400 SOFTLINE PLUS.20 Slatina 0249/415.020-04/146. jud. alte produse 020-02/785Ferestre si usi din profile de 2007 aluminiu cu punte termica Cod.11.568 10 1-97 15.28 CONST SRL Navodari 001-02/800Ferestre si usi din profile PVC 2005 WIMAR Pr. Prahova Ceptura. Prahova 020-04/285Produse poliuretanice pentru 2007 lucrari de injectii Cod.20 PRODUSE CHIMICE SRL 10 Bucuresti 529.28 Ceptura.11.20 PRODUSE CHIMICE SRL 10 Bucuresti 529.1 0 759/ 26. 30.04 1-97 15.11 1-97 15.11.11 1-97 15.11 1-97 15.1 0 759/ 26.05 1-97 15.11 1-97 15.11.1 0 759/ 26. Aviz Bucuresti 529.R.1 0 759/ 26.04 MC BAUCHEMIE 30.88.11 MC BAUCHEMIE 30.11 SA 31.2.02.04 1-97 15.1 0 759/ 26.1.88.11 SC CONSTRIF Slobozia 1-97 15.20 08 .11 1-97 15. alte fisurilor si a rosturilor din produse beton MC – INKJET/ MC BAUCHEMIE Germania 020-04/286Adezivi poliesterici pentru 2007 fixarea ancorelor LOKSET/ MC COD.11.11 1-97 15.1.SRL Bucuresti 04 cod. Cehia BOEMIA 30.1.88. Alte CARBOSTOP/ NEEF produse CONSTRUCTION CHEMICALS Belgia 020-02/802Ferestre si usi din profile de 2007 PVC dur WINDOLINE/ MAYD Cod.11.11 SC MINOVA S.2.11 APLAST SRL jud. alte BAUCHEMIE Germania produse 020-04/290Vopsea poliuretanica IZOCOR 2007 VP/ SC PROTECT CHEMICAL PR.20 10 1-97 15.04 1-97 15. M 15000 PRESTIGE si M 940 MINI/ SC INTER MAX SRL Slatina 020-02/793Ferestre si usi din profile PVc 2007 dur REHAU/ APLAST SRL Cod.11 1-97 15.0 759/ 26.20 10 1-97 15.11 SC INTER MAX SRL 30.11 1-97 15.10.1 0 Cod.

Aviz 016-03/1732005 Pr.11 KOMPOZITOR PLASTICS 30.11 1-97 15.1 1 ââââ â 759/ 26.11 1-97 15.1 016-03/1472005 Produse eoxidice de protectie anticoroziva: grund GP 3209 si email EMALUX EP 3219 Produse de protectie anticoroziva acrilo.05.08. Aviz 016-03/1722005 Pr.11.20 08 1-97 15.11 SC UNILEBAR PROD SRL 31.11 1-97 15.11 Procedeu de imbinare a membranelor din poliolefine prin sudura termica de contact Produs pentru protectia anticoroziva a cosurilor de fum FURANFLEX Procedeu de imbinare a membranelor din polilefine prin sudura cu adaos de material extrus Panouri compozite din aluminiu – ETALBOND GROUP 30. Aviz 001-04/10912005 Pr.11 KOLN 30.alchidice: grund GP 5360 AC si email EMALUX EP 5620 Produse de protectie anticoroziva: grund GP 5068 AC si email EMALUX EP 5068 Adeziv pentru lipit polistiren expandat UNIPLAST – PE PRELCHIM Valcea SA Rm 15.12.20 Satu Mare 08 1-97 15.1 1 754/ 23.11 1-97 15.11.11 SC IRIDEX CONSTRUCTII Produse decorative siliconice SC POLICOLOR si silicatice POLICOLOR Bucuresti Toroane pentru beton DRAHTWERK precomprimat – tip DWK GMBH Germania Produse din tabla invelitori ROVA .11.772/ 01.11 1-97 15.11 PRELCHIM Valcea SA Rm 30. Aviz 759/ 26.11 1-97 15.11 1-97 15. Aviz 007-01/0942005 Pr. Aviz 002-04/9082005 Pr.20 DEVELOPING CO LTD 08 Ungaria SC IRIDEX GROUP 30.11 1-97 15.11 1-97 15.11 PRELCHIM Valcea SA Rm 15. Avit 002-04/9102005 Pr.11 1-97 15.aviz 016-04/4392005 Pr. Aviiz 759/ 26.11 pentru SC ROVA ROMANIA SRL 31.11 Produs predozat pentru lipit DOMOPLAST SRL 30.1 0 774/ 01.01.11.20 Oradea 08 1-97 15.1 0 001-04/10972005 Pr.1 1 772/ 01.11 1-97 15. Aviz 002-04/9062005 Pr.1 0 016-04/4222005 Pr.11.1 0 759/ 26.20 08 1-97 15.1 0 759/ 26.11 1-97 15.1 1 001-04/10902005 Pr.20 08 1-97 15.11.20 08 1-97 15.20 08 1-97 15.11 1-97 15.1 0 759/ 26.03. Aviz 753/ 23.11 ETEM SA Grecia 15.20 09 1-97 15.11 SA 15.11 1-97 15.20 polistiren expandat Oradea 08 DOMOPLAST –AP Amorsa acrilica ADEPLAST MULTISTAR PROD SRL 30.20 CONSTRUCTII 08 1-97 15.20 08 1-97 15.1 0 007-04/3092005 Pr.11.09. Aviz 772/ 01.11 1-97 15.20 Sibiu 08 1-97 15.

Aviz 016-01/0902005 Pr.1 1 pr.11 1-97 15.05..20 Bucuresti 08 1-97 15.11. aviz 020-04/1812005 Pr.11 SC PROTECT CHEMICAL 31.11 1-97 15. aviz 016-01/0922005 Pr.20 Bucuresti 08 1-97 15.20 Bucuresti 08 1-97 15. oscilo-batante sistem GEALAN S 3000 Aditiv pentru mortar DERPOR/ DER POR Ungaria Denumire produs Titular procedeu.11 1-97 15. de renovare si asanare BAUMIT SANOVA Vopsea superlavabila de exterior IZOCOR VLE SC PANNON BETON SRL 30. V.1 0 759/ 26.0 759/ 26.20 Bucuresti 08 1-97 15.11 1-97 15..11 1-97 15. Aviz 020-04/1972005 Pr.20 COM SRL Bucuresti 08 1-97 15.20 COM SRL Bucuresti 08 1-97 15.11.1 0 816/ 14. AVIZ 015-04/1242005 PR.11 1-97 15.10.11 1-97 15.11 ARTRADE GROUP SRL 31.11 1-97 15.08.11 SC BAUMIT ROMANIA 31.11 Elemente prefabricate din beton precomprimat pentru plansee Lianti hidroulici (DOROSOL). DOROSOL F Produse predozate. Aviz 020-04/1832007 pr. Aviz 020-04/1942005 Pr. ∅25mm – Ungaria Grinzi prefabricate din beton armat si beton precomprimat – Ungaria Stalpi prefabricati din beton armat SC PANNON BETON SRL 30.20 SRL Bucuresti 08 1-97 15.11 Nr. DOROSOL C 70. Avizare Vopsea superlavabila interior IZOCOR VLI Produse predozate tencuieli mozaic Finisaje pentru fatade-grud universal si vopsele GRANOPOR. DOROSOL C 30. uscate.20 SRL Bucuresti 08 1-97 15.11 SC PANNON BETON SRL 30.echipament.12.10.11 1-97 15.11 HOLCIM SA Bucuresti 15. Valabilita te . Referat secretari P. Aviz 001-01/3032005 Pr.1 0 759/ 26.11 SC PANNON BETON SRL 30. Aviz 016-01/0912005 Pr.11 de SC PROTECT CHEMICAL 31. Aviz 020-04/1952005 Pr.11 1-97 15. SILIKAT si SILIKON Ferestre si usi-ferestre din PVC.11 SC CONFECT UNU SRL 15.20 08 1-97 15. AVIZ Numar Agrement Tehnic Otel beton laminat la cald marca B60-50 ∅ 8 . Aviz Nr inreg CTPC 001-02/7552005 PR.12.11 1-97 15.11 SC BAUMIT ROMANIA 31.12.11.11 pentru SC BAUMIT ROMANIA 31. producator adresa.11 1-97 15.20 COM SRL Bucuresti 08 1-97 15.20 Alexandria 08 1-97 15. DOROSOL C 50.10.1 0 759/ 26.20 Bucuresti 08 1-97 15. Aviz 016-01/0892005 Pr./ telefon.11.

20 10 1-95 18.C.C.09 1-95 18.28 at 1-95 18.L.09 1-95 18. lemn si zidarie /S.20 ROMANIA COMEX SRL – 10 BUCURESTI 6677645 1-95 18.0 8 514 / 14.0 7 586/ 22.20 BLICK / VLADU TRADING LIMITED S.REYNAERS ALUMINIUM N.C.09 Ferestre si usi din profile PVC VLADU TRADING 30.. .0 8 590 / 24.20 SRL – SUCEAVA – 0230. suprafete vitrate .07.C.0 8 514 / 14.09 TOP COLOR SRL OTOPENI 2014533 – 31.09 1-95 18.C.10.OLANDA 002-03/401Izolant butilic EVO – STIK 2007 BUTYL 2900 /BOSTIK LTD .0 8 514 / 14.07.V.1. BELGIA .20 ROMANIA COMEX SRL 10 6677645 1-95 18.38 BRAVEN / DENBRAVEN AEROSOLS . BUCURESTI 001-04/1158Tencuieli decorative 2007 TERRACOAT (G . DEN BRAVERN 31.alte. DEN BRAVEN 31.20 – BUCURESTI 2560385 10 1-95 18.alte FAST CURING / DEN BRAVEN produse SEALANTS BV .C. REYNAERS – CW 50 / S.09 S.09 S. PIRANIA TRADING 30.08.09 1-95 18.20 .09 S.BELGIA 001-04/1154Produse alchidice de 2007 cod.C.A.1.C.0 8 001-02/9162007 cod. EXCEL .09 1-95 18. DUFA DEUTEK S.REYNAERS ALUMINIUM N.GERMANIA 002-03/400Material de etansare – 2007 ZWALUW IG – GLASSEAL cod.C.28 pereti cortina . protectie anticoroziva si Alte produse finisare pentru suprafete din otel .2.09 1-95 18.-BUCURESTI BUCURESTI 3177232 001-02/921Procedeu de realizare de 2007 cod.07.TURCIA 001-04/1160Vopsele lavabile de interior si 2007 cod.06.09 1-95 18.0 8 514 / 14. produse PIRANIA TRADING SRL – SUCEAVA 002-03/399Spuma poliuretanica 2007 monocomponenta DEN cod. DEN BRAVERN 31.09 S.09 1-95 18..A.584 / 22.0 8 485 / 04.06.alte ANGLIA produse 002-03/402Izolanti pentru rosturi DEN 2007 cod BRAVEN – SILICON alte produse UNIVERSAL 1001 U .produs GRANULE PENETRATING e PRIMER) / TERRACO YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET AS .20 ROMANIA COMEX SRL 10 6677645 1-95 18. cod.07.09 S.10 1-95 18.L.09 1-95 18.alte exterior EST-PAINT / S. DEN BRAVERN 30.10 546035 1-95 18.V.R. 25.R.C.08. luminatoare .0 8 585 / 22.09 31.20 ROMANIA COMEX SRL 10 6677645 1-95 18.cod.08 LIMITED S.09 S. DUFA DEUTEK S. SILICON S.

1.2560385 10 1-95 18. ALUSYSTEM SRL .L.R. 30.09 COMITAL S.0 2007 cod. PARDOSEALA EPOXIDICA AUTONIVELANTA P 330 / IZOCOLOR 92 PROD S.20 – BUCURESTI .3349901 10 1-95 18.L.20 10 1-95 18.R. GABBRO S.A.08.20 10 1-95 18.R.R.09 1-95 18.20 – BUCURESTI.C.514 / 002-04/99014.0 2007 cod.L.09 1-95 18.C. 8 alte produse 488 / 25.09 1-95 18.C.A.09 31.R.0 7 488 / 25.09. DUFA DEUTEK S.TIMISOARA Usi .BUCURESTI Tencuieli si vopsele de dispersie tip “CERADEZ” pentru interior si exterior / POLI-FARBE VEGYIPARBE KFT .10 2551650 1-95 18.L. ALUSYSTEM SRL – TIMISOARA -0256 309760 S.A. .20 PROD S.0251471001 10 1-95 18.0 7 488 / 25.2560385 10 1-95 18.20 SANMIHAIU .L.BUCURESTI Produse acrilsiloxanice amorsa ACRYSIL AQUAFIX .08.0 2007 NO .BUCURESTI Placaje cu panouri REYNOBOND / S.08.07.09 .alte produse 488 / 003-04/32525. – 30.01.1.R.09 1-95 18. . BUCURESTI Vopsele de dispersie DUFA – PROFITEC / S.L.09 1-95 18.FLEXXELF SRL – 30.09 1-95 18.0 2007 8 cod. BUCURESTI Produs predozat pentru lipit placi din polistiren expandat ADEFLEX AP 185 / COMITAL S.R.C.0 7 488 / 25. IR COLOURS 31. PINK IDEEA S.0 2007 cod.09.C.20 CRAIOVA .FLEXXELF SRL .C.28 488 / 25.09 1-95 18.L.C.C.3007547 10 1-95 18.09 1-95 18.09 S.C. 8 Alte produse 514 / 002-04/99514.TIMIS 10 1-95 18. DUFA DEUTEK S. 8 Alte produse 514 / 002-04/99314.09.08.C. tencuiala ACRYSIL SPATOLATO / S.20 S. Produse epoxidice AMORSA EPOXIDICA A 331 / A 330 . IR COLOURS PROD S.L.28 003-02/4432007 cod.2250771 31. . vopsea ACRYSIL QUARZ COAT SAN .2.09 S. – BUCURESTI .CRAIOVA Placaje cu panouri REYNOBOND / S.09 1-95 18. .R.L.0 7 003-02/4092007 cod. PINK IDEEA S. 30.R.09 IZOCOLOR 92 PROD 31.R. DUFA DEUTEK S.1.09 / S.09 S.. Alte produse 003-04/3202007 cod.L.C. – BUCURESTI.C.20 BUCURESTI – 7724543 10 1-95 18.28 003-02/4512007 cod.09 S.UNGARIA Produs decorative SPATULA STUHHI CLASSICO / GIORGIO ACRIS S. – 31. ferestre si panouri fixe din profile PVC tip “REHAU” / S.20 BUCURESTI .38 514 / 002-04/99114.R.09. SILICON SANITAR / DEN BRAVEN SEALANTS BV Vopsea lavabila pentru interior si exterior CORTEX L10 si amorsa CORTEX A – 10 / ACRIS S.09 S.08.0 7 003-04/2982007 cod.09 1-95 18.L.

C.1. – CLUJ NAPOCA 007-02/441Ferestre si usi din profile PVC 2007 cod.08. ALCONST S.L.0265511700 10 1-95 18.20 – REGHIN .28 S.R. 15.0 7 481/ 23.0 7 481/ 23.1.C. PROTELCON S. PROTELCON cod.09 SC BUENA MESA SRL – 30.09 SC ALU GLASS SRL – 30.L.0 7 481/ 23.1.09 SC SAINT GOBAIN 15.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice.7 precomprimat – TIP DWK / D W K DRAHTWERK KOLN GmbH .produs GRAESAN . – REGHIN 0265511700 S.R.09 1-95 18.1.0 7 481/ 23.09 1-95 18.R.L.C.C.28 aluminiu fara intreruperea puntii termice – ALUMIL / SC ALU GLASS SRL SIBIU 007-04/391Produse decorative pentru 2007 cod.08.1.1. DEJ 15.09 SC ALU GLASS SRL – 30.1.09 1-95 18.10 GERMANIA 1-95 18.0 7 481/ 23.09 1-95 18.08.07.09 1-95 18.L.7 481/ 23. – 30. 10 -312044 1-95 18. ALCONST S.1.REGHIN 007-02/438Usi si ferestre din profile de 2007 cod.C.08.28 TECHNIK S.15 finisarea fatadelor – WEBER TERRANOVA / SAINT – GOBAIN WEBER TERRANOVA EPITOANYAGIPARI .09 SC ALU GLASS SRL – 30.09 1-95 18.0 7 481/ cod.20 SIBIU / 0269239909 10 1-95 18.L.09 S.09 / S.0 7 481/ 23.R.R.ITALIA e 007-01/112Sarme pentru beton 2007 cod 2.R.20 1-95 1-95 .08.20 WEBER ROMANIA S.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice – tip ALUMIL / S.09 1-95 18.09 30.0 7 481/ 23.DEJ 007-02/439Ferestre si usi din profile PVC 2007 – ALUPLAST / S.R.20 CLUJ NAPOCA 10 1-95 18.08.08.0 7 481/ 23.L.0 7 481/ 23.28 – REHAU / SC ALU GLASS SRL .20 10 1-95 18.09 1-95 18.tip ALUMIL / SC ALU GLASS SRL SIBIU 007-02/443Usi si ferestre din profile de 2007 cod.L.20 SIBIU / 0269239909 10 1-95 18.L. .C.09 1-95 18.L.09 1-95 18.C.20 S. NOVALEX S. PLAST TECHNIK 30. NOVALEX cod.28 S.R. – CLUJ NAPOCA 10 1-95 18. PROTELCON S.R.R.07.L.08.08.20 SIBIU / 0269239909 10 1-95 18.R. PROTELCON S. – CLUJ NAPOCA 007-02/440Ferestre si usi din profile PVC 2007 – GEALAN / S. – REGHIN 007-02/437Ferestre si usi din profile PVC 2007 – TROCAL / S.20 KOLN GmbH .09 S. .UNGARIA 007-04/392Parchet laminat – / D W K DRAHTWERK 31. PLAST cod.C.SIBIU 007-02/442Usi si ferestre din profile de 2007 cod.GERMANIA 007-02/436Usi si ferestre din profile de 2007 aluminiu cu intrerupetrea cod.09 S.alte.C.L.20 10 1-95 18.1.C.28 puntii termice – ALUMINIU / S.

C.09. ECOSYSTEME 30.MASTERFLOW 401. PRIMACRIL SATINCOLOR) / S.2.20 – ITALIA 10 1-95 18.R.C.09 1-95 18.20 S.402.FOLEX S.09 FERRIERE NORD S.1. KSH 50 .3124507 10 1-95 18. VOIEVOZI 510 008-03/047Placi ondulate din fibre si / 2007 cod. – VOIEVOZI0259412939 10 18.R.C.20 SRL – BUCURESTI 10 2240294 1-95 18.09 S.2.13 elemente modulare tip 489 / 26.0 2007 peretilor si planseelor din 7 cod.08.23.20 PANTELIMON.09 1-95 18.400 / KONTI STEEL HELLAS ARCELOR GROUP 489 / 010-01/093Procedeu de realizare a 26.07.ELVETIA Parchet laminat – KRONOSPAN / KRONOSPAN SLOVAKIA S. TIMISOARA 489 / 010-01/100Otel beton laminat la cald / 26.p.20 10 1-95 18. SINTECO IND S.09 1-95 18. SIKA ROMANIA SRL 31.08.10 0256291519 1-95 18.L.403 / BASF YKS TURCIA 608 015-04/158Adeziv poliuretanic – CLUJ-NAPOCA 0264419413 SC BUENA MESA SRL CLUJ – NAPOCA 0264419411 SC KRONOSPAN TRADING SRL – BRASOV 0268473435 S.43 “LAGING SYSTEM” / S.07.O.1.45 88C . 28. 7 ECOSYSTEME S.15 ciment pentru invelitori / JSC 08.15 KSH 35 .20 10 1-95 18. S55.2.20 .alte produse 007-04/3942007 cod. S88 . Produse pentru finisaje si protectie – SANTECO (PREVENT .09 S.09.0 2007 cod.07 “BSF” / S.20 1-95 1-95 SC FEROMAT SUCEAVA 0230530281 SRL .R.08. .10 1-95 18. 90.L.09 1-95 18. – 30.L.A.alte produse 007-04/3932007 cod.09 1-95 18.0 2006 cod.09 S.09 15.09 30.1. YAPKRET 8 5 .C.09 1-95 18.A.C.09 – 15. KSH 98 .C.20 10 1-95 18.0 IVANO – FRANKIVSKCEMENT 8 IAMNITA 510 008-03/053Table cutate trapezoidale / 2007 cod.FOLEX S. LINOLUX .R.0 7 481/ 23.09 31. 20 .alte produse 007-04/3952007 cod.09 1-95 18.AIUD 489 / 010-01/096Plansee cu corpuri din beton 26. – TIMISOARA .08.A.09 1-95 18.C.09 1-95 18.0 7 481/ 23.0 7 481/ 23.08.R.0 7 2007 cod.09 NEOTEHNIC MACON 31.A.09 18. SINTECO IND S.AIUD 01.p. 08. .L. KONTIROM S.6 FERRIERE NORD S.20 10 1-95 18.0 KSH 100 si casete MURESCO 8 90. 7 ITALIA 608 015-04/157Produse predozate – mortare / 2007 pentru reparatii – EMACO S 28.0 cod.A.09 S.alte produse KRONOSTAR / KOSTROMA RUSIA Parchet laminat – KRONOSWISS / KRONOSWISS AG .07.C.

/
28.0
8
492 /
27.0
7

2007
2.48

cod SIKABOND – TF PLUS / SIKA –
BRASOV
GERMANIA
0268406212

015-04/1592007
cod.2.45

Produse predozate – mortare
pentru reparatii – EXOCEM FP
, EXOCEM CL , EXOCEM PVA ,
EXOCEM G , EXOCEM R1
RAPID / RUREDIL S.p.a. ITALIA
492 / 016-01/112Procedeu de realizare prin
27.0
2007
sudare
a
elementelor
7
cod.2.31
structurale metalice / S.C.
OMEGA
INVEST
S.R.L.
SLOBOZIA
492 / 016-01/114Otel beton laminat la cald tip
27.0
2007 cod.2.6
bsT 500 S Φ 8…. Φ 40 mm /
7
COLAKOGLU METALURJI A.S. TURCIA
492 / 016-01/115Sarma rotunda neteda tip
27.0
2007 cod.2.6
SAE 1008
Φ 5,5….. Φ 13
7
mm / COLAKOGLU METALURJI
A.S. - TURCIA
492 / 016-01/118Otel beton laminat la cald tip
27.0
2007 cod.2.6
Bst 500 S Φ 10… Φ 28 / S.C.
7
MECHEL TARGOVISTE S.A. GAESTI
492 / 016-02/212Ferestre si usi din profile PVC
27.0
2007 cod.1.28 VEKA seria SOFTLINE 70 AD /
7
SC CASA NOASTRA SRL CRAIOVA
492 / 016-02/214Profile din beton pentru gips –
27.0
2007 cod.1.52 carton / S.C. SOCERAM S.A. 7
BUCURESTI
492 / 016-03/226Produs
predozat
pentru
27.0
2007
impermeabilizarea betonului
7
cod.2.45
– INTEGRA / FOSROC LTD –
MAREA BRITANIE
492 / 016-04/559Vopsele acrilice : CAPAMAXX ,
27.0
2007 cod.alte CAPATREND , INNENFARBE
7
produse
100 , CAPAFRESH / S.C DAW
BENTA ROMANIA S.R.L. –
SANCRAIU DE MURES

- 10

18.09

18.09

NEOTEHNIC
MACON 31.08.20
SRL

BUCURESTI 10
2240294

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. OMEGA INVEST 31.08.20
S.R.L. – SLOBOZIA - 10
0234236057

1-95
18.09

1-95
18.09

COLAKOGLU METALURJI 30.08.20
A.S. – TURCIA
10

1-95
18.09

1-95
18.09

COLAKOGLU METALURJI 30.08.20
A.S. – TURCIA
10

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. DADI
93 PROD 31.10.20
COM
S.R.L.
- 10
BUCURESTI

1-95
18.09

1-95
18.09

SC CASA NOASTRA SRL 30.09.20
– CRAIOVA =- 0251- 10
429532

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. SOCERAM S.A. –
BUCURESTI
0244337817
S.C.
IRIDEX
GROUP
PLASTIC
S.R.L.

VOLUNTARI
0212415512
S.C
DAW
BENTA
ROMANIA
S.R.L.

SANCRAIU DE MURES
0265320354

30.04.20
09

1-95
18.09

1-95
18.09

31.08.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

30.08.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

492 / 016-04/59627.0
2007
7
cod.2.77

S.C. KNAUF GIPS S.R.L. 30.08.20

BUCURESTI 10
0216500040

1-95
18.09

1-95
18.09

492 /
27.0
7

S.C
DAW
BENTA 30.08.20
ROMANIA
S.R.L.
– 10
SANCRAIU DE MURES
0265320354

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. ALTAROM IMPEX 30.08.20
S.R.L. – CLUJ NAPOCA – 10
0264 436265

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. HENKEL ROMANIA 31.08.20
S.R.L. – BUCURESTI - 10
0212032692

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. HENKEL ROMANIA
S.R.L. – BUCURESTI 0212042677
S.C. DUFA DEUTEK S.A.

BUCURESTI
0212560385

31.08.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

30.08.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C.CHIMTITAN S.R.L. – 31.07.20
BUCURESTI- 2550109
10

1-95
18.09

1-95
18.09

SC HENKEL
SRL
203.26.92

ROMANIA 30.09.20
Bucuresti 10

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. DUFA DEUTEK S.A.- 30.08.20
BUCURESTI
10
0212560385

1-95
18.09

1-95
18.09

492 /
27.0
7

492 /
27.0
7

492 /
27.0
7
492 /
27.0
7
492 /
27.0
7
492 /
27.0
7
492 /
27.0
7

Procedeu
pentru
termoizolarea
si
finisarea
fatadelor – KNAUF THERM /
KNAUF PRAHA spool s.r.o. CEHIA
016-04/598Produse predozate pentru
2007
tencuieli
decorative
cod.alte
organice
:
CAPAROL
produse
FASSADENPUTZ / S.C DAW
BENTA ROMANIA S.R.L. –
SANCRAIU DE MURES
016-04/602Protectii
exterioare
2007
anticorozive
si
mecanice
cod.2.52
pentru conducte si constructii
metalice ingropate – tip
ALTENE , RP 2 / ALTA S.R.L.
ITALIA
016-04/609Adezivi pentru pardoseli din
2007
lemn – MOMENT PARKETT &
cod.2.48
LAMINATES
si
MOMENT
PARKETT
/
HENKEL
MAGYARORZAG
Kft
UNGARIA
016-04/611Adeziv universal MOMENT
2007
SUPER FIX / HENKEL KgaA cod.2.48
GERMANIA
016-04/613Procedeu de termoizolare si
2007
finisare a fatadelor cladirilor –
cod.2.77
DUFA DEUTEK / S.C. DUFA
DEUTEK S.A. - BUCURESTI
016-04/612Vopsele
acrilice
lavabile
2007 cod.alte “TUCAN” / S.C.CHIMTITAN
produse
S.R.L. – BUCURESTI 016-04/641Chit pentru rosturi: CERESIT
2007
CE 33/ SC HENKEL ROMANIA
Cod.
Alte SRL Bucuresti
produse
016-04/614Produse
acrilice
pentru
2007
tencuieli
decorative
cod.alte
structurate – DUFA DEUTEK /
produse
S.C. DUFA DEUTEK S.A. BUCURESTI

492 / 016-04/61527.0
2007 cod.2.77
7

SC CAROCAZ SRL – 31.07.20
SLATINA - 0249418748 10

1-95
18.09

1-95
18.09

492 /
27.0
7

S.C.
ATLAS 30.08.20
CORPORATION S.R.L. – 10
BUCURESTI
0212308777

1-95
18.09

1-95
18.09

S.C. MULTIMEDIA NETNET S.R.L. RECEA 0262287760
S.C. REXIMACO S.R.L. –
BUCURESTI
02122263134
HENKEL ROMANIA SRL
Bucuresti 203.26.92

30.10.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

31.08.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

30.09.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

1-95
18.09

1-95
18.09

30.09.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

30.09.20
10

1-95
18.09

1-95
18.09

CONECO
ROMANIA 31.07.20
S.R.L.
– 10
BUCURESTI2244087

1-95
18.09

1-95
18.09

CONECO ROMANIA SRL 31.07.20
– BUCURESTI - 2244087 10

1-95
18.09

1-95
18.09

492 /
27.0
7

492 /
27.0
7
492 /
27.0
7
618 /
05.0
9
618 /
05.0
9
618 /
05.0
9
618 /
05.0
9
618 /

Dibluri
tip
“CAROTERM”pentru sisteme
composite
de
izolare
termica / SC CAROCAZ SRL SLATINA
016-04/616Procedeu de termoizolare si
2007 cod.2.77 finisare a fatadelor – APLA
WALLTHERMEFOAM / S.C.
ATLAS CORPORATION S.R.L. BUCURESTI
016-04/629Balustrade decorative NET2007 cod.2.30 NET / S.C. MULTIMEDIA NETNET S.R.L. RECEA
016-04/630Masticuri
poliuretanice

2007 cod.alte VULKEM / RPM / BELGIUM NV
produse
- BELGIA
016-04/645Amorsa
acrilica
THOMSIT
2007
777/ HENKEL ROMANIA SRL
Cod.
Alte Bucuresti
produse
016-03/224Placi
din
sticla
celulara
2007
spongioasa – GOMEL GLASS/
Cod.
Alte SC
GOMEL
GLASS
Rep.
produse
Belarus
020-02/758Ferestre si usi din profile PVC
2007
dur VERATEC / CONDUR SRL
cod.1.28
- BOTOSANI
020-02/759Dispozitive
de
iluminare
2007 cod.2.12 zenitala si aerare naturala JET
– VARIO – NORM / JET
TAGESESLICHT & RWA GmnH
- GERMANIA
020-03/157Pereti de compartimentare
2007
nestructurali
si
tencuieli
cod.2.24
uscate rezistente la foc din
panouri TECBOR A / TECRESA
- SPANIA
020-03/158Plafoane
suspendate
2007 cod.2.59 rezistente la foc din panouri
TECBOR A
/ TECRESA SPANIA
020-03/159Protectii
la
foc
pentru

SC STEVALCO
SRL
0236/435.784

IMPEX 15.09201
Galati 0

CONDUR
SRL
BOTOSANI
0231517941
ACO S.R.L. – AFUMATI
0213513053

CONECO ROMANIA SRL 31.07.201

1-95

0 9 1-95 18.aviz.R.0 9 1-95 18. MECRO SYSTEM 30.09.0 9 618 / 05.0 4447006 1-95 18.C.FRANTA 020-03/177Amorsa apoasa de bitum 2007 CARUSEL / S.25 PROJISO S.072010 18.201 S. MECRO SYSTEM 30. – BUCURESTI produse 4447006 020-04/280Grund si tencuiala decorative 2007 CARUSEL / S.0 9 618 / 05.0 9 1-95 18.aviz.C.alte SYSTEM S. .L.L.0 9 GIRELI SRL Suceava 30.tehnic 007-02/293Ferestre si usi din profile PVC 2005 – PANORAMA 3000 / SC prel.0 7 481/ 23.38 BUCURESTI 020-04/278Vopsea lavabila de exterior 2007 CARUSEL / S.05.07.201 S. MECRO cod.R.R.L.07.09. BUCURESTI 4900555 – 30.C.2.tehnic OMNIA CAREI SRL CAREI 008-02/145Ferestre si usi din profile PVC 2005 system REHAU .BUCURESTI 0 Airflex S.09.R.L.201 S.86 structuri metalice de rezistenta .C.09.200 8 30. protectie la foc FIBROFEU / 2. – BUCURESTI .aviz.L.BUCURESTI 020-03/178Folie termoizolanta ISOLAIR 2007 THERMO / Airflex S.C.C.09.201 0230/519.0 9 1-95 18. .0 9 618 / 05.tehnic SC ELECTRIC PLUS SRL BACAU 016-02/124Ferestre si usi ferestre din 2005 prel. – BUCURESTI .06.1.alte SYSTEM S.BUZAU – BUCURESTI .0 7 2007 cod.2.C.BUCURESTI produse 020-04/279Vopsea lavabila de interior 2007 CARUSEL / S. cu panouri TECBOR / CONDUR SRL BOTOSANI 020-03/161Produs predozat pentru 2007 cod.2.200 8 SC ELECTRIC PLUS SRL 15.200 BACAU 8 SC PICO – DO 30.R.0 9 618 / 05. – BUCURESTI produse 4447006 020-02/774Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur RAMPLAST/ GIRELI SRL Cod.08. .0 4447006 1-95 18.alte SYSTEM S. GERMANIA / prel.0 4447006 1-95 18.09.63 SYSTEM S.R.0 9 S.R. MECRO SYSTEM 30.0 9 1-95 18. MECRO SYSTEM 30.L.0 9 .31. MECRO cod.0 9 618 / 05. – cod.L.0 8 492 / 27.R.R.0 9 S.C.0 7 510 / 08.A. – BUCURESTI .0 9 S.L. MECRO cod. MECRO cod.28 Suceava 007-03/181Membrana bituminoasa 2005 termosudabila – IZO – TSP 4A prel.2244087 PROMAT AUSTRIA GmbH 0 .aviz profile PVC – SISTEM tehnic VERATEC / SC PICO – DO PRODEXIM SRL .200 PRODEXIM SRL – 8 BUZAU .0 9 1-95 18.0 9 618 / 05.0238733188 1-95 18.R.0 9 481/ 23.0 9 S. .L.0 9 618 / 05.L.201 S.013 0 1-95 18.201 0 SC IZOMAT SA – SIMLEUL SILVANIEI 0260678750 SC OMNIA CAREI SRL CAREI 30.

0 7 492 / 27.200 Bacau 8 .0 9 1-95 18.0 9 METALUX 15.0 9 618 / 05.0 9 1-95 18.492 / 27.09.0 9 492 / 27.0 9 618 / 05.09.200 Bacau 7 1-95 18. PRODUS PREDOZAT – MORTAR USCAT MEGAGROUT-101/ SC ISOMAT SA Grecia 001-02/807Produse metalice METALUX 2005 pentru constructii/ METALUX Pr.0 9 618 / 05. Aviz rasina AQUAMAT – ELASTIC.07. Alte CARPET & PVC/ HENKEL produse MAGYARORSZAG KFT Ungaria 020-02/334Procedeu de realizare a 2004 peretilor cortina FW50 si FW Pr.200 PLASTIC Voluntari 8 1-95 18. AVIZ 020-02/402Ferestre si usi din profile de 2005 aluminiu cu intreruperea S.0 9 SC ISOMAT ROMANIA 30.200 Bacau 8 SC REGAL GLASS SRL 28.05.C. SEMN GRUP SRL SUCEAVA Ferestre si usi – ferestre din profile PVC VERA TERM – SISTEM VERATEC / SC VERA TERM SRL BUCURESTI 001-01/280Produs predozat din doi 2005 componenti – mortar uscat si Pr.0 7 640/ 11.12.200 8 1-95 18. Aviz SCHUCO SK 60 020-02/365Panouri composite din 2005 aluminiu ALUCOBOND PR.200 Bacau 8 SC REGAL GLASS SRL 31.0 9 1-95 18.0 9 618 / 05.0 9 1-95 18.200 8 30.200 SRL Bucuresti 8 1-95 18. Aviz 60 SCHUCO 020-02/363Procedeu de realizare a 2005 cupolelor si luminatoarelor Pr.02.10. Aviz tehnic Ferestre si usi din profile PVC VEKA / S.201 Bucuresti 0 1-95 18.0 9 640/ 11.0 SC REGAL GLASS SRL 28.08.0 9 SC ISOMAT ROMANIA 30. Aviz proaspat pentru incetinirea evaporarii apei – CONCURE/ SC IRIDEX GROUP PLASTIC Voluntari 001-01/291Produs predozat din doi 2005 componenti – mortar uscat si Pr.05.200 SRL Bucuresti 8 1-95 18. Aviz GENERALCOOP KFT Ungaria 016-04/608Adezivi pentru imbracaminti 2007 textile si din PVC – MOMENT Cod.07. Aviz rasina AQUAMAT – FLEX/ SC ISOMAT SA Grecia 016-04/411Produs de protejare a 2005 suprafetelor de beton Pr.0 9 1-95 18.C.aviz tehnic 016-02/1322005 prel.0 016-02/1192005 prel.0 9 SC REGAL GLASS SRL 31.0 7 640/ 11.200 GENERALCOOP KFT 8 Ungaria HENKEL ROMANIA SRL 30.02. SEMN GRUP SRL – SUCEAVA 0230526562 SC VERA TERM SRL BUCURESTI - 30.0 9 / SC IRIDEX GROUP 30.

0 9 1-95 18.02 Numar Agrement Tehnic 001-01/3182006 Cod.06.200 9 1-88 22. telefon.200 9 1-88 22.1.02 SC TREFO SA Galati 0236/472.02 SC BRAVO INTERNATIONAL SRL 16.02 1-88 22.411 31.01 026/ 19. Aviz Nr inreg CTPC 037/ 29.0 9 618 / 05.02 1-88 22.10.200 9 1-88 22.06.0 9 1-95 18.0 9 020-02/4282005 Pr.01.02 22.01 026/ 19.1.0 9 1-95 18.200 Voluntari 8 Ferestre si usi din profile de PVc dur PANORAMA Profile metalice finisaje PROLUX SC UNIPLAST 31. AVIZ 618 / 05.40 31.02 .02 1-88 22.411 31.200 pereti si acoperisuri Voluntari 8 POLISTAMP Usi termoizolante POLISTAMP ROLLIT PRODIMPEX SRL 30.201 0 1-88 22.0 9 618 / 05.200 8 Titular adresa.02 1-88 22. Valabilita te 9 1-95 18.02 SC PINUM PRODUCTIE SA Bucuresti 232. Refer P. oscilo-batante sistem Cod.0 9 Nr. at Avizar secret e ariat 1-88 1-88 22.28 GEALAN s 8000 IQ/ SC ANTISTRESS SRL Sibiu 001-02/877Usi din lemn tip PINUM / SC 2006 PINUM PRODUCTIE SA Ex/pr 001. echipament.12.01 026/ 19. V.201 0 1-88 22.01 037/ 29.02 1-88 22.0 9 618 / 05.200 CONSTRUCT SRL Galati 8 pentru SC PROFILUX Botosani Denumire produs procedeu.06.200 9 SC ANTISTRESS SRL Sibiu 0269/564.9 PR.01. Aviz 020-02/4422005 PR.08.864 31.28 GEALAN – S 3000/ SC AGEVIM GRUP SRL Galati 001-02/891Produse din tabla pentru 2007 invelitori tip Bel Profile/ SC SA 30.28 GEALAN S 3000/ SC ANTISTRESS SRL Sibiu 001-02/875Ferestre si usi-ferestre din 2006 PVC.525 31.2. AVIZ 020-04/1722005 Pr. oscilo-batante sistem Cod.02 SC AGEVIM GRUP SRL Galati 0236/327.1.6 puntii termice SCHUCO ROYAL Panouri termoizolante pentru ROLLIT PRODIMPEX SRL 30.12.02 SC ANTISTRESS SRL Sibiu 0269/564.27 001-02/887Ferestre si usi-ferestre oscilo2006 batante din profile PVC sistem Cod./ PRODUCĂTOR Bare profilate din otel pentru armarea betonului/ CEBITAS DEMIR CELIK ENDUSTRISI AS Turcia 001-02/874Ferestre si usi-ferestre din 2006 PVC.1.10. aviz 020-02/4292005 Pr.28.Bucuresti 02/809 Cod.01 059/ 02.

01 080/ 15.02 052/ 01.201 0 1-88 22.001-03/64805 001-03/7062007 Cod. Neamt 0233/291.02 SC KOBER SRL Turturesti.03.800 15.Cod.02 1-88 22.1.110 31.02.200 9 1-88 22.201 0 1-88 22. EPOMID SERIA G 3200 SI EPOMID SERIA E 3200/ SC KOBER SRL Turturesti.80.02 001-02/9002007 Cod. ferestre si vitrine TASYMOB din profile de aluminiu/ SC TASYMOB SRL Craiova Membrane hidroizolante din PVC pentru acoperisuri SIKA/ SIKA SCHWEIZ AG Elvetia Bucuresti 340.82 Mastic bituminos pentru rosturi /BRAI-COST SPA BRAICOL JOINT-E/BRAI-COST Italia SPA Italia Produse de protectie SC AMRO AGENCY anticoroziva AMERLOCK 400/ SRL Bucuresti AMERON BV Olanda 222.99 SC TASYMOB SRL Craiova 0251/411.201 0 1-88 22.02 1-88 22.02 Produs hidroizolant ISOFLEX/ SC ISOMAT ROMANIA ISOMAT SA Grecia SRL Bucuresti 300.1.01 001-03/7052006 md. jud.12.02 SC KOBER SRL Turturesti.02 Produse de protectie SC AMRO AGENCY anticoroziva AMERCOAT 68G si SRL Bucuresti AMERCOAT 78HBB/ AMERON 222.1.02 1-88 22.60 001-04/11282006 Pr. jud.200 9 1-88 22.1.67 001-05/7092007 Cod.02 28.11.01 001-04/11322006 PR.02 Produse de protectie anticoroziva a suprafetelor din otel: ZINCAMID G 3202-1. alte Neamt produse 001-04/1135Produs de protectie 2007 anticoroziva si .02 1-88 22.79 BV Olanda 30.19.58 076/ 14.02 1-88 22.02 1-88 22.02 023/ 18.200 9 1-88 22.02 SC ISOMAT ROMANIA SRL Bucuresti 15.377 29. jud. alte produse BRAVO INTERNATIONAL SRL Bucuresti Usi. alte produse 001-04/11292006 Cod.79 15.02 052/ 01.200 9 1-88 22.800 15. jud.200 9 1-88 22. alte produse 029/ 24.12.001-04/936suprafetelor din beton/ SC 03 KOBER SRL Turturesti.28 025/ 19.02 1-88 22.02. Cod.02. Neamt 0233/291.11.201 0 1-88 22.02 029/ 24.12.02 1-88 22.04. Neamt 001-04/1133Produse epoxidice pentru 2006 protectia anticoroziva a Pr.001-04/91303 Cod.01 052/ 01.001-04/89203 Cod.02 30.02 1-88 22.19.02 SIKA ROMANIA SRL Brasov 0268/311.

alte produse 001-04/11362007 Cod.01 Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de otel JANSEN/ SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca Usi.25 INTERNATIONAL LTD Elvetia 31.2.02.01 063/ 07.2.02 Produse pentru SC CLASSIC DOME impermeabilizări.002-04/89805 Cod.20 051/ 31.002-04/82203 Cod.201 0 1-88 22.01 019/ 18.02 003-02/3972007 Cod.2.02.02 1-88 22.02 1-88 22.1.201 0 1-88 22.82 15.02 1-88 22.01.01 049/ 30.82 SC ISOMAT ROMANIA SRL Bucuresti 300.20 051/ 31. alte produse 002-04/9662007 Pr.02 1-88 22.2.02.01 28. ferestre si panouri fixe din profile de aluminiu – SPECTRAL 45/ SC TERMOPLAST TERMO CONSTRUCT SRL Satu Mare 0261/806.99.93 Grecia 31.04.02 15.201 0 1-88 22.719 SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj 28.01. alte produse 002-04/9672007 Pr.02 SC FLEXXELF SRL Bucuresti 334.049/ 30.26 002-04/9692007 Cod.04.39 001-04/11372007 Cod.201 0 1-88 22.01 019/ 18.01 003-02/4022007 Cod.32 002-04/9682007 Pr.02 SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca 0264/412.02 28.82 SC ISOMAT ROMANIA SRL Bucuresti 300.376 31. etansari si SRL Bucuresti reparatii VANDEX/ VANDEX 224.02 Vopsele pentru interior CHROMODOMI SERV CHROMODOMI/ CHROMODOMI SRL Bucuresti HALIAMBALIAS SAVAS & CO OE 231.01 003-02/4032007 Cod.201 0 1-88 22.01 019/ 18.201 0 1-88 22.02 Produse predozate pentru glet de interior TERMOFLEX MG 2000 SI TERMOFLEX MG 2010/ TERMO CONSTRUCT SRL Satu Mare Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu ALUMIL/ SC FLEXXELF SRL Bucuresti 334.027 28.02.201 0 1-88 22.28 impermeabilizare FLEXCOAT/ ISOMAT SA Grecia Produse de impermeabilizare PROTESIL SI AQUAMAT-F/ ISOMAT SA Grecia Produse de protectie anticoroziva EPOXYCOAT/ ISOMAT SA Grecia 300.15 066/ 08.02 Cod.02.20.65. 1.201 0 1-88 22.02 .02 1-88 22.99.201 0 1-88 22.1.02.02 1-88 22.002-04/81803 Cod.04.01.02 1-88 22.02 1-88 22.02 Parchet triplu stratificat/ DIANA DIANA FOREST SA FOREST SA Bacau Bacau 0234/585.02 1-88 22.

201 0 1-88 22.28 003-02/4102007 Cod.02 31. Polonia Usi si ferestre din profile de aluminiu – BALKAN PROFILCO/ SC FLEXXELF SRL Bucuresti Tamplarie PVC din profile SALAMANDER/ SC BAN CONFORT SRL Timisoara Usi.O.02.02 Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu – SPECTRAL/ SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca Panouri compozite termoizolante tip ISOTHERM pentru pereti si invelitori/ RUUKKI CONSTRUCTION POLSKA SP.02 1-88 22.O.02 SC FLEXXELF SRL Bucuresti 334.02 15.02 020/ 18.02.02 1-88 22.1.201 0 1-88 22.719 SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca 0264/412.01 28.1.17.02 SC BAN CONFORT SRL Timisoara 0256/806.02 1-88 22.02 066/ 08. produse 003-04/3082007 Cod.28 051/ 31.02 28.1.1.28 003-02/4312007 Cod.59 Usi rezistente la foc batante si SC KUERYO IMPEX glisante NOVOFERM SRL Cluj Napoca SCHIEVANO/ NOVOFERM 0264/432.201 0 1-88 22.02.01.201 0 1-88 22.1.99.201 0 1-88 22.02 28.02 066/ 08.02 003-02/4072007 COD.992 SC SELINA SRL Oradea 0259/411.28 003-02/4362007 Cod.42 31.2.02 1-88 22. ferestre si panouri fixe din SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca 051/ 31. ferestre si panouri vitrate din profile PVC – SCHUCO/ SC SELINA SRL Oradea Usi.01 066/ 08.02 1-88 22.201 0 1-88 22.007-02/26505 Cod.20 073/ 14.01 003-02/4052007 Cod.2.201 0 1-88 22.02.28 003-03/1452007 Cod.01.00.201 0 1-88 22.02.54 066/ 08.02 1-88 22.106 SCHIEVANO SPA Italia .02.02 31.201 0 1-88 22. Ilfov 457.02.02 1-88 22.01 003-02/4042007 COD.84 28. jud.719 SC TERMOPLAST Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca 0264/412.02 28.02 003-02/4082007 Cod.25.02 Vopsea sintetica VOPSIN MLI/ SC EUROCOLOR SC EUROCOLOR CONSTRUCT CONSTRUCT SA SA Jilava.Producator de tamplarii SRL Cluj Napoca Usi.03.201 0 1-88 22.02 SC SETLA PLAST SRL Ploiesti 0244/567.02 1-88 22.40 066/ 08. Z. alte produse 007-02/3872006 Ex.1.381 31.02 1-88 22. jud. Ilfov Jilava. ferestre si panouri vitrate din profile PVC TROCAL& SC FAR EST SRL Bucuresti Adezivi pentru polistiren – SETLA PLAST/ SC SETLA PLAST alte SRL Ploiesti Napoca 0264/412.802 SC FAR EST SRL Bucuresti 434.719 SC RUUKKI ROMANIA SRL Bucuresti 232.02 1-88 22.

1.1.201 0 1-88 22.02.01.28 MNP INTERNATIONAL SRL Timisoara 016-01/102Toroane din sarma pentru 2007 beton precomprimat/ CB Cod.02 007-03/2232007 Cod. sat Traisteni.02 1-88 22.02 068/ 09.02 1-88 22.02.2.01 Aviz.02.02 043/ 30. Prahova 31.2. Valea Doftanei. Valea Doftanei.02 1-88 22.02 041/ 29.28 SC NOVA CASA SRL Bacau 016-02/185Ferestre si usi din profile PVC 2006 ALUPLAST seriile IDEAL 2000.201 0 1-88 22.RO.02 SC MNP INTERNATIONAL SRL Timisoara 0256/295.01.02 SC EU.1.068/ 09.201 0 1-88 22.2.02 SC NOVA CASA SRL Bacau 0234/516.01. alte SC KONTI STEEL GRECIA produse 010-01/095Imbinarea prin procedee 2006 mecanice a barelor de otel Cod 2. ant Aviz.02 1-88 22.7 TRAFILATI ACCIAI SPA Italia 016-02/184Ferestre si usi din profile PVC 2006 DECEUNINCK seria ZENDOW/ Cod.1.17 15.37 007-04/3692007 Cod.28 SILVER-CI SRL com.28 007-02/3912007 Cod.02 1-88 22. Cod.28 4000/ SC NOVA CASA SRL Bacau 016-02/190Ferestre si usi-ferestre in 2007 profile PVC tip SUPRATECH/ SC Cod.201 0 1-88 22.02 SC WELTHAUS SRL Zalau 0260/606.02 1-88 22.27 .976 28.201 0 1-88 22.201 0 1-88 22.114 30.02 021/ 18. Pantelimon.02 1-88 22. jud.201 0 1-88 22.201 0 1-88 22.02 SC SILVER-CI SRL com.01.01.1.114 31.63 Ferestre si usi din profile PVC – BRUGMANN/ SC WELTHAUS SRL Zalau Procedeu de realizare a vitrajului termoizolant WELTGLASS/ SC WELTHAUS SRL Zalau Rigole de drenaj STORADRAIN/ IMCOMA NV Belgia SC WELTHAUS SRL Zalau 0260/606.02.02 SC KONTIROM SA com.02 068/ 09.TILES SRL Timisoara 0256/294.02 1-88 22. jud.02 15.96 beton cu sistemele HBS-05 si MBT(HGC) SYSTEM/ HALFEN GMBH & CO KG GERMANIA 010-02/070Ferestre si usi din profile de 2006 PVC RAMPLAST ECOTHERM/ SC Cod. sat Traisteni. jud.1. ant 065/ 07.131 15.02 1-88 22.02 Procedeu de realizare a pardoselilor elastice poliuretanice tip CONIPUR/ SC PROTECTIM COM SRL Cluj Napoca 008-01/065Tabla cutata utilizata la 2007 cofrarea planseelor din beton/ Cod.131 15.517 CB TRAFILATI ACCIAI SPA Italia 15.02. Ilfov 312.02 SC NOVA CASA SRL Bacau 0234/516.201 0 1-88 22. SC PROTECTIM COM SRL Cluj Napoca 0264/414.01 075/ 14.02 1-88 22.114 31.01.02 IMCOMA NV Belgia 30.201 0 1-88 22.201 0 1-88 22.45.02 1-88 22.01 007-02/3902007 Cod.02 075/ 14.

02 1-88 22. PR.201 0 1-88 22.354 31. alte WERKE VON ROBERT MURJAHN produse STIFTUNG & CO KG Germania 020-01/062Profile din tabla zincata 2007 PROFILHAUS/ Cod. DUPAROL.2. CAROFX – 2006 pentru polistiren expandat/ SC Cod.465 28.201 0 1-88 22.02 1-88 22. 03 DISBOXID 464 EP-DECKSIEGEL/ Cod.1.15 Vopsele acrilice: CAPADIN. alte rulare a tramvaielor E.02 1-88 22.354 31.02 1-88 22. CAPATECT. jud.016-04/26703 Cod.01..1. CAP-ELAST/ 03 DEUTSCHE AMPHIBOLINcod.01.02 DAW BENTA ROMANIA SRL Sancraiu de Mures.201 0 1-88 22. CAPASTONE/ DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG Germania 016-04/550Produse epoxidice pentru 2007 pardoseli – DISBON: DISBOPOX PR.02 SC CAZ TRANSPORT SRL Slatina 0249/433. Mures 0265/320.02 071/ 13.016-04/26603 Cod.02 052/ 01.354 31.02 077/ 14.480 28.L. Mures 0265/320.02 DAW BENTA ROMANIA SRL Sancraiu de Mures.064/ 07.016-04/268447 WASSWERWPOXID.26 DEUTSCHE AMPHIBOLINWERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG Germania 016-04/551Vopsele pentru exterior: 2007 AMPHISILAN. CAPAPLUS E.361 SC NEW VICTORIA CAUCIUC SRL Bucuresti 332.02 052/ 01.02 SC SANITERM SRL Oradea 0259/472.40.33 CAZ TRANSPORT SRL Slatina 0244/523. Mures 0265/320.01. INDEKO-PLUS.02. alte PROTEKTORWERK FLORENZ produse MAISCH GMBH & CO KG Germania 020-02/673-007 Ferestre si usi din profile de 30.02.02 SC TEHNOLUX SRL 28. AMPHIBOLIN/ DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG Germania Produse predozate pentru tencuieli: CAPAROL.016-04/265SYLITOL.201 1-88 1-88 .354 31.02 052/ 01. DISBOCRET.02 DAW BENTA ROMANIA SRL Sancraiu de Mures. jud.201 0 1-88 22.201 0 1-88 22.201 0 1-88 22. – produse SH 65/ SC NEW VICTORIA CAUCIUC SRL Bucuresti 016-04/528Adezivi CAROTERM.01. alte produse 016-04/5492007 Pr.61 016-04/5482007 Pr.A.02 1-88 22.01.02 1-88 22.V. Mures 0265/320.02 DAW BENTA ROMANIA SRL Sancraiu de Mures. jud.02 1-88 22.02 052/ 01.F. jud.02 077/ Prahova 016-03/182Elemente de amortizare a 2006 vibratiilor pentru calea de Cod.201 0 1-88 22.02.

201 0 1-88 22.201 0 1-88 22.562.05.580 DECOR LUX Piatra Neamt 0233/229.02 GESIMPROD IMPEX SRL Tg.562.02.02 020-03/160-007 Cod.1.322 EUROFOREST EXIM SRL Tg.02.59.D.02 1-88 22.02. Jiu Ferestre si usi din profile de lemn stratificat EUROFOREST/ EUROFOREST EXIM SRL Tg.02 SC TEHNOLUX SRL Bacau 0723.805 SC PAPER COMPANY SRL Tg.02 020-02/676-007 Cod. Neamt 0233/790.50 28.02 020-02/6872007 Cod. Neamt Ferestre si usi din profile PVC dur ACTUAL/ SC C.02 020-02/678-007 Cod.005 28.L.201 0 1-88 22.28 077/ 14.28 077/ 14.562.1.02 SC SIBEL PLAST IMPEX SRL Bucuresti 423.26 077/ 14.28 077/ 14.005 0 22. CONSULT SRL Brasov Ferestre si usi din profile de PVC dur TROCAL/ DECOR LUX Piatra Neamt Membrane hidroizolante EUROMEMBRANE – QUADRIFOGLIO/ EUROMEMBRANE SPA Italia Ferestre si usi din profile de PVc RAMPLAT/ GESIMPROD IMPEX SRL Tg.864 28.02 28.94 28.02 28.1.02 1-88 22.02 020-02/677-007 Cod.201 0 1-88 22.02.02 1-88 22.201 0 1-88 22.02.02 SC TEHNOLUX SRL Bacau 0723. Mures Elemente de amortizare a zgomotelor si vibratiilor si de Bacau 0723.02 CAUPLAST SA Bucuresti 778.10 077/ 14.02 020-02/681-007 Cod.02 1-88 22.1.005 28.201 0 1-88 22.1.201 0 1-88 22.02. Mures 28.02.562.02 020-02/674-007 Cod.02.1.59 TCM PROFILE SRL Constanta 0241/550.02 1-88 22.28 077/ 14.02 020-02/682-007 Cod.02 28.02 020-02/679-007 Cod.1.02 SC TEHNOLUX SRL Bacau 0723.1.02 020-02/680-007 Cod.D.02 Cod.02 SC C.02 28. Jiu 0253/213.02 22.02.02 28.05.28 077/ 14.201 0 1-88 22. CONSULT SRL Brasov 0268/515.28 077/ 14.02 .02 1-88 22.02.28 077/ 14.201 0 1-88 22.1.02 1-88 22.02 1-88 22.201 0 1-88 22.02 1-88 22.1.005 28.02 1-88 22.1.02 1-88 22.28 020-03/1622007 077/ 14.02.14.1.L.02 1-88 22.28 077/ 14.02.394 SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL Bucuresti 492.201 0 1-88 22.02 020-02/675-007 Cod.201 0 1-88 22.02 PVC dur SCHUCO CORONA/ SC TEHNOLUX SRL Bacau Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice SCHUCO ROYAL/ SC TEHNOLUX SRL Bacau Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ALOUSYSTEM PLUS 56 si 65/ SC TEHNOLUX SRL Bacau Procedeu de realizare a peretilor cortina SCHUCO FW si SG/ SC TEHNOLUX SRL Bacau Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ SC SIBEL PLAST IMPEX SRL Bucuresti Ferestre si usi din profile PVC dur POLIPEN/ TCM PROFILE SRL Constanta Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU/ SC PAPER COMPANY SRL Tg.28 077/ 14.

Aviz Adezivi pentru pardoseli din HENKEL 016-04/383lemn si produse pe baza de BAUTECHNIK 2005 lemn: THOMSIT P 640.02 31. PVC. Aviz Ferestre si usi-ferestre din SC EST GRUP SRL 001-02/701profile din PVC. Agrement Tehnic echipament.02 1-88 22.02 1-88 22.02 31.02 30.02.200 7 1-88 22.02 31.02 Nr inreg CTPC alte fixare a sinelor de rulare a tramvaielor CAUPLAST/ CAUPLAST SA Bucuresti 020-04/259Accesorii pentru acoperis GEPLAS SRL 2007 KLOBER/ KLOBER Germania Miercurea Ciuc Cod. 28.02 1-88 22. Aviz Grunduri alchidice seriile 5030 SC SAYEGH CONEX 006-04/200G si 5010 G PAINTS SA com.10.02 Valabilitat e Nr.315 sistem GEALAN seria 3000 Pr. Titular adresa. Aviz Vopsea alchido-acrilica seria SC SAYEGH CONEX 006-04/2075070V PAINTS SA com.200 7 1-88 22.02 1-88 22.10.03.02 1-88 22.08.200 8 1-88 22. alte 0266/372.200 7 1-88 22.200 7 1-88 22.02 1-88 22.Cod. 2004 Miroslava Pr.02 30. Avizar e .200 7 1-88 22.02 088/ 16.02 090/ 19. Aviz Adezivi pentru imbracaminti de HENKEL 016-04/388pardoseli din mochete. Aviz Email epoxidic EPICON E seria SC SAYEGH CONEX 006-04/2053020 PAINTS SA com. BAUTECHNIK 2005 cauciuc si linoleum THOMSIT ROMANIA Numar Denumire produs procedeu. P ROMANIA 600 Pr.02 078/ 14.02 30.02 078/ 14. oscilo-batante 033/214.02 1-88 22.04. 2004 Miroslava Pr.10.02 090/ 19./ PRODUCĂTOR telefon.02 078/ 14.02 078/ 14.02 15. 2004 Miroslava Pr.02 084/ 16.02 1-88 22.02 31. V.02 087/ 16.02 31. Aviz Email poliuretanic POLICON E SC SAYEGH CONEX 006-04/206seria 3090E PAINTS SA com.200 7 1-88 22.200 7 1-88 22.10. Aviz Ferestre si usi-ferestre din SC GLOBO IND SRL 001-02/713profile din PVC cu deschidere Craiova 2004 pe balamale. P 618. oscilo-batante sistem PIMAPEN seria 6000 Pr. Aviz Produs predozat pentru SC EDELWEIS IMPEX 003-02/244montarea placilor de polistiren SRL Oradea 2004 ROKA R-AT Pr.200 8 1-88 22.201 0 1-88 22.02 1-88 22.09. cu deschidere Piatra Neamt 2004 pe balamale. Refera t secret ariat P. 2004 Miroslava Pr.306 produse Pr.02 1-88 22.10. produse 077/ 14.

tip GLUPAN / SC GLULAM ROMANIA SA – Com.09 651 / 13.629 / 07.201 0 1-96 23. VALCEA cod.09 001-02/9222007 pr001-02/862-06 cod.alte prod 001-04/1161Produse alchidice de protectie 2007 pr/ex001. dufa DEUTEK S.08.C.28 001-02/9232007 prel 001-02/66304 cod.alte produse 664 / 18.08.BUCURESTI 001-03/736Material hidroizolant 2007 “GUMIMAT” / S.10 ALUMINIUM CONSTRUCTION SRL Craiova 0251/411.10 30.10 1-96 23.201 0 1-96 23.09 627 / 07. dufa DEUTEK S.10 S.201 0 1-96 23. MATEO SRL – ONESTI 0234313260 31.1.C. KLARLAK si HOLZLACK / S.201 0 1-96 23.110 SC GDG COMPROD SRL – BUCURESTI -0741468516 S.si finisare pentru suprafete din 04/1039-04 lemn : HOLZGRUND .09.10 31.racier / METALO CHIMICA SCM 04/1055-05 RM.C. – BUCURESTI 2560385 10.GRECIA Ferestre si usi din profile pvc WINHOUSE / SC CHARLOT SRL .2. HOLZLASUR . ULMI Procedeu pentru placaje interioare / exterioare cu panouri composite AL-PE .10 1-96 23.09.LTD .10 SC GLULAM ROMANIA SA – Com.58 001-02/9262007 cod.10. INTER AFA TRADING SRL BACAU .10 1-96 23.10 1-96 23.201 0 1-96 23.C. VALCEA 0250744520 31.10 30. ISOMAT ROMANIA SRL – BUCURESTI 3000482 SC CHARLOT SRL – CALARASI – 0242333574 30.201 0 1-96 23.1.09 001-01/3272007 cod.05. – ULMI 0245222120 31.C.10 1-96 23.10 METALO CHIMICA SCM RM.45 664 / 18.10 S.10. ORIENT HYPERCONSTRUCT SRL – VOLUNTARI – 021/3508960 30.10 1-96 23.10 .2.1.0741148478 20.09 630 / 07.201 0 1-96 23.10 1-96 23.39 001-03/737Procedeu de izolare termica a 2007 cod.10 1-96 23.C. system AODELI / DAXIN BUILDING MATERIALS FACTORY .10 ALUMINIUM CONSTRUCTION SRL Craiova 001-03/733Dibluri pentru fixarea placilor 2007 cod.09 686 / 01.10.CHINA 001-04/1152Accesorii pentru turnuri de 2007 pr/ex001.09 643 / 11.CHINA 001-02/928Procedeu de realizare a 2007 peretilor cortina FAR WALL/ Cod.09 653 / 13. MATEO SRL pr001-03/620-04 ONESTI cod.10 S.25 constructiilor cu vata de sticla “IDEEA” / TIANJIN TONGSHENGDA GLASS WOOL PRODUCTION CO.10 1-96 23.10 1-96 23.1.C.09.201 0 1-96 23.alte de polistiren / SC GDG produse COMPROD SRL .201 0 1-96 23. A.10 Produs predozat – MEGAGROUT – 100 / ISOMAT SA .201 0 1-96 23.09.CALARASI Panouri sandwich pentru constructii .

28 vitrate . MIXOL IMPEX 2007 prel002.10 30.10 1-96 23.09.– exterior AMAX / S.alte impermeabilizare a rosturilor – produse HYDROTITE .L. – BRASOV04/760-2002 PRODUKTE DIEBOLD GmbH .10 1-96 23.GRAICON SRL .0 631 / 10. KOBER S. / KLEVER SYSTEM 0263206137 S.10 30.09.C.10 31.universali – MIXOL / MIXOL S.201 0 1-96 23. . NICOM SRL 2007 cod.R. .10 30.L. MAX S. Alte pentru vopsele lavabile de BUCURESTIproduse interior si exterior 0213450651 PROFESIONAL / NOVACOLOR S.2.10 S.L. . MAXJOINT / DRIZORO S.09.10 1-96 23.10 1-96 23.09 265 / 19. TURTURESTI 31. – 2007 cod.0 631 / 10.201 0 1-96 23.L. KOBER S. BUCURESTI 30.C. ferestre si panouri fixe .0 265 / 19.09 265 / S.15 baza de ciment alb pentru S. ferestre si panouri S.L. MIMO SRL – .C.09 631 / 10.C.L.C.201 0 1-96 23.CONSTANTA CONSTANTA024178 cod.R.08.A.alte anticoroziva a suprafetelor produse metalice : DUROL seria GS 5400 V / 5400 HS si ES 5400 V / 5400 AUV / S.BUCURESTI 001-04/1163Produse alchidice de protectie 2007 cod. – BISTRITA NASAUD 003-02/424Usi .201 0 1-96 23.10 1-96 23.0 631 / 10.201 0 1-96 23.SPANIA 002-04/992Adeziv tip – MIRRORFIX SBR si 2007 cod.alte produse GERMANIA 002-04/997Vopsea lavabila pentru interior S.201 1-96 1-96 S. S.R.201 0 1-96 23.L.produse 5301 002-04/998Produs predozat pentru glet pe KLEVER SYSTEM 2007 cod.10 15.C.alte. NICOM SRL . – 04/854-2004 IMPEX S.28 din profile din aluminiu – FOCSANI SCHUCO / S.201 0 1-96 23.10 31.R.09.686 / 01.09. A. DEN BRAVEN COMEX SRL – BUCURESTI 0212245707 002-04/994Produse de finisaj – amorsa NOVACOLOR S.201 0 1-96 23. – BISTRITA finisari la interior si exterior – NASAUDKLEVER G.11. MAX IMPEX 2007 prel002.GRAICON SRL 2007 cod.BUCURESTI 002-04/996Pigmenti concentrate S.10.1.C.OLANDA / S.C.09.TURTURESTI 002-03/403Profile de etansare si 2007 cod.C. din profile PVC – BUCURESTI DECEUNINCK / S.0 631 / 10.10 1-96 23. BUCURESTI TRADING S.R.C.R.0268273187 cod.10 1-96 23.L.10 30.C.L.10 1-96 23. .L.201 0 1-96 23.R.R.48 HERCUSEAL SEALER 302 / DEN BRAVEN SEALANTS .C.C.BUCURESTI 003-02/490Procedeu de realizare a S.08.0237220338 FOCSANI 003-02/446Usi .R. .1.1.R.10 1-96 23.1 631 / 10.10 30.

08.C.AUSTRIA 31.201 0 1-96 23. GEPLAS S.R.28 265 / 19.28 265 / 19.1. – GEALAN / S.R. GRAICON SRL .09.1.10 1-96 23.R.R. – SATU MARE ANTREPRIZA 22 S.C.AUSTRIA Ferestre si usi din profile PVC – GEALAN / S. – SATU MARE S.28 620 / 05.10 S. CLUJ-NAPOCA 30.10 1-96 23.L.10.201 0 1-96 23.10.C.1.201 0 1-96 23. MIMO SRL – SIGHETU MARMATIEI Usi si ferestre din profile de aluminiu ALUMIL / S.C.09 007-02/4472007 cod. CLUJ-NAPOCA Toroane pentru beton precomprimat tip EN 10138-3Y1860S7-F1-C1 / DROTARU ES DROTKOTEL IPARI ES KERESKEDELMI Zrt .L.09 007-02/4452007 cod.L.7 620 / 05. – SATU – 0261-769040 MARE Ferestre si usi din profile PVC S.2.10 31.09 007-01/1142007 cod. BAIA MARE Ferestre si usi din profile PVC – BRUGMANN / SC PROSPER COMPANY SRL – SATU-MARE SIGHETU MARMATIEI 0 23.R.2.7 620 / 05.10 30.C.10 1-96 23.BRAGADIRU Usi.10 1-96 23.C.2. AMVIC FERESTRE SRL BRAGADIRU S.R.L.10 1-96 23.09 007-02/4442007 cod.201 0 1-96 23.C.10 1-96 23.09.09 003-02/4952007 cod. S.09 007-02/4142007 cod. NLD COMPANY S. din profile PVC – GEALAN / S.L.R.10 30. AMVIC FERESTRE SRL BRAGADIRU 31.UNGARIA Sarme pentru beton precomprimat – TIP VAAD / VOEST ALPINE AUSTRIA DRAHT GmbH . ANTREPRIZA 22 – FUNKE / S.10 SC ASA CONS ROMANIA SRL – CLUJ-0264312765 30.1.L.1.201 0 1-96 23.28 265 / 19.C. GRAICON SRL FOCSANI 30.09.1.09 2007 cod.201 0 1-96 23.C.28 620 / 05.C.10 S.1.09.R.10 31.L.10 1-96 23.63 620 / 05.28 620 / 05.09 007-02/4462007 cod.09 003-02/4922007 cod.1.C.10 SC PROSPER COMPANY SRL – SATU-MARE0261768008 Usi si ferestre din profile PVC.10 / S. AMVIC FERESTRE SRL .28 peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO / S.LUDOSE S.S. ANTREPRIZA 22 S.11.LUDOSE S.C.C.R.1.10 23.C.201 0 1-96 23.L.09.10 VOEST ALPINE AUSTRIA DRAHT GmbH .R.10 S. BAIA MARE 30.09. ferestre si panouri vitrate .10 1-96 23.09 007-01/1132007 cod.19.10 1-96 23.10 30. – SATU MARE – 0261-769040 .BRAGADIRU Usi .201 0 1-96 23.29 620 / 05. AMVIC FERESTRE SRL .09 003-02/4932007 cod.10 1-96 23.C.L.FOCSANI Profile metalice cu pereti subtiri / S.C.10 1-96 23.201 0 1-96 23.L. ANTREPRIZA 22 vitrajului termoizolant / S.09 007-01/1172007 cod. din profile PVC – RAMPLAST / S.28 620 / 05. NLD COMPANY S.201 0 1-96 23.10. GEPLAS S.201 0 1-96 23.C. ferestre si panouri vitrate . – MIERCUREA CIUC MIERCUREA CIUC Procedeu de realizare a S.

– RAMNICU VALCEA – 0250736101 20.C.09. WELTHAUS S.10 1-96 23. CLUJNAPOCA 007-02/450Procedeu de realizare a 2007 cod. PERSEFONA 2001 SRL .A.C.10 620 / 05.C.C.201 0 1-96 23.201 0 1-96 23.27 termice – BALKAN / S.L.28 REHAU .28 30.10 peretilor cortina din profile de aluminiu – SCHUCO / S.10 620 / 05. – RAMNICU VALCEA .201 0 1-96 23.201 0 1-96 23.10 S.28 20. TECHNAL S.201 0 1-96 23.A.A.09 007-02/448Usi si ferestre din profile de 2007 cod.28 30.L. MEIDERT PLESA & PARTENERII SRL RESITA Ferestre si usi din profile PVC – GEALAN / S. – SATU MARE – 0261-769040 30. UNION GLASS S.L.10 peretilor cortina din profile de aluminiu – ALUMIL / / S.09 007-02/4522007 cod.10 1-96 23.09 007-02/4542007 cod.A. PERSEFONA 2001 SRL .CAREI Ferestre si usi din profile PVCREHAU / S.C. – SATU MARE 007-02/449Ferestre din profile PVC – 2007 cod. CLUJ-NAPOCA 0264427610 30.A.C. CLUJ-NAPOCA 007-02/451Procedeu de realizare a 2007 cod. PERSEFONA 2001 SRL – TURDA 0264317700 / S. – RAMNICU VALCEA Usi din profile PVC expandat – RAMPLAST . TECHNOPLAST S.10 1-96 23. PERSEFONA 2001 SRL .TURDA Ferestre si usi din profile PVC – KBE – AD / S. – RAMNICU VALCEA – 0250-736101 S. TECHNAL S.L.27 S.201 0 1-96 23.201 0 1-96 23.1.201 0 1-96 23.1.10 620 / 05. OLTCHIM S. UNION GLASS S.28 aluminiu cu intreruperea puntii si 1.09.C.R.09 007-02/4532007 cod.09.09.C. – ZALA – 0260-606131 S. MEIDERT PLESA & PARTENERII SRL RESITA / S.C.R.L.10 1-96 23.R. CLUJ-NAPOCA – 0264426064 30.C. CLUJ-NAPOCA 0264427610 30.1.C.10 1-96 23.1.10 620 / 05. OLTCHIM S.10 620 / 05. seria AVANGARDE / S.1.10 1-96 23.28 S.A.09. .C.201 0 1-96 23.10.09 Procedeu de realizare a vitrajului termoizolant / S.09 007-02/4562007 cod.C. TECHNOPLAST S.1.201 0 1-96 23.-63 30.C.09 007-02/4582007 cod. TECHNAL S.201 0 1-96 23. OLTCHIM S.09.C.R. .10 1-96 23.10 1-96 23.R.28 15.10 1-96 23.1.10. ANTREPRIZA 22 S.C.09.C.09 620 / 05.10 620 / 05.TURDA 30.1.C.A.C.L.10 / S.R.1.09. cu vitraj termoizolant / S.10 / S.1.620 / 05.TURDA Usi si ferestre din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice – tip PROFILCO / S. OLTCHIM S. TECHNAL S.A.09 007-02/4592007 cod.R.R. – CAREI – 0261-861230 S.09 007-02/4552007 cod. CLUJ-NAPOCA S.C.10 1-96 23.C.09 620 / 05. WELTHAUS S.L.11.10 683 / 28.10 1-96 23.L.C. ANTREPRIZA 22 S.10 620 / 05.ZALAU Ferestre si usi din profile PVCRAMPLAST / S. 1.

adeziv SC MP SUD SRL – pentru placi termoizolante – CRAIOVA “SILEKOL ST “ / SC SILEX 0251457457 D.SAJ 0214044088 Produs predozat .09.09.1.09 007-04/3992007 cod.10 1-96 23.33 30.R.SUCEAVA 30.10 620 / 05.10 620 / 05.10 1-96 23.pentru placi termoizolante CLUJ-NAPOCA” – “ECOMAT” / S.09 007-02/460Ferestre si usi din profile PVC – 2007 cod.1.33 30.09 007-04/3972007 cod.C. TECHNAL S. SAINT – GOBAIN WEBER ROMANIA . Alte produse 30.1.28 PANORAMA / S. – RECEA – MARAMURES S.L.09.10 1-96 23.10.09 30. CLUJ NAPOCA ECOMAT S.C.201 0 1-96 23. FLAMGARD si 1. SERBIA Plase din fibre de sticla – S.C.L.C.R.10 620 / 05.201 0 1-96 23.C. MASTERPLAST GOOD QUALITY / NINGBO ROMANIA SRL WEISHAN DUO BANG BUILDING ORADEA MATERIAL CO LTD .10 620 / 05.201 0 1-96 23.28 ALUPLAST / S.L. MASTERPLAST difuzie pentru acoperis .10 620 / 05.L.10 620 / 05.L.alte produse 30.201 0 1-96 23.09 007-03/2322007 cod. – CLUJ NAPOCA Membrane speciale si de S.R.L. CLUJ-NAPOCA – .R.10 1-96 23. adezivi S.C.10 1-96 23.10 1-96 23.ROMANIA SRL – -MASTERPLAST / MASTERPLAST ORADEA GROUP ZRT.alte produse 007-04/3862007 cod. MARVAS si 1.10 1-96 23.620 / 05. – CLUJ NAPOCA 0264450599 Produse predozate . – reparatii “ECOMAT” / S.R.C. – hidroizolare “ ECOPLAST CLUJ NAPOCA HIDROSTOP” / S.09.C.33 30. SAINT – GOBAIN effect hidroizolant pentru lipire WEBER ROMANIA placi ceramice “WEBER.C.09 S.CHINA Procedeu de placare cu placi S.10 1-96 23.201 0 1-96 23.C.10 620 / 05.201 0 1-96 23.09.10 620 / 05.R.R.C.27 IMPEX S.O.L.09 007-04/3962007 cod.09. ECOMAT S. ECOMAT 0264450599 S. – sandwich – ALUCOBOND / S.09.26 30.1.201 0 1-96 23.C.TURDA FX 25” / S. SET S.L.09 007-04/3852007 cod.1. – RECEA MARAMURES 007-02/461Ferestre si usi din profile PVC – 2007 cod.1.R.09.alte 30.1.09.L. – CLUJ-NAPOCA” Produs predozat adeziv si BRICOSTORE masa de spaclu pentru ROMANIA – POLISTIREN – “ BRICOLINE” / BUCURESTI SC ITAL-KOL SRL – COM.C.10 1-96 23. – .C.A. ECOMAT S.C. MARVAS CONSTRUCT SRL – SUCEAVA 0230523345 Produs predozat de S.201 0 1-96 23.TURDA Produse predozate pentru S. .10 620/ 05.09 007-04/3982007 cod.201 0 1-96 23.09 007-03/2342007 cod. FLAMGARD IMPEX S.C.201 0 1-96 23.09.10 620/ 05.O. ECOMAT 0264450599 S.10 30.27 CONSTRUCT SRL .09 007-04/3752007 cod.33 30.201 0 1-96 23.10 1-96 23. UNGARIA 0259465465 Produs predozat flexibil cu S.10 1-96 23. ECOMAT S.R.

10 30.10 J.201 0 1-96 23. RASOCEM FLEX.O.201 0 1-96 23.10.201 0 1-96 23.10 1-96 23.md.V.R. AVIVA S.10 1-96 23.09.1.1.02.620/ 05.A.08.201 0 1-96 23.10 30.201 0 1-96 23. Alte produse 010-02/078Ferestre si usi din profile de 2007 PVC RAMPLAST ECOTHERM/ SC Cod.R.10 1-96 23.10. REDI PLUG/ RUREDIL SPA Italia 016-01/111Imbinare mecanica a barelor 2007 de otel-beton cu profil periodic Cod. – BAIA MARE 0262316119 SC AUSTROPLAST PRODUCT S.alte produse 007-04/4012007 cod.3 NV Belgia 015-04/160Produse predozate – mortare 2007 pentru impermeabilizare – Cod.6 beton precomprimat/ FERALPI SIDERURGICA SPA Ialia 016-01/120Otel beton pentru armarea 0264427610 SC MP SUD SRL – CRAIOVA – 0251457457 S.09. PIZZAROTTI TIRRENA SCAVI Cluj napoca 0264/418.201 0 1-96 23.008PREGIS PETROFLAX/ PREGIS SC 03/038-04 PETROFLAX SA Piatra Neamt Cod.2.C.O. AVIVA S.024 31.10 PREGIS SC PETROFLAX SA Piatra Neamt 0255/212. – CLUJ-NAPOCA Produse predozate pentru finisare – SILEX / SC SILEX D.10 1-96 23.201 1-96 1-96 .09 673/ 21.29 cu cuple tip PATENT SYSTEM/ SC TERWA ROMANIA SRL Ghimbav 016-01/117Otel beton pentru armarea 2007 elementelor din beton armat si Cod.L. – BAIA MARE 007-04/402Placi sandwich termoizolante – 2007 cod.209 NOTEHNIC MACON SRL Bucuresti 224.SERBIA Elemente de parchet multistrat – NATURAL WOOD FLOOR / S.09 620/ 05. / SC AUSTROPLAST si 1.2.09 620/ 05.10 30.09 682/ 21. Anter .09 673/ 21.R.10 31.UNGARIA 008-03/052Produse termoizolante din 2007 polietilena expandata PEE tip Pr.R.201 0 1-96 23.07. PURSTOP/ ADCOS Cod.02.27 PRODUCT S. – CLUJ NAPOCA 007-04/404Produs predozat pentru finisaje 2007 cod.09.10 1-96 23.94 NEOTEHNIC MACON SRL Bucuresti 224.1.07.10 1-96 23.10 1-96 23.722 J.10 30.T. 626/ 07.10 SC EUROCOLOR SRL – TG.L.L.L.09.C.94 15.09.201 0 1-96 23.27 COATINGS RT .1.201 0 1-96 23.V.10 1-96 23.10 1-96 23. .09 620/ 05.18 TECHNAL S. SECUIESC 30.28 C.2.28 – EUROCOLOR / AKZO NOBEL si 1.09 636/ produse 007-04/4002007 cod.10 SC TERWA ROMANIA SRL Ghimbav 0268/259.28 3D PLAST & VIOCRIS SRL Resita 015-02/019Produse pentru etansare – 2007 BENTOSTOP.09.09 Aviz.10 1-96 23. – CLUJ NAPOCA 30.09 665/ 19.201 0 1-96 23.T.10 PREGIS SC PETROFLAX SA Piatra Neamt 0233/227. RASOCEM GRIP.030 30.45 OSMO RASOCEM. PIZZAROTTI 30.1.

10 1-96 23.28 016-02/2202007 Cod.6 642/ 11.51 016-02/2232007 Cod.10 15.10 1-96 23.1.09 016-01/1232007 Cod.28 622/ 05.19 30.1.28 678/ 25.1.10 .201 0 1-96 23.997 15. sistem SALAMANDER.201 0 1-96 23.10.10 SC MACON SRL Botosani 0744/475.10 1-96 23.09 016-02/2152007 Cod.09 016-02/2192007 Cod1.09 745/ 22.11.201 0 1-96 23.11.09 016-01/1222007 COD.997 30.1.10 1-96 23.09 2007 Cod.10 1-96 23.201 0 1-96 23. cu intreruperea puntii termice.1.09 016-02/2182007 Pr. 2.2.10 elementelor din beton armat si beton precomprimat/ LEALI SPA Italia Otel beton lminat la cald tip BSt 500 S colaci de la ∅ 8 la ∅ 16 mm şi bare de la ∅10 la ∅ 25 mm/ SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY SA Grecia Otel beton laminat la cald tip CSt 500 S bare de la ∅ 8 la ∅ 32 mm/ SOVEL HELENIC STEEL PROCESSING COMPANY SA Grecia Ferestre si usi din profile PVc RAMPLAST seria ECOTHERM/ ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA Iasi Ferestre si usi din profile PVc DECEUNINK seria ZENDOW/ SC MACON SRL Botosani Ferestre si usi-ferestre din profile de PVC cu deschidere pe balamale oscilo-batante.09 622/ 05.201 0 1-96 23.09 016-02/2162007 Cod.09.10 1-96 23.10 1-96 23.6 673/ 21.201 0 1-96 23.10 SC OSM TECH SRL Bucuresti 348.201 0 1-96 23.10 ELECTROCONSTRUC TIA ELCO SA Iasi 0232/257.10.2.857 BRUCHA GmbH Austria 15.10 23.28 016-02/2172007 Cod.10 SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII Baia Mare 0262/222.10 15.10 01.09.722 SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY SA Grecia 0 23.6 673/ 21.62 623/ 06.10.894 SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII Baia Mare 0262/222.10 SOVEL HELENIC STEEL PROCESSING COMPANY SA Grecia 01.10 1-96 23.28 642/ 11. tip ALUMIL – GRECIA/ SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII Baia Mare Ferestre si usi din profile PVc BAUPLAST seria BAU 2000/ SC OSM TECH SRL Bucuresti Placi compozit aluminiu-plastic ALUXBOND/ SC ENOL ALUMINIUM SRL Vaslui Panouri sandwich cu miez din poliuretan pentru fatade FP/ BRUCHA GmbH Austria TIRRENA SCAVI Cluj napoca 0264/418.201 0 1-96 23.960 30.09.10 1-96 23.201 0 1-96 23.09.10 SC ENOL ALUMINIUM SRL Vaslui 0235/318.016-03/0832004 Cod.09. 2. seria 2D/ SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII Baia Mare Ferestre si usi-ferestre din profile de aluminiu.15.

10 ABC BEST PAINTING SRL Bucuresti 409.12 Britanie 30.201 0 1-96 23.2.55.10 30.09.08.11.10 30.11.10 SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL Voluntari 241.09 016-04/6072007 Cod.62 016-02/2252007 Cod.2.09 668/ 20.10 BRUCHA GmbH Austria 15.86 655/ 13.2.2.10 1-96 23.09 016-04/6102007 Panouri sandwich cu miez din poliuretan pentru pereti WP/ BRUCHA GmbH Austria Panouri sandwich cu miez din poliuretan pentru acoperisuri DP/ BRUCHA GmbH Austria Panouri sandwich cu miez din vata minerala pentru pereti interiori si exteriori: WP-F.10 1-96 23.62 016-02/2262007 Cod.10 BRUCHA GmbH Austria 15.10 1-96 23.201 0 1-96 23.18 655/ 13.2.201 0 1-96 23.62 745/ 22.201 0 1-96 23.10 BRUCHA GmbH Austria 15.10 745/ 22.2.09.201 0 1-96 23.45.10 1-96 23.10 1-96 23.201 0 1-96 23.09 016-03/2232007 Cod.09 016-03/2252007 Pr.201 0 1-96 23.09 667/ 19.002-03/30202 Cod.10 1-96 23.10 .2.201 0 1-96 23.10 Produse predozate de etansare SC IRIDEX GROUP cu intarire rapida – RENDEROC PLASTIC SRL PLUG/ FOSROC LTD Marea Voluntari 241.26.10 1-96 23.201 0 1-96 23.55.1.10 016-02/2242007 Cod.92 SUPER 3/ HENKEL MAGYARORSZAG KFT Ungaria Adeziv universal – MOMENT SC HENKEL KRAFTKLEBER/ HENKEL ROMANIA SRL 31.11.10 016-02/2272007 Cod.2.10 1-96 23.12 30. FPF/ BRUCHA GmbH Austria Panouri sandwich cu miez din vata minerala pentru acoperisuri: DP-F/ BRUCHA GmbH Austria Vopsele de protectie la foc tip CAFCO SPRAYFILM WB2 si SPRAYFILM WB3 pentru constructii din otel/ CAFCO EUROPE GROUP SA (Trading as) CAFCO INTERNATIONAL SA Marea Britanie Produse predozate de etansare cu intarire rapida – RENDEROC PLUG/ FOSROC LTD Marea Britanie BRUCHA GmbH Austria 15.62 667/ 19.745/ 22.201 0 1-96 23.30 Adezivi pentru produse din SC HENKEL lemn – MOMENT WOOD ROMANIA SRL EXPRESS si MOMENT WOOD Bucuresti 203.45 016-03/2252007 Pr.10 Pardoseli suprainaltate – HGD SC SARCOMEX 600/ GUANGZHOU HUIYA TRADING AND FLOOR CO LTD China INVESTMENT SA Bucuresti 322.45 016-04/6032007 Cod.10 745/ 22.09.10 1-96 23.24 31.11.09.10 1-96 23.47 669/ 20.43.002-03/30202 Cod.08.

09.002-03/30002 Cod.10 1-96 23.09 655/ 13.201 0 1-96 23.1.55.201 0 1-96 23. Bucuresti 255. Alte produse 016-04/6312007 MD.28 580/ 020-02/760- MAGYARORSZAG KFT Ungaria Spuma poliuretanica COMPAKT/ ORION Spzoo Polonia Spuma poliuretanica COMPAKT PLUS/ AEROSOL SERVICE s:r.09 655/ 13.10 1-96 23.09.2.01.201 0 1-96 23.10 Paste pentru tencuieli acrilice SC CHIMTITAN SRL decorative.09 685/ 28.10 1-96 23.09 PERFEKT WEISS/ SC CHIMTITAN SRL Bucuresti 30. 016-04/31304 Cod.1.10 1-96 23. T40. RENTABIL.26. T 60).10 Vopsele lavabile pentru SC CHIMTITAN SRL interior: PERFECT.10 CAPA BEL ROM SRL 30.10 Liant organic MAPEI SPA Italia 15.201 0 1-96 23. PLANITOP 100.09 674/ 24.09 673/ 24.09 Cod.09. TUCAN/ SC Bucuresti 255.01.201 0 1-96 23.201 0 1-96 23.2.09 CHIMTITAN SRL Bucuresti 30.201 1-96 1-96 PLANICRETE/ MAPEI SPA Italia Produse predozate pentru reparatii – MAPEFILL.10 1-96 23.09.04.38 016-04/6282007 PR.38 016-04/6192007 Cod. Alte produse 016-04/6352007 Pr.201 0 1-96 23.201 0 1-96 23. RAPIDO.o Cehia Produse predozate pentru reparatii RENDEROC/ FOSROC LTD Marea Britanie Bucuresti 203.10 30.016-04/32404 Cod.016-04/46206 Cod.066 SC ACCORDIING GROUP SRL iasi 0232/215.066 SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL Voluntari 241.10 30.10 SC EKKA PRODUCT SRL Baia Mare 0262/221. Alte produse 016-04/6322007 Cod. PLANITOP 400/ MAPEI SPA Italia Ferestre si usi din profile PVC dur SALAMANDER/ SALAMANDER INDUSTRIE PRODUCTE GMBH Germania Pereti de compartimentare .15 580/ 21.12 30.47 016-04/6182007 COD.673/ 24.2.071 30.10 1-96 23. COLABILE.09. MAPEFER.10 1-96 23.08 020-02/7572007 Cod. MAPEFINISH.09. BM. MAPEFER 1K.10 1-96 23.09 667/ 19.10 MAPEI SPA Italia 15. MAPEGROUT (TISSOTROPICO.92 SC ACCORDIING GROUP SRL iasi 0232/215.09.04. Alte produse 016-04/6342007 Pr.

1.10 THYSSENKRUPP AG Bucuresti 615.10 THYSSENKRUPP AG Bucuresti 615.246 31.08 580/ 21.09.1.10 30. Alte BAUSYSTEME GMBH Austria produse 020-02/768Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur EUROTECH/ SC SCADT SA COD.10 30.51.28 INVEST SRL Bucuresti 020-02/764Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur KBE/ EUROPADDY TRANSP Pr.10 23.10 1-96 23.10 SC SWISS GLASS INVEST SRL Bucuresti 461. Valcea 020-02/772Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur EUROTECH/ SC DAENIA Cod.40 30.201 0 1-96 23.10 1-96 23.10 1-96 23.08 580/ 21. Cod.10 1-96 23.201 0 1-96 23.201 0 1-96 23.14.54 30.08 580/ 21.201 0 1-96 23.08 580/ 21.201 0 1-96 23. WELLBLECH si 04 POLYGONBOGEN/ HOESCH Cod.28 Mures 020-02/771Ferestre si usi din profile de 2007 aluminiu cu intreruperea puntii Cod.21.28 termice ALUTHERM/ SC SWISS GLASS INVEST SRL Bucuresti 020-02/763Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur ALUMIL/ SC SWISS GLASS Cod.201 0 1-96 23.08 580/ 21.09.1.1. Valcea 020-02/773Pereti modulari pentru 2007 compartimentari interioare Bucuresti 334.10 1-96 23.201 0 1-96 23.10 SC DAENIA SRL Rm.201 0 1-96 23.28 020-02/765Panouri metalice pentru pereti 2007 HOESCH KASSETTE/ HOESCH Pr.08 2007 MAARS/ MAARS PARTITIONING Cod.65 EUROPADDY TRANSP IMP-EXP SRL Bucuresti 336.201 0 1-96 23.10 SC FEDOR SRL Tg.46.46.31 31.1.1.28 SRL Rm.09.40 30.201 0 1-96 23.10 1-96 23.09.10.28 termice ALUTHERM/ SC CEVIS SRL Rm.558.10 1-96 23.78.10 SC CEVIS SRL Rm.993 31.08 580/ 21. Mures 0265/319.08 580/ 21.09. Alte SYSTEMS BV Olanda produse 020-02/762Ferestre si usi din profile din 2007 aluminiu cu intreruperea puntii Cod.04 0 23.10 SC SCADT SA Slatina 0249/434.10 1-96 23.941 31.020-02/306IMP-EXP SRL Bucuresti 04 Cod.08 580/ 21.08 580/ 21. Alte produse 020-02/766Panouri din tabla cutata pentru 2007 pereti si acoperisuri HOESCH – Pr. Valcea 0744.1.094 SC TERRAL EXIM SRL Bucuresti 323.08 580/ 21.05. Valcea 0250/773.10 1-96 23.65 30.05.10 SC SWISS GLASS INVEST SRL Bucuresti 461.10.28 Slatina 020-02/770Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur REHAU/ SC FEDOR SRL Tg.10 1-96 23.10.09.020-02/300TRAPEZPROFIL.10.020-02/299BAUSYSTEME GMBH Austria 04 Cod.10 .

10 1-96 23. jud.08 580/ 21.734 RUSU CONSTRUCT Rosnov 0233/665.47 LASSELSBERGER KNUF KFT Ungaria 020-04/283Imbracaminti de pardoseli din 2007 PVC eterogen STELLA/ Cod.930 DACOS SRL Iasi 0233/223. Buzau 0253/226.O.1.09.10.10 1-96 23.2.1.08 655/ 13.1.10.663 30.201 0 1-96 23.10 1-96 23. Calarasi 020-02/781Ferestre si usi din profile de 2007 PVc dur REHAU/ RUSU Cod.201 0 1-96 23.10 31.580/ 21.1.10.10 ACCORDING GROUP SRL Iasi 0232/216.28 FLAVI’S EXPEDITION SRL Timisoara 020-02/780Panouri metalice profilate 2007 pentru pereti si acoperisuri Cod.201 0 1-96 23.201 0 1-96 23.98.200 8 1-96 23.O.201 0 1-96 23. jud.08 580/ 21. Buzau 020-02/776Ferestre si usi din profile PVC 2007 dur KOMMERLING/ SC AL Cod.1. Alte produse 020-04/282Adeziv uscat pentru polistiren 2007 THERMOSTAR/ Cod.10 1-96 23.10 SC SOLARON CONSTRUCT SRL 30.27 TARKETT LUXEMBOURG SA 020-03/121Produs predozat pentru 2005 protectie la foc TECWOOL/ Pr.10.10.10 SC FUCHS SRL Bucuresti 420.10.THERMOSHIELD TOPSHIELD/ 04 SICC GMBH Germania Cod.28 DESIGN SRL Maracineni.09.10 1-96 23. Cod.28 ARGO/ ARGOIMOBILIA SRL Valea Argovei. Aviz TECRESA Spania 016-04/425Produse predozate pentru 2005 pozarea si rostuirea pavajelor SC SORD DESIGN SRL Maracineni.10 1-96 23.200 8 1-96 23.10 TARKETT TRADE D.08 580/ 21.08 580/ 21.10 1-96 23.201 0 1-96 23.10 1-96 23.2.83 30.045 31.28 SRL Iasi 020-03/176Produse de etansare 2007 COMPAKT/ LIBRA SP.10 SC AL FLAVI’S EXPEDITION SRL Timisoara 0256/218.08 580/ 21.749 ARGOIMOBILIA SRL Valea Argovei.10.09 Cod.017 30.08 580/ 21.08 580/ 21. Serbia şi Muntenegru CONECO ROMANIA SRL Bucuresti 31.201 0 1-96 23.28 CONSTRUCT Rosnov 020-02/783Ferestre si usi din profile de 2007 PVC dur EXTRUPLAST/ DACOS Cod. Calaras 0242/645.201 0 1-96 23.O.201 0 1-96 23.O. 020-04/138.10 LASSELSBERGER KNUF SRL Sibiu 0269/206.08 580/ 21.10 1-96 23.039 31. Alte Polonia produse 020-04/281Produs pentru protectia si 2007 finisarea invelitorilor Pr. Z.10.08 580/ 21.10 31. Alte CLIPS/ CLIPS SA Franta produse 020-02/775Ferestre si usi din profile de 2007 PVC dur PANORAMA/ SC SORD Cod.10 1-96 23.10 1-96 23.09.10 .10 31.10 31.

Aviz 655/ 13.200 8 1-96 23.10.10 743/ 18. Aviz 007-02/2752004 Pr.10 1-96 23. Aviz 673/ 21.10 BETON STAR KFT Ungaria 31.09 010-01/0892005 PR.200 8 1-96 23.10 1-96 23.09.200 8 1-96 23.10 743/ 18.09 016-04/4262005 Pr.03.10 31.06.200 8 1-96 23.10 1-96 23.10 1-96 23. Aviz 002-03/3572005 Pr.03.200 8 1-96 23.10 SC GRUP BD SRL Baia Mare 30. Aviz PLANOL/ P&T TECHNISCHE MORTEL GMBH Germania Produs predozat pe baza de bitum pentru repararea suprafetelor asfaltice si din beton – TOPOLIT BITUFIX/ P&T TECHNISCHE MORTEL GMBH Germania Procedeul BOB-LEIDAL de realizare a nodurilor rigide la structuri prefabricate din beton / UNIBEK KFT Ungaria Ferestre si usi din profile PVC sistem REHAU/ SC SERJEXIM SRL Radauti Ferestre si usi din profile PVC VEKA/ SC GRUP BD SRL Baia Mare Ferestre si usi din lemn stratificat/ SC GRUP BD SRL Baia Mare Ferestre si usi din profile PVC PANORAMA/ SC FINK FENSTER SRL Timisoara Folie bitumata / SC DYTIV SRL Ploiesti Bucuresti Produs predozat pentru sape autonivelante BAUMIT/ BAUMIT Austria Etansant tip HOT MELT – HOTTIX/ SC ANTICOROSIV SA Bucuresti Produse peliculogene epoxidice seria 3100 si seria 3200/ SC SOVECORD INT SA Slatina Profile pentru structuri metalice/ RUTIN Ungaria SC SOLARON CONSTRUCT SRL Bucuresti 30.200 8 1-96 23.08.08 020-01/0492005 Pr. Aviz 016-04/4362005 pr.10 1-96 23.10 1-96 23.10 SC SERJEXIM SRL Radauti 30.200 8 1-96 23.10 SC BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti 15.10 1-96 23.09.09 620 / 05.10 30. Aviz 007-02/2922005 Pr.Pr.11.10 1-96 23.10 SC GRUP BD SRL Baia Mare 30.200 8 1-96 23. Aviz 007-02/2742004 Pr.10 SC SOVECORD INT SA Slatina 30.10 SC SAMUEL & COMPANY SRL Brasov Pereti de compertimentare din KARMA IMPEX COM panouri de gips carton SRL Bucuresti .0 743/ 18.09 008-02/1472005 Pr.10 SC DYTIV SRL Ploiesti 30.10 1-96 23.11. Aviz 020-02/368-205 Pr.10 1-96 23.09 620 / 05.03. AVIZ 673/ 21. Aviz 620 / 05. Aviz 016-04/4192005 Pr.10 1-96 23.200 8 1-96 23.200 8 1-96 23.08 580/ 21.10 SC ANTICOROSIV SA Bucuresti 30.10 580/ 21.200 8 1-96 23. Aviz 016-03/1702005 Pr.10.10 SC FINK FENSTER SRL Timisoara 30.10 1-96 23.200 8 1-96 23.09 631 / 10.09.

52 baza de ciment – MAXSEAL SUPER / DRIZORO SA .03 1-89 27.C. – CONSTANTA. Refera t secret ariat 1-89 27.03 1-89 27.28 profile din PVC .03 1-89 27.201 0 1-89 27.03 P.28 panta system ROOFLITE tip DP / RoofLITE .YONGKANG SANXING DOORS INDUSTRY CO.03 132 / 06. V.R.C.SPANIA adresa.WAP INVEST S. simpla si oscilo-batanta .201 0 Nr.03 Sc winapex import export srl Geamana.03 1-89 27.C.03 1-89 27.L.CHINA 001-02/892Ferestre si usi ferestre cu 2007 cod.03. oscilo-batante system GEALAN seria S 3000 / S. producator 116 / 26. Cod.03 / PRODPLAST SA – BUCURESTI 0212523578 RoofLITE .03 SC BUCURESTI TRADING SRLBUCURESTI 4034113 31.01.02 001-02/8852006 cod.BUCURESTI 001-02/904Ferestre pentru acoperis in 2007 cod 1. com.R.L.201 0 1-89 27.28 116 / 26.03 1-89 27.01.0241691237 31. Valabilitat e S.Nr inreg CTPC INTERFINISH/ INTERFINISH SYSTEMWANDEN Olanda Numar Denumire produs Titular Agrement Tehnic procedeu. BLU LINE IMPEX A& M SRL . cu deschidere pe balamale ./ telefon.03 S.1.GHETUR S.GHETUR S.L.28 locuinta system SANXING / S.28 simpla si oscilo-batanta .1.01. system EURAPEX / S. Arges 01.201 0 1-89 27.03 31.02 127 / 05.201 0 1-89 27. BLU LINE IMPEX A& M SRL GEAMANA 01.C.28 deschidere pe balamale ..R. GHETUR S. CONSTANTA 001-02/888Usi metalice pentru intrare in 2006 cod 1. Avizar e S.C. oscilo-batante system GEALAN – S 8000 IQ / S.03 127 / 05.UNGARIA 002-03/392Impermeabilizant osmotic pe 2007 cod.1. Bradu.03. – CONSTANTA.03 .GHETUR S.C. din profile din PVC .03.R.echipament.03 S.0212412853 10.UNGARIA 31. din profile din PVC . jud.03 Ferestre si usi –ferestre din PVC .03 129 / 05.L. .2.03 129 / 05.01.GEAMANA 001-02/893Ferestre si usi ferestre cu 2007 deschidere pe balamale .03 1-89 27.201 0 1-89 27. system WINAPEX 001-02/896Scaun din polipropilena pentru 2007 cod alte arene sportive / PRODPLAST produse SA . CONSTANTA 001-02/886Ferestre si usi ferestre din 2006 cod.201 0 1-89 27.03 1-89 27.201 0 1-89 27.02 108 / 23.C.L.R.01.C. 1.0241691237 31.

A.C.FOCSANI 003-02/422Procedeu de realizare a 2007 cod.28 din profile PVC – SALAMANDER / S. INNENWEISS . . GRAICON SRL . “MECHEL” S. .03 31.A.03.C.03.201 0 1-89 27.03 1-89 27.03 S.C. “MECHEL” S.GRAICON SRL – FOCSANI 0237220338 S. GRAICON SRL .1.02 111 002-04/970Produse epoxidice IPSASOL 2007 cod.02 111 / 23.02 111 / 23.28 profile de aluminiu ALUMIL / S.GRAICON SRL – FOCSANI 0237220338 31.C.03 1-89 27.03 1-89 27. ferestre si panouri fixe din 2007 cod.03 31.CLUJ 003-02/380Usi ferestre si panouri vitrate . – POPESTI LEORDENI 003-01/048Lite pentru beton 2007 cod.L.201 1-89 1-89 .C.C. ROST – amorsa / FABRYO CORPORATION S.C.0264305355 28. produse SAVANA cu Teflon .R.201 0 1-89 27.1. VI – FI SRL – 31.alte zincata pentru tocatura / produse S.C. VI – FI SRL – PITESTI 0248223515 S. 2007 cod.C.L.C. 2007 cod.28 din profile PVC – SCHUCO / S.201 0 1-89 27.GRAICON SRL – FOCSANI 0237220338 31.201 0 1-89 27.A. – CLUJ .28 din profile PVC – DECEUNINCK / S. ferestre si panouri fixe din IPSAL INTERPLAST S.201 0 1-89 27. – POPESTI LEORDENI 31.201 0 1-89 27.03 S.03 S.P.HAMAT IMPEX SRL .C.03.201 0 1-89 27.L.03.A.02 111 / 23.C.03 S.03 1-89 27. EKONOMIC .03 FABRYO CORPORATION S.CLUJ 003-01/049Sarma trasa din otel mata / 2007 cod.03 1-89 27.03 S.201 0 1-89 27.R.FOCSANI 003-02/419Procedeu de realizare a 2007 cod.03 1-89 27.107 / 22.FOCSANI 003-02/423Usi ferestre si panouri vitrate .02 111 / 23.C. IPSASOL 201 – produse pardoseala epoxidica autonivelanta . – CLUJ .C.alte 200-amorsa . – BUCURESTI0213514274 31.03.02 111 / 23. 2007 cod.0264305355 28. GRAICON SRL .1.02.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27.03 1-89 27.28 peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO / S.R.03 1-89 27.1.”MECHEL” S.03 1-89 27.GRAICON SRL . BUCURESTI 002-04/971Vopsele in dispersie apoasa 2007 cod.03 S.PITESTI 003-02/427Usi .L. IPSASOL 202 – vopsea epoxidica / IPSAL INTERPLAST S.GRAICON SRL – FOCSANI 0237220338 S.02.C.B.1.03.28 peretilor cortina din profile de aluminiu ALUMIL / S.02 111 / 23.CRAIOVA 003-02/413Usi . produse “MECHEL” S.1.FOCSANI 003-02/426Usi ferestre si panouri vitrate .03 1-89 27.C.HAMAT IMPEX SRL – CRAIOVA – 0251-510188 31. / S.02 111 / 23.03.R.03.C. alte pentru interior SAVANA .02 107 / 22.03. alte precomprimat – L. VI – FI SRL .03 31.02 111 / 23.

ATARY PROD SRL .SIRTISA CONSULTING SRL – SUCEAVA 31.02 007-02/3932007 cod.1.03.CONSTANTA Glafuri si blaturi din material compozit – ATARY / S.201 0 1-89 27.1.03 31.CHRISMARK COMPANY 2004 SRL . SAFA SRL SIBIU0269229088 15.C.201 0 1-89 27.02 111 / 23.03 31. VI – FI SRL .1.C.02 007-02/3942007 cod.57 101 / 22./ 23.03.201 0 1-89 27.02 007-02/3892007 cod. VI – FI SRL – PITESTI 0248223515 0 27. din profile PVC – SALAMANDER / S.1.C. UNGARIA Ferestre si usi din lemn PITESTI 0248223515 S.C. ATARY PROD SRL – JILAVA 4930016 S.ARECONSTRUCT SRL – CLUJ 0264266115 28.2.2.03 15.C.AKZO NOBEL / AKZO NOBEL COATINGS Rt.28 101 007-02/362- 003-02/4282007 cod.C.C.201 0 1-89 27.03.03. MOBITECH 15.03 S.03.C. SAFA SRL SIBIU0269229088 15.03.201 0 1-89 27.C.03 1-89 27.02 007-02/3922007 cod.03 27. CEHIA Produse din tabla de otel pentru invelitori si pereti tip ARECO / ARECO SWEDEN AB . SAFA .03 1-89 27.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27.03.o.02. SUEDIA Usi si ferestre din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice – “SCHUCO / S.28 111 / 23.SAFA SRL SIBIU Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu – SCHUCO / S.02 007-02/3952007 cod.03 S.201 0 1-89 27.28 003-04/3072007 cod.03 1-89 27. SAFA SRL – SIBIU 0269229088 15.1.03 S.02 003-02/4302007 cod.2.03 S.03 1-89 27.03 1-89 27.15 profile de aluminiu ALUMIL / / S.C. SECUIESC – 0267 360066 30.03 1-89 27.02 111 / 23.JILAVA Produse de protectie impotriva agresiunii biologice BOCHEMIT / BOCHEMIE s.HARGHITA Produse predozate pentru finisaje .03 S.45 101 / 22.C.SAFA SRL SIBIU” Usi si ferestre din profile de aluminiu fara intreruperea puntii termice – “SCHUCO” / S.CONSTANTA 31.PITESTI Procedeu de realizare aperetilor cortina din profile de aluminiu ALUMIL / / S.C.1.03 / SC ZONAL HOLZ SRL – HARGHITA 0266371748 SC EUROCOLOR SRL – Tg.201 1-89 1-89 .02 101 / 22.62 101 / 22.03 1-89 27.02.C.03 1-89 27.10 101 / 22.1.03. VI – FI SRL .C.SIBIU Ferestre si usi din profile de lemn stratificat / SC ZONAL HOLZ SRL .02 003-02/4292007 cod.C.201 0 1-89 27. ferestre si panouri vitrate .CHRISMARK COMPANY 2004 SRL .03 1-89 27.03 S.02.03 1-89 27.28 101 / 22.1.PITESTI Usi .C.r.45 007-04/3702007 cod.02 2007 cod.28 111 / 23.03 S.

03. – DROBETA TURNU SEVERIN Tigle metalice VIKINGPROFIL tip HV – 205 D / S.03 SC TIRO INVEST IASI SRL – IASI 0332411810 28.02 016-02/1942007 cod. PARAFOR PONTS .03 01. .R.02 016-03/2062007 cod.03.R.28 119 / 28.201 0 1-89 27.NAZNA 0 27.02 016-02/1952007 cod.03 30. VIKING PROFIL S.1.03. seriile GLOBAL si OPTIMAL / S. MOBITECH S.115 stratificat / S.02.R.1.C.03 1-89 27.58 119 / 28.C.L.03 S. N& G GLASS S.R.IASI Tabla profilata TIGRES si accesorii din tabla pentru acoperisuri / SC METALE INTERNATIONAL SRL .R.28 119 / 28.15 176 / 20.03 1-89 27.03 1-89 27.201 0 1-89 27.R.L.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27.51 083 / 16.C.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27. – DROBETA TURNU SEVERIN074006555 S.02 008-01/0642007 cod.02.02 008-02/1692007 cod 1. 1.L.NAZNA Produse predozate pentru mortare exterioare utilizate la izolarea termica a fatadelor “POLITHERM” / SC ITAL – KOL SRL – Comuna Sag Elemente structurale si subansamble pentru structuri tip “STEELFRAMEHOUSING” / STEEL FRAME HOUSING U.C. .02 101 / 22. WIN STAR PLAST S.201 0 1-89 27. USA Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice system BI-AL .C. 1.1.201 0 1-89 27. N& G GLASS S.02 008-04/0602007 cod.R.L.S.02 2007 cod.L.L.02 016-02/1912007 cod.L. 1.C.62 176 / 20.03 1-89 27. – PLOIESTI0244517080 SIPLAST ICOPAL SAS – FRANTA - 28.03 28.C.2.03 27.03 1-89 27.C.L. PARAFORIX S.1.201 0 1-89 27.03 SC ITAL-KOL SRL – Comuna. WIN STAR PLAST S./ 22.03.03.03.1. N& G GLASS S. – DROBETA TURNU SEVERIN074006555 S.C.201 0 1-89 27.PLOIESTI Membrane hidroizolatoare SIPLAST – THERMOSOLO GS.03 1-89 27.Sag0256395200 01.03 1-89 27.R. VIKING PROFIL S.03 30. – BUCURESTI 0213529413 S.R.03.02 008-03/0482007 cod.03 01.R. N& G GLASS S.03 .03 1-89 27.03 1-89 27.26 007-04/3622006 cod.03 1-89 27.28 119 / 28.FOCSANI Elemente din piatra artificiala pentru ornamente si reconditionari / SC ANA SRL – PIATRA NEAMT Ferestre si usi din profile PVC PAKPLAST .53 176 / 20. – DROBETA TURNU SEVERIN Ferestre si usi – ferestre din profile de aluminiu BIAL / S.03 / SC CET SA – IASI 0232237990 30.02 016-03/2052007 cod.03 SC METALE INTERNATIONAL SRL – FOCSANI 0237237826 SC ANA SRL – PIATRA NEAMT 0233219670 30. ROMANIA / SC CET SA .02.BUCURESTI Ferestre si usi – ferestre din profile PVC SCHONLINE / S.L.28 176 / 20.L.

– CONSTANTA .R. - SC KOBER SRL – TURTURESTI-GIROV – 0233/291800 31.03 S.2.L.C. chit de cutit c 53101 .03.BUCURESTI Procedeu de termoizolare si finisare pentru pereti .2. CONSTANTA Masticuri pentru etansarea rosturilor .A.0241552111 30.103 119 / 28. – BUCURESTI2308777 15.12.02 016-04/5532007 cod.03 1-89 27.03 S. lac “ECOLAC” L 8301 WL.200 8 1-89 27.03 1-89 27.02 016-04/5472007 cod.03 1-89 27.02 016-04/5542007 cod .02.03 SC MUNPLAST A. DECOTEC IMPEX S.52 119 / 28.ANGLIA Protectii exterioare anticorozive si mecanice pentru constructii metalice ingropate – PROMUN / SC MUNPLAST A. EMAIL “HAMMER” seria E 8100 / SC KOBER SRL – TURTURESTIGIROV Vopsele nuantate de interior si exterior seria V 8000 / SC KOBER SRL – TURTURESTIGIROV Tencuiala decorative “REIBEPUTZ” utilizata ca finisaj intr-un system compozit pentru izolare termica la exterior / SC KOBER SRL – TURTURESTI-GIROV Produs predozat pentru tencuieli decorative – DECOFIN / S.L. – BUCURESTI4130535 30. lac protector seria ig 5100 F / SC KOBER SRL – TURTURESTI-GIROV Produse pentru protectie anticoroziva grund anticoroziv “PRIMER” G 5173-2 .200 7 1-89 27.R.C.L.1. NITOSEAL MS 600 / FOSROC LTD .03 1-89 27.15 119 / 28.03 1-89 27.1.103 119 / 28.02 016-04/5442006 cod2.R. .A.12. PLIASTIC N2 .201 0 1-89 27.03 1-89 27.26 119 / 28.03 .ATLAS CORPORATION S.03 SC KOBER SRL – TURTURESTI-GIROV – 0233/291800 31.02 016-04/5452006 cod.02 016-04/5522007 cod. APLA WALLTHERM/ S.119 / 28.03 1-89 27.03 SC KOBER SRL – TURTURESTI-GIROV – 0233/291800 31.C. PLASTISEAL .103 119 / 28.103 119 / 28.03 SC KOBER SRL – TURTURESTI-GIROV – 0233/291800 30. DECOTEC IMPEX S.02 016-04/5422006 cod.R.FRANTA Produse pentru protectia lemnului GRUND G 53101 .03.200 9 1-89 27.ATLAS CORPORATION S.03 IRIDEX – GROUP PLASTIC SRL VOLUNTARI 28.12.200 7 1-89 27.L.77 si MISTRAL C / SIPLAST ICOPAL SAS .02 016-04/5432006 cod. 2.12.12. LAC “YACHT” L 5305 L .03 1-89 27.200 7 1-89 27.C.2.201 0 1-89 27.200 7 1-89 27. 1.

POLICOLOR S.C.201 0 1-89 27.R.02 130 BUCURESTI 016-04/555Procedeu de izolare termo2007 cod. – BUCURESTI0213248693 – S.R. ULTRAPLAN ECO .ATLAS produse CORPORATION S.201 0 1-89 27.119 / 28.02 119 / 28.03 1-89 27.C.L. ITALIA 016-04/565Amorsa bituminoasa – ALPA 2007 cod.R.201 0 1-89 27.R.2.0213451730 28.BUCURESTI 016-04/563Produse epoxidice pentru 2007 cod.L.2.03 1-89 27.MAPEI ROMANIA SRL .C. – BUCURESTI.C.BUCURESTI 015-03/117- Membrane hidroizolante S.R.02 119 / 28.02 119 / 28. – BUCURESTI2308777 30.L.77 finisare a fatadelor CERESIT CERETHERM CLASIC / S.L.R. APET EXPERT CONSTRUCT S. PLANO 3 .201 1-89 1-89 .L.201 0 1-89 27. KG.L. – BUCURESTI 2308777 S. .C.ATLAS CORPORATION S.C.03 28.27 celulara tip ROBEL / S. BUCURESTI lanseelor APLA ROOFTHERM / 016-04/558Procedeu de termoizolare a 2007 cod.alte S.IP.02 119 / 28. 016-02/196Usi interioare cu structura 2007 cod.A.02.L.03 S. POLICOLOR S.L.02.02 119 / 28.alte pardoseli industriale: produse DISBOXID 434 EP – SCHICHT EL.03 S.2. ROBEL DOORS S. CONSTRUCTION INSULATING Ltd.03 S.03. HENKEL ROMANIA S.1.C.02 119 / 28.R.R.02.03 1-89 27. ATLAS CORPORATION S.03 01.03 1-89 27.02. -GRECIA 016-04/570Procedeu de termoizolare si 2007 cod.alte hidrofuga a p S.03 1-89 27.C.03 S. IZOPOD S. – SANCRAIU DE MURES-0265/320354 28.C. DISBOXID 467 HARTKORNSCHICHT .L.R.02 119 / 28.C.02.201 0 1-89 27.39 HYDROSTOP SOLVENT BASED / AV.L.03 1-89 27. APET EXPERT CONSTRUCT produse S.R.03 DAW BENTA ROMANIA S.22 autonivelante : NOVOPLAN 21 .0213117819 28.03 1-89 27.C.A.C. GERMANIA 016-04/564Produse predozate pentru sape 2007 cod. ROBEL DOORS S.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27.11.1.A.03.C.p.200 9 1-89 27. ULTRATOP / MAPEI S. DISBOXID 444 DICKSCHICHT / DEUTSCHE AMPHIBOLIN – WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & Co. .L.03 1-89 27.R. HENKEL ROMANIA S.77 fatadelor cladirilor – DEKOTHERM / S.03 S. – BUCURESTI 2315585 30. – 28. BUCURESTI 016-04/557Procedeu de decofrare tip AP / 2007 cod. – 021-2032692 28.02.

03.ZALAU 020-02/685Ferestre si usi din profile PVC 2007 cod.03 138 / 09.03.03 1-89 27.1.C.03.R.03.03 .28 dur WYMAR – 2500 / S.03 27.201 0 1-89 27.03 31.C.03 31.L.R. .R.ARTEGO – Tg.03 138 / 09.03 1-89 27.201 0 1-89 27.IASI 020-02/686Ferestre si usi din profile de 2007 cod./ 08.01.1. – IASI – 0232210483 S.R. ALCON PLUS S.201 0 1-89 27. ZIG ZAG COM 2007 PVC dur RAMPLAST / S. – Targu Mures- 0 27.03. UNO PRIMA S.39 HIDROIZOFLEX 1.t cod.03 130 / 08.L.201 0 1-89 27.201 0 1-89 27.03 138 / 09.03 1-89 27. aluminiu cu intreruperea puntii 1.C.A.201 0 1-89 27.03 1-89 27.A. ALMATERM S.prod acoperisuri RWP / RW PANEL SpA .0 – 3.BELGIA 020-02/683Ferestre si usi din profile de 2007prel.alte.03 31.C.39 FILLCOAT . 020-02/690Usi metalice de siguranta 2007 cod.03 31.0241587768 BBK ELECTRONICS – IMPEX S.03 31.2. – BUCURESTI/0213262 907 020-02/691Panouri termoizolante cu vata / RW PANEL SpA – 2007 minerala pentru pereti si ITALIA cod.03. UNO PRIMA S.03 1-89 27.1. ALCON PLUS S.03 1-89 27.C.L.03 138 / 09.BRAILA 020-02/684Ferestre si usi din profile PVC 2007 cod.28 MEXIN / Chongqing – China / FELEACU0264237076 SC BUCURESTI TRADING SA BUCURESTI S.ITALIA 020-02/692Plafoane suspendate tip grila HUNTER DOUGLAS 2007 cod. – BRAILA-0239616281 S.R. ZIG S.03.03 31.JIU 015-04/149Produse de etansare – 2007 / cod.03 138 / 09.03 138 / 09.alte – LUXALON / HUNTER ROMANIA – produse DOUGLAS EUROPE Bv – BUCURESTI / OLANDA 0213274355 020-02/694Plafoane suspendate lineare – HUNTER DOUGLAS 2007 LUXALON / HUNTER DOUGLAS ROMANIA – cod.C.201 0 1-89 27. – ZALAU0260/611253 / S.03 31.alte LUXALON / HUNTER DOUGLAS ROMANIA – produse EUROPE Bv .28 dur ACTUAL / S.03 138 / 09.03 1-89 27.201 0 1-89 27.03 138 / 09.201 0 1-89 27. FILLCOAT FIBRES / MATHYS .03 31.03 1-89 27.2.R.C.C.03 31.03 1-89 27.C.03 2007 cod.03 31. .a.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice – ALUTHERM / S.L.L.R.03 1-89 27.. .OLANDA BUCURESTI / 0213274355 020-02/693Plafoane suspendate casetate HUNTER DOUGLAS 2007 cod.03 31.produse EUROPE Bv – OLANDA BUCURESTI / 0213274355 020-02/695Ferestre si usi din profile de S.CONCIVIA S.CONCIVIA S.C.201 0 1-89 27.03.201 0 1-89 27.L.28 termice ELVIAL –el 4200 Thermo Smart / S.0 mm / S.03.03 138 / 09. ALMATERM S.03.03 138 / 09.1.alte.03 1-89 27.L.R.C.L.

201 0 1-89 27.03 15.03 138 / 09.03 31.BISTRITA 31.03.03 31.03 15.2007 cod.201 0 1-89 27.03 1-89 27.R. Tg.R.03 1-89 27. – BISTRITA0263238674 020-02/697Ferestre si usi din profile PVC DURBIS PROD S.03 31. – Tg.03. . PRESSING 2007 cod.28 WINDOLINE / DURBIS PROD – CRAIOVAS.R.aviz. Mures— SOCOR S.BUCURESTIBUCURESTI 0212563739 020-02/701Ferestre si usi din profile PVC.250379 020-02/700Usi de interior URANUS / URANUS RM IMPEX 2007 cod.C.03 31.201 0 1-89 27.1.03 .produse 020-02/6962007 cod.28 ZAG COM S.C...pro pentru repararea betonului – PRODUSE CHIMICE d NAFUFILL / MC BAUCHEMIE S.PANCIU S. “MECHEL” S.R.201 0 1-89 27. – S.03 138 / 09.R.alte.tehnic PLASTSISTEM S A .03 1-89 27.L. – BUCURESTItermice ALUTHERM/VIVIROM 0214900007 COMIMPEX S.201 0 1-89 27.03 1-89 27.L.C.03 138 / 09.R.1.R.S.03.03. Mures Tg. “MECHEL” S.02 cod.R.03 1-89 27.A.03 138 / 09.03 31.03 1-89 27. Mures 0265.C.L. SOCOR S. Mures 0265-258 0265-258 020-02/699Ferestre si usi din profile PVC / S.alte.201 0 1-89 27.1. predozate MC BAUCHEMIE 2007cod. – Ramnicu Valcea 0250-738988 020-02/703Ferestre si usi din profile PVC VIVIROM COMINPEX 2007 cod.L.R.28 WINDOLINE / GRIFF COMEX .L.L.1.201 0 1-89 27.1.03 138 / 09. PRESSING S.A.L.03.03.C. PLASTSISTEM S 2004 usi – PLASTSISTEM / S.Tg.GRIFF COMEX S.03.03 155 / 15.201 0 1-89 27.138 / 09.A.03 138 / 09.L.03 31.201 0 1-89 27.PANCIU 020-02/702Ferestre si usi din profile de PANONIA S. .03 31.03.28 PVC dur RAMPLAST / PANONIA Ramnicu Valcea – S.03 31. A – BISTRITA prel.L.C.L.28 aluminiu cu intreruperea puntii S.28 dur REHAU / VIVIROM S.R.03 1-89 27.L. pentru CAMPIA TURZIIproduse ancorare / S.R.alte precomprimat .03.R.03 138 / 09.R.03 1-89 27.C.201 0 1-89 27. 2007 cod.GEOPLAST PRODUCT S.03 1-89 27. 2007 cod. – 2007 cod.R.03 101 / 22.28 REHAU / S.28 dur ORIZONT 5000 / S.03. 0264305355 – CAMPIA TURZII 007-02/228Panouri ornamentale pentru S.A.C.1.R.03 1-89 27.L.03 138 / 09.C.1. . .28 URANUS RM IMPEX S..L.L COMINPEX S. KGGERMANIA 003-01/047Sarma pentru beton S.200 7 1-89 27.03 138 / 09.L.L.03 31.03. – Targu Mures Ferestre si usi din profile PVC dur REHAU / S.R.L.1.CRAIOVA 020-02/698Ferestre si usi din profile PVC – / S.03 1-89 27.C.R.L 020-02/704Ferestre si usi din profile de VIVIROM COMIMPEX 2007 cod.BISTRITA 0265216598 S.BUCURESTI 020-04/260Produse uscate . .05.R.03 1-89 27. – 2007 cod.1.201 0 1-89 27.0215298804 MULER GmbH & Co.GEOPLAST PRODUCT S.

Avizar e 004 / 10. AVIZ 002-04/8872005 Pr. Refera t secret ariat 1-87 30./ telefon.200 7 1-89 27. – constructii .SUA 30. HOUSE DECORFLEX.01 001-02/8652006 cod 1.L.12.03 1-89 27.A. Aviz 31.03 1-89 27.03.aviz.03 1-89 27.02 176 / 20.12.101 / 22.tehnic S.03 153/ 14.echipament.02 016-03/1482005 Pr.03 002-04/8882005 Pr. Aviz tehnic 30.A. Aviz 31. PLASTSISTEM S A BISTRITA 008-01/053Amortizor seismic cu fluid 2004 prel aviz vascos / TAYLOR DEVICES .12.03 170/ 20.03.01.03 1-89 27. Valcea – tabla cutata ) / S.00 S. OLTCHIM S.43 30. INC tehnic .03 Vopsele alchidice pentru metal CHROMODOMI si lemn CHROMODOMI Bucuresti 31.04.09.200 9 Nr.03 007-02/2542004 prel.200 8 1-89 27.03 002-04/8912005 PR.03 SC ISAROM – TEHNOLOGII SI SOLUTII S. Aviz 30. V.03 Produse din fibre de sticla 31. Aviz 016-04/3822005 Pr.200 8 1-89 27. producator Valabilitat e P.70.01 . OLTCHIM 0250.03 1-89 27.C.03 153/ 14.200 8 1-89 27. PLASTSISTEM S A – BISTRITA - Panouri prefabricate pentru S.C.C.03 1-89 27.03 119 / 28.C.04.200 8 1-89 27.R.200 8 1-89 27. BUCURESTI Produse laminate din poliesteri MAGNIPLAST SPA armati cu fibre de sticla – ITALIA MAGNIPLAST / MAGNIPLAST SPA .ITALIA Produse predozate pentru IR COLOURS tencuieli pe baza de rasini Bucuresti vinilice in dispersie apoasa BUCCIATO QUARZO GS. tip OLTPAN TC (din Rm.200 8 1-89 27.03 1-89 27.03 002-04/8892005 Pr. MAXIMA.200 7 1-89 27.03. – Rm. ACRILAK EXTRA Pardoseala epoxidica SC CHIMTITAN SA autonivelanta seria 307 Bucuresti 30. Agrement Tehnic procedeu.03 153/ 14. GRAFFIATO PROFESSIONALE Vopsele pe baza de rasini IR COLOURS vinilice in dispersie apoasa Bucuresti CASA MIA. Valcea 1-87 30. MURCLAD RV.01 153/ 14.03 Nr inreg CTPC EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION Voluntari Numar Denumire produs Titular adresa.03 1-89 27.02 Usi si ferestre din profile de aluminiu tip ELVIAL fara intreruperea puntii termice / S.

L.12 011 / 15.200 9 1-87 30. – BUCURESTI 3103400 31.L. BETA ECOPLAST . – NEGRESTI OAS – 0261-854498 20.R. EUROBETA SRL .01 .R.A.C. – Boldesti Scaenin 0244512557 STIZO S.R. TERAPLAST TRACON S.01 016 / 17. 2.200 9 1-87 30.12 008 / 12.01 1-87 30.L.01 .01 1-87 30.01.L.1.44 de polipropilena pentru betoane si mortare / S. cochilii 002-03/342complexe realizate din spuma 2004 cod.11.alte produse 3200 si email poliuretanic POLIDUR seria E 3900 / S.01 PENEDER BRANDSCHUTZTORE GMBH – AUSTRIA - 30.11.01 1-87 30.alte .R.200 9 1-87 30. BRAILA0239/611588 30.12.R. BRAILA – 0239/611588 30.alte de polietilena de inalta produse densitate prin sudura termica de contact / TRACON S. BRAILA 001.L. TERAPLAST GP S.25 poliuretanica rigida /STIZO TERMO S.A. LIMAR PROD S.200 7 1-87 30. – BISTRITA NASAUD – 0263- 31.01 31.12 849 / 11.C. EDILCOM S.C.01 001-003/698Procedeu de imbinare a foliei 2006 cod.C.12 862 / 21.2.11.11.01201 0 1-87 30. EDILCOM S.200 9 1-87 30. – NEGRESTI OAS 003-02/357Usi de interior din PVC 2007 cod.60 decorative tip LIMAR PROD .A. – BUCURESTI BUCURESTI 003-01/046Microarmare dispersa cu fibre 2006 cod.KOBER S.28 expandat – ORIZONT cu profile RAMPLAST / S.L.GIROV 30.2007 860 / 20.R.L.201 0 1-87 30.200 9 1-87 30. / S.01 S.SUCEAVA 001-04/1134Placi composite pentru placaje 2006 cod . TURTURESTI 001-041131Vopsele lavabile BETA QUARTZ 2006 cod. BRAILA 001-03/699Procedeu de imbinare a foliei 2006 cod.1.01 1-87 30.R.alte de polietilena de inalta produse densitate prin sudura cu adios de material extrus / TRACON S. LIMAR PROD SRL ROMANIA 002-03/391Produse termoizolatoare – 2007 mod-prel placi .L.KOBER S.01 1-87 30. cochilii simple .01 31.C.L.27 tip PENEDER / PENEDER BRANDSCHUTZTORE GMBH AUSTRIA 001-04/1121Produse de protectie 2006 prel 001.10.01 S.1.01 .03/702Usi metalice rezistente la foc EI 2006 cod. – TURTURESTI .016 / 17.01 / S.2007 011 / 15.C.01 1-87 30.200 9 1-87 30.C.C.C.12.C.R.01 TRACON S.01 1-87 30.01 1-87 30.01 1-87 30. BETA CRIL / produse S.R.01 856 / 18.anticoroziva : grunduri 04/910-2003 epoxidice EPOMID seria G cod. EUROBETA SRL – SUCEAVA – 0230517073 S.01 S.

11.12 003-04/2932006 cod.0263238202 Usi.BRASOV Produse predozate pentru S. 1.A.A.01 003-02/3592007 cod.12 864 / 21.1. URETEK injeatare – URETEK / URETEK .12 003-04/2952006 1.A.200 9 1-87 30. S.29 864 / 21.01 30.C.A. 2.C.01 1-87 30.A.01 003-02/3582007 cod 1. – Bistrita Bistrita Nasaud Nasaud . – MIERCUREA CIUC 324336 31. TERAPLAST GP S. TERAPLAST GP S.12 003-03/1602006 cod.01 31.01 1-87 30.1.01 30.200 9 1-87 30.12. MURES Ferestre si usi din lemn SC IRIS SERVICE lamelat IRIS / S.200 9 1-87 30. – BRASOV – CSHUCO / S.201 0 1-87 30.12.01 1-87 30.201 0 1-87 30.A. . – 0266CIUC S.11. – BISTRITA NASAUD 238202 Usi pliante din profile PVC / S.A. TERAPLAST GP S.C.01 31. DEITER impermeabilizare – TECHNIK SRL PLASTIKOL / DEITERMAN BUCURESTI GmbH .1.01 31. COMINEX montarea caramizilor de sticla NEMETALIFERE S. TERAPLAST GP S.28 857 / 18.C.ROMANIA S.200 9 1-87 30. LUSTIC INVEST profile din aluminiu – S. 0264/350434 SUCURSALA CAPUS Procedeu de constructie cu / DAV MERNOKI KFT elemente de arce metalice – K – UNGARIA– SPAN / DAV MERNOKI KFT UNGARIA Spuma poliuretanica pentru S.A.11. BUCURESTI RUST-OLEUM / RUST – OLEUM TRADING SRL OLANDA 4034113 Produs predozat pentru S.01 1-87 30.12 003-02/3962006 cod.008 / 12.01.0263238202 Pereti despartitori din profile S. “CERAMIN” / S.A.A. din S.A.12 007-02/3762006 cod . COMINEX SUCURSALA CAPUS – NEMETALIFERE S.12 007-01/1052006 cod 2. – Bistrita Bistrita Nasaud Nasaud .C.IRIS SERVICE CIUC S.C.L.GERMANIA Produse de protectie peliculare S.28 857 / 18.01 1-87 30.A.28 008 / 12.01.01 1-87 30.01 31.12.A.200 9 1-87 30.66 861 / 21. TERAPLAST GP S.12 007-01/1062006 864 / 21.200 9 1-87 30. – S.C.01 1-87 30.12.01. .01 30.01 1-87 30.C. – FINLANDA TG. TERAPLAST GP din PVC / S.C. ferestre si panouri vitrate .28 861 / 21.BRASOV 0268-331755 Usi ferestre si panouri fixe .0263238202 Lambriuri din profile din PVC / S.C.01 30.01 30.200 9 1-87 30. – S.A. – Bistrita Nasaud Nasaud .C.C.01 1-87 30.12 003-02/4112006 cod1.45 861 / 21.C.R. S. – Bistrita S.28 GP S.C.200 9 1-87 30. LUSTIC INVEST din profile PVC – SCHUCO / S.C. LUSTIC INVEST 0268-331755 S.201 0 1-87 30. – BRASOV – LUSTIC INVEST S.C.A.01 1-87 30.01 .01 31.01 003-02/3602007 cod.12.01 1-87 30.28 008 / 12.2.

1.18 – BARLINEK / BARLINEK POLONIA 007-04/367Produse predozate pentru 2006 cod.01 1-87 30.L.GALATI 007-02/388Ferestre si usi din profile PVC – 2006 prel007.200 9 1-87 30.25 007-03/222Cofraje din polistiren tip “PRO 2006 cod. 2.placi din polistiren expandat – 03/133-2003 Sto THERM VARIO / STO AG .12.C. 1. ZALAU – 0260660675 FIERCTC SIBEL SRL – GALATI – 0263/470058 30. 1.41 KONCEPT”/ PRO KONCEPT Rt. Alte hidroizolante – AQUADOX / SC produse AQUADOX SRL – CLUJ NAPOCA 007-03/220Procedeu de termoizolatie cu 2006 prel007.A.01 1-87 30.01. 1.01 KOTA INTERNATIONAL A/S DANEMARCA” 0722800013 S. LATG IMPEX S.01 1-87 30. 0264 317806 30.HASIT UNGARIA 04/217-2003 S.A.12 864 / 21.C.200 9 1-87 30.R. HASIT ROMANIA S. UNGARIA 007-04/355Produse pentru pardoseli pe 2006 cod.01.28 007-03/219Produse bituminoase 2006 cod.200 9 1-87 30.01 S.R.01 1-87 30.01.01 15.12.12 007-02/3772006 cod 1. KRYPTON S.01 S.C.01 30.01 31.01 1-87 30.12 864 / 21.12./ EMS MICKELEIT .12 864 / 21.864 / 21.32 torcretare – SPRITZBETON 470 / HASIT TROCKENMORTEL .01 1-87 30.C.GERMANIA 03/141-2003 cod.01 .01 1-87 30.L.L. – SIBIU 0269-223877 15.29 pentru invelitori si inchideri tip SIBEL si DURAKO / FIERCTC SIBEL SRL .01 EMS MICKELEIT GERMANIA 30.201 0 1-87 30.12.28 Ferestre si usi din profile PVC “EXTRUPLAST” / PROFILGLASS SRL 007-02/378Procedeu de realizare a 2006 cod 1.R.01 S. BAIA MARE – 0262275001 31.C.L. ZALAU 007-02/385Produse din tabla de otel 2006 cod.200 9 1-87 30. cod. .C.C.L.0259373431 30.12.12 864 / 21.63 geamului termoizolant / S.201 0 1-87 30. HASIT ROMANIA S. 0264-312266 30.R.WAPPAL S. AMBIENT S.GERMANIA 007-04/368Produse pentru finisaje tip 2006 prel007.C. 2.WAPPAL S.R.12 864 / 21.01 1-87 30.A.01 1-87 30.C.01 1-87 30.12 864 / 21.77 GERMANIA 007-03/221Panouri termoizolatoare “EMS” 2006 prel007.201 0 1-87 30.01 / S. 1.01.A.ZALAU 15.200 9 1-87 30.12 864 / 21.C.201 0 1-87 30.12 864 / 21.12.12 864 / 21.STORO S.A.12.12. 1.HASIT / S.12 864 / 21.12 864 / 21.WYMAR / S. – ODORHEIUL SECUIESC – 0266218090 / SC AQUADOX SRL – CLUJ NAPOCA0264436208 S.200 9 1-87 30. – 02/147-2003 ODORHEIUL SECUIESC cod.200 9 1-87 30.17 baza de ciment “KOTA / KOTA INTERNATIONAL A/S DANEMARCA” 007-04/366Elemente de parchet multistrat 2006 cod .01 1-87 30.01 S.01 1-87 30. KRYPTON S.200 9 1-87 30.01 30. SC PROFILGLASS SRL .

201 0 1-87 30.01 1-87 30. 1. UNGER STEEL S. – BARLAD – 0235421524 30.28 864 / 21.12.11.TURCIA BUCURESTI 0212124863 017-03/013Usi metalice rezistente la foc S.200 9 1-87 30.12 cod.01 1-87 30.L.01 31.01 1-87 30.R.C.alte.201 0 1-87 30.0232271848 30.201 0 1-87 30. Alte FOTODECOR .1.01 1-87 30.28 Aviz.01. .C. – BUCURESTI ENGINEERING S. piulite HV / GROUPE GFI BUCURESTI cod.BARLAD Ferestre si usi din profile de PVC VERATEC – TURCIA / SC CONSELI SA .201 0 1-87 30. MET SRL – 2006 COD. 1..201 1-87 1-87 SC UNIMETAL SRL Timisoara 0256/215.L.200 8 1-87 30.ITALIA 016-04/529Vopsele fotocatalitice – S. GLASS ROM 2006 cod.11.201 0 1-87 30. TECHNOLOGIES produse FOTOSILOX / GLOBAL S. .01 30.01 028 / 24.A.01 30.01 31.12 858 / 19.15 007-02/3792006 cod.L.01 1-87 30.12 007-02/3802006 cod. .200 9 1-87 30.01.584 016-02/189Ferestre si usi din profile PVC SC PANMIV SRL – 2006 cod.01 1-87 30.01 008-02/1562007 cod.200 9 15. MATECONS 2006 cod.ITALIA -021/3231588 016-04/533Panouri composite din S.864 / 21.58 010-02/0692006 Cod.L.12. UNGER STEEL S.R.R.- . 1.L.C.12 013 / 16.01 1-87 30.12.01.01 30.R.200 9 1-87 30.01 01.C.A.C.01 1-87 30.200 9 1-87 30.2007 saibe .74 aluminiu – NATURALBOND / IMPEX SRL – ASAS .01.28 Aviz.01 30. 1. 1.produse INDUSTRIES . 1.28 018 / 18.01.01.1.01 008-02/1682007 cod.01 1-87 30.MAJESTIC S.C. Ant.28 018 / 18.FRANTA 0213186771 020-01/061Suruburi de inalta rezistenta .27 “EI” si “E” tip – MET / S.01.R.01 30. ant 010-02/0722006 Cod.ORADEA 0259/469222 016-03/200Usi rezistente la foc tip NINZ – / NINZ S.01 1-87 30. BAUPLAST seria BAU – 2000 / ORADEA – SC PANMIV SRL .p. FOTOSIL .01 30.IASI Panouri sandwich pentru pereti si acoperisuri/ LATOTONEDIL SRL Italia Ferestre si usi din profile de PVC REHAU/ SC TERMO DIMPL TEHNOLOGY SRL Timisoara SC OVIPLAST SRL – MARNA NOUA 0728180991 SC TEHNOPROFIL SERV SRL – ORASTIE-0254243001 S. – IASI . 863 / 21.28.01 001 / 09.01 028 / Ferestre si usi din profile PVC “BRUGMANN” / SC OVIPLAST SRL – MARNA NOUA Ferestre si usi din profile PVC “BRUGMANN” / SC TEHNOPROFIL SERV SRL ORASTIE Ferestre si usi din profile de PVC system TROCAL – GERMANIA / S.A. 1. 1.12. MAJESTIC S.ITALIA 2006 cod.01 1-87 30. 1. MET TIMISOARA – SRL TIMISOARA 0256493384 020-01/060Suruburi de inalta rezistenta .p.01 SC CONSELI S.01 31.R. .27 ITALIA / NINZ S.01 1-87 30.01 1-87 30.200 9 1-87 30.347 SC TERMO DIMPL TEHNOLOGY SRL Timisoara 0256/497.01 022 / 18.L.

. .01 020-02/6682007 cod.28 028 / 24. VIDRA .01 020-02/6672007 cod1.L.01 S.A.L.C.01.C.R.01 1-87 30.1.BUCURESTI Ferestre si usi din profile de PVC dur PANORAMA / S.L.28 028 / 24.201 0 1-87 30.01.201 0 1-87 30.BUCURESTI Procedeu de realizare a peretilor cortina – EXALCO 130 / S. ERBSEN S.DOROHOI Ferestre si usi din profile PVC dur VEKA / S.01 1-87 30.A. ALUMIL ROM INDUSTRY S. DIATON 4M S.28 028 / 24.1.01. – IASI 0232-210148 31.01.L.201 0 1-87 30.01 020-02/6652007 cod1.01 1-87 30. – SIGHETU MARMATIEI Procedeu de realizare a peretilor cortina ALUMIL – SOLAR / S. ALPLAST S.1. – BUCURESTI 31.01 020-02/6632007 cod.C.01 020-02/6592007 cod.C. JIU 0745020946 S. – SIGHETU MARMATIEI 0262314644 S.L.01 020-02/6612007 cod.01 1-87 30.R. – IASI 0232254264 31.01 S.C.28 028 / 020-02/670- saibe .01 31.R.L.01.C. EXALCO ROMANIA BRAGADIRU Procedeu de realizare a peretilor cortina – ALUMIL – SOLAR / BAC DELPHI S.01 31. LAREX THERM S.201 0 1-87 30.C.01 020-02/6622007 cod.R.10 028 / 24.AVANTGARDE GRUP S. JIU Ferestre si usi din profile PVC dur – GEALAN / S.L.C.AVANTGARDE GRUP S.01.1.L.0213305841 BAC DELPHI S.R. .L.C. – DOROHOI 0231614423 S.A. – TG.A.28 028 / 24.1.01 1-87 30.R.C.01 31.01 BAC DELPHI S.R. – TG.A.L. VIDRA Ferestre si usi din profile PVC BUCURESTI 0213186771 NIBA SISTEM S.28 028 / 24.28 028 / 24.MURES Ferestre si usi din profile PVC dur KOMMERLING / S.01 S.01 028 / 24. ALPLAST S.L.01 020-02/6602007 cod.01 S.10 028 / 24.8 / SHANGHAI METALS & MINERALS .201 1-87 1-87 .C. NORDIC ROMAR S.R.01.R.1.01 1-87 30. – COM.24.01. – TG.01.C.L.01 020-02/6692007 cod.R. – COM.C.01 31.201 0 1-87 30.L. – TG. piulite 8.01 31.201 0 1-87 30.1.CHINA Ferestre si usi din profile PVC dur – REHAU / NIBA SISTEM S.R.01 1-87 30.L. – BACAU 0234587041 31.1.BACAU Ferestre si usi din profile PVC dur – REHAU / S.01 / BAC DELPHI S.alte produse 020-02/6582007 cod.R.IASI Ferestre si usi din profile PVC dur – TROCAL / S. ZARA SERVICE S.01.01 1-87 30. NORDIC ROMAR S. ZARA SERVICE S. DIATON 4M S.201 0 1-87 30.01 31.01 1-87 30. – MURES 0216673999 / S.201 0 1-87 30. LAREX THERM S.L.R.R.1.01.201 0 1-87 30.01 1-87 30. BACAU Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ALUTHERM / BAC DELPHI S. ERBSEN S.10 028 / 24.R.01 2007 cod. .C. – IASI 0232254264 0 30.R.C.C. . – BACAU – 0234587041 31.201 0 1-87 30.L.201 0 1-87 30.A. .- 31.01 30.01.01 1-87 30.01 020-02/6662007 cod.28 028 / 24.

L. UNGARIA 011 / 001-04/1003Vopsele acrilice ASTEK / SC SC AS VOPSEA SA 15.01 31. Alte LICHTGITTER / LICHTGITTER CZ RO S. LINDAB SRL – 15.01 2004 parchet laminat // SC AS INCINTA SOMACO SA prel.TOPRAISAR prel.01 31.01 28.2.200 8 1-87 30.200 7 1-87 30. 21.01.C.200 7 1-87 30.01 2007 cod.28 dur – GEALAN / BAC DELPHI BACAU S.10.01 2007 cod.200 9 1-87 30.1.01 2004 pentru inchiderea STEFANESTII DE JOS prel.1.Ltd.37. 0 30.aviz.01 30.CONSTANTA SOMACO SA OVIDIU CONSTANTA 011 / 001-02/687Elemente metalice LINDAB S.200 7 1-87 30.aviz.128 GROUP 0246/282.L..201 0 1-87 30.tehnic SOMACO SA OVIDIU .01 .CONSTANTA CONSTANTA 011 / 001-04/1038Adezivi “ASTEK” pentru SC AS VOPSEA SA 15.01 01. SACIN S.A.02.292 028 / 020-04/257Procedeu de pacare uscata TITAN MAR SA 24.01 2004 AS VOPSEA SA INCINTA INCINTA SOMACO SA prel.01 1-87 30.12 2005 aluminiu tip “PROFILCO” cu BUCURESTI prel.08. MAX IMPEX S. TOPRAISAR 861 / 003-02/237Usi si ferestre din profile de S.10.A.04.02.tehnic ruperea puntii termice / S.C. jud.aviz.24.11.08.201 0 1-87 30.02.C.44 CONSTRUCT SRL Bucuresti 028 / 020-04/256Placi ornamentale din roci TITAN MAR SA 24.R. Ltd.01 28.CEHIA 0259411705 028 / 020-02/672Usi de siguranta Erclass Adunati 24. Giurgiu Cod.37.86 protectie la foc DUNAMENTI PROTECTION Co.201 0 1-87 30.201 0 1-87 30.01 30.01 31.200 7 1-87 30.L.1.01 2006 cod. LINDAB AB SUEDIA 862 / 002-04/873Produs predozat pentru / S.12 2004 tencuiala decorative la .R.40 Cod.C.aviz.C.44 Bucuresti 031 / 016-03/193Produs predozat de DUNAMENTI FIRE 25. – ORADEA produse SPOL SRO .BACAU 0234587041 028 / 020-04/255Gratare metalice – S.R.01 2007 naturale/ TITAN MAR SA Bucuresti 317.01 31. LICHTGITTER 24.aviz.tehnic VOPSEA SA INCINTA OVIDIU .01 28.01 2007 erclass/CHINA WANJIA Copaceni. tip “POLYTHERM” pentru UNGARIA structuri de rezistenta metalice / DUNAMENTI FIRE PROTECTION CAO.C.OVIDIU . MAX IMPEX S.01 30. 21.tehnic interior si exterior AMAX / S.tehnic constructiilor /.01 2007 a fatadelor/ ZAHIU Bucuresti 317.40 Cod.

tehnic de aluminiu tip ALUMIL / S.C.C. RE AL GLASS S.200 . RE AL GLASS S. – ALBA-IULIA 7 1-87 30.07.L.C.09.SACIN S.CLUJ 7 1-87 30.CERAMICASERVICE S. .01 S.200 7 1-87 30.ZALAU 007-02/240Ferestre si usi din profile 2004 PVC – REHAU / S.aviz.R. .01 024 / 19.200 7 1-87 30.R.200 7 1-87 30.L. CLUJ 007-02/247Procedeu de realizare a 2004 peretilor cortina din profile prel.01 S.200 S.R.02.aviz.01 S.CLUJ 30.8 1-87 30.09.BUCURESTI Profile metalice subtiri AMROCO / AMROCO SA DEJ .R.12 2005 prel. FLORIDA prel.C.aviz.SOLARON CONSTRUCT BUCURESTI 28.CLUJ 7 1-87 30.tehnic puntii termice tip alumil / S.8 BUCURESTI 1-87 30. . 30.C.R. RE AL GLASS S.L.aviz.CLUJ 7 1-87 30.01 BAUSTOFF 30.01 S.tehnic 864 / 007-02/22521. – CLUJ 007-02/251Usi si ferestre din profile 2004 PVC – GEALAN / SC prel.02. SOLARON 28.12 864 / 21.C.tehnic IMPEX S. RE AL GLASS S.tehnic puntii termice tip “ALUMIL” / S.07.L.CLUJ Ferestre si usi din profile PVC “REHAU” / S.10.C.BUCURESTI Usi si ferestre din profile PVC tip “REHAU” / S.12 864 / 21.R.A.L.L.aviztehnic 864 / 007-01/08321. .C.L.R.200 .C. .SACIN S.R.ZALAU 30.A.01 S.200 CONSTRUCT S.11.01 / S.12 2004 prel.aviz.200 .0 032/ .CLUJ 007-02/246Usi si ferestre din profile de 2004 aluminiu cu intreruperea prel.tehnic S.C.R.200 8 1-87 30.SACIN BUCURESTI 864 / 21.01.L. – ALBA-IULIA 007-02/245Usi si ferestre din profile de 2004 aluminiu fara intreruperea prel.aviz.01 S.CERAMICASERVICE S. .aviztehnic FENSTER SRL .L.12 864 / 21.tehnic EUROGROUT / P&T TECHNISCHE MORTEL GERMANIA 016-01/070Produse predozate pentru 2005 prel. RE AL GLASS S.01 AMROCO SA DEJ .12 864 / 21.C.aviz.aviz subturnare – EUROGROUT / tehnic P&T TECHNISCHE MORTEL GERMANIA 016-04/362Produse predozate pentru 861 / 003-02/23821.06.12 024 / 19.12 2004 prel.C.200 1-87 ARDEX S. SRL SRL .A.04.L.R.L.09.C.01 SC FENSTER BISTRITA – 30. FLORIDA IMPEX 20. 30.200 . 30.R.C.BISTRITA 016-01/071Produse predozate pentru 2005 ancorare si injectie prel. RE AL GLASS S.

201 ALUMINIUM Belgia 0 1-94 07. – FRATESTI .C. oscilo-batante system GEALAN – S 3000/ MILLENNIUM CONSTRUCT 2000 SRL Usi metalice rezistente la foc (EI) – TIP SETUM / SETUM S.201 BUCURESTI . adresa. Aviz tehnic 008-02/0992004 Pr.0 0246220301 1-94 07. . SOTEC S.R.0 .echipament.28 036/ 26.01 SC ADF PROD Piatra Neamt SRL 31. – 31.0244542993 0 475 / 18.L.28 001-03/7282007 cod.1.07. GRECIA/ SC ADF PROD SRL Piatra Neamt Numar Agrement Denumire produs Tehnic procedeu. Valabilitat e Nr.05.08 SETUM S.07.08 SC REYNAERS 30.01 Titular telefon. ARGENTINA 7 30.200 7 1-87 30.08 SC DB CONSTRUCT 30.28 475 / 18. oscilobatante .01 SC ADF PROD Piatra Neamt SRL 31.62 Ferestre si usi – ferestre din profile din PVC .3160588 0 1-94 07.R.201 PLOIESTI .07 001-02/9092007 cod.A. 001-02/9202007 Cod.07 .07 . SOTEC S.01 reparatii/ ARDEX BAUSTOFF Austria Ferestre din profile de PVC GEALAN/ SC ADF PROD SRL Piatra Neamt Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice system PROFILCO. 001-02/9192007 cod.200 7 1-87 30.01 Nr inreg CTPC 2004 Pr.200 8 1-94 07.1.10. FRATESTI Ferestre si usi-ferestre din profile din aluminiu cu intreruperea puntii termice. Aviz 001-02/7582005 475 / 18. Referat secretar iat 1-94 07.1.08 MILLENNIUM CONSTRUCT 2000 SRL 15.08 HAUSPARTNER SRL TARGU SECUIESC 0267363000 1-94 07.R.05.07.L.28 / S.201 S. system GEALAN seria 3000 / S.07 001-03/7252007 cod.25./ producator Austria 471 / 16.BUCURESTI Placi ondulate bituminoase “KOVERTECH” / KARTONSEC S.1.C.L.PLOIESTI Ferestre si usi – ferestre din profile din PVC . system REXNAERS CS 68/ SC REYNAERS ALUMINIUM Belgia Ferestre si usi ferestre din PVC. Aviz tehnic 008-02/1092004 Pr.01 036/ 26.10.07 432 / 29.06. system RAMPLAST / SC DB CONSTRUCT S. oscilobatante .A.L.201 .2. – 30. .A.R.08 – 30.

08.alte protectie anticoroziva a produse suprafetelor metalice / S.08 – 31.201 SRL Otopeni 300.201 0 1-94 07.C.08.o.08 INDEX S.08 SC ENID IMPEX SRL – BUCURESTI – 0214902056 / S.39 .C.07.R. . . PRELCHIM S.201 1-94 BAULINIE S. – RM.07.L.38 Rulouri termoreflectante TELA METALIZATA/ TRIPOLUX-INDUSTRIAS DE ISOLAMENTOS Portugalia 001-04/1153Produse alchidice de 2007 cod.VIZUAL ART S. 30.00 0 1-94 07.2.201 .CONSTANTA S.06.08.L.08 CHOICE EXIM BUCURESTI 0214105048 SRL COMPANIA DE DISTRIBUTIE IN CONSTRUCTII SRL – BUCURESTI 0317102924 COMPANY ELIT CONSTRUCTING INGINERING TRADING SRL .CROATIA 002-04/985Aditiv generator de pori 2007 cod. – RM.08 S.o.08 30.p.07 455 001-03/7292007 Cod.07 467 / 12. 001-03/732Procedeu de izolare termica 2007 a acoperisurilor cu vata minerala “ROCKWOOL 160” / SHANGHAI ADVANCED BUILDING MATERIALS MINERAL WOOL FACTORY CHINA 001-03/734Procedeu de izolare termica 2007 a acoperisurilor cu vata minerala “FIBERTEX” / CSR INSULATION .TAILANDA 001-03/735 -2007 Procedeu pentru impermeabilizare “HYFIX” / INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS .08 15..VIZUAL ART S. .08 31.TURCIA 001-04/1155Produs epoxidic de 2007 cod.08.R.07 478 / 19.2.R.201 0 1-94 07.08.07 478 / 19. VALCEA 31. FABRYO 04.201 0 1-94 07.alte pentru mortare de ciment produse TENPOR / S.p.07 455 / 06..ORADEA 002-04/986Produs predozat pentru glet SC WURTH ROMANIA 31.A.201 0 1-94 07.ORADEA 15.78.03.ITALIA.07 455 / 06.C.07 478 / 19.R. – 0 POPESTI-LEORDENI 4673812 1-94 07. – POPESTI-LEORDENI 001-03/731Membrane hidroizolante tip 2007 cod.L.03.L. cod.07 478 / 19.alte protectie anticoroziva produse pentru suprafete din otel : MASTIVOPS 3010 / S.C.A.07 478 / 19.R.2. VALCEA 002-03/398Membrane bituminoase 2007 BITUMINA / BITUMINA d.201 CORPORATION S.201 0 1-94 07. PRELCHIM S. FABRYO CORPORATION S.39 “INDEX” / INDEX S.432 / 29.L.08 – 31.201 0 1-94 07.C.C.0 1-94 07.A .A ITALIA.

15 pentru finisaje exterioare / S.L.03.1.201 – BUCURESTI 2066887 0 1-94 07.41.29 constructii – PROFIL DU FUTUR / PROFIL DU FUTUR GROUPE ARCELOR FRANTA 003-02/467Usi ferestre si panouri fixe .07.201 .C.IMER S.201 .L.R.C.APAHIDA 002-04/988Produs predozat pentru lipit 2007 cod.PETROSANI 003-04/313Produse pe baza de rasini 2007 cod.201 1-94 .C.C.201 DEVA -= 0254230930 0 1-94 07.A.201 APAHIDA-0264417645 0 1-94 07.L.GERMANIA 003-02/433Profile din otel pentru 2007 cod.1. INDUSTRIAL 31.DEVA 003-04/312Produse pe baza de rasini 2007 cod.31. .R./ 06.07 459 / 10.R.L.77 placi din polistiren expandat HOUWELING – P / HOUWELING S.08.1.08 – 30.2.08 S.08.08 S.IMER S. 2007 cod1.07 459 / 10.15 pe baza de ciment alb pentru finisari la interior si exterior – BAULINIE – BE / BAULINIE S.06.08 S.08 BAULINIE S. .C.13 0 1-94 07.A.08 S.APAHIDA 002-04/987Produs predozat pentru chit 2007 cod alte de rost pentru placi produse ceramice -BAULINIE / BAULINIE S.R.08 S.L.0 1-94 07. – 31.15 pe baza de ciment alb HOWELING – P / HOUWELING S. . INDUSTRIAL 31.07 455 / 06.07 476 / 18.L.A.07 455 / 06.C.0 PLOIESTI 1-94 07. .07 345 2007 cod. ISOPAN STEEL SRL 31.32 protectia betonului armat – CERINOL / DEITERMANN HEIDELBERGER BAUCHEMIE GmbH .A.C.07 345 / 09.08.07 345 / 09.2.07 345 / 09.IMER S.07.C.IMER S.R.1. .08 HOUWELING S.07.07.C.R.201 CONEX VMC SRL .1.DEITER TECHNIK . – 31.08 31.08 HOUWELING S. .08. PETROSANI 0254232503 EUROFOX ENGINEERING GmbH AUSTRIA – 31.PETROSANI 003-04/314Sisteme de fixare a placarii 2007 cod. – 31.PLOIESTI 003-02/468Procedeu de realizare a APAHIDA-0264417645 0 07.L.15 pentru finisaje interioare / S.DEVA 002-04/989Produs predozat pentru glet 2007 COD.0 1-94 07.201 DEVA -= 0254230930 0 1-94 07.201 .alte pentru fatade ventilate – produse EUROFOX / EUROFOX ENGINEERING GmbH AUSTRIA 003-04/324Produse pentru repararea si 2007 cod.201 BUCURESTI – 403.0 1-94 07.R. PETROSANI 0254232503 S.07 455 / 06.28 din profile din aluminiu – SCHUCO / S. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL .

C.C.201 0 1-94 07.C.1.201 CONEX VMC SRL .08.07.1.A.0 PLOIESTI 1-94 07.07 003-02/4722007 cod.1.IASI Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu ALUMIL / / S. din profile PVC – SCHUCO / S.A.28 345 / 09.0 07.IASICON S.1.07 2007 cod1.C.28 345 / 09.IASI Usi ferestre si panouri fixe .C.A.A.PLOIESTI Placaje din panouri de aluminiu ETALBOND / S.C.C.07 003-02/4742007 cod. .28 peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO / S.201 0 1-94 07. IASI CONEX VMC PLOIESTI SRL . ferestre si panouri fixe . – IASI 31.08.1.PLOIESTI Usi .28 345 / 09.A.08.A.07 003-02/47-2007 cod.C.28 345 / 09. . INDUSTRIAL CONEX VMC SRL . ferestre si panouri vitrate .201 .1. – IASI 31. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL .0232215495 0 1-94 07.C./ 09.0232215495 15. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL – PLOIESTI – 0244-599 631 S.IASICON S.08 S. din profile din aluminiu – ETEM / S.IASI Usi ferestre si panouri fixe din profile de aluminiu ALUMIL / S.07 003-02/4692007 cod1.07 003-02/4752007 cod.08 S.IASICON S.201 .07 003-02/4702007 cod.IASICON S.07 003-02/4712007 cod.C.07 003-02/4762007 cod.C.07 003-02/4732007 cod.A.201 . INDUSTRIAL 31.28 345 / 09.0 PLOIESTI 1-94 07.C.C.08 S. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL .28 345 / 09.08. – IASI .IASICON S.IASICON S.C.08 S.0232215495 0 1-94 07.28 345 / 09. INDUSTRIAL 30.08 S. . .08 S.C.74 345 / 09. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL .A. – IASI 31. – IASI 31.08 31.IASICON S.0232215495 0 1-94 07.07.08. INDUSTRIAL 31. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL – PLOIESTI Usi .IASICON S.07.IASI Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO / / S.201 CONEX VMC SRL .A.C.28 345 / 09.PLOIESTI Procedeu de realizare a peretilor cortina din profile de aluminiu ETEM / S.1.0 PLOIESTI 1-94 07. din profile din aluminiu – SCHUCO / / S.08 S.08.08 S.0232215495 0 1-94 07.201 CONEX VMC SRL .IASICON S.PLOIESTI Usi si ferestre din profile PVC REHAU / S.IASICON S.A.201 .1.C.C.C.08 .

SLATINA 003-02/485Usi .1.201 SLATINA – 0249-432552 0 1-94 07.A. MELCRET AT SRL 003-02/486Procedeu de realizare a 2007 cod.08 S.ROLMIS SRL .C. BTI PARTENER PROMT S.C.31.07 345 / 09.08 S.A.08.08 30.08. MELCRET AT SRL .07.08 S.C.C.R.0364.06.L. MELCRET AT SRL 007-02/428Ferestre si usi din profile 2007 cod.07 345 / 09.07.R. BUCURESTI 007-02/429Usi si ferestre din profile de 2007 cod.345 / 09.C.1.07 345 / 09.08 SC KOVOSTROJ SRL – 01.08 S.08. ROLMIS SRL – 31.C. BTI PARTENER PROMT S. MELCRET AT SRL .0232215495 0 1-94 07.28 Usi ferestre si panouri fixe din profile de aluminiu ALUMIL pentru interior / S.C. BTI PARTENER PROMT S.201 BACAU .28 PVC – FUNKE / S.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice – “ EXALCO” / S.07. ROLMIS SRL – 31.201 .1. BTI PARTENER PROMT S.07 345 / 09.28 din profile de aluminiu ALUMIL / S. – BUCURESTI 0723199918 15.1. NOVA CASA BACAU 003-02/480Procedeu de realizare a 2007 cod.08 S. NOVA CASA SRL . NOVA CASA – 31.C.C.C.C.L.08 / S.BUCURESTI 007-02/430Profile cu pereti subtiri 2007 cod.07 003-02/4782007 cod.07 345 / 09.02345516114 0 1-94 07.IASICON S.07 345 / 09.07 345 / 09. – IASI 31.C.201 0236460091 0 1-94 07.1.28 din profile din aluminiu – SCHUCO / S. – BUCURESTI 0723199918 S.C.C.IASI 003-02/479Usi ferestre si panouri fixe 2007 cod.C. NOVA CASA – 31.08 . .08.47 pentru tavane suspendate si1.57 si pereti din GIPSCARTON / SC KOVOSTROJ SRL – MIHAI VITEAZU S.07 345 / 09.201 0 1-94 07.R.28 peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO / S.08.201 BACAU .1.0 101831 1-94 07.BACAUI 003-02/482Usi ferestre si panouri fixe 2007 cod.201 0 1-94 07.08.1. ferestre si panouri fixe 2007 cod.C.28 peretilor cortina din profile de aluminiu ROLMIS / S.201 MIHAI VITEAZU.201 SLATINA – 0249-432552 0 1-94 07.28 din profile de aluminiu ROLMIS / S.1.C. ROLMIS SRL SLATINA 003-02/483Procedeu de realizare a 2007 cod. .1.28 peretilor cortina din profile de aluminiu ALUMIL / S.1.1.31.08 S.R.IASICON S.02345516114 0 1-94 07.07 345 / 09.201 0236460091 0 1-94 07.L.C.L.

201 0 1-94 07.C.0263213870 0 1-94 07.1.74 termoizolante – METALEX / S.28 PVC – REHAU / SC ART DIVERSUM S.0 0264317700 1-94 07.07 497 / 09. TURDA 007-03/231Termoizolatie din vata de 2007 cod.R.L.28 stratificat / S.345 / 09.L.L.C.L.06. SAINT – GOBAIN WEBER ROMANIA S.08 15.C.L. Co.201 0 1-94 07. PERSEFONA 2001 30.s. – BISTRITA 0263311576 S.201 S.C.1.201 SIBIU – 0269-234835 0 1-94 07.alte M.0 0266339676 1-94 07.alte KRONOSPAN / KRONOSPAN produse GmbH LAMPERTSWALDE GERMANIA 007-04/387Placi sandwich 2007 cod.R.C.R. VARTEX GRUP S.08 31. – LUNCA DE JOS.08 S.08.R.L. ALFITERM S.08 S.VAN MEERBEEK .R.08 S. METALEX S.L. & EXP.07 497 / 09.06.07.R.BELGIA produse 007-03/229Sindrile bituminoase – 2007 cod alte MASTERshingle / ICOPAL produse a. Ltd. SICOTEX S.07 497 / 09.C. CHINEZA 007-04/382Parchet laminat – 2007 cod.201 TRADING SRL – 0 BRASOV – 0268-473435 1-94 07.08 S. VARTEX GRUP 30.R. – TURDA .L.R.007.R.L. ATITRANSCOM S. SLOVACIA 007-03/230Procedeu de termoizolare 2007 ext. BICTRITA 007-02/435Ferestre si usi din profile 2007 cod. PERSEFONA 2001 SRL – TURDA 007-02/432Procedeu de realizare a 2007 cod.L.08 15. ALFITERM S. RAMNICU 0 VALCEA.07 497 / 09.C.R.28 PVC – PANORAMA 2000 / S.07 497 / 09.GHEORGHE 0 0267351125 1-94 07.1.08 SC KRONOSPAN 31. – MIERCUREA CIUC 0266379050 S.07 497 / 09.06.cu placi din polistiren 03/200-2006 expandat – BATOTERM / cod.07 497 / 007-02/4312007 cod. PRO ADITIV S.201 S.C. – 15.R.07 497 / 09.1.1. ATI-TRANSCOM 15.P.07 497 / 09. .alte produse S.63 geamului termoizolant / S.27 Usi si ferestre din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice – tip ALUMIL / S. SAINT – GOBAIN WEBER ROMANIA S.201 BICTRITA .07. RAMNICU VALCEA 007-02/433Ferestre si usi din lemn 2007 cod.C.0250-733331 1-94 07. – 31.08 . – R. – LUNCA DE JOS 007-02/434Ferestre si usi din profile 2007 cod.C.L.201 0 1-94 07.alte sticla / SCHIUAN METALS & produse MINERALS IMP.08.C.R.C.1.C. MASTERPLAST ROMANIA SRL ORADEA S.L.0264312044 31.07.07.07.BISTRITA 007-03/224Produs hidrofug – DRYFILL / 2007 cod.201 SF.07.07 497 / 09.201 0 1-94 07. – 30.201 SRL – TURDA.08 SC ART DIVERSUM S.C.L.08 S.R.

07 cod.11.R. TIMISOARA 419 / 010-01/093Procedeu de realizare a 26.GRECIA 463 015-04/156Produse predozate – / 2007 cod.C.Kg.L.06.08 30.L. – 31.45 mortare pentru reparatii si S.TILES srl.R.201 TIMISOARA . MNP INTERNATIONAL S.21 orientate – OSB – LP / LP 09.08 30.1.13 peretilor si planseelor din elemente cu rol de cofrag pierdut tip “FABETON” / NADEP – FABETON Kft UNGARIA 419 / 010-01/098Module de legatura dintre 26.L. – SIBIU – 0269-234835 497 007-04/388Placi din aschii de lemn / 2007 cod. MNP INTERNATIONAL S.201 0 1-94 07.L.C.07.08 SC OST – WEST SRL – 01.07.26 pardoselilor din beton 09.06 2009 cod. GERMANIA 419 / 010-01/099Otel beton laminat la cald/ 26.46 GROUP SA .L.9 0256293782 1-94 07.R.08 SC EUROPREFABRICATE SRL Timisoara 0256/308.C.C. METALEX S.2.201 0 1-94 07.06 2006 cod.201 0 1-94 07.06. Eu.alte balcoane si structura de produse rezistenta tip “HIT” cu reducerea puntii termice / HALFEN GmbH & Co.08.06.06.07 S.C.C. FOLEX S.6 463 015-04/155Emulsie de aderenta – / 2007 MACON LATEX / MACON 11.201 0 1-94 07.201 0 1-94 07.2.08 SC.08 30.1.2.06.Ro.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice – BALKAN thermo system . AGUS TECHNOLOGIES S. – CLUJ – NAPOCA 0264406003 S.08 30.07 MANIWAKI OSB . – TIMISOARA 0256295517 30.0 0256294976 1-94 07. FORESTROM S.08 S.R.06 2007 ALFA ACCIAI SPA Italia Cod. AIUD – 0257789 107 .06 2006 peretilor si planseelor din cod.2.CANADA 497 007-04/390Procedeu de realizare a / 2007 cod. seriile Classic BLK-254 si Regal BLK – 262 / S.08 – 31. FOLEX S.201 0 1-94 07.L.2. – FALTICENI0230542550 S.201 0 1-94 07.1.200 TIMISOARA .R. AIUD 419 / 010-01/097Procedeu de realizare a 26.R.L.C.07 slefuit HTC SUPERFLOOR / HTC SWEDEN AB SUEDIA 419 / 010-02/077Ferestre si usi din profile de 26.06 2007 cod.555 NEOTEHNIC MACON SRL – BUCURESTI 2240294 NEOTEHNIC MACON SRL – BUCURESTI - 28.13 elemente modulare tip “BSF” / S.R.09.

201 0 1-94 07.6 412 / 22.06 412 / 22.08 SC TERRA GAZ 30.08 S. IMPERIUM GRUP HAUS S.08 SC BADUC SA Bucuresti 222.07.07.C.21 016-03/2082007 cod.05.06.201 S.06 016-01/1032007 cod.1.201 HAUS S. KRISTOP / KRISTO .04.6 412 / 22.C.08.AUSTRIA Produse “PUMA” pentru parcari si pardoseli industriale “PUMAPRIME SF.08 USG INTERIORS EAST GmbH – GERMANIA 492504110 GETZNER WERKSTOFFE GmbH . tip SYLOMER / GETZNER WERKSTOFFE GmbH .R.11.FRANTA Procedeu de panouri cu structura de lemn pentru cladiri / S.06 016-03/2042007 cod. TIMISOARA Procedeu de realizare a carcaselor din otel beton cu frete/ SC BADUC SA Bucuresti Otel beton laminat la cald tip BSt 500s bare de la ∅8 la ∅ 32 mm/ INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI IRO SPA Italia Ferestre si usi din profile PVC ALUPLAST seriile IDEAL 2000 .06.AUSTRIA 30.CO COSTRUZIONI 2240294 S.201 0 1-94 07.C. 4000 / SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL BUCURESTI Placa de exterior FIBEROCK / UNITED STATES GYPSUM COMPANY Amortizoare de vibratii pentru cai de rulare pe sine .06 016-04/6062007 cod.201 0 1-94 07.06 016-02/2102007 cod1.201 ODOLESI IRO SPA Italia 0 1-94 07.R.2.L.1 412 / 22.14 31.07.06 417 / 23. KRISMATIC .30 017-03/0162007 cod.06 016-01/1132007 Cod.11 412 / 22. 2.R.201 CONSTRUCT SRL – 0 BUCURESTI 0215992005 1-94 07.28 412 / 22.08 SC TERMA ENERGY SERVICE SA Bucuresti 310.79 impermeabilizari – KRISTEAU . – 0 TIMISOARA 0256243750 1-94 07.0257278781 30.alte produse 412 / 22.08 INDUSTRIE RIUNITE 15.49 TIF GROUP SRL – ARAD .1. VERTIMEX DAL 31. IMPERIUM GRUP 30.07 412 / 22.2.2.07.08 .201 0 1-94 07.44.06 016-02/2132007 Cod.L. – CAMPINA 0 0244332831 1-94 07. PUMATECT” / RESDEV Ltd ANGLIA Panouri metalice tip TERMA/ SC TERMA ENERGY SERVICE SA Bucuresti Usi din lemn rezistente la foc “EI” tip ISOFIRE / SAN .06 016-01/1192007 Cod.L.08 30.08 30.2.201 0 1-94 07.11.

L. PROTECT 31. DYO BALKAN TIF GROUP SRL – ARAD . BUCURESTI Protectie anticoroziva epoxidica – IZOCOR MS / S. PROTECT CHEMICAL S.C.R.0 021-4920205 31.L.C.C.08 S.48 472 / 16. BUCURESTI Produse epoxidice pentru repararea si etansarea fisurilor si a rosturilor din beton IZOCOR I / S.07 491 / 006-04/2702007 cod. – 0 BUCURESTI0214920205 31.020-04/1252004 cod.R.R.BUCURESTI Vopsea decorative DYO EKO FAÇADE / S.07 020-04/2742007 pr.R.R.C.06.2010 31. PROTECT CHEMICAL S.201 CHEMICAL S.06 017-03/0172007 cod.07 020-04/2762007 prel02004/122-2004 cod.C. BUCURESTI Produse uscate .L.08 S. 2.201 BUCURESTI 0 1-94 07. PROTECT CHEMICAL S.C.2010 S. BUCURESTI Chitn anorganic antiacid pentru placari anticorozive IZOCOR K / / S.08 .L.201 0 1-94 07.08. DYO BALKAN SRL . – BUCURESTI0214920205 31. .R. – 0 BUCURESTI0214920205 31.08 .C.07 020-04/2752006 prel. PROTECT 31.R.08 31.201 0 1-94 07.L.45 472 / 16.2.07 020-04/2732007 prel 02004/124-2004 cod. PROTECT CHEMICAL S.R.CO COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SPA ITALIA Chit epoxidic pentru placari de protectie anticoroziva IZOCOR C / S. S.C.79 472 / 16.C.28 472 / 16.45 020-04/2772007 pr.2010 1-94 07.08. PROTECT CHEMICAL S.08. . PROTECT CHEMICAL S.L.C.08.2.201 CHEMICAL S.08.2. – BUCURESTI. – BUCURESTI0214920205 31.08.2.201 CHEMICAL S.08.08.L.0257278781 15.08.L.020-04/12904 cod.201 0 1-94 07.L.L.2.417 / 23.08. – 0 BUCURESTI0214920205 31.45 472 / 16.2010 1-94 07. S.R. PROTECT CHEMICAL 31.C. PROTECT CHEMICAL S.C.07 020-04/2722007 prel 02004/132-2004 cod. PROTECT CHEMICAL S.201 S.C.alte TECNOLOGICHE SPA ITALIA Compartimentari vitrate rezistente la foc “EI” tip ISOFIRE / SAN .08.L.BUCURESTI Produs epoxidic pentru acoperiri autonivelante si incastrari – IZOCOR – SU / S.08 S. 2. PROTECT 31.R.08.R.2010 1-94 07.L. predozate pentru repararea si impermeabilizarea suprafetelor din beton – IZOCOR MI / / S.08 . 02004/130-2004 cod.08 .R.C.01.08.2010 1-94 07.48 472 / 16.

08 GRACE CONSTRUCTION 30.201 BUCURESTI 0 1-94 07.200 PRODUCTS LTD MAREA 8 .aviz.BRITANIE 020-03/106Protectii la foc din panouri 2005 de IPSOS armat cu fibra de prel.200 SRL – BUCURESTI.BUCURESTI 8 1-94 07.07 472 / 16.tehnic montaj uscat – PLACOCEM / BPB – PLACO .201 BUCURESTI 0 1-94 07.15 016-04/622Chit polisulfidic de etansare 2007 – MAXFLEX 90/ DRIZORO SA Pr.13 1-94 07.08.BUCURESTI 016-04/620Produs cu intarire rapida 2007 pentru reparatii MAXPLUG/ Pr. DYO BALKAN SRL .07.26.aviz.201 TRADING SRL Bucuresti 0 403.09.08 PROFIL INTERTRADING 31.01.60 016-04/623Produs predozat pentru 2007 hidroizolatii MAXSEAL FLEX/ Pr.08 S.C.C.07 472 / 16.201 TRADING SRL Bucuresti 0 403.201 1-94 .08 SC BUCURESTI 15.08.201 TRADING SRL Bucuresti 0 403.C.13 1-94 07.aviz.1.08 S.201 TRADING SRL Bucuresti 0 403.R.41. DYO BALKAN SRL BUCURESTI 006-04/272Diluant poliuretanic (9742007 cod.08 SC BUCURESTI 15.alte 0400) / S.016-04/293DRIZORO SA Spania 04 Cod.tehnic CONSTRUCTION PRODUCTS LTD MAREA . DYO BALKAN produse SRL .L.BRITANIE 1-94 07.RIGIPS ROMANIA 31.C.1.41.08 S.FRANTA 020-02/754Usi de interior HERHOLZ/ S.41. DYO BALKAN SRL .BUCURESTI Vopsea acrilica de interior DYO EKO – INTERIOR / S.07 491 / 26.08.09.alte produse SRL . .01.07 491 produse 006-04/2712007 cod.1.09.08 SC BUCURESTI 15.016Spania 04/292+04 Cod.15 016-04/621Produs predozat pentru 2007 reparatii – MAXREST/ Pr.C.200 S.1.07 491 / 26.13 1-94 07.08 SC BUCURESTI 15.tehnic sticla RIDURIT si RIFLEX / BRITISH GIPSUM LIMITED – MAREA BRITANIE 020-02/430Panouri composite ciment – 2005 polistiren pentru sisteme de prel. RIGIPS ROMANIA 31.8 0213355333 1-94 07.13 1-94 07.05.016-04/291DRIZORO SA Spania 04 Cod.09.41.C.07 472 / 16.06.016-04/290DRIZORO SA Spania 04 Cod.15 020-03/109Produse izolatoare lichide 2005 PROCOR / GRACE prel.

