Tabel 1

:

rachtontwikkel

20

fi -2A 77 voor standaardhuishoudens
Totaal (basispad Basispad 2012 (MLT) Effect RA + RA)
-2 1/+ -2 3/+ Cumulatief over 2Q|3-2OL7
Gemiddeld
2í}*.Ía?,017 Per jaar

Actíeven:

Alleenverdiener met kÍnderen Modaal (modaal = circa 33.000 euro)
2 x modaal

-3 3/q -1 1/q
0
*1/+

1/+

-3

1/z Vq

-5

-6

orÍzUfeferentie
ssÉ.Ë/esr/zorz/

tottt

Tweeverdieners modaal + 7z x modaal met kinderen 2 x modaal + Yz x modaal met kinderen modaal + modaal zonder kinderen
2 x modaal + modaal zonder kinderen

-1 1/z - 3/+

-3/a

+2 Vz -3 1/z

*2
-3

1/z
Vq

-I 3/+

*l +t

3/q

Vz

-4 1/z

t1/z

'12 1/+ -3

* 1/z -'/4 + 1/z

Atleenstaande
minimumloon
modaal 2 x modaal

-1
-1 -2 1/+ -L 1/z -1

+1 *l 1/z +L Vq * 3/q 1/q

*l1/+ 1/z -7
+6

*2
-5

1/q

+2
3/q

+ 1/z * 1/z -L 1/q

Alleenstaande ouder
minimumloon
modaal

+1

*6 3/q +'/4

*I
V+

V+

Inactieven:

Sociate minima
paar met kinderen alleenstaande alleenstaande ouder AOW (alleenstaand) (alleen) AOW AOW +10000 AOW (paar) (alleen) AOW AOW +10000
Ta

-2

1/q

-I
-1

1/z
3/+

-4 l/q -4 -3 Vz +1 -5 1/q * 1/z -5 3/q
i

+1
i -l
1/q

r/4

-3 -3 -5

V+
3/+ 1/q

_ 3/.

- '/4

-1

-1 -1

-1

.I

0

0

-6

Ua

-L'/4
0
'/4

-l -I

1/z 1/z

-l t2 1/z

-Vz

-3

1/+

bel 2 :

Freq uentieta bel jaa rgem

iddelde koopkrachtontwi kkel ng

20 73 -2O L7
to/o

2o/o
Inkomenshoogte
Minimum Minimum-modaal 1x-1,5x modaal 1,5x-2x modaal 2x-3x modaal >3x modaal
3o/a 2o/o 3o/o 3olo 5o/o 5o/o

lo/o
9o/a

o/o
L4o/o LLo/o

Oo/o
32o/o 29o/o 23o/o
L8o/o

1/zo/o
24o/o 32o/o 29o/o 32o/o 25o/o
5o/o

l20/o
L60/o L2o/o lSa/o 260/o

I5o/o
L3o/o

t7o/o
4Oo/o

3lo/o

l

Bo/o

9o/o Bo/o 9o/o t9o/o 4o/o 2o/o

Bo/o 60/o 5o/o 4o/o 3o/o 4o/o

100o/o 100o/o 100o/o

looo/o
lA0o/o
100o/o

Actief/inactief
Actieven
Io/o
4o/o 6o/o 9o/o

L6o/o
L5o/o

24o/o 42o/o 23o/o

360/o
LBo/o

Inactieven 65Inactieven 65+
Kinderen Geen kinderen Wel kinderen

LIo/o
23olo

L5o/o

L9o/o

IIo/o 4o/o 7o/o

4o/o 7o/o Bo/o

100o/o 100o/o 100o/o

3o/o 2o/o

L3o/o

I J-/O

26o/o 25o/o

29o/o 25o/o

L60/o

22o/o

LOo/o 60/o 60/o 4o/o 9o/o 5o/o

looo/o
100o/o

Gehele bevolking 3o/o Bron : SZW-berekeningen

740/o

15o/o

26o/o

2Bo/o

100o/o

Pagina 3 van 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful