You are on page 1of 15

Indeks alfabetyczny osb, instytucji, towarzystw i miejscowoci

Adamczewski Stanisaw PTF 10 T.X AICA (Association Internationale des Critiques dArt) - Nowy Jork, Warszawa T.I Ajdukiewicz Kazimierz PTF 04.3, 17.1 T.I Ambasada Polska w Paryu PTF 12.4 The American Society for Aesthetics, Pittsburgh PTF 17.1 T.I Amsterdam zob: - Midzynarodowy, X, Kongres Filozoficzny - Stedelijk Museum Anders Henryk PTF 07.3, 38 T.II Andersowa Barbara PTF 07.3 Anguisciola Sofonisba PTF 32.1 Archiwum PAN PTF 15 T.III Association Internationale dEsthetitique Experimentale, Paris PTF 17.1 T.I PTF 17.1

Baczko Bronisaw PTF 04.4 Baden-Baden zob: - Klein Waldemar Verlag Badura Adolf PTF 11.3 Baker Alane PTF 15 T.II Baranowski Jerzy PTF 06.5 Baruch-Wiley Irena PTF 10 T.XIII Beguin Sylvie PTF 17.1 T.III (Minist. de lEduc.) Benveniste E[mile] PTF 25.1 Berezowska Maja PTF 17.1 T.I Bergsonowie (Berek, Berekson) PTF 11.3 Berkeley Georges PTF 15 T.III Berlin (wspom.) PTF 10 T.IV, X Beylin Karolina PTF 17.1 T.I Biaostocki Jan PTF 06.5, 11.4, 17.1 T.I, T.V(SHS), T.VI(Walicki M.), 32.1(MN) Bibloteka Narodowa w Warszawie PTF 35.2 Bibliotheque Nationale, Paris PTF 07.4 Bidwell C. G. PTF 17.1 T.VI (The British Council) Bieguszewska Jolanta PTF 38 T.II Biernacki Andrzej PTF 15 T.II Bierut Bolesaw PTF 04.2 Biesiekierski Mieczysaw PTF 12.4 Birnbaum Henryk PTF 17.1 T.I Birnbaum Immanuel PTF 17.1 T.V (Sddeutsche Zeitung) Bloomington zob: - Semiotica Bluth Marceli Rafa PTF 10 T.XIII Boski Jan PTF 17.1 T.I Bohdziewicz Micha PTF 07.3 Bonecki Henryk PTF 17.1 T.IV (PWN) Borkowski Jerzy Dunin PTF 17.1 T.I Brahmer M[ieczysaw] PTF 34 T.II (TNW) The British Council, Warszawa PTF 17.1 T.VI

Brzeziska Halina PTF 17.1 T.I Brzozowski Stanisaw PTF 21.1 Brzozowski Tadeusz PTF 17.1 T.I Buczkowski [Kazimierz] PTF 18.1 Buzek Romana PTF 17.1 T.I Bychowska Maria PTF 17.1 T.I Bychowski Gustaw PTF 10 T.VI, 11.1, 17.1 T.I Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracownikw Nauki, Warszawa PTF 04.2 Centralna Komisja Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1(Zaremba J.) Centralny Urzd Wydawnictw, Warszawa PTF 34 T.II Chaasiski Jzef PTF 04.3, 06.3, 17.1 T.I, T.V(Sddeutsche Zeitung) Champollion Jean F. PTF 38 T.II Chemoski Jzef PTF 38 T.II Cheval Ren PTF 17.1 T.III(Ministere de lEduc.) Chmielewski Janusz PTF 11.4 Choynowski [Mieczysaw] PTF 18.1 Chruszczewski Czesaw PTF 17.1 T.I Cleveland zob.: - The Journal of Aesthetics and Art Criticism Colloque International de Smiotique, Kazimierz Dolny PTF 25.1 Cyrankiewicz Jzef PTF 04.2 Czachowski [Kazimierz] PTF 17.1 T.VI (The British Council) Czajkowska Anna PTF 17.1 T.I Czajkowski Stanisaw PTF 17.1 T.I Czarnecka Barbara PTF 07.3 Czeowski Tadeusz PTF 15 T.II, 16 T.III, 17.1 T.I Czytelnik. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1 (Dembiska Z.) Dadler Sebastian PTF 07.3 (Wicek A.) Dbrowska Maria PTF 10 T.XIII Dembiska Zofia PTF 18.1 Dembowski Jan PTF 18.1 (PAN) Desportes Franois PTF 34 T.II Dictionary of International Biography, London PTF 17.1 T.I Dietrich K. zob. Toczyska-Dietrich Krystyna Dobiegniew zob. Woldenberg Dobrzyski Kazimierz PTF 17.1 T.I Dowdztwo Obrony Przeciwlotniczej Warszawy PTF 04.1 Drozdowska Zdzisawa PTF 07.3, 17.1 T.II (Fabiaska K.) Duncan Isadora PTF 10 T.XIII (Jesenin S.) Duniak Stanisaw PTF 04.1 Dziamski Seweryn PTF 17.1 T.I Eco Umberto PTF 17.2, 25.1 Ehret Henri PTF 17.1 T.I Elzenberg Henryk PTF 15, 16, 29, 34 T.II, 37.2 Epsztein L. PTF 17.1 T.I Estreicher Karol PTF 37.2 Etiemble Ren PTF 17.1 T.VI (Universit de Paris)

Fabiaska Krystyna PTF 07.3, 17.1 T.II Fahs Charles B PTF 17.2 Fajans Lusia i Kazimierz PTF 17.1 T.II Fajans Maksymilian PTF 11.3 Falski M[arian] PTF 17.1 T.II Fidenkiewicz Halina PTF 07.3 Fidiasz PTF 32.2, 38T.II Fijakowski St[anisaw] PTF 17.1 T.II Filipowiczowa W. PTF 18.1 Fiszer Franc PTF 10 T.XIII The Ford Foundation, New York PTF 17.1 T.II, T.III (Munro T.) Forelle Danuta PTF 07.3, 37.2 Frances R. PTF 17.1 T.I (Ass. Intern. dEsth. Exp.) Fryde Mieczysaw PTF 17.1 T.II Galeria Tretiakowska w Moskwie PTF 32.1, 38 T.II Gaecki Jerzy PTF 15 T.II Gebethner i Wolf. Dzia Wydawniczy, Warszwa PTF 18.1 Gebethner Zygmunt PTF 17.1 T.V (Semiotica) George Waldemar PTF 17.1 T.II Glass Stefan PTF 10 T.XIII Gliski Bohdan PTF 17.1 T.IV (PAN) Glcksman Rafa PTF 11.2 Goethe Johann Wolfgang PTF 33.2 Golaski H[enryk] PTF 04.3 G[oldman] Wacaw PTF 10 T.XIII Goldman Wacaw i Maria PTF 17.1 T.II Gomulicki [Juliusz Wiktor] PTF 35.2 Gordon Mieczysaw PTF 10 T.II Gordon Stanley T. PTF 17.1 T.II (The Ford Foundation) Grabska-Wallis Elbieta PTF 09 T.IV Grohmann Will PTF 17.1 T.VI Grottger Artur PTF 34 T.II Guggenheim Museum, New York PTF 17.1 T.II Haga zob.: - Mouton Publishers Halpernowie PTF 10 T.II Hao Edward PTF 06.3 Heidelberg (wspom.) PTF 10 T.VI Heidelberg zob.: - Universitt, Ruprecht-Karls Herbaczewski Albin PTF 10 T.XIII Herbert Zbigniew PTF 17.1 T.II Hertz Aleksander PTF 17.1 T.II Hessen Maria [z Niemyskich] PTF 06.2, 13.1, 17.1 T.II Hessen Sergiusz PTF 13 Hofmann Werner PTF 17.1 T.II Holt Stefania PTF 17.1 T.II Holzman Marek PTF 17.1 T.II Homburg vor de Hhe (wspom.) PTF 10 T.VII

Hbel Karol ukasz PTF 34 T.II Hulka-Laskowska Kazimiera PTF 11.3 Hulka-Laskowski Pawe PTF 11.3 Husarski Wacaw PTF 07.5, 11.1 Ingarden Roman PTF 11.4, 17.1 T.II, 23 T.II Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa PTF 04.4 Instytut Sztuki PAN - Rada Naukowa, Warszawa PTF 06.3 Instytut Wzornictwa Przemysowego, Warszawa PTF 07.3 Isskustvo, wyd. Leningrad PTF 17.1 T.II Istorinis-Etnografinis Muziejus, Vilnius PTF 34 T.II Iwaszkiewicz Jarosaw PTF 04.1 Jaff H.L.C PTF 17.1 T.V (Stedelijk Museum) Jakobson Roman PTF 17.1 T.II, 25.1 Jakubowska Daniela PTF 07.3 Jakubowski Jan Zygmunt PTF 07.5, 17.1 T.IV (Przegld Humanistyczny) Jaro Jerzy i Halina PTF 17.1 T.II Jaroszyski M[aurycy] PTF 12.2 Jastrzbska Halina PTF 17.1 T.II Jaworska Wadysawa PTF 17.1 T.I (AICA) Jadewski Konrad PTF 18.1 [Jedlicka Wanda] PTF 17.1 T.III (Makowski T.) Jesenin Sergiusz PTF 10 T.XIII Jewsiewicki Wadysaw PTF 37.2 Jdrzejw zob.: - Muzeum The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Cleveland PTF 17.1 T.III (Munro T.) Juriew Pantalejmon PTF 38 T.II Kachel Zofia PTF 10 T.XIII Kalinowski Lech PTF 17.1 T.III Kant Immanuel PTF 10 T.IX, 38 T.III Kapan Ra zob. Wallis (Walfisz) Ra z d. Kapan Kaszyski Stanisaw PTF 17.1 T.III Katolicki Uniwersytet Lubelski PTF 17.1 T.III, 25.2 Katowice zob.: - Wydawnictwo Jzef Nawrocki Kazimierz Dolny zob.: - Colloque International de Smiotique Kielski Bolesaw PTF 18.1 Klein Waldemar Verlag, Baden-Baden PTF 17.1 T.III Knaster Bronisaw PTF 10 T.XIII Knothe Jan PTF 11.3 Koblewska-Wrblowa Janina PTF 07.3 Kolankowski Z[ygmunt] PTF 15 T.III Koakowski Leszek PTF 15 T.II, 17.1 T.III Koo Filozoficzne Studentw UW PTF 10 T. IX Koo Nauczycielskie Obozu II C w Woldenbergu PTF 04.1 Koobrzeg (wspom.) PTF 10 T.V

Komisja dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisawa Noakowskiego, Warszawa PTF 06.3 Komisja Historii i Teorii Sztuki PAN, Warszawa PTF 06.3, 18.1 Komisja Przydziau Pracy dla Absolwentw Wydz. Humanistycznego U PTF 07.2 Komitet Nauk o Sztuce PAN, Warszawa PTF 06.3, 17.1 T.IV(PAN), 24 Komitet Redakcyjny Logika, d PTF 06.2 Komitet uczczenia Pawa Kulki-Laskowskiego, Skoczw PTF 11.3 Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego U i UW PTF 14.3 Kondek Wacaw PTF 38 T.II Kondratiukowa Krystyna PTF 07.3 Kongres Estetyki w Paryu PTF 10 T.X Kongres Historykw Sztuki w Londynie PTF 10 T.X Kongres, I, Nauki Polskiej, Warszawa PTF 06.6, 24 Konopacki Eugeniusz PTF 06.4 Koos Claus PTF 17.1 T.III Korian Tola PTF 10 T.XIII Korkuciowa Janina PTF 07.3 Kosiakowicz Wincenty PTF 10 T.IX Kostyrko Krzysztof PTF 17.1 T.IV (Przegld Artystyczny) Kotarbiska Janina PTF 06.2, 14.3 Kotarbiski Miosz PTF 14.3 Kotarbiski Tadeusz PTF 04.2,3, 06.2, 10 T.IX, 13.1, 14, 17.1 T.II (The Ford Foundation), T.IV (PTF), 38 T.II Kowalska Hanna PTF 07.3 Kowalski W[adysaw] PTF 04.3 Kozikowski Edward PTF 17.1 T.III Kozubkiewicz Maria PTF 07.3 Krajewski Janusz PTF 04.4, 11.2 (Glcksman R.) Krakw zob.: - Pastwowe Zbiory Sztuki na Wawelu - Sesja Naukowa XII Walnego Zjazdu Delegatw Oddziaw SHS - Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych - Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska - Wojewdzki Urzd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Kramsztyk Andrzej i Irena PTF 17.1 T.III Kramsztyk Jzef PTF 10 T.VI Krassowska E[ugenia] PTF 04.3 Krpiec Mieczysaw PTF 17.1 T.III (KUL) Kruczkowski Leon PTF 06.1 Kruszelnicki Zygmunt PTF 17.1 T.III Krystall Bronisaw PTF 11.4 Krzemie-Ojak Sawomir PTF 15 T.II Krzywoszewski Henryk PTF 10 T.IX Krzyanowska Anna PTF 17.1 T.III Ksika i Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 17.1 T.III Ksiegarnia Pegaz w odzi PTF 11.2 Kubiak Zygmunt PTF 15 T.II Kuczyski Janusz PTF 17.1 T.V (Studia Filozoficzne) Kulisiewicz Tadeusz PTF 11.3 Kwiatkowski Stanisaw PTF 04.1

Landsberg Marceli PTF 11.2 (Szymanowski Z.) Langer Suzanne K. PTF 26 T.III Laokoon PTF 24 Laskowski P. zob. Hulka-Laskowski Pawel Le Witt Jan PTF 17.1 T.III Lednicki W[acaw] PTF 17.1 T.III Lenica Alfred PTF 17.1 T.III Leningrad zob.: - Isskustvo, wyd Leonardo da Vinci PTF 38 T.II Liceum Oglnoksztacce (LO) nr VIII im. Wadysawa IV, Warszawa zob. Praskoj Muskoj Gimnazij Linke B[ronisaw] PTF 17.1 T.III, 38 T.II Lipska Anna Maria PTF 17.1 T.IV (PINwA) Liwszyc H. zob. Walfisz Helena z Liwszycw Liwszyc Ignacy PTF 10 T.II Liwszyc Wadysaw PTF 10 T.II Londyn zob.: - Dictionary of International Biography - Kongres Historykw Sztuki Lorentz Stanisaw PTF 34 T.II Los Angeles zob.: - University of California Lubodziecki Stanislas PTF 12.1 Lubovitch E. PTF 17.1 T.III Lutomska Anna PTF 07.3 [abcka Anna] PTF 17.1 T.III acut zob.: - Muzeum dzkie Towarzystwo Naukowe PTF 06.2, 13.1, 18.2(Skwarczyska S.), 28, 35.1 d (wspom.) PTF 10 T.XII d zob.: - Komitet Redakcyjny Logika - Ksigarnia Pegaz - dzkie Towarzystwo Naukowe - Muzeum Sztuki - Pastwowa Wysza Szkoa Teatralna - Polskie Radio - Powszechna Kasa Oszczdnociowa (PKO) - prezydent miasta - Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej - Stowarzyszenie Historykw Sztuki, Oddzia - Ubezpieczalnia Spoeczna - Uniwersytet - Wojewdzki Konserwator Zabytkw - Rada Konserwatorska - Wysza Szkoa Filmowa ubnicki Narcyz PTF 15 T.II ukasiewicz Jan PTF 10 T. IX, 21.1