L. Cocorastii Caplii METALLOURGIA THESSALY SA Grecia 31.aviz.06.BUCURESTI 8 1-94 07.06.07 020-02/7562007 Cod.08 020-02/7822007 Cod.08 491 / 26.08.tehnic S.08 1-94 07.200 S.L. – BUCURESTI .07 2007 Cod./ 26.C.C. .R.08 472 / 16.aviz.07 020-04/1712005 prel.C.L.201 Onesti0234/312.2.200 – S.A.06.07 31.C.201 0 472 / 16. RIGIPS – ROMANIA 30.201 0 1-94 07.200 1-94 .R.8 0213355333 1-94 07.08 472 / 16.2.200 S.AUSTRIA Strat support din panouri de gips carton pentru pardoseli uscate – RIGIPLAN / RIGIPS AUSTRIA Membrane hidroizolatoare S.tehnic S.390 0 1-94 07. RIGIPS – ROMANIA 30.aviz.C.06.101 HERHOLZ Germania Bucuresti 0 07.07 020-02/4112005 prel.R.07 020-02/4122005 prel.101 Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ALUTHERM/ ROMAL SRL Slatina Ferestre si usi din profile de PVC DUR RAMPLAST/ OLTPLAST SRL Onesti OLTPLAST SRL 31.101 ROMAL SRL Slatina 0249/413.08 472 020-03/110- Ferestre si usi din profile de PVC – WINDOLINE / S. Procedeu de realizare a peretilor cortina VEA/ COMPANIA DE CONSTRUCTII IN ALUMINIU TEHNOREX Panouri termoizolante cu vata minerala pentru pereti si acoperisuri/ METALLOURGIA THESSALY SA Grecia Panouri termoizolante din gips carton – PLACOMUR si PLACOLAINE / BPB PLACO PLACOPLATRE S. RIGIPS ROMANIA 30.06.IZOWEST IMPEX 30.BUCURESTI 8 1-94 07.2.2.CONSTANTA 8 1-94 07.SPANIA Plafoane suspendate din panouri de gips carton – RIGIPS / RIGIPS AUSTRIA GesmbH .C.A. INTERCOM TOPAZ S. RIGIPS ROMANIA 30.08.08.101 020-02/7672007 S. .06. .07 020-02/7552007 Cod.2.L.tehnic S. .R.C. FRANTA Plafoane suspendate demontabile din placi de ipsos armat cu fibre de sticla – DECOGIPS / IBERYESCO S.R.873 31.tehnic S.07 020-02/4152005 Cod.07 020-02/4102005 prel. .08 472 / 16.08.08 491 / 26.L.aviz.R.200 S.08 472 / 16.BUCURESTI 8 1-94 07.L. INTERRCOM TOPAZ 30.07 472 / 16.200 S.62 COMPANIA DE CONSTRUCTII IN ALUMINIU TEHNOREX.08 472 / 16.201 0 1-94 07.

aviz.08 SC MITMAN SRL GALATI 30.aviz 18.08 PROD 30.08 / SALDA INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA SC PRO AUTO 30.08 / S. GRECIA / SC MITMAN SRL GALATI Procedeu de realizare a peretilor cortina tip alumil – M1 SOLAR STANDARD .R.05.200 SRL.200 8 1-94 07. 479 008-02/141/ 2005 prel. SETICO S.08 SC ALTRANS .tehnic 472 / 16. BELGIA / SC MITMAN GALATI Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice system alumil .07. tehnic 479 / 008-02/14218.06.08 ISOPAN SpA .BRASOV Protectii speciale a SRL – CLUJ-NAPOCA 8 07.08.07 020-02/3852005 prel.L.07 ethnic 479 / 008-02/14318.08 SC MITMAN SRL GALATI 30.05.aviz. tehnic 479 / 008-02/144-18.aviz.TIMISOARA Ferestre si usi din profile de PVC PLUS TEC 3K SISTEM AD – GERMANIA / SC ALTRANS .07 010-03/018— 2005 prel.tehnic 479 / 008-02/13218.05.31.07 001-04/1062— 2005 prel aviz tehnic 001-04/1018— 471/ pentru infrastructure – PREPRUFE / GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS – REGATUL UNIT AL MARII BRITANII Panouri termoizolante pentru pereti si acoperisuri – ISOPAN / ISOPAN SpA ITALIA Agent de ignifugare “SETISTOP S” pentru lemnul de brad / S.200 8 1-94 07./ 16.07 2005 prel. GRECIA Ferestre si usi din profile system MEETH .200 TIMISOARA 8 1-94 07.IASI Ferestre si usi din profile de PVC system WYMAR .08 SC COLMEF ROMANIA 31.aviz.08 SC MITMAN GALATI 30.aviz tehnic .07 2005 prel. .tehnic 472 / 16. GERMANIA / SC MITMAN SRL GALATI Produs predozat pentru montarea placilor de polistiren “salda” / SALDA PROD INTERNATIONAL SRL CLUJ-NAPOCA Adeziv pentru polistiren isotherm f1 / SC COLMEF ROMANIA SRL.L.07 003-04/2512005 prel. .07 2005 prel.03. SETICO S.BRASOV 8 1-94 07.06.07 2005 prel.C.200 SRL 8 1-94 07.200 8 1-94 07.07.R.aviz tehnic 345// 09.07 2005 prel.200 8 1-94 07.08 SC MITMAN SRL GALATI 30.aviz tehnic 471/ 14.IASI 30.200 8 1-94 07.200 8 1-94 07.aviz.200 1-94 .ITALIA 31.05.C.

03.08 SC POLICOLOR Bucuresti SA 31.aviz. Tehnic echipament./ PRODUCĂTOR 016-06/2612007 INDUSTRIES BUCURESTI SA 8 07.L.. tip GAZ BAND / SC PRO AUTO INDUSTRIES SA BUCURESTI 001-04/1062— Ferestre si usi – ferestre din 2005 prel aviz PVC .200 8 1-94 07.11. 9 Nr.05.12 .07 Nr inreg CTPC 901/ 10.tehnic TANALITH E 3492 / ARCH TIMBER PROTECTION LTD ANGLIA 020-04/166Gratare metalice AVACO/ 2005 AVACO SA Oradea Pr.12 2005 prel aviz conductelor metalice Tethnic ingropate preizolate cu sisteme de protectie anticoroziva .200 S.200 8 1-94 07. aviz 002-03/256Produs isolator bitum2005 cauciuc – DEKO/ SC Pr. .200 Ciuc. aviz POLICOLOR SA Bucuresti Numar Agrement Denumire produs procedeu.aviz.08 Titular telefon.07 471/ 14.R. adresa.08 ASTRO INTERNATIONAL SUA / ASTRO INTERNATIONAL SUA FOIL 31.200 LLC 8 1-94 07.14.200 S. Referat secretar iat 2-70 10.200 CONSTRUCT 2000 SRL 8 BUCURESTI 1-94 07.08 SC MILLENIUM 15.08 SUMMIT ROMANIA BUCURESTI AGRON 10. 30.aviz de aluminiu / ASTRO FOIL tehnic INTERNATIONAL LLC SUA / 001-03/632Rulouri din polietilena 2005 prel.05./ ROBUR SC ASTRA SAFE AB Suedia Miercurea Valabilitat e SRL.09. .R.07 490 / 26.8 1-94 07. ASTRO E F/B/F.200 LLC 8 1-94 07. SEIF tip ROBUR II.07 490 / 26.L.08 AVACO SA Oradea 31. TUFF–STUFF)/ ASTRO FOIL INTERNATIONAL LLC SUA 003-04/256Produs pentru protectia si 2005 conservarea lemnuluiprel.tehnic RESISTOL 6213 / ARCH TIMBER PROTECTION LTD ANGLIA 003-04/256Produs pentru protectia si 2005 conservarea lemnului – prel.09.aviz expandata cu folie de tehnic aluminiu (ASTROFOIL F/B/B/F.08 FOIL 31. oscilo-batante system tehnic GEALAN – S 3000 / SC MILLENNIUM CONSTRUCT 2000 SRL BUCURESTI 001-03/631Membrane izolante cu folie 2005 prel.07 471/ 14.08 SUMMIT ROMANIA BUCURESTI AGRON 10.8 1-94 07.08.07 471/ 14.05.

193 7 SC ROMPLAST 31. domotica GmbH Germania 016-06/260Uşi şi obloane metalice SETUM SA Bucuresti 2007 etanşe U.12 Nr inreg CTPC Cod.E. 15./ PRODUCĂTOR telefon.E.12 30.M. Suedia 0266371077 SEIF DE CASERIE tip ROBUR SC MELLONA ROMANIA RSH 1000 Teller SA.11.12 901/ 10. Cod.2. Referat secretar iat 2-66 11.04 001-05/5892007 Pr.06 . U.M.12 30.200 9 2-70 10. Cod./ ROBUR SC ASTRA SRL. 316.200 Mures 0265/258.M.2.200 9 2-70 10.016-06/260U.12 901/ 10.O.001-05/46104 253/ 19. 004-05/0052007 Pr. domotica 016-06/2642007 Cod.. domotica GLASS INVEST SRL 4610565 016-06/266GEAM ANTIGLONT tip SC SWISS GLASS 2007 „SWG-35-C2 SA”/SC SWISS INVEST SRL Bucuresti.06 2-66 11. 4237730 Safe/ROBUR SAFE AB Suedia 016-06/265GEAM ANTIGLONT tip SC SWISS GLASS 2007 „SWG-29-C1 SA”/SC SWISS INVEST SRL Bucuresti.200 9 2-70 10. domotica TIP SETUM/ SC SETUM SA Bucuresti Numar Agrement Denumire produs procedeu.12 Valabilitat e Nr. domotica 016-06/2632007 Cod.12 30. domotica GLASS INVEST SRL 4610565 016-06/267GEAM REZISTENT LA ATAC SC SWISS GLASS 2007 MANUAL tip „COLOR INVEST SRL Bucuresti. domotica 016-06/2622007 Cod.Rottner Tresor GmbH.12 30.M. O.11. Bucuresti.11.05.12 30. O.2 ŞI P. U.E.77. SAFE AB Suedia Miercurea Ciuc.200 9 2-70 10.200 9 2-70 10.12 30. domotica SAFE”/SC SWISS GLASS 4610565 INVEST SRL 016-06/268SEIF tip ROM/GST Gebaude.200 9 2-70 10. 07 O.03.M. 0266371077 USA DE TEZAUR tip RVD VIII SC ASTRA SRL.M..901/ 10.11. domotica 0266371077 SEIF tip ROBUR III.200 9 2-70 10.11. Cod.11.M.201 CONSTRUCT SRL 0 Bucuresti 330. 2007 Sicherheitstechnik Vertriebs Austria Cod.12 30.90 Ex. Titular adresa.E.E.E.12 901/ 10. Cod.E.200 9 2-70 10.1.05.06 SC TRIPLAST SRL Tg.0..12 901/ 10.001-05/526- Dispozitiv de acoperire pentru camine de apa si canalizare/ FABERGAS FUNDICION DUCTIL SA Spania Conducte si accesorii pentru drenaj si canalizare – DROSSBACH/ DROSSBACH 30.12 901/ 10. Tehnic echipament.E1.12 901/ 10.11. EX CD/ROBUR SAFE AB Miercurea Ciuc.12 901/ 10.11.

06 SC AXUM COMP SRL 17.201 Bragadiru 448. 003-05/0492007 Pr.35.06 Armaturi pentru instalatii de SC GLYNWED SRL 30.06 SC GLYNWED SRL 30.070 2-66 11. jud.2.06 2-66 11.52 001-05/5932007 Pr.05 016-05/29072007 Pr.07.64. Timis 0 0256/369.06.201 0 2-66 11.52 001-05/5922007 Pr.06 Armaturi din alama/ SC COMINSTAL 11.06. alte produse 001-05/5912007 Cod.104 0 2-66 11. PESTAN Serbia SC SARA SRL 0238/710.06 SC COMINSTAL 11.016-05/190802 Cod.201 Arad 0257/252.201 SRL Pitesti 0 0248/284.05.06 SC PESTAN PLAST SRL 01.06 016-05/29042007 Cod alte produse 290/ 09.O.201 Dumbravita.201 SRL Bucuresti 0 326.05.06 .52 016-05/29082007 290/ 09.05 GMBH & CO KG Germania Procedeu de realizare a obiectelor sanitare prin termoformare/ ACRYLIC GRUP SRL Bragadiru Racord flexibil pentru sprinkler/ VIKING CORPORATION SUA Tevi multistrat si fitinguri tip PEXAL/ JINJING(TIANJIN) INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD China ACRYLIC GRUP SRL 31.O.05 357/ 20.201 COMPANY SRL 0 Bucuresti 460.06 05 Cod.2.36 001-05/5902007 Cod.05.05 332/ 22.353/ 30.001-05/46604 Cod.2.05.05.201 JINJING(TIANJIN) COMPANY SRL 0 INTERNATIONAL INDUSTRY Bucuresti 460.201 apa/ FRIATEC AG BEREICHT Medias 0269/846.06 SC GECOMAR 60 EXIM 30.256 0 2-66 11.001-05/53205 Cod2.20 0 2-66 11.52 016-05/29002007 Cod.05 332/ 22.702 Buzau 21.05.003-05/02304 Cod.201 Medias 0269/846.2.1.52 371/ 04.06 Fitinguri din otel pentru instalatii/ SC SARA SRL Buzau Tuburi din PVC si fitinguri PESTAN pentru alimentari cu apa si canalizare/ D.06 TRADE CO LTD China 2-66 11.04.05 332/ 22.256 0 2-66 11.64.05 371/ 04.05 333/ 22.05.06 Tuburi din PVC pentru protectia cablurilor electrice/ SC MEB PROD PLAST SRL Pitesti Cutii metalice pentru hidranti interiori/ SC GECOMAR 60 EXIM SRL Bucuresti Fitinguri din PEID pentru instalatii de apa si gaze naturale/ FRIATEC AG Germania SC MEB PROD PLAST 30.14 2-66 11.2.876 2-66 11.52 001-05/5952006 Cod.

05.06 Fitinguri din PEID pentru instalatii de apa si gaze naturale/ BANNINGER KUNSTSTOFF PRODUKTE GMBH Germania Fitinguri si armaturi cu etansare prin compresiune/ AVF ASTORE VALVES AND FITINGS SRL Italia SC GLYNWED SRL 30.06 Baterii amestecatoare cu SC KLUDI ROMANIA SRL 30.05.52 016-05/29102007 Pr.201 instalatii de apa/ SC SRL Bucuresti 0 VALROM INDUSTRIE SRL 317.016-05/24452004 Cod.52 016-05/29192007 PR.05.00 2-66 11.256 0 2-66 11.06 .101 016-05/29142007 Pr.2.201 tip BRANDES pentru avarii Mare 0262/223.38.05 290/ 09.101 016-05/29152007 Pr.52 016-05/29162007 Pr.06.201 monocomanda/ KLUDI Cluj Napoca 0 GMBH Germania 0264/593.174 0 SC IZOTEROM SRL Baia Mare 2-66 11.256 0 PE/ FRIATEC AG Germania 2-66 11.174 0 la tevi preizolate/ BRANDES GMBH Germania 2-66 11.06.06 Baterii amestecatoare cu SC KLUDI ROMANIA SRL 30.016-05/243704 Cod.201 SRL Bucuresti 0 317.05 355/ 30.016-05/244404 Cod.201 pentru imbinarea tevilor din Medias 0269/846.016-05/200602 Cod.06 Tevi din PE-Xb pentru SC VALROM INDUSTRIE 31.00 Bucuresti 2-66 11.05 290/ 09.569 2-66 11.06.101 016-05/29132007 Pr.201 pentru conducte preiyolate/ Mare 0262/223.05 355/ 30.2.2.016-05/200502 Cod.05.05 355/ 30.016-05/244304 ARMATUREN Germania Procedeu si dispozitiv SC GLYNWED SRL 30.201 Medias 0269/846.201 termostat/ KLUDI GMBH Cluj Napoca 0 Germania 0264/593.05 290/ 09.290/ 09.016-05/190702 Cod.05 Pr.06 Echipament de semnalizare SC IZOTEROM SRL Baia 30.06 Procedeu de izolari locale SC IZOTEROM SRL Baia 30.569 2-66 11.2.06 SC VALROM INDUSTRIE 31.016-05/190902 Cod.38.2.05 355/ 30.101 016-05/29202007 Pr.2.016-05/190302 Cod.2.06.101 016-05/29092007 Pr.2.

06 Armaturi de evacuare a SC KLUDI ROMANIA SRL 30.016-05/197402 Cod.06 EUROPE 30.06.016-05/244104 Cod.101 016-05/29252007 Pr.05 355/ 30.52 016-05/2930- Baterii amestecatoare cu SC KLUDI ROMANIA SRL 30.06 Tevi si fitinguri din PEID PARTIUM 70 Ungaria pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale/ PARTIUM 70 Ungaria Tuburi riflate din PE pentru PARTIUM 70 Ungaria drenaj/ PARTIUM 70 Ungaria 30.06 30.201 2-66 .2.201 0 2-66 11.06.06.201 apelor uzate/ KLUDI GMBH Cluj Napoca 0 Germania 0264/593.06 Fitinguri din fonta ductila VICTAULIC pentru instalatii de apa si Belgia aer comprimat/ VICTAULIC SUA Tuburi riflate din PVC PARTIUM 70 Ungaria pentru drenaj/ PARTIUM 70 Ungaria Statii tip NASTON de SC 30.355/ 30.06.2.016-05/242504 Cod.201 0 2-66 11.05 355/ 30.05 355/ 30.016-05/244204 Cod-2-101 016-05/29222007 Pr.05 355/ 30.52 016-05/29262007 Pr.569 2-66 11.06 Tevi din PEID pentru PARTIUM 70 Ungaria instalatii de apa/ PARTIUM 70 Ungaria 30.2.06.201 0 2-66 11.06.52 016-05/29272007 MD.201 0 2-66 11.101 016-05/29212007 Pr.201 0 2-66 11.05 355/ 30.52 016-05/29232007 Md/ex01605/2917-07 Cod.06 Hidranti exteriori pentru GRUP ROMET SA Buzau 30.2.2.06 BIOSYSTEMS 30.2.06.569 2-66 11.201 instalatii de stingere a 0238/710.101 016-05/29242007 Pr.016-05/242104 Cod.05 355/ 30.201 dubla comanda/ KLUDI Cluj Napoca 0 GMBH Germania 0264/593.101 016-05/29282007 Pr.016-05/242204 Cod.06.01605/2780-06 Cod.301 0 incendiilor/ GRUP ROMET SA Buzau 2-66 11.2.05 355/ 30.05 355/ Cod.2.06.

TURCIA EMEK KABLO .ex02005/2935 Cod.06 319/ 18.52 016-05/29342007 Prex01705/1294-04 Cod.30.80.06 EMEK KABLO .04.201 Buzau 0238/726.TURCIA ET EURO ENGINEERING 30.201 SERVICE SA Bucuresti 0 346.06 371/ 04.06 Fitinguri din segmente de SC MIRAPLAST SRL 30.01705/1259-2007 epurare a apelor uzate/ NASTON LTD Marea Britanie Echipamente tip CHLORMIX de tratare a apei cu clor gazos/ SC INSERV AQUA SRL Buzau PRODUCTION SRL 0 Bucuresti 210.86 2-66 11.47.06 SC MIRAPLAST SRL 30.201 0 2-66 11.electrice 017-05/16362007 Prel.06 2-66 11.101 016-05/29362007 Cod alte produse 017-05/16332007 Prel.06 Cabluri de transmisie date / EMEK KABLO .05 2007 Cod.TURCIA KABLO .201 HRISTOMIR NICKOLAEV 0 Bulgaria Filiala Craiova 0351/800.06.06.04.06 Cabluri telefonice / EMEK EMEK KABLO .201 Galati 0236/412.06 Cabluri electrice coaxiale / EMEK KABLO .2.06.37 016-05/29312007 Pr.565i 0 MIRAPLAST SRL Galati 2-66 11.06 Dispozitive de dispersie a apei in turnurile de racire/ SC FILIALA ICEMENERG SERVICE SA Bucuresti Tevi din PEID pentru retele de alimentare cu apa/ SC MIRAPLAST SRL Galati SC FILIALA ICEMENERG 30.04.05 319/ 18.TURCIA 20.TURCIA 20.200 7 2-66 11.591 2-66 11.06.201 0 2-66 11.TURCIA 20.89 SC INSERV AQUA SRL 30.101 016-05/29352007 Pr.05 371/ 04.2.05 355/ 30.201 0 2-66 11. electrice 017-05/16352007 Prel01705/1258-2004 Cod.TURCIA EMEK KABLO .06.565 0 2-66 11.201 teava din PEID/ SC Galat 0236/412.2. 016-05/29322007 Cod.06 Paratrasnet cu emisie timpurie DE STREAMER – ESELC tip SCHIRTEC-A/ SCHIRTEC TRADING GMBH Austria Cabluri electrice de forta si curenti slabi / EMEK KABLO .01705/1256-2004 017-05/16342007 Prel01705/1257-2004 Cod.md.04.06 371/ 04.05 319/ 18.139 0 11.2.06 .05 355/ 30.05 319/ 18.TURCIA 30.016-05/250304 Cod.

101 017-05/16482007 Cod.06 15.A.05 349/ 29.201 0 2-66 11.06.A.06 Robinete cu sertari / MAGLODI VASIPARI VALLALAT KFT – UNGARIA Robinete fluture pentru apa / MAGLODI VASIPARI VALLALAT KFT – UNGARIA Robinete cu sertar pana / FABRYKA ARMATUR JAFAR SA .electrice 017-05/16372007 Prel.C.05 346/ 28.2.2.101 017-05/16472007 Cod.06.201 0 2-66 11.2.101 319/ 18.201 0 2-66 11.C. CLUJ-NAPOCA 0264419730 SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 0241697700 SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 0241697700 Fitinguri si camine din rasini / SC SUPERLIT ROMET poliesterice armate cu fibre SA –punct de lucru – de sticla si insertie de nisip BUCURESTI (PAFSIN) / SC SUPERLIT 0213104081 ROMET SA BUZAU Tevi si fitinguri din fonta TOP PARTNERS SRL – ductila / RIVITSWADE (UK) BUCURESTI - .201 0 2-66 11.2. EUROTERM S.201 0 2-66 11.06.06 S.04.2.CHINA 01. EUROTERM S.01705/1260-2007 Cod.101 017-05/16422007 Cod.05 346/ 28.06 01.2.101 020-05/7562007 Cod.06.101 346/ 28.06. – CLUJ NAPOCA 0264419730 S.06.06 GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG REPRESENTATIVE OFFICE BUCUREST 3303080I Tevi si fitinguri din SC BLACK SEA polipropilena reticulata / SUPPLIERS SRL PILSA PLASTIC 0241697700 INCORPORATED .06 01.201 BUCURESTI 0 0212231347 2-66 11.05.05 346/ 28.C.05 020-05/7662007 Cabluri de sunet si EMEK KABLO .201 0 2-66 11.TURCIA Tevi si fitinguri . electrice 319/ 18.LTD CHINA Fitinguri e / JINAN MEIDE CASTING CO.05 349/ 29.TURCIA imagine / EMEK KABLO TURCIA Grupuri electrogene GPR – GPV 10 – 2264 KVA / GENPOWER JENERATOR SA VE TIC A.05 346/ 28.06 01.06 ELECTRO EXIM SRL – 30.06.05.319/ 18.POLONIA Fitinguri canelate / JINAN MEIDE CASTING CO.06 01.201 0 2-66 11.101 017-05/16412007 Cod.TURCIA 30.201 0 2-66 11.201 0 2-66 11.06 30.101 017-05/16432007 Cod.06.05 319/ 18.2. .2.06 30.A.05 017-05/16392007 Cod.electrice 017-05/16382007 Cod.05 017-05/16402007 Prel01705/1301-2004 Cod.201 0 2-66 11. EUROTERM S.05 Cod.S.LTD . – CLUJ NAPOCA 0264419730 S.tip GEBERIT MAPRESS / GEBERIT INTERNATIONAL AG ELVETIA 20.

ENERSIS ROM. SOPREX IMI S.05 020-05/7692007 Cod.C.L.A.06. SOPREX IMI S. alarmare si protectie la gaze naturale combustibile / ILERI TEKNOLOJI URUNLERI YONETIM DANISMANLIGI TURCIA Clapete de reglare a debitului de aer / S.05 020-05/7722007 Cod.C.06.TURCIA Echipamente pentru detectie .06 Termoizolatii .L.201 ROMANIA S.201 BUCURESTI.R.A.S.06.06.S.101 349/ 29. – 30. – 30.06.ANGLIA Tevi . – CONSTANTA.201 S.C. S.C.R.2. canalizare si drenaje / SUPERLIT BORU SANAYI A. – CONSTANTA.R. – 0 BUCURESTI 0213104081 2-66 11.2. BUCURESTI 0213134145 S.A.0 0241670232 2-66 11. SUPERLIT 30.49 349/ 29.52 349/ 29.C.06. – 30.C.L. – 0 BUCURESTI 0213104081 2-66 11.R.A.01705/1386-2004 Cod.2. SOPREX IMI S.05 020-05/7712007 Cod.2.TURCIA Tevi si fitinguri din PEID pentru instalatii de alimentare si distributie cu gaze naturale combustibile / SUPERLIT BORU SANAYI A.3173030 0 2-66 11. .06 S.01605/2600-2005 Cod.05 020-05/7732007 Prel. SOPREX IMI S. SUPERLIT 30. SOPREX IMI S.C.101 349/ 29.S. ENERSIS ROM.A.2.06 S.101 020-05/7672007 Prel.06 S.349/ 29. 30.2.3173030 0 2-66 11.101 020-05/774- 349/ LTD .0 0241670232 2-66 11.06 S.06 S.TURCIA Echipamente pentru detectie . .201 ROMANIA S.05 020-05/7682007 Cod. SUPERLIT 30. .L.06.201 ROMANIA S.R.06 S. alarmare si protectie la gaze naturale combustibile / SMS SANAY MALZEMELERI URETIM VE SATISI .05 Cod. tip K-FLEX .06.C. 30.52 349/ 29.201 S.2.201 BUCURESTI.2.52 349/ 29.05 020-05/7702007 Cod.C. – 0 BUCURESTI 0213104081 2-66 11. fitinguri si camine din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla si insertie de nisip (PAFSIN) / SUPERLIT BORU SANAYI A.C.201 2-66 . BUCURESTI Atenuatoare de zgomot / / S.L.TURCIA Tevi si fitinguri din PEID pentru instalatii de alimentare cu apa .2.

201 0 2-66 11. STRING INTERAPP VALCOM S.06.06 Armaturi pentru instalatii de S.A.0 2-66 11.101 020-05/7892007 Ext.101 020-05/7912007 Prel. STRING ROMANIA 726280 S.A. .52 020-05/7752007 Prel.ITALIA Cuplaje mecanice pentru imbinarea conductelor / STRAUB WERKE AG.C.05 349/ 29.52 020-05/7772007 Cod alte produse 020-05/7782007 Ext.0 2-66 11.2.l.2.R.05 349/ 29.L.p.201 S.06 DUZE (CREPINE) . ITALIA 0 11. .06.A.05 2007 Ext.C.05 349/ 29.05 349/ 29.05 349/ 29. tip AI .r.S.06. PIPELIFE ROMANIA 30.r.0 2-66 11. .2.C. .L.06.R.L.30.L.101 020-05/7922007 pentru instalatii / ODE YALITIM SANAYI VE TICARET A.101 020-05/7902007 Prel.2.0 2-66 11.L. ELVETIA PRODCOM ALBA SCM – 30. .201 .l.06 PLASTITALIA ITALIA S.2.ROMANIA SPANIA 726280 S.06.2.020-05/3832005 Cod.0 2-66 11.01608/2327-2003 Cod.05 349/ 29.06.2.06 .01705/1156-2004 Cod.020-05/4792005 Cod.201 0 2-66 11.C.05 349/ 29.0 0358401067 2-66 11.06 30.06 Fitinguri din PEID pentru alimentare cu gaze naturale combustibile / / SC SOMPLAST SA – BISTRITA NASAUD Procedeu si echipament de sudare tip TURBO SET / OXYTURBO s.06 Armaturi pentru instalatii / S.201 .06 OXYTURBO s.201 0238.01705/1322-2004 Cod.201 ALBA IULIA .C.101 020-05/7792007 Prel01705/1326-2004 Cod.201 0238. – ROMANIA 0 0318058997 2-66 11.01605/2632-2005 Cod.06. STRING alimentare si distributie cu ROMANIA S.ROMANIA SC SOMPLAST SA BISTRITA NASAUD 0263360027 – 30.R.2. – 30. pentru filtrarea mecanica a apei potabile / PRODCOM ALBA SCM – ALBA IULIA Procedeu si echipament pentru imbinarea prin electrofuziune a tevilor din PE si PP / PLASTITALIA S.201 0238.TURCIA Fitinguri din PEID pentru alimentare cu apa / SC SOMPLAST SA – BISTRITA NASAUD BUCURESTI.06 S.05 349/ 29.06 S.29.p.06.01705/1321-2004 Cod. ITALIA Tevi din PVC multistrat pentru retele si instalatii de canalizare / S. PIPELIFE ROMANIA S.3173030 SC SOMPLAST SA BISTRITA NASAUD 0263360027 – 30.R.R.101 020-05/7762007 Prel.05 349/ 29. – 30.04. – 30.

101 349/ 29.200 8 2-66 11.02. Aviz 017-05/14572005 Pre. EURO-NET S.05 349/ 29.05 Prel.GERMANIA 726280 S.06 Fitinguri din polietilena de inalta densitate/ GEORG FISCHER WAVIN Elvetia 28.201 MIERCUREA – CIUC 0 0266171364 2-66 11. .05 349/ 29.2.C.06 Fitinguri din PVC WAVIN/ WAVIN Ungaria 28.05 349/ 29.349/ 29. EURO NET SRL – MIERCUREA CIUC Trape de ventilatie / J.200 8 2-66 11.05.05 Pre.2.05.201 MIERCUREA CIUC 0 2-66 11.05 020-05/8052007 Cod. – 31.06 Fitinguri din PVC WAVIN/ WAVIN Germania 28. EBERSPACHER G.05.020-05/1962004 Cod. Aviz 017-05/14582005 Pre.05.06 SC CALOR CONSTRUCT 31.01605/2088-2002 Cod.L.05 349/ 29.06 Tevi si fitinguri din polipropilena pentru instalatii de canalizare/ Wavin spa Italia Tevi din polietilena de inalta densitate/WAVIN Ungaria 31.m.02.101 020-05/7972007 Prel. EBERSPACHER G.R.06 WAVIN ROMANIA Bucuresti SRL 31.n. EURO-NET S. Aviz 020-05/3442005 Pre. Aviz 017-05/14602005 gaze naturale combustibile / INTERAPP AG .L. – 31.02005/206-2004 Cod.2.02.2.101 020-05/7982007 Prel.06 S.C.ELVETIA Trape de ventilare tip EURO NET / S.201 SRL Ploiesti 0 0244/519.200 8 2-66 11.101 Pre.R.2.101 349/ 29.n.200 8 2-66 11.06 28.05.C.H GERMANIA Tevi si fitinguri din policlorura de vinil neplastificata (PVC-U) tip WAVIN ULTRA/ NORDISK WAVIN A/S Germania Capat de bransament fara anod de protectie/CALOR CONSTRUCT Ploiesti Tevi din PVC WAVIHOL/ WAVIN SA Franta S.2.H & Co.C.05 349/ 29.05.960 28.201 0 2-66 11.05 349/ 29.201 MIERCUREA – CIUC 0 0266171364 2-66 11. EURO NET SRL – 30.06 .05 020-05/7992007 Cod.200 8 2-66 11.. Aviz 017-05/14562005 Pre.200 8 2-66 11. Aviz 020-05/3712005 349/ 29.06 2-66 11.05 349/ 29.101 020-05/7962007 Cod.06 Trape de ventilatie pentru montaj in luminatoare tip EBERSPACHER / J.m.02.02.

Aviz 003-05/0282005 357/ 30.05 Pre.200 8 2-66 11.05 Pre.200 8 2-66 11.200 2-66 .05 290/ 09.05 290/ 09.05 290/ 09.200 7 2-66 11.03. drenaj si instalatii electrice/ PESTAN Serbia si Muntenegru Fitinguri din polimeri plastici/ FLOWTEX Medias 31. Aviz 003-05/0272005 290/ 09.05 290/ 09.05 Pre. Aviz 016-05/26052005 Pre.06 31.05 349/ Pre.06 31. Aviz 016-05/25902005 Pre.200 8 2-66 11.200 8 2-66 11.06.06 30. Aviz 016-05/24482004 Pre.06.06.03.200 8 2-66 11.06 Crepine pentru instalatii de 31.05 290/ 09.05 Pre.06 30.04. Aviz 016-05/25722005 Pre. Aviz 003-05/0312005 357/ 30.200 7 2-66 11. Aviz 016-05/24552004 Pre.06 30.08.200 7 2-66 11.200 7 2-66 11. Aviz 016-05/26222005 Pre.03. Aviz 016-05/24382004 290/ 09.06 31.200 8 2-66 11.06 31.05 290/ 09.06 31.05.200 8 2-66 11.12.06 30.05. Aviz 016-05/24762004 Pre.07. Aviz Tuburi si fitinguri PESTANDIN PP RANDOM destinate realizarii instalatiilor sanitare si de incalzire/ PESTAN Serbia si Muntenegru Tuburi si fitinguri PESTAN DIN PP IGNIFUGA destinate realizarii retelelor de canalizare/ PESTAN Serbia si Muntenegru Tuburi riflate PESTAN pentru canalizare.06 Contor de energie termica LUXTERM/ LUXTEN Timisoara Cabluri si conducte electriceizolate din PVc/ IPROEB SA Bistrita Elemente si accesorii din PVc pentru evacuarea apelor meteorice/ ACO PLASTMO Danemarca Tevi din cupru tip TALOS pentru instalatii frigorifice/ HALCOR Grecia Camine din materiale plastice/ PRZEDSIEBIORSTWO Polonia Robinete cu sertar-pana pentru retele si instalatii de apa/ GRUP ROMET Buzau Tevi si fitinguri preizolate/ SC IZOTEROM Baia Mare 30.357/ 30.

200 SRL – ROMANIA .05 349/ 29. KG.05 Pre.GERMANIA Seif de caserie tip EUROMULTI SIMPLE / Q-EX a.03 2007 cod.03.domotica 156 / 016-06/216- Seif de caserie SUPERCASSA tip SzK 4 / STRAUSS METAL KFT UNGARIA Seifuri tip GAEC – B-IV pentru automate bancare KEBA model RONDO 4 cashcycle+R 5 / FORMAT TRESORBAU GmbH & Co.C.03 2007 cod. aviz Numar Agrement Denumire produs Titular Tehnic procedeu.03 S. Aviz 020-05/4012005 filtrare a apei potabile/ SC ROMIND Bucuresti Tevi si fitinguri din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla si insertie de nisip PAFSIN/ SUBOR BORU Turcia Module pentru incalzire si preparare apa calda de consum/ SC FAST ECO Bucuresti Echipament de detectie si protectie impotriva scaparilor de gaze/ HENAN HANWEI China Procedeu si echipament de forat orizontal TRACTOTECHNIK/ TRACTO TEHNIK Germania 290/ 09.200 2-63 .L.03 R+P ROPECO ELVETIA AG 31.06 Valabilitat e Nr.domotica 156 / 016-06/21315.05 Pre.SELF SECURITI 31./ telefon.C.03.05 Pre.07. producator 156 / 016-06/21215.06 30.03 2007 cod.06 30. Aviz 017-05/15102005 290/ 09.domotica 156 / 016-06/21515. Referat secretar iat 2-63 26. BUCURESTI Seifuri tip EGB – 0…….SITMA S.L.3361265 9 2-63 26.05.03 STRAUSS METAL KFT – 31.06 31.200 8 2-66 11.200 8 2-66 11. . Aviz 016-05/26132005 349/ 29.R.29.6 – adresa.domotica 156 / 016-06/21415. Aviz 016-05/2610-05 Nr inreg CTPC 016-05/2682-05 Pr.KEBA AUTOMATION 31.07.200 UNGARIA – 0036 72511 9 S.06 31.06.s.03 2007 cod.C.9 2120315 2-63 26. 8 11. – 31.echipament.03.SLOVACIA Sas transfer cod STT 3 / S..200 8 2-66 11.03 S.05 020-05/3842005 Pre.200 8 2-66 11.200 9 2-63 26.03.03.R. SITMA S.C.200 BUCURESTI .

10 765 / 30.10 733 / 16./ producator S. Valabilitat e 26.ITALIA 003-05/056STATII DE EPURARE APE 2007 cod.2. 2. .2010 S. EDILDUE S.L.0 0230526800 Procedeu pentru realizarea pieselor de racorsare si accesorii pentru sisteme de ventilatii tip LOIAL / S.C.L.12 SC PROELECTRIC SRL – 27.12 SC ROBMET SRL.11 765 / 30.echipament.62 poliesteri armati cu fibra de sticla / S.201 0 2-71 07.ZALAU 003-05/063Statii de epurare ape uzate 2007 cod.11.10.101 VALVE .R.50 .GERMANIA 001-05/602Echipament de protectie 2007 impotriva trasnetului / pr 001-05/515. Alte menajere TELCOM / produse TELCOM SPA . – ZALAU 0 -0260661135 2-71 07.2.201 0 2-71 07.BUCURESTI 9 3103293 SAGEM SA Franta 15. LOIAL IMPEX S.R.201 0 2-71 07.R.201 TARGU MURES 0 2-71 07.10 2007 cod.12 .200 8 004-05/0042007 cod. WEST COMPANY 30.R.10.domotica 004-06/0222005 Pr.SPANIA 003-05/058Obiecte sanitare din 2007 cod. SUCEAVA 008-05/036Robinete de inchidere .12 SC TRUST EUROTHERM SA – PIATRA NEAMT 0233206206 SC HYDROTEC ROMANIA SRL – BUCURESTI 0212553644 30.C.201 PIATRA NEAMT .C.12.15.SUCEAVA 31.R.201 – SUCEAVA .L. aviz ST / STRAUSS METAL KFT UNGARIA Automate de dirijare a circulatiei in intersectii CASTOR EUROPE 9600 si TC 32 NG Numar Agrement Denumire produs Tehnic procedeu.ITALIA 001-05/601Echipamente de captare si 2007 cod. KG .09.R.52 S.ITALIA SPA - Titular telefon.12 19.12 S.2. WEST COMPANY IMPEX S.201 0 2-71 07. Referat secretar iat 2-71 07.30.APLICACIONES 04 TECNOLOGICAS SA .L.C. .09.201 IMPEX S.03 Nr inreg CTPC 660 / 17. – TIMISOARA – 31.R. CHINA / ZHEJIANG BAOTAI MACHINE CHINA 001-05/600Cazane cu combustibil solid 2007 cod.alte UZATE MENAJERE EQFA / produse TELCOM SPA .0 0233233460 2-71 07.1 683 / 29.12 20.R.C.C.12 S.08.237 scurgere a apelor meteorice / HYDROTEC TECHNOLOGIES GmbH & Co.10 931 / 10. de 2007 retinere si filtrare – BOLDER cod.L. LOIAL IMPEX S. 30.10.09 842 / 23. pentru incalzire / ARCA CALDAIE S.L. adresa.10 683 / 29.TEHNO WORLD S.L. .11.03 Nr.L.04.03 2-63 26.

201 0 2-71 07.201 0 2-71 07.C. ROKURA BUCURESTI .0269223273 31.12 SC PALPLAST SA – SIBIU .201 INDUSTRIE SRL – 0 BUCURESTI.12 S.10 2007 cod.10 2007 cod. EUROTANK SRL .12 S.10.0269223273 774 / 016-05/2984Procedeu de masurare a 19.0269223273 774 / 016-05/2983Racorduri de trecere 19.12 SC PALPLAST SA – SIBIU .BRASOV 774 / 016-05/2967Fitinguri din alama pentru 19.2.52 instalatii de apa / SC PALPLAST SA .2.12 31.C.alte debitelor de apa in produse conducte si canale inchise sau deschise .52 anod de protectie / FOX FITTINGS .10 2007 cod.201 0 2-71 07.R.12 S..UNGARIA 774 / 016-05/2971Statii de epurare tip 19.3173800 2-71 07.C.201 BRASOV 0 2-71 07.SIBIU 774 / 016-05/2982Fitinguri din segmente de 19.101 instalatii de apa / NEMETH SZERELVENYGYARTO ES KERESKEDO Kft .10.2.0 201352 2-71 07. – 20.2.10. EDIL DUE S. pline sau partial pline / RITTMEYER LTD .10.2.C.12 SC MELINDA IMPEX INSTAL SRL – ODORHEIU – SECUIESC 0266207400 SC VALROM INDUSTRIE SRL – BUCURESTI 3173800 31.L.0269231429 31.0269231429 31.101 teava din PE / SC PALPLAST SA – SIBIU .10 2007 cod.201 0 2-71 07.ELVETIA 774 / 016-05/2986Capete de bransament fara 19.10.alte menajere ETK / S.10.10 2007 cod.201 0 2-71 07.10.30.12.POLONIA S.ITALIA 733 / 003-05/055STATII DE EPURARE APE 16.alte UZATE MENAJERE EQFA produse 12000 / TELCOM SPA ITALIA 733 / 003-05/061Statii de epurare ape uzate 16.L.201 BISTRITA 0263 216242 0 2-71 07. produse EUROTANK SRL .201 TIMISOARA 0256.10.10 2007 cod.10 2007 cod.31.37 AQUACLEAN de epurare a apelor uzate menajere / SC VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI 774 / 016-05/2978Statie de tratare tip 19.12 / SC VALROM 31.101 PE/METAL si capete de bransament fara anod de protectie / SC PALPLAST SA – SIBIU .10 2007 cod.2.10 2007 cod.101 AQUAPUR pentru apa potabile / / SC VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI 774 / 016-05/2981Tevi din PEID pentru 19.201 0 2-71 07.12 SC PALPLAST SA – SIBIU .10.R.2.12 SC WINTER COM SRL – 31.10 2007 cod.

2.12 774 / 016-05/299719. MAZAROM produse IMPEX S.2. ductile pentru apa / 2.BUZAU 774 / 016-05/2994Rezervoare din PAFS tip 19.R.A.201 BISTRITA 0263 216242 0 2-71 07. 0238711155 0 2-71 07.52 ROMET SA .201 ARMATURENTECHNOLO 0 GIE Germania 2-71 07.0238710301 31.101 SERTUBI SPA .S.201 0 2-71 07. 2.BUZAU 774 / 016-05/2991Placute luminoase tip DECO 19.S.12.12 SC FRA.10 2007 cod.52 . 2.52 774 / 016-05/300919.201 0 2-71 07.R.201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.10 2007 instalatii de apa / SC cod.2.2.52 ITALIA 774 / 016-05/2993Tevi din PVC pentru 19.12 SC ARMATURA S.2.1 2007 cod.10 2007 cod..ITALIA 774 / 016-05/2989Robinete cu sertar pentru 19.C.101 .2.101 .12 SCHELL GmbH & CO KG 31.2.101.11.10 2007 cod 2.10 2007 POLSTIF / SC UPRUC POL SA cod.3170250 GRUP ROMET SA – BUZAU .12 SCHELL GmbH & CO KG 31. – CLUJ NAPOCA Robinete de colt/ SCHELL GmbH & CO ARMATURENTECHNOLOGIE Germania Robinete pentru instalatii/ SCHELL GmbH & CO KG ARMATURENTECHNOLOGIE .201 S.12.1 2007 cod. 2.026821511 0 2-71 07.101 774 / 016-05/302219.10 2007 instalatii / SC FRA.201 0 2-71 07.12 DUNA ARMATURA BUCURESTI – BUCURESTI .774 / 016-05/298719.52 .11.11. 2.10. – 31.201 BUZAU . 2. 0212328001 0 2-71 07.10.101 .201 BUCURESTI –B 3374208 0 2-71 07.BO S.10. -TURCIA Armaturi si fitinguri pentru instalatii de gaze naturale / SC ARMATURA S.101 .L.201 ARMATURENTECHNOLO 0 GIE Germania 2-71 07.12 SC ROMCARBON – 31.52 Fitinguri din PEID pentru instalatii de gaze naturale / TEGA MUHENDISLIKSANAYI ve TICARET A.12 774 / 016-05/299619.52 Racorduri de trecere PE/METAL pentru gaze naturale / FOX FITTINGS POLONIA 774 / 016-05/2988Tuburi si fitinguri din fonta 19. 2.A.10.1 2007 Cod.101 .12 SC UPRUC POL SA – 30.2.A.BO RO SRL – 31.1 2007 instalatii de apa / TEGA cod.201 0 2-71 07. –TURCIA SC WINTER COM SRL – 31. MAZAROM IMPEX 31. ROMCARBON .10.10.1 2007 Cod.C.12 S.10 2007 instalatii de apa / GRUP cod.12 SC PALPLAST SA – SIBIU -0269/231 429 30.p.201 FAGARAS .52 SC PALPLAST SA – SIBIU -0269/231 429 30.cod. . 0212328001 774 / 016-05/2992Fitinguri metalice pentru 19.L. MUHENDISLIKSANAYI ve TICARET A.FAGARAS 774 / 016-05/2995Fitinguri din PEID pentru 19. Alte – LIGHT / S.12 31.10.

R.201 ARMATURKA SPOL 0 S.R.12 SC VALROM INDUSTRIE 31.52 774 / 016-05/301119.12.11 2007 cod. MEMBER OF VAG CEHIA Robinete de trecere si reglaj cu clapeta fluture / JIHOMORAVSKA SC MELINDA IMPEX 31.O.52 Germania Baterii amestecatoare cu senzor electronic/ SCHELL GmbH & CO KG ARMATURENTECHNOLOGIE Germania Fitinguri din PP cu etansare prin compresiune pentru instalatii de apa/ UNIDELTA IDROSANITARIA SAVALLESE SPA Italia Armaturi de evacuare pentru obiecte sanitare/ SCHELL GmbH & CO KG ARMATURENTECHNOLOGIE Germania Baterii amestacatoare cu temporizare/ SCHELL GmbH & CO KG ARMATURENTECHNOLOGIE Germania Baterii amestacatoare cu senzor electronic/ SCHELL GmbH & CO KG ARMATURENTECHNOLOGIE Germania Armaturi de retinere /JIHOMORAVSKA ARMATURKA SPOL S.2.201 SRL Bucuresti 0 317. 2.11 2007 cod.R.201 ARMATURKA SPOL 0 S.101.12.2.101 2.201 ARMATURKA SPOL 0 S. MEMBER OF VAG 2-71 07.12 JIHOMORAVSKA 31.12 SCHELL GmbH & CO KG 31.12.O.00 2-71 07.R.101 774 / 016-05/302419. MEMBER OF VAG GROUP-CEHIA JIHOMORAVSKA 31.400 2-71 07.12.52 842 / 016-05/300423.774 / 016-05/302319.R.101 2.12.12 .201 ARMATURENTECHNOLO 0 GIE Germania 2-71 07.101 774 / 016-05/301019.201 ARMATURENTECHNOLO 0 GIE Germania 2-71 07.101 2.11 2007 cod.2.201 ARMATURKA SPOL 0 S.O.12. MEMBER OF VAG GROUPCEHIA Filtre sorburi si coliere de bransare / JIHOMORAVSKA ARMATURKA SPOL MEMBER OF VAG GROUP-CEHIA Robinete de trecere / JIHOMORAVSKA ARMATURKA SPOL S.12.12.R. MEMBER OF VAG GROUP-CEHIA JIHOMORAVSKA 31.12 2-71 07. MEMBER OF VAG GROUP-CEHIA 2-71 07.2.1 2007 Cod.101 842 / 016-05/300723.201 ARMATURENTECHNOLO 0 GIE Germania 2-71 07.2.1 2007 Cod.101 2.12 JIHOMORAVSKA 31.11 2007 cod.O.1 2007 Cod.1 2007 Cod.12.1 2007 Cod.O.52 774 / 016-05/300819.201 INSTAL SRL Odorheiu 0 Secuiesc 0266/207.2.52 842 / 016-05/300623.O.2.12 2-71 07.2.52 842 / 016-05/300523.38.12 SCHELL GmbH & CO KG 31.2.12 SCHELL GmbH & CO KG 31.

12.2. GRES DE GRES 31.37 retele de canalizare sub vid / ISEKI VACUUM SYSTEMS Ltd – MAREA BRITANIE 016-05/3000Racorduri flexibile pentru 2007 cod.A.12.12 SC ARMATURA S.12.201 ARMATURKA SPOL 0 S.O.11 842 / 23.101 instalatii de apa / 2. MEMBER GROUP-CEHIA 016-05/3003Robinete de aerisire cu 2007 cod.11 842 / 23.ITALIA 016-05/3001Robinete cu obturator 2007 cod.R.R.201 ARMATURKA SPOL 0 S. – CLUJ NAPOCA 016-05/3013Armaturi de scurgere 2007 cod.12.842 / 23.11 842 / 23.2.2.A.201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.12.O.R.11 842 / 23.O. – 31.201 2-71 2-71 07.12 S.11 842 / 23.2.0 BUCURESTI 2-71 07.12.A.ITALIA 016-05/2998Supape tip ISEKI pentru 2007 cod.11 842 / 23.201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.0 BUCURESTI S. – CLUJ NAPOCA 016-05/3015Arzatoare pentru gaze GROUP-CEHIA JIHOMORAVSKA 31.52 JIHOMORAVSKA ARMATURKA SPOL S. – 31.12 ISEKI VACUUM 31.C.12. MEMBER OF VAG GROUPCEHIA 016-05/3002Robinete de reglare pentru 2007 cod.201 TRADE SRL .11 842 / ARMATURKA SPOL S. MEMBER OF VAG GROUPCEHIA 016-05/2999Baterii amestecatoare cu 2007 cod2.A.201 TRADE SRL .12 SC ARMATURA S.52 JIHOMORAVSKA ARMATURKA SPOL S.C.52 pentru grupuri sanitare / SC ARMATURA S.101 actionare automata / 2.201 SYSTEMS Ltd – MAREA 0 BRITANIE 2-71 07. – 31.12.12 S.52 instalatii de abur / SC ARMATURA S.2.12 SC ARMATURA S. MEMBER OF VAG GROUP-CEHIA 2-71 07.101 monocomanda / REMER RUBINETTERIE SpA .A. MEMBER OF VAG GROUP-CEHIA 2-71 07.201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.101 sfferic pentru instalatii de apa / REMER RUBINETTERIE SpA .11 842 / 23.12 JIHOMORAVSKA 31.0 BUCURESTI 2-71 07.201 TRADE SRL . GRES DE GRES 31.52 instalatii de gaze naturale / REMER RUBINETTERIE SpA ITALIA 016-05/3012Robinete si fitinguri pentru 2007 cod.2. GRES DE GRES 31.52 instalatii / SC ARMATURA S.O.R.2. – 31.A.11 842 / 23.2.A.12 . – CLUJ NAPOCA 016-05/3014Robinete si fitinguri pentru 2007 cod.O.C.12.12 SC ARMATURA S.R.12.

11 2007 cod.A.12.2. – CLUJ NAPOCA Robinete de inchidere pentru hidranti exteriori / SC ARMATURA S. CO produse LTD China 902/ 017-05/1657Tevi si fitinguri din PPR tip 28.01 0 2-71 07.11.11.A.p. – CLUJ NAPOCA Tevi din otel sudate elicoidal cu protectie anticoroziva exterioara din polietilena / ERCIYAS CELIK BORU SAN A. – CLUJ NAPOCA Baterii amestecatoare cu monocomanda / SC ARMATURA S.201 0 2-71 07.201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.A.101 842 / 016-05/301723.201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.2.52 842 / 016-05/301623.017-05/1377transfer si evacuare aer/ CLUJ NAPOCA 0 07.201 GALATI 0 2-71 07.A.0 BUCURESTI 2-71 07.A.12 .201 PRODUCTS SRL 0 Bucuresti 255.2. recirculare.01 0 2-71 07.52 CAUCUK SAN VE TIC AS Turcia 902/ 017-05/1659Dispozitive de introducere.A.12.2.12 SC ARMATURA S.201 Bucuresti 332.52 GmbH Germania 902/ 017-05/1656Tevi si fitinguri din PPR tip 28.2.11. – CLUJ NAPOCA Baterii amestecatoare cu dubla comanda / SC ARMATURA S.S.11 2007 cod.11 2007 AQUATHERM/ AQUATHERM Cod.S.12.11 2007 aspiratie.73 2-71 07.201 Bucuresti 332. 28.201 TRADE SRL .12 TRANS – P. GRES DE GRES 31.12.12 S.12.09.12 SC ARMATURA S.09.C.11 2007 FIRAT/ FIRAT PLASTIK Cod. .09. .11 2007 cod.A.01 0 2-71 07.101 842 / 016-05/301823.A.31.2. Pr.12 SC ROMSTAL IMEX SRL 15.23. – 31.12 SC ROMSTAL IMEX SRL 15. Alte NINGBO AUX IMP.52 naturale / SC ARMATURA S.2.12 ACP-AIR CONDITIONING 10.TURCIA 902/ 017-05/1658Aparate de conditionarea 28. – 31.57.E.11 2007 cod. SA .201 CLUJ NAPOCA 0 2-71 07.52 842 / 016-05/301923.11 2007 cod.2.2.12 SC ARMATURA S. – 31.11 2007 aerului split tip HABITAT/ Cod.C.11 2007 cod.11.& EXP.11 2007 cod.52 842 / 016-05/302123.SIBIU 30. – TURCIA Armaturi pentru instalatii de gaze naturale si gpl / REMER RUBINETTERIE S.ITALIA 842 / 016-05/2996Fitinguri din PEID pentru 23.12 SC PALPLAST SA .10.52 instalatii de gaze naturale / TEGA MUHENDISLIKSANAYI ve TICARET A.201 Bucuresti 332.12 SC ROMSTAL IMEX SRL 15.

73.201 BUCURESTI .2.36 S.201 BUCURESTI .2.101 733 / 020-05/80716.12 WAVIN ROMANIA SRL – 30.o.C.24 CONSULT 15.2.12 DANFOSS SRL – 30.1.1. SAMI PLASTIC 31.11 017-05/16402007 Pr.10 2007 cod.36 instalatii tip JOINTHAND / ZHEJIANG JOINTHAND INDUSTRIAL CO .12 Tevi si fitinguri din polipropilena (PP) tip WAVIN ULTRA – 2 / NORDISK WAVIN A/S . tip KALDE KLIMA / KALDE KLIMA – TURCIA Tevi si fitinguri din polipropilena de inalta densitate pentru instalatii de canalizare / WAVIN SpA ITALIA Robinete de reglare / DANFOSS A/S DANEMARCA Jgheaburi si burlane din materiale plastice .201 BUCURESTI – 0 021351937630.10. – POLONIA WAVIN ROMANIA SRL – 31.11.12 KALDE KLIMA – TURCIA 31.DANEMARCA Fitinguri – KALDE KLIMA pentru tevi multistrat / KALDE KLIMA – TURCIA Tevi si fitinguri din polipropilena .12 WAVIN ROMANIA SRL – 30.10 2007 cod.36 733 / 020-05/83516.alte GRIPPLE HANG FAST / produse GRIPPLE LIMITED – MAREA BRITANIE 733 / 020-05/840Fitinguri din PEID pentru 16.12 733 / 020-05/839Cabluri de suspendare tip 16.101 733 / 020-05/83716.11. LTD CHINA 733 / 020-05/842Procedeu si echipament SC KIP IMPEX SRL – 30.12 S.10.0 0213519376 2-71 07.VEL SERVICE SRL – 30.017-05/144304 Cod.12 KALDE KLIMA – TURCIA 31.0 0213223236 2-71 07.C. Z.11.201 BUCURESTI0 0213112145 2-71 07.o.0 0213519376 2-71 07.52 733 / 020-05/83816.2.201 BUCURESTI .201 0 2-71 07.10.201 Bucuresti 0 2-71 07. .36 ACP-AIR CONDITIONING PRODUCTS SRL Bucuresti Echipamente de tratarea SC DANEX apei/ LUTZ-JESCO GmbH SRL Germania 252.37 733 / 020-05/80016.12.201 BUCURESTI .10 2007 cod1.10 2007 cod.201 2-71 .12 733 / 020-05/80616. tip WAVIN / WAVIN METALPLAST – BUK Sp.10 2007 cod.10.11.10. 2-71 07.10 2007 cod.3367503 0 2-71 07.10 2007 cod.04 902/ 28.10 2007 cod 1.201 0 2-71 07.

31.101 FASTFLEX/ TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV Olanda 020-05/847Separator de grasimi .16.10 733 / 16.L.10 733 / 16.R.SIP – S.11 839 / 22.12.12 . din 2007 PE .HUNEDOARA 020-05/859Tevi si fitinguri din 2007 cod.201 0 2-71 07.12.C. PETRILA – 3112.11 2007 cod.12.10 733 / 16. . REWOX ECO-ROM S.11. .12 SC SANITERM 0259/472480 SRL – 30.electrice SC PIPELIFE ROMANIA SRL ROMANIA SUCEAVA S.101 polipropilena tip B7R BANNINGER / BANNINGER KUNSTSTOFF – PRODUKTE GmbH .10 733 / 16.12 S. – 31.32 2-71 07.SIP – S.2.GERMANIA 020-05/794Rame cu capac din fonta 2007 ductile pentru camine de cod2.0 07.201 0 2-71 07.L. tip 2007 cod.0 0744559502 2-71 07.C./ HEPWORTH BUILDING 05/709-2002 PRODUCTS LTD .A.polibutilena / HEPWORTH 05/710-2002 BUILDING PRODUCTS LTD cod.A.R.11.12 S.2.12 combustibile pentru uz casnic si scopuri similare tip CANARI / / S.A.101 REWOX – FS / REWOX HUNGARIA Kft . tip 2007 cod.12 30.C.201 & BUILDING 0 ENGINEERING SRL Bucuresti 312.2.101 REWOX / REWOX HUNGARIA Kft 020-05/849Tuburi de protectie . – TARGU MURES – 0365-404940 S.L.11.101 vizitare si gratare din fonta ductile pentru canalizare / TPL TECNOGHISA SRL ITALIA 020-05/841Racord flexibil pentru 2007 instalatii de apa tip TYCO Cod. RO-TRIBUT S. PETRILA .101 ANGLIA 020-05/836Detector de gaze 2007 cod.12.A.12 30.101 020-05/857Fitinguri HEP2O din 2007 prel 017.2.12 SC SANITERM 0259/472480 SRL – 30.12 SC SIGURA TOTAL FIRE 30.11 839 / 22. TARGU MURES – 0365-404940 SC PIPELIFE ROMANIA SRL 30. REWOX ECO-ROM S.R.2010 HUNEDOARA 0256550568 2-71 07.201 IMPEX SRL – 0 BUCURESTI 0216675485 2-71 07.12.2.p.2.ANGLIA cod2.201 0 2-71 07.11 839 / 22.201 ROMANIA .ITALIA 020-05/856Tevi HEP2 O din polibutilena 2007 prel017.201 0 2-71 07.201 0 2-71 07.UNGARIA 020-05/848Separator de ulei .12 SC COMAROM TRADE 30.C.C.10 839 / 22.sudare pentru sudarea cap la cap a tevilor si a fitingurilor din materiale termoplastice / FUTURA S.12 S.11 839 / 22. pentru telecomunicatii / cod.

12.10.ELVETIA 020-05/830Pompe pentru alimentari cu 2007 apa/ SAMSUN MAKINA Cod.JAPONIA 2-71 07. SRL .11 839 / 22.12 SC SUPERLIT ROMET SA 30.11 839 / 22.12 839 / 22.BUCURESTI 0 2-71 07.11.200 CONDITIONING CO LTD 8 .12.2.12 / SC FLUID GROUP 30.12 SC SUPERLIT ROMET SA 30.0 BUCURESTI 2-71 07.201 0 2-71 07.12 SANYO ELECTRIC AIR 30.11 2007 cod.12.2.101 LIMITED – MAREA BRITANIE 020-05/855Rezervoare inchise pentru 2007 presiune si expansiune / cod.201 0 2-71 07.1 Tuburi si elemente pentru camine din beton armat pentru retele de alimentare cu apa si canalizare / BELLINGHAUSEN BETON SRL .1 931 / 10.201 SYSTEMS SRL .11 839 / 22.1 931 / 10.2.200 HAGEN SA CAREI 8 2-71 07.12 839 / 22.12.201 CO.200 GmbH 8 2-71 07.11 SC AMIANTIT PIPE 30.201 Buzau 0238/712.2.101 ZHEJIANG TAIZHOU TRIUNION CO LTD China 017-05/1525Aparate de conditionare 2005 prel aviz multisplit tip VRF SANYO tehnic ECO-G / SANYO ELECTRIC AIR CONDITIONING CO LTD .101 SANAYI AS Turcia 020-05/795Tevi si fitinguri din fonta 2007 ductila/ SAMSUN MAKINA Cod.11 839 / 22.266 0 2-71 07.201 Buzau 0238/712. tip Mueller 2007 Europe / MUELLER EUROPE cod.11.2.ROMANIA 30.12.201 CO SRL .ITALIA 020-05/854Tevi din cupru .101 BELLINGHAUSEN BETON SRL .12.11 931 / 10.266 0 2-71 07.101 SANAYI AS Turcia 020-05/829Armaturi pentru aliemntari 2007 cu apa/ SAMSUN MAKINA Cod.11 839 / 22.12 SENSUS SYSTEMS GERMANIA METERING 30.101 PNEUMATEX AG .101 SANAYI AS Turcia 020-05/858Fitinguri de compresie din 2007 polietilena pentru tevi PEID/ Cod.12 SC IMI INTERNATIONAL 30.266 0 2-71 07.201 Buzau 0238/712.BUCURESTI 0 2-71 07.839 / 020-05/85022.12 SC IMI INTERNATIONAL 30.JAPONIA 017-05/1520Contoare de energie 2005 prel aviz termica / SENSUS tehnic METERING SYSTEMS GmbH GERMANIA 017-05/1533Contor de energie termica / 2005 prel aviz SC FLUID GROUP HAGEN SA .12.2.2.32.36 SRL 30.ROMANIA 020-05/851Rame cu capac din fonta 2007 ductile pentru camine de cod.12 CSV MEDA Targoviste 322.12 SC SUPERLIT ROMET SA 30.10.2.101 vizitare si gratare din fonta ductile pentru canalizare / MARIO CIRINO POMICINO SpA .

BISTRITA 8 2-71 07.12 30.12.200 8 2-71 07.200 SRL .11 2005 pr aviz tehnic 931 / 016-05/265410.c.n.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/255910.12 SC ARMATURA CLUJ NAPOCA SA .BUCURESTI 8 2-71 07.1 2004 prel aviz tehnic 931 / 016-05/266510.BUCURESTI Fitinguri din fonta ductile pentru instalatii / JINAN MEIDE CASTING Co.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/266210.BISTRITA Armaturi de evacuare si fitinguri / SC RO-PLAST INDUSTRY SRL .12 SC RO-PLAST INDUSTRY 28.09.12 S.200 SRL-BUCURESTI 8 2-71 07.Ltd.BUCURESTI 8 2-71 07.09.200 ODORHEIUL SECUIESC 8 2-71 07.200 SRL .11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/265810.12 SC VALROM INDUSTRIE 31. ASTRAHAN – PROD 30.03. CHINA Tevi multistrat PEX-AL-PEX / DALPEX SA .200 8 2-71 07.12 SC VALROM INDUSTRIE 30.11 2005 pr aviz tehnic 931 / 016-05/269110.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/269210.ITALIA SENSUS METERING SYSTEMS GmbH GERMANIA SC EURO STEEL INDUSTRIES SA BUCURESTI 30.200 SRL .1 2005 prel aviz tehnic 931 / 001-05/48710.BUCURESTI 8 2-71 07.12 – 30.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/265310. ASTRAHAN – PROD SRL .12 SC MELINDA IMPEX SRL 30.09.02.11 2005 CAREI Contoare de apa calda si rece / SENSUS METERING SYSTEMS GmbH GERMANIA Tevi preizolate cu sisteme tip GAZ BAND / SC EURO STEEL INDUSTRIES SA BUCURESTI Regulatoare de presiune pentru gaze naturale / SC ARMATURA SA – CLUJ NAPOCA Tuburi si fitinguri din PEID cu pereti dubli pentru canalizare si drenaje / PICENUM PLAST SpA ITALIA Tevi din pp-r pentru instalatii / SC VALROM INDUSTRIE SRL-BUCURESTI Racorduri flexibile pentru instalatii de apa / VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI Tubulatura si coloane filtrante din PVC rigid pentru foraje de apa / PLAFOND PLAST s.C.BUCURESTI 8 2-71 07.200 SRL .12.200 8 2-71 07.12 SC MELINDA IMPEX SRL 30.09.09.10.200 SRL .tehnic 931 / 017-05/151910.06.C.200 – ODORHEIUL 8 SECUIESC 2-71 07.12 SC VALROM INDUSTRIE 30.11 2005 pr aviz tehnic 931 / 016-05/264410. ITALIA Tuburi flexibile din PVC pentru instalatii electrice / S.12 VALROM INDUSTRIE 31.

BUCURESTI 931 / 020-05/404Cabina echipata cu contor AEROTEH GP S.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/265610.11 2005 prel aviz tehnic .11 2005 prel aviz R2T si robinet de izolare / BUCURESTI tehnic AEROTEH GP S. de incalzire si de apa calda / LOGSTOR ROR A/S – DANEMARCA Contoare de gaze cu pereti deformabili .06.200 8 2-71 07.ITALIA Ventile electromagnetice pentru gaze naturale / SC ARMATURA SA – CLUJ NAPOCA Tevi din PP pentru instalatii / SC TERAPLAST GP SA .A.08. .A.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/264210.A. .A.A. . .31.200 8 2-71 07.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 020-05/40210.08. tip ELSTER .12 / LOGSTOR ROR A/S .200 8 2-71 07.09.P.03.200 8 2-71 07.200 8 2-71 07. pentru gaze naturale / AEROTEH GP S.06.200 8 2-71 07.200 2-71 931 / 020-05/37310.12 LOGSTOR DANEMARCA A/S .06.30.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.30. echipate cu integrator electronic tip DTC 30.31.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 016-05/262610.12 931 / 020-05/403Cofret echipat cu regulator AEROTEH GP 10.12 S.12 LOGSTOR DANEMARCA A/S .200 8 2-71 07.09.31.30.pr aviz tehnic 931 / 016-05/264310.200 8 2-71 07.12 30.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 020-05/37210.12 31.11 2005 prel aviz tehnic Tevi din cupru pentru instalatii / FEINROHREN S.200 DANEMARCA 8 2-71 07.11 2005 prel aviz tehnic 931 / 020-05/37410.07.ITALIA Fitinguri din fonta ductile pentru instalatii / APE RACCORDERIE SRL .30.BISTRITA Tevi si fitinguri preizolate tip LP-PEX pentru instalatii de incalzire si apa calda / LOGSTOR A/S DANEMARCA Echipamente pentru semnalizarea avariilor la tevi si fitinguri preizolate / LOGSTOR A/S DANEMARCA Tevi si fitinguri preizolate pentru retele si instalatii de termoficare .12 .A.09. – BUCURESTI SC MELINDA IMPEX SRL – ODORHEIUL SECUIESC SC MELINDA IMPEX SRL – ODORHEIUL SECUIESC SC ARMATURA SA – CLUJ NAPOCA SC TERAPLAST BISTRITA SA 30.

06.200 8 2-71 07.200 8 2-71 07.A.A.V..11 931 / 10.V.A.30.V.200 8 2-71 07.11 931 / 10.12 . 5T si robinet de izolare / AEROTEH GP S.200 8 2-71 07.A..A.11 931 / 10.11 2005 tehnic prel aviz de gaze G2 .A.30.30.200 8 2-71 07.11 931 / 10.30.A.10.. .11 931 / 10.06.. .11 931 / 10.200 8 2-71 07.A.06...12 AEROTEH GP BUCURESTI S.30.A.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.A. .V.200 8 2-71 07.BELGIA 020-05/408Regulatoare de presiune 2005 prel aviz pentru gaze naturale / tehnic INDUSTRIALE GAS APPARATEN B.masurare 2005 prel aviz de consummator pentru tehnic gaze naturale / AEROTEH GP S. .A.11 931 / 10.A.A.12 AEROTEH GP BUCURESTI S. .12 AEROTEH GP BUCURESTI S.30.30.11 931 / 10.30.200 8 2-71 07.-BUCURESTI 020-05/412Statie de reglare.06. BUCURESTI 020-05/406Robinete pentru gaze 2005 prel aviz naturale / SODECO tehnic VALVES BELGIUM N.30.06.A.OLANDA 020-05/410Robinete de siguranta 2005 prel aviz pentru gaze naturale tehnic combustibile / GOERTER CONTROLS B.06.OLANDA 020-05/409Filtre pentru gaze naturale / 2005 prel aviz INDUSTRISLE GAS tehnic APPARATEN B. BELGIA 020-05/407Supape de siguranta / 2005 prel aviz SODECO VALVES BELGIUM tehnic N. 020-05/411Post de reglare pentru gaze 2005 prel aviz combustibile la tehnic consummator / AEROTEH GP S. .11 931 / 10.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.BUCURESTI 020-05/414Statie de reglare – 2005 prel aviz masurare de predare tehnic pentru gaze naturale combustibile / AEROTEH GP BUCURESTI 8 07.10. .11 931 / 10.30.200 8 2-71 07.06.12 AEROTEH GP BUCURESTI S. .-BUCURESTI 020-05/413Echipamente de reglare de 2005 prel aviz sector pentru gaze naturale tehnic / AEROTEH GP S.V.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.10.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.BUCURESTI 020-05/405Cabina echipata cu contor 2005 prel aviz de gaze G4 sau G6 si tehnic robinet de izolare / AEROTEH GP S.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.A.200 8 2-71 07.10.

L.S.L. – 31.L.06.200 ODORHEIUL SECUIESC 8 2-71 07.11 2005 prel aviz volum de gaz .10.12 SPIG S. sic amine de vizitare 23.UNVER S.A.GERMANIA 931 / 001-05/544Echipamente pentru turnuri 10.10.UNVER S.11 2005 prel termostatice pentru corpuri aviz tehnic de incalzire / JURGEN SCHLOSSER ARMATUREN GmbH .C.12 S.ITALIA 28.11 2005 prel aviz masurare de predare tehnic pentru gaze naturale / AEROTEH GP S.A. – ODORHEIUL SECUIESC 931 / 020-05/505Tevi din PVC pentru 10.R. – ODORHEIUL SECUIESC 931 / 020-05/506Tevi din PVC pentru 10.200 8 2-71 07.12. .11 2005 prel aviz canalizari interioare UBP / / ethnic S.ITALIA 842 / 016-05/2695Tevi .L.UNVER S.R.p. – 31.R.11 2005 prel aviz canalizari exterioare UBP / tehnic S.R.10. DTC20K / AEROTEH GP S.200 ODORHEIUL SECUIESC 8 2-71 07.CEHIA 2-71 07. tehnic DTC20A..30.11 2005 prel aviz de apa de racier / SPIG tehnic S.200 8 2-71 07.L. – 31.06.12.C.30.R.10.-BUCURESTI 931 / 020-05/415Echipamente de reglare – 10.A.C.UNVER S.DTC20A-m .UNVER S.12 AEROTEH GP BUCURESTI S.UNVER S. fitinguri sic amine de 23.C.A.C.200 ODORHEIUL SECUIESC 8 2-71 07.BUCURESTI 931 / 020-05/422Convertor electronic de 10.200 ARMATUREN GmbH .-BUCURESTI 931 / 020-05/504Tevi si fitinguri din PP-R 10.200 8 2-71 07. – ODORHEIUL SECUIESC 931 / 001-05/546Robinete si capete 10.12 HOBAS CZ spol .A.A.11 2005 prel aviz realizate din rasini 1 tehnic poliesterice armate cu fibre AEROTEH GP BUCURESTI S.C.11 2005 prel aviz vizitare realizate din rasini tehnic poliesterice armate cu fibre de sticla tip “HOBAS” / HOBAS ROHRE GmbH AUSTRIA 842 / 016-05/2696Tevi .12 31.200 8 .12 JURGEN SCHLOSSER 07.8 GERMANIA 2-71 07.12 HOBAS ROHRE GmbH .p. .A.31.12 / S.L.200 AUSTRIA 8 2-71 07.11 2005 prel aviz pentru instalatii de apa si ethnic incalzire UBP / S.R.11.. tip DTC20 .12 S.

TIAB S.07.0 064419730 2-67 09. aviz sudate la tevi din PEID/ ISIM Timisoara 001-05/542Contoare de apa si energie 2005 termica/ CONTOR ZENNER Pr. TIAB S.C. PROD adresa. TIAB S.07 de sticla tip “HOBAS” / HOBAS CZ spol . EUROTERM SA CLUJ NAPOCA 064419730 S. EUROTERM SA – 01.07.CEHIA 016-05/2688Procedeu de epurare a apei 2005 prin oxidare electroPr.0 2-67 09.12 CONTOR ZENNER 28. Aviz ROMANIA SA Arad Numar Agrement Denumire produs procedeu.0 2007 cod.842 / 23.11. BUCURESTI 0213162021 S.201 .0 2-67 09. BUCURESTI 0213162021 – 01.A.52 421 / 017-05/164526.C.A.07 – 31.07 .11 1 842 / 23.11 1 842 / 23. Referat secretar iat 2-67 09.A.12 VALROM INDUSTRIE 31.07 S.201 CLUJ NAPOCA .P .11 Nr inreg CTPC 444/ 03.200 SRL Bucuresti 8 2-71 07.52 421 / 017-05/164426.2. pentru gaze naturale / POLIX – ZIRI SLOVENIA Tubulatura de ventilatie din tabla de otel / S.0 2-67 09.C. TIAB S.07 – 31.C.alte produse 421 / 017-05/165226.07 S.2.07.07 – 31.06 2007 cod. aviz catalitica/ AQUATIC TECHNOLOGIES SUA 016-05/2694Tuburi din PEID pentru 2005 protectia conductelor Pr.07.BUCURESTI SC INGO Mangalia SRL 30.12 Titular telefon. Valabilitat e BRUGG ROHRSYSTEM 01. Tehnic echipament.10.BUCURESTI Tubulatura de ventilatie din AL.A. .0 2007 cod.10.C.07.alte produse Conducte rigide preizolate si fitinguri aferente pentru retele si instalatii de incalzire urbana/ BRUGG ROHRSYSTEM AG Elvetia Robinet fluture pentru gaz / MAGLODI VASIPARI VALLALAT KFT (MVV – KFT) UNGARIA Robinete cu obturator sferic .0 2007 cod.07.2.C.200 8 2-71 07. .A.52 421 / 017-05/165126./ PRODUCĂTOR 018-05/0982007 Cod.201 – 0 2-67 09. TIAB S.C. TIAB S.201 AG Elvetia 0 Nr.C.201 .52 421 / 017-05/165026.12./ S. aviz preizolate/ VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti 016-05/2673Procedeu de examinare cu 2005 ultrasunete a imbinarilor Pr.12 SC AMARAD SA Arad 31.201 . BUCURESTI 0213162021 S. BUCURESTI Piese speciale pentru tubulatura de ventilatie / S.200 8 2-71 07.2.0 2007 cod.11 1 931 / 10.A.200 ROMANIA SA Arad 8 2-71 07.

85.07.2.101 HOBAS PIPE SYSTEMS SRL Clinceni.0 2007 cod.08.90. Alte produse 016-05/29592007 Cod. .101.07 SC MANTZI IMPEX SRL 31.07.33 2-67 09.07 445/ 03.07.07.07 2007 Cod.S.07.201 SYSTEMS SRL Clinceni.07.201 SRL Sibiu 0269/253.22.07 15.421 / 017-05/165326.07 421 / 017-05/165426.07.07 SC HOBAS PIPE 31.2.82 31.43 SC PAFS SRL Bucuresti 493.61.0 2007 Cod./ex01605/2455 .201 0 2-67 09.07 SC EUROVENT ACCESORII SRL Bucuresti 250.07 016-05/29332007 Cod. 0 Ilfov 493.07 445/ 03.07.07 016-05/29452007 Pr.07 445/ 03.443 2-67 09.52 016-05/29422007 Cod.54 0 2-67 09.201 0 2-67 09.217 0 2-67 09.TURCIA Racord flexibil pentru instalatii de apa/ MODGAL METAL LTD Israel Rezervoare pentru stocarea apei/ SC PAFS SRL Bucuresti SC KING INDUSTRIAL 30.52 445/ 03.016-05/2480poliesterice armate cu fibre 04 de sticla tip HOBAS/ SC Cod.06.201 0 2-67 09.07 Robinete cu obturator sferic din PEID pentru instalatii de gaze combustibile/ BANIDES & DEBEAURAIN Franta 016-05/2937Tevi.07 SC LUXTEN LIGHTING 31.201 ENTERPRISES SRL – 0 BUCURESTI .07 445/ 03.0 2007 Cod.3372371 2-67 09.2. fitinguri si camine de 2007 vizitare realizate din rasini Pr.07 445/ 03.07 Capat de bransament fara anod de protectie/ SC ONISTUA COM SRL Baia Mare Contor de energie termica/ SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Sucursala AEM Timisoara SC ONISTUA COM SRL 31. marca NFG / Kompozit KIMYA VE ELEKTROMEKANIK MALZEME SAN .07.A.201 SRL Bucuresti 0 312.52 Echipament tip SCHIRTEC de protectie impotriva trasnetului/ SCHIRTEC TRADING GMBH Austria Armaturi pentru instalatii de apa/ VICTAULIC SUA SC FORTE INSTAL 2000 31.201 COMPANY SA Sucursala 0 AEM Timisoara 0256/490. 2.101 421 / 017-05/165526. 2.928 2-67 09.201 Bucuresti 425.201 Baia Mare 0 0262/218.2.101 445/ 016-05/293903.07 VICTAULIC Belgia EUROPE 31. Alte 750/ SC MANTZI IMPEX SRL produse Bucuresti SC FUSION ROMANIA 31.37 Capace de camine si gratare tip carosabil .2. VE TIC. Ilfov 016-05/2956Echipament de 2007 filtroventilatie tip IFV2 – Cod.2.61 2-67 09.

md01605/2476-04 Cod.222 2-67 09.07 SC FLOWTEX 31.07 Fitinguri din fonta maleabila pentru instalatii/ SC BERG MONTANA FITTINGS AD Bulgaria Tuburi de protectie tip IPEY pentru instalatii electrice/ SC PRODPLAST SA Bucuresti Tevi tip TALOS din cupru pentru instalatii frigorifice si SC BERG BANAT METAL 31.MD01605/2501 Cod.201 SRL Timisoara 0 0256/215. 2.201 polietilena tip RAUVIA.201 COMPANY SA Sucursala 0 AEM Timisoara 0256/490. burlane si ACO PLASTMO accesorii din PVC/ ACO Danemarca PLASTMO A/S Danemarca A/S 31.89.07 445/ 03.07 445/ 03.2.2.07 SC STEELMET ROMANIA 31.016-05/248304 Cod. Ilfov 0 REHAU AG + CO Germania 030775.07.07 016-05/29442007 Contoare pentru gaze naturale tip AEM/ SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Sucursala AEM Timisoara Fitinguri din polimeri plastici/ SC FLOWTEX TECHNOLOGY SA Medias SC LUXTEN LIGHTING 31.2.101 016-05/29482007 Cod.016-05/250404 Cod.07 Tevi si fitinguri din RAU-PVC SC REHAU POLYMER 31.07 Cod.2.52 016-05/29462007 Pr/ex01605/2453 Cod. Alte produse 016-05/29512007 Pr.2.78 0 PRODPLAST SA Bucuresti 2-67 09.35.89.52 016-05/29552007 PR. 2.07 445/ 03.11 2-67 09.201 SA Bucuresti 209.52.201 instalatii de apa/ SC Bucuresti 252.70 0 2-67 09.445/ 03.52 016-05/29472007 Pr.07 445/ 03.016-05/243804 Cod.07 445/ 03.07.11 POLIECO-MPB SRL Italia 2-67 09.07 445/ 03.07 SC PRODPLAST SA 31.928 2-67 09.07.07 016-05/29502007 Cod.07.2.201 0 2-67 09.SRL Tunari.325 2-67 09.07.07 .101 445/ 03.07.201 Bucuresti 252.07 Camine de vizitare din SC REHAU POLYMER 31.07 Jgheaburi.35.07.05.78 0 2-67 09.101 016-05/29532007 Pr.52 016-05/29542007 Pr.electrice 445/ 03.201 pentru retele de apa/ SRL Tunari. Ilfov 0 ECOPAL/ INDUSTRIE 030775.201 TECHNOLOGY SA 0 Medias 0269/846.07.101.07.07 Tevi din PVC pentru SC PRODPLAST SA 31.2.

07.E.60 0 2-67 09.2.445/ 03.2.52 POLIECO.13 2-67 09.201 Piatra Neamt 0 0233/210.217 0 2-67 09.07.07 SC CRIBER NET SRL 31.A.2.07 445/ Pr.07 SC REHAU POLYMER 31.07.E.07.ex01605/2428-04 Cod.055.07.21.2.89.07 445/ 03.276 SC EURO EM SRL Piatra 31.201 Bucuresti 0314.201 SRL Sibiu 0269/253.2.07 445/ 03.201 2-67 09.2.201 Bucuresti 252.07. Alte IDEAL HEAT HOUSE Israel produse 016-05/2883Benzi termice din metal 2007 aliat cristalin .016-05/2023VACON Plc Finlanda 02 Cod.08.07 SC M. tipVACON/ Pr.101 FUSION PROVISA LTD Marea Britanie 016-05/2952Tuburi si fitinguri din PEID 2007 cu pereti dubli tip RAUVIAPr.201 INTERNATIONAL SRL 0 Bucuresti 781.101.07 445/ 03.E.52 016-05/29432007 Cod. Alte produse 016-05/2957Rezervoare din PAFS/ SC 2007 CRIBER NET SRL Piatra Cod.07 SC IDEAL HEAT SRL 31.07 445/ 03.07 2-67 .07 SC IDEAL HEAT SRL 31.100 0 2-67 09.201 Bucuresti 0314.201 SRL Tunari.07 SC FUSION ROMANIA 31.07 445/ 03.07 445/ 03.11 2-67 09.101 apa/ SC INTERPIPE SRL Zimnicea 016-05/2940Procedeu tip RETROFLEX 2007 de reabilitare interioara a Cod.D. IHS-CTR/ Cod.07 445/ 03.md016ECOPAL pentru retele de 05/2481-04 canalizare/ INDUSTRIE Cod.07.37 conductelor/ SADE CGTH Franta 016-05/2882Film flexibil cu strat de 2007 carbon aplicat IHS-CPF/ Cod.531 0 2-67 09.07.07. 31.07 SC ACVATOT SRL 31.MPB SRL Italia 016-05/2929Tevi din PEID pentru 2007 instalatii de alimentare cu Cod.07 445/ 03.201 Zimnicea 0247/367. Ilfov 0 030775.07 SC INTERPIPE SRL 31. 2.2. Alte IDEAL HEAT HOUSE Israel produse 016-05/2958Convertizoare statice de 2007 frecventa.52 aer conditionat/ HALCOR METAL WORKS SA Grecia Electrofitinguri din PEID pentru instalatii de gaze naturale/ FUSION PROVISA LTD Marea Britanie 016-05/2941Electrofitinguri din PEID 2006 pentru instalatii de apa/ Cod.201 SRL Sibiu 0269/253.07.217 0 2-67 09.531 0 2-67 09.52 Neamt 016-05/2938Tevi si fitinguri din SC FUSION ROMANIA 31.055.

03.020.b.52 REAL POWER CONSTRUCT SRL Pantelimon.06 428 / 27.L.06 429 / 28. EDAS EXIM S.07.36 AUSTRIA 020-05/783Echipamente pentru 2007 epurarea apelor uzate / SC cod.70. 2.2.SPANIA 020-05/785Echipamente pentru 2007 cod.07 S.2.R.m. cod.2.52 polietilena cu pereti dubli pentru canalizare si drenaje/ SC EURO EM SRL Piatra Neamt 016-05/2918Tevi.101 reabilitarea conductelor de canalizare / INSTITUFORM Neamt 0233/206.201 ROMANIA SRL – 0 BUCURESTI .b.07 REAL POWER CONSTRUCT SRL Pantelimon.L.06.6370013 2-67 09.hidraulica / HERZ 05/240-2004 ARMATUREN G. EDAS EXIM S.07 428 / 27. – 30.101 epurarea apelor uzate / SC PIASA ENGINEERING & TRADING SA .06 429 / 28.07 31.101 DINOTEC – SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIU AMBIENTE SL .1.07.07 445/ 03. jud.201 BUCURESTI .L.07.201 ROMANIA SRL – 0 BUCURESTI.AUSTRIA 020-05/803Distribuitoare HERZ pentru 2007 prel020.C.201 TECHNOLOGIES Ltd.07 HERZ ARMATUREN 30.pentru 2007 cod.201 0 2-67 09. fitinguri si armaturi 2007 din PP-R pentru instalatii/ Cod.C.52 gaze naturale/ SC INTERPIPE SRL Zimnicea 020-05/802Fitinguri cu presare – 2007 prel.101.2. pentru tevi 05/227-2004 termoplastice si tevi cod.m.05 SC INTERPIPE SRL Zimnicea 0247/367.07.06 429 / 28. – 30.07 HERZ ARMATUREN 30.07 HERZ ARMATUREN 30.07.201 BUCURESTI0213130506 0 2-67 09.06.101 DINOTEC – SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SL-SPANIA 020-05/784Echipamente pentru 2007 potabilizarea apei / SC cod.06 428 / 27.H.2.SPANIA 020-05/786Procedeu .06 2007 Cod. – 30.36 AUSTRIA 020—05/804Armaturi pentru echilibrare 2007 prel020. tip CIPP . EDAS EXIM S.R. – 0 OSSET – UK - 2-67 09.201 ROMANIA SRL – 0 BUCURESTI .R.100 31.2.101 multistrat / HERZ ARMATUREN .0 0213111503 2-67 09.6370013 2-67 09.2.07 445/ 03.H cod.07 S.2.201 0 2-67 09. Ilfov 016-05/2960Tevi din PEID pentru 2007 instalatii de alimentare cu Cod.0 0213111503 2-67 09.06. Ilfov 350.HERZ .07. jud.1.07 INSTITUFORM 30.C.07 .6370013 2-67 09.07 S.201 BUCURESTI .instalatii de incalzire / HERZ 05/241-2004 ARMATUREN G.155 0 09.06 429 / 28.

52 429 / 28.L.52 429 / 28.R.07 30.07 30. APOKRIF S.L. OLT PROD S.R.2.201 2-67 .52 429 / 28.52 429 / 28. CBC ARMATURI INDUSTRIALE S.07 30.201 0 2-67 09.C.GERMANIA 429 / 28.06 020-05/7872007 cod.C.2.52 Robinete pentru gaze naturale combustibile / SAMSON AG .L. -ANGLIA Armaturi pentru lichide / BRUNNBAUER – ARMATUREN GmbH AUSTRIA Armaturi pentru gaze naturale combustibile / BRUNNBAUER – ARMATUREN GmbH AUSTRIA Procedeu si tubulatura de ventilatii .R.07.06 020-05/7872007 cod. IMPEX S.07.52 S.C.TECHNOLOGIES Ltd.2.07.BRAGADIRU 0214213852 S.52 429 / 28.2.C.101 429 020-05/817- Fitinguri pentru imbinare si reparatii / BAYARD GROUP TYCO WATERWORKS FRANTA Tevi din PEID si fitinguri de compresiune .06 020-05/8152007 cod.201 BUCURESTI . TRIADA PROD .C.201 0 2-67 09. pentru instalatii de alimentare cu apa / POLIEXT CSOVEK Kft UNGARIA Tevi din otel pentru S.R.06 020-05/8132007 cod.C.R.06 020-05/8112007 cod.07.06 020-05/7872007 cod.C.2. CBC ARMATURI INDUSTRIALE S.L.L.07 SC CROWN COOL SRL – 30. – 020-05/8122007 cod.201 0 2-67 09. – BUCURESTI – 0213357120 S.06 429 / 28. pentru gaze naturale combustibile / SC AEROTEH GP SA .2.0 0214340605 2-67 09.06 020-05/8142007 cod. tip CROWN COOL / SC CROWN COOL SRL – MIERCUREA CIUC Tevi corugate din PEID pentru canalizare si drenaj/ ITALLIANA CORUGATTI Contor cu pistoane rotative .201 MIERCUREA CIUC 0 2-67 09.07 30.GERMANIA BUCURESTI 429 / 28.07 30.07.2.201 0 2-67 09.L. – BRAGADIRU0214213852 S.BRAGADIRU 0214213852 30.R. CBC ARMATURI INDUSTRIALE S.2.BUCURESTI Robinete pentru lichide / SAMSON AG . tip RVG .07 SC AEROTEH GP SA – 30.07. tip POLIEXT .201 0 2-67 09.06 020-05/8162007 cod.R.201 0 2-67 09.101 429 / 28. – BRAGADIRU0214213852 S.07.07 S. CBC ARMATURI INDUSTRIALE S.07.2.06.L.07 ITALLIANA CORUGATTI 30.07.201 0 2-67 09. – CLUJ NAPOCA – 0264592091 30.

