You are on page 1of 33

1

vkidk vkjksX; vkids ikl=rwu nrele eum = nfenr

nra r rrttt zfar t uaan nrrta:-
nra rrttt t =tar fr r z+ra rr r+ = trt r zfar r z = zr zrt
rt arfa r = = =na n =nr r+ rrttt =t fz -r a rrat ar rnrtt =t ftrfa rrat7
r rna +rt rar t7 nfta =r =t rtt, z nz =r ta rrfztr x, zz =r
fat-at nfarrt ta r r, rnrrr, fart, tt =r tr=rfa rt=rrar, r=r =nra ntr, ra
=nra ur x, t+r =nra rrt trz x, f rrt =t ant fann =nra =rs trr,
arzt ax =nra ntr rt =rt trr, -a:urt nf-rr =nra =-afa, fafxa, =fna,
-rf, rrr=fa trr, rfa a-r f=a t trr, rrr = +rt a nfa rr na s-rfz
-x fafna trr rr - aarrrt rfrr n =rr fnar =+r rrar r+ rrttt =t fz rrttt =t fz rrttt =t fz rrttt =t fz
-r a rrat ar rnrtt =t ftrfa rr at -r a rrat ar rnrtt =t ftrfa rr at -r a rrat ar rnrtt =t ftrfa rr at -r a rrat ar rnrtt =t ftrfa rr at7 77 7 r rna +rt rar t r rna +rt rar t r rna +rt rar t r rna +rt rar t7 77 7
rrttt a f rr ta, nr=, nr, rfr, t rfz r r fanrr aar =rrn =
t tar r, f= -x rnrrrrr n arar +rt a =+r art r r r + rnrt rrttt n =ta zrtr -r
fzr = rat ar r=rat = rrt r =ar r, t-a rat n -r r t=ra =, a fzr = rat +rtat art r
=ar+ - rrttt r a a rrar r , t-a a-fta f=t r ar a a+r art rr ar
r+ rnrt rrttt r aran =rrrtrarr es.+ fznt rtrars rrar r , +r rt rrt faat rt =zt rr
nnt r a rr7 rr, t zf+rrt rr -rtt r t r rr nnt n =rrtr n=tr = nn trrar t,
rrttt r aran es.+ fznt rtrars rt trar r+ rn z=ra r +rt rrt r a rr at r, a rr
zrr trra = z=t trra t zt ra r + t-a ra-a, aa-aa zrza rz rrttt
t at = at rs +rt arzt ar trra art rzat+ fz rn rrtrr=a t ar zz rr rs +rt n
ar trra art rzar+ rrttt =+rt n, rn, arfzr, rfr, ra-a rz = a trra t rrttt =+rt n, rn, arfzr, rfr, ra-a rz = a trra t rrttt =+rt n, rn, arfzr, rfr, ra-a rz = a trra t rrttt =+rt n, rn, arfzr, rfr, ra-a rz = a trra t
ftrt tra r ftrt tra r ftrt tra r ftrt tra r 7 77 7 rta n r r rr art r rta n r r rr art r rta n r r rr art r rta n r r rr art r 7 77 7
rrrttft +rnarr r z=rn afa:-
fz rs r=rr = z r rrttt r rs n, rn rr sf-zr rfz ar rr ar rr
=+r rs fa art z ar rrar+ rf =r = a nr r a: rta art fr r =ar+ rr a r=rr
=r z fz rr is fna rr= tra r rnr t ar r r =r tar rr n 7 art! zrf
art+ n- rra = = r r rn7 r rna +rt =r r f =t nr rr= r rn fa+rr
fa:rrr fn trt r, = rn trt ar tr r rr art7 saa n r nra ta r rn rn = t
2
tr r 7 fz rs =r arr z r r ara f sra f rz ar rn = n=r rr
rn ra r + a s= nr nra ta t +rnar r z =rn rr ta rr r r rr
r7 fznra fa f f-aa r ra r7 rt rnrtr rtr ararr a rr ntt, zftz,
nra tfa r f+r=rrtt t atr zt-zt +rt=r nrna =r ar art r 7 a: at =t rt f= rrttt f= rrttt f= rrttt f= rrttt
n saa nr tr rr, = rrttt n a rr ttr t=ra t trr a rr, r r =+r r n saa nr tr rr, = rrttt n a rr ttr t=ra t trr a rr, r r =+r r n saa nr tr rr, = rrttt n a rr ttr t=ra t trr a rr, r r =+r r n saa nr tr rr, = rrttt n a rr ttr t=ra t trr a rr, r r =+r r 7 77 7
tr f-aa t, rt nra ta =t zfar t =ua nrzt, rnrtt t--z narf-rr =t
arzt zrst rrrr n ar art r 7 r t nrzt r trf=a = a zn = rr r =ar r7
at =t rt ta n =znrr =t =r = n r =araa f=zr-ar t rrrfta rfa ta
rrt =t r trra t zn rr rt r fa ta t t = ttr trr r =ar r 7 trt
fa =n far f f-aa r ra r7
rrttt n trn fatrr +rnar rrat r:-
- - tfa x n =ratr ftra rra t ta: =r at ta t trr r: rrat r+
= ft trr =rr rtrz, rrr =f , r rr rfz = =t+rr ra , tt rfz rra
r+ - rra n rrar r arf rrar za t rra t nfa r fafxa fr r =+ at =t
rt na rrttt n r zfar t =ua tfa, tfafxa nrrta rrat r, =n trnr = a t na rrttt n r zfar t =ua tfa, tfafxa nrrta rrat r, =n trnr = a t na rrttt n r zfar t =ua tfa, tfafxa nrrta rrat r, =n trnr = a t na rrttt n r zfar t =ua tfa, tfafxa nrrta rrat r, =n trnr = a t
= t+rr-n trr a rr arr trn rra t trr n a: ttr ara t trr a rr, r = =+r rr = t+rr-n trr a rr arr trn rra t trr n a: ttr ara t trr a rr, r = =+r rr = t+rr-n trr a rr arr trn rra t trr n a: ttr ara t trr a rr, r = =+r rr = t+rr-n trr a rr arr trn rra t trr n a: ttr ara t trr a rr, r = =+r rr
=ar r =ar r =ar r =ar r 7 77 7 rrar r, rn at +rnarr r raa rt =na t arr tf, r, =rarrtar
=zfz zrtr =r =rt rn ta t+ rn raa r f tfa trr n faat rzr arr
zrz t rat r aat rt = =rtr rra t =+rrar z rat r+ at =t rt =rrrtr trnr n
z+rrr rt zrr r =a t rn t f rt +rf n trrrat r rtr ar art a tr r7
=rt fazra ra r rrttt, na rt r-nr r srs nraar rr:-
r rna rt ra rrttt r s zr n r fzr r+ = n r z=t f=t n = =r rt
a rr+ r=r r zrt n, ra, ar, nr, zra, zz, zr, nzr, nfta rfz =+rt frrra
zrt n-n rr a r + rt ta =n a r rrttt, na r-nr r srs = n
ttrt a fr rnr, a a trrt +rrrrrt rt, rar nrx rrnt+ r=rr zrt ra
r zrt +rrfa ra a =tfna tr = t nraan rrrr n ta r + aar n =ra t =r faxr
art r+ t t rt -r t rrrrf-z (=rra t rrfa saat at+r r rrat r7 fnz zf =t - nra
t zf r art rrat7 r =t nrtar - fa t rrt n r art ff=a rrat7 r=r
a-a n z=r n -+r zrr r tntr rra rt -z r=rr = z=r =at r, ar r a z rr faa
= za r a r fa +rr r=rr r +rrfa art t n 7 r=r, ra rr rrttt r =+n =
=+n +rrn sf-zr nrx +rrfa tr rt art r , t-a = =rr rrttt t t-a aar, =zar rt na
3
t tnfa, rar , a +rfa rfz +rt z r rra r, = ara far r=r rt ra = rrttt f=t
+rt +rrn t =+nan rartt rtt rt rrat r+
trt ra t t =nar =rfr rr:-
=n far r a trn rtrr t faat =+nan rartt rrat r aat f=t +rt ff-=
r art rr =at+ s=t rtr ra = fa rt tra rz a: ttr art rra, f -z trnt
far rt tr, rfa fanr r ra t ta: ttr rr ra r+ rrttt n trn a zr ara
t +rnar rrat r rt fz a +rnarr r far f=t rn zr ff=a t fzr r ar rt fr
+rrrrrt, trrt +rf n za r z+rrr = tfra rrar r + a: - trt ra tar
nfaffrr t r =n, arrr=a rt faxr rr rrar r+
rrttt n t r ttr t=ra t +rnar rrat r:-
rn z=ra r f f=t fa t rt ar trra rz z at r ar zr t =r at trra t a:
ftra t rz zar r+ rza r r ar rrttt t rt tar r + rrttt a f rr ta r fanrr
t tar r+ r a fa rrfa rnrrrrr n +rt rrttt f rr a-r r fanrr =+r art
rr =r+ nr n+r n - r fr= rr ar r ar t rrttt r fanrr t rrttt zrtr rt rrar r+
=+rt a rn =ra arr faa ta f fta ta r f rrttt n t r ttr t=ra t +rnar r
rrat rfr+ r nra +rt faa tar r f na rr - aarrrt rrt a rr =
ttr t=ra r 7 ra = trnt far zr f a rr = trn n a ar a r 7 s=r t na r f
rrttt n t r ttr t=ra t +rnar rrat r + ff-=r fara n saa fr= rz trn rt trfnr t
==r n fat-at fz r rr trt r7 rta n s= ra t frr= tar rrnr f rrttt rt a rr
ttr t=r =ar r+ - = -r a+rt ff-= rt zr = far trnt r at art t=r =a+
-t = -t zr rt ff-= ar rrttt r ar r t ta n =rrn nrx za r + tzr n trra
fnar nrx trn r =rr rt art rrar+ f=r rrttt =rrn tnr, rt ttr rrnr+ trt fa
t t =nar fa t rt rrar r + rt =r, trt ff-=r zfar zrtr trt rta
ta r nrrrt rrar r+

ern n=rer f=n n nrn wnl
trn rra r trn rra r trn rra r trn rra r 7 77 7
rt = r raar rt =nar rr r f trn r r7 trn r, rt = rrar r7
= -+r, -+r rtr r r 7 rrttt t trn fartr-n rrfa = zat r 7 rt r n rrat r 7
= =rr rt ftr rt a- r r7 r rrrttft trnr r na, frt, +rr, rrt rr r-nr =
-+r-tr+r =r rrar r7 r rt ta =n a= =fra rtrr r rrfnar zt rat r7 r a
4
rtrr t +rr ar art rrat rr rt na rt r-nr frtr r zra rr ar art rrar r7 rt
ra rn n f ra r =rra, =r rt =rnnt faa fx r 7 trnt r rtr rt tar fa
=araa f=zr-ar rt fanr fa ar art r7
trn r na rrttt frtr , zrrr, frat rr arnt a-r r nr rrt, rrttt
ff+r-a a-xr tfa, tfaf-xa rr n trr rr =a a --a tar rrar r+ rta n
rfa =araa fanr r ra ara a nra rr +rar n rrra tar rra =fna,
fafxa, f r t--z rtr zrtr r rrrttft, nraf= rf-n +rnarr r ,
z=rn ta = r frt --a rr, =a a t r ftrfa aat r, rt trn rrar r + =t ftftrfa n rrttt
na t =+rt far, n, rn, sf-zr, ax, rfz ar-ar r taxar =rnr- =
= art t ra + a: rrttt, na rt r-nr rfa, frat, arnt frtr r f=a trt
art rrar+ an trr --a rra = tzr, zz , zar, a, = a, frra, aar t rr-ar, aar, at,
+r, f-ar, rttar, =nar, na zfr r, faa, ta fa fatrrrr rfz r +rr rra
r, rt fnt trn r ftrt rra r+
tr n n= rtr:-
trn rra rtrr r n= = = zr +rrnr n f+ra fr r =ar r+ rn t = =fra rt
z=tr - rn rartr rr ftftrfar = =fra+ r trn t = =fra rr ar r, =r rt ar
t zrtr rt =+r rrar r+ r == zt =ntr a r t artrr t r+ at +rnarr =
af+raar t+ rnrt f-aa, =r r =nta rrrt +rtz, fara, -rr:atr, rn rartr rrar r, a
f tf, =r f-aa+ rn +r ra r f trzr =r t +rr fa f r=r r nr- fr
rrar r+
r: frrrr fa ff-=r zfar = trn = =fra nraf= rtrr r zt ta t rs zr
rr s rra +rt a art a rr r rt a rt ta =n a rtrr r zt t nraf= frtr =
na rra r rrfnar rt zt rat r+ a trn rtr a tra r, trrt rt = rr =ar r7
r ff=a ff-=r fara r= - trn r rt rr =ar rr t-a =+rt trnr r r: =r
rt art rrar+ n t n rra f=z r - All Diseases can be cured but not all patients,
because they are very much impatience a: fa t t fa+rt tar r f r trn nta
ta tar rrar r r ttr ta7rra nrx = ar trt art fnar, fa ttr ta ta f
=nar, fafnaar, fat-atar =rr =r =rrr rr rrar r+
frt trn r = r:-
trt r r rrar r - frtn a trr+ trn r ar- frt a trr rfa faa rzr
frt aa rzr trn+ faa frt n aar rt trt -r+ frt r na arnt, arr,
r, frat a- rra r + frt rrttt n rra r ar rrttt trnt a rar r, t-a frt na,
5
+rrr rt r-nr n rra r ar anrr: na, +rr rt r-nr frtt rr ttr rrat r + frtt trr
r na r f+rr zrrr rr ftta ftrfa+ faa-faa frt, aat-aat f+rr zrrr+
rrrttft frt +rr = rrttt n, rn, , nf-rr, nfta, sf-zr rfz a
farrfta r ra =n, =afa rr fafa rra nat r f== rrttt n arnt, arr,
frat a- nr rra na r + ftrrn t= rrttt t tfa, tfafxa far n trr r t
=a a rra nar r + r a-=rnr- t +rrrr n trn rrar r + a: rrttt n zz, tzr, at, aar,
fzfzra, +r, rttar, fafaar, nrtt, zar, aar t rr-ar rfz +rr rra n r +
nraf= frtr ftrrnt= na t-z rt fafxa rra nar r+ f-aa rt naa na fzrrr n
rra nar r arr fa a nar nraf= +rnarr r nra ta nar r + =t rrfnar
=ntrr trrt +rrrrrt =nrrrar t a rrt a-rta a arr t rrrfta rra nat r +
f+rr trr tr n r:-
=r f n arr nr r f trt r na r t n ftra rr rar rra a fa t= n
r rar rr f+rr trr = fa t+rr n r rar+ = fa =r = rat a nar r t-a
= rt rat r fa = n ta r, rtt-rtt ta: rt a zr rr rar r+ rrtaar rat r t+rr r, nnt
art+ rat r rartr a = t=ra f f=t rn rra t rrar art rrat+ =t rt
rrttt n rfr r t+rr artar rrar r, t-a f=t rtrrr rs rt atn rr r, =n tra r
r ar trn r rtr a rat r + nr=frrr r t+rr tra rrar r t-a =n f=t rtrrr
artar r r, nra rr r rr frat a-r nr rtr rr rr t=rar +rr
rtr fz rrttt f=t +rrn t nr=frrr n tra =nrta rr r rr +rnara=rt a rr ar trn r
rtr a rat r+ rrttt r aran es.+ fznt rtrars trar rfr, t-a f=t rtrrr n r rzr
rr r ar rrttt n trn +rr rr ra r+ ta =rt rrttt n rrara=rt =r r ra r r
rr nfa = tar r+ a: = =afa rr ra rr nnt fafra zr rr rrar r, t-a
fz rnrtt rfa ta rrt = ta r trt fanrr a rr rr zr rrar = n r rzr rr
r ar =rt rrttt n rr =r r fatr +rrfa rr rar r + ta afrr a rr f=za t
=+rrar z rat r rra ar t= z zat r+ a: trn t ftrfa zr rr rat r+
rrttt r nr r f r n rt rn rrttt f= trra t ftra r ar rt ftra t=rar arr
ra-a rz rn t a rra zar, rrttt n frt --a rra t =r zt tar r t a: -r
tar+ arr, a rnt, frat a-r r f=a tar+ fz rs rt r ar = a: rzar+
r n ra = fz rrr rr r ar =r +rtar arr a: -r t rtr nrar+ ta ra rr tazra
rfz = rrttt n r ta t nt rr ns rr ar =t fa tar+ a = a r rrttt n r
t+rr r t-a fz f=t rtrrr rrttt sa rr r trt a t ar r =t f+rr zrrr rrat r
rra trnr r at rr at r+
6
rrttt ff+r-a axr r =nr r + = ara ax, arz t ax, r=a, ftr, nr, rf=r, aa, f=a
rfz+ rrttt n tr, ffa, rrtrsz rt trrrtrsz, zta, rrsn=, aa rfz -a:= rt nf-rr
=fa rr fa=fa rr rat r arr a rr r =rfa rt fafxa ta f rn =rrn
r rra ar z ar r rrttt t f+rr zrrr rrat r+ a: +rt trn r = rra r +
tr n fa a=rrrtr r zfrr:-
rs +rt trn rrt n art fnar+ rftn zrrarr rr -nra trnr r rz t trnr
f r: trnt rt frnzrt rra r + -nra rr a trnr n +rt n+rr n nrar-far zrtr t=rt ns
=rrrat, =n, +rrfa rt n rtr rr a r + =rrrtr = t = +rt = rta ta f f=ra
faat =rrrat, z=r-t=r rt =rrr tar r + a na = fa- fanr r fa nrar-far,
=n, =rt, rtrr tr ar a a fa snrazrt art r r =a r t =r ftrrn rrar
r =a, trnnta, z frn =ara+
tr n rnrtr fnx rr rrx:-
fa rrrttft rr nraf= trnr r rt =+r rrar r, r: an frrrr trnr r rtr rn
t rra r + trn = r n rnrtt na rrtrr r + zz rr trn - +rr rn =n ta r + a
a rr ra f-aa ta t trr za r + rn arat z a r, f rn a rr fatt+rr t, a
rr z arf tzr na, aar n a ta t =+ rn tta n t tr r, rat rrrrt n r + zz rr
trn - =a = rrrrt r +rn t rn =rrra ta r, t-a =rt zf a rra = rna, ar rrx nra
fr r + trnt rrttt t rr =aar rt +rrrr r =nar art rrar+ rt t r= r rt =rrar r
rrt n+ zrt r t zrsr zrtr+ a: zr zrtr trn rtrr r zr t =rrr rrt +rfr trt
r+r r rfta = r= tar r + tr nt faar zrt, zr rr a rr+r f-ar, rt ara r
=rrrtr t frr= tar r, aar a r t at +rnarr t frr= art tar+ rt ==
zr fnr- r+ na =r zfrr r+
tr n, =nar t arat:-
trn r rtr t rr ar rt +rt t r= r rrar rfr + rrttt t tfa rrt
ra, nz, z rt -r rrttt f=t +rt +rrn n x r arnt, frat rr rfa a-r r
f=t a f=t rt r =rs f+rra rt = =rrn, =rrt, rz, f=r, , n-n x rr
=ta rfz = n rrttt = rrt t rrttt t ff+r-a r rrfr r r =rnr- = n ra
r r= tat r + fa trn zrtr r zrrrat r f rn nat t tr r+ rtfr+r trr n rra
r trn +rr rnrt fnx rra r + rn rnrtt =nar rtr +rf n rra r zftrrnr t
arat zt =a ta r + r ar rnrt rrrttft far r rtt frart r rrar r f=r rn
=rrn t, trn rtrr r =nar =r faa tar rfr + r rs rrxar r r art, f=
trr r, ftrr fr r rr f= a fr r+ rtr zt f far +rrr r zra = trra +r
7
rt fn r, r rt zrf art rr =ar+ a: rta n trn ar rrt r, rf s=r zr
trrtt t+rrrtt rrar r+ t r zrt rr frt t=ra = =n fr =zrr, z rr
trr t =ntr zr rrnt+ ztn nt z t t tn trna ta = rrtt n +r rt r r, t-a
nat art r =at+ rrfrr nrn = s= =rs f+rra r tr a = ar fr rr zfra a-r
rrttt -zt = tra = rtt-rtt rrttt t r rrt n trr zar rnr, rrttt t trn trr
+rnar n rra n r nt+ r +rf n ff+r-a nr+rtt trnr r -n za r rtr aa r + frrrr nr=nt
rt= trnr r rt n=r rtr rrar r + rr nftr, , fanfar, zn, tn, trsa
rfz f=t +rt arn = rt ra rr + zrr zrtr +rrr r zr za = at ar trn rtr a tra r ,
z=tt at zr r: rrttt t trn fartr-n +rnarr r +rtr t zat r+ ftrrn t= +rf n
fa- ata trnr aa t =+rrar at trat r+

nrr r mr mnw nl eureem nrnr n |
rr =r r r7
==rt n zr a- n= r + rn t, r-nr rt aar z=tr t, z r aa+ sa a-r = rt
=rr zrz t =tar rrat r+ s=t rrrt t =r r +rt nr = n zr +rrnr n f+rrfa fr r
=ar r+ rt a- rr rr =r rt z =tt +rrfa =r + f= =r fanr r, fatr, =ra rt
fa-xr ra aar t ftrfa rr rrat r, = =r r rr =r rt rt =+rt =rr r z
rr +rrfa =r ra r + +rrfa fara r: z t rt rrrfta rrar r+ a: =t =rtt rrrr
f-aa z zrrr a rt =tfna trat r + a rrttt n r-nr rr aar r fta- trar r, rr =r
farrrt rrat r + nra ta r nr- rrar r, t-a =t aftrfa n rra n- rra rr =r
+rr n nra rrttt r rs nr- art + a: =r r rr zar t a t fzr rar r+ r-nr
rr aar =t r + a: =t rr =r +rt =t rrat r arr rrttt n zr nrnr = rfra rrat r,
ft +rt = +rrr r a+r fr r =ar r+ s=t rtr aar far r r ff=a trt
fara rrttt f=t +rt , rr a r, ar=ra, r=, =ta =, =rrrtr zrrr r +rt fanrr art
t =ar+
rr =r n = ra:-
nr n+r n ra rt nr t ftrfa a=rt t r frrr rt t =r rta rrat r f=
zrtr t rrrt r rrttt sf-zr n ftra tar r + s= ftrna ta rt ta zrfat n =r r
rfta (Bio Potential Energy Source) ra r + na r rrrt, rrttt, sf-z rr rr=r-r=,
+rrrr rt na rftar +rt rta rrat r+ rr=r-r= rfta = rt rnz = r=a r znr r
nrr t t rrttt f rr frrr =r n ftfra tar r+ +rrrr rfta rtr rt t +rrrr
8
r =+n znr r n rr t ra t rar rta tar r+ fa tr n +rrrr rfta r +rr rrar
r, n r rra r +rt r art =a + na rfta +rr = t n narnrr znr r nrr t z
na t =rrar = f-aa naa n ftra ta t +rnar rta rrat r+ fa tr r na rfta rta art
rrat, na t +rrfa naa, f-aa, a rfz art t =a + rt ta =n a aar
fr= s= an t +rr rrnt, fazra r rt rt trrt rrnr+
rr r r7:-
f= rrfa frrr zrtr t tfa trar r rra ta ta t rrfa r rr ra r + rar zrtr
rrzr r nrr ta rr =aa t rrfa frrr r urx sf-z rr, r=rr zrtr z=ra t rrfa
frrr r +r sf-z rr+ arf=r zrtr n r nrr ta t rrfa frrr r rrrrf-z rr, t+r
zrtr trz r a+r tra t rrfa frrr r t=af-z rr, rrttt zrtr azr-ntn, r n-art,
rrr-+rrtt rfz trr r ara tra rt rrfa frrr r trrf-z rr, na = faa naa ta t
rrfa r nar rr, +rrrr nrr znr t =rrar = rrt t f+rfa t frrr =r a,
rr, rrttt nrn = aa-aa, ra-a ta t frrr rrfa r rr, rr=r-r= nrr
znr t =rrar = rr= a rt rfrt fara t rrfa frrr rr=r-r= a rr arr fafra
=n a fafra rat n tfa tra t rrfa frrr r rr rrat r+ r rr
+rr n - rrr r rs fta- art rrar+ - fa t fafra r rrat r f=r farrtr
= +r n rt rr rar r+ - rrr t ftrfa z =at r+ +r =rr-=rr a rrr r fanrr +rt
rr =ar r+ rrr t ffrar rtr rt - fa =aa, z=ra, =ra, =rra, faa naa ta,
rrt t f+rfa rfz n-n rrat r + +rt-+rt +rrfa rtr = ra, ar, +r , t+r rfz
sf-zr z trr n --a =rtrt r ar zt fr r =ar r t-a an rr =r a rr a = +rrfa
rt =z = art rra+ s=t rtr =+rt axrtar r ax -rtrr zrtr trrrat art fzrs r =at+
=+rt rt tr nra rz +rt =a art =a+ nfa n nra t r=r nra rz +rt =n z=ra t
rrfa art r rat+
rr =r r rrfart:-
rr rt rftar t rt rnrtr trt fa+rt tar r + rrttt rr r ttt =r a raa t
rs +rt fa a ar rrr r rr z=rn rt tr =ar r r t a a rr attrn rt t=r
=ar r+ rf-n ra-z =-t rrrfa ar rr =r =zrn = rt rta rrat r+ rt - nra ta
r =rt + rrar r+ fa+rr rnrt rrr r +r rr trr r+ a: rnrtt =rtt f-rr rr =+r =r rrat
rfr+ rr sf-zr, na, a, rr r =n trt n =rr rrar r arr ar = n trnr r
rnf-xa tar r + rr, +rra rt rat = =r fnat r t-a ar rn , =, faar, rr r
=r ara rt = a= rtr rr rrar r7 trr, ra, rr-=n +rt =r =ra rra r ,
9
f=r ta n rtr rr rrar r+ rr =r =zrn = rrttt ttr, na =fna, r-nr rna
rt ar ff=a rrat r+
rrttt = rt r-nr rt na +rrr t f+rfa rrat r:-
na rrttt =+rt frr r f+ra ta t +rnar t=rar r+ na rt a r n = rs
fta- art rr ar+ =+rt aa r fa zrtr+ r na f =rnnt rfr =r rrr rr zrtr rt
rrar r+ naa = r rt naa rz n +rt na art rrar+ =t rt ra fr rt ra rra
rrt art rrat+ +rrrr rt na r fta- rrttt t fa+rt rrar r + t rrttt r --a tar r+ rrttt t
r --a tar r rt t, na, a rt rr t ra-a r --a tar r+ =rtt rrfa r -z,
=rtt rrfa r =ra, faxr rt r-nr t =nta f+rfar rrttt zrtr rt rrat r+ rrttt rnrtt
=rtt rrfa r -rz x r + rr = rrfar ff+r-a nrnr n rfra rrat r + ra r ar- r r f
f= rt r-nr = rrttt rt na, nfta +rrfa rra r, =t rt rrttt t nfaffrr = na rt r-nr
+rt +rrfa rra r + f= tat r trn rr = a= rt ta = rt trrt +rrrrrt ftrrn rrtrr
rta rra r +
rr =r =aa r +rr:-
rrttt n rs trn rr ar r ar =r +rr =rt rrttt n rtr at -+r-tr+r = = rrzr ra
zar r + f= rt fua trr n +rnar = fr rr t ft rfra rrat r ar = tr
=rtr rra t =+rrar trat r rt fz n rr t ft rfra rr ar tr r +rnar = r
art ta+ at =t rt f=t n n rr =r r rr rrar = n rr fr rr ar =r
=a a rtr = t =r = = fra rrttt n-rn trn n ta rr ra r + =rt rrttt n - =r
+rt =afa rra nat r+ r =n a =r r =a a a tra = rrrttft tat t nr=frrr, ta
ft+rnr, r=a, ra, zz t rza, arzt t nfa, frat a-r f=a rfz +rrfa rra na
r+ ftrrn t= nraf= tat t +r=r tr=, fazr, rra, =f, at, aar, tzr, zz, fzfza,
nar n nt =t ftrfar rra nat r+ rf-n tat t tntr rrfa r ftna rrar, =r
f-rr fa =f rr +rr +rr, sf-zr rt na t fa-xr a t=r rar, t f rr
rrfnar r ara f a trar arr = a= rtr a t ra =t ftrfa aa nat r +
trr, ra, rr-=n n na art nar+ z=tt at =r = aa rtr, ta, n-nx rfz
r tr=rfa a-r n ftaa rra nar r+ rrttt r rn =aa +rt +rrfa rra =, a-fta,
aa-aa n at arr - +rr rr a na r + nrtt a +r rra nat r + sf-zr t +rnar
+rtr rra nat r+ ra r ar- r r f rrttt ff+r-a nr n rfra rr =r r =aa rrttt t
n= rrar r + f= =a a = a rrrttft tat t z+rr zar r fa nraf=,
+rrr-n rt rf-n tat +rt +rrfa rra r + a: r rt rr =r =aa f=zr-a t faar
fr rrrfta rrar r, r rt aar rt fr =araa, r rt +rrrrrt rrar r+
10
rr =r =aa far rt r:-
frrrr ff-=r zfar rr =r =a a = nrx rrttt t za r +rrr r a zn =
=n, trn r fazra r t rt tat r + arzt u arzt t nfa rrrt t ra, rt f-r t rrttt
n ftrfa zrtr fazra ta r + rfr ff-= n-n x tt+rrr arr s.=t.t., =rarnrt, =-t,
=t.t. tfan, n.rt.rs rfz rrrt t rrttt trn r fazra ta r + na, +rr rt r-nr
frt fazra rt rt ta =n r: f+ra rra r+
frrrr ff-=r zfar rrttt n frat a-r t ftrfa r trnr r nrx rtr nraat
r+ rf-n frat a-r t at ar ra rt art rar+ rrttt z r + a: rrt = fna rt
zrsr, - =rru zrr rt +rrfa trr t nzz = z =r ar fn =at r, t rr =r art +
=t ff-=r zfar fr = fr rrttt r at t =at r+ nraf= rf-n trnr r rt ar
t t aar = --a rr =r r = rt =+r rr =ar r + -+r r tr+r fr=r r r-=rra za rt
ff-=r zfar rr =r r rr z=rn rt tat r, a: tr nt r trrt = = tr n n a art ar
=at+

eureem nn eum ml mnnr mrunmm
rr ==r fatrnt rr raa-nraa rt rr rra r +rt r r nra faar ttr ==rt
r7 r a=rrrtr = fr rr art r + - na ta -a ttr trar rrar r, t-a rra nrx = ar
trt rta art rr rar+ n- fafra r + -n =rr r = n rr=r r r =rrar t rn -n
a r , r rtt-rtt +rtr rrar rar r+ ta fan +rrr a = =fa, =nfra rr =r rr r
=afa, faf-xa =rt =rfa t arr =r =rt rn t rt rn rrra, ==rt ttr trt
ztrr ta t =a r +
trt ra rrttt t tr n fartr-n +rnar rr7
rrttt t fartr-n rrfa r rt = n rrat r7 s=r zra rr n ta r a- ra
= r 7 rta n rfa fanr r ra ara anra rr +rar n rrra ta rr a =fna,
fafna, faf-xa, f r, t-z rtr zrtr rrrttft, nraf= rf-n +rnarr r
z=rn rr =a a trn rrar r+ f= ftrrn t= rrttt, na rt r-nr ar = ar fnrt
rtr art ta+ rrttt t =+rt far, n, rn ar-ar r ta-xar art t
ra+ a: rrttt rfa, frat, arnt frtr r trt f=a art rrar+ an trr --a
rra = tzr, zz, nr tt, a--rr-ar, aar, at rfz t r ftrfa rrttt n --a rrat r, rt trn
rrat r+

11
tr n r rtr r-n frtr =:-
na r rrttt a-a nrrnt rrar r + a: rn ar-a zfrr = =r =nar rrnr arr trn
--a ta r rtrr = ar rrnr+ rrfa t == nrtt rt rn ta r-nr t rr at r + rfa nr
a=rt rt s= -n n rn f-f, =rn-frn, a -fa, ==r-z:=r, rrrttft ftrfa, aar
r fr=, - r at nrx, tzrrtt rr trn na, ta, =r r fnr zf, =r ara r fnr
ara, tatrnar rr r=fa, r, , t, rrrttft =raa fna r + rnrtt r-nr a-a ara, a-a
zrra a-a ==r = ftr rrat r, t-a nr = r-rfza rra rtr =r =rt = art rr
rar+ arartrt n a=rt rnrtt ar rrat r+ zrrartrt n +rr = rn =ra, =na,
frr= ta f-aa t =rt rr na zf fnat r + zat nr a=rt rn =rar-=rar,
trn-fatrn, ==r-z:=r t rfta rrat r+ r nr rrrt t rn r fnat r+ nr rat n trn zr
r=fa rr ar=fa +rr zr tar r+ nrx n a =rt rn - rr at , rfa,
ftrt, r=r= r rartr fnar r+ arn n a = rn rrttt r rrt rrfa rta rrat r +
rrttt r tn, =, ar arr rrttt, na rt sf-zr t +rnar fnat r+ -atr nr r z fr=
==rz frr n trr --a tar r + f= ftrrn t= =+rt aar rra r +rt sf-a
+-rfta n a rrr ftra rr rat r+
nr t sa f=nfar r +rr rn a r=r= rartr n t a+r ta r + r-nr t
r sa nr rtrr r na ta n =r =rrr zrtr zt fr r =ar r + =rt nr r +r rra
= na at = artrr, r-nr = tnr-nr, +ra = +rnra = n = a, =zrrt a-a = =rt a rar
r, a t+rr n ftra rr rar r + rt rta n =rr ttrar t trr rrat r + rt nra ta r
tn + rrar r + r r-nr-rra n faar-faar ff=a rrar r, aar-aar rt r-nt aar rar r +
trnr t z =nrta rra nat r, rt t rrar n rrat rat r + r-nr frt r-narat
nrn-fazrra n fa =r =rrr =r rtr = rt zt f r =a r+ a: rn ttr tra
f r-nr n frt zra rt fr=r, atar, rrrfa, aar rfz nrat rrtt f-rr = ar
rfr+
tr n n na t +rfnr:-
rrfa trn t z=tt ta na = =fra rrat r+ na r faar ff=a t= nra ta n rta
rrar r aar - f=t rrt n art fnar+ na = rt naa, f-aa, fa, ffa, =r, s-rr,
rrrr, +rrarr r fa-xr rrar r + na zr rrar r+ =t t-z faf-xa nfaffrr
frrrr trnr t -fa n nr- r +rfnr fa+rrat r+ na r =fna, faf-xa, arrrf=a t=ra = a
trnr = =r rt ra r + r rn faar =r rrrttft t-ar, rrzar r t=ra r, rn rtr
zrr t f-ar ta r, r aat f-ar na n aa r arr, nra, nrr, r+r rfz rr arr rrrr,
fr=r, atar, fattrt, r=ar, sr, zr, fa-zr rfz t frtr zrr t ta r 7 sa r nr = rt trn
12
za r + na r fa-xr rnrtt t t =nar t fa+rt tar r+ s=t rtr = trn t ftrfa n
fa ra trrra a trar r+ rr-rr tar r f z=tr afa +rt ffa art rrar+ ttr
f-aa, naa, trr, =rtr-n =r, =-=nfa, ra rr-=n zrtr na r rr+r = rr+r, arnt
= rnt f-rr n nrr r =ar r+ r ttr ta f fa rr rrar r+
rrrttft +rrr t rrrfta trn r fazra r:-
r-nr rt na rra trn rrfa t at=tt ta rrat r rrttt t r-aft farr t rt -a
n a +rr rn = = rra r + ra r ar- r r f faa trn rr a rtr rra r aa
rnrt ra n art ra + faa ra n ra r, aa rn f+ra art t =a + faa trnr r f+ra
t ra r, =rt =rt ff-= rr fa rrfa =nt ra rt nrrtar t z n art ra+
faa +rr t = = at =n n ra r , a =+rt r rt art t ra + ftrrn t= r +rr
t = = rra r, a a=rt r trnr r arnr:tr fr r trr r, arr frrrr fa
ff-=r zfar r a +rrr r zt t trnr = trra r ra nrx r rrar r+ ff+r-a ff-=r
zfar rt an r ta ff-= r =r =arn trnr rt r z-z zr rt
fara ta r, faa +rrn, trrt rra r, f= t rnr rz t =r faa tar rr r+
fazra rt rtr rr, r rr a +rrrrrt rt zr rr art ar r r 7 a: rt ta
=n r ff-=r zfar rrrttft rfrr r fnra =rr-=rr na r-nr frtr r z t tat r,
-rt ff-=r zfar zrtr trrt +rrrrrt rt =+r rr =ar r, s= a n rn afa +rt =zr
art rrar rfr+ =- =araa rrar r+ trzr far ra = zr r t zr r art rr ra r + zr rt zr
ar rt rt rra r + a: f-r trrt = = trn na aar rr, -r rrttt , na rt r-nr r trn n ta
frtt ara r =+rt rtrr = rr =+r ar rfr z+rrr arr rrttt t fatrr +rnar n
ta r rt = zt trar rfr+
rt ra trnt r zfrr:-
r ff-=r rt n =n = t ftrfa r+ rs trn r rtr tr=rfa =aa rt=
rr fr trr r r nraa r, ar ra, f-r =a a r rt trn r rrrt ara r +
frrrr ff-=r zfar n ff-= r: +rt f-aa rnrr = nf=a rra r + a f-aa n
=nnar r zfrr r +rr rrar r+ a=rrrtr = =t +rr +rt art t r =at f rrttt,
trt ff-=r zfar rt n ftaa rartt t=r+ frr rr trfnr r a ar trn rt n =rt
rartt rrat r rt a -+r trnr r tr n rt nraa r + a trn t +rr a rr , trn
=rarrfa = rrt art r rar, trn t at ar ra rt art rar+ trnt r nrx z r a-a
rtr --a +rrr r rr rr zrt rrtrrrfarrtrr trra rar rrar r+ = rt zz = rtrn fnar r,
r a rr ttr =na n rar r + trnt trn r rtr t r art nraar rt a frrrr
ff-= rt n trnt t =nar r t r +rrntzrtt t rrar +rt art =na r + ff+r-a ff-=r
13
zfar t +rrrrrtar +rrn fara zr tr r= trfnr t za rt +rtz rrrt t rt
trnt rt ra ff-= r a t = r= ar r-n =nr t zar r + zrt t =r saar
fr -r frr= rr rar r f trn r =rt rtr rr fazra t =-ar nrn f far rt
rtr+r tr rrtrrrfarrtrr trra rar rrar r + tr nt ff-= zrtr ar tr rt nrnzrra r
r faar =rr ra +rt tar r+ t-a rrttt, na r t r-nr t rt = za r =+nan ftaar t
at r = = +rr t=ra rtr, rt rz +rt-+rt rrrttft = = +rt ttr art rr rar
rt +rt ar zr = ta r rr n +rt a rat r+
rt ra trnt t =nar rr:-
anra n r: rt r a trnt = frafrr r = rn r= rr rrfa, =nr- +rrrrrt
=nt ra rt, at-a trra fzra rt zfa = ff-=r tra r rrar r+ +r rt = z+rr za
rr rt -t ff-=r zfa nrzzr t r =rtr art atat rr7 t-a +rt-+rt rt rz
trn = nfa art fnat, a rz z=tt ff-=r zfar r ru a trnt r =r art
rrar+ t-a ft +rt trn r rt a rra = r fatrrr rrt =t ff-=r zfa r +rt ru ar r
f= t =r r frr= art, f=r fara art+ +r rt r ff-=r nrzzr a = rt r a
rr7 r: = trnt ff-= =rna =rn at rt -arr =ara-=ara ra tar r-
i. r = fr ff-=r zfa n = trn r sr =+r r7
z. ra = faa trfnr r rt t ttr fr r7
s. n faa fzar n trn = n a rr r=nr7
trnt t =t =nar rr=at r+ fz = rt tttr s nrazrtt trnt at fr=at
ff-=r r ff-= = a r =rr= rtr+r n rt r ar arr zrt =arrz -rt = =r =a
t z ar trfnr t ra -ara arr rn art rr =a+
tr n ff+r-a +rr +rr:-
trn t t nfar = --a rrar r, a: rt n t t =nar rt =r =rrr rr
r+ a trnt trn rtrr = art nr, =t nr+rttar r art ttrtnr a a r ttr = rr
=nr7 trn rra = ar rt n-n zn = arat z ar r+ t-a trnt = at ra rt art
zar+ s=t rtr rt tr rz ff-=r rt, trrt, z+rrr rt rr ar +rt rr
art7 a: trn rra t ftrfa n trnt r t = ar rfr f =r trn r rr7 trn = rr7
ra n rr7 trn = =t ff+r-a, rrrttft farr arr t+rr n r ftaa rr tr r 7 s= ra t
faat =+n rartt tr nt r rr =at r, aat - r art + = n tn, ar nr n ar ftaa
art rr7 t, zta r n= t frrra ar art rr trt r 7 rrr t nrxr tn r t trz n zr ar
art r r7 +r=r n fta a, tr= fr r n nar, fazr r fazr rt rt rzr rar, r sf-zr
frr tn, trz, trr, ur, rrt zf t +rnarr n ar nt art rt7 =f-=f n frrr
14
ftaa ar art r r7 r=a n rs trr ar art rr trr r7 t+rr n fzfzra, fatrrrr, arr, +r,
rttar, rrrr, atar, aar, rrrf-a ar art z trt r7 rt rra t ftrfa ar art a trt r + zz
, rr rt faar rrar r7 r rt=r rr zz =r trar r7 =rfr rt faraan zz rrar r7
na n =r fr = r tr r, s-rfz =rt trn +rr r+ rt at-a za r +rr t =+nan
rartt trnt t =nar = rt rta rr =at r arr sa =+rt +rrr n faar-faar =rrt rt =a a
rrnr aar rt rt trrt rt +rrrrrt rrar r+ nrx trn rn +rrr zt rra rr tzr rt
nr tt = trra rt a rr ttr nraa rr r r rt a rra = a-a trnr +rr
rra t =+rrar at trat r+
trt fa =trtt +rr:-
r rnrt trt t rtr at = ranr rr trr r+ trt nxr t atfar n trt nr r r +
+rrn farar arr trt f rrfart zfra, rtr, z=ar zf-rr t +rrrrrt
raat far art r, fa =trtt =t+rr n a trt r+ r trtar, afaar, trt fa
=nar rrr artr rt -rr:atr a =tfna rr trt r+ ftrrn t= r nr=rrrt Fast Food art
f=rrar rfr f=rrr r trr r+ r rrtr az art frar rfr = =trt = r+r n
fr trt r + r rn-r=ar, atar, fr=r rfz zrr r =r fa = = t.t. t art fz=rrr rar
rfr, narta arn t fz=rrr r trr r + r art zrar rfr r +r +rt-+rt zrr r trr r
r rnrtt = tfa, =nr tr f Sex Education (ra-frr+rr =t rrra, nfaffrr r,
fa=r trs r trt r+ r t+r rt +r+r rr tr r+ =rra n fnr, rn ra rr nt r+ =rtr
rartr rfr f-rr = zfra rr trr r + =trtt ax r =-rs raa, =na =t farf-fa n
rs =f art r + =rt =r r rrrt r +rtz ==r + rf aax n =t rrrt t aarr r
ar rt atfar farr fta rrat r + a: a nrn = tr ftrrt, a =rrrtr f arnt,
trt r fnrza rt rs +rt nfaffr fana trrrr rtrn = rt r =at r + -n =
zrtr t zr a r, ff+r-a r farr = trn rra t a = rt n ta r, +rf n =arn
=r trnr = r tfza rr ra r 7at trn fartr-n +rnar r +rtr rr rat r7 s= =r n
rrfa ff-=r r tttr r r =n faat rraar r7
r rra n zr r = n r r -r t srra nra t r far r7 fz rrr n
tztat zr fra r t s rra nra f=z t =t = trr trt r-zra r trt r + zrr
z+rrr t +rfafa za rtr zr rt=rra z rr tr r + =trtt az=rt rtr rnrt rr rt
trt ranr = n =trtt =t+rr n arnftr t z+rrr fa =nar rtr at nfa =
tr r+ r so farra = fr -r r rfr -n = art rrar t-a =rrt n rrfa zrtr t
+rr-rt t= zt ra rt na zr rrat r+ rfr r= r r f+rra rr r trt ra
rrzta a an t farar +rrrrrtar r t.t. t +rrn rt, fa art+ r +rt f=t
15
a a n r t rfta =rar r raa r r= fr7 a= za r z+rrr r a
fr7 rr =rra, =r rt =rnnt rr z rr, fx rr, rr z+rr a rr, r = =+r r7 a =
rt trn fartr-n +rnar a ta r rzx rr r trr r+ =trt r t tar rfr f rfr
r= rt rrfza an n r ratr r r =nrrr ar art rrar r7 fr= rrrrrrtt r r
tztat nr=rrrtt ara r r= fazat r+ +rrn farar r =trtt rt-=rt rr =t+rr fn
ra nrx = =- =- art a rar+ rnrtr r z+rr r f a farar =rtr t s= zrr n rs
raat far art r + rrrrrrtt nrr r nr=rrrt f=rra = -z r sn z n z trn rrr, r=rr
nfnr r - rn ta r ftrrn fanfar = n =rna rr+ r z= zra n atr r
rnzra art trrt rnr zrtr rrra f atr r =nrta ta t rar art r trt r+ zrr
z+rrr = tfza rnr t trra f raat rrra art r+ - zrrr = fafra zrr r a t
rs raat tr zz t trr art r+ rrfza an r rt rr rr rfr fartr ran
trt nxr zrtr r r tr trn fa-x ranr = za r z+rrr t fa+r -rf r
+rfafa rr r+
=-r arfa r a7
r arfar t =t nr-ar r f frrrr na a ara r rrarrr +rrn +rt ff=a art
t ra + rn at +rnarr = faa ftfa r r f aa r ra r 7 rrttt nrx zrr rt art, = =rr
na rt r-nr +rt z r+ na rt r-nr r =ra, fa-xr aar = rrar r+ rnrtt = zar, +rr,
frt, =r, n, fafa, t+rr, faa, r arr tar = +rrfa ta r + rf-n r +rrfa
xr = art nr r r =ar+ s= rtr = a+ra =- r artar, na, =- arfa a-rta nraar
ra=t fznar r 7 r-nr r +rrfa ta r ar t +rr ta rr r ara a rr =
r +rrrrrt trt fara rra r zrr t =ar r7
a+rfar t a r n nrr rrat r f-r +rrfa rn tt+rrr = art t=rr r =ar+
rat ta = tr= at r+ a: a =rrrtr f r raar rr art f tr= r r t = at
r7 a: a ff-= r zfrr rrttt r ttr ta =rr na rt r-nr r ttr ara r
art rrnr, rt rtr rrnr+ = rt rt zfrr r arfa nraar t =rr frr=rrra rrnr
r zrf fa art+
r t r r rar t ra ta r zrr = t =ar r7 =n ar ftrrr+rr= rt rrnr+ rr
ftrrr+rr= rrnr rr rrfa t =+rrar trnt+ rn rnrtr f rn a t=rar r+ rrfa-r+r,
rnt-arnt, trt-trt t rrfnarr rrrt t faa t rtr tar rrnr+
trt fa rt =-r arfa zfrr rrar r+


16
rt ra trnt t =nar =r =rrr rr:-
=t ftftrfar n rn a trt r =rr t t=rar rrnr+ at +rnarr r =n ar
=zrn t zrtr t trrtaar r rzar rrnr+ r rnrtr rr= rs z=tr =ar r7 =rrar - rs
r =ar r7 tr= z=tr rat ta = rrra rr =at r7 rnrtt fazr - rs =ar r7 rrttt =
faa r n, nx rfz rfa a-r r f=a z=tr t =ar r7 rnrtr ta, nr=frrr,
rfrrr, rfr =t fa+rr aa rt ta +rt rrttt t arar r+ rrttt zz, z, nz, tt,
rr sf-zr r fanrr t t =ar r a r = ttr art t=r =ar7 nra ta nr r+ a:
ararr = =rr zrz a rr+ a nra t +rr +rf t =ntr a a+ s= ra rn a fa =n,
frrt rt s nrazrt aar rrnr+ r t rtrr, =rt r =t f-ar z=tr = t =ar r7

amr qrnerl nl =m fwfmzmr nfn n 1
n t ff-=r t frrrar:-
n t ff-=r zfa r= a =rrrtr r rfra ta ra =rra a, fazra rt ra
rn n f ra r ataan arfa trr t =frr arr trn r rrtrr zrt trra rra rt
r r + a rnr, tt+rrr ftrrnr t =ar frr r zr r ftra zn =
tafatr ta r =r r + -+r r nrr t r rrar7 rrr ff-=r +r x n ar -rra
fzat nfa t r+ f= ftrrn t= r=rr t afr, nzr, zz rrttt f=t +rt =rtr
arnt nr r -rtrr =+r rr =r r + fxn zn = rrrttft +rnarr r zra arr farr
=ra n +rt -rra r frr =ar rta t r+ = rnr rn = z=ra t +rnar =rrtar, ur
xr = =aa t ara zrar, zrrf== zrtr ta r rrfztr, s rra zrtr rrttt n =tr rr a-
rrar, r =ta zrtr zr rr n =rrn zar, fxn zra rr rrr r t nrar rfz =frr
r, r - ff-=r zfar n saat =t art+ t r f n t ff-=r zfar t frr r
artr art r =ar+
n t ff-=r t rr =trtt atfar:-
tra frrrarr rtr rfr ff-=r zfa +rrta =fra frrrr zrrr n = nr- rr
trt r + = ra: arfa =nr r trr r + -r =trtt nr-ar, =t+rr r =rrn rta r + trt
nxr ff-=r =rt atfa fanrar =rt nrn a fa r =f t =rn-=rr rt t tr
r+ zr fanrarr +rra, nrrt +rrn farar zr rtr trt n xr a-=rrrtr
trt t far rz rfr ff-=r frar r rr a t tr nr r+ trt t farr =rtr
=r r =r ta rz r trn rt trfnr t ==r fat-at r z trt r 7 s= =ntr t at
ar faa ==ta r + n t ff-=r zfa r rr, rnt, arfa, fr=r-n=r, +rrrrrt
17
arr rtrfr +rrtat ff-=r zfar r fr, arr, arnt, arfa, ff=a,
=rrnt ff-=r = n ara t =rfrr rr trt r+ n t ff-=r zfar t frr r zr
zrt rfta fr r trr r arr = z+rrr r frr r trr r+ r =ntr a-a trn
n t ff-=r z+rrr = --a rr tr r, ar =nrrra -rt = r r trr r+
trt ra a-=rrrtr t =r:-
=t ftftrfar n a-=rrrtr - +rrrrrt ff-=r zfar r =zrrtz =n ar rr
art+ fara farar t rrr n r r: nra r rrf-n faa =rta rrar r trr r+
ff-= rt zr fanrar trn fnra z-z zr taa t tr r + a: a =rrrtr t +rtz a=
+rfna rr, far =r =n ar rr:atr tat r+
r a-=rrrtr r faar zr t frr= r aar rt at nr +rnarr t art rr trr r+
r: - f=zr-a, =-, a a+rfa r a a ttrt art ta, a f rrfa arfa
nrzzr t =rtr art ata+
ra = fa r f-rt rtrr = rrt r rt ar ar =-z art ta t-a fazra ar
rrfa ff-=r trnrr fazrrra=rt trar rr =na r + trn n trra fna rz arr
trn +rrr =nrta rr ra rra +rt a rfr zr t trn t aftrfa t f art
ta, a a an - rt t fr=atar t =zr ar trar r + uzr rt =n r +rr n rt
t +rrrrrtar ar = rt n rr rat r + = trnt at nraf=ar rtr - ff-=r zfar r
r r+r art ra + - ff-=r r r z zr ta r ra = ff-= +rt f-r at ff-=r
nrf f=zr-ar t rartt art rrat rr r a+r art rrar, ff-= +rt r-nfrr=
ff-=r t +rrrrrtar t r frr= a rr a = t trnnta rr a t ftrfa n at ff-=r zfa
= fazra rr rt ta r ar-rf trra ra rfr rt ar =z ta r , ar a =rt
zr a-=rrrtr r =rr=r na na r + ftrrn t= a-=rrrtr - ff-=r zfar fa
rzt rfra art rrar+
+rrrrrt - ff-=r zfar t f aa rr7
rs ff-=r zfa a r n r art rrat rt a rs +rt ff-=r zfa =t r f=n rs
frrrar rt a rr+ rra r n t ff-=r zfa f=zr-a, nr-ar, rrtrr r, rt =r =- rr7
rt =+rt ff-=r zfar r arfa, ff=a, arnt, arr, art +rr tar
zrf fa art+ rn f=t ra t frrrr a t t-a = =r n far r rartt frr= tar +rt
fa art 7 = far faa r arfa art rr r =ar+ f= rt fz rs nr r frrf+ra
fa zrtr t +rtt =+rr n ff-=r frr t frrt r ar =t ra r r nr-, =t
r =rrar7=t rt f= fr r ara a rr = t f+rna z ar ar=nt r+ rtr rr r rr,
arrfra -t +rrrrrt trt nrf ff-=r zfar a nra n =trtt +rr t frrrt r+
18
=trt zrtr a ar a t rrrr r r-=rra fzr r trr r rt a a frr+rr rt trr t at
=trt r frrr ra rt r trr r+ =trtt nr-ar rt =rrn r ar ra rt art+ at +rrrrrtar,
-rsr r far =r =n, far a f artr r trr r+ +r rt ff-=r nrzzr n =trtt
nr-ar rta arfa =nt ra rt rrfa n t ff-=r zfa = rt rn rr + nrar tt+rr n zs
rta ta rr r =ua arr eo = zo rta ta rr r r rrrfra fr r trr r +
nf r= fa n.. rr r zra t +rfnr fa+rr trr rr+ r trt n xr = =fra atfa
fanrarr a a zfar frrrar = trnrr t =na r r= fr7 fa r r nrf f=zr-a r
f trn f= trra, rartr ftftrfar n --a rrar r, =r rt =t rartr, ftftrfar
rtat r n =nrfra rrar r + a: trrt, ff-=r zfar f=zr-a, rt r attr +rrta
t r, =tfa rartr rzr a r + f= t rnr rz ar-a zf = anra ft+
n a: rrrr r faa rr r + rr fa ff-=r r - +rrrrrt ff-=r zfar r
f=zrf-a ara trr rar rfr, f== ff-=r r faa r+rt rr =+
fara r rrrt r7
fara r rrrt rrar r =-zf, =araazf, arazf, =nnzf+ s= ftta f=n rnr
r, z trnr r, r-a nr-arr rrtrrr r rrr rrar r, nrrt rtr r, rr faar rt fara
r a rr r =r fara r art rr =ar+ fara t rt rra r ''=-r =r ntr a f n tr =r =-r+'' ''=-r =r ntr a f n tr =r =-r+'' ''=-r =r ntr a f n tr =r =-r+'' ''=-r =r ntr a f n tr =r =-r+''
rta =arr, nrrr arr rnr tt+rrr = r rzr r ftra ffz = a rt
tafatr +rrfa fara r +r nrx r + a rn, n, fafa, t+rr r +rrr r
artr rnr, trt fara r =- =n n art rnr+ r-n t +rr ta rr trt fara
rtr r, r r + fara f =r ara, =r zrra rt =r rtr rr rrar r+
rrfa ff-=r zfa t f=nfar:-
ff-=r +rx n r rz zrr rz z:=r r trn r n rtr rrar r, aar, +r, fatrrrr,
rttar artr-n =r r trn rtrr a rra r, ar nra, =na rt zt ta r = nr-
r a art r+ rrfa ff-=r n r-rrr, na +rrr t +rr rra = fazra rt rfrr rt
rtr rrar r + r: - n, rn, sf-zr rfz n-n frrra rra r + ftrrn t=
rt rrttt r srs nra t art fr rar r, f rrttt =+rt axr n r = = r=t =rrn
rrar r+ - trn r rrzr rzr, -+r, -+r +rr t rrttt t +rt zar r + zr - zr n rrttt
r rt ta = =r +rr rrrttft tat t +rt r = = art rrar+
r rt ra =rt fazra rr r7
i. rrfa ff-=r zfa trn r n= rtr rrttt n rt= rr tr n trr r r nraat r+
nra a-a rrfarrrt rrar r+ =n a-a +rnar rrat r+ r r=rr r fnt f=t rrt r trrra
t =a r 7 rr fz rrt r at +rnar r =rr a rr, r nrzt rr rr nrtt fazr n =rr rr
19
rr, ar fafra = = = trrrat rr =at r+ -rr r =r +rt art fnrz =a + at =t
rt fz rnrtt fartr-n rrfa -t rr ar rt= rt trr rnrtr r fnrz =a r7 n-zt
ftar n tra r, tr rar r=rrar rt nt, arfr t =rs ta r rt fafza tar n
=r =arn tr fnr t tr t = r za r ff-=r rt a= rfz r ar s=
nr-ara=rt =z trn n ta rt rrar rfr 7 t-a s=n faat rtafar r, a =rrrtr = ft art
r+
fnr- rra na =r r t nr-ar =+rt =ntrr r n rtr rrat r + rrfa ff-=r
s=t arfa =r rtr +rt z tr n rtr r=rr fattrr, nrr r - trr rar
r ar aa =a tr n t rrrr rtr z rrr nrrtr rt frnt nr n r=rr ra,
=t nfnr t r-r trt rat r+ fa -r n zt +r rt rr, -rt art r+ fa- a trnr
t arnrt r rrfa ff-= ar tr r, = =t r zftrrn rra r + fanfar, -r=,
tra rfz trn a -a nrr r +
z. ==rt t =rtt nfaffrr z=t =rrn faxr = =rfa rrat r+ = fza-tra,
-rtr-rrr, =t-at, rn-t, fa-f-a, azr-ntn, r f-anf, r -rtt rt
zf+rrt r+ f= rt nrzt t nfa zrtr fafxa rrat r, far - rra r rn art
fr r =ar, at =t rt rrttt n f=t +rt n t rrrt rar ta x art rrat+ -
n r t rr =rrnt n r rrar r rt a =rrnt nr n =a a rr rar r ar trn
t ftrfa aat r+ t-a rrfa n t ff-=r n fa-rn r r f=zr-a nrr r+ a: r n
trnnta rrar r =t n =r rtr zzr rar r arr =t n rt r rrfnar zt rat r+ r
=z =rt art rrar+
s. zfar n zr fa = art rr =a, a zr trfnr rt ar fazra =r = rr =ar
r7 rta n r +rrr rrrt t fa trnr r arnr:tr fr rar r, a trnr =nr
aar t +rrfa rra r + f-r = zr -+r trnr r =rrn rta rrar r+ aax n aar r rra r
=tan r r f = =rrfnr r a= n tar+ =rrfnr r n f far aar r
rrar =t art rrar+ at =t rt fazra ta =n, fz -+r trnr t +rr t ar, fazra
rt = t rrrfta rt rfrr rr r tr rt rrar r+
+. f=t fa r fazr n =rtr ra r ar f=t r zrt, f=t r frfr, f=t r t, f=t
r r+rrsr (r=t rfz fr rat r+ rrttt n sa far t-za trt = =fra rra r +
t-a fazra ta =n r: at =nt+rr a rra = fazra rt rtr rrar r+
s. f=t r r ar f=t r rtr, tr, atr, =z rfz tn - r t r na r 7 r tnr t
=z r ar=-z r trt = rs =r rrar r7 r trn r fazra ta =n s= a t =nt+rr
rrat r7
20
e. f=t r =rr ar f=t r ntar, anta, r rfz n = rs +rt trz =ft rr =ft
nar r + r sa trzr t =-z r =f r trt = rs = r rrar r7 nr nr rr r fnars
rt tar trfnr r an rza t r =rr zt rat r 7 rrttt n sa trzr r fa-xr ra
tar r7 r at s-ra=rt rr trzr fa nr zr r =ar r7 r trzr r trn =
=r rrar r arr fazra ta =n s= a r ra n t=rr rar r7
z. z fa -fr =n-r f rra r + -z afa +rt zn-r =ra art t =a + far r z t
n +rt trr rr, =r r+rr= rr rar r ar r =nt n a r +rt r+rr= art rrar+ r
rrttt = faa rt arr rfrt = ra rt n-rr fa =f rr =f +rr r trt =
rs =r rrar r 7 r n-r fa rnrtt fa r zr zrtr na rrr zar =+r r 7 r nr
fa =f r =f fazra r +rrfa tat r7
s. f=t fa r a- a rt =tar rar r ar - r faa ftun rr zrza rz +rt art
rar+ =r r 7 f=t r r=rr n far rtr r= r ra r + f=t r, rr =tar
rzr, ar = rt - +rrr r - trnt r +rt-+rt n +rt rar r7 r rn =r rr , faar
rr, f= nrn = rr at frat zrrr r f=a at s-ra=rt t =a r 7 r frat
at ff+r-a zr f=a attr r r=t =r rrar r7 r rrrt rr - tt+rrr
zrtr sa rtrr r r fazra =+r rrar r7
e. rs fa zr ar rs at fr= r 7 rs fatrrr, a rtt ar rs rra r7 rs r+rt,
rt ar rs =arrt r7 rs arrt, fzfzr ar z=tr rrr-a rt nrt ar r7 rs nrrt,
t, znr ar z=tr =r, =t r 7 rs rrnzt ar rs fan r7 rs +r+rta, aarnta,
z:=rt ar rs fa+r, aarna r t ==rt r 7 r = trt trt r +rrfa ta r 7 r
rrfa ff-=r zfar fazra n sa ar r nr- zat r 7 r rn +rrr =rr sar rs
=r r7 r =nra +rrr rr r t+rr =r rrar =tt r 7
trn = a n rtrr t +rr rra = arr nrx rn rra r =nra +rrr rrrt
t rra r fazra rt r + trnt r trra fzra a rt =tfna rrar r + zrsr r z+rr +rt
zar r + trn rtr a tra r + rrfa ff-=r zfa r r: ta zfa = = r art rrar+
rrfa ff-= r: trn t ff-=r ta r , tr n a rra t art + = at ar ra rt art rar+
rrfa ff-=r zfa n fazra r +rrfa ta r tr a = a a f+ra rra r , a:
fazra =nn zfrr = art rrar+ a trn r rtr nrz trar r, a a rt trrt rt
+rrrrrt art rr =ar+
r n t ff-=r rt +rrrrrt r7
r: =r rfta fr rar r f rrfa =nt ra rt r rt ff-=r zfa rt arfa,
nrf -fr +rrrrrt rrat r arr - ff-=r zfar arfa, nrf r fr r +
21
r =r ra =- t rrrfta r 7 nt r fr ff-=r +rrrrrt rrat ar zr a rt rt rr
rar+ trfnr r r =n a tarr rt zrtr t art ra za + trfnr t ==r n fzar
fza at nfa = fz art rrat+ ra = trnr n f-znt +rt zr =rra t rrar art rrat+ rt
z+rr art za+ =t, z=, -r=, fanfar, zn, trsa = ata trnr r -n art rrar+
r rt n trra rt r ff-=r rr =at r7
rrfa ff-=r zfa r zr rrfnar ar-rf ftrrnr t rrrfta rra = r:
rt trra a rt =tfna rrar r + rt rtr +rf n za r zrr z+rrr t +rr rrat
r+ =arn rt =r trnr n zr ta -a rr a rat r+ r trra r rt r rt nraa
rt ff-=r zfa t r arfa arr - +rrrrrt ff-=r zfar r fr ra r zrr
t =at r7
- ff-= n r:-
f=t +rt ff-=r zfa - ff-= n fara nr rra rfr+
i. fr r -r ara rt arr trnrr r a+r+
z. nrt rrt trnt n r-n frr= zra rr+
s. trnt t fazra rt =rt rrrr t +rr a ta rr+
+. r arrt, fzfzr t+rr rr rt rrnzt a rr+
s. rnf=a nr-arr rr a rr+ =- r =nt ttrta rr rr+
e. r trnt r at rnrrrr a ar+ fz trn =n n a r ar - ff-=r = trnrr ta n a
frfrar rr+
z. r trnt r arr tt+rr tra r trnrr a z+
s. trnt r at-a trra fzra ra +rf n fr a=ra r ra rt arr zr a ra trnrr
a z+
e. ff+r-a +rrrrrt ff-=r zfar t faraan =zrf-a rartt t=rar rr+
io. r rt n trnt t +rnarr r fran rn ar rr+
ii. r rr =+r fr=r = fafna zrr r trnrr art zar rr+
iz. r rrrttft trnr = na ta =rr-=rr rt n trnt r nraf= rf-n frt +rt rrra
rr rr+
is. r trnt r =nn zfrr =, r rrttt r srs nrat tt+rr tar rr rn =a a zt
tar rr+
i+. f= uzr =rr trnt zrt r= r-n =nr tar r, = =rr frr=rrra a tar rr+
is. r =rrnt -+r trnr t +rr a tar rr+
22
- ff-= r at rar r ra tra nrzzr rrrt t tar rfr, rf
rt t =- =nt+r, fatt+r rt tt+r rr =a r+ trnt ar zrt r +rnra r t= nraar
r+ - ff-= r + trnt r zz ta trnt r trn na ara r rrfn arr rrra r rz
rr rrar rfr+
trt fa =-r zfrr r r7
a: a ff-= r zfrr rrttt r ttr ta =rr na rt r-nr r ttr ara r
art rrnr, rt rtr rrnr+ r t r r r rar t ra ta r zrr = t =ar r7 ==
ftrrr+rr= rrnr+ rr ftrrr+rr= rrnr rr a =ra t =+rrar trnt+ rn rnrtr f rna t=rar r +
rrfa-r+r, rnt-arnt, trt-trt t rrfnarr rrrt t faa t t r
rtr tar rrnr+ frt trn r+ a: r rt rrttt, na, rrt r-nr frtr r faar rzt
trrt = = zt ta n =+rn rrnr, rt ff-=r zfa =ua arfa rra r zrr t
=at r+ trt fa rt =-r rt arfa zfrr rrar r+
-t ff-=r zfa ra=t:-
-t ff-=r zfa f rr rrar r, trn n rtrr r rtfr+r trr n rt =rt
fazra, at-a z+rrr = tfra +rrrrrt trrt rt+ r zfa =r, =t, =tat, trt
fr= rra =rr-=rr rrttt, na, rrt, +rr rt r-nr frtr r n ta n =+rn rr+ fa
ff-=r zfar n trt-trt, +r+-+r+, fr=r-fr=r, -r--r, fa-fa r
f rr , rt ff-=r zfar a rr arfa =ua rr a r zrr t =at r7
fr ff-=r ra=t7
trrt r trrt+ =r rr z+r+ =t rr faa, =tat rr nrnt+ fa
=araa f=zr-ar t rrrfta rfa r fa- za nrzzr rt rfa+ fr= rr -+r r
-+r = = fr=r, fazar, atar r zrr za rt+ z+rrr = tfra rr z+rrr rt+ rrttt t
fartr-n +rnar z ra rt r n ta rt+ trn r trrt rt ta rt rr trra r ra
rt+ =rt rrttt r srs nrat rt ta rt rr rrttt r zr -zr f=zr-a t
rt ta rt+
a nrzzr rrrt t rn t far t f ra=t ff-=r nrf r rt ra=t
fr7 nrfar r nrzz +rrn fara rr ==r art rrar+ a: rn ttrtar rrnr f
trrt ff-=r zfar +rt nrf ff-=r zfar r, fr ff-=r zfar art r7
f=t ra r far =r =n ttrt tar fz n=rar r ar a+ra =- r far =r f-aa
a t =rt t =, rt-=rt +rr n nf=a na rrtrrr rtr ttrt ta rr
r = fznra rr r =ar r7
23
eureem =nrm eureem m nfn fmnwr mn1
trt nxr r a
trt nxr r zrf- r f aar trt t z=r+rr t+ tr n rtrr = r r =n
=a t + trfnr f +rrrrrt, =tat, trrt, z+rrr = tfra ff-=r trr r
tr arr - nxrr = =n- t=r, trt f rrfart =rru n fnr tarrr t
rrrfta rt , rrrttft rr nraf= zrr ra rt nfaffrr, rarr arr rt nrnr
t rr nr+ trt =rt +rrrrrt rnt fr f=t +rt +rx n fa ff-=r zfa
ra n ra rt =t frrr, rartt rta ta t r t + trt f rrfart, nr=rrrt, rrtr,
- z=ar t far nrt arr nart a arn t fr=r zrrra r zrr, farar rfz r
rfta ta t rr nrt, aar r trn na t=r, a zrf- r farr t+
trt nxr r zfrr:-
f=t +rt ff-=r zfa r =trtt nr-ar za r ra arr rar r ar -r ar -r rnrtr
trt nxr far =r =n, far a rrrr f, rrfa art art zar r+ trt
nxr +rrtt frrtt a ar =n rta frrrar = frt fnrr tar rr =na r r t a a
frr t rfrra rrrr r =rfr- t =rr t a ta n =f t=ra r+
r rnrtr trt nxr a ar, zrf-r = r = = af+ra ata rr trr r+ =rt trt
nxr t n t ff-=r zfa = = fra frrrar, zr fanr arr, =nrr , rr=r r x
rfr- r+ ftrrn t= ff-=r ra +rrta n n t ff-=r zfa r rt n+rn r =r = =r
nrar r trr r+ a rt =rt rrrr ra a-a nrrfur =rr r tr r + rrrr ra azra fz r
tr r+ trt nxr r frrrr farra -rt t =r fr r trr r + trt nxr r
+rrar zfrr, = fa nr-ar, n t zrsr = za r z+rrr r fra t fa f=
rz +rt fnr rzr r rfta ta = tr t +rrt-+rrt aar +rfna rr, a trt
=rr f=rrz t trt r + a: trt =rt =ntr fafxa ta n trt nxr t atfar rn
n rrt r rn t trt r +
=t ftftrfar n tr f fr rnt, =t, =+r, =tat, fr=, trrt,
+rrrrrt, far zr rt t ff+r-a ff-=r zfar r r = f, = =n, = nr r
rr, a rt-=rt rrrr ra =trtt =rrn = fn 7 a-a a at rartt = r r 7
trt n =f t=ra r - arnft f-aa r fr r7
arfa zfar t far r art7
fz f=t arfa zfa zrtr tr n =r fa = = rt fr r trr rr, t =t = trr
rr fana tat t =t zfar r rt-=rt rr trr rr, ar a t far r art nrr rar7a
24
t rr nra r zrf- far7 arfaar r rrrt r7 fa frrftr r - ff-=r
zfar rt n a ar =rnr- rartt rt rr, a raa, =na frt fnrr ra far=r +rt, =
far = = fr t fa fafar = rta rr =at r7 = frrftr t a ff-=r zfar
t =rr = -r =na rr =at r 7 rn r, ara, f, =f, zr fanrarr +rrn fara
zr rtr - ff-=r zfar fa +rrfa a = fa zfrr r zfrra tat r+
fz =r nra fr r f ar a =rrrtr trt = rs ar-zar art r + nrx n t ff-=rr
zr fanrarr trrr arr frar t t+rr tar rt rnrt trt nxr r nrx zr =n fr
r ar +rt farrfa art rrnt7 +rrtat rn - rtrfr ff-=r zfar t fr+rt n r
a fafar rr trt r7 nrra t, rr trnz t, tfrrt t, nrrr rnt t rfz zfar +rt n r
=rnrfaa rr tr r 7 rnrtt rtrfr ff-=r zfar fa =rtr fr r rfra rr trr r7
trtr f+rra faar fa7
tax +rrta n r +rt rn a trt fa faa trrta rra r tr r 7 rnrtr f-aa f
==ta rr trr r 7 tztat trtr f+rra t rnrtr =r faar =rt r rrrr r fr r7 fa
-r n rfr rr - f=t trn rtfr+r +rr +rt a rr , far fazra f -rr:atr t t
nrar, rfr t zr frar faar ztzfrr ar r ura r 7 s= = r n r a =rna r tr r at
+rr t arr= +rrt tzt r trnnta, rra, nr t, ztr, ara r r rzx fr r trr r7
rr =rra, =r =rnnt atar t fxar =fzr rr, = attr = rrttt r r =n a = ttr
t=rr r =ar r7
zr rrttt t fartr-n rrfa rrrat r:-
r rt +rt rra r = ar r trr r rt =r rtr r +rf n zrr z+rrr =
rra r zftrrnr fa ara+ zrtr a rrr=a, +rra fara, trnt n r, =rarrfa,
tfaa n f=zr-a t rartt r +rr+ =rrrtr = trn n z = z zrt r= rt fazra
tt+rr tar rn at ra,ra rrra =na r + rnrtr a rrttt t +rnarr t frr= rrar r
trr r+ rrttt n saat +rnar r f r rt-nrt rfrr r t zt t ar r + t r =rarrtar art
t=r ra+ rt rtr r f trn rra rt rn a tar rt fnxr r tar rar ar a =na
r+ rn fazra rt t =-ar nrr t ff-=r t ruzr ta r + r =r art ta r, -r rn
n=r, = arr rr a r za r f r ra t a fta r nrtar rrar r+
r rn +rt s= ra r faa ta r f r ntt r, zr n a r, zrtr t, n nra
r, a rrttt n fatrr +rnar, trt rf rrrt a a rz +rt +rra rzr r rrat r 7
rn r +r ra r f n t zrsr rnrt rrttt t fatrr +rnar rrrat r+ ar z+rr rrar r+ a:
rn faa rzr tar t r n, zrsr r =a tn, aa rt zrsr trrta a rn+

25
r rrr artr = trt fn =ar r7
r zrtr tarr t ==r fat-at za rz trfnr t ==r n zratt r rr trt
r7 fanfar, z=, zn, -r =, rfr, =t, trsa = a-a trn r a tr r 7 r rtr
aar r ar r tr r, an faat rrrar r + tr trt t =t+rr ta rr r ttrt tar
rrnr f rrr artr = aar r trt art fzrr r =ar+
trt nxr = +rr:-
trt nxr r rrfa ff-=r zfa r -rr:atr ta = ttr ra7 -r trt
=r7 trnt ra7 trn r7 rfz trt = z n ar r ft+rrfra tar rfr+ +rrta t aar r
trn na ta ra a r= a-rta rt ztrrrta r rar r7 trt arn t tr =r r
=rt fa rrfa tarr fanrr ff-=r t ==r za rz trn rt trfnr t
==r n r fz rr trt r 7 =t, z=, -r =, fanfar, trsa = trn r a tr r 7 r
rt n n ar +r art rr trt r7 f= ff-=r zfa z+rrr = =rtt =ntr rr trt r, r -rt =
=r =nrrra rta ta t +r ar art rr trt r7fara f-zr t trt nxr r =rtr-n
zfrr arar rfr arf +rrta t aar +rf n trn na ta t =+
i. r trra r rt =rr rt nraar fa r7
z. r -t fatrr +rnar rr r rt= trr trnt ar =a r7
s. r trtr rr rrfa zr =a = trn fatrr +rnar rrat r7
+. r rt n z+rrr t +rr fa r7
s. r na +rrr t +rr ta rr fazra r = = =rt rrar r7
e. r zr trnt =rr = = = rr =a r 7
z. r rrt n r zrr, s rrar r tt+rr =nra ftftrfar n rrar r7
s. r =r =rrr ta rz n, fafa, r rt t+rr trt r +rrfa ta r7
e. r rt ra arr fr=r, fazar, atar fa r 7
io. r nr=rrrt trt f rrfart r7nt rr ar =trt = rt t far r art nrat+
ii. r trfx +rra trtr rrar r7
iz. r +rra rf a- +rrar = +rrfa rra r7
is. r ff-= zrtr trnt t rt fazra =rt =r far=rr t +rr tar fa r 7
i+. r trnt r ff-= zrtr f n na rt ra +rfafa r nxr zrtr raat rrra r 7
is. nrf ff-=r rt fr ff-=r ra=t7 tr t r tr t7
r trt ff-=r zfar rt n rrzr ra r +rt r= rr trr r =n fana rr
t =t =naar r rnzra rt r: rrar r+ trt nxr r= +rrtat trtrr rr
26
rartr a= trt =rt rs a = na atfa rr rar art r, f== =r frr= fr r
= f +rf n +rrta t aar trn na ta t =nt+

mrmrz= ml anarr mew urr
trt fara r
r +rrfa fara n-rtr = +rrfa frrrr fa arfa ar r rt =aar, nraar,
=nar rt nrr tar =z ta r, +r rt fara nrf f=zr-ar = ftfa rt r a rr+ s=t
rtr r =araa f=zr-ar t +rr fara arn t rr trt r + rrfa trt fara +rt r +rrn
farar nrrt r zr = +rrfa rr trr r+
fara r r 7
fara r na r ffrra ara, r anz =xz zn = rta fr r rr fara ara
rta ta t r ffr r, f=n arf ffrr rnr rr aar t a+rfar rrrt t =-
far t rr rar r+
f=t +rt ta =+nrra frrr = rta rrr ara r fara ra r + arfa zfrr
r na =t +rnar = r tar rrar r, f=n n = n farr n r+r fr = fr rr arr rrfa
rt z+rr +rt n = n rr + =- t =rr r arn fara r rra fara r na r ara, =r
ara rrar r+ fara =- r ttrtar r rt a r artar r+ =r nrx rnr r =- t rrar r +
=-= rfrr rr rt =- t r =ra nat r, anra t arfa nr-ar r +rf n
arfa trt z fzr rar r rra r =- r ft+rrfra tar r, rt fara rrar r+ fara r rrrt
rrar r =-r r ntr a f ntr r =-r+ rta n r =- r =r ttrta n f=r rf-r rr =at r+
trrrat ar a rrat r fara arn t rfrr ar t rrrfta rt =- r r ara ra nrrt
rz , a, +rrn farar ==r r =rrn fr rar r arr rtafar =araa =- r
artr rar r+ at zfar r arfa arr - zfar r arfa ara r zrt fr rar
r+ rnrtr zfrr = fa rr rar r+ fara n nrzz nrr rr a na r + f=t +rt a r arfa
nraa f fan ftrrnr t =ar +rt rr rrat r, +r rt r rn f=t zrtr rt t +rt
r a fr nr rr7 ara r r ara r +rr art, t-a r ara rr fnrara +rt rrar r+ ara
= frr= rt +rrf-a zr rrat r+
r: frrrr rrfa ff-=r r at =rrr t arfaar f=z ta r zrr n+rn r:
=r rt nar r+ frrrt trt arn t rrfa rra r fr rrar n tafatr r =r rt rrrt
rrar r+ arfa rrrr r rrrt rrar rfr fan ftrrnr r t ttr+ rra r+r rt rrfa r
=rt frrr+ - ff-= at frr r ar zr-zr t taa ta r, rfta ta r, t-a
27
rr f+ra ftrrn art fna rr r z +rr rra r, at +rr ta r , fra r , art ta r
arr a rtrr r frrr a art ta r + trt fara t rrrr rrrt n =ar rrat rfr
rra fa trfnr rr rfrr t zrr rr rt r rn f ra r , =r =rra-ra,
tra-=ra, t+rr, nraf=ar, rrt-frt, =r, f-aa-naa t far, rftrft =ntr arr
rrttt n -+r =rrnt trnr t =ar +rt rrat rfr, rf rt rtr trn = = fra rra r +
=t ftftrfar =+rt trfnr n =t rrar +rt +rt =r+r art rrat+ a: = +rr n taa ftrrn
= arfa rt =- t rrrfta =n r =a r, f-aa r ra r 7
ta n aar r nr-:-
=rtr rrttt n=ar zr rt t =r r = =rfa rrar r+ rn +rrfa =r arr z=tt a- =r +
f=t r +rr n nra ta rt art =ar+ +rrfa =r rrttt nr, rnr , r, a xr
rfz fanrr ra rr =rra r ta n =rr rrat r rt a- =r a r =rrar =
ar fanrr, =ra rt faxr tat r+ a- =r +rr n a ar rrrttft r rfz r fanrr
rt =r+r r rt a rt ta+ rrfa ff-=r r r a ar=ra, r= =ta t z rfz r
fanrr ta n +rt =ar r art fnt7 s=t rtr +rrfa fara fr= rz a- =r
+rr n +rt a rrttt f rr rfrrrr, ta ftrr, nr= frrr, arfzr, t rfz
r arr r=r, ra, ar =t sf-zr zz, z , nz, tt = nr r fanr r rnrrrrr n
=r+r art rr =ar+ a- =r r fr= r-nr t fxar a=rt rrar r+ a: rt ta =n
r ff-=r zfar +rrfa rt a- =r r r at t=ra, =-afa t=ra f=zr-ar t r tat r,
rt a rr arfa ara r rta n zrr t =at r+
+rrfa fara t =tnr-
+rrfa fara r rrrt rt zrr rrar r, f= fz=rrr r =, r nrr r =, r rnr,
tt+rrr = nrfra fr r =+ = ftrrn r a, a r zr = ffz f r =+ f=r
rrrt, fatt+rr, fr rr, fafra far t rrrfta ftra r zr arr =fa nrfra rr +
f=r rn, =ra, faxr r: fa t rr - rs fa zrtr fafra ffr r ra t
far f=t rn +rz+rr rt +rt fr r = + = fara zrtr ff=a =+rt =frrr =rra, tr,
x rfz r rn r s +rt t =ar r+ a nrzzr r r r a ta rr , ar r r nra
arfa a = n ttrt ta =r tar r, +r rt r a+rfar zrtr nrfra rt r a rr 7
a nrzzr rrrt t fara arn t r a r frr ff=a rs r rr rr trt r,
a =+rt r =r-r r: +rrfa fara a rt =tfna rrar r+ a+rfa aar t =r r nr rt a=
-+r za r +rr =n f+ra rra r , rf =+rt zr, =t zrr =t z n art ra+

28
z fara rt rrf-n fara n +rz:-
+rrfa ara fara f rr r + ft +rt +rrfa ara ar rt a rnrtr =rr z =ar r rr
a r raar r rt f=z t =ar r+ sf-z ara = rt faf-z ara r +rt fta- rrar r, f=
rrf-n fara rr r-n ara rr r =ar r+ = rr n rr t a: =ar r =ar r + tfzr,
t.t., t.=t.rt, rtt, tr r rfz na t rara=rt r ta r , t-a ta: =rfa art rr a+
rf-rr n rr tax far a n =+rn art rra+
z fara r r +rx rrar r +rrfa fr=, +rrfa =ar, +rrfa frr rfz+ =r
rrrt rrar r trra, f rrf-n fara = r-nfr= r nrn rrta rrar r+ =r rrrt
rrar r trra rr a t zrtr t r fatt+rr,tt+rr, faxr, =ra+ =r ftrrn rrar r
r-nra+rfa+ nar rt r-n r fr=, rra +rrfa fara fa r ffrr arar r, f
rrf-n ara nra r tr+rrf arar r+
+rrfa fara rn n frr= tar r, f r-n fara rn n+ fara rrfa t =rr tar
r, f r-n rrrf-a t+ f= rt ft r art rt =n rfra fua n-n rrat r+ =t
rt z = =fra rrttt rt aar = =fra r-nr n-n rrat r+ a: zrar = =fra ara r
+ +rt n-n rr ar r+
rrf-n =rrr t rrfnar:-
trt tara t zf = r-n =rrr r ta rrt nrx fa =rr, zr rt
arr, = t frar, = t ==rr t rrfa r =rr ta rr rrar r+ a rrrr rt
=rrar r n zr r-nr r fan, rrz, fx arar rrar r+ rra r-n rrr r rrar r, +r rt -r
+rt-+rt = f rrttt r rt r a =rar z+ a ta n arr, nra, nrr, r+r =t rrr
t n-zar rra = a r t fa ftftrfar n trrra art rra+ an r: nraf= rn art
ra, r rnrtt nf-rr r +rrfa t trn r n= rtr rra r + rtr n fr=r, =-, afaar, =n
t rrfnar rrat r+ r: = fa =rarrt, =frr, faf+r rt rra rra r+ rrt n f rt
nrtar r =z =r t=ra r+ ar zr rrar r ta n fttrrt ra-z, rrfa trrtaar t
rfta+ t zrtr t r r-nrra, fatt+rr tt+rr ta r + t zrtr t = arrrf=a
rra r + ar ta, rrr-a, =arrt, =nt, =r, =afa =t rr ar r+ frtr n ar-aar, +rrr n
nxt, =rr, nrz arr ntrar rra =rar, tzrr-zf, =nar, =rarrtar, =frrar, zr,
=tar, =-, f, = n, afaar rfz nrr r rz+rr rrar r, f= ftrrn t= fa ta
n a r t fa ftftrfar n =n+rr, fatrar, ar=fa ff=a rrat r + fa fa+r, aar
na a =ar r+ rrt n =- fa faar, =+rt tr fa zr, =rr, nxt, trrt =t +rrar
rt nrtar fafaa rra nat r+ fa r nar rt r-n ff=a rra nar r+ fa
trrt, trrta aa nar r+
29
r-n = rr - trt fara r :-
f= ff-=r n rrrttft trt rt n=r rr, na, +rrr rr r-nr frt r fr
=ratar, rrfart rra r, nrr rr f+ra rra rr r za rr, =t ff-=r zfar r rt arfa
=na r fara t ra +r rt ta rr , fara n f=zr-ar = ftfa na r + fara rrz r
nra ta r + =araa =- t rrrfta rfa f=zr-ar r arta r +

euru=ul fwfmzmr nfnmr amr nrrunrrl1
r trt ra =nra nrzzr r farr tr =+r r7
zfar n rs +rt zr fa =r r = = = art rr =a 7a ta r +, rrfnar,
=rra-ra, tra-=ra, rrt-frt, rr= =r r rartr arr ftftrfar, a: rn = =
+rrr n =nraar rra rz f=t trn arn = trnt r ft tar rr a =rt rrar r7
rr araf-zr fr = z=rar, =aar, rar, nr ar, trr tar, =nar rfz =t
ftftrfar r n-n +rr r zar r 7ra r rrr r r f - fa trt
n-n tat t tar r+
trn fazra ra r +rt trnt = r rar r rt trnt f+ra tar r rr r xr
rrrf ftr tt+rr = rta rrar r r =-rrr rt rrar r+ a: ttr tra ra fa r fazra
rt rt t rraar fa t t =nar rt f rr rr ar r+
trrt ff-=r n+ra f=zr-a:-
+rrrrrt trt ff-=r zfar fa r ttr t=ra tr n r rt ta =n fara
ar t +rr art tat+
i. r rrttt, na rt r-rrr r srs nrat fazra rt rt tat r, f== a rrttt rt trn
na rrar r fa na =n rt r-rrr frt n a rrat r+
z. r rrttt r fazra rt ta = -+r, =rrnt trnr t +rr art rrat+
s. rrttt n t r ttr t=ra t +rnar rrat r+ +rra, rat, rr, = rrr =r rn arr
rr un furn zrtr rrttt t +rnarr r r rn at r+
+ rt ra: =r, =t, =tar, trrt, fr=, z+rrr = tfra +rrrrrt rra =rr-=rr
trnt t =nar rra = rt n art rrar+
s. rrttt t trn fatrr +rnar n a rr, fa =n fz rr, s= ra rrfnar rt =nar rra =
rt= rt trr = fa +rrfa art rrar+


30
rr na r rt ra tar r7
= nra =+ar r fr= r r, a+rt = trt arfa, ff-= s= r= n ta r f
nra trn na ta = t = 7 rrrar r r f saat nfa rz +rt r trn rt trfnr t
==r n -rtr-rt fz r rrat r trt r7
zfar n aarrrt rfrr n nra r farra ar farra = +rt n r, rt ee farra t
arfzr = =r ta t tr r, f-r f=t +rt rt t ff-=r zfa r a ar rs ara rrar r rt a
a+rt ff-=r r =rf-a rt fnar r+ r trnt art rra7 a: = ttr rra r 7 z=tt at
t- rartr n tra r, rf rrrt r =a ta r, rrz fan fnat rt ta r +rt tr nt
rr ra r, rf=rt r 7s= t far f=t rnr ta x fa+r =r f-aa rr r+
nra rrttt n -r arn:-
nra rrttt zfar t =ua nrrta r r r sf-zr rt na =t nr =rzrr = a
ftr rt rr ar r fa = =rt n rn r arn r=t =rrn =n- = ar-ar r
ta r + fz rrttt f=t +rt +rrn n rs at+r rr, =s rr fa +r r ar = =n a ar r=r r
- zr z=rar -r nar r rt a rar r na=-z nta =aar+ rr a f zfar +rt n t nra
rr rnrtr na +rrnrx f ar ra rr f-za t zar r+ f= rrttt n saar arn rt
arrr=a rr, r = rrttt n rs r arnrrtt trn --a rr =ar r7
rrttt n t t rrarr r r ta t +rnar rrat r:-
rn f-aa tar rrnr f r rrttt at rfrrr, ta, nr=, nr, rfr, t, t rfz
r r fanrr t tar r, f= rrfa ff=a trt fara tt rfrrrr rz +rt a
art ar =r, = trfa, tfafna, tfaf-xa rrttt n t trn r zt ta t +rnar a rr, r =
=+r r7 a+rt ff-= -t = -t zr rrttt r ar rt t ta t rfa ffr n
=rr nrx rra r+ rrttt =rrn far =rt rt fafa rr ra r+
z+rrr t +rr rrfart:-
frrrr fa trn rra n t t nat r ttrt art ta + s=t rtr trn r =n far,
fazra rt n at rr rr r =nrrra rta f far, zrtr r= za rt +rtz -rr:atr
rtr, ff-=r = +rf n za r z+rrr t +rr ta r a rr zrtr t rnrrrr
ara r: =r art ta+ s= ra r f-aa a art ta f zrr fr rr arr
=a = rrttt t trn fatrr rrfa +rtr rra nat r+
ff-=r n fr=r r r -=rra afa:-
r-nr r rr+rnr = +rrtt ta n == rzr rtr fr=r, atar, fazar r rtr rr ar r+
zfar n rs +rt t ntar art rrar+ +r rt = a rra r +rt ntar r a z+ tr rt ta zr t
31
rrrfta tar rt nraar r at rrat r + a trr f - tr r r rar rfrar
r +rr r+ rn ar fa rr =s t +ra +rt =ra a rr, t-a ararr rfar trz, frr+rr,
zrr fanrr tt+rr rr rt rfz f - tr =rr atar rr ar r tar r
-r trrra rt tfza tar, t f z:=rr, r, trnr r rn xr zar r+ a n ra, =rr
tr t zzr, zz = fat t-rt ar tfza ta n -+r--+r = = =rr n ta rr
r +rt rrr-a, ==rt ttr art tra znt+ +r rt +rr = trrt nra r =r a-r
z a +rt fn +
=rr r rrrtrz rn rrrf-a rr =ar r ar z:=rt rfrr t rr ar +rr r art
fz=rrnt, f-aa r ra r7r fr=r zrtr fafn a rt atar zrtr tt+rr t ns zrr zrtr rt tra
rr r rr+r nr r -r art rrar r7fa r zz za r frra r -r t rrrfta rrar r+ rr
zt +r rt rr =at r, rt art rr =at+
a: rr rs fr a rr rt trn =rarrfa rrt rr, =t trr n rrttrr rt =r rt
t rfra ar rfr+ a: fr=r r r-=rra zt r-nr r frtt ara rt ff-=r zfar
r = = +rrrrrt zrf art rr =at7
trrt ff-=r r +rrrrrt ara ra trnt = +rr:-
trt f-=r zfa = rt ta =n trnt r fara rar r frrr ra t=rar rr
rrar r+
i. trn rtrr r raa =na t far=r, trnrr za r ff-= = fazra rt rt
rt n rrrr r fatrtr tar arr t t +rfnr r =r f-aa t = a = =rrr
tar+
z. trnt t ttr rra t at -ar, zz s-r rrfa, =nar, far, nar, =r uzr, a r
f-aa arr z+rrr fa +rrfa a rrar+
s. rrttt, na r-nr t +rnarr r =r f-aa rrfnar a=rt rn tar rra rr
rr =r n =r a rftar r z=rn a tar+
+. r-n zra ra fafna rrar, trr, ra, rr-=n a tar+ rr rt rftar
=n r +r= tar+
s. na, a rt rr r rr =+r =n t=rar+
e. rrt nrx fa zr, =rr, nxt n r +rr t=rar arr -+r rr tr+r = = a t atar,
-rrt, fazar, fr=r rfz r rrt a ar t tar rt a ta rr r =rrn zar+
z. rt n fafnaar, fat-atar, =nzar, rnar t t +rrntzrtt t +rr art tar+
trnt faar-faar tr a fanr r ra t nr, aar rzt rt r trn na rr rnr+ fz r
ttr r ar trn =r trrra art tnr+ tra =rtt ra fa t faxr n rrat r +
32
trrt ff-=r r +rrrrrt7
trrt fr=r-n ff-=r zfar trn n rtrr r zt tat r+ rrttt, na r t r-nr n
arn =-aa trrfa tat r+ rrttt t +rnarr rt = a = rrarr n =-aa t=rat
r+ trt ff-=r zfar fa n r, =rarrtar, =nar, f, tzrr zf r-n frr=
ff=a tat r+
fa trn ar t zr tar r, t-a zr rt zrt = at trar rrar r + r rnrtr rr=
- fa =ar r7r rnrtr =rrr rr +rra z=tr fa ra t =ar r7 fa r =araa
f=zr-a r f rr =ntr rrat r =r =nrrra =t trra t r rrar r+ a: r tr n rrttt n --a rra
r ar rt rrttt n r rrar rfr+ rrttt r fr =nar =rr rn ta t ffr
trrt ta t rrrtfrrr rrat r+ nra t +rnar, =n r t f rna tar =r zr rrar
r+ trrt ff-=r n fazra rt rt n trnt t +rrntzrtt =nar n=r rrat r+ a: trnt rt
= za r =+nan +rrr fa fr =n trar r, f== z +rrr t =+rrar r: art trat+
rt r- z, frrf+ra-frrf+ra, ntt-ntt, rrttt fara t ftaa rartt a t=ra rr =rrrtr
fa +rt r-n frr= = ff-= trnrr = t t =ar r+
trrt ff-=r zfar fr=r t art, fr=r t, frnar t art =nar t, =rrar t art
=rrar t, trra t art trra t, +rfr trra t art, fa f-an +rrrrrt trrt
ftrrnr t rrrfta rr at r+ tr n +rrr t +rr trn n rtrr r zt tat r+ rrttt, na rt
r-nr n =a a rt arn trrfa tat r+ r faar nr-r rr ar r, =r =t +rnar a=
nr- rrfnar z at r+ ttr ta ta ra r arr, a rnt f-rr r a t faxr t=ra
ra = a tat r + s= rt rfr, rfr rt rfr =aa = =nrfr, rrrfa rt ttrar rrtrr rta rrat
r+ a: trt ff-=r zfar - ff-=r zfar = fr +rrrrrt rrat r+ =rra, =r
=rnnt atar fx rra r + rt = , trnt rt = za r z+rrr fa r =rrra trar r rt
=r rt rt n a rra = r na fr= zrr = a = a rr =r r ar r + a:
r ff-=r zfar faat fr trrt rrat r, trnt t =n aat rt fr =nar, +rrntzrtt rra
= zfar aat rt fr +rrrrrt rrat r +

wq nrrunrrl anwre
i. rrttt r n nrt rr, f= trra t =a, a, =rt, zz rr frat a-r nr rr
ra rtr ta rt rr =r rr n trr r nr rr, = trra t zrrr nrt r rrttt t
trr tra = =fra =ntrr n a t-a trra fna nat r +
33
z. n+rn rn =n =rt a r fza n z-s rt is = zo fna nr n -zt rt -zt rrnrt ra
= ta frt = = fra =+rt rt trn -z fzar n rt zt rr ra r arr rfzzr rt zra na
rra na r + rzr zz at rr ra r +
s. antrt nzr n nrz r=a n at fza n r -=ra rt ztrr tt n rn rr antrt nx
- z r =n a -rtr ta = n =zz, nfta arzt =trra =rt trnr n -z
fzar n rt n-rtt ftrrn ra r +
+. rrttt - n, rn t nr=frrr r faar =+r rr rn-t, zr-r , =t-at rr nra,
=rta, zra, f=rza rt ra = =fra n t nr=frrr =n rt =fa rr ra =, = +rrn
n ta ft+r nr fafna rra nar r + r=r, ra, ar, nr, nr rt rrttt n= rzr n
rrn = rr t rr =r r rr trt rra nar r+
s. tr n r rtr =n n a r rr trn t =rat ftrfa rr , ff-= r a rr, = =n
r tt trr r =r zt ta =n rra rt trn r +rr n rra nar r+ +r rt
r zzrrra r trn rr rr - r fara tar rr nr nr rt r a rr+
e. ra r nzr = zzrrra, zz trn, zz t rza, rr =r t nt, - tar, f=tzz,
at, t n=, rrtrr zt rrat r+ fz r zrtr za t r n zr s rra =nra at-a +rr
fz=rrat r+ zz trfnr r =tfzr za =n fz rr= ar rr ar, =tfzr za = io-is
fna s= nzr r ta = rr= a n trra nr== rrat r + aat r nra n = trr t na
r n+rrn nnr rt arfnr =tt rt = trr ta fafrar r =trt t=ra = r ra
r nzr aat r+