You are on page 1of 9

BI 4 : SN XUT NC X VI V CHT TY RA DNG LNG

4.1. Mc ch th nghim Sau khi thc hnh pha ch cht ty ra dng lng v nc x vi gip ngi hc bit c c bn v qu trnh ty ra ca cc cht hot ng b mt c nng thp v ng thi cng hiu c vai tr ca nc x vi. 4.2. C s l thuyt Cc sn phm ty ra dng lng v nc x vi c tiu th rt ln cc nc ang pht trin. p ng cho th trng tiu th ln ny, cc nh sn xut khng ngng nghin cu cho ra i nhiu sn phm ty ra lng c nng thp nh nc ra knh, ra toilet. Nc x vi hin nay c s dng rt ph bin Vit Nam t thnh th n nng thn. Trn th trng xut hin rt nhiu nc x vi vi nhiu chng loi khc nhau. Hu ht nc x vi l dung dch ca polymer tan trong nc. Mt s polymer c s dng: polyvinyl acetate (h cng), polyvinyl alcol, hay cc ester kt hp vi amino silicon (h mm cation)hm lng h lm mm vi thng s dng 0,1% n 0,5% trn lng vi. Ngoi ra, cn c cht to mi hng, cht phn tn v nhiu ph gia nh: benzyl acetat, benzyl alcol, cloruaform, acic stearic, camphor Cc ph gia ny khng tt cho sc khe nn hn ch s dng. Nc ra knh l sn phm ty ra dng lng, hm lng cht ty ra thp. Thng nc ra knh c sn xut dng trung tnh hoc kim nh trnh qu trnh oxy ha lm m knh. Nc ra knh bao gm hai thnh phn ch yu l cht hot ng b mt v dug mi alcol. Nc ra toilet l sn phm ty ra dng lng. Mang tnh acid ty nhng vt vng do mui st v kim loi khc bm li, ng thi cng dit khun. Sn phm ny ch yu ty ra bn cu, lavabor, sn nh tm, toilet 4.3. Thc nghim 4.3.1. Nc ra knh Tnh ton phi liu sn xut 300g nc ra knh theo n cng ngh sau:

STT Thnh phn 1 LASNa 2 NH4OH 3 4 5 6 7 NH4HCO3 IPA PEG Hng, mu Nc ct

Lng s dng (%) 0.02 0.2 0.1 2.4 0.2 0.05 Va 100

Quy trnh sn xut nc ra knh c tin hnh nh sau: Phn 1 : Ha tan LasNa v NH4HCO3 vo 50% nc, khuy u cho n khi mui tan hon ton sau cho NH4OH, IPA vo hn hp. Phn 2 : Ha tan PEG vo phn nc cn li v khuy u 10 pht. Trn phn 1 v 2 li v khuy u lin tc. Chnh mu, mi ph hp. Lu mu. 4.3.2. Nc ra toilet n cng ngh phi liu 100 g nc ra toilet Stt 1 2 3 4 5 6 Thnh phn LAS PEG HCl Hng Mu (10%) Nc ct Lng s dng (%) 10 15 9 0,005 0,001 Va 100

Quy trnh sn xut nc ra toilet c tin hnh nh sau: Cho HCl vo 70% nc v khuy u sau cho Las vo v khuy u cho n khi Las tan hon ton to thnh dung dch 1. Sau cho PEG vo lng nc cn li ha tan ri cho vo hn hp dung dch 1 v khuy u to thnh dung dch 2. Chnh mu, mi ri lu tr mu, sau ng gi ta c thnh phm.

4.3.3. Nc x vi Tnh ton phi liu sn xut 200g nc x vi theo n cng ngh sau: Stt 1 2 3 4 5 6 Thnh phn Cht lm mm Acid stearic BHT Hng Comfort Mu xanh Nc ct Lng s dng (%) 7 0,2 0,02 0,1 0,0001 Va 100

Quy trnh sn xut nc ra toilet c tin hnh nh sau: un nc ln khong 80OC Sau ha tan acid stearic v BHT vo nc nng Cho t t h mm vo trong hn hp v khuy u cho n khi h phn tn u trong nc. ngui hn hp trn, khuy u. Kim tra pH ca sn phm Lu sn phm.

4.4. Tr li cu hi: 4.4.1. Nc ra knh

Cu 1 : V s khi biu din cc bc tin hnh ca quy trnh sn xut nc ra knh.

NH4HCO3

LasNa

Nc

PEG

Nc

Ha tan NH4OH

Ha tan

Khuy u

Khuy u

IPA

Trn v khuy lin tc

Chnh mu, mi

Nc ra knh

Cu 2 : Vai tr ca cc cht trong n cng ngh nc ra knh LasNa : l thnh phn ch yu ca sn phm ty ra, c nhim v m bo s ly i cc vt bn v nhng cht l lng trong nc git ngn cn s ti bm ca chng. NH4OH : Tng tnh ty ra NH4HCO3 : Tng tnh ty ra IPA : ty sch vt bn dng ht hoc du, c tnh st khun nh, kh nhanh PEG : cht chng to bt. Ngoi ra cn l cht bi trn. Tng i lc i vi mt knh.

Cu 3 : Ti sao cht ty ra dng lng thng c nng cht ty ra thp. V cht ty ra nng cao thng dng huyn ph. Ngoi ra, mt s cht h tr khi km theo thng khng tt cho sc khe con ngi nu nng cao. Cu 4 : Ti sao trong n cng ngh sn xut cc sn phm khng c cht lm c. Do cc sn phm ch yu dng lng, s dng qua mt bnh xt, do nu sn phm qu c s gy kh khn trong vic s dng. Ngoi ra, sn phm dng lng s d tip xc v bm u trn mt knh d vi lng nh, to mt lp mng ng nht.

4.4.2. Nc ra toilet Cu 1: S quy trnh sn xut nc ra toilet:

Nguyn liu th

Cn

HCl + H2O

LAS

Khuy

Dung dch 1

Khuy

PEG + H2O

Dung dch 2 Chnh mu, mi

Lu tr

V chai, ng gi

Thnh phm

Cu 2: Vai tr ca cc cht trong n cng ngh nc ra toilet LAS ( Linear Alkylbenzen Sulfonate ): L cht hot ng b mt anionic, c kh nng ty ra cao, to nhiu bt, nhng khng to nhiu bt trong nc cng, gi thnh r hn cc cht hot ng b mt thng dng khc. HCl: L mt axit mnh c vai tr ty ra cc vt do mui st v kim loi bm li, ng thi cn c kh nng dit khun. PEG (Polyethylene Glycol): c s dng rng ri trong cc sn phm gia nh nh : cc cht ty ra, nc nh bng, x bng, bt git v cht ny tan trong nc, tr, t bay hi v t c. Cht ny c kh nng ho tan tt, c th tng hp vi nhiu thnh phn c trong cc sn phm gia nh. H hp cc PEG to ra cu trc, nht v kh nng ht m ca sn phm nh mong mun.

Trong n cng ngh sn xut nc ra toilet ngi ta khng trung ha Las bi v nc ra toilet cn c mi trng axit ty ra cc vt bn do kim loi v mui ca st,ng thi cn c kh nng dit khun na. 4.4.3. Nc x vi

Cu 1 : V s khi cc bc tin hnh ca quy trnh sn xut nc x vi.

Acid Stearic

BHT

Ha tan

Nc (80oC)

Khuy u

Cht lm mm

ngui

Hng Camphor

Kim tra pH

Sn phm

Cu 2 : Vai tr ca cc cht trong n cng ngh nc x vi - Cht lm mm : Lm mm si vi, mang li cm gic d chu. iu khin qu trnh tch in, qu trnh ny lm gim s thun tin ca qun o khi m mi trng thp. Lm tng tnh cht bo qun ca vi si (bo v si, trng c v mi lu). i d dng. - Acid stearic : Cht hot ng b mt. - BHT : Cht chng oxi ha, gim s mt mu, mi. Ngn cn s hnh thnh mi kh chu. Cu 3 : Ti sao trong n cng ngh nc x vi khng c cht lm c Do nc x vi cn dng lng d thm vo cc si vi, v tit kim khi s dng