Macuanka Zenona PTF 17.1 T.IV (Nowe Ksiki) Makowiecki Tadeusz PTF 15 T.III Makowski Zbigniew PTF 17.1 T.III Manetuffel Tadeusz PTF 11.4 Mann Thomas PTF 10 T.XIII Makowski T[adeusz] PTF 17.1 T.III Marinetti PTF 10 T.XIII Markiewicz Henryk PTF 17.1 T.III Malinski Antoni PTF 17.1 T.III Matejko Jan PTF 32.1 May Derwent PTF 17.1 T.III McGraw - Hill Book Company, Inc., New York PTF 17.1 T.III (Meyers B.S.) Meisenowa Zofia PTF 37.2 Meyers Bernard S. PTF 17.1 T.III Michaowski Kazimierz PTF 04.3 Miciski Bolesaw PTF 12.3 Mieciski M. PTF 17.1 T.III (Ksika i Wiedza) Midzynarodowy, X, Kongres Filozoficzny, Amsterdam PTF 27 Minich Marian PTF 07.3, 18.3 Ministere de lEducation Nationale, Paris PTF 17.1 T.III Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa PTF 06.1, 18.1 - Wydz. Zagr. Dep. Sztuk Plastycznych, Warszawa PTF 04.3, 10 T.XII - Zarzd Muzew i Ochrony Zabytkw, Warszawa PTF 17.1 T.III Ministerstwo Owiaty, Warszawa PTF 04.1,3, 37.2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa PTF 04.5 Ministerstwo Szkolnictwa Wyszego (Szk Wyszych i Nauki), Warszawa PTF 04.3, 07.2, 18.2 Monachium - Sddeutsche Zeitung Morawski Stefan PTF 17.1 T.III Morelowski M[arian] PTF 17.1 T.III Morris [Charles] 26 T.III Mortkowicz-Olczakowa Hanna PTF 17.1 T.III Moskwa zob.: - Galeria Tretiakowska - Sovet Narodnych Komissarov Sojuza SSR (Trudovaja Knika) Mouton Publishers, Hague PTF 17.1 T.III Mroewski Stefan PTF 17.1 T.III Muller Arthur PTF 12.1 Mller Edith PTF 17.1 T.III Mulrooney Teresa PTF 17.1 T.I (Dictionary of Intern. Biography) Munro Thomas PTF 17.1 T.III Museum des 20. Jahrhunderts, Wien PTF 17.1 T.II (Hofmann W.) Muzeum Narodowe w Warszawie PTF 32.1 Muzeum Sztuki w odzi PTF 07.3, 17.1 T.III, 32.1 Muzeum lskie we Wrocawiu PTF 17.1 T.III Muzeum w Jdrzejowie PTF 17.1 T.IV (Przypkowski T.) Muzeum w acucie PTF 32.1 (rawski J.) Nadolski Andrzej PTF 18.1 Nagrski Zygmunt PTF 17.1 T.IV (PINwA)

Najdowa Jadwiga PTF 17.1 T.VI (Taborska H.) [Narbski Stefan] PTF 17.1 T.IV Nawrocki J. zob. Wydawnictwo Jzef Nawrocki Niedwiecka M. zob. Ossowska Maria [z Niedwieckich] Niemierowski Zbigniew PTF 07.3 Niemojewski Lech PTF 34 T.II Niesioowski Tymon PTF 17.1 T.IV Noakowski Stanisaw PTF 06.3 (Komisja dla Oprac. Monogr.), 38 T.I, II Norwid Cyprian Kamil PTF 35 Novotny Fritz PTF 17.1 T.IV (sterreichische Galerie) Nowacki W[itold] PTF 06.3 Nowak Stefan PTF 17.1 T.IV Nowakowska Wanda PTF 07.3, 17.1 T.IV Nowakowska Zofia [z Maliskich] PTF 17.1 T.IV Nowe Ksiki , Warszawa PTF 17.1 T.IV Nowy Jork zob.: - AICA - The Ford Foundation - Guggenheim Museum - McGraw - Hill Book Company - Polski Instytut Naukowy w Ameryce - Rockefeller Foundation Oczkowska Jadwiga PTF 07.3 Oficerski Obz Jecw Wojennych zob. Oflag Oflag XI A, Osterode PTF 04.1, 10 T.XI Oflag II C, Woldenberg PTF 04.1, 09, 10 T.XI, 14.3, 19.1, 20, 21 Ojak S. zob. Krzemie-Ojak Sawomir Olczakowa H. zob. Mortkowicz-Olczakowa Hanna Olszewski Czesaw PTF 11.2 Oska Andrzej PTF 34 T.II, 37.2 Osbka-Morawski Edward PTF 04.2 Ossowska Maria [z Niedwieckich] PTF 06.2, 11.3 Ossowski Stanisaw PTF 05.2, 11.3, 17.1 T.IV, 18.1, 23 T.II Osterode zob.: - Oflag XI A sterreichische Galerie, Wien PTF 17.1 T.IV Otterlo zob.: - Rijksmuseum Krller-Mller Pacua Stanisaw PTF 15 T.II Paski Antoni PTF 11.3 Pastwowa Wysza Szkoa Teatralna w odzi PTF 04.3, 07.1, 10 T.XII Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa PTF 17.1 T.IV Pastwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Krakw PTF 17.1 T.III (Makowski T.) Pastwowy Instytut Sztuki, Warszawa PTF 18.1,2, 32.1, 34 T.II Pastwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie PTF 10 T.X Pastwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa PTF 18.1, 34 T.II Parafia w. Aleksandra, Warszawa PTF 04.1 Parandowski Jan PTF 10 T.XIII Pary (wspom.) PTF 19.4