2.06.R.200 9 2-67 09. –S2/ România S.07 31.06 429 / 28.200 9 2-67 09.C.06.C SERVOMEC S. România tel.C./ 28.07 30.06. construcţie modulară tip România SBU 5 / S.C.07 445/ instalatii / JINDAL TAW LIMITED INDIA Clapete rezistente la foc . SITMA S. domotică 016-06/2232007 Cod.200 9 2-67 09.C.07 445/ 03.L. 0233 226 România 519 Uşă de tezaur tip ZIMBRU/ S.06 020-05/8332007 Cod.101 429 / 28.R.C.07 445/ 03. domotică 016-06/2272007 Cod.07 31. 021 România 450 35 38 Case de bani tip LINX/ S.06 2007 cod. tip CAF / S.C.C. S.L.07 30.A. România tel.R. SERVOMEC S.08.07 30. S.C. România România tel. Ronda Construct S.101 020-05/8182007 cod.08. tel.C.07.101 020-05/8312007 Cod.06.C. 021 336 12 65 Casă de bani tip SCB 1 / S. SITMA S.06.2.R.200 9 2-67 09.07 31.A.201 0 2-67 09.07 30. domotică 445/ 03. construcţie modulară tip România SBU 7 / S.R. 021 336 12 65 România Cameră de tezaur în S. SERVOMEC S. domotică 016-06/228- 445/ 03.R. 021 336 12 65 România Uşă de tezaur tip SUT 2 / S.A.C. SITMA S.L.C. 0 09. SITMA S. Ronda Construct S.R.06 020-05/8322007 Cod.07 30.07 30. România tel. 021 336 12 65 Dulap de securitate tip SDS S.2.201 0 2-67 09. tel.201 0 2-67 09.R.201 0 2-67 09.07 30.200 9 2-67 09.101 445/ 03.200 9 2-67 09.06. România tel.08. SITMA S. domotică 445/ 03.06.L. domotică 016-06/2242007 Cod.C.L.2.BUCURESTI STREHAIA – 0252370718 S. SOMMERING INSTALL SRL .L.C.86 429 / 28. SITMA S.L. SOMMERING INSTALL SRL – BUCURESTI 0212339133 Instalatii de epurare a C & V WATER CONTROL apelor uzate INTELLIBIO/ C SRL Bucuresti & V WATER CONTROL SRL Bucuresti Instalatii de epurare a C & V WATER CONTROL apelor uzate BIOCLAR/ SRL Bucuresti BIOCLAR Slovacia Instalatii si echipamente de C & V WATER CONTROL potabilizare a apei SRL Bucuresti INTELLIWATER/ C & V WATER CONTROL SRL Bucuresti Modul de caserie blindată/ S. domotică 016-06/2222007 Cod.L. 0233 226 România 519 Cameră de tezaur în S. SITMA S. S.C.R.07 016-06/2262007 Cod.07 016-06/2212007 Cod.L.A.06.06 429 / 28.07 30.07 445/ 03.L. SERVOMEC S.L.07 30.200 2-67 . S.07 016-06/2252007 Cod.R.C.200 9 2-67 09. SITMA S. SITMA S.R.2.

R.C.07 445/ 03. România tel. 021 316 05 90 S. domotică 016-06/2302007 Cod. SITMA S.C. domotică 016-06/2312007 Cod. SETUM S. SITMA S.R. 20 P6B. MOLDOGLASS S. domotică 016-06/2332007 Cod.C.07 S. România tel. 47 BR6-S.R.07 30.C.C.200 preluare indirectă tip STS România 9 1125V/1210M/1225/1225 / tel. domotică 016-06/2352007 Cod. Professional Glass MULTISEC tip 20 BR2-S.06.R. România Geamuri antiglonţ S.C.o. 9. România România tel.06.L.R.L. domotică S. 0258 851 106 37 BR3-NS.200 9 2-67 09. domotică 016-06/2382007 Cod.07 .200 9 2-67 09.L.06.200 9 2-67 09.07 2007 Cod.C. Tel.07 2-67 09.R.07 445/ 03.C.R. 9 P2A. România tel.07 30.L. 28 P7B şi 36 P8B / SKLO EXPRESS SLOVAKIA s.06.C.C. SETUM S.5 P3A.200 România 9 tel. SITMA S. SITMA S. 021 336 12 65 S.C.07 445/ 03.06. Professional Glass 30.07 445/ 03. România tel.r. 021 336 12 65 2-67 09.L. BR3-S. România Sas transfer valori cod STT 4/ S. domotică 016-06/2342007 Cod. 30.07 30.L. SETUM S. 021 336 12 65 S. România tel. 0258 851 106 S. SETUM S. România Uşă antiefracţie tip SUAE 5 / S.L. 25 Company S.06.R.07 2-67 09. SITMA S.C. domotică 016-06/2322007 Cod. domotică 016-06/2372007 Cod.o.07 445/ 03.R. SITMA S.07 445/ 03.07 445/ 03.07 445/ 03. domotică 016-06/2362007 Cod. 0234 576 992 Uşi etalice antiefracţie tip SETUM / S.07 445/ 03.07 30. Slovacia Geamuri rezistente la atac manual MULTISEC tip 7 P1A. 9 Tel.C.03.C.R.R.07 30. 30.07 30. SITMA S.07 2-67 09. România 9 09.C.R.R. România Geam antiglonţ tip SVA 30 BR2-S / S.L. 021 316 05 90 S.R. România România 9 tel.C.200 9 2-67 09.A. domotică 016-06/2292007 Cod. SITMA S.06.A.C. 30. 021 336 12 65 S.L.06.L.L. SITMA S.07 445/ 03.L.200 Company S. SITMA S.06.r.L. 10 P4A. 45 BR4-NS şi 74 BR7-NS / SKLO EXPRESS SLOVAKIA s.C.A. 33 BR4-S.L.A.200 9 2-67 09.06.200 9 2-67 09. 021 336 12 65 Sertare antiglonţ de S.200 S. MOLDOGLASS S. 021 336 12 65 Uşă antiglonţ tip SUAG 2 / S.07 445/ 03.07 2-67 09. România Tâmplărie rezistentă la acţiunea armelor de foc /S. Slovacia Uşă antiglonţ tip SUAG 1 / S.

200 9 2-67 09.04/2.C.L.R.200 9 2-67 09.06.07 30.445/ 03.R. România Panouri antiglonţ tip PBW-1.R. România Panouri antiglonţ tip PBW1.200 9 2-67 09.L.05.aviz. 30.08. domotică 016-06/2442007 Cod.90 30.L.C.07 Fichet Securite Physique Franţa 445/ Seif tip ATLANTIC II / 03. tip 27. 26.07 S. Eutron Invest Romania S. – 01. România 445/ Dulapuri pentru date tip 03.V. domotică 445/ 03.06.L.C.C.mbH .2055741 8 2-67 09.C.07 Fichet Securite Physique Franţa 445/ Seif tip ATLANTIC I / 03. SITMA S.L.07 30.04.C.200 9 2-67 09.tehnic VALCEA 428 020-05/430Robinete de reglare pentru / 2005 corpuri de incalzire . 021 336 12 65 2-67 09. UE si OME2.07 S.07 30. tel.200 BUCURESTI .06. Domotica S.C.R.L. Eutron Invest Romania S. – RAMNICU prel.L.R. tel. tel. SITMA S.07 30. 021 233 13 45 S. 021 336 12 65 2-67 09.ITALIA tehnic 421 / 020-05/433Tevi din PVC – ALDO / S. domotică 016-06/2432007 Cod.200 G.R.mbH .07 Rosengrens Europe B.200 8 2-67 09. RAMNICU . domotică 016-06/2462007 Cod.07 30. România tel.07 POLARIS /Rosengrens Produktion AB Suedia 445/ Seif tip EUROPEAN IV / 03. domotică 016-06/2452007 Cod.R.R. domotică S.22 / S.200 9 2-67 09. Eutron Invest Romania S.07 HERZ ARMATUREN 30.07 HERZ ARMATUREN 30.200 România 9 tel.06. Olanda 445/ Seif tip ATLANTIC III / 03.C.AUSTRIA 428 020-05/434Armaturi pentru corpuri de 445/ 03.07 016-06/2412007 Cod.C.04.06.L.R.R.06 prel. 021 233 13 45 S.L.06.200 România 9 tel. G.AUSTRIA 8 2-67 09. ALDO S.C.200 9 2-67 09.07 016-06/2392007 Cod.07.07 etanse UME2.L.200 9 2-67 09.C. România Sertare antiglonţ de preluare indirectă tip STS 1110/1125 / S.06. Eutron Invest Romania S.23 / S.00 2005 ALDO S.R.L.07 Fichet Securite Physique Franţa 445/ Usi si obloane metalice 03.L. SITMA S. Eutron Invest Romania S.L.07 SC ALPEX GRUP S.07 30. tel.R.C.tehnic HERZ / HERZ ARMATUREN . 021 233 13 45 SC SETUM SA Bucuresti 316.06. 30.200 2-67 .08/2.VALCEA – 30. domotică 016-06/2422007 Cod. tel. SITMA S.R.C.R. SITMA S.aviz.07 016-06/2402007 Cod.L. SITMA S. 021 233 13 45 S. SITMA S.R.06.44/2. 021 336 12 65 S. domotică 016-06/2472007 Cod.07 S.L. 021 233 13 45 S.C.0 2005 prel aviz ALP / ALP SRL . tip SETUM/ SC SETUM SA Bucuresti 421 / 017-05/1479Tubulatura de ventilatie tip 26.04/1.

aviz.06 429 / 28.m.05.aviz.tehnic 2.07 SC POLITUB SRL Bistrita 31.07.200 SRL Bucuresti 8 2-67 09.8 BUCURESTI 2-67 09.06 .tip HERZ / HERZ ARMATUREN G.101 / S. . Aviz VALROM INDUSTRIE SRL G. 2.07 S.BUCURESTI 020-05/375Convertor electronic de 2005 volum de gaz PTZ-Aprel.07 GP .101 / S.H.tehnic COD.tehnic HERZ ARMATUREN G.08. rame.200 8 2-67 09.06.b.07 445/ 03.H .AUSTRIA.06 429 / 28.BUCURESTI 020-05/445Schimbatoare de caldura cu 2005 placi demontabile tip R prel.b.m.AUSTRIA 020-05/448Module de expansiune si 2005 prel.200 TECHNOLOGY SRL . SCHMIDT BRETTEN 31.tehnic TEH.8 BUCURESTI 2-67 09.07 445/ 03.200 TECHNOLOGY SRL . Aviz gaze naturale/ SC POLITUB SRL Bistrita 016-05/2627Camine din PEJD pentru 2005 apometre/ SC VALROM Prel.m.C. 428 / 27.b.200 G.aviz adaos cod 2.07 S.H ..H. 8 09. Aviz INDUSTRIE SRL Bucuresti 016-05/2624Tevi si fitinguri din PEID 2005 pentru instalatii de apa/ Pr.5 / AEROTEH GP SA BUCURESTI 016-05/2608Capace. SCHMIDT BRETTEN TECHNOLOGY SRL .0.07 445/ 03. 020-05/438Robinete termostatice 2005 pentru corpuri de incalzire / prel. prel.08.200 SRL Bucuresti 8 2-67 09.06 445/ 03.07.C.tehnic incalzire .C.07 S. SCHMIDT BRETTEN 31.06 429 / 28.200 8 2-67 09. SCHMIDT BRETTEN TECHNOLOGY SRL .07 HERZ ARMATUREN 30.08.aviz.aviz.07 SC POLITUB SRL Bistrita 31.200 SRL Bucuresti 8 2-67 09. Aviz Bistrita 016-05/2617Tevi din PEID pentru 2005 sisteme de alimentare cu Pr.07 AEROTEH BUCURESTI SA 31. Aviz Spania 016-05/2618Tevi din PE pentru instalatii 2005 de apa/ SC POLITUB SRL Pr.07 2005 prel.C.200 TECHNOLOGY SRL – 8 BUCURESTI 2-67 09.06.101 / S.200 8 2-67 09. tehnic SCHMIDT BRETTEN TECHNOLOGY SRL BUCURESTI 020-05/447Module pentru incalzire si 2005 preparate apa calda cod .C.07 SC VALROM INDUSTRIE 31. SCHMIDT BRETTEN 31.08.07 SC VALROM INDUSTRIE 30./ 27.aviz.07 445/ 03.07.06 . canale si 2005 fratare din fonta ductila/ Pr.m.07 SC VALROM INDUSTRIE 31.b. 429 / 28. AUSTRIA.AUSTRIA 8 2-67 09.C.

07 Reprez.07 ROMET WAVIN ROMANIA Bucuresti .200 SRL Bucuresti 8 2-67 09.200 FISCHER Bucuresti 8 2-67 09. GEORG 30.07.07.07 SRL 31.200 8 2-67 09.200 FISCHER Bucuresti 8 2-67 09.07 441/ 03.07 016/05-26072005 Pr. Aviz 017-05/1475-05 Pr.07 SC REHAU POLYMER 31. Aviz 020-05/4372005 Pr. Aviz 017-05/14932005 Pr.200 8 2-67 09. Aviz 445/ 03.04. Aviz 017-05/15112005 Pr.08.200 8 2-67 09.445/ 03.07 SC GRUP Buzau SA 31.200 8 2-67 09.07 440/ 03.07 30. Aviz 445/ 03.07. GEORG 30.08. AVIZ 016-05/26372005 Pr.07 016-05/25762005 Pr.07 Reprez. Aviz 020-05/3862005 Pr.03.200 8 2-67 09.200 SRL Bucuresti 8 2-67 09.07 016-05/26382005 PR.04.07 445/ 03.06.04.07 30. Aviz 017-05/15082005 Bucuresti Tuburi si fitinguri din polietilena pentru instalatii de canalizare tip VALROM/ SC VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti Tevi di fitinguri din PEID pentru canalizare si drenaj/ REHAU AG + CO Germania Tevi si fitinguri din PEID pentru canalizare si drenaj/ GERMAN WATER AND ENERGY Germania Capace si rasuflatori de gaze naturale/ SC AROMET SA Buzau Camine din materiale plastice/ NORDISK WAVIN Danemarca Fitinguri din PEID pentru imbinarea tevilor din PEID/ GEORG FISCHER Elvetia Procedeu si echipament pentru imbinarea prin electrofuziune a tevilor din PEID/ GEORG FISCHER Elvetia Robinete cu reglare manuala sau cu capte termostatate pentru radiatoare/ HONEYWELL AG MNG ARMATUREN Germania Armaturi pentru echilibrare hidraulica/ HONEYWELL AG MNG ARMATUREN Germania Contoare de apa calda si rece/ E WEHRLE Germania Grupuri electrogene GNE/ SC ‚94 IELFA CONSTRUCT SC VALROM INDUSTRIE 31.07 30.07 SC REHAU POLYMER 31.07 440/ 03. Aviz 020-05/3852005 Pr.200 SRL Bucuresti 8 2-67 09.200 8 2-67 09.08.07 30.

A.A.200 CONSULTING S.A.10 S.A.domotica 689 / 02.09.7 BUCURESTI S.C.o. Z.10 689 / 02.200 CONSULTING S.A.Pr.C.C.200 CONSULTING S.09.o. ROPECO 30.A.C.domotica 689 / 02.7 BUCURESTI 2-69 09.echipament.domotica Seifuri tip BMT si BWS / WERTHEIM GmbH AUSTRIA Panouri antiglont tip PBPC 1 / S. PROTECT 30.7 BUCURESTI 2-69 09.10 S.10 689 / 02. PROTECT 30.30. Aviz Numar Agrement Tehnic SRL Bucuresti Robinete termostatice pentru corpuri de incalzire/ HERZ ARMATUREN Austria Denumire produs Titular procedeu. .09.BUCURESTI Usa de tezaur tip “EWT 085” / WERTHEIM GmbH AUSTRIA Seif de caserie tip multisafe XP / KONSMETAL Sp.C. .R.10 689 / 02.domotica 016-06/2562007 cod. PROTECT CONSULTING S. .10 016-06/2532007 cod.A.200 CONSULTING S.domotica 689 016-06/257- Nr inreg CTPC Usa antiglont tip UPC 1 / S.AUSTRIA 689 / 02.10 S. PROTECT CONSULTING S. POLONIA Seif de caserie tip MULTISAFE XR/XU / KONSMETAL Sp. PROTECT 30.o.06. .09. Aviz 020-05/4382005 Pr.C.C. .09. PROTECT 30.C.09.domotica 016-06/2492007 cod.7 BUCURESTI 2-69 09.10 689 / 02.L.A.C.BUCURESTI Camera de tezaur in constructie modulara fara usa tip “PC 6” / S.200 2-69 2-69 09.200 8 2-67 09.10 016-06/2502007 cod. POLONIA Seifuri DIREKT – SAFE tip adresa.L.C. .200 7 2-69 09.30. PROTECT 30. PROTECT 30.7 BUCURESTI S. BUCURESTI Seif tip LEP / WERTHEIM GmbH . .C.200 CONSULTING S. . STIMA BUCURESTI S.10 2-69 09. PROTECT CONSULTING S.09.C.200 CONSULTING S. STIMA S.domotica 016-06/2552007 cod.10 .A. producator 689 / 02.09.10 S.10 016-06/2542007 cod.07 Valabilitat e Nr.A.200 CONSULTING S. .10 S. .200 BUCURESTI 7 2-69 09.10 016-06/2482007 cod. PROTECT 30. Referat secretar iat 2-69 09.7 BUCURESTI S.10 2-69 09.C. .R.10 689 / 02.A.BUCURESTI Camera de tezaur in constructie modulara fara usa tip “PC 5” / S.7 BUCURESTI S.C.domotica 016-06/2522007 cod.10 S.z. . PROTECT CONSULTING S.09./ telefon. 30.o.09.domotica 016-06/2512007 cod.

/ PRODUCĂTOR BUCURESTI S.06.06.07 462 / 004-07/9582007 cod.R.0232295515 0 AMSI ROMANIA SRL 30.06.07 496/ 30. .10 CC4 TTW pentru A. marca HESS model CC4 COMPACT / FORMAT TRESORBAU GMBH GERMANIA 016-06/258Folie rezistenta la atac 2007 manual tip R 32303 12 MIL cod. Panouri parazapezi metalici / SC TESS CONEX SA .07 004-07/9572007 cod.M.L.08 462 / 11.08 462 / 11. 004-07/9552007 Pr. 2.201 BUCURESTI .10 Nr inreg CTPC 462 / 11.201 Bucuresti 0745.30. Agregat sort 0-63 alcatuit din amestec de agregate naturale .08 462 / 11.201 BUCURESTI .05.C.08 689 / 02.T.201 IASI . 004-07/74805 Cod. METALCO S.BUCURESTI 7 2-69 09.R.2.10 Titular telefon.L.141.08 31. 1. .DOROHOI Dispozitive ARTEGO de limitare a vitezei pe SC CHIMTITAN SRL – BUCURESTI 0212550109 SC CODIN DOROHOI SA – DOROHOI – 0231/610247 SC ARTEGO SA – TARGU JIU – 30.10 S./ 02. Valabilitat e .R.1.37 Nr.07.37 004-07/9562007 cod.07 2007 cod.domotica 7 09.10 689 / 02.201 0 3-38 10.06.BUCURESTI Mixturi asfaltice preparate la cald / SC CODIN DOROHOI SA .200 S.13 004-07/9592007 cod. artificiale si reciclate / SC SOROCAM SRL .08 30.IASI Agregate din zgura de otelarie pentru drumuri/ AMSI ROMANIA SRL Bucuresti SC TESS CONEX SA – 30.985 0 3-38 10. SOTERO S. ALEXANDRIA Numar Agrement Denumire produs procedeu.BUCURESTI Vopsea acrilica de marcaj rutier seria 422 / SC CHIMTITAN SRL BUCURESTI Vopsea acrilica de marcaj rutier 2K / SC CHIMTITAN SRL .domotica CLEAR NR / HANITA COATINGS .07 004-07/9512007 cod 2.08 SC SOROCAM SRL – 15.13 SC CHIMTITAN SRL – 30.0 0212550109 3-38 10.C. adresa.64 004-07/9602007 cod.L.L.ISRAEL 016-06/259Dulap de securitate 2007 SUPERCASSA tip SUPTAB / cod.06.30.10 S.C.3128351 0 3-38 10.07 462 / 11.R.domotica S.201 0 3-38 10.09.201 0 3-38 10. Tehnic echipament. SOLAR SCREEN 30.200 BUCURESTI 7 2-69 09.09. Referat secretar iat 3-38 10.2.

08 SC ARCON SRL Gheorghe 0267/314.08 .VA.201 0 3-38 10.07 496/ 30.08 TUBOSIDER SPA Italia 30.07 drumurile publice / SC 0253/226444 ARTEGO SA – TARGU JIU Geogrile tip ARMAPAL/ SC REHAU POLIMER 30.membrana bitumata 07/115-2006 SOPREMA SOPRALENE FLAM cod.015. din tabla cod.07.28 0 3-38 10.L.351 3-38 10.ME. INDUSTRIE MECCANICA VARRICCHIO-I. Alte poduri. jud.16 496/ 30.07 462 / 11.1.07.201 REHAU AG + CO Germania SRL Tunari.07 496/ 30.35 004-07/9622007 Alte produse 496/ 30.07 004-07/9612007 Cod.08 S.201 0 TUBOSIDER SPA Italia 30.C.201 220.06..2.ME.0 mm si emulsie ELASTOCOL 500 / SOPREMA 14 . S.p.0 . 25. Alte produse 015-07/125Hidroizolatie poduri : 2007 mod.5.07.229.07.08 ALGA SPA Italia 30.pentru podete si subtraversari de drumuri / S.07.08 Sc freyrom sa Bucuresti 10. Ilfov 0 Procedeu FREYSSISOL pentru pamant armat cu panouri prefabricate si materiale (armaturi) sintetice si metalice/ FREYSSINET INTERNATIONAL & CIE/ FREYROM SA Bucuresti 004-07/964Sistem hidroizolator tip 2007 ARMEX BRIDGE pentru Cod. MAR BROL S.9 3204709 3-38 10.08 NEOTEHNIC MACON 30.07.R.08 Sf.07 2.2. viaducte si pasaje rutiere/ SC ARCON SRL Sf.66 poduri.07 462 / 11.201 0 3-38 10. Gheorghe 004-07/966Parapete de protectie 2007 pentru drumuri si poduri/ Cod.07 496/ 30.0212246828 0 3-38 10. 3-38 10.VA.39 ANTIROCK P de 4.11.FRANTA 016-07/011Structuri portante 2007 multiplate .07. podete si conducte/ produse TUBOSIDER SPA Italia 004-07/969Dispozitive antiseismice 2007 ALGASISM/ ALGA SPA Italia Cod.28.2.alte produse TUBOSIDER SPA Italia 004-07/967TUBOSIDER – produse din 2007 tabla ondulata pentru Cod.C.200 SRL – BUCURESTI . – 31.A.07 496/ 30.37 galvanizata la cald tip I.201 0 3-38 10.201 SIBIU .

201 0 3-38 10.A. .0244514469 3-38 10. 433 / 29.A.64 497/ 31.08 ROMPETROL S.25.A.ITALIA Produse celulozice pentru mixturi asfaltice INOCELL F 3000.8 3-38 10.201 TRADING 98 – 0 BUCURESTI / 2323988 3-38 10.08. – RAFINARIA VEGA PLOIESTI IRIDEX Bucuresti 31. POLICOLOR S.08 SC SYLVER LAND 31. – 25.A./TUBOSIDER GRUPPO RUSCALLA ITALIA Vopsea de marcaj rutier tip E 4900 / S.2.07 004-07/7672005 Prel.08 SC ROMIT GRUP SRL 01.07 004-07/7652005 Prel.C.08 SC EURO CONSTRUCT 04.06 005-07/1552007 cod.08 SC INVESTMENTS BUCURESTI EMLIN 15.08 S.08. INOCELL FG 3000/ RUTHMANN-CIUR A.201 CONSTRUCTION SRL 0 Iasi 0232/222.aviz tehnic . Alte produse 005-07/16-2007 497/ 31.04.200 BUCURESTI 8 3-38 10.05.C.2. POLICOLOR S.06. POLICOLOR S.30.08 .200 SRL .07 004-07/7702005 Prel.08 S.06. . POLICOLOR S.C.aviz tehnic 004-07/7682005 Prel.64 433 / 29.10.07 462 / 11. .07 016-07/0132007 Cod.BUCURESTI Vopsea de marcare rutiera tip E 4901 – MS / S.05.aviz tehnic 462 / 11.07 462 / 11.08 SC EURO CONSTRUCT 04. CEHA Emulsii bituminoase cationice / SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL FABRICA DE EMULSIE Mastic bituminos polimerizat utilizat pentru colmatarea rosturilor din imbracamintea rutiera moderna / SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL FABRICA DE EMULSIE Stabilizator de pamanturi – RBI GRADE 81/ ROAD BUILDING INTERNATIONAL LTD Africa de Sud PANOURI FONOIZOLANTE TIP PMMA 98E – PRODUS DESTINAT IZOLARII FONICE.201 Bucuresti 0 3-38 10.200 RAFINARIA VEGA – 8 PLOIESTI .07 005-07/1582007 Cod.S.aviz tehnic 462 / 11.201 TRADING 98 – 0 BUCURESTI / 2323988 3-38 10.200 BUCURESTI 8 3-38 10.462 / 11.06 005-07/1562007 cod.05.288 3-38 10.A. REP.A.C. BUCURESTI Vopsea de marcare rutiera ecologica – EMLIN 8000 HS – eco / SC EMLIN INVESTMENTS SRL BUCURESTI Bitum VEGA TIP D 60/80 si D80/100 / ROMPETROL S.

462 / 11.11 005-07/162Procedeu de reciclare la 2007 cod. Referat secretar iat 3-39 09.66 BR2 / KEBULIN – GESELLSCHAFT KETLER & JOINT VENTURE 15.a.2. OLANDA 005-07/114Mastic bituminos 2005 polimerizat utilizat la Pr. TIRRENA SCAVI S.10 609 / 28.A.04. P.08. aviz pentru bitum 016-07/001Asfalt turnat dur DETA DUR/ 2005 DELTA ANTREPRIZA DE Pr.10.a.08 STEFI PRIMEX Bucuresti 15. aviz INTERNATIONAL Bucuresti 005-07-160Panouri fonoizolante tip 2007 PMMA 98 E – produs destinat izolarii fonice/ TUBOSIDER GRUPPO RUSCALLA Italia 015-07/107ADINOL – ALCAMID A si 2005 ADIROL ALCAMID F – aditiv Pr.P.R. Tehnic echipament. SC STEFI PRIMEX S.08 31. P.08 004-07/7992005 Prel.alte rece “in situ” a straturilor produse rutiere cu bitum spumat / JOINT VENTURE PIZZAROTTI & CS.200 8 3-38 10.07 462 / 11.08 Valabilitat e Nr.08 SC GENESIS 30.A./ PRODUCĂTOR PETROM SA Membru Grup OMV – PITESTI 0248632049 R 81 MARKETING B.BUCURESTI 15.08.L. Aviz colmatarea rosturilor din imbracamintea rutiera moderna/ SC GENESIS INTERNATIONAL Bucuresti 005-07/119Emulsii bituminoase 2005 cationice/ SC GENESIS Pr. .V.07. aviz CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL Numar Agrement Denumire produs procedeu. 0 TIRRENA SCAVI S.aviz tehnic 015-07/0992004 Prel aviz tehnic Bitum ARPECHIM tip D60/80 si D 80/100 / PETROM SA Membru Grup OMV .201 0 3-38 10.09.V.07 Nr inreg CTPC 739 / 18.08 3-39 09.200 9 3-38 10.08 30.08 SC GENESIS 30.200 8 3-38 10.200 7 3-38 10. adresa.201 PIZZAROTTI & CS.04.08.200 INTERNATIONAL 8 Bucuresti ROMIT Bucuresti 10. . OLANDA 20.PITESTI Stabilizator de pamanturi RB 1 – GRADE 81 / R 81 MARKETING ( NETHERLANDS) B. ITALIA Titular telefon.ITALIA 015-07/126Hidroizolatie – KEBUFLEX 2007 cod.09.11 .P.200 8 3-38 10.200 INTERNATIONAL 8 Bucuresti 3-38 10.

Şag.10.229 Sf.11 SC ARCON SRL Gheorghe 0267/314. 30.10 004-07/9742007 Cod.10.09.201 FRANTA 0 3-39 09. P4mm cu TNT pentru poduri.201 jud.2. P4mm cu TNT. Timis 0 0256/395. viaducte si pasaje rutiere/ SC ARCON SRL Sf.200 3-39 09. 21.66 752/ 22.11 .GERMANIA Membrane hidroizolatoare SIPLAST – THERMOSOLO GS .10 004-07/9882007 Cod.63 752/ 22. Şag.201 0 3-39 09.10 004-07/9752007 Cod.45 752/ 22.09.941 0 3-39 09.11 SC ROMPETROL SA.66 752/ 22.201 0 3-39 09. PARAFORIX si MISTRAL C / SIPLAST ICOPAL SAS FRANTA Produs impermeabilizant ELASTOCEM pentru protectia structurilor din beton/ ITAL-KOL SRL com.2. Punct de lucru Rafinaria VEGA Ploiesti 0244/406.2. KG . 12.2.2.10.522 / 016-07/01216.229 Sf. 30.66 752/ 22.63 Co.110 3-39 09. Timis Bitum rutier modificat cu polimeri EUROBITUM D 5570/ ROMPETROL SA Punct de lucru Rafinaria VEGA Ploiesti Bitum rutier VEGA tip D 50/70/ ROMPETROL SA Punct de lucru Rafinaria VEGA Ploiesti Ancoraj inel-con pentru sisteme de post tensionare/ SC TEHNO IND SA Constanta Membrane hidroizolatoare tip ARMEX BRIDGE ELASO P 4mm. Gheorghe Membrane hidroizolatoare tip MAXITEC VIADUCTS ELASTO P 4 mm. PARAFOR PONTS .10 004-07/9702007 Cod.201 0 3-39 09.11 SC ROMPETROL SA.11 30.2.31.10 004-07/9842007 Cod. viaducte si pasaje rutiere/ SC ARCON SRL Sf.63 752/ 22.110 SC TEHNO IND SA Constanta 0241/518.042 21.201 0231/517. jud.11 SC ARCON SRL Gheorghe 0267/314. Gheorghe Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida tip EBCR 60/ CONREC SA SIPLAST ICOPAL SAS .09.11 ITAL-KOL SRL com.11 CONREC SA Botosani 30.alte produse 752/ 22. PARAFOR PONTS R .08.2.201 Punct de lucru Rafinaria 0 VEGA Ploiesti 0244/406.08 2007 cod.10 004-07/9852007 Cod.201 0 3-39 09. PA 4mm pentru poduri.09.10 004-07/9762007 Cod.

Sanandrei.11 08.16 004-07/9722007 Cod. WIRTGEN/ SC SOCIETATEA Timis 0256/200.201 0 3-39 09.alte produse 752/ 22.11 30.09.201 0 3-39 09. Timis Procedeu de preparare SC TELDRUM SA mixturi asfaltice cu Alexandria instalatia LPX/ SC TELDRUM 0247/316.201 0 3-39 09.2.201 0 3-39 09.386 DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI SA com.10 004-07/9712007 Cod.VA SPA Italia si H4b de protectie pentru drumuri si poduri/ I.09.75 INVESTMENT SRL Otopeni Procedeu de stabilizare a SC SOCIETATEA DE agregatelor naturale cu INTRETINERE SI bitum spumat si/sau lianti REPARATII DRUMURI SA hidraulici cu freza tip com.08.10.976 SA Alexandria Procedeu de ALGA SPA Italia precomprimare – ALGACABLE T 15/ ALGA SPA Italia Indicatoare rutiere SC ROSIGN SRL reflectorizante. jud.08.09.ME.201 0 3-39 09.201 0 3-39 09.57 prepararea mixturilor asfaltice/ SC ECO-ROM AMBALAJE SA Bucuresti Parapete metalic clasa H4a I.11 08.10 004-07/9862007 Cod.63 004-07/9812007 Cod.201 0 3-39 09.852 SC SARGEANT MARINE ROMANIA SRL Constanta 0241/606.201 0 3-39 09.alte produse 752/ 22.752/ 22.2.201 0 3-39 09.ME.10 004-07/9652007 Cod.11 30.VA SPA Italia Parapete din material VESTA INVESTMENT plastic VESTA/ VESTA SRL Otopeni 351.08.10 004-07/9432007 Botosani Emulsii bituminoase cationice/ SC STREICHER CONSTRUCTII SRL Timisoara Bitum rutier ANTILELE OLANDEZE TIP D 60/70/ ISLA CURACAO BV Venezuela Bitum rutier TRIGEANT MARINE tip D 50/70/ CORPUS CHRISTI USA STREICHER CONSTRUCTII Timisoara 0256/393.10 004-07/9682007 Cod.08. Sanandrei.10.10 004-07/9632007 Cod.11 30.10.11 09.10.631 SC SARGEANT MARINE ROMANIA SRL Constanta 0241/606.2.11 30.alte produse 752/ 22.63 752/ 22.10 752/ 22.10 004-07/9822007 Cod.11 .alte produse 752/ 22.10.631 Material granular din SC ECO-ROM AMBALAJE deseuri de sticla pentru SA Bucuresti 413.10 004-07/9872007 Cod.2.10 752/ 22.2. jud.11 09.11 30.63 752/ 22.16 752/ 22. indicatoare Timisoara 10.201 0 3-39 09.

11 SC ATICA CHEMICALS 30.11 VESTA INVESTMENT 15.2.30.201 SRL Otopeni 351.200 CONSTRUCTII S.201 SRL Otopeni 351.06.10 752/ 22.09 619 / 05.10 752/ 22.L.12.11 VESTA INVESTMENT 15.10 nume-strada.11 .10. VALCEA 005-07/123Emulsii bituminoase 2005 prel cationice / SC SOROCAM aviz SRL BUCURESTI 004-07/813Folie reflectorizanta 2005 ORALITE 5500 0256/295.09 666 / 19.04.11 SC ALGERNON IMPEX 15.200 BUCURESTI 8 3-39 09.2.R.75 0 3-39 09.10 666 / 19.200 GIURGIU 8 3-39 09. .30.10.10. VALCEA 8 3-39 09.200 SRL Bucuresti 8 3-39 09.11.11 SC ATICA CHEMICALS 01.09 666 / 19. VALCEA 8 3-39 09.201 0 3-39 09.200 SRL RM.11 SC POLL CHIMIC SA .09 666 / 19.09.11 S.GIURGIU 005-07/128ATICA ABR 1 – Aditiv pentru 2005 imbunatatirea adezivitatii prel aviz bitumurilor rutiere si a emulsiilor bituminoase ATICA CHEMICALS Rm.75 0 3-39 09.7 VOLUNTARI 3-39 09.09.200 SRL RM. IRIDEX GROUP 31.Valcea 005-07/129ATICA H.C. indicatoare numar imobil si indicatoare de securitate/ SC ROSIGN SRL Timisoara 004-07/983Vopsea de marcaj rutier 2007 SWARCOMARK SV 210 pe Cod.14 752/ 22.1 – aditiv pentru 2005 controlul ruperii emulsiilor prel aviz bituminoase cationice / SC ATICA CHEMICALS SRL RM.804 SWARCO VICAS Targoviste SA 03. 2. SOROCAM SRL .14 zhejiang daoming reflecting material co lts China 005-07/120TENSAR GLASSTEX – 2005 geocompozit pentru prel aviz ranforsarea suprafetelor bituminoase / TENSAR INTERNATIONAL – Marea Britanie 005-07/127Emulsii bituminoase 2005 cationice / SC POLL CHIMIC prel aviz SA .13 baza de solvent/ SWARCO VICAS SA Targoviste 004-07/979Folii autocolante 2007 reflectorizante TONG MING/ Cod.C.06.14 CHANGZHOU HUA R SHENG REFLECTIVE MATERIAL CO LTD CHINA 004-07/980Folii autocolante 2007 reflectorizante DAOMING/ Cod.11 S.Cod.07.2.09 752/ 22.

ADETEN 03 Material din ardezie pentru protejarea produselor hidroizolante Dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie EUROFLEX / REISNER & WOLFF ENGINEERING Austria Hidroizolatie pentru poduri de sosea KEBUROM tip BR 250/ KEBULIN GESELLSCHAFT KETLER & CO KG Germania SC POLL Giurgiu CHIMIC SA 30.aditiv pentru bitumuri CHEMORAN DIVISION 15.201 Bucuresti 411.10 752/ 22. jud.11.11 SC POLL Giurgiu CHIMIC SA 08.09.11 SC POLL Giurgiu CHIMIC SA 08.11 SC STEFI PRIMEX SRL 31.200 SA Magura. aviz 004-07/8112005 Pr.66 Folii reflectorizante ORALITE SC ALGERNON IMPEX 15.10 752/ 22.10.09. ADETEN 02T.11 SC MERIDIAN CC SRL 30.200 5700 si ORALITE 5710 SRL Bucuresti 8 3-39 09.10 752/ 22.11 Emulgatori cationici pentru fabricarea emulsiilor bituminoase cationice Agenti de adezivitate pentru bitumul rutier – ADETEN 01.200 Craiova 8 3-39 09.70.100 005-07/1662007 Pr. Aviz 004-07/8012005 Pr. Bacau 8 3-39 09. Aviz 004-07/8082005 Pr.11 THP.10 752/ 22.200 8 3-39 09.10.11 Vopsea ecologica pentru marcaj rutier QUARTZ FV 5009 – 3A Vopsea pentru marcaj rutier pe baza de solvent QUARTZ FV 5009-3 Mixtura asfaltica stocabila cu emulsie bituminoasa cationica Aditivi pentru fabricarea emulsiilor bituminoase cationice Filer de creta SC METALBAC & FARBE 30.200 Basarabi 8 3-39 09.11 SC POLL Giurgiu CHIMIC SA 08.09 Pr.200 8 3-39 09.10.10 666 / 19.10 752/ 22.752/ 22. Bacau 8 3-39 09.200 SA Magura. aviz 004-07/8162005 Pr.10 752/ 22.83 0 3-39 09.09 666 / 19.70. Aviz 004-07/8022005 Pr.005-07/11004 COD.11 SC METALBAC & FARBE 30. Aviz 004-07/8062005 pr.11 SC STEFI PRIMEX SRL 31.2.10. Aviz 004-07/7852005 Pr.10 752/ 22.11 .06. Aviz 005-07/1672007 Pr.10 752/ 22.12.10 752/ 22.12.09.2.201 Bucuresti 411. Aviz 004-07/8032005 Pr.11 SC TEMPO INVEST SRL 30. Aviz 004-07/8122005 Pr.005-07/10704 Cod.09. jud.200 8 3-39 09.200 rutiere CHEMIQUE Irlanda 8 3-39 09. Aviz 004-07/8152005 Pr.200 8 3-39 09.83 0 3-39 09.

101 016-05/28512006 cod.11. aviz Numar Agrement Tehnic Produse bituminoase SC STEFI PRIMEX SRL 15. VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI Tevi si fitinguri din PE pentru canalizare / SC VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI Nr inreg CTPC Indicatoare rutiere Denumire produs Titular procedeu.C.0 31738800 Nr.04 240 / 16.04 001-05/5872007 cod.03 003-05/0462007 cod.2.03.03 016-05/28742006 cod.02 176 / 22.201 SRL – BUCURESTI.201 SRL – CLUJ NAPOCA 0 0264-436264 S. aviz 004-07/9422005 Pr. . INDUSTRIE BUCURESTI VALPLAST 31.2.C.70. VALPLAST INDUSTRIE SRL BUCURESTI Tuburi din PE pentru protectia cablurilor cu fibra optica si a cablurilor electrice / S.12.PIATRA NEAMT 0 TEXOR .02.52 176 / 22.201 INDUSTRIE SRL – 0 BUCURESTI.02.201 SRL .200 CORABIT pentru etansare Bucuresti 411. producator adresa.52 176 / 22.03. Referat secretar iat .0 S.101 001-05/5882007 cod.03 016-05/28892007 cod.03 016-05/28902007 cod.2.UNGARIA 28.200 9 S C TRUST EUROTHERM 27.2.52 Schimbatoare de caldura cu placi / SC TEHNOFRIG SA – CLUJ-NAPOCA Tevi multistrat si fitinguri pentru instalatii de apa / HENCO INDUSTRIES NV BELGIA Tevi din PE pentru transportul apei potabile / TEXOR .03.C. VALROM 31.201 0 SC ALTAROM IMPEX 28. SC TEHNOFRIG CLUJ NAPOCA Valabilitat e SA – 30.83 8 240 / 16.201 SA .2./ telefon.101 111 / 23.C.echipament.02.3173800 SC VALROM INDUSTRIE 31.2.2.52 176 / 22.UNGARIA Distantiere pentru centrarea conductelor in tuburi de protectie si burdufuri de etansare marca PSI / FABRICA PSI PRODUCTS GmbH GERMANIA Tevi si fitinguri din PVC multistrat pentru canalizare si drenaje / S.015-07/1122005 pr.

52 196 / 016-05/290328.0 SC VALROM INDUSTRIE 31.03.L.2.201 SRL.ITALIA Tevi din polipropilena pentru instalatii de canalizare / S.03.201 SRL .201 CONSTRUCT SRL – SF.03 2007 cod.03.201 COMPANY S.176 / 22.03.03.2.52 016-05/28952007 cod.R. REAL POWER 31. POLYMETAL 31.101 176 / 22.BUCURESTI Fitinguri din PP cu etansare prin compresiune / IRRITEC SRL .04. .201 SRL .101 176 / 22.2.03 016-05/28942007 cod.R.2.03 016-05/28982007 cod.03 176 / 22.03.2.BUCURESTI Tevi din PVC pentru transportul apei / SC TERAPLAST GP SA BISTRITA Tuburi tip AWADUKT din RAU-PVC 1100 pentru instalatii de canalizare / SC REHAU POLYMER SRLTUNARI-ILFOV Piese de trecere PE-METAL si capete de bransament fara anod de protectie / SC POAN SRL – BAIA MARE Robinete coltar / SUPRA PLASTIK INSAAT TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI / -TURCIA Posturi de reglare masurare pentru instalatii de gaze / SC MMG SRL – BAIA MARE / SC INDUSTRIE BUCURESTI VALROM 31.03 016-05/28932007 cod.03.101 196 / 016-05/290528.201 BISTRITA 0 SC REHAU POLYMER 31.2. POLYMETAL COMPANY S.03 2007 cod.C.0 GHEORGHE SC MMG SRL – BAIA 30.L.C.201 MARE – 0262-218021 0 .03 016-05/28962007 cod.03.03 016-05/28922007 cod.52 176 / 22.03.52 176 / 22.201 0 S.201 SRL . burlane si accesorii din PVC-U / SC VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI Tevi si fitinguri din PP pentru instalatii de canalizare / SC VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI Tevi si fitinguri din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale / SC VALROM INDUSTRIE SRL .2.C.03 016-05/28912007 cod.BUCURESTI 0 S.52 Jgheaburi .201 SRL . – 0 BUCURESTI0212552087 SC TERAPLAST GP SA – 31. .03 016-05/28972007 cod.2.2.BUCURESTI 0 SC VALROM INDUSTRIE 31.TUNARI-ILFOV 0 / SC POAN SRL – BAIA MARE 31.52 176 / 22.BUCURESTI 0 SC VALROM INDUSTRIE 31.2.52 176 / 22.

b.2.2.b.m.03 produse AUSTRIA 202 017-05/1621Tubulatura flexibila .alte SIKLA AUSTRIA GES m. .04.H..12 “EI”tip MCR / MERCOR SA 28. 28.201 0212032692 0 SC M.201 0 / SIKLA AUSTRIA GES 30.2.36 pentru canalizare .2.B.201 m.03 produse GES.03.alte canalizare .52I instalatii de canalizare – / SC M.201 0 25.2.b.AUSTRIA GES 30. . 28. .b.03.03 2007 cod.0 3173800 / SIKLA AUSTRIA GES.m.AUSTRIA 202 017-05/1617Profile metalice .H.2. / 2007 cod.b.03 produse GES m.2.b.201 0 PARTENER TRADING 15.03 2007 cod.03 2007 cod.03.03 TURCIA 202 017-05/1626Clapete rezistente la foc / 2007 cod. tip SIKLA / / 2007 cod.03.201 0 SIKLA AUSTRIA m.196 / 016-05/290628.H.201 m. 202 017-05/1614Tubulatura pentru / 2007 cod.H.52 AUSTRIA GES m.2. tip GEBERIT / GEBERIT HENKEL ROMANIA SRL . tip SIAQUA / 28.H.m.m. PROD PLAST 30.B.38 AUSTRIA GES.H.03 AUSTRIA 202 017-05/1616Coliere pentru conducte .03. AUSTRIA 202 017-05/1615Robinete tip SIKLA / SIKLA / 2007 cod. tip AFS / 2007 cod.03.H.b.19 .04.52 VALROM din PEJD / S C VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI 196 / 017-05/1612Izolant tip SIKLA / SIKLA 28.GERMANIA 196 / 016-05/2911Tevi din PVC pentru 28.30. .b. .H. tip 28.201 0 30.201 SRL .201 SRL – BUCURESTI .04.AUSTRIA GES 30.b.03.H SIKLA AUSTRIA GES.BUCURESTI 0 MERCOR SA POLONIA 31.201 SRL – PITESTI – 0 0248/284867 S C VALROM INDUSTRIE 30.b.H.E.03.03 produse SIKLA AUSTRIA GES m.03 2007 cod.H 202 017-05/1613Suporturi de prindere tip / 2007 cod.03 GEBERIT / Geberit INTERNATIONAL AG ELVETIA 202 017-05/1628Rezervoare de WC aparente / 2007 cod. PROD PLASTPITESTI 196 / 016-05/2912Camine de vizitare tip 28.H.03 POLONIA 202 017-05/1627Tubulatura si fitinguri / 2007 cod.alte SIKLA / SIKLA AUSTRIA 28.201 0 .AUSTRIA 0 SIKLA AUSTRIA m. .101 Adeziv pentru tevi si fitinguri din PVC / HENKEL KgaA .02.alte tip SIKLA / SIKLA AUSTRIA 28.E.03.b.AUSTRIA 0 / SIKLA AUSTRIA GES 30.201 0 GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG REPRESENTATIVE OFFICE ROMANIA BUCURESTI GEBERIT INTERNATIONAL SALES 25.b.38 / AFS BORU SANAYI AS 28.2.AUSTRIA 30.

o.101 poliesterice armate cu fibre SYSTEMS SRL de sticla si insertie de nisip BUCURESTI (PAFSIN) / SARPLAST INITIATIVE INDUSTRIALI S.SIBIU cod.201 0 .201 0 30. FLUID GROUP HAGEN S.04. CAREI 020-05/500Hidranti AKWA / AKWA SC FUSION ROMANIA 2007 Sp.03 171 / 21.07.03.05.201 0 30. Z.03.101 202 / 28.POLONIA S.o.2.03 017-05/16292007 cod.04.03 171 / 21.03 171 / 21.03 202 / 28. FLUID produse GROUP HAGEN S.2.03 INTERNATIONAL AG ELVETIA Bideuri tip GEBERIT / GEBERIT INTERNATIONAL AG . tip GEBERIT MEPLA / GEBERIT INTERNATIONAL AG ELVETIA 017-05/1631Rezervoare de WC 2007 cod. . POLONIA 25. .2.2.2.03 171 / 21. fitinguri si camine din SC AMIANTIT PIPE 2007 rasini poliesterice armate SYSTEMS SRL cod.101 rasini poliesterice armate SYSTEMS SRL cu fibre de sticla si insertie BUCURESTI de nisip (PAFSIN) / AMITECH SPAIN – SPANIA 020-05/742Tevi .Z. tip GEBERIT / GEBERIT INTERNATIONAL AG .A.o.201 0 25.C.03 171 / 21.04.19 202 / 28.A.C. CAREI Tevi si fitinguri .19 ingropate .ITALIA 020-05/741Tevi . fitinguri si camine din SC AMIANTIT PIPE 2007 cod.ELVETIA AG REPRESENTATIVE OFFICE ROMANIA GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG REPRESENTATIVE OFFICE ROMANIA GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG REPRESENTATIVE OFFICE ROMANIA GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG REPRESENTATIVE OFFICE ROMANIA S.201 0 30.101 rasini poliesterice armate SYSTEMS SRL cu fibre de sticla si insertie BUCURESTI0213173870 de nisip 9PAFSIN0 / AMITECH SPAIN – SPANIA 020-05/743Tevi . fitinguri si camine din SC AMIANTIT PIPE 2007 cod.28.201 0 30. .200 8 30.03 017-05/16302007 cod.03 202 / 28.R.2.03.ELVETIA 017-05/1632Contor de energie termica 2007 cod.2.04.2.101 020-05/740Tevi si fitinguri din rasini SC AMIANTIT PIPE 2007 cod.201 0 25.A.101 cu fibre de sticla si insertie BUCURESTI0213173870 de nisip (PAFSIN) / AMITECH POLAND Sp.alte SUPERCAL 3 / S.201 0 30.o.p.L.

101 171 / 21.101 171 / 21. 0 prin captusire interioara / BUCURESTI INSTITUFORM TECHNOLOGIES Ltd.201 SYSTEMS SRL – 0 BUCURESTI 0213173870 Contor cu membrane .201 de bransament pentru SRL – BUCURESTI 0 retele si instalatii de 0213357120 alimentare cu apa / Ets.101 171 / 21.C.03 020-05/7482007 COD.04.2. pentru gaze BUCURESTI 0 naturale combustibile / SC AEROTEH GP SA BUCURESTI Procedeu .201 reabilitarea conductelor TECHNOLOGIES .2.03 171 / 21.03 020-05/7472007 cod.101 171 / 21.L.2. pentru INSTITUFORM 30.201 SYSTEMS SRL – 0 BUCURESTI 0213173870 SC AMIANTIT PIPE 30.05.2. SAINTGERMAIN & STRAUB .101 Fitinguri si camine din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla si insertie de nisip (PAFSIN) / SC AMIANTIT PIPE SYSTEMS SRL . tip SC AEROTEH GP SA .2.03 020-05/7512007 cod.Suc.04.R.201 potabilizarea apei / ENWA INTERNATIONAL GROUP 0 AB .GERMANIA Armaturi pentru retele si instalatii de alimentare cu apa / METALSKA INDUSTRIJA VARAZDIN . ANGLIA Echipamente pentru S.2.101 171 / 21.SUEDIA S.05.30.BUC Tuburi si camine din beton polymeric si beton armat pentru retele de canalizare / MEYER ROHR + SCHACHT GmbH.101 020-05/7522007 cod.171 / 21.03 020-05/7492007 cod.04.05.CROATIA SC AMIANTIT PIPE 30.CROATIA Fitinguri din fonta ductile / METALSKA INDUSTRIJA VARAZDIN .2.101 171 / 21.52 171 / 21.BUCURESTI Armaturi .03 020-05/7462007 cod..03 020-05/7452007 cod. fitinguri si piese SC TRIADA PROD IMPEX 30.03 020-05/7442007 cod.04.201 SYSTEMS SRL – 0 BUCURESTI 0213173870 SC AMIANTIT PIPE 30. . tip GRP .04.CROATIA Armaturi speciale pentru retele si instalatii de alimentare cu apa / METALSKA INDUSTRIJA VARAZDIN . EDWARDS 30.05.201 SYSTEMS SRL – 0 BUCURESTI 0213173870 SC AMIANTIT PIPE 30.201 AEROTEH .03 020-05/7502007 cod.2.201 SYSTEMS SRL – 0 BUCURESTI 0213173870 SC AMIANTIT PIPE 30.2.

03 020-05/7592007 cod. AIR SYSTEMS BUCURESTI CONTROL 30.101 171 020-05/763- 020-05/7552007 cod.2.A.101 171 / 21.2.PIPELIFE ROMANIA 30.201 0 S.2. .101.171 / 21.12.C.05.05.201 0 TECE GmbH GERMANIA .0 S. – BAIA MARE S. pentru imbinarea tevilor din PEID si PP / HURNER SCHWEISSTECHNIK GmbH – GERMANIA Echipamente de supraveghere .200 9 S.03 020-05/7542007 cod.03 020-05/7602007 cod2.03 020-05/7572007 cod.101.201 STUEBBE ROMANIA 0 S.2.03 171 / 21.201 SRL – BUCURESTI 0 0318058997 S. comanda si achizitie de date pentru retele de conducte / BRANDES GmbH . – BAIA MARE S. 171 / 21.101 171 / 21.ISRAEL Procedeu si echipament .05.36 020-05/7582007 cod.L. monitorizare .2. – BAIA MARE 30.L.03 020-05/7612007 cod.200 9 TECE GmbH GERMANIA .BAENNINGER 30.C.FRANTA Tevi si fitinguri din material plastic – PVC-C tip TECEquickpipe / TECE GmbH .03 020-05/7532007 cod.03 171 / 21.2.R.R.ISRAEL Fitinguri si armature de compresiune pentru imbinarea tevilor din PEID / PLASSON Ltd .GERMANIA Canale si armature pentru dus tip TECEdrainline / TECE GmbH .PIPELIFE ROMANIA 30.03 020-05/7622007 cod.C.05.C.05.GERMANIA Tevi si fitinguri din PVC-KG pentru retele si instalatii de canalizare / PIPELIFE HUNGARIA MUANYAGIPARI KFT Tevi si fitinguri din PVC pentru alimentare si distriobutie cu apa rece / PIPELIFE HUNGARIA MUANYAGIPARI KFT Tevi corrugate si fitinguri TECE GmbH GERMANIA .PIPELIFE ROMANIA 30.C.101 171 / 21.31.BAENNINGER STUEBBE ROMANIA S.201 SRL – BUCURESTI 0 0318058997 S.101 171 / 21.201 0 30.05.2.L.101 S.C.12.201 .R.BAENNINGER STUEBBE ROMANIA S.201 SRL .C.31.05. 171 / 21.31.GERMANIA Module de montaj sustinere obiecte sanitare tip TECEprofil / TECE GmbH GERMANIA Fitinguri din PEID pentru electrofuziune / PLASSON Ltd .2. tip HURNER .01.

201 0 TECE GmbH – Germania 31.C.201 0 TECE GmbH – Germania 31.201 0 GRUP ROMET SA Buzau 30.L. tip TECEflex / TECE GmbH .aviz prin compresiune pentru tehnic instalatii de apa / SC VALROMINDUSTRIE SRL BUCURESTI 016-05/2529Armaturi si accesorii pentru 2004 prel aviz retele si instalatii de apa / tehnic INTERLAND d.201 AG Elvetia 0 SC VALROMINDUSTRIE 31.201 0 31.03 2007 cod.03 171 / 21.2.HAWLE CHISODA S.2.03 171 / 21.2.C.05.2.101 drenaje / PARTIUM 70 RT – UNGARIA / PARTIUM 70 RT UNGARIA 020-05/765Tevi riflate din PVC pentru 2007 drenaje / PARTIUM 70 RT cod.301 0 BRUGG ROHRSYSTEM 01.o./ 21.200 7 .200 SRL .PIPELIFE ROMANIA SRL – BUCURESTI 0318058997 TECE GmbH – Germania - 30. apa rece si calda/ BRUGG ROHRSYSTEM AG Elvetia 016-05/2432Fitinguri din PP cu etansare 2004 prel.03 196 / 20.o.03 171 / 21.101 instalatii de apa tip TECEflex / TECE GmbH Germania 020-05/781Fitinguri din aliaje pe baza 2007 cod.C.2.201 SRL – BUCURESTI 0 0318058997 S.03 171 / 21.101 (PPSU) pentru tevi multistrat .Germania 020-05/782Fitinguri din polifenilsulfon 2007 cod. tip TECEflex / TECE GmbH .12 incendiilor/ GRUP ROMET SA Buzau 018-05/097Conducte flexibile 2007 preizolate si fitinguri Cod.03 196 / 20.05.BUCURESTI 7 S.Germania 016-05/2917Hidranti exteriori pentru 2007 instalatii de stingere a Cod.04.03 171 / 21.01.05.01.2.01.2.201 0238/710.PIPELIFE ROMANIA 30.30.11. . CROATIA SRL – BUCURESTI 0 0318058997 S.12.101 din PVC pentru retele si instalatii de canalizare / PIPELIFE HUNGARIA MUANYAGIPARI KFT 020-05/764Tevi riflate din PEID pentru 2007 cod.2.R.101 UNGARIA 020-05/780Tevi multistrat pentru 2007 cod.101 aferente pentru instalatii de incalzire.101 de cupru – pentru tevi multistrat .

200 STUEBBE ROMANIA SRL 8 – BAIA MARE SC BAENNINGER STUEBBE ROMANIA SRL – BAIA MARE SC BAENNINGER STUEBBE ROMANIA SRL – BAIA MARE ENGINEERING BUCURESTI S. 21. ASTEC 31.PAN.C .tehnic gazos / SC INSERV AQUA SRL .01.03 171.03 171. HAWLE CHISODA S.01.196 / 20.01.10.200 8 S.200 7 .03 171.01.200 STUEBBE ROMANIA SRL 8 – BAIA MARE SC BAENNINGER 31.OLANDA 020-05/325Echipamente modulare SC EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL – VOLUNTARI SC INSERV AQUA SRL – BUZAU S.aviz.CHINA 016-05/2503Echipamente tip chlormix 2004 de tratarea apei cu clor prel.tehnic HAWLE ARMATUREN AG ELVETIA 017-05/1410Panouri si procedeu de 2004 realizare a tubulaturii de prel.200 7 31.C.200 7 ROMANIA 31.11.03 202 / 28. fitinguri si armature 2005 prel aviz din PP-R pentru instalatii / tehnic baenninger kunstoff produkte GmbH 020-05/320Fitinguri dinPEID pentru 2005 alimentare cu apa / prel./ BAENNINGER KUNSTSTOFF PRODUKTE GmbH .03 171.R. 21.200 . 21.12.aviz imbinarea conductelor / tehnic TYCO BUILDING SERVICESS.SRL . 21.R.07.200 STUEBBE ROMANIA SRL 8 – BAIA MARE SC BAENNINGER 31.GERMANIA 020-05/322Robinete din PEID pentru 2005 prel alimentare cu apa / ASV – aviz.tehnic STUBBE GmbH 7 Co.tehnic / ASV – STUBBE GmbH 7 Co.200 SRL .08. Aviz sifitinguri pentru instalatii tehnic de apa / SC ZHUJI HUTAI GUANYE SRL .L.200 8 31.C.200 7 EUROVENT ACCESORII 10.BUCURESTI 7 SC BAENNINGER – 31. 21.03 171.KG 020-05/260Cuplaje mecanice pentru 2004 prel.L.BUZAU 016-05/2528Armaturi si accesorii pentru 2004 retele si instalatii de apa / prel.01.tehnic . 016-05/2518Tevi multistrat Pex-AL-Pex 2004 prel.10.03 196 / 20.03 196 / 20.31. 21.03 171.aviz.aviz. 31.KG 020-05/323Robinete din PEID pentru 2005 prel alimentare cu gaze naturale aviz.aviz.03 171. 30.ITALIA 020-05/453Tevi .tehnic ventilatie tip EURO-PAN / EURO.tehnic BAENNINGER KUNSTSTOFF PRODUKTE GmbHGERMANIA 020-05/321Fitinguri din PEID pentru 2005 prel alimentare cu gaze naturale aviz.

BUCURESTI 8 S. DUROCRET. UNVER S. JAPONIA 020-05/326Miniechipament de epurare 2005 prel.03 Nr inre g CTPC 2005 tehnic prel. RAPICRET.Ltd. .01.ASTEC ROMANIA 31. Avizar e 1-90 17. – 31.04 P.R. V. Aviz 017-05/14102004 Pr.L.C.200 ODORHEIUL SECUIESC 8 BELINGHAUSSEN Otopeni Denumire produs procedeu.L.aviz monobloc de epurare a apelor menajere tip DAIKI CN – 2 / DAIKI Co.aviz pentru instalatii de apa – tehnic APM / APM S. avit 016-05/24422004 Pr./ PRODUCĂTOR 30. aviz 017-05/14682005î Pr.11.aviz a apelor menajere tip DAIKI tehnic MCH – N / DAIKI Co.03 171.R. Avit 016-05/24432004 Pr.45 S. 21. .04 .04. Avit 016-05/24442004 Pr.200 7 Titular adresa.03 171.03 Md/pr. echipament.21.01.R. .200 S. 21. telefon. JAPONIA 020-05/260Robinete cu obturator sferic 2004 prel.00101/241-04 Cod. aviz Numar Agrement Tehnic 188/ 001-01/319-2007 26. Valabilit ate Produse predozate – mortare SC ISOMAT ROMANIA de reparatii si rasini: SRL Bucuresti AQUAMAT.C.ITALIA 016-05/24412004 Pr.L.201 0 Nr.2. 300. avit 020-05/262Tuburi si camine din beton 2004 armat Pr.L.R. Refer at secret ariat 1-90 17. MEGACRET -40/ 15.82 ADIPLAST. AQUAFIX.04.BUCURESTI 8 S.

ISOMAT SA Grecia Produs predozat – mortar hidroizolant AQUAMAT PENETRATE/ ISOMAT Grecia 001-02/897-2007 Procedeu de realizare a ferestrelor si usilor-ferestre sin profile din PVC.38 177/ 002-04/972-2007 SC ISOMAT ROMANIA SRL Bucuresti 300.47 189/ 001-04/113926. Ilfov 467.201 1-90 1-90 SELENA ROMANIA SRL Glina.03 Cod.03.179 181/ 001-04/114123.03 Cod.04 31.46 181/ 001-04/114023.33 177/ 002-03/393-2007 22.76.04 1-90 17.04.201 0 1-90 17.03.201 0 1-90 17. sistem GEALAN seria S 3000/ SC MELCRET FONOTERM SA Iasi 001-02/902-2007 Produse din otel LINDAB md.1. Ilfov 467.04 SC LINDAB SRL Stafanestii de Jos.04 1-90 17. Ilfov 01.1.2.201 0 1-90 17.04 SC RUCOM SA Craiova 0251/522. Ilfov 467.2.03.04 30. oscilo-batante.03 2007 Cod.201 0 1-90 17.03 201/ 28.82 SC MELCRET FONOTERM SA Iasi 0232/231.04 SC ISOMAT ROMANIA SRL Bucuresti 28.001-03/610.04 1-90 17.03.04. jud.02.04.04 1-90 17.03 Ex.247 SC ING THERMOSYSTEMS SRL Calarasi 411.25 189/ 001-04/113826. 04 Cod.03. alte profilelor din PVC/ SC RUCOM produse SA Craiova 001-02/908-2007 Ferestre si usi din profile PVc Cod.03 2007 .201 0 1-90 17.04 Rasini epoxidice EPOMAX-EK.201 0 1-90 17.2.03 2007 .28 WYMAR/ SC ING THERMOSYSTEMS SRL Calarasi 188/ 001-01/320-2007 26.2.1.04 31.03.201 0 1-90 17.04 31.201 0 1-90 17.001-02/822BUILDING SYSTEMS pentru 05 constructii/ LINDAB BUILDING LTD Ungaria 001-02/903-2007 Procedeu de curbare a Cod.45 201/ 28.04 1-90 17.61.02.04 1-90 17.04 1-90 17.03 181/ 001-03/707-2007 23.04 1-90 17.49 Spuma poliuretanica TYTAN/ SELENA ROMANIA SELENA CO SA Polonia SRL Glina.201 0 1-90 17.03.04 1-90 17.03 169/ 20.30 Spuma poliuretanica manuala SC DEN BRAVEN MAXIFOAM / DEN BRAVEN ROMANIA COMEX AEROSOLS GMBH Germania SRL Bucuresti 667.201 0 1-90 17.04 31.04 1-90 17. EPOMAX-L10.03 2007 Cod.04 30.30 31. COD. DUREBOND/ ISOMAT SA Grecia Rasina pentru elastifierea mortarelor – ADIFLEX B/ ISOMAT SA Grecia Benzi adezive TYTAN/ SELENA CO SA Polonia SC ISOMAT ROMANIA SRL Bucuresti 28.30 Adezivi de montaj TYTAN/ SELENA ROMANIA SELENA CO SA Polonia SRL Glina.03 142/ 12.04.04.201 0 1-90 17.04 1-90 17.03. EPOMAX-L20. jud. jud.04. cd. jud.04 30.023 15.45 Vopsele pentru exterior CHROMODOMI SERV .

201 0 1-90 17.03 191/ 26.04 30.03 223/ 04.28 profile de aluminiu EXALCO/ SC SRL Bucuresti ROMCO SYSTEM SRL Bucuresti 252.03.004 0 17.03 190/ 26.04 30.201 0 1-90 17.04 30.04.04 1-90 17.68.1.201 0 1-90 17.37 Bucuresti .04 30.04 17.76.73 31.03 003-02/414-2007 Panouri din tabla cutata tip SC RUUKKI ROMANIA Cod.1.15 decorativa DECOSTAR/ SC PAINTSTAR SRL com.04 1-90 17.13 31. sat Lunca Prahovei.1.17.1.45 002-04/976-2007 Vopsele lavabile pentru interior EFICIENT IMPEX SRL Cod.28 peretilor cortina din profile de Bucuresti 634.04 1-90 17.03.37 aluminiu EXALCO/ SC ODETTE COM SRL Bucuresti 003-02/439-2007 Usi si ferestre sin profile PVC SC ODETTE COM SRL Cod.18 otel inoxidabil JACOB Elvetia/ SRL Bucuresti JAKOB AG Elvetia 252. jud.04 31.201 0 1-90 17.80 produse EFICIENT IMPEX SRL Bucuresti 003-01/050-2007 Cabluri.201 0 1-90 17.04.201 0 1-90 17.17.03.03.03 Cod. tiranti si accesorii din SC ATRIUM DESIGN Cod.04 1-90 17.04 1-90 17.450.04 SC PAINTSTAR SRL com. ferestre si panouri fixe din SC ROMCO SYSTEM Cod.38.1.34 003-02/432-2007 Profile din otel pentru SC ISOPAN STEEL Cod.53 003-02/336-2007 Usi.04 1-90 17.04 1-90 17.201 0 1-90 17.2.04 1-90 17.08.29 constructii ISOPAN/ SC ISOPAN SRL Bucuresti STEEL SRL Bucuresti 206.04 1-90 17. jud.04 31.54 invelitori/ RUUKKI HUNGARY SRL Bucuresti KFT Ungaria 232.201 0 1-90 17.87 003-02/438-2007 Procedeu de realizare a SC ODETTE COM SRL Cod.04.03 SRL Bucuresti 0722.03 Cod. sat Lunca Prahovei. Magureni.04 30.34 003-02/417-2007 Casete tip C pentru pereti si SC RUUKKI ROMANIA Cod.04 1-90 17.58 RAN/ UAB RUUKKI LIETUVA SRL Bucuresti Lituania 232. produse alte CROMODOMI/ CROMODOMI HALIAMBALIAS SAVAS & CO OE Grecia 177/ 002-04/973-2007 Produs pentru tencuiala 22.201 0 1-90 17.68.03.03 Cod.22. alte si exterior CASA BLANCA/ Bucuresti 413.04.201 0 1-90 17. Prahova 177/ 002-04/974-2007 Vopsele in dispersie apoasa 22.03 190/ 26. Prahova 266.31. alte pentru exterior SAVANA.1.28 REHAU/ SC ODETTE COM SRL Bucuresti 634.03 191/ 26.48 BRAVEN SEALANTS 177/ 22.2.04 30.04 190/ 26.04 FABRYO CORPORATION SRL Popesti Leordeni 467.46. produse INNENWEISS/ FABRYO CORPORATION SRL Popesti Leordeni 177/ 002-04/975-2007 Adeziv ZWALUW DECO/ DEN 22. Magureni.1.04 SC DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL Bucuresti 667.04.03 191/ 26.17.04.201 0 1-90 17.17.03 Cod.04 1-90 17.04 31.

28 din profile PVc WINDHOUSE/ SC WINDHOUSE PROD SYSTEM SRL Constanta 003-04/309-2007 Produs predozat superflexibil Cod.04 1-90 17.04 1-90 17.03 190/ 26.03 179/ 22.760 30.04 SC FEEDBACK CO SRL Sf. Salaj 007-02/398-2007 Ferestre si usi din profile PVC Cod.04 1-90 17.17.04 15.47 pentru lipirea si acoperirea ornamentelor din polistiren pentru exterior/ SC FEEDBACK CO SRL Sf.1.2.201 0 1-90 17.04 SC CONGIPS SA Oradea 0259/415.1.04.M. alte constructii FIBREX/ SC FIBREX produse CO SRL Crasna. Gheorghe 0722/516. jud.1.021 SC MARELVI CONSTRUCT SRL Suceava 0230/564.04 1-90 17.760 SC ALUSYSTEM SRL Timisoara 0256/309.201 0 1-90 17.539 31.105 SC CORALEX COM SRL Carei 0261/862.28 din profile PVC SCHUCO/ SC CORALEX COM SRL Carei 003-02/450-2007 Usi.201 0 1-90 17.04 1-90 17.03 179/ 22.03 154/ 15.04 30.03 Usi.190/ 003-02/440-2007 26. ferestre si panouri vitrate. ferestre si panouri vitrate Cod.03 179/ 22.04 15.04 SC CORALEX COM SRL Carei 0261/862.04 15.28 peretilor cortina din profile de aluminiu SCHUCO/ SC ALUSYSTEM SRL Timisoara 003-02/444-2007 Usi.04.04 30.03.04 1-90 17.201 0 1-90 17. PLAST SRL Baia Mare 0262/217.04 190/ 26.03 SC ALUSYSTEM SRL Timisoara 0256/309.04 30.28 profile din aluminiu SCHUCO/ SC CORALEX COM SRL Carei 003-02/445-2007 Usi.04.04 1-90 17.04 SC FIBREX CO SRL Crasna.1. PLAST SRL Baia Mare 007-02/399-2007 Ferestre si usi din profile PVC Cod.201 0 1-90 17.28 GEALAN/ SC VIDEHON SRL Baia Mare 007-02/400-2007 Ferestre si usi din profile PVC Cod.03.201 0 1-90 17.201 0 1-90 17.04 1-90 17.37 30.855 31.04 1-90 17.03 154/ 15. ferestre si panouri fixe din COD.M. Cod.201 0 1-90 17.201 0 1-90 17.04.105 SC WINDHOUSE PROD SYSTEM SRL Constanta 30.2.1.04 1-90 17.28 SALAMANDER/ SC MARELVI CONSTRUCT SRL Suceava .03 154/ 15.855 01.04.021 SC ANA H.201 0 1-90 17.1.03.03 190/ 26.47 pentru montarea placilor de polistiren/ SC CONGIPS SA Oradea 003-04/311-2007 Placaje decorative pentru Cod.04 1-90 17.28 EUROTECH/ SC ANA H.28 profile din aluminiu SCHUCO/ SC ALUSYSTEM SRL Timisoara 003-02/442-2007 Procedeu de realizare a Cod. Salaj 0260/636.04.04.04.1. Gheorghe 003-04/310-2007 Produs predozat tip APS2 Cod. ferestre si panouri fixe din COD.03 COD.04.201 0 1-90 17.201 0 1-90 17.03 190/ 26. ferestre si panouri vitrate din profile PVC VABEL/ SC ODETTE COM SRL Bucuresti 003-02/441-2007 Usi. jud.1.04 1-90 17.275 SC VIDEHON SRL Baia Mare 0262/287.1.28 SC ODETTE COM SRL Bucuresti 634.04 190/ 26.

03. SIKATOP 122 SP/ SIKA PLASTIMENT GMBH Austria Procedeu de realizare a geamului termoizolant/ SC PROMETALIC SRL Oradea Ferestre si usi din profile PVC TEKNOPEN seria MEGATEC/ SC PAKPLAST PROD SRL com.1.04 1-90 17.04 SC SIKA ROMANIA SRL Brasov 0268/406.1.201 0 1-90 17. Pantelimon Ferestre si usi din profile PVC EUROLINE/ EUROLINE PVC KAPI VE PENCERE SISTEMLERI Turcia Ferestre si usi din profile PVC SCHUCO/ SC MADRUGADA COM SRL Oradea SC BD & ADI SRL Medias 0269/831.33 1-90 17.020 SC TMD DERIVA GROUP SRL Timisoara 0256/206.1.03 Cod.249 31.04 1-90 17.179/ 007-02/401-2007 22.03 md.04 SC GEAM CRISTAL KING SRL Constanta 0241/515.04 SC SIKA ROMANIA SRL Brasov 0268/406.03.201 SRL com.04 .02.095 SC AI DOGAN INTERNATIONAL COM SRL Resita 0255/211.04 1-90 17.201 0 1-90 17.04 1-90 17.201 0 1-90 17. SIKATOP 109 ELASTOCEM.04 1-90 17.04 30.28 Ferestre si usi din profile PVC SPECTUS/ SC BD & ADI SRL Medias Ferestre si usi din profile de PVC REHAU/ SC TMD DERIVA GROUP SRL Timisoara Ferestre si usi din profile de PVC WEISS/ SC AI DOGAN INTERNATIONAL COM SRL Resita Produse predozate – mortare COMBEXTRA F.45 145/ 016-02/154-2006 13.04 Cod.28 193/ 010-02/068-2006 27.06.04 1-90 17.03.201 0 1-90 17. SIKA 101 SCHLAEMME.45 158/ 015-04/150-2007 15.28 174/ 016-02/197-2007 21.28.03 Cod.03.03 Cod.04 1-90 17.03 Cod.1.04 SC MADRUGADA COM SRL Oradea 0259/428. SIKACEM GUNIT 133.04 SC PROMETALIC SRL 31.2.04 25.04 1-90 17.03 Cod.200 8 1-90 17.12.28 187/ 016-02/193-2007 23.04.2.1.04 01. BENZI DE ROST SIKA WATERBARS si PROFILE SIKASWELL P/ SIKA SCHWEIZ AG Elvetia Produse predozate – mortare pentru reparatii si impermeabilizari – SIKA 101 A.212 31.201 0 1-90 17.1.015-04/14106 cod.3 207/ 015-04/152-2007 02.04 1-90 17.04 1-90 17. Pantelimon 0 352.04.03 Cod.63 186/ 016-02/192-2007 23. DMA SI BETEC 310 DF/ FOSROC CIA Franta Produse de etansare – SIKADUR COMBIFLEX.74.28 10.201 0 1-90 17.200 7 1-90 17.28 214/ 010-02/073-2007 02.28 158/ 015-04/151-2007 15.1.448 SC PAKPLAST PROD 28.470 30.03 Cod.212 15.807 SC FREYROM SA ROMANIA Bucuresti 220.1.200 Oradea 9 0259/418.03.04 Cod.04 1-90 17.

886 31.04 1-90 17.02.201 0 1-90 17.016-04/253-03 reabilitarea pe interior a Cod.O. alte epoxidice pentru realizarea de produse pardoseli antistatice DISBOXID EP ANTISTATIK SXSTEM/ DEUTSCHE AMPHIBOLINWERKE VON ROBERT MURJAHN & CO KG Germania 016-04/567-2007 Material tubular pentru Pr.02 SC DAW BENTA ROMANIA SRL Sancraiul de Mures 0265/320.04 15. alte produse 143/ 016-04/556-2007 12.00.03.200 8 1-90 17.201 0 1-90 17.03 147/ 13.03 147/ 13. Polonia Produs de ignifugare IGNIS AP/ SC APET EXPERT CONSTRUCT SRL Bucuresti Produse predozate pentru pardoseli ale cladirilor civile si industriale CEMTOP si NITOFLOR/ FOSROC LTD Anglia 016-04/562-2007 Procedee pe baza de rasini Cod.201 0 1-90 17.201 0 1-90 17.03.04 1-90 17.03 md.001-01/262-04 146/ 13.03 Cod.03.04 SC PETLINE SRL Popesti leordeni.58 205/ 016-02/204-2007 30. NORDIFLEX/ NORDITUBE TECHNOLOGIES SC FIRATROM SRL Balotesti 350.04 1-90 17.04 SC RABMER ROMANIA SRL Bucuresti 0721/216.93 SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL Voluntari.40 30.52 conductelor de produse petroliere NORDITUBE TIP TUBETEX HC1 PETROLINER/ NORDITUBE TECHNOLOGIES AB Belgia 016-04/568-2007 Material tubular pentru PR. jud.03 Ferestre si usi-ferestre din profile PVC tip SUPRAWIN/SC FIRATROM SRL Balotesti Panouri sandwich tip PARK PANEL/ PARK PANEL ITH VE INS TAAHHUT TIC AS Turcia Tavane suspendate din placi de gips-carton KNAUF/ KNAUF BELCHATOW SP.03.03 147/ 13.1.09 15.86.04 1-90 17.04 1-90 17.04 SC RABMER ROMANIA SRL Bucuresti 0721/216.04 1-90 17.04.04 1-90 17.04 1-90 17.O.016-02/13605 cod.1.03.1.201 0 1-90 17.03 Cod.016-04/255reabilitarea pe interior a 03 conductelor de apa evacuata Cod.12.04 SC APET EXPERT CONSTRUCT SRL Bucuresti 324.2.180/ 016-02/202-2007 23. jud.016-04/254-03 reabilitarea pe interior a Cod.04 28.75 SC KNAUF GIPS SRL Bucuresti 650.04 1-90 17.201 0 1-90 17.55.886 31.04.03 Cod.52 conductelor de apa potabila NORDITUBE TECHNOLOGIES AB Belgia 016-04/566-2007 Material tubular pentru Pr.04 .04 SC RABMER ROMANIA SRL Bucuresti 0721/216.03 Pr.52 NORDITUBE TIP NORDIWALL.Z. Ilfov 346.2. DOUBLEWALL.522 30.55.28 165/ 016-02/203-207 19.55 199/ 016-03/207-2007 28.95.886 31.201 0 1-90 17.04 15.201 0 1-90 17. Ilfov 491.2.

AB Belgia Material tubular pentru reabilitarea pe interior a conductelor de gaze NORDITUBE TIP TUBEX G1/ NORDITUBE TECHNOLOGIES AB Belgia 016-04/571-2007 Adeziv universal MOMENT Cod.03.04 1-90 17.03 206/ 30.04 SC BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti 350.04 1-90 17.1.03 PR.93 15.26.04 165/ 19.03 198/ 28.15 GRANOPOR/ SC BAUMIT ROMANIA COM SRL Bucuresti 016-04/581-2007 Produse predozate pentru Cod.92 SC RABMER ROMANIA SRL Bucuresti 0721/216.1.03 182/ 23.03.00.691 020-02/709-2007 Ferestre si usi din profile VC Cod.04 ROMTEHNOCHIM SRL Jilava.2. SILICON.01.03 .1.28 PVC dur RAMPLAST/ SC MEDIA ROM GRUP SRL Iasi 147/ 016-04/569-2007 13.691 30.016-04/285-04 tencuieli: SILICAT. Cod.03.04 1-90 17.21.016-04/25603 COD.886 SC HENKEL ROMANIA SRL Bucuresti 203.201 0 1-90 17.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice ALUTHERM/ SKD TRADE SRL Iasi 0231/266. LAC BAZA APA PERGOLA/ SC ONIX SERCOM SRL Otopeni 016-04/579-2007 Produse predozate pentru Pr.2.04 165/ 19.05 31. produse BIANCO EKO. Ilfov 020-02/707-2007 Ferestre si usi din profile de COD.04 1-90 17.201 0 1-90 17.03 31.04 SC ONIX SERCOM SRL Otopeni 352.04 1-90 17.04 1-90 17.03 182/ 23.03 185/ 23. Ilfov 493.03 200/ 28. alte acrilice: BELLA E.28 dur REHAU/ REKO TERM DESIGN SRL Bucuresti 020-02/705-2007 Ferestre si usi din profile de Cod.201 0 1-90 17.04 30.04 1-90 17.15 tencuieli decorative: EMEX QUARTZ DEKOR/ ROMTEHNOCHIM SRL Jilava.03 182/ 23.04 SKD TRADE SRL Iasi 0231/266.179 ferestrelor si usilor CERESIT WINTEQ/ HENKEL KgaA Germania 016-04/578-2007 Produse decorative vinilCod.1.201 0 1-90 17.03.04 1-90 17.04.03.03.26.201 0 1-90 17.92 15.45.201 0 1-90 17.04 15.11 / SC MEDIA ROM GRUP SRL Iasi 30.04 REKO TERM DESIGN SRL Bucuresti 311.886 31.1.04.201 0 1-90 17.04 1-90 17.201 0 1-90 17.52 SC RABMER ROMANIA SRL Bucuresti 0721/216.201 0 1-90 17.04.03 SC HENKEL ROMANIA SRL Bucuresti 203.15 tencuieli decorative organice PIEMONTE si TOSCANA/ SC ONIX SERCOM SRL Otopeni 016-04/599-2007 Produs predozat pentru Cod.1. BIANCA.201 0 1-90 17.47 EXPRESS FIX/ HENKEL FRANCE SA Franta 016-04/576-2007 Procedeu dentru etansarea Cod.04 31.04.04 1-90 17.

04 SC RIGIPS ROMANIA SRL Bucuresti 335.67.200 8 1-90 17.28 aluminiu cu intreruperea puntii termice EXALCO/ DIATON 4MT SRL Iasi 020-02/713-2007 Procedeu de realizare a Cod.04 31.28 182/ 020-02/711-2007 23.62 pereti exteriori LUXALON/ HUNTER DOUGLAS EUROPE BV Olanda 020-02/715-2007 Elemente lamelare pentru Cod.04.200 8 1-90 17.04 1-90 17.1.09 Usi metalice pivotante AMPLIUS 2000 SRL rezistente la foc PADILLA/ Bucuresti PUERTAS PADILA SPANIA Chituri de rost: ULTRACOLOR MAPEI ITALIA PLUS.04 1-90 17.04 1-90 17.04 HUNTER DOUGLAS ROMANIA Bucuresti 327. GG).10 peretilor cortina EUROLINE/ TWIST INTERNATIONAL SRL Bucuresti 020-02/714-2007 Panouri termoizolante pentru Cod 2.04 1-90 17.020-02/270-04 Cod.04 1-90 17. MAPECOAT W.03. FUGOLASTIC. MAPEBAND PVC. ELASTOCOLOR. Aviz 29.04 15.04 1-90 17.04.04 30.201 0 1-90 17.04 1-90 17.1.03 182/ 23. MAPESIL.03 016-04/497-2006 ECOTERMIC SRL Brasov 0268/474.04 30.04. SILEXCOLOR.46 RIGIPS USTRIA GMBH 182/ 020-03/166-2007 23.03 182/ 23.200 8 1-90 17.04 016-04/376-2005 227/ Pr.182/ 020-02/706-2007 23.03 182/ 23.201 0 1-90 17.04 1-90 17. Aviz 04.04 HUNTER DOUGLAS ROMANIA Bucuresti 327.03 Cod. DURESIL EB.03 Pr. KERAPOXY(P/SP).201 0 1-90 17. Aviz 04. SILANCOLOR. 2.03 182/ 23.04 1-90 17. PLASTIMUL.433 SC BENATI SRL Odorheiu Secuiesc 0266/217.201 0 1-90 17.1.01.04 TWIST INTERNATIONAL SRL Bucuresti 324.04 28.28 182/ 23.43.04 1-90 17.04 . KERACOLOR (FF.201 0 1-90 17.201 0 1-90 17.264 30.02.01.55 30.04 016-04/360-2005 204/ Pr.04 30.1.502 DIATON 4MT SRL Iasi 0232/254. MAPEFLEX. alte fatade LUXALON SINGLE SKIN/ produse HUNTER DOUGLAS EUROPE BV Olanda 020-04/261-2007 Produs predozat – adeziv RIFIX/ COD.43.55 30.04.03 227/ Pr. IDROSTOP Produse predozate pentru SOLARON reparatii si protectie CONSTRUCT SRL EUROCRET Bucuresti 30.03 Ferestre si usi din profile PVc dur ACTUAL/ ECOTERMIC SRL Brasov Ferestre si usi din profile de lemn stratificat BENATI/ SC BENATI SRL Odorheiu Secuiesc 020-02/712-2007 Ferestre si usi din profile de Cod.04.04.10 30.04.04 1-90 17.04. MAPEFOAM Produse de protectie si MAPEI ITALIA decorative: MAPECOAT I24.201 0 1-90 17.201 0 1-90 17.

02.200 8 31.04 31.04 1-90 17. Aviz 020-01/038-2004 Pr. ULTRA/BOND ECO Adezivi LIGNOBOND.04 231/ 05.200 7 1-90 17.04 016-04/368-2004 Pr. Aviz 008-03/038-2004 Pr. Aviz 020-02/325-2004 Pr.02.04 231/ 05. ADESILEX.11. Aviz Folii de protectie anticondens TYVEK si LINDAB CONSTRUCTII SRL Stafanestii de Jos Procedeul pentru indepartarea SC ITAL KOL SRL igrasiei RENOVA Sag.12. Aviz 04. MAPEI SPA ITALIA ULTRA/BOND ECO FIX Adezivi ROLLCOLL.200 8 28.12. Aviz 020-04/161-2005 Pr.04 1-90 17.200 8 28.02.04 1-90 17.200 8 15.200 7 .01.200 8 1-90 17. Aviz 001-02/706-2004 231/ 05. AVIZ 016-04/372-2005 PR.200 8 1-90 17. MAPEI SPA ITALIA AQUACOL T.227/ Pr.200 8 28. Aviz 020-03/097-2005 Pr.200 7 1-90 17.04 1-90 17. jud.200 8 30.09. dur REHAU Mures Ciment ultrafin pentru injectii SC BUCURESTI MAXINJECTION 12 TRADING SRL Bucuresti Profile metalice pentru finisaje SC PROFILUX SA GENESIS Bucuresti Echipamente de detectie – SC SIGURA FIRE & semnalizare tip AUTO PULSE si BUILDING stinfere a incendiilor cu ENGINEERING SRL INERGEN BUCURESTI Procedeu de realizare a SC CON & CON SRL cupolelor si luminatoarelor M Ploiesti 9850 ETHRIO si M 10800 SKYLIGHT ALUTHERM Procedeu de realizare a SC CON & CON SRL peretilor cortina M1 Solar Ploiesti 30.03 Pr.200 8 31.04 31. MAPEI SPA ITALIA ULTRABOND ADESILEX Placi ornamentale pe baza de PARMUR Turda ciment pentru pardoseli MODULO Placi ornamentale pe baza de PARMUR Turda ciment pentru finisaje exterioare MODULO Placi ornamentale din ipsos PARMUR Turda pentru interior MODULO Ferestre si usi din profile PVC SC FEDOR SRL Tg. Aviz 020-04/167-2005 Pr. Aviz 016-04/375-2005 PR.04 1-90 17. Aiz 020-02/337-2004 Pr.02.200 8 31.04 1-90 17.12.04 28.200 7 31.01.03.200 7 31.01.03.200 7 31. Timis Produse termoizolante din SC PETROFLAX SA polietilena expandata PEE tip Piatra Neamt PETROFLAX Ferestre si usi din profile PVC WYMAR NV WYMAR seria 2500 INTERNATIONAL Belgia Adezivi ADESILEX. AVIZ 020-04/162-2005 Pr.04 1-90 17. Aviz 020-04/160-2005 Pre.04 1-90 17.02. Aviz 010-04/097-2004 Pr.12. Aviz 020-02/326-2004 Pr.04 194/ 27.04 001-03/613-2004 227/ 04.04 1-90 17.04 1-90 17.04 30.

Prahova Ferestre si usi din profile de SC DEMIRTAS METAL aluminiu cu punti termice SRL Bucuresti DEMIRTAS Ferestre si usi din profile de SC DEMIRTAS METAL aluminiu cu intreruperea puntii SRL Bucuresti termice DEMIRTAS Produse pentru CO. Aviz Standard. Aviz 020-02/323-2004 Pr.FA CONSTRUCT impermeabilizarea.12. ROMANIA hidrofobizarea si combaterea igrasiei peretilor CO. M 9400 Softline Plus. M 15000 si M 940 Mini Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice M 9600 ALUTHERM. jud.12.200 7 SC CON & CON SRL Ploiesti 31.200 7 SC TEHNOREX SRL Cocorastii Caplii Magureni. Aviz 020-02/383-2005 Pr.200 8 30. Aviz 020-04/156-2004 Pr.04. Prahova Panouri compozite din SC TEHNOREX SRL aluminiu EXALCO BOND Cocorastii Caplii Magureni.04.02. Aviz 020-02/382-2005 Pr.020-02/324-2004 Pr.200 7 31. M 9650 ALUTHERM LIGHT si M 11000 ALUTHERM PLUS Procedeu de realizare a peretilor cortina FW 50+ si FW 60 + SCHUCO SC CON & CON SRL Ploiesti 31.200 8 31.03.12.200 8 28. jud. M2 Solar Linear si M6 Solar Standard Plus Ferestre si usi din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice ALUMIL M 9300 Perfect Plus.200 7 30.200 8 . Aviz 020-02/327-2004 Pr.200 7 31. Aviz 020-03/099-2005 Pr.12.FA Amortizor de zgomot si vibratii SC ARIS COMPRES pentru calea de rulare a IMPEX SRL tramvaiului Membrana hidroizolatoare SC IZOWEST IMPEX BITUTHENE SRL Cluj Napoca 31. Aviz 016-03/143-2005 Pr.12. Aviz 020-02/345-2004 Pr.