You are on page 1of 3

A csodálatos piramis-erő

2010. október 14. 11:30 , Legutóbb frissítve: 2010. október 13. 00:00 Időről időre felbukkan a piramisok rejtélye. Oroszországban Alexander Golod gyakorlati példákkal bizonyította, hogy a piramisok a mai fizikai tudásunk számára még megmagyarázhatatlan jelenségeket produkálnak. Befolyásolják a tárgyak és élőlények kristályo

Az elektromosságot nem vezető anyagokból készült négyszöglap alapú piramisokat (gúlákat) acél műszerek vágó-élének megőrzésére, szerves anyagok kiszárítására, mumifikálására és növények növekedési sebességének fokozására lehet felhasználni. Hogy ez miként lehetséges? Mert érvényesül a piramis-effektus. És nemcsak azok állítják, akik hisznek a piramisok mágikus erejében, hanem azok a szkeptikus tudósok is kénytelenek belátni, hogy "működik", akik épp az ellenkezőjét akarták bebizonyítani. A piramis ereje A kutatók felfedezték, hogy a négyszögalapú piramis valóban kiszárítja a szerves anyagokat, és a finom kristályos szerkezeteket is. A fémek és fémötvözetek alapjában véve kristályos szerkezetűek. Karel Drbal rádiótechnikus 1949. november 4-én szabadalmat nyújtott be a cseh szabadalmi hivatalnál - az általa készített piramis formájú borotvaélezőre. Tíz év múlva 1959. augusztus 15-én meg is kapta a szabadalmat, miután sikerült bebizonyítania, hogy a piramis

Görög-. a piramisban tartózkodó emberek ellenálló képessége a betegségekkel szemben nagyobb lett. egy négyszögalapú piramis szerkezet alatt. a nyers hús jobb tartósítására. A rendezett víz nem nyeli el a töltéseket. Bizonyos határig képes fenntartani saját belső mágneses pólusait. addig a kúpoknak. A rendezett víz dielektromos állandója is nagyon megváltozik. kémiailag a rendezett vízszerkezetben egy oxigénhez három hidrogén tartozik (H3O). hanem . A kút kifolyó nyílása egyharmados magasságban helyezkedik el a kupola teljes magasságához képest. Nagyon sok kultúra építészetében találhatunk hasonló csúcsszögű építményeket. illetve Peruban és a brazil őserdőben találhatóak. E kedvezőtapasztalatok alapján a mezőgazdasági minisztérium elrendelte a vetőmagvak piramisban történő tárolását. fehérjéket. ennek ellenére a víz még folyékony állapotban maradt. amikből a piramisok tudása. bizánci és a római birodalom vajon miért nem épített a piramisokhoz hasonló építményeket. hogy a piramis sírkamráiból eltávolított szarkofágok (pl. Az ilyen vízközösségek 10-70 vízmolekulát tartalmaznak. az olajos magvak olajtartalma jóval magasabb. Az élő sejteket. A válasz nem egyértelmű. Az 1980-ban. Ez a víz leginkább szerkezetileg a jégre hasonlít. Egyetlen ütésre a víz láncreakciószerűen kikristályosodott és megfagyott. mint az a köztudatban előforduló vízről elterjedt. illetve 81-ben megjelent Piramiserő I. mint ma. A környéken működő radarállomás a piramis csúcsa fölött két kilométer magas és 500 méter széles kiterjedésű ionizált légoszlopot mért és rögzített. A világmindenségről. úgy lent" tartották az ókori bölcsek. című könyvben több piramiskísérletről számolt be nyolc elismert kutató. "Ahogy fenn. a teremtésről alkotott elképzelések egyidősek az emberi gondolkodással. amely a végleges magasságot megadta az építménynek. azzal a különbséggel. alaptechnikája megfejthető volt. perzsa-. mely szerkezetileg teljesen más tulajdonságokat mutat kémiailag. Az eredeti kút tetején létezett még egy csúcs. és folyamatosan újabb rendezett vízklaszterek jönnek létre. Londonba szállítva) egy-két hónap alatt teljesen szétporladnak? A tudósok a szennyezett levegőre és a vizsgálati vegyszerekre gyanakodtak. a torokbaktériumok és az élesztőcsírák csökkent szaporodási rátájára terjedtek ki. Az igazság valahol máshol van. Különféle térszerkezetek alakulnak ki az élő sejtek körül is. csak amíg azoknak négy oldalélük van az égtájaknak megfelelően elrendezve. Az oxigén molekulákat hidrogénhidak kötik össze. A piramis belsejében mínusz 40 fokot mértek. Oroszországban is kísérleteztek a piramis-erővel.valóban megőrzi a borotvapenge élét. melynek térszerkezete különböző lehet. hogy akkor még rendelkezésre álltak az alexandriai könyvtár papirusz tekercsei. Hol van az igazság? Miért van az. mint a piramisok. Hippokratész kútja Kos szigetén hasonlóképpen megfelel a piramisok arányainak. Az ókori tudósok ugyanolyan nagy érdeklődéssel figyelték a piramisokat. fizikailag. miért csak a majáknál.és babhajtások fokozott növekedésére. és Piramiserő II. kupoláknak köralapú a talapzatuk. A vizsgálatok a borsó. Thalész a világ alap építőkövének tartotta a vizet. Ez a térszerkezet hasonlítható leginkább a piramisok szerkezetéhez. A piramisban tárolt magvak az elvetést követően kétszer annyi termést hoztak. szöveteket vízburok veszi körül. enzimeket. A most is még megtalálható építményben a piramisokban hasonló pozitív sugárzás mérhető.

