You are on page 1of 16

HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 1

Inhoudsopgave
1 Inloggen............................................................................................. 2
2 De startpagina van de forums................................................................... 3
3 Een forum bezoeken.............................................................................. 4
4 Een bericht lezen.................................................................................. 5
5 Een bericht beantwoorden....................................................................... 6
6 Een nieuw bericht (onderwerp) plaatsen...................................................... 7
7 Je persoonlijke instellingen......................................................................8
8 Een bericht (mail) sturen naar de auteur.................................................... 10
9 Een persoonlijke bericht (mail)................................................................ 11
9.1 Een persoonlijk bericht lezen................................................................12
9.2 Een persoonlijk bericht versturen...........................................................13
10 De moderator....................................................................................15
11 De beheerder of administrator............................................................... 15
12 Meer informatie ................................................................................ 15
13 Achtergrond......................................................................................16

De geïnstalleerde versie van de forums is een onderdeel van


PHPnuke (een CMS)
meer info hierover
www.karelschiepers.be

Gemaakt met OpenOffice.org


gratis en open source
http://nl.openoffice.org

versie 1.0
afgesloten maart 2005

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 2

1 Inloggen

Alvorens je een forum kunt bekijken, moet je eerst inloggen. Dit doe je door de
volgende url in te typen in de adresbalk van je browser.

stap1

Vervolgens krijg je de volgende pagina te zien (de layout kan ondertussen gewijzigd
zijn)

Stap 2
Stap 3

Stap2: Geef je 'loginnaam' en je 'wachtwoord' in. Deze kun je veranderen via je


persoonlijke instellingen (zie § 7)

Stap 3: Maak een keuze

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 3

2 De startpagina van de forums

Stap 1 Klik op in volgende balk

Stap 2 Het volgende venster opent:


Enkele
snelkoppelingen om
Om je profiel te
Hier kun je Binnen de snel informatie te
bekijken. Hoe je
terecht met forums kun je bekomen
dit moet
een naar berichten veranderen, lees
probleem zoeken Na je bezoek
je in §7
log je uit

Om vanuit
een forum Selecteer hier
naar deze Het aantal Hier staat
een forum Het aantal
pagina terug onderwerpen informatie
berichten
te keren in een forum over het
binnen een
forum laatste
bericht

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 4

3 Een forum bezoeken

1 Klik in bovenstaand scherm op de titel van een forum, bijvoorbeeld:

Het volgende scherm opent

Titel van het onderwerp


Titel en Om een bericht te (en) klik hierop om het te
moderator posten (zie § 6) lezen Naam auteur
(klik hierop voor
Aantal antwoorden meer info)

Meer info bij de


icoontjes, naast Om terug te keren Meer informatie over je
de titel van een naar de startpagina rechten als gebruiker.
bericht Deze kunnen verschillen
per forum.

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 5

4 Een bericht lezen

Om een bericht te lezen klik je op de titel van het bericht in het venster op de vorige
pagina:

Om terug Blader Om terug te


Het volgende scherm opent te keren keren naar de
door de
naar de onderwer- pagina met de
Een bericht posten startpagina
Titel van het pen onderwerpen
of beantwoorden van de
onderwerp (zie 2)
(zie § 6-7) forums

Gegevens over De tekst


de auteur Als je dit bericht
van het
wenst te gebruiken in
bericht
je eigen bericht
Laat je een Om de auteur
mail sturen als een bericht te
er een reactie Ga rechtstreeks
sturen (zie 8)
komt op dit naar een ander
onderwerp forum

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 6

5 Een bericht beantwoorden


Om een bericht te beantwoorden, klik je in het venster op de vorige pagina op

Het volgende dialoogvenster opent:


Hier kun je een titel aan je bericht geven.
Dit is niet nodig bij het beantwoorden van
een bericht.

Geef hier je antwoord in. Dit is gewone


tekst, zonder opmaak. Je kunt er wel iets
aan toevoegen door de knoppen hiernaast
en hierboven te gebruiken.

Als je de laatste optie aanvinkt, krijg je Om een voorbeeld te


een mail als iemand een antwoord op dit bekijken en het
bericht plaats. De overige opties kun je bericht te plaatsen
gebruiken om je bericht op te maken.

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 7

➔ Vergeet na het opmaken niet op te klikken, anders wordt je bericht niet


geplaatst

6 Een nieuw bericht (onderwerp) plaatsen

Het volgende dialoogvenster opent: Geef hier een


titel in voor het
bericht.

Geef hier je bericht in. Dit is gewone


tekst, zonder opmaak. Je kunt er wel iets
aan toevoegen door de knoppen hiernaast
en hierboven te gebruiken.

Deze optie kun je


enkel gebruiken als je
ze aanvinkt.

➔ wens je een bericht te ontvangen als er iemand een antwoord plaatst? Vink dan de
laatste optie aan.

➔ vergeet niet op te klikken

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 8

7 Je persoonlijke instellingen

Je kunt je persoonlijke gegevens wijzigen. Dit doe je op de volgende manier.


Stap 1: Klik op 'lidmaatschap' in de balk aan de linkerkant

Het volgende venster opent:

Stap 2: Selecteer in bovenstaand venster

Dan opent het volgende dialoogvenster (een gedeelte van het scherm is hier
afgedrukt)

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 9

In dit dialoogvenster kun je al je gegevens aanpassen.

Stap 3 Heb je alles aangepast, vergeet dan niet op te klikken,


onderaan het scherm.

Opmerking: in het dialoogvenster afgedrukt op blz 3, staat ook een knop .


Deze kun je niet gebruiken voor het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Dit heeft
te maken met de instellingen van PHPnuke, waarvan de forums een onderdeel zijn.

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 10

8 Een bericht (mail) sturen naar de auteur


Je kunt de auteur van een onderwerp of antwoord een bericht sturen. Dit doe je op de
volgende manier. Hiervoor heb je twee mogelijkheden. Op de pagina van een
onderwerp (§ 4) of antwoord staan de volgende twee knoppen:

1) Klik je op dan verschijnt het volgende dialoogvenster. Dit is een


persoonlijk of privé bericht. De ontvanger kan dit lezen via de website (zie 10)

Om de auteur te
mailen, laat je zijn
gebruikersnaam hier
staan

Geef een
Geef hier je bericht in. Dit is gewone
titel of
tekst, zonder opmaak. Je kunt er wel
onderwerp
iets aan toevoegen door de knoppen
hiernaast en hierboven te gebruiken.

Klik hier om het


bericht te
bekijken of te
versturen

2) Klik je op dan verschijnt het volgende dialoogvenster. In dit geval wordt


een mail verstuurd naar de auteur.

Vul hier
een
onderwer
p als titel
Geef hier je bericht in. Dit is in.
gewone tekst, zonder opmaak.
Je kunt jezelf een
kopie van dit
bericht laten sturen

Klik hier om
het bericht
te versturen

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 11

9 Een persoonlijke bericht (mail)

Je kunt ook een bericht sturen naar een geregistreerde gebruiker. Hiervoor ga je naar
je persoonlijke pagina, zoals in § 7. In deze pagina klik je op:

Het volgende dialoogvenster opent. Dit is een soort mailbox binnen de website.

De
verschillende
boxen,
vergelijkbaar
met je
mailbox

Om een nieuw
bericht te
sturen

Ontvangen bericht Berichten verwijderen:


alle berichten of enkel
de geselecteerde

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 12

9.1 Een persoonlijk bericht lezen

Om een bericht te lezen klik je op de titel van het bericht (zie blz. 11):

Dan opent het volgende venster:


Om naar dit bericht
te verwijzen in een
nieuw bericht of
onderwerp

Om dit
bericht te
beant-
woorden
klik je hier

Klik hier om
het bericht te Klik hier om het bericht te
bewaren verwijderen. Doe dit regelmatig want
de omvang van je box is beperkt

Opmerking: het beantwoorden doe je op ongeveer dezelfde manier als een nieuw
bericht versturen (zie hieronder)

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 13

9.2 Een persoonlijk bericht versturen

Een bericht verstuur je als volgt:

Stap 1: Klik op (zie blz. 11)

Stap 2: Het volgende dialoogvenster opent:

Geef hier de gebruikersnaam


in of selecteer die (zie
hieronder)

Geef een titel


of onderwerp
Geef hier je bericht in. Dit is gewone
tekst, zonder opmaak. Je kunt er wel
iets aan toevoegen door de knoppen
hiernaast en hierboven te gebruiken.

Klik hier om het bericht


te bekijken of te
versturen

Stap 3: Om een gebruiker te zoeken, klik je op

Het volgende dialoogvenster opent:

Om een gebruiker te zoeken geef je:


• ofwel de naam in
• ofwel een * in

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 14

Het volgende dialoogvenster opent. In dit venster zoek je de bestemmeling.

Als je de bestemmeling hebt gevonden, klik je op

Stap 4: De naam wordt ingevuld in het scherm op de vorige bladzijde.

Stap 5: Als je de andere gegevens hebt ingevuld en een voorbeeld hebt


bekeken, klik je op om het bericht te versturen

Opmerking: je kunt ook een privé-bericht versturen door op te klikken onder


een onderwerp of antwoord en dan een gebruiker te selecteren (zie hoger)

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 15

10 De moderator

De moderator is een persoon die het forum van dag tot dag opvolgt. Hij/zij heeft de
toestemming om onderwerpen te bewerken, te wissen, te verplaatsen.... Hij/zij
bepaalt welke rechten de geregistreerde gebruikers krijgen.

11 De beheerder of administrator

De beheerder van de site geeft personen de toegang tot de site. Hij/zij beheert de
site: controle op registratie, updaten van de database die achter de site functioneert.

12 Meer informatie

Je kunt meer informatie krijgen:


• bij de moderator
• bij de beheerder (via mail):

• bij de 'veelgestelde vragen':

VERSIE 2.0 MAART 2005


HANDLEIDING FORUMS PROVINCIAAL ONDERWIJS LIMBURG 16

13 Achtergrond

De geïnstalleerde versie van de forums is een onderdeel van:

• PHPnuke (een content management system);


• dit systeem kan uitgebouwd worden tot een volledige site;
• meer info hierover op:
www.karelschiepers.be (onder links)

Deze handleiding werd gemaakt met:

OpenOffice.org
gratis en open source
http://nl.openoffice.org

Een OpenOffice.org-versie van deze tekst is verkrijgbaar bij:

info@karelschiepers.be

VERSIE 2.0 MAART 2005