Mr.sc. Olga Magaš, dipl.ing.arh.

Kolegiji:

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ZAVRŠNI RADOVI
Tematska jedinica:

DRVENA KROVIŠTA

ROŽENIČNI KROV – ZATVORENI TROKUT SILA SA
SLJEMENSKIM VEZOM I VJETROVNIM DIJAGONALNIM UKRUĆENJIMA NA NAZIDNICAMA - RASPON 6,0–7,0 M

KROVIŠTE S PAJANTOM –RAZUPOROM- SVI SPOJEVI RIJEŠENI DAŠČANIM ČAVLANIM KLIJEŠTIMA RASPON 9,0 m

SPOJEVI TUPIM SUDAROM I METALNIM NEHRĐAJUĆIM MOŽDANICIMA prateći objekti za Olimpijadu na Jahorini

PODROŽNIČKO KROVIŠTE - KROVNA STOLICA

DVOSTRUKA STOLICA
STUPOVI NA VEZNOJ GREDI- KLIJEŠTA POVEZUJU STUP, PODROŽNICU I ROG - KOSE UPORE I RUKE POD KUTEM OD 45 STUPNJEVA

DVOSTRUKA STOLICA S JEDNOSTRUKOM VISULJOM

KOSA STOLICA
RASPON 7.0 – 12.0 M

KOSA STOLICA S PRENOSOM OPTEREĆENJA NA VANJSKE ZIDOVE

KOSA STOLICA
NA ARMIRANOBETONSKOJ STROPNOJ KONSTRUKCIJI S OSLONCIMA NA VANJSKIM ZIDOVIMA

JEDNOSTRUKA VISULJA

JEDNOSTRUKA VISULJA
SA STROPNIM GREDAMA NA VEZNOJ GREDI

VISULJA - REŠETKA
OTO FREY MULTI HALA U MANHAJMU DRVENA PROSTORNA REŠETKASTA LJUSKA

DVOSTRUKA VISULJA

KROVNA REŠETKA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful