UNIVERSITATEA “GEORGE BARITIU” FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA –ECONOMIA COMERTULUI,TURISMULUI SI SERVICIILOR

PROIECT

PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE PENTRU URMARIREA SI GESTIONAREA OFERTELOR UNEI AGENTI DE TURISM SI A CLIENTILOR ACESTEIA
Conf.univ.dir: CARSTEA CLAUDIA Student :

AN UL II FR 2010-2011

2011-BRASOV

1

CUPRINS

CAPITOLUL 1

Proiectarea bazei de date .........................................................5 1.2 Analiza sistemului economic si a cerintelor informationale.....5 1.3 Analiza structurala a sistemului economic................................5 Tehnica diagramelor entitate – asociere....................................6
1.1

CAPITOLUL II

Analiza structurala
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Aplicatie.................................................................... ..............6 Model relational de date.........................................................8 Crearea bazei de date..............................................................8 Modulul operativ si financiar contabil..................................12
2

CONCLUZII ................................................................................ ...............15

INTRODUCERE

Conceptul de sistem informatic Sistemul informatic este un ansamblu coerent structurat, format din echipamente electronice de calcul şi comunicaţie, procese, proceduri şi manuale, inclusiv structurile organizatorice şi salariale care folosesc calculatorul ca instrument de prelucrare automată a datelor, în cadrul domeniului concret de activitate a agentului economic, în scopul maximizării profitului realizat în activitatea economică. Sistemul informatic preia şi dezvoltă o parte din operaţiile de prelucrare ale întregului sistem informaţional al unităţii economice, pe care le automatizează devenind în aceste condiţii un subsistem informaţional automatizat. Complexitatea sistemelor informatice impune rezolvarea unui grup omogen de activităţi ( lucruri ) sau subactivităţi (probleme) prin intermediul unor subsisteme şi aplicaţii informatice, a căror arie de
3

aplicabilitate este determinată de omogenitatea funcţională a prelucrărilor realizate şi de specificul proceselor informaţionale. Sistemele informatice financiar-contabile au la bază principiul introducerii unice a datelor şi a prelucrărilor multiple a acestora, în concordanţă cu specificul subsistemelor şi aplicaţiilor componente, ceea ce conduce la conceptul de sistem informatic integrat sau total. Din punct de vedere fizic, prelucrarea integrată este asigurată de o reţea locală de calculatoare care prelucrează o colecţie unică de date sub multiple variante de prelucrare. Structura generală, de principiu a unui sistem informatic cuprinde un ansamblu de intrări, prelucrări şi ieşiri, definite în funcţie de obiectivele sistemului. Rezultă că sistemul informatic asigură prelucrarea mulţimilor ieşirilor sub diverse variante, în vederea obţinerii mulţimii ieşirilor, astfel încât caracteristica esenţială a acesteia o constituie triada : INTRĂRI PRELUCRĂRI IEŞIRI Obiectivele sistemului informatic reprezintă scopuri imediate şi de perspectivă ale perfecţionării economice şi de conducere în vederea ridicării nivelului de formare operativă şi previzională a structurilor organizatorice, a perfecţionării metodelor şi proceselor tehnicoinformaţionale şi de conducere pentru asigurarea maximizării eficienţei economice şi a rentabilităţii unităţii beneficiare. Obiectivele sistemului informatic presupun abordarea şi rezolvarea informativă a unor probleme cu caracter sintetic şi analitic, într-o manieră sistematică, pentru asigurarea scopurilor propuse. Aceste obiective sunt subordonate cadrului legislativ-normativ, dotării cu tehnică de calcul şi cerinţele dezvoltării economice, imediate şi de perspectivă, a unităţii beneficiare. În acest sens, considerăm că obiectivele sistemului informatic pot fi detaliate obiective generale şi obiective specifice. Obiectivele generale ale unui sistem informatic vizează probleme cu caracter global al conducerii unităţii şi structurale specifice compartimentelor funcţionale, scopul realizării atributelor conducerii şi ale funcţiilor unităţilor economice. În raport de aceste aspecte, obiectivele generale pot fi : de conducere (manageriale) şi funcţionale. Obiectivele funcţionale ale unui sistem informatic au în vedere informatizarea activităţilor în conformitate cu anumite funcţii ale unităţii economice (comercială, financiar- contabilă şi de personal), desfăşurată la nivelul compartimentelor funcţionale.
4

CAPITOLUL 1 1.1. PROIECTAREA BAZEI DE DATE

Realizarea bazei de date presupune parcurgera urmatoarelor etape:  Analiza sistemului economic pentru care s-a realizat baza de date si a cerintelor informationale asociate;  Proiectarea structurii bazei de date ( schema conceptuala, externa si interna);  Incarcarea datelor in daza de date;  Exploatarea si intretinerea bazei de date. 1.2. ANALIZA SISTEMULUI ECONOMIC SI A CERINTELOR INFORMATIONALE Activitatea de analiza presupune: 1. analiza componentelor sistemului si a legaturilor dintre acestea, activitate cunoscuta sub numele de analiza structurala sau statica, in urma careia se obtine modelul structural(static) al sistemului; 2. analiza starilor sistemului si a tranzitiilor posibile intre aceste stari , in raport cu anumite evenimente. Este asa numita analiza temporala (comportamentala), prin care se obtine modelul dinamic (sau temporal) al sistemului; 3. analiza cerintelor informationale, respectiv a transformarilor de date (a tranzactiilor) din cadrul sistemului economic prin care sunt satisfacute cerintele informationale asociate domeniului economic. In urma acestei

5

activitati se obtine modelul functional (transformational) al sistemului economic; 4. integrarea modelelor sistemului ecomomic (structural, dynamic si functional) in scopul corelarii si completarii lor. 1.3. ANALIZA STRUCTURALA A SISTEMULUI ECONOMIC TEHNICA DIAGRAMELOR ENTITATE-ASOCIERE Analiza structurala a sistemului economic are ca obiectiv evidentierea componemtelor (obiectivelor) din cadrul sistemului, pentru care urmeaza sa se colecteze si sa se memoreze date, precum si evidentierea legaturilor dintre aceste componente. Tehnica entitate-asociere 1. identificarea componentelor (entitatilor) din cadrul sistemului economic; 2. identificarea asocierilor dintre entitati si calificarea acestora; 3. identificarea atributelor aferente entitatilor si asocierilor dintre entitati; 4. stabilirea atributelorde identificare a entitatilor

CAPITOLUL 2

ANALIZA STRUCTURALA

2.1

APLICATIE

Pentru activitatea unei agentii de turism sunt puse in evidenta urmatoarele entitati: clienti; hoteluri; contracte; angajati; localitati.

6

Identificarea atributelor aferente entitatilor si asocierilor dintre entitati Atributele exprima caracteristici, proprietati ale comportamentelor sistemului economic analizat sau ale asocierilor dintre aceste componente. In mod current, atributele sunt associate entitatilor Fiecare entitate contine un numar de atribute : Entitatea CLIENTI-atribute : CODCL NUMECL CODLOC ADRCL TELCL

Entitatea HOTELURI- atribute : CODH NUMEH CODLOC ADRH PRET

Entitatea CONTRACTE- atribute : CODCTR CODCL CODH NRPERS NRNOPTI DATASCAD DATAPLECARE SUMAINC

Entitatea LOCALITATI- atribute :

CODLOC NUMELOC JUDET

7

DD(CODCL,NUMECL,CODLOC,ADRCL,TELCL,CODH,NUMEH,CODL OCH,ADRH,PRET,CODCTR,NRPERS,NRNOPTI,DATASCAD,DATAPLECA RE,SUMAINC,NUMELOC,JUDET) CODCL→NUMECL,CODLOC,ADRCL,TELCL CODH→NUMEH,CODLOC,ADRH,PRET CODCTR→NRPERS,NRNOPTI,DATASCAD,DATAPLECARE SUMAINC, CODCL,CODH, CODLOC→NUMELOC,JUDET
2.1.1.

MODEL RELATIONAL DE DATE :

Clienti (CODCL,NUMECL,CODLOC,ADRCL,TELCL) Hoteluri (CODH,NUMEH,CODLOC,ADRH,PRET) Contracte(CODCTR,NRPERS,NRNOPTI,DATASCAD,DATAPLECARE,SUMAINC,COD CL,CODH,)

Localitati(CODLOC,NUMELOC,JUDET)

2.1.2.

CREAREA BAZEI DE DATE

S-a creat baza de date “AGENTIE DE TURISM” cu ajutorul programului MOCROSOFT ACCESS astfel :

8

REALIZARE TABELE

TABELA CLIENTI- CODCL ,NUMECL,CODLOC,ADRCL,TELCL CLIENTI
CODCL NUMECL CODLOC ADRCL TELCL 744563443 766556446 743887667 722343445 723556776 744287688 11 ALINA VOICU 12 ANDREI BARAN 13 IONUT CRISTEA 14 ANCA DELISOR 15 MANUEL RUSU 16 ANDY TEODOR 550 STR,ZIZIN NR12 900 STR.IANCU DE HUNEDOARA NR 43 890 STR.AURULUI NR 5 80 STR,TEIULUI NR 21 3450 STR.BERZEI NR 10 559 STR. FELDIOAREI NR 7

TABELA HOTELURI-campuri : CODH,NUMEH,CODLOC,ADRH,PRET

HOTELURI
CODH 11 MCM 25 AMBIENT 77 TURNU 81 VIOLETA 87 MARA 99 TUDOR 144 BLUE MARIN 154 CARAIMAN NUMEH ADRH STR.AUREL VLAICU NR 83 STR TOAMNEI NR 76 STR.FELDIOAREI STR VERII NR 144 STR SOARELUI STR TEIUS NR 122 STR.PARAU NR 11 STR PARANG PRET 140 165 148 140 135 140 146 153 CODLOC 2556 55430 887680 2556 88970 554320 554320 88970

TABELACONTRACTE –campuri : CODCTR,CODCL,CODH,NRPERS,NRNOPTI,DATAS CAD,DATAPLECARE,SUMAINC

9

CONTRACTE
CODCTR NRPERS NRNOPTI 1 2 3 4 2 4 2 6 7 4 2 2 DATASCAD 12/3/2011 1/4/2011 4/5/2011 3/16/2011 DATAPLECARE 12/11/2011 1/5/2011 4/7/2011 3/18/2011 SUMAINC CODCL CODH 400 400 300 450 2213 6675 6675 6754 77 81 99 144

TABELA LOCALITATI –campuri :CODLOC,NUMELOC,JUDET

LOCALITATI
CODLOC 2556 ILFOV 55430 MAMAIA 88970 TIMISOARA 554320 SINAIA 887680 PITESTI NUMELOC BUCURESTI CONSTANTA TIMIS PRAHOVA ARGES JUDET

10

MODEL CONCEPTUAL DE DATE CLIENTI
CODCL NUMECL ADRCL TELCL CODLOC 1,n incheie 1,n 1,1

CONTRACTE
CODCTR NRPERS NRNOPTI DATASCAD DATAPLECARE SUMAINC CODCL CODH

1,n

incheie

HOTELURI
CODH NUMEH ADRH PRET CODLOC

1,n 1,n sunt din

1,n LOCALITATE CODLOC NUMELOC JUDET

1,n

sunt din

11

2.1.3

MODULUL OPERATIV SI FINANCIAR CONTABIL

Sistemele informatice sunt sisteme ce prelucreaza informatii si ofera rapoarte în forma scrisa sau vizuala. Sunt folosite atât în structurile de primire turistica de dimensiuni medii si mari, dar si în agentiile de turism. Aceste sisteme faciliteza înregistrarea turistilor, gestiunea si managementul camerelor, comercializarea produselor turistice sau evidenta încasarilor. Un exemplu de sistem ce înglobeaza toate activitatile prezentate mai sus este Fidelio, o aplicatie care lucraza cu pachete complexe de servicii cum sunt organizarea timpului liber, optimizarea profitului, facturare, corespondenta sau înregistrarea plecarilor si sosirilor de turisti. Sistemele informatice destinate rezervarilor turistice pot opera atât cu turisti individuali, dar si cu agentiile de turism. Ele reunesc serviciile de rezervare si vânzare propriu-zisa cu cele de informare. Cele doua tipuri de sistemele prezentate mai sus sunt modularizate si permit interconectarea departamentelor ticketing, outgoing, incoming si intern etc. din cadrul structurilor de primire turistice sau din cadrul agentiilor cu departamentele financiar-contabile si cu managementul acestora. Sistemul este conceput pentru informatizarea activitatilor dintr-o agentie de turism indiferent de specificul acesteia (tour-operator, detailista, filiala). Este proiectat sa functioneze atat in regim monouser, cat si multiuser. Sistemul este structurat pe doua module principale si anume: modulul operativ si modulul financiar-contabil.