Pary zob.: - Ambasada Polska - Association Internationale dEsthetitique Experimentale - Bibliotheque Nationale - Kongres Estetyki (1937) - Ministere de lEducation Nationale - Polski Czerwony Krzy. Komisj Rewizyjna - Universit de Paris. Facult des Lettres et Sciences Humaines Pawowska J. zob. Puciata-Pawowska Jadwiga Pgowski Zygmunt PTF 17.1 T.IV Peirce [Charles] PTF 26 T.III Pelc Jerzy PTF 04.4, 17.1 T.IV, 25.1 Perl Feliks PTF 10 T.XIII Perykles PTF 32.2, 38 T.II Piotrowski Kazimierz PTF 09 T.III Pittsburgh zob.: - The American Society for Aesthetics Piwocki Ksawery PTF 17.1 T.IV (PAN) Pluta Julia PTF 07.3 Pomieski J[erzy] E[ugeniusz] PTF 17.1 T.IV Podwysocki St[anisaw] PTF 17.1 T.IV Politechnika Warszawska. Wydzia Architektury PTF 17.1 T.IV Polska Akademia Nauk, Warszawa PTF 06.3, 17.1 T.IV, 18.1,2 - Prezes PAN PTF 18.1 (Dembowski J.) - Wydzia I Nauk Spoecznych PAN 18.1, 28 Polski Czerwony Krzy - Komisj Rewizyjna, Pary PTF 12.4 Polski Instytut Naukowy w Ameryce, New York PTF 17.1 T.IV,T.V Polskie Radio w odzi PTF 07.1 Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa PTF 17.1 T.IV, 30 - Odzia w Toruniu PTF 13.1 Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa PTF 11.3 Popiel [Jan] PTF 17.1 T.IV Popawska Irena PTF 07.3, 17.1 T.IV Potemska Jadwiga PTF 07.3, 35.1 Potemski Mieczysaw PTF 07.3, 35.1 Powszechna Kasa Oszczdnociowa (PKO), d PTF 04.5 Poznaski Edward PTF 17.1 T.IV Pracownia Bada Kultury Wspczesnej PAN, Warszawa PTF 04.4 Praskoj Muskoj Gimnazij [obecnie LO nr VIII im. Wadysawa IV], Warszawa PTF 04.2, 10 T.V Prezydent Krajowej Rady Narodowej, Warszawa PTF 04.2 Prezydent miasta odzi PTF 04.1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa PTF 04.2 Prezydium Rady Ministrw, Warszawa PTF 12.2 Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej w odzi PTF 06.4 Privat Philippe PTF 15 T.II Profesorska Spdzielnia Budowalno-Mieszkaniowa Brzozowa w Warszawie PTF 17.1 T.IV (PINwA) Prfferowa M. zob. Znamierowska- Prfferowa Maria Przegld Artystyczny, Warszawa PTF 17.1 T.IV Przegld Humanistyczny , Warszawa PTF 17.1 T.IV

P[rzeworska] Irena PTF 17.1 T.IV Przypkowski [Tadeusz] PTF 17.1 T.IV Puciata - Pawowska Jadwiga PTF 17.1 T.IV R. J. PTF 17.1 T.IV Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego-Sekcja Studiw Uniwersyteckich, Warszawa 04.3 Rada Pastwa, Warszawa PTF 04.1 Radliska Helena PTF 10 T.XIII Rapacki Adam PTF 04.2, 07.2 Read Herbert PTF 10 T.XIII Rechowicz Marian PTF 17.1 T.III (KUL) Rembrandt PTF 34 T.I Rickert Henryk (Heinrich) PTF 31 T.III, 38 T.III Ridder Peter de PTF 17.1 T.III (Mouton Publishers) Rieser Max PTF 17.1 T.IV Rijksmuseum Krller-Mller w Otterlo PTF 17.1 T.IV (PINwA) Rockefeller Foundation, New York PTF 17.2 Rottermund Andrzej PTF 17.1 T.V (SHS), 32.1(MN) Rubczyska Maria Gabriela PTF 07.3 Rukyo Wanda PTF 07.3 Ryszkiewicz Andrzej PTF 37.2 Rzymowski W[incenty] PTF 04.3 (MKiS) PTF

[Sadzyski] Lucjan PTF 17.1 T.V Savery Frank PTF 10 T.XIII [Sawicki Stefan] PTF 17.1 T.V Sd Najwyszy, Warszawa PTF 12.4 Schapiro Meyer PTF 17.1 T.V Schiller Irena [z Filozofw] PTF 10 T.X, 17.1 T.I (Czeowski T.) Schiller Leon PTF 04.3, 10 T.X, T.XIII Schlick Moritz PTF 38 T.III Schoen Max PTF 17.1 T.I (The American Society for Aesthtics) Schopenhauer Arthur PTF 33.2 Schultz Bruno PTF 10 T.XIII Sebeok Thomas A. PTF 17.1 T.V (Semiotica) Semiotica, Bloomington PTF 17.1 T.V Sesja Matejkowska Pastwowego Instytutu Sztuki w Warszawie PTF 32.1 Sesja Naukowa XII Walnego Zjazdu Delegatw Oddziaw SHS w Krakowie PTF 32.3 Siemiradzki Henryk PTF 32.1 Sierkowska Elebita PTF 35.2 (BN) Sikora Wadysaw PTF 17.1 T.V Simmel Georg PTF 10 T.XIII Simon Alicja PTF 07.5 Skoczw zob.: - Komitet uczczenia Pawa Kulki-Laskowskiego Skwarczyska Stefania PTF 17.1 T.V, 18.2 Skwarczyski Zdzisaw PTF 17.1 T.V Sobodnik Wodzimierz PTF 17.1 T.V Sownik filozofw polskich red., Warszawa PTF 04.4 Solska Irena PTF 10 T.XIII

Sopoko K[onstanty] M. PTF 17.1 T.V Sopot (wspom.) PTF 10 T.III Souriau Etienne PTF 17.1 T.V Sovet Narodnych Komissarov Sojuza SSR PTF 04.5 Srebrny St[efan] PTF 17.1 T.V Stanisawski Ryszard PTF 17.1 T.III (Muzeum Sztuki) Starzewska Maria PTF 17.1 T.III (Muzeum lskie) Stedelijk Museum, Amsterdam PTF 17.1 T.V Sterling Charles (Karol) PTF 17.1 T.V Stern A. PTF 17.1 T.V Stone Shepard PTF 17.1 T.II (The Ford Foundation) Stowarzyszenie Historykw Sztuki, Oddzia w odzi PTF 06.5 Stowarzyszenie Historykw Sztuki, Toru PTF 24 Stowarzyszenie Historykw Sztuki, Warszawa PTF 06.5, 17.1 T.V, 32.3 Strug Andrzej PTF 10 T.XIII Strzemiski Wadysaw PTF 11.2 Studia Filozoficzne, Warszawa PTF 17.1 T.V Stykowa Barbara PTF 17.1 T.V Suchodolski Bogdan PTF 34 T.II (TNW) Suchorzewski Henryk PTF 10 T.IX, T.XIII Sddeutsche Zeitung, Mnchen PTF 17.1 T.V Sunderland J[an] PTF 34 T.II Suris B. D. PTF 17.1 T.II (Isskustvo) Sweeney James Johnson PTF 17.1 T.I (AICA), T.II (Guggenheim Museum) Syga Teofil PTF 37.2 Symposium Semiotique, Warszawa PTF 25.1 Syrkus Helena PTF 17.1 T.V Szablowski Jerzy PTF 05.2 Szapiro K. PTF 17.1 T.V Szczepaski Jan PTF 06.2, 17.1 T.IV (PAN), T.V Szletyski Henryk PTF 18.1 Szoc Maksymilian PTF 17.1 T.V Szpunar Adam PTF 05.2 Sztaudynger Jan PTF 17.1 T.V Szternfeld Ary PTF 17.1 T.V Szuman Stefan PTF 05.2 Szymanowski Zygmunt PTF 11.2 lendziski Ludomir PTF 17.1 T.V niady Jzef PTF 07.3 Taborska Halina PTF 17.1 T.III (Ksika i Wiedza), T.VI Tatarkiewicz Wadysaw PTF 11.4, 17.1 T.VI, 23 T.II, 34 T.II Teksty, red. Warszawa PTF 17.1 T.I (Boski J.) Thorne Glen PTF 15 T.II Toeplitz Jerzy PTF 04.3 Toczyska-Dietrich Krystyna PTF 17.1 T.VI Tomaszewski Andrzej PTF 17.1 T.IV (Politechnika Warsz.) Tomkiewicz Wadysaw PTF 17.1 T.VI (UW), 34 T.II Toru - zob. - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Stowarzyszenie Historykw Sztuki

- Uniwersytet Mikoaja Kopernika Towarzystwo Naukowe Warszawskie PTF 34 T.II Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych w Krakowie PTF 17.1 T.VI (Trybowski I.) Trilling Maksymilian i Eugenia [z Walfiszw] PTF 10 T.II, 17.1 T.VI Trudovaja Knika SSSR, Moskwa PTF 04.5 Trybowski Ignacy PTF 17.1 T.VI Trzaska, Evert i Michalski. Wydawnictwo, Warszawa PTF 18.1 Trzynadlowski Jan PTF 18.1 Turyn Aleksander i Felicja PTF 17.1 T.VI Tuwim Julian PTF 10 T.XIII Twardowski Kazimierz PTF 21.1, 38 T.III Ubezpieczalnia Spoeczna, d PTF 04.5 Unger Oswald E. PTF 17.1 T.VI Universit de Paris. Facult des Lettres et Sciences Humaines PTF 17.1 T.VI Universitt Ruprecht-Karls, Heidelberg PTF 4.2, 10 T.VI University of California, Los Angeles PTF 17.1 T.I (Birnbaum H.), T.III (Lednicki W.) Uniwersytet dzki PTF 04.3, 07, 10 T.XII, 14.3, 17.1 T.VI, 22, 23 - Komisja Przydziau Pracy dla Absolwentw Wydz. Humanistycznego U PTF 07.2 - Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego PTF 14.3 - I Sesja Naukowa U PTF 07.5 Uniwersytet Mikoaja Kopernika PTF 15 T.II Uniwersytet Warszawski. Wydzia Humanistyczny i Historyczny PTF 04.2, 3, 10 T. IX, 17.1 T.VI - Koo Filozoficzne Studentw UW PTF 10 T. IX - Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego PTF 14.3 Uziembo Adam PTF 17.1 T.VI Velazquez Diego PTF 32.2, 38 T.II Vois Waldemar PTF 15 T.II Walfisz (Abram) Bronisaw PTF 04.5, 10 T.II Walfisz Aleksander PTF 10 T.II Walfisz Arnold Z. PTF 12.4 Walfisz Artur PTF 10 T.II Walfisz Elbieta (z d. Raszkes) PTF 12.4 Walfisz Helena z Liwszycw PTF 10 T.II Walfisz Ludwik PTF 10 T.II Walfisz M. zob. Wallis Mieczysaw Walfisz Seweryn PTF 12 Walfisz Zygmunt PTF 10 T.II Walicki Andrzej PTF 13.1, 17.1 T.VI Walicki Micha PTF 05.2, 11.4, 16 T.II, 17.1 T.VI, 18.1 Wallis Aleksander PTF 04.5, 14.3, 16 T.I, 17.1 T.II (Hertz A.), 17.2, 18.1, 34 T.II Wallis (Walfisz) Mieczysaw PTF 04 - 38 Wallis (Walfisz) Ra z d. Kapan PTF 04.1,5 Waliszewski Hieronim PTF 38 T.II Wandycz Damian S. PTF 17.1 T.IV (PINwA) Warszawa (wspom.) PTF 10 T.III, T.V, T.IX-XII Warszawa zob.: - AICA

- Archiwum PAN - Biblioteka Narodowa - The British Council - Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracownikw Nauki - Centralna Komisja Wydawnicza - Centralny Urzd Wydawnictw - Czytelnik. Spdzielnia Wydawnicza - Dowdztwo Obrony Przeciwlotniczej - Gebethner i Wolf. Dzia Wydawniczy - Instytut Filozofii i Socjologii PAN - Instytut Sztuki PAN - Rada Naukowa - Instytut Wzornictwa Przemysowego - Komisja dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisawa Noakowskiego - Komitety organizacyjne uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego - I Kongres Nauki Polskiej - Ksika i Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza - Ministerstwo Kultury i Sztuki - Ministerstwo Owiaty - Ministerstw Spraw Zagranicznych - Ministerstwo Szkolnictwa Wyszego (Szk Wyszych) - Muzeum Narodowe - Nowe Ksiki - Pastwowe Wydawnictwo Naukowe - Pastwowy Instytut Sztuki - Pastwowy Instytut Sztuki Teatralnej - Pastwowy Instytut Wydawniczy - Parafia w. Aleksandra - Politechnika Warszawska. Wydzia Architektury - Polska Akademia Nauk - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Pracownia Bada Kultury Wspczesnej PAN - Praskoj Muskoj Gimnazij [obecnie LO nr VIII im. Wadysawa IV] - Prezydent Krajowej Rady Narodowej - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Prezydium Rady Ministrw - Profesorska Spdzielnia Bud.-Mieszkaniowa Brzozowa - Przegld Artystyczny - Przegld Humanistyczny - Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego-Sekcja Studiw Uniwersyteckich - Rada Naukowa Zakadu Prakseologii PAN - Rada Pastwa - Sd Najwyszy - Sesja Matejkowska Pastwowego Instytutu Sztuki - Sownik filozofw polskich, red. IFiS PAN - Stowarzyszenie Historykw Sztuki - Studia Filozoficzne - Symposium Semiotique - Teksty, red. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie - Trzaska, Evert i Michalski. Wydawnictwo - Uniwersytet Warszawski

- Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza - Wiedza i ycie - Zesp Rzeczoznawcw Historii Sztuki - Zjazd naukowo-literacki im. B. Prusa - Zwizek Nauczycielstwa Polskiego. Komisja dla badania dziaalnosci owiatowospolecznej nauczycieli w czasie II wojny wiatowej. Podkomisja Pracy w Obozach. - Zwizek Zawodowy Literatw Polskich \ - ycie Szkoy Wyszej, red. Wegner Jan PTF 17.1 T.VI Weintraub Wiktor PTF 17.1 T.VI Wiedza i ycie, Warszawa PTF 17.1 T.IV (Podwysocki S.) Wiede zob.: - sterreichische Galerie - Museum des 20. Jahrhunderts Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1(Zawadzki W.) Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska, Krakw PTF 18.1 Wierzyski Kazimierz PTF 17.1 T.VI Wiesbaden (wspom.) PTF 10 T.IV Wicek Adam PTF 07.3 Wiley I. zob. Baruch-Wiley Irena Wilhelm II, cesarz PTF 10 T.IV Wilner Alfred (Fred) PTF 10 T.II, 17.1 T.VI Wilno zob.: - Istorinis-Etnografinis Muziejus Winckelmann Johann Joachim PTF 24 Windelband Wilhelm PTF 10 T.VI Wirska Helena PTF 17.1 T.VI Wittlin Jzef PTF 10 T.XIII, 17.1 T.VI Witwicki Wadysaw PTF 21.1, 30, 38 T.II [Witwiska] Magdalena] PTF 17.1 T.VI Witz Ignacy PTF 38 T.II Wojcieszw -Dolny lsk (wspom.) PTF 10 T.XII Wojewdzki Konserwator Zabytkw. Rada Konserwatorska, d PTF 06.4 Wojewdzki Urzd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Krakw PTF 18.1(Wiedza, Zawd, Kultura) Woldenberg (ob. Dobiegniew) zob: - Koo Nauczycielskie Obozu II C - Oflag (Oficerski Obz Jecw Wojennych) II C Woldenbergczycy PTF 10 T.XI, 11.5 Woniakowski Jacek PTF 17.1 T.VI Wjcik Jzef PTF 04.1 Wrocaw zob.: - Muzeum lskie - Zakad im. Ossoliskich-Wydawnictwo Wroczyski Ryszard PTF 18.1 Wrblowa J. zob. Koblewska-Wrblowa Janina Wszelaki Jan PTF 17.1 T.IV (PINwA) Wycech Czesaw PTF 04.2 Wydawnictwo Jzef Nawrocki, Katowice PTF 18.2 Wyka Kazimierz PTF 18.1(PAN) Wyspiaski Stanisaw PTF 38 T.II

Wysza Szkoa Filmowa, d PTF 04.3 Yoseloff Julien PTF 17.1 T.V (Semiotica) Zaborowski Jerzy Juliusz PTF 07.3 Zagaowa Janina [z Balkowskich] PTF 07.3 Zajczyk Szymon PTF 11.2 Zakad im. Ossoliskich-Wydawnictwo, Wrocaw PTF 18.01 (Trzynadlowski J.) Zakad Prakseologii PAN-Rada Naukowa, Warszawa PTF 17.1 T.IV (PAN) Zakopane (wspom.) PTF 10 T.V,T.VIII, T.X Zapir Tadeusz zob. Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska Zaremba Jzef PTF 18.1(PIW) Zawadzka Nela PTF 17.1 T.VI Zawadzki Wacaw PTF 18.1 Zelwerowicz Aleksander PTF 10 T.X Zesp Rzeczoznawcw Historii Sztuki, Warszawa PTF 04.3 Zilenas V. PTF 34 T.II Zieliska Wadysawa PTF 17.1 T.VI Zimiska Mira PTF 10 T.XIII Zjazd naukowo-literacki im. B. Prusa w Warszawie PTF 06.6 Znamierowska -Prfferowa Maria PTF 16 T.I, 17.1 T.VI Znamierowski Czesaw PTF 10 T.XIII, 17.1 T.VI Zwizek Nauczycielstwa Polskiego. Komisja dla badania dziaalnosci owiatowo-spolecznej nauczycieli w czasie II wojny wiatowej. Podkomisja Pracy w Obozach, Warszawa PTF 04.4 Zwizek Zawodowy Literatw Polskich, Warszawa PTF 04.1 kiewski Stefan PTF 04.2,3, 06.3, 17.1 T.VI rawski J[erzy] PTF 32.1 ycie Szkoy Wyszej, red. Warszawa PTF 15 T.III [ygulski Zdzisaw] PTF 17.1 T.VI *****