Dnevna podgotovka za ~as

:
Nastavnik:Andonova Gordana Paralelka: osmo oddelenie Tema/nastavna sodr`ina: Pitagorova teorema Sli~nost vo pravoagolen triagolnik Celi: 1. Da se iska`at i primenat vo zada~i Evklidovite teoremi 2. Da se konstruira geometriska sredina na dve otse~ki.

Obem i redosled na sodr`inata: 1. Nastavnikot postavuva zada~a vo koja treba da se odredi sli~nosta na dva pravoagolni triagolnici-spored koj od trite priznaci za sli~nost mo`e da se potvrdi sli~nosta? 2. Se oddeluvaat i ozna~uvaat otse~kite na hipotenuzata (proekciite na katetite) i istite se objasnuvaat sto vo sustina zna~at. 3. Od sli~nosta na triagolnicite se obrazuvaat proporcii koi se zapisuvaat i skrateno. 4. Na krajot se definiraat Evklidovite teoremi. 5. Se objasnuva povrzanosta na Evklidovite teoremi so Pitagorovata teorema i sustinata na taa povrzanost. 6. Se doka`uva taa povrzanost i logi~ko sledstvo od Evklidovite teoremi do Pitagora i matemati~ki-so koristewe na formulite koi predhodno se dadeni. 7. Nastavnikot zadava zada~a problem vo koja se potencira potrebata od matemati~ka precizna geometriska konstrukcija na geometriskata sredina na dve otse~ki koi se odnapred dadeni. 8. Nastavnikot zadava doma{na zada~a. Vovedni informacii na nastavnikot Osnovni nastavni metodi 1.[to e pravoagolen triagolnik? 1. Metod na razgovor 2. Na koi svojstva i zakonitosti kaj 2. metod na istra`uvawe pravoagolniot triagolnik u~enicite se 3. Metod na samostojna rabota se}avaat? 4. Metod na sporeduvawe na 3. So povlekuvawe na visinata od temeto rezultati na praviot agol da se oddelat ednakvite 5. Metod na konstrukcija agli i da se naglasi spored koe predhodno 6. Metod na diskusija tvrdewe se ednakvi. Aktivnosti na u~enicite 1.Samostojno otkrivaat koi se celite preku aktivnostite predvideni za nastavnata edinica koja e predmet na obrabotka. 2. U~enicite ista`uvaat kako? na koj na~in? so {to? mo`at da dadat odgovor na barawata na nastavnikot, vo smisla na postigawe na celite na gradivoto koe se obrabotuva na ~asot. 3. U~enicite postavuvaat pra{awa koi razre{uvaat dilemi koi se javuvaat vo tekot na u~eweto. 4. Baraat odgovor od samite sebe a potoa i od nastavnikot so cel da se potvrdi ili otfrli nivnoto mislewe i odgovor. Potrebni resursi/nastavni sredstva i materijali Na ~aso se koristat voobi~aenite sredstva i materijali koi se predvideni za uspe{na realizacija na ~asot po matematika-kreda vo boja, komplet pribor za crtawe. Metodi za utvrduvawe na Metodi za ocenuvawe na u~eweto na predznaewa u~enicite(metodi za formativno 1. Povrzuvawe na predhodno ocenuvawe i metodi za sumativno nau~enite poimi i tvrdewa so ocenuvawe)

nastavnata materija koja e predmet na obrabotka na ~asot. 2. Koristewe na predhodnite znaewa vo konstrukcija na zada~ite od geometriska sredina.

1. Samostojnost vo izveduvawe na
zaklu~ok 2. Definirawe na utvrdenite fakti i nivna generalizacija za cela grupa mnoguagolnici 3. Brzina na povrzuvawe i re{avawe na zada~ite 4. Dosetlivost 5. Ume{no kombinirawe na predhodno nau~enoto so onaa {to denes se u~i. 6. Primena na nau~enite fakti vo re{avawe na zada~i 7. Zadovolstvo od zavr{enata zada~a

Zabele{ki za: • Postigawata • Pote{kotiite • Implikacii za rabotata vo idnina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful