You are on page 1of 9

Karty: Karty: Zadania specjalne Elementy terenu Pogoda Lokacje

2 4 7 9

by SISTER

OF

MERCY

2012

Warheim

Zadania specjalne
ZADANIA SPECJALNE ZADANIA SPECJALNE ZADANIA SPECJALNE

BESTIOBJCA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model piechoty podlegajcy zasadzie specjalnej DUY CEL. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD. Jeli zadanie specjalne zrealizuje stronnik, Punkty Dowiadczenie otrzymuje caa grupa stronnikw.

CO NAGLE TO PO DIABLE
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za suce w druynie modele nie mog biega w trakcie rozgrywki. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

CZAS HONORU
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk nie uywajc w trakcie rozgrywki broni dystansowej oraz umiejtnoci i zasad specjalnych uywanych w fazie strzelania. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

CZAS TO PIENIDZ
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk przed zakoczeniem 6 rundy. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

DO ODWANYCH
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za suce w kompanii modele nie mog w trakcie rozgrywki Ukrywa si oraz deklarowa Ucieczki! w ramach reakcji na szar. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

KRWI DLA BOGA KRWI!


Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 50% modeli nalecych do wrogiej kompanii. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

Druyna otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

LITO TO ZBRODNIA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za suce w kompanii modele nie mog ograbi adnego Wyczonego z akcji! modelu przeciwnika. Naley, zauway e warunkiem wykonania zadania jest Wyczenie z akcji! przynajmniej jednego modelu przeciwnika. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

OKUP
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za suce w kompanii modele musz ograbi kady Wyczony z akcji! model przeciwnika. Naley, zauway e warunkiem wykonania zadania jest Wyczenie z akcji! przynajmniej jednego modelu przeciwnika. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

KRUCJATA

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD. Jeli zadanie specjalne zrealizuje stronnik, Punkty Dowiadczenie otrzymuje caa grupa stronnikw.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Druyna otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.

2|Strona

Fantasy Skirmish

Zadania specjalne
ZADANIA SPECJALNE ZADANIA SPECJALNE ZADANIA SPECJALNE

POJEDYNEK
Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w druynie DOWDCA musi zaszarowa i Wyczy z akcji! przywdc wrogiej kompanii. Do pojedynku nie mog doczy inne modele. Ponadto, walczcy przywdcy nie mog zosta obrani na cel zakl oraz ostrzelani (take magicznymi pociskami) przez inne, nie biorce udziau w pojedynku modele. Po deklaracji szary naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

POLOWANIE NA CZAROWNICE CZAROWNICE

PRBA
Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii bohater posiadajcy najmniej Punktw Dowiadczenia (jeeli dwch lub wicej bohaterw posiada tyle samo PD naley wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli model poddany prbie) musi zaszarowa i Wyczy z akcji! przynajmniej jeden wrogi model, ktry w momencie deklaracji szary nie jest zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! i nie Ucieka!. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie specjalnej MAG. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD. Jeli zadanie specjalne zrealizuje stronnik, Punkty Dowiadczenie otrzymuje caa grupa stronnikw.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

CEN PRZEY ZA WSZELK CEN


Aby zrealizowa zadanie specjalne w trakcie rozgrywania potyczki mniej ni 25% modeli nalecych do druyny moe zosta Wyczonych z akcji!. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

STRZELCY
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25% modeli nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu broni dystansowej. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

SZERMIERZE
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk nie walczc dwoma broniami rcznymi. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

LUBY MILCZENIA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za sucy w kompanii model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY lub MAG nie moe rzuci adnego zaklcia lub odmwi adnej modlitwy w trakcie rozgrywki. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

WIADOMO
Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY, MAG, KOWAL RUN lub MISTRZ INYNIER musi dotrze do strefy rozstawienia przeciwnika. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.
LUB

ZEMSTA
Aby zrealizowa zadanie specjalne wybrany przez gracza bohater o imieniu ( ) musi Wyczy z akcji! wrogiego bohatera o imieniu ( ). Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe

Druyna otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.

3|Strona

Warheim

Elementy terenu
WZGRZA WZGRZA WZGRZA

ZWYKE WZGRZE

KOWADO VAULA

GOOBORZE

Zwyke wzgrze. Zobacz ROZDZIA X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY.

Bro dzierona przez modele nalece do druyny, ktra kontroluje Kowado Vaula zyskuje cechy ora PONCY ATAK.

Wszystkie modele poruszajce si przez zdradliwe Gooborze musz wykona test Niebezpiecznego terenu.

WZGRZA

WZGRZA

WZGRZA

WITYNIA CZASZEK

WZGRZE BLIZN
Wszystkie modele, ktre nie podlegaj zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH lub LOT, znajdujce si cho czciowo na Wzgrzu Blizn musz natychmiast wykona test S lub I w zalenoci od tego, ktry wspczynnik jest wikszy. Udany test oznacza, e model zdoa unikn puapki. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje uwiziony i do koca rozgrywki traktowany jest jako Wyczony z akcji!. Zobacz ROZDZIA X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY paragraf WZGRZE BLIZN.

KORONA GWIAZD
Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Korony Gwiazd uznaje si na potrzeby gry za modele za oson cik. Jednake, ze wzgldu na obecno ducha pokonanego giganta, wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Korony Gwiazd przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuj rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje wityni Czaszek podlegaj zasadzie specjalnej OKO CHAOSU.

LASY

LASY

LASY

ZWYKY LAS

NIEPRZEBYTA PUSZCZA

KRWAWY LAS
Jeeli jakikolwiek model przebywajcy na obszarze Krwawego Lasu zostanie obrany na cel udanego zaklcia lub granice lasu przekroczy model podlegajcy zasadzie specjalnej MAG, to wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Krwawego Lasu otrzymuj trafienie o SILE K6. Nastpnie Krwawy Las przesuwa si o K6" w losowo okrelonym kierunku, omijajc ewentualne elementy terenu najkrtsz drog. Modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Krwawego Lasu nie poruszaj si wraz z drzewami i pozostaj na swoim miejscu.

Zwyky Las. Zobacz ROZDZIA X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Nieprzebyt Puszcz wzbudzaj STRACH.

LASY

LASY

LASY

ZAGRZYBIONY LAS

JADOWITA GSTWINA

DZIKA KNIEJA

Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Zagrzybionego Lasu podlegaj zasadzie specjalnej GUPOTA. Urok Zagrzybionego Lasu nie dziaa na istoty ODPORNE NA PSYCHOLOGI.

Bro dzierona przez modele przebywajce na obszarze Jadowitej Gstwiny zyskuje cechy ora ZATRUTY ATAK. Jednake, wszystkie modele poruszajce si przez Jadowit Gstwin musz wykona test Niebezpiecznego terenu.

Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przebywajcy choby czciowo na obszarze Dzikiej Kniei. Wynik 4+ oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6.

4|Strona

Fantasy Skirmish

Elementy terenu
RZEKI RZEKI RZEKI

ZWYKA RZEKA

WRZCA POWD

MARTWICZY CIEK

Zwyka Rzeka. Zobacz ROZDZIA X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY.

Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przebywajcy choby czciowo we Wrzcej Powodzi. Wynik 4+ oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

Wejcie do Martwicze Cieku wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego. Ponadto, bro dzierona przez modele ktre przeprawiy si przez Martwiczy Ciek w najbliszej fazie walki wrcz zyskuj cech ora ZATRUTY ATAK.

RZEKI

RZEKI

RZEKI

WZBURZONY POTOK
Wejcie do Wzburzonego Potoku wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, zimna woda ma tak pobudzajce waciwoci, e kady model ktry w biecej turze przeprawi si przez rzek lub pozostaje choby czciowo w wodach Wzburzonego Potoku otrzymuje do koca tury modyfikator +3 do INICJATYWY. Zimna woda Wzburzonego Potoku nie dziaa na istoty ODPORNE NA PSYCHOLOGI.

RZEKA KRWI

RZEKA WIATA

Wejcie do Krwawej Rzeki wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, model budzi STRACH do koca tury w ktrej przeprawi si przez wody Krwawej Rzeki, tak upiorny jest widok ociekajcych krwi wojownikw.

Kady model, ktry wkroczy w nurt Rzeki wiata, staje si natychmiast celem losowo okrelonego zaklcia z Tradycji wiata (patrz ROZDZIA XXIII: MAGIA). Czar zostaje rzucony automatycznie i nie moe by rozproszony.

BAGNA

BAGNA

BAGNA

ZWYKE BAGNO

STAW KRWAWICEJ ZIEMI

RUCHOME PIASKI
Wszystkie modele, ktre nie podlegaj zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH lub LOT, znajdujce si cho czciowo na Ruchomych Piaskach musz natychmiast wykona test S lub I w zalenoci od tego, ktry wspczynnik jest wikszy. Udany test oznacza, e model unika puapki. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje uwiziony i do koca rozgrywki traktowany jest jako Wyczony z akcji!. Zobacz ROZDZIA X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY paragraf RUCHOME PIASKI.

Zwyke bagno. Zobacz ROZDZIA X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY.

Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Stawu Krwawicej Ziemi podlegaj zasadzie specjalnej REGENERACJA.

BAGNA

BAGNA

BAGNA

SPOWITE MG MOKRADA

TRZSAWISKO

TRUJCE GRZZAWISKO

Wejcie na Spowite Mg Mokrada wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Spowitego Mg Mokrada uznaje si na potrzeby gry za modele za oson cik.

Wejcie na Trzsawisko wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego.

Bro dzierona przez modele przebywajce na obszarze Trujcego Grzzawiska zyskuje cechy ora ZATRUTY ATAK. Jednake, wszystkie modele poruszajce si przez Trujce Grzzawisko musz wykona test Niebezpiecznego terenu.

5|Strona

Warheim

Elementy terenu
MISTYCZNE MONUMENTY MISTYCZNE MONUMENTY MISTYCZNE MONUMENTY

OTARZ KHAINA

KAMIE ZGUBY

D CMENTARNY
Plugawa moc Dou Cmentarnego obejmuje wszystkie modele, ktre znajduj si w odlegoci do 6" od mogiy. Objte dziaaniem uroku modele, ktre nie podlegaj zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuj rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Ponadto, dopty modele podlegajce zasadzie specjalnej NIEUMARY znajduj si w odlegoci do 6" od Dou Cmentarnego podlegaj zasadzie specjalnej REGENERACJA.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Otarz Khaina podlegaj zasadzie specjalnej FURIA. Moc otarza dziaa dopty, dopki kompania kontroluje Otarz Khaina.

Przeklestwo Kamienia Zguby obejmuje wszystkie modele, ktre znajduj si w odlegoci do 6" od gazu. Objte dziaaniem Kamienia Zguby modele, ktre zostan trafione, wykonuj rzut na zranienie z premi +1.

MISTYCZNE MONUMENTY

MISTYCZNE MONUMENTY

MISTYCZNE MONUMENTY

TOTEM GORKA

MAGICZNY KRG

ZOWROGI POSG

Walczcy pod ponurym spojrzeniem Morka (a moe Gorka?) czuj dz walki trawic Zielonoskrych bogw. Wszystkie modele znajdujce si na pocztku fazy ruchu w odlegoci do 3 od Totemu Gorka, mog doda +K6 do ruchu szary.

Wszystkie modele, ktre znajduj si w odlegoci do 3" od Magicznego Krgu. podlegaj zasadzie specjalnej ODPORNO NA MAGI (2).

Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model przebywajcy w odlegoci do 3" od Zowrogiego Posgu. Wynik 4+ oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6.

TAJEMNICZE BUDOWLE

TAJEMNICZE BUDOWLE

TAJEMNICZE BUDOWLE

AKROPOL BOHATERW

KRASNOLUDZKI BROWAR

NAWIEDZONY DWR
Na kocu fazy magii wszystkie modele znajdujce si wewntrz budynku lub w odlegoci do 3 od jego krawdzi zostaj zaatakowane przez nawiedzajce dwr byty i otrzymuj trafienie magicznym pociskiem o SILE K3 z cech ora PRZEBICIE PANCERZA. Magiczny pocisk zostaje rzucony automatycznie i nie moe by rozproszony.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Akropol Bohaterw otrzymuj premi +1 do wspczynnika ATAKI dopty, dopki pozostaj zwizani walk wrcz z dwoma lub wicej przeciwnikami. Ponadto, bohaterowie automatycznie zdaje wszystkie testy SAM W WALCE.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Krasnoludzki Browar automatycznie zdaj wszystkie testu STRACHU & GROZY.

TAJEMNICZE BUDOWLE

TAJEMNICZE BUDOWLE

TAJEMNICZE BUDOWLE

SPOWITE MG MOKRADA

TRZSAWISKO

TRUJCE GRZZAWISKO

Jeeli Kaplic Graala kontroluje NEUTRALNA druyna, to nalecy do kompanii bohaterowie podlegaj zasadzie specjalnej REGENERACJA.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Wie Krwi podlegaj zasadom specjalnym NIENAWI & FURIA. Moc Wiey Krwi dziaa dopty, dopki kompania kontroluje baszt.

Wszystkie modele nalece do ZYCH lub CHAOTYCZNYCH kompanii ktre znajduj si wewntrz wityni lub w odlegoci do 3 od krawdzi kaplicy musz przerzuci udane rzuty na Ochron Pancerza.

6|Strona

Fantasy Skirmish

Pogoda
POGODA POGODA POGODA

BURZA
Gwatowne opady ograniczaj zasig nieprochowej broni dystansowej do normalnej wartoci, ponadto silne podmuchy wiatru utrudniaj poruszanie si oraz celne strzelanie. Modele nie mog biega oraz korzysta ze zdolnoci LOT, a wszystkie testy trafienia z broni dystansowej wykonywane s z kar -2. Machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal jedynie na 6+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania.

SILNY WIATR
Podmuchy silnego, porywistego wiatru poruszaj konarami i koysz mniejszymi drzewami. Dystans lotu modeli ze zdolnoci LOT zostaje zmniejszony do 8. Wszystkie testy trafienia wykonywane dla broni dystansowych przeprowadzane s z kar -1. Ponadto, machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal na 4+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania.

SILNY WIATR
Podmuchy silnego, porywistego wiatru poruszaj konarami i koysz mniejszymi drzewami. Dystans lotu modeli ze zdolnoci LOT zostaje zmniejszony do 8. Wszystkie testy trafienia wykonywane dla broni dystansowych przeprowadzane s z kar -1. Ponadto, machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal na 4+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania.

POGODA

POGODA

POGODA

SILNY WIATR
Podmuchy silnego, porywistego wiatru poruszaj konarami i koysz mniejszymi drzewami. Dystans lotu modeli ze zdolnoci LOT zostaje zmniejszony do 8. Wszystkie testy trafienia wykonywane dla broni dystansowych przeprowadzane s z kar -1. Ponadto, machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal na 4+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania.

POGODNY DZIE

POGODNY DZIE

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

POGODA

POGODA

POGODA

POGODNY DZIE

POGODNY DZIE

POGODNY DZIE

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

POGODA

POGODA

POGODA

POGODNY DZIE

POGODNY DZIE

POGODNY DZIE

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

Przez cay dzie utrzymuje si pikna, soneczna pogoda.

7|Strona

Warheim

Pogoda
POGODA POGODA POGODA

MGA
Okolic spowija gsta, zimna i lepka mga. Widoczno zostaje ograniczona do 3K6. Rzut okrelajcy zasig widocznoci, naley wykona na pocztku tury kadego z graczy, w fazie rozpoczcia tury. Wynik obowizuje wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzeby wykonywa osobnego rzutu dla kadego z druynnikw.

MGA
Okolic spowija gsta, zimna i lepka mga. Widoczno zostaje ograniczona do 3K6. Rzut okrelajcy zasig widocznoci, naley wykona na pocztku tury kadego z graczy, w fazie rozpoczcia tury. Wynik obowizuje wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzeby wykonywa osobnego rzutu dla kadego z druynnikw.

MGA
Okolic spowija gsta, zimna i lepka mga. Widoczno zostaje ograniczona do 3K6. Rzut okrelajcy zasig widocznoci, naley wykona na pocztku tury kadego z graczy, w fazie rozpoczcia tury. Wynik obowizuje wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzeby wykonywa osobnego rzutu dla kadego z druynnikw.

POGODA

WICHURA
Gwatowne podmuchy wiatru gasz pochodnie i nieosonite latarnie, koysz drzewami oraz utrudniaj poruszanie si. Modele nie mog biega oraz korzysta ze zdolnoci LOT, a wszystkie testy trafienia z broni dystansowej wykonywane s z kar -2. Machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal jedynie na 6+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania.

8|Strona

Fantasy Skirmish

Lokacje
LOKACJE LOKACJE LOKACJE

AMBONA MYLIWSKA

GILDIA KUPCW

GOSPODA

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku. LOKALIZACJA: pomieszczenie z oknem wewntrz budynku, na pierwszym lub wyszym pitrze. Dopki druyna kontroluje ambon myliwsk, wybrany przez gracza model bohatera, ktry przebywa na terenie lokacji otrzymuje w fazie strzelania modyfikator +1 do testu trafienia, ponadto zasig broni dystansowej zostaje zwikszony o +6. Dopki kompania kontroluje budynek Gildii Kupcw, dowolny nalecy do druyny model, ktry w trakcie rozgrywania potyczki zdoby znaczniki kosztownoci, moe w fazie ruchu w czasie wykonywania pozostaych ruchw zoy precjoza wewntrz Gildii Kupcw. Za kady znacznik kosztownoci zoony w Gildii Kupcw kompania otrzymuje jeden up!. Naley zauway, e kompania nie traci tak zdobytych upw! nawet w przypadku przegrania potyczki. LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku. Modele bohaterw nalece do druyny, ktra kontroluje Gospod mog przerzuci nieudany test strachu i grozy. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, modele automatycznie zdaj testy sam w walce.

LOKACJE

LOKACJE

LOKACJE

KANAY
LOKALIZACJA: bez ogranicze, na poziomie stou. Dopki kompania kontroluje wejcie do Kanaw, jeden wybrany przez gracza model bohatera w czasie wykonywania pozostaych ruchw moe znikn w kanaach, by na pocztku nastpnej fazy ruchu gracza pojawi si na parterze wybranego przez gracza budynku, jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). Bohater moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa. Ponadto, model bohatera ukryty poza stoem nie moe wspiera bezporednio druyny. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model oczekujcy w kanaach nie jest liczony do cakowitej liczby postaci w kompanii.

KAPLICZKA

LAZARET

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku. LOKALIZACJA: bez ogranicze. Dopki druyna kontroluje Kapliczk, wszystkie modele, ktre znajduj si w odlegoci do 6" od lokacji. podlegaj zasadzie specjalnej odporno na magi (2). Modele nalece do kompanii, ktra kontroluje Lazaret podlegaj zasadzie specjalnej trudny do zabicia. Naley zauway, e lokacja nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej nieumary, istota eteryczna, leny duch oraz demon.

LOKACJE

LOKACJE

LOKACJE

NIECKA DHAR
LOKALIZACJA: bez ogranicze Dopki druyna kontroluje Nieck Dhar, na pocztku kadej fazy magii kompanii naley wykona rzut K6 i odczyta wynik z tabeli: K6 REZULTAT 1 Upioryt wysysa magiczn energi zgromadzon nad polem
bitwy. Wszystkie zaklcia pozostajce aktualnie w grze zostaj automatycznie rozproszone. Przepadaj take wszystkie Kostki Mocy i Rozproszenia przechowywane w magicznych przedmiotach. Faza magii zostaje natychmiast zakoczona. Wymagany Poziom Mocy wszystkich zakl zostaje zwikszony o +K3 punkty. Zasig wszystkich zakl zostaje zmniejszony o poow. Wymagany Poziom Mocy wszystkich zakl zostaje zmniejszony o -K3 punkty. Zasig wszystkich zakl zostaje podwojony. Na skutek dziaania Kamienia Przemian pula Koci Mocy zostaje podwojona.

OBELISK

WITYNIA

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku Druyna, ktra kontroluje Magiczny obelisk uzyskuje dodatkow Kostk Mocy w swojej fazie magii oraz dodatkow Kostk Rozproszenia w fazie magii przeciwnika.

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku Modele nalece do druyny, ktra kontroluje Kaplic mog przerzuci kady nieudany test oparty na wspczynniku CP. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

2 3 4 5 6

O ile w opisie rezultatu nie podano inaczej, efekt dziaa Niecki Dhar utrzymuje si do pocztku fazy magii kompanii, ktra kontroluje lokacj.

9|Strona