Erről szól az asztrológia. hogy agyunk 90 százaléka víz. Erre az emlékezésre csak a rendezett víz képes.felületén töltésátadásra képes. elektromágneses rezgéssel. A világűrben lejátszódó esemény rengésbe hozza az elektromágneses hullámokat. Rezonanciagenerátor A víz térszerkezete mint rezonancia-szerkezet működik. Rezonanciába lépnek egy olyan geometriai szerkezettel. talán nem véletlen.ilyenkor fordul elő leginkább a sejtburjánzás. az ember vagy az élőlény nem képes a kozmikus energiák felvételére. A víz térmemóriája végtelen. A piramisoknál hasonló felfedezéseket tettek. A halál a rezonanciaképesség elvesztése. A halál beállta után erős oxidáció kíséretében elhagyja a testet. A piramisok feltárásakor előkerült négyezer éves gabonaszemeket elvetették. és ezek kikeltek. A sejtek közötti kommunikációk elektromos jeleit továbbítja. Természetesen az információt közlő vezérlő funkcióját elveszti. szöveteket. rezgés elnyelők (jin tulajdonságúak). rezonancia képességgel rendelkezik. Ezt a vizet addig tekintjük élő víznek. Hja sérül a rendezett víz struktúrája. melyet átvesz helyette a piramis. és a rezonanciaképesség elvesztésével azonnal elindul a szervezett élet bomlása.akárcsak a víz térszerkezete . sérül a sejtek kommunikációja . ezáltal volt elérhető. kémiai reakcióval találkozik.rezonanciaképes a kozmoszból érkező jelekre. A víz az élethez kötődik. A rendezett víz csak az életet szereti. A víznek nagyon "rossz" tulajdonsága. az lenyomatként ott marad az "emlékében". Ezek átszelik az űrt és hasonló vibrációt keltenek a Földön. tehát nem jut energiához és információhoz. amikor az anya testét elhagyja a gyermek. A piramis képes energiával és információval ellátni a sejteket. Mi történik a piramisokban? Geometriai szerkezete . hogy több ezer évig mumifikálódott a piramisban nyugvó test. Folyamatosan megkapták az élethez szükséges információt. Ez az első találkozás meghatározó lesz egész életén át. Az ilyen rezonanciába hozott geometriai rendszerek először befogadók. . amelynek alapfrekvenciája megegyezik a kibocsátó rezgéskeltővel. Ezekre a "jégszerű" rendezett víztartományokra az élő sejtek körül a hatvanas években figyeltek fel a kutatók. Születéskor. fittyet hányva az időnek. Jakab István szerint a víz térszerkezete segítségével képes a teremtés üzenetének regéseit felfogni. kapcsolatba kerül a kozmikus világmindenség rezgéseivel. majd a rezonáló teret kitöltve energiamaximumokat elérve mint rezonancia generátorok kezdenek el működni (jang tulajdonságúak). amíg az életre jellemző rezgésekkel. hogy élete folyamán bármilyen élő és élettelen anyaggal.