Contoh Format Penulisan

LAPORAN PERKHEMAHAN 1
PROGRAM BINA INSAN GURU
TAHUN 2012
NAMA PELAJAR
: _____________________________________
AMBILAN
: ____________________________________
SEMESTER
: ____________________________________
OPSYEN
: ____________________________________
PERINGKAT
: I - PERKHEMAHAN
TARIKH
: ___________________ _________________
TEMPAT
: _____________________________________
KUMPULAN
: _____________________________________
KEHADIRAN MURID
: __________(Bil. Murid Lelaki =_______; Bil. Murid
Perempuan = ______)
MURID TIDAK HADIR
: __________
LAPORAN REFLEKTIF:
TAJUK : PERKHEMAHAN I
(A)
LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA (Sila sertakan gambar sebagai
lampiran)
Hari Pertama
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Hari Kedua
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ISU / MASALAH (Jika ada)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(B)
Analisis SWOT
(i) KEKUATAN

Page3

1.
2.
3.
4.
5.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(ii)KELEMAHAN
1. ______________________________________________________________________________

2.
3.
4.
5.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(iii)
1.
2.
3.
4.

PELUANG

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(iv) ANCAMAN
1. ___________________________________________________________________________
___
2. ___________________________________________________________________________
___
3. ___________________________________________________________________________
___
(1) REFLEKSI KENDIRI:
(i) MANFAAT PROGRAM BIG
1.
2.
3.
4.
5.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(ii)PENAMBAHBAIKAN
1.
2.
3.
4.
5.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tandatangan Pelapor:
oleh penilai:

Page3

(NAMA:
(TANDATANGAN DAN NAMA)

ala2012

Disahkan

)

Page3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.