1. Modulul operativ
12

Acest modul este destinat rezolvarii solicitarilor clientilor privind serviciile oferite de agentie anume: ticketing, turism intern, asigurari medicale, transport turistic, diverse servicii. Functiile principale ale modulului sunt: Evidenta clientilor Evidenta companiilor aeriene # Evidenta contractelor si a tarifelor interne # Evidenta cursului valutar zilnic Editarea documentelor specifice serviciilor vandute (voucher, BOT) Editarea documentelor de plata (factura fiscala, factura proforma, facturachitanta) Editarea de rapoarte privind incasarile si realizarile zilnice sau pe anumite perioade pe tipuri de activitati Acest modul permite centralizarea lunara a datelor de la filialele situate in alte locatii prin internet. 2. Modulul Financiar-Contabil Acest modul asigura prelucrarea contabila a tuturor tranzactiilor efectuate cu modulul OPERATIV si obtinerea tuturor rapoartelor specifice. Modulul contine si aplicatia pentru calculul si evidenta drepturilor salariale. Proiectantul bazei de date trebuie sa identifice datele relationale, relatiile dintre ele si restrictiile asupra lor. Proiectarea consta din doua faze: unul logic si unul fizic. În timpul roiectarii logice este importanta implicarea viitorilor utilizatori în procesul de proiectare. În proiectarea fizica se decide cum va fi realizat practic modelul logic. Bazele de date privind clientii si previziunile de piata pot fi compilate si analizate astfel încât sa redea imaginea completa a relatiilor dintre organizatie si clientii ei. Examinarea integrata a acestei informatii agregate poate ajuta o firma sa-si înteleaga mai bine clientii, sa segmenteze masa de consumatori si sa adapteze mai bine oferta de produse sau servicii la cerintele acestora. Pe un plan tactic superior, în contextul în care clientii devin din ce în ca mai sofisticati si mai exigenti, iar relatiile interpersonale în domeniul marketingului capata o importanta tot mai accentuata, sistemele pot fi utilizate pentru a planifica, a induce si a monitoriza eficienta campaniilor de comunicare cu clientii, în scopul de a deveni mai personalizate si mai relevante.

13

Principalul avantaj al unei baze de date complexe cu privire la clienti este faptul ca ofera o imagine globala asupra relatiilor firmei cu un client sau un grup de clienti. Aceasta imagine globala permite întelegerea mai profunda a comportamentului consumatorilor si al pietei în general, constituind un punct de plecare, printre altele, în cercetarile de marketing, în special în studierea pietei. Pentru aceasta activitate foarte importanta, respectiv studierea pietei, s-au creat sisteme speciale ce pot reduce substantial timpul si costurile unei astfel de cercetari. Din oferta unei agentii de turism fac parte de obicei mai multe sau toate serviciile enumerate mai jos: bilete de odihna si tratament în statiunile din tara, tabere si programe educationale (lingvistice, de creatie, culturaleducative) pentru elevi si studenti, sejururi internationale în sistem hotelier sau “homestay” (gazduire la familii), circuite interne si mai ales internationale, transport turistic cu mijloace de transport proprii – în tara si strainatate – ca si rezervari de bilete pentru avion / tren, asigurari medicale, carte verde, asigurare auto (RCA). Agentiile de turism importante se implica, la cerere, în organizarea de conferinte, congrese, seminarii si diverse alte evenimente. Cu cât o agentie de turism presteaza mai multe dintre aceste servicii si chiar altele nementionate aici, are sanse sa cucereasca diverse segmente de clienti. În functie de modul de organizare a sejurului, turistii se împart în doua mari categorii: cei care calatoresc pe cont propriu si cei care apeleaza la serviciile unei agentii specializate. Din punct de vedere psiho-comportamental exista diferente între cele doua categorii. Cei care calatoresc pe cont propriu sunt cel mai adesea turisti cu experienta, pretuiesc libertatea de miscare, îsi fac singuri programul calatoriei, îsi asuma riscul întâmpinarii unor situatii neprevazute. Acestia se încadreaza de regula în categoria celor cu venituri medii sau superioare. Turistii care contacteaza agentiile de turism prefera siguranta conferita de acestea necunoscutului pe care îl presupune calatoria pe cont propriu. Sunt cel mai adesea persoane mai comode, se implica în organizarea calatoriei doar daca este absolut necesar, se bazeaza pe programul conceput de agentie, pe care o considera în întregime raspunzatoare de buna desfasurare a evenimentelor.

14

CONCLUZII
Proiectarea bazei de date este o munca de colectiv care armonizeaza cerintele si posibilitatile beneficiarului pe de o parte si proiectantului de sistem pe de alta parte. Baza de date este prima treapta spre o viziune sistemica, de ansamblu, unificatoare si generatoare de rezultate specifice corecte în acelasi timp. Vechiul sistem de proiectare a fost bazat pe fisiere. Limitele acestei conceptii constau în separarea datelor, duplicarea datelor, dependenta programului de conceptia fisierului si incompatibilitatea formatelor de fisiere folosite în diverse limbaje. Aceste limitari implica pierdere de timp si spatiu si posibilitatea de inconsistenta a datelor.

15

BIBLIOGRAFIE Gherasim T. – “Marketing turistic” , Editura economica,Bucuresti 1996

Melania Nicut - “Bazele economiei in Romania “ http://www.scritube.com/stiinta/informatica.php http://proiectedelicenta.blogspot.com/2011/03/matematicainformatica.html

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful