You are on page 1of 32

=zm qm =nrzmu

-utnat taa rtfzrnerurm
fta trrt f=r +rrtat ut a t-a urfr nz t trnrzrxt rztrtr utnat
taa t rtfzr a at aaz nrra =rfrr =a rs=r =rrtr =nrfrntr t ra-tnfa n s=
ta r =ra =ra fr r+ utnat rtfzr a =a t rs=r =rrarrt fan ta r
azt = z=rr r, =nr +rr = at =r ta r a faf+rnrat =t ta = rr rta fr r+
ar na rr f = =rrarrt ta = =r trr rta rr arr ta nrn = ta r =z frtr
t trrat rta rr+ =r+ra: s=tf -rra s= ta r a rrrr = =rr r+ f-aart =r+rrt
urfrt-a utnat taars=r rnfaa ta r fr=r-n ff-=r zfar rt-=rt ra
=r-nar =nfa a uz fa zr. n t rtfzr r =-rr ra tr =rrn rta r+
ta r zt ta t atar r-n =rrr t nr-rr r =r rt rr rrar r+ nra fa
tar r =nr ta n tr ta nr zar r, an = +rt ta = =rr art rat+ =rtt ra-=rzr,
rr-rt = rtt tr rat r+ =r =rr trrt r+ s=f sa= r=fa t=rt tar z:=r r rn-xr
zar r+ ==rt t =rtar r-n-nrr t nr-rr r f-aa fafza tar rfr+ a+rt ta, fa
ftftrfar = r=fa nrr r arza r rta rrar r+
zr rfn r, ==rt r t= fz r, ta +rfr r+ s=r rr tra n r ta =+rn r+
r-nr +r r rn = rt =rr tr r, = rs r r zra f rtt r t =nt zar r+
z tar t +rr aa fr nrra r+ r-nr rt +r r nr- =n arr ta r ==rt
+rrnr n rt rfzr nr a +
utnat rtfzr a nrra =rfrr =a t rs=r t ta r t=rrfx a +rrr tn n tn
rzr t at = ar =rtr rt r, f-a =nrfrntr f+rrrrr f +rt t =rnnt r = fr r+
ta n +ra +rt fz n r, r ntrr=-a rr =rrtr-rr ur urfrr +rrr r r+r ara
n rnt r+
rrr r s= a = ta-=rrt =rr ntr =rrt t +rt rar r trr rta rrnt+
-zr. rn-z a
=rz farrt r=rar
artrr ffur, rrt (tr.

nenruwr
r a t rrt n ra t nr+
trr +rtr ta, r rr n r nr+
t ata =rr ta =rr nf-r r t ns+
fna =n t ra at tnfa t tr ns ++
ut =a t rs=r r ta rta n trr +rtr ta rr+ a ta = nt na n trr
nt f at rznrt n =t ta f=r, f=r zt rnrtt =rs rs aar rna rr r+ rn
+rt nrz atz r rzt rna a + ta n ra r n - ==r-z:=r, r+r-rrfa, =rn-frn
n nrtr +rrr n trar =t=r r+ r ar rt ==rt r t r + r t =r+rrr n trar =t=r rar
r =r =nrta rr rar r+
nrra far t tt+rr =z rrat trat r+ r ff-r ra t +rt rrtrar art fr
=n+rr a z:=rr r =ra tar r rt nrra aar r+ =rr faar-faar frn ftftrfar n
+rt at =nar ar t=rar r aar rt =r ta =r aar r+ fx aar r+
=rrar r t fz rn +rt rn zar r ar fa- fa zrar =n rat =r aa rrn r =ra
=n ra rttt = a ta r fatt+rr tar rfr+ r fza +rt n n a r-r fr, nt
ta n zrr rr = = r7 f fz = rn a zrrr r zt tar rfr+ ata nartr rtr
+rrarr f-aa = +rt ta fx aar r+ (s= r n a ''r-n +r'' ta f=rt
r+ fz r zar rr ar =t +rrrr n rtr +rrarr artr rr r =n ra r +
=t +rt a r fa ftftrfa r + rr ta r fa n fn r, t ntt rrfa
+rt +rn art rrat rfr+ =r zz =r rn fa- t+ s= =r r zz ta f rn faa
t- n r-nr r, rttt art+ rttt nta rr r, na rr r arra r+ n t nt rra r+ n
rttt = t f+r-a r+ f=r =rn rrar r =r frn rrar r+ ft n sa =rnr n r=a
at r z:=rt ==rt a+
t a nrrta r a a trn r trnt r n r zt r+ n z =n ntt
rrfa =nrfr at tr+ r-nr r fa nr =nar rrfa r, =n+rr ntr t+rr r+ n rt ftftrfa
far t trt +rt =n+rrr n tra r +r= fafza =+ rs fa n ==rt-z :=rt art
t =ar+ ==rt z:=rt rrar nt a rrr n r+ aat= trz z ar fnt +rt n ==rt r z:=rt
arar rr ar art ar =a+
fa ==r r rrt zzar r ar z:=rt aar r+ a r r fatt+rr tar r, -at n
rar r ar ==rt aar r+ f= rt t =n-r n trat r + rt t fnar= rt n trat

r, zt r rr zt n trar r, =t rt r-nr r ==r r-nr n trar r+ rn +rtat r t
z=r rr ==r r +rzrt +rtr zr r+ t 7 rnrtt f-r f-rr rra rrt -an=rt aat r, a
+rtat ==r r =ra zar r+ = rt s-r, rnar r=ar fnat r ar, -zt ==r r =rnt
frrt nrtar r+
rnrtt r =rtt f-znt ztnt r+ s=t =-ztar n =ar =t rs r + s= ==r n z:=r trar r +
s=t r=t n trar r+ s=t r=fa n =f r+ s= =rn n frn r+ s= fr= n zr= r+
s= ra n tr r + rr rt n r r+ saar rt art r =rtr nn +rtr ta r n- = rta
r+
s= rt n n+r =rr t-faa tar r ar s=r nra= ta: r aar r, r ==rt r
=tr r+ rr n fzar f tra rr r, r rrt ntr art, ft s=n tra r fa nt = rr
=a r7 r aa ntr art, r trn r zar n tr art fnrz =a+ n rt rr n rra t=t
t tar r + =+rt rar r rt na rrar r+ r-n ar rr t ftrt rr rat r a
n rar = nfa fn rat r+
s= ta n frt nt a r + nrr =rr r=ra r =a r arr tar
trr ta = r-r ra n -t nt, ar na =a fr r+ n t frt =a n
fnr rr =at r f= r t zt z t t fa =n ar n ar+ fz ta rr -t
n ar r fa- s=r trr t+ fz rn = s= ta r =r faa-naa t, -at aar
r nr t zn arr a ta n sa -rn frtr r trra zt -r rtr n rt =r ta
fn ar fa n rn fza a + r rtat ar r z+r na ta =rr t n+
arat +rn-ar - rz n frr r =nrr rr r + ar - rz nan r +
rnrtt r-nr r r ta r r + rnrt tr n-trn r nra r r + = ==rt r t= ara r
rr-''rar rt , n t=rar r , nrr ntr rrn tfrr ''+ ft = ==rt n faf a rr t rn
tra r 7
s=t atr zr r t= ara r rn =nrr-''zr t faat far a tar r == a-a nat
far r-nr t t, rtr f s= +r n a a-a +r =rrta r+''
s=t rt n- r far =- rr+ ''r f=trra rrn trr, artr rr tz+'' rt
+rr nra t ant art rnrt f=t t trt r ft +rt rn ntat n +rtt =r rrt ta t tr
r+
s= =rr t rrf-n t= = +rt tr z +ra +rt fz r+ fa +rr rnrt
-a:tr r t =rs rs aar r nr za r arr rn -rn tr +rrr n ta ta t trr za

r+ a +rar n = +rr r r +rr -zt n rt rnrtt r=fa arza r nrr r r rra
r+
s= =rr ta n r +rt arr nr r f =rrtr = fr rar r 7 =rrt f =r trra
=tt r7 rn = ra f rnrtr r ra rrzr r r+ = =a rr ar rn =rrtr ar
rfr7
nt rn n = rnrr rr ut rtatn t nrrtr r nrra rt r f -rra n =r
nrn arr+ fa- trr ta r fan fzrr+ r fan nt f tzra a nr+ r rrr n
trr =rnt n z t trat r + n =n r +rra rt art trar+ r =+rt = +rt fan rrar tat r
f fz r ==rt aar rra r ar trr ft+ r = z:=r zt rr rn+ ta n z:=r,
=, trrfar faar rnt, t rr z:=rt art tnt, =r ntr zz fr= r+
zt f= ra t, fz ==rt aar r ar r +rt r = trr r fan t =a =rfr- r
zar r= t ztf+ arr a na n aa r frtr r zar r= t ztf+ a t fantrat
t=r+ rt rnrtr na =a r = +r rrt = ftta rtr t +r ar art trr r+
s= ta r zt, =r faa zrtr =rt ta ta r r= t n ar, rr r na
+r fnar =rr rr rnr ntr fr rr un +rt = rr rnr+
rn =r ta +rt r +r a, nnn a rn +rt fza =nrfrntr r rta t a
+ r rta t+
s=t r+r +rrar =rr
taa rtfzr
rtfzr +ra, rrtt n rrt,
nr ffrzn trz, rr t-s+zoos (tr.

rzt tar =t=rr, t-a sr art+
a=tr tar =t=rr, t-a -rratr art+
r=r tar =t=rr, t-a r=t art +
zrtat tar =t=rr, t-a zr zar art+
trt tar =t=rr, t-a atrt art+
=r tar =t=rr, t-a rrrr art+m=zu ml =nrw mrfrrmr ml=nl maw urnmr
ta rxr r, s= rxr n a =rrxt fna fza r t rz =t rrat r far
+rrar zr nf =+r rrar r+ =n- t nfa =a t rs=r +rt = rt nrra =rfrr rt+
ar =r arn rr rrarn arr nrr rt r + ar z=r-z=r t nt na r +rt zr =rr= fnar
ntr rt nrz zt rr rar+ rt r tnfar r a fnr fnat r rt a +rr +rt rat
r+ rn r-ntar, =rar, =tar, r-=r +rr, =r, fa, =nar, =rartar rfz a nr
r, f= rtr rn = ta n -rra ar trra ar fr+ ==rt n ar t -n a nta
r, fa ta -rt r =rr rrar r far rr fa- rrar r+ -rr a nrx ar ta rt
art arr, fr a =rf-a n ra r rrtr ta r ara n rnzra fzr+
rrt n far tnt rrrn =r t =xt rtfzr n -nt, = rfr a farr=a
t nrra +rrar t+ =trtt nrar-far ==trtr r f=a arr =trtr r rr,
=zn= r =rf-a rt a t =rrr = r ara rr f=rtar-ar nr+ ar ta nrr
r +rzrt rr+ frt = z=rr nr rt n r at ra+ nr ar an z za t +rt art fna+ a =
t fan r= a r -r rzr r =ra tr t at =nar-=rrar art rzt+ ==r
+rrr n +rt art z:=rr r rrz ra t +rt tr art, rrtr art+ rta n rn, r
f-rra =- rr n fr+ nrx : r t rr n fa f=t = nr r =rr a nr+ rr
r+r-r+r n t r = r=ra =ra r+ t =t-=t f ftftrfar r +rt rs=r a
zt nrr t a ta r =-r =rt farr+ a ta t rrat =at n ar trar
rar r+ nrx iz r t rr n ut rrtarr =r nrzt =rr ar frr rr+ a fz
rt r n t nfa ffx r + rt n rtr =a t rs=r r ==tr art +rr, tnra
nrzt =rr r trt =rtr rr ra = r ==tr rrt+ rt = r rz +rt a trt n
=rrt art rr+ r t at tr r z=rr, i+ r t rr n rt r r r r z:=r =rar
zr+ r fa t = n+rtt trn =, at r nr n =t n- rr ns+ r trar nrar rr
rt n, =rr n saat =-ztar, =r ar =, nrar-far ftrt rr t z:=rr r r rrz
zr+ = r t f-znt rt tnt7 =n rra = fa +rr n nrar-far a =-zt
far t rs=r r n=z rr ut rr+rr-z t n=rtt nrr=at ut rat t nrrtr t
=r n trt ara-ra f==rrar r= fr+ at nrr rfa = ra =rnrf faanr -t= r
rfz s rrz rrtx aa =t=r f+ a = =-zt fx ta r z=rt ut s-ztarr =r
nrzt (trtrra - -rr +ra -rrfrfa nraut fat xt s-zt t rs=r +rt
rr n frr rr n, -rra =rr f ntt zt fz sa =rr trnt ar =n +rt =-zt =trtr r

a rrnr =r r ta -t atr = nr+ =r =rt -rra ar at rn t ar
fr+ n+rn ++ rr a zrar fra =rr-=rr trt+ ara-ra, =r-r = zrar =rr
ta+ artt n r rfa r r nrx rrt-ftrt r rt art, =nr =ztr r +rt rn nrn n rz
=at r+ artt ara rrt zt ta = ftrt t a rt t =ntr ta: =nrta rr rat
r+ saar rt art artt fz f rt ==trtt r ar =nr ftrt n =ntr -n = rt art rrat+
a zrar frar a =rr f n-n t na r fa ta rr rartr rtr rt at rar r, =
=n n rn fz nfrrr -r r ==trt za r r r= t ar =nr n rnn rartr r
fanrr rrnr, =r =rt r zrar frar a rrt n rrrzr r n nrx r f-r = rrfn
rarrr t r=ra t+ an = fzrt nrr=at rr=a +rrfr ut nar =-ztt t +rt r+ = r =
t tra a rs=r t t at+ na +rt a rrr n r rrfn ara raat r rs=r =
rt =t=rr+ f=r r =n a nar r rt = =n rs=r = ara-=t=rar+ az frar r
+rt - +rt zrt, f=rrt rz -rtr trt rs=r a faanr--t= r rfz
s r-nr rrz f==rr+ s frar r rrzt tt+rr rz t tt+rr fzrs+ rr ara nrtr
rr, faar rrr, rrr, r =t=rra tra+ t-ar t s nrr=far t a +rt rs=r = ara =t=rr+
= r fa rr=a t +rrar t tr r+
utnra rrrn =r rtfzr ata +rrsr r ra zr ftrt r + atar +rrsr r =rr
ftrt rr rz trt tar rr+ = rr at t = +rt zt nraa+ = =rr ut nrran
=r rtfzr ar rr zt nr =at rt nraa+ ra at = r-+rrar, =tar, fa, =nar,
nrtar =rartar = nrx rtfzr ftrt r rt art s-zt t rs =r +rt t ftrt r na ta
fr+ s-zt t rs=r +rra, =r t fanfa ut zt.rt.nrar =rr (faa nra +r- =t
+rt rrt rrta, rs=r r= aa, a rrr = =rz a rt f=t t rrr tra, s= atr nr=t=r
r ra nra ta + nrrtt frn =trr r == rn t = =rrn nrar =rr a, sa zrar
rar = t rtr+r fr r r frnr t =r n +r = n -attrt tat t =trr
a t r+ s=t atr = t.a.+rzrtt =rr (faa nra rs..=. a ftrt = =zt
rs=r r nr=t=r rt nraa+ t. s-zarr =r x utnra fr+rtarr =r nrzt +rt t+rr ra t
far rs=r = tr=rt rra+ =rrt r n +rt = rrt+ +rr fr rr n+ =t r=r an rr
ns+ s= atr = rn at nrraar r =r ar ar r + nrx ftrt r rt art, trra n +rt rt
+rrs-fra rrt tra r +rt rt =r f a-t tra, =r t a rr =r+rrrrt
nraa+ trra r rs=r rfz - rar a +rt rs=r t =r =r t+ rs=r t =r ta n
=r ==r ra-z t a+rfa rrat, rs ar +rrt art =nar+ rt rt ra t rs=r

arr rt +ratt ttr nrar a - +rt rs=r r rz trt ta a f rt +rr art
tra+
rt fzar +rt =t rt f rr ffa nrx =n +rt nrz r rt n art rar+ fza
n ntt +rt =ra t s-r rrat rt = rt rs=r r =rnrf n z=rat ar ntr +rt rt zt rr rar+
t fza r rrtx trr ta r za tra+ n+rn artr =rnrf fafza ta, tra r +rt
trra n = ar r: =rnf ta rt z=ra + atz =r t, =rnrf t a + r rrrt, r
farrt, r +rrrr r fazr a rs=r =rrarn ta r arn ar fzr+ =zr rrtr frar
r faanr, -t= r rfz rrz f==rrt = =-zt =trtr r f=a fr f a frar a +rt
a rrt rr r rn = rn ==trt zt a zrar r r arn trra fr+ zt = s
zt rn = rn a tr+ rr z=ra rt = rfra rr ra =r ta n ra-z t a+rfa
tat+
ut rnra ftt =r=rt rrrzr r r tar, rr t zrar fra fa- rat+ rt
rt r +rt fnar, a= =r aar, nzz f ra, ar rar rs rar +rt art rr+ =
=-a rrt r ra , =r ra, =r rrrr = za r+ rr zr t = t rrzt -
n rtt r +rt rs=r a+ rr +rt = na n = r tr, =t =rt =+rr ta tr+ ar tr
ta ara-ra =r n =nfa t fzr+ at -rt r+ -rra nrx rn fr +rt arn t
rrar art t+ fz rs ar f+ra-za tar rra ar rr ra rt art rt rr rra ar +rt +rt
t t rt nrr art rat+ r- r =t =r t nfa r +
+rt fzar = rs=r ta n rzr rr nr, f=n = =t +rt tt=t rr ns+ t rrt n
z t = =nar t n fa rt t rs fra art, n r = rs rr art+ sfarr= n n= nrt nfa
=rz fr t =nar r ra zr =ar t rt =nar r ra azt = rn =a z=rr+ saar
zr rzr, +rt z f r= aa r rrtr ra t = =nar nf-r a = zar r =n+rrr =
=ra fr+
ta +rt -rra =r fzr rt fzr rr, z n +rt f=t = +rt rrr art rr+ r fnr,
=r fnr =t n =rr tr+ n+rn so =r r r ta = z:=r +rt ta r +rt f-rra =n+rr
= tt =rr t fr+ +rt f=t t trs r frra art t, +rt a z:=r zz r a art
fr, f=t =rna a z:=rr r trar art trr+ z:=r +rrr r +rt f-rra ==r =n t fr+
z:=r = rrtrt +rt r=rr = r= art far+
fzar ii.iz.zoo+ r faat nrr=at ut =rtt t nrrtr t trr = nrr=at
=rrat t rfz : =far rrtt+ rs=r r -rn -r=ra t trr zt is rr r -rn tr
fzr+

fzar iz.iz.zoo+ r rr=a +rrfr nrr=at ut nar =-ztt t nrrtr =r rs=r r
nrnf za f rrt+ rs=r t =t ftrfa z=rt -rra rs=r = r, r rs=r -r=ra
tr z+ zr rt r rt rr f rs=r ar=ra ta rr ar rrr rfz+ a rs=r a =a
trr n rtrr rt a zrar rrr rzt nra ttfa zt+ ft n a nt r aaz t rs =r r
rr+ rn =t ttfa t nrr=at t a fafrrt =rrt r -r=ra ffra tr fzr arr
rn trr zt f r r f t=r + = rt rs=r a =rrtr fr f =nrrt ft t atr
n rn r rt, arf-, trz =rtnf+ra +ra-rrar rfz =ar-=ar t rs=r r
=r za tr + rs=r +rt rrfa +rrr = =aa tr+
rt fza rnrt f ftntrt fza a n+ fat rt r-nrrt =a ut =nfa nfa t
nrrtr =r +rt nrrnf-zt = rs=r r nrnf za rrt r t t-ar arr z=t +rt nrr=far t
=+rt rrt+ = =rfrr rt t rrfa =nrfr z=ra rt aat rt+ a zra ta r +rt
rar a r r--r- nraar+ -n ar fafa r t ta = tar7 ta r r--r- =
tar7 rs=r a rn =r f==rr fzr f f=t atr z:=r ff-r +rrr n +rt =n+rrr n trt
=-zt fx ta t =a r +
rs=r =rf-a n +rt =a ar +rt =at n nrnf =ara ra, art n x r r +rt
rnt= an-rr r ra =tt =ara ar +rt ur urfr rrt t rrf-n +ra =ara+
r =nrt fa rnrt t rrt rartr r r-n t= n =trrt t zat+
fan =n a rs=r rt t rt rrfa, =nar =rrar trt+ zar +rrr n +rt rs=r
n r = f=t a t rr +rt art =at+ rn = tra +rt a tr + t r n n+r r-nr rrz =r
trt rt f r tzr rttt r rr trt r+ n ar rttt = f+r-a r-n a- r+ rzr aa t rr r, n ar
aa r-nr r + s= rttt t r r: =nrta rr trt r+ f=t +rt rt t zt r fr tar
nt f fa art r+ =n r nr r n =rrra rrt n =t rxr t f rta tat r+
a: rttt r ar +r rt r t ntr =n+rr ntt rrfa at tr+ =t =rfrr r ra-ra -za,
f+raza+
= tr r ra r =, t rr rar n+ = tr r ra r =, t rr rar n+ = tr r ra r =, t rr rar n+ = tr r ra r =, t rr rar n+
zr f+r-a rt f+r-a r-nr, a = rrtr fr =n++ zr f+r-a rt f+r-a r-nr, a = rrtr fr =n++ zr f+r-a rt f+r-a r-nr, a = rrtr fr =n++ zr f+r-a rt f+r-a r-nr, a = rrtr fr =n++
fan =n a n- = +r+rta a rrt = tn frart fnx t atr =nt =-aar
n- r tr fr+ rn =r ar fzr f n- =n =za r fr tar rtar r+ fan =n
n ta r rrtar r+ =-aar =n+rr a ntr rt ua ntr r+ =nrfr ntr r+m=mm urrl
=r- a- t rn +rfnr r+ rr = +r rrt r ta ara rrt = fa t
ara rr t rt n=t rr ar r+ -rn-tr, -a, fan- a rfz =+rt =rrar t
farz =r- r+ fz n n =r- art r ar =rtt far ara-=, -= rt nrat
rat r, rn art + ==rt a r rrtr zrat r, rrrat art+ +rnra a -rtra =x n fan
zr za r rr-''=r- rta r ara art rrar, ara rta r rftx art rrar+ rftx rta
r nr+r art rrar rt nr+r far farr art fnar+'' a: rnrtt =r zf =r rrar
=tt r+
rn ara t ra rn =aa ra r t = =a r ara r rtr n art ra + = n
f=zr-a t ra rna =r =at, zt, =t=rt+ n f=zr-a rar r f ==r =rar za = ==r
=rar fnat r+ z:=r =rar za = rn +rt z:=r fnar r, ft +rt rn z:=r-==r n
a tra r + ==r rar r ar ra r z:=r rar r ar rrtr ra r fafn-rr (z=tr r
zrr za r+ arat ra r - r rna fzr rt ar rn ra r rra n rna =r n rrr,
=r r fr, =r rt r rn fn trr r+ ft rn z:=rt at r-r-trz ra r
ta r 7 rn = r raa r f s= ==rt = =r fza =rrt rrr, = rt rzt
rar r t ft +rt =ra tzt t far r ta r 7
=- =rr r t= rt rt rrar r+ r =nar =rnt n nrtr ata t rfrr tar
r+ frnar t rrr = rt +rr a rr rar r+ rs fazr t r r=r, nrt z r
r-rz, arza, aa t r =-rt =-nra, rrfa rr r r+r, r a na n f=t rt r
frn +rr art rar+ trn, zr, nrr +rrr = a r -a tar r+ f=t r f f
nrat trnzr art tar, rr-rr art tar+ a ar fa ar n =-aa ar t=ra r
-a tar r+ = t ftrfa n frt tar r+ rznf =r n-frn r-nr = t
f+r-a r+ sa =rn-frnr = a ar ntt r-nr r fra rr =ar r rt a fra rr =ar r+
rta n r-nr t aran r+ r-nr t ara r rtr r rar r ar =r ara z
rar r+ nr r ara rtr rt fa arar rt rn tar r+ a zn rr, =ar
trsr r ar ar r+ at nrat rs s ta frn rt fa =rn n z:=rt
rrar r+ r-rra, trz ra tar r, fafn-rr r r=ar r rr s r =rn fa r

frn rra t rfra rrar r, r art =nrar r, fafn-rr t r=r tar r+ t =rn ara
rr rar r ar rttt t zrrr r =rtr nrr-nn- rar r, = ta t= r rrr ara
rr rar r rra +rz fara rr rar r+ r a r z a =nt tn a- =nar r+ n
a- r, z art+ n rra r +rr +rnt art+ a ntr +rt -n rrar r a ntr+
-n-ntr nt aa =r r + rttt r -n rttt r rt ntr rrar r+
trn-zr t f rta ta r fa rn r rt fx farrt r =at +rt fz rn
fr r=ar n tr , rr t rn n a tr, ar tatrn rrt =aa r r r trr7
tatrn rrt r =aa-=ara rz +rt fz na n rrrr, zr, ata, t-ftrr nz ar
+rtat n ra tr , =n+rr na t= t fx rrtr r zz n tr art rr ar ft ur =
rn r r+r fnr7 r tatrn rrt ar r rta, fan fx nnr r, f=
f-aa-naa = s= -n n nt rrr t rr rra rrat r + +r t rr fa r +rt
r zat r+ r rrt rnrt zz r frr zrt arat r+ rnrt +rtat trt fr +rrn t
s-r trn zr r fnrat r+ rttt t r=fa rrrat r+ ==rt r rtaf t= zrrat r+
==rt r7 rrr = +rtr ta r+ nrr rtr = r-a na rt = =rt r+ na na t,
=-=r-z t, ra-+r t ==r =rrar t r r +rr nn- +rr r rt ar ==rt r+ r
+rfr r+ ==r-z:=r = ata rrar r+ s= +rrfa ==r n z:=r fafra r + rrt =r-z t ar
n nznt +rtt zt r + s= atr =- r rr trt urar na n tr +rrar rna ta
rt r tatrn rrt r+
tatrn rrt rr trat r f = s , ar, =tn = a nra t =rt =+rr a t ar rrz
rr rz r a rr rar r, =t rt fz rna ta =t +r +ra t =rt =+rr =r
= = art t ar r +rt fza rtrrrt rr rnr+ a: =rrrat ta r fatt+rr
t f =n rr-rr frtr r zr t nr rr trr r7 arr, nra, nrr rt r+r =
rtt -a r a fa-fa trrar r zfra ar t=rr r7 sr, zr, =frrar, azrtar,
=trar z+rrarr rr a rr-rr r r t=r r 7 s= rt =r frt
=r faa t =rr r a +rtat trt nznt r zt t, a ta r t-, fan
fx ar ar rfr, a+rt ta r +rrt far z:=rr = rr r =ar r+ =r =rr
rt rf rrfa ==r r rta tar r+ rt =rrar r =rt r+


mnw mrz= uru mr nnwrw
+r nrrtt a rr- rt r-nr n a-a nr a-a rfar funra r+ rt r-nr n a-a
rfa ftrnra r+ rt r-nr n a-a rfa r rt =rnt fr rr r+ fa rnrtt r-nr a
at = rfa r raar art a a nrrta , rfarta, zta nr at rt nfa n +rar
trar r+ = f=t rrt n t-ar nrrtr r frr =rrar nzr rr rr rt r tr = =rra t t
t=rt +rt=r nrna rar r arr +rt=r rt =t =rra t at trt r zr =rrar r+ = r=
rt +r rra r +rt r f+r=rrtt r, z:=rt r, r7 = r= rt +r rra r +rt r f+r=rrtt
s=f r f = a +r r ar art r+ =t rt arat +rn-a rn +rt rt-rt ara r f- r
+r t! a r trar r, r= rrar r, z=tr = +rt=r nrnar r+ a r ==r rar rar r r ar
arfzr = at rt r= r+ a t rt +rtat r rt a = rrt znr n z z trr r+ an a-a rfa r +
an =nrr +rt =nr rr+ arrrtr ara a-a r + arrrtr zra a-a r+ arrrt -zt a-a nr r+ a n
a-a rt rr, f-a ara r +rn arr rrar = rrt r r+ nrr rtr a arrrtt a-a rfa r z
fzr r+ =a tt a +rt rr r- rat n nta tr=t, nrr =a-=a r rr =t+ nnr n trt rat t
trt +rt nt tr= = azat tr ar r r 7 f= rtr rt rat rt rat r+ rat t n
trt +rt tr=t r, = = =nr 7 n r =rra t =ta r t tr= rnt+ arat ra r f
rnrtt +rt rt zrr r+ rn +rt a-a ra-z =rnt n trt +rt ra-z = fa r+ ==r r +rzrt +rtat
rra r +rt rn rtra trra r+ = r-nr n nr z r ft +rt rn +r tr r + =t natt n t-a
r t r r r + nra =rrar r r ar nrrnr a rn+
ara r rrt a rrar r, fnr- t nra =rat r ar -at na n rr t ftr
fza rrat r, a -at r-nr rrfa rr rat r+ +rtat t rfar n rr rat r , ara r
nrr= +rr=nra rr aar r arr nrr r =rrar nnnra nar r + r-nr, n, nr r r=ar
rar r arz zar r a r t tnr-nr a rar r+

luw mm mm uw 1
ta +r rntr r+ tar r ar rnt tar+ rn t ta rr fa rt ta r
ra-z arar r+ r rrr n ta r, rrfrrt rra r rt r n -r n ta r n=r rra r+ rn rrr n
ta t r f==rrar r+ nt ta n rar r ar -rn, a =n t rn n ta r arar
rrnr, a+rt r-nr-tnr-nr a =at r+
ta tar +rt r r+ nt fa =r tar ra ar =r tar = rr rar r,
tar r s= zfar = r rt fzr rr rar r+ r tatrnar r t ar r =t zrr fzrr zrar

rt z rat r+ rn a ta = na t=r arf =f r-r = rn na rta rr + rn zz
n rr ar ta t nfzt = n art+ ta tfa nfzt r, ra f na n rn r r= rr+ ta
r rzr = za n rt art ar f-zfnr n rat r, a rt rt ta +r aar r+
s= f +rtat t r-n-rfa r rraar r r arr t zrrr = nrr rrrar =tt r+ s=
==rt n rt fa t r-=ta, r t-rt, =rra-ra, rrt t+rr n-n r + rn
fa-fa =r n r a= zt rrar =t=r rra fa+rar fa+rrar =t=r+ s= =x r =n,
at f fz = =n rt =r =rr t rn z +
arat ra r f ==rt t rt ta fa r ar na =nr+ =n r=a na ar+ ar
+rrn, +rrn rn far r=a r tr+ zrr n rt nt n r + ==rt r rn-rrr =nr =
rnrrr t rt ta r rn ta r +rt at art nrat rat+ n- r rt =n rz t=rr+ r r
+rr tr+ =a f+rrt na tr+ tr-=rtr t n na zr+ rnrfr =zrrtt
ta tr+ =rr n =s +rt ra rt art r, ft r r r +rrtr f=t t rza rr7 r n r
-rr r rt fnar r+ a: ta t rarr r n tr + ==rt +rrfa +rrn aarn-r
z:=rr r rt =a ta r+ +rrnr r -rna n r+r +rrna n rrfa rt rrfa r+ na ta r r +rt
ra rr rrar r ==rt +rrn +rt =tfna rra r+
s= ==rt n = atr t ta +rrn-+rrn =rra =x r r t rn aa rt rta rrn
faa rnrt +rr n rnrt frt= n r + a: rn r rta r rn =n =a =n+rr n trt
ta t+
a n ra na tr, r r ar =n+rr rr + r ==rt r ra =t r+ a
ra art n, a a s= ==rt n rtr=t r=r rfar n t ra rt trrn+ ==rt r a art
rrnr+ f= =n ra = na arn a rt -n-ntr t zrtt nt = =rt r a rrnr+
r rtr +rt ar art+ r, rr t atr fa t-t ar r+ s=f n ta
= n r rn r rrnr7 r r = rt =r ar+ r ta =n fa =rar r rs n z=r
art trr r, fa r =t narnt r+ =rz =rzr zrar z=ra r + r faar rt nta t t r
rr rt rar r+
r =rtt zfar rfr-rfr rfr = tfza r+ na r trn rfr r rttt r trn rfr r
ra r trn rfr r+ sa atar t zr =nrfr r+ =nrfr = rf ra-z rta rrar r+ a: r
=nrfr rn = rta rr 7 = f rn =r =rrr r = rt art, +rt = tar r= t z, a+rt
rnrtr ta = anr+

an a rr =nr, rt a = f+r-a r ''t'' r = +rt =na r -a tr+ t rt t f = rt
nfa r +r zrt =rar r + ta r nrx + r +r-rar r f-z tar, nrr r r r zar, =+rt
rt -r rt z-zr = fna rrt trar+ s-rr rt rnarr t zr=ar = na rrar rt ==rt = n a rrar
r+ zr n tra r +rt zr t nnar n r z art rr ar rt =rr ftra aar r+ rt fa aar r+ f= at
r-n-=-rr t fr= r = rt tnr-n =-rr t fr= rr =ar r+ =-r r-nrzt rt nr+r t =rrar t =ar r+

mmre euan mr fwnw
r r-na! a ==rt a =rr t =rt rra t sa= a nrr r rr+ ==rt =+rt
=r, fta, ara, r=t rrt a-a trr t rrrfta r+ a trr r rrr rrar r,
a a z=t fa nr ttt tar rzt zfra ta r + t-a trr n tr t
ara rat r a = r fta ar t rra zt art nat+ s=f arfar a s= ==rt r trrn
rr+ rr ra f=r a ar rrar r7 rr =r tar ar, +rfr trr = +rtr nrx
fz=rrr r+ f rn =r a+r rrar r f nt =rt =rt n r a rra r + n tt rrzt =t at
z:=r rrt n =r z:=rt t zat r+ ntt rrzt =t ztt, =t trrat r rtr a =at r+ nt =rra
= r rs =rrar art r rn =rr at =rra r+ saar nrtr tar rnrtr = a rr =ar r 7
nrr zrr n fa =r rt =rar r, t r rtafar art rrat+ ra r = =r r za r,
r rr! r rnrtt r=rr r artr r, t rt s, s= far ntr ta r r+ ftrt =
=zt s= atr tar trt +rtr rrt zrra r, trr r z=t r ar nraa r, t-a ==rt
=r art r+
==rt =rt = r r t fzr t atr - rra r + tr = = f=rt ra r +
= +rfr =rr r ar nraar -r t+r =rrtr nraar rnrtt +rt +r r+ rnrt r nr
r z rrar r+ a nt rt a, tr =r a t z:=rz rrt ta r + fnx +rt rxa rtr
ta r + n r z rrar r a ftrrt +rt fnx at a rrt ta n ra r + r
= r r =r r+ sa nn- rar r arza = rt rn nfa ==r =t na rta rrar r+
-n--n z:=rr = nfa fn =at r +
nt ==rt n ==r rrar ar rrf+rz t, fa rrt t tr aat= t-ar = +rtt fr atat rt,
rrt-ftrt, +r rfz = rzt =n rrtr art ta+ r nrt t +rt rt ra =rf-r +r
r rz, arar ra-ra f-ar r =rrn tra r rt rzt =n ntrt art ta + tr nrt
nrrtt arrna z rfz nrr=r trr =r =rf-r r rz, nfa art aa+ sfarr= =t nrra
r-nrr = +rtr zr r, f-rra ==rt r +rfr, +rr +rnt, ar n =nra a- =n t rz
fzr+ =n ntrt t r-n-=rrar r t fa z +
s= trrrt ==rt n rs f=t r art rrar+ =+rt fta, ara =r +rt n aa r +rt n
fnza r + ==rt r =rt =r tar, trn nrr za = zz na rra r+ =rt n z+r rt
z ra r, a = ftrrn z=ra n ra r + a nrar-x, fa--at, +rrs-fra
=r fa:trr fatr tra r a a =r a tra r+ -rt =rr n trr r rar r a
sr, zr, z+r rfz zrr r ra r+ ttt trr tra nar r a =rt fta - rrn t atr

ra r + = rrzt rz r: x nrar-far = n rr ra r + r=-r= n fa--at n n rrar r
t rz n ar-r , na nr aa rfz n z rar r+ zr fnxr t nrzt fnxar +rt rxar n
z rat r, =t ==rt t fafa r+ ft +rt rnrtr r nz na ==rt n r=a aar r nz at
nn- tar r + t-a -at n f r rntr rrar r a ==rt n trt +rt rn a -r r
ra ta r na ta ra t =a r + s= atr zr=ta at ==rt n trar faa r
t =+r art+
==rt zrrr n ==r-z:=r art r+ ==r-z:=r na t nr-arr n r+ na nra =r ==r na a
nra ar z:=r+ na t r t=rar rat na r =rt fzrr n nrzar ta r =-r =rrr r+ na t
fa-xr t=ra f r-nfr= zz =r rfr+ ==rt ft+rnr n ra r n= rtr
rttt r-rrr t trr rr rnrtr ar na rt r + na =tzt ar r, s== =t +rt z =a r
at +rt at =a r+ a: rn at f fz = =rt fzrr r farrtr t, rz rtr zrtr
ta fx arar rfr+
ta r =t +r r-n =-aar r+ ra, =rf-r, =, = rrr r n r+ r fr
r+ s== r-nr r rrr art rrar+ rta n =t ra r r r tr n +rt rnrt =rr rar r+
sfarr= =r+rt r, rrntt =rr atrr art ns+ f=-zt =rr a=a rt ar art nr+ trr
=rr tr t r art ns+ ft rn frt t f r rn sat art t ar ft nt =rr
r rnr7
==rt t rt ta arrra r+ rznf zrr fa- +rr+rnt r+ a: a t nnar-n-r
tar n=rar r+ r atr ta f= t a saar nrfra rr trr r, r ar at rn n z r rrr=
=nra r + r faa fza trnr7 r ar at f=t t art t =rzr r+ rt a a ra r =nt
at ntar =a =r trr r+ at trr fa f faat +rrn zrz tar r+ rn t =rrar
ta f a r n =nar r+ a z:=r ra r r tar trnr ar a ==r =
rta rrnr7
fat=rt r ==rt = ffr, fat=rt r ==rt = ffr, fat=rt r ==rt = ffr, fat=rt r ==rt = ffr, =rt +rt ar art + =rt +rt ar art + =rt +rt ar art + =rt +rt ar art +
+r r r r r r r , s=n a ==r =rar rt ++ +r r r r r r r , s=n a ==r =rar rt ++ +r r r r r r r , s=n a ==r =rar rt ++ +r r r r r r r , s=n a ==r =rar rt ++
utnz tr-z t +rt = =rt r t= ara r rr f ''n t=ra n r r, z=rar rt r rt
f=t t nra =rt r+''
s= ==rt n =rt +rt art r+ ==rt z:=rr r =rnt r, rr r ==r +rt z:=rr t at t =rzr
r, rr rr t r=r fnrat r rt ==rt ra r+ s= ==rt =rt t at rt rrr, arr s-r
a = ==rt z:=rt aa r +

-n z:=r r, tr z:=r r , n- z:=r r, frn z:=r r+ frt z=rr rt z :=r rt z:=r r+ rr t
r rar r + r ==rt -n, tr, ntr, rfr rfr-rfr, trn-zr, ara rfz z:=rr = +rtr
rr r + s= ==rt n faa +rt z:=r tzr r a =r ntt s= r-nr a s-r-fa-r = a
rt +rrnr r+ a =rt z:=rr r zarr r na a rt =ra fr t =n+rrr = rt +rt =ra
art fr+ a: a nr r =a rrt z:=r t u=rr zt ft = a ==rt r =a rr+
arat ra r f r ==rt fat rza r r+ s=t z n r, trn, trr araar r+
= t +rtr=r na tr+ ==rt zrrfa r+ s= rn n n a-a r = trr r+ r r-na! a
=+r r+ - z:=r r, =n+rrr = = =ra t+ f== r ==rt t tar = tt r+
nrr rar r nrr n rr r+ rr r r =nrta rr r+ rttt ==rt = nrr ra t rt
-at r +r rta rr =ar r+ r +r! n tr r ntr trn-zr tfra, -at +rrr n ta tra r
rr+ f== n s= ==rt =+rt z:=rr = na a +r ==r r rta t =+

r ==rt z:=r r =rnt r+ rr ==r arn t rs t r rt art+ rr t rt ta fa = arrra
r+ fa rr ra zra, nta rzrz, fta-ara n t faa-faa r n tar r f=t
rs =tnr rt art r+ f=a +rt r n t t ra zra rzt r r a +rrn n n rat r
fr rt a farr r rtr a rat r+

qn-euan mr fw=nw
r rnrtr rttt fx znf-ra zr = +rtr rr r+ rt zt n n-nx =z trr r+ tz
fn s=n r tr r+ n-nx r r +rzrt r+ s= rttt ar n zrt r fa= n rar trar r+
t=, =frt, nr=, nz, rt, nr rt t sa =ra rrar = fnt r rttt ar rr r, a: n-znt
r rrt r+ =zar, nar a rrar s=r t+rr r+
r zr fa+rr tr rr trt r+ fza-fza rnrtr rrar rar r, rttt t rfa t=
nfa rrar rar r + rfr nrt rr rat r + nzt ztt rrt =n ftr z rat r + axr t
rfa nrt rr rat r+ ur rfa rr rat r+ rrr-t n =nrar z rat r+ a, aa, aa
n =r= rar r+ t frar z rat r, s= atr rttt n a trn zr rr ra r+
rrt = nrtt nzt rtr rttt +r rt =-zt nar r, t-a -zt = r rfr r ft
nrx r+ s= +rtat n nx rfz frrara zrr rt zr rra r+ n-nx-fn rfz r ar r rt=rrar
r+ tr n- r r-r r zr r + n-znt = +rt s= rttt r =-zt rr ara f +r

rt rn faat rt nraa t, t +rtat t n-znt +rt +rt =r rra rt art r, ft rn r s=n nn-
t z:=rt rra r7 r rnrtr rna art ar rt r r7
r zr --a fx-nfa fa+rr +rtr rra rt r+ t =nz = +rt s= rr ar +rt
s=t rf zt art rr =at r+ t na n s= =nra fx rs z=tr zrr fnar nf r+
rtr f r zr +rt +rt at tr+rrf zn-r r art rzat+ +r a sx, =, t n rfz
=nf-ra zrrr r =a t+ r +rt zrr s= =r n rar r = +rt r fnrz zat r+ ft +rt rn
s= z=r-z=rt art =nra+ =t rnrtt ara zrr r7
r rttt rfrr r +rt rrt r+ +rt rn r rttt =-zt ttr fz=rrs z trr r t n rt
+rr s=n = =zr rfrr =at r f=t rar +rt art t r =at+ ar r rttt
t+rr = rt nfa rr, ft sf-zr r n rrt arr fr +rrnr r +rrnt rna s= rt +rt nfa
ar fzr+ arat ra r f rn r = =ra rttt fnr r+ s= nrn = faat a =
r-n-=rrar trrt r t s=r =rt far + f= t a rt +rt trn-zr, nrr
nnar r +rtr t fzr, =t =rtt -atn frtn nfaar =zr-=zr f zt rr rat r+
==rt z=rr = na a ra r +
s=f = at rttt r -rna = arat rr r a+r ta r + r -t atr = raa r
f r rttt arra r +rr-+rr n a rr trr r+ rtr s=r t+rr rt =r r+ =rtt zar trn,
z:=r rfz rttt r+ n ar f= s=r a+r t trr r+
f zratrn t a +rt rr r- t nt=r na, a nraar r art7 nrr t nfztr tt a fr
a rr trr r+ a at tr +rt =r-r art r+ ara nrr rtr a arfzr = z:=rt r+
s= -n n +rt a ft +rt =t n r=a a trr r + aa a ararna r trz r a art =rr, =z
frr n rt +rrar trr+ r rttt f= a ra tar tar r, r trnr r rrt r+ ff-rr r +rzrt r+
r ar t+rr = rt z, nfa rt fat-at +rtr rra rr r+ nr z = fnr rr r rttt att
ar=nt rtr at f ra a t r-n-==r n rr a trr r+ ar=a +rr = f n r
n-ra r rtr art aa+ a s-r =f =rr na sf-zr r =fna art fr
rar, a a r a ta r +rt r r r rrar trar r+
utnz tr-zt a +rt rr r- r t! ''zr f aa a-a +r n r fz, +r ar
r-nr f z z+'' a-a -nr n, a-a +rr n, a-a zrr n , aa =z rttt r rt nr- fzr rt
s=t f trn, zr, nrr tar trr+ t s== a r fnr7 s= ==rt a a ==rt rt zrr+ atr
-n-ntr rt zrr+ +r, -n r-nr f nr z ar a-a r = r tr s=
-n-ntr , rfr-rfr a = n =zr-=zr f rtr fn rnr+

''r t, r r = ==rt rt ftrn rn, ftrn rn, rs r frt, nrz rzt rna
rr+ rna rr+ afr ar t-afarnrt r r na zr fa r+
r t, r art =-=r at rar fa r=r r +
r rn! r nra! r =n z!
r a n rr! r nrr! nrrzr!
r frfrar! anrr nr -atr tr r+
tn anr tta r a rrr + a rrr+''
a: arat ra r f r rttt nta rr r, r ar r = rt nt trr r + r r-nr nt r r
+rt +rt nt art =at+ ft a f= ra r zt r a ntt zf nrr rt+ra rt, n rrr
r ara art rr+ fa =r ata rrar r f -n-ntr, ==r-z:=r r ntt r-nr t rs +rr
art zar, ft s= f n r z:=r = 7 r frt =7 s= rttt ra = n r nrx +rt
z:=r art tar r+ rr r +rtr rr, =r rr r a rr r, n s== rs ra art + n a fa
t+rr n ftra r + ft n ntrrfz z:=r = +rrfa t =a r + r s +rt t ta n ==rt r z:=rt
art ar =at+ =-r ==r, =-t rrfa ar nt -zt r+ n t ararfz nr = ftr nrr t =rra r+
ntr fa t= a-a rf-n ==r r +rrar r+ rttt n ar +r rt n r, n t t= r arr
+rt art rr =ar+
r =f r fan r f rt t r a r+rrr+r nr r +rrnar rt zar r+ a
r a s= ffr r frra nrat =nar +rrna t rza zr + n n rr-frrz r
tfa-tfa t as rr art ta t s= rza r ar=nt r rz z+ fr =nar- n r
+rrnt = rt =nrta t z+
n fa nr r n t +rrtt r r+ =fa nr = n -n--nr-at = nt =rr n
r+ uf fa+rr z n r r nr r +rrnt n r r r trr r+ t-a n +rrna
r r-r at, rrt =r +rrr = ft = ata r t ar r+ nt =rr arfz =
=r rt rr trr r+ s=f ar fat-at --t nr r +rrna r +rt nr r +rrt rra r
z rar r+ nt z n rr rr n t t atr r+ s=r +rrna =n rrt t fn t
n trt rr-frrrz =t =rrz-rat zt s nar zr ar r, f== n r r r fat-at zar
trar r+ a: r r-na! +rt fz a =n rs r ar =n+rrr =rr n r +rrnt = rt
=nrta t, n r = na a r+ s= rt faa t rn rttt r trn ra: ra rrrar
rfr+


=zm euan-fw=nw
ta n ra r az rt =-a, ta n ra r az rt =-a, ta n ra r az rt =-a, ta n ra r az rt =-a,
na t =ar ar ar ==r rrfa a-a+ na t =ar ar ar ==r rrfa a-a+ na t =ar ar ar ==r rrfa a-a+ na t =ar ar ar ==r rrfa a-a+
rn f==rr =nar, rn f==rr trt, rn f==rr =nar, rn f==rr trt, rn f==rr =nar, rn f==rr trt, rn f==rr =nar, rn f==rr trt,
rn f-r t rzar, =r =rr trt++ rn f-r t rzar, =r =rr trt++ rn f-r t rzar, =r =rr trt++ rn f-r t rzar, =r =rr trt++
n- far =- r+ -n-n- r rtr+r r+ r -nr r r fafa ntnr+ nta f rt
rnrtr -n rrar r+
-n trn r s=f -n-fz= t rfra na rrar+ fr -n-fz= r arat =nar+
ta saa =-a r nzt n r f= r+ r =n r r = rn-ra t =rr t
, tar ta fan +rrr n trar znr+
rt aa = r ta r r =n r+ ftrr f=rta = r ta n rtrr nr r+ rt
rt rn zr z trt r f rn +rt s= ==rt = fza = rt fzr rr rn+ r rt fa rt
rar r f =r fza ntar r+ = rzt rar r+ =rr n +rt art rar r+ fz
=r r rra =- =n n r r ar ft =rtt rr arr, =rtt =r rt =nrta rr rat r+
rn = fa nt tr r rt fza tt atr nt rn + fa+rr n - r =aa faa tr
+rrar r -n zar r+ r-rrr t rraar rt rttt t atar =n a rz fa n- =
+r+rta art rrar+ rt fa ta =rr rt n- r -nra frrt x t rar r+
n- r rr rt ta r == zr rr r+ n - t rrr rt ta t == zt rrr r+ n-
ta r == zr rrtx r+ s= =n far n fa =+r art+ n- r trr rt f-znt r =t
trr r+ r -nr r r ntar r+ r rra =- r+ f= a ta t s-r rt a ntr r +r
r, =t r tar, tar r =t r ntr = r + =nrfrntr r + nrr-= r+
n- r r r a nra rttt = r-nr r f-z rr rar+ arat ra r f r-nr r arr art
rrar+ r-nr r arr art rrar ar r =rz tar+ arat t rt n - r n tra r, z:=rt rra r,
fr ta r arr t-t fra rra r + r fr +rrnr n r=a r, an rt ==r nraa r
r-r-trz ra n ta r + r r rr n t- tra r , rt t z:=rt rrt nta r+ ta n z,
=r, -r ftrt, faar fn rt, r =tt art, fa n- fn nt, r =fafa r+ n-
=fafa r ft == +r =r7 rf=rt n- +r = +rrnt rrn rr7 rf n- t r =
nr r + zr ar fnt r f=rrar r, s= a t rzr r na tar+ rttt ar trnr
tnrftr r rrt r+ ra +rt =r trn rrt ar +rt z:=rt na rrar, rrtrar na+
n- +rt f=t t zr art tat+ r = ta n =t rat r + rr, = ra t fafr rn
nr n art + r +rt r =at r, a, rat, zr n , +rt +rt r =at r+ r ar, r r

fza rt nt ta r rf=rtt fza rr, s=f rn rt fza r =rr arar r+ r fza ta n r,
== r rt rn a rar r+ n- zn rnrtt rt z s= r rt rn r-nr t ntar r rr
t ar rfr + tar t z rnr rn rrr na tr rn + rnrtr ta =r a r--r- a
=t artt rn r = rt, +rt = rt r= t zat rfr+
na -n zr z+r r + na -n t r rraa r =t r+ at = artrr a =
fa aar s= -n n rt =+r r+ at a-a rfar r rraar rt f-znt r =t z r+
-aan ar, fran zar uaan tar r ta t =r - r t r+ rt ta rt n- r
nn = arat r+
f-znt +rt r nrr, =rr n r rnr,
s= rtr r s= rtr t, = zr tr rnr+
taa rt rrzt r, ra rr rnr,
r ==t =rr fzr ar , a n arnr++
rrt, nra, ra, zra a+rt a r, a r=r =rt r+ r=r nza rt = rtr r rtr tr
rar r+ fa =rr nrx = f - t n rt ra r+ s= aa ft = t z r,
s=t =rt art+ s=f ta n r +rt tar r fr t ar+ =rnrf, trr, rnra
r+r n ta f rrar na zzar+ arat ra r f rn r n nrz tar +rt +r r+ r
r= +rtat r trt r r r t rnt rt, s=t rs nrt-t art r+ rnrtr ta - t fn
trr r+ r =t a zr zt n t =nrta rr trr r+
s= ftr ==rt n t r n- = ra rr rs art r+ faar rt zr ftrt rr, faar rt
ra rttt rr, faat rt ra =zr rr rr faa rt zt-z ar t r=ar t r, n- t f=t
r rt art ar+ =n ra t =r fza ntar rt zar r+ =rtt rfrr, =rt nx, ax rt
=rtt nrr fatr zt tr rat r+ r r tr rr t antt r a rar r, a = rt
ra r + r t f=t r r art ar+ r = ra t rfa f=t n art+ = =rna =
=rr r+ r t fa n = fat-at trr r ft n f= t +rtr=r =7 f=t s-r = 7
fz +rt nra r r ar r rs ntt =rrar t =ar r7 z, n= rn rt rn n- ra =
nfa fzr =a r +
-n-ntr a = =zr-=zr f rtr rar r ar t-ax-nr+rnrn ttrt tar
rfr+ n tt r-nr n tnr-nr aa t rfa r, rt ntr ar r rr = trr r+ rt ra rr
r+ ntr -n--n r =rrt rt rra rtr ar ntt at r-nr r + nt f rt rtr = r+ f=t
n- nnn rrat r =r ta = rrar r+ ta r =nrfrn art n- r =rr trna
tar == zt =rrar r+ ta n ra r n - ==r-z:=r, a ar-faar,

=rn-frn, rrfa-r+r t r nrtr trar =t=r ar r rt n- t zar n =nrfr+rr ntr
r rta tar r+
r r-na! rt =nar rrtr t, -rn, a =fra n- r rfna tr+ ft ==rt ft+rnr
r +rr rrt farrt ==r r rta rrrn + a: ara =fra fza ntr ntar rt fa r+

luw mr am
r-n ara rt ta r nrx + r+ s= + r rt rta t =ar r f=a a rn
rr r rra tar =t=r fr+ ta r =t =r-z -a:tr t rfz t fa+rt tar r+
nra a r-n- ar r nrar art, na sf-zr t nrnt tar trar r, ta + r
rta art t =ar+
fa rr=a n -n = rs tnr-nr art rra+ =rrar r t -rtr-rt r-nfr= ta r
rra z r rta t tnr-nr aa r + r-nr r rrr rt r-n =rrar r+ r-n-=rrar = a a
= fa aa r+ nr+r nrnt =rr r-n-=rrar r t rn za r ar fr-rr trn-zr =
=rr na aa ra r + r-nr t a+rfa rt ==rt = nfa r nrn r+ na t fanar = nr t
fatr rrat r+
r =rz t rra =rz = t, rt =rzr rrar r+
-rr ta trt r =n, far na = fzr rrar r++
nra ta fa nrra r, fz =r rtaf nrra fr r, -rr r rttt nzt
+rt tr=r f=r art r+ ta r =r=rft ta = -rtr-rt ar=a +rr n rt r-n
fr= t rt nrzar, r-rra+rfa tar rt ta r tn + rrar rfr+ f=rar r ar
=-zt nar r t faa =n a7 f=ra =rr rt ntra t far r= rr rat r+ a: =r-z,
ra ta =r arat +rn-ar a +rr +rnt rr r+ = a t ntar nar r, t =n
rra =za t far r= rr rat r+ r rna ==rt t s= rtafar r =na r +rt
r= fr7 ==r, =ar z:=r, rat t atr rra r +rt rn ==rt t trrfar = a
n f-znt tt t za r + rt rtr r f arfzr = ==rt-ft+rnr t rt rxr rn r a
t tr r + s art-zr r =rra r +rt nrz t nrtt atz n =r r r+ a rrr
t atr rn t nra tr n+ a: r-nrrt far r =n tra =a rr rar rfr+
r-nr = tnr-nr z a t rxr tar nra +r n rt =+r r + utnz tr-z t a rr-
nr+r t rn =tzt tatrnar r+ a na t +rt ta n na r =r rr r a a nr+r t ra
= = 7 rr = ar ra r rt+ -at tr far nr+r t na art rrat+ rn rzrt
= na tatrnt art rrar+ tatrnar r-nr t =rzt r+ trn +rr r zt ta r -a ta rr
raar r f trn tfra rrar faar faa r, s= f fara ra r r-

i. rra ta n a-nar+
z. ta t =tar+
s. =nta ==rt =rr =t f-r = rrt (=n+rr+
+. =- fr=r n ta+
r -n ar r r n- r rta rrar r, f-a ta -rt r =rr rrar r r a s=
ta =rr rtrf ta r +rt =rrt a r + s= f ta r fan =n n +rt =rr rt
= fr r =ar r+ s= ftta r ta +rt rn rtrrar t +rt a n ==rar, =rrt r
nrr art tar r, ar r ==rt =nz r att rt t +rt =n+rr +rr n fart r t z
rar r+ a: r-nrrt n n+r tr r tn -r r f fan =n n r =n =rrra tr+
=rrtr-==rar r =ffr, =r = = nrr t =nrfr ntr zrtr ta r =ntr ar+
f== =rrar r tn tn + rn rta rr =+ rn arfz a-a +r +rnr a = =zr f
na rr r+ s= =nrfrntr f fat-at r +r= t rar r+ a: r-nrrt-nn+r
tr r fa- ra ta =n a fza +rt rr t rrar, faanr =rnrtt =rrt r
+r= tar rfr+ fa- ata nartr, rtr +rrar rfz r faa tar zr rnt rrar r+ nt
zrtr n f=rt ta ''r-n-+r'' n rtr +rrar artr rr r ra r r aat, naat
rtrt r+

nlw =wreer
rtr+r ftnr a ft, nrra rrt+
a =n rrrr, = =rrtr =rt++
fan =n n =rrtr =fra =nrfrntr rta rr , s= f n n+r tr r fa- ata nartr
r f-aa tar rfr+ f== rtt-rtt r=fa at rat r =n t +rrar zat r+
rr =a tnr-nr! ntr r fza ra rrnr, f= fza n r trrt x= tr t fr=r
= rtr+r - f-r = a r r r= =nt+ +rx, ta, ra, rr-rfz ar rt rn ftnr
fnr-, rrrfz rzr rt r+-at ftnr = ntt r-nr fat-at +rrtt aat r trt r+ n tr
ta +rr-+rr t a rrar r trr r + t fr=r = rtr+r r t t ta n nnar = ftnr nt
=r- ararfz nrr r arr ta rr r, trn-zr r n r rt a-a ==rt zra rr r+ r
fza r- rrnr n sa == fa-r rrt sar -rn =nt+
rr tatrn =a tnr-nr! ntr r fza r- rrnr+ n rn-ar r, nz, r+r r zra
r rtr+r-ftnr r znfa r zrart rat trn-zr nrrrfz f+rr +rrr r tr =nt -rn
=nt+

z. ==rt t - f-r rn r+ r-nr r +rra rt r+ rr =+rt =r trr = +rt r+
ta fa- r = +rtt r+ rttt nznt r frtr trnr r rrt r+ sf-zr t rfa +rtr rrat
r trt r+ ta, zrr nra = frrtr rr r+ fz, nrr rfz =+rt r + = fa ==rt
nrr n =t n tt r-nr = a-a rt atrfz z:=r =ra f r =n far r z:=r fna rr
art r+ a: ntr r fza tn r- rrnr f= fza n =rr artr rr r ta -a -rn t,
+rnra t rar r rz ra t =n- +rrr = =-aar =rr rn r ntrt = nt+ s=
==rt t nrr-nrr, fr-r=ar ftrt rfz r -rnt fa rn r =- zz = ttrt
=nt+ t-a x rn t frz rtrrar t rr sf-zr r fanr ta r r -a =nt+ fa
rar r =rtt =nt ta r nfa znt+ ntr r fza r- rrnr ar=a +rr = ta ra
t =n ntrt = nt+
s. r -nr r = fza ntar rt znr+ ntt r-nr a-a +rr n trn-zr, nrr n =t r znf
==rr t nnar = r-rra, trzra tar rr tt nra = ntr r+ n rr r r r rt r
anr =t rrr n rr r+ a: r fza ntr tn rrrrtt rrnr a =n n ta n n
rr t rrar, fazr nrr t =+rt rtr=t r=r t rfar = +rnrrar t arfzr
t +rr =t t r =nrta t r =n+rr r rta =nt+ r fza ntr tn nnrtt rrnr
ta r a r =nt ra t rtr rrrt r =rr -rn t ta-ntr rn-+rr n t
rr+rr = tfra rrt ftrt s= at zr = =rr nn- rrt, atar rnr t ar r fatrr
t, rt tr-rtr n r-n-ara ra =n+rr = =rrtr t at rttt r -rn
=nt+ r fza nt f r--r- rrnr+
rr +r! f=t +rt t =rr ntr ffa +rt t+rr rxar art r + zrrr n ntt ffa
nrx +rt nnar-n-r a tr+ = fa ntr nxt +rr, nrz rzt +rr ar tr+ = t ==rt rr,
=r rrr rr+ =r nn rr+ =+rt tatrn +r t rar rtrr a+ =+rt t ==r, rrfa
ra-z r a+r t ==rt a, =t n n n +rrar tat r+

ta nr, na ta nr r, =t r rzr +
r n tr faar =, nr =a r zr++

aa t rt tfr , fa sfarr= arar r+
tr =zr =an fr=a , n rn arar r++

-ana n =z+rrr t, ra nnr rat+
r t fra t=rr, art +rr r trat++mrz=rerl mr fwnw
r r-na! fnr rr = +rt, fta rra zr ft a rra t an ztr na, z:=rt na
ar+
an ar ara-t= r-nr rr+ r zr a= t f+r-a r+ an n-= nrr-= rta rra t
r +r t tr rr7 an a t= n ftra tra r -a tr+
= rs fa tr-rtr tx r -rn t ar tx rrtr tar r + tra nra r z
t a nra r rta t rfra rrar r, -= nrr-= tar r = rt arrrt +rt tr-rtr zr r
rzt a nr = rttt r rta tar r+ rf = +rtt nfa, r, =fra zr r f=a t
-rn rfa rta ta r =t r +
a f r -rr r ar n- rra rt fnar r+ r a na r : r tr
r +rzra fzr, trn-zr, ara nrr +rrr r taa r r fr, rr +rrr r rra
fr, =-, -r, rt, ftnr r -rn t =arr r rrtr fr, == n -rn nfa rta
rrnt+ -rn nfa ==r ar n- arn fnx =rz = rt fnar r+ a: n- zna art rt fnx
=nra r+ r t n- =n r-r-ra art ta, trn-zr tfra rrt =n+rr- n- r
rta ta r at nfa n zrf art ra +
r t ara nrr rt+ra rrt rr r z:=r arar r+ n a arfzr = ntr
f r far =a z rt raa r+ fz rt +rt =r- =fra ntr fr rrar ar rtr=t
t n art =ar z ar+ fnr- rtr r a na a -n-ntr f r+ rttt arr r
r-nr r ar =nr, trn-zr t n- r rn arr+
r aa ntr art, r z ar, r raar, trn ntr art fnrz =a+ r = r +rt
r a f=t r art rzr rt +rt art rz nr+ n- f=t t fa+rr art tat+ r ar a faa
=n t rt ar rn t rt at r+ +r rrz r+r n z = ta n a
rt , trn tzr zr rrat r+ = =n n r frt tar r f r tzr, z:=r =
n - r, zr r rr trt r, n ar nrx za t trr r+
nt n a s= ==rt r =nrta tar r ar ==rt =rt =rtt =r r fnrt
t-ax-nr+r nrn n rn zar r+ ntt rrfa ==r t-ax nr+r nrn n rt r+
trn zr rt r-nr r +r-+rnr tra r+ sar -n nrr = rrar r+ f=r nrr a rr rar
r =r trn zr +rt a rr rar r + nr r = t z n r rt nn- zr rrar r + r t z r
ar =nar r, = rzar rt art rrar+ ftrrn t= r-r at n r tar r+ r
t! tr frt tr+ fa +rrr =, fa fafn-rr =, fa rr +rrr n =t a na r nr fr

r, arr rr rt n7 r nra rt tr rnr+ r ftrt, r ra-zra, = rt tr
rn + r rttt +rt rnr rt r ra fartt n zr tr rnr rt a rrr nar =rrt rrr r
rnr+
a s= r = ta n nt-at fta rzar r r+ ra-=f-r, rrt, ftrt rt zr =
fza rt rn + rrt t artt t ar ra rt r, fza aa t arzt +rt rnt+ r =r z
rs f = rt r n+ nr rtr rt =rt =r aa r a r+
n zr r , s= fz r arn rt ara r + n zr art aa r-nr r + r fan fz rt ara r+ rn
= raa nraa r f ==rt t - ta n = f+r-a r+ r raa r +rt sa == ntr trn-+rr
art ar+ =t fzrar r7
n r-rr t r + r-n-nrr r a tra r+ ntt r r-rrr ararfz a-a nr t-ar t
=rra r t at araar rtr t ta r ar nrat =r +rrn tar rrat r r +rt ntt
rr art =at+ t ta t r=fa rt z:=r r n rtr r+ fr +rrnr n r=a zr rt r-nr r
an rx r + zr t nrn at r-nr rt aa na n fntat r + zfar n frrr r s= zr t
nnar rtr rra r + arat ra r f zr rrr n r-nr r rrrr r+ nn- rt z:=r nn- rt
ra r+ nn- rtr rt r-nr ==rt n +rat r+ a: r atr art, att rat r art, at t+rr
r art, a= =rr f+r-a r, == r n nnar t r z:=rt rrar r+
==rt r ft+rnr ta-ta n r t r+ a nrn r r tr=t r t tr
rrnr+ n s= ==rt = rzt = rzt fa-r rrt, tatrn rrt r nn =nt, =r ara zra,
rftx a t rtrrar tat rs nr+r nrn n ta a + =t n =z fz =zf rta rr , =zara
r rr nt trn-tr n n nnnr +
r +r! na -t atr = ra =n fr r f r = ==rt =rt z:=rn r+ =+rt
=rt trrt r + = = rr =rnr = n rzt rt na rr rar r+
r r-na! frt t zz far t f n a- t=, rr t=, ara t= r-nr r +
nn a-a nr a-a rfa r+ n =rz r + fa- r+ =t r + ta x r + ara-zra rn n r +
rz-z r + fan r + ==r-z:=r, trn-zr rfz nt t+rr n art r+ r, nr, t=, tr rz = +rt
f+r-a r+ zr, sf-zr, rr, na rfz nt t= art r+ sa= ntr fra-fra +rt art r+ n + a-a rfa
t= ra-z r rrn r+ n - = rs +rr art r+ n a rn ftr r +
r r-na! fz a s+ r t =nrta tar r ar zr rn t rr rn t, z=tr =zn=
trr t =r t+

r r-na! ==r rrfa =nrfr f= r-nr n r+ r a att nfa nfa f= ==rt t at rt+
= trt r-nr t rt t+ r-n rnar t+ t= n tnr t+ r-n ftrtar zr+ =a
nrnra t, =a r t tfa t, =ft, rzt t, =- r =n rt =nfa rr r+
arrrtt r r-nr a- t n = ft r r+ nrr r a r rt rfa r =nrrr r+
r r-na! a =t r, rra r, rtttt r, t r, nt r, zt r, =rzt r, rt r ,
+r ==r = r arar-zr rfz r-nt nrr = ftr r a: a t= r =n =n
ftrt a r+

mfn= m=m = eu-fwnw
r t -nr r r ntnr rf ntr, rttt r fan r arr far t+rr r+
s=f - r-nrrt r =nrfr+rr =rr t-ax t rtrrar ta r n- r trna tar
rfr+ arat =r =nrfr rrr t=t r =nt, r-r ar fan =n azt rar r
r =n =rrra rrt fza ntr t s-r ta r + zn z r r =nt t zrrr n
ffa nrx +rt r=a art aa + frt ta r f s= rttt t r r: =nrta rr trt r,
+rtr rr trr r, n =rrra rr rar rfr+ f=t +rt rt t zt r fr tar nt f
fa art r+
n n+r t f-aa ta r- r rr! s= zn r r t+rr =r7 z=ra-z=ra rt r --a
rr, fz r rta rr rt a rra r trr r + na s= at t+rr r ar r rt ra fr rr,
t s= a rra r +rt nr== t trr r+ n s= rttt r trnt rr -rr art r + n ar nrx
ra trr r f = s=r r r rrar r rt r f= rt a rrar r+
s= rttt t nfrnr zt z+ra r, rf r a ar zr zrr r rt a rt ntr t= r+ a-a
zn-tnrr r szr rra = r ar r+ sar ftrna =r rra = r saa =n a fr
trr+ t zn - t+rr n - t= n ftrna ta n r, r r a r + t arat
ra r f sar rt t+rr r+
xr n faa +rt zrr r a-a t+rr t= n ftrna r+ rs f=t r -rr
r +rrar art+ = a r fna r, na r , fza r a rra r+ ft n a rttt r -rr
r +rrar = a =ar r+ nt t=ra = r = tr =ar r arr art rra t zt +rt = rr =ar
r7 a -r r rt r a na ar -r nrar r+ a: arfzr = n f=r-a r rrar
rr z:=r r a+r tar trr+

rr! s= na n ra f=r far r, nrar r, x r r -at r7 rrt, tx, r+rrr nta
=nta ta f=t r7 =+rt ar ar =rtr r+ = fz=ra +rrna n - f na r,
t-a rta n +rfr, ftrt a rra r r+ =r =n a rtr rt n faa +rt zn r
r a =+rt n nn- rz trr r+ a: s= rttt ra a rra r n r nrx +rt z:=r art+ rr
r +rtr rr, =r rr rr a rr r, n s== r ra+ r tr rr r n t f =nra rt r+
=- ar r r f n nt ar t+rr r rt -rr =t r +rrar r+ za a+r +rt =t
r tar r+ s= rttt a rra = ntr fnzar art s= tra = ntr =rtar art+ s=n
raa r r n-rt r, r n tr t+rr r, rttt r art+ rttt ar r r , n s= rttt r r z znr
ar r nzr rrnr rt rtrr rt s= +rn t fzr rnr+
nrr r t+rr zr z +ra r+ s= rt+ra at ==rtt t r arrra r, t r, = ar
nrat arar rt nr r ra ta r+ ftrrn t= s= r n +rt z:=r rra r arr tr
n +rt z:=r rfta rtr ra r + n r +rt +rrfa ra =n nr r f r r +rr s= rttt
t zar r, ntt r-nr t art+ rtr r-nr farrt r, = t r r rt = =ar r, ft
n r rr =7
ntt r-nr nf-r, rra a- rran r, ft n ntrrfz z:=r = +rrfa t =a
r+ n ar araraz-fat = ftr r + rz r nt ara t= r nara tar r+ s= +rrn ta n
rs z:=r art, = =r rt ==r r+ n arfzr = zr, , farrt r+ a fa t+rr n
ftra r + s=f rs +rt tta n ==rt art ar =at+ =-r ==r ar nt a rn r+ n t rt
ararfz nr = ftr a-a nrr t =rra r+ ntr fa r t= ar a-a rf-n ==r r +rrar r+
r -+r fz=rrs zar r f rttt r farr rrar r, t r art+ =nra=rt r z rttt rt
n- = n nar r, ntr art fnz ar+ ft n r fa = 7
trn-zr r-nr r +r-+rnr tra tra r+ sar -n nrr = rrar r, f=r nrr a rr rar
r =r trn-zr +rt a rr rar r + nrr = rt t z n nn- r rt --a rrar r+ r = ar
=nar r rt f= ar =nar r, = r zar art rrar+ ftrrn t= r-nr =rz f=r-a a
n-ra tat r+ t n =t +r art =nr nr r rtr rr a rt nrr-rrfa = nr+ nt
s= rttt r r fr n r rt s=n trt r-nr rr r =n r nr r+ a: ntt =
tr = +rnr-rar r+ n =+rt rr r -rn tar r+

r far =ar r fafr rra r+ nra rt +rt far rr ra r a: rnrt fafr r+
+rrtat =tfa n fafr zr +r: rrar r+ a: =r =z trna tar rfr+
f= rt zrt r rt rr r a+r tar r, =t rt arat a fan =n n +rt =n+rr
t=r nr r rrr t =-a rrar r+ nra r trna tar r+

mrwr-merrer nn mfn= m=m rww m mmn
r fa r fan r, r -n ar r r ntar r, t-a nta nta n -at r+ ntar
fafa r ar =n+rr rt ntar rfr + a ft+rrrr n =n+rr ntr r =nrfrntr
rr r+ =nrfrntr t artt f =rr r ar fan =n ra ar fa r r +
i. a ax t +rrr,ar=rn rt frrn fz=rrs art z ar ar fza rra r r rra t
=+rrar rrat r+
z. tara ta t f=r =rtr rttt +rtnr rr, n=r r ==r r ar -zr fza +rtat n- r
=at r+
s. f=t r nrx ata fza rr tr rat r = faraff=ra f-r fz=rrs za r- rar t t
at zt rr r, ar t zzt zt rr r, r=r =z rr r, r nz r, arf=r
r rr r, n r f=rta n , rra =z rr r, t+r art =+r rr r zra r z
r+ =rr rt +rra rat trz a n, ar n n t nr zr =t rr, rat t rz a
zrfrat rt z r, rtaa na r rr fa ar=ra r z r, arzt =ta rr, n -r
f+rnar r r, rat tt-rrr a, nr atr, r fz=rrs z, r n = z r,
rtat=rr fz=rar z rr r s-rfz+
rrr nta ntn rrr azr n ar =ra fzar n n- rrar =+r ra+ ax z ta t nt
=r r -znr =nra r fafn fz=rrs za r , zfna a rr ar rtrr n- ra+ rr r-
nr art, t art, nr a =rz rrt+
t ar zt= r =r, ar r=r rart++

m=rfrr=er
=nrfr rz zr trtr r+ =nrfr rfr r fnrat r+ =nrfr rr = tz r rr zrat
r+ =nrfr rt= zz zz r a tat r + =nrfr -at-aar r nrat r + f+rnra t rrt
r +rnrat r+ rrar t rt rta tat r, =nrfr = ta nr aar r+ =nrfr -n-ntr rar
r arzat r trnt z r rta trat r+ rfr-rfr rfr r zt ta t =nrfr rta rrat r+
=nrfr = rf ra-z rta rrar r+
=nrfrntr t =rrar-rtrrar f a rn n frr aara r+ f=r ==rar
ra r + n- r =n fa rr, = =n =rrrat r-nrr =rrar ra s= nrr ta r+


=nrfr ntr r r7
r-n rrr r =n t t+rr f =+rt rt rrrt, rttt, fr rr r =rr -rn
t at r=fa = rt =n+rr , t n ta at zr r -rn tar =nrfr ntr rrar
r+ n- r =n fa rat fan rrfzr n fan +rrr = z, n = rn t =r+rt = zr t rar
t ffr- rr tfra rrt s= nrr fr rar r+ r-n-rfz r-n-rrr t +rrar =
zr r -rn tar =znfa r rtr r+ f =nrfrntr = -n-ntr t trtr r f-z rr
rar r+
=rr = =n == nn- rrt ta fa r=fa trn +rr r -rn tar r+ =z
frtr n ta trar r+ nz rr +rrr r +rt +rtr ta n nrr zrrr= t faf-r ra =r
=rrr tar r+ rn tr +rrr n f+rfz tar r+
i. rn ==rar- s=n =rr =nrfrntr t artt tar r+ ara, =arztt rfz a = rrrt r
anr: =f+rtattr tar r+ ur rtr a, rt =rr artr rr t nrzr r r a:
-rn tar r+ rrrt, rttt, fr r =tfna =fna tar r+ +r +rfa art nx n
arta a a na sf-zr r fa-xr tar r+
z. r+-at ==rar- s=n arr, nra, nrr r+r rrr r --a rra-+rr = r tar r+
=+rt tr = -a:tr = +rnrrar t, = =rr nxt+rr, ffa nrx +rt t+rr zz n
art t=rar+ =rr r=r rna a at r-nr n ftra rra r =rrr tar r+
=nrfrntr f a f r rr t, zrrr t, rrr t rrar rfa r
r+ fz =r rrar art rrat ar t rtrr art a rar+ s= rt ==rar rttt r
=frr art, r-n-rrfa r-n-=nrfr t =rrar tar r+
=rrtr-==rar nrr ta t ffr-
=rrtr nrr ta s- =rr r = trra t rar rfr rr =rra-ra, +rrn fr=
zrr funra a rr + ==rt rrt =rt rz z =aa z=ra n a r + rr x= trrt tr t
fr=r t =+rrar a rr+ = trra t nrar t =n+rr n ftra rr+ rar=a n nta -rt t rt
t=r+ s== zrr-=n =nrfr rrar r, ft z , n= +rn-ar r =ffr -za t+
fr=r far rtr r, =- far +rnra r, z far a r, ftn r far
rzr r, =n far + r, = =rr-=rt, ur-urfr anra n s= r n rr +rt r, n
a =t rtr nrr tat r, a =+rt r rf-rf za ta r rt rtr ttrt tat r +
ftr-ar r rtrr, f=zr r rtrr, =rr-=rfr r rtrr t =fa zr rn r rtrr+
n fat z , fan-r n = fa rn r rt =- ==rt art nrant+

a-ra tta t + nnarnna fa=rar n r +rt r nr rr =t faf-r f
s-rrtr r rr-=n t+ rra rnt= r ra r+ f=t +rt rt = tr t ftrrar rs rr
ar at= 'fn-rfn zz '' =r r rra zr rt anr-rr r ra r+
ra rnn= , rnrr rt rnr zr rr t nrrtr r antrt t -zar t + n
nrr f r =r- a fanr n r +rt zrr n rr, ar rz t tnfa +rn-ar r
=r+rt = fa +rr = rrar, fazr nrr t fn-rfn zz z + nrr, fnr- fazra sa
atar rrr r =rr -rnt -atr r r fan art = rrrsr -=rrfn rr a fr=r
r =rr -rn tar r+ = n=rr -=rrfn-nrrrz r = rr -rn tar r + = fzrrzrr
-=rrfn-=rr z-rrzra (rtt r -rn tar r+ = nrr -=rrfn-n ra r =rr -rn
tar r+ ''= ftnr -=rrfn'' ftnr r =rr -rn tar r+ ''= rr nrr nr rr
-=rrfn'' rra ar r, nra, nrr, r+r r =rr -rn tar r+ trn-zrr r +rr=rrr
=-a ftftr tsnts nrrnr= fn-rz=r=r tfr rn -=rrfn rra-= trn zr,
r, +r=ra, r-, t-ftrz, tfa-tfa, nrrnrrrz, fnrzrarr rt trt rnr
r -r=ra tar r+ rtr fafr fafrr ta -a ata tr ata rn =, a tfn, a
rtfn ta f -a a =nrrrrfn, nr=r, =r r=r rra a artr rt rr r =a a
=nr, a tr=nr rt a ta r r anr za =nr, na =, a =, rr =+ s= atr =rr
artr rr r -rn tar r+
a-ra = =r, rr, =rrsn =rsn fr f rrrt -=rrfn rra =rr = rr
rt = far f=t rnrt -a, rat, ==r n, n=rr= r arr =rra t ta r, r=r n zra
a rfz r +rt -r=ra tar r+
rrrt r -rn ta ra faraff=ra ra r -rtr t rttt r +rt -r=ra t
z-
f sn =ttt, s, a, f, nrr, nrrn, fr f=rf=, =rn, rn, r n ,
+rztzn=nrr , trtzn+r, nrr =t, nrr r, nrr =r rr, nrr fr=r, nrr rr, nrr
rtr, nrr z=n=nr, nrr rs ff-r, ft =+rtn =f-ars ffrr trnrr ft=rr =nr,
r=r =a f r tnfr t=r=fat=r=fr rf=trfn+ f-r , = rttt r rf=tr r
r=rnrr frtrfn+
s= rt =rrtr-==rar ta = ta t s-r n- r +r = zr=r z:=r =nrta rr rar
r+ nrar-far, +rrs-r =nta rt ar = nrr =r rar r+ =nta zrrr t r=fa
rat r+ =rrt = nrrfatr rrat r, -n-ntr a = n a a rra ==rr t rfta rrat r+
==rar r fart-

i. srrnr==trn- s= =rrt t=, ntt tfa, =rfa, faar rr, rn n zr -rnt,
trnt =n , r--r- r, s= rt s= r =rt rr+rr ta = fart nar r +
z. trnr==trn- n- ra n s-z r z fn r - fz r rrt z a,
aat r trr rr=, =-zt rttt rta rr, ==rt +rrnr+rrn rta rr s-rfz tr =rt
rr+rr ta = r fart nar r+
s. tfr==trn- =rrt n at nfrnr r rrat z=rt ra =n a tfa tra t s-r
ta = r fart nar r+
+. ntrr==tr n- +rrr, arr rfz t tzr = r rrt rzt nt ra t s-r tar+ s-r
ta = r n rzr art rr =at+ f= n r r rrar r+ a: r n ra art tar
rfr+
s. rn +rrnr==trn- =rrt t= rn +rrnr t s-r ta = r fart nar r +
==rar a ta r fan a r+ r n- r =rrta t - r r+ a: =rrrat
s=t =rrar tat rfr+ a r fartr n = f=t +rt fart r =a art tar rfr+
=r=rft ==r t s-r ta = r a nfa rr rar r, a: f=t rt t =r=rft rnar
art t=ra r fa-z +rnra nrr n rt a f-r r tnr t, ==rt fa- t= r frt
ta r rnra n =rrt r =n ata tar rfr+
==rar r r =r faa
i. rr! z tnrr r fna t s= rttt fz r fanrr rr rr+ z=ra-z=ra rt s=r
rra nr+ zr r =rn =r farrrt r+
z. +rr! ra rr rr- r =r=fn rra r ta r (ftrt rt rrra
(fa- r, r s= ra t saa fza a na ra art fzr+ rttt t r farrrt
zrr z=rt n fa rr nr r f rr ra r = = =- r+
s. s= na r a rs -rr r, a rs r-rr r+ =+rt zrr t+rr = rt fna fza r + rttt r
=rn +rt t+rr = rt rr r rt t+rr = rt fna rr r+ n =rn ar t=rar rr ar tr
art =ar rt f=rtar rr ar f=rt art =ar+ ar ft s= f=rta t f-ar n r = 7
r rrar rrnr =r r rt rr rnr+
+. n t, nt, farrt, nfa , =f-zra-z r rt rttt fat, nfa rt z = r,
rttt r arr rra t +rt nt t+rr r zrf arr art rr =ar+ a s= rttt t f-ar n r
= 7
s. r fa-z! n f rtr s= rttt r ar nraar rr+ t n +rr= rr r f r ntt
+rrf-a rt, +r rt+ rta n rttt n tr art r+ r ntt s-r a=rt ar art r+ n
rrar rr f r zr rr r7 na s-r t rt f nrr n rfarta, frfr rt

fta rr r 7 ntt s-r art rt f r rttt arar rt trnr r rrt a r+ ft +rt rt
rr+ ntt s-r a rra t +rt r nt rx trnr = fn nr rt s=a zr r ttrt t fr+
nt r ntr rrar ar nt znar = r fn rar7 n z:=rt ta f r art rrar7 =
trntzr rt rttt r ar nraar fa art r+ n =n nr+ r ntr art r + rr tr rr
r+
e. r +rr t! s= rttt r nrar-far, ar x ra r , +rrar rt +rfnat ar +rrs ra r,
rr rt rt ar +ratr a r , nrnr rt nrnt ar +rrar ra r , -at ar fa
rat r, x-xt ar far ra r, s-rfz = s= ar-ar ra r r t a s= ar
rar r+ r, r rttt rta n f=r r7 tnrr zf = z=ra t ra zar r f r
f=t r art r, rf rs +rt s= t=ra n =nr art r+ a = frr rt = frr =
nn- r -rn t fafa =n f a =f-zra-z t= r+ a fa t+rr n tnr
tar rt n fa r +
r rttt r rt+ra rrt s-zr anrr =nra, +rr-+rr n ftfaa rrar rar
r+
+rr-+rr n a-a r zrtrr r rta rr rar r + nfa-fa rrt rr rr r rx
a rar r+ r r r n s= trtr =na r, -r rt r =rrtr na nar r+ ft s=t rt fr
zzrr rrat r+ n- s= t rnr tat r rt r nzr a rar r+ a rt nt ta nrr-nnar -rn
t s= fa n +rtn t za r+ rttt t rt frr t s= ftrfa r z=ra r rt raa r +rt
rttt rt rt ar fa r=a rrar faa r rt =rz t ra r7
r tar r r ntar art r r t r ntar r r tar art r + rra- r-nr farrt r rt
rttt farrrt r+ s=f n- rttt r ar nr= ar =at r, r-nr r art+ rttt ar fa+rr
ar r trr r, +rtr rrar r trr r+ f-a n (r-nr =z atar r r r -r r rt tr nr+
a tar r a a =n rar r r ur a rar r, trr, a rfz tar r
rt nt r=nr ar tn-nr+r ==r r frrtt anr+
nra--n r rta t =n rt a zrtr nr r +r t nr+r rta =nr+
+ra, +rf arr anra r n f-rra tn r t nr+r -rn ==rr r rta fr r, ta r
rt t n, =r = =nrfrntr r ar =nar rfr, rf =nrfr ntr far tn r t nr+r
-rn ==rr t rfta art rr =at+ a: r ==rrrt r-na! a =nrfrntr tar fa r+
r =r-a -rn, tr, a, fan, =-, rt, zr, +rnr rfz nrr t rtrrar tar
rr =nrfr+rr rrtr tar r, r tn-nr+r ==rr r +rra aar r+

rf = ftr, rz =nra =z tz, n, n, nx rfz frrarat ta rra r
s= fta rzrft rttt z = zr t rttt (f=z +rnra ara rr r zar fz
rttt r zra ta rr =nrfrntr rt r+ a =nrfrntr r trna tar rt fa r+
f= rttt r n rr- trtr =nt a rtr = r r= t r art =nrar rr rt
f=t =-ztar arr rnar rfz n rr t r rt n r rr trr rr, = rttt t nnar nfatr
zr = +rt ar faa rt+ f-a trn rra t a rt rtr = fatrrr t rttt a r
nnar =r rt zr zt+ =nrfr =r z+ra t=ra r f = =a = nraf=, rrttft rt
rf-n- =+rt trn =n a rr ra r + =r =a ta rr a-a, +r, =tn, rrr
ra-z r +rrar a rar r+
at zat n r z rra t =n+rr rrtr ta = faa nr r +rt rtrr rt =n arr rr
rar r+
at zat n r z rra t =n+rr rrtr ta = faa nr r +rt rtrr rt =n arr rr
rar r+
ut nfa=aarr atrt rr=a =n tr nfa soo frr r r rra a rrrrt
n fr fzr+ sa +rnrrt nfar a r =tn zar =n+rr = =ra t+ sa = nrr =rr a trnr
=rzr t za rt zar =n+rr, rrf-a rt +rnr =rr =ra t ar -r a-r nr+r t rfta rs +
r t, sa rzr =rr ra ftar = fr+rr t a +rt z:=r =n =n+rr rrtr t+ atr +rt
r-n rrr rr rnr+ s=n tr +rt =-zr art r+
r t! a a at n z= rt t rrrt = rrrt +rx zar =ra t r+ tnrrrfnr t faz
nrtt +rt =rt r+ fa- rfa n +rrr, arr, arzar, trrtaar rfz ffr =ra f r+
na +r n zftzar, zr=r frn t zar, trrtaar rfz z:=r +rna r+ rr a f z nfa n
+rt f+rr z rrt s-z rrt rfz z:=r +rrn r + = ar rr a art r, nnt faa
nr t fatr a-a r a =ra-=ra +rt art rs, aat fr == +rt a-anrt fatr
=n+rr = zat n z r =ra ta = rr rnt+ rt art, =zr f a = r =
rtr +rt r rnr+
zat n r r z rrfa r r ra f rr r+ r at nrr t zr r
= anar =rr ar t z, f== rrz n rt atr rtr rr r+
r ra f r nr r +rrn far rtr art rr =ar+ =t ftrfa n a +rrna n
=nr rrar rr +rt r t trar r7 rr r r zr trr r+ fznar s=t n r f rtrr = rtrr
=rtr ar t r t rrr rr r+
---------------------------------------------------------------------------