You are on page 1of 4

EPEKTIBONG PAKIKINIG I think the one lesson I have learned is that there is no substitute for paying attention.

-Diane Sawyer -Sa aking palagay ang isang leksyon na aking natutunan ay walang makapapalit sa pagbibigay ng atensyon. Mga Katotohanan sa Pakikinig 85 % ng mga indibidwal ay nagsasabing sila ay mga karaniwang tagapakinig lamang kundi man mahusay na tagapakinig. Ang kakayahan sa pakikinig ay na pakababa kung ang kainteraksyon ay mga taong malalapit sa atin o kilalangkilala na natin. Mabilis ang pag-abala o pagsingit sa pagsasalita. Gayundin, mabilis na nagbibigay ng konklusyon. 11 -14% pagsusulat, 15-17% pagbabasa, 30-32% pagsasalita, 42-53% pakikinig Pakikinig (listening) Isang kakayahang natutuhan o napag-aaralan Sangkot ang sikolohikal na proseso kung saan tinatanggap ang mensahe, binibigyan kahulugan at nagpapadala ng reaksyon o feedback at tagapagsalita. Proseso ng pagtanggap, pagbibigay pansin, pagbibigay kahulugan sa tunog at biswal na stimuli

Pagdinig (hearing) Isang awtomatikong proseso Sangkot ang pisyolohikong resepsyon sa tunog

Isang potensyal PAKIKINIG 

Pagbigay ng malapitang atensyon na may layong makinig  Kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap( Yagang:1993) Limang Proseso sa Pakikinig 1. Pisikal na pagtanggap ng mensahe ------- Stimuli 2. Pagpili at Pag-oorganisa ng mga impormasyon -- Pag bibigay ng kahuluhan sa mensahe -- Pag-iimbak ng impormasyon para sa hinaharap na gamit. 3. Pag- alaala 4. Pagpapakahulugan sa mga mensahe- Fact or Opinion? kalidad ng mensahe 5. Pagtugon---- pagbibigay reaksyon o feedback Ang pakikinig ay nagpapahiwatig na kailangan ang PAMIMILI. Kinakailangan ang pamimili upang makalahok sa prosesong ito. Mga hadlang sa Epektibong Pakikinig  Panlabas (sitwasyonal)  Daluyan ng mga kaisipan  Panloob (internal) Ang pakikinig ay nangyayari sa iba t ibang antas para sa iba t ibang sitwasyon 1. Kaswal walang tiyak na layuni at hindi masyadong nabibigyan ng pansin ang napakikinggan 2. Impormal bagamat may tiyak na impormasyon may tiayak na impormasyong gusting malaman, mababaw ang layunin sa pakikinig. Halimbawa ay pakikinig upang may makilala, makagawa ng buod, balangkas, makahuha ng ilang tala o makatanda ng pagkakasunud-sunod na pangyayari 3. Mapanuri o Kritikal nangangailangan ng konsentrasyon at malalim na pag-iisip. Aktibo at nakapokus ang isip sa mga nais suriin o bigyang reaksyon. May tatlong uri: a. Diskriminatibo maebalweyt ang kahulugan ng mensahe, magbigay puna, pagkakatulad o pagkakaiba, pagpapahalagang moral. b. Pahusga may layuning magbigay hatol o sariling reaksyon, pagkilala sa personalidad o pagtataya sa mga pangyayari. c. Magpahalaga pinahahalagahan ang estetika ng anumang napakinggan tulad ng tula, dula, talumpati o musical na pagtatanghal

3.The most basic of all human needs is the need to understand and be understood. Pagtugon 5.umiiwas sa paksa 6. Insensitibong pakikinig.Ralph Nichols I.hindi nakatatanggap nang malinaw sa mensahe. kaisipan at paniniwala ng iba Nakakapagpalawak ng kaalaman III. Stage hogging.atentibo sa anyo ngunit may ibang iniisip Selektibong pakikinig-tumutugon lamang sa bahaging interesado Depensibong pakikinig. Mga Dahilan ng Kahinaan sa Pakikinig · · · · · · · · · · Pisikal na pagpupunyagi Labis na mensahe Mabilis na Pag-iisip Sikolohikal na ingay Pisikal na ingay Problema sa pandinig Maling pagpapalagay Pagkakaiba ng kultura Impluwensya ng media Higit na nakalalamang ang pagsasalita kaysa pakikinig . 4. Atensyon 3. di gaanong nakauunawa sa mga tagong kahulugan 7. Kahalagahan Mahalaga ang pakikinig dahil . maaring isagawa sa 2 paraan Pasibo.tinitingnang personal na pagtuligsa ang mga komentong naririnig Pasalakay (ambushing) na pakikinig. Pagtanda VI..kinokompronta ang tagapagsalita sa sinasabi nito V. pakikinig na Pseudo-huwad na tagapakinig. Paglilinaw sa Maling Konsepto sa Pakikinig · · · · Ang pakikinig at pandinig ay magkaiba Hindi natural na proseso ang pakikinig Kailangan ng pagpupunyagi para makapakinig Hindi magkapareho ang natatanggap na mensahe ng mga tagapakinig IV. gawi. Pakikinig na insulated. Kahulugan Isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig at pag-iisip II. The best way to understand people is to listen to them . · · · · Isa itong mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon Daan ng pagkakaunawaan at magandang ugnayan Nakatutulong sa pag-unawa sa damdamin.di nagpapakita ng interes sa kombersasyon Aktibo. Proseso ng Pakikinig 1. Pagunawa 4.itinutuon ang paksa sa sarili sa halip na magpakita ng interes sa nagsasalita. 2.nakikinig nang mabuti para makakuha ng pagkakataong tuligsain ang sinabi 5.Mga Maling Kaasalan sa Pakikinig 1. Pandinig 2.

2. Pakikinig na empatik · · Layuning makabuo ng ugnayan sa kapwa Tinutulungan ang tagapagsalita na masolusyunan ang suliranin o ang mga personal na dilema nito Paano ko ito magagawa? · Magbigay ng payo · Magbigay tugon · Mag-analisa · Magtanong upang mas malinawan ang sitwasyon · Suportahan ang tagapagsalita · Mag-udyok Pagsulat Alin sa mga ito ang kinawiwilihan mong gawin? ´ Sanaysay (essay) Personal na sulatin ´ Dyornal entri diary ´ Suring-basa Sulat-pangkalakal ´ E-mail Tula ´ Maikling kuwento Awit ´ Talumpati Sulat sa minamahal ´ Sulating pananaliksik Artikulo sa pahayagan ´ Liham pasasalamat Postkard ´ Blogging/post Iba pa. (tukuyin) ´ Liham sa pagliban .VII. Personal na Istilo sa Pakikinig 1. 3.hindi ang nagsasalita · Samantalahing makinig · Kuhanin ang pangunahing ideya · Magtanong · Gumawa ng hawig (paraphrase) · Magtala 2. 4.layuning makabuo at mapanatili ang ugnayan sa kapwa Tuon sa kilos (action-oriented)-nagbibigay-pansin sa inaasahang aksyon/tugon sa mensahe Tuon sa oras (time-oriented). Impormasyunal na Pakikinig ‡ Pagdulog na dapat gamitin kung nais maunawaan ang ibang tao ‡ Layuning matanggap ang mensahe nang katulad sa nais iparating ng tagapagsalita ‡ Paano ko ito magagawa? · Huwag magpaunang hatol · Bigyang-pansin ang mensahe. Tuon sa nilalaman (content-oriented)-Interesado sa kalidad ng mensahe Tuon sa kapwa (people-oriented). Kritikal na Pakikinig · tinatawag ding ebalwatibong pakikinig · layuning husgahan ang ang kalidad ng mensahe upang mabatid kung dapat o hindi dapat tanggapin ang mensahe Paano ko ito magagawa? · Pakinggan ang impormasyon bago tayahin · Tayahin ang kredibilidad ng tagapagsalita · Suriin ang mga ebidensyang inilatag ng tagapagsalita at ang pag-iisip · Suriin ang mga emosyunal na apila 3. Mga Kasanayang kailangan sa Epektibong Pakikinig 1.nagbibigay-halaga sa kahusayan... sa panahong ginugugol sa pakikinig VIII.

Webbing 2.1 Komikal 3. nagtataglay ng iba t ibang anyo o genre . Makapagbigay-impormasyon 2.) 1. pag-iisip. Pagsulat ng draft 2. Iwasan ang paggamit ng cliches o gasgas na paliwanag.. pagkatuto. Concept Mapping 3. Makapagbigay-lugod 3. Pag-eedit 4. propesyon. . Iwasan ang jargon o espesyalisadong salita. Iwasang maging maligoy. 4. Naratibong Pagsulat MGA LAYUNIN NG PAGSULAT 1. 4. pagbuo ng desisyon. 5. 6. Cluster Diagram 4.MGA PUNDAMENTAL NG PAGSULAT Ang pagsulat ay .2 Sensual 3. Deskriptibong Pagsulat 2. IBA T IBANG ANYO NG PAGSULAT 1. Makapagpahayag ng sarili PROSESO NG PAGSULAT 1. MGA DAPAT IWASAN! 1. isang aktibo at dinamikong proseso. 2. 3. pakikipagtalastan sa isang tiyak na target awdiyens. 3. interes atbp. kasarian. Iwasan ang maling ispeling o maling gramatika. Nakabatay sa Proseso MGA TIP SA MABISANG PAGSULAT Napapanahon ang ideya Orihinal na estilo Organisadong ideya Malinaw na layunin sa pagsulat Payak at simpleng salita Gumamit ng bullet sa mga tiyak na ideya Isaalang-alang ang awdiyens (edad. gawi. 7. Pagrerebisa 3. edukasyon. Ekspositoring Pagsulat 3. 2. 2.3 Inspirasyonal 4.relihiyon. 3. Paglalathala Mga Estratehiya sa pagsulat 1. 5. 4.. at pagbibigay-solusyon sa isang problema. Makapanghikayat 3. kinapapalooban ng tiyak na layunin. 1.